I denna broschyrserie ingår:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I denna broschyrserie ingår:"

Transkript

1 Stopp och Håll ut!

2 I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete med Istitutioe för folkhälsoveteskap, Karoliska Istitutet Illustratioer Eva Lidé. 2

3 Rök/Sus-stoppet och tide därefter Iehållet i det här häftet ka vara till hjälp för dig som fuderar på att sluta eller ylige har gjort det. Här beskrivs beroedet, abstiesbesväre och för hur ma klarar de första tide efter stoppet. Du kaske har förberett dig oga och har avädbara erfareheter frå tidigare försök eller också har du plötsligt fått og av cigaretter eller sus och vill bli fri frå beroedet. Oavsett vilket så är dia chaser goda att lyckas med dia asträgigar! Alla får ite problem i sambad med stoppet uta ställer sig kaske fråga: Varför gjorde jag ite det här tidigare? Erfarehetera ka variera betydligt, både mella olika persoer me också vid olika försök hos samma perso. Var ite rädd att pröva ett stopp! De som lyckas sluta har oftast gjort flera tidigare försök. Fakta om ikoti Nikoti är ett ervgift som förr avädes för att utrota ohyra. Hos rökare och susare som fortsätter, trots illamåede och hosta, skapas sabbt ett starkt beroede av ikoti. Nikoti bryts er i kroppe och hos e beroede perso måste städigt mer ikoti tillföras för att obehagliga abstiesbesvär ska udvikas. Nikoti driver alltså på bruket me skadeverkigara skapas främst av de mer ä 4000 adra ämea som fis i tobak. Därför ka ma som behadlare, med få udatag, rekommedera äve ikotihaltiga läkemedel till alla som försöker sluta. Nikotiet ka spåras i kroppe ugefär 3-4 dyg efter halsblosset/prilla. 3

4 Experimeterig med tobak startar oftast i toåre. Beroedet av ikoti utvecklas successivt uder iflytade av omgivige. Nikotiet bids till de så kallade ikotireceptorera som fis på måga ställe i vårt ervsystem, och dess påverka på hjäras belöigssystem är det som spelar störst roll. Förutom att ma tar e cigarett eller prilla för att tillfredställa det fysiska beroedet (udvika abstiesbesvär) så utvecklas e stark vaa att röka och susa i olika situatioer. Det här häftet iehåller förklarigar och strategier för att komma ifrå beroedets olika effekter och förbli rök- och susfri. Abstiesbesvär När ma slutar eller abrupt miskar ikotitillförsel uppstår ofta avväjigssymtom som till stor del beror på att ikotihalte i kroppe miskar. Symtom som ka uppstå vid ett tobaksstopp och hur du bäst åtgärdar dem fier du i matrise på ästa sida. Symtome börjar 1-2 dagar efter stopp, år sitt max uder de första vecka och avtar successivt uder de ärmaste veckora. Udatag är suget och viktökig som ka fias kvar e lägre tid. Ämesomsättige ormaliseras är ikotiet går ur kroppe och fyra av fem som slutar går i geomsitt upp 3-4 kilo. Det ka motverkas med e daglig promead på 5 km i kombiatio med att äta oftare, me midre måltider. Udvik sötsaker, läsk och öl och var vaksam på sabba kolhydrater (t.ex pasta, potatis, ris, bröd)som tillför mycket eergi. Psykologiska och sociala faktorer ka också påverka besväre. Hos persoer som tidigare behadlats för depressio ka e ökad risk för likade symtom fias uder det första halvåret efter ett rökstopp. I häftet Läkemedel vid rökstopp ges råd om hur rätt avädig ka hjälpa till att miska abstiesbekymre. 4

5 Symtom/besvär Åtgärder Troliga förklarigar Sug efter ikoti. Fysiologiskt och psykologiskt beroede. Irritatio, rastlöshet, aggressivitet, oro. Obalas i hjäras belöigssystem. Kocetratiossvårigheter. Rubbad balas i hjära. E tillfällig säkig av blodsockerivå och blodtrycket. Nedstämdhet. Belöigssystemet fugerar ite tillräckligt bra. Sömstörigar (avbrute söm) livliga drömmar. Stress och obalas i hjära. Försök bryta take gör ågot aat och stå emot suget. Ett sockerfritt tuggummi eller e sugtablett ka avleda. Att borsta tädera ka också bryta suget som ofta är kortvarigt. Försök acceptera att det ka vara så här e tid. Sök stöd och förståelse i di omgivig. Hitta sysselsättigar som förströr. Promeader eller aa fysisk aktivitet brukar lidra. Flera me midre måltider per dag och regelbuda sovvaor förebygger besvär. Påmi dig om varför du vill sluta och belöa dig med ågot. Udvik stressiga situatioer, e bra plaerig uderlättar. Ua dig avbrott som e promead eller ett mellamål. Uder de första vecka ka besväre vara som störst. Ett alterativ ka vara att förlägga stoppet till e lugare period eller ledighet. Försök få e ruti i vardage som ikluderar saker du tycker om. Motio i alla former brukar ofta förbättra situatioe. Efter 1-2 måader bör du käa att det börjar lätta. Har du ågo gåg haft e depressio bör du söka läkare om du får likade symtom som då. Udvik kaffe på kvälle, ta e kvällspromead. Försök varva er t.ex med e varm dusch eller ett bad. Vid svåra sömstörigar uder e lägre tid ka läkarkotakt behövas. Om du aväder ikotiplåster dyget rut ka det förvärra besväre. 5

6 Symtom/besvär Troliga förklarigar Ökad hosta, halsot. Slemhiora i hals och luftvägar ka bli irriterade uder omställige frå rökare till ickerökare. Yrsel. Åtgärder Udvik att bli torr i mue, drick vatte. Dia luftvägar håller på att bli friskare, flimmerhåre vakar till liv och kommer tillbaka, det ka ta upp till ågra måader. Hostmedici ka lidra besväre. Extra dryck. Udvik att resa dig upp hastigt. Blodtrycksförädrigar. Förstoppig. Förädrade tarmrörelser. Tillräckligt med vätska, fiberrik mat och motio. Iblad ka receptfria läkemedel behövas. Blåsor i mue. Bakterieflora i mue ädras Udvik sura livsmedel (t.ex. läsk, juice, vi och sportdryck). Aväd Zedium tadkräm, Aftex Aloclair eller Aftamed Gel. Som alt. till tadborstig aväd Corsodyl alt. Hexidet. Rådgör med apoteket. Det fis besvär som ite är riktigt lika valiga som de som beskrivs ova, t.ex. huvudvärk, svettigar och hjärtklappig. Rådgör gära med Sluta-Röka-Lije, tf eller di vårdcetral. Nikoti ökar utsädige av stresshormoer som leder till att kroppe förbräer mer eergi. När du slutar ka vikte i geomsitt öka 3-4 kg. Ökige iträffar uder de första måadera efter rökstoppet och motsvarar, om ma ite ädrar sia kosteller motiosvaor, de "sjukliga" udervikte hos e rökare. Se äve häfte Tobak och Vikt. Aväder du regelbudet: isuli, astmamedici eller Levaxi ka medicierige behöva justeras efter e tid. Kotakta di läkare. 6

7 Beslutet Ma har lättare att stå ut med obehag om beslutet har övervägts oga. Om du tvivlar gör så här: Skriv er varför du vill sluta röka/susa Skriv seda er fördelara med att vara rök/susfri. Skriv er återfallstakes motsats, se exempel i ruta eda: Vad gott det ädå vore med e cigarett, jag käer mig rastlös och ledse.! Jovisst, är det dyrt med cigaretter. Me ågot ska ma väl ädå ua sig. Det är egetlige ite alls gott att röka. Om jag röker u blir jag beroede ige, och det vill jag ite. Jag täker ite betala tusetals kroor om året för att utsätta mig för e så stor hälsorisk! När försvier "suget"? Det ka ta tid... me de värsta tide är ofta över reda ågra veckor efter stoppet. Seda kommer suget att dyka upp då och då i olika sammahag me bli allt kortvarigare. Gradvis kommer du att uppleva hur suget blir lättare att hatera i allt fler situatioer, för att till slut helt försvia. Miet av de goda blosse/prillora ka förstås göra sig påmida uder låg tid, me det leder sälla till återfall. Förutom ret ikotiberoede hadlar suget till stor del om vaor och ilärt beteedemöster. Helt fri blir du är du brutit de flesta koppligar som utvecklats mella rökige/susige och de olika situatioer, siesstämigar och hädelser som du förkippar med att röka/susa. 7

8 Vaas makt E perso som röker ett paket om dage för hade till mue gåger per dag. Det blir 980 gåger per vecka, gåger per måad och gåger per år. Så skapas e stark vaa! Dessa sigaler frå hjära väcker ett röksug, som du ka bemästra geom att sysselsätta dig. Behovet av att ha ågot i mue ersätts av måga med e tadsticka eller sugtablett. Starka smaker som mit, lakrits och citrus hjälper till att bryta suget. När du slutat röka ka dia häder också saka pysslet med cigarette. Exempel på avledade aktiviteter ka vara att lösa ett korsord, ta till e stickig eller kappa på mobile. De som slutar susa brukar saka prillkäsla uder läppe, det käs tomt. Det tomrummet ka fyllas ut med aat till exempel tuggummi, tepåse eller med ikotifritt sus. Motio & fysisk aktivitet E rask promead tre gåger i vecka, e halv timme eller mer, ka vara fullt tillräckligt för att hålla stresshormoera uder kotroll. All form av fysisk asträgig är bra och hjälper dig att varva er och slappa av. Värme Till exempel i bastu eller i ett varmt karbad, frisätter också äme i kroppe som ger lug, välbehag och tillfredsställelse. Massage Frisätter äme i kroppe som gör dig lug och får dig att slappa av och må bra. Avslappig Lär dig e ekel avslappigstekik. Det fis ett stort utbud av ljudkassetter, videos och böcker om avslappig. Om du har tid och råd ka det vara effektivt att gå e kurs i avslappig och stresshaterig. I slutet av de här broschyre ger vi exempel på e avslappigstekik som du ka pröva. 8

9 Det psykologiska beroedet Både för rökare och susare utvecklas ofta starka koppligar mella vissa situatioer och cigarette/suset. Till exempel efter mate, är ma vätar på busse, som belöig är ma utfört ett jobb etc. För att förstå hur de här koppligara fugerar ka du göra följade experimet: Slut ögoe och föreställ dig att du ser ågo skära upp e stor, saftig citro i två halvor. Se för di ire sy seda hur ho eller ha plockar upp e av halvora och sätter tädera i de, och hur safte flödar i mue. När du föreställer dig de scee märker du säkert hur det vattas i mue äve på dig! Hjära säder alltså ett budskap att du skall producera saliv, trots att du bara föreställer dig att ågo aa äter e citro. Ord och ire bilder ka alltså skapa kroppsliga effekter som likar dem som äger rum i verkliga situatioer. Om du upprepar de ire bilde av citroe, kommer hjära till slut att förstå att det är falskt alarm, och de kommer att sluta skicka sigaler till hjärcellera att stimulera salivproduktioe. På samma sätt fugerar det med dia ega koppligar mella rökige/susige och dia situatioer. Det bästa sättet att bryta ett sådat sambad, e såda kopplig, är att gå igeom situatioe flera gåger uta att röka eller susa. Sociala situatioer Vissa koppligar mella rökig/susig och olika sociala situatioer ka fias kvar uder e låg tid. Aledige är att de situatioera förekommer relativt sälla. Semester eller grillfeste ka göra att du överraskas av ett itesivt sug trots flera måader av e gaska bekymmersfri tillvaro uta tobak. Vissa 9

10 speciella och betydelsefulla koppligar fis då kvar, eftersom de ite har huit brytas äu. Ett bra sätt är att göra ekla övigar som iebär att du ser olika situatioer i fatasi. Gå igeom de olika situatioera steg för steg, och se för di ire sy hur du fortsätter att vara rökfri är du åker på semester. Läs mer uder övigar på sida 14. Hatera utmaigar Godissug Käer du dig t.ex. suge på ågot sött, eller är trött och okocetrerad, ka det bero på att blodsockret sjuker vid rök- och susstopp och gör att måga käer ett ökat sug ofta efter sötsaker. Ta ett mellamål, t ex e frukt, e grösak eller e yoghurt. Rastlöshet Käer du dig rastlös? Ta tag i ågotig du läge täkt på att du behöver göra, som att sortera foto, städa i lådor och skåp. Sätt på musik, surfa på ätet eller ta e promead. Tomhetskäslor Käslor av tomhet är ofta ett resultat av olika sigaler som kroppe säder ut för att tala om att det är ågot som sakas. Sigalera ka käas som att jag är ledse, jag har tråkigt, jag är trött eller jag är hugrig. Det du tidigare har gjort för att miska dessa sigaler av t.ex huger och trötthet har varit att ta e cigarett. Käslora du upplever är du har slutat är alltså precis desamma som du hade tidigare, me u behöver du träa på att tolka di kropps olika sigaler, för att kua förstå vad de verklige behöver. Om du är rädd för att e viss situatio ska bli svår att hatera, 10

11 ka du förbereda dig geom att träa med e ekel tekik, så kalllad målbildsträig som visas i Övigar på sida 14. Käslor av sakad E del upplever sorg är de skiljs frå ett lågvarigt tobaksberoede som ka påmia om förluste av e kär vä. Aktivitet ka hjälpa. Täk efter och gör ågot du fuderat på att göra me ite riktigt kommit igåg med. Kaske börja på e kurs, ta tag i e gammal hobby, etc. På Sluta-Röka-Lijes hemsida fis e "logg" där du ka "skriva av dig" och få tips och stöd frå adra i samma situatio. Att klara alkohol uta att röka/susa Dricker du alkohol iblad? I så fall ka det betyda att viet, ölet eller sprite utlöser e lägta efter ett bloss eller e prilla - trots att du kaske varit uta e lägre period. Me precis som alla adra koppligar kommer också dea att försvagas. Me det ka ta litet tid. Några råd iför feste: Avstå frå att följa med ut på rökpaus utaför kroge eller på balkoge. Udvik alkohol uder de första tillfällea efter stoppet.förtydliga för dig själv flera gåger ia du går ut: Jag har slutat och jag ka klara det på fest också! Stress Stress är ett begrepp som aväds för att beskriva är vissa hormoer, t.ex. adreali, som är ödvädiga för vår överlevad istället börjar skada oss. De har ormalt e mycket viktig fuktio, blad aat förbereder de kroppe för att möta plötsliga och starka påfrestigar. Stresshormoera skapar e späig i våra muskler och gör dem beredda för sabb aktio. Hjärtat börjar slå fortare och blodsock- 11

12 ret höjs, vilket medför ett ökat flöde av syre och eergi till våra muskler. Hela kroppe ställer i sig på omedelbar aktio. Dea aktio kude för våra förfäder atige bestå i att staa kvar och kämpa mot de sabeltadade tiger eller att spriga därifrå så fort som möjligt. Oavsett vilket de valde så var stresshormoera till ytta. Vårt modera samhälle är också fyllt av tigrar, som får våra kroppar att frigöra stresshormoer. Det röda stoppljuset som gör att du kommer för set till ditt viktiga möte. Chefe som ställer orättvisa krav på dig. Svårigheter iom familje, oro för krig och katastrofer. Me också ikoti och koffei. Varje dag orsakar de modera tigrara att våra stresshormoer rusar i höjde. Dia urgamla istikter säger dig att du ska kämpa eller fly me du ka ite. Du är bude av sedväjor, samhällsormer, regler och lagar som säger att du ite har rätt att attackera di elaka chef eller utagera i trafike. Det är därför stresshormoera ka skada dig. Vid lågvarig stress ka till exempel de späda musklera börja svulla och göra ot, speciellt i acke och axlar. Hur ka ma då miska de skadliga effektera av stresshormoera? Det eklaste och trolige mest effektiva sättet är också det mest logiska: Ge stresshormoera ågot att göra, så att de ite ställer till trassel! Pröva dig fram tills du hittar det som passar dig. Vad häder i kroppe är du slutar? I samma ögoblick som du slutar sker förädrigar i di kropp. Här är ågra exempel på sådaa positiva förädrigar Efter: 20 miuter Blodtryck och puls går er till ormal ivå. Figrar och fötter blir varmare. 12

13 8 timmar Koloxidhalte i blodet, hos före detta rökare, miskar och syrgasvärdet ökar. 2 dyg Lukt och smaksiet förbättras. Ca 1 vecka Nikotiet har försvuit ur kroppe måader Flimmerhåre i luftröre tillfriskar. Fräschare mu, frilagda tadhalsar och slemhieförädrigar läker år Riske att drabbas av sjukdomar, idirekt eller direkt orsakade av tobak, sjuker drastiskt till ästa samma ivåer som för de som aldrig rökt eller susat. Håll ut! Dagar blir till veckor som blir till år. Miet av de goda studera med cigarette eller suset ka komma plötsligt och ovätat. Försök att ha tålamod och täk på att igetig blir bättre av att börja ige. Påmi dig om dia motiv för att sluta. Visa respekt för ditt beslut, främst mot dig själv me också mot dia ära. Upptäck att du saolikt har blivit lugare och fått mer eergi. Slipper stressa för att hia röka och är fri frå ett beroede och oro för effektera av ett fortsatt bruk. Varje gåg du ställs iför att vilja röka e cigg eller ta e prilla så säg till dig själv: Vill du bli rökare/susare ige? Svaret är saolikt ej. Lycka till med ditt Stopp och Håll ut! 13

14 Övigar: Avslappig De eklaste forme av avslappig ka gå till så här: Sätt på ågo lugade musik som du tycker om. Sätt dig bekvämt på e stol eller lägg dig på säge. Slut ögoe. Täk e lite stud på hur du adas. Är det di bröstkorg eller är det di mage som lyfts är du adas i? Försök att gå över till att ebart adas med mage. Träa på det uder ca 5 adetag ia du går vidare. Föreställ dig att lugade, avslappade värme eller ljus kommer i i di kropp geom di hjässa. Som e våg strömmar de sakta edåt. Låt våge av avslappig strömma geom hela di kropp. Kä hur de strömmar frå hjässa och sakta ed geom ditt huvud. Kä hur de fortsätter vidare ed geom di acke och di hals, hur de kommer ed över axlar, rygg, bröst, armar, häder, mage, be och fötter. Vila u e stud i detta avslappade tillståd och håll uppmärksamhete på adige. Adas med mage. Efter e stud ka du börja väcka di kropp geom att sakta röra på figrar, tår, häder och fötter. Sträck seda på dig med armara över huvudet. Öppa sakta ögoe ige. Målbildsträig I det avslappade tillståd du kommer till är du gör övige ova ka du fortsätta med e måliriktad träig. De ka du aväda till att stärka dig själv iför e situatio eller hädelse som du tror ka bli extra svår för dig att hatera uta att röka. Börja med att geomföra avslappigsövige ova. Gör alla momete fram till det ställe där du skall fästa uppmärksamhete på di mage och di adig. Se u för ditt ire öga de situatio du är mest rädd för att ite klara efter ditt stopp. Föreställ dig de situatioe så exakt och detaljerat som möjligt. Se u i di ire bild hur du går igeom hela situatioe, bit för bit, och tillfälle för tillfälle - uta att röka eller susa. Skulle du börja se att du röker eller susar i di ire bild, byt kaal geom att tömma siet på de här takara och bildera. Föreställ dig istället att du är i e aa situatio, e situatio där du aldrig brukar röka eller susa. Kaske är du simmar eller tar e dusch. När alla dia takar och bilder om rökig och susig är borta, byt tillbaka till di första kaal ige, och fortsätt arbeta med de. Fortsätt på det här sättet tills du ka se dig själv gå igeom hela de svåra situatioe uta att ta ett eda bloss. När du u möter de här situatioe i verklighete kommer du med stor saolikhet att ha mycket lättare att hatera ett evetuellt sug. Upprepa de här övige flera gåger för olika situatioer som ka vara utmaade. 14

15 Ega ateckigar 15

16 Persoligt stöd Vill du ha professioellt stöd, ta gära kotakt med oss på Sluta-Röka-Lije eller kotakta di vårdcetral, företagshälsovård eller apotek. Gå gära i på Sluta-Röka-Logge. Där ka du dela med dig av dia erfareheter och få stöd av adra i samma situatio. Du hittar till logge via Sluta-Röka-Lijes hemsida

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Stopp och Håll ut! stopp uppdaterad korr juni.indd :22:59

Stopp och Håll ut! stopp uppdaterad korr juni.indd :22:59 Stopp och Håll ut! stopp uppdaterad korr juni.indd 1 2015-08-25 15:22:59 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus De flesta som röker eller snusar ångrar att de någonsin började. Är du en av dem? Du känner säkert många som redan har slutat och kanske frågar

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och vikt Snus Ett material

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Apotekets råd om. Sluta röka

Apotekets råd om. Sluta röka Apotekets råd om Sluta röka Det lönar sig alltid att sluta röka även om du har rökt i större delen av ditt liv. Det förbättrar din hälsa och minskar risken för sjukdomar. När du slutar röka påbörjar kroppen

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

Räkning med potensserier

Räkning med potensserier Räkig med potesserier Serier (termiologi fis i [P,4-4]!) av type P + + + + 4 +... k ( om < ) k + + + + P 4 4 +... k k! ( e för alla ) k och de i [P, sid.9, formler 7-] som ärmast skulle kua beskrivas som

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Folkhälsan. Medicin för hjärnan!

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Folkhälsan. Medicin för hjärnan! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Folkhälsa 10 tips som håller dig frisk i viter. Läs mer på sid. 6 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I GÖTEBORGS-POSTEN DECEMBER

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Operativsystem - Baklås

Operativsystem - Baklås Operativsystem - Baklås Mats Björkma 2017-02-01 Lärademål Vad är baklås? Villkor för baklås Strategier för att hatera baklås Operativsystem, Mats Björkma, MDH 2 Defiitio av baklås (boke 6.2) A set of processes

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Förbered rökstoppet 1

Förbered rökstoppet 1 Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Grafisk

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT 10.1-10.3) Ordlista till NCT Hypothesis testig Null hypothesis Alterative hypothesis Simple / composite Oe-sided /two-sided Reject Test statistic Type

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar)

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) 1 Föreläsig 6, Ht 2 Hambley avsitt 12.7 (äve 7.3 för de som vill läsa lite mer om gridar) Biära tal Vi aväder ormalt det decimala talsystemet, vilket har base 10. Talet 2083 rereseterar då 2 10 3 0 10

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

E F. pn-övergång. Ferminivåns temperaturberoende i n-dopade halvledare. egen ledning. störledning

E F. pn-övergång. Ferminivåns temperaturberoende i n-dopade halvledare. egen ledning. störledning ÖVRGÅNG De eklaste halvledarkomoete är diode. Diode består av e doad och e doad del. Vid kotaktyta mella och doat område ustår ett ire elektriskt fält.g.a. att elektroer i ledigsbadet å sida diffuderar

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Smärtlindring vid medicinsk abort

Smärtlindring vid medicinsk abort Smärtlidrig vid medicisk abort EN JÄMFÖRANDE STUDIE VETENSKAPLIGT ARBETE UNDER ST ELIN SJÖLANDER HANDLEDARE MARIE BOLIN Itroduktio Smärta vid medicisk abort valig, smärtlidrig vid medicisk abort dåligt

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

HYPOTESPRÖVNING. De statistiska metoderna som används för att fatta denna typ av beslut baseras på två komplementära antaganden om populationen.

HYPOTESPRÖVNING. De statistiska metoderna som används för att fatta denna typ av beslut baseras på två komplementära antaganden om populationen. HPOTESPRÖVNING De tatitika metodera om aväd för att fatta dea typ av belut baera på två komplemetära atagade om populatioe. Partiet produkter har atige de utlovade kvalitete eller å har de de ite. Atige

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

Mat och dryck för dig som har diabetes

Mat och dryck för dig som har diabetes Mat och dryck för dig som har diabetes Den här skriften handlar om sjukdomen diabetes. Du får veta vad diabetes är och på vilka sätt du kan må dåligt av diabetes. Här är det viktigaste du ska tänka på

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA!

VÄXA OCH HA DET BRA! VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 4-5 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Sannolikhetslära. c 2015 Eric Järpe Högskolan i Halmstad

Sannolikhetslära. c 2015 Eric Järpe Högskolan i Halmstad Saolikhetslära c 201 Eric Järpe Högskola i Halmstad Saolikhetslära hadlar om att mäta hur saolikt (dvs hur ofta ) ma ka förväta sig att ågot iträffar. Därför sorterar saolikhetslära uder de matematiska

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp

Övningstentamen i MA2018 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Övigstetame i MA08 Tillämpad Matematik III-Statistik, 7.5hp Hjälpmedel: Räkedosa och medföljade formelsamlig! Täk på att dia lösigar ska utformas så att det blir lätt för läsare att följa dia takegågar.

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010 Tetame i Matematisk statistik för V de 8 maj 00 Uppgift : E kortlek består av 5 kort. Dessa delas i i färger: 3 hjärter, 3 ruter, 3 spader och 3 klöver. Kortleke iehåller damer, e i varje färg. Ata att

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Nikotinläkemedel och abstinensbesvär I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Frasstrukturgrammatik

Frasstrukturgrammatik UALA UNIVERITET Metoder och tillämpigar i språktekologie Istitutioe för ligvistik och filologi Föreläsigsateckigar Mats Dahllöf http://stp.lig.uu.se/~matsd/uv/uv07/motist/ Oktober 2007 Frasstrukturgrammatik

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Lektion 3 Kärnan Bindningsenergi och massdefekt

Lektion 3 Kärnan Bindningsenergi och massdefekt Lektio 3 Kära Bidigseergi och assdefekt Några begre och beteckigar Nuklid Nukleo Isotoer Isobarer Masstal A Atouer Z E ato ed ett bestät atal rotoer och eutroer. Beteckas ofta A ed skrivsättet Z Xx där

Läs mer