Projektbeskrivning för stipendiater 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning för stipendiater 2014"

Transkript

1 Projektbeskrivning för stipendiater 2014

2 Vadstena-Akademiens stipendiatplatser Innehåll i broschyren: 1. Projektbeskrivning för sångarstipendiater 2. Projektbeskrivning för musikerstipendiater 3. Projektbeskrivning för scentekniska stipendiater 4. Projektbeskrivning för kostymassistenter 5. Projektbeskrivning för ljusassistenter 6. Projektbeskrivning för maskassistenter Opera, utbildning och forskning är de tre fundamenten Internationella Vadstena- Akademien vilar på. Varje sommar ger Vadstena-Akademien operauppsättningar i Vadstena, men även konserter och föreläsningar. Vadstena-Akademien är en av Sveriges främsta vidare-utbildningar för operasångare och musiker. Genom sin föreställningsverksamhet utgör den en etablerad sluss till arbetslivet för unga sångare. Sedan starten 1964 har många av Sveriges operasångare stått på scenen i Vadstena slott eller på Vadstena Gamla teater. Utbildningen består av att operor studeras in varje sommar i Vadstena, oftast ett äldre okänt verk som inte tidigare spelats i modern tid och/eller ett nyskrivet svenskt verk. Under instuderingstiden är alla samlade och jobbar intensivt och fokuserat. Instruktörerna, dvs regissör och dirigent, arbetar tillsammans under hela perioden vilket är ovanligt i musikteatersammanhang. Vadstena-Akademien är också en akademi för andra yrkesområden inom musikteatervärlden t.ex. ljussättare, teaterskräddare och teatertekniker. Vadstena-Akademiens forskningsdel består av en unik repertoarframtagning. Vadstena-Akademien är dessutom en av Sveriges största beställare av ny musik samt den enda institution som regelbundet spelar okända, äldre verk. Den högt specialiserade framtagningsverksamheten och de nya verken på Vadstena-Akademiens repertoar har under årens lopp genererat ett ansenligt operaarkiv som väckt stort intresse bland etablerade svenska och utländska musikvetare och recensenter.

3 1. Projektbeskrivning för sångarstipendiater 1.3. Press och marknadsföring Vadstena-Akademien jobbar kontinuerligt med att marknadsföra sin verksamhet och sina stipendiater i köpta kanaler (annonser, banners etc) och icke-köpta kanaler (PR, event etc) samt via hemsidan. Inför detta arbete samlas CV och porträttfoto in. Pressmöten hålls vanligen i Vadstena där sceniska smakprov ges liksom intervjuer etc Provsjungningar Sångare till Vadstena-Akademiens operakurser väljs ut vid provsjungningar inför en jury bestående av regissör och dirigent samt den konstnärlige ledaren. Sökande förutsätts ha påbörjat utbildning vid universitet/högskola eller ha motsvarande erfarenhet. I de fall kursen består av en nyskriven opera väljs sångarna ut ca 2 år före uppsättningen. Detta görs för att kompositören skall ha möjlighet att komponera direkt för respektive sångares röstkvaliteter. Provsjungningarna till äldre verk sker vanligtvis under senhösten året innan produktionen skall äga rum. I Vadstena-Akademiens kurser möter sångarna alltid en ny, tidigare otolkad roll. Detta gäller oavsett om man medverkar i en nyskriven opera eller i någon av de gamla som inte spelats på flera hundra år. Inga tidigare inspelningar och instuderingar finns att luta sig mot vilket innebär en spännande utmaning för de deltagande Instudering och kollationering Om man väljs ut till att medverka i ett nyskrivet verk påbörjas instuderingen med att man träffar kompositören så att denne kan komponera utifrån de utvaldas röstegenskaper. Nästa steg är kollationeringen som brukar ske under mars/april månad. Under kollationeringshelgen regissör, dirigent, repetitör/er, scenograf/kostymör, ljussättare, tekniker m.fl. för första gången. Instruktörerna berättar om verket och om deras tolkning av det. Scenografen visar modell och kostymskisser. En första genomläsning/sjungning av verket genomförs. Sångarna får notmaterialet ca två veckor före kollationeringen för att hinna läsa igenom det. Musikalisk instudering av verket sker sedan under handledning av en repetitör. Både enskilda träffar med repetitören samt ensembler förekommer beroende på verkets karaktär. Sångarna skall ha studerat in verket musikaliskt när de anländer till Vadstena för repetitionsstart Repetitionsarbete i Vadstena Repetitionsarbetet i Vadstena pågår cirka fem veckor. Från första dagen repeterar man på spelplatsen Vadstena Gamla teater (en tittskåpsscen från 1825/47) eller i Vadstena slott (grundat 1545) i Bröllopssalen, en tom sal där det varje år byggs upp en spelplats. Bröllopssalen är mycket vacker och har en enastående akustik. Sceniska repetitioner och musikalisk instudering sker parallellt under dessa veckor. Dirigenten medverkar under hela repetitionsperioden. Regissören och dirigenten leder tillsammans med en repetitör och ibland en koreograf de sceniska repetitionerna. Parallellt pågår musikalisk instudering med ytterligare en repetitör för dem som för tillfället inte repeterar sceniskt. Orkestern anländer ett par veckor före premiär och samspelar sig först i annan lokal. Därefter sker samsjungningen då orkester och sångare för första gången spelar och sjunger igenom verket tillsammans. Repetitionstiden därefter sker med orkester i diket. Schemat varierar men både dag- och kvällsrepetitioner är vanligt liksom delvis repetitioner under helgerna Föreställningsperiod Varje produktion ges vid cirka 13 tillfällen inklusive generalrepetitionen. Publiken är max 140 på Gamla teatern respektive 210 på Slottet per föreställning. Under föreställningsperioden förutsätts sångare och musiker ansvara för upprätthållandet och utvecklandet av föreställningen. Föreställningarna sker i nära samarbete med de scentekniska akademideltagarna och i vissa föreställningar, särskilt på Gamla teatern, krävs det att sångare utför vissa scentekniska uppgifter. Föreställningarna recenseras av svensk och utländsk press. Vanligtvis sänds föreställningen på slottet i Sveriges Radio Utvärdering både skriftligt och muntligt. Där får alla som medverkat i produktionen tillfälle att reflektera över processen, från provsjungningen till föreställningsperiodens slut Extra verksamhet Under studietiden i Vadstena finns också föreläsningar/ semiarier på schemat. Dessa bidrar till att placera arbetet i en vidare kontext än den på scenen. På kvällarna finns det s.k. soppköket där akademideltagarna möts för informella utbyten av erfarenheter mellan de olika yrkeskategorierna.

4 2. Projektbeskrivning för musikerstipendiater 2.1. Urval/uttagning Musiker till Vadstena-Akademiens operakurser väljs ut av respektive operauppsättnings dirigent/musikalisk ledare via skriftliga ansökningar med referenser. I vissa fall kan provspelningar förekomma. Musikerna förutsätts ha påbörjat utbildning vid universitet/högskola eller ha motsvarande erfarenhet. Urval/uttagningar sker under januari/februari månad. I Vadstena-Akademiens kurser möter musikerna alltid ett nytt, otolkat verk. Oavsett om man medverkar i ett projekt med nyskriven musik eller i ett med äldre musik har verken aldrig spelats i modern tid. Detta innebär en utmaning då inga tidigare inspelningar och instuderingar finns att luta sig mot Instudering och kollationering Kollationering sker vanligtvis under mars månad. Musikerna är inbjudna men närvaro är inte obligatorisk. Under kollationeringshelgen träffas alla som skall medverka i produktionen sångare, regissör, dirigent, repetitör/er, scenograf/kostymör, ljussättare, tekniker m.fl. för första gången. Instruktörerna berättar om verket och om deras tolkning av det. Scenografen visar modell och kostymskisser. En första genomläsning/sjungning av verket med pianist genomförs. Instudering av verket påbörjas så snart stämmaterialet är klart. Under instuderingen finns dirigenten tillgänglig för frågor. Musikerna skall ha studerat in verket och kunna materialet när de anländer till Vadstena för orkesterstart Press och marknadsföring Vadstena-Akademien jobbar kontinuerligt med att marknadsföra sin verksamhet och sina stipendiater i köpta kanaler (annonser, banners etc) och icke-köpta kanaler (PR, event etc) samt via hemsidan. Pressmöten hålls vanligen i Vadstena där sceniska smakprov ges liksom intervjuer etc. flyttar man till spelplatsen Vadstena Gamla teater (en tittskåpsscen från 1825/47) eller till Bröllopssalen i Vadstena slott (en tom sal där det varje år byggs upp en spelplats) för samsjungning då orkester och sångare för första gången spelar och sjunger igenom verket tillsammans. Schemat varierar men både dag- och kvällsrepetitioner är vanligt liksom delvis repetitioner under helgerna Föreställningsperiod Varje produktion ges vid cirka 13 tillfällen inklusive generalrepetitionen. Sångarna och musikerna får möta en publik på cirka 140 (Gamla teatern) respektive 210 (Slottet) personer per föreställning. Under föreställningsperioden förutsätts sångare och musiker ansvara för upprätthållandet och utvecklandet av föreställningen. Föreställningarna recenseras av svensk och utländsk press. Vanligtvis sänds föreställningen på slottet i Sveriges Radio Utvärdering både skriftligt och muntligt. Där får alla som medverkat i produktionen tillfälle att reflektera över processen, från projektstart till föreställningsperiodens slut Extra verksamhet Under studietiden i Vadstena finns också ett antal föreläsningar/semiarier inlagda i schemat vars karaktär varierar från projekt till projekt. Föreläsningarna bidrar till att placera akademideltagarnas arbete i en vidare kontext än den de möter på scenen under repetitions- och föreställningsperioden. På kvällarna finns det s.k. soppköket där akademideltagarna möts för informella utbyten av erfarenheter mellan de olika yrkeskategorierna Repetitionsarbete i Vadstena Repetitionerna i Vadstena pågår ca två veckor. Orkesterrepetitioner sker de första tre dagarna i orkestersal. Sedan

5 3. Projektbeskrivning för scenteknikstipendiater Vadstena-Akademien sätter upp operor i historiska miljöer, dels i Bröllopssalen på Vadstena slott och dels på Vadstena Gamla teater, en tittskåpsteater från Detta innebär att de scentekniska stipendiaterna får möta de begränsningar och möjligheter som miljöerna innebär. Ofta ställer detta höga krav på uppfinningsrikedom och nytänkande. Som scenteknisk stipendiat medverkar man vid framtagning och tillverkning av scendekor, rekvisita och attribut samt vid dekormåleri, patinering och vid övriga moment som krävs för att framställa respektive projekts scendekor. Scentekniska stipendiater är också föreställningsansvariga under ledning av scenmästaren Urval Sökande till de scentekniska kurserna vid Vadstena- Akademien väljs ut av respektive projektledare och/ eller huvudinstruktör tillsammans med producenten. Sökanden skall ha dokumenterad relevant erfarenhet från andra utbildningar inom området eller tidigare verksamhet. Som scenteknisk stipendiat medverkar man antingen i produktionen på Vadstena slott eller i produktionen på Gamla teatern. Urval/uttagningar sker vanligtvis under februari/mars månad. De scentekniska stipendiaterna handleds främst av scenmästaren och scenografen. Antalet scentekniska stipendiatplatser varierar från år till år beroende på operaprojektets storlek och karaktär Förberedelser och förproduktion Under kollationeringshelgen, vanligtvis i mars månad, regissör, dirigent, scenograf, ljussättare, tekniker m.fl. för första gången. Instruktörerna berättar om verket och om deras tolkning av det. Scenografen visar modell och kostymskisser. En första genomläsning/sjungning av verket sker samt ett första scentekniskt möte. Vissa projekt förproduceras delvis i Stockholm. Det kan då vara aktuellt med förberedande snickeriarbete under maj. Rekvisita- och attributarbete påbörjas vanligen under våren med ett par dagars insamlingsarbete tillsammans med scenografen Tillverknings- och repetitionsperiod i Vadstena Eftersom man från första repetitionsdagen repeterar på spelplatsen blir det kort om scenteknisk tid när repetitionerna påbörjats. Den scentekniska produktionen påbörjas därför en eller ett par veckor innan repstart. När repetitionerna börjat arbetar man på scenen under repuppehåll. Övrig tid sker arbetet i verkstäder och kringutrymmen. Mot slutet av repperioden involveras en del av de scentekniska stipendiaterna i föreställningsarbetet Föreställningsperiod och avveckling Inklusive genrep spelas ca 13 föreställningar. Under föreställningsperioden förutsätts sångare, musiker och scentekniker ansvara för upprätthållandet och utvecklandet av föreställningen. Scentekniska stipendiater ansvarar under scenmästarens ledning för föreställningsmoment, publikinsläpp, iordningshållande av lokalerna m.m. Alla som involveras i föreställningsarbetet genomgår också en brandsäkerhetsutbildning. Efter föreställningsperiodens slut monteras dekoren ned och lokalerna återställs. Vanligtvis sänds föreställningen på slottet i Sveriges Radio Utvärdering både skriftligt och muntligt. Där får alla som medverkat i produktionen tillfälle att reflektera över processen Extra verksamhet Under studietiden i Vadstena finns också föreläsningar/ semiarier inlagda i schemat. Dessa bidrar till att placera arbetet i en vidare kontext än den på scenen under repetitions- och föreställningsperioden. På kvällarna finns det s.k. soppköket där akademideltagarna möts för informella utbyten av erfarenheter mellan de olika yrkeskategorierna.

6 4. Projektbeskrivning för kostymstipendiater 4.1. Urval Sökande till en stipendiatplats som kostymassistent förutsätts ha dokumenterad relevant erfarenhet från antingen andra utbildningar inom området eller tidigare verksamhet inom området. Sökande till kostymateljén väljs ut av kostymateljéchefen i samråd med producent och kostymör. Urval/uttagningar sker vanligtvis under februari/mars månad. Kostymassistenterna handleds av kostymateljéchefen och kostymören Förberedelser och förproduktion Under kollationeringshelgen, vanligtvis i mars månad, regissör, dirigent, repetitörer, scenograf/kostymör, ljussättare, tekniker m.fl. för första gången. Instruktörerna berättar om verket och om deras tolkning av det. Scenografen visar modell och kostymskisser. En första genomläsning/sjungning av verket genomförs. Måttagning på alla som ska ha kostym i föreställningarna. föreställningsperioden. Efter föreställningsperiodens slut avvecklar man och återställer hyrda kostymer samt tvättar och magasinerar övriga kostymer Utvärdering både skriftligt och muntligt. Där får alla som medverkat i produktionen tillfälle att reflektera över processen Extra verksamhet Under studietiden i Vadstena finns också ett antal föreläsningar/semiarier inlagda i schemat vars karaktär varierar från projekt till projekt. Föreläsningarna bidrar till att placera akademideltagarnas arbete i en vidare kontext än den de möter på scenen under repetitionsoch föreställningsperioden. På kvällarna finns det s.k. soppköket där akademideltagarna möts för informella utbyten av erfarenheter mellan de olika yrkeskategorierna Tillverknings- och repetitionsperiod i Vadstena Kostymassistenterna tillverkar kostymerna till sommarens båda operaprojekt under handledning av kostymateljéchefen och kostymören. Kostymateljé-chefen ansvarar för tillskärningen. Kostymassistenterna närvarar vid provningar, syr, patinerar, färgar och utför de moment som krävs för att färdigställa scenkostymerna. Första dagen inleds med att kostymören visar sina dräktskisser och berättar om processen bakom, materialval o.s.v. Kostymassistenterna sitter också med vid kostymrepetitioner. Mot slutet av repetitionsperioden involveras också några av kostymassistenterna i kostympassningar under föreställningarna Föreställningsperiod och avveckling Inklusive generalrepetitionen spelas ca 13 föreställningar. Under föreställningsperioden förutsätts sångare, musiker och scenteknikerna ansvara för upprätthållandet och utvecklandet av föreställningen. Den eller de kostymassistenter som även medverkar under föreställningsperioden ansvarar för tvätt och hantering av kostymerna under

7 5. Projektbeskrivning för ljusstipendiater Vadstena-Akademien sätter upp operor i historiska miljöer, dels i Bröllopssalen på Vadstena slott, grundat 1545 och dels på Vadstena Gamla teater, en tittskåpsteater från 1825/47. Detta innebär att ljusassistenterna får möta de begränsningar och möjligheter som miljöerna innebär vilket ställer höga krav på uppfinningsrikedom och nytänkande. Ljustekniska stipendiater är också föreställningsansvariga för sitt område Urval Sökande till en stipendiatplats som ljusassistent förutsätts ha dokumenterad relevant erfarenhet från antingen andra utbildningar eller tidigare verksamhet inom området. Stipendiaterna väljs ut av instruktören (ljusdesignern) och av produktionsteamet i samråd med producenten. Urval/uttagningar sker vanligtvis under februari/mars månad. Ljusassistenten handleds främst av ljusdesignern för respektive projekt Förberedelser och förproduktion Under kollationeringshelgen, vanligtvis i mars månad, regissör, dirigent, scenograf, ljussättare, tekniker m.fl. för första gången. Instruktörerna berättar om verket och om deras tolkning av det. Scenografen visar modell och kostymskisser. En första genomläsning/sjungning av verket genomförs Föreställningsperiod och avveckling Inklusive generalrepetitionen spelas cirka 13 föreställningar. Under föreställningsperioden förutsätts sångare, musiker och de tekniska stipendiaterna ansvara för upprätthållandet och utvecklandet av föreställningen. Ljustekniska stipendiater ansvarar för sitt område men kan även delta vid publikinsläpp m.m. Vanligtvis sänds föreställningen på slottet i Sveriges Radio. Ljusassistenten assisterar Sveriges Radios tekniker vid behov i detta arbete. Alla som involveras i föreställningsarbetet genomgår en brandsäkerhetsutbildning. Efter föreställningsperiodens slut avvecklar man, återlämnar hyrt material m.m Utvärdering både skriftligt och muntligt. Där får alla som medverkat i produktionen tillfälle att reflektera över processen Extra verksamhet Under studietiden i Vadstena finns också ett antal föreläsningar/semiarier inlagda i schemat vars karaktär varierar från projekt till projekt. Föreläsningarna bidrar till att placera akademideltagarnas arbete i en vidare kontext än den de möter på scenen under repetitionsoch föreställningsperioden. På kvällarna finns det s.k. soppköket där akademideltagarna möts för informella utbyten av erfarenheter mellan de olika yrkeskategorierna Riggnings- och repetitionsperiod i Vadstena Vanligtvis påbörjas förberedelsearbetet med ljusrigg, kablagedragning m.m. vid teknikstart, ca 1-2 veckor före repstart. Detta arbete sker av ljusdesignern och assistenten. På Vadstena Gamla teater kan förberedelseperioden vara något kortare p.g.a. att man där jobbar med det fiberoptiska system som finns installerat där. Ljussättning sker vanligen parallellt med repetitionerna. Schemat varierar men både dag- och kvällsrepetitioner är vanligt liksom delvis repetitioner under helgerna.

8 6. Projektbeskrivning för maskstipendiater 6.1. Urval Sökande till en stipendiatplats som maskassistent förutsätts ha dokumenterad relevant erfarenhet från antingen andra utbildningar inom området eller tidigare verksamhet inom området. Sökande till maskavdelningen väljs ut av respektive maskör samt produktionsteamet i samråd med producenten. Urval/uttagningar sker under februari/mars månad. Maskassistenterna handleds av maskören för respektive projekt Förberedelser och förproduktion Under kollationeringshelgen, vanligtvis i mars månad, regissör, dirigent, repetitörer, scenograf/kostymör, maskör, ljussättare, tekniker m.fl. för första gången. Instruktörerna berättar om verket och om deras tolkning av det. Scenografen visar modell och kostymskisser. En första genomläsning/sjungning av verket genomförs. Mått på alla som skall ha kostym under föreställningarna tas. Maskören fotograferar och mäter huvudstorlek för eventuellt perukarbete. och återlämnas och övrigt material magasineras. Vanligtvis sänds föreställningen på slottet i Sveriges Radio Utvärdering både skriftligt och muntligt. Där får alla som medverkat i produktionen tillfälle att reflektera över processen Extra verksamhet Under studietiden i Vadstena finns också ett antal föreläsningar/semiarier inlagda i schemat vars karaktär varierar från projekt till projekt. Föreläsningarna bidrar till att placera akademideltagarnas arbete i en vidare kontext än den de möter på scenen under repetitions- och föreställningsperioden. På kvällarna finns det s.k. soppköket där akademideltagarna möts för informella utbyten av erfarenheter mellan de olika yrkeskategorierna Tillverknings- och repetitionsperiod i Vadstena Maskören tillsammans med maskassistenten tillverkar eller hyr det material som krävs för respektive produktion. Första dagen inleds med att scenografen och kostymören visar modell och dräktskisser och berättar om processen bakom, materialval o.s.v. Mot slutet av repetitionsperioden involveras också maskassistenten i föreställningsarbetet Föreställningsperiod och avveckling Inklusive generalrepetitionen spelas ca 13 föreställningar. Under föreställningsperioden förutsätts maskassistenten ansvara för upprätthållandet av föreställningens maskavdelning inklusive passningar m.m. Maskassistenten skriver även sminkschema samt ansvarar för skötsel av peruker m.m. Efter föreställningsperiodens slut avvecklas maskavdelningen, hyrt material återställs

9 Vadstena-Akademiens mål är att vara landets bästa vidareutbildning för operasångare och musiker men även att vara en akademi för andra yrkesområden inom musikteatervärlden exempelvis ljussättare, teaterskräddare och teatertekniker. Sedan starten 1964 har Akademiens grundares, sångpedagogen Ingrid Maria Rappes, visioner att framföra nyskriven musikdramatik och äldre nyupptäckta operor i Vadstenas historiska miljöer, hållits levande och lett till att verksamheten nått ryktbarhet inom och utanför Sveriges gränser. Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien Surbrunnsgatan Stockholm Tfn: Sommaradress: Klostergatan Vadstena Tfn: Fotograf: Erik Wåhlström

Projektbeskrivning för stipendiater

Projektbeskrivning för stipendiater Projektbeskrivning för stipendiater Om Vadstena-Akademien Varje sommar ger Vadstena-Akademien operauppsättningar i Vadstena samt även konserter, workshops och föreläsningar. Vadstena-Akademien är en av

Läs mer

Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013

Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013 Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013 Produktioner uppdelade i genrer samt barn/ungdom och vuxenproduktioner av urpremiärer, premiärer och nypremiärer 1 Totalt antal produktioner

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10

Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10 Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10 Sid Utbildningen 2 Pedagogiken 2 Ämnen: Modernt 3 Balett 4 Jazz 5 Stepp 6 Partnering 7 Dansrepertoar 8 Scenframställning

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

galaxens bästa Operaverkstad

galaxens bästa Operaverkstad www.malmoopera.seomåhända galaxens bästa Operaverkstad 05 08 19 28 24 03 13 32 O _ n? 23 06 14 30 26 09 o s 02-03: Operaverkstan spelar musikteater för små barn, stora barn och vuxna barn. Vi är Malmö

Läs mer

The Gloryfires Lathund för spelningar

The Gloryfires Lathund för spelningar Styrelsen har tagit fram en Lathund vid spelningar som vi kan använda oss av. Vi hoppas att den ska kunna tydliggöra och förenkla arbetet för alla aktiviteter som sker inför, under och efter en spelning.

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen

Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen 1 Balettakademien i Göteborg, Danslinjen Kursplan Dansämnen Balett Att utveckla dansen som sceniskt uttryck Att utveckla en baletteknik som möjliggör en yrkeskarriär som dansare Att skapa insikt och förståelse

Läs mer

Kort sagt det handlar om livet.

Kort sagt det handlar om livet. Sånt är livet! Teater Trots Sånt är Ett tragikomiskt drama, som handlar om glädje och sorg, om kärlek och vänskap, om otrohet och skilsmässor, om mobbing och svek, om våldtäkt och alkoholism, om gräl och

Läs mer

AVTAL OM SAMARBETE KRING UPPSÄTTNINGEN Pjäsen

AVTAL OM SAMARBETE KRING UPPSÄTTNINGEN Pjäsen 1 AVTAL OM SAMARBETE KRING UPPSÄTTNINGEN Pjäsen 1. Parter Parter i avtalet är Parternas basuppgifter, se bilaga 1. 2. Föremål för avtalet Avtalet avser ett samarbetsprojekt där de medverkande teatrarna

Läs mer

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Skolverkets kursplan i ämnet - Musik Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang,

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Ta med skolklassen på teater!

Ta med skolklassen på teater! Ta med skolklassen på teater! Ett handledningsmaterial för högstadiet och gymnasiet Att ta med sina elever på en teaterföreställning behöver inte vara så svårt. Visst kan man vara orolig över hur de ska

Läs mer

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som Antagningsomgång 2016-01 Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-33000 Masterprogram i dirigering - orkester Grundläggande behörighet (avanc. nivå) Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100]

Läs mer

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren.

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren. Färg och Form Färg och Form är viktiga grundfundament inom maskering. I så väl sminkning/maskering, frisering, peruktillverkning och lösa delar är färg och form centralt från idé till presentation. Kursens

Läs mer

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning - 1 - Sammanfattning Ett samarbete mellan tonsättare, kultur- och musikskolor och professionella musiker. Ny musik komponeras och framförs av elever och proffs tillsammans. Delade fioler är en fristående

Läs mer

Lönestatistik 2011 Svensk Scenkonst. Februari 2012

Lönestatistik 2011 Svensk Scenkonst. Februari 2012 Lönestatistik 2011 Svensk Scenkonst Februari 2012 Förord Denna rapport innehåller lönestatistik för anställda vid Svensk Scenkonsts medlemsföretag 2011 inom teater-, dans- och musikinstitutioner. Insamling,

Läs mer

DUVA. Språkets makt och maktens språk LÄRARHANDLEDNING

DUVA. Språkets makt och maktens språk LÄRARHANDLEDNING DUVA Språkets makt och maktens språk LÄRARHANDLEDNING Stockholm november 2016 Hej och välkomna till UngaTurs föreställning DUVA. Här kommer en handledning som du som lärare kan använda dig av för att utvidga

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Om du tar steget, växer marken fram under fötterna Kanske kan du gå ända till havet Om du öppnar dig finns en människa där

Om du tar steget, växer marken fram under fötterna Kanske kan du gå ända till havet Om du öppnar dig finns en människa där Om du tar steget, växer marken fram under fötterna Kanske kan du gå ända till havet Om du öppnar dig finns en människa där Ur Det omöjliga Av Göran Sonnevi Min starka scenbild, tre kuber flödande av ljus,

Läs mer

Andel av Af Kulturs total. 2452 Konstnärer. Totalt inskrivna Af Kultur. Andel av Af Kulturs totalt inskr.

Andel av Af Kulturs total. 2452 Konstnärer. Totalt inskrivna Af Kultur. Andel av Af Kulturs totalt inskr. 1(5) Aktuella data 2008-08-31 för specifika yrkesgrupperna journalister, konstnärer (målare), skådespelare och musiker 2451 Journalister 2452 Konstnärer 2455 Skådespelare Inskrivna 1439 16% 1204 14% 1062

Läs mer

MOZART REQUIEM. Välkommen till. Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013

MOZART REQUIEM. Välkommen till. Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013 FORENINGEN VOX MOZART REQUIEM Välkommen till Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013 med avslutande konsert i Stora Tuna kyrka i Borlänge den 17 november kl. 18.00 2 Sångarvänner!

Läs mer

20 veckor på Kungliga Operan Reflektioner och tankar efter en termin på Operans marknadsavdelning.

20 veckor på Kungliga Operan Reflektioner och tankar efter en termin på Operans marknadsavdelning. 20 veckor på Kungliga Operan Reflektioner och tankar efter en termin på Operans marknadsavdelning. Var? Marknadsavdelningen på Kungliga Operan i Stockholm. Lite bakgrund om Kungliga Operan Kungliga Operan

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Sibylle Glosted, sopran

Sibylle Glosted, sopran Sibylle Glosted, sopran Född 1988 i Århus, Danmark. Hon är utbildad vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium och studerar sedan 2013 på Operahögskolan i Stockholm. Under åren 2003 2008 var hon medlem

Läs mer

Lärarhandledning. funkar. KoreografI Robin Dingemans. Björn Johansson Boklund och Gabrielle Cook Foto: Lina Alriksson

Lärarhandledning. funkar. KoreografI Robin Dingemans. Björn Johansson Boklund och Gabrielle Cook Foto: Lina Alriksson Lärarhandledning Grunkan funkar KoreografI Robin Dingemans I ROLLERNA Björn Johansson Boklund och Gabrielle Cook 2016 Foto: Lina Alriksson Välkommen! Vi på Regionteatern Blekinge Kronoberg hälsar dig och

Läs mer

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires! Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda

Läs mer

Handbok i Förproduktion av P. Friberg och H.C. Roupe, Rev. 1. Inledning

Handbok i Förproduktion av P. Friberg och H.C. Roupe, Rev. 1. Inledning Inledning I ett samhälle där informationsmängden och hastigheten ökar tycker vi att det är bra med verktyg som kan hjälpa en att strukturera och välja det man själv vill omforma från ytlig kännedom till

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer

OPERA I NYA KULTURELLA VÄVNADER

OPERA I NYA KULTURELLA VÄVNADER OPERA I NYA KULTURELLA VÄVNADER SEPTEMBER 2015 Vi vill genom utmanande artistiska och humanitära möten, använda opera som allkonstverk, utforska och skapa utbyte, möten och upplevelser för både medverkande

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEATER Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och

Läs mer

RAPPORT 2001-05-03 från GöteborgsOperan

RAPPORT 2001-05-03 från GöteborgsOperan RAPPORT 2001-05-03 från GöteborgsOperan Ari Pärnänen INNEHÅLL Inledning Operahuset nuläge Organisationsmodell Projektledning Slutord Adresser Bilagor Projektledare Anna Hallgren: PM Vad jag gör som projektledare

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra. Ämne - Musik Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner

Läs mer

FÖR OPERASÅNGARE under utbildning och i yrkeslivet Claes Fellbom

FÖR OPERASÅNGARE under utbildning och i yrkeslivet Claes Fellbom FÖR OPERASÅNGARE under utbildning och i yrkeslivet Claes Fellbom Utbildningstiden: Vad kännetecknar en opera? Det inledande kapitlet behandlar vad som verkligen kan definieras som opera, till skillnad

Läs mer

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Olle Olsson Ålder: 21 Adress: Åsvägen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2013-02-13 DNR KN 2013.004 ANDERS DAHLGREN SID 1/2 ENHETSCHEF KULTUR 08-587 853 65 ANDERS.DAHLGREN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

SAMMANFATTNING. Göteborg Wind Orchestra. Mikael Fellenius Verkställande Direktör. Projektansökan VGR_GWO sidan 2

SAMMANFATTNING. Göteborg Wind Orchestra. Mikael Fellenius Verkställande Direktör. Projektansökan VGR_GWO sidan 2 THE H EAST A SIDE ESTO ORY PROJEEKTSKOLK KONSERTERFÖRU UNGAUNGDOMAR R GÖTTEBORG GOCHVÄSTRA AGÖTA ALAND ProjektansökkanVGR_GWO O sidan1 SAMMANFATTNING Barn och Ungdom integration skola Barn och ungdomsproduktioner

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater Scengymnasiet S:t Erik Musik Musikal Musikproduktion Teater Estetiska programmet Med inriktning: Teater Musik Musikal Musikproduktion Högskolebehörighet och möjlighet att ta meritpoäng Vad innebär samarbetet

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG. Martin Ellborg Anna Lahmer. Peder Nabo

NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG. Martin Ellborg Anna Lahmer. Peder Nabo NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG Martin Ellborg Anna Lahmer Peder Nabo BAKGRUND Med utgångspunkt i en modell som sedan 2007 med stor framgång spelats runt om i Skåne, presenterar Byteatern

Läs mer

På liv och död Sveriges största center för estetiska utbildningar

På liv och död Sveriges största center för estetiska utbildningar Stockholm Operastudio På liv och död Sveriges största center för estetiska utbildningar Opera är sorg och lycka, skratt och gråt, kärlek och hat, liv och död! För att gestalta starka känslor krävs mod.

Läs mer

troll i utkanten av samhället lärarhandledning innehåll inledning analys samtalsfrågor övningar

troll i utkanten av samhället lärarhandledning innehåll inledning analys samtalsfrågor övningar troll i utkanten av samhället lärarhandledning innehåll inledning analys samtalsfrågor övningar en del av västra götalandsregionen - www.regionteatervast.se inledning TILL DIG SOM LÄRARE Detta är lärarhandledningen

Läs mer

OPERA I NYA KULTURELLA VÄVNADER

OPERA I NYA KULTURELLA VÄVNADER OPERA I NYA KULTURELLA VÄVNADER AUGUSTI 2015 Genom utmanande artistiska och medmänskliga möten med opera som allkonstverk, utforskar vi och skapar rum för utbyte för både medverkande och publik. Vi ska

Läs mer

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund Piano Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I PIANOSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEATER Ämnet teater behandlar skapande och gestaltande arbete samt hur olika sceniska uttrycksmedel kan kombineras för att kommunicera med en publik. Ämnet handlar om teater som konstform samt om att gestalta

Läs mer

Ella New Leaders Kommunikationsmanual. En introduktion till projektet New Leaders

Ella New Leaders Kommunikationsmanual. En introduktion till projektet New Leaders Ella New Leaders Kommunikationsmanual En introduktion till projektet New Leaders Syftet med New Leaders var att utveckla en metod som skulle kunna användas av organisationer i Europa som var intresserade

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom teater.! SNÖFALL I SAO PAULO - OM ETT SVENSK-BRASILIANSKT TEATERSAMARBETE!

Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom teater.! SNÖFALL I SAO PAULO - OM ETT SVENSK-BRASILIANSKT TEATERSAMARBETE! Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom teater. SNÖFALL I SAO PAULO - OM ETT SVENSK-BRASILIANSKT TEATERSAMARBETE Jag har under trettio års tid arbetat växelvis i Sverige och Brasilien.

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL LÄROPLANEN av. Manilla Ernst

INSPIRATIONSMATERIAL LÄROPLANEN av. Manilla Ernst INSPIRATIONSMATERIAL LÄROPLANEN av. Manilla Ernst Läroplanen Läroplanen är en fartfylld, humoristisk och undersökande föreställning som spelas för en publik från 9 år. Uppsättningen har arbetats fram genom

Läs mer

Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar Framtagen av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst

Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar Framtagen av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar Framtagen av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst Inledning Teaterförbundet och Svensk Scenkonst samarbetar sedan flera år tillbaka i frågor som rör

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Kvinnliga dirigenter i siffror: Statistik över antal framföranden under spelåret 2016/17

Kvinnliga dirigenter i siffror: Statistik över antal framföranden under spelåret 2016/17 a er i siffror: Statistik över antal framföranden under spelåret 2016/17 Information om KUPP! KUPP! startades 2012 med syfte att förändra situationen för kvinnliga er på den a marknaden. De a skattefinansierade

Läs mer

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN BBrass MUSIKERUTBILDNINGEN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ Musikerutbildningen brass Musikerutbildningen erbjuder specialiserade utbildningsprogram som förbereder dig

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen N A En informationsbroschyr från SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen 1 & NOTER AVTAL innehåll UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH TEXTER I SKOLAN 12

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

VILLKOREN FÖR CIRKOS RESIDENSVERKSAMHET 2015-2016

VILLKOREN FÖR CIRKOS RESIDENSVERKSAMHET 2015-2016 1(5) VILLKOREN FÖR CIRKOS RESIDENSVERKSAMHET 2015-2016 Arbetstiden och tillträde till utrymmen Residensperioderna är huvudsakligen 2-4 veckor lång. Perioden börjar på tisdag under den första arbetsveckan,

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

L ORFEO. 24 juni 12 juli VIVALDI. 8 juli ÅRSTIDER SCORE. 17 juli

L ORFEO. 24 juni 12 juli VIVALDI. 8 juli ÅRSTIDER SCORE. 17 juli L ORFEO 24 juni 12 juli VIVALDI 8 juli 4 ÅRSTIDER SCORE 17 juli MONTEVERDIS OPERA L ORFEO Monteverdis eleganta, stilfulla och lyxiga operaföreställning L Orfeo kommer tillbaka! Efter förra vårens succé,

Läs mer

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen 2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ Föreningen Passalen Innehåll Hjältar en integrerad musikteaterföreställning... 2 Bakgrund... 2 Vem är Passalen?... 2 Varför fortsätta utveckla Hjältar?... 2 Målgrupp...

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling. PELU, Helen Setterud HT-12

Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling. PELU, Helen Setterud HT-12 Portfölj (portfolio): ett redskap för lärande och utveckling Utveckling Lärande Bedömning Resa mot en professionell identitet Kort bakgrund Ursprung inom konstnärliga professioner, (visa upp sina alster).

Läs mer

Välkommen till Manifestum!

Välkommen till Manifestum! Välkommen till Manifestum! Manifestum är stadd i utveckling Manifestum grundades sommaren 2010 av ca 35 sångare med gedigen manskörserfarenhet. Körens ledstjärna under de första 4 verksamhetsåren var att

Läs mer

MUSIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MUSIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MUSIK Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang, som har olika funktioner och

Läs mer

> > ENSAM BLA N D A N D R A. Foto: Micke Sandström

> > ENSAM BLA N D A N D R A. Foto: Micke Sandström HA N DLEDNIN G S M A T E R I A L FÖR L Ä R A R E O C H A N D R A V U X N A > > ENSAM BLA N D A N D R A Foto: Micke Sandström OM UPPSALA STADSTEATERS UNGDOMSENSEMBLE Ungdomsensemblen består av 10-15 ungdomar

Läs mer

SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Sång. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder

SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Sång. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder SML/FMF Finlands musikläroinrättningars förbund rf Sång Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I SÅNG Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Fokus på - Östgötateatern

Fokus på - Östgötateatern Fokus på - Östgötateatern S*Munditia Devon Rex är en surrealistisk berättelse om trettioåriga Ingrid som blir gravid med raskatten Efraim. Ett samarbete med Stockholms konstnärliga högskola med premiär

Läs mer

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan Vårspel 2016 vecka 10-16 Kulturskolan Under våren får du chansen att spela mycket mer hos oss utan att det kostar något extra. I stället för vanlig lektion får du vara med i olika ensembler och grupper.

Läs mer

ROBERT LILLHONGAS. Hej! Har du någonsin undrat hur det skulle vara att spela in en film?

ROBERT LILLHONGAS. Hej! Har du någonsin undrat hur det skulle vara att spela in en film? ROBERT LILLHONGAS FILMSKOLA Hej! Har du någonsin undrat hur det skulle vara att spela in en film? Som filmregissör håller jag ofta föredrag om hur det är att göra film. Men bäst blir det om deltagarna

Läs mer

LINDA THOMSEN HÖGFELDT TOMAS OHLSSON

LINDA THOMSEN HÖGFELDT TOMAS OHLSSON REPORTAGE LJUSETS MÄSTARE. Som ljusdesigner arbetar Joakim Brink i tät samverkan med scenografen och regissören. Precis som många av sina kollegor behöver han gå på repetitionerna för att se hur ljussättningen

Läs mer

På spaning efter jämställdhet del 2

På spaning efter jämställdhet del 2 På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 Innehåll 6 Inledning 9 Innehåll

Läs mer

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ

Kurser termin 3 och 4, gällande. Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp. Bachelor Programme in Jazz, KKJZ Page 22 of 39 Kurser termin 3 och 4, gällande Kandidatprogram musiker, jazz, KKJZ 180 hp Bachelor Programme in Jazz, KKJZ 180 credits BG1009 BG1011 BG1012 BG1013 BG1014 Huvudinstrument 2, kandidat, jazz,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

INGVAR! pressmaterial

INGVAR! pressmaterial INGVAR! pressmaterial INGVAR! En musikalisk möbelsaga av Klas Abrahamsson och Erik Gedeon Lördag den 12 mars är det premiär för Ingvar! En musikalisk möbelsaga på Örebro länsteater. Pjäsen, som beskrivits

Läs mer

Bakgrund: Case Study. Lunds Musikteater & Den Bästa av Världar. Medverkande. Folkets Park. Första tankar och möten

Bakgrund: Case Study. Lunds Musikteater & Den Bästa av Världar. Medverkande. Folkets Park. Första tankar och möten Case Study Utbildning Projektplanering, teknisk planering Konstnärlig process Bakgrund: Lunds Musikteater & Den Bästa av Världar Den Bästa av Världar är en nyskriven musikal, inspirerad av Voltaires klassiker

Läs mer

malmoopera.se törnrosens teater Drottningens juvelsmycke Det går an

malmoopera.se törnrosens teater Drottningens juvelsmycke Det går an malmoopera.se törnrosens teater Drottningens juvelsmycke Det går an Säsongen 2015-2016 24 8 16 32 s. 2-3: talar högt till Förståndet Och djupt till Hjärtat carl jonas love Almqvist 1793 1866 De som ej

Läs mer

Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande

Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Teaterhögskolans Institutionsstyrelse Fastställd 2012-10-10 Övergripande mål för Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt

Läs mer

Projektbeskrivning Teater Tofta Herrgård Sommarteater på Tofta Herrgård, Kungälv

Projektbeskrivning Teater Tofta Herrgård Sommarteater på Tofta Herrgård, Kungälv Projektbeskrivning Teater Tofta Herrgård Sommarteater på Tofta Herrgård, Kungälv Teater Tofta Herrgård sommaren 2012 Sommaren 2012 planerar vi en Strindbergsfinal, med Ett drömspel. Det är den sista Strindbergspjäsen

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Ink 2013-03 2 6. Bilaga KS 2013/73/1 SALA KOMMUN. 0224-677 807. Kommunstyrelsens förvaltning. Utlåtande angående skrivelse

Ink 2013-03 2 6. Bilaga KS 2013/73/1 SALA KOMMUN. 0224-677 807. Kommunstyrelsens förvaltning. Utlåtande angående skrivelse Bilaga KS 2013/73/1 SALA KOMMUN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink 2013-03 2 6 FÖRETAGARCENTRUM Utlåtande angående skrivelse "Ideutveckling besöksnäring Västmanland och Södra Dalarna" Från besöksnäringen

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

MIND THE GAP. Program. 14 15 december 2015 Uppsala Konsert & Kongresshus. Moderatorer: Matilda Amundsson Mikael Andersson Stina Wollter

MIND THE GAP. Program. 14 15 december 2015 Uppsala Konsert & Kongresshus. Moderatorer: Matilda Amundsson Mikael Andersson Stina Wollter Seminarium om makt, attityder, konst, demokrati och mänskliga rättigheter MIND THE GAP Program 14 15 december 2015 Uppsala Konsert & Kongresshus Moderatorer: Matilda Amundsson Mikael Andersson Stina Wollter

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

Musik på distans. Information & Kursbeskrivning

Musik på distans. Information & Kursbeskrivning Musik på distans Information & Kursbeskrivning Läsåret 2015/2016 -Musik på distans- Läsåret 2015/2016 #2 - Allmän information för Musik på distans, 25% deltid, läsåret 2015/2016 - Vision/mål för kursen

Läs mer

Säsongsplanering 2015 - Tria Kvarono Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

Säsongsplanering 2015 - Tria Kvarono Kulturkompaniet Kronor & Nycklar Säsongsplanering 2015 - Tria Kvarono Kulturkompaniet Kronor & Nycklar VECKA 27 - - 29 juni 5 juli Måndag 29/6 18.00 22.00 Körsbärsträdgården WM Tisdag 30/6 18.00 22.00 Körsbärsträdgården WM Onsdag 1/7

Läs mer