Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi"

Transkript

1 Ny världsbild Nya geografiska upptäcker Nya handelsvägar Nya y politiska och ekonomiska centra växer fram Ny ekonomisk politik Nya y religiösa riktningar Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi Alla bilder är upphovsfria enl GNU eedocumentation License

2 Instuderingsfrågor s 1/3 Nya världar (s ) 1 Vilka var orsakerna till att européerna gav sig ut på upptäcktsresor?varför kallas de upptäcktsresor? 2 Vilka tre européer kan sägas ha upptäckt Amerika? Hur gick det till? 3 Hur gick det till när portugiserna byggde upp sitt världsvälde? När pphörde de sista resterna av det? 4 Varifrån och när hade de första människorna kommit till Amerika? Vilkavar de utmärkande dragen i deras civilisation? s.1/2 s.2/2 5 Varför ville Cortez och Pizarro få makt över azteker respektive inkaindianer? Vilka var de troliga orsakerna till att de så relativt lätt nådde sina mål? 6 Hur gick den första kolonisationen av Nordamerika till? 7 Vilka ekonomiska, sociala och politiska följder fick upptäckarnas resor för Amerika och resten av världen? 8 Upptäcktsresorna medförde en förskjutning av den ekonomiska tyngdpunkten i Europa. Hur förändrades den? Varför uppstod denna förskjutning? 9 Vad var merkantilismen? Vilka var dess huvuddrag och mål? Vilka följder fick den? Ge exempel på några länder som tillämpade merkantilismen. 10 Vilka följder fick boktryckarkonsten för spridning av idéer och kunskap? Hur påverkade detta samhällets utveckling i stort? 11 Vilka naturvetenskapliga upptäckter bidrog Copernicus, Brahe, Kepler, Galilei och Newton med? Hur påverkade dessa den dåtida världsbilden? Hur reagerade den katolska kyrkan på deras rön? Bildanalys (Gleerups) Galilei inför inkvisitionen 12 Vilka framsteg gjordes inom medicinen? 13 Hur ville man förändra människosynen under renässansen? Kyrkans splittring (s ) 1 Nämn några olikheter mellan lutherdom och katolicism. 2 Varför tror du att Luther fördömde bondeupproren? Kan det finnas något icke religiöst motiv bakom? 3 Vilka är de framträdande dragen inom kalvinismen? 4 Hur och varför uppstod jesuitorden? Marit Nygårds 2

3 Instuderingsfrågor s 1/2 Nationalstater och enväldiga furstar (s Hur och varför frigjorde sig Nederländerna från 161) Spanien? Hur utvecklades Nederländerna efter självständigheten? Inom vilka områden blev 1 Vilka olika slag av statsbildningar fanns det landetledande under 1600 talet? i Europa vid medeltidens slut? 8 Vad kännetecknade Henrik VIII:s regeringstid i 2 Varför ökade furstarnas makt under England? Vad var bakgrunden till de kyrkliga reformer han genomförde? senmedeltiden? Vilka förlorade makt? 9 Hur var Elizabeth I som regent? 3H Hur förenades Spanien och hdet 10 Vad var orsakerna till motsättningarna i tyskromerska riket? Varför splittrades det England ? Vilka följder fick de? igen? Vilka områden omfattade detta rike när 11 Hur motiverades det franska enväldet? Vilka det var som störst? medel använde Ludvig XIV för att behålla sin makt? Vilka följder fick kungens krav på religiös 4 Varför drevs judar och morer ut ur Spanien i enhetlighet? slutet av 1400-talet? 5 Trots inflödet av guld och silver minskade Spaniens makt och inflytande under talets andra hälft. Vilka var orsakerna till detta? 6 År 1588 besegrade engelsmännen den oövervinnerliga spanska armadan. Vad var bakgrunden till att Filip II sände ut sin flotta mot England? 12 Beskriv hovlivet i Versailles. Vilka maktpolitiska orsaker låg bakom det strängt reglerade livet kungen och hovet förde? 13 Under Ludvig XIV blev Frankrike en ekonomisk, kulturell och militär stormakt. Ge några exempel på hur detta påverkade andra länder. 14 Vad innebar freden i Utrecht 1713 för Frankrike respektive Storbritannien? 15 Hur uppstod tsardömet Ryssland? 16 Varför kallas Ivan IV den förskräcklige? 17 Hur utvecklades Ryssland under Peter I till att bli en stormakt? 18 Vilken kan sägas vara vändpunkten för den osmanska expansionen i Europa? Varför blev den det? Marit Nygårds 3

4 Instuderingsfrågor s 3/3 Trettioåriga kriget (s ) 1 Vilken händelse anses vara den tändande gnistan till trettioåriga kriget? Ge exempel på andra händelser som anses ha varit den direkta orsaken till att krig brutit ut. 2 Det trettioåriga kriget brukar beskrivas som ett religionskrig, vilket i och för sig är riktigt, men det fanns fler orsaker till det.vilka? 3 Vilka följder fick kriget för de områden som drabbades, främst dagens Tyskland? Varför fick kriget dessa konsekvenser? 4 Vad innebar westfaliska freden 1648? Övrigt material kartor m m Karta Spaniens områden i Amerika och Spanska Habsburg Bild Inkariket Machu Piccho Inkariket teckningar av Poma de Ayala British colonies _karta Världskarta länk till andra kartor Marit Nygårds 4

5 1 Vilken var den viktigaste orsaken till att européerna gav sig ut på upptäcktsresor? Staterna strävade efter ekonomisk och politisk makt och handeln var ett viktigt instrument Landvägen var spärrad av turkarna (osmanska riket). De västerländska affärsmännen hoppades att det skulle gå att hitta nya vägar till österns rikedomar. Exempel på hur värdefullt det kunde vara att bedriva handel på Asien 1522 återvände ett av fem skepp, som gjort den första världsomseglingen, med en last av 26 ton kryddnejlikor, som såldes för ggr insatsen. Marit Nygårds 5

6 2 Vilka tre européer kan sägas ha upptäckt Amerika? Hur gick det till? S.1/3 Christofer Columbus Christofer Columbus (Italienare, anställd av spanska kungaparet) Övertygade spanska kungaparet att det var möjligt att komma till Indien om man seglade rakt västerut. Tog ca tre mån. Tre skepp: Nina, Pinta och Santa Maria. Landsteg på en av Bahamasöarna. Kallade befolkningen för indianer, då man trott att man kommit till Indien. Gjorde ytterligaretreresor. tre resor. Förstunder den tredje resan kom han fram till amerikanska fastlandet, men trodde fortfarande att det var Indien han kommit till. Karta över olika upptäcksfärder! Marit Nygårds 6

7 2 Vilka tre européer kan sägas ha upptäckt Amerika? Hur gick det till? S.2/3 Amerigo Vespucci (Ilalienare) Några år efter Columbus kom Amerigo Vespucci till Amerika. Världsdelen har fått sitt namn efter honom Amerigo beskrev att han hittat en ny värld Beskrivningen trycktes och spreds runtom i Europa Amerigos land, Amerika Karta över olika upptäcksfärder! Marit Nygårds 7

8 2 Vilka tre européer kan sägas ha upptäckt Amerika? Hur gick det till? S.3/3 Magellan (Portugis) Magellans g uppdragsgivare g var Spanien, som ville nå Asien genom att färdas västerut. Magellan styrde sydväst och rundade det vi kallar för "Magellans sund" och nådde Filippinerna. Magellan och en del besättningsmän dödades. Ett fartyg lyckades segla hemåt, nu via den rutt som Vasco da Gama "upptäckt" några år tidigare. Alltså via Indiska oceanen och Godahoppsudden. Tre år senare 1522 anlände man till Spanien och den första världsomseglingen var fullbordad. Ombord hade man 26 ton kryddnejlikor, vilka såldes för ggr inköpskostnaderna com/explorers/page/m/magellan shtm l Karta över olika upptäcksfärder! Marit Nygårds 8

9 3 Hur gick det till när portugiserna byggde upp sitt världsvälde? När upphörde de sista resterna av det? 1400-talet byggde man en navigationsskola för kaptener. Grundare var Henrik Sjöfararen. Intervjuade utländska sjökaptener och tog tillvara deras kunskaper k Skickade fartygsexp. till Afrikas västkust och koloniserade öar lyckades Barolomeo Diaz runda Afrikas sydspets. Han tyckte det såg hoppfyllt ut att nå Indien och kallade sydspetsen för Godahoppsudden 8 juli 1497 seglade Vasco da Gama med proviant för tre år, för att testa" t Godahoppsudden dd och en ev väg till Indien. 55 man av 170 återvände. Vinsten var 27 ggr insatsen, men med oväderliga kunskaper Tordesillasfördraget 1494 sa att Spanien och Portugal skulle dela den nya världen förlängdes demarkationslinjen så det gick runt hela jordklotet och Portugal ansåg sig ha ensamrätt till handeln på Indien, Kina och den ostindiska övärlden. Portugal upprättade en koloni i Indien - Malackasundet och ngra hamnstäder i Kina. Först på 1900-talet lämnade Portugal ifrån sig de sista kolonierna i Kina och Indien. Goa återlämnades1961. Marit Nygårds 9

10 4 Varifrån och när hade de första människorna kommit till Amerika? Vilka var de utmärkande dragen i deras civilisation? s.1/2 Kom för år sedan via Berings sund Marit Nygårds 10

11 4 Varifrån och när hade de första människorna kommit till Amerika? Vilka var de utmärkande dragen i deras civilisation? s. 2/2 Vid den spanska och portugisiska kolonisationen fann man avancerade kulturer: aztekerna i södra Mexiko inkafolket i Anderna bergsområde mayafolket i Mexiko (blomstringstid 900- talet) Konst och viss vetenskap stod högt Den tekniska utvecklingen befann sig på stenåldersstadiet. Man kände inte till hjulet inte heller konsten att framställa järn. Marit Nygårds 11

12 5 Varför ville Cortez och Pizarro få makt över azteker respektive inka indianer? Vilka var de troliga orsakerna till att de så relativt lätt nådde sina mål? Guldet var en viktig drivkraft, men också ära och berömmelse Pizarro rövade en skatt av silver och guld, motsvarande 50 års produktion av ädelmetaller i Europa upptäcktes väldiga silverfundigheter i Bolivia. Hästar var för indianerna något nytt, häst och ryttare betraktades som ett monstrum Vapen - kanoner La Malinche and Hernan Cortés in the city of Xaltelolco, in a drawing from the late 16th century codex History of Tlaxcala. Marit Nygårds 12

13 6 Hur gick den första kolonisationen av Nordamerika till? England, Frankrike, Nederländerna gjorde forskningsresor till Nya världen. Elisabeth I sände i slutet på 1500 talet en expedition till nordamerikas östkust. Landet fick heta Virgina (virgin=jungfru). 1607, anlände de första kolonisterna och grundade en stad, Jamestown. Man började odla tobak anlände "Mayflower" med engelska och holländska puritaner ombord. De hoppades finna en religiös iö fi fristad, eftersom de blivit förföljda både i England och Holland. I oktober 1620 kunde de bärga sin första skörd och firade den med en tacksägelsefest. Den förstathanksgiving.i Teckningar av John White, som på 1580-talet ledde engelska expeditioner för att bilda kolnier längs Atlantkusten Marit Nygårds 13

14 lka ekonomiska, sociala och politiska följder fick upptäckarnas resor för rika och resten av världen? Amerika från Europa skrivkonsten vapen järn och andra metaller hjulet religionen katolicismen fick fotfäste i syd amerika språket Ett sätt som koloniserande makter använt för att underordna koloniernas inhemska kultur är genom att göra det egna språket till första språk (spanska och portugisiska i sydamerika, engelska och franska i nordamerika ) Sjukdomar en demografisk katastrof förindianerna Indianerna saknade immunitet mot malaria, difteri, smittkoppor, mässling ledde erövringen till en demografisk katastrof för indianerna. År 1500 beräknas aztekerna ha utgjort mellan 1,5 3 miljoner år 1600 återstod n Amerika till Europa Mj Majs och potatis tti (bättre kost lägre mortalitet tlitt folkökning) Guld och silver strömmade till Europa Ekonomisk uppgång i stora delar av Europa Sockerröret början på slavhandeln Européerna kom underfund med att västindien var utmärkt för produktion av sockarrör i stor skala på plantager. I början var arbetskraften inhemsk, men efterhand som indianerna dog av sjukdomar och umbäranden började man "importera" mer lämpad arbetskraft för klimatet. De första slavskeppen kom troligen redan De skulle komma i ytterligare 350 år och man beräknar att mellan 10 och 20 miljoner

15 Upptäcktsresorna medförde en förskjutning av den ekonomiska yngdpunkten i Europa. Hur förändrades den? Varför uppstod denna örskjutning? Europeisk erövring av Amerika och andra områden Ledde till expansion av fjärrhandeln Stora mängder silver och guld fördes in få från framförallt f sydamerika Ekonomisk uppgång i stora delar av Europa Den ekonomiska och politiska tyngdpunkten försköts dock från de norditalienska handelsstäderna till länderna Spanien, Portugal, senare England, Nederländerna och Frankrike Handeln gick inte längre genom Medelhavet utan gick över Atlanten

16 r merkantilismen? Vilka var dess huvuddrag och mål? Vilka följder fick den? Ge l på några länder som tillämpade merkantilismen. let var att öka statens rikedom och makt på bekostnad av andra stater. Allt var till statens bästa var rätt. lands välstånd låg i mängden ädelmetall, främst i guld och silver porten hindrades med hjälp av höga skyddstullar och t o m importförbud för sa varor orten uppmuntrades genom att staten tt subventionerade (lånade bl a ut ngar, andra understöd) och grundade handelskompanier Inhemska företag fick monopol på sin tillverkning Uppmuntrade invandring skickliga arbetare Ex på handelskompanier (engelska ost indiska kompaniet, svenska ostindiska kompaniet m fl) 1651 bestämde den eng riksdagen att all handel med England skulle ske på engelska skepp, Navigation Act (senare ficksverige enliknande lag) Kolonierna fick inte bedriva handel med andra kolonier lonier grundades för att få billiga råvaror (står ej i Maxi) och utgöra marknader moderländernas färdigvaror (avsättningsmarknad) men den egentliga oniseringen slog inte igenom förrän talen

17 0 Vilka följder fick boktryckarkonsten för spridning av idéer och kunskap? ur påverkade detta utvecklingen i stort? Fram till 1500 hade det tryckts mellan 15 och 20 miljoner böcker totalt Fram till 1600 hade antalet ökat till miljoner Ideér och kunskap kunde spridas snabbare och effektivare än tidigare Reformationen hade aldrig gått så snabbt om inte Martin Luther hade förstått att utnyttja den nya tryckeritekniken Vetenskapsmän kunde sprida sina teorier, dessa prövades av andra vetenskapsmän, som kunde bekräfta dessa. Copernicus Om himlasfärernas kretslopp Vesalius Om människokroppens byggnad Newton Principa Mathematica Ledde till en ny världsbild Kyrkans makt minskade Böcker med skicklig hantverksteknik som denna Bencao (materia medica), producerades d med träblock i Kina redan på 800-talet.[1]

18 ur påverkade boktryckarkonsten samhällets utveckling i stort? 1543 utkom två vetenskapliga skrifter som skulle få oerhörd betydelse 1. Copernicus utgav Om himlasfärernas kretslopp där han framförde en heliocentrisk världsbild 2. Verselius utgav Om människokroppens byggnad dissektioner i av lik (förbjudet) för att ta reda på hur människokroppen såg ut. Använde en empirisk metod man vinner kunskap genom erfarenhet och experiment De bidrog till ett nytt sätt att se på världen. Det nya synsättet brukar sammanfattas under benämningen den vetenskapliga revolutionen och innebar en frigörelse från Aristoteles och andra antika auktoriteter, men också från Bibeln som historisk källa Dessa två vetenskapsmän skulle följas av en rad andra, Tycho Brahe, Kepler, Bruno, Galilei och Newton, som förstärkte tvivlet på antika tänkare och kyrkliga teologer. Vägen till vår sekulariserade värld breddas en aning

19 1 Vilka naturvetenskapliga upptäckter bidrog Copernicus, Brahe, Kepler, Galilei och Newton med? Hur påverkade dessa den dåtida världsbilden? Hur reagerade den katolska kyrkan på deras rön? Copernicus jorden rörde sig runt solen (heliocentrisk solen i centrum) istället för solen rör sig runt jorden (geocentrisk jorden i centrum) Reducerade guds skapelse till att bli mindre värd Brahe en slags kompromiss mellanden geocentriska och den heliocentriska Kepler studerade både Brahes och Copernicus observationer och bekräftade att Copernicus hade haft rätt. Han skickade sin rön till Galilei i Galilei konstruerade en kikare och kunde iaktta himlavalvet, som ingenföre honom upptäckte Jupiters fyra månar Inkvisitionen fängslade honom och fick sitta i husarrest resten av livet, för att inte kunna sprida sina irrläror Skrifterna hamnade hos katolska kyrkan över förbjudna böcker

20 ildanalys (Gleerups) Galilei inför inkvisitionen 1633 'Dessa män är ännu fast beslutna att tillintetgöra mig och allt vad mig tillhör med vilka medel som helst. /.../ De vet att jag tror att solen står orörlig i centrum av universum och att planeterna roterar runt den. De vet att jag tror att jorden roterar runt sin axel i sin bana runt solen tillsammans med de andra himlakropparna. De vet att jag inte endast förkastar Ptolemaios och Aristoteles argument utan att jag även framlägger många argument som stöd för min uppfattning. /.../ / Därtill utgör mina upptäckter på himlavalvet klara bevis mot Ptolemaios system och stöder samtidigt hypotesen att solen är centrum i universum. De inser att mina idéer står i konflikt med allmänt accepterade uppfattningar, men eftersom de inte kan försvara sin ståndpunkt vetenskapligt hänvisar de i sitt försvar till Bibeln som auktoritet.' (Källa: Good, The shaping of fwestern Society)

21 Nämn några olikheter mellan lutherdom och katolicism Katolicismen menade att människan kan nå frälsning genom goda gärningar, men lutherdomen tyckte inte att det räckte. Dom menade att enda vägen till frälsning är tron. Enligt katolicismen är det påven och kyrkan som bestämmer vad som är den rätta tron, det är påven som tolkar bibeln. Enligt lutherdomen ska man följa bibeln och där står inget om att präster ska leva i celibat och inget om klosterlöften osv. Katolicismen säger att påven inte kan ha fel eftersom han är Guds ställföreträdare på jorden, medan lutherdomen anser att påven kan ha fel eftersom han är en människa. Inom katolicismen har påven och lekmän olika värde, men inte hos lutherdomen. Hos katolicismen är latin mordersmålet, men hos lutherdomen är det de olika ländernas språk. OBS! Det är fursten/kungen i landet, som är kyrkans överhuvud enl lutherdomen, inte påvedömet

22 Varför tror du att Luther fördömde bondeupproren? Luther försökte reservationslöst lyda Guds ord och hans tolkning av den heliga skriften var att Gud hade gett alla människor en speciell uppgift. Böndernas uppgift var att lyda överheten, vars uppgift var att styra. (Böndernas uppgifter var att göra dagsverken åtsinaherrar herrar. Det var bland annat att odla åkrar, så, skörda, hugga ved, bygga hus och gräva diken mm) m.m.) Martin Luther

23 Vilka är de framträdande dragen inom de reformerta(kalvinismen)? n Calvin grundade sin egen kyrkliga rörelse. Rörelsen spred sig till delar av nkrike, Nederländerna, d Skottland, England. Varianter av reformerta kyrkan k s i stora delar av USA. ängarna kallades i Frankrike hugenotter, i England puritaner, i Skottland sbyterianer och i Holland reformerta. var den stränge domaren och den suveräna härskaren. Kyrkoordningen lde stora krav på sedlighet och kyrksamhet. Dans och krogbesök förbjöds, nornas klädsel skulle vara sedlig korna skulle vara fria från målningar som kunde avleda besökarnas märksamhet. som protesterade mot Calvins ordningsregler brändes på bål (Geneve) reformerta ansåg att människans öde var förutbestämt (dubbel destinationslära) reformerta (finns undantag) vill inte att kyrkan skall styras av en påve, Jean Calvin

24 Hur och varför uppstod jesuitorden? Den lutherska och den reformerta reformationen betydde en kt katastrof t fför den katolska ktlk kyrkan. k Katolikerna försökte ökt erövra tillbaka det som hade gått förlorat. Försöken att återerövra människor och länder som gått över till lutherdomen och kalvinismen kallasmotreformationen. Spanska adelsmannen Ignatius Loyola grundade, 1540, den katolska jesuitorden. Den skulle ägna sig åt att försvara den katolska a to tron. Medlemmarna e a kallade aadesg sig Kristus soldater och de lovade påven och den katolska kyrkan fullständig lydnad. Ignatius Loyola

25 ilka olika slag av stadsbildningar fanns det i Europa vid medeltidens lut? ntraliserade stater med fasta gränser som ankrike, England och Portugal (andra halvanav av 00 talet, nedgång och i union med Spanien). å stora imperier, Tysk romerska riket absburgska riket) och Osmanska riket. adsstater och furstendömen, bl. a. i Italien (de lienska stadsstaterna/furstedömena blev inte ade till det vi idag ser som Italien förrän 1861) Osmanska riket 1683 h Tyskland (utanför det tysk romerska riket, nns tyska stadsstater/furstendömen. Det tyskmerska riket upphör att fungera efter poleonkrigen Först 1871 enades de tyska rstendömena till ett enat Tyskland) Stadsstater även nutida San Marino är den sista italienska stadsstaten. Hela territoriet för furstendömet Monaco

26 arför ökade furstarnas makt under senmedeltiden? Vilka förlorade akt? Genom en effektiv militär och civil organisation ökade kd furstarna/kungarnas makten i sina länder. I takt med att legosoldaterna blev allt vanligare blev furstarna/kungarna allt mindre beroende av feodaladelns riddare. På så sätt minskades feodaladelns makt avsevärt. Alcázar i Segovia, Spanien

27 örenades Spanien och det tyskromerska riket? Varför splittrades det igen? områden omfattade detta rike när det var som störst? ärvde: ederländerna efter hans far panien och dess kolonier i Nordafrika och Amerika, samt Neapel, Sicilien och Sardinien fter hans morfar e Habsburgska arvländerna (blev tysk romersk kejsare), efter hans farfar tt rike där solen aldrig gick ner om i konflikt med Frans I av Frankrike, som ville åt den tysk romerska kejsarkronan rans allierad med osmanska riket arli konflikt med de protestantiska furstendömena i Tyskland, dessa ett hot mot det ysk romerska riket vingades 1555 (Augsburg) ge lutheranerna trosfrihet Den lutherska lärans dogm att varje furste skulle ha överhöghet över sitt landområde viktigt eftersom det ökade furstens politiska och ekonomiska makt bdikerade samma år 1555 ans son Filip övertog Spanien och Nederländerna ans bror Ferdinand övertog Tyska riket och kejsarkronan

28 arta ysk romerska riket med Spanien/Nederländerna arl lv

29 Varför drevs judar och morer ut ur Spanien i lutet av 1400 talet? 92 erövrades den sista it moriska ik staden td i Spanien. mma år utvisades judar ut ur landet. 10 år senare gjordes samma k med muslimerna. r att göra Spanien till en enhetsstat och skaffa sig själv örre makt nslan av samhörighet mellan Spaniens olika delar var agt utvecklad ännu i vår tid kämpar provinser för sitt eroende (Basksiens frihetskamp ibland genom terror) arkast sammanhållande band var den spanska katolska rkan rföljelser mot oliktänkande var ett led i hetssträvandena

30 inflödet av guld och silver minskade Spaniens makt och inflytande under talets andra hälft. Vilka var orsakerna till detta? Mycket lite av Spaniens rikedomar investerades i det spanska näringslivet. Till slut räckte inte metallerna till för att finansiera de många krigen m.m. m De mesta hamnade istället i utländska händer. Vilket resulterade i att Spanien hamnade in en politiskt och ekonomisk svacka. Krigen Den vittförgrenade förvaltningen Dyrbar hovhållning Import av lyxvaror åt de högre klasserna Nästan ingenting investerades i näringslivet Ullproduktionen var en viktig inkomstkälla, men då myndigheterna gynnade fåraveln alltför oreglerat. Ledde fårens intensiva betande till jordförstöring De bästa jordbruksbygderna låg i söder, men de ödelades sedan moriskerna(araberna) blivit offer för religiösa förföljelser och drivits ut ur landet. Lånade pengar av bankiren Fugger, som i utbyte tog över vissa gruvor. Staten tvungen höja skatterna, många utarmades och blev tiggare. Kyrkan och adeln befriad från skatt, de lägre befolkningen bära bördan.

31 besegrade engelsmännen den oövervinnerliga spanska armadan. bakgrunden till att Filip II sände ut sin flotta mot England? Den formella anledningen var att Elisabeth hade avrättat sin kusin Maria Stuart, som var katolik och Spanien var katolska ktlk kyrkans k beskyddare England hade börjat handla på Västindien och Sydamerika, som Spanien ville ha som sin egen marknad Konkurrens av export av ull till Nederländerna Spanien motreformationens förkämpe ville tränga tillbaka den

32 h varför frigjorde sig Nederländerna från Spanien? Hur utvecklandes Nederländerna jälvständigheten? Inom vilka områden blev landet ledande under 1600 talet? Till det spanska väldet hörde de nederländska provinserna. Handel och sjöfart utvecklats t snabbt och rikedomar hopades där. Filip minskade prvinsernas självstyre ville samla all makt i sin hand. Filip ökade skattetrycket för att förstärka sin ansträngda statskassa. Uppror bröt ut Filip lyckades ingå en överenskommelse med de södra provinserna, där befolkningen var katoliker. (Nuvarande Belgien ca) De norra provinserna försvarade sig och förklarade sig självständiga. De var kalvinister. (Nuvarande Holland) Styrelsesättet skilde sig från övriga stater i Europa, då det var republikanskt. Adeln inga politiska eller sociala priviligier. Förmögna borgare (sysslade med handel och bodde i städer).

33 kännetecknade Henrik VIII:s regeringstid i England? Vad var bakgrunden till rkliga reformer han genomförde? Henrik VIII var mycket omstridd och hade sex fruar, av vilka tre avrättades. När han inte fick skilja sig från sin spanska fru, Katarina, bröt han alla kontakter med den katolska ktlk kyrkan k och utsåg tå sig själv till kyrkans överhuvud. Detta stärkte kungamakten Klostren upplöstes och staten tog över kyrkans jordegendomar, som sedan såldes Jmfr Gustav Vasa

34 Hur förädrades jordinnehavet i Sverige efter Gustav Vasas övegång till lutherdomen? n kan delvis jämföra utvecklingen i England under Henrik VIII:tid med utvecklingen i Sverige Jordinnehavet i Sverige före 1527 Jordinnehavet i Sverige efter Gjorde sig själv till kyrkans överhuvud. Tack och adjö till katolska kyrkan. k Upplöste kloster och tog över kyrkans k jordegendomar. Tillbaka till olikheter mellan katolicism och lutherdom

35 ur var Elizabeth I som regent? Drev igenom en kyrkoordning, som skulle tillfredsställa så många som möjligt, både katoliker och lutheraner Därav blev den anglikanska kyrkan en blandning mellan den katolska och den lutherska. Hon anammade det lutherska inslaget att landets regent är kyrkans överhuvud (precis som pappa Henrik hade gjort). Kalvinisterna dock missnöjda, etablerat sig i Skottland Den katolska drottningen Maria Stuart (kusin till Elisabeth), måste fly från Skottland till Elisabeth. De engelska katolikerna ansåg Maria som den rättmäktiga arvingen till Englands tron. Maria anklagades för att planera ett attentat mot Elisabeth och fängslades i tjugo år för att sedan avrättas Stor uppståndelse i det katolska västeuropa och blev den formella anledningen till Filip II:s anfall mot England Stöd från lågadeln, hade gynnats av goda tider för sin ullproduktion

36 ad var orsakerna till motsättningarna i England ? Vilka följder ick de? Elisabeth den 1:a dog 1603 och då ärvdes kronan av det skotska kungahuset Stuart. Kungarna av ätten Stuart ansåg att de var Guds ställföreträdare och ville regera utan parlamentet. Inbördeskrig bröt ut mellan kungen och parlamentet.1649 avrättades den stuartske kungen Karl 1 och England blev under en kort tid republik. Republiken varade kort och England blev åter en monarki och 1688 genomfördes en statskupp med hjälp av den holländska fursten Vilhelm III av Oranien, Vilhelm och hans hustru utsågs som Medregenter. Detta var Parlamentets seger över kungahuset och kallas i Englands historia Den ärorika revolutionen.

37 otiverades det franska enväldet? Vilka medel använde Ludvig XIV för att behålla sin Vilka följder fick kungens krav på religiös enhetlighet? Ludvig XIV hade en utomordentligt hög tanke om sin förmåga att själv styra landet. Han skapade så ett envälde som han behöll genom att ställa militären direkt under sig och armén blev på så sätt ett maktmedel mot alla som kiti kritiserade eller försökte underminera enväldet. Han sa också En tro, en lag, en kung och satte ett krav på religiös iö enhetlighet. Medförde att religionsfriheten för hugenotterna, de franska kalvinisterna upphävdes. Ett par hundra tusen hugenotter flydde därför till England, Holland och till Brandenburg Preussen i norra Tyskland. Ludvig XIV - Solkungen

38 2. Beskriv hovlivet i Versailles. Vilka maktpolitiska orsaker låg bakom det trängt reglerade livet kungen och hovet förde? å de högsta posterna (typ ministrar, andra ämbetsmän tte Ludvig män ur borgerskapet (bankirer, handelsmän, dvokater, journalister) istället för för som tidigare delsmän. en franska riksdagen (generalständerna) hade inte mmanträtt sedan är franska rev bryter ut 1789 hade hd inte riksdagen mmanträtt på 175 år) deln hade alltså berövats sina politiska uppgifter men ade sin sociala status och skattefriheten kvar. Adelns ppgift blev att på olika sätt förhärliga konungen av Guds åde. Allt för att Ludvig skulle slippa motståndare mot nväldet och hålla adeln sysselsatt bl a för att förhindra onspiration och uppror.

39 nder Ludvig XIV blev Frankrike en ekonomisk, kulturell och militär tormakt. Ge några exempel på hur detta påverkade andra länder. omiskt Kulturellt Militärt Politiskt kantilismen Språket Stark armé makt at Franska asändebud i de sterbildande för Konst bakom sina viktigaste europeiska a länder Litteratur där klarhet politiska krav staterna och förnuft dominerade Utveckla Frankrike åt tre håll 1) Söderut mot Spanien 2) Norrut mot spanska Nederländerna (ung nuvarande Belgien) Diplomatin utvecklades och franska språket spred sig

40 arta Europa efter Westfaliska freden 1648

41 urope on the eve of the War of the Spanish Succession (1700) Karta

42 panien landområden i Amerika och Det spanska habsburgska riket (Karta)

43 ad innebar freden i Utrecht 1713 för Frankrike respektive torbritannien? Det gjorde slut på den franska dominansen och bekräftade Storbritanniens ställning som stormakt till sjöss.

44 ronföljdskriget 1665 ärvde Karl II Spanien med dess vidsträckta kolonialvälde, som var en stormakt kti förfall. f Själv var regenten en bkl beklagansvärd ädprodukt av många generationers inavel inom huset Habsburg. Ludvig XIV gifte sig redan i ungdomen med en syster till denne degenererade regent och kastade lystna blickar på det förfallna imperiet. Tronföljdskriget Karl II dog Två aspiranter till tronen, Ludvig XIV och den tysk romerske kejsaren, som liksom Ludvig var gift med en syster till den avlidne spanske kungen. Den stora alliansen som ställdes mot Frankrike i det spanska tronföljdskriget bestod av England, Holland. Frankrike hade stöd av Spanien och Bayern, i det senare fallet på grund av ständig rivalitet med Österrike. Tillslut tvingades Frankrike att skriva under freden i Utrecht Freden

45 ur uppstod Tsardömet Ryssland? Furstendömet Moskva utvidgades genom att erövra fler furstendömen i norra Ryssland. Senare utvidgades riket till söder mot kaspiska havet. Vid mitten av 1500 talet utropade sig fursten av Moskva Ivan den 4:e till tsar. Han blev känd som Ivan den förskräcklige på grund av hans hårdhänta sätt att regera.

46 arför kallas Ivan IV den förskräcklige? Han slog ner de mäktiga adelsmännen, lade beslag på deras jord och placerade sina egna män på godsen. Bönderna fick det ofta svårare under de nya herrarna och försökte fly till obrukade marker. För att godsherrarna skulle få behålla arbetskraften förbjöds nu bönderna att flytta ifrån godsen.

47 ur utvecklades Ryssland under Peter I till att bli en stormakt? Peter strävade mot de varma vattnen, de var isolerade, endast handelsvägar mot ishavet Söderut mot Svarta havet där härskade turkarna (osmanska riket) Västerut fanns en annan stoppkloss Sverige. Österut mer långsiktiga planer Efter två krig mot Sverige och Karl XII, vann Ryssland Sverige fickavstå debaltiska provinserna ochområdenkringområden Finska viken Ryssland växer fram som den ledande stormakten i Östeuriopa Peter I ki krigade mot Turkiet och vann endast ett område vid Svarta Havet, men det var början till en tillbakagång för det osmanska riket Han försökte modernisera Ryssland på en mängd områden Kostsamt

48 ilken kan sägas vara vändpunkten för den osmanska expansionen i uropa? Varför blev den det? De muslimska turkarna fick nu stöd av det katolska k Frankrike k?? Frankrike önskade att Österrikes (habsburg) makt skulle minskas i Europa Den turkiska armén var nära att inta Wien men i sista sekund kom tyska och polska armén för att hjälpaösterrikarna ochkunde år1683slå tillbaka turkarna. När Österrike räddats så slöts det fred med Turkiet i slutet av 1600 talet och Turkiet blev då tvunget att avstå Ungern och Österrike. DärmedbörjadeTurkiets tillbakagångsom stormakt.

49 ilken händelse anses vara den tändande gnistan till trettioåriga kriget? En skara protestanter gick upp på slottet i Prag och kastade få från hög höjd tåkj två kejserliga ståthållare (katoliker) ut genom ett fönster. Det blev signalen till en protestantisk folkresning mot den tyske kejsaren. Upproret slogs ner av den katolska vapenmakten. Menkriget fortsatte i själva Tyskland inte bara som ett religionskrig utan också som en kamp mellan kejsaren och de tyska furstestaterna Defenestrationen i Prag

50 et trettioåriga kriget brukar beskrivas som ett religionskrig, men det fanns fler rsaker. Vilka? Ett krig om vem som skulle styra tysk romerska riket, kejsaren (stöder den katolska k kyrkan) k eller furstarna (många ville införa den lutherska läran) Ett krig om makten i Europa. Många andra länder blandade sig i kriget för att få mer makt. Framgångarna för kejsaren och katolikerna hade väckt oro i det protestantiska Sverige Genom konflikten med Polen var Sverige redan engagerat i uppgörelsen mellan katoliker och protestanter Kejsarens hade planer på att anlägga en örlogsflotta vid Östersjöns södra kust ett hot mot den militära och ekonomiska maktställning som Sverige höll påatt byggaupp Frankrike gav ekonomiskt understöd till Sverige för att hejda kejsarens

51 tridande stater trettioåriga kriget Polen

52 panien landområden i Amerika och Det spanska habsburgska riket (Karta)

53 ngland otsättningar kung och parlament 1600 talet ungamakt stuart Guds ställföreträdare t äd på jorden Skuldsatta p g a Dyrt hovliv Stående armeér Tog upp extratullar Tvångslån Sålde ensamrätt på salthandel och koltransport Parlamentet Accepterade ingen enväldig kung Delta i beslut om skatter och lagar Lågadel och borgare hade stort inflytande puritaner handelsmän Såg sina ekonomiska intressen hotade Majoriteten lågadel + borgare dessa var oftast puritaner de accepterade ej någon värdslig kung som kyrkans överhuvud

54 lisabeth Försökte införa en protestantisk kyrka Nationens regent då rätt styra över kyrkan Stötte påhårtmotstånd Smart manöver, då hon bildade en engelsk statskyrka (anglikanska). Denna en blandning mellan den katolska och lutherska Katolska element liturgin inredning klädedräkterna d v s det som var vackert för ögat Lutherska element givetvis att landets egna regent hd hade överhöghet över kyrkan

55 panska nederländerna Nederländerna (de låga länderna) bestod av sjutton grevskap, som 1477 hade tillfallit huset Habsburg och vid delningen av Karls av Habsburg rike kommit att tillhöra Filip II och den spanska delen. De nordliga grevskapen var Holland och Zeeland och i dessa hade kalvinismen fått ett starkt fäste men i de sydliga provinserna var det katolska inflytandet stort. Någon nationell enighet ih rådde inte hll heller i området. I de nordliga provinserna talades ld lågtyska dialekter i de södra franska dialekter. Var och en av de sjutton provinserna var en liten stat eller ett land för sig. Varje provins hade typiska medeltida friheter, privilegier och rättigheter inberäknat rätten att sörja för sin egen lagstiftning och själva pålägga sig skatter. Det var när dessa rättigheter ifrågasattes och hotades av de spanska herrarna som de olika provinserna började inse att de hade gemensamma intressen och därför började samarbeta. Upproret Upproret mot Filip II var således på en gång religiöst, politiskt och ekonomiskt betingat och började 1566 då omkring 200 adelsmän från de olika provinserna bildade ett förbund för att hejda det "utländska" (spanska) inflytandet. De skickade en petition till Filip att inte införa den fruktade inkvisitionen i området och när kungen avslog denna begäran bröt en massrevolt ut. Inkvisitionen hade grundats för att värna om den rena katolska tron och den höll rättegångar däroliktänkande dömdes till grymma straff På en vecka plundrade fanatiska kalvinister fyrahundra kyrkor. Förfärad skickade Filip dit inkvisitionen, truppförstärkningar ochhertigenhertigen av Alba, som lät upprätta en upprorsdomstol, som fick öknamnet "blodsdomstolen" och så var kriget ett faktum. I ledningen för upproret framträdde en av de adelsmän vars egendom blivit beslagtagen, Filips ståthållare i grevskapet Holland, Vilhelm av Oranien (kallad den tyste) tog den antispanska stämningen överhand över de religiösa motsättningarna. Representanter för alla de sjutton provinserna sköt den religiösa iö frågan åt sidan och bildade d ett förbund för att till varje pris driva ut spanjorerna blev hertigen av Parma guvernör över Spanska Nederländerna och han lyckades med

56

57

58 Spanien 1600-talets första hälft

59 00-TALETS EUROPA

60 Francis Drake Drake, Sir Francis, f. ca 1543, d. 1596, engelsk sjömilitär och upptäcktsresande. D. blev tidigt ryktbar genom framgångsrika kaperiföretag(se länk om kaparbrev) mot spanjorerna. Åren gjorde han en världsomsegling som understöddes av drottning Elisabet. D. avseglade från England med fem mindre skepp. Han kom först fram till Sydamerikas östkust, seglade genom Magellans sund och nådde Stilla havet Han seglade upp längs Sydamerikas västkust, gjorde bl.a. strandhugg i Chile och Peru, vände vid 48 nordlig bredd, korsade Stilla havet, nådde Moluckerna och anlände till Plymouth 26 september D. var den förste engelske sjökapten som seglade jorden runt och han adlades ombord på sitt skepp av drottningen. År 1587, i samband med att den spanska flottan samlades före avseglingen mot England, trängde D. in i Cadiz hamn och förstörde många skepp. Sin största berömmelse vann han som viceamiral i slaget vid Gravelines mot "den oövervinneliga armadan" D. var en djärv och företagsam befälhavare, som för sina efterkommande landsmän blivit en symbol för brittisk sjömakt.

61 arför förlorade den spanska armadan Dålig spansk ledning Dåligt väder Engelska fartygen lättrörligare ilka följder: Katolska lk kyrkans k motreformation hejdades d Spaniens sjöherravälde hejdades Enland utvecklades mot en märldsmakt ur utvecklades Spanien under 1600 talet? Andra rangens nation Portugal gör sig fritt Förlorade sina besittningar i Europa Redan 1571 hade Spanien förlorat norra delen ( i stort det vi idag kallar Holland) av Spanska Nederländerna Bildkälla: /masg/sagor.htm

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Målbeskrivning Historia. Världskartan ritas. Namn:.. Läxa: Onsdag V.41 sid 136-139 i SOL 2001 eller sid 17-19 i SO-Lätt 2001

Målbeskrivning Historia. Världskartan ritas. Namn:.. Läxa: Onsdag V.41 sid 136-139 i SOL 2001 eller sid 17-19 i SO-Lätt 2001 Målbeskrivning Historia Världskartan ritas Namn:.. Läxa: Onsdag V.41 sid 136-139 i SOL 2001 eller sid 17-19 i SO-Lätt 2001 Läxa: Fredag V.42 sid 140-146 i SOL 2001 eller sid 20-24 i SO-Lätt 2001. Prov:

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

ORSAKER TILL DEN ENGELSKA REVOLUTIONEN

ORSAKER TILL DEN ENGELSKA REVOLUTIONEN ORSAKER TILL DEN ENGELSKA REVOLUTIONEN BAKGRUND Crécy 26 augusti 1346 (En del av det s.k. Hundraårskriget 1337-1453) Engelska långbågar Kanoner DIGERDÖDEN 1348-49 Pandemi som medförde en enorm folkminskning

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Renässansen

Renässansen Renässansen 1400-1600 Renässansen är tiden direkt efter medeltiden. Ingen klar brytningsperiod en förändring i samhället under lång tid. Renässansen kan förknippas med nya tekniska innovationer i Europa

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3 Flik 7 Innehåll Europa tar form 7:1 Världskartan ritas 7:1 Tre stormakter 7:1 Den amerikanska revolutionen 7:2 Franska revolutionen 7:2 Den industriella revolutionen 7:3 Drömmen om ett Europa i fred 7:3

Läs mer

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande USA:s historia Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande Krigiska listiga och dödade oskyldiga vita

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet

1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet Inledning 1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet Efter den franska revolutionen samt Napoleons fall skulle Europa aldrig mer vara sig likt. Som ni vet bidrog Upplysningstiden under 1700-talet

Läs mer

Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen Amerikanska revolutionen 1776 1783 Amerikanska revolutionen Eller amerikanska frihetskriget - Storbritannien hade kolonialiserat USA på 1600- talet - Sammanlagt 13 kolonier på Östkusten - Britter som flytt

Läs mer

MEDELTIDEN. Tidig Medeltid ( ) Högmedeltid ( ) Senmedeltid ( )

MEDELTIDEN. Tidig Medeltid ( ) Högmedeltid ( ) Senmedeltid ( ) MEDELTIDEN Tidig Medeltid (476-1000) Högmedeltid (1000-1300) Senmedeltid (1300-1500) TIDIG MEDELTID - POLITIK 476 sista Romerska Kejsaren störtas! Feodalism Feudum (jordinnehav) att äga jord var mycket

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet.

Ryssland. Broderfolk till serberna på Balkan. Ville ha tillgång till hamnar i Medelhavet. Första världskriget Europa år 1900 Optimism och framtidstro. Mer eller mindre lång sammanhängande fred. Industriexplosion. Tekniken tog stora steg framåt. Titanic lysande exempel på hur det inte alltid

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

Revolutionernas tidevarv

Revolutionernas tidevarv Revolutionernas tidevarv Bakgrund/förutsättningar Vetenskapliga framsteg på 1600-talet; grundade på erfarenheter (empirismen) o förnuftstro (rationalismen), ledde till en inriktning på det för människan

Läs mer

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen - Varför ville amerikanerna upphöra att tillhöra det brittiska riket? - Varför hade England höjt skatterna för de amerikanska bosättarna? Händelse: Amerika blir

Läs mer

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid 17 Könsrelationernas betydelse för samhällsorganisationen 20 Klerkernas tid stat och kyrka etableras 22 Adelns

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

Stormaktstiden utförlig. fakta

Stormaktstiden utförlig. fakta Stormaktstiden utförlig Stormaktstiden varade i ca 100 år. Från 1611-1718. Sverige var stort till ytan med hade endast 1 miljon invånare. Det var inte mycket, jämfört med Tyskland och Frankrike som hade

Läs mer

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för Kommentarer Syfte Betyg E Betyg C Betyg A Du ska kunna förklara en historisk händelse och peka på vilka personer som var inblandade, samt redogöra för orsaker och konsekvenser. 1. Kunskaper om tidsperioder,

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia

Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia Filmhandledning av Petronella Ekström - Örebro Den stora amerikaresan: USA:s historia Målgrupp: 7-9 Tema: USA, historia, slaveri, västerländsk historieskrivning Sökord: USA, historia, slaveri, västerländsk

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige

Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige Vikingatid medeltid - Norden började kristnas på 900- talet, under vikingatiden. - Norra (nuvarande) Sverige och Finland kristnades sist.

Läs mer

Upplysningstidens karta

Upplysningstidens karta Upplysningstidens karta (interaktiv via länken nedan läs och lär dig om händelser) http://www.worldology.com/europe/enlightenment_lg.htm Handelsmönster år 1770 http://qed.princeton.edu/getfile.php?f=european_empires_and_trade_c._1770.jp

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI 1789 Frihet, jämlikhet, broderskap Vad är historia? Vad är historia? Frågan är svår att definiera då svaren är många. Det som man säkert kan säga är att historia handlar om

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Vallonernas reformerta tro. Edgar Almén 2015-09-19

Vallonernas reformerta tro. Edgar Almén 2015-09-19 Vallonernas reformerta tro Edgar Almén 2015-09-19 Disposition Läroböcker och handböcker om skillnaden mellan lutherskt och reformert Problematiskt redan som beskrivning av nuläget Olika beskrivningar

Läs mer

KOLONIALISMEN & DEN AMERIKANSKA

KOLONIALISMEN & DEN AMERIKANSKA KOLONIALISMEN & DEN AMERIKANSKA REVOLUTIONEN 1775-1783 Mikael C. Svensson BAKGRUND TILL KOLONIERNA Jag påstår att vi är den bästa rasen i världen och att ju större del av världen som vi har under oss,

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Hur byggdes Rom enligt sagan?

Hur byggdes Rom enligt sagan? Hur byggdes Rom enligt sagan? Sagan berättar att två små pojkar, Romulus och Remus, lades i en korg på floden Tibern. Deras mamma var en prinsessa och deras morfar var kung. Pojkarnas morfar jagades sedan

Läs mer

L E K T I O N S A N T E C K N I N G A R RENÄSSANSKONST. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

L E K T I O N S A N T E C K N I N G A R RENÄSSANSKONST. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). VT 2009 L E K T I O N S A N T E C K N I N G A R RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra

Läs mer

Levande historia 7 9 STORDIOR FRÅGOR. Kaj Hildingson. Natur och Kultur

Levande historia 7 9 STORDIOR FRÅGOR. Kaj Hildingson. Natur och Kultur STORDIOR FRÅGOR Kaj Hildingson BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27323, 102 54 Stockholm Tfn

Läs mer

Sjöröveri nu och då Ämne: SO/Sv Namn: Klara Boie Handledare: Erik Klass: 9 Årtal: 2009

Sjöröveri nu och då Ämne: SO/Sv Namn: Klara Boie Handledare: Erik Klass: 9 Årtal: 2009 Sjöröveri nu och då Ämne: SO/Sv Namn: Klara Boie Handledare: Erik Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning SJÖRÖVERI NU OCH DÅ...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...3 BAKGRUND...3 SYFTE...3 METOD...3

Läs mer

MEDELTIDEN. ca

MEDELTIDEN. ca MEDELTIDEN ca1050-1520 Medeltiden var en intensiv expansionsperiod, både materiellt och andligt. Under medeltiden utvecklades jordbruket i takt med att nya jordbruksmetoder och uppfinningar togs i bruk.

Läs mer

Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område under sig.

Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område under sig. Romarrikets Uppgång. Roms historia Republikens Födelse. 750 f Kr 509 f Kr. Romarrikets uppväxt börjar i staden Rom. Historien handlar om en stad och hur den sakta men säkert lägger ett allt större område

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

Första världskriget The Great War

Första världskriget The Great War Första världskriget The Great War Europa 1800-talet Nationalismen: en ny tanke samma språk, religion och kultur skulle bli ett land Italien enas Tyskland (tidigare 38 stater) enades 1871 under Bismark

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Lärarhandledning: Kolonialismens Historia Koloniernas födelse & Världsimperium. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Kolonialismens Historia Koloniernas födelse & Världsimperium. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Kolonialismens Historia Koloniernas födelse & Världsimperium Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T42716 / T42816 Ämnen: Historia Målgrupp: Grundskola 7-9, Gymnasium Speltid: 15

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer

Den väpnade freden 1871-1914

Den väpnade freden 1871-1914 Den väpnade freden 1871-1914 Osäkerhet och misstro Alla förberedde sig för krig Industrialiseringen gav resurser Värnplikt Allianser Trippelalliansen Tyskland, Österrike, Italien (till 1915) (inkl. Bulgarien

Läs mer

För varje epok kommer här att ställas upp de viktigaste sakerna vad gäller ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållanden.

För varje epok kommer här att ställas upp de viktigaste sakerna vad gäller ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållanden. Följande text är tagen ifrån http://stiglundberg.org/historiska-epoker/, texten är ursprungligen skriven av Gymnasieläraren Sofia Ahlgren. Texten är editerad och korrekturläst av mig. Att beskriva en epok

Läs mer

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kyrkans första 300 år Kyrkans förföljelse slutade med kejsarens Konstantin toleransdekret. Han arrangerade Första konciliet (kyrkomötet) i

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

Instuderingsfrågor Frågorna utgår från den litteratur som är aktuell under VT14. Observera att frågorna liksom tentamen täcker hela kurslitteraturen, inklusive Axplock och Frängsmyrs Svensk idéhistoria.

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Av hänsyn till upphovsrätten är vissa bilder borttagna.

Av hänsyn till upphovsrätten är vissa bilder borttagna. Käre användare! Denna pdf-fil är nedladdad från webbplatsen för Illustrerad Vetenskap Historia (www.varldenshistoria.se) och får inte lämnas vidare till tredje part. Av hänsyn till upphovsrätten är vissa

Läs mer

Instuderingsfrågor i historia åk 7

Instuderingsfrågor i historia åk 7 Instuderingsfrågor i historia åk 7 Läroboken s. 32-37 1. Vad innebär nationalismen? 2. Vem enade det tyska riket år 1871? 3. Vad kallades denna man? 4. Varför hade han fått detta smeknamn? 5. Mot vilka

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Mayanska jordbruksmetoderna

Mayanska jordbruksmetoderna Allmänt om Mayorna Mayalandet sträckte sig från sydöstra delen av Mexico till de allra västra delarna av Honduras. Området kan delas in i tre zoner. Enligt en forskning kom de första människorna som bosatte

Läs mer

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Måndag, 10 November, 2014 ORSAKER ORSAKER ORSAKER

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Måndag, 10 November, 2014 ORSAKER ORSAKER ORSAKER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION Etablerad 2014 ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Måndag, 10 November, 2014 HVISTORIA Denna presentation är en del av det arbete som ingår i det historiska projektet HVISTORIA

Läs mer

Romarriket. Historia

Romarriket. Historia Romarriket Historia Rom - staden som växte fram. Rom växte fram vid floden Tibern. Staden passade bra för handel då det fanns flera landsvägar som möttes samtidigt som det gick att segla in med stora skepp.

Läs mer

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2015 ORSAKER ORSAKER ORSAKER

VARFÖR KRIG? FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION. ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2015 ORSAKER ORSAKER ORSAKER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET - PRESENTATION Etablerad 2014 ORSAKER TILL FÖRSTA VÄRLDSKRIGET November 2015 HVISTORIA Denna presentation är en del av det arbete som ingår i det historiska projektet HVISTORIA för

Läs mer

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika Bild: Giovanni Dall'Orto Varghona med tvillingarna Romulus och Remus. I romersk mytologi var det Romulus som grundade staden Rom. SPQR är en förkortning för "senaten och det romerska folket". Romarriket

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer