Polisens rapport om transportsäkerhet 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polisens rapport om transportsäkerhet 2008"

Transkript

1 Polismyndigheten Västra Götaland & Skåne Polisens rapport om transportsäkerhet 2008 Per-Arne Nilsson, Polismyndigheten i Västra Götaland Lena Rosberg, Polismyndigheten i Skåne

2 2 INLEDNING Polismyndigheten i Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Jönköping och Halland (i fortsättningen benämnt som södra samverkansområdet) har sedan 2006 gemensamt samlat uppgifter kring angrepp på transportnäringen. Denna rapport innehåller en sammanställning över situationen som den såg ut under Produkten är gemensamt framställd av Per-Arne Nilsson, Polismyndigheten i Västra Götaland och Lena Rosberg, Polismyndigheten i Skåne. BAKGRUND Denna rapport innehåller en sammanställning över situationen som den såg ut under Produkten är gemensamt framställd av Per-Arne Nilsson, Polismyndigheten i Västra Götaland och Lena Rosberg, Polismyndigheten i Skåne. Uppgifter har samlats in och sammanställts i en databas hos Polismyndigheten i Västra Götaland. Databasen innehåller uppgifter som inkommit från respektive polismyndighet i södra Sverige. De siffror som anges skall inte ses som faktiska siffror utan kan användas som riktmärken. Vi känner ett positivt bemötande från transport- och försäkringsbranschen när vi presenterar våra kunskaper och antaganden baserade på våra samlade erfarenheter. Det finns en god vilja att öka säkerhetsmedvetandet och man ser positivt på polisens deltagande i processen. SITUATIONEN I EUROPA Stöld av gods är något som prioriteras mycket olika beroende på land. Enligt en undersökning av holländska transportforskningsorganisationen NEA skiljer sig attityden till problemet stort inom Europa. Enligt deras undersökningar uppskattas initiativet att bekämpa brott inom transportnäringen högt i länder som Portugal, Finland, Danmark, Estland samt Belgien, medan det är lågt i länder som Frankrike, Tyskland, Luxemburg och Spanien. På denna skala placerar sig Sverige i mitten tillsammans med bl a Polen, Slovakien och Italien. Med initiativ menas de samlade åtgärder som genomförs i landet från samtliga aktörers sida för att bekämpa stöld av gods. 1 Europeiska parlamentet har uppmärksammat problemet i en studie från juli 2007 Organised theft of commercial vehicles and their loads in the European Union 2. Studien finns att hämta på Internet 1 NEA (2007, citerad i ACE 2007, s9, citerad i 9804 Cargo Net 2 IP/B/TRAN/IC/2006_194

3 3 SITUATIONEN I SVERIGE Under 2008 har antalet brott mot den tunga trafiken minskat något. Totala antalet brott under året 2008 med brottskoderna 9803 (tillgrepp av lastbil, släpfordon eller lastbärare avsedd för yrkesmässig godsbefordran) och 9804 (stöld ur eller från lastbil, släpfordon eller lastbärare avsedd för yrkesmässig trafik) uppgick till 2140 brott, motsvarande 2377 år Datorprogrammet HOBIT 3 presenterar de 2140 brotten på karta enligt nedan: Anmälda brott med brottskod under /Källa HOBIT Röd prick motsvarar ett brott, grön ruta 2-5 brott Antal träffar: Totalt: 2140 Källsystem: RAR Datum fr.o.m: Kl. fr.o.m: 00:00 Datum t.o.m: Kl. t.o.m: 23:59 3 HOBIT = Händelse- och brottsinformationstjänst, en produkt för presentation av brott från RAR (Rationell Anmälans Rutin)

4 4 SITUATIONEN I SÖDRA SAMVERKANSOMRÅDET Databasen som finns för södra samverkansområdet innehåller 366 brott som inträffat under Den gör det bl a möjligt att fördela detta på län, kommuner och orter. Brott per län Antal brott 2007 Antal brott Skåne Västra Götaland Jönköping Kronoberg Halland BROTTSPLATS PER KOMMUN Angrepp på transportnäringen sker i de flesta kommuner, dock är några kommuner mer utsatta än andra. Tabellen nedan innehåller de kommuner där det skett fler än 10 brott. Förteckning över brottsplatser per kommun kan beställas av författarna. Kommun Antal Helsingborg 71 Göteborg 28 Åstorp 23 Jönköping 22 Ljungby 16 Båstad 13 Landskrona 13 Malmö 13 Gränna 12 Klippan 11

5 5 Helsingborg är den kommun som är hårdast drabbad. En anledning till detta är stadens geografiska placering. Av de anmälda brotten i Helsingborgs kommun sker den övervägande delen angrepp på fordon som är uppställda i industriområdena söder om staden samt i anslutning till Helsingborgs hamn. En del av angreppen har skett på godsterminalernas område. I Båstad och Landskrona kommuner är det rastplatserna Hallandsåsen, E6 respektive Milstolpen, Glumslöv som är brottsplatser. Angreppen i Klippan sker i huvudsak kring godsterminalen. I Malmö kommun är brotten koncentrerade till Malmö Hamn och Fosie industriområde då det är här lastbilarna nattparkerar. Brotten i Gränna är kapellskärningar och har drabbat lastbilsekipage som är på väg till Torsviks industriområdet i Jönköping. Uppgifter förekommer att anledningen till att man parkerar där över natten är att man ej vågar parkera vid Hyltena/Torsvik. TIDPUNKT Brotten sker ofta nattetid (00:00 05:00) då lastbilar har parkerats för natten. Vid flera tillfällen har förarna sovit i lastbilshytten då brotten ägt rum.

6 6 BROTTSKOD 9803 (Tillgrepp av lastbil, släpfordon eller lastbärare avsedd för yrkesmässig godsbefordran.) Under 2008 tillgreps 198 lastbilar och 135 släp över 10 ton i hela Sverige. Totalt tillgreps 333 fordon över 10 ton. Utav dessa har 82 fordon tillgripits i södra samverkansområdet. Anmälda brott med brottskod 9803 under 2008 /Källa HOBIT Röd prick motsvarar ett brott, grön ruta 2-5 brott Antal träffar: Totalt: 528 Källsystem: RAR Datum fr.o.m: Kl. fr.o.m: 00:00 Datum t.o.m: Kl. t.o.m: 23:59

7 7 STULNA LASTBILAR OCH SLÄP ÖVER 10 TON Uppgifter har inhämtats från Larmtjänst och avser hela riket. Antalet stölder avseende lastbilar över 10 ton har under 2008 minskat något, från 216 tillgrepp till 198 under Däremot kan man se nästintill en fördubbling av lastbilar som tillgrips men inte anträffas. Stölderna är flest i Stockholms län följt av Göteborg och Skåne. Stölderna av tunga släp över 10 ton har ökat från 105 under 2007 till 135 tillgrepp under Stulna lb Ej anträffade lb Stulna släp Ej anträffade släp Källa: Larmtjänst De fabrikat på lastbilarna som är mest attraktiva att tillgripa är Volvo (108), Scania (78), Mercedes (7) samt övriga (5).

8 8 BROTTSKOD 9804 (Stöld ur eller från lastbil, släpfordon eller lastbärare avsedd för yrkesmässig trafik) Antal träffar: Totalt: 1625 Källsystem: RAR Datum fr.o.m: Kl. fr.o.m: 00:00 Datum t.o.m: Kl. t.o.m: 23:59

9 9 MODUS Tillvägagångssättet att ta sig in i en lastbil domineras av att man skär kapellet. Oftast gör man flera titthål för att senare göra ett större hål för att få ut godset. Näst vanligast är att man tillgriper gods från olåst trailer/lastbil eller att man bryter plombering. I vissa fall föregås det av att man tar sig in på inhägnat område såsom ett terminalområde Skurna kapell Olåsta trailers Klippta plomber Detta innebär att 81 % av angreppen sker från oskyddade transporter. I databasen registreras även lastbilen och/eller dragbilens nationalitet om det framgår av anmälan. I 86 av fallen är ekipaget svenskregistrerat, i 17 fall kommer fordonet från någon av våra nordiska länder och övriga 56 fall är ekipaget från andra länder i Europa. Nationaliteterna är fördelade enligt nedan : Antal Nationalitet Sverige 86 Polen 15 Danmark 12 Tyskland 11 Nederländerna 6 Tjeckien 6 Estland 4 Finland 4 Slovakien 3 Ungern 3 Lettland 2 Litauen 2 Makedonien 2 Norge 1 Rumänien 1 Serbien 1 Turkiet 1

10 10 GODS Det tillgripna godset är av varierat slag och allt gods är stöldbegärligt. Tillgång och efterfrågan styr delvis vad som tillgrips. Mest eftertraktat är hemelektronik, datorer, livsmedel, tvättmedel, alkohol och kläder. Inom ramen för projektet Transportsäkerhet upprättades 2008 en rapport om godsvärde 4. Slutsatserna från denna presenteras nedan. Den största anledningen till att godsvärdet uteblir är att målsägande uppger att de vid anmälningstillfället ej har blivit tillfrågade vad godsvärdet är. För att komma till rätta med detta ser vi att frågan om det stulna godsvärdet blir en standardfråga. Vid anmälningstillfället, som ofta är på brottsplatsen där ingen möjlighet till närmre inventering kan ske, är det väldigt vanligt att man ej vet vad som exakt blivit stulet. Problemet kan även ligga i att man vet vad som är stulet, men ej vet det stulna godsets värde. I detta fall skrivs det ofta i polisanmälningarna att målsägande ska återkomma med denna information, men uteblir vanligtvis. Många av kunderna meddelar heller inte sina speditörer vad exakt det är som transporteras. Ett exempel är en polisanmälan där det stulits Nike-produkter. I polisanmälan står det att gärningsmannen har brutit upp en kartong med Nikeprodukter och tillgripit innehållet, men endast kunderna vet innehållet i lådan. Det är därför omöjligt för chauffören att kunna uppge vad som stulits och dess värde. En anledning till att många väljer bort att komplettera sin anmälan med det stulna godsvärdet är på grund av att när de väl får reda på godsvärdet är det så litet att incidenten blir obetydlig, man anser att det blir mer jobb är resultat. En del målsägande känner inte till stölden alls, trots att det finns en polisanmälan. Det är svårt att dra en slutsats om detta, men i ett av dessa fall fick vi svaret att det låg under den föregående VD:s ansvar, och att ingen annan än han känner till det. Detta visar tydligt innebörden i att noga dokumentera alla incidenter som sker, detta är lika viktigt för egenföretagare som för de multinationella bolagen. Många har svårt att se syftet med att anmäla det stulna godsvärdet till polisen. Målsägande tror ofta att det bara är försäkringsbolaget som behöver veta detta. Vid flera tillfällen har det ej heller efterfrågats av polis vid anmälningstillfället. Det totala godsvärdet som gått att få fram är kr år 2007 och kr år Anledningen till detta är att det blir mer och mer vanligt med grövre stölder. Mindre stölder som sker genom exempelvis en kapellskärning minskar medan stölder av lastbilar/släp/trailers med gods ökar. /Källa Godsvärdesanalys Godsvärdesanalys 2008, Projekt Transportsäkerhet, Upprättad av RiskhanteringsAkademin.

11 11 Godset man tillgriper är av varierat slag, exempel genom notiserna nedan hämtade ur massmedia: Digitalboxar stals ur lastbil Digitalboxar stals ur lastbil Fyra-fem pallar med digitalboxar stals under nyårsnatten från ett lastbilssläp som stod parkerat på Fyrverkaregatan på Fredriksdal. Tjuvarna har tagit sig in i släpet genom att skära upp ett hål i kapellet. Stölden upptäcktes... HELSINGBORG Torsdag 1 januari 2009, 16:53 Ungdomar stal tv och rusade till skogs... fem eller sex ungdomar som bröt sig in i lastbilssläpet och stal tv. Sen rusade de till skogs. Polisen sökte efter dem men fann dem inte. En handfull ungdomar stal under natten en tv ur ett lastbilssläp som stod parkerat vid E6 i höjd med Långeberga. HELSINGBORG Onsdag 19 november 2008, 04:09 Risk för tv-spelsbrist efter stöld... bärbara spelkonsoler har stulits. Vid en fräck stöld förra helgen mot Stena Lines Tysklands-terminal i Göteborg kom tjuvar över två lastbilssläp. Den ena innehöll spelkonsoler av märket Nintendo DS Lite. Det kan mycket väl bli tomt i hyllorna.... INRIKES/GÖTEBORG Lördag 8 november 2008, 13:00 Kapell på lastbilar skars upp Kapell på lastbilar skars upp Två lastbilssläp fick natten mot söndag sina kapell uppskurna på Borrgatan i Åstorp. Tjuvarna kom dock inte över något av värde. Lastbilarna tillhör ett tyskt och ett bosniskt åkeri. ÅSTORP Måndag 12 maj 2008, 17:08 Flera lastbilsinbrott vid Checkpoint... två öppnade kartonger. Eftersom chauffören inte visste vad han fraktade är det ännu okänt vad som stulits. Ytterligare två lastbilssläp var uppbrutna. Från den ena stals ett paket maskintvättmedel och från den andra lasten försvann tuber med tandkräm.... ÅSTORP Onsdag 7 maj 2008, 20:19 Fem greps för dansk datorkupp... om i Köpenhamn. Sedan tidigare sitter fyra personer häktade misstänkta för delaktighet i stölden av 938 datorer ur ett lastbilssläp. Kuppen genomfördes i Avedöre i södra Köpenhamn och bytet beräknas vara värt sammanlagt fem miljoner danska kronor. De fem... SKÅNE/KÖPENHAMN Torsdag 14 februari 2008, 14:10 Whiskytjuvar i Malmö... sig med dricka i Malmö frihamn i helgen. Medan chauffören sov i godan ro bröt de sig in i containern på ett lastbilssläp och stal flaskor whisky. Tidigt i måndags morse vaknade chauffören och tog en kontrollrunda runt fordonet. Då upptäcktes stölden... SKÅNE/MALMÖ Onsdag 23 januari 2008, 07:31

12 12 DIESELSTÖLDER I vårt projekt har vi inte fördjupat oss i problemet med dieselstölder. Vi har fått indikationer att det stjäls 1000 tals liter diesel varje vecka inom vårt samverkansområde. Det föreligger vissa svårigheter för oss inom polisen att kartlägga dessa stölder. Intresset att anmäla stölderna från åkerinäringen är inte stort. Svårigheter finns inom polisen att identifiera dessa stölder i våra anmälningsrutiner. Vid våra informationsmöten med tillverkare, så har vi talat om problemet, men i dagsläget finns är det inte lätt att skydda sig mot stöld av diesel. GÄRNINGSMÄNNEN Vid analys av utredningar där det finns gärningsmän kan man konstatera att dessa kan delas upp i fyra grupper: Personer med anknytning till kriminella MC-gäng, designade nätverk, kriminella från Balkan boende i Skåne samt andra etniska nätverk. Kriminella med koppling till MC-gäng står för merparten av de ärenden där man tillgriper hela ekipage och tömmer dessa på sitt innehåll. Det är även känt att det finns andra kriminella nätverk med detta modus. De kriminella nätverken som ägnar sig åt bl a trailerstölder bedriver sin verksamhet likt ett legalt företag med olika roller representerade. Då det rör sig om stöld från olåsta trailers och kapellskärningar framgår av underrättelseinformation att det finns ett nätverk av personer med ursprung på Balkan som i olika konstellationer begår denna typ av brott. Gärningsmännen har sitt säte i främst Hässleholm/Kristianstad och Landskrona /Helsingborg5. Personerna inom grupperingarna arbetar tillsammans i konstellationer som kan variera från dag till dag. Nätverket anlitar ibland personer utan uppehållstillstånd i landet för att genomföra stölderna.

13 13 VAD GÖR POLISEN? Utöver arbetsuppgifter som anmälningsupptagning, spaning och utredning samt akuta åtgärder på brottsplatserna utför polisen brottsförebyggande arbete. I detta arbete är SAMVERKAN ett ledord. POLISENS OPERATIVA OCH FÖREBYGGANDE ARBETE. Polismyndigheterna i Skåne, Halland, Jönköping och Kronobergs län, samt Västra Götaland fortsätter sitt framgångsrika samverkansarbete inom den operativa och förebyggande delen. Under 2008 har vi följt upp våra seminarier och workshops under Intresset för transportsäkerhet har ökat och inbjudningarna till polisen att komma och informera har kommit in i en jämn ström. Vi har mött över 2500 personer i olika miljöer. Allt från chaufförsutbildningen på gymnasieskolor till representanter på Näringsdepartementet. Intresset från branschtidningarna och övrig media är fortsatt stort och det har skrivits många artiklar och gjorts reportage som belyst problematiken på ett objektivt sätt. Inom åkerinäringen har vi fått ett bra gehör för vårt arbete. Vi har mötte åkeriägare och chaufförer i hela vårt samverkansområde vid ett flertal tillfällen. Åkerinäringens förebyggande arbete fortskrider. Volvo Lastvagnar och Scania har lyssnat på våra synpunkter vad det gäller lås och säkerhet på deras fordon. I samverkan med Göteborgs stads trafikkontor har det tillsats en arbetsgrupp med deltagare från Vägverket och Buisness Region Göteborg. Uppdraget är att ta fram lämpliga trygga uppställningsplatser i Göteborgregionen för den tunga trafiken. Arbetet fortskrider med en förhoppning av att snart kunna presentera bra alternativ. Samma gäller Helsingborgs stad. Ett antal aktörer har träffat polisen och tagit del av vårt förebyggande arbete och i Helsingborg kommer det även att presenteras förslag på lämpliga områden att ställa upp tunga fordon på ett tryggt sätt. Kunskapscentret i Göteborg en samverkansgrupp inom Göteborg stad för att motverka den organiserade brottsligheten har tagit till sig vårt arbete och förebyggande transportsäkerhetsarbete ingår nu som en del i detta center. Det förebyggande arbetet, bedrivs nu ännu närmre det operativa polisarbetet. De kriminella ändra modus och strategier fortlöpande och det gäller att det förebyggande arbetet följer de kriminellas nya beteenden. Under 2008 sjönk antalet brott med 25 %, men det tillgripna varuvärdet har mångdubblats. Problemet kvarstår att polisen inte får kännedom om vad som är tillgripet och värdet på det tillgripna. Det föreligger även många synpunkter på hur gods skall värderas. I hälarledet är godset värt 25 % av marknadsvärdet och vi anser att det är detta värdet som skall gälla när vi talar om godsvärde.

14 14 Vi ser detta i de stora förundersökningarna i Skåne och Västra Götaland. Bara i dessa två uppklarade brottshärvor uppgår varuvärdet till cirka 150 miljoner kronor. Det går åt mycket resurser inom polisen att försöka identifiera beslagtaget gods och få det värderat. Brottstid 2008 Helsingborgs dagblad Titankuppens spår leder till Polen LUND. Spåren efter de cirka 80 ton titan som försvann under stölden hos Alfa Laval i Lund i somras leder till Polen, där också det lastbilssläp som användes under kuppen har påträffats. En 31-årig man, som har varit häktad i sin frånvaro, har nu gripits sedan han självmant anmält sig till polisen. Han är misstänkt för grovt häleri, rapporterar Sydsvenskan. En annan misstänkt, en 45-årig skånsk företagare, har tidigare varit häktad men är numera försatt på fri fot. Mannens företag är specialiserat på handel med Polen, dit polisen tror att det stulna titanet har fraktats. Tack vare gps-teknik har polisen kunnat följa trailerns färd, först upp till den ort i norra Skåne där 45-åringen har sitt företag, och därefter söderut mot Polen. Exakt vart den värdefulla metallen tagit vägen vet man dock ännu inte. Titankuppen genomfördes under fjolårets midsommarhelg. Metallen är värd cirka 23 miljoner kronor. [ Västra Götaland ] Grova stölder i södra Sverige Under dagen har sju män frihetsberövats misstänkta för grov stöld samt häleri. Brotten är begångna i södra Sverige. Gods till ett uppskattat värde av flera miljoner har tagits i beslag vid flera tillslag. Flera avdelningar inom polismyndigheten har i ett gemensamt arbete under det senaste halvåret arbetat för att klara upp ett flertal systemetiskt utförda grova stölder. Utredningen innefattar stölder som är begångna i de södra delarna av Sverige. Samarbete har skett med polismyndigheterna i Värmland, Småland, Kronoberg och Skåne län. Även delar av norra europa är aktuella i utredningen, gods har transporterats till Danmark, Holland, Tyskland, Belgien, Estland, Polen och Rumänien. Vi anser att dessa brott är knutna till den grova organiserade brottsligheten. De ekonomiska skadeverkningarna av stölderna är stora och de föder i motsvarande omfattning kriminella som i sin tur är knutna till de kriminella gängen. Detta ärende är ett resultat av det nationella arbetet mot grov organiserad brottslighet. Stölderna har ägt rum i godstransportledet och bland annat godsterminaler har tömts på gods. Stölderna har varit noggrant planerade och gärningsmännen har använt sig av stulna lastbilar och truckar för att transportera godset. Vid flera tillfällen har hela trailers med gods stulits. Det som stulits är bla, byggvaror, verktygsutrustningar, hemelektronik, kapitalvaror och kläder. Värdet av det tillgripna uppgår till mångmiljonbelopp och polisen har gjort stora beslag av gods vid flera tillslag. Under föregående vecka greps två män, varav en sitter häktad, i Skåne. Under dagen har sju män hemmahörande i Göteborgsområdet frihetsberövats misstänkta för grov stöld och häleri. Sedan i november förra året sitter ytterligare nio män frihetsberövade i samma utredning. Utredningsarbetet sker i samverkan mellan Polisområde Storgöteborg och Länskriminalpolisen och förundersökningsledare är kammaråklagare Thomas Eliasson.

15 15 TRANSPORTSÄKERHET INFÖR 2009 Representanter från transportnäringen mötte Rikspolisstyrelsens brottsförebyggande enhet i november. Branschen och dess företrädare har under ett antal år påtalat polisens passivitet runt angreppen mot transportnäringen. Ansvarig för den brottsförebyggande enheten klargjorde tydligt att ansvaret att skydda godset låg hos branschen, men polisen skall bli bättre på att handlägga denna typ av ärende. Idéer hur polisen skall utvecklas sina arbetsformer inom detta område kommer att presenteras under Transportnäringen kommer att bjuda in till nya samverkansmöten under Vi har blivit inbjudna till bl a Handelshögskolan i Göteborg logistikutbildningen - som föreläsare. Vårt ämne har inspirerat studenter att skriva uppsatser om transportsäkerhet. En är publicerad Systemfel på väg. Under februari 2009 kommer en ny uppsats om - Harmonisering av kör och vilotider och transportsäkerhet -. Vi föreläsning i januari 2009 anmälde sig flera studenter som vill ha uppslag till att skriva uppsatser runt säkerhetsproblemen inom transportnäringen. Vi har även varit handledare för studenter från RiskhanteringsAkademin i Mölnlycke. En kvalificerade yrkesutbildning KY. Dessa studenter har under 2008 publicerat två rapporter. En Godsvärdesanalys och en Riskanalys 5 av rastplatserna mellan Hallandsås och Svinesund. Denna rapport är framtagen i direkt samverkan med Vägverket region väst. Under mars 2009 kommer vi att arrangera Polisens Transportsäkerhetsdagar i Helsingborg, Jönköping och Göteborg. Dessa arrangemang sker med bistånd från försäkringsbranschen, åkerinäringen och säkerhetsföretag. Syftet är att möte varuägare, speditörer, åkeribranschen och försäkringsfolk. Vi vill påverka dessa så att intresset ökar för att vidta förebyggande åtgärder och öka kraven för att öka motivationen att skydda godset. Vi kommer även att tillsammans med försäkringsbolag och Sveriges Åkeriföretag att ta fram ett förslag till säkerhetshandbok som åkerinäringen kan använda i sitt arbete. I januari hade vi möte med styrelsen för Hemelektronikbranschen. Detta med anledning av att det företrädesvis stjäls hemelektronik. Vi påtalade bristerna i transportledet på inkommande gods till Sverige från de utländska leverantörerna. Vi ser fram mot aktiva åtgärder från hemelektronikbranschen där de ställer krav på säkerhet under transport till de svenska mottagarna Länskriminalpolisen vid Polismyndigheten i Västra Götaland fortsätter sin satsning under 2009 mot den organiserade brottsligheten både operativt och förebyggande. 5 Rastplatsanalys E6 2008, Riskhanteringsakademin, Vägverket och polisen.

16 16 REKOMMENDATIONER Polisens rapport om transportsäkerhet 2007 innehöll rekommendationer enligt nedan. Detta arbete bedrivs ur ett långsiktigt perspektiv varför samma rekommendationer gäller även för kommande år. Polisen Kvalitén på polisens arbete kan bli bättre. Antal brott som inte anmäls måste säkerställas. Riskinformation vad det gäller vägar och uppställningsplatser skall spridas. Samarbetet med Vägverket, Länsstyrelser och kommuner ska fortgå. Arbete med harmonisering mellan kör- och vilotider och transportsäkerhet (gäller även transportbranschen och andra myndigheter t ex Vägverket) ska påbörjas. Transportbranschen Αnmälningsbenägenheten måste uppmuntras. Godsvärdet måste rapporteras in till polisen. Samverkansarbete inom transportnäringen är av högsta prioritet. Egenansvaret måste öka. Inte bara ställa sig frågan vad andra gör. Misstänkta insiderbrott är för många. Personal måste göras säkerhetsmedvetna. Transportsäkerhet måste lyftas till en nationell fråga inom branschen och istället för att bara förlita sig på polisen. Transportsäkerhet bör bli ett konkurrensmedel. Arbete med harmonisering mellan kör- och vilotider och transportsäkerhet (gäller även polisen och andra myndigheter t ex Vägverket) ska påbörjas. Neutralisera och avidentifiera transportfordon så att det inte går att se vad de transporterar. Endast då detta inte på något sätt äventyrar möjligheterna till korrekta räddningsinsatser i händelse av olycka, d v s i samband med transport av farligt gods. Det måste bli en självklarhet att använda spårningsutrustning som GPS, VHF samt skalskydd när man transportera gods av högre värde.

TransporTsäkerheT 2010

TransporTsäkerheT 2010 TransporTsäkerheT 2010 En delredovisning av EU-projEktEt prevention of Cargo CrimE With the financial support from the prevention of and fight against crime programme of the european union european commission

Läs mer

Polisregion Väst Datum Dnr Nationella Transportsäkerhetsgruppen 150211 481 A059.919/2015. Transport- och dieselstölder 2007-2014

Polisregion Väst Datum Dnr Nationella Transportsäkerhetsgruppen 150211 481 A059.919/2015. Transport- och dieselstölder 2007-2014 Dnr Nationella Transportsäkerhetsgruppen 111 81 A9.919/1 Transport- och dieselstölder 7-1 Uppföljning av brottskoderna 98, 98 och 981 per rike, polisregion och län RAPPORT (8) 111 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stölder av bildelar. Årsstatistik för 2016

Stölder av bildelar. Årsstatistik för 2016 Stölder av bildelar Årsstatistik för 2016 BILDELSSTÖLDER ÅRSSTATISTIK 20016 LARMTJÄNST BILDELSSTÖLDER ÅRSSTATISTIK 2016 Under 2016 har stölderna av delar från personbilar fortsatt att öka. Även skadekostnaderna

Läs mer

Skydda transporten. Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten

Skydda transporten. Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten Skydda transporten Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten Skydda bilarna och lasten FOTO: Daniel Griffel-Folio 2 Godstransporterna ökar över hela europa. det gör också rånen och stölderna.

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Sammanställning dieselstölder sydvästra Sverige 2010

Sammanställning dieselstölder sydvästra Sverige 2010 Sammanställning dieselstölder sydvästra Sverige 2010 Polismyndigheten i Västra Götaland I samverkan med: Prevention of and Fight against Crime 2010 With financial support from the Prevention of and Fight

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

Introduktion till utlastningen SLS.

Introduktion till utlastningen SLS. Innehållsförteckning Group Slide 2 5 februari 13 1. Index 2. Presentation 3. Karta över :s europahubbar 4. Lista över Schweinfurts och Tongerens distributionsländer 5. Sekvenslastning från Göteborg till

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa.

Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Kostnader för räddningsaktioner inom Europa. Sammanställning av svar från 29 European Consumer Centres Konsument Europa Land 1. Måste en turist betala när han eller hon har blivit räddad ur en farlig situation

Läs mer

Godsstölder. - En helhetsbild över totalkostnaderna för direkt berörda aktörer på transportmarknaden. Åkeri. Försäkringar.

Godsstölder. - En helhetsbild över totalkostnaderna för direkt berörda aktörer på transportmarknaden. Åkeri. Försäkringar. Godsstölder - En helhetsbild över totalkostnaderna för direkt berörda aktörer på transportmarknaden Åkeri Försäkringar Åklagarmyndigheten? Varuägare Polismyndigheten Speditör Seminariearbete på kandidatnivå

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med DNA - SmartDNA

Stöldskyddsmärkning med DNA - SmartDNA Stöldskyddsmärkning med DNA - SmartDNA - Skadeförebygg och minimera risk för stöld SmartDNA i samarbete med Maila din beställning med företagsnamn, organisationsnummer, post- och fakturaadress till; info@safesolution.se

Läs mer

Projekt: Nyktra förare vid avfart från färjan. Rapport - utvärdering av alkotestaren bland yrkeschaufförer på Stena Lines färjor

Projekt: Nyktra förare vid avfart från färjan. Rapport - utvärdering av alkotestaren bland yrkeschaufförer på Stena Lines färjor Projekt: Nyktra förare vid avfart från färjan Rapport - utvärdering av alkotestaren bland yrkeschaufförer på Stena Lines färjor 1 Innehåll 1. Bakgrund 2. Metodik - om genomförandet 3. Kännedom & användning

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Riskfritt för tjuvar på landsbygden?

Riskfritt för tjuvar på landsbygden? LRF Riskfritt för tjuvar på landsbygden? en rapport från Lantbrukarnas Riksförbund 2013-02-01 Sammanfattning 7 av 10 på landsbygden känner en eller flera i närheten som de senaste två åren varit utsatta

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Skydda din verksamhet, maskiner & verktyg.

Skydda din verksamhet, maskiner & verktyg. Skydda din verksamhet, maskiner & verktyg. Erbjud era kunder DNA-märkning vid leverans, service och däckbyte! Maila er beställning med företagsnamn, organisationsnummer, post- och fakturaadress till mrf@safesolution.se

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Flera inbrottstjuvar gripna och gods återlämnat! Polisen har under den senaste månaden rönt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador 19 april 1 Upplägg 1. Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv?. Alkoholskadeutvecklingen

Läs mer

februari 2012 Västerorts gemensamma sida

februari 2012 Västerorts gemensamma sida Här följer först februari och därefter marsbrevet Västerortspolisen informerar februari 2012 Västerorts gemensamma sida Ännu en period med mängder av inbrott i bostäder. Västerortspolisen drar nu tillsammans

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 2 Syfte Skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Stimulera

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Rapport. Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon

Rapport. Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon Stockholm 2013 Rapport Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon C S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G B O X 7 2 4 8 1 0 3 8 9 S T O C K H O L M B e s ö k s a d r e s s :

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-10-07 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Ett begynnande höstmörker breder ut sig allt mer över dygnets timmar. I samband med

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället Presentation av förstudie 2015-03-27 Förstudie Studien är en kartläggning av regelverk och aktörers roller. Förstudie Studien är en kartläggning

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Stockholms stad socialjourarbetet med EU-medborgare

Stockholms stad socialjourarbetet med EU-medborgare Stockholms stad socialjourarbetet med EU-medborgare The Capital of Scandinavia Agenda Situationen i Stockholm Uppsökande arbete Arbetet på boplatser Handläggning av ärenden Sid 2 Bostadssituation i Stockholm

Läs mer

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SÖU~2O1O:15 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Efterlysta entreprenadmaskiner och traktorer

Efterlysta entreprenadmaskiner och traktorer Efterlysta entreprenadmaskiner och traktorer 2014 Efterlysta entreprenadmaskiner och traktorer Under 2014 efterlystes total 340 entreprenadmaskiner och traktorer i Sverige. Det är en ökning med 12 procent

Läs mer

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se Butiksrån Första halvåret 2013 svenskhandel.se Butiksrån första halvåret 2013 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras nämnda rapport med råndata

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 31 oktober

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Kathrine Månsson, Tullverket och Tobias Stenström, Polisen 1 Innehåll 1. Inledning 2. Vad är en spritbuss 3. Vem stödjer smugglingen 4. Vad

Läs mer

Lokalisering av övervakade uppställningsplatser för lastbilar i harmonisering med kör- och vilotidsregler

Lokalisering av övervakade uppställningsplatser för lastbilar i harmonisering med kör- och vilotidsregler Lokalisering av övervakade uppställningsplatser för lastbilar i harmonisering med kör- och vilotidsregler Seminariearbete C-nivå i logistik Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2008

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Kort om koncept Karin Invigdes 2008 permanent verksamhet 2010 Målgruppsanpassad polisstation Fokus på samverkan och bemötande Verksamhet även för utsatta barn och de anmälda männen Sprida erfarenheter

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson SOM-rapport nr 9:13 SOM Västsvenska trender Väst-SOM-undersökningen 1998-8 Susanne Johansson Lennart Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Figur 1 Upplevd geografisk hemhörighet 1998-8

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

En studie av Polisens förebyggande arbete och vilka man samverkar med

En studie av Polisens förebyggande arbete och vilka man samverkar med Polisutbildningen vid Umeå universitet Höstterminen 2005-11-08 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapport nr. 274 En studie av Polisens förebyggande arbete och vilka man samverkar med Martin Trostemo Sammanfattning

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - Praktisk information från din fakultet - Krishantering - StudentUT försäkring - LiU-material för egna presentationer - Erasmusstipendium

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

Skydda dig mot båtstölder

Skydda dig mot båtstölder Tips och råd Skydda dig mot båtstölder I början och i slutet av båtsäsongen ökar antalet polisanmälningar om stölder av båtmotorer och båtar. Du som är båtägare kan förebygga inbrott i båten och stöld

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar april 2011 Västerorts gemensamma sida Under april månad har insatser bedrivits mot ungdomar och alkohol och då framförallt under valborgsmässoafton som avlöpte lugnt i hela

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB

Stöldskyddsmärkning med Smart DNA. Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB Stöldskyddsmärkning med Smart DNA Skadeförebyggande arbete i samarbete med SÄKRA Stenstaden AB Ett enkelt sätt att förebygga brott och minska risk för avbrott i verksamheten Polismyndigheten och SKL (Statens

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer