Att sälja tobak. Vad är en tobaksvara?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att sälja tobak. Vad är en tobaksvara?"

Transkript

1 Att sälja tobak

2 Innehåll Att sälja tobak 3 Vilka regler gäller när man säljer tobaksvaror? 6 Vem kontrollerar att butikerna följer lagen? 12 Kontrollköp 15 Vad händer om man bryter mot tobakslagen? 16 Mer om märkning av tobaksvaror 20 Vad gäller för tobaksskatt? 22 Varför finns det särskilda regler om tobak? 24 En snabbguide till tobaksförsäljning 27 Folkhälsomyndigheten, 2014 ISBN (pdf) ISBN (print) Foto omslag: Sandra Pettersson Foto inlaga: s. 4, 14, 21 thinkstock.com, s. 5 Nettan Oliw, s. 8, 28, 30 Sandra Pettersson, s. 10 Bildbyrå ekegren.se, s. 13 Tina Stafrén, s. 33 Transportstyrelsen, s. 34 Rikkard Häggbom Grafisk produktion och illustration: AB Typoform Tryck: Edita, 2014

3 Att sälja tobak Den här broschyren vänder sig till dig som säljer eller har tänkt börja sälja tobak till konsumenter. Mer detaljerad information finns i tobakslagen (1993:581) och på Folkhälsomyndighetens webbplats, Du kan även vända dig till din kommun för att få stöd och mer information. Rökning är idag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i västvärlden. Även snus har skadliga effekter på hälsan. Åtgärder som hindrar eller försenar en tidig tobaksdebut ger därför en bättre folkhälsa. För att begränsa tobakens skadeverkningar innehåller tobakslagen en rad bestämmelser om handeln med tobaksvaror. Bland annat får tobak inte säljas till någon som är under 18 år, och tobaksvaror måste ha varningstexter som beskriver tobakens skadeverkningar. Vad är en tobaksvara? En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på (EU-direktiv 2001/37/EG). Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa. 3

4

5 Tobaksvaror ska märkas Alla tobaksvaror som säljs i Sverige ska vara märkta med varningstexter på svenska, och texten ska ha en viss storlek och form. Cigarettpaket ska dessutom ha en innehållsdeklaration. Kraven på märkning av tobaksvaror regleras i EU-direktiv 2001/37/EG tobakslagen (1993:581) Folkhälsomyndighetens föreskrifter, FoHMFS 2014:9. Läs mer i avsnittet Mer om märkning av tobaksvaror. Det är straffbart att medvetet tillhandahålla tobaksvaror som är felaktigt märkta. Om du upptäcker felaktigt märkta tobaksvaror bör du kontakta tillverkaren eller importören snarast, så att problemet kan åtgärdas. Under tiden får tobaksvarorna inte tillhandahållas för försäljning. Skatt på tobaksvaror Tobaksvaror ska beskattas enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Läs mer under rubriken, Vad gäller för tobaksskatt. 5

6 Vilka regler gäller när man säljer tobaksvaror? Anmälan om tobaksförsäljning till kommunen Enligt tobakslagen får du inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält det till den kommun där försäljningen ska ske. Anmälningsplikten finns för att kommunen ska kunna kontrollera att lagen följs, göra tillsynsbesök på försäljningsstället och informera om reglerna kring tobaksförsäljning. Anmälan om tobaksförsäljning ska innehålla de uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn, bland annat faktauppgifter om försäljningsstället och dig som näringsidkare. Med näringsidkare menas här den som äger en verksamhet som säljer tobaksvaror till konsumenter. Om försäljningsstället byter ägare så måste den nya ägaren skicka en ny anmälan till kommunen. Du kan få en anmälningsblankett hos din kommun eller ladda ner blanketten från Folkhälsomyndighetens webbplats, Tillsammans med anmälan ska du även skicka in en kopia av ditt egenkontrollprogram som beskriver hur du ska se till att reglerna om tobaksförsäljning följs (se avsnittet Egenkontrollprogram ). Kommunen registrerar sedan din anmälan. 6

7 Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i tobakslagen (1993:581). Du ska dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Det är näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och märkning av tobaksvaror. Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av tobaksvaror till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram. Försäljningsställe Namn på försäljningsstället Postnummer och postort Gatuadress E-post Kontaktperson E-postadress Telefon Antal anställda Ägare Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) Plats för kommunens logotyp Organisationsnummer/personnummer Nedan följer ett förslag på vad ett egenkontrollprogram för tobaksförsäljning kan innehålla. Hjälptexten under rubrikerna beskriver lagens försäljningsregler och kryssrutorna är förslag på rutiner som kan vara ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen. Information om åldersgränsen 18 år För att informera om förbudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till någon som inte har fyllt 18 år ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället. Skylten ska normalt sett placeras vid kassan för att uppfylla kravet på att vara tydlig och klart synbar. Det finns inget som hindrar att ni placerar fler skyltar på andra platser på försäljningsstället. Var är skyltar eller dekaler om åldersgränsen placerade på försäljningsstället? Vid kassan På entrédörren På skyltfönster På beställningsterminal/varuautomat Annat: Egenkontrollprogram Du som näringsidkare är skyldig att själv kontrollera försäljningen av tobaksvaror, det kallas för egenkontroll. En del av egenkontrollen är att du måste ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa tobakslagens försäljningsregler. Alla butiker och andra försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett egenkontrollprogram. Du som är näringsidkare ska skicka in en kopia av programmet till kommunen tillsammans med din anmälan om tobaksförsäljning. Det är lämpligt att ditt egenkontrollprogram förvaras på ditt försäljningsställe, så att det är lättillgängligt vid ett tillsynsbesök. Programmet är tänkt som ett stöd för dig och din personal, för att du som är näringsidkare ska kunna säkerställa att försäljningsreglerna följs. I egenkontrollprogrammet bör du beskriva åtgärder för att förhindra problem i samband med försäljningen. Det är viktigt att programmet Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) är aktuellt är förankrat hos personalen uppmärksammas i det dagliga arbetet. Sköter du inte egenkontrollen eller kravet på egenkontrollprogram kan kommunen vidta administrativa sanktioner mot dig som näringsidkare för att få dig att rätta till felen, se avsnittet Vad händer om man bryter mot tobakslagen?. Om du behöver hjälp med egenkontrollprogrammet kan du kontakta din kommun. Du kan se exempel på egenkontrollprogram på Folk hälso myndighetens webbplats, 7

8 Information och stöd till anställda Du som är näringsidkare ska ge personalen den information och det stöd de behöver för att kunna följa reglerna för försäljning av tobaksvaror. Du bör även informera personalen om hur de ska hantera konflikter som kan tänkas uppstå, exempelvis om en ung kund inte vill visa legitimation. Det är särskilt viktigt att ung och oerfaren personal får detta stöd. Unga anställda kan också få stöd från mer erfaren personal under hela arbetstiden. Ett annat exempel är att lägga tobaksförsäljningen i en särskild kassa med erfaren personal. Det är lämpligt att regelbundet gå igenom egenkontrollprogrammet och reglerna för tobaksförsäljning med personalen. En nyanställd behöver dessutom information innan han eller hon börjar sälja tobak. Det är bra att dokumentera när de anställda blivit informerade för att försäkra sig om att all personal har fått information om försäljningsställets rutiner och tobakslagens försäljningsregler. Det är också viktigt att informera alla anställda om deras personliga straffansvar, se avsnittet Vad händer om man bryter mot tobakslagen?.

9 Åldersgräns och ålderskontroll Det är inte tillåtet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till någon som inte har fyllt 18 år. Det är kassapersonalens ansvar att säkerställa att kunden är tillräckligt gammal. Den som står i kassan ska begära legitimation om han eller hon är osäker på kundens ålder. Om kunden inte kan visa en giltig legitimation får den som står i kassan inte sälja tobak till kunden. Det kan vara svårt att enbart genom utseendet bedöma en ung persons ålder. Många butiker löser detta genom att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år. Åldersgränsen gäller alla former av försäljning. Det betyder att köparens ålder ska kunna kontrolleras vid all tobaksförsäljning även via till exempel tobaksautomater eller internet. Du som är näringsidkare ska organisera försäljningen på ett sådant sätt att personer under 18 år inte kan köpa varorna. Information om åldersgränsen På varje försäljningsställe ska det finnas minst en tydlig och klart synbar skylt eller dekal med information om åldersgränsen 18 år. Det är lämpligt att ha dekalen vid kassan. Du kan beställa dekaler med information om åldersgränsen på Folkhälsomyndighetens webbplats, ÄR DU UNDER 25 ÅR? VISA LEGITIMATION 18 ÅR VID KÖP AV TOBAK 9

10 Förbud att sälja vid misstanke om langning Det är inte tillåtet att sälja eller lämna ut en tobaksvara om det finns misstankar om att tobaksvaran kommer att lämnas vidare till en person under 18 år, det vill säga langas till någon som är för ung. Denna risk måste bedömas av den som står i kassan i varje enskilt fall. Var uppmärksam om ungdomar samlas utanför försäljningsstället. Då finns det risk för att en person som är över 18 år handlar tobak och lämnar över till personer under 18 år. Försäljningsförbudet gäller när kassapersonalen förstår eller borde förstå att det är fråga om langning. 10

11 Förbud mot styckeförsäljning av cigaretter Det är förbjudet att sälja lösa cigaretter (styckevis) eller cigarettpaket med färre än 19 cigaretter. Detta förbud gäller inga andra tobaksvaror än cigaretter. Marknadsföring Det är förbjudet att marknadsföra tobaksvaror på reklamskyltar utanför försäljningsstället och i skyltfönster. Inne på försäljningsstället får reklamen och marknadsföringen av tobaksvaror inte vara påträngande eller uppsökande, och den får inte uppmana människor att använda tobak. Vad som ska anses som påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak får bedömas i varje enskilt fall. Marknadsföringen bör dock placeras på den plats på säljstället där tobaksvarorna säljs, annars kan meddelandet anses som uppsökande. Uttryck såsom Billigt köp nu! ska undvikas eftersom de kan ses som en uppmaning till att använda tobak. För mer information, kontakta din kommun alternativt Konsumentverket på telefon eller besök deras webbplats 11

12 Vem kontrollerar att butikerna följer lagen? Tillsyn Både kommunen och Polismyndigheten är tillsynsmyndigheter över handeln med tobaksvaror. Det betyder att båda myndigheterna utövar tillsyn och kontrollerar att försäljningen inte bryter mot tobakslagens regler. Polisens huvudsakliga uppgift är att ingripa vid brott. Kommunens uppgift är istället främst att arbeta förebyggande. För kommunen handlar det om att kontrollera och använda administrativa sanktioner för att se till att reglerna om tobaksförsäljning följs men också om att informera och ge stöd. Läs mer under rubriken Administrativa sanktioner. För att finansiera tillsynsverksamheten har kommunen rätt att ta ut en tillsynsavgift. Kommunen bestämmer själv hur mycket näringsidkarna ska betala i tillsynsavgift. När kommunens och polisens tjänstemän gör tillsynsbesök på försäljningsställen har de rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen. De har även rätt att få de upplysningar, handlingar och liknande som behövs i tillsynsarbetet. Vidare kan kommunen eller polisen besluta att omhänderta en tobaksvara om försäljningen bryter mot tobakslagen eller de anslutande föreskrifterna eller om det är uppenbart att du tänker sälja varan i strid med lagen. Du som är 12

13 näringsidkare kan få tillbaka varan om bristen kan rättas till, men i annat fall får tillsynsmyndigheten förstöra tobaksvaran. Det finns också andra tillsynsmyndigheter som kontrollerar att tobakslagens försäljningsregler följs; länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Konsumentverket. Länsstyrelsen är regional tillsynsmyndighet och Folkhälsomyndigheten är central tillsynsmyndighet över tobakslagens försäljningsregler. Konsumentverket är den centrala tillsynsmyndigheten över reglerna om marknadsföring av tobaksvaror. Kommunerna har dock den omedelbara tillsynen över marknadsföring på eller i omedelbar anslutning till säljstället.

14

15 Kontrollköp För att undersöka om ett försäljningsställe har bra rutiner för ålderskontroll kan kommunen göra kontrollköp. Det innebär att en person som ser ung ut testar om det går att handla tobak, utan att visa legitimation. Hur går ett kontrollköp till? Kommunen anlitar en person som har fyllt 18 år för att utföra ett kontrollköp. För att metoden ska vara effektiv så sker köpet utan att du får veta något i förväg. Det är däremot viktigt att alla som arbetar inom detaljhandeln känner till att kommunen kan komma att göra kontrollköp och anledningen till detta, så du bör därför informera din personal om vad kontrollköp innebär. Efter kontrollköpet kommer den som handlägger ärendet hos kommunen att ta kontakt med dig för att berätta om resultatet. Då kan kommunen också försäkra sig om att du och din personal har förstått reglerna på området och anledningen till att det finns en åldersgräns. Ett kontrollköp får inte användas av kommunen som underlag för någon administrativ sanktion. Det betyder att du som näringsidkare exempelvis inte kan få försäljningsförbud på grund av resultatet från ett kontrollköp. Kontrollköp kan dock hjälpa dig som näringsidkare att förbättra dina rutiner för att upprätthålla åldersgränsen. Kommunen är ett stöd i detta förbättringsarbete. 15

16 Vad händer om man bryter mot tobakslagen? Det finns två typer av sanktionsmöjligheter i tobakslagen. För det första kan polis och åklagare använda straffrättsliga sanktioner när ett brott har begåtts. Brottet gäller då olovlig tobaksförsäljning och kan ge böter eller fängelse. För det andra kan olika tillsynsmyndigheter använda administrativa sanktioner för att åstadkomma en förändring i framtiden. Det kan till exempel handla om att näringsidkaren måste flytta marknadsföring som är felaktigt placerad. Straffrättsliga sanktioner Det finns ett personligt straffansvar i tobakslagen som innebär att du och din personal kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är straffbart att sälja en tobaksvara till någon som inte har fyllt 18 år sälja en tobaksvara när det finns särskild anledning att anta att tobaksvaran kommer att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år (langning) tillhandahålla tobaksvaror som är felaktigt märkta, till exempel saknar varningstexter eller har en felaktig varningstext. 16

17 Du som är näringsidkare kan straffas om du säljer tobak utan att först ha anmält det till kommunen fortsätter att sälja tobak trots att kommunen har gett dig ett försäljningsförbud tillhandahåller tobaksvaror som är felaktigt märkta, till exempel saknar varningstexter eller har en felaktig varningstext. Läs mer under rubriken Mer om märkning av tobaksvaror. En domstol kan även ge näringsidkare företagsböter vid olovlig tobaksförsäljning, exempelvis om näringsidkaren tillhandahåller tobaksvaror som är felaktigt märkta. Det finns även straffrättsliga sanktioner i andra lagstiftningar som gäller tobaksvaror. Sanktionerna gäller bland annat skattebrott försäljning av cigaretter på annat sätt än i originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspris smuggling olovlig befattning med smuggelgods. För mer information om skatt, kontakta Skatteverket på telefon För mer information om införsel, kontakta Tullverket på telefon

18 Administrativa sanktioner Om du som är näringsidkare bryter mot reglerna i tobakslagen kan kommunen besluta om administrativa sanktioner, exempelvis ett förbud eller föreläggande, med eller utan vite. Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av en domstol. Summan kan bestämmas i förväg och kan uppgå till flera tusen kronor. Kommunen får besluta om förbud och förelägganden på de områden som kommunen har tillsyn över: handel med tobaksvaror marknadsföring på försäljningsstället märkning av tobaksvaror. Kommunen kan också förbjuda dig som näringsidkare att sälja tobaksvaror om du på ett allvarligt sätt bryter mot reglerna i tobakslagen eller gör det flera gånger. Försäljningsförbudet gäller då i högst sex månader. Om kommunen bedömer att ett försäljningsförbud är en alltför sträng sanktion kan du i stället först få en varning, för att markera att kommunen uppfattar överträdelsen som allvarlig. Du kan överklaga beslut om administrativa sanktioner till allmän förvaltningsdomstol. 18

19 Sanktionsmöjligheter på nationell nivå Otillåten marknadsföring som är ett led i ett tobaksbolags nationella marknadsföring kan Konsumentverket förbjuda, förbudet ska förenas med vite. Konsumentverket kan även vända sig till en domstol för att förhindra bolaget att fortsätta marknadsföra sina produkter på ett visst sätt. Detsamma gäller kravet på att tillverkaren eller importören ska märka tobaksvaror korrekt; om så inte sker kan Folkhälsomyndigheten agera med ett förbud eller föreläggande och kan förstöra omhändertagna tobaksvaror. 19

20 Mer om märkning av tobaksvaror Varningstexter och innehållsdeklaration I Sverige och inom EU ställs särskilda krav på märkning av tobaksvaror. Om du medvetet tillhandahåller tobaksvaror till försäljning som är uppenbart felaktigt märkta kan du dömas till dagsböter eller fängelse i upp till sex månader. Här nedan finns fakta om några av dessa krav på märkning av tobaksvaror. För mer detaljerad information se: EU-direktiv 2001/37/EG tobakslagen (1993:581) Folkhälsomyndighetens föreskrifter FoHMFS 2014:9 som finns att hämta på Varningstexterna ska vara på svenska och ha en viss storlek och form. Alla tobaksvaror som är avsedda att rökas ska ha en varningstext på två sidor av varje förpackning. Varningstexterna på tobaksvaror som är avsedda att rökas är mer varierande och fler till antalet än den varningstext som krävs för exempelvis snus, tuggtobak och andra tobaksvaror som inte röks. 20

21 Cigarettpaket är de förpackningar som är mest reglerade. Förutom tryckta varningstexter ska de även ha en tryckt innehållsdeklaration som uppger halt er na av tjära, nikotin och kolmonoxid i cigarettröken. Vilseledande produktbeskrivningar Tobaksvaror får inte ha förpackningar där texter, namn, varumärken och bilder eller andra märken ger intrycket av att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra. Det får till exempel inte finnas uttryck såsom låg tjärhalt, light, ultra light, svag, lätt och mild på förpackningarna. 21

22 Vad gäller för tobaksskatt? Enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska tobaksskatt betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak. Som cigaretter respektive röktobak beskattas även rökprodukter som inte innehåller tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna för cigaretter respektive röktobak. Liknande bestämmelser finns även för cigarrer och cigariller. Tobaksskatt ska därför även betalas för vissa produkter som inte innehåller tobak, till exempel örtcigaretter och rökmassa till vattenpipa. Aktuella skattesatser finns på Skatteverkets webbplats Tobaksskatt ska i normalfallet betalas i grossistledet, till exempel då tobaksvaror tillverkas i eller förs in till Sverige. Tobaksskatten ska betalas till Skatteverket eller Tullverket. För mer information om vem som ska betala tobaksskatten och vid vilken tidpunkt, kontakta Skatteverket på telefon eller besök deras webbplats Skyldighet att betala tobaksskatt kan i vissa fall komma ifråga för den som innehar tobaksvaror. Det ska då vara fråga om tobaksvaror som skulle ha beskattats i Sverige vid en tidigare tidpunkt, men där beskattning ändå inte har skett. 22

23 Detaljhandelsprismärkning Cigaretter får endast tillhandahållas för försäljning i originalförpackningar som märkts med uppgift om detaljhandelspriset, det vill säga det högsta pris som det är tillåtet att sälja cigarettförpackningen för i detaljhandeln. Priset fastställs normalt av tillverkaren eller importören. Den som säljer cigaretter på annat sätt än i originalförpackning märkt med detaljhandelspriset kan dömas till böter eller fängelse i sex månader. 23

24 Varför finns det särskilda regler om tobak? Tobak påverkar hälsan Sverige har en restriktiv tobakspolitik och en tobakslag för att skydda människor från tobakens skadeverkningar. Andelen personer som röker i Sverige har mer än halverats under de senaste tjugo åren. Men i åldern år är det fortfarande 21 procent som använder tobak varje dag, och runt 16 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de röker eller snusar. I årskurs 2 på gymnasiet är motsvarande siffra 33 procent. Ungefär hälften av de ungdomar som har testat att röka gjorde det första gången vid 13 års ålder eller tidigare. Andelen personer som röker har minskat under de senaste åren, men antalet cigaretter per person som röker har ökat bland både unga och vuxna. FAKTA OM RÖKNING: Cigarettrök innehåller cirka kemiska ämnen varav flera är cancerframkallande. Ett 50-tal sjukdomar har ett direkt samband med rökning, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, lungcancer och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Varannan person som röker dör i förtid och förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livslängd. 24

25 Varje år orsakar rökning cirka insjuknanden i olika sjukdomar och cirka personer dör varje år i Sverige till följd av sin egen rökning. Vattenpipsrökning bidrar till samma sjukdomar som cigarettrökning. 9 av 10 vuxna som röker varje dag började före 18 års ålder. FAKTA OM SNUSNING: Snus innehåller flera kemiska ämnen som antingen är cancerframkallande eller som sannolikt orsakar cancer. Snus innehåller nikotin som är starkt beroendeframkallande. Snusbruk medför sannolikt en ökad risk för ett antal allvarliga sjukdomar. Hur minskar vi tobaksbruket? Sveriges övergripande tobakspolitiska mål är att minska tobaksbruket. Särskilt viktiga åtgärder för att minska andelen som röker och snusar är: ökat pris på tobaksvaror genom skattehöjningar förstärkt marknadsföringsförbud av tobaksvaror minskad tillgång till tobaksvaror ökad tillgång till tobaksavvänjning fler rökfria miljöer i samhället. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om tobak. 25

26 Kolmonoxid bilavgaser Arsenik dödligt gift Glykol kylarvätska Nikotin insektsgift Toluen lösningsmedel Hexamin tändvätska Metan sumpgas Fenol desinfektionsmedel Aceton nagellacksborttagning CIGARETTER INNEHÅLLER Formaldehyd balsameringsvätska, canceroch allergiframkallande Vätecyanid dödligt gift Butan cigarettändarbränsle Kadmium tungmetall Metanol raketbränsle, desinfektionsmedel Vinylklorid plasttillverkning Ammoniak gödningsrengöringsmedel och över andra ämnen... t.ex. socker (dämpar nikotinsmaken), kakao (vidgar luftrören) och mentol (bedövar strupen). Bly skadar nervsystemet Kvicksilver miljögift som skadar nervsystemet Krom kan ge hudallergi SNUS INNEHÅLLER Nitrosaminer cancerframkallande Arsenik dödligt gift Nikotin beroendeframkallande och kärlsammandragande, insektsgift 26

27 En snabbguide till tobaksförsäljning En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa. Till näringsidkare Du ska anmäla all typ av tobaksförsäljning oavsett var försäljningen sker. Det gäller alltså även försäljning via till exempel torghandel, rökrum, tobaksautomat eller internet. Anmälan skickar du till den kommun där försäljningen ska ske. Du ska skicka in en kopia av ditt egenkontrollprogram till kommunen. Du ska sätta upp skyltar eller dekaler för att informera om åldersgränsen 18 år. Du får inte ha tobaksvaror till försäljning som saknar varningstext eller är felaktigt märkta. Du får inte ha någon marknadsföring inne på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak. Du får inte marknadsföra tobaksvaror på reklamskyltar utanför försäljningsstället eller i skyltfönster. 27

28 28 Du ska informera din personal om reglerna för tobaksförsäljning och ge dem det stöd de behöver. Kom ihåg att informera din personal om att kommunen kan göra kontrollköp. Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror. Du kan dömas till böter eller fängelse om du säljer tobak utan att först ha anmält det till kommunen, om du fortsätter att sälja tobak trots att kommunen gett dig ett försäljningsförbud eller om du tillhandahåller tobak som är felaktigt märkt.

29 Till kassapersonal Du får inte sälja eller lämna ut en tobaksvara till någon som inte fyllt 18 år. Du ska alltid begära legitimation om du är osäker på kundens ålder. Du får inte sälja en tobaksvara om du misstänker att kunden kommer att lämna tobaksvaran till någon som är under 18 år (det räknas som langning). Du får inte sälja eller lämna ut en tobaksvara som saknar varningstext eller är felaktigt märkt. Varningstexterna på tobaksvaror ska vara på svenska. Du får inte sälja tobaksvaror i form av lösa cigaretter eller i förpackningar med färre än 19 cigaretter. Du kan dömas till böter eller fängelse om du lämnar ut tobaksvaror till någon som är under 18 år, eller om du borde förstå att det är fråga om langning. Du kan även dömas om du lämnar ut tobak som är felaktigt märkt. Mer information om reglerna i tobakslagen (1993: 581) finns på Folkhälsomyndighetens webbplats, När det gäller tobaksförsäljning kan du också kontakta kommunen, länsstyrelsen, Konsumentverket, Skatteverket, Tullverket och Polismyndigheten. 29

30

31 Att tänka på vid egenkontroll Utbildning och information: När och hur informeras personalen? Information till kunderna: Var finns dekalerna som informerar om åldersgränsen? Kassarutiner: Vilka rutiner finns för att hindra försäljning till kunder som inte fyllt 18 år? Hur motverkas langning? Får ung personal särskilt stöd? Åtgärder: Vilka interna åtgärder finns om försäljningsreglerna inte följs? Märkning av tobaksvaror: Vilka rutiner finns för att kontrollera att tobaksvarorna är korrekt märkta? Dokumentation: Hur dokumenteras egenkontrollen, det vill säga rutiner, utbildningstillfällen med mera? Kom ihåg att ung personal kan ha svårt att vägra sälja tobak till jämnåriga. Därför kan det vara bra att alltid ha vuxen personal tillgänglig som stöd. Du kan också välja att bara sälja tobak i en särskild kassa med erfaren personal. 31

32 32 Några praktiska råd till personalen i kassan Tänk på att alltid begära legitimation om du är osäker på kundens ålder. När någon ser ut att vara under 25 år och vill köpa tobak be om legitimation. Kom ihåg att den som fyllt 18 år normalt inte har något emot att visa legitimation. Om kunden inte ser tillräckligt gammal ut och inte kan visa legitimation, förklara att du inte har rätt att sälja tobak till honom eller henne. Var uppmärksam på mopedkörkorten. De ser ut som körkort för bil, men personen kan vara under 18 år. Mopedkörkortet har beteckningen AM och en ritad bild av en moped längst ned. Du har rätt att vägra sälja tobak om du misstänker att det bryter mot reglerna i tobakslagen. Tala om för kunden att du riskerar böter eller fängelse om du bryter mot lagen. Misstänker du att någon med rätt ålder tänker lämna tobaksvaran till någon som inte har fyllt 18 år? Förklara då att du måste fråga om detta. Om svaret inte övertygar dig ska du vägra att sälja varan. Var uppmärksam om ungdomar samlas utanför försäljningsstället. Då finns det risk för att en person över 18 år handlar tobak och lämnar över den till personer under 18 år. Om du misstänker att detta ska hända får du inte sälja tobak till den personen. En kund som inte får köpa tobak kan börja argumentera eller bli aggressiv. Då ska du själv ta det lugnt. Var tydlig med ditt budskap och förklara att det inte lönar sig att diskutera. Be om möjligt en chef eller kollega att hjälpa till.

33 Om en kund gör något olagligt observera vad som händer och gör anteckningar när det hela är över. Du kan behövas som vittne. Ring polisen om det behövs. Berätta vad som har hänt för din chef. Vänd dig till din kommun om du vill ha ytterligare råd och vägledning. LEGITIMATIONSKONTROLL. Observera att mopedkörkorten ser ut som vanliga körkort, men innehavaren kan vara under 18 år. 33

34 Kan du se vem som har fyllt 18 år? Visst är det svårt att bedöma en persons ålder bara på utseendet? SVAR. Övre raden från vänster till höger: 18 år, 17 år, 21 år, 17 år. Nedre raden: 17 år, 18 år, 15 år, 18 år. 34

35

36 Den här broschyren vänder sig till dig som säljer eller har tänkt börja sälja tobaksvaror till konsumenter. Här kan du läsa om tobakslagen, vilka regler som gäller vid försäljning av tobaksvaror, vad som räknas som tobaksvaror, om krav på märkning och vem som är ansvarig för att lagen följs. I slutet får du praktiska råd och tips om vad du ska tänka på inför egenkontrollen. Informationen är framtagen av Folkhälsomyndigheten tillsammans med representanter från länsstyrelser, kommuner, SKL, branschorganisationer, Konsumentverket, Tullverket och Skatteverket. Solna Nobels väg 18, Solna Östersund Forskarens väg 3, Östersund.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak

Regler och råd vid försäljning av tobak Regler och råd vid försäljning av tobak Innehåll 3 Inledning 4 Försäljning av tobak 5 Regler vid försäljning av tobaksvaror 6 Vad händer om man bryter mot lagen? 7 Tillsyn 8 Egenkontrollprogram exempel

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 1(7) Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD

Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD Att sälja folköl SNABBGUIDE OCH PRAKTISKA RÅD Folkhälsomyndigheten, 2014 ISBN 978-91-7603-388-3 (pdf) ISBN 978-91-7603-389-0 (print) Foto omslag: thinkstock.com Foto inlaga: Transportstyrelsen Grafisk

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl och tobak till konsumenter

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Utveckling Socialtjänsten i Dalsland Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 1 Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Att sälja tobak. titel. Undertitel

Att sälja tobak. titel. Undertitel Att sälja tobak titel Undertitel Innehåll 1 ATT SÄLJA TOBAK 4 Vilka regler gäller när man säljer tobaksvaror? 10 Vilka kontrollerar att tobakslagen tillämpas SOM den ska? 12 Vad händer om man bryter mot

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c Tobakslagen (1993:581) SOCIALFÖRVALTNINGEN Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över

Läs mer

Egenkontrollsprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för tobaksförsäljning BLE 057 2015-09-09 Egenkontrollsprogram 1/6 Tillsyn Alla försäljningsställen av tobak får tillsynsbesök av oss på Miljö- och byggmyndigheten. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Egenkontrollsprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Tobakslagen (1993:581, 12 c ) Alkohollagen (2010:1622, 5 kap, 5) Folköl Tobak Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak får tillsynsbesök

Läs mer

Vilka regler gäller när man säljer folköl?

Vilka regler gäller när man säljer folköl? Att sälja folköl Innehåll Att sälja folköl 3 Vilka regler gäller när man säljer folköl? 5 Vem kontrollerar att butikerna följer lagen? 12 Kontrollköp 15 Vad händer om man bryter mot alkohollagen? 16 Varför

Läs mer

Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare Egenkontrollprogram för E-cigaretter och påfyllningsbehållare 23 i lagen om elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare (2017:425) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja E-cigaretter

Läs mer

Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning

Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning Företagsnamn: Egenkontroll för tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett egenkontrollprogram enligt tobakslagen 12c. Syftet med programmet

Läs mer

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN Din roll som ansvarig för tillsyn Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för beslut om tobaksförsäljning. Tobak

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter ska

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning, folköl och läkemedel 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror, folköl och läkemedel

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581)

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 1 Socialkontoret Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Information Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i tobakslagen (1993:581).

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Sidan 1 av 8 Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om detaljhandel med folköl Detaljhandel med folköl är tillåtet

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581), 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror och folköl till

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid. Datum för upprättande av egenkontrollen

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid. Datum för upprättande av egenkontrollen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN EGENKONTROLL Tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) SIDA 1 (6) OBS! Spara egenkontrollprogrammet i butiken. Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 23 lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Värt att veta om egenkontrollprogram Du som

Läs mer

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING 1 (5) EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING Därför egenkontroll De välkända hälsoriskerna med att använda tobak är bagrunden till att det finns särskilda krav om hur försäljning till konsumenter får

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 23 lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Värt att veta om egenkontrollprogram Du som

Läs mer

Org. nr. / Personnr. För att informera om åldersgränsen ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället.

Org. nr. / Personnr. För att informera om åldersgränsen ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället. Sida 1 (6) MÖNSTERÅS KOMMUN, Miljökontoret Box 54, 383 22 MÖNSTERÅS 0499-171 51, miljo@monsteras.se EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING 12 c Tobakslagen (1993:581) Du som tänker sälja tobaksvaror

Läs mer

Anmälan om försäljning av folköl och tobak

Anmälan om försäljning av folköl och tobak Anmälan om försäljning av folköl och tobak Blankett O 1(6) Försäljningsställe Namn på butik eller restaurang Gatuadress Postnummer och postort Telefon E-postadress Vid internetförsäljning uppge adressen

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Miljö- och byggavdelningen Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram

Läs mer

ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt. Företag och ägaruppgifter. Fakturaadress (om annan än ovan) Försäljningsställe. Obligatorisk bilaga

ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt. Företag och ägaruppgifter. Fakturaadress (om annan än ovan) Försäljningsställe. Obligatorisk bilaga Samhällsbyggnadskontoret Box 706, 572 28 OSKARSHAMN DATUM ANMÄLAN Försäljning av tobaksvaror enligt 12c Tobakslagen Anmälan skickas till: Samhällsbyggnadskontoret Box 706 Oskarshamn Företag och ägaruppgifter

Läs mer

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl? Folköl & tobak FOLKÖL Vad är folköl? Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen alkoholdryck.

Läs mer

TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017.

TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017. Birgitta Roth 0410-73 30 00 Birgitta.roth@trelleborg.se TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017. Beslutad av Socialnämnden 2016-08-29 Avgifter beslutad av Kommunfullmäktige 2017-01-30. Trelleborg1000,

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 och 8 kap 8 Alkohollagen Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Anmälan skickas till: Orust kommun, Medborgarservice, 473 80 HENÅN

Anmälan skickas till: Orust kommun, Medborgarservice, 473 80 HENÅN Försäljningsställe Namn på butik eller restaurang: Gatuadress: Telefon: Postnummer och postort: E-postadress: Vid internetförsäljning uppge webbadressen: Ägare Bolagsnamn: Gatuadress: Telefon: Organisationsnummer:

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Information i Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska enligt tobakslagen 12c ha ett egenkontrollprogram. Syftet är att skapa goda rutiner

Läs mer

Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning

Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning Egentillsynsprogram för tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror skall enligt tobakslagen 12c ha ett egentillsynsprogram. Syftet är att skapa goda rutiner

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Information från Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Miljöenheten Februari 2010 Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Information Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i tobakslagen (1993:581).

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl TOBAK Försäljning av tobak Vad är tobak? En tobaksvara är en vara som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak,

Läs mer

Information om åldersgränsen För att informera om åldersgränsen ska du ha tydliga och klart synbara skyltar på försäljningsstället.

Information om åldersgränsen För att informera om åldersgränsen ska du ha tydliga och klart synbara skyltar på försäljningsstället. Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl, tobak och/eller e- till konsumenter ska ha ett egenkontrollprogram som visar att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i alkohollagen

Läs mer

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl. Socialförvaltningen 1 (7) Försäljningsställe Ägare/Bolag Försäljningsansvarig : Krav vid försäljning Alkohollagen (2010:1622) 5 kap 5 Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

Läs mer

Riktlinjer för egentillsynsprogram vid tobaksförsäljning

Riktlinjer för egentillsynsprogram vid tobaksförsäljning RIKTLINJER FÖR EGENTILLSYNSPROGRAM www.fhi.se 2005-11-24 Dnr 05-0740 Riktlinjer för egentillsynsprogram vid tobaksförsäljning Bakgrund Tobak orsakar allvarliga hälsorisker och är beroendeskapande. Ju tidigare

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobaksvaror skall enligt alkohollagen 5 kap 6 och tobakslagen 12c ha ett

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobak ska ha ett egenkontrollsprogram (5 kap 5 alkohollagen 2010:1622 och

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner.

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. 871 86 Härnösand 0611-34 90 00 vasternorrland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Regler och råd vid försäljning av tobak

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- & folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks- & folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks- & folkölsförsäljning Egenkontroll avseende: tobak folköl Datum: Försäljningsställe: Ägare: Organisationsnummer: Butiksägare/försäljningsansvarig: Antal anställda: Värt att

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av Individnämnden 2013-04-04, IN 131/13 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Skyddslagstiftningar... 5 1.2 Kommunens ansvar... 5 2 Folköl 6 2.1 Försäljning och servering av folköl... 6 2.2 Anmälan och egenkontroll...

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av e-cigaretter

Egenkontrollprogram för försäljning av e-cigaretter Egenkontrollprogram för försäljning av e-cigaretter Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobak

Kontrollköp av folköl och tobak Kontrollköp av folköl och tobak Kan du se vem som har fyllt 18 år? Visst är det svårt att bedöma en persons ålder bara på utseendet? SVAR. Övre raden från vänster till höger: 18 år, 17 år, 21 år, 17 år.

Läs mer

Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror

Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror Branschriktlinje - Livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror Besöksadress: Regeringsgatan 60 Postadress: 103 29 Stockholm, Sverige Tel: 08-762 78 05 Svensk Dagligvaruhandel

Läs mer

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning 5 kap. 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning Inledning i Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobaksvaror ska enligt alkohollagen 5 kap 6 och tobakslagen 12c ha ett egenkontrollprogram.

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) 1 (5) Bra att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid SAF-IFO-0151-111212 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN EGENKONTROLL 1 (5) Detaljhandel eller servering av öl klass II 2,25 3,5% (folköl) OBS! Spara egenkontrollprogrammet i butiken. Bra att veta om

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL SN2009/73 1 (5) Ulrica Fornstedt Tillståndshandläggare Tfn: 0171-62 51 90 E-post ulrica.fornstedt@enkoping.se RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL Kommunens ansvar Kommunen

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning och servering av folköl 8 kap 8 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för försäljning och servering av folköl 8 kap 8 alkohollagen (2010:1622) Egenkontrollprogram för försäljning och servering av folköl 8 kap 8 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över

Läs mer

Att sälja folköl eller tobak

Att sälja folköl eller tobak S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E Att sälja folköl eller tobak Kort information till folköl- och tobakshandlare Vad är folköl? Folköl är en dryck med en alkoholhalt över 2,25 och upp

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98).

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98). Tobakslag [9601] ÖVRIGT Tobakslag Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE

1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE 1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE.. 2(7) EGENKONTROLLROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENKONTROLL - Utse försäljningsansvarig - Informera nyanställd personal - Repetera

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel i Upplands-Bro kommun Antagen av Bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 39 Dnr 16/0020-490 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll

Alkoholservering på särskilda boenden. Egenkontroll Alkoholservering på särskilda boenden Egenkontroll Folkhälsomyndigheten, 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter

ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter ANMÄLAN om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter Försäljning av folköl enligt Alkohollagen 5 kap 5 Servering av folköl enligt Alkohollagen 8 kap 8 Försäljning av tobak enligt Tobakslagen

Läs mer

GÅSHAGA SJÖKROG AB (Restaurang Bryggan)

GÅSHAGA SJÖKROG AB (Restaurang Bryggan) EGENTILLSYNSPROGRAM FÖR FÖRSÄLJNING AV TOBAK ÖVER DISK RISKNIVÅ Mellan EGENTILLSYNSPROGRAM FÖR FÖRSÄLJNING AV TOABAK ÖVER DISK GÅSHAGA SJÖKROG AB (Restaurang Bryggan) Rev 1 2013-01-11 Alexander Lanefelt

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Enheten för serveringstillstånd Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska enligt tobakslagen 12c upprätta ett egenkontrollprogram.

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Riktlinjer Sida 1 (7) 2013-10-31 Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel 1.1 Ansvarsfördelningen

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösands kommun Kramfors Kramfors kommun Örnsköldsvik

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel

Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel Egenkontrollprogram för försäljning av nikotinläkemedel Information från September 2009 Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer nikotinläkemedel ska ha ett egenkontrollprogram enligt

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/övrigt 1. Tobakslag (1993:581) Uppdaterad:

Import- och exportföreskrifter/övrigt 1. Tobakslag (1993:581) Uppdaterad: Import- och exportföreskrifter/övrigt 1 Inledande bestämmelse 1 [9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser

Läs mer

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning

Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Egenkontrollprogram för Folköl-, tobak- och läkemedelsförsäljning Checklista för den person som ansvarar för försäljningsställets egenkontroll. Informera samtliga som arbetar på försäljningsstället om

Läs mer

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Preventionsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-02-28 Handläggare Håkan Olsson Telefon: 076-1290024 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-03-23 Redovisning av genomförd

Läs mer

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl. Socialförvaltningen 1 (5) Försäljningsställe Ägare/Bolag Försäljningsansvarig : Krav vid försäljning Alkohollagen (2010:1622) 5 kap 5 Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

Läs mer

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning Enheten för serveringstillstånd Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl och tobaksvaror ska enligt alkohollagen 5 kap.

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter; beslutade den 24 juli 2009. KOVFS 2009:7 Utkom från trycket den 29

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Kommunens

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Örebro län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Askersund Askersunds kommun Degerfors Degerfors Hällefors Hällefors Hallsberg Hallsbergs

Läs mer

Egenkontrollsprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollsprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollsprogram för tobaksförsäljning Information Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer tobak ska ha ett egenkontrollsprogram (12 tobakslagen 1993:581). Syftet är att skapa goda rutiner

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Kommunens namn: Älmhults

Läs mer

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL PERSONAL GÄSTER Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL HUR VAR DET NU IGEN? Du kanske redan känner till vilka regler som gäller för dig som säljer

Läs mer