Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi"

Transkript

1 Ny världsbild Nya geografiska upptäcker Nya handelsvägar Nya y politiska och ekonomiska centra växer fram Ny ekonomisk politik Nya y religiösa riktningar Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi Alla bilder är upphovsfria enl GNU eedocumentation License

2 Instuderingsfrågor s 1/3 Nya världar (s ) 1 Vilka var orsakerna till att européerna gav sig ut på upptäcktsresor?varför kallas de upptäcktsresor? 2 Vilka tre européer kan sägas ha upptäckt Amerika? Hur gick det till? 3 Hur gick det till när portugiserna byggde upp sitt världsvälde? När pphörde de sista resterna av det? 4 Varifrån och när hade de första människorna kommit till Amerika? Vilkavar de utmärkande dragen i deras civilisation? s.1/2 s.2/2 5 Varför ville Cortez och Pizarro få makt över azteker respektive inkaindianer? Vilka var de troliga orsakerna till att de så relativt lätt nådde sina mål? 6 Hur gick den första kolonisationen av Nordamerika till? 7 Vilka ekonomiska, sociala och politiska följder fick upptäckarnas resor för Amerika och resten av världen? 8 Upptäcktsresorna medförde en förskjutning av den ekonomiska tyngdpunkten i Europa. Hur förändrades den? Varför uppstod denna förskjutning? 9 Vad var merkantilismen? Vilka var dess huvuddrag och mål? Vilka följder fick den? Ge exempel på några länder som tillämpade merkantilismen. 10 Vilka följder fick boktryckarkonsten för spridning av idéer och kunskap? Hur påverkade detta samhällets utveckling i stort? 11 Vilka naturvetenskapliga upptäckter bidrog Copernicus, Brahe, Kepler, Galilei och Newton med? Hur påverkade dessa den dåtida världsbilden? Hur reagerade den katolska kyrkan på deras rön? Bildanalys (Gleerups) Galilei inför inkvisitionen 12 Vilka framsteg gjordes inom medicinen? 13 Hur ville man förändra människosynen under renässansen? Kyrkans splittring (s ) 1 Nämn några olikheter mellan lutherdom och katolicism. 2 Varför tror du att Luther fördömde bondeupproren? Kan det finnas något icke religiöst motiv bakom? 3 Vilka är de framträdande dragen inom kalvinismen? 4 Hur och varför uppstod jesuitorden? Marit Nygårds 2

3 Instuderingsfrågor s 1/2 Nationalstater och enväldiga furstar (s Hur och varför frigjorde sig Nederländerna från 161) Spanien? Hur utvecklades Nederländerna efter självständigheten? Inom vilka områden blev 1 Vilka olika slag av statsbildningar fanns det landetledande under 1600 talet? i Europa vid medeltidens slut? 8 Vad kännetecknade Henrik VIII:s regeringstid i 2 Varför ökade furstarnas makt under England? Vad var bakgrunden till de kyrkliga reformer han genomförde? senmedeltiden? Vilka förlorade makt? 9 Hur var Elizabeth I som regent? 3H Hur förenades Spanien och hdet 10 Vad var orsakerna till motsättningarna i tyskromerska riket? Varför splittrades det England ? Vilka följder fick de? igen? Vilka områden omfattade detta rike när 11 Hur motiverades det franska enväldet? Vilka det var som störst? medel använde Ludvig XIV för att behålla sin makt? Vilka följder fick kungens krav på religiös 4 Varför drevs judar och morer ut ur Spanien i enhetlighet? slutet av 1400-talet? 5 Trots inflödet av guld och silver minskade Spaniens makt och inflytande under talets andra hälft. Vilka var orsakerna till detta? 6 År 1588 besegrade engelsmännen den oövervinnerliga spanska armadan. Vad var bakgrunden till att Filip II sände ut sin flotta mot England? 12 Beskriv hovlivet i Versailles. Vilka maktpolitiska orsaker låg bakom det strängt reglerade livet kungen och hovet förde? 13 Under Ludvig XIV blev Frankrike en ekonomisk, kulturell och militär stormakt. Ge några exempel på hur detta påverkade andra länder. 14 Vad innebar freden i Utrecht 1713 för Frankrike respektive Storbritannien? 15 Hur uppstod tsardömet Ryssland? 16 Varför kallas Ivan IV den förskräcklige? 17 Hur utvecklades Ryssland under Peter I till att bli en stormakt? 18 Vilken kan sägas vara vändpunkten för den osmanska expansionen i Europa? Varför blev den det? Marit Nygårds 3

4 Instuderingsfrågor s 3/3 Trettioåriga kriget (s ) 1 Vilken händelse anses vara den tändande gnistan till trettioåriga kriget? Ge exempel på andra händelser som anses ha varit den direkta orsaken till att krig brutit ut. 2 Det trettioåriga kriget brukar beskrivas som ett religionskrig, vilket i och för sig är riktigt, men det fanns fler orsaker till det.vilka? 3 Vilka följder fick kriget för de områden som drabbades, främst dagens Tyskland? Varför fick kriget dessa konsekvenser? 4 Vad innebar westfaliska freden 1648? Övrigt material kartor m m Karta Spaniens områden i Amerika och Spanska Habsburg Bild Inkariket Machu Piccho Inkariket teckningar av Poma de Ayala British colonies _karta Världskarta länk till andra kartor Marit Nygårds 4

5 1 Vilken var den viktigaste orsaken till att européerna gav sig ut på upptäcktsresor? Staterna strävade efter ekonomisk och politisk makt och handeln var ett viktigt instrument Landvägen var spärrad av turkarna (osmanska riket). De västerländska affärsmännen hoppades att det skulle gå att hitta nya vägar till österns rikedomar. Exempel på hur värdefullt det kunde vara att bedriva handel på Asien 1522 återvände ett av fem skepp, som gjort den första världsomseglingen, med en last av 26 ton kryddnejlikor, som såldes för ggr insatsen. Marit Nygårds 5

6 2 Vilka tre européer kan sägas ha upptäckt Amerika? Hur gick det till? S.1/3 Christofer Columbus Christofer Columbus (Italienare, anställd av spanska kungaparet) Övertygade spanska kungaparet att det var möjligt att komma till Indien om man seglade rakt västerut. Tog ca tre mån. Tre skepp: Nina, Pinta och Santa Maria. Landsteg på en av Bahamasöarna. Kallade befolkningen för indianer, då man trott att man kommit till Indien. Gjorde ytterligaretreresor. tre resor. Förstunder den tredje resan kom han fram till amerikanska fastlandet, men trodde fortfarande att det var Indien han kommit till. Karta över olika upptäcksfärder! Marit Nygårds 6

7 2 Vilka tre européer kan sägas ha upptäckt Amerika? Hur gick det till? S.2/3 Amerigo Vespucci (Ilalienare) Några år efter Columbus kom Amerigo Vespucci till Amerika. Världsdelen har fått sitt namn efter honom Amerigo beskrev att han hittat en ny värld Beskrivningen trycktes och spreds runtom i Europa Amerigos land, Amerika Karta över olika upptäcksfärder! Marit Nygårds 7

8 2 Vilka tre européer kan sägas ha upptäckt Amerika? Hur gick det till? S.3/3 Magellan (Portugis) Magellans g uppdragsgivare g var Spanien, som ville nå Asien genom att färdas västerut. Magellan styrde sydväst och rundade det vi kallar för "Magellans sund" och nådde Filippinerna. Magellan och en del besättningsmän dödades. Ett fartyg lyckades segla hemåt, nu via den rutt som Vasco da Gama "upptäckt" några år tidigare. Alltså via Indiska oceanen och Godahoppsudden. Tre år senare 1522 anlände man till Spanien och den första världsomseglingen var fullbordad. Ombord hade man 26 ton kryddnejlikor, vilka såldes för ggr inköpskostnaderna com/explorers/page/m/magellan shtm l Karta över olika upptäcksfärder! Marit Nygårds 8

9 3 Hur gick det till när portugiserna byggde upp sitt världsvälde? När upphörde de sista resterna av det? 1400-talet byggde man en navigationsskola för kaptener. Grundare var Henrik Sjöfararen. Intervjuade utländska sjökaptener och tog tillvara deras kunskaper k Skickade fartygsexp. till Afrikas västkust och koloniserade öar lyckades Barolomeo Diaz runda Afrikas sydspets. Han tyckte det såg hoppfyllt ut att nå Indien och kallade sydspetsen för Godahoppsudden 8 juli 1497 seglade Vasco da Gama med proviant för tre år, för att testa" t Godahoppsudden dd och en ev väg till Indien. 55 man av 170 återvände. Vinsten var 27 ggr insatsen, men med oväderliga kunskaper Tordesillasfördraget 1494 sa att Spanien och Portugal skulle dela den nya världen förlängdes demarkationslinjen så det gick runt hela jordklotet och Portugal ansåg sig ha ensamrätt till handeln på Indien, Kina och den ostindiska övärlden. Portugal upprättade en koloni i Indien - Malackasundet och ngra hamnstäder i Kina. Först på 1900-talet lämnade Portugal ifrån sig de sista kolonierna i Kina och Indien. Goa återlämnades1961. Marit Nygårds 9

10 4 Varifrån och när hade de första människorna kommit till Amerika? Vilka var de utmärkande dragen i deras civilisation? s.1/2 Kom för år sedan via Berings sund Marit Nygårds 10

11 4 Varifrån och när hade de första människorna kommit till Amerika? Vilka var de utmärkande dragen i deras civilisation? s. 2/2 Vid den spanska och portugisiska kolonisationen fann man avancerade kulturer: aztekerna i södra Mexiko inkafolket i Anderna bergsområde mayafolket i Mexiko (blomstringstid 900- talet) Konst och viss vetenskap stod högt Den tekniska utvecklingen befann sig på stenåldersstadiet. Man kände inte till hjulet inte heller konsten att framställa järn. Marit Nygårds 11

12 5 Varför ville Cortez och Pizarro få makt över azteker respektive inka indianer? Vilka var de troliga orsakerna till att de så relativt lätt nådde sina mål? Guldet var en viktig drivkraft, men också ära och berömmelse Pizarro rövade en skatt av silver och guld, motsvarande 50 års produktion av ädelmetaller i Europa upptäcktes väldiga silverfundigheter i Bolivia. Hästar var för indianerna något nytt, häst och ryttare betraktades som ett monstrum Vapen - kanoner La Malinche and Hernan Cortés in the city of Xaltelolco, in a drawing from the late 16th century codex History of Tlaxcala. Marit Nygårds 12

13 6 Hur gick den första kolonisationen av Nordamerika till? England, Frankrike, Nederländerna gjorde forskningsresor till Nya världen. Elisabeth I sände i slutet på 1500 talet en expedition till nordamerikas östkust. Landet fick heta Virgina (virgin=jungfru). 1607, anlände de första kolonisterna och grundade en stad, Jamestown. Man började odla tobak anlände "Mayflower" med engelska och holländska puritaner ombord. De hoppades finna en religiös iö fi fristad, eftersom de blivit förföljda både i England och Holland. I oktober 1620 kunde de bärga sin första skörd och firade den med en tacksägelsefest. Den förstathanksgiving.i Teckningar av John White, som på 1580-talet ledde engelska expeditioner för att bilda kolnier längs Atlantkusten Marit Nygårds 13

14 lka ekonomiska, sociala och politiska följder fick upptäckarnas resor för rika och resten av världen? Amerika från Europa skrivkonsten vapen järn och andra metaller hjulet religionen katolicismen fick fotfäste i syd amerika språket Ett sätt som koloniserande makter använt för att underordna koloniernas inhemska kultur är genom att göra det egna språket till första språk (spanska och portugisiska i sydamerika, engelska och franska i nordamerika ) Sjukdomar en demografisk katastrof förindianerna Indianerna saknade immunitet mot malaria, difteri, smittkoppor, mässling ledde erövringen till en demografisk katastrof för indianerna. År 1500 beräknas aztekerna ha utgjort mellan 1,5 3 miljoner år 1600 återstod n Amerika till Europa Mj Majs och potatis tti (bättre kost lägre mortalitet tlitt folkökning) Guld och silver strömmade till Europa Ekonomisk uppgång i stora delar av Europa Sockerröret början på slavhandeln Européerna kom underfund med att västindien var utmärkt för produktion av sockarrör i stor skala på plantager. I början var arbetskraften inhemsk, men efterhand som indianerna dog av sjukdomar och umbäranden började man "importera" mer lämpad arbetskraft för klimatet. De första slavskeppen kom troligen redan De skulle komma i ytterligare 350 år och man beräknar att mellan 10 och 20 miljoner

15 Upptäcktsresorna medförde en förskjutning av den ekonomiska yngdpunkten i Europa. Hur förändrades den? Varför uppstod denna örskjutning? Europeisk erövring av Amerika och andra områden Ledde till expansion av fjärrhandeln Stora mängder silver och guld fördes in få från framförallt f sydamerika Ekonomisk uppgång i stora delar av Europa Den ekonomiska och politiska tyngdpunkten försköts dock från de norditalienska handelsstäderna till länderna Spanien, Portugal, senare England, Nederländerna och Frankrike Handeln gick inte längre genom Medelhavet utan gick över Atlanten

16 r merkantilismen? Vilka var dess huvuddrag och mål? Vilka följder fick den? Ge l på några länder som tillämpade merkantilismen. let var att öka statens rikedom och makt på bekostnad av andra stater. Allt var till statens bästa var rätt. lands välstånd låg i mängden ädelmetall, främst i guld och silver porten hindrades med hjälp av höga skyddstullar och t o m importförbud för sa varor orten uppmuntrades genom att staten tt subventionerade (lånade bl a ut ngar, andra understöd) och grundade handelskompanier Inhemska företag fick monopol på sin tillverkning Uppmuntrade invandring skickliga arbetare Ex på handelskompanier (engelska ost indiska kompaniet, svenska ostindiska kompaniet m fl) 1651 bestämde den eng riksdagen att all handel med England skulle ske på engelska skepp, Navigation Act (senare ficksverige enliknande lag) Kolonierna fick inte bedriva handel med andra kolonier lonier grundades för att få billiga råvaror (står ej i Maxi) och utgöra marknader moderländernas färdigvaror (avsättningsmarknad) men den egentliga oniseringen slog inte igenom förrän talen

17 0 Vilka följder fick boktryckarkonsten för spridning av idéer och kunskap? ur påverkade detta utvecklingen i stort? Fram till 1500 hade det tryckts mellan 15 och 20 miljoner böcker totalt Fram till 1600 hade antalet ökat till miljoner Ideér och kunskap kunde spridas snabbare och effektivare än tidigare Reformationen hade aldrig gått så snabbt om inte Martin Luther hade förstått att utnyttja den nya tryckeritekniken Vetenskapsmän kunde sprida sina teorier, dessa prövades av andra vetenskapsmän, som kunde bekräfta dessa. Copernicus Om himlasfärernas kretslopp Vesalius Om människokroppens byggnad Newton Principa Mathematica Ledde till en ny världsbild Kyrkans makt minskade Böcker med skicklig hantverksteknik som denna Bencao (materia medica), producerades d med träblock i Kina redan på 800-talet.[1]

18 ur påverkade boktryckarkonsten samhällets utveckling i stort? 1543 utkom två vetenskapliga skrifter som skulle få oerhörd betydelse 1. Copernicus utgav Om himlasfärernas kretslopp där han framförde en heliocentrisk världsbild 2. Verselius utgav Om människokroppens byggnad dissektioner i av lik (förbjudet) för att ta reda på hur människokroppen såg ut. Använde en empirisk metod man vinner kunskap genom erfarenhet och experiment De bidrog till ett nytt sätt att se på världen. Det nya synsättet brukar sammanfattas under benämningen den vetenskapliga revolutionen och innebar en frigörelse från Aristoteles och andra antika auktoriteter, men också från Bibeln som historisk källa Dessa två vetenskapsmän skulle följas av en rad andra, Tycho Brahe, Kepler, Bruno, Galilei och Newton, som förstärkte tvivlet på antika tänkare och kyrkliga teologer. Vägen till vår sekulariserade värld breddas en aning

19 1 Vilka naturvetenskapliga upptäckter bidrog Copernicus, Brahe, Kepler, Galilei och Newton med? Hur påverkade dessa den dåtida världsbilden? Hur reagerade den katolska kyrkan på deras rön? Copernicus jorden rörde sig runt solen (heliocentrisk solen i centrum) istället för solen rör sig runt jorden (geocentrisk jorden i centrum) Reducerade guds skapelse till att bli mindre värd Brahe en slags kompromiss mellanden geocentriska och den heliocentriska Kepler studerade både Brahes och Copernicus observationer och bekräftade att Copernicus hade haft rätt. Han skickade sin rön till Galilei i Galilei konstruerade en kikare och kunde iaktta himlavalvet, som ingenföre honom upptäckte Jupiters fyra månar Inkvisitionen fängslade honom och fick sitta i husarrest resten av livet, för att inte kunna sprida sina irrläror Skrifterna hamnade hos katolska kyrkan över förbjudna böcker

20 ildanalys (Gleerups) Galilei inför inkvisitionen 1633 'Dessa män är ännu fast beslutna att tillintetgöra mig och allt vad mig tillhör med vilka medel som helst. /.../ De vet att jag tror att solen står orörlig i centrum av universum och att planeterna roterar runt den. De vet att jag tror att jorden roterar runt sin axel i sin bana runt solen tillsammans med de andra himlakropparna. De vet att jag inte endast förkastar Ptolemaios och Aristoteles argument utan att jag även framlägger många argument som stöd för min uppfattning. /.../ / Därtill utgör mina upptäckter på himlavalvet klara bevis mot Ptolemaios system och stöder samtidigt hypotesen att solen är centrum i universum. De inser att mina idéer står i konflikt med allmänt accepterade uppfattningar, men eftersom de inte kan försvara sin ståndpunkt vetenskapligt hänvisar de i sitt försvar till Bibeln som auktoritet.' (Källa: Good, The shaping of fwestern Society)

21 Nämn några olikheter mellan lutherdom och katolicism Katolicismen menade att människan kan nå frälsning genom goda gärningar, men lutherdomen tyckte inte att det räckte. Dom menade att enda vägen till frälsning är tron. Enligt katolicismen är det påven och kyrkan som bestämmer vad som är den rätta tron, det är påven som tolkar bibeln. Enligt lutherdomen ska man följa bibeln och där står inget om att präster ska leva i celibat och inget om klosterlöften osv. Katolicismen säger att påven inte kan ha fel eftersom han är Guds ställföreträdare på jorden, medan lutherdomen anser att påven kan ha fel eftersom han är en människa. Inom katolicismen har påven och lekmän olika värde, men inte hos lutherdomen. Hos katolicismen är latin mordersmålet, men hos lutherdomen är det de olika ländernas språk. OBS! Det är fursten/kungen i landet, som är kyrkans överhuvud enl lutherdomen, inte påvedömet

22 Varför tror du att Luther fördömde bondeupproren? Luther försökte reservationslöst lyda Guds ord och hans tolkning av den heliga skriften var att Gud hade gett alla människor en speciell uppgift. Böndernas uppgift var att lyda överheten, vars uppgift var att styra. (Böndernas uppgifter var att göra dagsverken åtsinaherrar herrar. Det var bland annat att odla åkrar, så, skörda, hugga ved, bygga hus och gräva diken mm) m.m.) Martin Luther

23 Vilka är de framträdande dragen inom de reformerta(kalvinismen)? n Calvin grundade sin egen kyrkliga rörelse. Rörelsen spred sig till delar av nkrike, Nederländerna, d Skottland, England. Varianter av reformerta kyrkan k s i stora delar av USA. ängarna kallades i Frankrike hugenotter, i England puritaner, i Skottland sbyterianer och i Holland reformerta. var den stränge domaren och den suveräna härskaren. Kyrkoordningen lde stora krav på sedlighet och kyrksamhet. Dans och krogbesök förbjöds, nornas klädsel skulle vara sedlig korna skulle vara fria från målningar som kunde avleda besökarnas märksamhet. som protesterade mot Calvins ordningsregler brändes på bål (Geneve) reformerta ansåg att människans öde var förutbestämt (dubbel destinationslära) reformerta (finns undantag) vill inte att kyrkan skall styras av en påve, Jean Calvin

24 Hur och varför uppstod jesuitorden? Den lutherska och den reformerta reformationen betydde en kt katastrof t fför den katolska ktlk kyrkan. k Katolikerna försökte ökt erövra tillbaka det som hade gått förlorat. Försöken att återerövra människor och länder som gått över till lutherdomen och kalvinismen kallasmotreformationen. Spanska adelsmannen Ignatius Loyola grundade, 1540, den katolska jesuitorden. Den skulle ägna sig åt att försvara den katolska a to tron. Medlemmarna e a kallade aadesg sig Kristus soldater och de lovade påven och den katolska kyrkan fullständig lydnad. Ignatius Loyola

25 ilka olika slag av stadsbildningar fanns det i Europa vid medeltidens lut? ntraliserade stater med fasta gränser som ankrike, England och Portugal (andra halvanav av 00 talet, nedgång och i union med Spanien). å stora imperier, Tysk romerska riket absburgska riket) och Osmanska riket. adsstater och furstendömen, bl. a. i Italien (de lienska stadsstaterna/furstedömena blev inte ade till det vi idag ser som Italien förrän 1861) Osmanska riket 1683 h Tyskland (utanför det tysk romerska riket, nns tyska stadsstater/furstendömen. Det tyskmerska riket upphör att fungera efter poleonkrigen Först 1871 enades de tyska rstendömena till ett enat Tyskland) Stadsstater även nutida San Marino är den sista italienska stadsstaten. Hela territoriet för furstendömet Monaco

26 arför ökade furstarnas makt under senmedeltiden? Vilka förlorade akt? Genom en effektiv militär och civil organisation ökade kd furstarna/kungarnas makten i sina länder. I takt med att legosoldaterna blev allt vanligare blev furstarna/kungarna allt mindre beroende av feodaladelns riddare. På så sätt minskades feodaladelns makt avsevärt. Alcázar i Segovia, Spanien

27 örenades Spanien och det tyskromerska riket? Varför splittrades det igen? områden omfattade detta rike när det var som störst? ärvde: ederländerna efter hans far panien och dess kolonier i Nordafrika och Amerika, samt Neapel, Sicilien och Sardinien fter hans morfar e Habsburgska arvländerna (blev tysk romersk kejsare), efter hans farfar tt rike där solen aldrig gick ner om i konflikt med Frans I av Frankrike, som ville åt den tysk romerska kejsarkronan rans allierad med osmanska riket arli konflikt med de protestantiska furstendömena i Tyskland, dessa ett hot mot det ysk romerska riket vingades 1555 (Augsburg) ge lutheranerna trosfrihet Den lutherska lärans dogm att varje furste skulle ha överhöghet över sitt landområde viktigt eftersom det ökade furstens politiska och ekonomiska makt bdikerade samma år 1555 ans son Filip övertog Spanien och Nederländerna ans bror Ferdinand övertog Tyska riket och kejsarkronan

28 arta ysk romerska riket med Spanien/Nederländerna arl lv

29 Varför drevs judar och morer ut ur Spanien i lutet av 1400 talet? 92 erövrades den sista it moriska ik staden td i Spanien. mma år utvisades judar ut ur landet. 10 år senare gjordes samma k med muslimerna. r att göra Spanien till en enhetsstat och skaffa sig själv örre makt nslan av samhörighet mellan Spaniens olika delar var agt utvecklad ännu i vår tid kämpar provinser för sitt eroende (Basksiens frihetskamp ibland genom terror) arkast sammanhållande band var den spanska katolska rkan rföljelser mot oliktänkande var ett led i hetssträvandena

30 inflödet av guld och silver minskade Spaniens makt och inflytande under talets andra hälft. Vilka var orsakerna till detta? Mycket lite av Spaniens rikedomar investerades i det spanska näringslivet. Till slut räckte inte metallerna till för att finansiera de många krigen m.m. m De mesta hamnade istället i utländska händer. Vilket resulterade i att Spanien hamnade in en politiskt och ekonomisk svacka. Krigen Den vittförgrenade förvaltningen Dyrbar hovhållning Import av lyxvaror åt de högre klasserna Nästan ingenting investerades i näringslivet Ullproduktionen var en viktig inkomstkälla, men då myndigheterna gynnade fåraveln alltför oreglerat. Ledde fårens intensiva betande till jordförstöring De bästa jordbruksbygderna låg i söder, men de ödelades sedan moriskerna(araberna) blivit offer för religiösa förföljelser och drivits ut ur landet. Lånade pengar av bankiren Fugger, som i utbyte tog över vissa gruvor. Staten tvungen höja skatterna, många utarmades och blev tiggare. Kyrkan och adeln befriad från skatt, de lägre befolkningen bära bördan.

31 besegrade engelsmännen den oövervinnerliga spanska armadan. bakgrunden till att Filip II sände ut sin flotta mot England? Den formella anledningen var att Elisabeth hade avrättat sin kusin Maria Stuart, som var katolik och Spanien var katolska ktlk kyrkans k beskyddare England hade börjat handla på Västindien och Sydamerika, som Spanien ville ha som sin egen marknad Konkurrens av export av ull till Nederländerna Spanien motreformationens förkämpe ville tränga tillbaka den

32 h varför frigjorde sig Nederländerna från Spanien? Hur utvecklandes Nederländerna jälvständigheten? Inom vilka områden blev landet ledande under 1600 talet? Till det spanska väldet hörde de nederländska provinserna. Handel och sjöfart utvecklats t snabbt och rikedomar hopades där. Filip minskade prvinsernas självstyre ville samla all makt i sin hand. Filip ökade skattetrycket för att förstärka sin ansträngda statskassa. Uppror bröt ut Filip lyckades ingå en överenskommelse med de södra provinserna, där befolkningen var katoliker. (Nuvarande Belgien ca) De norra provinserna försvarade sig och förklarade sig självständiga. De var kalvinister. (Nuvarande Holland) Styrelsesättet skilde sig från övriga stater i Europa, då det var republikanskt. Adeln inga politiska eller sociala priviligier. Förmögna borgare (sysslade med handel och bodde i städer).

33 kännetecknade Henrik VIII:s regeringstid i England? Vad var bakgrunden till rkliga reformer han genomförde? Henrik VIII var mycket omstridd och hade sex fruar, av vilka tre avrättades. När han inte fick skilja sig från sin spanska fru, Katarina, bröt han alla kontakter med den katolska ktlk kyrkan k och utsåg tå sig själv till kyrkans överhuvud. Detta stärkte kungamakten Klostren upplöstes och staten tog över kyrkans jordegendomar, som sedan såldes Jmfr Gustav Vasa

34 Hur förädrades jordinnehavet i Sverige efter Gustav Vasas övegång till lutherdomen? n kan delvis jämföra utvecklingen i England under Henrik VIII:tid med utvecklingen i Sverige Jordinnehavet i Sverige före 1527 Jordinnehavet i Sverige efter Gjorde sig själv till kyrkans överhuvud. Tack och adjö till katolska kyrkan. k Upplöste kloster och tog över kyrkans k jordegendomar. Tillbaka till olikheter mellan katolicism och lutherdom

35 ur var Elizabeth I som regent? Drev igenom en kyrkoordning, som skulle tillfredsställa så många som möjligt, både katoliker och lutheraner Därav blev den anglikanska kyrkan en blandning mellan den katolska och den lutherska. Hon anammade det lutherska inslaget att landets regent är kyrkans överhuvud (precis som pappa Henrik hade gjort). Kalvinisterna dock missnöjda, etablerat sig i Skottland Den katolska drottningen Maria Stuart (kusin till Elisabeth), måste fly från Skottland till Elisabeth. De engelska katolikerna ansåg Maria som den rättmäktiga arvingen till Englands tron. Maria anklagades för att planera ett attentat mot Elisabeth och fängslades i tjugo år för att sedan avrättas Stor uppståndelse i det katolska västeuropa och blev den formella anledningen till Filip II:s anfall mot England Stöd från lågadeln, hade gynnats av goda tider för sin ullproduktion

36 ad var orsakerna till motsättningarna i England ? Vilka följder ick de? Elisabeth den 1:a dog 1603 och då ärvdes kronan av det skotska kungahuset Stuart. Kungarna av ätten Stuart ansåg att de var Guds ställföreträdare och ville regera utan parlamentet. Inbördeskrig bröt ut mellan kungen och parlamentet.1649 avrättades den stuartske kungen Karl 1 och England blev under en kort tid republik. Republiken varade kort och England blev åter en monarki och 1688 genomfördes en statskupp med hjälp av den holländska fursten Vilhelm III av Oranien, Vilhelm och hans hustru utsågs som Medregenter. Detta var Parlamentets seger över kungahuset och kallas i Englands historia Den ärorika revolutionen.

37 otiverades det franska enväldet? Vilka medel använde Ludvig XIV för att behålla sin Vilka följder fick kungens krav på religiös enhetlighet? Ludvig XIV hade en utomordentligt hög tanke om sin förmåga att själv styra landet. Han skapade så ett envälde som han behöll genom att ställa militären direkt under sig och armén blev på så sätt ett maktmedel mot alla som kiti kritiserade eller försökte underminera enväldet. Han sa också En tro, en lag, en kung och satte ett krav på religiös iö enhetlighet. Medförde att religionsfriheten för hugenotterna, de franska kalvinisterna upphävdes. Ett par hundra tusen hugenotter flydde därför till England, Holland och till Brandenburg Preussen i norra Tyskland. Ludvig XIV - Solkungen

38 2. Beskriv hovlivet i Versailles. Vilka maktpolitiska orsaker låg bakom det trängt reglerade livet kungen och hovet förde? å de högsta posterna (typ ministrar, andra ämbetsmän tte Ludvig män ur borgerskapet (bankirer, handelsmän, dvokater, journalister) istället för för som tidigare delsmän. en franska riksdagen (generalständerna) hade inte mmanträtt sedan är franska rev bryter ut 1789 hade hd inte riksdagen mmanträtt på 175 år) deln hade alltså berövats sina politiska uppgifter men ade sin sociala status och skattefriheten kvar. Adelns ppgift blev att på olika sätt förhärliga konungen av Guds åde. Allt för att Ludvig skulle slippa motståndare mot nväldet och hålla adeln sysselsatt bl a för att förhindra onspiration och uppror.

39 nder Ludvig XIV blev Frankrike en ekonomisk, kulturell och militär tormakt. Ge några exempel på hur detta påverkade andra länder. omiskt Kulturellt Militärt Politiskt kantilismen Språket Stark armé makt at Franska asändebud i de sterbildande för Konst bakom sina viktigaste europeiska a länder Litteratur där klarhet politiska krav staterna och förnuft dominerade Utveckla Frankrike åt tre håll 1) Söderut mot Spanien 2) Norrut mot spanska Nederländerna (ung nuvarande Belgien) Diplomatin utvecklades och franska språket spred sig

40 arta Europa efter Westfaliska freden 1648

41 urope on the eve of the War of the Spanish Succession (1700) Karta

42 panien landområden i Amerika och Det spanska habsburgska riket (Karta)

43 ad innebar freden i Utrecht 1713 för Frankrike respektive torbritannien? Det gjorde slut på den franska dominansen och bekräftade Storbritanniens ställning som stormakt till sjöss.

44 ronföljdskriget 1665 ärvde Karl II Spanien med dess vidsträckta kolonialvälde, som var en stormakt kti förfall. f Själv var regenten en bkl beklagansvärd ädprodukt av många generationers inavel inom huset Habsburg. Ludvig XIV gifte sig redan i ungdomen med en syster till denne degenererade regent och kastade lystna blickar på det förfallna imperiet. Tronföljdskriget Karl II dog Två aspiranter till tronen, Ludvig XIV och den tysk romerske kejsaren, som liksom Ludvig var gift med en syster till den avlidne spanske kungen. Den stora alliansen som ställdes mot Frankrike i det spanska tronföljdskriget bestod av England, Holland. Frankrike hade stöd av Spanien och Bayern, i det senare fallet på grund av ständig rivalitet med Österrike. Tillslut tvingades Frankrike att skriva under freden i Utrecht Freden

45 ur uppstod Tsardömet Ryssland? Furstendömet Moskva utvidgades genom att erövra fler furstendömen i norra Ryssland. Senare utvidgades riket till söder mot kaspiska havet. Vid mitten av 1500 talet utropade sig fursten av Moskva Ivan den 4:e till tsar. Han blev känd som Ivan den förskräcklige på grund av hans hårdhänta sätt att regera.

46 arför kallas Ivan IV den förskräcklige? Han slog ner de mäktiga adelsmännen, lade beslag på deras jord och placerade sina egna män på godsen. Bönderna fick det ofta svårare under de nya herrarna och försökte fly till obrukade marker. För att godsherrarna skulle få behålla arbetskraften förbjöds nu bönderna att flytta ifrån godsen.

47 ur utvecklades Ryssland under Peter I till att bli en stormakt? Peter strävade mot de varma vattnen, de var isolerade, endast handelsvägar mot ishavet Söderut mot Svarta havet där härskade turkarna (osmanska riket) Västerut fanns en annan stoppkloss Sverige. Österut mer långsiktiga planer Efter två krig mot Sverige och Karl XII, vann Ryssland Sverige fickavstå debaltiska provinserna ochområdenkringområden Finska viken Ryssland växer fram som den ledande stormakten i Östeuriopa Peter I ki krigade mot Turkiet och vann endast ett område vid Svarta Havet, men det var början till en tillbakagång för det osmanska riket Han försökte modernisera Ryssland på en mängd områden Kostsamt

48 ilken kan sägas vara vändpunkten för den osmanska expansionen i uropa? Varför blev den det? De muslimska turkarna fick nu stöd av det katolska k Frankrike k?? Frankrike önskade att Österrikes (habsburg) makt skulle minskas i Europa Den turkiska armén var nära att inta Wien men i sista sekund kom tyska och polska armén för att hjälpaösterrikarna ochkunde år1683slå tillbaka turkarna. När Österrike räddats så slöts det fred med Turkiet i slutet av 1600 talet och Turkiet blev då tvunget att avstå Ungern och Österrike. DärmedbörjadeTurkiets tillbakagångsom stormakt.

49 ilken händelse anses vara den tändande gnistan till trettioåriga kriget? En skara protestanter gick upp på slottet i Prag och kastade få från hög höjd tåkj två kejserliga ståthållare (katoliker) ut genom ett fönster. Det blev signalen till en protestantisk folkresning mot den tyske kejsaren. Upproret slogs ner av den katolska vapenmakten. Menkriget fortsatte i själva Tyskland inte bara som ett religionskrig utan också som en kamp mellan kejsaren och de tyska furstestaterna Defenestrationen i Prag

50 et trettioåriga kriget brukar beskrivas som ett religionskrig, men det fanns fler rsaker. Vilka? Ett krig om vem som skulle styra tysk romerska riket, kejsaren (stöder den katolska k kyrkan) k eller furstarna (många ville införa den lutherska läran) Ett krig om makten i Europa. Många andra länder blandade sig i kriget för att få mer makt. Framgångarna för kejsaren och katolikerna hade väckt oro i det protestantiska Sverige Genom konflikten med Polen var Sverige redan engagerat i uppgörelsen mellan katoliker och protestanter Kejsarens hade planer på att anlägga en örlogsflotta vid Östersjöns södra kust ett hot mot den militära och ekonomiska maktställning som Sverige höll påatt byggaupp Frankrike gav ekonomiskt understöd till Sverige för att hejda kejsarens

51 tridande stater trettioåriga kriget Polen

52 panien landområden i Amerika och Det spanska habsburgska riket (Karta)

53 ngland otsättningar kung och parlament 1600 talet ungamakt stuart Guds ställföreträdare t äd på jorden Skuldsatta p g a Dyrt hovliv Stående armeér Tog upp extratullar Tvångslån Sålde ensamrätt på salthandel och koltransport Parlamentet Accepterade ingen enväldig kung Delta i beslut om skatter och lagar Lågadel och borgare hade stort inflytande puritaner handelsmän Såg sina ekonomiska intressen hotade Majoriteten lågadel + borgare dessa var oftast puritaner de accepterade ej någon värdslig kung som kyrkans överhuvud

54 lisabeth Försökte införa en protestantisk kyrka Nationens regent då rätt styra över kyrkan Stötte påhårtmotstånd Smart manöver, då hon bildade en engelsk statskyrka (anglikanska). Denna en blandning mellan den katolska och lutherska Katolska element liturgin inredning klädedräkterna d v s det som var vackert för ögat Lutherska element givetvis att landets egna regent hd hade överhöghet över kyrkan

55 panska nederländerna Nederländerna (de låga länderna) bestod av sjutton grevskap, som 1477 hade tillfallit huset Habsburg och vid delningen av Karls av Habsburg rike kommit att tillhöra Filip II och den spanska delen. De nordliga grevskapen var Holland och Zeeland och i dessa hade kalvinismen fått ett starkt fäste men i de sydliga provinserna var det katolska inflytandet stort. Någon nationell enighet ih rådde inte hll heller i området. I de nordliga provinserna talades ld lågtyska dialekter i de södra franska dialekter. Var och en av de sjutton provinserna var en liten stat eller ett land för sig. Varje provins hade typiska medeltida friheter, privilegier och rättigheter inberäknat rätten att sörja för sin egen lagstiftning och själva pålägga sig skatter. Det var när dessa rättigheter ifrågasattes och hotades av de spanska herrarna som de olika provinserna började inse att de hade gemensamma intressen och därför började samarbeta. Upproret Upproret mot Filip II var således på en gång religiöst, politiskt och ekonomiskt betingat och började 1566 då omkring 200 adelsmän från de olika provinserna bildade ett förbund för att hejda det "utländska" (spanska) inflytandet. De skickade en petition till Filip att inte införa den fruktade inkvisitionen i området och när kungen avslog denna begäran bröt en massrevolt ut. Inkvisitionen hade grundats för att värna om den rena katolska tron och den höll rättegångar däroliktänkande dömdes till grymma straff På en vecka plundrade fanatiska kalvinister fyrahundra kyrkor. Förfärad skickade Filip dit inkvisitionen, truppförstärkningar ochhertigenhertigen av Alba, som lät upprätta en upprorsdomstol, som fick öknamnet "blodsdomstolen" och så var kriget ett faktum. I ledningen för upproret framträdde en av de adelsmän vars egendom blivit beslagtagen, Filips ståthållare i grevskapet Holland, Vilhelm av Oranien (kallad den tyste) tog den antispanska stämningen överhand över de religiösa motsättningarna. Representanter för alla de sjutton provinserna sköt den religiösa iö frågan åt sidan och bildade d ett förbund för att till varje pris driva ut spanjorerna blev hertigen av Parma guvernör över Spanska Nederländerna och han lyckades med

56

57

58 Spanien 1600-talets första hälft

59 00-TALETS EUROPA

60 Francis Drake Drake, Sir Francis, f. ca 1543, d. 1596, engelsk sjömilitär och upptäcktsresande. D. blev tidigt ryktbar genom framgångsrika kaperiföretag(se länk om kaparbrev) mot spanjorerna. Åren gjorde han en världsomsegling som understöddes av drottning Elisabet. D. avseglade från England med fem mindre skepp. Han kom först fram till Sydamerikas östkust, seglade genom Magellans sund och nådde Stilla havet Han seglade upp längs Sydamerikas västkust, gjorde bl.a. strandhugg i Chile och Peru, vände vid 48 nordlig bredd, korsade Stilla havet, nådde Moluckerna och anlände till Plymouth 26 september D. var den förste engelske sjökapten som seglade jorden runt och han adlades ombord på sitt skepp av drottningen. År 1587, i samband med att den spanska flottan samlades före avseglingen mot England, trängde D. in i Cadiz hamn och förstörde många skepp. Sin största berömmelse vann han som viceamiral i slaget vid Gravelines mot "den oövervinneliga armadan" D. var en djärv och företagsam befälhavare, som för sina efterkommande landsmän blivit en symbol för brittisk sjömakt.

61 arför förlorade den spanska armadan Dålig spansk ledning Dåligt väder Engelska fartygen lättrörligare ilka följder: Katolska lk kyrkans k motreformation hejdades d Spaniens sjöherravälde hejdades Enland utvecklades mot en märldsmakt ur utvecklades Spanien under 1600 talet? Andra rangens nation Portugal gör sig fritt Förlorade sina besittningar i Europa Redan 1571 hade Spanien förlorat norra delen ( i stort det vi idag kallar Holland) av Spanska Nederländerna Bildkälla: /masg/sagor.htm

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3 Flik 7 Innehåll Europa tar form 7:1 Världskartan ritas 7:1 Tre stormakter 7:1 Den amerikanska revolutionen 7:2 Franska revolutionen 7:2 Den industriella revolutionen 7:3 Drömmen om ett Europa i fred 7:3

Läs mer

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande USA:s historia Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande Krigiska listiga och dödade oskyldiga vita

Läs mer

Målbeskrivning Historia. Världskartan ritas. Namn:.. Läxa: Onsdag V.41 sid 136-139 i SOL 2001 eller sid 17-19 i SO-Lätt 2001

Målbeskrivning Historia. Världskartan ritas. Namn:.. Läxa: Onsdag V.41 sid 136-139 i SOL 2001 eller sid 17-19 i SO-Lätt 2001 Målbeskrivning Historia Världskartan ritas Namn:.. Läxa: Onsdag V.41 sid 136-139 i SOL 2001 eller sid 17-19 i SO-Lätt 2001 Läxa: Fredag V.42 sid 140-146 i SOL 2001 eller sid 20-24 i SO-Lätt 2001. Prov:

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

L E K T I O N S A N T E C K N I N G A R RENÄSSANSKONST. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

L E K T I O N S A N T E C K N I N G A R RENÄSSANSKONST. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). VT 2009 L E K T I O N S A N T E C K N I N G A R RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Sjöröveri nu och då Ämne: SO/Sv Namn: Klara Boie Handledare: Erik Klass: 9 Årtal: 2009

Sjöröveri nu och då Ämne: SO/Sv Namn: Klara Boie Handledare: Erik Klass: 9 Årtal: 2009 Sjöröveri nu och då Ämne: SO/Sv Namn: Klara Boie Handledare: Erik Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning SJÖRÖVERI NU OCH DÅ...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...3 BAKGRUND...3 SYFTE...3 METOD...3

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Religion: Ca 51% hinduer, 30% kristna fördelade på 3% protestanter och resten katoliker och 17% muslimer samt 0.6% buddhister.

Religion: Ca 51% hinduer, 30% kristna fördelade på 3% protestanter och resten katoliker och 17% muslimer samt 0.6% buddhister. MAURITIUS HISTORIA Mauritius var en helt obebodd ö innan europeiska sjöfarare började intressera sig för ön på 1500- och 1600-talen. Arabiska handelsmän hade dock passerat här redan under medeltiden på

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Otto Arvidsson Ekonomi Vittra vid Gerdsken. Varför är vissa länder rika medan andra är fattiga?

Otto Arvidsson Ekonomi Vittra vid Gerdsken. Varför är vissa länder rika medan andra är fattiga? Otto Arvidsson Ekonomi Vittra vid Gerdsken Varför är vissa länder rika medan andra är fattiga? Inledning I den här uppsatsen ska jag skriva om varför vissa länder är rika medan andra är fattiga. Vad har

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur Förslag till teman LÄRARMATERIAL Natur och Kultur BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323,

Läs mer

Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik

Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik 1 Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik Det stora romerska riket hade 395 delats upp i Västrom och Östrom. År 1054 splittrades

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

3a) Var levde Mayafolket? b) Mayafolkets vetenskapsmän var mycket framstående. Ge några exempel.

3a) Var levde Mayafolket? b) Mayafolkets vetenskapsmän var mycket framstående. Ge några exempel. Direkt: De stora upptäckterna uppgifter 1. Vad är de kända för? a) Leif Eriksson? b) Bartolmeo Diaz? c) Vasco da Gama? d) Christoffer Columbus? e) Ferdinand Magellan? 2. Hur kom namnen till? a) Amerika?

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. E C A Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur: * Orsaker till varför människor bor som de gör i Egypten. * Orsaker till att Nilen svämmar över och varför den är farbar i

Läs mer

Historia vt-2015 ca.1500-1800

Historia vt-2015 ca.1500-1800 1 Historia vt-2015 ca.1500-1800 Centralt innehåll från kursplanen i historia: Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika Den europeiska dominansen och kolonialismen Framväxten av

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Kyekan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyekan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyekan Jesu Uppståndelse Och Liv VÄRLDENS PENNINGSYSTEM RLJ-1271-SE JOHN S. TORELL 2 JANUARI 2011 DEL 3: FRÅN FÖRSTA ÅRHUNDRADET TILL FAMILJEN FUGGER Djävulen måste ha militära, politiska och finansiella

Läs mer

Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke

Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke Idéhistoria 2: KONTRAKTET Furstemakt, suveränitet, kontrakt. Politiskt tänkande från Machiavelli till Locke 1400-1700 var, politiskt sett, en tid då 1. det feodalt organiserade Europa blev nationalstaternas

Läs mer

SLAVERI ANTECKNINGAR. Jean-Léon Gérôme - Achat d une esclave, tavla från 1867

SLAVERI ANTECKNINGAR. Jean-Léon Gérôme - Achat d une esclave, tavla från 1867 SLAVERI ANTECKNINGAR Jean-Léon Gérôme - Achat d une esclave, tavla från 1867 SLAVERI HÅKANS TVÅ LEKTIONER Vad är slaveri 1. Ägodel 2. Främling i det sociala nätverket 3. Våld, eller hot om våld...men definitionerna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Resurrection Life of Jesus Church

Resurrection Life of Jesus Church Resurrection Life of Jesus Church UNDERVISNINGSSERIE OM PROFETEN DANIEL RLJ-1067-S JOHN S. TORELL 4 FEBRUARI 2007 DEL 11A: DEN SLUTLIGA SYNEN DEN SISTA SYNEN Ängeln berättar för Daniel att under maktstriden

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Medeltiden. Stat och samhälle

Medeltiden. Stat och samhälle Medeltiden Stat och samhälle Bilder av medeltiden Medeltiden 500-1500 (Europa) - begreppet uppfanns under renässansen Tiden mellan Rena medeltiden underutvecklat, stillastående 1700-talets upplysningstänkare

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

1. S:t Patrick X. S:t Columba 2. S:t Stephen

1. S:t Patrick X. S:t Columba 2. S:t Stephen 1. Han är Irlands skyddshelgon, som kristnade irländarna på 400- talet och det sägs att han befriade ön från ormar. Irlands nationaldag bär hans namn. Vad hette han? 1. S:t Patrick X. S:t Columba 2. S:t

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

PROGRAMMANUS 1(12) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA9 SKAPELSEMYTER STJÄRNORNAS BUDBÄRARE

PROGRAMMANUS 1(12) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA9 SKAPELSEMYTER STJÄRNORNAS BUDBÄRARE PROGRAMMANUS PRODUCENT: JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA9 SKAPELSEMYTER STJÄRNORNAS BUDBÄRARE Av: Tove Jonstoij I rollerna: GALILEI : Andreas Rothlin Svensson MARIA

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

V. Brytningstid: renässans och reformation Machiavelli och Luther. Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2012 / Januari 2013

V. Brytningstid: renässans och reformation Machiavelli och Luther. Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2012 / Januari 2013 V. Brytningstid: renässans och reformation Machiavelli och Luther Politisk teori A Jörgen Hermansson September 2012 / Januari 2013 Disposition Två män samma situation olika betydelse Machiavelli maktens

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Antikens världar. Instuderingsfrågor

Antikens världar. Instuderingsfrågor Antikens världar Instuderingsfrågor 1. Vilka spår av antikens kulturer kan vi uppfatta i vår egen tid? 2. Vad menas med ord och uttryck som folk och kultur? 3. Vad är skillnaden på ett kulturarv och ett

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Latinsk språkhistoria. År 9

Latinsk språkhistoria. År 9 Latinsk språkhistoria År 9 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Metod 3 Historia 4 Jämförelsetext 5 Jämförelse Med Det Svenska Språket 6 Disskussion 8 Källförtäckning 9 2 Inledning Det latinska språket

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

Översikt historia år 0-2000 År 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Översikt historia år 0-2000 År 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Översikt historia år 0-2000 År 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Rom 753 f.kr - 476 Frankrike 534 ca - Folkvandringar 375-568 Danmark 930-1035 Portugal

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Folkliga resningar genom tiderna - tematiskt arbete HiA

Folkliga resningar genom tiderna - tematiskt arbete HiA Folkliga resningar genom tiderna - tematiskt arbete HiA Inledning I historien finns många exempel på folkliga resningar som många gånger har satt igång en dramatisk händelseutveckling. Gemensamt för många

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer