I denna broschyrserie ingår:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I denna broschyrserie ingår:"

Transkript

1 Stopp och Håll ut!

2 I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete med Istitutioe för folkhälsoveteskap, Karoliska Istitutet Illustratioer Eva Lidé. 2

3 Rök/Sus-stoppet och tide därefter Iehållet i det här häftet ka vara till hjälp för dig som fuderar på att sluta eller ylige har gjort det. Här beskrivs beroedet, abstiesbesväre och för hur ma klarar de första tide efter stoppet. Du kaske har förberett dig oga och har avädbara erfareheter frå tidigare försök eller också har du plötsligt fått og av cigaretter eller sus och vill bli fri frå beroedet. Oavsett vilket så är dia chaser goda att lyckas med dia asträgigar! Alla får ite problem i sambad med stoppet uta ställer sig kaske fråga: Varför gjorde jag ite det här tidigare? Erfarehetera ka variera betydligt, både mella olika persoer me också vid olika försök hos samma perso. Var ite rädd att pröva ett stopp! De som lyckas sluta har oftast gjort flera tidigare försök. Fakta om ikoti Nikoti är ett ervgift som förr avädes för att utrota ohyra. Hos rökare och susare som fortsätter, trots illamåede och hosta, skapas sabbt ett starkt beroede av ikoti. Nikoti bryts er i kroppe och hos e beroede perso måste städigt mer ikoti tillföras för att obehagliga abstiesbesvär ska udvikas. Nikoti driver alltså på bruket me skadeverkigara skapas främst av de mer ä 4000 adra ämea som fis i tobak. Därför ka ma som behadlare, med få udatag, rekommedera äve ikotihaltiga läkemedel till alla som försöker sluta. Nikotiet ka spåras i kroppe ugefär 3-4 dyg efter halsblosset/prilla. 3

4 Experimeterig med tobak startar oftast i toåre. Beroedet av ikoti utvecklas successivt uder iflytade av omgivige. Nikotiet bids till de så kallade ikotireceptorera som fis på måga ställe i vårt ervsystem, och dess påverka på hjäras belöigssystem är det som spelar störst roll. Förutom att ma tar e cigarett eller prilla för att tillfredställa det fysiska beroedet (udvika abstiesbesvär) så utvecklas e stark vaa att röka och susa i olika situatioer. Det här häftet iehåller förklarigar och strategier för att komma ifrå beroedets olika effekter och förbli rök- och susfri. Abstiesbesvär När ma slutar eller abrupt miskar ikotitillförsel uppstår ofta avväjigssymtom som till stor del beror på att ikotihalte i kroppe miskar. Symtom som ka uppstå vid ett tobaksstopp och hur du bäst åtgärdar dem fier du i matrise på ästa sida. Symtome börjar 1-2 dagar efter stopp, år sitt max uder de första vecka och avtar successivt uder de ärmaste veckora. Udatag är suget och viktökig som ka fias kvar e lägre tid. Ämesomsättige ormaliseras är ikotiet går ur kroppe och fyra av fem som slutar går i geomsitt upp 3-4 kilo. Det ka motverkas med e daglig promead på 5 km i kombiatio med att äta oftare, me midre måltider. Udvik sötsaker, läsk och öl och var vaksam på sabba kolhydrater (t.ex pasta, potatis, ris, bröd)som tillför mycket eergi. Psykologiska och sociala faktorer ka också påverka besväre. Hos persoer som tidigare behadlats för depressio ka e ökad risk för likade symtom fias uder det första halvåret efter ett rökstopp. I häftet Läkemedel vid rökstopp ges råd om hur rätt avädig ka hjälpa till att miska abstiesbekymre. 4

5 Symtom/besvär Åtgärder Troliga förklarigar Sug efter ikoti. Fysiologiskt och psykologiskt beroede. Irritatio, rastlöshet, aggressivitet, oro. Obalas i hjäras belöigssystem. Kocetratiossvårigheter. Rubbad balas i hjära. E tillfällig säkig av blodsockerivå och blodtrycket. Nedstämdhet. Belöigssystemet fugerar ite tillräckligt bra. Sömstörigar (avbrute söm) livliga drömmar. Stress och obalas i hjära. Försök bryta take gör ågot aat och stå emot suget. Ett sockerfritt tuggummi eller e sugtablett ka avleda. Att borsta tädera ka också bryta suget som ofta är kortvarigt. Försök acceptera att det ka vara så här e tid. Sök stöd och förståelse i di omgivig. Hitta sysselsättigar som förströr. Promeader eller aa fysisk aktivitet brukar lidra. Flera me midre måltider per dag och regelbuda sovvaor förebygger besvär. Påmi dig om varför du vill sluta och belöa dig med ågot. Udvik stressiga situatioer, e bra plaerig uderlättar. Ua dig avbrott som e promead eller ett mellamål. Uder de första vecka ka besväre vara som störst. Ett alterativ ka vara att förlägga stoppet till e lugare period eller ledighet. Försök få e ruti i vardage som ikluderar saker du tycker om. Motio i alla former brukar ofta förbättra situatioe. Efter 1-2 måader bör du käa att det börjar lätta. Har du ågo gåg haft e depressio bör du söka läkare om du får likade symtom som då. Udvik kaffe på kvälle, ta e kvällspromead. Försök varva er t.ex med e varm dusch eller ett bad. Vid svåra sömstörigar uder e lägre tid ka läkarkotakt behövas. Om du aväder ikotiplåster dyget rut ka det förvärra besväre. 5

6 Symtom/besvär Troliga förklarigar Ökad hosta, halsot. Slemhiora i hals och luftvägar ka bli irriterade uder omställige frå rökare till ickerökare. Yrsel. Åtgärder Udvik att bli torr i mue, drick vatte. Dia luftvägar håller på att bli friskare, flimmerhåre vakar till liv och kommer tillbaka, det ka ta upp till ågra måader. Hostmedici ka lidra besväre. Extra dryck. Udvik att resa dig upp hastigt. Blodtrycksförädrigar. Förstoppig. Förädrade tarmrörelser. Tillräckligt med vätska, fiberrik mat och motio. Iblad ka receptfria läkemedel behövas. Blåsor i mue. Bakterieflora i mue ädras Udvik sura livsmedel (t.ex. läsk, juice, vi och sportdryck). Aväd Zedium tadkräm, Aftex Aloclair eller Aftamed Gel. Som alt. till tadborstig aväd Corsodyl alt. Hexidet. Rådgör med apoteket. Det fis besvär som ite är riktigt lika valiga som de som beskrivs ova, t.ex. huvudvärk, svettigar och hjärtklappig. Rådgör gära med Sluta-Röka-Lije, tf eller di vårdcetral. Nikoti ökar utsädige av stresshormoer som leder till att kroppe förbräer mer eergi. När du slutar ka vikte i geomsitt öka 3-4 kg. Ökige iträffar uder de första måadera efter rökstoppet och motsvarar, om ma ite ädrar sia kosteller motiosvaor, de "sjukliga" udervikte hos e rökare. Se äve häfte Tobak och Vikt. Aväder du regelbudet: isuli, astmamedici eller Levaxi ka medicierige behöva justeras efter e tid. Kotakta di läkare. 6

7 Beslutet Ma har lättare att stå ut med obehag om beslutet har övervägts oga. Om du tvivlar gör så här: Skriv er varför du vill sluta röka/susa Skriv seda er fördelara med att vara rök/susfri. Skriv er återfallstakes motsats, se exempel i ruta eda: Vad gott det ädå vore med e cigarett, jag käer mig rastlös och ledse.! Jovisst, är det dyrt med cigaretter. Me ågot ska ma väl ädå ua sig. Det är egetlige ite alls gott att röka. Om jag röker u blir jag beroede ige, och det vill jag ite. Jag täker ite betala tusetals kroor om året för att utsätta mig för e så stor hälsorisk! När försvier "suget"? Det ka ta tid... me de värsta tide är ofta över reda ågra veckor efter stoppet. Seda kommer suget att dyka upp då och då i olika sammahag me bli allt kortvarigare. Gradvis kommer du att uppleva hur suget blir lättare att hatera i allt fler situatioer, för att till slut helt försvia. Miet av de goda blosse/prillora ka förstås göra sig påmida uder låg tid, me det leder sälla till återfall. Förutom ret ikotiberoede hadlar suget till stor del om vaor och ilärt beteedemöster. Helt fri blir du är du brutit de flesta koppligar som utvecklats mella rökige/susige och de olika situatioer, siesstämigar och hädelser som du förkippar med att röka/susa. 7

8 Vaas makt E perso som röker ett paket om dage för hade till mue gåger per dag. Det blir 980 gåger per vecka, gåger per måad och gåger per år. Så skapas e stark vaa! Dessa sigaler frå hjära väcker ett röksug, som du ka bemästra geom att sysselsätta dig. Behovet av att ha ågot i mue ersätts av måga med e tadsticka eller sugtablett. Starka smaker som mit, lakrits och citrus hjälper till att bryta suget. När du slutat röka ka dia häder också saka pysslet med cigarette. Exempel på avledade aktiviteter ka vara att lösa ett korsord, ta till e stickig eller kappa på mobile. De som slutar susa brukar saka prillkäsla uder läppe, det käs tomt. Det tomrummet ka fyllas ut med aat till exempel tuggummi, tepåse eller med ikotifritt sus. Motio & fysisk aktivitet E rask promead tre gåger i vecka, e halv timme eller mer, ka vara fullt tillräckligt för att hålla stresshormoera uder kotroll. All form av fysisk asträgig är bra och hjälper dig att varva er och slappa av. Värme Till exempel i bastu eller i ett varmt karbad, frisätter också äme i kroppe som ger lug, välbehag och tillfredsställelse. Massage Frisätter äme i kroppe som gör dig lug och får dig att slappa av och må bra. Avslappig Lär dig e ekel avslappigstekik. Det fis ett stort utbud av ljudkassetter, videos och böcker om avslappig. Om du har tid och råd ka det vara effektivt att gå e kurs i avslappig och stresshaterig. I slutet av de här broschyre ger vi exempel på e avslappigstekik som du ka pröva. 8

9 Det psykologiska beroedet Både för rökare och susare utvecklas ofta starka koppligar mella vissa situatioer och cigarette/suset. Till exempel efter mate, är ma vätar på busse, som belöig är ma utfört ett jobb etc. För att förstå hur de här koppligara fugerar ka du göra följade experimet: Slut ögoe och föreställ dig att du ser ågo skära upp e stor, saftig citro i två halvor. Se för di ire sy seda hur ho eller ha plockar upp e av halvora och sätter tädera i de, och hur safte flödar i mue. När du föreställer dig de scee märker du säkert hur det vattas i mue äve på dig! Hjära säder alltså ett budskap att du skall producera saliv, trots att du bara föreställer dig att ågo aa äter e citro. Ord och ire bilder ka alltså skapa kroppsliga effekter som likar dem som äger rum i verkliga situatioer. Om du upprepar de ire bilde av citroe, kommer hjära till slut att förstå att det är falskt alarm, och de kommer att sluta skicka sigaler till hjärcellera att stimulera salivproduktioe. På samma sätt fugerar det med dia ega koppligar mella rökige/susige och dia situatioer. Det bästa sättet att bryta ett sådat sambad, e såda kopplig, är att gå igeom situatioe flera gåger uta att röka eller susa. Sociala situatioer Vissa koppligar mella rökig/susig och olika sociala situatioer ka fias kvar uder e låg tid. Aledige är att de situatioera förekommer relativt sälla. Semester eller grillfeste ka göra att du överraskas av ett itesivt sug trots flera måader av e gaska bekymmersfri tillvaro uta tobak. Vissa 9

10 speciella och betydelsefulla koppligar fis då kvar, eftersom de ite har huit brytas äu. Ett bra sätt är att göra ekla övigar som iebär att du ser olika situatioer i fatasi. Gå igeom de olika situatioera steg för steg, och se för di ire sy hur du fortsätter att vara rökfri är du åker på semester. Läs mer uder övigar på sida 14. Hatera utmaigar Godissug Käer du dig t.ex. suge på ågot sött, eller är trött och okocetrerad, ka det bero på att blodsockret sjuker vid rök- och susstopp och gör att måga käer ett ökat sug ofta efter sötsaker. Ta ett mellamål, t ex e frukt, e grösak eller e yoghurt. Rastlöshet Käer du dig rastlös? Ta tag i ågotig du läge täkt på att du behöver göra, som att sortera foto, städa i lådor och skåp. Sätt på musik, surfa på ätet eller ta e promead. Tomhetskäslor Käslor av tomhet är ofta ett resultat av olika sigaler som kroppe säder ut för att tala om att det är ågot som sakas. Sigalera ka käas som att jag är ledse, jag har tråkigt, jag är trött eller jag är hugrig. Det du tidigare har gjort för att miska dessa sigaler av t.ex huger och trötthet har varit att ta e cigarett. Käslora du upplever är du har slutat är alltså precis desamma som du hade tidigare, me u behöver du träa på att tolka di kropps olika sigaler, för att kua förstå vad de verklige behöver. Om du är rädd för att e viss situatio ska bli svår att hatera, 10

11 ka du förbereda dig geom att träa med e ekel tekik, så kalllad målbildsträig som visas i Övigar på sida 14. Käslor av sakad E del upplever sorg är de skiljs frå ett lågvarigt tobaksberoede som ka påmia om förluste av e kär vä. Aktivitet ka hjälpa. Täk efter och gör ågot du fuderat på att göra me ite riktigt kommit igåg med. Kaske börja på e kurs, ta tag i e gammal hobby, etc. På Sluta-Röka-Lijes hemsida fis e "logg" där du ka "skriva av dig" och få tips och stöd frå adra i samma situatio. Att klara alkohol uta att röka/susa Dricker du alkohol iblad? I så fall ka det betyda att viet, ölet eller sprite utlöser e lägta efter ett bloss eller e prilla - trots att du kaske varit uta e lägre period. Me precis som alla adra koppligar kommer också dea att försvagas. Me det ka ta litet tid. Några råd iför feste: Avstå frå att följa med ut på rökpaus utaför kroge eller på balkoge. Udvik alkohol uder de första tillfällea efter stoppet.förtydliga för dig själv flera gåger ia du går ut: Jag har slutat och jag ka klara det på fest också! Stress Stress är ett begrepp som aväds för att beskriva är vissa hormoer, t.ex. adreali, som är ödvädiga för vår överlevad istället börjar skada oss. De har ormalt e mycket viktig fuktio, blad aat förbereder de kroppe för att möta plötsliga och starka påfrestigar. Stresshormoera skapar e späig i våra muskler och gör dem beredda för sabb aktio. Hjärtat börjar slå fortare och blodsock- 11

12 ret höjs, vilket medför ett ökat flöde av syre och eergi till våra muskler. Hela kroppe ställer i sig på omedelbar aktio. Dea aktio kude för våra förfäder atige bestå i att staa kvar och kämpa mot de sabeltadade tiger eller att spriga därifrå så fort som möjligt. Oavsett vilket de valde så var stresshormoera till ytta. Vårt modera samhälle är också fyllt av tigrar, som får våra kroppar att frigöra stresshormoer. Det röda stoppljuset som gör att du kommer för set till ditt viktiga möte. Chefe som ställer orättvisa krav på dig. Svårigheter iom familje, oro för krig och katastrofer. Me också ikoti och koffei. Varje dag orsakar de modera tigrara att våra stresshormoer rusar i höjde. Dia urgamla istikter säger dig att du ska kämpa eller fly me du ka ite. Du är bude av sedväjor, samhällsormer, regler och lagar som säger att du ite har rätt att attackera di elaka chef eller utagera i trafike. Det är därför stresshormoera ka skada dig. Vid lågvarig stress ka till exempel de späda musklera börja svulla och göra ot, speciellt i acke och axlar. Hur ka ma då miska de skadliga effektera av stresshormoera? Det eklaste och trolige mest effektiva sättet är också det mest logiska: Ge stresshormoera ågot att göra, så att de ite ställer till trassel! Pröva dig fram tills du hittar det som passar dig. Vad häder i kroppe är du slutar? I samma ögoblick som du slutar sker förädrigar i di kropp. Här är ågra exempel på sådaa positiva förädrigar Efter: 20 miuter Blodtryck och puls går er till ormal ivå. Figrar och fötter blir varmare. 12

13 8 timmar Koloxidhalte i blodet, hos före detta rökare, miskar och syrgasvärdet ökar. 2 dyg Lukt och smaksiet förbättras. Ca 1 vecka Nikotiet har försvuit ur kroppe måader Flimmerhåre i luftröre tillfriskar. Fräschare mu, frilagda tadhalsar och slemhieförädrigar läker år Riske att drabbas av sjukdomar, idirekt eller direkt orsakade av tobak, sjuker drastiskt till ästa samma ivåer som för de som aldrig rökt eller susat. Håll ut! Dagar blir till veckor som blir till år. Miet av de goda studera med cigarette eller suset ka komma plötsligt och ovätat. Försök att ha tålamod och täk på att igetig blir bättre av att börja ige. Påmi dig om dia motiv för att sluta. Visa respekt för ditt beslut, främst mot dig själv me också mot dia ära. Upptäck att du saolikt har blivit lugare och fått mer eergi. Slipper stressa för att hia röka och är fri frå ett beroede och oro för effektera av ett fortsatt bruk. Varje gåg du ställs iför att vilja röka e cigg eller ta e prilla så säg till dig själv: Vill du bli rökare/susare ige? Svaret är saolikt ej. Lycka till med ditt Stopp och Håll ut! 13

14 Övigar: Avslappig De eklaste forme av avslappig ka gå till så här: Sätt på ågo lugade musik som du tycker om. Sätt dig bekvämt på e stol eller lägg dig på säge. Slut ögoe. Täk e lite stud på hur du adas. Är det di bröstkorg eller är det di mage som lyfts är du adas i? Försök att gå över till att ebart adas med mage. Träa på det uder ca 5 adetag ia du går vidare. Föreställ dig att lugade, avslappade värme eller ljus kommer i i di kropp geom di hjässa. Som e våg strömmar de sakta edåt. Låt våge av avslappig strömma geom hela di kropp. Kä hur de strömmar frå hjässa och sakta ed geom ditt huvud. Kä hur de fortsätter vidare ed geom di acke och di hals, hur de kommer ed över axlar, rygg, bröst, armar, häder, mage, be och fötter. Vila u e stud i detta avslappade tillståd och håll uppmärksamhete på adige. Adas med mage. Efter e stud ka du börja väcka di kropp geom att sakta röra på figrar, tår, häder och fötter. Sträck seda på dig med armara över huvudet. Öppa sakta ögoe ige. Målbildsträig I det avslappade tillståd du kommer till är du gör övige ova ka du fortsätta med e måliriktad träig. De ka du aväda till att stärka dig själv iför e situatio eller hädelse som du tror ka bli extra svår för dig att hatera uta att röka. Börja med att geomföra avslappigsövige ova. Gör alla momete fram till det ställe där du skall fästa uppmärksamhete på di mage och di adig. Se u för ditt ire öga de situatio du är mest rädd för att ite klara efter ditt stopp. Föreställ dig de situatioe så exakt och detaljerat som möjligt. Se u i di ire bild hur du går igeom hela situatioe, bit för bit, och tillfälle för tillfälle - uta att röka eller susa. Skulle du börja se att du röker eller susar i di ire bild, byt kaal geom att tömma siet på de här takara och bildera. Föreställ dig istället att du är i e aa situatio, e situatio där du aldrig brukar röka eller susa. Kaske är du simmar eller tar e dusch. När alla dia takar och bilder om rökig och susig är borta, byt tillbaka till di första kaal ige, och fortsätt arbeta med de. Fortsätt på det här sättet tills du ka se dig själv gå igeom hela de svåra situatioe uta att ta ett eda bloss. När du u möter de här situatioe i verklighete kommer du med stor saolikhet att ha mycket lättare att hatera ett evetuellt sug. Upprepa de här övige flera gåger för olika situatioer som ka vara utmaade. 14

15 Ega ateckigar 15

16 Persoligt stöd Vill du ha professioellt stöd, ta gära kotakt med oss på Sluta-Röka-Lije eller kotakta di vårdcetral, företagshälsovård eller apotek. Gå gära i på Sluta-Röka-Logge. Där ka du dela med dig av dia erfareheter och få stöd av adra i samma situatio. Du hittar till logge via Sluta-Röka-Lijes hemsida

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och vikt Snus Ett material

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus De flesta som röker eller snusar ångrar att de någonsin började. Är du en av dem? Du känner säkert många som redan har slutat och kanske frågar

Läs mer

Apotekets råd om. Sluta röka

Apotekets råd om. Sluta röka Apotekets råd om Sluta röka Det lönar sig alltid att sluta röka även om du har rökt i större delen av ditt liv. Det förbättrar din hälsa och minskar risken för sjukdomar. När du slutar röka påbörjar kroppen

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Folkhälsan. Medicin för hjärnan!

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Folkhälsan. Medicin för hjärnan! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Folkhälsa 10 tips som håller dig frisk i viter. Läs mer på sid. 6 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I GÖTEBORGS-POSTEN DECEMBER

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA!

VÄXA OCH HA DET BRA! VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 4-5 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012 Iehåller äve iformatio frå Nyhetsblad till boede i Perstorp Nr 2-2012 PerstorpsFestivale asvarig utgivare Tommy Viebke Tel 0435-39 403 tommy@perstorpsbostader.se adress Perstorps Bostäder Torggata 3 284

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar IGCT effektbrytare i megawattklasse för mellasäigstillämigar Att kostruera utrustig för att bryta effekter i storleksordige megawatt å mellasäigsivå är e svår ugift. De ieboede egeskaera hos de två kiselbaserade

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Nikotinläkemedel och abstinensbesvär I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Ny Nordisk Mat. Mat, genetik och hälsa. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 2 december 2012

Ny Nordisk Mat. Mat, genetik och hälsa. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 2 december 2012 Ny Nordisk Mat Mat, geetik och hälsa PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 2 december 2012 Ugdomars matvaor i Norde All iformatio och de måga isatsera iom skolbespisige har ite haft de förvätade

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg)

En tablett innehåller 5 mg solifenacinsuccinat, vilket motsvarar 3,8 mg solifenacin. Hjälpämne: laktosmonohydrat (107,5 mg) PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vesicare 5 mg filmdragerad tablett Vesicare 10 mg filmdragerad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Vesicare 5 mg filmdragerad tablett: E tablett iehåller

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och vikt Snus Ett

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vesicare 5 mg filmdragerad tablett Vesicare 10 mg filmdragerad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Vesicare 5 mg: E tablett iehåller solifeacisucciat 5

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Apotekets råd om. Torr i munnen

Apotekets råd om. Torr i munnen Apotekets råd om Torr i munnen Om du är torr i munnen beror det på att du har för lite saliv. Orsaken är ofta en biverkan av läkemedel som gör att spottkörtlarna producerar mindre mängd saliv, till exempel

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort.

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort. 44 PC FÖR ALLA.9 2007 TEST: STATIONÄR PC KRALLIGA KRUTBURKAR 4 DATORER MED SENASTE TEKNIKEN Vätar du med datorköpet för att du är rädd att dator ska vara gammal reda ia du huit ut ur butike? Satsa i så

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Råd när du ska bli tobaksfri Bara du kan bestämma om du ska sluta med tobak och bara du kan lyckas. Att fatta ett genomtänkt beslut kan vara helt avgörande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Kontrakt baserad design. Design by contract

Kontrakt baserad design. Design by contract Kotrakt baserad desig Desig by cotract Motiverig Objekt ka valige ite avädas på ett godtyckligt sätt Metoder ska aropas med vissa parametervärde I rätt ordig Svårt att veta hur ett objekt ka avädas uta

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Bilagor. Bilaga 3 Patientfall Hur Lena slutade röka BAKGRUND

Bilagor. Bilaga 3 Patientfall Hur Lena slutade röka BAKGRUND Bilaga 3 Patientfall Hur Lena slutade röka BAKGRUND Lena är 57 år, ensamstående, och har en vuxen son från ett tidigare äktenskap. Hon har varit bekymrad över sin rökning under en längre tid, mycket på

Läs mer

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien Bruksavisig Persodator VG-A-serie / VG-FS-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer