Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi"

Transkript

1 Ny världsbild Nya geografiska upptäcker Nya handelsvägar Nya y politiska och ekonomiska centra växer fram Ny ekonomisk politik Nya y religiösa riktningar Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi Alla bilder är upphovsfria enl GNU eedocumentation License

2 Instuderingsfrågor s 1/3 Nya världar (s ) 1 Vilka var orsakerna till att européerna gav sig ut på upptäcktsresor?varför kallas de upptäcktsresor? 2 Vilka tre européer kan sägas ha upptäckt Amerika? Hur gick det till? 3 Hur gick det till när portugiserna byggde upp sitt världsvälde? När pphörde de sista resterna av det? 4 Varifrån och när hade de första människorna kommit till Amerika? Vilkavar de utmärkande dragen i deras civilisation? s.1/2 s.2/2 5 Varför ville Cortez och Pizarro få makt över azteker respektive inkaindianer? Vilka var de troliga orsakerna till att de så relativt lätt nådde sina mål? 6 Hur gick den första kolonisationen av Nordamerika till? 7 Vilka ekonomiska, sociala och politiska följder fick upptäckarnas resor för Amerika och resten av världen? 8 Upptäcktsresorna medförde en förskjutning av den ekonomiska tyngdpunkten i Europa. Hur förändrades den? Varför uppstod denna förskjutning? 9 Vad var merkantilismen? Vilka var dess huvuddrag och mål? Vilka följder fick den? Ge exempel på några länder som tillämpade merkantilismen. 10 Vilka följder fick boktryckarkonsten för spridning av idéer och kunskap? Hur påverkade detta samhällets utveckling i stort? 11 Vilka naturvetenskapliga upptäckter bidrog Copernicus, Brahe, Kepler, Galilei och Newton med? Hur påverkade dessa den dåtida världsbilden? Hur reagerade den katolska kyrkan på deras rön? Bildanalys (Gleerups) Galilei inför inkvisitionen 12 Vilka framsteg gjordes inom medicinen? 13 Hur ville man förändra människosynen under renässansen? Kyrkans splittring (s ) 1 Nämn några olikheter mellan lutherdom och katolicism. 2 Varför tror du att Luther fördömde bondeupproren? Kan det finnas något icke religiöst motiv bakom? 3 Vilka är de framträdande dragen inom kalvinismen? 4 Hur och varför uppstod jesuitorden? Marit Nygårds 2

3 Instuderingsfrågor s 1/2 Nationalstater och enväldiga furstar (s Hur och varför frigjorde sig Nederländerna från 161) Spanien? Hur utvecklades Nederländerna efter självständigheten? Inom vilka områden blev 1 Vilka olika slag av statsbildningar fanns det landetledande under 1600 talet? i Europa vid medeltidens slut? 8 Vad kännetecknade Henrik VIII:s regeringstid i 2 Varför ökade furstarnas makt under England? Vad var bakgrunden till de kyrkliga reformer han genomförde? senmedeltiden? Vilka förlorade makt? 9 Hur var Elizabeth I som regent? 3H Hur förenades Spanien och hdet 10 Vad var orsakerna till motsättningarna i tyskromerska riket? Varför splittrades det England ? Vilka följder fick de? igen? Vilka områden omfattade detta rike när 11 Hur motiverades det franska enväldet? Vilka det var som störst? medel använde Ludvig XIV för att behålla sin makt? Vilka följder fick kungens krav på religiös 4 Varför drevs judar och morer ut ur Spanien i enhetlighet? slutet av 1400-talet? 5 Trots inflödet av guld och silver minskade Spaniens makt och inflytande under talets andra hälft. Vilka var orsakerna till detta? 6 År 1588 besegrade engelsmännen den oövervinnerliga spanska armadan. Vad var bakgrunden till att Filip II sände ut sin flotta mot England? 12 Beskriv hovlivet i Versailles. Vilka maktpolitiska orsaker låg bakom det strängt reglerade livet kungen och hovet förde? 13 Under Ludvig XIV blev Frankrike en ekonomisk, kulturell och militär stormakt. Ge några exempel på hur detta påverkade andra länder. 14 Vad innebar freden i Utrecht 1713 för Frankrike respektive Storbritannien? 15 Hur uppstod tsardömet Ryssland? 16 Varför kallas Ivan IV den förskräcklige? 17 Hur utvecklades Ryssland under Peter I till att bli en stormakt? 18 Vilken kan sägas vara vändpunkten för den osmanska expansionen i Europa? Varför blev den det? Marit Nygårds 3

4 Instuderingsfrågor s 3/3 Trettioåriga kriget (s ) 1 Vilken händelse anses vara den tändande gnistan till trettioåriga kriget? Ge exempel på andra händelser som anses ha varit den direkta orsaken till att krig brutit ut. 2 Det trettioåriga kriget brukar beskrivas som ett religionskrig, vilket i och för sig är riktigt, men det fanns fler orsaker till det.vilka? 3 Vilka följder fick kriget för de områden som drabbades, främst dagens Tyskland? Varför fick kriget dessa konsekvenser? 4 Vad innebar westfaliska freden 1648? Övrigt material kartor m m Karta Spaniens områden i Amerika och Spanska Habsburg Bild Inkariket Machu Piccho Inkariket teckningar av Poma de Ayala British colonies _karta Världskarta länk till andra kartor Marit Nygårds 4

5 1 Vilken var den viktigaste orsaken till att européerna gav sig ut på upptäcktsresor? Staterna strävade efter ekonomisk och politisk makt och handeln var ett viktigt instrument Landvägen var spärrad av turkarna (osmanska riket). De västerländska affärsmännen hoppades att det skulle gå att hitta nya vägar till österns rikedomar. Exempel på hur värdefullt det kunde vara att bedriva handel på Asien 1522 återvände ett av fem skepp, som gjort den första världsomseglingen, med en last av 26 ton kryddnejlikor, som såldes för ggr insatsen. Marit Nygårds 5

6 2 Vilka tre européer kan sägas ha upptäckt Amerika? Hur gick det till? S.1/3 Christofer Columbus Christofer Columbus (Italienare, anställd av spanska kungaparet) Övertygade spanska kungaparet att det var möjligt att komma till Indien om man seglade rakt västerut. Tog ca tre mån. Tre skepp: Nina, Pinta och Santa Maria. Landsteg på en av Bahamasöarna. Kallade befolkningen för indianer, då man trott att man kommit till Indien. Gjorde ytterligaretreresor. tre resor. Förstunder den tredje resan kom han fram till amerikanska fastlandet, men trodde fortfarande att det var Indien han kommit till. Karta över olika upptäcksfärder! Marit Nygårds 6

7 2 Vilka tre européer kan sägas ha upptäckt Amerika? Hur gick det till? S.2/3 Amerigo Vespucci (Ilalienare) Några år efter Columbus kom Amerigo Vespucci till Amerika. Världsdelen har fått sitt namn efter honom Amerigo beskrev att han hittat en ny värld Beskrivningen trycktes och spreds runtom i Europa Amerigos land, Amerika Karta över olika upptäcksfärder! Marit Nygårds 7

8 2 Vilka tre européer kan sägas ha upptäckt Amerika? Hur gick det till? S.3/3 Magellan (Portugis) Magellans g uppdragsgivare g var Spanien, som ville nå Asien genom att färdas västerut. Magellan styrde sydväst och rundade det vi kallar för "Magellans sund" och nådde Filippinerna. Magellan och en del besättningsmän dödades. Ett fartyg lyckades segla hemåt, nu via den rutt som Vasco da Gama "upptäckt" några år tidigare. Alltså via Indiska oceanen och Godahoppsudden. Tre år senare 1522 anlände man till Spanien och den första världsomseglingen var fullbordad. Ombord hade man 26 ton kryddnejlikor, vilka såldes för ggr inköpskostnaderna com/explorers/page/m/magellan shtm l Karta över olika upptäcksfärder! Marit Nygårds 8

9 3 Hur gick det till när portugiserna byggde upp sitt världsvälde? När upphörde de sista resterna av det? 1400-talet byggde man en navigationsskola för kaptener. Grundare var Henrik Sjöfararen. Intervjuade utländska sjökaptener och tog tillvara deras kunskaper k Skickade fartygsexp. till Afrikas västkust och koloniserade öar lyckades Barolomeo Diaz runda Afrikas sydspets. Han tyckte det såg hoppfyllt ut att nå Indien och kallade sydspetsen för Godahoppsudden 8 juli 1497 seglade Vasco da Gama med proviant för tre år, för att testa" t Godahoppsudden dd och en ev väg till Indien. 55 man av 170 återvände. Vinsten var 27 ggr insatsen, men med oväderliga kunskaper Tordesillasfördraget 1494 sa att Spanien och Portugal skulle dela den nya världen förlängdes demarkationslinjen så det gick runt hela jordklotet och Portugal ansåg sig ha ensamrätt till handeln på Indien, Kina och den ostindiska övärlden. Portugal upprättade en koloni i Indien - Malackasundet och ngra hamnstäder i Kina. Först på 1900-talet lämnade Portugal ifrån sig de sista kolonierna i Kina och Indien. Goa återlämnades1961. Marit Nygårds 9

10 4 Varifrån och när hade de första människorna kommit till Amerika? Vilka var de utmärkande dragen i deras civilisation? s.1/2 Kom för år sedan via Berings sund Marit Nygårds 10

11 4 Varifrån och när hade de första människorna kommit till Amerika? Vilka var de utmärkande dragen i deras civilisation? s. 2/2 Vid den spanska och portugisiska kolonisationen fann man avancerade kulturer: aztekerna i södra Mexiko inkafolket i Anderna bergsområde mayafolket i Mexiko (blomstringstid 900- talet) Konst och viss vetenskap stod högt Den tekniska utvecklingen befann sig på stenåldersstadiet. Man kände inte till hjulet inte heller konsten att framställa järn. Marit Nygårds 11

12 5 Varför ville Cortez och Pizarro få makt över azteker respektive inka indianer? Vilka var de troliga orsakerna till att de så relativt lätt nådde sina mål? Guldet var en viktig drivkraft, men också ära och berömmelse Pizarro rövade en skatt av silver och guld, motsvarande 50 års produktion av ädelmetaller i Europa upptäcktes väldiga silverfundigheter i Bolivia. Hästar var för indianerna något nytt, häst och ryttare betraktades som ett monstrum Vapen - kanoner La Malinche and Hernan Cortés in the city of Xaltelolco, in a drawing from the late 16th century codex History of Tlaxcala. Marit Nygårds 12

13 6 Hur gick den första kolonisationen av Nordamerika till? England, Frankrike, Nederländerna gjorde forskningsresor till Nya världen. Elisabeth I sände i slutet på 1500 talet en expedition till nordamerikas östkust. Landet fick heta Virgina (virgin=jungfru). 1607, anlände de första kolonisterna och grundade en stad, Jamestown. Man började odla tobak anlände "Mayflower" med engelska och holländska puritaner ombord. De hoppades finna en religiös iö fi fristad, eftersom de blivit förföljda både i England och Holland. I oktober 1620 kunde de bärga sin första skörd och firade den med en tacksägelsefest. Den förstathanksgiving.i Teckningar av John White, som på 1580-talet ledde engelska expeditioner för att bilda kolnier längs Atlantkusten Marit Nygårds 13

14 lka ekonomiska, sociala och politiska följder fick upptäckarnas resor för rika och resten av världen? Amerika från Europa skrivkonsten vapen järn och andra metaller hjulet religionen katolicismen fick fotfäste i syd amerika språket Ett sätt som koloniserande makter använt för att underordna koloniernas inhemska kultur är genom att göra det egna språket till första språk (spanska och portugisiska i sydamerika, engelska och franska i nordamerika ) Sjukdomar en demografisk katastrof förindianerna Indianerna saknade immunitet mot malaria, difteri, smittkoppor, mässling ledde erövringen till en demografisk katastrof för indianerna. År 1500 beräknas aztekerna ha utgjort mellan 1,5 3 miljoner år 1600 återstod n Amerika till Europa Mj Majs och potatis tti (bättre kost lägre mortalitet tlitt folkökning) Guld och silver strömmade till Europa Ekonomisk uppgång i stora delar av Europa Sockerröret början på slavhandeln Européerna kom underfund med att västindien var utmärkt för produktion av sockarrör i stor skala på plantager. I början var arbetskraften inhemsk, men efterhand som indianerna dog av sjukdomar och umbäranden började man "importera" mer lämpad arbetskraft för klimatet. De första slavskeppen kom troligen redan De skulle komma i ytterligare 350 år och man beräknar att mellan 10 och 20 miljoner

15 Upptäcktsresorna medförde en förskjutning av den ekonomiska yngdpunkten i Europa. Hur förändrades den? Varför uppstod denna örskjutning? Europeisk erövring av Amerika och andra områden Ledde till expansion av fjärrhandeln Stora mängder silver och guld fördes in få från framförallt f sydamerika Ekonomisk uppgång i stora delar av Europa Den ekonomiska och politiska tyngdpunkten försköts dock från de norditalienska handelsstäderna till länderna Spanien, Portugal, senare England, Nederländerna och Frankrike Handeln gick inte längre genom Medelhavet utan gick över Atlanten

16 r merkantilismen? Vilka var dess huvuddrag och mål? Vilka följder fick den? Ge l på några länder som tillämpade merkantilismen. let var att öka statens rikedom och makt på bekostnad av andra stater. Allt var till statens bästa var rätt. lands välstånd låg i mängden ädelmetall, främst i guld och silver porten hindrades med hjälp av höga skyddstullar och t o m importförbud för sa varor orten uppmuntrades genom att staten tt subventionerade (lånade bl a ut ngar, andra understöd) och grundade handelskompanier Inhemska företag fick monopol på sin tillverkning Uppmuntrade invandring skickliga arbetare Ex på handelskompanier (engelska ost indiska kompaniet, svenska ostindiska kompaniet m fl) 1651 bestämde den eng riksdagen att all handel med England skulle ske på engelska skepp, Navigation Act (senare ficksverige enliknande lag) Kolonierna fick inte bedriva handel med andra kolonier lonier grundades för att få billiga råvaror (står ej i Maxi) och utgöra marknader moderländernas färdigvaror (avsättningsmarknad) men den egentliga oniseringen slog inte igenom förrän talen

17 0 Vilka följder fick boktryckarkonsten för spridning av idéer och kunskap? ur påverkade detta utvecklingen i stort? Fram till 1500 hade det tryckts mellan 15 och 20 miljoner böcker totalt Fram till 1600 hade antalet ökat till miljoner Ideér och kunskap kunde spridas snabbare och effektivare än tidigare Reformationen hade aldrig gått så snabbt om inte Martin Luther hade förstått att utnyttja den nya tryckeritekniken Vetenskapsmän kunde sprida sina teorier, dessa prövades av andra vetenskapsmän, som kunde bekräfta dessa. Copernicus Om himlasfärernas kretslopp Vesalius Om människokroppens byggnad Newton Principa Mathematica Ledde till en ny världsbild Kyrkans makt minskade Böcker med skicklig hantverksteknik som denna Bencao (materia medica), producerades d med träblock i Kina redan på 800-talet.[1]

18 ur påverkade boktryckarkonsten samhällets utveckling i stort? 1543 utkom två vetenskapliga skrifter som skulle få oerhörd betydelse 1. Copernicus utgav Om himlasfärernas kretslopp där han framförde en heliocentrisk världsbild 2. Verselius utgav Om människokroppens byggnad dissektioner i av lik (förbjudet) för att ta reda på hur människokroppen såg ut. Använde en empirisk metod man vinner kunskap genom erfarenhet och experiment De bidrog till ett nytt sätt att se på världen. Det nya synsättet brukar sammanfattas under benämningen den vetenskapliga revolutionen och innebar en frigörelse från Aristoteles och andra antika auktoriteter, men också från Bibeln som historisk källa Dessa två vetenskapsmän skulle följas av en rad andra, Tycho Brahe, Kepler, Bruno, Galilei och Newton, som förstärkte tvivlet på antika tänkare och kyrkliga teologer. Vägen till vår sekulariserade värld breddas en aning

19 1 Vilka naturvetenskapliga upptäckter bidrog Copernicus, Brahe, Kepler, Galilei och Newton med? Hur påverkade dessa den dåtida världsbilden? Hur reagerade den katolska kyrkan på deras rön? Copernicus jorden rörde sig runt solen (heliocentrisk solen i centrum) istället för solen rör sig runt jorden (geocentrisk jorden i centrum) Reducerade guds skapelse till att bli mindre värd Brahe en slags kompromiss mellanden geocentriska och den heliocentriska Kepler studerade både Brahes och Copernicus observationer och bekräftade att Copernicus hade haft rätt. Han skickade sin rön till Galilei i Galilei konstruerade en kikare och kunde iaktta himlavalvet, som ingenföre honom upptäckte Jupiters fyra månar Inkvisitionen fängslade honom och fick sitta i husarrest resten av livet, för att inte kunna sprida sina irrläror Skrifterna hamnade hos katolska kyrkan över förbjudna böcker

20 ildanalys (Gleerups) Galilei inför inkvisitionen 1633 'Dessa män är ännu fast beslutna att tillintetgöra mig och allt vad mig tillhör med vilka medel som helst. /.../ De vet att jag tror att solen står orörlig i centrum av universum och att planeterna roterar runt den. De vet att jag tror att jorden roterar runt sin axel i sin bana runt solen tillsammans med de andra himlakropparna. De vet att jag inte endast förkastar Ptolemaios och Aristoteles argument utan att jag även framlägger många argument som stöd för min uppfattning. /.../ / Därtill utgör mina upptäckter på himlavalvet klara bevis mot Ptolemaios system och stöder samtidigt hypotesen att solen är centrum i universum. De inser att mina idéer står i konflikt med allmänt accepterade uppfattningar, men eftersom de inte kan försvara sin ståndpunkt vetenskapligt hänvisar de i sitt försvar till Bibeln som auktoritet.' (Källa: Good, The shaping of fwestern Society)

21 Nämn några olikheter mellan lutherdom och katolicism Katolicismen menade att människan kan nå frälsning genom goda gärningar, men lutherdomen tyckte inte att det räckte. Dom menade att enda vägen till frälsning är tron. Enligt katolicismen är det påven och kyrkan som bestämmer vad som är den rätta tron, det är påven som tolkar bibeln. Enligt lutherdomen ska man följa bibeln och där står inget om att präster ska leva i celibat och inget om klosterlöften osv. Katolicismen säger att påven inte kan ha fel eftersom han är Guds ställföreträdare på jorden, medan lutherdomen anser att påven kan ha fel eftersom han är en människa. Inom katolicismen har påven och lekmän olika värde, men inte hos lutherdomen. Hos katolicismen är latin mordersmålet, men hos lutherdomen är det de olika ländernas språk. OBS! Det är fursten/kungen i landet, som är kyrkans överhuvud enl lutherdomen, inte påvedömet

22 Varför tror du att Luther fördömde bondeupproren? Luther försökte reservationslöst lyda Guds ord och hans tolkning av den heliga skriften var att Gud hade gett alla människor en speciell uppgift. Böndernas uppgift var att lyda överheten, vars uppgift var att styra. (Böndernas uppgifter var att göra dagsverken åtsinaherrar herrar. Det var bland annat att odla åkrar, så, skörda, hugga ved, bygga hus och gräva diken mm) m.m.) Martin Luther

23 Vilka är de framträdande dragen inom de reformerta(kalvinismen)? n Calvin grundade sin egen kyrkliga rörelse. Rörelsen spred sig till delar av nkrike, Nederländerna, d Skottland, England. Varianter av reformerta kyrkan k s i stora delar av USA. ängarna kallades i Frankrike hugenotter, i England puritaner, i Skottland sbyterianer och i Holland reformerta. var den stränge domaren och den suveräna härskaren. Kyrkoordningen lde stora krav på sedlighet och kyrksamhet. Dans och krogbesök förbjöds, nornas klädsel skulle vara sedlig korna skulle vara fria från målningar som kunde avleda besökarnas märksamhet. som protesterade mot Calvins ordningsregler brändes på bål (Geneve) reformerta ansåg att människans öde var förutbestämt (dubbel destinationslära) reformerta (finns undantag) vill inte att kyrkan skall styras av en påve, Jean Calvin

24 Hur och varför uppstod jesuitorden? Den lutherska och den reformerta reformationen betydde en kt katastrof t fför den katolska ktlk kyrkan. k Katolikerna försökte ökt erövra tillbaka det som hade gått förlorat. Försöken att återerövra människor och länder som gått över till lutherdomen och kalvinismen kallasmotreformationen. Spanska adelsmannen Ignatius Loyola grundade, 1540, den katolska jesuitorden. Den skulle ägna sig åt att försvara den katolska a to tron. Medlemmarna e a kallade aadesg sig Kristus soldater och de lovade påven och den katolska kyrkan fullständig lydnad. Ignatius Loyola

25 ilka olika slag av stadsbildningar fanns det i Europa vid medeltidens lut? ntraliserade stater med fasta gränser som ankrike, England och Portugal (andra halvanav av 00 talet, nedgång och i union med Spanien). å stora imperier, Tysk romerska riket absburgska riket) och Osmanska riket. adsstater och furstendömen, bl. a. i Italien (de lienska stadsstaterna/furstedömena blev inte ade till det vi idag ser som Italien förrän 1861) Osmanska riket 1683 h Tyskland (utanför det tysk romerska riket, nns tyska stadsstater/furstendömen. Det tyskmerska riket upphör att fungera efter poleonkrigen Först 1871 enades de tyska rstendömena till ett enat Tyskland) Stadsstater även nutida San Marino är den sista italienska stadsstaten. Hela territoriet för furstendömet Monaco

26 arför ökade furstarnas makt under senmedeltiden? Vilka förlorade akt? Genom en effektiv militär och civil organisation ökade kd furstarna/kungarnas makten i sina länder. I takt med att legosoldaterna blev allt vanligare blev furstarna/kungarna allt mindre beroende av feodaladelns riddare. På så sätt minskades feodaladelns makt avsevärt. Alcázar i Segovia, Spanien

27 örenades Spanien och det tyskromerska riket? Varför splittrades det igen? områden omfattade detta rike när det var som störst? ärvde: ederländerna efter hans far panien och dess kolonier i Nordafrika och Amerika, samt Neapel, Sicilien och Sardinien fter hans morfar e Habsburgska arvländerna (blev tysk romersk kejsare), efter hans farfar tt rike där solen aldrig gick ner om i konflikt med Frans I av Frankrike, som ville åt den tysk romerska kejsarkronan rans allierad med osmanska riket arli konflikt med de protestantiska furstendömena i Tyskland, dessa ett hot mot det ysk romerska riket vingades 1555 (Augsburg) ge lutheranerna trosfrihet Den lutherska lärans dogm att varje furste skulle ha överhöghet över sitt landområde viktigt eftersom det ökade furstens politiska och ekonomiska makt bdikerade samma år 1555 ans son Filip övertog Spanien och Nederländerna ans bror Ferdinand övertog Tyska riket och kejsarkronan

28 arta ysk romerska riket med Spanien/Nederländerna arl lv

29 Varför drevs judar och morer ut ur Spanien i lutet av 1400 talet? 92 erövrades den sista it moriska ik staden td i Spanien. mma år utvisades judar ut ur landet. 10 år senare gjordes samma k med muslimerna. r att göra Spanien till en enhetsstat och skaffa sig själv örre makt nslan av samhörighet mellan Spaniens olika delar var agt utvecklad ännu i vår tid kämpar provinser för sitt eroende (Basksiens frihetskamp ibland genom terror) arkast sammanhållande band var den spanska katolska rkan rföljelser mot oliktänkande var ett led i hetssträvandena

30 inflödet av guld och silver minskade Spaniens makt och inflytande under talets andra hälft. Vilka var orsakerna till detta? Mycket lite av Spaniens rikedomar investerades i det spanska näringslivet. Till slut räckte inte metallerna till för att finansiera de många krigen m.m. m De mesta hamnade istället i utländska händer. Vilket resulterade i att Spanien hamnade in en politiskt och ekonomisk svacka. Krigen Den vittförgrenade förvaltningen Dyrbar hovhållning Import av lyxvaror åt de högre klasserna Nästan ingenting investerades i näringslivet Ullproduktionen var en viktig inkomstkälla, men då myndigheterna gynnade fåraveln alltför oreglerat. Ledde fårens intensiva betande till jordförstöring De bästa jordbruksbygderna låg i söder, men de ödelades sedan moriskerna(araberna) blivit offer för religiösa förföljelser och drivits ut ur landet. Lånade pengar av bankiren Fugger, som i utbyte tog över vissa gruvor. Staten tvungen höja skatterna, många utarmades och blev tiggare. Kyrkan och adeln befriad från skatt, de lägre befolkningen bära bördan.

31 besegrade engelsmännen den oövervinnerliga spanska armadan. bakgrunden till att Filip II sände ut sin flotta mot England? Den formella anledningen var att Elisabeth hade avrättat sin kusin Maria Stuart, som var katolik och Spanien var katolska ktlk kyrkans k beskyddare England hade börjat handla på Västindien och Sydamerika, som Spanien ville ha som sin egen marknad Konkurrens av export av ull till Nederländerna Spanien motreformationens förkämpe ville tränga tillbaka den

32 h varför frigjorde sig Nederländerna från Spanien? Hur utvecklandes Nederländerna jälvständigheten? Inom vilka områden blev landet ledande under 1600 talet? Till det spanska väldet hörde de nederländska provinserna. Handel och sjöfart utvecklats t snabbt och rikedomar hopades där. Filip minskade prvinsernas självstyre ville samla all makt i sin hand. Filip ökade skattetrycket för att förstärka sin ansträngda statskassa. Uppror bröt ut Filip lyckades ingå en överenskommelse med de södra provinserna, där befolkningen var katoliker. (Nuvarande Belgien ca) De norra provinserna försvarade sig och förklarade sig självständiga. De var kalvinister. (Nuvarande Holland) Styrelsesättet skilde sig från övriga stater i Europa, då det var republikanskt. Adeln inga politiska eller sociala priviligier. Förmögna borgare (sysslade med handel och bodde i städer).

33 kännetecknade Henrik VIII:s regeringstid i England? Vad var bakgrunden till rkliga reformer han genomförde? Henrik VIII var mycket omstridd och hade sex fruar, av vilka tre avrättades. När han inte fick skilja sig från sin spanska fru, Katarina, bröt han alla kontakter med den katolska ktlk kyrkan k och utsåg tå sig själv till kyrkans överhuvud. Detta stärkte kungamakten Klostren upplöstes och staten tog över kyrkans jordegendomar, som sedan såldes Jmfr Gustav Vasa

34 Hur förädrades jordinnehavet i Sverige efter Gustav Vasas övegång till lutherdomen? n kan delvis jämföra utvecklingen i England under Henrik VIII:tid med utvecklingen i Sverige Jordinnehavet i Sverige före 1527 Jordinnehavet i Sverige efter Gjorde sig själv till kyrkans överhuvud. Tack och adjö till katolska kyrkan. k Upplöste kloster och tog över kyrkans k jordegendomar. Tillbaka till olikheter mellan katolicism och lutherdom

35 ur var Elizabeth I som regent? Drev igenom en kyrkoordning, som skulle tillfredsställa så många som möjligt, både katoliker och lutheraner Därav blev den anglikanska kyrkan en blandning mellan den katolska och den lutherska. Hon anammade det lutherska inslaget att landets regent är kyrkans överhuvud (precis som pappa Henrik hade gjort). Kalvinisterna dock missnöjda, etablerat sig i Skottland Den katolska drottningen Maria Stuart (kusin till Elisabeth), måste fly från Skottland till Elisabeth. De engelska katolikerna ansåg Maria som den rättmäktiga arvingen till Englands tron. Maria anklagades för att planera ett attentat mot Elisabeth och fängslades i tjugo år för att sedan avrättas Stor uppståndelse i det katolska västeuropa och blev den formella anledningen till Filip II:s anfall mot England Stöd från lågadeln, hade gynnats av goda tider för sin ullproduktion

36 ad var orsakerna till motsättningarna i England ? Vilka följder ick de? Elisabeth den 1:a dog 1603 och då ärvdes kronan av det skotska kungahuset Stuart. Kungarna av ätten Stuart ansåg att de var Guds ställföreträdare och ville regera utan parlamentet. Inbördeskrig bröt ut mellan kungen och parlamentet.1649 avrättades den stuartske kungen Karl 1 och England blev under en kort tid republik. Republiken varade kort och England blev åter en monarki och 1688 genomfördes en statskupp med hjälp av den holländska fursten Vilhelm III av Oranien, Vilhelm och hans hustru utsågs som Medregenter. Detta var Parlamentets seger över kungahuset och kallas i Englands historia Den ärorika revolutionen.

37 otiverades det franska enväldet? Vilka medel använde Ludvig XIV för att behålla sin Vilka följder fick kungens krav på religiös enhetlighet? Ludvig XIV hade en utomordentligt hög tanke om sin förmåga att själv styra landet. Han skapade så ett envälde som han behöll genom att ställa militären direkt under sig och armén blev på så sätt ett maktmedel mot alla som kiti kritiserade eller försökte underminera enväldet. Han sa också En tro, en lag, en kung och satte ett krav på religiös iö enhetlighet. Medförde att religionsfriheten för hugenotterna, de franska kalvinisterna upphävdes. Ett par hundra tusen hugenotter flydde därför till England, Holland och till Brandenburg Preussen i norra Tyskland. Ludvig XIV - Solkungen

38 2. Beskriv hovlivet i Versailles. Vilka maktpolitiska orsaker låg bakom det trängt reglerade livet kungen och hovet förde? å de högsta posterna (typ ministrar, andra ämbetsmän tte Ludvig män ur borgerskapet (bankirer, handelsmän, dvokater, journalister) istället för för som tidigare delsmän. en franska riksdagen (generalständerna) hade inte mmanträtt sedan är franska rev bryter ut 1789 hade hd inte riksdagen mmanträtt på 175 år) deln hade alltså berövats sina politiska uppgifter men ade sin sociala status och skattefriheten kvar. Adelns ppgift blev att på olika sätt förhärliga konungen av Guds åde. Allt för att Ludvig skulle slippa motståndare mot nväldet och hålla adeln sysselsatt bl a för att förhindra onspiration och uppror.

39 nder Ludvig XIV blev Frankrike en ekonomisk, kulturell och militär tormakt. Ge några exempel på hur detta påverkade andra länder. omiskt Kulturellt Militärt Politiskt kantilismen Språket Stark armé makt at Franska asändebud i de sterbildande för Konst bakom sina viktigaste europeiska a länder Litteratur där klarhet politiska krav staterna och förnuft dominerade Utveckla Frankrike åt tre håll 1) Söderut mot Spanien 2) Norrut mot spanska Nederländerna (ung nuvarande Belgien) Diplomatin utvecklades och franska språket spred sig

40 arta Europa efter Westfaliska freden 1648

41 urope on the eve of the War of the Spanish Succession (1700) Karta

42 panien landområden i Amerika och Det spanska habsburgska riket (Karta)

43 ad innebar freden i Utrecht 1713 för Frankrike respektive torbritannien? Det gjorde slut på den franska dominansen och bekräftade Storbritanniens ställning som stormakt till sjöss.

44 ronföljdskriget 1665 ärvde Karl II Spanien med dess vidsträckta kolonialvälde, som var en stormakt kti förfall. f Själv var regenten en bkl beklagansvärd ädprodukt av många generationers inavel inom huset Habsburg. Ludvig XIV gifte sig redan i ungdomen med en syster till denne degenererade regent och kastade lystna blickar på det förfallna imperiet. Tronföljdskriget Karl II dog Två aspiranter till tronen, Ludvig XIV och den tysk romerske kejsaren, som liksom Ludvig var gift med en syster till den avlidne spanske kungen. Den stora alliansen som ställdes mot Frankrike i det spanska tronföljdskriget bestod av England, Holland. Frankrike hade stöd av Spanien och Bayern, i det senare fallet på grund av ständig rivalitet med Österrike. Tillslut tvingades Frankrike att skriva under freden i Utrecht Freden

45 ur uppstod Tsardömet Ryssland? Furstendömet Moskva utvidgades genom att erövra fler furstendömen i norra Ryssland. Senare utvidgades riket till söder mot kaspiska havet. Vid mitten av 1500 talet utropade sig fursten av Moskva Ivan den 4:e till tsar. Han blev känd som Ivan den förskräcklige på grund av hans hårdhänta sätt att regera.

46 arför kallas Ivan IV den förskräcklige? Han slog ner de mäktiga adelsmännen, lade beslag på deras jord och placerade sina egna män på godsen. Bönderna fick det ofta svårare under de nya herrarna och försökte fly till obrukade marker. För att godsherrarna skulle få behålla arbetskraften förbjöds nu bönderna att flytta ifrån godsen.

47 ur utvecklades Ryssland under Peter I till att bli en stormakt? Peter strävade mot de varma vattnen, de var isolerade, endast handelsvägar mot ishavet Söderut mot Svarta havet där härskade turkarna (osmanska riket) Västerut fanns en annan stoppkloss Sverige. Österut mer långsiktiga planer Efter två krig mot Sverige och Karl XII, vann Ryssland Sverige fickavstå debaltiska provinserna ochområdenkringområden Finska viken Ryssland växer fram som den ledande stormakten i Östeuriopa Peter I ki krigade mot Turkiet och vann endast ett område vid Svarta Havet, men det var början till en tillbakagång för det osmanska riket Han försökte modernisera Ryssland på en mängd områden Kostsamt

48 ilken kan sägas vara vändpunkten för den osmanska expansionen i uropa? Varför blev den det? De muslimska turkarna fick nu stöd av det katolska k Frankrike k?? Frankrike önskade att Österrikes (habsburg) makt skulle minskas i Europa Den turkiska armén var nära att inta Wien men i sista sekund kom tyska och polska armén för att hjälpaösterrikarna ochkunde år1683slå tillbaka turkarna. När Österrike räddats så slöts det fred med Turkiet i slutet av 1600 talet och Turkiet blev då tvunget att avstå Ungern och Österrike. DärmedbörjadeTurkiets tillbakagångsom stormakt.

49 ilken händelse anses vara den tändande gnistan till trettioåriga kriget? En skara protestanter gick upp på slottet i Prag och kastade få från hög höjd tåkj två kejserliga ståthållare (katoliker) ut genom ett fönster. Det blev signalen till en protestantisk folkresning mot den tyske kejsaren. Upproret slogs ner av den katolska vapenmakten. Menkriget fortsatte i själva Tyskland inte bara som ett religionskrig utan också som en kamp mellan kejsaren och de tyska furstestaterna Defenestrationen i Prag

50 et trettioåriga kriget brukar beskrivas som ett religionskrig, men det fanns fler rsaker. Vilka? Ett krig om vem som skulle styra tysk romerska riket, kejsaren (stöder den katolska k kyrkan) k eller furstarna (många ville införa den lutherska läran) Ett krig om makten i Europa. Många andra länder blandade sig i kriget för att få mer makt. Framgångarna för kejsaren och katolikerna hade väckt oro i det protestantiska Sverige Genom konflikten med Polen var Sverige redan engagerat i uppgörelsen mellan katoliker och protestanter Kejsarens hade planer på att anlägga en örlogsflotta vid Östersjöns södra kust ett hot mot den militära och ekonomiska maktställning som Sverige höll påatt byggaupp Frankrike gav ekonomiskt understöd till Sverige för att hejda kejsarens

51 tridande stater trettioåriga kriget Polen

52 panien landområden i Amerika och Det spanska habsburgska riket (Karta)

53 ngland otsättningar kung och parlament 1600 talet ungamakt stuart Guds ställföreträdare t äd på jorden Skuldsatta p g a Dyrt hovliv Stående armeér Tog upp extratullar Tvångslån Sålde ensamrätt på salthandel och koltransport Parlamentet Accepterade ingen enväldig kung Delta i beslut om skatter och lagar Lågadel och borgare hade stort inflytande puritaner handelsmän Såg sina ekonomiska intressen hotade Majoriteten lågadel + borgare dessa var oftast puritaner de accepterade ej någon värdslig kung som kyrkans överhuvud

54 lisabeth Försökte införa en protestantisk kyrka Nationens regent då rätt styra över kyrkan Stötte påhårtmotstånd Smart manöver, då hon bildade en engelsk statskyrka (anglikanska). Denna en blandning mellan den katolska och lutherska Katolska element liturgin inredning klädedräkterna d v s det som var vackert för ögat Lutherska element givetvis att landets egna regent hd hade överhöghet över kyrkan

55 panska nederländerna Nederländerna (de låga länderna) bestod av sjutton grevskap, som 1477 hade tillfallit huset Habsburg och vid delningen av Karls av Habsburg rike kommit att tillhöra Filip II och den spanska delen. De nordliga grevskapen var Holland och Zeeland och i dessa hade kalvinismen fått ett starkt fäste men i de sydliga provinserna var det katolska inflytandet stort. Någon nationell enighet ih rådde inte hll heller i området. I de nordliga provinserna talades ld lågtyska dialekter i de södra franska dialekter. Var och en av de sjutton provinserna var en liten stat eller ett land för sig. Varje provins hade typiska medeltida friheter, privilegier och rättigheter inberäknat rätten att sörja för sin egen lagstiftning och själva pålägga sig skatter. Det var när dessa rättigheter ifrågasattes och hotades av de spanska herrarna som de olika provinserna började inse att de hade gemensamma intressen och därför började samarbeta. Upproret Upproret mot Filip II var således på en gång religiöst, politiskt och ekonomiskt betingat och började 1566 då omkring 200 adelsmän från de olika provinserna bildade ett förbund för att hejda det "utländska" (spanska) inflytandet. De skickade en petition till Filip att inte införa den fruktade inkvisitionen i området och när kungen avslog denna begäran bröt en massrevolt ut. Inkvisitionen hade grundats för att värna om den rena katolska tron och den höll rättegångar däroliktänkande dömdes till grymma straff På en vecka plundrade fanatiska kalvinister fyrahundra kyrkor. Förfärad skickade Filip dit inkvisitionen, truppförstärkningar ochhertigenhertigen av Alba, som lät upprätta en upprorsdomstol, som fick öknamnet "blodsdomstolen" och så var kriget ett faktum. I ledningen för upproret framträdde en av de adelsmän vars egendom blivit beslagtagen, Filips ståthållare i grevskapet Holland, Vilhelm av Oranien (kallad den tyste) tog den antispanska stämningen överhand över de religiösa motsättningarna. Representanter för alla de sjutton provinserna sköt den religiösa iö frågan åt sidan och bildade d ett förbund för att till varje pris driva ut spanjorerna blev hertigen av Parma guvernör över Spanska Nederländerna och han lyckades med

56

57

58 Spanien 1600-talets första hälft

59 00-TALETS EUROPA

60 Francis Drake Drake, Sir Francis, f. ca 1543, d. 1596, engelsk sjömilitär och upptäcktsresande. D. blev tidigt ryktbar genom framgångsrika kaperiföretag(se länk om kaparbrev) mot spanjorerna. Åren gjorde han en världsomsegling som understöddes av drottning Elisabet. D. avseglade från England med fem mindre skepp. Han kom först fram till Sydamerikas östkust, seglade genom Magellans sund och nådde Stilla havet Han seglade upp längs Sydamerikas västkust, gjorde bl.a. strandhugg i Chile och Peru, vände vid 48 nordlig bredd, korsade Stilla havet, nådde Moluckerna och anlände till Plymouth 26 september D. var den förste engelske sjökapten som seglade jorden runt och han adlades ombord på sitt skepp av drottningen. År 1587, i samband med att den spanska flottan samlades före avseglingen mot England, trängde D. in i Cadiz hamn och förstörde många skepp. Sin största berömmelse vann han som viceamiral i slaget vid Gravelines mot "den oövervinneliga armadan" D. var en djärv och företagsam befälhavare, som för sina efterkommande landsmän blivit en symbol för brittisk sjömakt.

61 arför förlorade den spanska armadan Dålig spansk ledning Dåligt väder Engelska fartygen lättrörligare ilka följder: Katolska lk kyrkans k motreformation hejdades d Spaniens sjöherravälde hejdades Enland utvecklades mot en märldsmakt ur utvecklades Spanien under 1600 talet? Andra rangens nation Portugal gör sig fritt Förlorade sina besittningar i Europa Redan 1571 hade Spanien förlorat norra delen ( i stort det vi idag kallar Holland) av Spanska Nederländerna Bildkälla: /masg/sagor.htm

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

Forntiden 800 1100- talet e.kr.

Forntiden 800 1100- talet e.kr. Forntiden 800 1100- talet e.kr. 1 Innehållsförteckning TIDSLINJE... 3 ARKEOLOGI... 3 LIVLIGT LIV... 5 ASAGUDAR... 5 SAMHÄLLET... 6 VENDELSTIDEN... 7 DE FÖRSTA STÄDERNA... 8 BIRKA... 8 SIGTUNA... 9 I ÖSTERLED...

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo

ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo "Vem talar idag om folkmordet på armenierna?" 1. Detta välkända uttalande av Hitler gjordes inför chefsbefälhavare för de väpnade tyska styrkorna den 22 augusti

Läs mer

Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid

Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid Medeltiden är en term som har varit etablerad inom historieskrivningen sedan 1600-talet. Först användes den för att beteckna den period som låg

Läs mer

Milovan Djilas Den nya klassen (1957)

Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Översättning (från engelska): L. Thuresson och O. Moberg Presentation Milovan Djilas var en av de högsta ledarna i det jugoslaviska kommunistpartiet och tillika regeringsmedlem,

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

Den ekonomiska teorins historia

Den ekonomiska teorins historia Den ekonomiska teorins historia En komprimerad version Staffan Stockeld, 2005 Samtidsperspektiv 1 Innehållsförtekning Doktrinhistoria: Introduktion... 3 Europas medeltid.. 5 Merkantilism: Den ekonomiska

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. VAD

Läs mer

På väg mot befrielsen Svensk solidaritet med kampen för befrielse i Södra Afrika

På väg mot befrielsen Svensk solidaritet med kampen för befrielse i Södra Afrika På väg mot befrielsen Svensk solidaritet med kampen för befrielse i Södra Afrika Bernt Jonsson På väg mot befrielsen Svensk solidaritet med kampen för befrielse i södra Afrika Nielsen & Norén förlag Boken

Läs mer

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna 1 Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna (17 juli 1924) 1 Kamrater, jag kommer snart att få tillfälle att tala inför Kulturarbetarnas andra allryska konferens. Låt oss hoppas att bara det faktum

Läs mer

Det öppna såret Om massmord och medlöperi

Det öppna såret Om massmord och medlöperi Det öppna såret Per Ahlmark Det öppna såret Om massmord och medlöperi Timbro Av Per Ahlmark har tidigare utgivits på Timbro och Ratio: Vänsterns moraliska skuld (med andra), 1991 Sovjetmyten i Sverige

Läs mer

Vi trodde på kommunismen

Vi trodde på kommunismen 1 Vi trodde på kommunismen Engelskt original: The God That Failed Svenska upplagan publicerad 1950 Innehåll Förord av Martin Fahlgren... i Inledning... 1 Korta biografier över medarbetarna... 6 Del 1:

Läs mer

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:-

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:- 09-10/2006 TEMA MÅNGFALD Värde 50:- TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara

Läs mer

Ingela Olsson Moris AB, 2012

Ingela Olsson Moris AB, 2012 Ingela Olsson Moris AB, 2012 Barnuppfostran i olika kulturer Synen på barn utifrån kultur och religion Ingela Olsson Ingela Olsson Moris AB, Helsingborg, 2. rev. uppl., 2012 http://www.ingelaolsson.se/

Läs mer

Bolivia. - en olik värld FOLKBILDNING GÖR EN BÄTTRE VÄRLD MÖJLIG I BOLIVIA. En tidning från AB F. Omslagsbild: Mikael Söderman

Bolivia. - en olik värld FOLKBILDNING GÖR EN BÄTTRE VÄRLD MÖJLIG I BOLIVIA. En tidning från AB F. Omslagsbild: Mikael Söderman Omslagsbild: Mikael Söderman Bolivia - en olik värld FOLKBILDNING GÖR EN BÄTTRE VÄRLD MÖJLIG I BOLIVIA En tidning från AB F Sida 2 Bolivia en olik värld FOLKBILDNINGEN GÖR E N BÄTTRE VÄRLD MÖJLIG I DET

Läs mer

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

Till världskapitalismens försvar

Till världskapitalismens försvar Till världskapitalismens försvar Till världskapitalismens försvar Johan Norberg Timbro Författaren och AB Timbro 2001 Omslag och foto: Åsa Ölander, Pennywise Productions Sättning: Ateljé Typsnittet L&R

Läs mer

ett ursprungsfolk i Sverige

ett ursprungsfolk i Sverige samer ett ursprungsfolk i Sverige Photo: Frida Hedberg Tiderna förändras Kulturer påverkas, förändras och smälter emellanåt samman. Samer och andra folk har levt sida vid sida under många hundra år i det

Läs mer

Det ordnar sig aldrig

Det ordnar sig aldrig Sten Bäcker. Max Käck. Alf Ohlsson. Karl-David Petterssson Det ordnar sig aldrig Den krokiga stigen mot organisk samverkan If you want to build a ship, you don t drum up the men to go to the forest to

Läs mer

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

Människan skapar sig själv

Människan skapar sig själv Gordon Childe Människan skapar sig själv Gebers Innehåll Arkeologi och historia...1 Äldre stenålderns vildekultur...11 Yngre stenålderns barbarkultur...22 Kopparålderns högre barbarkulturer...33 Stadsbildningsrevolutionen

Läs mer

Buddhismen. Vad betyder ordet Buddha? Det betyder den upplyste och är en titel för en upplyst person.

Buddhismen. Vad betyder ordet Buddha? Det betyder den upplyste och är en titel för en upplyst person. Buddhismen 1. Vem var prinsen Siddharta Gautama?. Siddharta Gautama, var en prins som levde i norra Indien för 2 500 år sedan. Spåmän hade sagt till hans föräldrar att om pojken mötte sjukdom, ålderdom

Läs mer

Den långa marschen Fjärde Internationalens historia

Den långa marschen Fjärde Internationalens historia Kenth-Åke Andersson Den långa marschen Fjärde Internationalens historia Från Mullvaden nr 10-16/72 Innehåll Del 1: Utvecklingen fram till 1923... 1 Byråkratin växer fram... 1 Lenin och Trotskij mot byråkratin...

Läs mer