Mäns våld mot kvinnor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mäns våld mot kvinnor"

Transkript

1 Mäns våld mot kvinnor Jackson Katz Sammanfattning av forskaren och föreläsaren Jackson Katz seminarium för chefer och ledare i Norrbotten, på Hotell Nordkalotten i Luleå 27 oktober 2009.

2 Varmt välkommen till en konferens jag innerligt önskar att vi inte skulle behöva ha... - Mäns våld är en fråga för män och det är bara män som på allvar kan göra något åt det. Det var amerikanska forskaren Jackson Katz huvudbudskap på seminariet som lockade 170 deltagare till Hotell Nordkalotten i Luleå 27 oktober Seminariet arrangerades av Landstinget, Kommunförbundet, Polisen och Länsstyrelsen i Norrbottens län och riktade sig till chefer och ledare inom både offentlig, privat och ideell sektor. Syftet var att öka kunskaperna om hur vi ska få mäns våld att upphöra. Johan Antti, länsråd på Länsstyrelsen i Norrbottens län hälsade välkommen till seminariet Mäns våld mot kvinnor. - Varmt välkommen till en konferens jag innerligt önskar att vi inte skulle behöva ha, började han och konstaterade att verkligheten ser ut som den gör. - Vi i Norrbotten måste kunna erbjuda ett samhälle som präglas av trygghet. I det samhället finns ingen plats för våld, påpekade han. - Även om den här dagen är viktig för att få ökad inspiration och kunskap om hur både män och kvinnor kan minska mäns våld, så är det i morgon, nästa dag och de kommande veckorna som är de viktigaste för hur framgångsrikt vårt arbete med att skapa ett tryggt samhälle för alla blir. Genom att öppna för diskussioner, kan vi skapa opinion och förändra. Varje arbetsplats är en arena för diskussion. Vi måste använda dem, avslutade han. Mäns våld är en fråga för män Jackson Katz berättade kort inledningsvis att han sina personliga skäl till varför han engagerat sig i mäns våld mot kvinnor. Men det han har kommit fram till via sina studier och forskning, och som han nu skulle berätta mer om under dagen, är att mäns våld är en fråga för män och att det bara är män som på allvar kan göra något åt det. - Men hur får vi då fler män att bli delaktiga i att minska våldet, undrade han retoriskt. En fråga för män, synen på manlighet - För det första måste vi alla förstå att det här är en fråga för män. I grund och botten handlar om den manliga normen och synen på manlighet, konstaterade Jackson. Jackson Katz Jackson Katz är en före detta all-star amerikansk fotbollsspelare som blev den förste man att avlägga examen i Women Studies vid University of Massachusetts Amherst. Under sina doktorandstudier vid Harvard Graduate School of Education University fokuserade han sin forskning på social construction of violent masculinities through sports and media. I dag är han verksam vid University of California, Los Angeles, UCLA. 2

3 Den dag då ingen reagerar på att en man pratar om dessa frågor på en konferens... - då har vi antagligen kommit någon vart. - Vi måste inse att det vi, slarvigt och felaktigt, kallar för kvinnovåld inte är en fråga för kvinnor utan för män. Det handlar om mäns våld mot kvinnor. Att benämna det rätt är nödvändigt om vi på allvar ska kunna se vad som är problemet och göra något åt det. Kritiskt ifrågasätta hur vi tänker - Vi behöver helt enkelt ett paradigmskifte. Vi måste kritiskt ifrågasätta hur vi tänker idag, hur vi ser på våld och dess orsaker och vad vi behöver göra för att få slut på det, fortsatte Jackson. Ett litet exempel handlar om att vi behöver sluta se på män som aktivt arbetar mot våld som snälla män som hjälper kvinnor, förklarade han. - Hittills har det varit kvinnligt ledarskap som har gjort att det finns de stödfunktioner som finns idag inom våldsområdet och det är bra, konstaterade han. - Men om vi vill lösa problemet måste vi jobba med kärnan och det är manligheten i sig och hur den hänger ihop med våld. Språket osynliggör män Jackson visade med några enkla texter och språkövningar hur viktigt språket är för att osynliggöra eller synliggöra fakta. I en, vid första anblicken, helt objektiv artikel om våldsproblemet i samhället kunde han visa att brottslingar Passiv verbform används för att dölja mäns ansvar avkönas, när de är män, medan offrets kön framhålls. Män får andra benämningar som till exempel partner, förövare eller lärare, men när kvinnor gör något framhålls alltid deras kön. Kvinnor beskrivs i passiv verbform, blev våldtagen och blev slagen. Detta flyttar fokus från brottslingen till offret. - Det handlar om politik. Passiv verbform används för att dölja mäns ansvar, förklarade Jackson. Vi sätter offret som subjekt. Jämför följande sätt att uttrycka sig: John slår Mary. Mary blev slagen av John. Mary blev slagen. - Mary blev misshandlad. - Mary är en misshandlad kvinna. - Hela vår kognitiva värld går ut på att skylla på offret; hur var hon klädd, varför gick hon med honom, varför umgås hon med en sådan idiot? Hela vår kognitiva värld går ut på att skylla på offret... - Att fråga frågor om Mary hjälper oss inte att lösa problemet. Frågorna handlar om John, varför slår han?, menade Jackson. Mäns makt har gjorts osynlig - Den dominerande gruppen i ett samhälle har en förmåga att se till att den anses normal och därför aldrig granskas, utan är osynlig, förklarade Katz och exemplifierade. - När folk hör ordet kön tänker de på kvinnor! I USA när man pratar om ras, så tänker man på afroamerikaner. När man säger sexuell läggning tänker människor på bögar eller bisexuella. - Mäns makt har gjorts osynlig. Män har bland annat med hjälp av språket sett till att man inte pratas om. Läser man tidningar och faktatexter ser du knappt att män är delaktiga. Utövaren sätts inte i fokus, utan offret, som om det är offrets fel. 3

4 Att våga säga: mäns våld mot kvinnor, är ett politiskt ställningstagande. Jackson Katz Lisa Lindström, Länsstyrelsen, en av huvudarrangörerna, presenterade Jackson Katz för publiken. Jackson vill inledningsvis också veta mer om några av dem som var på plats som åhörare och flera tog till orda och berättade samt ställde frågor under hela dagen. Skolskjutningarna - inga flickor bakom vapnen - I USA har vi haft flera skolskjutningar, påminde Jackson, med många offer. Debatten hemma handlar om: Ungdomar som dödar ungdomar, Vad är det med dagens unga människor, varför dödar de varandra på detta sätt?. -Faktum är dock att inte en enda av dessa skolskjutningar har genomförts av flickor, fortsatte han. Om det hade varit enbart flickor som skjutit, tror ni då att vi skulle ha sagt dagens ungdomar? Nej, då skulle debatten lyda: Vad har dagens unga flickor för problem?. Jackson konstaterade att det är otroligt att vi inte lär ut bättre hur viktigt språket är och hur det kan användas. Journalister, journalistutbildningar och skolväsendet över huvudtaget, har ett enormt ansvar. Måste se det institutionella - Vi måste se det institutionella, vad pågår i vårt samhälle just nu som gör att så många män och pojkar misshandlar kvinnor och varandra, inte bara fundera över det specifika fallet och just den mannens bakgrund. Ska vi ändra antalet våldsfall dramatiskt då måste vi se på hur samhällets olika delar kan göra något åt detta, förtydligade Jackson. - Vilka sitter på nyckelrollerna för att verkligen kunna förändra faktorer som påverkar vårt samhälle? Bibehålla eller skaffa sig maktövertag - Våld handlar i de flesta fall om att bibehålla ojämlikhet eller skaffa sig maktövertag, individuellt eller i ett större perspektiv! Att våga säga mäns våld mot kvinnor är ett politiskt ställningstagande. Då har vi sett vems problemet är. Män kan påverka andra män mer än kvinnor kan - Vi behöver fler män som säger de saker som kvinnor sagt i flera år, bland annat för att män kan nå igenom till andra män och inte lika lätt bli avfärdade av män som manshatare. - Det handlar om att inte acceptera våld och orättvisor och lidande. Egentligen är ju de flesta offren faktiskt män. Samma system som skapar män som slår kvinnor, skapar män som slår män, konstaterade Jackson, och ändå är det så att konferenser om våld lockar mest kvinnor. - Den dag då ingen reagerar på att en man pratar om dessa frågor på en konferens, eller över att det är lika många män som kvinnor på konferensen, då har vi antagligen kommit någon vart. Då har vi antagligen ett samhälle där våldet har minskat dramatiskt, illustruerade Jackson för att visa hur fast vi är i vårt nuvarande tankemönster. Den typsika våldsmannen är en vanlig man - Vi måste också ändra vår bild av den typiska våldsmannen. Han är inte en konstig, sjuk psykopat, utan mestadels en helt vanlig man. Vi hade ingen aning, han verkade ju så normal och så bra familjefar. har vi hört mer än en gång, fortsatte Jackson. 4

5 Egentligen är ju de flesta offren faktiskt män. Samma system som skapar män som slår kvinnor, skapar män som slår män. Det handlar inte om individuella män. Det handlar om kulturen. - Det underlättar för oss att tänka på våldsutövare som monster. Då blir det lättare för oss att ta avstånd från problemet och skjuta ifrån oss ansvaret. Men att måsta inse att män som kan utöva våld är män som är mer lika oss än inte, det är jobbigt, konstaterade han. Att inse att män du är vän med, har gått i skolan med, spelat i samma lag som eller jobbar med kan vara våldsmän, det tar emot. Patetiskt men sant - Våldtäkt är ett allvarligt problem i världen i dag. Det är ett patetiskt men sant uttalande, menade Jackson bedrövat. - Vi människor har löst så många komplicerade problem i världen, men vi har inte kunnat lösa hur vi förhindrar män från att våldta. Våldtäkt är fortfarande en naturlig del av modern krigsföring. Hur kan våldtäkter vara ett kvinnoproblem? Mindre än en procent av alla våldtäkter, både i USA och i Sverige utförs av kvinnor. 99 procent av dem som våldtar är med andra ord män. 90 procent av dem som våldtas är kvinnor. - Hur kommer det sig då att våldtäkter är ett kvinnoproblem?, undrade Jackson. Mycket av det som görs idag för att minska våldtäkterna handlar om att lära tjejer och kvinnor vad de ska göra för att minska risken att bli våldtagna. Det handlar om att ha koll på drinken, inte gå själv, lära sig självförsvar, kräva gatlysen, ordna tjejtaxi och så vidare, exemplifierade han. - De åtgärderna handlar om att reducera riskerna. Och, javisst är det bra. Men vi får inte blanda ihop det med riktigt förebyggande arbete för att hantera kärnan i problemet, den manliga normen, påpekade Jackson noga. - Det handlar om en kultur som skapar dessa pojkar och män. Det handlar inte om individuella män, påminde han om. Många män hamnar i försvarsställning Jackson vet att många män hamnar i försvarsställning så fort denna fråga kommer upp. Det är ju bara några få individer. Ni kan inte skylla på alla oss andra. Det här är inte mitt problem. Män som misshandlar behöver vård och straff, men inte jag. Vi måste höja ribban för när man får kalla sig en bra man. Det duger inte att säga jag slår inte min flickvän för att få göra en highfive. Jackson Katz 5

6 Hur ofta hör du en vuxen man ifrågasätta en annan mans sexism? -Därför gäller det att vara väldigt tydlig och korrekt, när vi pratar om dessa frågor, konstaterade han. - Vi måste också höja ribban för när man får kalla sig en bra man, tyckte Jackson. Det duger inte längre att säga jag slår inte min flickvän eller jag är inte en våldtäktsman för att kunna få göra highfive. Det krävs mer. - Hur ofta hör vi en vuxen man ifrågasätta en annan mans sexism, undrade han. Det är där vi måste lägga ribban i fortsättningen. Vi kan inte lägga ansvaret på de unga - Hur kan vi förvänta oss att våra pojkar ska växa upp och bli icke-våldsmän och sådana som står upp emot andra män om de inte ser vuxna män göra det nu, undrade han vidare. - Vi kan inte lägga det ansvaret på dem. - Vi måste helt enkelt skapa ett samhälle där man förlorar sin status om man är sexist och våldsutövare, konstaterade Jackson. uppenbart idag. Om en man misshandlar ett barns mamma så misshandlar han därmed även barnet, utan att sätta ett finger på barnet, påpekade han. -Därför är det viktigt att vi framhåller att barn är offer. Det är med andra ord fel att säga barn som bevittnat våld i hemmet, fortsatte han. De är offer för våld inte vittnen. Socialiseringen gör pojkar extroverta - Pojkar som har utsatts för våld löper större risk att bli misshandlare än pojkar som inte utsatts för våld. Flickor som utsatts för våld löper inte lika stor risk att bli misshandlare, de straffar sig själva eller ser till att andra straffar dem, berättade Jackson. Denna skillnad i om man hanterar problemet extrovert eller introvert är inte en genetisk skillnad. Det är socialisering, konstaterade han. - Det har visat sig att de pojkar som ligger bakom skolskjutningarna ofta har blivit mobbade, berättade han. Pojkarna skjuter inte i första hand mobbarna. Men däremot tar de ut hämnden i skolan där mobbningen skedde. Påverkar många män personligen - Vi måste inse, och framhålla i debatten, att detta är ett problem som faktiskt påverkar män personligen också, alltså inte bara de kvinnor som utsätts, eller är rädda för att utsättas, framhöll han. - En av sex pojkar har blivit utsatta för sexuella övergrepp av andra män före 18 års ålder i USA. Och hur många är inte de män som idag lever med, eller försöker ha en relation med en kvinna som varit utsatt för sexövergrepp i ung eller vuxen ålder?, fortsatte han. - Män ska dessutom ha relationer med andra män som har dessa trauman med sig i bagaget och hur många män har inte döttrar som har våldtagits? Hur mycket mer personligt kan det bli?, undrade Jackson. Barn är offer, inte vittnen - Att det innebär allvarliga konsekvenser för barn som växer upp i våldsamma familjer är - Socialiseringen innebär bland annat att män ska ge igen med hjälp av våld, förklarade han och berättade frustrerat att man i USA inte alls talar om socialiseringen och kulturens påverkan på dessa barn. Sårade och skadade vuxna män - Pojkar som har utsatts för våld och övergrepp, och som överlever till vuxna livet, lever som sårade och skadade vuxna män, sa Jackson. För många av dem blir alkohol, mat och arbetsnarkomani olika typer av självmedicinering. - Många män skulle aldrig erkänna att våld och övergrepp, personliga tragedier, är något som har hänt dem. Det finns så... berör män både personligen och politiskt. Därför är detta en fråga för män i allra högsta grad. 6

7 många män som delar dessa upplevelser, utan att veta om det, konstaterade Jackson sorgset. Kulturellt är det inte accepterat att män får tala om hur de mår och vad de känner. - För att kunna göra något åt mäns våld och få fler män att delta i arbetet, måste vi se att frågan berör män både personligen och politiskt. Detta är viktigt och det är därför detta är en fråga för män i allra högsta grad, inte bara kvinnor sammanfattade Jackson. Pojkar är pojkar... Det är ett uttalande som reducerar män till korkade varelser. Varelser som inte klarar av att vare sig kontrollera sig eller agera moraliskt rätt. pojkarna på lägsta nivån som ska och kan göra det. Dessa kommer att påverkas så småningom om förändringen och förutsättningarna kommer uppifrån och från högsta nivå. En fråga för alla ledare Jackson tycker också att om en man är en ledare då måste han vara medveten om hur samhället och vår kultur ser ut och hur dessa påverkar män att bli de män de blir. De manliga ledarna måste se sin roll och ta sitt ansvar på allvar när det gäller den manliga normen. - Det nya måste bli att för att få vara ledare måste man ta ansvar för detta, menade Jackson. Det här är en fråga för alla män som är ledare. Det är inte fritt val, tydliggjorde han. - Många manliga ledare gör inte kopplingen mellan sig själv och den roll de har inför till exempel de unga, fortsatte han. De tar inte ansvar för att kraftfullt prata om dessa frågor och visa vad som är rätt. Detta gäller oavsett om det handlar om ledarskap inom familj, idrott, skola, kyrka, företag, organisationer, myndigheter eller politik. - Pojkar är pojkar. Hur många gånger har vi inte hört de orden? De sägs för att försvara pojkars och mäns dåliga beteende, konstaterade Jackson. Men detta är ett anti-man uttalande för utan dess like. Det reducerar män till korkade varelser. Varelser som inte klarar av att vare sig kontrollera sig eller agera moraliskt riktigt, betonade Jackson ilsket. Är det verkligen det män är och vill vara? Förutsättningarna kommer från högsta nivå - USAs försvarsmakt är en jättebest, en jätteinstitution, konstaterade han. Presidenten är högsta chef, den som ska sätta reglerna och ta upp problemen, den som prioriterar och kan se till vilka frågor som ska hanteras. Det är inte de 18-åriga Policy och regler - Föräldrar ska inte behöva fundera på hur de ska hantera coachen eller föräldrarna som skriker nedvärderande och respektlösa saker till spelare och domare i idrottssammanhang, tipsade Jackson. Vi behöver inte se det som ett personligt problem, det vill säga till exempel tränarens. Vi ska istället se till att de högsta ansvariga och föreningen har en policy som styr hur tränare och föräldrar, ska uppföra sig. Att delegera våldsfrågorna till en kvinna är fel - En man som tror att det bästa sättet att nyttja sin makt som högsta ledare och delegera våldsfrågorna till en kvinna är fel ute, tyckte Jackson vidare. Det är mycket bättre att ta frågorna själv, men gärna tillsammans med en kvinna. Fokusera på män i rollen som åskådare - inte potentiella förövare Jackson menade också att vi måste fokusera mer på att få alla män som inte är förövare, att se sin del i ansvaret som åskådare och som upprätthållare av normerna, för att kunna minska våldet. Han redogjorde för hur åtgärder mot våld hittills har fokuserat på flickor och kvinnor respektive män som är förövare eller potentiella förövare. - Även de som har dömts för våldsbrott förnekar oftast att det är deras problem. Att då tro att män som inte har gjort något ska se detta som något de ska ta ansvar för är svårt, konstaterade han. - Vad kan alla vi som finns runt dem som är förövare eller potentiella förövare göra? 7

8 ...hur ens agerande bidrar till att stärka eller bevara den manliga kulturen. Tystnad uppfattas som ett ok. - Jo, du ska agera på den sociala normen som förövaren bryter mot. Du som åskådare ska agera, oavsett vilken relation du har till förövare och offer, förklarade Jackson. Att göra ingenting, det är ett val med konsekvenser, precis som valet att agera. Grundläggande saker som att ifrågasätta och diskutera - Det handlar om att göra väldigt grundläggande saker som att ifrågasätta och diskutera hur man agerar i olika situationer och hur ens agerande bidrar till att stärka eller bevara den manliga kulturen. Tystnad uppfattas som ett ok, påpekade Jackson. beteende mot en kvinna blir ofta anklagad för att vara bög. Och vad betyder det? Att en heterosexuell man inte skulle bry sig om kvinnor, undrade Jackson. - Homofobi är ett starkt medel för att kontrollera sociala normen. Därför är det extremt viktigt att vi ifrågasätter det varje gång vi får en chans. Homofobi är ett starkt medel för att kontrollera sociala normen. Jackson berättade om sitt och sina kollegors MVP-program som ett mer omfattande exempel på vad man kan göra på skolor och i idrottslag. Deras program går i korthet ut på att genomföra worskhops med blandade åldrar där eleverna eller idrottarna får diskutera olika konkreta situationer där ett visst beteende är oacceptabelt (t.ex. att knuffa en tjej i väggen eller att ropa nedvärderande saker efter någon). Frågorna handlar om vilka olika ageringsalternativ man väljer och varför. På detta sätt sprider man dels vad som är accepterat beteende och inte, dels att man ska agera när andra gör fel. - Dessa typer av diskussioner och workshops genomförs i Irak just nu med scenarier som är anpassade till deras situation, berättade Jackson. - Vi måste också omvärdera vad det innebär att vara stark. Den som står upp och i frågasätter är den starka. Det är inte den som, traditionellt, biter ihop i tystnad eller som hånar som är den starka. Ifrågasätt homofobi - Vi måste också ifrågasätta homofobi, fortsatte han. Homofobi är djupt förankrat med sexism på flera sätt. - En man som ifrågasätter en annan mans sexism eller Omvärdera vad det innebär att vara man Det handlar alltså om att vi måste förändra vad som är ok att göra som man och inte. - Om vi måste omvärdera vad det innebär att vara man, det vill säga, vi måste inse att män inte kan beskrivas så som vi gjort hittills, måste vi också inse att detta är mycket komplext. Vi har till exempel ras och samhällsklasser att ta hänsyn till också, påpekade Jackson. - Det är inte okej att vi tillåter att det inom vissa kulturer skulle vara accepterat att använda våld, men vi måste vara medvetna om denna aspekt. -I USA är det till exempel större sannolikhet att en färgad man som begått brott anhålls och döms än att en vit man som begått brott anhålls och döms. Medias roll och bilden av män Jackson konstaterade att USA är en stor media-exportör vad gäller serier, filmer, musik och nyheter. - Ska vi göra något åt våra sociala normer så måste vi också se och förstå hur media påverkar oss, fortsatte han. - Media lär oss otroligt mycket idag. Att både män och kvinnor påverkas av alla de bilder som media publicerar på 8

9 När du lärt dig att se vilken bild media förmedlar om män så ser du det helt plötsligt överallt i samhället. kvinnor, det känner vi till relativt väl. Det intressanta i det här sammanhanget blir att studera vilka bilder som finns på män och hur de påverkar vår uppfattning om manlighet. - När vi har lärt oss att se vilken bild media förmedlar om män så ser du det helt plötsligt överallt i samhället. Jackson visade också hur till exempel mäns kroppar har förändrats på bilder genom vår moderna historia till att bli större och mer muskulösa. Det samma gäller bilderna av vapen, från små diskreta till större och större. Moores film om vapenproblem - Är det inte konstigt att Michael Moore kan göra en två timmar lång film om vapenproblemet i USA, vinna priser för den och få stående ovationer, utan att ta upp det faktum att 95 procent av alla våldsbrott med skjutvapen begås av män, raljerade Jackson. - Att inte lyfta frågan om kopplingen mellan manlighet och vapen är en katastrof, sa han och påminde om hur det skulle ha beskrivits i filmen om det hade varit 95 procent kvinnor som stod för skjutandet. Män som förnedrar - familjeunderhållning i USA Jackson Katz frågade publiken mot slutet av dagen om de kände till tv-programmet Professional Wrestling. Det är iscensatt brottning i en boxningsliknande ring med tiotusentals åskådare på plats. De flesta i publiken tyckte sig ha sett detta på svensk tv någon gång. - Programmet sänds som familjeunderhållning och tillhör varje vecka ett av de absolut mest populära tv-programmen i USA, berättade han innan han visade några sekvenser från programmet. Det var chockerande scener som aldrig har visats i Sverige, scener där stora välbyggda män misshandlar lättklädda kvinnor medan publiken jublar och applåderar. Män sparkar ner kvinnor, slår dem med stolar, släpar runt dem i håret, kastar dem mellan varandra, häller öl på dem och tvingar andra män att slicka upp. Män sliter av kvinnorna delar av deras kläder och låtsas att de våldtar dem. En man låtsades att han stack in hela armen i en av kvinnorna. -De mycket större effekterna handlar om att detta mediautbud normaliserar att män utövar våld. Pornografin handlar om män som förnedrar -Avslutningsvis måste vi se vilken roll prostitution, pornografin och striptease spelar när det gäller att skapa män som utövar våld, fortsatte Jackson. Pornografi är den överlägset främsta utbildaren i sex, tro inget annat. - Att vara kritisk mot pornografi är inte detsamma som att vara kritisk mot sex. Pornografi handlar till största delen om män som förnedrar kvinnor i samband med en sexakt, konstaterade han. - Och detta lämnar vi våra barn till, suckade han oroligt. Industrin tar inget ansvar. I USA är du pryd och moralisk om du kritiserar pornografi. Men de missar hela poängen, det handlar inte om sex. Pornografin måste ifrågasättas och stoppas Jackson ville också passa på att framföra en personlig åsikt. - Män bör precis som tidigare ha samtal med sina söner om blommor och bin. Men idag är tyvärr det viktigaste budskapet i det samtalet att sex är och ska vara en ömsesidig akt som båda individerna ska vilja och komma överens om att genomföra. Och att man gör det för bådas skull och varandra. Det lär de sig nämligen inte, via pornografin, betonade han. - Vi kommer aldrig att vinna över våldtäktskulturen om vi inte förstår att pornografin måste ifrågasättas och stoppas, fortsatte Jackson med självklarhet. Sexistisk rappmusik köps av vita välutbildade män Jackson hann också visa amerikanska musikvideos och konstaterade att musiken spelar en viktig roll i vår kultur och våra sociala normer. - Rappmusiken är extremt våldsam och sexistisk, det känner många till, berättade han. Få vet dock att den musiken till 60 procent köps av vita välutbildade män, avslutade han. - Kvinnornas roll i Professional Wrestling är att bli avklädda, förnedrade och misshandlade, konstaterade Jackson inför en gapande publik på Hotell Nordkalotten. - Huvudeffekten av våldsamma och förnedrande skildringar i media är inte att människor går hem och imiterar, konstaterade Jackson. Även om det händer det också, till exempel i barns lekar. 9

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Innehåll Inledning VÅLD MOT KVINNOR En händelse Den farligaste platsen Historik och statistik Misshandelsprocessen Orsak och funktion samt vissa enkla åtgärder VÅLD MOT BARN Historik och statistik Orsak

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Dokumentation från konferensen Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Länsstyrelsen anordnade den 9 oktober 2009 en konferens i Göteborg för att presentera

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Män & våld. En skriftserie om män och jämställdhet producerad av Manliga nätverket

Män & våld. En skriftserie om män och jämställdhet producerad av Manliga nätverket Män och våld 05-12-15 17.09 Sida 1 Män & våld En skriftserie om män och jämställdhet producerad av Manliga nätverket Producerad av Manliga nätverket Redaktörer: Jerker Jansson och Anders Åbom Omslagsfoto:

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer Estetisk- filosofiska fakulteten Therése Andersson Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer Why does a woman stay with a man that beats her?

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

samtal kring värderingar om Känslan för det allmänna Sverige

samtal kring värderingar om Känslan för det allmänna Sverige Personer från religiösa samfund (kristna och muslimer), Tjänstemän från Uppsala Kommun, Ungdomar som läser mediaprogram och SFI-studerande för samtal kring värderingar om Känslan för det allmänna Sverige

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete 2:a upplagan En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. 1 Krokben

Läs mer