SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond"

Transkript

1 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel Mål nr B :06 Avd meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn Ekobrottsmyndigheten, Valhalla Tilltalad Tor Klurig Frihetsberövande: Häktad. Medborgare i Utopia Offentlig försvarare: advokaten Knalle Skjutjärn Siktesgatan Odenshög DOMSLUT BEGÅNGNA BROTT LAGRUM 1. Bokföringsbrott 11 kap 5 brottsbalken 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) 3. Försvårande av skattekontroll 10 skattebrottslagen (1971:69) PÅFÖLJD M M Fängelse två (2) år SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

2 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 2 Rotel Mål nr B :06 Avd meddelad i Valhalla BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M M 1. Tor Klurig meddelas näringsförbud från den 4 juni 2006 till den 4 juni Förbudet skall gälla omedelbart. 2. Beslaget av bokföringsinformation skall bestå till dess dom i målet vinner laga kraft (BLG , 07 [ej p. 3,5,6 och del av p.4 som hävts], 10, 11, 13, 14, 16, 17 och 18) 3. Utvisningsyrkandet ogillas 4. Knalle Skjutjärn tillerkänns av allmänna medel ersättning med etthundraartontusensexhundranittiotvå ( ) kr 5. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten 6. Tor Klurig skall kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom

3 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 3 Rotel Mål nr B :06 Avd meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn Ekobrottsmyndigheten, Valhalla Tilltalad Ove Pundig Frihetsberövande: Häktad Offentlig försvarare: Advokaten Rulle Kulspruta Box Uggleby DOMSLUT BEGÅNGNA BROTT LAGRUM 1. Bokföringsbrott 11 kap 5 p brottsbalken 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) 3. Försvårande av skattekontroll 10 skattebrottslagen (1971:69) PÅFÖLJD M M Fängelse fyra (4) år SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalade åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

4 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 4 Rotel Mål nr B :06 Avd meddelad i Valhalla BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M M 1. Ove Pundig meddelas näringsförbud från den 4 juni 2006 till den 4 juni Förbudet skall gälla omedelbart. 2. Beslaget av bokföringsinformation skall bestå till dess dom i målet vinner laga kraft (BLG , 07 [ej p. 3,5,6 och del av p.4 som hävts], 10, 11, 13, 14, 16, 17 och 18) 3. Rulle Kulspruta tillerkänns av allmänna medel ersättning med etthundrasextiosextusenfemhundranittio ( ) kr 4. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten. 5. Ove Pundig skall kvarbli i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

5 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 5 Rotel Mål nr B :06 Avd meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: Åklagare kammaråklagare Urban Vinkeljärn Ekobrottsmyndigheten, Valhalla Tilltalad Per Knas Offentlig försvarare: advokaten Peppe Kanon Box Valhalla DOMSLUT BEGÅNGNA BROTT LAGRUM 1. Medhjälp till bokföringsbrott medelst 1 kap 5, 6, 15 kap 11 osant intygande. 23 kap 4 brottsbalken 2. Medhjälp till grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69), medelst osant intygande 15 kap 11 och 23 kap 4 brottsbalken 3. Medhjälp till försvårande av 10 skattebrottslagen skattekontroll medelst osant (1971:69), 15 kap 11 och 23 intygande kap 4 brottsbalken PÅFÖLJD M M Fängelse ett (1) år sex (6) månander SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalade åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

6 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 6 Rotel Mål nr B :06 Avd meddelad i Valhalla BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M M 1. Per Knas meddelas näringsförbud från den 4 juni 2006 till den 4 juni Förbudet skall gälla omedelbart. 2. Billy Pistol som tidigare varit förordnad som offentlig försvarare för Per Knas tillerkänns av allmänna medel ersättning med femtiosextusentrehundrasextioåtta (56 368) kr. 3. Peppe Kanon tillerkänns av allmänna medel ersättning med sextiofemtusenåtta (65 008) kr. 4. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten.

7 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 7 Rotel Mål nr B :06 Avd meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn Ekobrottsmyndigheten, Valhalla Tilltalad Jan Salig Medborgare i Utopia Offentlig försvarare: advokaten Julle Magasin Krutgatan Valhalla DOMSLUT BEGÅNGNA BROTT LAGRUM Medhjälp till grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) och 23 kap 4 brottsbalken PÅFÖLJD M M Fängelse åtta (8) månader ANDRA LAGRUM SOM ÅBEROPAS 34 kap 1 1 st 2 p brottsbalken SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalade åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

8 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 8 BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M M 1. Julle Magasin tillerkänns av allmänna medel ersättning med nittiotusensexhundraåttionio (90 689) kr. 2. Kostnaden för försvaret skall stanna på staten

9 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 9 YRKANDEN Åklagaren har yrkat i enlighet med domstolsbilaga 1 med där angivna justeringar. Tingsrätten har den 11 maj 2006, sedan åklagaren lagt ned åtalet under punkt 5 mot Jan Salig meddelat frikännande dom i nämnda del. De tilltalade har på grund av brott som prövats genom denna dom varit berövade friheten såsom anhållan och häktade; Ove Pundig och Tor Klurig sedan sen 16 januari 2006 och Per Knas under tiden den 11 april maj DOMSKÄL Samtliga tilltalade har bestritt ansvar för de gärningar som åklagaren lagt dem till last. Ove Pundig har berättat: Under första delen av tvåtusentalet började han i städbranschen och startade en enskild firma där endast han själv var verksam. Efter att under en tid drivit rörelsen som kommanditbolag ombildades företaget i början av 2003 till ett aktiebolag under firma Skur Service AB. I samband därmed bad han kusinen Tor Klurig att ställa upp som styrelsesuppleant. Under andra halvåret 2003 uppgick skulderna i bolaget till mellan och kr vilket resulterade i att han i början av 2004 blev av med F-skattesedeln. I juli 2005 övergick verksamheten till det nybildade bolaget Puts Service AB som han blev VD för och i samband därmed sattes kusinen in som ordinarie styrelseledamot. Vid denna tid uppgick skulderna i Skur Service AB till ca kr och för att bli av med skulderna bestämde han sig för att sälja detta bolaget. De skulder som enligt konkursbouppteckningen skulle ah uppgått till 1,5 miljoner kr måste ha uppkommit efter försäljningen. Köparen som betalade kr för Skur Service AB, kände till att bolaget hade skulder på kr. Endast han och kusinen tecknade bolagens firma. Under en period då Ove Pundig inte satt med i styrelsen kunde han ta ut pengar genom att kusinen skrev ut fullmakt åt honom. Under 2004 hade bolaget kanske 16 anställda men det kan också ha varit fler beroende på hur mycket arbete som fanns. Ytterligare personer har varit engagerade i företaget men uppgifterna om dessa personer hanns inte med att lämna till bokföraren innan han blev frihetsberövad i detta målet. Vid något tillfälle i januari 2006 tänkte han överlämna en lista på ca 120 namn till bokföraren som emellertid tyckte att det kunde vänta. Ove Pundig försökte att hålla reda på att de anställda skulle överlämna skattsedel och att de hade ett konto till vilket lönen skulle kunna utbetalas. Lön till de anställda sattes in på vederbörandes konto om sådant fanns. I annat fall betalades lönen ut kontakt. Han är osäker på hur han kom i kontakt med Feja service AB. Han tror att personen som representerade Feja service AB uppgav att han hette Jonas. Denne uppgav per telefon att han hade en städfirma och frågade Ove Pundig om han behövde hjälp. De bestämde sig för att träffas och till mötet kom två personer varav den ene uppgav att han hette Jonas medan den andre var en äldre person som han inte vet namnet på. Jonas är

10 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 10 förmodligen samma person som Per Knas. De fortsatta kontakterna med Feja service AB gick via Per Knas. Ove Pundig kom överens med denne om ett paketpris per månad för de uppdrag som Feja service AB skulle utföra men att priset per månad kunde bli högre om det var ett stort jobb och mindre om jobbet var mindre. De överenskom även att fakturering skulle ske månadsvis. Fakturorna överlämnades av Per Knas på företagets kontor men det kunde också ske utanför på gatan. Pengarna överlämnades mestadels på kontoret men det hände att så kunde ske i Ove Pundigs bil vid de tillfällen då Per Knas stod utanför och väntade på honom. Kvittensen skrevs ut vid samma tillfälle men det kan ha hänt att vissa kvittenser har felaktiga datumangivelser. Ove Pundig brukade ha med sig en firmastämpel för sådana tillfällen. Ove Pundig kontrollerade summorna genom att granska det arbete som faktiskt utförts; Ove Pundig hade också en mycket god uppfattning om hur mycket städ- och diskarbete som i varje enskilt fall behövde läggas ned. Eftersom Per Knas hade sagt att Feja service AB var ett seriöst företag litade han på honom. Det var Feja service AB:s egna arbetsledare som talade om för sina arbetstagare var arbetet skulle utföras och hur det skulle ske. Det rörde sig mest om mindre restauranger som inte krävde så mycket instruktioner. Det kan stämma att utbetalningarna till Feja service AB uppgick till elva miljoner kr. Det är riktigt att han fört över ungefär 3 miljoner kr av bolagets medel till eget konto. Av dessa pengar skulle ungefär 1,5 miljoner kr användas till ett förvärv av en rörelse vilket också skedde. Ove Pundig hade inte någon aning om att en sådan överföring skulle vara förbjuden. I övrigt har pengarna använts till att betala kostnader i bolaget, bl a till Feja service AB och även till egna bolagets löner och andra skulder. Det sattes även in ca 1,5 miljoner kr på Tor Klurigs konto. Även dess pengar användes till löner och andra kostnader i bolagen. Överföringen till de privat kontona hade enbart en praktisk orsak eftersom kontantuttag utan förbeställning endast kunde ske med ett begränsat belopp, ca kr, vid varje tillfälle. Någon gång i april 2003 anlitade han Pelle Pank som han lämnade bokföringen till. Han lämnade i slutet av varje månad skattedeklarationen och fakturor. Oftast skrev han på in blanco och Pelle Pank fyllde sedan i skattedeklarationen. Ove Pundig blev så småningom missnöjd med Pelle Pank eftersom han överlämnade arbetet till sin dotter i stället för att själv ta hand om bokföringen. Ove Pundig fick också uppfattningen att Pelle Pank hade dålig ordning på papperna. Vid något tillfälle tog han med sig en pärm med fakturor från Feja service AB till Pelle Pank vilket kan ha ägt rum ca två månader efter det att samarbetet med Pelle Pank inleddes. Ove Pundig tyckte emellertid att det var så stökigt på Pelle Panks kontor att han bestämde sig för att inte lämna ifrån sig pärmen med fakturorna. Han avbröt emellertid inte samarbetet med Pelle Pank förrän påföljande år då han i februari 2004 överlämnade uppdraget till Kalle Kalkyl som bl a hjälpte honom med årsredovisningen. Det är riktigt att han i januari 2004 vände sig till ytterligare en bokföringsbyrå och anledningen till detta var att han kände att Kalle Kalkyl inte hade tid för honom. Under 2003 fick han hjälp med bokföringen av en flicka, Sara, som arbetade på hans kontor. På Saras inrådan skaffade han ett bokföringsprogram som de emellertid inte lyckades installera och sedan gick månaderna utan att bokföringen kom igång. I maj slutade Sara och under sommaren hade han inte någon som hjälpte honom med arbetet. Alla fakturor och kvitton satters emellertid in i pärmar och sparades.

11 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 11 Tor Klurig: Någon gång under 2002 började han att arbeta som städare i kusinens företag. Under januari 2003 blev han ombedd av sin kusin att skriva på ett papper som hade med kusinens företag att göra. Han skrev på papperet men förstod inte att han därigenom kom att bli styrelsesuppleant i Skur Service AB. Det är riktigt att han fick teckna företagets firma men han hade inte någon kunskap om sådana saker. Kusinen förklarade inte heller varför han skulle bli styrelsesuppleant och Tor Klurig trodde att han skulle bevittna någon handling. Han kände inte till att han hade något ansvar för bolagets verksamhet. Tor Klurig arbetade i företaget som städare fram till slutet av 2003 då han även fick en arbetsledande befattning. Detta innebar att han ledde det faktiska arbetet vid de restauranger som ingick i Näbbgäddankedjan, t ex Nejonögat och Stören. I hans arbete ingick även att svara för kontakterna med dessa restaurangchefer. Vid sidan av honom fanns det andra arbetsledare, t ex Jan Salig som svarade för andra restauranger. Vid något tillfälle år 2004 då han var på Skur Service AB:s kontor, lade han märke till att företaget hade krav på sig från kronofogden. Det upprörde honom eftersom han inte ville ha sitt namn ihopkopplat med sådana saker. Då han senare krävde kusinen på en förklaring började de att bråka om hans ställning i bolaget. Ove Pundig sade till honom att skulden skulle betalas och att han inte skulle befatta sig med det. Tor Klurig minns att det under 2004 förekom ytterligare ett krav från kronofogden och att han fick beskedet att skulden hade reglerats. Han kände till att det förekom svart arbetskraft och han diskuterade saken med kusinen. Under vissa perioder var det svårt att rekrytera personal vilket medförde att de var nödsakade att använda sig även av sådan arbetskraft. Han har hört talas om Feja service AB men har inte någon kännedom om företaget. Det är riktigt att han vid polisförhören förnekat all kännedom om Feja service AB och att han skulle ha varit arbetsledare. Han uppgav även att bolaget endast skulle ha haft några enstaka restauranger som kunder. Anledningen till att han uppgav detta var att han kände sig rädd och inte visste hur han skulle agera. Det är riktigt att pengar från bolaget regelbundet sattes in på hans privata konto. När så skedde tog han ut pengarna och lämnade dessa på kontoret efter avdrag för sin egen lön. Detta gjorde han eftersom han blev tillsagd att göra det. Det är riktigt at han skrivit på årsredovisningen för 2004 vilket han gjorde eftersom han trodde att allt var i sin ordning. Det förekommer dokument med hans namnteckning som har skrivits dit av någon annan. Per Knas: Det är riktigt att han satt i Feja service AB:s styrelse. Han har varit och är styrelseledamot i flera andra bolag, men han kommer inte ihåg alla bolagsnamnen. Hans enda uppgift i Feja service styrelse var att sitta där. Han fick ersättning om tretusen kronor i månaden som en person som heter Bengt Blarig betalade till honom. Som motprestation hämtade Per Knas pengar och satte in dem i bolaget Feja service AB. Vid ett tillfälle fick han ett samtal från Ove Pundig som behövde folk, men han svarade att denne skulle vända sig till Bengt Blarig eftersom det var han som skötte sådana saker. Det är riktigt att Per Knas varit på Skur Service AB:s kontor där han tog han emot pengarna och kvitterade dem. Fakturorna hade redan skickats dit. Det är han som undertecknat kvittenserna trots att namnteckningarna är annorlunda jämfört med hur han vanligtvis skriver sitt namn. Han kan inte förklara varför han skrev namnet på annat sätt. Alla kvittenser som upprättats, finns med i förundersökningsmaterialet och han har tagit emot pengar vid samma tillfällen som kvittenserna undertecknats. Det var en överenskommelse mellan Bengt Blarig och Ove Pundig att pengarna skulle överlämnas

12 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 12 kontant. De datum som angetts på kvittenserna är riktiga, även de som kvitterats vid annan tidpunkt än i slutet av månaden. Det är möjligt att han tog emot pengar och kvitterade dem även på julafton och nyårsafton. Ove Pundig var alltid på plats då pengarna överlämnades. Han minns inte närmare hur det kom sig att Ove Pundig undertecknade en kvittens samma datum som denne tydligen befann sig i Utopia. Per Knas minns inte så mycket av den första gången han kvitterade ut pengar, en halv miljon kronor. Han räknade dem inte och litade på Ove Pundig. Han uppfattade sig själv som målvakt, d.v.s. en person som bara sitter i styrelsen och som inte gör eller bryr sig om något annat. Han var inte medveten om att det pågick någon brottslig verksamhet i bolagen. Jan Salig: Han anställdes i Skur Service AB Han hade ställning som arbetsledare, vilket innebar att han visade personalen hur diskning och städning skulle utföras. Han arbetade på olika restauranger. Vissa anställda arbetade bara en eller ett par dagar. Det var Ove Pundig som betalade ut lön till arbetarna, Jan Salig har aldrig gjort det. Det var ett hemlighetsmakeri kring löneutbetalningarna men Jan Salig har inte sett eller hört något om svarta löner. Han var på kontoret ibland när lönerna utbetalades. När Ove Pundig bad honom att ut pengar från Skur Service AB:s konto gjorde han detta och lämnade sedan över pengarna till Ove Pundig. Jan Salig tog ut kronor två till tre gånger i månaden. Han tyckte inte det var konstigt att Ove Pundig inte själv kunde ta ut allt som behövdes eftersom det fanns en beloppsbegränsning. Jan Salig känner inte till hur mycket som restaurangerna fakturerades och inte heller hur mycket som betalades ut till de anställda. Jan Salig har inte sett om Ove Pundig upprättat falska fakturor. Det är emellertid riktigt att han för polisen berättat att Ove Pundig tillsammans med några andra personer hade upprättat falska fakturor från Jan Saligs firma Ren städservice, vilket han upptäckte då han fick papper om det från skatteverket. Jan Salig fick ingen förklaring från Ove Pundig utan tillsades att han inte skulle lägga sig i det. Han misstänkte inte att det fuskades i företaget trots att skattverket reagerade på att det inte betalats in arbetsgivaravgifter eller deklarerats för Ren städservices räkning. Han trodde allting var i sin ordning även i Skur Service AB och hade ingen anledning att misstänka att svarta löner utbetalades. Han vet inte om Ove Pundig använde underentreprenörer, eftersom han alltid jobbat för Skur Service AB. Han känner inte till Feja service AB. I målet har förhör hållits med Räkna Rätt, Per Silja, Lisa Tumme, Tom Boll, Turi Spel, Pelle Pank, Kalle Kalkyl, Hulda Måne, Sten Ärlig, Dan Gourmand och Goda Hopp. Viss skriftlig bevisning har åberopats. Tingsrätten gör följande bedömning. Åtalspunkten 1 och 2 Till grund för åtalet för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll samt åtalet för grovt skattebrott ligger främst åklagarens påstående att de fakturor som utställts av Feja service AB inte motsvaras av några verkliga affärshändelser utan att de således är osanna. Tingsrätten kommer därför först att ta ställning till denna fråga.

13 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 13 Det har framkommit ett flertal omständigheter som gör att fakturornas sanningshalt kan sättas i fråga. Det har således framkommit vid förhör med Per Knas som enligt Ove Pundig varit den person som företrätt Feja service AB, att hans uppgift varit att endast skriva på handlingar som förelades honom och att han inte hade någon kännedom om verksamheten i Feja service AB. Detta bolag försattes i konkurs den 22 september 2004 och vid utredningen av detta bolaget har inte framkommit någonting som tyder på att Feja service AB bedrivit någon uthyrningsverksamhet eller att bolaget ens haft några anställda. Skulderna i bolaget inskränkte sig också till en mindre skatteskuld och till en skuld avseende sexologisk psykoterapi. De fakturor som anges komma från Feja service AB, sammanlagt 28 stycken och uppgående till ca nio miljoner kr jämte mervärdesskatt, innehåller genomgående mycket knapphändig information t e x ersättning för städning och diskning medan de fakturor som Skur Service AB skickat till sina uppdragsgivare upptar betydligt mer information angående det arbete som utförts, tidsåtgången härför och debiteringsnorm. Sådan information kan endast ha känts till av den som låtit utföra det faktiska arbetet. Eftersom Ove Pundig uppgett att hans kontakter med Feja service AB endast gått genom Per Knas och då denne inte hade någon kunskap om verksamheten i bolaget måste således Ove Pundig fått kunskapen från annat håll. Det framstår även som svårförklarligt varför Feja service AB:s fakturor anger leveransvillkor CIF och leveransätt by air som inte har någon relevans för den verksamhet som Feja service AB påstås ha bedrivit. Genomgående har Per Knas varit mycket svävande när han tillfrågats om hur det gick till då han skulle ha mottagit betalning av Ove Pundig. Han har således först uppgett att betalning genomgående skedde i slutet av varje månad men då han upplyst om att pengar kvitterats även vid ett flertal andra tillfällen har han uppgett att så nog var fallet eftersom kvittering alltid skedde den dag pengarna överlämnades. Det framstår också som märkligt att Per Knas haft svårt att minnas det första tillfället i februari 2003 då han skulle ha kvitterat och mottagit inte mindre än kr av Ove Pundig. Det kan här anmärkas att Ove Pundig uppgett att han denna dag befann sig i Utopia och där gjort ett kontantuttag. Såvitt framkommit har inte någon annan person än Ove Pundig känt till att arbetskraft skulle ha anlitats via en underentrepenör. Sammantaget står det därför klart att de fakturor som härstammar från Feja service AB är osanna och således inte motsvaras av några affärshändelser. Tingsrätten övergår därefter att behandla åtalet för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll samt medhjälp till dessa brott. Eftersom tingsrätten konstaterat att fakturorna från Feja service AB är osanna följer att bokföringen och årsbokslutet i Skur Service AB för räkenskapsåret innehållit osanna verifikat i motsvarande mån. Det har också framkommit att bokföringen under räkenskapsåret 2004 varit bristfällig i flera avseenden och att det gjorts åtminstone tre försök att göra om bokföringen vilket lett till att det inte längre är möjligt att i huvudsak följa rörelsens förlopp med hjälp av bokföringen. Det råder inte någon tvekan om att Ove Pundig insett att han åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att begagna sig av osanna fakturor. Han måste därutöver

14 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 14 även ha insett att den löpande bokföringen även i övriga hänseenden inte fördes på ett betryggande sätt och han har själv tillstått bokföringen under 2005 upphörde helt och hållet liksom att varken årsbokslut eller årsredovisning i Puts Service AB kom att upprättas. Åtalet mot honom för bokföringsbrott skall därför bifallas. Han skall även dömas för försvårande av skattekontroll genom att uppsåtligen ha åsidosatt bokföringsskyldigheten i bolagen vilket gett upphov till att statens kontrollverksamhet vid beräkning av skatter och avgifter allvarligt försvårats. När det gäller Tor Klurig är det utrett att han alltsedan januari 2002 varit styrelsesuppleant i Puts Service AB och senare även styrelseledamot i Skur Service AB. Han har visserligen framhållit att han inte förstod att han därigenom påtagit sig något ansvar för verksamheten i företagen. Han har emellertid berättat att han kände ett stort obehag av att kopplas samman med de utestående skattefordringar som kronofogden vid två tillfällen krävde betalning för och han har också berättat att han i anledning därav förde diskussioner med Ove Pundig angående sitt ansvar för företagets skötsel. Det kan därför hållas för visst att han haft en betydligt större insikt om sin ställning i företagen än vad han velat vidgå. Av vittnesförhöret med restaurangchefen Dan Gourmand har också framkommit att denne uppfattade både Ove Pundig och Tor Klurig som ägare av företaget och att han diskuterade uppkommande avtalsfrågor med bägge två. Med hänsyn till det ovan sagde har Tor Klurig i varje fall av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten på sätt åklagaren gjort gällande samt även av grov oaktsamhet gjort sig skyldig till försvårande av skattekontroll. Brotten är att anse som grova på de skäl som åklagaren anfört. Beträffande Per Knas är det utrett att han tillhandahållit osanna fakturor och även upprättat osanna kvittenser som kommit att ingå i Skur Service AB:s bokföring för räkenskapsåret Åtgärden har inneburit fara i bevishänseende. Han skall därför dömas för medhjälp till bokföringsbrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll medelst osant intygande. Vad därefter gäller åtalet för grovt skattebrott har det framkommit att bolagen utöver det antal anställda på drygt tjugotalet personer över vilka kontrolluppgift lämnats anlitat ytterligare över 30 personer som svart arbetskraft och att avsikten varit att täcka kostnaderna för denna arbetskraft med de osanna fakturorna. Vid de revisioner som företagits i Skur Service AB och Puts Service AB har framkommit att bolagen genom att lämna oriktiga uppgifter till skatteverket gett upphov till fara för att ingående mervärdesskatt felaktigt skulle tillgodoräknas bolagen och för att utgående mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter skulle undandras det allmänna med drygt kr på sätt åklagaren angett i stämningsansökningen och som skatterevisorn Räkna Rätt närmare redogjort för under huvudförhandlingen. De framräknade beloppen har inte ifrågasatts av de tilltalade.

15 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 15 Det råder inte något tvivel om att Ove Pundig uppsåtligen åberopat de falska fakturorna i syfte att undandra staten mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Han skall därför dömas för grovt skattebrott i enlighet med åklagarens yrkande. När det gäller Tor Klurig har denne vidgått att han kände till att bolagen använde sig av svart arbetskraft anlitats i mycket stor omfattning. Vid vittnesförhöret med Lisa Tumme har också framkommit att Tor Klurig utbetalade svart lön kontant till henne. Även Per Silja som arbetade som diskplockare på Nejonögat, har uppgett att hans lön utbetalades svart. Eftersom Tor Klurig varit företrädare för bolagen skall han tillsammans med sin kusin dömas för grovt skattebrott. Beträffande åtalet mot Per Knas det utrett att han medverkat till att de falska fakturorna och kvittenserna utfärdades och att han måste ha insett att dessa skulle komma till brottslig användning. Han skall därför dömas för medhjälp till grovt skattebrott medelst osant intygande. Jan Salig har medgett att han tagit ut över en miljon kr som i mindre poster utbetalats till hans bankkonto och att han därefter återlämnat pengarna till bolagen. Av hans egna uppgifter har framkommit att han förstått att pengarna skulle användas för att betala löner till de anställda och han måste i sin egenskap av arbetsledare ha haft kännedom om att löner också betalades ut svart. Även det förhållandet att han vid polisförhören berättat att Ove Pundig tidigare använt sig av falska fakturor rörande en enskild firma som innehades av Jan Salig talar för att denne hade insikt om att Ove Pundig inte var främmande för att täcka upp kostnader för svart arbetskraft. Jan Salig måste därför ha känt till att de pengar som sattes in på hans bankkonto skulle användas för betalning av svarta löner. Han kan därför inte undgå ansvar medhjälp till grovt skattebrott. Åtalspunkt 3 och 4 Ove Pundig och Tor Klurig har vitsordat att angivna belopp satts in på deras konto men har bestritt ansvar eftersom pengarna använts till att betala kostnader i Skur Service AB och således inte utgjort någon inkomst för dem att ta upp i deras deklarationer. Ove Pundig och Tor Klurig har genom att överföra medel till deras privatkonton satt sig i stånd att fritt förfoga över pengarna. Det kan hållas för visst att de haft uppsåt att undandra pengarna från inkomstbeskattning. De har därför gjort sig skyldiga till skattebedrägeri (jfr NJA 1979 s 286). Med hänsyn till beloppens storlek och då överföringen ingått som ett led i en planerad verksamhet är brotten att anses som grova.

16 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 16 Påföljdsfrågan Ove Pundig och Tor Klurig har i egenskap av ställföreträdare för Puts Service AB och Skur Service AB övertygats om brott av mycket allvarligt slag och som inneburit fara för att mycket stora belopp skulle undandras det allmänna. Brotten har inrymt mått av förslagenhet och har involverat ett flertal personer. Någon annan påföljd än fängelse kan därför inte komma i fråga. Vid straffets bestämmande tar tingsrätten hänsyn till att Ove Pundig uppenbarligen varit den drivande personen och som haft det bestämmande inflytandet över företagen. Tingsrätten bestämmer därför påföljden för hans del till fängelse fyra år. För Tor Klurigs del kan påföljden stanna vid fängelse två år. När det gäller Per Knas har hans medverkan till brotten visserligen begränsats till att tillhandahålla osanna fakturor samt utfärda falska kvittenser. De osanna handlingarna har emellertid angetts uppgå till miljonbelopp och hans medverkan har utgjort en viktig del vid genomförandet av brottsligheten. Inte heller för hans del kan någon annan påföljd än ett längre fängelsestraff komma i fråga. Tingsrätten bestämmer straffets längd till fängelse ett år och sex månader. Vad slutligen gäller Jan Salig har denne befunnits skyldig till medhjälp till grovt skattebedrägeri. Han har tidigare dömts den 17:e augusti 2005 för bl a våldtäkt och misshandel till fängelse två år och sex månader samt en 1:a januari 2006 för misshandel och olovlig körning varvid det förordnades att tidigare ådömt fängelse skulle avse även dessa brott. Straffet har ännu inte börjat avtjänas. Det brott som Jan Salig genom denna dom befunnits övertygad om är av sådan art att han skall dömas särskilt till fängelse. Tingsrätten bestämmer påföljden till fängelse åtta månader. Utvisningsfrågan Tor Klurig har motsatt sig utvisning. Det har framkommit att han vistats i Sverige i fjorton års tid och har således tillbringat större delen av sitt vuxna liv i Sverige. De brott som han befunnits skyldig till är visserligen av mycket allvarlig art men är inte av sådan beskaffenhet att de bör föranleda att Tor Klurig skall utvisas. Yrkandet härom skall därför lämnas utan bifall. Övriga frågor Det är uppenbart att näringsförbud är påkallat för Ove Pundig, Tor Klurig och Per Knas. Näringsförbudet skall gälla under fem år från denna dag. De skall även åläggas tillfälligt näringsförbud att gälla omedelbart. Beslagsyrkandet är lagligen grundat och har lämnats utan erinran. Det skall därför bifallas.

17 VALHALLA TINGSRÄTT DOM 17 De tilltalade skall utge föreskriven avgift till brottsofferfonden. Eftersom det föreligger risk för att Ove Pundig och Tor Klurig på fri fot undandrager sig straffverkställighet skall de i häkte avbida att domen i ansvarsfrågan vinner laga kraft mot dem. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domstolsbilaga, (DV 400) Överklagande, ställt till Tora hovrätt, skall ha kommit in till tingsrätten senast den 25 juni Harald Billig Avräkningsunderlag, se domsbilaga 3-5

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 VALHALLA EKOBROTTSMYNDIGHETEN ANSÖKAN OM STÄMNING Sidan 1 av 6 Ansvarsyrkanden m.m. 1. Bokföringsbrott (grovt brott), och försvårande av skattekontroll (grovt brott), Ove Pundig och Tor Klurig samt medhjälp till

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla.

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla. TORA HOVRÄTT Sidan 1 av 7 Avd. 50 Rotel 288 DOM ÖVERKLAGAD DOM 2006-09-12 Underrätt: Valhalla tingsrätt avd. 788 Dom 2005-08-12 Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2003 Ö 2549-03 KLAGANDE EH Offentlig försvarare och ombud: advokaten JH MOTPART Riksåklagaren SAKEN Näringsförbud ÖVERKLAGAT

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (11) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-02-08 B 273-12 Rotel 3 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM BA m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE Haga Mark & Anläggning AB Masmovägen 21 B 143 32 Vårby MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 T 2878-12 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Ombud: Advokat SA MOTPART SL Ombud: Advokat GÅ SAKEN Skadestånd

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 mars 2015 Ö 260-13 KLAGANDE KÅR Ombud: Advokat LG MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott

2012-11-15 meddelad i Solna. Begångna brott 1. Bokföringsbrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingela Ohlén Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad Reza Zamanian, 670922-2654 Kråkbärsgränd

Läs mer

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö MALMÖ TINGSRATT Avdelning3 Enhet 3 1 DOM 2013-02-12 meddelad i Malmö Mål nr B 2213-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i

Läs mer

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm

Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm SÖDERTÄLJE TINGSRATT DOM Enhet l. meddelad i Södertälje Mål nr B 3008-11 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagaren Johanna Kolga Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 februari 2007 B 1544-06 KLAGANDE HL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

www.exponerat.net Rättelse/komplettering Dom, 2013-08-05 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 Mål nr B 2953-13 B 2957-13

www.exponerat.net Rättelse/komplettering Dom, 2013-08-05 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 Mål nr B 2953-13 B 2957-13 GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 Mål nr B 2953-13 B 2957-13 www.exponerat.net Rättelse/komplettering Dom, 2013-08-05 Rättelse, 2014-05-13 Beslutat av: rådmannen Mats Hagelin Rättelse enl. RB 30:13 i domslut

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2013-02-01 Göteborg

DOM 2013-02-01 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 34 DOM 2013-02-01 Göteborg Mål nr B 5337-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 6 december 2012 i mål nr B 11339-12, se bilaga A PARTER

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-03-29 B 5752-10 Rotel 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM D m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer