ibelläsningsplan för 6 Jesushändelser hösten och vintern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ibelläsningsplan för 6 Jesushändelser hösten och vintern 2013-14"

Transkript

1 B ibelläsningsplan för 6 Jesushändelser hösten och vintern Kyrkan vid Brommaplan En växande gemenskap med Gud och varandra

2 2 Innehållsförteckning Introduktion s. 3 Andliga övningar s. 4-7 Förberedelse s. 4 Meditativ läsning s. 4-5 Mot slutet av dagen s. 5 Vägledning till meditation s. 6-7 Bibelmeditationer s. 8-9 Bibelläsningsplan s Samlingar i kyrkan s

3 3 Introduktion Jesushändelserna berör mitt liv. Kristen tro bygger inte i första hand på läror, principer och bud. Vår tro bygger på händelser. När Lukas inleder sitt evangelium vill han berätta om de stora händelser som ägt rum (Luk 1:1). På bibelns första blad lär vi känna Gud genom det han gör. Han skapar världen. Detta går sedan som en röd tråd genom hela bibeln. Gud presenterar sig genom det han gör med Abraham, Isak, Jakob och profeterna. Han visar särskilt tydligt vem han är när han befriar sitt folk från slaveriet i Egypten. Denna befrielsehandling blir som ett signum för vem Gud är och pekar fram emot den största befrielsehändelsen genom vilken vi lär känna Gud. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna (Gal 4:4). Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning (Kol 2: 9). I Jesus Kristus, i hans liv, hans ord och särskilt i hans död och uppståndelse ser vi vem Gud är och vad Gud vill med våra liv. Det är mot den bakgrunden vi har landat i att under hösten och vintern stanna upp inför sex viktiga händelser i Jesu liv. När vi läser om dem, mediterar över dem och samtalar omkring dem så är det inte ett teoretiskt studium över något som hände för drygt 2000 år sedan. Nej, med Andens hjälp blir vi samtida med Jesus. När vi läser och ber kliver vi med våra liv in i dessa mysterier. I dessa händelser möter vi Jesus som på djupet kan förvandla våra liv. För Jesushändelserna sker också i våra liv. Paulus är den som tydligast uttrycker detta mysterium men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig (Gal 2:20). Det som händer med Jesus i dopet, i frestelsen, på förklaringsberget, i hans död och uppståndelse sker också med oss som individer och som församlingsgemenskap (Kol 3: 1-4). Vilket spännande mysterium! Välkommen att kliva in i Jesushändelserna genom att använda detta material på egen hand, två och två, i husgruppen och på Växa-kursen osv. Välkommen också till gudstjänster och predikningar som lyfter fram Jesushändelserna. Klas Eriksson och Ann Westblom

4 4 Andliga övningar Förberedelse Så här kan man gå till väga för att meditera över Guds ord. Följande metoder förankrar bibelläsningen i en gammal bönetradition. Inför läsningen kan du öva dig i närvaro. Förberedelsen är väsentlig för att hjärtat ska inriktas på bön och meditation. Bli inte besviken om det ibland inte händer något särskilt vid din läsning. Vissa dagar och inför vissa texter kan det kännas stumt. Då kan det underlätta att läsa texten tillsammans med någon annan för att få hjälp att hitta in i bibelordet. Dra dig inte för att boka ett livssamtal med någon av pastorerna eller någon du har förtroende för. - Avsätt tid att stanna upp och söka stillhet. - Sätt dig bekvämt och andas in djupt några gånger. - Be Gud välsigna stunden så att du kan vila i stillhet och öppna dig för hans närvaro och tilltal. Meditativ läsning Välj ut en vers eller ett kortare sammanhang och läs den/det sedan många gånger. Fundera och känn efter vad texten vill säga dig. Möt och brottas gärna med svårare verser också. Det finns många metoder för att närma sig en text meditativt. Enkelt kan man säga att huvudpoängen är att känna texten. Det viktiga är egentligen inte fakta eller teologiska frågor utan snarare att möta texten och vad den betyder för mig. Det betyder ibland att man reagerar med både glädje och frid men också med ilska eller oförståelse. Det viktiga då är att våga möta de frågorna som dyker upp och inte bara förkasta dem. I häftet använder vi metoden Tre frågor på några ställen och då kan du välja att möta texten utifrån följande frågor:

5 5 Vad berör dig? Vad väcker din tacksamhet? Vad utmanas eller uppmanas du till? Mot slutet av dagen Gå i tanken igenom den gångna dagen. Vad har hänt i ditt liv? Vilka människor har du träffat? Fråga dig själv: Hur mår jag just nu? Vad skulle du svara om Jesus kom och ställde samma fråga? Om du vill kan du skriva ner dina tankar på ett papper eller i en loggbok. Skrivandet hjälper oss att sakta in och lyssna till vårt eget hjärta.

6 6 Bibelmeditationer utifrån de 6 Jesushändelserna Vägledning till meditationen I meditationen ställer vi våra liv inför Jesus. Med hjälp av bibelberättelsen lyssnar vi till vårt eget hjärta och till Gud och ger honom möjlighet att tala till oss om våra liv. Sök upp en ostörd plats och avsätt gärna en halvtimme för övningen. Sätt dig bekvämt och låt kroppen slappna av. Ta några djupa andetag och använd dig av andningen för att finna ro. När du fått den stillhet som är möjlig för dig, inled gärna med att be en kort bön t ex följande: Herre Jesus Kristus Du står här framför mig Du är också bakom mig Du är på min högra sida Du är på min vänstra sida Du är över mig Du är under mig Du omger mig på alla sidor Du bor i mitt hjärta Du genomtränger mig helt och du älskar mig, Herre Jesus Läs meditationstexten. Läs långsamt ett par gånger, så att du memorerar huvuddragen i berättelsen händelseförloppet, huvudpersonerna och nyckelorden. Lägg ifrån dig texten och låt nu händelsen växa fram inom dig. Använd dina sinnen; se ansiktsuttryck och landskapet, lyssna till rösterna, förnim atmosfären, känn dofter och temperaturen Tänk dig att du var med. Följ dialogen mellan de personer du möter i berättelsen. Vem eller vad identifierar du dig med? Förbli i stillheten och låt meditationen leda till ett personligt inre samtal mellan dig själv och Gud. Samtala förtroligt om dina behov just nu. Vad behöver du för att dina inre källor ska leva? Vad säger Jesus till dig i den här stunden? Låt bönen komma fritt och ocensurerat.

7 7 Dröj dig kvar vid det som blir levande för dig eller kommer upp till ytan. Det är ofta uttryck för behov i ditt liv som du behöver uppmärksamma. Dra dig inte för att boka ett livssamtal med någon av pastorerna eller någon annan du har förtroende för. Använd gärna några minuter till att skriva ned de tankar du fått och vad där i berättelsen som särskilt berört dig. Det är en övning i att föra en andlig dagbok över ditt liv med Gud.

8 8 Meditationstexterna Jesushändelse 1 Förhistorien Meditationstext för perioden: Luk 1: Bebådelsen Jesushändelse 2 Jesu födelse och barndom Meditationstext för perioden: Matt 2:1-12 Besökarna i stallet Jesushändelse 3 Jesu dop i Jordanfloden Meditationstext under perioden: Matt 3:13-16 Jesu dop

9 9 Jesushändelse 4 Jesu frestelse i öknen Meditationstext under perioden: Luk 4:1-13 Jesus i öknen Jesushändelse 5 Du är Messias, den Levande Gudens son! Meditationstext under perioden: Matt 16: Bekännelsen vid Caesarea Filippi Jesushändelse 6 Jesus på Härlighetens berg Meditationstext under perioden: Luk 9: Uppenbarelsen på berget

10 10 Jesushändelse 1 Förhistorien Meditationstext för perioden: Luk 1: Bebådelsen Se sid. 6-7 för vägledning till meditation. Bibeltexter för egen eller gemensam läsning Läs texterna sakta. Om du vill kan du stanna inför dessa tre frågor och också skriva ned dina tankar nedan: Vad berör dig? Vad väcker din tacksamhet? Vad utmanas eller uppmanas du till? Luk 1:1-25 Löftet om Johannes Döparens födelse Luk 1: Ängeln besöker Maria

11 11 Luk 1:39-56 Maria besöker Elisabeth Luk 1:57 80 Johannes Döparens födelse Fördjupning av Kristus i några av profettexterna i GT Det är fascinerande att studera Gamla Testamentets profetior om Jesus. Innan Jesus föddes till världen hade de gamla hebreiska profeterna i detalj beskrivit den kommande Messias (Mer info om Jesu namn och titlar finns på sid 27). I GT finns ca 60 stora messianska profetior. Mer om dessa profetior kommer i fastehäftet Mika 5:1-2 Messias skulle födas i Betlehem Dan 9:25 Tidpunkten för födelsen Jes 7:14 Messias skulle födas av en flicka som var oskuld Jer 31:15 Herodes skulle ge order om att döda alls små barn Hos 11:1 Messias föräldrar skulle fly med honom till Egypten

12 12 Jesushändelse 2 Jesu födelse och barndom Meditationstext för perioden: Matt 2:1-12 Besökarna i stallet Se sid. 6-7 för vägledning till meditation. Bibeltexter för egen eller gemensam läsning Läs texterna sakta. Om du vill kan du stanna inför dessa tre frågor och också skriva ned dina tankar nedan: Vad berör dig? Vad väcker din tacksamhet? Vad utmanas eller uppmanas du till? Luk 2:1-20 Jesu födelse Matt 1:18 24 Jesu födelse

13 13 Luk 2:21 40 Jesus omskärs och bärs fram i templet Matt 2:1 12 De österländska stjärntydarna Matt 2:13-23 Flykten till Egypten och återkomsten Luk 2:41 52 Jesus 12 år, i templet

14 14 Fördjupning om Jesu familj Släktträdet Matt 1:1-17, Luk 3:23-38 Berättelserna om Maria Matt 1:16-25, Luk 1:27-56, Joh 2:1-5, 19:25-27, Mark 3:21, Berättelserna om Josef Berättelserna om syskonen Matt 1:16, 18-25, 2:13-15, 19-23, Luk 1:26/27, 2:4-5, 16, 21-52, 3:23, Matt 13:55a Matt 13:53-56, Mark 6:3, Joh 7:5, Gal 1:19, 1 Kor 9:5, 1 Kor 15:7 Fördjupning om Jesus människa och Guds son På vilket sätt är Jesus Kristus unik och grunden för vår tro, enligt dessa texter? Vad betyder det för dig? Joh 1: 1-8 Joh 14:1-11

15 15 Rom 5:1-11 Rom 5: Kor 5:17-21 Ef 1:3-10

16 16 Fil 2:6-11 Kol 1:9-23

17 17 Jesushändelse 3 Jesus dop i Jordanfloden Meditationstext under perioden: Matt 3:13-16 Jesu dop Se sid. 6-7 för vägledning till meditation. Bibeltexter för egen eller gemensam läsning Fördjupning om dopet Läs texterna sakta. Om du vill kan du stanna inför dessa tre frågor och också skriva ned dina tankar nedan: Vad berör dig i texten? Vad lär du dig om dopet i följande texter? Vad betyder det för dig? Matt 28:16-20 Apg 2:37-46

18 18 Apg 8:12-17, Rom 6:3-14 Gal 3:26-29 Kol 2:6-15

19 19 Tit 3:4-5 1 Petr 3:18-22

20 20 Jesushändelse 4 Jesu frestelse i öknen Meditationstext under perioden: Luk 4:1-13 Jesus i öknen Se sid. 6-7 för vägledning till meditation. Bibeltexter för egen eller gemensam läsning Läs texterna sakta. Om du vill kan du stanna inför dessa tre frågor och också skriva ned dina tankar nedan: Vad lär du dig om Jesus och Guds seger över det onda? Vad lär du dig om den ondskan i dessa texter? Vad betyder det för dig? Guds son har besegrat djävulen och det onda Matt 4:1-11

21 21 Luk 10:17-20 Hebr. 2:14-18 Kol 2: Joh 3:7-8

22 22 Om kampen mellan gott och ont i våra liv Gal 5:16-26 Rom 7:14-25 Jak 1:12-16 Mark 7:21-23

23 23 Om att stå emot det onda och frestelser/prövningar Rom 12: Kor 10:13 Ef 4:25-31 Ef 6:10-20

24 24 Jak 4:4-8 1 Petr 5:5-11

25 25 Jesushändelse 5 Du är Messias, den Levande Gudens son! Meditationstext under perioden: Matt 16:13-20 Bekännelsen vid Caesarea Filippi. Se sid. 6-7 för vägledning till meditation. Bibeltexter för egen eller gemensam läsning Läs texterna sakta. Om du vill kan du stanna inför dessa tre frågor och också skriva ned dina tankar nedan: Vad berör dig? Vad väcker din tacksamhet? Vad utmanas eller uppmanas du till? Joh 1:1-18 Joh 20:30-31

26 26 Kol 1:13-20 Hebr 1:3-3, 1 Kor 8:6

27 27 Fördjupning av Jesu namn och titlar Namnet Jesus kommer från arameiskans Yeshua, med betydelsen Jahve räddar (hebreiska Yehoshua, "Josua") (grekiska Iēsoûs Jesus ). Namnet Kristus kommer av grekiskans Christos, "den smorde" (hebreiska Messias) och är en anspelning på präst-, kunga- och profetsmörjelsen, som förekommer i Gamla testamentet. I urkristendomen finns ett antal benämningar på Jesus - bara i Nya Testamentet förekommer fler än femtio olika. Titlarna används parallellt med varandra (Joh 20:28-29). Tre titlar har med tiden blivit dominerande: Messias (Kristus) - den "smorde" d v s den kung som judarna väntade på. Guds son - en titel som visade på Jesu intima förening med Gud som Far. En messiansk titel. Herren - en anspelning på arameiskans "adonai" (herre) som användes istället för Guds namn vid läsning av den judiska bibeln och vårt GT. Kyrkan identifierar Ordet genom vilket Gud skapade världen (Joh 1:1-14) med Jesus. Han fanns hos Gud i begynnelsen (Joh 1:1-3). Paulus säger att Jesus fanns före allting, att Gud skapade världen genom honom och att världen upprätthålls genom honom (Kol 1:15-17, 1 Kor 8:6, Hebr 1:2-3). Genom att bekänna att Jesus är Herre/Herren blir man frälst (Rom 10:9).

28 28 Jesushändelse 6 Jesus på Härlighetens berg Meditationstext under perioden: Luk 9: Uppenbarelsen på berget. Se sid. 6-7 för vägledning till meditation. Bibeltexter för egen eller gemensam läsning Läs texterna sakta. Om du vill kan du stanna inför dessa tre frågor och också skriva ned dina tankar nedan: Vad berör dig? Vad väcker din tacksamhet? Vad utmanas eller uppmanas du till? Luk 9:28-36 Detta är min son, den utvalde

29 29 2 Petr 1: Med Jesus på berget Rom 8:14-16 Anden bekräftar vårt barnaskap Fördjupning av mötet med Mose och Elia Lagen och profeterna är en sammanfattning av det gamla förbundet i GT. Nu stod Mose där, som gav lagen och Elia som representant för profeterna tillsammans med Jesus som kom för att fullfölja lagen och att fullborda profetiorna (Matt 5:17). Mose och Elia är de två största profeterna i GT. Mose ledde folket ut ur slaveriet i Egypten och förmedlade lagen på Sinai (2 Mos). Elia kämpade för Gud i en tid då de flesta tillbad avguden Baal (1 Kung 17-19). Båda gjorde starka gudserfarenheter på berg; Mose på Sinai och Elia på Karmel och Horeb. Här talar Jesus jämbördigt med GT:s största profeter och Gud själv kallar honom för sin son och utvalde, vilket lyfter fram hans unika position.

30 30 Samlingar i kyrkan Jesushändelse 1 Förhistorien Predikan söndagar kl sep Introduktion av Jesushändelserna 29 sep Jungfrufödelsen Växa torsdagar kl sep Undervisning och samtal Vad vet vi om Jesus? 3 okt Meditation och samtal Jungfrufödelsen Jesushändelse 2 Jesu födelse och barndom Predikan söndagar kl 11 6 okt Jesus föds tre gånger 13 okt Guds människoblivande 20 okt Jesus bärs fram i templet 22 dec Vem är barnet i krubban 24 dec Samling kring krubban Växa torsdagar kl okt Undervisning o samtal Jesu födelse 31 okt Meditation och samtal Österländska stjärntydare 28 nov Undervisning o samtal Vem är barnet i krubban? Jesushändelse 3 Jesus dop i Jordanfloden Predikan söndagar kl 11 3 nov Jesus dop Växa torsdagar kl dec Undervisning o samtal Jesu dop och vårt dop Jesushändelse 4 Jesu frestelse i öknen Predikan söndagar kl 11 5 jan I öknen 12 jan Frestelser och prövningar i våra liv Växa torsdagar kl jan Meditation och samtal Jesu frestelse i öknen

31 31 30 jan Undervisning och samtal Djävulen och ondskan Jesushändelse 5 Du är den Levande Gudens son! Predikan söndagar kl jan Jesus, världens frälsare 2 feb Vem säger du att han (Jesus) är? 9 feb Klippan där församlingen byggs (årsmöte) Växa torsdagar kl feb Meditation och samtal Du är den levande Gudens son Jesushändelse 6 Jesus på Härlighetens berg Predikan söndagar kl feb Jesus på Härlighetens berg Växa torsdagar kl 19 6 mars Meditation och samtal Jesus på Härlighetens berg

Vi ber under fastan. Bibelläsning och bön från askonsdagen till annandag påsk 5 mars 21 april 2014 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och bön från askonsdagen till annandag påsk 5 mars 21 april 2014 Kyrkan vid Brommaplan Vi ber under fastan Bibelläsning och bön från askonsdagen till annandag påsk 5 mars 21 april 2014 Kyrkan vid Brommaplan 1 Bibelläsningsplan för fastan 2014 I år följer vi evangelisten Johannes berättelse

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Vi ber och läser bibeln vintern 2015

Vi ber och läser bibeln vintern 2015 Vi ber och läser bibeln vintern 2015 Bibelläsningsplan 1 jan Nyårsdagen 15 feb Fastlagssöndagen Kyrkan vid Brommaplan 1 Bibelläsningsplan vintern 2014 I den här bibelläsningsplanen finns ofta en kort introduktion

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Bibelläsning sommaren 2015 Den här bibelläsningsplanen följer kyrkoårets texter och teman. Texterna syftar framåt mot den kommande söndagens gudstjänst.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 23 måndag november 48 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 48 november fredag 27 lördag 28 1:a sön. i advent 29 Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 Ps 24 30 måndag november 49 1 tisdag 2 onsdag

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning Dopbekräftelse Anvisningar När vi döps till Kristus blir vi en del av Kristi kyrka, i gemenskap och i ömsesidig omsorg med hans folk. I dopet tar vi emot den heliga Anden och det nya livet. Även om vi

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 1 Uskavi 160710 Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 Det här har varit det bästa året i mitt liv sade en kvinna häromdagen, och kunde räkna upp en massa anledningar till det, och en av de viktigaste var att

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 1 Januari - församlingens bönemånad I slutet av november kom det ett förslag till äldste från församlingens nya böneteam (Anne Rehn, Helene Bergman, Kerstin Florén,

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Bidrag från Bengt Pleijel 2009-02-17 Senast uppdaterad 2015-02-15 Bibelskolan.com Första söndagen i Fastan Invocavit Prövningens stund Låt oss be om nåden att med

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19:11-16 1/3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Måndag Ps 23 1/5/2016 Tisdag Ps 40:1-6 1/6/2016 Onsdag

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Bibelläsningsplan 2015

Bibelläsningsplan 2015 Bibelläsningsplan 2015 läs Bibeln på ett år med oss! Välkomna att delta i gemensam bibelläsning med Roseniuskyrkan. Vi har tagit fram en bibelläsningsplan som täcker hela Bibeln på exakt ett år, där vi

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

Kyrkoår och evangeliebok

Kyrkoår och evangeliebok Introduktion till avsnittet Evangelieboken i Psalmer och Sånger Kyrkoår och evangeliebok Den första kristna församlingen samlades från början till gudstjänst på söndagen, Herrens dag (t.ex. 1 Kor 16:2).

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap Bön och bibelläsning 10 oktober 2016-21 februari 2017 Matteus Glädjebudskap 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen,

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Bibelläsningsplan för ett helt år

Bibelläsningsplan för ett helt år Bibelläsningsplan för ett helt år Detta häfte är en bibelläsningsplan för dig som vill läsa hela Bibeln under ett år. För att fördjupa sig i Guds ord kan det någon gång vara bra att läsa Bibeln i sin helhet.

Läs mer

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7).

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7). Markus 1 (1:1) Jesus namn och titel 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder goda nyheter. Vi har på svenska blivit så vana vid det

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

DU ÄR MESSIAS 24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 13 SEPTEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 8:27-35

DU ÄR MESSIAS 24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 13 SEPTEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 8:27-35 DU ÄR MESSIAS 24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 13 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 8:27-35 Petrus kallar Jesus för Messias Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar?

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Temadagen 20160507 Temadagen Alingsås Anders Pihl 20160505 1 Bakgrund Mycket allvarligt när kyrkoledare tror att det finns många vägar till Gud. Att Allah

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11 * Sammanfattning av predikan den 8/9 Vem är den helige Ande? - Tredje personen i Guds treenighet - Är Faderns och Jesu/Kristi ande Tittade på några bilder vi har för Anden: Duva, Eld, Vind, Källa Anden

Läs mer

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Vår tro Vår tro går ut på att tro på vår Gud och Jesus. Genom Jesus Kristus visar Gud sin kärlek och genom sin Ande ger han kraft och hopp. Vi tror på att Gud

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom

Att lyssna till den helige Ande. Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Att lyssna till den helige Ande Björkenäslägret 2015 Tomas och Mia Enblom Mias första erfarenhet av den helige Ande Att lyssna till den helige Ande i GT Talade främst genom profeter Men talade på en uppsjö

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna.

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna. Introduktion Judendom, kristendom och Islam Judendom 1800 talet f v t Abraham Kristendom Islam Tanach (Gamla testamentet) År noll, Jesu födelse Jesus Likheter Abraham Nya testamentet 600 talet e v t Muhammed

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Herrens moder om inkarnationen. Fjärde Advent, 20 dec, 2015

Herrens moder om inkarnationen. Fjärde Advent, 20 dec, 2015 Herrens moder om inkarnationen Fjärde Advent, 20 dec, 2015 Lukas 1:26 38 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

GTs historiska böcker, del 1

GTs historiska böcker, del 1 GTs historiska böcker, del 1 s. 1 1 Mosebok s. 3 2 Mosebok s. 4 3 Mosebok s. 6 4 Mosebok s. 8 5 Mosebok Första Mosebok Skapelsen och Guds egendomsfolk FÖRSTA MOSEBOK är den första delen av fem. Huvudtemat

Läs mer

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn

Tunadalskyrkan Joh 1: Andlig klarsyn 1 Tunadalskyrkan 13 06 02 Joh 1: 29-34 Andlig klarsyn I kyrkoårets texter möter vi nu några söndagar de stora namnen, de som på ett speciellt sätt fick hjälpa Guds folk. Förra veckan mötte vi Mose vid

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs för : 1. att vi skulle upptäcka Ljuset och den Utgivande Kärleken så att vi inte syndar 2. att vi skall veta att vi

Läs mer

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört

Tunadalskyrkan Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Tunadalskyrkan 160522 2 Mos 3:1-15, Matt 28:16-20 Jag har sett och hört Ibland när man läser böcker eller ser på filmer så möts man av olika berättelser som till en början inte verkar ha något att göra

Läs mer

DEN HELIGE ANDE del 1 Anden i Gamla Testamentet

DEN HELIGE ANDE del 1 Anden i Gamla Testamentet DEN HELIGE ANDE del 1 Anden i Gamla Testamentet Inledning. Ordet för Ande (hebreiska Rauch och grekiska Pneuma ) betyder vind, andedräkt, ande. Guds Ande är det liv som utgår ur Gud utan vilken människan

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013 Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Gäller fr o m höstterminen 2013 Post- och besöksadress: Telefoner: E-post: Stiftelsen för kristna skolor: Viktor Rydbergsgatan 18 031-167 157 -

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer