Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna."

Transkript

1 Tentamen T7, LÄL/LÄMM (VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi), 1 sida Kortsvarsdel Infektion, 2 sidor Kortsvarsdel Reumatologi, 1 sida Kortsvarsdel Hud, 1 sida 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter tentamen får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna OBS! På flervalsfrågor skall enbart ett alternativ anges även om du upplever att flera alternativ kan vara möjliga.. Skriver du fler alternativ kommer enbart ditt första alternativ att rättas. På kortsvarsfrågor där flera alternativ efterfrågas skall exakt det antal alternativ som efterfrågas anges. Skriver du fler alternativ kommer de sista inte att bedömas. Om t.ex. två alternativ efterfrågas och du skriver tre alternativ kommer enbart de två första att rättas. Lycka till! Sidan 1 av 31

2 Innehåll 1 Neurologi 3 2 Oftalmologi 9 3 Oto-rhino-laryngologi 15 4 Infektion Infektion Reumatologi 26 7 Dermatologi 29 Sidan 2 av 31

3 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Neurologi årig man söker vårdcentralen pga skakningar. Han är tidigare helt frisk, tar inga mediciner. Han håller [1 p] föredrag i jobbet och då är skakningarna socialt besvärande för honom, annars tycker han inte det är så farligt. I status finner Du en finvågig postural tremor, annars normalt neurologstatus. Vilken av nedanstående behandlingar är lämpligast som förstahandsbehandling? A. Diazepam (Stesolid R ) v.b. 4% B. Karbamazepin (Tegretol R ) v.b. 3% C. Levodopa + benserazid (Madopark R ) v.b. 3% D. Propranolol (Inderal R ) v.b. 91% E. Sumatriptan v.b. 0% årig man med känd lungcancer söker akuten pga gångsvårigheter. Höger ben började släpa under [1 p] gårdagens eftermiddag och nästa morgon kan han inte stöda på det. Neurologstatus: Normala fynd avseende kranialnerverna. I armarna normal kraft och sensibilitet. Svaghet proximalt och distalt i höger ben, normal kraft vänster ben. Nedsatt sensibilitet för vibration i höger ben, nedsatt sensibilitet för stick i vänster ben. Babinskis tecken finns på höger sida, saknas på vänster sida. Du ger steroider. Vilken av nedanstående undersökningar är lämpligast initialt i den fortsatta utredningen? A. CT av hjärnan 13% B. Lumbalpunktion 2% C. SPECT-undersökning 6% D. MR hjärna 4% E. MR medulla 75% F. Neurografi årig kvinna söker vårdcentralen för svaghet vänster ben som tilltagit sedan två månader. I status [1 p] finner man svaghet proximalt och distalt i vänster ben utan sensoriska bortfall. Areflexi i vänster ben, Babinskis tecken finns på vänster sida. Övrigt rutinnervstatus är normalt. Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Amyotrofisk lateral skleros 82% B. Multipel Skleros 3% C. Neuroborrelios 3% D. Polyneuropati 5% E. Tumörväxt i plexus lumbalis 7% 4. Vilka av nedanstående icke-motoriska symptom är det sannolikast att en patient med Parkinsons sjukdom [1 p] har? A. Afasi och huvudvärk 0% B. Hypertoni och hörselnedsättning 2% C. Sensoriska bortfall och hypofysinsufficiens 0% D. Sömnstörningar och dysautonomi 81% Sidan 3 av 31 [Neurologi]

4 Fråga 4 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 E. Urininkontinens och tidig demensutveckling 18% årig kvinna söker akuten pga övergående neurologiska symptom. Hon och maken satt och åt middag [1 p] när hon plötsligt blev förvirrad. Med det menar maken att hon sade fel ord, sade stol när hon menade bord, sade sko när hon menade strumpa. Patienten märkte själv att hon sade fel och blev rädd. Det varade några minuter och hon är nu återställd. Rutinnervstatus är normalt. Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Fokalt epileptiskt anfall 8% B. Migrän 0% C. TIA från vänster arteria carotis försörjningsområde 84% D. TIA från höger arteria carotis försörjningsområde 5% E. Transitorisk global amnesi 3% årig man med diabetes söker akuten eftersom höger ögonlock plötsligt föll ner. Han har en komplett [1 p] ptos på höger öga. När man lyfter upp ögonlocket ser man att ögat står nedåt och åt höger. Pupillen på höger öga är vidgad och ljusstel. Rutinnervstatus i övrigt är normalt. Vilken av nedanstående diagnoser kan bäst förklara de neurologiska fynden? A. Hjärnstamsinfarkt 8% B. Karotisdissektion 19% C. Kärlaneurysm vid bakre kommunikanten 69% D. Myastenia gravis 0% E. Nervinfarkt i nervus abducens 4% 7. Vilken av nedanstående anamnestiska uppgifter stämmer bäst med en narkolepsi? [1 p] A. Insomni kvällstid 8% B. Feberkramper som barn 6% C. Morgonhuvudvärk 1% D. Problem med restless legs 3% E. Tonusförlust i nackmusklerna vid stark affekt 82% årig elektriker söker vårdcentralen för svaghet i armarna. Han har börjat få svårt att arbeta med [1 p] armarna över huvudhöjd, han blir snabbt trött och måste vila. Detta har pågått i kanske en månads tid och har långsamt blivit värre. Han har inga symptom från benen, ingen värk i musklerna. Rutinnervstatus är normalt. Vilken av nedanstående undersökningar är i första hand indicerad? A. Borreliaserologi i likvor 1% B. Elektromyografi med repetitiv nervstimulering 83% C. Kobalamin i serum 1% D. MR halsrygg 15% Sidan 4 av 31 [Neurologi]

5 Fråga 8 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 E. MR hjärna 0% årig kvinna insjuknar akut med rotatorisk yrsel och illamående. Vilket av nedanstående statusfynd [1 p] talar starkast för att hennes symptom är utlösta av en skada i centrala nervsystemet? A. Hörselnedsättning 0% B. Nystagmusen ökar i amplitud när man sätter på ett par Frenzel-glasögon 1% C. Patologiskt impulstest 6% D. Rombergs test är positivt 5% E. Sidoväxlande nystagmus 88% årig kvinna som är tidigare frisk och medicinfri söker vårdcentralen pga domningar i höger ben sedan [1 p] en vecka tillbaka. Hon har nedsatt sensibilitet för stick och beröring lateralt på höger lår. Inga pareser i benet, senreflexerna är normala och rutinnervstatus i övrigt är också normalt. Vilken av nedanstående undersökningar är lämpligast i den fortsatta utredningen? A. EMG 0% B. Lungröntgen 6% C. MR ländrygg 16% D. Neurografi 42% E. Inget av ovanstående 36% 11. En 65-årig man hade för 1 år sedan en cerebral infarkt med kvarstående lätt svaghet i vänster sidas [1 p] extremiteter. Han hade nu för 1 vecka sedan under ca 30 minuter svårigheter att använda hö arm och hand. I går på nytt samma symptom. BT 130/90. Puls 65. Rutinnervstatus visar inget nytillkommet. Utredning avseende olika patogenetiska mekanismer visar ingen påvisbar förklaring till de inträffade episoderna. Lämplig antitrombotisk behandling att ge i denna situation? A. Antikoagulantiabehandling 21% B. Lågmolekylärt heparin sc i trombosdos 2% C. Lågmolekylärt heparin sc i trombosprofylaxdos 14% D. Trombocythämmare 63% E. Trombolysbehandling 0% 12. En 23-årig man, tidigare frisk förutom barnsjukdomar, hade för 1 vecka sedan en gastroenterit som gick [1 p] över på 2-3 dagar. I förrgår insjuknat med domningar i fötter som följdes av domningar i händerna i går. I dag svag i nedre extremiteterna. I rutinnervstatus noterar du svaghet för flektion i höftleder och för tå- och hälgång. Patienten har något nedsatt fingerabduktion bilateralt. Inga säkra muskelsträckreflexer i armar eller ben. Känner vibration något sämre på mediala malleoler och uppfattar stick av knappnål något osäkert på fötter och underben (förbättras i proximal riktning). Inga andra speciella fynd i rutinnervstatus. Om patienten ytterligare försämras kan allvarliga komplikationer inträffa. Vilken av nedanstående är mest viktig att vara observant på? Sidan 5 av 31 [Neurologi]

6 Fråga 12 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 A. Andningspåverkan 96% B. Blåspåverkan 3% C. Hydrocefalusutveckling 1% D. Ileus 0% E. Plötslig GI-blödning 0% 13. En 35-årig man har sedan 2 år tillbaka försämrats med gångsvårigheter och blåspåverkan. Försämringen [1 p] har kommmit smygande och successivt. Uppvisar tecken på central pares i benen och känselnedsättning för smärta och vibration nedanför arcus-nivå. Inga andra speciella fynd i rutinnervstatus. MR visar högsignalerande förändringar i ryggmärgen på ryggmärgs-nivå T6, samt en liknande förändring i hö cerebellumhemisfär och två små likande förändringar i centrum semiovale supratentoriellt. Likvorundersökning visar lätt vitastegring, oligoklonala band och förhöjt IgG-index. Borreliaserologi negativ. Vilken diagnos är mest trolig? A. ADEM (akut disseminerande encefalomyelit) 2% B. Neuromyelitis optica (Devics syndrom) 0% C. Primärprogressiv MS 86% D. Sekundärprogressiv MS 10% E. Skovvis förlöpande MS 2% 14. En kvinna som ser ut att vara i 60-årsåldern inkommer medvetslös efter att ha hittats sittande på en [1 p] parksoffa i stadsparken med sin hund bredvid sig. SaO 2 =91%. B-glc=7,5. Status visar att patienten inte reagerar på tilltal. Puls 85, BT 160/90. Tendens att sträcka i armar och ben vid smärtstimulering. Andas med 20 andetag per minut, oregelbundet. Pupiller små, troligen svag kvarvarande ljusreaktion. Ingen ögonmotilitet vid Doll s test. Babinskis tecken ses bilateralt. Var är skadan mest sannolikt belägen? A. Medulla oblongata 11% B. Medulla spinalis 0% C. Mesencefalon 2% D. Pons 81% E. Storhjärnshemisfärerna 6% 15. En 60-årig man med känd anamnes på alkoholöverkonsumtion inkommer till akutmottagningen där du [1 p] är jour. I status noterar du framför allt: konfusion, ögonmotilitetsstörning och koordinationsrubbning. Med anledning av detta bör du snarast behandla patienten med: A. Acyklovir 0% B. Antiepileptika 1% C. Steroider 1% D. Vitamin B1 89% E. Vitamin B6 9% Sidan 6 av 31 [Neurologi]

7 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT En man i 40-årsåldern söker dig för muskelsvaghet. Han har frontal skallighet, handgreppet släpper inte [1 p] riktigt när ni skakar hand. Tendens till atrofi av temporalis- masseter- och sternocleidomastoideusmuskulatur. Glasögon men anger ändå att han ser lite dåligt. Patientens har ett typiskt syndrom. Vilken av nedanstående undersökningar är lämpligast i den fortsatta utredningen av denna patient? A. Bentäthetsmätning 11% B. Coloskopi 4% C. EKG 65% D. Koagulationsutredning 7% E. 24 timmars blodtrycksmätning 12% 17. En 55-årig tidigare frisk kvinna söker på akutmottagningen pga svår ansiktsvärk i vä kind. Började för [1 p] några dagar sedan och har sedan tilltagit. Kommer som smärthugg i vä kind, varar någon sekund varje gång. Känns som en elektrisk stöt. Får ont när hon skall tugga mat eller borsta tänderna på vä sida. Nu attacker med bara några minuters mellanrum, gör mycket ont, närmast outhärdligt. Lämpligaste behandling? A. Diklofenak (Voltaren R ) im 8% B. Fosfenytoin (Pro-epanutin R ) iv 63% C. Ketobemidon (Ketogan R ) sc 12% D. O 2 Inhalation 10L/min på mask 3% E. Sumatriptan (Sumatriptan R ) sc 14% 18. En 30-årig kvinna hade ett skalltrauma vid 4 års ålder och har därefter haft anfall som börjar med [1 p] ryckningar i hö hand och sedan sprider sig till resten av höger kroppshalva och därefter hela kroppen. Har medicinerat med karbamazepin mot detta senaste 10 åren och mått bra. Men nu för en vecka sedan ett nytt anfall av samma karaktär som tidigare. CT skalle utfördes på akuten och visade resttillstånd efter skada frontalt höger. Blev hemskickad utan ytterligare åtgärder. Kontaktar nu dig som AT-läkare på neurologmottagningen och undrar vad hon skall göra. Vilket av nedanstående alternativ bör övervägas i första hand? A. Byte till fenytoin (Fenantoin R ) 0% B. EEG 4% C. Ingen ytterligare åtgärd 2% D. MR hjärna 6% E. S-koncentration karbamazepin 88% 19. En 30-årig man har insjuknat med ett epileptiskt anfall. CT skalle visar expansiv tumör hö temporallob, [1 p] cirkulär lågattenuerande område med ca 3 cm diameter med ringformig kontrastuppladdning runt om. Bild som vid gliom. Vilket av följande påståenden är korrekt? A. Det finns en tydlig association mellan gliom och rökning 4% B. Herpesencefalit är en differentialdiagnos i detta fall 5% Sidan 7 av 31 [Neurologi]

8 Fråga 19 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 C. Kirurgi vid malignt gliom blir radikal i mindre än 50% 79% D. Specifik behandling med cytostatika och strålbehandling kan påbörjas nu direkt. 10% E. Steroidbehandling kan leda till progress av gliom 3% 20. Successivt tilltagande passivitet i kombination med bristande insikt, språkförändring samt en välbevarad [1 p] praktisk förmåga och rumsorientering inger primärt misstanke om: A. Alzheimer 10% B. Frontotemporallobsdemens 74% C. Lewy body demens 6% D. Parkinsondemens 3% E. Vaskulär demens 7% årig pojke kommer till akuten där du har jour. Han har sedan födsel hydrocephalus och är opererad [1 p] med en shunt. Problemet nu är huvudvärk som tilltagit och illamående med kräkningar. Vad gör du? A. Lumbalpunktion 0% B. Lägger in för fortsatt observation 3% C. Ringer infektionskliniken, misstanke om meningit 4% D. Röntgen av shuntsystem samt CT hjärna för att utesluta dysfunktion av shunt 94% E. Sänder hem pojken med uppmaning att komma tillbaka nästa dag vid försämring 0% Sidan 8 av 31 [Neurologi]

9 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Oftalmologi 22. En 67-årig kvinna söker på vårdcentral då hon sedan igår fått tilltagande besvär med rodnad och nu [2 p] kraftig ömhet vid näsroten på höger sida. Hon har ingen klåda i området. Hon är tidigare frisk och inte haft liknande besvär. Synen är 1.0 på höger och vänster öga med egna glasögon. Pupillreaktionerna är normala. Normal ögonmotilitet. Bild till fråga 22 Färgbild finns på separat blad (a) Vilken av nedanstående diagnoser är mest trolig? A. Dakryocystit 94% B. Etmoidit 2% C. Quincke-ödem 1% D. Vagel 3% (b) Vilket av nedanstående behandlingsförslag är lämpligast på vårdcentralsnivån? A. Betametason (Betapred R ), tablett peroralt 6% B. Flukloxacillin (Heracillin R ), tablett peroralt 75% C. Kloramfenikol (Chloromycetin R ), ögonsalva 19% 23. En 59-årig man söker då han sedan 5 dagar besvärats av kladdig sekretion i vänster öga. Han [2 p] har haft en tunn hinna för synfältet men har kunnat blinka bort den de första dagarna. Sedan igår är hinnan emellertid konstant och kan inte blinkas bort. Det känns som om något sitter i ögat och skaver men han har inte varit utsatt för någon skada eller våld mot ögat. Status: Visus hö Visus vä Pupill hö Pupill vä 1.0 okorr 0.8 okorr, 1.0 med stenopeiskt hål Normal 2mm mindre än höger Bild till fråga 23 Färgbild finns på separat blad (a) Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Akut trångvinkelglaukom 1% B. Bakteriell keratit 84% C. Bakteriell konjunktivit 2% D. Primär iridocyklit 13% (b) Vilket av nedanstående alternativ är lämpligast i vårdcentralssituationen? A. Aciklovir (Zovirax R ), antiviralt medel, ögonsalva 0% Sidan 9 av 31 [Oftalmologi]

10 Fråga 23 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 B. Akut remiss till ögonklinik 96% C. Dexametason (Isopto-Maxidex R ), steroid), ögondroppar 0% D. Kloramfenikol (Chloromycetin R ), antibiotikum, ögonsalva 4% årig man som i samband med hantering av stora kärl med saltsyra (25%) fick en stråle i vänster öga. [2 p] Han har sköljt ögat själv i 5 minuter och inkommer nu tillsammans med arbetsledare efter ytterligare 5 minuter till akutintaget på ett mindre länsdelssjukhus som ligger mycket nära mannens arbetsplats. Han visar upp nedanstående text för dig. Han har hela produktinformationen med sig men glömde den i arbetsledarens bil. Status framgår av bilderna nedan med och utan fluorescein. Bild till fråga 24 Färgbild finns på separat blad Bild till fråga 24 (Med fluorescein) Färgbild finns på separat blad (a) Vilken av nedanstående åtgärder på akutintaget bör göras först? A. Kontakta ögonläkare 3% B. Läsa hela produktbladet 0% C. Mäta ph i tårvätskan 0% D. Ringa giftinformationscentralen 2% Sidan 10 av 31 [Oftalmologi]

11 Fråga 24 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 E. Skölja ögat i minst 20 minuter 95% (b) När din initiala handläggning är klar vilken av nedanstående fortsatta åtgärder är då mest adekvat? A. Antibiotikasalva och kontroll nästa dag 9% B. Omedelbar transport till ögonläkare/ögonklinik 91% C. Ögonförband och kontroll nästa dag 0% 25. En 46-årig kvinna med kontaktlinskorrigerad FASS-text om Enalapril (biverkningar): [1 p] närsynthet om -3D. Hon söker akut på vårdcentral då hon under kvällen igår plötsligt noterade ett Centrala och perifera nervsystemet/psykiska synfenomen som hon liknar vid en fluga som hon såg med vänster öga. Hon försökte vifta bort den störningar: med handen men den fanns kvar i synfältet. I morse ökade symptomen genom att det plötsligt dök Vanlig: huvudvärk, depression. upp en mängd småprickar och någon liten men Mindre vanlig: förvirring, somnolens, insomnia, mer diffus rörlig fläck i samma ögas synfält. Hon nervositet, parestesi, vertigo. har en hypertoni sedan många år behandlad med Enalapril (ACE-hämmare) och för ett halvår sedan var blodtrycket 140/90. Hon är i övrigt frisk. Hon förnekar huvudvärk och övriga neurologiska symptom. Synskärpan är 1.0 med eget glas på bägge Sällsynt: drömstörningar, sömnstörningar. Ögon: ögonen och synfält enligt Donders metod är normalt bilateralt. Mycket vanlig: dimsyn. Vilken av nedanstående förklaringar till patientens synsymptom är mest sannolik? A. Läkemedelsbiverkan 4% B. Migrän 0% C. Ortostatism 0% D. Retinal ruptur 96% 26. En 74-årig kvinna som sedan 3-4 år märkt tilltagande svårigheter att läsa mindre text, t.ex tidningstext, [1 p] innehållsförteckningar, korsord. Hon har samtidigt också fått svårt att se bussnumren tydligt vilket hon tidigare inte haft problem med. I ungdomen såg hon normalt och hon har haft glasögon för läsning sedan 45-års-åldern. Hon känner inte till några särskilda ögonsjukdomar i den nära släkten. Hon har ingen värk i ögat och symptomen har kommit mycket gradvis. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus fin röd reflex fin röd reflex Pupill normala reaktioner normala reaktioner Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik som orsak till patientens nuvarande symptom? A. Makuladegeneration 80% B. Presbyopi 15% C. Ålderskatarakt 3% Sidan 11 av 31 [Oftalmologi]

12 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 D. Öppenvinkelglaukom 2% 27. För var och en av nedanstående patienter ange den mest sannolika diagnosen ur listan nedan. [5 p] A. Akutglaukom B. Centralartärocklusion C. Centralvenstrombos D. Diabetesretinopathi E. Katarakt F. Opticusinfarkt G. Papillödem H. Retinoblastom I. Torr maculadegeneration J. Våt maculadegeneration (a) Gudrun 76 år har en tablettbehandlad hypertoni men är i övrigt frisk. Senaste månaderna noterat att hon sett sämre med vänster än med höger öga. Hon söker en morgon på vårdcentralen och rapporterar att synen är ännu sämre och bilden från det ögat upplevs vriden. Man finner följande status: Synskärpa hö: 0,9 med bästa korrektion vä: 0,2 Ögonbotten bild vä som på bilden Svar: J Våt makuladegeneration C 5%, D 4%, I 1%, J 90% Bild till fråga 27a Färgbild finns på separat blad (b) Birgitta 64 år har haft glasögon sedan tonåren men har i övrigt tidigare varit ögonfrisk. Han vaknar en morgon kl 4.30 av att hon har fruktansvärt ont i höger sida av huvudet. Hon tittar sig i badrumsspegeln och ser att höger öga är kraftigt rött, med tydliga blodkärl och hon finner också att hon ser dåligt med det ögat. Vilken är den mest sannolika diagnosen? Svar: A Akut glaukom A 93%, B 3%, C 2%, F 3% Sidan 12 av 31 [Oftalmologi]

13 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 (c) Lilla Asta drygt 2 år har senaste veckorna varit lite tröttare än vanligt. Hon har lätt snubblat och idag har hon trillat ned från ett trappsteg ned på gräsmattan. Föräldrarna är oroliga och söker på vårdcentralen. Vid undersökning finner man följande: Rättställning, fri motilitet. Pupillreaktioner ua. Fixerar fint med båda ögonen. Ögonbottenundersökning visar fynd som på bilden. Svar: G Papillödem C 1%, F 1%, G 96% Bild till fråga 27c Färgbild finns på separat blad (d) Mamma söker på BVC med sin lilla dotter 7 veckor gammal. Hon tycker något är konstigt med vänster öga. Du finner vid undersökning i genomfallande ljus status som på bilden. Vilken är den mest sannolika orsaken till fyndet? Svar: Frågan utgår Bild till fråga 27d Färgbild finns på separat blad (e) Dorte 88 år är på rutinkontroll på vårdcentralen där du arbetar. Hon klagar därvid över att hon ser allt sämre. Hon har aldrig haft glasögon för avståndsseende utan enbart, sedan 45 års åldern, för läsning. Nu duger inte läsglasögonen längre, hon tycker hon läser bättre utan glasögon. Du finner: S hö 0,3 S vä: 0,2 Svar: E Katarakt A 1%, D 1%, E 90%, I 8% 28. Sverker, 68 år, har sedan 10 år typ 2 diabetes. För att gå ner i vikt ror han i sin roddmaskin och märker [1 p] då plötsligt att han helt förlorat synen på höger öga. Han slutar ro och ropar på hustrun som inte kan se något konstigt med ögat. Sverker upplever heller inte några smärtor i ögat. Han söker på vårdcentralen där du arbetar. Du finner följande: Synskärpa: Höger: Ej Perception Vänster: 0,8 Pupillreaktioner: Höger: Ingen direkt ljusreaktion. Indirekt, ingen reaktion Vänster: Direkt pupillreaktion ua. Indirekt pupillreaktion ua Övrigt status: Båda ögonen bleka o retlösa. Vilken orsak till synnedsättningen är mest trolig? Sidan 13 av 31 [Oftalmologi]

14 Fråga 28 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 A. Centralvenstrombos 23% B. Glaskroppsblödning 9% C. Maculaödem 0% D. Opticusinfarkt 68% 29. För var och en av patienterna nedan ange mest adekvata åtgärd. [2 p] A. Antibiotikadroppar B. Antibiotikasalva C. Expektans D. Kirurgiskt omhändertagande på vårdcentralen E. Tårsubstitut F. Akut remiss ögonklinik G. Ej akut remiss ögonklinik (a) Barbro är 54 år och arbetar som sekreterare på Regions Skånes kansli i Västra Hamnen. Hon söker nu sin allmänläkare (dig) och klagar över att ögonen hela tiden rinner och hon måste ideligen torka dem. Tycker att det är väldigt störande i arbetssituationen. Svar: Frågan utgår (b) Bosse söker den vårdcentral där du arbetar då han nyss ådragit sig en ögonlocksskada som ser ut som på bilden. Ögat verkar helt oskadat. Svar: F Akut remiss till ögonklinik D 4%, F 96% Bild till fråga 29b Färgbild finns på separat blad Sidan 14 av 31 [Oftalmologi]

15 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Oto-rhino-laryngologi 30. Du vikarierar som underläkare på öronkliniken. Du har en 65-årig man med insulinbehandlad diabetes [2 p] sedan barndomen som patient. Han har nu varit på flera återbesök på grund av rinnande vänsteröra. Han börjar klaga över huvudvärk och när han kommer på ytterligare ett återbesök han själv beställt, upptäcker du att han har fått en vänstersidig perifer facialispares. (a) Vilken diagnos har troligen patienten? A. Borrelia 1% B. Bells pares 7% C. Malign extern otit 90% D. Pleomorft adenom i parotis på vä sida 2% E. Stroke (b) Du bestämmer dig för att odla från patientens vänstra öra då det runnit en hel del. Vilken bakterie är det troligast att odlingssvaret visar? A. Blandflora 15% B. GAS (streptococcus) 9% C. Klebsiella pneumonie 3% D. Pseudomonas aeruginosa 67% E. Staphylococcus aureus 6% 31. En 12-årig gosse kommer med sin mamma till distriktsläkarmottagningen i Anderslöv. Han har i flera [2 p] dagar haft ont i halsen, snuva och hosta. Han har nu plötsligt fått hög feber, blivit allmänpåverkad och fått svårt att andas. Det låter som om han har stridor och hostan låter alltmer ihålig. Du lyckas få en skymt av epiglottis som förefaller normal. (a) Vilken diagnos misstänker du? A. Bakteriell laryngotracheit 50% B. Difteri 2% C. Pneumoni 2% D. Pseudokrupp 45% E. ÖLI 1% (b) Vad blir din åtgärd? A. Bredspektrumantibiotika peroralt och hem 2% B. Bronkdilaterande, ex (Bricanyl R ) 11% C. Febernedsättande och expektans, åter vid försämring 10% D. Recept på steroider och adrenalininhalation och hem 11% E. Remittera patienten till öronklinik på närmsta sjukhus 64% 32. Du arbetar som distriktsläkare i Wilhelmina. Du undersöker en 42-årig man med mycket dåligt tandstatus. Han har fått tilltagande sväljningssmärta men inga andningsbesvär, har påverkat allmäntillstånd [1 p] och feber. Han har trismus och är svullen och röd under hakan ned på halsen. Vilken diagnos måste du i första hand misstänka? Sidan 15 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

16 Fråga 32 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 A. Epiglottit 4% B. Erysipelas 1% C. Munbottenflegmone 54% D. Parodontal abscess 32% E. Peritonsillit 9% 33. Skånska Stina tre år har sedan ett antal veckor utvecklat en tillväxande resistens i käkvinkeln. Huden [1 p] ovanpå resistensen är rodnad och resistensen känns hård. Stina träffar inga katter, då hon är allergisk mot dessa. Hon har ej haft feber eller halsont. Vad misstänker du att Stina har? A. Atypiska mykobakterier 53% B. Lymfadenitis colli 33% C. Medial halscysta 10% D. Toxoplasma 2% E. Tularemi 2% 34. Sven har gått av och till på vårdcentralen med [1 p] ett rinnande vänsteröra. Nu börjar han dessutom att höra dåligt på samma öra. Du tittar i honom öron och finner att de ser infekterat ut. Du skickar honom till en öronspecialist som låter göra ett hörselprov. Bild till fråga 34 Färgbild finns på separat blad Vad lider patienten av för åkomma? A. Cholesteatom 53% B. Kronisk extern otit 12% Sidan 16 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

17 Fråga 34 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 C. Otoscleros 3% D. Sekretorisk otit 20% E. Trumhinneperforation 12% 35. Äldre herre som är tidigare väsentligen frisk. För några månader sedan ramlade han mot en trottoarkant [1 p] och slog i ansiket. Han söker nu öronkliniken pga ensidiga rinnsnuva sedan två månader. Han har möjligen lite huvudvärk. Vad gör du med denna patient? A. Behandlar honom för sinuit 2% B. Expektans, lugnande besked 0% C. Informerar honom att han har icke allergisk rhinit och skriver ut nasala steroider 0% D. Skriver remiss till CT bihålor med frågeställning malignitet 23% (Mycket diskussion (se fotnot) 1 ) E. Testar med urinsticka om sekretet är glukospositivit 75% årig man tidigare väsentligen frisk så när som på appendicit operation i ungdomen, refluxsjukdom och [1 p] nyligen genomgången influensa, inkommer till akutmottagningen med akut med yrsel sedan 6 timmar. Han är illamående, har inga neurologiska bortfalls symptom, normala reflexer. Men han har en höger slående spontan nystagmus. Dix-Hallpike är svår att genomföra och han blir illamånde och får mer nystagmus vid headshake. Impulstest är inte säkert patologiskt åt något håll. Vad måste du först misstänka? A. Cerebellär infarkt 58% B. Godartad lägesyrsel 2% C. Labyrintit 12% D. Ménières sjukdom 2% E. Meningit 0% F. Supratentoriell stroke 0% G. Vestibularisneurit 26% H. Vestibulär migrän 0% 37. Vid vilken av nedanstående öronsjukdomar kan man förvänta sig ett negativt Rinnes test? [1 p] A. Bullerskada 2% B. Meniere s sjukdom 2% C. Otoskleros 87% D. Presbyaccusis 1% E. Vestibulärt Schwannom 8% 1 Vi har accepterat även alternativ D som rätt även om frågeställnigen naturligtvis ej skall vara malignitet och även om CT i sig inte är konklusiv Sidan 17 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

18 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Nyfödda testas nu regelbundet med test av otoacustiska emissioner (OAE). [1 p] Vilken struktur är det som genererar dessa svar? FRÅGAN UTGÅR A. Basalmembranet i scala media B. Hörselnerven C. Inre hårceller i Cochlea D. Stapesmuskeln via hörselbenen E. Trumhinnan F. Yttre hårceller i cochlea årig pojke inkommer till vårdcentralen med snuva och rodnad och svullnad i mediala ögonvrån. Tidigare [1 p] haft öroninflammation och slutat med antibiotika för 5 dagar sedan. Tidigare har han varit väsentligen frisk. Vad måste Du misstänka? A. Allergisk reaktion mot antibiotika 0% B. Ethmoidit 97% C. Frontalsinuit 0% D. Hemophilus inducerad konjunktivit och rhinit 2% E. Maxillarsinuit 1% årig gosse och föräldrar söker för nästäppa och lite feber som kommit efter att han kommit åter [1 p] från träningsläger med ishockeyklubben. Han har varit rejält blå på kropp och ansikte efter tackling och träning. Vad måste Du överväga och utesluta som orsak till besvären? A. Hennoch-Schönleins purpura 6% B. Influensa 1% C. Purulent rhinit 0% D. Septumhematom 87% E. Wegeners granulomatos 5% F. Zygomaticusfraktur 2% 41. Mamma i 40 årsåldern kommer med 11- årig son som blivit påtagligt hes under senvåren. Hesheten har [1 p] suttit i i snar två månader. Pojken har varit en del förkyld under våren, men är annars frisk och aktiv. Spelar bl a fotboll i känt skånelags juniorsatsning. Vad bör Du misstänka, i första hand som orsak till pojkens besvär? A. Akut Laryngit 0% B. Falsk krupp 0% C. Kronisk Laryngit 6% D. Larynx cancer 0% Sidan 18 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

19 Fråga 41 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 E. Larynxtrauma, med stämbandspares 0% F. Skrikknutor 94% 42. En patient klagar över att han hör sämre. Vid undersöknng finner du att Weber lateraliseras åt vä [1 p] Rinne är positiv hö och vä. Vilken hörselnedsättning är mest sannolik? A. Konduktiv hörselnedsättning höger sida 3% B. Konduktiv hörselnedsättning vänster sida 31% C. Sensorineuronal hörselnedsättning höger sida 65% D. Sensorineuronal hörselnedsättning vänster sida 1% Sidan 19 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

20 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Infektion Kombinera följande patienter med lämpligt antibiotikum. [1 p] 1 20-årig man med infekterat kattbett A Nitrofurantoin (Furadantin R ) 2 45-årig kvinna med neuroborrelios B Doxycyklin (Doxyferm R ) 3 30-årig kvinna med cystit och typ-1 allergi mot penicillin C Kloxacillin (Ekvacillin R ) 4 45-årig man med spondylit D Erytromycin (Ery-Max R ) 5 6-årig pojke med svår mykoplasmapneumoni E Amoxicillin (Amimox R ) 6 22-årig kvinna med akut leukemi med sepsis och neutropeni F Imipenem (Tienam R ) Svar: Svar: 1E, 2B, 3A, 4C, 5D, 6F (För poäng krävs alla rätt) 44. Kombinera följande antibiotika med rätt definition på spektrum/indikation. [1 p] 1 cefotaxim (Claforan R ) A Stafylokockpenicillin. 2 flukloxacillin (Heracillin R ) B Parenteralt medel med utvidgat gramnegativt aerobt spektrum med effekt även på Pseudomonas aeruginosa. 3 ceftazidim (Fortum R ) C Effekt på grampositiva aeroba bakterier, inkl. stafylokocker. Effekt på anaeroba bakterier. Ingen effekt på gramnegativa aeroba bakterier. 4 ampicillin (Doktacillin R ) D Parenteralt medel mot bl.a. grampositiva aerober, inklusive stafylokocker men ej mot enterokocker. Även god effekt på gramnegativa aerober, såsom H. influenzae och de vanligaste tarmbakterierna. 5 klindamycin (Dalacin R ) E Effekt på grampositiva aeroba kocker inklusive E. faecalis, dock inte på stafylokocker. Effekt på Listeria monocytogenes. Svar: Svar: 1D, 2A, 3B, 4E, 5C (För poäng krävs alla rätt) 45. Johan, 25 år, har varit på rundresa i Indien i 6 veckor. Han har haft mycket magproblem med omväxlande [1 p] lös och hård avföring, illamående, uppkördhet i buken och har gått ner 7 kg i vikt. Han har provat diverse okända antibiotikakurer utan effekt. Du ordinerar en allmän faecesodling som dock besvaras negativ. Du misstänker nu en parasitinfektion. Vilka två parasiter är mest troliga etiologiska agens och bör dessa behandlas i så fall med vad? Svar: Svar: Entamoeba histolytica och Giardia intestinalis. Ja, metronidazol (Flagyl) (För poäng krävs alla rätt) Sidan 20 av 31 [Infektion 1]

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2012-08-25 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 67 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika Fernberg

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03 PNEUMONI CRB-65 är ett klinisk index som består av 4 enkla parametrar (konfusion, respiration, blodtryck och ålder) som var och en kan generera en poäng. CRB-65 används som gradering av allvarlighetsgrad

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng

Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng Fall 1, 3.5 poäng Maria, 69- år, är sedan tidigare väsentligen frisk, bortsett från en lindrig hypertoni. Hon söker nu till vårdcentralen

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro

Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Importerade infektioner vad bör alla förskrivare tänka på? 130207 Anja Rosdahl Infektionsspecialist Universitetssjukhuset Örebro Friskt par i 40-års åldern ska resa 2 v till Tanzania, sol, bad och safari.

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Akut huvudvärk Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling?

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling? Fråga 1 Tove 18 år har varit sjuk i halsfluss några dagar. För övrigt är hon frisk. Hon gick idag till vårdcentralen och fick antibiotika i form av Kåvepenin. Trots detta har hon blivit sämre och började

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 01 13(HT 2011) Reliabilitet Chronbach s α = 0.675 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna

Läs mer

Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313

Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313 Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313 Namn: Max: 10 (del 1) + 91,5 (del 2) Godkänt: 9 (del 1) + 61 (del 2) Skrivningen består av 2 delar. Del 1 behandlar grundläggande akuta/allvarliga sjukdomar

Läs mer

uppkomst av en acneförändring (Etiologiska faktorer, mekanismer). (5 p.) Eksemen brukar delas in efter klinisk bild och etiologi om den är känd.

uppkomst av en acneförändring (Etiologiska faktorer, mekanismer). (5 p.) Eksemen brukar delas in efter klinisk bild och etiologi om den är känd. Tentamensfrågor Omtenta T4 HT2012 Totalt antal poäng 60 p Del 1 (16)p 1. Acne är en vanlig hudsjukdom. Beskriv de patofysiologiska mekanismerna vid uppkomst av en acneförändring (Etiologiska faktorer,

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 1 (8) Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 Patienter som söker för röda ögon är vanligt förekommande. Genesen till besvären varierar och informationen nedan kan vara en hjälp att komma

Läs mer

Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2011 08 09 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika

Läs mer

Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901).

Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901). Tentamen MC1402, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15hp, del II (prov 0901). Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2014 06 07 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 98,5 p Neurologi, fråga 1-5, 15p Mikrobiologi,

Läs mer

TBE på kliniken. Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312

TBE på kliniken. Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312 TBE på kliniken Anna Westman, spec.läkare i infektionsmedicin och bakteriologi 130312 Kliniska infektioner ses april-nov, högsäsong i aug-sep. 150-200 personer sjhvårdas årligen pga TBE Män>kvinnor, medianålder

Läs mer

Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Kön: Hane Tik Födelseår:.. Är din hund veterinärvårdsförsäkrad? Ja Om ja - i vilket bolag? 1) Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? Mycket

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna ANTIBIOTIKABEHANDLING Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA SYNPUNKTER...3 URINVÄGSINFEKTIONER...3

Läs mer

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus

Missbruk och infektioner. Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Missbruk och infektioner Elin Folkesson Specialist i Infektionssjukdomar Sunderby sjukhus Infektioner Patientfall 20-årig kvinna Iv missbruk sedan 15 års ålder Insjuknar i samband med egenavgiftning med

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden.

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Fråga 1 (3p) A Förutom att vissa medlemmar i ett hushåll inte tål katter, ge två exempel på infektioner som katten kan vara vektor för

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet?

Personnummer: Namn: Adress: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl. 3 Slog Du i huvudet? ڤ Nej ڤ Vet ej ڤ Ja, var på huvudet? 2 Del 1 Omvårdnadsdel Fylls i av patienten före läkarundersökningen Datum: Personnummer: Namn: Adress: Tel: Vårdinrättning: 1 Datum/tid för olyckan: År Mån Dag Kl 2 Minns Du hela händelseförloppet? ڤ Nej

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

intsofq@lxxxiv0 Sidan 1 av 37

intsofq@lxxxiv0 Sidan 1 av 37 intsofq@lxxxiv0 Sidan 1 av 37 Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Septisk artrit. Bertil Christensson Stockholm 2012

Septisk artrit. Bertil Christensson Stockholm 2012 Septisk artrit Bertil Christensson Stockholm 2012 Ortopediskt fall Maria Löfgren Infektionskliniken Halmstad 2012 Allmänna kommentarer 90% av artriterna orsakas av stafylokocker eller streptokocker Polyartrit:

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2012-05-04 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312

Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik. Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Gastrointestinala infektioner och PCR-diagnostik Kristina Nyström och Annika Ljung Klinisk Mikrobiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 150312 Bakteriella gastroenteriter Dominerande världshälsoproblem

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2013 01 18(HT 2012) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 2 Under de senaste åren har möjligheterna för diabetiker att behålla god syn i hög

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Tentamen Sinne T3 vt 2013. Max 64 poäng

Tentamen Sinne T3 vt 2013. Max 64 poäng Tentamen Sinne T3 vt 2013. Max 64 poäng 1) Du granskar tonaudiogrammet taget på en patient som misstänks ha Morbus Menière. a) Hur ser tonaudiogrammet ut vid en typisk Mb Menière? 2 p b) Förklara den troliga

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7)

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) En 40-årig man inkommer med intensiv ländryggsmärta som tilltagit det senaste dygnet. Han skottade snö igår och har dessutom fått en kraftig snuva och känner sig

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

DJURBETT. Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar. Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år?

DJURBETT. Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar. Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? DJURBETT Hur stort är problemet? Hund&kattbett = 1 % av alla besök på akutmottagningar Hundbett kostar 200 miljoner kronor/ år? 60% av djurbett från hund, 10-20 % från katt. 1 Hundbett vanligare i armen,

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Vilka av alternativen nedan passar in på Dina besvär? [1]

Vilka av alternativen nedan passar in på Dina besvär? [1] Vilka av alternativen nedan passar in på Dina besvär? [1] A: Ange med tydligt kryss om Du HAR BESVÄR numera av resp. symtom (NEJ eller JA), t. ex. : : : Efter saneringen (alt. om Du inte har sanerat: numera)

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer