Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna."

Transkript

1 Tentamen T7, LÄL/LÄMM (VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi), 1 sida Kortsvarsdel Infektion, 2 sidor Kortsvarsdel Reumatologi, 1 sida Kortsvarsdel Hud, 1 sida 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter tentamen får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna OBS! På flervalsfrågor skall enbart ett alternativ anges även om du upplever att flera alternativ kan vara möjliga.. Skriver du fler alternativ kommer enbart ditt första alternativ att rättas. På kortsvarsfrågor där flera alternativ efterfrågas skall exakt det antal alternativ som efterfrågas anges. Skriver du fler alternativ kommer de sista inte att bedömas. Om t.ex. två alternativ efterfrågas och du skriver tre alternativ kommer enbart de två första att rättas. Lycka till! Sidan 1 av 31

2 Innehåll 1 Neurologi 3 2 Oftalmologi 9 3 Oto-rhino-laryngologi 15 4 Infektion Infektion Reumatologi 26 7 Dermatologi 29 Sidan 2 av 31

3 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Neurologi årig man söker vårdcentralen pga skakningar. Han är tidigare helt frisk, tar inga mediciner. Han håller [1 p] föredrag i jobbet och då är skakningarna socialt besvärande för honom, annars tycker han inte det är så farligt. I status finner Du en finvågig postural tremor, annars normalt neurologstatus. Vilken av nedanstående behandlingar är lämpligast som förstahandsbehandling? A. Diazepam (Stesolid R ) v.b. 4% B. Karbamazepin (Tegretol R ) v.b. 3% C. Levodopa + benserazid (Madopark R ) v.b. 3% D. Propranolol (Inderal R ) v.b. 91% E. Sumatriptan v.b. 0% årig man med känd lungcancer söker akuten pga gångsvårigheter. Höger ben började släpa under [1 p] gårdagens eftermiddag och nästa morgon kan han inte stöda på det. Neurologstatus: Normala fynd avseende kranialnerverna. I armarna normal kraft och sensibilitet. Svaghet proximalt och distalt i höger ben, normal kraft vänster ben. Nedsatt sensibilitet för vibration i höger ben, nedsatt sensibilitet för stick i vänster ben. Babinskis tecken finns på höger sida, saknas på vänster sida. Du ger steroider. Vilken av nedanstående undersökningar är lämpligast initialt i den fortsatta utredningen? A. CT av hjärnan 13% B. Lumbalpunktion 2% C. SPECT-undersökning 6% D. MR hjärna 4% E. MR medulla 75% F. Neurografi årig kvinna söker vårdcentralen för svaghet vänster ben som tilltagit sedan två månader. I status [1 p] finner man svaghet proximalt och distalt i vänster ben utan sensoriska bortfall. Areflexi i vänster ben, Babinskis tecken finns på vänster sida. Övrigt rutinnervstatus är normalt. Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Amyotrofisk lateral skleros 82% B. Multipel Skleros 3% C. Neuroborrelios 3% D. Polyneuropati 5% E. Tumörväxt i plexus lumbalis 7% 4. Vilka av nedanstående icke-motoriska symptom är det sannolikast att en patient med Parkinsons sjukdom [1 p] har? A. Afasi och huvudvärk 0% B. Hypertoni och hörselnedsättning 2% C. Sensoriska bortfall och hypofysinsufficiens 0% D. Sömnstörningar och dysautonomi 81% Sidan 3 av 31 [Neurologi]

4 Fråga 4 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 E. Urininkontinens och tidig demensutveckling 18% årig kvinna söker akuten pga övergående neurologiska symptom. Hon och maken satt och åt middag [1 p] när hon plötsligt blev förvirrad. Med det menar maken att hon sade fel ord, sade stol när hon menade bord, sade sko när hon menade strumpa. Patienten märkte själv att hon sade fel och blev rädd. Det varade några minuter och hon är nu återställd. Rutinnervstatus är normalt. Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Fokalt epileptiskt anfall 8% B. Migrän 0% C. TIA från vänster arteria carotis försörjningsområde 84% D. TIA från höger arteria carotis försörjningsområde 5% E. Transitorisk global amnesi 3% årig man med diabetes söker akuten eftersom höger ögonlock plötsligt föll ner. Han har en komplett [1 p] ptos på höger öga. När man lyfter upp ögonlocket ser man att ögat står nedåt och åt höger. Pupillen på höger öga är vidgad och ljusstel. Rutinnervstatus i övrigt är normalt. Vilken av nedanstående diagnoser kan bäst förklara de neurologiska fynden? A. Hjärnstamsinfarkt 8% B. Karotisdissektion 19% C. Kärlaneurysm vid bakre kommunikanten 69% D. Myastenia gravis 0% E. Nervinfarkt i nervus abducens 4% 7. Vilken av nedanstående anamnestiska uppgifter stämmer bäst med en narkolepsi? [1 p] A. Insomni kvällstid 8% B. Feberkramper som barn 6% C. Morgonhuvudvärk 1% D. Problem med restless legs 3% E. Tonusförlust i nackmusklerna vid stark affekt 82% årig elektriker söker vårdcentralen för svaghet i armarna. Han har börjat få svårt att arbeta med [1 p] armarna över huvudhöjd, han blir snabbt trött och måste vila. Detta har pågått i kanske en månads tid och har långsamt blivit värre. Han har inga symptom från benen, ingen värk i musklerna. Rutinnervstatus är normalt. Vilken av nedanstående undersökningar är i första hand indicerad? A. Borreliaserologi i likvor 1% B. Elektromyografi med repetitiv nervstimulering 83% C. Kobalamin i serum 1% D. MR halsrygg 15% Sidan 4 av 31 [Neurologi]

5 Fråga 8 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 E. MR hjärna 0% årig kvinna insjuknar akut med rotatorisk yrsel och illamående. Vilket av nedanstående statusfynd [1 p] talar starkast för att hennes symptom är utlösta av en skada i centrala nervsystemet? A. Hörselnedsättning 0% B. Nystagmusen ökar i amplitud när man sätter på ett par Frenzel-glasögon 1% C. Patologiskt impulstest 6% D. Rombergs test är positivt 5% E. Sidoväxlande nystagmus 88% årig kvinna som är tidigare frisk och medicinfri söker vårdcentralen pga domningar i höger ben sedan [1 p] en vecka tillbaka. Hon har nedsatt sensibilitet för stick och beröring lateralt på höger lår. Inga pareser i benet, senreflexerna är normala och rutinnervstatus i övrigt är också normalt. Vilken av nedanstående undersökningar är lämpligast i den fortsatta utredningen? A. EMG 0% B. Lungröntgen 6% C. MR ländrygg 16% D. Neurografi 42% E. Inget av ovanstående 36% 11. En 65-årig man hade för 1 år sedan en cerebral infarkt med kvarstående lätt svaghet i vänster sidas [1 p] extremiteter. Han hade nu för 1 vecka sedan under ca 30 minuter svårigheter att använda hö arm och hand. I går på nytt samma symptom. BT 130/90. Puls 65. Rutinnervstatus visar inget nytillkommet. Utredning avseende olika patogenetiska mekanismer visar ingen påvisbar förklaring till de inträffade episoderna. Lämplig antitrombotisk behandling att ge i denna situation? A. Antikoagulantiabehandling 21% B. Lågmolekylärt heparin sc i trombosdos 2% C. Lågmolekylärt heparin sc i trombosprofylaxdos 14% D. Trombocythämmare 63% E. Trombolysbehandling 0% 12. En 23-årig man, tidigare frisk förutom barnsjukdomar, hade för 1 vecka sedan en gastroenterit som gick [1 p] över på 2-3 dagar. I förrgår insjuknat med domningar i fötter som följdes av domningar i händerna i går. I dag svag i nedre extremiteterna. I rutinnervstatus noterar du svaghet för flektion i höftleder och för tå- och hälgång. Patienten har något nedsatt fingerabduktion bilateralt. Inga säkra muskelsträckreflexer i armar eller ben. Känner vibration något sämre på mediala malleoler och uppfattar stick av knappnål något osäkert på fötter och underben (förbättras i proximal riktning). Inga andra speciella fynd i rutinnervstatus. Om patienten ytterligare försämras kan allvarliga komplikationer inträffa. Vilken av nedanstående är mest viktig att vara observant på? Sidan 5 av 31 [Neurologi]

6 Fråga 12 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 A. Andningspåverkan 96% B. Blåspåverkan 3% C. Hydrocefalusutveckling 1% D. Ileus 0% E. Plötslig GI-blödning 0% 13. En 35-årig man har sedan 2 år tillbaka försämrats med gångsvårigheter och blåspåverkan. Försämringen [1 p] har kommmit smygande och successivt. Uppvisar tecken på central pares i benen och känselnedsättning för smärta och vibration nedanför arcus-nivå. Inga andra speciella fynd i rutinnervstatus. MR visar högsignalerande förändringar i ryggmärgen på ryggmärgs-nivå T6, samt en liknande förändring i hö cerebellumhemisfär och två små likande förändringar i centrum semiovale supratentoriellt. Likvorundersökning visar lätt vitastegring, oligoklonala band och förhöjt IgG-index. Borreliaserologi negativ. Vilken diagnos är mest trolig? A. ADEM (akut disseminerande encefalomyelit) 2% B. Neuromyelitis optica (Devics syndrom) 0% C. Primärprogressiv MS 86% D. Sekundärprogressiv MS 10% E. Skovvis förlöpande MS 2% 14. En kvinna som ser ut att vara i 60-årsåldern inkommer medvetslös efter att ha hittats sittande på en [1 p] parksoffa i stadsparken med sin hund bredvid sig. SaO 2 =91%. B-glc=7,5. Status visar att patienten inte reagerar på tilltal. Puls 85, BT 160/90. Tendens att sträcka i armar och ben vid smärtstimulering. Andas med 20 andetag per minut, oregelbundet. Pupiller små, troligen svag kvarvarande ljusreaktion. Ingen ögonmotilitet vid Doll s test. Babinskis tecken ses bilateralt. Var är skadan mest sannolikt belägen? A. Medulla oblongata 11% B. Medulla spinalis 0% C. Mesencefalon 2% D. Pons 81% E. Storhjärnshemisfärerna 6% 15. En 60-årig man med känd anamnes på alkoholöverkonsumtion inkommer till akutmottagningen där du [1 p] är jour. I status noterar du framför allt: konfusion, ögonmotilitetsstörning och koordinationsrubbning. Med anledning av detta bör du snarast behandla patienten med: A. Acyklovir 0% B. Antiepileptika 1% C. Steroider 1% D. Vitamin B1 89% E. Vitamin B6 9% Sidan 6 av 31 [Neurologi]

7 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT En man i 40-årsåldern söker dig för muskelsvaghet. Han har frontal skallighet, handgreppet släpper inte [1 p] riktigt när ni skakar hand. Tendens till atrofi av temporalis- masseter- och sternocleidomastoideusmuskulatur. Glasögon men anger ändå att han ser lite dåligt. Patientens har ett typiskt syndrom. Vilken av nedanstående undersökningar är lämpligast i den fortsatta utredningen av denna patient? A. Bentäthetsmätning 11% B. Coloskopi 4% C. EKG 65% D. Koagulationsutredning 7% E. 24 timmars blodtrycksmätning 12% 17. En 55-årig tidigare frisk kvinna söker på akutmottagningen pga svår ansiktsvärk i vä kind. Började för [1 p] några dagar sedan och har sedan tilltagit. Kommer som smärthugg i vä kind, varar någon sekund varje gång. Känns som en elektrisk stöt. Får ont när hon skall tugga mat eller borsta tänderna på vä sida. Nu attacker med bara några minuters mellanrum, gör mycket ont, närmast outhärdligt. Lämpligaste behandling? A. Diklofenak (Voltaren R ) im 8% B. Fosfenytoin (Pro-epanutin R ) iv 63% C. Ketobemidon (Ketogan R ) sc 12% D. O 2 Inhalation 10L/min på mask 3% E. Sumatriptan (Sumatriptan R ) sc 14% 18. En 30-årig kvinna hade ett skalltrauma vid 4 års ålder och har därefter haft anfall som börjar med [1 p] ryckningar i hö hand och sedan sprider sig till resten av höger kroppshalva och därefter hela kroppen. Har medicinerat med karbamazepin mot detta senaste 10 åren och mått bra. Men nu för en vecka sedan ett nytt anfall av samma karaktär som tidigare. CT skalle utfördes på akuten och visade resttillstånd efter skada frontalt höger. Blev hemskickad utan ytterligare åtgärder. Kontaktar nu dig som AT-läkare på neurologmottagningen och undrar vad hon skall göra. Vilket av nedanstående alternativ bör övervägas i första hand? A. Byte till fenytoin (Fenantoin R ) 0% B. EEG 4% C. Ingen ytterligare åtgärd 2% D. MR hjärna 6% E. S-koncentration karbamazepin 88% 19. En 30-årig man har insjuknat med ett epileptiskt anfall. CT skalle visar expansiv tumör hö temporallob, [1 p] cirkulär lågattenuerande område med ca 3 cm diameter med ringformig kontrastuppladdning runt om. Bild som vid gliom. Vilket av följande påståenden är korrekt? A. Det finns en tydlig association mellan gliom och rökning 4% B. Herpesencefalit är en differentialdiagnos i detta fall 5% Sidan 7 av 31 [Neurologi]

8 Fråga 19 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 C. Kirurgi vid malignt gliom blir radikal i mindre än 50% 79% D. Specifik behandling med cytostatika och strålbehandling kan påbörjas nu direkt. 10% E. Steroidbehandling kan leda till progress av gliom 3% 20. Successivt tilltagande passivitet i kombination med bristande insikt, språkförändring samt en välbevarad [1 p] praktisk förmåga och rumsorientering inger primärt misstanke om: A. Alzheimer 10% B. Frontotemporallobsdemens 74% C. Lewy body demens 6% D. Parkinsondemens 3% E. Vaskulär demens 7% årig pojke kommer till akuten där du har jour. Han har sedan födsel hydrocephalus och är opererad [1 p] med en shunt. Problemet nu är huvudvärk som tilltagit och illamående med kräkningar. Vad gör du? A. Lumbalpunktion 0% B. Lägger in för fortsatt observation 3% C. Ringer infektionskliniken, misstanke om meningit 4% D. Röntgen av shuntsystem samt CT hjärna för att utesluta dysfunktion av shunt 94% E. Sänder hem pojken med uppmaning att komma tillbaka nästa dag vid försämring 0% Sidan 8 av 31 [Neurologi]

9 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Oftalmologi 22. En 67-årig kvinna söker på vårdcentral då hon sedan igår fått tilltagande besvär med rodnad och nu [2 p] kraftig ömhet vid näsroten på höger sida. Hon har ingen klåda i området. Hon är tidigare frisk och inte haft liknande besvär. Synen är 1.0 på höger och vänster öga med egna glasögon. Pupillreaktionerna är normala. Normal ögonmotilitet. Bild till fråga 22 Färgbild finns på separat blad (a) Vilken av nedanstående diagnoser är mest trolig? A. Dakryocystit 94% B. Etmoidit 2% C. Quincke-ödem 1% D. Vagel 3% (b) Vilket av nedanstående behandlingsförslag är lämpligast på vårdcentralsnivån? A. Betametason (Betapred R ), tablett peroralt 6% B. Flukloxacillin (Heracillin R ), tablett peroralt 75% C. Kloramfenikol (Chloromycetin R ), ögonsalva 19% 23. En 59-årig man söker då han sedan 5 dagar besvärats av kladdig sekretion i vänster öga. Han [2 p] har haft en tunn hinna för synfältet men har kunnat blinka bort den de första dagarna. Sedan igår är hinnan emellertid konstant och kan inte blinkas bort. Det känns som om något sitter i ögat och skaver men han har inte varit utsatt för någon skada eller våld mot ögat. Status: Visus hö Visus vä Pupill hö Pupill vä 1.0 okorr 0.8 okorr, 1.0 med stenopeiskt hål Normal 2mm mindre än höger Bild till fråga 23 Färgbild finns på separat blad (a) Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Akut trångvinkelglaukom 1% B. Bakteriell keratit 84% C. Bakteriell konjunktivit 2% D. Primär iridocyklit 13% (b) Vilket av nedanstående alternativ är lämpligast i vårdcentralssituationen? A. Aciklovir (Zovirax R ), antiviralt medel, ögonsalva 0% Sidan 9 av 31 [Oftalmologi]

10 Fråga 23 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 B. Akut remiss till ögonklinik 96% C. Dexametason (Isopto-Maxidex R ), steroid), ögondroppar 0% D. Kloramfenikol (Chloromycetin R ), antibiotikum, ögonsalva 4% årig man som i samband med hantering av stora kärl med saltsyra (25%) fick en stråle i vänster öga. [2 p] Han har sköljt ögat själv i 5 minuter och inkommer nu tillsammans med arbetsledare efter ytterligare 5 minuter till akutintaget på ett mindre länsdelssjukhus som ligger mycket nära mannens arbetsplats. Han visar upp nedanstående text för dig. Han har hela produktinformationen med sig men glömde den i arbetsledarens bil. Status framgår av bilderna nedan med och utan fluorescein. Bild till fråga 24 Färgbild finns på separat blad Bild till fråga 24 (Med fluorescein) Färgbild finns på separat blad (a) Vilken av nedanstående åtgärder på akutintaget bör göras först? A. Kontakta ögonläkare 3% B. Läsa hela produktbladet 0% C. Mäta ph i tårvätskan 0% D. Ringa giftinformationscentralen 2% Sidan 10 av 31 [Oftalmologi]

11 Fråga 24 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 E. Skölja ögat i minst 20 minuter 95% (b) När din initiala handläggning är klar vilken av nedanstående fortsatta åtgärder är då mest adekvat? A. Antibiotikasalva och kontroll nästa dag 9% B. Omedelbar transport till ögonläkare/ögonklinik 91% C. Ögonförband och kontroll nästa dag 0% 25. En 46-årig kvinna med kontaktlinskorrigerad FASS-text om Enalapril (biverkningar): [1 p] närsynthet om -3D. Hon söker akut på vårdcentral då hon under kvällen igår plötsligt noterade ett Centrala och perifera nervsystemet/psykiska synfenomen som hon liknar vid en fluga som hon såg med vänster öga. Hon försökte vifta bort den störningar: med handen men den fanns kvar i synfältet. I morse ökade symptomen genom att det plötsligt dök Vanlig: huvudvärk, depression. upp en mängd småprickar och någon liten men Mindre vanlig: förvirring, somnolens, insomnia, mer diffus rörlig fläck i samma ögas synfält. Hon nervositet, parestesi, vertigo. har en hypertoni sedan många år behandlad med Enalapril (ACE-hämmare) och för ett halvår sedan var blodtrycket 140/90. Hon är i övrigt frisk. Hon förnekar huvudvärk och övriga neurologiska symptom. Synskärpan är 1.0 med eget glas på bägge Sällsynt: drömstörningar, sömnstörningar. Ögon: ögonen och synfält enligt Donders metod är normalt bilateralt. Mycket vanlig: dimsyn. Vilken av nedanstående förklaringar till patientens synsymptom är mest sannolik? A. Läkemedelsbiverkan 4% B. Migrän 0% C. Ortostatism 0% D. Retinal ruptur 96% 26. En 74-årig kvinna som sedan 3-4 år märkt tilltagande svårigheter att läsa mindre text, t.ex tidningstext, [1 p] innehållsförteckningar, korsord. Hon har samtidigt också fått svårt att se bussnumren tydligt vilket hon tidigare inte haft problem med. I ungdomen såg hon normalt och hon har haft glasögon för läsning sedan 45-års-åldern. Hon känner inte till några särskilda ögonsjukdomar i den nära släkten. Hon har ingen värk i ögat och symptomen har kommit mycket gradvis. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus fin röd reflex fin röd reflex Pupill normala reaktioner normala reaktioner Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik som orsak till patientens nuvarande symptom? A. Makuladegeneration 80% B. Presbyopi 15% C. Ålderskatarakt 3% Sidan 11 av 31 [Oftalmologi]

12 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 D. Öppenvinkelglaukom 2% 27. För var och en av nedanstående patienter ange den mest sannolika diagnosen ur listan nedan. [5 p] A. Akutglaukom B. Centralartärocklusion C. Centralvenstrombos D. Diabetesretinopathi E. Katarakt F. Opticusinfarkt G. Papillödem H. Retinoblastom I. Torr maculadegeneration J. Våt maculadegeneration (a) Gudrun 76 år har en tablettbehandlad hypertoni men är i övrigt frisk. Senaste månaderna noterat att hon sett sämre med vänster än med höger öga. Hon söker en morgon på vårdcentralen och rapporterar att synen är ännu sämre och bilden från det ögat upplevs vriden. Man finner följande status: Synskärpa hö: 0,9 med bästa korrektion vä: 0,2 Ögonbotten bild vä som på bilden Svar: J Våt makuladegeneration C 5%, D 4%, I 1%, J 90% Bild till fråga 27a Färgbild finns på separat blad (b) Birgitta 64 år har haft glasögon sedan tonåren men har i övrigt tidigare varit ögonfrisk. Han vaknar en morgon kl 4.30 av att hon har fruktansvärt ont i höger sida av huvudet. Hon tittar sig i badrumsspegeln och ser att höger öga är kraftigt rött, med tydliga blodkärl och hon finner också att hon ser dåligt med det ögat. Vilken är den mest sannolika diagnosen? Svar: A Akut glaukom A 93%, B 3%, C 2%, F 3% Sidan 12 av 31 [Oftalmologi]

13 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 (c) Lilla Asta drygt 2 år har senaste veckorna varit lite tröttare än vanligt. Hon har lätt snubblat och idag har hon trillat ned från ett trappsteg ned på gräsmattan. Föräldrarna är oroliga och söker på vårdcentralen. Vid undersökning finner man följande: Rättställning, fri motilitet. Pupillreaktioner ua. Fixerar fint med båda ögonen. Ögonbottenundersökning visar fynd som på bilden. Svar: G Papillödem C 1%, F 1%, G 96% Bild till fråga 27c Färgbild finns på separat blad (d) Mamma söker på BVC med sin lilla dotter 7 veckor gammal. Hon tycker något är konstigt med vänster öga. Du finner vid undersökning i genomfallande ljus status som på bilden. Vilken är den mest sannolika orsaken till fyndet? Svar: Frågan utgår Bild till fråga 27d Färgbild finns på separat blad (e) Dorte 88 år är på rutinkontroll på vårdcentralen där du arbetar. Hon klagar därvid över att hon ser allt sämre. Hon har aldrig haft glasögon för avståndsseende utan enbart, sedan 45 års åldern, för läsning. Nu duger inte läsglasögonen längre, hon tycker hon läser bättre utan glasögon. Du finner: S hö 0,3 S vä: 0,2 Svar: E Katarakt A 1%, D 1%, E 90%, I 8% 28. Sverker, 68 år, har sedan 10 år typ 2 diabetes. För att gå ner i vikt ror han i sin roddmaskin och märker [1 p] då plötsligt att han helt förlorat synen på höger öga. Han slutar ro och ropar på hustrun som inte kan se något konstigt med ögat. Sverker upplever heller inte några smärtor i ögat. Han söker på vårdcentralen där du arbetar. Du finner följande: Synskärpa: Höger: Ej Perception Vänster: 0,8 Pupillreaktioner: Höger: Ingen direkt ljusreaktion. Indirekt, ingen reaktion Vänster: Direkt pupillreaktion ua. Indirekt pupillreaktion ua Övrigt status: Båda ögonen bleka o retlösa. Vilken orsak till synnedsättningen är mest trolig? Sidan 13 av 31 [Oftalmologi]

14 Fråga 28 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 A. Centralvenstrombos 23% B. Glaskroppsblödning 9% C. Maculaödem 0% D. Opticusinfarkt 68% 29. För var och en av patienterna nedan ange mest adekvata åtgärd. [2 p] A. Antibiotikadroppar B. Antibiotikasalva C. Expektans D. Kirurgiskt omhändertagande på vårdcentralen E. Tårsubstitut F. Akut remiss ögonklinik G. Ej akut remiss ögonklinik (a) Barbro är 54 år och arbetar som sekreterare på Regions Skånes kansli i Västra Hamnen. Hon söker nu sin allmänläkare (dig) och klagar över att ögonen hela tiden rinner och hon måste ideligen torka dem. Tycker att det är väldigt störande i arbetssituationen. Svar: Frågan utgår (b) Bosse söker den vårdcentral där du arbetar då han nyss ådragit sig en ögonlocksskada som ser ut som på bilden. Ögat verkar helt oskadat. Svar: F Akut remiss till ögonklinik D 4%, F 96% Bild till fråga 29b Färgbild finns på separat blad Sidan 14 av 31 [Oftalmologi]

15 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Oto-rhino-laryngologi 30. Du vikarierar som underläkare på öronkliniken. Du har en 65-årig man med insulinbehandlad diabetes [2 p] sedan barndomen som patient. Han har nu varit på flera återbesök på grund av rinnande vänsteröra. Han börjar klaga över huvudvärk och när han kommer på ytterligare ett återbesök han själv beställt, upptäcker du att han har fått en vänstersidig perifer facialispares. (a) Vilken diagnos har troligen patienten? A. Borrelia 1% B. Bells pares 7% C. Malign extern otit 90% D. Pleomorft adenom i parotis på vä sida 2% E. Stroke (b) Du bestämmer dig för att odla från patientens vänstra öra då det runnit en hel del. Vilken bakterie är det troligast att odlingssvaret visar? A. Blandflora 15% B. GAS (streptococcus) 9% C. Klebsiella pneumonie 3% D. Pseudomonas aeruginosa 67% E. Staphylococcus aureus 6% 31. En 12-årig gosse kommer med sin mamma till distriktsläkarmottagningen i Anderslöv. Han har i flera [2 p] dagar haft ont i halsen, snuva och hosta. Han har nu plötsligt fått hög feber, blivit allmänpåverkad och fått svårt att andas. Det låter som om han har stridor och hostan låter alltmer ihålig. Du lyckas få en skymt av epiglottis som förefaller normal. (a) Vilken diagnos misstänker du? A. Bakteriell laryngotracheit 50% B. Difteri 2% C. Pneumoni 2% D. Pseudokrupp 45% E. ÖLI 1% (b) Vad blir din åtgärd? A. Bredspektrumantibiotika peroralt och hem 2% B. Bronkdilaterande, ex (Bricanyl R ) 11% C. Febernedsättande och expektans, åter vid försämring 10% D. Recept på steroider och adrenalininhalation och hem 11% E. Remittera patienten till öronklinik på närmsta sjukhus 64% 32. Du arbetar som distriktsläkare i Wilhelmina. Du undersöker en 42-årig man med mycket dåligt tandstatus. Han har fått tilltagande sväljningssmärta men inga andningsbesvär, har påverkat allmäntillstånd [1 p] och feber. Han har trismus och är svullen och röd under hakan ned på halsen. Vilken diagnos måste du i första hand misstänka? Sidan 15 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

16 Fråga 32 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 A. Epiglottit 4% B. Erysipelas 1% C. Munbottenflegmone 54% D. Parodontal abscess 32% E. Peritonsillit 9% 33. Skånska Stina tre år har sedan ett antal veckor utvecklat en tillväxande resistens i käkvinkeln. Huden [1 p] ovanpå resistensen är rodnad och resistensen känns hård. Stina träffar inga katter, då hon är allergisk mot dessa. Hon har ej haft feber eller halsont. Vad misstänker du att Stina har? A. Atypiska mykobakterier 53% B. Lymfadenitis colli 33% C. Medial halscysta 10% D. Toxoplasma 2% E. Tularemi 2% 34. Sven har gått av och till på vårdcentralen med [1 p] ett rinnande vänsteröra. Nu börjar han dessutom att höra dåligt på samma öra. Du tittar i honom öron och finner att de ser infekterat ut. Du skickar honom till en öronspecialist som låter göra ett hörselprov. Bild till fråga 34 Färgbild finns på separat blad Vad lider patienten av för åkomma? A. Cholesteatom 53% B. Kronisk extern otit 12% Sidan 16 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

17 Fråga 34 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 C. Otoscleros 3% D. Sekretorisk otit 20% E. Trumhinneperforation 12% 35. Äldre herre som är tidigare väsentligen frisk. För några månader sedan ramlade han mot en trottoarkant [1 p] och slog i ansiket. Han söker nu öronkliniken pga ensidiga rinnsnuva sedan två månader. Han har möjligen lite huvudvärk. Vad gör du med denna patient? A. Behandlar honom för sinuit 2% B. Expektans, lugnande besked 0% C. Informerar honom att han har icke allergisk rhinit och skriver ut nasala steroider 0% D. Skriver remiss till CT bihålor med frågeställning malignitet 23% (Mycket diskussion (se fotnot) 1 ) E. Testar med urinsticka om sekretet är glukospositivit 75% årig man tidigare väsentligen frisk så när som på appendicit operation i ungdomen, refluxsjukdom och [1 p] nyligen genomgången influensa, inkommer till akutmottagningen med akut med yrsel sedan 6 timmar. Han är illamående, har inga neurologiska bortfalls symptom, normala reflexer. Men han har en höger slående spontan nystagmus. Dix-Hallpike är svår att genomföra och han blir illamånde och får mer nystagmus vid headshake. Impulstest är inte säkert patologiskt åt något håll. Vad måste du först misstänka? A. Cerebellär infarkt 58% B. Godartad lägesyrsel 2% C. Labyrintit 12% D. Ménières sjukdom 2% E. Meningit 0% F. Supratentoriell stroke 0% G. Vestibularisneurit 26% H. Vestibulär migrän 0% 37. Vid vilken av nedanstående öronsjukdomar kan man förvänta sig ett negativt Rinnes test? [1 p] A. Bullerskada 2% B. Meniere s sjukdom 2% C. Otoskleros 87% D. Presbyaccusis 1% E. Vestibulärt Schwannom 8% 1 Vi har accepterat även alternativ D som rätt även om frågeställnigen naturligtvis ej skall vara malignitet och även om CT i sig inte är konklusiv Sidan 17 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

18 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Nyfödda testas nu regelbundet med test av otoacustiska emissioner (OAE). [1 p] Vilken struktur är det som genererar dessa svar? FRÅGAN UTGÅR A. Basalmembranet i scala media B. Hörselnerven C. Inre hårceller i Cochlea D. Stapesmuskeln via hörselbenen E. Trumhinnan F. Yttre hårceller i cochlea årig pojke inkommer till vårdcentralen med snuva och rodnad och svullnad i mediala ögonvrån. Tidigare [1 p] haft öroninflammation och slutat med antibiotika för 5 dagar sedan. Tidigare har han varit väsentligen frisk. Vad måste Du misstänka? A. Allergisk reaktion mot antibiotika 0% B. Ethmoidit 97% C. Frontalsinuit 0% D. Hemophilus inducerad konjunktivit och rhinit 2% E. Maxillarsinuit 1% årig gosse och föräldrar söker för nästäppa och lite feber som kommit efter att han kommit åter [1 p] från träningsläger med ishockeyklubben. Han har varit rejält blå på kropp och ansikte efter tackling och träning. Vad måste Du överväga och utesluta som orsak till besvären? A. Hennoch-Schönleins purpura 6% B. Influensa 1% C. Purulent rhinit 0% D. Septumhematom 87% E. Wegeners granulomatos 5% F. Zygomaticusfraktur 2% 41. Mamma i 40 årsåldern kommer med 11- årig son som blivit påtagligt hes under senvåren. Hesheten har [1 p] suttit i i snar två månader. Pojken har varit en del förkyld under våren, men är annars frisk och aktiv. Spelar bl a fotboll i känt skånelags juniorsatsning. Vad bör Du misstänka, i första hand som orsak till pojkens besvär? A. Akut Laryngit 0% B. Falsk krupp 0% C. Kronisk Laryngit 6% D. Larynx cancer 0% Sidan 18 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

19 Fråga 41 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 E. Larynxtrauma, med stämbandspares 0% F. Skrikknutor 94% 42. En patient klagar över att han hör sämre. Vid undersöknng finner du att Weber lateraliseras åt vä [1 p] Rinne är positiv hö och vä. Vilken hörselnedsättning är mest sannolik? A. Konduktiv hörselnedsättning höger sida 3% B. Konduktiv hörselnedsättning vänster sida 31% C. Sensorineuronal hörselnedsättning höger sida 65% D. Sensorineuronal hörselnedsättning vänster sida 1% Sidan 19 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

20 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Infektion Kombinera följande patienter med lämpligt antibiotikum. [1 p] 1 20-årig man med infekterat kattbett A Nitrofurantoin (Furadantin R ) 2 45-årig kvinna med neuroborrelios B Doxycyklin (Doxyferm R ) 3 30-årig kvinna med cystit och typ-1 allergi mot penicillin C Kloxacillin (Ekvacillin R ) 4 45-årig man med spondylit D Erytromycin (Ery-Max R ) 5 6-årig pojke med svår mykoplasmapneumoni E Amoxicillin (Amimox R ) 6 22-årig kvinna med akut leukemi med sepsis och neutropeni F Imipenem (Tienam R ) Svar: Svar: 1E, 2B, 3A, 4C, 5D, 6F (För poäng krävs alla rätt) 44. Kombinera följande antibiotika med rätt definition på spektrum/indikation. [1 p] 1 cefotaxim (Claforan R ) A Stafylokockpenicillin. 2 flukloxacillin (Heracillin R ) B Parenteralt medel med utvidgat gramnegativt aerobt spektrum med effekt även på Pseudomonas aeruginosa. 3 ceftazidim (Fortum R ) C Effekt på grampositiva aeroba bakterier, inkl. stafylokocker. Effekt på anaeroba bakterier. Ingen effekt på gramnegativa aeroba bakterier. 4 ampicillin (Doktacillin R ) D Parenteralt medel mot bl.a. grampositiva aerober, inklusive stafylokocker men ej mot enterokocker. Även god effekt på gramnegativa aerober, såsom H. influenzae och de vanligaste tarmbakterierna. 5 klindamycin (Dalacin R ) E Effekt på grampositiva aeroba kocker inklusive E. faecalis, dock inte på stafylokocker. Effekt på Listeria monocytogenes. Svar: Svar: 1D, 2A, 3B, 4E, 5C (För poäng krävs alla rätt) 45. Johan, 25 år, har varit på rundresa i Indien i 6 veckor. Han har haft mycket magproblem med omväxlande [1 p] lös och hård avföring, illamående, uppkördhet i buken och har gått ner 7 kg i vikt. Han har provat diverse okända antibiotikakurer utan effekt. Du ordinerar en allmän faecesodling som dock besvaras negativ. Du misstänker nu en parasitinfektion. Vilka två parasiter är mest troliga etiologiska agens och bör dessa behandlas i så fall med vad? Svar: Svar: Entamoeba histolytica och Giardia intestinalis. Ja, metronidazol (Flagyl) (För poäng krävs alla rätt) Sidan 20 av 31 [Infektion 1]

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Provet består av 5 fall: Fall 1 6 delfrågor sid 2-8 24 p Fall 2 5 delfrågor sid 9-14 13 p Fall 3 6 delfrågor sid 15-21

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset Ögonsjukdomar Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset För Akademiska sjukhuset Överläkare Per Söderberg, verksamhetsområde ögon Reviderat av avdelningsläkare Camilla

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND

HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND HÄLSOENKÄT REDOVISNING FINSK LAPPHUND Underlaget till denna redovisning Under december månad 2013 gjordes ett utskick till 3044 stycken hushåll där ägare fanns registrerade av en Finsk lapphund i Svenska

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Resultaten låter tala för sig själva!

Resultaten låter tala för sig själva! Detta dokument är gruppen Kolloidalt Silver 2.0:s samlade uttalanden kring de resultat användarna fått av kolloidalt silver, MSM, EMS, Silversalva, Silverlotion och Humiforte. Resultaten låter tala för

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-02-03 P 14 ANMÄLAN 2015-01-20 PaN A1501-00010-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar nr 1 2014 STOCKHOLMS LÄN Skuld mitt i sorgen Unga på nätet Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar Huden ditt bästa skalskydd Notiser Nya Kloka Listan Har du hämtat 2014 års

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Anna sitt här och ta det lugnt och koppla av. Själva springer dom omkring som tokar. Vad är detta för konstigt ställe!? Jag blir så stressad och orolig

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Förord till den svenska utgåvan

Förord till den svenska utgåvan Förord till den svenska utgåvan Originalets titel: Hva er ervervet hjerneskade? Författare: Jan Magne Krogstad Illustrationer: Annette Flaaum Holth Översättning till svenska: Monica Degermark, leg psykolog/specialist

Läs mer

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209)

Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Studiebrev Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. (SBU-rapport 2011:209) Hösten 2011 kom SBU:s rapport med ovanstående rubrik och presenterades på Läkarstämman i Älvsjö. Detta studiebrev bygger

Läs mer

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik

SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik SMAKEN AV VATTEN En antologi om god vård, bemötande och etik Smaken av vatten En antologi om god vård, bemötande och etik Redaktör, Ulla Hanson Green Qulturum 2008 ISBN-nummer 978-91-976015-4-2 Redaktion

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer