VT2009 ESSÄ INOM KURSEN KP : ROLF LÖVGREN VECKLING PP306 PROD EXAMINATOR:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VT2009 ESSÄ INOM KURSEN KP : ROLF LÖVGREN VECKLING PP306 PROD EXAMINATOR:"

Transkript

1 VT2009 PRODUKTUTVECKLING OCH KLIMATETT E ESSÄ INOM KURSEN KP PP306 PROD DUKT-OCH PROCESSUTV VECKLING CHRISTIAN LILJENDAHL MÄLARDALENS HÖGSKOLA EXAMINATOR: : ROLF LÖVGREN

2 Tänkvärt 40 procent av Sveriges energiförbrukning används till uppvärmning eller kyla av bostäder och lokaler. Detta skulle kunna halveras om vi använder oss av ett mer energieffektivt byggande! (Naturskyddsföreningen i Skåne) Den globala medeltemperaturen har under 1900-talet ökat med 0,6 grader vilket i klimatsammanhang kan betraktas som en stor och snabb ökning. (SMHI) Transporter, såväl kommersiella som privata, står för ca 14 procent av utsläppen av växthusgaser globalt. Av dessa står vägtransporter för tre fjärdedelar, flygtransporter en åttondel och tåg och sjöfart en åttondel. Maten står för ca 30 % av den totala klimatpåverkan. (Jegou, 2008) (Konsumentverket/KO) Om alla i Sverige till exempel hade ett energieffektivt duschmunstycke skulle vi spara energi motsvarande ett helt kärnkraftverk. (Greenpeace) 2

3 Innehåll Tänkvärt... 2 Inledning... 4 Historik... 4 Produktutveckling på 50-talet... 5 Produktutveckling idag... 5 Vad kan produktutveckling göra för klimatet? Produktutvecklingsprocessen behöver produktutvecklas Produktutveckla produkter Produktutveckla PU-processen... 7 LCA Life Cycle Assessment (livscykelanalys)... 8 Moment 1 Definition av mål och omfattning... 9 Moment 2 Inventeringsanalys... 9 Moment 3 Miljöpåverkansbedömning... 9 DFE Design for Environment Generella DFE-riktlinjer för materialval Generella DFE-riktlinjer för fästelement Produktutveckla produkter Gasol istället för R134a Etanolkonvertering av bensinbilar Recycle design Slutsats Referenser

4 Inledning Jag har valt att skriva om produktutveckling och klimatet, alltså hur produktutveckling påverkar klimatet här på jorden. På vilket sätt belastar det miljön och klimatet och på vilket sätt kan vi med hjälp av produktutveckling rädda klimatet? Bakgrunden till mitt ämnesval för denna essä är att klimatet de senaste åren blivit ett mycket omdebatterat ämne i media. Vi har ju alla märkt att de senaste vintrarna varit mycket mildare än för tio år sedan. Kan detta vara ett resultat av den globala uppvärmningen, eller är det bara en tillfällig avvikelse som har helt naturliga orsaker? Vi hoppas antagligen alla att denna trend ska vara helt naturlig och inte bero på det faktum att vi människor sedan förra sekelskiftet släppt ut mer och mer växthusgaser i atmosfären och som bevisligen bidragit till den globala uppvärmningen. Historik I takt med att fler och fler människor fick möjligheten att införskaffa en egen bil under 50- och 60-talet ökade också välfärden i övrigt. Från att tidigare stickat egna sockor och lagat våra saker i så lång utsträckning som möjligt började vi nu att istället köpa nya produkter. Plastens intåg på marknaden möjliggjorde massproduktion på ett helt annat sätt än tidigare. Som konsument kunde man nu köpa en ny vara bara för att man ville ha lite förnyelse, till skillnad mot under de tidigare decennierna då man bara införskaffat nya produkter då de äldre gick sönder. Nu pratar vi givetvis om gemene man, inte om de rika i samhället som sedan länge slösat med resurser. När denna masskonsumtion nu blev vardag för en större del av befolkningen i I-länderna ökade nu givetvis även miljöbelastningen i en rasande takt. Olja pumpades upp snabbare och snabbare för att kunna tillgodose behovet till både bilismen, plastindustrin och övrig industri. I samma takt som nya produkter producerades ökade också avfallet. I tillverkningen släpptes det ut stora mängder utsläpp i atmosfären och när produkten efter en kort tid hamnade på soptippen var det inte ovanligt att den gick direkt till förbränning. Givetvis utan någon som helst rening av röken eller tillvaratagande av den energi som frigjordes vid förbränningen. Som tur är började man redan under 60- och 70-talet att reflektera över dessa utsläpp från industrier och sopförbränning. Slutligen började utsläppen regleras och renas till viss mån, men fenomenet masskonsumtion fanns fortfarande kvar och har ökat ända in i nutid. Vad som påverkar klimatet är inte enbart utsläppen från fabrikerna. Det är även framtagningen av material, transporter av material, förpackningar, transport av färdig produkt och många andra faktorer som gör att miljön belastas. Redan under första halvan av 1900-talet hade man börjat belasta miljön mer och mer i takt med att stålindustrin växte sig stark. Under andra halvan av 1900-talet slösades det med resurser, och det rejält! 4

5 Produktutveckling på 50-talet I Sverige har vi alltid varit duktiga på produktutveckling, något som man förr ofta benämnde att uppfinna. Som alla vet kommer både skiftnyckeln, kullagret och säkerhetständstickan från Sverige. Under 50-talet när plasten började användas på allvar bokstavligen blommade produktutvecklingen som byggde på detta magiska material, plasten. Industridesigners som Stig Lindberg och Carl-Arne Breger utvecklade snabbt nya produkter som blev storsäljare på den svenska marknaden. När dessa herrar produktutvecklade ägnades förmodligen inte en enda tanke åt hur produkten påverkade miljön. Hur den skulle kunna tillverkas listade man ut. En av Carl- Arne Bregers mest kända produkter, en vattenkanna, slutade tillverkas efter en kort tid eftersom det frigjordes giftiga gaser vid limningen. Men detta var av hänsyn till montören, inte miljön (Wikipedia: C A Breger). Produktutveckling idag Idag produceras massvis med varor i skitiga fabriker i Asien för att sedan säljas billigt i västvärlden. Vi köper ny tvättmaskin och DVD-spelare efter tre år för att de inte håller längre, vi byter mobil efter ett år för att vi vill ha en modernare. Samma sak gäller många andra produkter. Vi byter för att det är kul och på grund av att sakerna inte håller. Ur miljöns perspektiv är detta en katastrof! I slutänden är det en katastrof för oss människor också, eftersom vi trots allt lever i miljön Saker som designas/konstrueras i exempelvis Sverige produceras i bland annat Kina eftersom det är billigare. Sedan ska produkterna transporteras till Sverige. På detta sätt belastas miljön mer än om vi hade producerat våra produkter inom Sverige. Fabrikerna som nu tillverkar dessa produkter i Kina har ofta sämre rening av sina utsläpp än vad vi har i Sverige och när sedan sakerna måste skeppas långa vägar med båt och lastbil sedan så bidrar det till stora utsläpp det också. Kina har dock på senare år blivit bättre på att ta hand om sin miljö, detta sedan man med fasa kunnat uppleva hur fort miljön tar stryk om man inte tar hand om den (Mykänen, 2008). Men fortfarande är det inte lika klimatsmart att tillverka saker i Kina som om vi hade tillverkat dem på hemmaplan. Om vi bortser från ovanstående så har produktutvecklingen idag nått en bra bit, men inte ända fram, till att väva in klimatpåverkan redan i produktutvecklingen. Att producera en produkt så billigt som möjligt med så liten energiåtgång, arbetsinsats och materialåtgång som möjligt är klimatsmart till en viss del. Att effektivisera tillverkningen har vi arbetat med under en längre tid med hjälp av de traditionella produktutvecklingsverktygen som exempelvis DFA och FMEA. Vi har dessutom börjat arbeta mer aktivt med kvaliteten i produktionen. Kvalitet är något som också gynnar klimatet genom att det blir så få kassationer som möjligt och att produkten håller länge så att vi som konsumenter inte behöver köpa en ny produkt efter en kort tid. Vad som saknas idag är att man aktivt och frivilligt väver in en produkts klimatpåverkan redan på idéstadiet i produktutvecklingsprocessen. Vad man bör beakta med detta är att om det sker genom lagkrav så finns det en stor risk att det ses som något negativt. Saker som man blir påtvingad att göra är sällan lika roliga att utföra som det man valt själv. Så fungerar de flesta av oss. 5

6 Men hur ska man få företagen att inse vikten av klimatsmart produktutveckling? Givetvis får ett företag som tar sitt ansvar för miljön ett bättre rykte än ett företag som inte gör det. Problemet är bara hur allmänheten ska bli varse att just det företaget arbetar klimatsmart produktutveckling. Det är inte ofta man ens kommer i kontakt med företaget som tillverkat produkten. Oftast köps den hos en återförsäljare i form av en butik. Om man märker produkten på exempelvis förpackningen så ser ju slutkonsumenten det. Men är det tillräckligt mycket credits för tillverkaren? Ett tänkbart alternativ är att man inför någon sorts skattereduktion eller liknande förmån för de företag som på ett dokumenterat sätt kan visa att de involverat klimat-tänket i hela produktutvecklingsprocessen. På så sätt får företagen en morot att sträva efter, något som jag tror de allra flesta företagare är intresserad av. Om vi behöll en större del av tillverkningen inom landet så skulle vi både behålla arbetstillfällen och spara på miljön. Det börjar bli mer och mer populärt med närproducerad mat och mat utan tillsatser. Kan denna trend kanske smitta av sig till industrin? Det finns många som anser att tillverkning för flyttas till låglöneländer för att få ner tillverkningskostnaden. Det finns också många som anser tvärtom. Jag tillhör den skara som anser att tillverkningen i så lång utsträckning som möjligt bör hållas kvar i Sverige. Skälen till detta är att de kalkyler som tas fram där man undersöker hur mycket pengar som går att spara på att flytta tillverkningen ofta är så kallade glädjekalkyler. Man har inte vägt in alla faktiska kostnader ordentligt, och man har inte heller varit förutseende för vad som kan inträffa, gjort en FMEA så att säga. Här följer en lista med tänkbara problem som man inte alltid har förutsett: Vad händer när lönerna stiger i det land som man placerat tillverkningen i? Kan de verkligen hålla samma kvalitet som vi behöver? Vad kostar transporterna när bränslet blir dyrare? Fördelen med att ha tillverkningen nära utvecklingen. Problemet med att det inte lönar sig att beställa små batcher vilket innebär större lager. Kommunikationsproblem Kulturkrock Så enligt mig finns det flera fördelar med att behålla tillverkningen inom landet. Men visst finns det många företag som står och väger mellan att gå i konkurs och försöka sig på att lägga ut tillverkningen till låglöneländer. Men skulle inte många av dessa problem även gå att lösa med produktutveckling? Kanske kan produkten göras lättare att tillverka genom en redesign? Jag tror också att det är en stor fördel att ha tillverkningen så nära produktutvecklingen som möjligt. Då kan man snabbare korrigera fel och det blir en flexiblare utvecklings- och tillverkningsprocess. En del företag väljer att låta tillverka vissa saker i låglöneländer samtidigt som de fortsätter att tillverka många saker i Sverige. 6

7 Vad kan produktutveckling göra för klimatet? Jag har tidigare i texten skrivit om produktutvecklingen under 50-talet och i nutid. Vad som är lätt att konstatera är att det under mitten av 1900-talet inte togs speciellt mycket hänsyn till klimatet. Efter hand har vi blivit mer medvetna om hur våra handlingar påverkar miljön runt omkring oss. Betänk bara en sådan sak att man i början av 1900-talet kunde få för sig att köra ut exempelvis ett uttjänt lok på isen på en sjö på vintern, för att sedan på vårkanten se hur loket försvann. I alla fall trodde man att det försvann. Så i dagsläget är vi helt klart mer miljömedvetna. Men vi behöver bli ännu bättre på att ta hand om vår miljö. För att få till en hållbar produktutveckling som tar hänsyn till miljön anser jag att det är främst två saker som behöver göras: 1. Produktutvecklingsprocessen behöver produktutvecklas. Med detta menar jag att själva processen där produkterna tas fram behöver anpassas för en klimatsmart produktutveckling. Denna process måste sedan bli populär och allmänt spridd och ingå i utbildningen vid högskolor och universitet. 2. Produktutveckla produkter. Vi behöver ta fram produkter som inte påverkar miljön negativt. Detta behov är särskilt stort inom t.ex. området uppvärmning av bostäder och lokaler. Produktutveckla PU-processen En av de två viktiga saker vi bör göra är att den traditionella PU-processen behöver utvecklas lite och göras klimatsmart. Verktygen LCA (Livscykelanalys) och DFE (Design For Environment) bör inkluderas och utgöra lika naturliga delar i processen som t.ex. DFA (Design For Assembly). Jag kommer att beskriva LCA och DFE längre fram. Generellt sett kan man säga att det produktutvecklingsarbete som har gjorts de senare åren har påverkat klimatet positivt. Alla besparingar med resurser är bra för miljön och klimatet. Även kvalitetsarbete leder till mindre miljöbelastning. Två verktyg som är mycket bra att använda sig av för att erhålla en grönare produktutveckling är just LCA och DFE. Dessa två verktyg börjar bli vanligare, i alla fall hos de större företagen som har en mer utarbetat miljöpolicy. Exempel på detta är Vattenfall. Därför har jag valt att fokusera på dessa två verktyg som förslag till delar i en modernare och mer framtidsvänlig produktutvecklingsprocess. 7

8 LCA Life Cycle Assessment (livscykelanalys) En livscykelanalys kan kortfattat beskrivas som en utvärdering av en produkts, en process eller en aktivitets totala miljöpåverkan från vaggan till graven. En vara har flera olika kvalitetsfaktorer: Hållbarhet Driftsäkerhet Prestanda Underhållsmässighet Utseende Felfrihet Säkerhet Miljövänlighet Livscykelanalys är ett systematiskt verktyg som man kan använda när man vill jämföra en produkts, en process eller en aktivets totala miljöpåverkan under hela livscykeln. Tidigare har det varit vanligt att man jämfört hur mycket giftiga ämnen produkten innehåller, hur mycket energi som åtgår för att tillverka den eller hur långt produkten åkt lastbil. Livscykelanalys är en mer rättvis metod att använda om man vill jämföra varor med varandra. Livscykelanalysen kan användas vid produktutveckling för att ta fram en förbättrad produkt som är miljövänligare än sin tidigare version, men kan också användas för att jämföra produkter och processer med varandra. Fler användningsområden är marknadsföring och produktinformation riktat till konsumenterna så att de kan göra ett aktivt val och välja en miljövänligare produkt som på ett standardiserat sätt går att jämföra med konkurrenternas. Analysen delas in i tre moment som ses i modellen nedan. 8

9 Moment 1 Definition av mål och omfattning Målet med en livscykelanalys ska: 1. Entydigt beskriva den avsedda tillämpningen, 2. skälen för studiens genomförande och 3. den avsedda kretsen av mottagare Man delar upp produkten i dess funktion och dess funktionella enhet. Funktionen är arbetet som produkten ska utföra, t.ex. att få gräset klippt. Den funktionella enheten är en referens som t.ex. 1 m 3 vatten eller ett sfäriskt rullager av typen färdigt för försäljning. Moment 2 Inventeringsanalys Detta moment innebär att man tar reda på hur mycket resurser och energi som åtgår för att ta fram en specifik produkt samt hur stora utsläpp i miljön som krävs för detta. Moment 3 Miljöpåverkansbedömning Här används den data som samlades in i inventeringsanalysen i moment 2. Man använder den för att bestämma den totala miljöpåverkan. Detta görs i tre olika steg enligt följande: 1. Definition av miljökategorier o Här definierar man vilka kategorier som ska granskas. Exempelvis försurning, smog, växthuseffekten eller övergödning. 2. Klassificering o Här undersöks vilka miljöeffekter de olika utsläppen har. Exempelvis så påverkar koldioxid växthuseffekten. 3. Karaktärisering o Här räknas den totala påverkan inom varje kategori fram. (Umeå universitet) 9

10 DFE Design for Environment För att förklara DFE har jag valt att citera ett stort internationellt företag som heter WSP. De arbetar mycket med större konstruktioner som till exempel broar och viadukter. Detta för att de flesta större företag har en utarbetat strategi för hur man ska förhålla sig till DFE. Nedan ses en beskrivning av DFE citerat från WSP Sveriges hemsida. Syftet med DFE är att utveckla miljöanpassade produkter med samma eller förbättrat utfall på pris, prestanda och kvalitet jämfört med traditionella arbetssätt. Riskerna för negativ miljö- och hälsopåverkan minskar och mer hållbara produkter utvecklas. Detta minskar riskkostnaderna för företag och samhälle. Produkters goda miljöegenskaper kan dessutom användas i kommunikativt syfte och ge konkurrensfördelar. Första steget är en nulägesanalys som behandlar både produktutvecklingsprocessen och produkternas miljöegenskaper. Processen analyseras med avseende på förmåga att hantera miljöfrågor effektivt och tydligt samt hur miljöfrågor vägs mot andra produktegenskaper. Dessutom bedöms och värderas produkternas miljöbelastning i ett helhetsperspektiv. Utifrån nulägesanalysen granskas och fastställs interna och externa drivkrafter samt krav som påverkar företaget. Därefter identifieras förbättringsområden i arbetsprocessen och i produkterna. Även metoder och verktyg som används i miljöarbetet analyseras och effektiviseras. (WSP Sverige) Vad är det då som kan motivera ett företag att använda sig av DFE? Först har vi interna drivkrafter som till exempel: Chefernas ansvarskänsla Ökat behov av kvalitet hos produkten Ökat behov av att förbättra produktens eller företagets image Ökat behov av att reducera kostnader Ökat behov av innovativ design Ökat behov av att öka de anställdas motivation Generellt kan man säga att dessa kriterier är en bra orsak till att produktutveckla, och i samband med detta då väva in miljötänkandet. Men det finns också externa drivkrafter som till exempel: Staten genom lagstiftning Marknadens krav Social omgivning Konkurrenter Handelsorganisationer Underleverantörer 10

11 Här kommer mer miljömässiga krav in. Staten får som en sista utväg tvinga företag att anpassa produkter och tjänster till miljön. Människan är alltid för snål för att inse sitt eget bästa. Många anser att bara för att det inte är förbjudet så är det OK. Ett exempel är att det inte är förbjudet att köra med urdubbade vinterdäck på sommaren. Men det är fortfarande inte att rekommendera eftersom bromssträckan kan bli upp till 60 procent längre! Vidare så kan det uppstå samhällsförändringar som i sin tur kan påverka drivkrafterna: Ökat tryck i värdekedjan Opinionstryck Energikostnader Avfallshantering (deponering och förbränning) Producentansvar Normer och standarder (ISO 14000) Miljömärkning Informationsskyldighet Uppmätt miljöprestanda i konsumenttest En aktuell samhällsförändring är ju energikostnaden. För ett år sedan var bensinen nära ett pris på 15 kr per liter. Nu när finanskrisen slagit till kostar den bara runt 12 kr litern samtidigt som även elen blivit billigare. Kommer vi då att slösa mer med energin? Hur uppnår man då en miljöanpassad produkt? Det finns ett antal riktlinjer som kan vara värda att ta en titt på. Även om man bara kan eller vill uppfylla några enstaka, så är det alltid bättre än inget alls. Men först och främst bör man göra följande: Bestämma strategi Upprätta kriterielista Generera idéer Koncepturval Detta för att vara helt på det klara med vad man vill åstadkomma. De riktlinjer som nu redovisas nedan visar vilka punkter som man bör koncentrera sig på när det gäller materialval och fästmetoder. Det viktiga är att man är medveten om vilka riktlinjer som finns. Alla steg i rätt riktning är ett framsteg för den klimatvänliga produktutvecklingen. Det är inte troligt att man kan följa alla riktlinjer varje gång. Men är man medveten om alla så är chansen större att man kommer att leva upp till så många som möjligt. 11

12 Generella DFE riktlinjer för materialval DFE-riktlinje Minimera antalet materialtyper. Gör delmontage och oskiljaktiga delar av samma eller kompatibelt material. Delar som innehåller farligt material bör vara synliga och enkla att ta bort. Använd material som kan återvinnas, helst till samma kvalitet. Använd ej material med onödigt hög kvalitet. Använd ex. plast med få additiv Använd metaller innehållandes få legeringar. Påverkan Förenklar separation och återvinning. Minskar behovet av demontering och sortering. Eliminerar delar med negativt värde på ett effektivt sätt. Minskar avfallsmängden och höjer värdet på den uttjänta produkten. Möjliggör återvinning i kombination med material av liknande kvalitet. Bra för återvinningsprocessen. Använd återvunnet material. Märk alla större delar. Stimulerar marknaden för återvunnet material vilket är viktigt för att sluta materialflöden. Lättare att identifiera material och således även återvinna materialet. Generella DFE riktlinjer för fästelement DFE-riktlinje Minimera antalet fästen. Minimera antalet verktyg som behövs för fästborttagning. Försök att använda fästen med samma eller kompatibla material som övriga delen. Fästpunkter ska vara enkla att komma åt. Fästen ska vara enkla att ta bort. T.ex. minimera skruvarnas längd. Om två delar inte är kompatibla gör dem enkla att separera. Kopplingar kan konstrueras för att brytas som ett alternativ till borttagning. Påverkan Den mesta tiden av demonteringen åtgår till borttagning av fästen. Byte av verktyg tar tid = pengar. Demontering kan undvikas Onaturliga rörelser sinkar manuell demontering. Sparar tid i demonteringen. Fragmentering undviks. Snabbar upp demonteringen. (Erik Sundin) 12

13 Produktutveckla produkter Det andra vi behöver göra för klimatet är att vi genom produktutveckling kan minska den belastning på klimatet som vi människor utgör. Genom att ta fram produkter som vi trots allt inte klarar oss utan, på ett klimatvänligare sätt och som är snällare mot klimatet, kan vi bromsa den negativa utveckling vi har sett hos klimatet de senare åren. Om vi t.ex. tar fram smartare uppvärmningsprodukter för våra hem och arbetsplatser, eller kommer på smartare sätt att utföra en viss process på så kan vi bidra till en hållbar utveckling. 40 procent av Sveriges energiförbrukning används till uppvärmning eller kyla av bostäder och lokaler. Detta skulle kunna halveras om vi använder oss av ett mer energieffektivt byggande! (Naturskyddsföreningen i Skåne) Om vi betänker ovanstående citat så inser vi ganska snabbt att det finns energi att spara på uppvärmningen. Tänker man efter så kan man förstå varför också. Många äldre verkstäder och liknande lokaler sköter sin uppvärmning med en stor värmefläkt som går på el. Dessutom är lokalen i många fall helt oisolerad. Här pratar vi om slöseri med el! Det finns utöver detta många villor som värms upp med direktverkande el. För många hushåll är det en allt för dyr investering att byta uppvärmningssätt. Vinsten fås först i det långa loppet, och för många är inte det skäl nog att investera. I Sverige och många andra länder är det ofrånkomligt att vi behöver värma upp våra bostäder under vinterhalvåret. Det behövs fler alternativ, vi måste ta fram fler intressanta uppvärmningsmetoder för att lösa detta problem. Här kan produktutveckling göra mycket för miljön! De senaste åren har flera alternativa uppvärmningssätt dykt upp och blivit populära. Ett exempel är luftvärmepumpen, som förvisso inte är en ny uppfinning, men som genom modernare teknik och ett mer moget samhälle med högre elpriser nu blivit mycket populär. Gasol istället för R134a Ett ämne som jag följt med spänning de senare åren är användandet av gasol (HC) som köldmedium i bilars luftkonditionering. Köldmediets uppgift är att transportera värme från en kallare plats till en varmare, vanligen mellan två så kallade reservoarer. Det har länge varit känt att gasol är ett bra köldmedium. Man har dock inte använt det i bilars luftkonditionering på grund av explosionsrisken. Som jag förstått det så har det främst varit köldmedietillverkarna som avfärdat gasolen och spridit överdrivna rykten i syfte att få fortsätta sälja sina olika köldmedium och tjäna pengar på dessa. För om det går lika bra att använda gasol så finns det ju ingen anledning att använda de traditionella köldmedierna som det gamla R12 och det nya R134a. Gasol är helt miljövänligt och påverkar inte växthuseffekten. Däremot så var det gamla R12 mycket aggressivt mot både ozonlagret och växthuseffekten. Sedan år 2000 är användandet av freoner förbjudet och därmed också R12. I dag används istället R134a, Tetraflouretan, som inte förstör ozonlagret. Däremot belastar även detta köldmedium växthuseffekten alldeles för mycket. Varför använder man då inte gasol istället? Först och främst är det förmodligen på grund av den påstådda brandrisken. Många försök har gjorts för att undersöka möjliga olycksscenarier. Det visade sig dock att det var mycket svårt att få till någon allvarligare incident med gasol som köldmedium i bilens luftkonditionering. 13

14 Vad många inte vet är att R134a är giftigt och kan orsaka hjärtstillestånd vid inandning! (Maclaine-cross, 1997). Så R134a är inte heller ofarligt om det läcker in i kupén. Om gasol läcker ut under motorhuven är risken inte speciellt stor att något allvarligt inträffar. Det som kan vara farligt är om det läcker ut inne i kupén och hittar någon ficka att fastna i under instrumentbrädan och där kan blanda sig med luft till ett olyckligt blandningsförhållande som sedan antänds av något. Sannolikheten för detta är minimal. Luften i kupén byts fort om ventilationen är på. Som jag skrev ovan är det förmodligen allvarligare om det uppstår en läcka med R134a i sådana fall. Alla luftkonditioneringar läcker ut gas med tiden, och efter 5-7 år är i regel systemet tomt. Ofta har bilarna runt 1 kg köldmedium och detta har nu släppts ut i atmosfären. Förutom fördelen med att gasol inte belastar växthuseffekten vid utsläpp i atmosfären så besitter gasol även fördelen att kompressorn som komprimerar gasen i luftkonditioneringssystemet går lättare med gasol. Det betyder att bilen drar mindre bränsle! Nu återstår att se om gasolen kanske har en framtid som köldmedium. Genom rätt produktutveckling ser jag inte att gasol skulle vara sämre än R134a. Det går ju att ta fram anpassade säkerhetssystem med förslagsvis gasolvarnare inne i kupén, liknande det man har i husvagnar och husbilar. Etanolkonvertering av bensinbilar Ytterligare en sak som intresserar mig rörande bilar är etanolkonvertering av bensindrivna bilar. Med relativt enkla medel kan en bil byggas om för att köras på etanol istället för bensin. Detta konverteringskitt är resultatet av produktutveckling och kan bidra till att minska utsläpp av växthusgaser. Nackdelen med att köra på etanol istället för bensin är att bilen blir svår att starta om det är kallt ute. Tillgång till motorvärmare är därför ett krav. Recycle design Ett annat sätt att produktutveckla produkter på är recycle design. Recycle design är ett begrepp som blivit vanligare idag. Vad som menas med recycle design är oftast att man använder skräp för att tillverka en ny produkt som går att sälja. Det kan vara överblivna spillbitar från produktionen som får nytt liv i en produkt, men även uttjänta produkter som demonteras och återanvänds helt eller delvis för att tillverka en ny produkt. Populära produkter att tillverka på detta vis är smycken, anteckningsblock, lampor och möbler. Många av produkterna är svåra att massproducera, utan de säljs i lite mindre skala som exklusiva produkter. Det som är intressant med recycle design är att man använder material som inte kostar något. Spillbitar och skräp är gratis i de allra flesta fall. Om man satsar på recycle design så blir man även medveten om hur mycket värdefullt skräp som företaget har tillgång till och förmodligen kommer man att reflektera över om det inte går att spara in på det, dvs. hushålla med material. Vad man också blir mer medveten om vid arbete med recycle design är demonterbarheten. Helt plötsligt förstår man hur viktigt det är att produkterna går att demontera för att kunna återvinna dem. 14

15 Slutsats För att få vår planet att överleva några generationer till (och ytterligare lite längre), så måste vi börja fundera på vår konsumtion. För att få sälja så många nya produkter som möjligt räknar vi konstruktörer ut en tänkt livslängd på produkten, exempelvis en tvättmaskin eller en DVDspelare. När denna livslängd löpt ut är det inte en så stor att produkten håller speciellt mycket längre till. Här har vi en frontalkrock mellan två olika synsätt vid produktutveckling. Å ena sidan har vi dem som medvetet och utstuderat konstruerar saker med undermålig kvalitet, och på den andra sidan de som anser att lite längre livslängd och avsaknaden av inbyggda fel gör att konsumenterna gärna betalar lite mer för att få en hållbar produkt. Det var bättre förr är det många som brukar säga. För ca 50 år sedan producerades produkter som höll. Ofta överdimensionerade och i våra moderna ögon skottsäkra. Tanken vid framtagningen av dessa produkter var att de skulle hålla så länge som möjligt. Varför kan man inte göra det idag då? Jo, för att då får man inte sälja mer än en produkt till varje konsument eftersom den kommer att hålla i all framtid. Det går det inte att överleva på. Dessutom slösades det rätt friskt med material på den tiden, både i den färdiga produkten och vid tillverkningen och detta kan inte direkt ses som bra för klimatet. Utsläppen för 50 år sedan var inte heller att leka med. På många håll i landet finns det förgiftade industritomter som står öde idag då det är alldeles för dyrt att sanera dem för att kunna bygga på dem igen. I dag har vi alla förutsättningar för att ta fram den ultimata produkten som aldrig går sönder. Men om vi gjorde det skulle de flesta rygga tillbaka när de såg prislappen. Men kan vi inte få slippa dessa produkter som inte håller mer än några år så att tvättmaskinen behöver bytas ut efter 4 år? Jag är övertygad om att vi alla tjänar på detta i längden. Om vi vill fortsätta konsumera på samma sätt som idag så måste vi bli mycket bättre på att ta hand om våra uttjänta produkter och återvinna material i en mycket större utsträckning. Något som är mycket svårt och kostsamt. Verktyget DFE kan användas för att få produkterna lättare att demontera och detta är i princip ett måste. Inom en snar framtid ska material återvinnas i allt längre utsträckning, då får inte ogenomtänkta konstruktioner hindra denna återvinning på grund av att det inte går att demontera produkterna. Enligt mig så bör PU-processen produktutvecklas och i framtiden involvera fler verktyg som tar hänsyn till klimatet. Dessutom bör vi ta fram fler produkter som utför samma arbete som tidigare men som är mer klimatvänliga. Vi bör också försöka hålla tillverkningen kvar i Sverige så länge det går. Detta på grund av ökande bränslepriser som kommer att leda till dyrare frakt i framtiden. Vidare bör vi inse att låglöneländerna kanske inte förblir låglöneländer när välståndet ökar och arbetarna börjar kräva högre lön. 15

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 What if-scenarier Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 Rapport på uppdrag av projektet HUR 2050 Slutrapport What if-scenarierna, 06-03-10

Läs mer

En antologi om återbruk

En antologi om återbruk ReUse! En antologi om återbruk Av Jessica Algehed, Johanna Berlin, Anna Hultman, Sverker Jagers, Petter Rönnborg, Cecilia Solér Irene Stewart Claesson, Patrik Söderholm 1 Om antologin Antologin du precis

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Rapport Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Innehållsförteckning Inledning: Att cykla i uppförsbacke 4 Del I: En ohållbar modell 6 1. Hållbarhetsproblem i dagens ekonomi

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012.

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Boken är framtagen av: Jan-Olof Sperle, Sperle Consulting, Lisa Hallberg,

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 DAG 1 - Förmiddag 20 april Catarina Hedar SWENTEC, Sveriges miljöteknikråd Swentecs uppdrag samt Cleantech ett framgångsrikt koncept? Catarina Hedar,

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Diagnostik. Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet

Diagnostik. Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet Diagnostik Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet Fredrik Ljungberg och Henrik Fagrell Diadrom, www.diadrom.se 2 Kontakt Diadrom, www.diadrom.se

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer