VT2009 ESSÄ INOM KURSEN KP : ROLF LÖVGREN VECKLING PP306 PROD EXAMINATOR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VT2009 ESSÄ INOM KURSEN KP : ROLF LÖVGREN VECKLING PP306 PROD EXAMINATOR:"

Transkript

1 VT2009 PRODUKTUTVECKLING OCH KLIMATETT E ESSÄ INOM KURSEN KP PP306 PROD DUKT-OCH PROCESSUTV VECKLING CHRISTIAN LILJENDAHL MÄLARDALENS HÖGSKOLA EXAMINATOR: : ROLF LÖVGREN

2 Tänkvärt 40 procent av Sveriges energiförbrukning används till uppvärmning eller kyla av bostäder och lokaler. Detta skulle kunna halveras om vi använder oss av ett mer energieffektivt byggande! (Naturskyddsföreningen i Skåne) Den globala medeltemperaturen har under 1900-talet ökat med 0,6 grader vilket i klimatsammanhang kan betraktas som en stor och snabb ökning. (SMHI) Transporter, såväl kommersiella som privata, står för ca 14 procent av utsläppen av växthusgaser globalt. Av dessa står vägtransporter för tre fjärdedelar, flygtransporter en åttondel och tåg och sjöfart en åttondel. Maten står för ca 30 % av den totala klimatpåverkan. (Jegou, 2008) (Konsumentverket/KO) Om alla i Sverige till exempel hade ett energieffektivt duschmunstycke skulle vi spara energi motsvarande ett helt kärnkraftverk. (Greenpeace) 2

3 Innehåll Tänkvärt... 2 Inledning... 4 Historik... 4 Produktutveckling på 50-talet... 5 Produktutveckling idag... 5 Vad kan produktutveckling göra för klimatet? Produktutvecklingsprocessen behöver produktutvecklas Produktutveckla produkter Produktutveckla PU-processen... 7 LCA Life Cycle Assessment (livscykelanalys)... 8 Moment 1 Definition av mål och omfattning... 9 Moment 2 Inventeringsanalys... 9 Moment 3 Miljöpåverkansbedömning... 9 DFE Design for Environment Generella DFE-riktlinjer för materialval Generella DFE-riktlinjer för fästelement Produktutveckla produkter Gasol istället för R134a Etanolkonvertering av bensinbilar Recycle design Slutsats Referenser

4 Inledning Jag har valt att skriva om produktutveckling och klimatet, alltså hur produktutveckling påverkar klimatet här på jorden. På vilket sätt belastar det miljön och klimatet och på vilket sätt kan vi med hjälp av produktutveckling rädda klimatet? Bakgrunden till mitt ämnesval för denna essä är att klimatet de senaste åren blivit ett mycket omdebatterat ämne i media. Vi har ju alla märkt att de senaste vintrarna varit mycket mildare än för tio år sedan. Kan detta vara ett resultat av den globala uppvärmningen, eller är det bara en tillfällig avvikelse som har helt naturliga orsaker? Vi hoppas antagligen alla att denna trend ska vara helt naturlig och inte bero på det faktum att vi människor sedan förra sekelskiftet släppt ut mer och mer växthusgaser i atmosfären och som bevisligen bidragit till den globala uppvärmningen. Historik I takt med att fler och fler människor fick möjligheten att införskaffa en egen bil under 50- och 60-talet ökade också välfärden i övrigt. Från att tidigare stickat egna sockor och lagat våra saker i så lång utsträckning som möjligt började vi nu att istället köpa nya produkter. Plastens intåg på marknaden möjliggjorde massproduktion på ett helt annat sätt än tidigare. Som konsument kunde man nu köpa en ny vara bara för att man ville ha lite förnyelse, till skillnad mot under de tidigare decennierna då man bara införskaffat nya produkter då de äldre gick sönder. Nu pratar vi givetvis om gemene man, inte om de rika i samhället som sedan länge slösat med resurser. När denna masskonsumtion nu blev vardag för en större del av befolkningen i I-länderna ökade nu givetvis även miljöbelastningen i en rasande takt. Olja pumpades upp snabbare och snabbare för att kunna tillgodose behovet till både bilismen, plastindustrin och övrig industri. I samma takt som nya produkter producerades ökade också avfallet. I tillverkningen släpptes det ut stora mängder utsläpp i atmosfären och när produkten efter en kort tid hamnade på soptippen var det inte ovanligt att den gick direkt till förbränning. Givetvis utan någon som helst rening av röken eller tillvaratagande av den energi som frigjordes vid förbränningen. Som tur är började man redan under 60- och 70-talet att reflektera över dessa utsläpp från industrier och sopförbränning. Slutligen började utsläppen regleras och renas till viss mån, men fenomenet masskonsumtion fanns fortfarande kvar och har ökat ända in i nutid. Vad som påverkar klimatet är inte enbart utsläppen från fabrikerna. Det är även framtagningen av material, transporter av material, förpackningar, transport av färdig produkt och många andra faktorer som gör att miljön belastas. Redan under första halvan av 1900-talet hade man börjat belasta miljön mer och mer i takt med att stålindustrin växte sig stark. Under andra halvan av 1900-talet slösades det med resurser, och det rejält! 4

5 Produktutveckling på 50-talet I Sverige har vi alltid varit duktiga på produktutveckling, något som man förr ofta benämnde att uppfinna. Som alla vet kommer både skiftnyckeln, kullagret och säkerhetständstickan från Sverige. Under 50-talet när plasten började användas på allvar bokstavligen blommade produktutvecklingen som byggde på detta magiska material, plasten. Industridesigners som Stig Lindberg och Carl-Arne Breger utvecklade snabbt nya produkter som blev storsäljare på den svenska marknaden. När dessa herrar produktutvecklade ägnades förmodligen inte en enda tanke åt hur produkten påverkade miljön. Hur den skulle kunna tillverkas listade man ut. En av Carl- Arne Bregers mest kända produkter, en vattenkanna, slutade tillverkas efter en kort tid eftersom det frigjordes giftiga gaser vid limningen. Men detta var av hänsyn till montören, inte miljön (Wikipedia: C A Breger). Produktutveckling idag Idag produceras massvis med varor i skitiga fabriker i Asien för att sedan säljas billigt i västvärlden. Vi köper ny tvättmaskin och DVD-spelare efter tre år för att de inte håller längre, vi byter mobil efter ett år för att vi vill ha en modernare. Samma sak gäller många andra produkter. Vi byter för att det är kul och på grund av att sakerna inte håller. Ur miljöns perspektiv är detta en katastrof! I slutänden är det en katastrof för oss människor också, eftersom vi trots allt lever i miljön Saker som designas/konstrueras i exempelvis Sverige produceras i bland annat Kina eftersom det är billigare. Sedan ska produkterna transporteras till Sverige. På detta sätt belastas miljön mer än om vi hade producerat våra produkter inom Sverige. Fabrikerna som nu tillverkar dessa produkter i Kina har ofta sämre rening av sina utsläpp än vad vi har i Sverige och när sedan sakerna måste skeppas långa vägar med båt och lastbil sedan så bidrar det till stora utsläpp det också. Kina har dock på senare år blivit bättre på att ta hand om sin miljö, detta sedan man med fasa kunnat uppleva hur fort miljön tar stryk om man inte tar hand om den (Mykänen, 2008). Men fortfarande är det inte lika klimatsmart att tillverka saker i Kina som om vi hade tillverkat dem på hemmaplan. Om vi bortser från ovanstående så har produktutvecklingen idag nått en bra bit, men inte ända fram, till att väva in klimatpåverkan redan i produktutvecklingen. Att producera en produkt så billigt som möjligt med så liten energiåtgång, arbetsinsats och materialåtgång som möjligt är klimatsmart till en viss del. Att effektivisera tillverkningen har vi arbetat med under en längre tid med hjälp av de traditionella produktutvecklingsverktygen som exempelvis DFA och FMEA. Vi har dessutom börjat arbeta mer aktivt med kvaliteten i produktionen. Kvalitet är något som också gynnar klimatet genom att det blir så få kassationer som möjligt och att produkten håller länge så att vi som konsumenter inte behöver köpa en ny produkt efter en kort tid. Vad som saknas idag är att man aktivt och frivilligt väver in en produkts klimatpåverkan redan på idéstadiet i produktutvecklingsprocessen. Vad man bör beakta med detta är att om det sker genom lagkrav så finns det en stor risk att det ses som något negativt. Saker som man blir påtvingad att göra är sällan lika roliga att utföra som det man valt själv. Så fungerar de flesta av oss. 5

6 Men hur ska man få företagen att inse vikten av klimatsmart produktutveckling? Givetvis får ett företag som tar sitt ansvar för miljön ett bättre rykte än ett företag som inte gör det. Problemet är bara hur allmänheten ska bli varse att just det företaget arbetar klimatsmart produktutveckling. Det är inte ofta man ens kommer i kontakt med företaget som tillverkat produkten. Oftast köps den hos en återförsäljare i form av en butik. Om man märker produkten på exempelvis förpackningen så ser ju slutkonsumenten det. Men är det tillräckligt mycket credits för tillverkaren? Ett tänkbart alternativ är att man inför någon sorts skattereduktion eller liknande förmån för de företag som på ett dokumenterat sätt kan visa att de involverat klimat-tänket i hela produktutvecklingsprocessen. På så sätt får företagen en morot att sträva efter, något som jag tror de allra flesta företagare är intresserad av. Om vi behöll en större del av tillverkningen inom landet så skulle vi både behålla arbetstillfällen och spara på miljön. Det börjar bli mer och mer populärt med närproducerad mat och mat utan tillsatser. Kan denna trend kanske smitta av sig till industrin? Det finns många som anser att tillverkning för flyttas till låglöneländer för att få ner tillverkningskostnaden. Det finns också många som anser tvärtom. Jag tillhör den skara som anser att tillverkningen i så lång utsträckning som möjligt bör hållas kvar i Sverige. Skälen till detta är att de kalkyler som tas fram där man undersöker hur mycket pengar som går att spara på att flytta tillverkningen ofta är så kallade glädjekalkyler. Man har inte vägt in alla faktiska kostnader ordentligt, och man har inte heller varit förutseende för vad som kan inträffa, gjort en FMEA så att säga. Här följer en lista med tänkbara problem som man inte alltid har förutsett: Vad händer när lönerna stiger i det land som man placerat tillverkningen i? Kan de verkligen hålla samma kvalitet som vi behöver? Vad kostar transporterna när bränslet blir dyrare? Fördelen med att ha tillverkningen nära utvecklingen. Problemet med att det inte lönar sig att beställa små batcher vilket innebär större lager. Kommunikationsproblem Kulturkrock Så enligt mig finns det flera fördelar med att behålla tillverkningen inom landet. Men visst finns det många företag som står och väger mellan att gå i konkurs och försöka sig på att lägga ut tillverkningen till låglöneländer. Men skulle inte många av dessa problem även gå att lösa med produktutveckling? Kanske kan produkten göras lättare att tillverka genom en redesign? Jag tror också att det är en stor fördel att ha tillverkningen så nära produktutvecklingen som möjligt. Då kan man snabbare korrigera fel och det blir en flexiblare utvecklings- och tillverkningsprocess. En del företag väljer att låta tillverka vissa saker i låglöneländer samtidigt som de fortsätter att tillverka många saker i Sverige. 6

7 Vad kan produktutveckling göra för klimatet? Jag har tidigare i texten skrivit om produktutvecklingen under 50-talet och i nutid. Vad som är lätt att konstatera är att det under mitten av 1900-talet inte togs speciellt mycket hänsyn till klimatet. Efter hand har vi blivit mer medvetna om hur våra handlingar påverkar miljön runt omkring oss. Betänk bara en sådan sak att man i början av 1900-talet kunde få för sig att köra ut exempelvis ett uttjänt lok på isen på en sjö på vintern, för att sedan på vårkanten se hur loket försvann. I alla fall trodde man att det försvann. Så i dagsläget är vi helt klart mer miljömedvetna. Men vi behöver bli ännu bättre på att ta hand om vår miljö. För att få till en hållbar produktutveckling som tar hänsyn till miljön anser jag att det är främst två saker som behöver göras: 1. Produktutvecklingsprocessen behöver produktutvecklas. Med detta menar jag att själva processen där produkterna tas fram behöver anpassas för en klimatsmart produktutveckling. Denna process måste sedan bli populär och allmänt spridd och ingå i utbildningen vid högskolor och universitet. 2. Produktutveckla produkter. Vi behöver ta fram produkter som inte påverkar miljön negativt. Detta behov är särskilt stort inom t.ex. området uppvärmning av bostäder och lokaler. Produktutveckla PU-processen En av de två viktiga saker vi bör göra är att den traditionella PU-processen behöver utvecklas lite och göras klimatsmart. Verktygen LCA (Livscykelanalys) och DFE (Design For Environment) bör inkluderas och utgöra lika naturliga delar i processen som t.ex. DFA (Design For Assembly). Jag kommer att beskriva LCA och DFE längre fram. Generellt sett kan man säga att det produktutvecklingsarbete som har gjorts de senare åren har påverkat klimatet positivt. Alla besparingar med resurser är bra för miljön och klimatet. Även kvalitetsarbete leder till mindre miljöbelastning. Två verktyg som är mycket bra att använda sig av för att erhålla en grönare produktutveckling är just LCA och DFE. Dessa två verktyg börjar bli vanligare, i alla fall hos de större företagen som har en mer utarbetat miljöpolicy. Exempel på detta är Vattenfall. Därför har jag valt att fokusera på dessa två verktyg som förslag till delar i en modernare och mer framtidsvänlig produktutvecklingsprocess. 7

8 LCA Life Cycle Assessment (livscykelanalys) En livscykelanalys kan kortfattat beskrivas som en utvärdering av en produkts, en process eller en aktivitets totala miljöpåverkan från vaggan till graven. En vara har flera olika kvalitetsfaktorer: Hållbarhet Driftsäkerhet Prestanda Underhållsmässighet Utseende Felfrihet Säkerhet Miljövänlighet Livscykelanalys är ett systematiskt verktyg som man kan använda när man vill jämföra en produkts, en process eller en aktivets totala miljöpåverkan under hela livscykeln. Tidigare har det varit vanligt att man jämfört hur mycket giftiga ämnen produkten innehåller, hur mycket energi som åtgår för att tillverka den eller hur långt produkten åkt lastbil. Livscykelanalys är en mer rättvis metod att använda om man vill jämföra varor med varandra. Livscykelanalysen kan användas vid produktutveckling för att ta fram en förbättrad produkt som är miljövänligare än sin tidigare version, men kan också användas för att jämföra produkter och processer med varandra. Fler användningsområden är marknadsföring och produktinformation riktat till konsumenterna så att de kan göra ett aktivt val och välja en miljövänligare produkt som på ett standardiserat sätt går att jämföra med konkurrenternas. Analysen delas in i tre moment som ses i modellen nedan. 8

9 Moment 1 Definition av mål och omfattning Målet med en livscykelanalys ska: 1. Entydigt beskriva den avsedda tillämpningen, 2. skälen för studiens genomförande och 3. den avsedda kretsen av mottagare Man delar upp produkten i dess funktion och dess funktionella enhet. Funktionen är arbetet som produkten ska utföra, t.ex. att få gräset klippt. Den funktionella enheten är en referens som t.ex. 1 m 3 vatten eller ett sfäriskt rullager av typen färdigt för försäljning. Moment 2 Inventeringsanalys Detta moment innebär att man tar reda på hur mycket resurser och energi som åtgår för att ta fram en specifik produkt samt hur stora utsläpp i miljön som krävs för detta. Moment 3 Miljöpåverkansbedömning Här används den data som samlades in i inventeringsanalysen i moment 2. Man använder den för att bestämma den totala miljöpåverkan. Detta görs i tre olika steg enligt följande: 1. Definition av miljökategorier o Här definierar man vilka kategorier som ska granskas. Exempelvis försurning, smog, växthuseffekten eller övergödning. 2. Klassificering o Här undersöks vilka miljöeffekter de olika utsläppen har. Exempelvis så påverkar koldioxid växthuseffekten. 3. Karaktärisering o Här räknas den totala påverkan inom varje kategori fram. (Umeå universitet) 9

10 DFE Design for Environment För att förklara DFE har jag valt att citera ett stort internationellt företag som heter WSP. De arbetar mycket med större konstruktioner som till exempel broar och viadukter. Detta för att de flesta större företag har en utarbetat strategi för hur man ska förhålla sig till DFE. Nedan ses en beskrivning av DFE citerat från WSP Sveriges hemsida. Syftet med DFE är att utveckla miljöanpassade produkter med samma eller förbättrat utfall på pris, prestanda och kvalitet jämfört med traditionella arbetssätt. Riskerna för negativ miljö- och hälsopåverkan minskar och mer hållbara produkter utvecklas. Detta minskar riskkostnaderna för företag och samhälle. Produkters goda miljöegenskaper kan dessutom användas i kommunikativt syfte och ge konkurrensfördelar. Första steget är en nulägesanalys som behandlar både produktutvecklingsprocessen och produkternas miljöegenskaper. Processen analyseras med avseende på förmåga att hantera miljöfrågor effektivt och tydligt samt hur miljöfrågor vägs mot andra produktegenskaper. Dessutom bedöms och värderas produkternas miljöbelastning i ett helhetsperspektiv. Utifrån nulägesanalysen granskas och fastställs interna och externa drivkrafter samt krav som påverkar företaget. Därefter identifieras förbättringsområden i arbetsprocessen och i produkterna. Även metoder och verktyg som används i miljöarbetet analyseras och effektiviseras. (WSP Sverige) Vad är det då som kan motivera ett företag att använda sig av DFE? Först har vi interna drivkrafter som till exempel: Chefernas ansvarskänsla Ökat behov av kvalitet hos produkten Ökat behov av att förbättra produktens eller företagets image Ökat behov av att reducera kostnader Ökat behov av innovativ design Ökat behov av att öka de anställdas motivation Generellt kan man säga att dessa kriterier är en bra orsak till att produktutveckla, och i samband med detta då väva in miljötänkandet. Men det finns också externa drivkrafter som till exempel: Staten genom lagstiftning Marknadens krav Social omgivning Konkurrenter Handelsorganisationer Underleverantörer 10

11 Här kommer mer miljömässiga krav in. Staten får som en sista utväg tvinga företag att anpassa produkter och tjänster till miljön. Människan är alltid för snål för att inse sitt eget bästa. Många anser att bara för att det inte är förbjudet så är det OK. Ett exempel är att det inte är förbjudet att köra med urdubbade vinterdäck på sommaren. Men det är fortfarande inte att rekommendera eftersom bromssträckan kan bli upp till 60 procent längre! Vidare så kan det uppstå samhällsförändringar som i sin tur kan påverka drivkrafterna: Ökat tryck i värdekedjan Opinionstryck Energikostnader Avfallshantering (deponering och förbränning) Producentansvar Normer och standarder (ISO 14000) Miljömärkning Informationsskyldighet Uppmätt miljöprestanda i konsumenttest En aktuell samhällsförändring är ju energikostnaden. För ett år sedan var bensinen nära ett pris på 15 kr per liter. Nu när finanskrisen slagit till kostar den bara runt 12 kr litern samtidigt som även elen blivit billigare. Kommer vi då att slösa mer med energin? Hur uppnår man då en miljöanpassad produkt? Det finns ett antal riktlinjer som kan vara värda att ta en titt på. Även om man bara kan eller vill uppfylla några enstaka, så är det alltid bättre än inget alls. Men först och främst bör man göra följande: Bestämma strategi Upprätta kriterielista Generera idéer Koncepturval Detta för att vara helt på det klara med vad man vill åstadkomma. De riktlinjer som nu redovisas nedan visar vilka punkter som man bör koncentrera sig på när det gäller materialval och fästmetoder. Det viktiga är att man är medveten om vilka riktlinjer som finns. Alla steg i rätt riktning är ett framsteg för den klimatvänliga produktutvecklingen. Det är inte troligt att man kan följa alla riktlinjer varje gång. Men är man medveten om alla så är chansen större att man kommer att leva upp till så många som möjligt. 11

12 Generella DFE riktlinjer för materialval DFE-riktlinje Minimera antalet materialtyper. Gör delmontage och oskiljaktiga delar av samma eller kompatibelt material. Delar som innehåller farligt material bör vara synliga och enkla att ta bort. Använd material som kan återvinnas, helst till samma kvalitet. Använd ej material med onödigt hög kvalitet. Använd ex. plast med få additiv Använd metaller innehållandes få legeringar. Påverkan Förenklar separation och återvinning. Minskar behovet av demontering och sortering. Eliminerar delar med negativt värde på ett effektivt sätt. Minskar avfallsmängden och höjer värdet på den uttjänta produkten. Möjliggör återvinning i kombination med material av liknande kvalitet. Bra för återvinningsprocessen. Använd återvunnet material. Märk alla större delar. Stimulerar marknaden för återvunnet material vilket är viktigt för att sluta materialflöden. Lättare att identifiera material och således även återvinna materialet. Generella DFE riktlinjer för fästelement DFE-riktlinje Minimera antalet fästen. Minimera antalet verktyg som behövs för fästborttagning. Försök att använda fästen med samma eller kompatibla material som övriga delen. Fästpunkter ska vara enkla att komma åt. Fästen ska vara enkla att ta bort. T.ex. minimera skruvarnas längd. Om två delar inte är kompatibla gör dem enkla att separera. Kopplingar kan konstrueras för att brytas som ett alternativ till borttagning. Påverkan Den mesta tiden av demonteringen åtgår till borttagning av fästen. Byte av verktyg tar tid = pengar. Demontering kan undvikas Onaturliga rörelser sinkar manuell demontering. Sparar tid i demonteringen. Fragmentering undviks. Snabbar upp demonteringen. (Erik Sundin) 12

13 Produktutveckla produkter Det andra vi behöver göra för klimatet är att vi genom produktutveckling kan minska den belastning på klimatet som vi människor utgör. Genom att ta fram produkter som vi trots allt inte klarar oss utan, på ett klimatvänligare sätt och som är snällare mot klimatet, kan vi bromsa den negativa utveckling vi har sett hos klimatet de senare åren. Om vi t.ex. tar fram smartare uppvärmningsprodukter för våra hem och arbetsplatser, eller kommer på smartare sätt att utföra en viss process på så kan vi bidra till en hållbar utveckling. 40 procent av Sveriges energiförbrukning används till uppvärmning eller kyla av bostäder och lokaler. Detta skulle kunna halveras om vi använder oss av ett mer energieffektivt byggande! (Naturskyddsföreningen i Skåne) Om vi betänker ovanstående citat så inser vi ganska snabbt att det finns energi att spara på uppvärmningen. Tänker man efter så kan man förstå varför också. Många äldre verkstäder och liknande lokaler sköter sin uppvärmning med en stor värmefläkt som går på el. Dessutom är lokalen i många fall helt oisolerad. Här pratar vi om slöseri med el! Det finns utöver detta många villor som värms upp med direktverkande el. För många hushåll är det en allt för dyr investering att byta uppvärmningssätt. Vinsten fås först i det långa loppet, och för många är inte det skäl nog att investera. I Sverige och många andra länder är det ofrånkomligt att vi behöver värma upp våra bostäder under vinterhalvåret. Det behövs fler alternativ, vi måste ta fram fler intressanta uppvärmningsmetoder för att lösa detta problem. Här kan produktutveckling göra mycket för miljön! De senaste åren har flera alternativa uppvärmningssätt dykt upp och blivit populära. Ett exempel är luftvärmepumpen, som förvisso inte är en ny uppfinning, men som genom modernare teknik och ett mer moget samhälle med högre elpriser nu blivit mycket populär. Gasol istället för R134a Ett ämne som jag följt med spänning de senare åren är användandet av gasol (HC) som köldmedium i bilars luftkonditionering. Köldmediets uppgift är att transportera värme från en kallare plats till en varmare, vanligen mellan två så kallade reservoarer. Det har länge varit känt att gasol är ett bra köldmedium. Man har dock inte använt det i bilars luftkonditionering på grund av explosionsrisken. Som jag förstått det så har det främst varit köldmedietillverkarna som avfärdat gasolen och spridit överdrivna rykten i syfte att få fortsätta sälja sina olika köldmedium och tjäna pengar på dessa. För om det går lika bra att använda gasol så finns det ju ingen anledning att använda de traditionella köldmedierna som det gamla R12 och det nya R134a. Gasol är helt miljövänligt och påverkar inte växthuseffekten. Däremot så var det gamla R12 mycket aggressivt mot både ozonlagret och växthuseffekten. Sedan år 2000 är användandet av freoner förbjudet och därmed också R12. I dag används istället R134a, Tetraflouretan, som inte förstör ozonlagret. Däremot belastar även detta köldmedium växthuseffekten alldeles för mycket. Varför använder man då inte gasol istället? Först och främst är det förmodligen på grund av den påstådda brandrisken. Många försök har gjorts för att undersöka möjliga olycksscenarier. Det visade sig dock att det var mycket svårt att få till någon allvarligare incident med gasol som köldmedium i bilens luftkonditionering. 13

14 Vad många inte vet är att R134a är giftigt och kan orsaka hjärtstillestånd vid inandning! (Maclaine-cross, 1997). Så R134a är inte heller ofarligt om det läcker in i kupén. Om gasol läcker ut under motorhuven är risken inte speciellt stor att något allvarligt inträffar. Det som kan vara farligt är om det läcker ut inne i kupén och hittar någon ficka att fastna i under instrumentbrädan och där kan blanda sig med luft till ett olyckligt blandningsförhållande som sedan antänds av något. Sannolikheten för detta är minimal. Luften i kupén byts fort om ventilationen är på. Som jag skrev ovan är det förmodligen allvarligare om det uppstår en läcka med R134a i sådana fall. Alla luftkonditioneringar läcker ut gas med tiden, och efter 5-7 år är i regel systemet tomt. Ofta har bilarna runt 1 kg köldmedium och detta har nu släppts ut i atmosfären. Förutom fördelen med att gasol inte belastar växthuseffekten vid utsläpp i atmosfären så besitter gasol även fördelen att kompressorn som komprimerar gasen i luftkonditioneringssystemet går lättare med gasol. Det betyder att bilen drar mindre bränsle! Nu återstår att se om gasolen kanske har en framtid som köldmedium. Genom rätt produktutveckling ser jag inte att gasol skulle vara sämre än R134a. Det går ju att ta fram anpassade säkerhetssystem med förslagsvis gasolvarnare inne i kupén, liknande det man har i husvagnar och husbilar. Etanolkonvertering av bensinbilar Ytterligare en sak som intresserar mig rörande bilar är etanolkonvertering av bensindrivna bilar. Med relativt enkla medel kan en bil byggas om för att köras på etanol istället för bensin. Detta konverteringskitt är resultatet av produktutveckling och kan bidra till att minska utsläpp av växthusgaser. Nackdelen med att köra på etanol istället för bensin är att bilen blir svår att starta om det är kallt ute. Tillgång till motorvärmare är därför ett krav. Recycle design Ett annat sätt att produktutveckla produkter på är recycle design. Recycle design är ett begrepp som blivit vanligare idag. Vad som menas med recycle design är oftast att man använder skräp för att tillverka en ny produkt som går att sälja. Det kan vara överblivna spillbitar från produktionen som får nytt liv i en produkt, men även uttjänta produkter som demonteras och återanvänds helt eller delvis för att tillverka en ny produkt. Populära produkter att tillverka på detta vis är smycken, anteckningsblock, lampor och möbler. Många av produkterna är svåra att massproducera, utan de säljs i lite mindre skala som exklusiva produkter. Det som är intressant med recycle design är att man använder material som inte kostar något. Spillbitar och skräp är gratis i de allra flesta fall. Om man satsar på recycle design så blir man även medveten om hur mycket värdefullt skräp som företaget har tillgång till och förmodligen kommer man att reflektera över om det inte går att spara in på det, dvs. hushålla med material. Vad man också blir mer medveten om vid arbete med recycle design är demonterbarheten. Helt plötsligt förstår man hur viktigt det är att produkterna går att demontera för att kunna återvinna dem. 14

15 Slutsats För att få vår planet att överleva några generationer till (och ytterligare lite längre), så måste vi börja fundera på vår konsumtion. För att få sälja så många nya produkter som möjligt räknar vi konstruktörer ut en tänkt livslängd på produkten, exempelvis en tvättmaskin eller en DVDspelare. När denna livslängd löpt ut är det inte en så stor att produkten håller speciellt mycket längre till. Här har vi en frontalkrock mellan två olika synsätt vid produktutveckling. Å ena sidan har vi dem som medvetet och utstuderat konstruerar saker med undermålig kvalitet, och på den andra sidan de som anser att lite längre livslängd och avsaknaden av inbyggda fel gör att konsumenterna gärna betalar lite mer för att få en hållbar produkt. Det var bättre förr är det många som brukar säga. För ca 50 år sedan producerades produkter som höll. Ofta överdimensionerade och i våra moderna ögon skottsäkra. Tanken vid framtagningen av dessa produkter var att de skulle hålla så länge som möjligt. Varför kan man inte göra det idag då? Jo, för att då får man inte sälja mer än en produkt till varje konsument eftersom den kommer att hålla i all framtid. Det går det inte att överleva på. Dessutom slösades det rätt friskt med material på den tiden, både i den färdiga produkten och vid tillverkningen och detta kan inte direkt ses som bra för klimatet. Utsläppen för 50 år sedan var inte heller att leka med. På många håll i landet finns det förgiftade industritomter som står öde idag då det är alldeles för dyrt att sanera dem för att kunna bygga på dem igen. I dag har vi alla förutsättningar för att ta fram den ultimata produkten som aldrig går sönder. Men om vi gjorde det skulle de flesta rygga tillbaka när de såg prislappen. Men kan vi inte få slippa dessa produkter som inte håller mer än några år så att tvättmaskinen behöver bytas ut efter 4 år? Jag är övertygad om att vi alla tjänar på detta i längden. Om vi vill fortsätta konsumera på samma sätt som idag så måste vi bli mycket bättre på att ta hand om våra uttjänta produkter och återvinna material i en mycket större utsträckning. Något som är mycket svårt och kostsamt. Verktyget DFE kan användas för att få produkterna lättare att demontera och detta är i princip ett måste. Inom en snar framtid ska material återvinnas i allt längre utsträckning, då får inte ogenomtänkta konstruktioner hindra denna återvinning på grund av att det inte går att demontera produkterna. Enligt mig så bör PU-processen produktutvecklas och i framtiden involvera fler verktyg som tar hänsyn till klimatet. Dessutom bör vi ta fram fler produkter som utför samma arbete som tidigare men som är mer klimatvänliga. Vi bör också försöka hålla tillverkningen kvar i Sverige så länge det går. Detta på grund av ökande bränslepriser som kommer att leda till dyrare frakt i framtiden. Vidare bör vi inse att låglöneländerna kanske inte förblir låglöneländer när välståndet ökar och arbetarna börjar kräva högre lön. 15

16 Referenser Björk, Familjen. Kan gasol (HC) användas som köldmedium i bil? Gör det själv jobb på AC. [Online] [Citat: den ] Erik Sundin, Linköpings universitet. [Online] [Citat: den ] Greenpeace. [Online] [Citat: den ] Jegou, Ingrid Hur påverkar internationell handel klimatet genom transporter? Kommerskollegium. [Online] den [Citat: den ] C3%A5llbar%20utveckling/Handel%20och%20milj%C3%B6%20och%20klimat/Hur_paverkar _internationell_handel_klimatet_genom_tranporter.pdf. Konsumentverket/KO. Remissyttrande angående Kontrollstation [Online] [Citat: den ] Maclaine-cross, Ian Kan gasol (HC) användas som köldmedium i bil? Gör det själv jobb på AC. [Online] den [Citat: den ] Mykänen, Pekka Kina för nyfikna. u.o. : Alfabeta, Naturskyddsföreningen i Skåne. [Online] [Citat: den ] Setra Group. Klimatvänligt trä på Nordbygg-mässan. Setra Group AB. [Online] [Citat: den ] SMHI. Klimatet förändras. SMHI. [Online] [Citat: den ] Umeå universitet, Umeå. Life Cycle Assesment. [Online] [Citat: den ] Wikipedia: C A Breger, C A Breger. Wikipedia. [Online] [Citat: den ] WSP Sverige. Miljöanpassad produktutveckling - Design for Environment. [Online] [Citat: den ] Container/Miljoledning/Miljoanpassad-produktutveckling---Design-for-Environment/. 16

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys - En metod att beskriva en potentiell miljöpåverkan av en nyttighet (produkt, tjänst eller aktivitet) under hela dess livscykel. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys Lokala effekter

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Rücker Nord AB - Miljöhandbok

Rücker Nord AB - Miljöhandbok Rücker Nord AB - Miljöhandbok BL-305 page 1 of 12 Inledning Syftet med denna handbok är att underlätta och ge tips och idéer om vad man kan göra för att förbättra miljöegenskaper när man arbetar med produktutveckling.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9

HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 HANDLEDNING FÖR LÄRARE, ÅRSKURS 7 9 Sverige bidrar till utsläpp utomlands I Sverige minskar utsläppen av växthusgaser men det vi konsumerar ger utsläpp utomlands. Om materialet Årskurs: 7 9 Lektionslängd:

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Miljöverktyg. ESSF05 för E-studenter 24 mars Pål Börjesson. Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola

Miljöverktyg. ESSF05 för E-studenter 24 mars Pål Börjesson. Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Miljöverktyg ESSF05 för E-studenter 24 mars 2015 Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Hållbar utveckling En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Varför återanvända textil?

Varför återanvända textil? Europa minskar avfallet 2011 David Palm IVL Svenska Miljöinstitutet Klimat & Hållbara samhällssystem Naturresurser & Miljöeffekter Luftföroreningar & Åtgärdsstrategier Organisationer, Produkter och Processer

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA)

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) Utvärdering av miljöpåverkan från vaggan till graven Ann Magnuson 2013 Lästips Carlson & Pålsson SIS Förlag 2008 ISBN: 9789171626523 Vad är LCA? är ett

Läs mer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Christer Ericson Varför Design? Vad är EkoDesign? Vad är Ekodesign Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Vad är

Läs mer

Sida 5 av 18. 1 http://www.miljomal.nu/

Sida 5 av 18. 1 http://www.miljomal.nu/ Akademin för Innovation, Design och Teknik Miljöanpassad PU-process Ämnet till denna essä bygger på tanken att när det gäller köp av produkter har människor i vårt samhälle lätt att dra en koppling mellan

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Kartongförpackningen en god förpackning

Kartongförpackningen en god förpackning Kartongförpackningen en god förpackning KARTONGFÖRPACKNINGAR ÄR KLIMATSMARTA Klimatpåverkan från kartongförpackningar är förhållandevis liten. Kartongförpackningars växthusutsläpp är bara en fjärdedel

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Grupp 16 AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Innovation Camp 2016 Tova Lind Cornelia Wårhem Robin Petersson Saad Ali Innehållsförteckning AFFÄRSPLAN - DON T WASTE 1 Affärsidé 3 Bakgrund och vision 3 Hur fungerar

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper Checklistor och exempeltexter Naturvetenskapens texttyper checklista argumenterande text Checklista för argumenterande text Tes Vilken åsikt har du? eller vilken fråga vill du driva? Argument För att motivera

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Klimatsmart mat Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Klimatverktyg. En sammanfattning.

Klimatverktyg. En sammanfattning. TILL FÖRMÅN FÖR FRÄLSNINGSARMÉNS SOCIALA ARBETE Klimatverktyg En sammanfattning. Myrorna har låtit det oberoende miljökonsultföretaget WSP göra ett klimatverktyg för hanteringen av secondhandkläder. Resultatet

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16 Steg 3 Grupp F5 2011-02-16 Innehållsförteckning 3.1 Användarens röst... 3 Kundkrav och kundkedja... 3 Konsumentundersökning... 4 3.2 Kanomodellen... 4 3.3 Vart är pionjärerna på väg?... 5 Bilaga 1... 8

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Miljöledning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Vi underlättar ditt miljöarbete Att arbeta med

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Flergångstextilier Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Att använda flergångstextilier vid operationer är ur flera synpunkter ett helt överlägset val i förhållande till motsvarande produkter

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med PASS Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med 2 3 Hej! Det är jag som är Retoyträdet! Rita en bild på dig själv här. Hur ser jag ut

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Vilket väder?! Pär Holmgren

Vilket väder?! Pär Holmgren Vilket väder?! Christian Runeby inledde och presenterade talarna. Jan Grimlund redogjorde för Miljökvalitetsmålens bakgrund och att det faktiskt finns ett klart samband mellan klimatförändringar och vad

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Energiprojektet. Luftförvärmare

Energiprojektet. Luftförvärmare Energiprojektet Luftförvärmare Vi, TE15, har fått i uppgift att bygga ett energisystem och vår grupp har då konstruerat en luftförvärmare. En luftförvärmare är ett miljövänligt energisystem som använder

Läs mer

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vt. 21/5-2010 1 Innehållsförteckning Sida 1: Rubrik, framsida Sida 2: Innehållsförteckning Sida 3: Inledning, Bakgrund Sida 4: frågeställning,

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet?

2. Klimatförändringar hänger ihop med rättvisa och fred i världen. År 2009 samlades FN för ett möte om klimatförhandlingar. Var hölls det mötet? Vuxenfrågor 1. Fairtrade är en produktmärkning som skapar förutsättningar för anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Var odlas de flesta Fairtrade-certifierade bananer

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Intressenter och krav. Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Vilka intressenter påverkar ett företag?

Intressenter och krav. Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Vilka intressenter påverkar ett företag? Intressenter och krav Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Ekonomi är de redan intresserade av! Diskussionsfråga Vilka intressenter påverkar ett företag? Det gäller att ligga steget före

Läs mer

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige?

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? My Nörrelökke 9c, 19/5 2010 Innehållsförteckning Inledning: s.2 Bakgrund: s.2 Syfte: s.2 Metod: s.2 Resultat: s.2 Slutsats: s.5 Felkällor: s.

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

!! Miljöaspekter!!arbetsmiljö!och!markmiljö!!! BILAGOR:! A:!Miljödeklaration! B:!Materialsäkerhetsdatablad! C:!Livscykelanalys!M!Erlandsson!LVI!

!! Miljöaspekter!!arbetsmiljö!och!markmiljö!!! BILAGOR:! A:!Miljödeklaration! B:!Materialsäkerhetsdatablad! C:!Livscykelanalys!M!Erlandsson!LVI! Miljöaspekter arbetsmiljöochmarkmiljö BILAGOR: A:Miljödeklaration B:Materialsäkerhetsdatablad C:LivscykelanalysMErlandssonLVI Version 1.0 Mars 2013 Sida 1 av 2 Jerol kompositstolpar Miljödeklaration Företagsnamn

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006

Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Christel Cederberg Svensk Mjölk Vattendagarna 21 nov 2006 Disposition Kort om livscykelanalys (LCA) Resultat från LCA av livsmedel Svårigheter vid miljöpåverkansanalys

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Korta. om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön

Korta. om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön BÄST I VÄRLDEN Svenskarna är bäst i världen på att panta. Tack vare det, blir svenskarnas påverkan på miljön mycket mindre än i andra länder,

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

LCA Innovation nr 1 Innovation nr 2 Att miljödeklarera en byggnad Miljödeklarerad byggnad Livscykelanalys

LCA Innovation nr 1 Innovation nr 2 Att miljödeklarera en byggnad Miljödeklarerad byggnad Livscykelanalys Livscykelanalys (LCA) Vad är Livscykelanalys (LCA) LCA beskriver miljöaspekter genom en produkts hela livscykel, från anskaffning av råmaterial till slutlig kvittblivning. Varför LCA? Kartläggning av miljöpåverkan

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Öka andelen förnybar energi

Öka andelen förnybar energi RÅDSLAG VÅRT KLIMAT K L I M A T F R Å G A N Ä R VÅ R T I D S Ö D E S F R Å G A att hindra den globala upp värmningen är avgörande för framtidens livsvillkor. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic PM Strängpressning Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic 1 Innehåll Inledning och Bakgrund... 3 Vad innebär Strängpressning?... 4 Hur går

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven

LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven LIVCYKELANALYS, LCA Från vaggan till graven Varje människas enskilda beslut, inköp och handlingar sprider sig som ringar på vattnet genom hela industrisamhället, genom samhällssektorer, förbi nationella

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson

Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson Presentation av rapporten Robust LCA: Metodval för robust miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) introduktion för nyfikna Martin Erlandsson Tekn Dr Gruppchef Hållbart Byggande 1991: IVL var med och

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer