Exempel Sexuellt ofredande kr kr kr kr Våldtäkt mot barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn"

Transkript

1 Exempel Sexuellt ofredande En kvinna ofredades sexuellt av en man som under sammanlagt ett och ett halvt år skickade ett stort antal sms till henne som innehöll grova sexuella anspelningar.tingsrätten dömde mannen för sexuellt ofredande och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med för kränkning. Brottsskadeersättning utgick med det utdömda beloppet. Dnr 7741 /10. En kvinna fick i vart fall elva sms och mms samt flera e-postmeddelanden med sexuellt innehåll. En man hade skickat meddelandena och lät även påskina att han spelat in en film där han och kvinnan hade samlag och att han sålt filmen till en pornografisk hemsida på Internet. Tingsrätten dömde mannen för brottet och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med för kränkning. Kvinnan beviljades brottsskadeersättning med samma belopp. Dnr /08. I samband med att en kvinnlig taxichaufför körde en man ofredade han henne sexuellt genom att upprepade gånger ta henne på ena benet och uttala förslag om samlag och oralsex. Tingsrätten dömde mannen för brottet och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning för kränkning med det beloppet. Dnr 6712 /10. En kvinna ofredades sexuellt av en man som under sammanlagt ett och ett halvt år skickade ett stort antal sms till henne som innehöll grova sexuella anspelningar. Tingsrätten dömde mannen för sexuellt ofredande och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med för kränkning. Brottsskadeersättning utgick med det utdömda beloppet. Dnr 7741 /10. Våldtäkt mot barn En 14 -årig flicka hade vid två tillfällen samlag med en 22 -årig man. Flickan hade kommit i kontakt med mannen via en s.k. chatsida på Internet och sedan blivit hembjuden till hans bostad, där mannen tog initiativ till samlagen. Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt mot barn och förpliktade honom att betala skadestånd till flickan för bl.a. kränkning. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Brottsoffermyndigheten uttalade följande. Vid denna typ av sexualbrott mot barn, där det inte förekommit något våld eller tvång i samband med de sexuella handlingarna, tillämpar Brottsoffermyndigheten ett schablonbelopp om 7. Högre ersättning kan utgå om det föreligger försvårande omständigheter. Hänsyn ska härvid tas bl.a. till brottstidens längd, omfattningen och karaktären av de sexuella handlingarna samt relationen och åldersskillnaden mellan gärningsmannen och barnet. I förevarande fall föreligger inga sådana omständigheter av så försvårande karaktär att det finns skäl att frångå schablonbeloppet. Flickan ska således tillerkännas 7 för den synnerligen allvarliga kränkning som brottet inneburit. Dnr 837 9/06.

2 Sexuellt ofredande En 11 -årig flicka ofredades sexuellt av en man vid tre tillfällen under cirka tre månaders tid. Via MSN skickade han bilder och filmer av sexuell natur till henne. Tingsrätten dömde mannen för sexuellt ofredande och förpliktade honom att betala skadestånd till flickan med för kränkning. Brottsoffermyndigheten beviljade brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Dnr 34 91/10. Försök till våldtäkt kr När en kvinna nattetid promenerade längs en gata blev hon överfallen av en man. Mannen slet tag i hennes arm, drog in henne på en angränsande gata, pressade upp henne mot en husvägg och höll fast henne. Mannen beordrade kvinnan att vara tyst samt tilldelade henne flera slag mot ansiktet och huvudet. Sedan mannen knäppt upp hennes byxor slet hon sig loss och flydde från mannen. Han hann dock upp henne och tog tag i hennes jacka. Hon lyckades få av sig den och kunde sedan springa vidare och ta sin tillflykt till en bensinstation. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat. Brottsoffermyndigheten tillerkände kvinnan brottsskadeersättning för kränkning med kr med liknande motivering som i det föregående fallet. Dnr /08. Våld i nära relation En kvinna misshandlades av sin sambo i bostaden. Mannen tilldelade henne slag i ansiktet och tog struptag på henne. Våldet medförde bl.a. svullnader och rivmärken. Tingsrätten dömde mannen för brottet. Kvinnan förde inte någon skadeståndstalan. Brottsskadeersättning beviljades med för kränkning. Dnr 9473 / kr En kvinna misshandlades av sin make under cirka sju månader. Våldet bestod bl.a. i att mannen tilldelade henne slag i ansiktet samt sparkar mot kroppen, slag med tillhygge mot huvudet samt att han kastade en lampa mot hennes överkropp. Våldet medförde bl.a. blåmärken och sårskador. Vid flera av misshandelstillfällena hotade mannen att döda henne, vid ett av dessa beväpnad med en kniv. Tingsrätten dömde mannen för grov kvinnofridskränkning och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med kr för kränkning. Brottsskadeersättning beviljades i enlighet med domen. Dnr /09. Våld i nära relation riktat mot barn En 14 -årig flicka misshandlades av sin mammas sambo, som fattade tag om hennes ena arm och knuffade in henne i en vägg. Våldet medförde smärta. Tingsrätten dömde mannen för brottet och förpliktade honom att betala skadestånd till flickan med för kränkning. Brottsskadeersättning lämnades med samma belopp. Dnr 12 92/10. En 11 -årig flicka misshandlades av sin mamma som flera gånger slog

3 henne med en träpinne på kroppen. Våldet medförde smärta och blåmärken. Tingsrätten dömde mamman för brottet och förpliktade henne att betala skadestånd till flickan med för kränkning. Brottsskadeersättning beviljades med det utdömda beloppet. Dnr /09. Misshandel 5000 kr En man misshandlade en annan man genom att tilldela honom ett knytnävsslag i ansiktet. Hovrätten dömde gärningsmannen för brottet och förpliktade honom att betala skadestånd till mannen för kränkning med. Brottsoffermyndigheten beviljade brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Dnr 2879/11 Okänd gärningsman En man tilldelade en annan man en spark i ryggen så att den senare föll till marken. Våldet medförde smärta, överarmsfraktur, blånader och ömhet. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat. Brottsoffermyndigheten bestämde ersättningen för kränkning till. Dnr 818/11 En man misshandlades av en annan man genom att denne tilldelade honom sparkar mot överkroppen när han låg ned. Hovrätten dömde förövaren för brottet och förpliktade honom att betala skadestånd till mannen med för kränkning. Brottsoffermyndigheten tillerkände honom brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Dnr 133 8/ Okända gärningsmän En ung man misshandlades av flera personer som tilldelade honom slag i ansiktet och mot huvudet samt sparkar mot huvudet och kroppen när han låg ned. Våldet medförde bl.a. en hjärnskakning, en näsfraktur och en tandskada. Ingen har kunnat ställas till ansvar för misshandeln. För den allvarliga kränkning av mannens personliga integritet som brottet inneburit lämnades brottsskadeersättning med 1. Dnr 1364 / kr Flaska En person angrep en man genom att tilldela honom ett slag i huvudet med en flaska. Flaskan gick sönder och förorsakade smärta och sårskada. Tingsrätten dömde gärningsmannen för brottet och förpliktade honom att betala skadestånd med kr för kränkning. Brottsskadeersättning beviljades med samma belopp. Dnr 363 8/ kr Flaska En person angrep en man genom att tilldela honom ett slag i huvudet med en flaska. Flaskan gick sönder och förorsakade smärta och sårskada. Tingsrätten dömde gärningsmannen för brottet och förpliktade honom att betala skadestånd med kr för kränkning. Brottsskadeersättning beviljades med samma belopp. Dnr 363 8/11.

4 Olaga hot En kvinna hotades av en man som uttalade att han skulle döda eller skada henne. Tingsrätten dömde mannen för olaga hot och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Dnr 396/11. En kvinna fick flera sms från sin f.d. pojkvän. Han skrev att han skulle döda eller skada henne. Tingsrätten dömde mannen för olaga hot och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med för kränkning. Brottsskadeersättning beviljades med det beloppet. Dnr / kr En kvinna hotades av en man som lyfte en yxa mot henne och uttalade att han skulle döda och våldta henne. Hovrätten dömde mannen för olaga hot och förpliktade honom att betala skadestånd till kvinnan med för kränkning. Kvinnan fick brottsskadeersättning för kränkning med samma belopp. Dnr 372 /11. Ofredande Fotografering En 15 -årig flicka böjde sig fram mot sin väska som stod på marken, varvid en pojke förde in sin mobiltelefon under hennes kjol och fotograferade henne. Pojken visade bilden för sina kamrater, som uppmanade honom att skicka den till dem, vilket han gjorde. Ynglingen visade även bilden för flickan, som uppmanade honom att radera den. Vid ett senare tillfälle uttalade några pojkar kränkande tillmälen till henne och hon förstod att de hade sett bilden. Hon fick även sms och mms samt e-post från okända personer som hade sett bilden. Pojken som fotograferat flickan godkände ett strafföreläggande. Brottsoffermyndigheten fann att flickan hade utsatts för en allvarlig kränkning och bestämde ersättningen till. Dnr /09 Förföljelse En kvinnas före detta pojkvän ofredade henne genom att under fyra månaders tid skicka mer än 700 sms till henne som innehöll grova förolämpningar. Vid flera tillfällen sökte mannen upp henne i hemmet och på hennes arbetsplats. Han ringde också vid ett stort antal tillfällen till hennes hem- och mobiltelefon samt till hennes arbetsplats. Tingsrätten dömde mannen för brottet och förpliktade honom att utge skadestånd till kvinnan med för kränkning. Brottsoffermyndigheten utgav ersättning med det beloppet. Dnr 5233 /10.

5 Olaga tvång 1 Okända gärningsmän En pojke och en kamrat till honom tvingades av tre yngre män att utföra flera butikssnatterier. Åtminstone en av männen bar en kniv som han hotade pojken och kamraten med. Polisen lade ned förundersökningen på grund av uteblivet spaningsresultat. Brottsoffermyndigheten fann att pojken hade rätt till kränkningsersättning med 1. Dnr 47 84/10. Rån De nivåer som utkristalliserats i praxis och som fortfarande äger giltighet kan i grova drag beskrivas på följande sätt. Ingen ersättning. Personen är inte i den lokal där rånet förövas eller omfattas inte av direkt hot och har möjlighet att avlägsna sig utan att uppmärksammas av rånaren.. Personen är närvarande i den lokal där rånet förövas och omfattas indirekt av rånarens hot eller kan inte lämna lokalen utan att riskera att utsättas för hot.. Personen är utsatt för direkt väpnat hot, men befinner sig inte i omedelbar närhet av rånaren kr. Personen är utsatt för direkt väpnat hot och rånaren befinner sig i omedelbar närhet. 1. Personen är utsatt för direkt väpnat hot och blir fysiskt berörd av rånaren eller hans vapen. Denna nivå rymmer visst mindre allvarligt våld samt den omständigheten att rånoffret tvingas ner på golvet eller tvingas utföra enklare uppgifter kr och därutöver. Personen är utsatt för direkt väpnat hot och utsätts för mer betydande våld, tvingas utföra mer omfattande uppgifter, skiljs från sina arbetskamrater, binds, blir inlåst eller liknande. Även avlossande av skott innebär objektivt sett en skärpning av hotsituationen och därmed en högre grad av kränkning. 1 Okända gärningsmän En kvinna arbetade som värdetransportör. Hon och hennes kollega utsattes för ett rån när de skulle fylla på bankomater. Två maskerade män riktade en pistol mot dem och tog en värdeväska som kollegan bar. Männen tvingade sedan ner dem på golvet och lämnade platsen. Gärningsmännen förblev okända. Brottsoffermyndigheten tillerkände kvinnan brottsskadeersättning med 1 för kränkning. Dnr 10406/10. Okända gärningsmän En kvinna hade ett halsband på sig. En av två män, som stod bakom henne, drog i halsbandet och ryckte upprepade gånger i det så att det lossnade från hennes hals. I samband härmed föll kvinnan till marken. Männen lämnade sedan platsen. De är fortfarande okända. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning till kvinnan med för den allvarliga kränkning som brottet inneburit. Dnr 10400/10

6 7 000 kr En pojke rånades av två unga män. De hotade att misshandla honom om han inte överlämnade pengar, vilket han därför gjorde. Hovrätten dömde en av rånarna för brottet och förpliktade honom att betala skadestånd till pojken med kr för kränkning. Brottsoffermyndigheten beviljade brottsskadeersättning för kränkning med det beloppet. Dnr 664 / kr Okända gärningsmän En man rånades av tre män. De ställde sig runt honom, riktade var sin kniv mot honom samt tvingade honom att ge dem sin mobiltelefon och sina kontanter. Rånarna lämnade sedan platsen. De förblev okända. Brottsoffermyndigheten tillerkände mannen brottsskadeersättning med kr för den allvarliga kränkning av hans personliga integritet som brottet inneburit. Dnr 1322 /11. 1 En ung man befann sig på en offentlig toalett då en man plötsligt trängde sig in. Denne tog fram en kniv som han satte mot den andres hals och tvingade honom att lämna ifrån sig sin jacka. Därefter lämnade rånaren toaletten. Tingsrätten dömde honom för brottet och förpliktade honom att betala skadestånd till den rånade med 1 för kränkning. Brottsoffermyndigheten lämnade brottsskadeersättning med det utdömda beloppet. Dnr /10. Mordbrand Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1998 s angett tre situationer då ersättning för kränkning kan lämnas vid den typen av brott. 1. Gärningen är riktad mot en eller flera bestämda personer. 2. Gärningsmannen har medvetet utsatt en eller flera särskilda personer för en påtaglig risk att skadas. 3. Även om gärningen inte är riktad mot en viss person kan omständigheterna vara sådana att kränkningsersättning bör lämnas kr En man befann sig som gäst på ett hotell. En annan man anlade nattetid en brand i hotellbyggnaden. När räddningstjänsten kom till platsen några minuter efter att brandlarmet utlösts, var branden så kraftig att arbetet inriktades på att evakuera hotellgästerna och de boende i närheten. Mannen vaknade på sitt hotellrum av brandlarmet. Han gick ut i den rökfyllda korridoren och sprang fram och tillbaka tills han hittade en dörr ut till en innergård, som var ordentligt rökfylld. Han lade sig ned för att få luft. Han försökte öppna en dörr men misslyckades. Till slut kunde han dock ta sig in i en korridor där han krossade ett fönster för att få luft. Efter en stund fick han hjälp av en rökdykare att ta sig ut ur byggnaden. Hovrätten dömde en man för grov mordbrand och en annan man för anstiftan till grov mordbrand. De båda männen dömdes att solidariskt betala skadestånd till mannen med kr för kränkning. Mot bakgrund av mannens särskilda utsatthet vid branden lämnade Brottsoffermyndigheten ersättning med det utdömda beloppet, dvs kr. Dnr 412 8/11. Ovan exempel är tagna i sin helhet från Brottsoffermyndighetens referatsamling. Deras hemsida har adressen

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Suzanne Wennberg. Tillsammans och i samförstånd ett nytt begrepp för gärningsmannaskap

Suzanne Wennberg. Tillsammans och i samförstånd ett nytt begrepp för gärningsmannaskap 613 Suzanne Wennberg Tillsammans och i samförstånd ett nytt begrepp för gärningsmannaskap 614 615 Tillsammans och i samförstånd ett nytt begrepp för gärningsmannaskap Av professor Suzanne Wennberg, Sverige

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

med kvinnor och barn som lever med skyddad adress. Nyhetsbrevet innehåller också en notis om en studie av stöd till brottsoffer som pågår i Göteborg.

med kvinnor och barn som lever med skyddad adress. Nyhetsbrevet innehåller också en notis om en studie av stöd till brottsoffer som pågår i Göteborg. BROTTSOFFERMYNDIGHETENS NYHETSBREV Nr. 2 Maj Sekretessmarkering är inte likställt med att ha en livvakt. Det är bara en varningsflagga som visar att myndigheter ska vara varsamma med den här personens

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

JU TITIA EN SERIE OM DE VANLIGASTE UNGDOMSBROTTEN LÄRARHANDLEDNING

JU TITIA EN SERIE OM DE VANLIGASTE UNGDOMSBROTTEN LÄRARHANDLEDNING JU TITIA EN SERIE OM DE VANLIGASTE UNGDOMSBROTTEN LÄRARHANDLEDNING OM PROGRAMSERIEN Vad är våldtäkt och vad händer när ord står mot ord? Hur allvarligt är det att trakassera någon på internet? Hur påverkas

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet.

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet. En lektion om straff Lärarhandledning FALLSTUDIE 1: Att hjälpa en kompis Nora polisanmäler sin före detta pojkvän för misshandel. Hennes kompis Mia bekräftar att Nora blivit misshandlad. Men i själva verket

Läs mer

Utan upprättelse. - vem ser barn som bevittnat våld i hemmet?

Utan upprättelse. - vem ser barn som bevittnat våld i hemmet? Utan upprättelse - vem ser barn som bevittnat våld i hemmet? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

VECKANS. Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007. www.spifab.se www.facebook.com/spifab

VECKANS. Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007. www.spifab.se www.facebook.com/spifab BROTT VECKANS Fallet Bobby skakade hela landet Ur Nordisk Kriminalkrönika 2007 www.spifab.se www.facebook.com/spifab vecka 27 2011 Fallet Bobby skakade hela landet Av Karl-Olof Ackerot, f d kriminalkommissarie,

Läs mer

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105)

Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer. Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Riktlinjer Bemötande vid hot och våld i nära relationer Antagna av socialnämnden den 10 juni 2009. (SN 105) Innehållsförteckning Praktiska råd i mötet med en våldsutsatt kvinna 1 Våga fråga 1 Bemötande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005. Promemoria

Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005. Promemoria Ny sexualbrottslagstiftning den 1 april 2005 Promemoria RättsPM 2005:5 Utvecklingscentrum Göteborg November 2005 - 1 - April 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Begreppet sexuellt umgänge ersätts med

Läs mer

det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung

det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung det är ett BROTT bra att veta för dig som är ung Vad är egentligen ett brott och hur vet man om man blivit utsatt? Är det OK att någon hotar en till livet i ett mail eller... Är mobbning ett brott? Har

Läs mer

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. 1 Aktuell lagstiftning Brottsbalken Brottsbalkens 3:e, 4:e och 6:e kapitel innehåller bestämmelser om olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexualbrott.

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) ORUST KOMMUN Datum Diarienummer 2005-04-05 2005/066 759 2004/154 HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor

åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som verkar för att sprida en fördomsfri och öppen

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK. Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK. Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA MOTPARTER 1. Målsägande 5 2. Målsägande 9 3. Målsägande

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

DOM 2012-11-16 Göteborg

DOM 2012-11-16 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2012-11-16 Göteborg Mål nr B 4121-12 Dok.Id 270294 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Varbergs tingsrätts dom den 31 augusti 2012 i mål nr B 1371-12, se bilaga

Läs mer