Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2012 Moderata Samlingspartiets Spångaförening avger till årsmötet 2013 följande berättelse för förvaltningsåret Årsmötet 2012 Årsmötet för 2011 års verksamhet genomfördes den 6 mars 2012 i Spånga församlingshus och inleddes med en enkel förtäring. Därefter talade justitieminister Beatrice Ask mycket informativt och tankeväckande om aktuella frågor inom justitieområdet. Efter den mycket uppskattade föredragningen fanns tid för frågor och livlig diskussion. Till förtäringen och till justitieministerns intressanta föredragning med efterföljande frågestund var även medlemmarna i Tensta Rinkeby moderata förening inbjudna. Styrelsen 2012 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordförande, pressansvarig vice ordförande, utdelaransvarig sekreterare, MUF, bitr. valledare kassaförvaltare utbildningsansvarig, medlemsansvarig, bitr. medlemsansvarig, moderata seniorer val & kampanjledare, kommunpolitiska frågor lokalpolitiska frågar webbansvarig, hemsidan moderata kvinnor, bitr. klubbmästare klubbmästare landstingspolitiska frågor, bitr. utdelaransvarig Adjungerad till styrelsen kyrkopolitiska frågor, moderata seniorer idrottsfrågor Christer Grunder Carl Pereswetoff-Morath Olof Kollinius Inger von Schmalensee Luke Cook Lotta Högström Dennis Wedin Ole-Jörgen Persson Ronny Nordgren Naemi Karlsson Pernilla van der Capellen Inger Akalla Björn Begner Övriga val Revisorer ordinarie ersättare Holger Ronquist Bo Bängtsson Karin Brodin Carl Hemberg Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening /11

2 Valberedning ordförande ledamöter Ombud till förbundsstämmor ordinarie ombud ersättare i ordningsföljd Ombud till Medborgarskolans regionstämma ordinarie ombud ersättare Moderata kvinnor kontaktperson Moderata seniorer Kontaktpersoner, ombud Karin Brodin Jesper Högström, Inger Akalla, Christer Grunder, Carl Pereswetoff-Morath, Ole- Jörgen Persson och Madeleine Jacobsson Naemi Karlsson, Olof Kollinius, Luke Cook, Ronny Nordgren, Bo Bängtsson och Holger Ronquist. Inger Akalla Luke Cook Naemi Karlsson Styrelsens arbete Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden, samt ett konstituerande möte. Medlemmar Medlemsansvarig: Tyvärr ännu ett år med minskat medlemsantal (16 st). Medlemssiffran per var 170. Dock behåller vi platsen som störst i 6:e kretsen, men trenden är tydlig. Glädjande nog håller våra MUF-medlemmar ställningarna med bara 2 färre, vilket ger hopp för kommande politikergeneration. Under året hade vi nöjet att gratulera 14 jubilarer i olika åldrar; äldsta 85 år och yngsta 50. Medlemsmöten Under verksamhetsåret 2012 har Spångamoderaterna haft flera olika arrangemang. Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (m) talade för oss i april. Temat för kvällen var trafikfrågor och infrastruktur i Spånga Västerort. Kvällen var välbesökt och efter Ulla Hamiltons anförande blev det en bra diskussion, där man fick möjlighet att ställa frågor. Under hösten bjöd vi även in till ett politiskt café, där vi fick besök av biträdande Hälso och Sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M). Lars-Joakim Lundquist talade om Vårdval 2.0 samt andra aktuella sjukvårdsfrågor. Tanken med det politiska caféet var att våra medlemmar under avslappnade former skulle få möjlighet lära sig mer om moderat sjukvårdspolitik samt få möjlighet att ställa de frågor man hade. Föreningens medlemmar har dessutom varit välkomna till alla styrelsemöten. Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening /11

3 Inbjudningar till samtliga medlemsmöten har publicerats på Spånga moderaternas hemsida, skickats ut per e-post samt i största möjliga mån delats ut direkt eller via posten i brevlådorna till medlemmar eller genom våra utdelare till hushåll i föreningens område. Utbildningsverksamhet Ansvarig: Luke Cook 2012 har arbetet med att ta fram en ny form för utbildningar intensifierats. Utbildningsledarna har deltagit i flera konferenser i regi av förbundet för att få information om det arbete som förbundet bedriver bl.a. med Mentorskapsprogrammet och M-akademien. I 6-e kretsen har det utarbetats ett förslag på en kretsgemensam utbildningsplan som ska rusta medlemmarna för de kommande valrörelserna Planen är nu ute på remiss bland föreningarna och första utbildningstillfället planeras till våren Som alltid har de utbildningar som arrangerats i kretsen eller centralt av Stockholmsförbundet kommunicerats till berörda målgrupper via mail och vissa utbildningar har även varit utlagda på vår hemsida. Kampanjverksamhet Valledare: Dennis Wedin Kampanjverksamheten har under året främst handlat om att synas och sprida viktiga moderata budskap. Vi har b la kampanjat vid Spånga station, Spånga gymnasiums djurexpo och Spånga torg. Under våren genomförde också några från Spångamoderaternas styrelse ett verksamhetsbesök på Spånga gymnasium. De politiska kampanjerna under året har kretsat kring olika politiska teman och arrangerandet av möteskvällar. Hemsidan: Ansvarig: Ronny Nordgren Föreningen har under året främst använt sig av information via hemsida och e-post och alla möten, utbildningar och övriga händelser har offentliggjorts på föreningens hemsida. Kalendariet på hemsidan har uppdaterats regelbundet under året med aktuella möten och inbjudningar till våra temakvällar med kända talare. Arbetet med att uppdatera hemsidan med Spångamoderaternas förtroendevaldas uppdrag, lokala artiklar, aktiviteter och inlägg fortsätter kontinuerligt. I början av 2013 kommer hemsidan få en ny design lagom till valupptakten. Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening /11

4 Lokalpolitiska frågor Spånga - Tensta stadsdelsnämnd Gruppledare: Ole-Jörgen Persson I stadsdelsnämndens majoritet har moderaterna 5 ledamöter, fp 2 och c 1 ersättare (vakant). Folkpartiet har ordföranden i nämnden, tillika ordföranden i sociala delegationen. I den moderata gruppen i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har Spångamoderaterna under 2011 haft fyra ordinarie ledamöter varav Ole-Jörgen Persson har varit gruppledare. En ordinarie ledamot är från Tensta-Rinkeby moderatförening. Dessutom har Spångamoderaterna haft fyra ersättare i stadsdelsnämnden. Den moderata gruppen i sociala delegationen har ifrån Spånga-moderaterna haft följande ledamöter och ersättare under 2011: Christer Grunder (ledamot), Inger Akalla (ledamot) samt Olof Kollinius (ersättare). Inför varje nämndsammanträde har Alliansen gemensamt gruppmöte. Majoriteten lägger gemensamma förslag till beslut, särskilda uttalanden samt gemensam budgettext/förslag till verksamhetsplan. Det föreligger en tät och nära kontakt mellan ordföranden i nämnden och den moderata gruppledaren vilket säkerställer moderat inflytande över de beslut nämnden tar. Samarbetet inom Alliansen har under året varit gott. Stadsdelens ekonomi är under kontroll, och budgeten som ligger på en knapp miljard kronor balanserar med ett litet överskott, för 2012 närmare bestämt 0,4 miljoner kronor. Detta är ett resultat av majoritetens arbete för att effektivisera och satsa på kärnverksamheterna. Särskilt av vikt för gamla Spånga är att upprustningen av Spånga centrum har påbörjats och kommer slutföras under 2013, vilket kommer bl.a. att öka tillgängligheten i centrum för rörelsehindrade och äldre. Även stationen får en upprustning bl.a. med ny rulltrappa. Den moderata gruppen i stadsdelsnämnden ser fram emot nya och spännande utmaningar inför Moderata kvinnor Kontaktperson/representant: Naemi Karlsson Moderata Kvinnor i Stockholm inledde året med en Sverigepremiär av The Iron Lady, en film om Margaret Thatcher och hennes politiska liv. Olika kampanjer har bedrivits under våren bl.a. under Alfons Åbergs 40 årsjubileum på Stadsmuseet, under vårruset och vid Stureplan på den Internationella kvinnodagen. I april hade f.d. höjdhopparen Kajsa Bergqvist ett mycket intressant föredrag med temat, att nå sina mål, prestera på topp och att maximera sin kapacitet. Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening /11

5 Under hösten har en del utbildningar startat och diverse frukostseminarium hållits. I september kampanjade moderatkvinnorna på Tensta marknad. Året avslutades med trevligt mingel och glögg på luciadagen den 13 december. Moderata kvinnor i Stockholm Stad o län finns på Facebook och med ny hemsida Moderata seniorer Kontaktpersoner/ombud: och I början av året startade Stockholms stad och Stockholms län att ha gemensamma sammankomster. Detta resulterade i ett stort antal mycket intressanta tillställningar, totalt 7 stycken. Vi har fått lyssna till och diskutera med bl.a. Riksgäldens generaldirektör Bo Lundgren, som talade under rubriken Europas politiska kris, Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare, som pratade om Bättre äldrevård, riksdagsledamoten Mats Gerdau med rubriken Ny politik för äldre och vår socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, som talade om Sveriges välfärdspolitik 100 år - och sedan då? Dessutom har Moderata seniorer nu startat en kampanj för att få in fler äldre i Riksdagen - en åldersgrupp som är kraftigt underrepresenterad. Av samtliga 349 riksdagsledamöter är det endast 8 personer som är över 65 år, och av dessa representerar 3 personer Moderaterna. I Stockholms stad kommer ca 21% av de röstberättigade att vara över 65 år vid nästa val. I hela vårt län har vi 1 representant över 65 år! Siffror som talar för sig själv! MUF-verksamhet Representant: Olof Kollinius MUF Västerort är fortsatt en av de lokalföreningar med störst medlemsantal i Stockholm. Under verksamhetsåret 2012 har verksamheten varit inriktad på kampanjer på skolor, telemarketing samt andra sociala medlemsarrangemang. Förortsprojektet som startades 2011 har pågått även under detta verksamhetsår. Syftet med detta projekt är att lyssna och lära, för att få ökad förståelse för aktuella frågor i olika förortsområden, vilket ger oss möjligheten att fortsätta utveckla vår politik. Som en del av detta projekt närvarade MUF på Tensta marknad i år. Valda representanter i politiska organ mm Som en följd av valresultatet 2010 har följande medlemmar haft nedanstående uppdrag under året: Stockholms Kommunfullmäktige Ole-Jörgen Persson, ersättare Naemi Karlsson, ersättare Stockholms Läns Landstingsfullmäktige Inger Akalla, ledamot Christer Grunder, ersättare Luke Cook, ersättare Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening /11

6 Efter val av kommunfullmäktige har följande medlemmar haft nedanstående uppdrag under året: Spånga - Tensta stadsdelsnämnd Ole-Jörgen Persson, ledamot, gruppledare Christer Grunder, ledamot Inger Akalla, ledamot, ersättare Olof Kollinius, ersättare Ronny Nordgren, ersättare Jesper Högström, ersättare Naemi Karlsson, ersättare (fr.o.m. dec.2012) Kommunstyrelsen Dennis Wedin, ersättare Kommunstyr.ekonomiutskott Dennis Wedin, ersättare Kommunstyr.råd för funktionshinderfråg.naemi Karlsson, ledamot Arbetsmarknadsnämnden Kyrkogårdsnämnden Naemi Karlsson, ledamot Utbildningsnämnden Carl Pereswetoff-Morath, ersättare Socialnämnden Ole Jörgen Persson, ersättare Socialnämndens tillståndsutskott Ole Jörgen Persson, ledamot Stadsbyggnadsnämnden Tomi Liljeqvist, ersättare Äldrenämnden Stiftelsen Stockholms äldrecentrum Stockholm Vatten VA AB Stockholm Vatten AB StorStockholms brandförsvars fullm. Revisorskollegiet Revisorsgrupp I Revisorsgrupp II Kaplansbackens AB Stockholm Vatten VA AB Stockholm Vatten AB Stockholm Stadshus AB Stiftelsen Sthlms läns Äldrecentrum Himmelfjärdsverket AB, suppleant, suppleant Naemi Karlsson, ersättare Ole-Jörgen Persson, ersättare, ordförande, ordförande, ledamot, lekmannarevisor, lekmannarevisor, lekmannarevisor, lekmannarevisor, revisor, lekmannarevisor Efter val av landstingsfullmäktige har följande medlemmar haft nedanstående uppdrag under året: Hälso- och sjukvårdsnämnden Inger Akalla, ersättare Sjukvårdsstyr.Stockholm stad Ekerö Inger Akalla, ledamot Programberedning äldre & multisjuka Inger Akalla, ledamot Programberedning Tandvård Luke Cook, ledamot Mälardalsrådet Luke Cook, ersättare Valberedningen Christer Grunder, ledamot Locum AB Christer Grunder, suppleant Revisorskollegiet Revisorsgrupp III Karin Brodin, ledamot Karin Brodin, ledamot Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening /11

7 Kommunalförb. Avanc, Strålbehandl. Karin Brodin, revisor Mälardalstrafik AB Karin Brodin, lekmannarevisor Samordningsförbundet för rehabilitering I Södertälje Karin Brodin, revisor Nämndemän Tingsrätten Lennart Eriksson Naemi Karlsson Inger von Schmalensee Lars Ljungblom Tomas Sunesson Olle Åkesson Karin Brodin Förvaltningsrätten Kammarrätten Övervakningsnämnden i Stockholms centrum andra Helena Johansson Olle Åkesson Ingo W Rüger Naemi Karlsson, ersättare Övriga förtroendeuppdrag Polisnämnden Västerort SKL:s revisionsdelegation, ledamot STAREV, styrelseledamot Förbundsstyrelsen Moderaterna i Stockholm stad Aktiv Ungdom - förbundsstyrelsen Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB Öppna moderater Företagsrådet Christer Grunder Inger Akalla, styrelseledamot Tomi Liljeqvist, revisor Bo Bängtsson Kyrkopolitiska frågor Spånga Kista Församling Gruppledare: Moderaterna i Spånga och Kista har även under 2012 tillsammans med Spånga Kista Församlings Väl samt Kristdemokraterna haft majoritet i Spånga församlings beslutande organ. M har innehaft ordförandeposten i Kyrkorådet. Samarbetet i alliansen har fungerat väl. Moderaterna har haft 10 (8) mandat av totalt 29 i Spånga - Kista församling. Av dessa tio är sju Spångamoderater. Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening /11

8 Spånga - Kista församling har en god ekonomisk grund att stå på. Kykoavgiften är oförändrad 0.70 kr. Gunnar Tingstam, tidigare komminister i Lidingö församling, tillträdde som kyrkoherde i Spånga - Kista församling den 13 februari Bergvärme till Spånga församlingshus har installerats och ventilations- och luftvärmesystemet i Kista kyrka har renoverats. Efter beslut av moderaternas partistämma kommer moderaterna inte längre ha någon egen nomineringsgrupp, men initialt stödja nomineringsgruppen Borgerlig alternativ i Svenska kyrkan fram till valet Spångamoderater med uppdrag i kyrkan: Kyrkofullmäktige, ordinarie ledamöter Kyrkofullmäktige, ersättare: Kyrkorådet, ordinarie ledamöter Kyrkorådet, ersättare Förvaltningsutskottet, ledamot Förvaltningsutskottet, ersättare Församlingsutskottet, ledamot Revisor Valberedningen, ordförande Valberedningen, ersättare Jimmy Dahllöf Carina Bergtoft-Pikner Ebba Modén Per-Inge Strömberg Christer Grunder Karin Brodin Dennis Wedin Holger Ronquist, ordförande Jimmy Dahllöf Carina Bergtoft-Pikner Ebba Modén Carina Bergtoft-Pikner Christer Grunder Christer Grunder Dennis Wedin Vällingby församling Kyrkofullmäktige, ledamot Kyrkorådet, ersättare Naemi Karlsson Naemi Karlsson Stockholms stift Stiftsfullmäktige, ordinarie ledamöter Stockholms Stifts Verksamhetsutskott, ersättare Carina Bergtoft - Pikner Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening /11

9 Samarbete Även under detta år har Spångamoderaterna på olika sätt samarbetat med de övriga moderatföreningarna i 6-e kretsen. Ordförandena i kretsens föreningar träffas och föreningarna inbjuder varandra till olika arrangemang. Tillsammans med Tenstamoderaterna har Spångamoderater deltagit i Tensta marknad. Ekonomi Kassör: Inger von Schmalensee Kassören deltog i augusti 2012 i en befattningsutbildning på Schönfeldts Gränd för kassörer. Där gavs rikhaltiga möjligheter till erfarenhetsutbyte med kassörer i andra föreningar. Bland kursdeltagarna diskuterades också vikten av att så stor del av föreningens utgifter som möjligt går till utåtriktad verksamhet. Vidare var det allmän uppfattning bland kursdeltagarna, att det var viktigt med en sträng kostnadskontroll, föreningarna har som bekant synnerligen begränsade resurser till sitt förfogande. Föreningens tillgångar är 7515 kr. Vi har skulder på 2949 kr. Dessa är egentligen inte reella, utan endast fiktiva. De har uppkommit genom att vi har fått en förskottsbetalning på 2012 års medlemsavgifter. Medlemsavgifterna kommer emellertid att synas i resultaträkningen först under Nytt för 2012 är att det från och med detta år inte kommer några preliminära medlemsavgifter som sedan följs av en slutredovisning. Medlemsavgifterna kommer endast vid ett tillfälle. I övrigt hänvisas till separat resultat - & balansräkning som återfinnes i slutet av verksamhetsberättelsen. Styrelsen föreslår, att årets resultat, kr, balanserar i ny räkning. Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening /11

10 Resultat- och balansräkning 2012 Kassör: Inger von Schmalensee RESULTATRÄKNING INTÄKTER Medlemsavgifter Försäljning vid aktiviteter Valstöd 0 0 Övrigt 0 0 Summa intäkter: KOSTNADER Inköp av varor till aktiviteter 0 0 Valarbete 0 0 Medlemskostnader, utskick, möten Lokalkostnader Avsättning valfond 0 0 Övriga kostnader Summa kostnader: RESULTAT BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Avräkning förbundet Bank Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Avräkning förbundet Leverantörsskulder 0 0 Övriga skulder 0 0 Förutbetalda intäkter 0 0 Valfond 0 0 Balanserat resultat Periodens resultat Summa skulder och eget kapital Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening /11

11 Slutord Ordförande: Christer Grunder Ännu ett år är till ända. Det är mitt i mandatperioden, men låt oss trots detta inte gå till halvtidsvila. Vi måste gemensamt kämpa för vårt kära Spånga, som inte alltid får den politiska uppmärksamhet och det stöd från Stadshuset vi tycker att Spånga förtjänar. Vi har många moderata representanter på uppdrag inom såväl staden som landstinget och är fortfarande den största föreningen i 6:e kretsen. Känns tryggt att studera vår omfattande medlemsmatrikel med tanke på fortsatta förberedelser inför det viktiga supervalåret valåret Vi måste dock öka vårt medlemsantal så att vi blir fler som kan hjälpa till i vårt lokala valarbete med torgmöten samt utdelning av valpropaganda. Under det närmaste verksamhetsåret kommer vi att accelerera utbildningstakten och öka utbudet av nyttiga och informativa kurser. Vi måste också synas mer på gator och torg, för att vi skall lyckas hålla den för närvarande svaga oppositionen i schack. Varmt tack till alla medlemmar och till Stockholmsförbundet för att Ni fortsätter att stödja oss. Spånga i februari 2013 Christer Grunder Carl Pereswetoff-Morath Inger von Schmalensee ordförande vice ordförande kassör Inger Akalla Luke Cook Lotta Högström Naemi Karlsson Pernilla van der Capellen Ronny Nordgren Ole-Jörgen Persson Dennis Wedin Olof Kollinius sekreterare Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening /11

Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2013

Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2013 Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2013 Moderata Samlingspartiets Spångaförening avger till årsmötet 2014 följande berättelse för förvaltningsåret 2013. Organisationsnummer:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2009

Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2009 Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiets Spångaförening 2009 Moderata Samlingspartiets Spångaförening avger till årsmötet 2010 följande berättelse för förvaltningsåret 2009. Årsmötet 2009 Årsmötet

Läs mer

Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2016.

Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2016. Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen org. nr. 802406-4431 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed överlämna redovisningen för verksamhetsåret 2016. Årsmötet 2016 Moderaterna i Tyresö höll årsmöte 2015

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ. tyresom.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ. tyresom.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ tyresom.se Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2014. Årsmötet

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Engelbrektsmoderaterna

Verksamhetsberättelse 2007 Engelbrektsmoderaterna 1(5) Verksamhetsberättelse 2007 Engelbrektsmoderaterna Styrelsen för Engelbrektsmoderaterna får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2007. Årsmötet 2006 Årsmötet avhölls den 21 februari 2006

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2010 2 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Styrelsen för Moderaterna i Österåker får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Moderaterna i Österåker får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Moderaterna i Österåker får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2010. Årsmötet 2010 Årsmötet avhölls den 24 februari på Österåkers golfrestaurang.

Läs mer

Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2015

Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2015 Kungsholmsmoderaterna - Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Moderata Samlingspartiet Kungsholmen, organisationsnummer: 802488-6411, får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2015. Årsmötet 2015

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2014. Organisationsnummer: 802406-4431 Årsmötet 2014 Årsmötet

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2009 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse 2. Föreningsstämma 3. Styrelse 4. Räkenskapsår

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP 846502-7772 Räkenskapsåret 2015.01.01 2015.12.31 Hyllie Företagsgrupp Ideell Förening Org nr 846502-7772 Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN Göteborg den 9 april, 2014 Hej! Måndagen den 28 april 2014 kl 18.00 har vi årsmöte. Vi samlas hos Bodil på Saltholmsgatan 21 i Långedrag. Du är hjärtligt välkommen. Anmälan om deltagande kan göras per

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen för Svensk Hemslöjd

Årsredovisning. Föreningen för Svensk Hemslöjd Årsredovisning för Föreningen för Svensk Hemslöjd Räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Föreningen för Svensk Hemslöjd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 5 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.30 1 Föreningsstämmans

Läs mer

Villastaden Solhem. Solhems villaägarförening inbjuder till årsmöte

Villastaden Solhem. Solhems villaägarförening inbjuder till årsmöte Villastaden Solhem Solhems villaägarförening inbjuder till årsmöte Tisdagen den 4 april kl 19 00-21 30 i Spånga Församlingshus, Värsta Allé 1. 19 00 Årsmötesförhandlingar enligt dagordning på baksidan

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda ÅRSMÖTE Haparanda 2017 Tidpunkt: 19 februari 2017 kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus Föredragningslista årsmöte 2017 Centerpartiet Haparanda Tidpunkt: 19 februari kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus 1. Årsmötets

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse UVÄF 2014

Verksamhetsberättelse UVÄF 2014 Verksamhetsberättelse UVÄF 2014 Styrelsen för Ulvsunda Villaägareförening får härmed avge berättelse för verksamhetsåret 2014. Styrelsen har under året bestått av 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i

Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i Stockholm SISAB AB Stockholm Business Region AB AB Stockholm

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 2014 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande - studieorganisatör Vice ordförande - pressombud Kassör Sekreterare - IT / webbansvarig Styrelseledamot

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund STADGAR FÖR SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL 1.1 Tillhörighet Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund (Seniorpsykologerna) är en förening inom Sveriges

Läs mer

Dagordning fo r a rssta mma Asmundtorps Byalag 17 mars 2016.

Dagordning fo r a rssta mma Asmundtorps Byalag 17 mars 2016. Dagordning fo r a rssta mma Asmundtorps Byalag 17 mars 2016. 1 Årsmötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Godkännande av dagordning 5 Val av 2 personer att jämte ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer