Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress mars i Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala"

Transkript

1 Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress mars i Uppsala

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till förbundskongressen i Uppsala...6 Kontaktinformation, Alkohol och sociala medier...8 Schema för kongressen... 9 Kallelsen till förbundskongressen Mötesteknik Formalia Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets beslutsmässighet Val av mötesordförande och vice mötesordförande Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare Val av minst två justerare Val av tre rösträknare Adjungeringar Fastställande av dagordning Förslag till mötesordning förbundskongressen Verksamhetsberättelse för föregående år Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen Motioner Motion: Andraläsning Motion: Det transparenta biblioteket Motion: Ett postdigitalt bibliotek Motion: Utöka biblioteksersättningens område Motion: Medborgarskap till alla! Motion: En progressiv rymdpolitik Motion: En arbetspolitik i tiden Motion: Motion om avregistering Motion: Motion om distriksdelning Motion: Om uppdatering av bidragssystemet Motion: Motion om de digitala biblioteken Motion: Kultur och idrottsstödet ska berika fler Motion: Regelbundna kuratorkallelser i grundskolan Motion: Elevdemokati Motion: Krav på transparans för friskolor Motion: Rätt till lärarledd läxhjälp...60 Ung Pirats Förbundskongress 2012 Sid 1

3 6.17 Motion: Problembaserad inlärning Motion: Informationsneutral narkotikapolitik Motion: Istället för övervakning - långsiktighet Motion: Jämlika samhällen har mindre brottslighet Motion: Motion om faser av skuldsanering Motion: Satsningar på hemlösa via imf- pengarna Motion: Statsfinansierad körkortsutbildning via imf- pengarna Motion: Staten skyldig att följa folkomröstningar Motion: Om bostadspolitik Fastställande av verksamhetsplan för Förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan En välfungerande och långsiktig organisation...73 Ett politiskt ungdomsförbund Ett synligt, erkänt och legitimt ungdomsförbund Fastställande av budget för Förbundsstyrelsens förslag på budget Fastställande av avgifter för Stadgemässiga val Val av förbundsstyrelse för Val av valberedning för Val av revisorer för Övriga frågor Mötets avslutande Bilaga 1 Lista över kongressombud samt rangordnade reservombud Bilaga 2 Stadga för Ung Pirat Senast reviderad Ung Pirats Förbundskongress 2012 Sid 2

4 Förslag på dagordning till förbundskongressen 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Fastställande av röstlängd 1.3. Mötets beslutsmässighet 1.4. Val av mötesordföranden 1.5. Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare 1.6. Val av minst två justerare 1.7. Val av tre rösträknare 1.8. Adjungeringar 1.9. Fastställande av dagordning Förslag till mötesordning förbundskongressen Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 3. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår 4. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 5. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen 6. Motioner 6.1 Motion: Andraläsning 6.2 Motion: Det transparanta biblioteket 6.3 Motion: Ett postdigitalt bibliotek 6.4 Motion: Utöka biblioteksersättningens område 6.5 Motion: Medborgarskap till alla 6.6 Motion: En progressiv rymdpolitik 6.7 Motion: En arbetspolitik i tiden 6.8 Motion: Motion om avregistrering 6.9 Motion: Motion om distriksdelning 6.10 Motion: Om uppdatering av bidragssystemet 6.11 Motion: Motion om de digitala biblioteken Ung Pirats Förbundskongress 2012 Sid 3

5 6.12 Motion: Kultur och idrottsstödet ska berika fler 6.13 Motion: Regelbundna kuratorkallelser i grundskolan 6.14 Motion: Elevdemokrati 6.15 Motion: Krav på transparans för friskolor 6.16 Motion: Rätt till lärarledd läxhjälp 6.17 Motion: Problembaserad inlärning 6.18 Motion: Informationsneutral narkotiaproblematik 6.19 Motion: Istället för övervakning - långsiktighet 6.20 Motion: Jämlika samhällen har mindre brottslighet 6.21 Motion: Motion om faser av skuldsanering 6.22 Motion: Satsning på hemlösa via imf- pengarna 6.23 Motion: Statsfinsierad körkortsutbildning via imf- pengarna 6.24 Motion: Staten skyldig att följa folkomröstning 6.25 Motion: Motion om bostadspolitik 7. Fastställande av verksamhetsplan för Fastställande av budget för Fastställande av avgifter för Stadgemässiga val 10.1 Val av förbundsstyrelse för Val av valberedning för Val av revisorer för Övriga frågor 12. Mötets avslutande Ung Pirats Förbundskongress 2012 Sid 4

6 Praktisk information Till dig som är ombud Inför förbundskongressen är det en hel del praktiska saker att tänka på utöver själva mötet. I detta avsnitt har information om detta sammanställts. Huvudforumet där allt finns På förbundskongressens forum finns alla möteshandlingar. Forumet finns här: https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=138 Inför kongressen Det är viktigt att du förbereder dig inför kongressen för att kunna hänga med i tempot kongressen genomförs. Det kan du göra genom att läsa igenom dessa möteshandlingar. Här finns praktisk information om mötet, information om mötesteknik och underlag för de beslut som ska fattas. För att kunna hänga med i diskussionerna och veta vad du ska rösta är det viktigt att gå igenom dessa handlingar i förväg. Redan nu finns alla motioner uppe på forumet: https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php? f=787 Möteshandlingarna kommer i förstahand finnas digitalt, liksom mycket annan informaition som berör kongressen. Ta därför väldigt gärna med din bärbara dator! Kom ihåg att ta med dig handlingarna på din dator. Det kommer finnas tillgång till internet och eluttag i kongressmötessalen, men ta gärna med ditt egna 3G-modem om du äger ett. Det kan även vara bra att ta en titt på Ung Pirats antagna policy-dokument. Dessa hittar du på: Praktisk information inför kongressen Sid 5

7 Boendet Vi bor på Uppsala Kvarntorget Vandrarhem & Hotell. Varje rum har en ansvarig person som ansvarar för nyckeln till rummet samt att städningen blir korrekt utförd på kongressens sista dag. Det är ej tillåtet att röka eller förtära alkohol i rummen. Kvarntorget Uppsala Vandrarhem & Hotell ligger på adressen: Kvarntorget Uppsala Möteslokaler Förbundskongressen kommer att hållas på Clarion Hotell Gillet i centrala Uppsala. Clarion Hotell Gillet ligger på Dragarbrunnsgatan Uppsala Hitta till förbundskongressen i Uppsala Centralstationen (A), vandrarhemmet (B) och möteslokalen (C) finns utmärkta på kartan i följande länk: Med buss Till Kvarntorget: Buss nr 8, hållplats 'Kvarntorget'. Går bland annat från Centralstationen. Till Clarion Gillet: Ingen jättenära busshållplats. Närmast är hållplats 'Klostergatan', dit både regions- och stadsbussar går. Till fots Se ovanstående länk. Från Stockholm och tillbaka Det är enkelt att ta sig med SJ mellan Stockholm och Uppsala. Buss mellan Stockholm och Uppsala trafikeras även av Swebus Express. Praktisk information inför kongressen Sid 6

8 Med bil söderifrån Kör in på E4. Ta avfart 186 mot Uppsala S, fortsätt sedan rakt fram till Kungsängsleden. Sväng höger vid Kungsgatan och vänster vid S:t Persgatan. Ta första höger in på Dragarbrunnsgatan. Med bil norrifrån Kör E4 söderut mot Uppsala Stockholm, Ta avfart 188, I rondellen tar du sedan 3:e avfarten på rutt 288 mot Östhammar. Stanna på rutt 288 i nästa rondell. I kommande rondell tar du andra avfarten in på Vaksalagatan. Sväng höger vid Kungsgatan och sedan vänster vid S:t Persgatan. Ta första höger in på Dragarbrunnsgatan. Praktisk information inför kongressen Sid 7

9 Kontaktinformation, Alkohol och sociala medier. Alkohol Alkoholhaltiga drycker ska inte förekomma under aktiviteter som förbundet centralt anordnar, som exempelvis förbundskongressen. Anledningen till detta är att nykterister och omyndiga då kan uppleva sig utestängda. Inte heller allergier eller särskilda matpreferenser grundade på etiska eller religiösa övertygelser ska hindra en medlem från att delta. Sociala medier Twitter-tags #UPK12 och #ungpirat Huvudforumet där allt finns På förbundskongressens forum finns alla möteshandlingar och annan viktig information. Forumet finner ni här: Kontakt Ombudskontaktperson: Nils Agnesson på Telefonnummer: Kongressansvarig: Malin Ahnberg på Telefonnummer: Praktisk information inför kongressen Sid 8

10 Schema för kongressen Fredag Ombud anländer Mötet öppnas på Clarion Hotell Gillet Lördag Frukost Mötet återupptas Lunch Mötet återupptas Middag Söndag Frukost Mötet återupptas Lunch Mötet återupptas Mötet avslutas Under middagen på lördag kommer det hållas tal samt avtackning till de som slutar i förbundsstyrelsen. Piratpartiets partiledare Anna Troberg håller även gästtal. Under förbundskongressen så kommer även Ung Pirat presentera lotteriutredningen som beställdes av förbundskongressen Praktisk information inför kongressen Sid 9

11 Kallelsen till förbundskongressen 2012 Hej! Det är snart dags för Ung Pirats förbundskongress, som är Ung Pirats högsta beslutnade organ. Det är tillfället då våra medlemsvalda ombud samlas för att utbyta åsikter, ta beslut om viktiga frågor för Ung Pirats arbete, vår framtid, samt för att välja ny styrelse. Alla medlemmar får närvara i mån av plats, dock är det enbart de medlemsvalda ombuden som har rösträtt samt får sina omkostnader betalda av förbundet. Vilka som är kongressombud är ännu inte avgjort. Om du skyndar dig så kan du fortfarande avlägga din röst på vilka du vill se. Listan med alla kandidater finns här: och du röstar genom att maila från den mailadress som har du registrerat i Pirateweb (alternativt din Du har möjlighet att fram till och med den sista december klockan att maila in din röst eller ändra den. Du kan rösta på upp till fem kandidater. Tid och plats: Förbundskongressen börjar sent på fredageftermiddag den 23:e mars i Uppsala på Clarion Hotel Gillet. Kongressen slutar söndagen den 25:e mars. Handlingar Handlingar kommer att skickas ut i ett till mail i slutet av februari. Motioner Inför förbundskongressen har alla Ung Pirat medlemmar, lokalavdelningar, distrikt, förbundsstyrelse, valberedning och revisorer rätt att inkomma med motioner (förslag), uttalanden och nomineringar. Du motionerar här Viktiga datum 10 februari Sista dagen för nomineringar till nya styrelsen och andra förtroendeuppdrag till valberedningen. Vill du nominera någon så kan du göra det till 10 februari - Sista dagen för att skicka in motioner. Motioner skickas in till 24 februari Möteshandlingarna finns tillgängligt 23 till 25 mars Ung Pirats förbundskongress i Uppsala Ombudskontaktperson Nils Agnesson, Kongressansvarig Malin Ahnberg som är kongressansvarig. Varmt välkomna! Med vänliga hälsningar Gustav Nipe Nils Agnesson Praktisk information inför kongressen Sid 10

12 Mötesteknik Vid ett stort möte är det många som har åsikter och vill berätta vad de tycker. För att det inte ska bli för rörigt och för att undvika missförstånd har vi sammanställt regler för mötesteknik. Dessa regler finns för att det ska vara tydligt för alla vad som händer och vilka möjligheter man har att påverka mötet. Mötets deltagare kan givetvis komma överens om andra regler om de vill och ett förslag till en mötesordning som återfinns nedan har tagits fram av förbundsstyrelsen. Alla beslut och stora delar av diskussionerna kommer ske när alla ombud (och övriga deltagare) är samlade i den stora möteslokalen. En eller flera mötesordföranden kommer leda mötet genom att fördela ordet bland dem som vill tala samt leda beslutsfattandet. I en del frågor kommer mötesformen att vara annorlunda, exempelvis kan deltagarna dela in sig i mindre diskussionsgrupper eller röra sig fritt mellan olika diskussionsstationer. Att begära ordet Om du vill säga något på mötet ska du begära ordet. Det gör du genom att vifta med ditt röstkort/talarkort tills personen som sköter mötets talarlista uppfattar det. Denna person skriver ner ditt namn på listan och sedan är det bara att vänta på din tur att tala då ditt namn kommer att ropas upp. Yrkanden Om du har ett förslag som du anser att mötet skall besluta om presenterar du det i form av ett yrkande. Ett yrkande är ett förslag med inledningen Jag yrkar att.... Alla yrkanden lämnas in skriftligt till mötesordföranden. Beslut När debatten är över och det är dags att besluta säger man att mötet går till beslut. När mötet valt att gå till beslut ställer mötets ordförande upp en så kallad propositionsordning. Denna bestämmer i vilken ordning yrkandena kommer att ställas mot varandra. När propositionsordningen har godkänts ställer ordföranden yrkandena mot varandra i en votering. Det yrkande som vinner ställs slutligen mot avslag. Om det bara finns ett förslag ställs det direkt mot avslag. Omröstning röstkort Omröstning kommer att ske med uppsträckning av röstkort. Röstkort är personliga och bara de som har rösträtt får sådana. De som inte har rösträtt har istället en talarbricka (som har en annan färg än röstkorten). När mötets ordförande föreslagit en propositionsordning och fått den godkänd av mötet frågar denne om mötet vill rösta för yrkandet. Vid beslutsfråga använder mötet uppsträckning av röstkort. När eller om man ska rösta med hjälp av uppsträckning av röstkort påkallar Praktisk information inför kongressen Sid 11

13 mötesordföranden omröstning med röstkort (försöksvotering). I en sådan omröstning läser mötesordföranden upp de olika röstningsalternativen i tur och ordning och man räcker då upp sitt röstkort då man vill rösta på ett av alternativen. Ett vinnande alternativ ställs sedan oftast mot avslag. I vissa frågor kan ett alternativ direkt ställas mot avslag. Ordföranden meddelar sedan vilket yrkande hon anser har vunnit. Om man tycker att resultatet är oklart på något sätt har alla med yttranderätt rätt att begära rösträkning. Vid rösträkning får alla räcka upp sina röstkort på samma sätt som ovan, men nu räknar de två valda rösträknarna rösterna. Det går också bra att begära sluten omröstning. Då röstar man genom att skriva yrkandets namn eller nummer på en anonym lapp. Rösterna samlas sedan in och räknas av rösträknarna. När beslut av mindre betydelse fattas sker omröstning med något som kallas acklamation. Acklamation innebär att mötesdeltagarna röstar med sin egen röststyrka istället för med handen. När mötets ordförande gjort propositionsordningen och fått den godkänd av mötet frågar hon om mötet vill rösta för yrkandet. De som är för yrkandet svarar då högt och tydligt Ja. Sedan frågar ordföranden om det är någon som är däremot och dessa svarar då Ja. Ordföranden meddelar sedan vilket yrkande hon anser har vunnit. Sakupplysning Om något faktafel förekommer i diskussionen kan du rätta detta genom att säga sakupplysning. Talarlistan bryts då tillfälligt och du får av mötesordföranden möjlighet att framföra korrekt information. En sakupplysning får inte användas för att framföra nya åsikter eller yrkanden. Efter framförd sakupplysning återgår man till den vanliga talarlistan. Ordningsfråga Om du tycker att något formellt med själva mötet behöver åtgärdas begär du ordet genom att säga ordningsfråga. En ordningsfråga bryter talarlistan tillfälligt. Exempel på ordningsfrågor är att ajournera mötet för paus, införande av tidsbegränsning för talare och flyttande av punkter på dagordningen. Mötet tar normalt ställning till ordningsfrågor omedelbart. Streck i debatten Om du tycker att en fråga är färdigdebatterad kan du begära streck i debatten. Mötet får då ta beslut om ifall ett streck i debatten ska sättas. Streck i debatten innebär att alla som önskar får sätta upp sig på talarlistan, men endast en gång. Innan strecket dras måste alla yrkanden ha inkommit. När strecket väl är draget får inga fler yrkanden inkomma och ingen får sätta upp sig på talarlistan. När alla som blivit uppsatta på talarlistan sagt sitt och talarlistan är tom går mötet till beslut. Strecket kan, om mötet så önskar, upphävas senare som resultat av en ordningsfråga. Replik Om du blir personligt angripen kan du få möjlighet att bemöta detta genom att begära ordet och samtidigt säga replik. Om mötesordföranden anser det vara befogat bryts då den vanliga Praktisk information inför kongressen Sid 12

14 talarlistan tillfälligt. En replik får aldrig användas för att föra fram nya åsikter eller yrkanden. Reservation Om du anser att du inte kan acceptera ett beslut kan du begära att få en reservation mot beslutet antecknad i protokollet. Detta innebär inte att beslutet ändras, men det är ett sätt att kraftigt markera att du inte kan stödja beslutet. Skulle det visa sig att beslutet är olagligt frias man från ansvar för beslutet om man har reserverat sig. En reservation måste anmälas innan mötet avslutas. Den som önskar kan även bifoga en motivering till reservationen. Yttrande i protokollet Om du vill tydliggöra en åsikt som inte framkommer i fattade beslut kan du få ett yttrande antecknat i protokollet. Det förändrar dock inte det fattade beslutet. Praktisk information inför kongressen Sid 13

15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Förbundsordförande Gustav Nipe förklarar mötet öppnat Fastställande av röstlängd Under denna punkt ropas alla valda ombud upp. I år har totalt fyrtioåtta ombud tackat ja till att representera förbundets medlemmar. Valet administrerades av de ombudsansvariga tillsammans med förbundsstyrelsen. På förbundskongressen har bara ombuden rösträtt. Vilka som får väljas till ombud regleras i förbundets stadgar. Lista över förbundskongressombud 2012 Se bilaga Mötets beslutsmässighet Ordinarie förbundskongress är beslutsmässigt: I förbundets stadga då kallelse utgått till lokalavdelningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning senast trettioförsta (31) december året innan kongressen, samt till kongressombud och kongressreservombud snarast efter kongresssombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för dem ordinarie förbundskongressen, då kongressombudsval förrättats i enlighet med vad som föreskrivs i stadgan, då möteshandlingar har sänts ut till kongressombud, kongressreservombud, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning samt gjorts tillgängliga för lokalavdelningarna senast fyra (4) veckor före den ordinarie förbundskongressen. Så här har det gått till 1. Kallelsen skickades ut den 28 december 2011 till lokalavdelningar, medlemmar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning. 2. Kongressombudsvalet genomfördes den 28 november -31 december. Sammanlagt hade 48 medlemmar tackat ja till sin nominering varav slutligen 48 ombud samt 0 ombudsreserver valdes. Valet genomfördesvia mail. 3. Förbundskongressens möteshandlingar skickades till förbundets kongressombud, förbundsstyrelseledamöter, revisorer och valberedning samt gjorts tillgängliga för lokalavdelningarna den 23 februari Formalia Sid 14

16 1.4. Val av mötesordförande och vice mötesordförande En eller flera mötesordförande väljs av kongressen med uppgift att leda mötet i dess arbete. Mötesordförande bör inte ha något annat uppdrag under kongressen eller delta debatten Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare Förbundskongressen väljer en eller flera mötessekreterare som har till uppgift att skriva förbundskongressens protokoll Val av minst två justerare Det som skrivs i protokollet gäller som beslut från förbundskongressen. Två eller flera justerare utses för att kontrollera att protokollet är korrekt skrivet Val av tre rösträknare Mötet väljer tre rösträknare. Dessa kan väljas bland ombuden eftersom mötet ändå måste stoppas under rösträkningen. 1. Formalia Sid 15

17 1.8. Adjungeringar Ombud och ersättare för ombud har närvaro-, yttrande-, förslags- samt rösträtt på förbundskongressen. Förbundsstyrelsen, förbundets revisorer och förbundets valberedning, samt anställda som inte får väljas till ombud, har rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. De som har lämnat in motioner eller är föreslagna i stadgemässiga val har rätt att yttra sig i dessa frågor. Övriga medlemmar är välkomna i mån av plats och om förbundskongressen vill kan de adjungeras och därigenom även ges närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på förbundskongressen. Förbundskongressen kan välja att adjungera vem som helst. Dock kan ingen få rösträtt på detta sätt. Förslag att: alla som är på förbundskongressen och som inte har stadgemässigt rätt att vara där adjungeras till mötet och de får rätt att yttra sig och ställa förslag till mötet Fastställande av dagordning Dagordningen är listan över alla ärenden som ska behandlas på förbundskongressen. Ett förslag på dagordning finns på sidan Förslag till mötesordning förbundskongressen 2012 Inledning Denna beslutsordning finns för att tydliggöra hur förbundskongressen i Ung Pirat genomförs och möjliggöra att ändringar kan ske genom beslut om förändrad beslutsordning. Röstlängd Mötets röstlängd justeras löpande när folk anländer eller lämnar mötet. Vid rösträkning kan röstlängden kontrollräknas. Åsiktstorg Här presenteras kort de punkter som förbundskongressen ska fatta beslut om. Varje punkt som presenteras får en plats på torget. Dessa ytor kan ligga i samma lokal eller vara utspridda i olika rum. Vid varje punkt finns en ansvarig diskussionsunderlättare vars uppgift är att lyssna, samordna och utveckla diskussionerna. Underlättaren ser till att alla förslag, motförslag och kommentarer skrivs ned på lappar som sätts upp på torget så att alla kan ta del av vad tidigare medlemmar sagt och argumenterat för. Underlättaren ska också, om möjligt, se till att jämka förslag som är snarlika eller försöka bena ut olikheterna i de förslag som läggs. Det är viktigt att varje medlem antingen muntligen eller via lapparna kan följa hur diskussionen har förts av de som tidigare befunnit sig på stationen. 1. Formalia Sid 16

18 Åsiktstorget brukar vara öppet ett par timmar och under den tiden kan medlemmarna gå runt till de olika stationerna och stanna till vid just de punkter som de själva tycker är viktigast och mest intressanta. När åsiktstorget är slut blir det underlättarnas uppgift att tillsammans med mötesordförande sammanställa ett beslutsunderlag utifrån de diskussioner och förslag som har luftats på åsiktstorget. Beslutsunderlaget ska innehålla alla de förslag som kommit fram på just den stationen. Om ingen enighet har kunnat uppnås i en fråga bedömer underlättaren vilket av förslagen som har en majoritet av medlemmarna bakom sig och gör detta förslag till huvudförslag. Ett enkelt sätt att avgöra det är att alla som stöder ett förslag noterar det på det papper som förslaget är nedskrivet på. Sammanställningen sker så snart som möjligt efter att åsiktstorget stängts och ett utskrivet beslutsunderlag delas så snabbt som möjligt ut till alla ombud. Debatt i plenum (mötessalen) Den som önskar begära ordet håller upp sin nummerbricka tills mötesordföranden bekräftar att namnet är uppsatt på talarlistan. Den som fått ordet har 3 minuter till sitt förfogande om inte mötet beslutar annat. Mötesordföranden påminner om att tiden närmar sig slutet efter ca 2,5 min. Talarlistan kan brytas av replik, sakupplysning och ordningsfråga efter mötesordförandens godkännande. Replik får pågå under maximalt 30 sekunder. Talarlistan kan stängas genom streck i debatten. Förslag under mötet Yrkanden lämnas in genom att skriftligen lämna in yrkandet till mötesordföranden. Mötesordförandena kan välja att ta emot muntliga yrkanden i vissa fall. Övriga frågor måste vara inkomna till mötesordföranden senast klockan 19 på mötets andra dag (lördag) för att behandlas under mötet. Beslut Beslut fattas enligt fastställd kontrapropositionsordning utslagsturnering. Alla vinnande förslag ställs mot avslag. Röstning sker med acklamation vid enklare ordningsfrågor och försöksvotering (handuppräckning) vid beslutsfrågor. Alla med rösträtt kan begära votering för att gå från en röstmetod till en mer exakt. Vid begäran genomförs sluten votering med lappar. 1. Formalia Sid 17

19 2. Verksamhetsberättelse för föregående år Detta är verksamhetsberättelsen för år Det vanliga beslutet är att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Det är ett finare sätt att säga att rapporten ska sparas i protokollet. 2. Verksamhetsberättelse Sid 18

20 Verksamhetsberättelse för 2011 Av: Förbundsstyrelsen Inledning Verksamhetsåret 2011 har varit ett år som har använts för att stärka organisationen efter ett intensivt valår och att förbereda organisationen för den krafturladdning som kommer ske supervalåret Årets mål har varit till stor del interna där förbundet satsat mycket på att börja utveckla piratrörelsens ideologiska bas och sakfrågor. Det har uppdaterats hemsidor, anordnats politisk konferens. Det har också skett externt arbete där framförallt fildelningskampanjen 5101 är värd att särskilt belysa. Förbundet hade i slutet av året medlemmar och 46 godkända lokalavdelningar. Under året startade 13 nya föreningar sin verksamhet medan fyra föreningar las ner. Verksamhetsberättelsen följer den verksamhetsplan som 2011 års förbundskongress antog. Förbundet har också haft viss verksamhet utanför verksamhetsplanen som kommer att redovisas under en egen rubrik. En välfungerande och långsiktig organisation Mål: att under enkla och tydliga former fördela oriktade bidrag till distrikten och lokalavdelningarna. Förbundet har under året betalat ut 1,4 miljoner kronor kronor till lokalavdelningarna och kronor till distrikten. Förbundet delade ut ett extra julbidrag på kronor till varje lokalavdelning och till varje distrikt. Mål: att ta fram en plan för att lämna Skype och successivt gå över till ett likvärdigt öppet protokoll. Förbundsstyrelsen lämnade i slutet av året sin kommunikationskanal över Skype och började att använda xmpp-protokollet istället.de allmänna kanaler som finns inom Ung Pirat är kopplade via en bot för att ge användare av Skype och XMPP en gemensam chattupplevelse. Mål: att anordna en distriktsutbildningshelg. Målet att anordna en distriktsutbildningshelg har tyvärr inte uppnåtts. När väl planerandet inför 2. Verksamhetsberättelse Sid 19

21 helgen startats så ansågs det att det var för sent för detta år. Mål: att ha en välfungerande och informativ hemsida. I maj blev förbundets nya hemsida klar och har fortsatt varit lanserad och regelbundet uppdaterad med ny information. Mål: att ha minst 50 lokalavdelningar som bedriver verksamhet över en längre tid. Under år 2011 höll 48 stycken lokalavdelningar årsmöte. Vi missade därmed målet precis. Mål: att ha minst en lokalavdelning per län. Förbundet har lokalavdelningar i 16 av Sveriges 21 län. De län som vi inte har lokalavdelning i är Jämtland, Gävleborg, Södermanland, Gotland och Kalmar. Mål: att uppmuntra lokalavdelningar och distrikt att arrangera fler större evenemang. Förbundet anser detta genomfört då vi har lanserat samt delat ut evenemangsbidrag. Mål: att erbjuda en enklare hemsida för de lokalavdelningar som efterfrågar en sådan. Förbundet har under året tagit fram möjligheten för lokalavdelningar att ha en hemsida under vår domän med samma utseendemall som förbundets egen hemsida. Mål: att uppmuntra och hjälpa distrikten med bland annat sökandet av landstingsbidrag. Förbundet instiftade ett extra distriktsbidrag för de distrikt som sökte landstingsbidrag under året och delade ut det extra distriktsbidraget till tre distrikt. Förbundet inrättade också Kansli Syd och gav det i arbetsuppgift att hjälpa distrikten med bidragsansökan. Återstående bidrag delades mellan samtliga distrikt i det så kallade julbidraget. Mål: att ta fram ett internt handlingsprogram för ökad jämlikhet inom förbundet. Förbundets jämlikhetsarbetsgrupp har tagit fram en handlingsplan. Mål: att undersöka möjligheten att driva och söka bidrag för ett jämlikhetsprojekt. Jämlikhetsarbetsgruppen började under året att samla in ett underlag för bidragsansökningar för jämlikhetsprojekt. Därefter har dock inte arbetet utmynnat i några sökta bidrag. 2. Verksamhetsberättelse Sid 20

22 Mål: att regelbundet anordna mindre utbildningshelger för intresserade medlemmar med fokus på nya medlemmar. Förbundet har under året satt upp en plattform för utbildningshelger och haft en första sådan helgutbildningshelg och planerat ett andra utbildningstillfälle som ska hända i februari Förhoppningen är att arbetet ska fortsätta löpande under kommande verksamhetsår. Mål: att ha ett särskilt fokus på att starta upp fler "Piratstudenterna"-föreningar. Förbundet har under året inte startat upp flera Piratstudentföreningar. Målet har inte uppfyllts eftersom det inte funnits ett underlag av aktiva medlemmar för att driva dessa lokalavdelningar. Mål: att ta fram en struktur för utbildningsarbete inom Ung Pirat. Förbundet har under året gjort ett första utkast för vad som förhoppningsvis kommer bli ett fullständig utbildningsplan för förbundet under Mål: att Ung Pirat ska utreda möjligheten att starta och bedriva lotteriverksamhet. Utredningen ska vara klar till Ung Pirats kongress år Ung Pirat har under året utrett möjligheterna att starta ett lotteri. Utredningen blev klar i början av året. Mål: Förbundsstyrelsen skall under året löpande redovisa vilka arbetsgrupper förbundsstyrelsen har tillsatt, vad deras syfte är samt vad arbetsgrupperna under året åstadkommit. Detta skall redovisas i 2011 års verksamhetsberättelse. Förbundsstyrelsen har under året delvis haft redovisade arbetsgrupper på Ung Pirats hemsida och i protokollen från förbundsstyrelsemötena. Det har saknats beskrivningar av vissa av arbetsgrupperna. Förbundet anser detta mål till viss del uppfyllt. Ett politiskt ungdomsförbund Mål: att påverka kommuner, företag och/eller landsting som filtrerar nät. Förbundet valde att prioritera ned det här målet till förmån för kampanjen Brottskod Mål: att anordna en politisk konferens med syfte att ta fram tydliga progressiva idépolitiska visioner. 2. Verksamhetsberättelse Sid 21

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer