Mäns våld mot kvinnor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mäns våld mot kvinnor"

Transkript

1 Mäns våld mot kvinnor Jackson Katz Sammanfattning av forskaren och föreläsaren Jackson Katz seminarium för chefer och ledare i Norrbotten, på Hotell Nordkalotten i Luleå 27 oktober 2009.

2 Varmt välkommen till en konferens jag innerligt önskar att vi inte skulle behöva ha... - Mäns våld är en fråga för män och det är bara män som på allvar kan göra något åt det. Det var amerikanska forskaren Jackson Katz huvudbudskap på seminariet som lockade 170 deltagare till Hotell Nordkalotten i Luleå 27 oktober Seminariet arrangerades av Landstinget, Kommunförbundet, Polisen och Länsstyrelsen i Norrbottens län och riktade sig till chefer och ledare inom både offentlig, privat och ideell sektor. Syftet var att öka kunskaperna om hur vi ska få mäns våld att upphöra. Johan Antti, länsråd på Länsstyrelsen i Norrbottens län hälsade välkommen till seminariet Mäns våld mot kvinnor. - Varmt välkommen till en konferens jag innerligt önskar att vi inte skulle behöva ha, började han och konstaterade att verkligheten ser ut som den gör. - Vi i Norrbotten måste kunna erbjuda ett samhälle som präglas av trygghet. I det samhället finns ingen plats för våld, påpekade han. - Även om den här dagen är viktig för att få ökad inspiration och kunskap om hur både män och kvinnor kan minska mäns våld, så är det i morgon, nästa dag och de kommande veckorna som är de viktigaste för hur framgångsrikt vårt arbete med att skapa ett tryggt samhälle för alla blir. Genom att öppna för diskussioner, kan vi skapa opinion och förändra. Varje arbetsplats är en arena för diskussion. Vi måste använda dem, avslutade han. Mäns våld är en fråga för män Jackson Katz berättade kort inledningsvis att han sina personliga skäl till varför han engagerat sig i mäns våld mot kvinnor. Men det han har kommit fram till via sina studier och forskning, och som han nu skulle berätta mer om under dagen, är att mäns våld är en fråga för män och att det bara är män som på allvar kan göra något åt det. - Men hur får vi då fler män att bli delaktiga i att minska våldet, undrade han retoriskt. En fråga för män, synen på manlighet - För det första måste vi alla förstå att det här är en fråga för män. I grund och botten handlar om den manliga normen och synen på manlighet, konstaterade Jackson. Jackson Katz Jackson Katz är en före detta all-star amerikansk fotbollsspelare som blev den förste man att avlägga examen i Women Studies vid University of Massachusetts Amherst. Under sina doktorandstudier vid Harvard Graduate School of Education University fokuserade han sin forskning på social construction of violent masculinities through sports and media. I dag är han verksam vid University of California, Los Angeles, UCLA. 2

3 Den dag då ingen reagerar på att en man pratar om dessa frågor på en konferens... - då har vi antagligen kommit någon vart. - Vi måste inse att det vi, slarvigt och felaktigt, kallar för kvinnovåld inte är en fråga för kvinnor utan för män. Det handlar om mäns våld mot kvinnor. Att benämna det rätt är nödvändigt om vi på allvar ska kunna se vad som är problemet och göra något åt det. Kritiskt ifrågasätta hur vi tänker - Vi behöver helt enkelt ett paradigmskifte. Vi måste kritiskt ifrågasätta hur vi tänker idag, hur vi ser på våld och dess orsaker och vad vi behöver göra för att få slut på det, fortsatte Jackson. Ett litet exempel handlar om att vi behöver sluta se på män som aktivt arbetar mot våld som snälla män som hjälper kvinnor, förklarade han. - Hittills har det varit kvinnligt ledarskap som har gjort att det finns de stödfunktioner som finns idag inom våldsområdet och det är bra, konstaterade han. - Men om vi vill lösa problemet måste vi jobba med kärnan och det är manligheten i sig och hur den hänger ihop med våld. Språket osynliggör män Jackson visade med några enkla texter och språkövningar hur viktigt språket är för att osynliggöra eller synliggöra fakta. I en, vid första anblicken, helt objektiv artikel om våldsproblemet i samhället kunde han visa att brottslingar Passiv verbform används för att dölja mäns ansvar avkönas, när de är män, medan offrets kön framhålls. Män får andra benämningar som till exempel partner, förövare eller lärare, men när kvinnor gör något framhålls alltid deras kön. Kvinnor beskrivs i passiv verbform, blev våldtagen och blev slagen. Detta flyttar fokus från brottslingen till offret. - Det handlar om politik. Passiv verbform används för att dölja mäns ansvar, förklarade Jackson. Vi sätter offret som subjekt. Jämför följande sätt att uttrycka sig: John slår Mary. Mary blev slagen av John. Mary blev slagen. - Mary blev misshandlad. - Mary är en misshandlad kvinna. - Hela vår kognitiva värld går ut på att skylla på offret; hur var hon klädd, varför gick hon med honom, varför umgås hon med en sådan idiot? Hela vår kognitiva värld går ut på att skylla på offret... - Att fråga frågor om Mary hjälper oss inte att lösa problemet. Frågorna handlar om John, varför slår han?, menade Jackson. Mäns makt har gjorts osynlig - Den dominerande gruppen i ett samhälle har en förmåga att se till att den anses normal och därför aldrig granskas, utan är osynlig, förklarade Katz och exemplifierade. - När folk hör ordet kön tänker de på kvinnor! I USA när man pratar om ras, så tänker man på afroamerikaner. När man säger sexuell läggning tänker människor på bögar eller bisexuella. - Mäns makt har gjorts osynlig. Män har bland annat med hjälp av språket sett till att man inte pratas om. Läser man tidningar och faktatexter ser du knappt att män är delaktiga. Utövaren sätts inte i fokus, utan offret, som om det är offrets fel. 3

4 Att våga säga: mäns våld mot kvinnor, är ett politiskt ställningstagande. Jackson Katz Lisa Lindström, Länsstyrelsen, en av huvudarrangörerna, presenterade Jackson Katz för publiken. Jackson vill inledningsvis också veta mer om några av dem som var på plats som åhörare och flera tog till orda och berättade samt ställde frågor under hela dagen. Skolskjutningarna - inga flickor bakom vapnen - I USA har vi haft flera skolskjutningar, påminde Jackson, med många offer. Debatten hemma handlar om: Ungdomar som dödar ungdomar, Vad är det med dagens unga människor, varför dödar de varandra på detta sätt?. -Faktum är dock att inte en enda av dessa skolskjutningar har genomförts av flickor, fortsatte han. Om det hade varit enbart flickor som skjutit, tror ni då att vi skulle ha sagt dagens ungdomar? Nej, då skulle debatten lyda: Vad har dagens unga flickor för problem?. Jackson konstaterade att det är otroligt att vi inte lär ut bättre hur viktigt språket är och hur det kan användas. Journalister, journalistutbildningar och skolväsendet över huvudtaget, har ett enormt ansvar. Måste se det institutionella - Vi måste se det institutionella, vad pågår i vårt samhälle just nu som gör att så många män och pojkar misshandlar kvinnor och varandra, inte bara fundera över det specifika fallet och just den mannens bakgrund. Ska vi ändra antalet våldsfall dramatiskt då måste vi se på hur samhällets olika delar kan göra något åt detta, förtydligade Jackson. - Vilka sitter på nyckelrollerna för att verkligen kunna förändra faktorer som påverkar vårt samhälle? Bibehålla eller skaffa sig maktövertag - Våld handlar i de flesta fall om att bibehålla ojämlikhet eller skaffa sig maktövertag, individuellt eller i ett större perspektiv! Att våga säga mäns våld mot kvinnor är ett politiskt ställningstagande. Då har vi sett vems problemet är. Män kan påverka andra män mer än kvinnor kan - Vi behöver fler män som säger de saker som kvinnor sagt i flera år, bland annat för att män kan nå igenom till andra män och inte lika lätt bli avfärdade av män som manshatare. - Det handlar om att inte acceptera våld och orättvisor och lidande. Egentligen är ju de flesta offren faktiskt män. Samma system som skapar män som slår kvinnor, skapar män som slår män, konstaterade Jackson, och ändå är det så att konferenser om våld lockar mest kvinnor. - Den dag då ingen reagerar på att en man pratar om dessa frågor på en konferens, eller över att det är lika många män som kvinnor på konferensen, då har vi antagligen kommit någon vart. Då har vi antagligen ett samhälle där våldet har minskat dramatiskt, illustruerade Jackson för att visa hur fast vi är i vårt nuvarande tankemönster. Den typsika våldsmannen är en vanlig man - Vi måste också ändra vår bild av den typiska våldsmannen. Han är inte en konstig, sjuk psykopat, utan mestadels en helt vanlig man. Vi hade ingen aning, han verkade ju så normal och så bra familjefar. har vi hört mer än en gång, fortsatte Jackson. 4

5 Egentligen är ju de flesta offren faktiskt män. Samma system som skapar män som slår kvinnor, skapar män som slår män. Det handlar inte om individuella män. Det handlar om kulturen. - Det underlättar för oss att tänka på våldsutövare som monster. Då blir det lättare för oss att ta avstånd från problemet och skjuta ifrån oss ansvaret. Men att måsta inse att män som kan utöva våld är män som är mer lika oss än inte, det är jobbigt, konstaterade han. Att inse att män du är vän med, har gått i skolan med, spelat i samma lag som eller jobbar med kan vara våldsmän, det tar emot. Patetiskt men sant - Våldtäkt är ett allvarligt problem i världen i dag. Det är ett patetiskt men sant uttalande, menade Jackson bedrövat. - Vi människor har löst så många komplicerade problem i världen, men vi har inte kunnat lösa hur vi förhindrar män från att våldta. Våldtäkt är fortfarande en naturlig del av modern krigsföring. Hur kan våldtäkter vara ett kvinnoproblem? Mindre än en procent av alla våldtäkter, både i USA och i Sverige utförs av kvinnor. 99 procent av dem som våldtar är med andra ord män. 90 procent av dem som våldtas är kvinnor. - Hur kommer det sig då att våldtäkter är ett kvinnoproblem?, undrade Jackson. Mycket av det som görs idag för att minska våldtäkterna handlar om att lära tjejer och kvinnor vad de ska göra för att minska risken att bli våldtagna. Det handlar om att ha koll på drinken, inte gå själv, lära sig självförsvar, kräva gatlysen, ordna tjejtaxi och så vidare, exemplifierade han. - De åtgärderna handlar om att reducera riskerna. Och, javisst är det bra. Men vi får inte blanda ihop det med riktigt förebyggande arbete för att hantera kärnan i problemet, den manliga normen, påpekade Jackson noga. - Det handlar om en kultur som skapar dessa pojkar och män. Det handlar inte om individuella män, påminde han om. Många män hamnar i försvarsställning Jackson vet att många män hamnar i försvarsställning så fort denna fråga kommer upp. Det är ju bara några få individer. Ni kan inte skylla på alla oss andra. Det här är inte mitt problem. Män som misshandlar behöver vård och straff, men inte jag. Vi måste höja ribban för när man får kalla sig en bra man. Det duger inte att säga jag slår inte min flickvän för att få göra en highfive. Jackson Katz 5

6 Hur ofta hör du en vuxen man ifrågasätta en annan mans sexism? -Därför gäller det att vara väldigt tydlig och korrekt, när vi pratar om dessa frågor, konstaterade han. - Vi måste också höja ribban för när man får kalla sig en bra man, tyckte Jackson. Det duger inte längre att säga jag slår inte min flickvän eller jag är inte en våldtäktsman för att kunna få göra highfive. Det krävs mer. - Hur ofta hör vi en vuxen man ifrågasätta en annan mans sexism, undrade han. Det är där vi måste lägga ribban i fortsättningen. Vi kan inte lägga ansvaret på de unga - Hur kan vi förvänta oss att våra pojkar ska växa upp och bli icke-våldsmän och sådana som står upp emot andra män om de inte ser vuxna män göra det nu, undrade han vidare. - Vi kan inte lägga det ansvaret på dem. - Vi måste helt enkelt skapa ett samhälle där man förlorar sin status om man är sexist och våldsutövare, konstaterade Jackson. uppenbart idag. Om en man misshandlar ett barns mamma så misshandlar han därmed även barnet, utan att sätta ett finger på barnet, påpekade han. -Därför är det viktigt att vi framhåller att barn är offer. Det är med andra ord fel att säga barn som bevittnat våld i hemmet, fortsatte han. De är offer för våld inte vittnen. Socialiseringen gör pojkar extroverta - Pojkar som har utsatts för våld löper större risk att bli misshandlare än pojkar som inte utsatts för våld. Flickor som utsatts för våld löper inte lika stor risk att bli misshandlare, de straffar sig själva eller ser till att andra straffar dem, berättade Jackson. Denna skillnad i om man hanterar problemet extrovert eller introvert är inte en genetisk skillnad. Det är socialisering, konstaterade han. - Det har visat sig att de pojkar som ligger bakom skolskjutningarna ofta har blivit mobbade, berättade han. Pojkarna skjuter inte i första hand mobbarna. Men däremot tar de ut hämnden i skolan där mobbningen skedde. Påverkar många män personligen - Vi måste inse, och framhålla i debatten, att detta är ett problem som faktiskt påverkar män personligen också, alltså inte bara de kvinnor som utsätts, eller är rädda för att utsättas, framhöll han. - En av sex pojkar har blivit utsatta för sexuella övergrepp av andra män före 18 års ålder i USA. Och hur många är inte de män som idag lever med, eller försöker ha en relation med en kvinna som varit utsatt för sexövergrepp i ung eller vuxen ålder?, fortsatte han. - Män ska dessutom ha relationer med andra män som har dessa trauman med sig i bagaget och hur många män har inte döttrar som har våldtagits? Hur mycket mer personligt kan det bli?, undrade Jackson. Barn är offer, inte vittnen - Att det innebär allvarliga konsekvenser för barn som växer upp i våldsamma familjer är - Socialiseringen innebär bland annat att män ska ge igen med hjälp av våld, förklarade han och berättade frustrerat att man i USA inte alls talar om socialiseringen och kulturens påverkan på dessa barn. Sårade och skadade vuxna män - Pojkar som har utsatts för våld och övergrepp, och som överlever till vuxna livet, lever som sårade och skadade vuxna män, sa Jackson. För många av dem blir alkohol, mat och arbetsnarkomani olika typer av självmedicinering. - Många män skulle aldrig erkänna att våld och övergrepp, personliga tragedier, är något som har hänt dem. Det finns så... berör män både personligen och politiskt. Därför är detta en fråga för män i allra högsta grad. 6

7 många män som delar dessa upplevelser, utan att veta om det, konstaterade Jackson sorgset. Kulturellt är det inte accepterat att män får tala om hur de mår och vad de känner. - För att kunna göra något åt mäns våld och få fler män att delta i arbetet, måste vi se att frågan berör män både personligen och politiskt. Detta är viktigt och det är därför detta är en fråga för män i allra högsta grad, inte bara kvinnor sammanfattade Jackson. Pojkar är pojkar... Det är ett uttalande som reducerar män till korkade varelser. Varelser som inte klarar av att vare sig kontrollera sig eller agera moraliskt rätt. pojkarna på lägsta nivån som ska och kan göra det. Dessa kommer att påverkas så småningom om förändringen och förutsättningarna kommer uppifrån och från högsta nivå. En fråga för alla ledare Jackson tycker också att om en man är en ledare då måste han vara medveten om hur samhället och vår kultur ser ut och hur dessa påverkar män att bli de män de blir. De manliga ledarna måste se sin roll och ta sitt ansvar på allvar när det gäller den manliga normen. - Det nya måste bli att för att få vara ledare måste man ta ansvar för detta, menade Jackson. Det här är en fråga för alla män som är ledare. Det är inte fritt val, tydliggjorde han. - Många manliga ledare gör inte kopplingen mellan sig själv och den roll de har inför till exempel de unga, fortsatte han. De tar inte ansvar för att kraftfullt prata om dessa frågor och visa vad som är rätt. Detta gäller oavsett om det handlar om ledarskap inom familj, idrott, skola, kyrka, företag, organisationer, myndigheter eller politik. - Pojkar är pojkar. Hur många gånger har vi inte hört de orden? De sägs för att försvara pojkars och mäns dåliga beteende, konstaterade Jackson. Men detta är ett anti-man uttalande för utan dess like. Det reducerar män till korkade varelser. Varelser som inte klarar av att vare sig kontrollera sig eller agera moraliskt riktigt, betonade Jackson ilsket. Är det verkligen det män är och vill vara? Förutsättningarna kommer från högsta nivå - USAs försvarsmakt är en jättebest, en jätteinstitution, konstaterade han. Presidenten är högsta chef, den som ska sätta reglerna och ta upp problemen, den som prioriterar och kan se till vilka frågor som ska hanteras. Det är inte de 18-åriga Policy och regler - Föräldrar ska inte behöva fundera på hur de ska hantera coachen eller föräldrarna som skriker nedvärderande och respektlösa saker till spelare och domare i idrottssammanhang, tipsade Jackson. Vi behöver inte se det som ett personligt problem, det vill säga till exempel tränarens. Vi ska istället se till att de högsta ansvariga och föreningen har en policy som styr hur tränare och föräldrar, ska uppföra sig. Att delegera våldsfrågorna till en kvinna är fel - En man som tror att det bästa sättet att nyttja sin makt som högsta ledare och delegera våldsfrågorna till en kvinna är fel ute, tyckte Jackson vidare. Det är mycket bättre att ta frågorna själv, men gärna tillsammans med en kvinna. Fokusera på män i rollen som åskådare - inte potentiella förövare Jackson menade också att vi måste fokusera mer på att få alla män som inte är förövare, att se sin del i ansvaret som åskådare och som upprätthållare av normerna, för att kunna minska våldet. Han redogjorde för hur åtgärder mot våld hittills har fokuserat på flickor och kvinnor respektive män som är förövare eller potentiella förövare. - Även de som har dömts för våldsbrott förnekar oftast att det är deras problem. Att då tro att män som inte har gjort något ska se detta som något de ska ta ansvar för är svårt, konstaterade han. - Vad kan alla vi som finns runt dem som är förövare eller potentiella förövare göra? 7

8 ...hur ens agerande bidrar till att stärka eller bevara den manliga kulturen. Tystnad uppfattas som ett ok. - Jo, du ska agera på den sociala normen som förövaren bryter mot. Du som åskådare ska agera, oavsett vilken relation du har till förövare och offer, förklarade Jackson. Att göra ingenting, det är ett val med konsekvenser, precis som valet att agera. Grundläggande saker som att ifrågasätta och diskutera - Det handlar om att göra väldigt grundläggande saker som att ifrågasätta och diskutera hur man agerar i olika situationer och hur ens agerande bidrar till att stärka eller bevara den manliga kulturen. Tystnad uppfattas som ett ok, påpekade Jackson. beteende mot en kvinna blir ofta anklagad för att vara bög. Och vad betyder det? Att en heterosexuell man inte skulle bry sig om kvinnor, undrade Jackson. - Homofobi är ett starkt medel för att kontrollera sociala normen. Därför är det extremt viktigt att vi ifrågasätter det varje gång vi får en chans. Homofobi är ett starkt medel för att kontrollera sociala normen. Jackson berättade om sitt och sina kollegors MVP-program som ett mer omfattande exempel på vad man kan göra på skolor och i idrottslag. Deras program går i korthet ut på att genomföra worskhops med blandade åldrar där eleverna eller idrottarna får diskutera olika konkreta situationer där ett visst beteende är oacceptabelt (t.ex. att knuffa en tjej i väggen eller att ropa nedvärderande saker efter någon). Frågorna handlar om vilka olika ageringsalternativ man väljer och varför. På detta sätt sprider man dels vad som är accepterat beteende och inte, dels att man ska agera när andra gör fel. - Dessa typer av diskussioner och workshops genomförs i Irak just nu med scenarier som är anpassade till deras situation, berättade Jackson. - Vi måste också omvärdera vad det innebär att vara stark. Den som står upp och i frågasätter är den starka. Det är inte den som, traditionellt, biter ihop i tystnad eller som hånar som är den starka. Ifrågasätt homofobi - Vi måste också ifrågasätta homofobi, fortsatte han. Homofobi är djupt förankrat med sexism på flera sätt. - En man som ifrågasätter en annan mans sexism eller Omvärdera vad det innebär att vara man Det handlar alltså om att vi måste förändra vad som är ok att göra som man och inte. - Om vi måste omvärdera vad det innebär att vara man, det vill säga, vi måste inse att män inte kan beskrivas så som vi gjort hittills, måste vi också inse att detta är mycket komplext. Vi har till exempel ras och samhällsklasser att ta hänsyn till också, påpekade Jackson. - Det är inte okej att vi tillåter att det inom vissa kulturer skulle vara accepterat att använda våld, men vi måste vara medvetna om denna aspekt. -I USA är det till exempel större sannolikhet att en färgad man som begått brott anhålls och döms än att en vit man som begått brott anhålls och döms. Medias roll och bilden av män Jackson konstaterade att USA är en stor media-exportör vad gäller serier, filmer, musik och nyheter. - Ska vi göra något åt våra sociala normer så måste vi också se och förstå hur media påverkar oss, fortsatte han. - Media lär oss otroligt mycket idag. Att både män och kvinnor påverkas av alla de bilder som media publicerar på 8

9 När du lärt dig att se vilken bild media förmedlar om män så ser du det helt plötsligt överallt i samhället. kvinnor, det känner vi till relativt väl. Det intressanta i det här sammanhanget blir att studera vilka bilder som finns på män och hur de påverkar vår uppfattning om manlighet. - När vi har lärt oss att se vilken bild media förmedlar om män så ser du det helt plötsligt överallt i samhället. Jackson visade också hur till exempel mäns kroppar har förändrats på bilder genom vår moderna historia till att bli större och mer muskulösa. Det samma gäller bilderna av vapen, från små diskreta till större och större. Moores film om vapenproblem - Är det inte konstigt att Michael Moore kan göra en två timmar lång film om vapenproblemet i USA, vinna priser för den och få stående ovationer, utan att ta upp det faktum att 95 procent av alla våldsbrott med skjutvapen begås av män, raljerade Jackson. - Att inte lyfta frågan om kopplingen mellan manlighet och vapen är en katastrof, sa han och påminde om hur det skulle ha beskrivits i filmen om det hade varit 95 procent kvinnor som stod för skjutandet. Män som förnedrar - familjeunderhållning i USA Jackson Katz frågade publiken mot slutet av dagen om de kände till tv-programmet Professional Wrestling. Det är iscensatt brottning i en boxningsliknande ring med tiotusentals åskådare på plats. De flesta i publiken tyckte sig ha sett detta på svensk tv någon gång. - Programmet sänds som familjeunderhållning och tillhör varje vecka ett av de absolut mest populära tv-programmen i USA, berättade han innan han visade några sekvenser från programmet. Det var chockerande scener som aldrig har visats i Sverige, scener där stora välbyggda män misshandlar lättklädda kvinnor medan publiken jublar och applåderar. Män sparkar ner kvinnor, slår dem med stolar, släpar runt dem i håret, kastar dem mellan varandra, häller öl på dem och tvingar andra män att slicka upp. Män sliter av kvinnorna delar av deras kläder och låtsas att de våldtar dem. En man låtsades att han stack in hela armen i en av kvinnorna. -De mycket större effekterna handlar om att detta mediautbud normaliserar att män utövar våld. Pornografin handlar om män som förnedrar -Avslutningsvis måste vi se vilken roll prostitution, pornografin och striptease spelar när det gäller att skapa män som utövar våld, fortsatte Jackson. Pornografi är den överlägset främsta utbildaren i sex, tro inget annat. - Att vara kritisk mot pornografi är inte detsamma som att vara kritisk mot sex. Pornografi handlar till största delen om män som förnedrar kvinnor i samband med en sexakt, konstaterade han. - Och detta lämnar vi våra barn till, suckade han oroligt. Industrin tar inget ansvar. I USA är du pryd och moralisk om du kritiserar pornografi. Men de missar hela poängen, det handlar inte om sex. Pornografin måste ifrågasättas och stoppas Jackson ville också passa på att framföra en personlig åsikt. - Män bör precis som tidigare ha samtal med sina söner om blommor och bin. Men idag är tyvärr det viktigaste budskapet i det samtalet att sex är och ska vara en ömsesidig akt som båda individerna ska vilja och komma överens om att genomföra. Och att man gör det för bådas skull och varandra. Det lär de sig nämligen inte, via pornografin, betonade han. - Vi kommer aldrig att vinna över våldtäktskulturen om vi inte förstår att pornografin måste ifrågasättas och stoppas, fortsatte Jackson med självklarhet. Sexistisk rappmusik köps av vita välutbildade män Jackson hann också visa amerikanska musikvideos och konstaterade att musiken spelar en viktig roll i vår kultur och våra sociala normer. - Rappmusiken är extremt våldsam och sexistisk, det känner många till, berättade han. Få vet dock att den musiken till 60 procent köps av vita välutbildade män, avslutade han. - Kvinnornas roll i Professional Wrestling är att bli avklädda, förnedrade och misshandlade, konstaterade Jackson inför en gapande publik på Hotell Nordkalotten. - Huvudeffekten av våldsamma och förnedrande skildringar i media är inte att människor går hem och imiterar, konstaterade Jackson. Även om det händer det också, till exempel i barns lekar. 9

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Ve m? 3 25 % av tjejerna i gymnasiet

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21 Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Idéplattform Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Medlemsinformation. Steg för steg. Hänt i media. Nätvandring motverkar mobbning. Upprättelse för mobbade. Tematräff om mobbning. Hjälp oss bli fler!

Medlemsinformation. Steg för steg. Hänt i media. Nätvandring motverkar mobbning. Upprättelse för mobbade. Tematräff om mobbning. Hjälp oss bli fler! Medlemsinformation Steg för steg maj 2015 för en bra psykosocial miljö Hänt i media Nätvandring motverkar mobbning Upprättelse för mobbade Tematräff om mobbning Hjälp oss bli fler! Ordföranden har ordet

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Det är %!# % inte okej!

Det är %!# % inte okej! Det är %!# % inte okej! - diskussionsmaterial för olika tillfällen Just nu läser du ett material som är väldigt bra att ha med på läger och på kurser både för gamla och nya medlemmar och för lägerledare.

Läs mer

Idrett og kjønn. Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet

Idrett og kjønn. Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet Idrett og kjønn Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet Idrett og kjønn olika aspekter strukturella attityder ekonomiska makt sexuella Doktorsavhandling Ungdomar som begår r sexualbrott

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

2013-02-23. Gammalt vin i en ny flaska. Nätmobbing. Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Nätmobbing Typer

2013-02-23. Gammalt vin i en ny flaska. Nätmobbing. Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Nätmobbing Typer Nätmobbing Nätmobbning -Vad gör barn och ungdomar på internet? Leg. Psykolog & Doktorand Sofia Berne Definition: En person är nätmobbad när han eller hon, flera gånger blir utsatt för elaka handlingar

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta?

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta? TRUST Annie är 14 år och har träffat Charlie online. De är lika gamla, båda spelar volleyboll och han är den första kille som förstår henne. Hon berättar inget om honom för sina föräldrar, inte heller

Läs mer

Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister

Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister Nyheter Nu kan Nyheter24 berätta om en ny sluten Facebook-grupp som skriver rasistiska och sexistiska inlägg, sprider hat, hänger ut feminister och

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet

Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet KÅSAN I UR OCH SKUR AB Likabehandlingsplan inklusive handlingsplan för jämställdhet Mål: En förskola utan kränkande behandling Vad är kränkande behandling? Gemensamt för all kränkande behandling är att

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

(L)HBT- homo, bi och/eller transpersoner

(L)HBT- homo, bi och/eller transpersoner (L)HBT- homo, bi och/eller transpersoner Homo -bi eller heterosexualitet handlar om sexuell läggning. Transbegreppet handlar om hur man överskrider normer kring könsidentitet (upplevt kön)/könsuttryck

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING För Vindelns fritidsgård och övrig kommunal ungdomsverksamhet Fastställd av utbildnings- och fritidsnämnden 2008-12-12, 87. Reviderad av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Safer Internet Day 2015 #nätrespekt: Talmanus till förslag lektion o samtalsguide unga o vuxna

Safer Internet Day 2015 #nätrespekt: Talmanus till förslag lektion o samtalsguide unga o vuxna Safer Internet Day 2015 #nätrespekt: Talmanus till förslag lektion o samtalsguide unga o vuxna Bild 1: Hej och välkommen till det här diskussionsunderlaget. Många av de problem som kan dyka upp när det

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering

Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Sexuella trakasserier makt, våld och normalisering Carolina Engström Jacob Flärdh Asepgren Om Friends Grundades 1997 av Sara Damber - eldsjälen med egen erfarenhet av mobbning. Icke-vinstdrivande organisation

Läs mer

Certifiering för ett respektfullt och tryggt boende

Certifiering för ett respektfullt och tryggt boende Certifiering för ett respektfullt och tryggt boende Bo porrfritt! Porrfritt är en kvalitetsstämpel som sätts på de hotell och konferensanläggningar som väljer att erbjuda sina gäster en trygg och säker

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

KRÄNKNINGAR, HOT, MISSHANDEL

KRÄNKNINGAR, HOT, MISSHANDEL Pressrelease från Stoppa Gatuvåldet: 27 april 2009 KRÄNKNINGAR, HOT, MISSHANDEL Det kan inte ha undgått dig att våldet i vårt samhälle ökar. Våldet går nu även ner i åldrarna. Var finns föräldrarna och

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2014-2015 Västra Hargs förskola Kerstin Nilsson kerstin.nilsson@mjolby.se Tel.0142-856 40 Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn, föräldrar och medarbetare

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Det är bara att lämna honom. och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor

Det är bara att lämna honom. och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor Det är bara att lämna honom och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor Det är bara att lämna honom och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor 2007 Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014

Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014 Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014 Johan Nilsson, redaktör UMO.se Johan.y.nilsson@sll.se Juni 2007 Ungdomsmottagningen skall innehålla

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur. Se Sambandet. i samarbete med. Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09. Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet inlaga kort.indd 1 2013-05-29 09.38 Copyright: Nathalie Nordén & Carin Holmberg och Se Sambandet. Layout:

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen.

Öka kompetensen genom utbildning. Skapa sociala mötesplatser för hbtq-personer som är i, eller har varit i, asylprocessen. Göra Plats! består av två delar men har det gemsamma målet att öka stödet och möjligheterna för nyanlända hbtq-personer att få sina rättigheter tillgodosedda, genom: Öka kompetensen genom utbildning. Skapa

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Frågor och svar En utmaning för heteronormen

Frågor och svar En utmaning för heteronormen Huvudbudskap Frågor och svar En utmaning för heteronormen Undersökningen En utmaning för heteronormen visar att lärare i mycket liten utsträckning får utbildning eller kompetensutveckling kring frågor

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Unga, maskulinitet och våld

Unga, maskulinitet och våld Unga, maskulinitet och våld Jämställdhetsarbete i Skolan Göteborg 17 november 2014 Karen Austin Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor Regeringsuppdraget En studie som analyserar: 1) Tjejers och

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

Lärarhandledning: Civilkurage

Lärarhandledning: Civilkurage Lärarhandledning: Civilkurage Denna lärarhandledning styr inte dig som lärare utan ska ses just som en handledning, klassens behov och de ramfaktorer som råder är självklart viktiga. Handledningen innefattar

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer