Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna."

Transkript

1 Tentamen T7, LÄL/LÄMM (VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor (Neurologi/Oftalmologi/Oto-rhino-laryngologi), 1 sida Kortsvarsdel Infektion, 2 sidor Kortsvarsdel Reumatologi, 1 sida Kortsvarsdel Hud, 1 sida 2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort 3. Besvara samtliga frågor i svarsblanketterna - ej i frågehäftet 4. Efter tentamen får du behålla detta häfte med undantag av hudbilderna OBS! På flervalsfrågor skall enbart ett alternativ anges även om du upplever att flera alternativ kan vara möjliga.. Skriver du fler alternativ kommer enbart ditt första alternativ att rättas. På kortsvarsfrågor där flera alternativ efterfrågas skall exakt det antal alternativ som efterfrågas anges. Skriver du fler alternativ kommer de sista inte att bedömas. Om t.ex. två alternativ efterfrågas och du skriver tre alternativ kommer enbart de två första att rättas. Lycka till! Sidan 1 av 31

2 Innehåll 1 Neurologi 3 2 Oftalmologi 9 3 Oto-rhino-laryngologi 15 4 Infektion Infektion Reumatologi 26 7 Dermatologi 29 Sidan 2 av 31

3 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Neurologi årig man söker vårdcentralen pga skakningar. Han är tidigare helt frisk, tar inga mediciner. Han håller [1 p] föredrag i jobbet och då är skakningarna socialt besvärande för honom, annars tycker han inte det är så farligt. I status finner Du en finvågig postural tremor, annars normalt neurologstatus. Vilken av nedanstående behandlingar är lämpligast som förstahandsbehandling? A. Diazepam (Stesolid R ) v.b. 4% B. Karbamazepin (Tegretol R ) v.b. 3% C. Levodopa + benserazid (Madopark R ) v.b. 3% D. Propranolol (Inderal R ) v.b. 91% E. Sumatriptan v.b. 0% årig man med känd lungcancer söker akuten pga gångsvårigheter. Höger ben började släpa under [1 p] gårdagens eftermiddag och nästa morgon kan han inte stöda på det. Neurologstatus: Normala fynd avseende kranialnerverna. I armarna normal kraft och sensibilitet. Svaghet proximalt och distalt i höger ben, normal kraft vänster ben. Nedsatt sensibilitet för vibration i höger ben, nedsatt sensibilitet för stick i vänster ben. Babinskis tecken finns på höger sida, saknas på vänster sida. Du ger steroider. Vilken av nedanstående undersökningar är lämpligast initialt i den fortsatta utredningen? A. CT av hjärnan 13% B. Lumbalpunktion 2% C. SPECT-undersökning 6% D. MR hjärna 4% E. MR medulla 75% F. Neurografi årig kvinna söker vårdcentralen för svaghet vänster ben som tilltagit sedan två månader. I status [1 p] finner man svaghet proximalt och distalt i vänster ben utan sensoriska bortfall. Areflexi i vänster ben, Babinskis tecken finns på vänster sida. Övrigt rutinnervstatus är normalt. Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Amyotrofisk lateral skleros 82% B. Multipel Skleros 3% C. Neuroborrelios 3% D. Polyneuropati 5% E. Tumörväxt i plexus lumbalis 7% 4. Vilka av nedanstående icke-motoriska symptom är det sannolikast att en patient med Parkinsons sjukdom [1 p] har? A. Afasi och huvudvärk 0% B. Hypertoni och hörselnedsättning 2% C. Sensoriska bortfall och hypofysinsufficiens 0% D. Sömnstörningar och dysautonomi 81% Sidan 3 av 31 [Neurologi]

4 Fråga 4 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 E. Urininkontinens och tidig demensutveckling 18% årig kvinna söker akuten pga övergående neurologiska symptom. Hon och maken satt och åt middag [1 p] när hon plötsligt blev förvirrad. Med det menar maken att hon sade fel ord, sade stol när hon menade bord, sade sko när hon menade strumpa. Patienten märkte själv att hon sade fel och blev rädd. Det varade några minuter och hon är nu återställd. Rutinnervstatus är normalt. Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Fokalt epileptiskt anfall 8% B. Migrän 0% C. TIA från vänster arteria carotis försörjningsområde 84% D. TIA från höger arteria carotis försörjningsområde 5% E. Transitorisk global amnesi 3% årig man med diabetes söker akuten eftersom höger ögonlock plötsligt föll ner. Han har en komplett [1 p] ptos på höger öga. När man lyfter upp ögonlocket ser man att ögat står nedåt och åt höger. Pupillen på höger öga är vidgad och ljusstel. Rutinnervstatus i övrigt är normalt. Vilken av nedanstående diagnoser kan bäst förklara de neurologiska fynden? A. Hjärnstamsinfarkt 8% B. Karotisdissektion 19% C. Kärlaneurysm vid bakre kommunikanten 69% D. Myastenia gravis 0% E. Nervinfarkt i nervus abducens 4% 7. Vilken av nedanstående anamnestiska uppgifter stämmer bäst med en narkolepsi? [1 p] A. Insomni kvällstid 8% B. Feberkramper som barn 6% C. Morgonhuvudvärk 1% D. Problem med restless legs 3% E. Tonusförlust i nackmusklerna vid stark affekt 82% årig elektriker söker vårdcentralen för svaghet i armarna. Han har börjat få svårt att arbeta med [1 p] armarna över huvudhöjd, han blir snabbt trött och måste vila. Detta har pågått i kanske en månads tid och har långsamt blivit värre. Han har inga symptom från benen, ingen värk i musklerna. Rutinnervstatus är normalt. Vilken av nedanstående undersökningar är i första hand indicerad? A. Borreliaserologi i likvor 1% B. Elektromyografi med repetitiv nervstimulering 83% C. Kobalamin i serum 1% D. MR halsrygg 15% Sidan 4 av 31 [Neurologi]

5 Fråga 8 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 E. MR hjärna 0% årig kvinna insjuknar akut med rotatorisk yrsel och illamående. Vilket av nedanstående statusfynd [1 p] talar starkast för att hennes symptom är utlösta av en skada i centrala nervsystemet? A. Hörselnedsättning 0% B. Nystagmusen ökar i amplitud när man sätter på ett par Frenzel-glasögon 1% C. Patologiskt impulstest 6% D. Rombergs test är positivt 5% E. Sidoväxlande nystagmus 88% årig kvinna som är tidigare frisk och medicinfri söker vårdcentralen pga domningar i höger ben sedan [1 p] en vecka tillbaka. Hon har nedsatt sensibilitet för stick och beröring lateralt på höger lår. Inga pareser i benet, senreflexerna är normala och rutinnervstatus i övrigt är också normalt. Vilken av nedanstående undersökningar är lämpligast i den fortsatta utredningen? A. EMG 0% B. Lungröntgen 6% C. MR ländrygg 16% D. Neurografi 42% E. Inget av ovanstående 36% 11. En 65-årig man hade för 1 år sedan en cerebral infarkt med kvarstående lätt svaghet i vänster sidas [1 p] extremiteter. Han hade nu för 1 vecka sedan under ca 30 minuter svårigheter att använda hö arm och hand. I går på nytt samma symptom. BT 130/90. Puls 65. Rutinnervstatus visar inget nytillkommet. Utredning avseende olika patogenetiska mekanismer visar ingen påvisbar förklaring till de inträffade episoderna. Lämplig antitrombotisk behandling att ge i denna situation? A. Antikoagulantiabehandling 21% B. Lågmolekylärt heparin sc i trombosdos 2% C. Lågmolekylärt heparin sc i trombosprofylaxdos 14% D. Trombocythämmare 63% E. Trombolysbehandling 0% 12. En 23-årig man, tidigare frisk förutom barnsjukdomar, hade för 1 vecka sedan en gastroenterit som gick [1 p] över på 2-3 dagar. I förrgår insjuknat med domningar i fötter som följdes av domningar i händerna i går. I dag svag i nedre extremiteterna. I rutinnervstatus noterar du svaghet för flektion i höftleder och för tå- och hälgång. Patienten har något nedsatt fingerabduktion bilateralt. Inga säkra muskelsträckreflexer i armar eller ben. Känner vibration något sämre på mediala malleoler och uppfattar stick av knappnål något osäkert på fötter och underben (förbättras i proximal riktning). Inga andra speciella fynd i rutinnervstatus. Om patienten ytterligare försämras kan allvarliga komplikationer inträffa. Vilken av nedanstående är mest viktig att vara observant på? Sidan 5 av 31 [Neurologi]

6 Fråga 12 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 A. Andningspåverkan 96% B. Blåspåverkan 3% C. Hydrocefalusutveckling 1% D. Ileus 0% E. Plötslig GI-blödning 0% 13. En 35-årig man har sedan 2 år tillbaka försämrats med gångsvårigheter och blåspåverkan. Försämringen [1 p] har kommmit smygande och successivt. Uppvisar tecken på central pares i benen och känselnedsättning för smärta och vibration nedanför arcus-nivå. Inga andra speciella fynd i rutinnervstatus. MR visar högsignalerande förändringar i ryggmärgen på ryggmärgs-nivå T6, samt en liknande förändring i hö cerebellumhemisfär och två små likande förändringar i centrum semiovale supratentoriellt. Likvorundersökning visar lätt vitastegring, oligoklonala band och förhöjt IgG-index. Borreliaserologi negativ. Vilken diagnos är mest trolig? A. ADEM (akut disseminerande encefalomyelit) 2% B. Neuromyelitis optica (Devics syndrom) 0% C. Primärprogressiv MS 86% D. Sekundärprogressiv MS 10% E. Skovvis förlöpande MS 2% 14. En kvinna som ser ut att vara i 60-årsåldern inkommer medvetslös efter att ha hittats sittande på en [1 p] parksoffa i stadsparken med sin hund bredvid sig. SaO 2 =91%. B-glc=7,5. Status visar att patienten inte reagerar på tilltal. Puls 85, BT 160/90. Tendens att sträcka i armar och ben vid smärtstimulering. Andas med 20 andetag per minut, oregelbundet. Pupiller små, troligen svag kvarvarande ljusreaktion. Ingen ögonmotilitet vid Doll s test. Babinskis tecken ses bilateralt. Var är skadan mest sannolikt belägen? A. Medulla oblongata 11% B. Medulla spinalis 0% C. Mesencefalon 2% D. Pons 81% E. Storhjärnshemisfärerna 6% 15. En 60-årig man med känd anamnes på alkoholöverkonsumtion inkommer till akutmottagningen där du [1 p] är jour. I status noterar du framför allt: konfusion, ögonmotilitetsstörning och koordinationsrubbning. Med anledning av detta bör du snarast behandla patienten med: A. Acyklovir 0% B. Antiepileptika 1% C. Steroider 1% D. Vitamin B1 89% E. Vitamin B6 9% Sidan 6 av 31 [Neurologi]

7 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT En man i 40-årsåldern söker dig för muskelsvaghet. Han har frontal skallighet, handgreppet släpper inte [1 p] riktigt när ni skakar hand. Tendens till atrofi av temporalis- masseter- och sternocleidomastoideusmuskulatur. Glasögon men anger ändå att han ser lite dåligt. Patientens har ett typiskt syndrom. Vilken av nedanstående undersökningar är lämpligast i den fortsatta utredningen av denna patient? A. Bentäthetsmätning 11% B. Coloskopi 4% C. EKG 65% D. Koagulationsutredning 7% E. 24 timmars blodtrycksmätning 12% 17. En 55-årig tidigare frisk kvinna söker på akutmottagningen pga svår ansiktsvärk i vä kind. Började för [1 p] några dagar sedan och har sedan tilltagit. Kommer som smärthugg i vä kind, varar någon sekund varje gång. Känns som en elektrisk stöt. Får ont när hon skall tugga mat eller borsta tänderna på vä sida. Nu attacker med bara några minuters mellanrum, gör mycket ont, närmast outhärdligt. Lämpligaste behandling? A. Diklofenak (Voltaren R ) im 8% B. Fosfenytoin (Pro-epanutin R ) iv 63% C. Ketobemidon (Ketogan R ) sc 12% D. O 2 Inhalation 10L/min på mask 3% E. Sumatriptan (Sumatriptan R ) sc 14% 18. En 30-årig kvinna hade ett skalltrauma vid 4 års ålder och har därefter haft anfall som börjar med [1 p] ryckningar i hö hand och sedan sprider sig till resten av höger kroppshalva och därefter hela kroppen. Har medicinerat med karbamazepin mot detta senaste 10 åren och mått bra. Men nu för en vecka sedan ett nytt anfall av samma karaktär som tidigare. CT skalle utfördes på akuten och visade resttillstånd efter skada frontalt höger. Blev hemskickad utan ytterligare åtgärder. Kontaktar nu dig som AT-läkare på neurologmottagningen och undrar vad hon skall göra. Vilket av nedanstående alternativ bör övervägas i första hand? A. Byte till fenytoin (Fenantoin R ) 0% B. EEG 4% C. Ingen ytterligare åtgärd 2% D. MR hjärna 6% E. S-koncentration karbamazepin 88% 19. En 30-årig man har insjuknat med ett epileptiskt anfall. CT skalle visar expansiv tumör hö temporallob, [1 p] cirkulär lågattenuerande område med ca 3 cm diameter med ringformig kontrastuppladdning runt om. Bild som vid gliom. Vilket av följande påståenden är korrekt? A. Det finns en tydlig association mellan gliom och rökning 4% B. Herpesencefalit är en differentialdiagnos i detta fall 5% Sidan 7 av 31 [Neurologi]

8 Fråga 19 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 C. Kirurgi vid malignt gliom blir radikal i mindre än 50% 79% D. Specifik behandling med cytostatika och strålbehandling kan påbörjas nu direkt. 10% E. Steroidbehandling kan leda till progress av gliom 3% 20. Successivt tilltagande passivitet i kombination med bristande insikt, språkförändring samt en välbevarad [1 p] praktisk förmåga och rumsorientering inger primärt misstanke om: A. Alzheimer 10% B. Frontotemporallobsdemens 74% C. Lewy body demens 6% D. Parkinsondemens 3% E. Vaskulär demens 7% årig pojke kommer till akuten där du har jour. Han har sedan födsel hydrocephalus och är opererad [1 p] med en shunt. Problemet nu är huvudvärk som tilltagit och illamående med kräkningar. Vad gör du? A. Lumbalpunktion 0% B. Lägger in för fortsatt observation 3% C. Ringer infektionskliniken, misstanke om meningit 4% D. Röntgen av shuntsystem samt CT hjärna för att utesluta dysfunktion av shunt 94% E. Sänder hem pojken med uppmaning att komma tillbaka nästa dag vid försämring 0% Sidan 8 av 31 [Neurologi]

9 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Oftalmologi 22. En 67-årig kvinna söker på vårdcentral då hon sedan igår fått tilltagande besvär med rodnad och nu [2 p] kraftig ömhet vid näsroten på höger sida. Hon har ingen klåda i området. Hon är tidigare frisk och inte haft liknande besvär. Synen är 1.0 på höger och vänster öga med egna glasögon. Pupillreaktionerna är normala. Normal ögonmotilitet. Bild till fråga 22 Färgbild finns på separat blad (a) Vilken av nedanstående diagnoser är mest trolig? A. Dakryocystit 94% B. Etmoidit 2% C. Quincke-ödem 1% D. Vagel 3% (b) Vilket av nedanstående behandlingsförslag är lämpligast på vårdcentralsnivån? A. Betametason (Betapred R ), tablett peroralt 6% B. Flukloxacillin (Heracillin R ), tablett peroralt 75% C. Kloramfenikol (Chloromycetin R ), ögonsalva 19% 23. En 59-årig man söker då han sedan 5 dagar besvärats av kladdig sekretion i vänster öga. Han [2 p] har haft en tunn hinna för synfältet men har kunnat blinka bort den de första dagarna. Sedan igår är hinnan emellertid konstant och kan inte blinkas bort. Det känns som om något sitter i ögat och skaver men han har inte varit utsatt för någon skada eller våld mot ögat. Status: Visus hö Visus vä Pupill hö Pupill vä 1.0 okorr 0.8 okorr, 1.0 med stenopeiskt hål Normal 2mm mindre än höger Bild till fråga 23 Färgbild finns på separat blad (a) Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik? A. Akut trångvinkelglaukom 1% B. Bakteriell keratit 84% C. Bakteriell konjunktivit 2% D. Primär iridocyklit 13% (b) Vilket av nedanstående alternativ är lämpligast i vårdcentralssituationen? A. Aciklovir (Zovirax R ), antiviralt medel, ögonsalva 0% Sidan 9 av 31 [Oftalmologi]

10 Fråga 23 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 B. Akut remiss till ögonklinik 96% C. Dexametason (Isopto-Maxidex R ), steroid), ögondroppar 0% D. Kloramfenikol (Chloromycetin R ), antibiotikum, ögonsalva 4% årig man som i samband med hantering av stora kärl med saltsyra (25%) fick en stråle i vänster öga. [2 p] Han har sköljt ögat själv i 5 minuter och inkommer nu tillsammans med arbetsledare efter ytterligare 5 minuter till akutintaget på ett mindre länsdelssjukhus som ligger mycket nära mannens arbetsplats. Han visar upp nedanstående text för dig. Han har hela produktinformationen med sig men glömde den i arbetsledarens bil. Status framgår av bilderna nedan med och utan fluorescein. Bild till fråga 24 Färgbild finns på separat blad Bild till fråga 24 (Med fluorescein) Färgbild finns på separat blad (a) Vilken av nedanstående åtgärder på akutintaget bör göras först? A. Kontakta ögonläkare 3% B. Läsa hela produktbladet 0% C. Mäta ph i tårvätskan 0% D. Ringa giftinformationscentralen 2% Sidan 10 av 31 [Oftalmologi]

11 Fråga 24 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 E. Skölja ögat i minst 20 minuter 95% (b) När din initiala handläggning är klar vilken av nedanstående fortsatta åtgärder är då mest adekvat? A. Antibiotikasalva och kontroll nästa dag 9% B. Omedelbar transport till ögonläkare/ögonklinik 91% C. Ögonförband och kontroll nästa dag 0% 25. En 46-årig kvinna med kontaktlinskorrigerad FASS-text om Enalapril (biverkningar): [1 p] närsynthet om -3D. Hon söker akut på vårdcentral då hon under kvällen igår plötsligt noterade ett Centrala och perifera nervsystemet/psykiska synfenomen som hon liknar vid en fluga som hon såg med vänster öga. Hon försökte vifta bort den störningar: med handen men den fanns kvar i synfältet. I morse ökade symptomen genom att det plötsligt dök Vanlig: huvudvärk, depression. upp en mängd småprickar och någon liten men Mindre vanlig: förvirring, somnolens, insomnia, mer diffus rörlig fläck i samma ögas synfält. Hon nervositet, parestesi, vertigo. har en hypertoni sedan många år behandlad med Enalapril (ACE-hämmare) och för ett halvår sedan var blodtrycket 140/90. Hon är i övrigt frisk. Hon förnekar huvudvärk och övriga neurologiska symptom. Synskärpan är 1.0 med eget glas på bägge Sällsynt: drömstörningar, sömnstörningar. Ögon: ögonen och synfält enligt Donders metod är normalt bilateralt. Mycket vanlig: dimsyn. Vilken av nedanstående förklaringar till patientens synsymptom är mest sannolik? A. Läkemedelsbiverkan 4% B. Migrän 0% C. Ortostatism 0% D. Retinal ruptur 96% 26. En 74-årig kvinna som sedan 3-4 år märkt tilltagande svårigheter att läsa mindre text, t.ex tidningstext, [1 p] innehållsförteckningar, korsord. Hon har samtidigt också fått svårt att se bussnumren tydligt vilket hon tidigare inte haft problem med. I ungdomen såg hon normalt och hon har haft glasögon för läsning sedan 45-års-åldern. Hon känner inte till några särskilda ögonsjukdomar i den nära släkten. Hon har ingen värk i ögat och symptomen har kommit mycket gradvis. Status: Höger Vänster Synskärpa Synfält enl Donders ua ua Genomfallande ljus fin röd reflex fin röd reflex Pupill normala reaktioner normala reaktioner Vilken av nedanstående diagnoser är mest sannolik som orsak till patientens nuvarande symptom? A. Makuladegeneration 80% B. Presbyopi 15% C. Ålderskatarakt 3% Sidan 11 av 31 [Oftalmologi]

12 Fråga 26 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 D. Öppenvinkelglaukom 2% 27. För var och en av nedanstående patienter ange den mest sannolika diagnosen ur listan nedan. [5 p] A. Akutglaukom B. Centralartärocklusion C. Centralvenstrombos D. Diabetesretinopathi E. Katarakt F. Opticusinfarkt G. Papillödem H. Retinoblastom I. Torr maculadegeneration J. Våt maculadegeneration (a) Gudrun 76 år har en tablettbehandlad hypertoni men är i övrigt frisk. Senaste månaderna noterat att hon sett sämre med vänster än med höger öga. Hon söker en morgon på vårdcentralen och rapporterar att synen är ännu sämre och bilden från det ögat upplevs vriden. Man finner följande status: Synskärpa hö: 0,9 med bästa korrektion vä: 0,2 Ögonbotten bild vä som på bilden Svar: J Våt makuladegeneration C 5%, D 4%, I 1%, J 90% Bild till fråga 27a Färgbild finns på separat blad (b) Birgitta 64 år har haft glasögon sedan tonåren men har i övrigt tidigare varit ögonfrisk. Han vaknar en morgon kl 4.30 av att hon har fruktansvärt ont i höger sida av huvudet. Hon tittar sig i badrumsspegeln och ser att höger öga är kraftigt rött, med tydliga blodkärl och hon finner också att hon ser dåligt med det ögat. Vilken är den mest sannolika diagnosen? Svar: A Akut glaukom A 93%, B 3%, C 2%, F 3% Sidan 12 av 31 [Oftalmologi]

13 Fråga 27 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 (c) Lilla Asta drygt 2 år har senaste veckorna varit lite tröttare än vanligt. Hon har lätt snubblat och idag har hon trillat ned från ett trappsteg ned på gräsmattan. Föräldrarna är oroliga och söker på vårdcentralen. Vid undersökning finner man följande: Rättställning, fri motilitet. Pupillreaktioner ua. Fixerar fint med båda ögonen. Ögonbottenundersökning visar fynd som på bilden. Svar: G Papillödem C 1%, F 1%, G 96% Bild till fråga 27c Färgbild finns på separat blad (d) Mamma söker på BVC med sin lilla dotter 7 veckor gammal. Hon tycker något är konstigt med vänster öga. Du finner vid undersökning i genomfallande ljus status som på bilden. Vilken är den mest sannolika orsaken till fyndet? Svar: Frågan utgår Bild till fråga 27d Färgbild finns på separat blad (e) Dorte 88 år är på rutinkontroll på vårdcentralen där du arbetar. Hon klagar därvid över att hon ser allt sämre. Hon har aldrig haft glasögon för avståndsseende utan enbart, sedan 45 års åldern, för läsning. Nu duger inte läsglasögonen längre, hon tycker hon läser bättre utan glasögon. Du finner: S hö 0,3 S vä: 0,2 Svar: E Katarakt A 1%, D 1%, E 90%, I 8% 28. Sverker, 68 år, har sedan 10 år typ 2 diabetes. För att gå ner i vikt ror han i sin roddmaskin och märker [1 p] då plötsligt att han helt förlorat synen på höger öga. Han slutar ro och ropar på hustrun som inte kan se något konstigt med ögat. Sverker upplever heller inte några smärtor i ögat. Han söker på vårdcentralen där du arbetar. Du finner följande: Synskärpa: Höger: Ej Perception Vänster: 0,8 Pupillreaktioner: Höger: Ingen direkt ljusreaktion. Indirekt, ingen reaktion Vänster: Direkt pupillreaktion ua. Indirekt pupillreaktion ua Övrigt status: Båda ögonen bleka o retlösa. Vilken orsak till synnedsättningen är mest trolig? Sidan 13 av 31 [Oftalmologi]

14 Fråga 28 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 A. Centralvenstrombos 23% B. Glaskroppsblödning 9% C. Maculaödem 0% D. Opticusinfarkt 68% 29. För var och en av patienterna nedan ange mest adekvata åtgärd. [2 p] A. Antibiotikadroppar B. Antibiotikasalva C. Expektans D. Kirurgiskt omhändertagande på vårdcentralen E. Tårsubstitut F. Akut remiss ögonklinik G. Ej akut remiss ögonklinik (a) Barbro är 54 år och arbetar som sekreterare på Regions Skånes kansli i Västra Hamnen. Hon söker nu sin allmänläkare (dig) och klagar över att ögonen hela tiden rinner och hon måste ideligen torka dem. Tycker att det är väldigt störande i arbetssituationen. Svar: Frågan utgår (b) Bosse söker den vårdcentral där du arbetar då han nyss ådragit sig en ögonlocksskada som ser ut som på bilden. Ögat verkar helt oskadat. Svar: F Akut remiss till ögonklinik D 4%, F 96% Bild till fråga 29b Färgbild finns på separat blad Sidan 14 av 31 [Oftalmologi]

15 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Oto-rhino-laryngologi 30. Du vikarierar som underläkare på öronkliniken. Du har en 65-årig man med insulinbehandlad diabetes [2 p] sedan barndomen som patient. Han har nu varit på flera återbesök på grund av rinnande vänsteröra. Han börjar klaga över huvudvärk och när han kommer på ytterligare ett återbesök han själv beställt, upptäcker du att han har fått en vänstersidig perifer facialispares. (a) Vilken diagnos har troligen patienten? A. Borrelia 1% B. Bells pares 7% C. Malign extern otit 90% D. Pleomorft adenom i parotis på vä sida 2% E. Stroke (b) Du bestämmer dig för att odla från patientens vänstra öra då det runnit en hel del. Vilken bakterie är det troligast att odlingssvaret visar? A. Blandflora 15% B. GAS (streptococcus) 9% C. Klebsiella pneumonie 3% D. Pseudomonas aeruginosa 67% E. Staphylococcus aureus 6% 31. En 12-årig gosse kommer med sin mamma till distriktsläkarmottagningen i Anderslöv. Han har i flera [2 p] dagar haft ont i halsen, snuva och hosta. Han har nu plötsligt fått hög feber, blivit allmänpåverkad och fått svårt att andas. Det låter som om han har stridor och hostan låter alltmer ihålig. Du lyckas få en skymt av epiglottis som förefaller normal. (a) Vilken diagnos misstänker du? A. Bakteriell laryngotracheit 50% B. Difteri 2% C. Pneumoni 2% D. Pseudokrupp 45% E. ÖLI 1% (b) Vad blir din åtgärd? A. Bredspektrumantibiotika peroralt och hem 2% B. Bronkdilaterande, ex (Bricanyl R ) 11% C. Febernedsättande och expektans, åter vid försämring 10% D. Recept på steroider och adrenalininhalation och hem 11% E. Remittera patienten till öronklinik på närmsta sjukhus 64% 32. Du arbetar som distriktsläkare i Wilhelmina. Du undersöker en 42-årig man med mycket dåligt tandstatus. Han har fått tilltagande sväljningssmärta men inga andningsbesvär, har påverkat allmäntillstånd [1 p] och feber. Han har trismus och är svullen och röd under hakan ned på halsen. Vilken diagnos måste du i första hand misstänka? Sidan 15 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

16 Fråga 32 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 A. Epiglottit 4% B. Erysipelas 1% C. Munbottenflegmone 54% D. Parodontal abscess 32% E. Peritonsillit 9% 33. Skånska Stina tre år har sedan ett antal veckor utvecklat en tillväxande resistens i käkvinkeln. Huden [1 p] ovanpå resistensen är rodnad och resistensen känns hård. Stina träffar inga katter, då hon är allergisk mot dessa. Hon har ej haft feber eller halsont. Vad misstänker du att Stina har? A. Atypiska mykobakterier 53% B. Lymfadenitis colli 33% C. Medial halscysta 10% D. Toxoplasma 2% E. Tularemi 2% 34. Sven har gått av och till på vårdcentralen med [1 p] ett rinnande vänsteröra. Nu börjar han dessutom att höra dåligt på samma öra. Du tittar i honom öron och finner att de ser infekterat ut. Du skickar honom till en öronspecialist som låter göra ett hörselprov. Bild till fråga 34 Färgbild finns på separat blad Vad lider patienten av för åkomma? A. Cholesteatom 53% B. Kronisk extern otit 12% Sidan 16 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

17 Fråga 34 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 C. Otoscleros 3% D. Sekretorisk otit 20% E. Trumhinneperforation 12% 35. Äldre herre som är tidigare väsentligen frisk. För några månader sedan ramlade han mot en trottoarkant [1 p] och slog i ansiket. Han söker nu öronkliniken pga ensidiga rinnsnuva sedan två månader. Han har möjligen lite huvudvärk. Vad gör du med denna patient? A. Behandlar honom för sinuit 2% B. Expektans, lugnande besked 0% C. Informerar honom att han har icke allergisk rhinit och skriver ut nasala steroider 0% D. Skriver remiss till CT bihålor med frågeställning malignitet 23% (Mycket diskussion (se fotnot) 1 ) E. Testar med urinsticka om sekretet är glukospositivit 75% årig man tidigare väsentligen frisk så när som på appendicit operation i ungdomen, refluxsjukdom och [1 p] nyligen genomgången influensa, inkommer till akutmottagningen med akut med yrsel sedan 6 timmar. Han är illamående, har inga neurologiska bortfalls symptom, normala reflexer. Men han har en höger slående spontan nystagmus. Dix-Hallpike är svår att genomföra och han blir illamånde och får mer nystagmus vid headshake. Impulstest är inte säkert patologiskt åt något håll. Vad måste du först misstänka? A. Cerebellär infarkt 58% B. Godartad lägesyrsel 2% C. Labyrintit 12% D. Ménières sjukdom 2% E. Meningit 0% F. Supratentoriell stroke 0% G. Vestibularisneurit 26% H. Vestibulär migrän 0% 37. Vid vilken av nedanstående öronsjukdomar kan man förvänta sig ett negativt Rinnes test? [1 p] A. Bullerskada 2% B. Meniere s sjukdom 2% C. Otoskleros 87% D. Presbyaccusis 1% E. Vestibulärt Schwannom 8% 1 Vi har accepterat även alternativ D som rätt även om frågeställnigen naturligtvis ej skall vara malignitet och även om CT i sig inte är konklusiv Sidan 17 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

18 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Nyfödda testas nu regelbundet med test av otoacustiska emissioner (OAE). [1 p] Vilken struktur är det som genererar dessa svar? FRÅGAN UTGÅR A. Basalmembranet i scala media B. Hörselnerven C. Inre hårceller i Cochlea D. Stapesmuskeln via hörselbenen E. Trumhinnan F. Yttre hårceller i cochlea årig pojke inkommer till vårdcentralen med snuva och rodnad och svullnad i mediala ögonvrån. Tidigare [1 p] haft öroninflammation och slutat med antibiotika för 5 dagar sedan. Tidigare har han varit väsentligen frisk. Vad måste Du misstänka? A. Allergisk reaktion mot antibiotika 0% B. Ethmoidit 97% C. Frontalsinuit 0% D. Hemophilus inducerad konjunktivit och rhinit 2% E. Maxillarsinuit 1% årig gosse och föräldrar söker för nästäppa och lite feber som kommit efter att han kommit åter [1 p] från träningsläger med ishockeyklubben. Han har varit rejält blå på kropp och ansikte efter tackling och träning. Vad måste Du överväga och utesluta som orsak till besvären? A. Hennoch-Schönleins purpura 6% B. Influensa 1% C. Purulent rhinit 0% D. Septumhematom 87% E. Wegeners granulomatos 5% F. Zygomaticusfraktur 2% 41. Mamma i 40 årsåldern kommer med 11- årig son som blivit påtagligt hes under senvåren. Hesheten har [1 p] suttit i i snar två månader. Pojken har varit en del förkyld under våren, men är annars frisk och aktiv. Spelar bl a fotboll i känt skånelags juniorsatsning. Vad bör Du misstänka, i första hand som orsak till pojkens besvär? A. Akut Laryngit 0% B. Falsk krupp 0% C. Kronisk Laryngit 6% D. Larynx cancer 0% Sidan 18 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

19 Fråga 41 fortsätter... Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT 2012 E. Larynxtrauma, med stämbandspares 0% F. Skrikknutor 94% 42. En patient klagar över att han hör sämre. Vid undersöknng finner du att Weber lateraliseras åt vä [1 p] Rinne är positiv hö och vä. Vilken hörselnedsättning är mest sannolik? A. Konduktiv hörselnedsättning höger sida 3% B. Konduktiv hörselnedsättning vänster sida 31% C. Sensorineuronal hörselnedsättning höger sida 65% D. Sensorineuronal hörselnedsättning vänster sida 1% Sidan 19 av 31 [Oto-rhino-laryngologi]

20 Ordinarie tentamen LÄL/LÄMM71 VT Infektion Kombinera följande patienter med lämpligt antibiotikum. [1 p] 1 20-årig man med infekterat kattbett A Nitrofurantoin (Furadantin R ) 2 45-årig kvinna med neuroborrelios B Doxycyklin (Doxyferm R ) 3 30-årig kvinna med cystit och typ-1 allergi mot penicillin C Kloxacillin (Ekvacillin R ) 4 45-årig man med spondylit D Erytromycin (Ery-Max R ) 5 6-årig pojke med svår mykoplasmapneumoni E Amoxicillin (Amimox R ) 6 22-årig kvinna med akut leukemi med sepsis och neutropeni F Imipenem (Tienam R ) Svar: Svar: 1E, 2B, 3A, 4C, 5D, 6F (För poäng krävs alla rätt) 44. Kombinera följande antibiotika med rätt definition på spektrum/indikation. [1 p] 1 cefotaxim (Claforan R ) A Stafylokockpenicillin. 2 flukloxacillin (Heracillin R ) B Parenteralt medel med utvidgat gramnegativt aerobt spektrum med effekt även på Pseudomonas aeruginosa. 3 ceftazidim (Fortum R ) C Effekt på grampositiva aeroba bakterier, inkl. stafylokocker. Effekt på anaeroba bakterier. Ingen effekt på gramnegativa aeroba bakterier. 4 ampicillin (Doktacillin R ) D Parenteralt medel mot bl.a. grampositiva aerober, inklusive stafylokocker men ej mot enterokocker. Även god effekt på gramnegativa aerober, såsom H. influenzae och de vanligaste tarmbakterierna. 5 klindamycin (Dalacin R ) E Effekt på grampositiva aeroba kocker inklusive E. faecalis, dock inte på stafylokocker. Effekt på Listeria monocytogenes. Svar: Svar: 1D, 2A, 3B, 4E, 5C (För poäng krävs alla rätt) 45. Johan, 25 år, har varit på rundresa i Indien i 6 veckor. Han har haft mycket magproblem med omväxlande [1 p] lös och hård avföring, illamående, uppkördhet i buken och har gått ner 7 kg i vikt. Han har provat diverse okända antibiotikakurer utan effekt. Du ordinerar en allmän faecesodling som dock besvaras negativ. Du misstänker nu en parasitinfektion. Vilka två parasiter är mest troliga etiologiska agens och bör dessa behandlas i så fall med vad? Svar: Svar: Entamoeba histolytica och Giardia intestinalis. Ja, metronidazol (Flagyl) (För poäng krävs alla rätt) Sidan 20 av 31 [Infektion 1]

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 8 1. Vilket är förstahandsvalet av empirisk antibiotikabehandling hos följande patienter: 1a. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB 0 PcV 1b. Samhällsförvärvad pneumoni med CRB

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

MEQ fråga Nr..

MEQ fråga Nr.. 1 (6) En kall oktobermorgon tjänstgör du som primärjour på Medicinakuten. Du går in till Elisabeth 45 år som söker på grund av huvudvärk. Elisabeth arbetar som förskolelärare och lider av övervikt, men

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 2: Karin, 45 år Du är jourhavande på infektionsakuten 090830. Du tar emot patient Karin 45 år. Patienten är tidigare frisk, ingen kronisk medicinering, inga allergier. Patienten insjuknade initialt

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar)

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 2016-10-07 Sida 1 (5) Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 1. Vilken av följande mikrobiologiska analyser används INTE för att diagnostisera legionella? a. Blododling b. Sputumodling c. PCR på sputum

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007

vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Tentamen i Oto-Rhino-Laryngologi 1 vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Den 30 mars 2007 Bengt, Babak, Anna, Nanna och alla andra vid kliniken tackar

Läs mer

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför.

MEQ (6) Mediciner: Har fått ordinerat fluconazol samt valaciclovir men vet inte riktigt varför. MEQ 16-11-25 1(6) En lördagsmorgon träffar du en 53-årig kvinna på akutmottagningen som klagar över feber och allmän sjukdomskänsla. Ingen frossa. Smygande debut. Avföringen är något lös. Inga kräkningar.

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003

TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 ID: 1/19 TENTAMEN T9 VT1 2003 MEQ-del Ögon 13/3 2003 I varje MEQ-fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt med nya delfrågor. Besvarat ark läggs när det är klart upp-och-ner på golvet

Läs mer

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv

YRSEL. yrsel. Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall. Neurologens perspektiv YRSEL Neurologens perspektiv yrsel Balanssystemet Orsaker diagnostik handläggning Patientfall 1 2 definition av yrsel Varierar mycket Patienterna har sina definitioner Specialister har sina definitioner

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar:

Sifferkod:.. Eva, som har lätt för att uttrycka sig, berättar: Eva som är 55 år, kommer i början av september till dig på Vårdcentralen i Täby. Eva är gift och jobbar deltid med ekonomi i makens företag. Hon har barn och barnbarn. Eva har hypertoni och medicinerar

Läs mer

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del I - MEQ-frågor! När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.! Fyll i Din kod högst upp.! Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p)

1. Vad har hon drabbats av och hur ställer du diagnosen? 2p. Herpes zoster ophtalmicus (herpes zoster/bältros godkänt) (1p). Klinisk diagnos (1p) MEQ-fråga 2 Nr Sida 1 (6) En 56-årig kvinna med hypertoni och steroidbehandlad PMR söker akutmottagningen med två dygns anamnes på sjukdomskänsla och lätt feber. Det senaste dygnet tillkomst av ett smärtande

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag?

1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag? 1 (7) På fråga 1-8 finns 1-5 rätt(a) svarsalternativ 1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag? a. Urinodling b. PCR mykoplasma

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2 Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Vänligen svara kortfattat! Lycka till! Del 1 1. Lisa 30 år, tidigare frisk. Söker

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Kortsvarsfrågor (5)

Kortsvarsfrågor (5) Kortsvarsfrågor 16-11-25 1 (5) 1. 45 årig kvinna söker infektionsakuten efter att ha blivit biten av sin katt i höger hand. I status ses lätt rodnad och svullnad i anslutning till betten över handryggen.

Läs mer

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 20100226 09.00 11.30 FACIT

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 20100226 09.00 11.30 FACIT DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 20100226 09.00 11.30 FACIT NR: Skrivningen består av 8 sidor med 39 kortsvarsfrågor. Skriv tydligt, kort och koncist och

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH

STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH Länsverksamheten Öron- Näs- och Hals Gäller för: Öron- Näs- och Hals Ursprungsutgåva: 20011-03-28 Godkänd av: Per-Inge Carlsson Utarbetad av: Karin Ehinger Giltighetstid: Tre år från senaste revisiondatum

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner

Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 PERSONNUMMER: Tentamen VT1 2001. Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen. Instruktioner Tentamen: Ögonavsnittet T9 VT1, 2001. 1/26 Tentamen VT1 2001 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 4 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

a. Låg risk för smitta om fästingen avlägsnas från huden inom 24 timmar

a. Låg risk för smitta om fästingen avlägsnas från huden inom 24 timmar 1 (7) På fråga 1-8 finns 1-5 rätta svarsalternativ 1. Vilket/a av följande svarsalternativ är korrekt/a avseende malaria? a. Plasmodium falciparum förekommer hos andra däggdjur än människan b. Malaria

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7)

Delexamen 4 Infektion Facit MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ-fråga Sida 1 (7) MEQ Till akuten kommer en 55-årig man med känd etylöverkonsumtion och hypertoni. Han inkommer med ambulans med ett dygns anamnes på feber, frysningar, huvudvärk och nackvärk. Han är

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor. När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.. Fyll i Din kod högst upp.. Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

MCQ Nr... Facit. (max 20p) (7) Flera rätta svar. 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa?

MCQ Nr... Facit. (max 20p) (7) Flera rätta svar. 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa? (max 20p) 2017-02-24 1 (7) Flera rätta svar 1. Vilka av dessa antibiotika har vanligtvis effekt mot pseudomonas aeruginosa? a) cefotaxim b) piperacillin-tazobactam c) ceftazidim d) heracillin e) meropenem

Läs mer

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS Feber på vuxenakuten Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS feber Första skriftliga referensen 600 år f kr hos Sumererna. Hippokrates förklarar feber som ett överskott av gul galla. Wunderlich

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl Dugganummer 1 (5) DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl 09.00 11.30 För er som gör omdugga: Gick kursen år mån Skrivningen består av 18 kortsvarsfrågor.

Läs mer

MEQ-fråga Sida 1 (av 5)

MEQ-fråga Sida 1 (av 5) MEQ-fråga 2016-10-07 Sida 1 (av 5) 20-årig man med diabetes typ I, insulinbehandlad. Inkommer med feber sedan tre dagar, 39-40 grader och ont i höger ljumske. Smärtorna i höger ljumske är måttliga utan

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2011-11-21 Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.00 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 (A) Hur kan man klassificera astma? Nämn ett karakteristika alternativt

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016

5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016 5. ORTOPEDI max 14 poäng Skrivning VT 2016 5:1 Du börjar ditt pass på akuten. Din avgående kollega har misstänkt septisk artrit hos en medelålders kvinna, odlat och tagit följande prover som nu är klara:

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet, stadiumiiitentamen Omtentamen i bild 2010-01-28 ht-09 Kod

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet, stadiumiiitentamen Omtentamen i bild 2010-01-28 ht-09 Kod 1 65 årig man, icke rökare söker på grund av andfåddhet vid ansträngning sen ett par veckor. Ingen hosta, ingen smärta i thorax. Lungauskultation påvisar nedsatt andningsljud över höger lungas bas, perkutorisk

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p)

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p) MEQ-fråga 2016-02-26 Sida 1 (av 6) Du är jour på akuten den 31/3 och nästa patient är en 60-årig rökande kvinna som kommer på remiss från vårdcentralen under frågeställningen oklar långdragen feber. Vid

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama

Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama Asta 82 år Hjärtsvikt, FF, svikt. Tidigare CVL med viss kvarstående svaghet vä och afasi.

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet

Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet Tentamen i neurologi, 3 bp, sjukgymnastprogrammet, Uppsala Universitet 16 september 2011 Totalt antal poäng på skrivning: 30 poäng. För godkänd krävs 20 poäng Tentamen återlämnas senast 4 oktober Kursledare:

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexam 4 Infektion 2014-10-10 FACIT. Kortsvarsfrågor Sida 1 (av 7)

Delexam 4 Infektion 2014-10-10 FACIT. Kortsvarsfrågor Sida 1 (av 7) Kortsvarsfrågor Sida 1 (av 7) 1. När en person smittats av HIV ökar virusreplikationen snabbt i kroppen. Hur kan mängden virus i kroppen uppskattas? (1p) Svar: Mätning av HIV-RNA PCR i blod. 2. En smittväg

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder.

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder. Man född 1926. Ensamboende änkeman. Ingen hemtjänst. Waran pga förmaksflimmer. Hypertoni. Methotrexat pga RA. Prostatacancer med Casodexbehandling och GnRh analog. Lindrig angina pectoris. Läkemedel: Casodex

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Borrelia infektion. Volkan Özenci, Överläkare, Docent Klinisk Mikrobiologi,Karolinska Universitetslaboratoriet

Borrelia infektion. Volkan Özenci, Överläkare, Docent Klinisk Mikrobiologi,Karolinska Universitetslaboratoriet Borrelia infektion Volkan Özenci, Överläkare, Docent Klinisk Mikrobiologi,Karolinska Universitetslaboratoriet Borrelia burgdorferi (sensu lato) Spirocheter cystform och L-form Rörlig (endoflagella) Willy

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se STRAMA aktuellt Välkomna! Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3 Antibiotikaresistensen är ett hot mot framtidens hälso- och sjukvård Transplantation Cellgiftsbehandling Proteskirurgi Modern intensivvård Överlevnad för

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5:1 På akutmottagningen söker Dan, en tidigare frisk 28 årig lärare med ländryggssmärta sedan tre veckor. För ett dygn sedan lyfte han en TVapparat och fick då

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning:

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning: Sida: 0 MEQ fråga 1 10 p Tentamen i Klinisk Medicin vt 2011 Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2012-08-25 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 67 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika Fernberg

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk

1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk 1 (6) 1. Varför ska man börja med en högre dos betalaktamantibiotika än normalt vid septisk chock? 1p Ökad distributionsvolym 2. Varför är TEE den undersökning som bör utföras vid misstanke om endokardit

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen

Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen PERSONNUMMER: Sidan 1 av 20 Terminstentamen VT 2000 Ögonavsnittet under ÖNH/Ögonkursen Instruktioner Denna del består av 2 patientfall. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att tillföras successivt

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

MCQ (7) B. Du gör en LP men avvaktar med antibiotika tills odlingssvar föreligger

MCQ (7) B. Du gör en LP men avvaktar med antibiotika tills odlingssvar föreligger MCQ 16-11-25 1 (7) Följande 12 frågor har ett rätt svar. 1. Vilken av följande agens är inte en grampositiv kock A. Pneumokocker B. Streptokocker C. Stafylokocker D. Enterokocker E. Meningokocker ( R)

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men ej kollat tempen.

Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men ej kollat tempen. Station 1 Din uppgift är att tolka ett EKG och svara på frågor på det formulär som finns inne på stationen. Station 2 Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men

Läs mer

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90.

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90. 66-årig man (Erik) söker på akuten med följande symtom; 3 dagars hög feber, pendlat mellan 39-40 grader successivt tilltagande produktiv hosta (rödbrunaktiga upphostningar) och andfåddhet vid djupa andetag

Läs mer

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5

Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5 Kortsvarsfrågor Nr. Sida 1 av 5 1. Emil, 37-årig tidigare väsentligen frisk plattläggare söker på akutmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset med två dagars anamnes på tilltagande värk i höger

Läs mer

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004. Tentamen ögonavsnittet VT2 2004 Malmö

Namn: Personnummer: Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004. Tentamen ögonavsnittet VT2 2004 Malmö Institutionen f ör Med icinska Stud ieåret 5 Avdelningen för oftalmologi Skriftlig tentamen i ögonavsnittet den 3 juni 2004 Namn: Personnummer: Tentamen är av multiple choice-typ och är indelad i 6 avsnitt

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Hudinfektioner och bensår Spårvagnshallarna 12.1-12. Christina Jorup Familjeläkarna i Saltsjöbaden

Hudinfektioner och bensår Spårvagnshallarna 12.1-12. Christina Jorup Familjeläkarna i Saltsjöbaden Hudinfektioner och bensår Spårvagnshallarna 12.1-12 Christina Jorup Familjeläkarna i Saltsjöbaden Kvinna född 32 Rökare, bypass-opererad vä underben 6 år sedan Sedan 1 mån sår vä fots laterala malleol,

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

Cefotaxim (1p) / motsvarande i.v. preparat med god grampositiv och gramnegativ täckning.

Cefotaxim (1p) / motsvarande i.v. preparat med god grampositiv och gramnegativ täckning. 1 (5) En 42 årig kvinna inkommer under eftermiddagen till akuten med anamnes på halsont och feber som började för ca 7 dagar sedan. Hon är gift, arbetar som receptionist och har två barn i tonåren. Hon

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer