SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond"

Transkript

1 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel Mål nr B :06 Avd meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn Ekobrottsmyndigheten, Valhalla Tilltalad Tor Klurig Frihetsberövande: Häktad. Medborgare i Utopia Offentlig försvarare: advokaten Knalle Skjutjärn Siktesgatan Odenshög DOMSLUT BEGÅNGNA BROTT LAGRUM 1. Bokföringsbrott 11 kap 5 brottsbalken 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) 3. Försvårande av skattekontroll 10 skattebrottslagen (1971:69) PÅFÖLJD M M Fängelse två (2) år SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

2 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 2 Rotel Mål nr B :06 Avd meddelad i Valhalla BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M M 1. Tor Klurig meddelas näringsförbud från den 4 juni 2006 till den 4 juni Förbudet skall gälla omedelbart. 2. Beslaget av bokföringsinformation skall bestå till dess dom i målet vinner laga kraft (BLG , 07 [ej p. 3,5,6 och del av p.4 som hävts], 10, 11, 13, 14, 16, 17 och 18) 3. Utvisningsyrkandet ogillas 4. Knalle Skjutjärn tillerkänns av allmänna medel ersättning med etthundraartontusensexhundranittiotvå ( ) kr 5. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten 6. Tor Klurig skall kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom

3 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 3 Rotel Mål nr B :06 Avd meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn Ekobrottsmyndigheten, Valhalla Tilltalad Ove Pundig Frihetsberövande: Häktad Offentlig försvarare: Advokaten Rulle Kulspruta Box Uggleby DOMSLUT BEGÅNGNA BROTT LAGRUM 1. Bokföringsbrott 11 kap 5 p brottsbalken 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) 3. Försvårande av skattekontroll 10 skattebrottslagen (1971:69) PÅFÖLJD M M Fängelse fyra (4) år SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalade åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

4 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 4 Rotel Mål nr B :06 Avd meddelad i Valhalla BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M M 1. Ove Pundig meddelas näringsförbud från den 4 juni 2006 till den 4 juni Förbudet skall gälla omedelbart. 2. Beslaget av bokföringsinformation skall bestå till dess dom i målet vinner laga kraft (BLG , 07 [ej p. 3,5,6 och del av p.4 som hävts], 10, 11, 13, 14, 16, 17 och 18) 3. Rulle Kulspruta tillerkänns av allmänna medel ersättning med etthundrasextiosextusenfemhundranittio ( ) kr 4. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten. 5. Ove Pundig skall kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

5 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 5 Rotel Mål nr B :06 Avd meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: Åklagare kammaråklagare Urban Vinkeljärn Ekobrottsmyndigheten, Valhalla Tilltalad Per Knas Offentlig försvarare: advokaten Peppe Kanon Box Valhalla DOMSLUT BEGÅNGNA BROTT LAGRUM 1. Medhjälp till bokföringsbrott medelst 1 kap 5, 6, 15 kap 11 osant intygande. 23 kap 4 brottsbalken 2. Medhjälp till grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69), medelst osant intygande 15 kap 11 och 23 kap 4 brottsbalken 3. Medhjälp till försvårande av 10 skattebrottslagen skattekontroll medelst osant (1971:69), 15 kap 11 och 23 intygande kap 4 brottsbalken PÅFÖLJD M M Fängelse ett (1) år sex (6) månander SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalade åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

6 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 6 Rotel Mål nr B :06 Avd meddelad i Valhalla BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M M 1. Per Knas meddelas näringsförbud från den 4 juni 2006 till den 4 juni Förbudet skall gälla omedelbart. 2. Billy Pistol som tidigare varit förordnad som offentlig försvarare för Per Knas tillerkänns av allmänna medel ersättning med femtiosextusentrehundrasextioåtta (56 368) kr. 3. Peppe Kanon tillerkänns av allmänna medel ersättning med sextiofemtusenåtta (65 008) kr. 4. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten.

7 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 7 Rotel Mål nr B :06 Avd meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn Ekobrottsmyndigheten, Valhalla Tilltalad Jan Salig Medborgare i Utopia Offentlig försvarare: advokaten Julle Magasin Krutgatan Valhalla DOMSLUT BEGÅNGNA BROTT LAGRUM Medhjälp till grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) och 23 kap 4 brottsbalken PÅFÖLJD M M Fängelse åtta (8) månader ANDRA LAGRUM SOM ÅBEROPAS 34 kap 1 1 st 2 p brottsbalken SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalade åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

8 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 8 BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M M 1. Julle Magasin tillerkänns av allmänna medel ersättning med nittiotusensexhundraåttionio (90 689) kr. 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten

9 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 9 YRKANDEN Åklagaren har yrkat i enlighet med domstolsbilaga 1 med där angivna justeringar. Tingsrätten har den 11 maj 2006, sedan åklagaren lagt ned åtalet under punkt 5 mot Jan Salig meddelat frikännande dom i nämnda del. De tilltalade har på grund av brott som prövats genom denna dom varit berövade friheten såsom anhållan och häktade; Ove Pundig och Tor Klurig sedan sen 16 januari 2006 och Per Knas under tiden den 11 april maj DOMSKÄL Samtliga tilltalade har bestritt ansvar för de gärningar som åklagaren lagt dem till last. Ove Pundig har berättat: Under första delen av tvåtusentalet började han i städbranschen och startade en enskild firma där endast han själv var verksam. Efter att under en tid drivit rörelsen som kommanditbolag ombildades företaget i början av 2003 till ett aktiebolag under firma Skur Service AB. I samband därmed bad han kusinen Tor Klurig att ställa upp som styrelsesuppleant. Under andra halvåret 2003 uppgick skulderna i bolaget till mellan och kr vilket resulterade i att han i början av 2004 blev av med F-skattesedeln. I juli 2005 övergick verksamheten till det nybildade bolaget Puts Service AB som han blev VD för och i samband därmed sattes kusinen in som ordinarie styrelseledamot. Vid denna tid uppgick skulderna i Skur Service AB till ca kr och för att bli av med skulderna bestämde han sig för att sälja detta bolaget. De skulder som enligt konkursbouppteckningen skulle ah uppgått till 1,5 miljoner kr måste ha uppkommit efter försäljningen. Köparen som betalade kr för Skur Service AB, kände till att bolaget hade skulder på kr. Endast han och kusinen tecknade bolagens firma. Under en period då Ove Pundig inte satt med i styrelsen kunde han ta ut pengar genom att kusinen skrev ut fullmakt åt honom. Under 2004 hade bolaget kanske 16 anställda men det kan också ha varit fler beroende på hur mycket arbete som fanns. Ytterligare personer har varit engagerade i företaget men uppgifterna om dessa personer hanns inte med att lämna till bokföraren innan han blev frihetsberövad i detta målet. Vid något tillfälle i januari 2006 tänkte han överlämna en lista på ca 120 namn till bokföraren som emellertid tyckte att det kunde vänta. Ove Pundig försökte att hålla reda på att de anställda skulle överlämna skattsedel och att de hade ett konto till vilket lönen skulle kunna utbetalas. Lön till de anställda sattes in på vederbörandes konto om sådant fanns. I annat fall betalades lönen ut kontakt. Han är osäker på hur han kom i kontakt med Feja service AB. Han tror att personen som representerade Feja service AB uppgav att han hette Jonas. Denne uppgav per telefon att han hade en städfirma och frågade Ove Pundig om han behövde hjälp. De bestämde sig för att träffas och till mötet kom två personer varav den ene uppgav att han hette Jonas medan den andre var en äldre person som han inte vet namnet på. Jonas är

10 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 10 förmodligen samma person som Per Knas. De fortsatta kontakterna med Feja service AB gick via Per Knas. Ove Pundig kom överens med denne om ett paketpris per månad för de uppdrag som Feja service AB skulle utföra men att priset per månad kunde bli högre om det var ett stort jobb och mindre om jobbet var mindre. De överenskom även att fakturering skulle ske månadsvis. Fakturorna överlämnades av Per Knas på företagets kontor men det kunde också ske utanför på gatan. Pengarna överlämnades mestadels på kontoret men det hände att så kunde ske i Ove Pundigs bil vid de tillfällen då Per Knas stod utanför och väntade på honom. Kvittensen skrevs ut vid samma tillfälle men det kan ha hänt att vissa kvittenser har felaktiga datumangivelser. Ove Pundig brukade ha med sig en firmastämpel för sådana tillfällen. Ove Pundig kontrollerade summorna genom att granska det arbete som faktiskt utförts; Ove Pundig hade också en mycket god uppfattning om hur mycket städ- och diskarbete som i varje enskilt fall behövde läggas ned. Eftersom Per Knas hade sagt att Feja service AB var ett seriöst företag litade han på honom. Det var Feja service AB:s egna arbetsledare som talade om för sina arbetstagare var arbetet skulle utföras och hur det skulle ske. Det rörde sig mest om mindre restauranger som inte krävde så mycket instruktioner. Det kan stämma att utbetalningarna till Feja service AB uppgick till elva miljoner kr. Det är riktigt att han fört över ungefär 3 miljoner kr av bolagets medel till eget konto. Av dessa pengar skulle ungefär 1,5 miljoner kr användas till ett förvärv av en rörelse vilket också skedde. Ove Pundig hade inte någon aning om att en sådan överföring skulle vara förbjuden. I övrigt har pengarna använts till att betala kostnader i bolaget, bl a till Feja service AB och även till egna bolagets löner och andra skulder. Det sattes även in ca 1,5 miljoner kr på Tor Klurigs konto. Även dess pengar användes till löner och andra kostnader i bolagen. Överföringen till de privat kontona hade enbart en praktisk orsak eftersom kontantuttag utan förbeställning endast kunde ske med ett begränsat belopp, ca kr, vid varje tillfälle. Någon gång i april 2003 anlitade han Pelle Pank som han lämnade bokföringen till. Han lämnade i slutet av varje månad skattedeklarationen och fakturor. Oftast skrev han på in blanco och Pelle Pank fyllde sedan i skattedeklarationen. Ove Pundig blev så småningom missnöjd med Pelle Pank eftersom han överlämnade arbetet till sin dotter i stället för att själv ta hand om bokföringen. Ove Pundig fick också uppfattningen att Pelle Pank hade dålig ordning på papperna. Vid något tillfälle tog han med sig en pärm med fakturor från Feja service AB till Pelle Pank vilket kan ha ägt rum ca två månader efter det att samarbetet med Pelle Pank inleddes. Ove Pundig tyckte emellertid att det var så stökigt på Pelle Panks kontor att han bestämde sig för att inte lämna ifrån sig pärmen med fakturorna. Han avbröt emellertid inte samarbetet med Pelle Pank förrän påföljande år då han i februari 2004 överlämnade uppdraget till Kalle Kalkyl som bl a hjälpte honom med årsredovisningen. Det är riktigt att han i januari 2004 vände sig till ytterligare en bokföringsbyrå och anledningen till detta var att han kände att Kalle Kalkyl inte hade tid för honom. Under 2003 fick han hjälp med bokföringen av en flicka, Sara, som arbetade på hans kontor. På Saras inrådan skaffade han ett bokföringsprogram som de emellertid inte lyckades installera och sedan gick månaderna utan att bokföringen kom igång. I maj slutade Sara och under sommaren hade han inte någon som hjälpte honom med arbetet. Alla fakturor och kvitton satters emellertid in i pärmar och sparades.

11 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 11 Tor Klurig: Någon gång under 2002 började han att arbeta som städare i kusinens företag. Under januari 2003 blev han ombedd av sin kusin att skriva på ett papper som hade med kusinens företag att göra. Han skrev på papperet men förstod inte att han därigenom kom att bli styrelsesuppleant i Skur Service AB. Det är riktigt att han fick teckna företagets firma men han hade inte någon kunskap om sådana saker. Kusinen förklarade inte heller varför han skulle bli styrelsesuppleant och Tor Klurig trodde att han skulle bevittna någon handling. Han kände inte till att han hade något ansvar för bolagets verksamhet. Tor Klurig arbetade i företaget som städare fram till slutet av 2003 då han även fick en arbetsledande befattning. Detta innebar att han ledde det faktiska arbetet vid de restauranger som ingick i Näbbgäddankedjan, t ex Nejonögat och Stören. I hans arbete ingick även att svara för kontakterna med dessa restaurangchefer. Vid sidan av honom fanns det andra arbetsledare, t ex Jan Salig som svarade för andra restauranger. Vid något tillfälle år 2004 då han var på Skur Service AB:s kontor, lade han märke till att företaget hade krav på sig från kronofogden. Det upprörde honom eftersom han inte ville ha sitt namn ihopkopplat med sådana saker. Då han senare krävde kusinen på en förklaring började de att bråka om hans ställning i bolaget. Ove Pundig sade till honom att skulden skulle betalas och att han inte skulle befatta sig med det. Tor Klurig minns att det under 2004 förekom ytterligare ett krav från kronofogden och att han fick beskedet att skulden hade reglerats. Han kände till att det förekom svart arbetskraft och han diskuterade saken med kusinen. Under vissa perioder var det svårt att rekrytera personal vilket medförde att de var nödsakade att använda sig även av sådan arbetskraft. Han har hört talas om Feja service AB men har inte någon kännedom om företaget. Det är riktigt att han vid polisförhören förnekat all kännedom om Feja service AB och att han skulle ha varit arbetsledare. Han uppgav även att bolaget endast skulle ha haft några enstaka restauranger som kunder. Anledningen till att han uppgav detta var att han kände sig rädd och inte visste hur han skulle agera. Det är riktigt att pengar från bolaget regelbundet sattes in på hans privata konto. När så skedde tog han ut pengarna och lämnade dessa på kontoret efter avdrag för sin egen lön. Detta gjorde han eftersom han blev tillsagd att göra det. Det är riktigt at han skrivit på årsredovisningen för 2004 vilket han gjorde eftersom han trodde att allt var i sin ordning. Det förekommer dokument med hans namnteckning som har skrivits dit av någon annan. Per Knas: Det är riktigt att han satt i Feja service AB:s styrelse. Han har varit och är styrelseledamot i flera andra bolag, men han kommer inte ihåg alla bolagsnamnen. Hans enda uppgift i Feja service styrelse var att sitta där. Han fick ersättning om tretusen kronor i månaden som en person som heter Bengt Blarig betalade till honom. Som motprestation hämtade Per Knas pengar och satte in dem i bolaget Feja service AB. Vid ett tillfälle fick han ett samtal från Ove Pundig som behövde folk, men han svarade att denne skulle vända sig till Bengt Blarig eftersom det var han som skötte sådana saker. Det är riktigt att Per Knas varit på Skur Service AB:s kontor där han tog han emot pengarna och kvitterade dem. Fakturorna hade redan skickats dit. Det är han som undertecknat kvittenserna trots att namnteckningarna är annorlunda jämfört med hur han vanligtvis skriver sitt namn. Han kan inte förklara varför han skrev namnet på annat sätt. Alla kvittenser som upprättats, finns med i förundersökningsmaterialet och han har tagit emot pengar vid samma tillfällen som kvittenserna undertecknats. Det var en överenskommelse mellan Bengt Blarig och Ove Pundig att pengarna skulle överlämnas

12 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 12 kontant. De datum som angetts på kvittenserna är riktiga, även de som kvitterats vid annan tidpunkt än i slutet av månaden. Det är möjligt att han tog emot pengar och kvitterade dem även på julafton och nyårsafton. Ove Pundig var alltid på plats då pengarna överlämnades. Han minns inte närmare hur det kom sig att Ove Pundig undertecknade en kvittens samma datum som denne tydligen befann sig i Utopia. Per Knas minns inte så mycket av den första gången han kvitterade ut pengar, en halv miljon kronor. Han räknade dem inte och litade på Ove Pundig. Han uppfattade sig själv som målvakt, d.v.s. en person som bara sitter i styrelsen och som inte gör eller bryr sig om något annat. Han var inte medveten om att det pågick någon brottslig verksamhet i bolagen. Jan Salig: Han anställdes i Skur Service AB Han hade ställning som arbetsledare, vilket innebar att han visade personalen hur diskning och städning skulle utföras. Han arbetade på olika restauranger. Vissa anställda arbetade bara en eller ett par dagar. Det var Ove Pundig som betalade ut lön till arbetarna, Jan Salig har aldrig gjort det. Det var ett hemlighetsmakeri kring löneutbetalningarna men Jan Salig har inte sett eller hört något om svarta löner. Han var på kontoret ibland när lönerna utbetalades. När Ove Pundig bad honom att ut pengar från Skur Service AB:s konto gjorde han detta och lämnade sedan över pengarna till Ove Pundig. Jan Salig tog ut kronor två till tre gånger i månaden. Han tyckte inte det var konstigt att Ove Pundig inte själv kunde ta ut allt som behövdes eftersom det fanns en beloppsbegränsning. Jan Salig känner inte till hur mycket som restaurangerna fakturerades och inte heller hur mycket som betalades ut till de anställda. Jan Salig har inte sett om Ove Pundig upprättat falska fakturor. Det är emellertid riktigt att han för polisen berättat att Ove Pundig tillsammans med några andra personer hade upprättat falska fakturor från Jan Saligs firma Ren städservice, vilket han upptäckte då han fick papper om det från skatteverket. Jan Salig fick ingen förklaring från Ove Pundig utan tillsades att han inte skulle lägga sig i det. Han misstänkte inte att det fuskades i företaget trots att skattverket reagerade på att det inte betalats in arbetsgivaravgifter eller deklarerats för Ren städservices räkning. Han trodde allting var i sin ordning även i Skur Service AB och hade ingen anledning att misstänka att svarta löner utbetalades. Han vet inte om Ove Pundig använde underentreprenörer, eftersom han alltid jobbat för Skur Service AB. Han känner inte till Feja service AB. I målet har förhör hållits med Räkna Rätt, Per Silja, Lisa Tumme, Tom Boll, Turi Spel, Pelle Pank, Kalle Kalkyl, Hulda Måne, Sten Ärlig, Dan Gourmand och Goda Hopp. Viss skriftlig bevisning har åberopats. Tingsrätten gör följande bedömning. Åtalspunkten 1 och 2 Till grund för åtalet för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll samt åtalet för grovt skattebrott ligger främst åklagarens påstående att de fakturor som utställts av Feja service AB inte motsvaras av några verkliga affärshändelser utan att de således är osanna. Tingsrätten kommer därför först att ta ställning till denna fråga.

13 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 13 Det har framkommit ett flertal omständigheter som gör att fakturornas sanningshalt kan sättas i fråga. Det har således framkommit vid förhör med Per Knas som enligt Ove Pundig varit den person som företrätt Feja service AB, att hans uppgift varit att endast skriva på handlingar som förelades honom och att han inte hade någon kännedom om verksamheten i Feja service AB. Detta bolag försattes i konkurs den 22 september 2004 och vid utredningen av detta bolaget har inte framkommit någonting som tyder på att Feja service AB bedrivit någon uthyrningsverksamhet eller att bolaget ens haft några anställda. Skulderna i bolaget inskränkte sig också till en mindre skatteskuld och till en skuld avseende sexologisk psykoterapi. De fakturor som anges komma från Feja service AB, sammanlagt 28 stycken och uppgående till ca nio miljoner kr jämte mervärdesskatt, innehåller genomgående mycket knapphändig information t e x ersättning för städning och diskning medan de fakturor som Skur Service AB skickat till sina uppdragsgivare upptar betydligt mer information angående det arbete som utförts, tidsåtgången härför och debiteringsnorm. Sådan information kan endast ha känts till av den som låtit utföra det faktiska arbetet. Eftersom Ove Pundig uppgett att hans kontakter med Feja service AB endast gått genom Per Knas och då denne inte hade någon kunskap om verksamheten i bolaget måste således Ove Pundig fått kunskapen från annat håll. Det framstår även som svårförklarligt varför Feja service AB:s fakturor anger leveransvillkor CIF och leveransätt by air som inte har någon relevans för den verksamhet som Feja service AB påstås ha bedrivit. Genomgående har Per Knas varit mycket svävande när han tillfrågats om hur det gick till då han skulle ha mottagit betalning av Ove Pundig. Han har således först uppgett att betalning genomgående skedde i slutet av varje månad men då han upplyst om att pengar kvitterats även vid ett flertal andra tillfällen har han uppgett att så nog var fallet eftersom kvittering alltid skedde den dag pengarna överlämnades. Det framstår också som märkligt att Per Knas haft svårt att minnas det första tillfället i februari 2003 då han skulle ha kvitterat och mottagit inte mindre än kr av Ove Pundig. Det kan här anmärkas att Ove Pundig uppgett att han denna dag befann sig i Utopia och där gjort ett kontantuttag. Såvitt framkommit har inte någon annan person än Ove Pundig känt till att arbetskraft skulle ha anlitats via en underentrepenör. Sammantaget står det därför klart att de fakturor som härstammar från Feja service AB är osanna och således inte motsvaras av några affärshändelser. Tingsrätten övergår därefter att behandla åtalet för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll samt medhjälp till dessa brott. Eftersom tingsrätten konstaterat att fakturorna från Feja service AB är osanna följer att bokföringen och årsbokslutet i Skur Service AB för räkenskapsåret innehållit osanna verifikat i motsvarande mån. Det har också framkommit att bokföringen under räkenskapsåret 2004 varit bristfällig i flera avseenden och att det gjorts åtminstone tre försök att göra om bokföringen vilket lett till att det inte längre är möjligt att i huvudsak följa rörelsens förlopp med hjälp av bokföringen. Det råder inte någon tvekan om att Ove Pundig insett att han åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att begagna sig av osanna fakturor. Han måste därutöver

14 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 14 även ha insett att den löpande bokföringen även i övriga hänseenden inte fördes på ett betryggande sätt och han har själv tillstått bokföringen under 2005 upphörde helt och hållet liksom att varken årsbokslut eller årsredovisning i Puts Service AB kom att upprättas. Åtalet mot honom för bokföringsbrott skall därför bifallas. Han skall även dömas för försvårande av skattekontroll genom att uppsåtligen ha åsidosatt bokföringsskyldigheten i bolagen vilket gett upphov till att statens kontrollverksamhet vid beräkning av skatter och avgifter allvarligt försvårats. När det gäller Tor Klurig är det utrett att han alltsedan januari 2002 varit styrelsesuppleant i Puts Service AB och senare även styrelseledamot i Skur Service AB. Han har visserligen framhållit att han inte förstod att han därigenom påtagit sig något ansvar för verksamheten i företagen. Han har emellertid berättat att han kände ett stort obehag av att kopplas samman med de utestående skattefordringar som kronofogden vid två tillfällen krävde betalning för och han har också berättat att han i anledning därav förde diskussioner med Ove Pundig angående sitt ansvar för företagets skötsel. Det kan därför hållas för visst att han haft en betydligt större insikt om sin ställning i företagen än vad han velat vidgå. Av vittnesförhöret med restaurangchefen Dan Gourmand har också framkommit att denne uppfattade både Ove Pundig och Tor Klurig som ägare av företaget och att han diskuterade uppkommande avtalsfrågor med bägge två. Med hänsyn till det ovan sagde har Tor Klurig i varje fall av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten på sätt åklagaren gjort gällande samt även av grov oaktsamhet gjort sig skyldig till försvårande av skattekontroll. Brotten är att anse som grova på de skäl som åklagaren anfört. Beträffande Per Knas är det utrett att han tillhandahållit osanna fakturor och även upprättat osanna kvittenser som kommit att ingå i Skur Service AB:s bokföring för räkenskapsåret Åtgärden har inneburit fara i bevishänseende. Han skall därför dömas för medhjälp till bokföringsbrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll medelst osant intygande. Vad därefter gäller åtalet för grovt skattebrott har det framkommit att bolagen utöver det antal anställda på drygt tjugotalet personer över vilka kontrolluppgift lämnats anlitat ytterligare över 30 personer som svart arbetskraft och att avsikten varit att täcka kostnaderna för denna arbetskraft med de osanna fakturorna. Vid de revisioner som företagits i Skur Service AB och Puts Service AB har framkommit att bolagen genom att lämna oriktiga uppgifter till skatteverket gett upphov till fara för att ingående mervärdesskatt felaktigt skulle tillgodoräknas bolagen och för att utgående mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter skulle undandras det allmänna med drygt kr på sätt åklagaren angett i stämningsansökningen och som skatterevisorn Räkna Rätt närmare redogjort för under huvudförhandlingen. De framräknade beloppen har inte ifrågasatts av de tilltalade.

15 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 15 Det råder inte något tvivel om att Ove Pundig uppsåtligen åberopat de falska fakturorna i syfte att undandra staten mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Han skall därför dömas för grovt skattebrott i enlighet med åklagarens yrkande. När det gäller Tor Klurig har denne vidgått att han kände till att bolagen använde sig av svart arbetskraft anlitats i mycket stor omfattning. Vid vittnesförhöret med Lisa Tumme har också framkommit att Tor Klurig utbetalade svart lön kontant till henne. Även Per Silja som arbetade som diskplockare på Nejonögat, har uppgett att hans lön utbetalades svart. Eftersom Tor Klurig varit företrädare för bolagen skall han tillsammans med sin kusin dömas för grovt skattebrott. Beträffande åtalet mot Per Knas det utrett att han medverkat till att de falska fakturorna och kvittenserna utfärdades och att han måste ha insett att dessa skulle komma till brottslig användning. Han skall därför dömas för medhjälp till grovt skattebrott medelst osant intygande. Jan Salig har medgett att han tagit ut över en miljon kr som i mindre poster utbetalats till hans bankkonto och att han därefter återlämnat pengarna till bolagen. Av hans egna uppgifter har framkommit att han förstått att pengarna skulle användas för att betala löner till de anställda och han måste i sin egenskap av arbetsledare ha haft kännedom om att löner också betalades ut svart. Även det förhållandet att han vid polisförhören berättat att Ove Pundig tidigare använt sig av falska fakturor rörande en enskild firma som innehades av Jan Salig talar för att denne hade insikt om att Ove Pundig inte var främmande för att täcka upp kostnader för svart arbetskraft. Jan Salig måste därför ha känt till att de pengar som sattes in på hans bankkonto skulle användas för betalning av svarta löner. Han kan därför inte undgå ansvar medhjälp till grovt skattebrott. Åtalspunkt 3 och 4 Ove Pundig och Tor Klurig har vitsordat att angivna belopp satts in på deras konto men har bestritt ansvar eftersom pengarna använts till att betala kostnader i Skur Service AB och således inte utgjort någon inkomst för dem att ta upp i deras deklarationer. Ove Pundig och Tor Klurig har genom att överföra medel till deras privatkonton satt sig i stånd att fritt förfoga över pengarna. Det kan hållas för visst att de haft uppsåt att undandra pengarna från inkomstbeskattning. De har därför gjort sig skyldiga till skattebedrägeri (jfr NJA 1979 s 286). Med hänsyn till beloppens storlek och då överföringen ingått som ett led i en planerad verksamhet är brotten att anses som grova.

16 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 16 Påföljdsfrågan Ove Pundig och Tor Klurig har i egenskap av ställföreträdare för Puts Service AB och Skur Service AB övertygats om brott av mycket allvarligt slag och som inneburit fara för att mycket stora belopp skulle undandras det allmänna. Brotten har inrymt mått av förslagenhet och har involverat ett flertal personer. Någon annan påföljd än fängelse kan därför inte komma i fråga. Vid straffets bestämmande tar tingsrätten hänsyn till att Ove Pundig uppenbarligen varit den drivande personen och som haft det bestämmande inflytandet över företagen. Tingsrätten bestämmer därför påföljden för hans del till fängelse fyra år. För Tor Klurigs del kan påföljden stanna vid fängelse två år. När det gäller Per Knas har hans medverkan till brotten visserligen begränsats till att tillhandahålla osanna fakturor samt utfärda falska kvittenser. De osanna handlingarna har emellertid angetts uppgå till miljonbelopp och hans medverkan har utgjort en viktig del vid genomförandet av brottsligheten. Inte heller för hans del kan någon annan påföljd än ett längre fängelsestraff komma i fråga. Tingsrätten bestämmer straffets längd till fängelse ett år och sex månader. Vad slutligen gäller Jan Salig har denne befunnits skyldig till medhjälp till grovt skattebedrägeri. Han har tidigare dömts den 17:e augusti 2005 för bl a våldtäkt och misshandel till fängelse två år och sex månader samt en 1:a januari 2006 för misshandel och olovlig körning varvid det förordnades att tidigare ådömt fängelse skulle avse även dessa brott. Straffet har ännu inte börjat avtjänas. Det brott som Jan Salig genom denna dom befunnits övertygad om är av sådan art att han skall dömas särskilt till fängelse. Tingsrätten bestämmer påföljden till fängelse åtta månader. Utvisningsfrågan Tor Klurig har motsatt sig utvisning. Det har framkommit att han vistats i Sverige i fjorton års tid och har således tillbringat större delen av sitt vuxna liv i Sverige. De brott som han befunnits skyldig till är visserligen av mycket allvarlig art men är inte av sådan beskaffenhet att de bör föranleda att Tor Klurig skall utvisas. Yrkandet härom skall därför lämnas utan bifall. Övriga frågor Det är uppenbart att näringsförbud är påkallat för Ove Pundig, Tor Klurig och Per Knas. Näringsförbudet skall gälla under fem år från denna dag. De skall även åläggas tillfälligt näringsförbud att gälla omedelbart. Beslagsyrkandet är lagligen grundat och har lämnats utan erinran. Det skall därför bifallas.

17 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 17 De tilltalade skall utge föreskriven avgift till brottsofferfonden. Eftersom det föreligger risk för att Ove Pundig och Tor Klurig på fri fot undandrager sig straffverkställighet skall de i häkte avbida att domen i ansvarsfrågan vinner laga kraft mot dem. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domstolsbilaga, (DV 400) Överklagande, ställt till Tora hovrätt, skall ha kommit in till tingsrätten senast den 25 juni Harald Billig Avräkningsunderlag, se domsbilaga 3-5

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2009-07-17 meddelad i Malmö

2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Martin Bresman, Vice chefsåklagare Lars Olson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm 1. Målsägande AB Emma

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III).

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). HFD 2013 ref 75 Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). Lagrum: 12 kap. 6 och 6 b skattebetalningslagen (1997:483) I Skatteverket ansökte

Läs mer

Bokföringsbrott. -Ansvarsfrågan. Sektionen för hälsa och samhälle

Bokföringsbrott. -Ansvarsfrågan. Sektionen för hälsa och samhälle Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Pontus Sjöström Datum: 2009-05-22 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt Bokföringsbrott -Ansvarsfrågan Författare: Abstract There are today no existing demands

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-08-06 meddelad i Göteborg

1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-08-06 meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Göteborg Mål nr: B 1814-15 PARTER (Antal tilltalade: 9) Tilltalad Israa Abou Ali, 19960201-7049 Hålegårdsvägen 29 433 32 Partille Offentlig försvarare: Advokat Claes

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 Sammanfattning En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-11-16 Göteborg

DOM 2012-11-16 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2012-11-16 Göteborg Mål nr B 4121-12 Dok.Id 270294 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Varbergs tingsrätts dom den 31 augusti 2012 i mål nr B 1371-12, se bilaga

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 LR: dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 (ref) D 11/07 1. Bakgrund Dåvarande Skattemyndigheten i W-stad (i det följande Skatteverket) har utfört skatterevision hos en av Sveriges

Läs mer

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som enbart

Läs mer