Innehållsförteckning del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning del 2"

Transkript

1 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och arbetsrätt sid 27 Berättelser och fråga om ansvarsfrihet sid 49 EFTERMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 51 Val av partiorgan sid 51 val av partiordförande, val av partisekreterare, val av fem övriga ledamöter i verkställande utskottet Full sysselsättning sid 54 arbetsmiljö, arbetsliv och arbetsrätt Full sysselsättning sid 61 ekonomisk politik och skefrågor Konkurrera med kunskap inte med låga löner sid 80 förskola, grund- och gymnasieskola KVÄLLENS FÖRHANDLINGAR sid 104 Konkurrera med kunskap inte med låga löner livslångt lärande, högskola, forskning, kultur och media sid 143 handel näringspolitik, infrastruktur, regionalpolitik samt jordbruk, skog och fiske sid 173 Protokollet är uppdelat i tre delar. En samlad innehållsförteckning över beslut och anföranden finns sist i del 3. Motioner, partistyrelsens utlåtanden över motioner och partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer finns tryckta i separata volymer.

2 2

3 Måndagen den 31 oktober 2005 Förmiddagens förhandlingar Förmiddagens förhandlingar inleddes klockan Dagordningens punkt 9.2 Politiska riktlinjer Full sysselsättning Dagordningens punkt 12 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör full sysselsättning Forts behandling (tidigare behandlade på sidan 253, del 1). Ordförande: Ulla Lindqvist Sekreterare: Bengt Harju och Berit Stockhaus Föredragande: Pär Nuder och Wanja Lundby-Wedin Inledning Pär Nuder, partistyrelsens föredragande: Partivänner! Låt mig gå rakt på sak: Jag skulle inte bli förvånad om Arbetsmarknadsstyrelsen i dag kommer redovisa antalet nyanmälda lediga jobb nu ökar kraftigt. Så har skett under en ganska lång tid. Och märk väl detta sker två månader innan regeringens politik för fler jobb träder i kraft vid årsskiftet. Det är ju först då hushållen får stärkt köpkraft i form av höjda barnbidrag. Det är då som småföretagen får förbättrade villkor. Det är då högskolan får nya resurser. Det är också då ni i kommuner och landsting kan börja anställa de plusjobben. Redan nu vet vi vi även nästa år kommer kunna säga: Sverige har högre tillväxt, lägre inflation, starkare offentliga finanser, betydligt högre sysselsättningsgrad och lägre arbetslöshet än övriga Europa. Vad beror det här på? Beror det på vi har låga sker i Sverige? Beror det på vi har en liten offentlig sektor? Beror det på det är lätt avskeda människor i Sverige? Eller beror det på, för ta nyliberalernas senaste Columbi ägg, vi har låga ersättningsnivåer i trygghetsförsäkringarna? 3

4 4 Nej, det beror inte på det. Vi har höga sker i Sverige. Vi har en stor gemensam sektor. Vi har en rättvis arbetsrätt och vi har generösa ersättningsnivåer i de sociala försäkringarna. Vad beror det alltså på? Det är viktigt svara på den frågan. Det är svaret på vilka som är Sveriges konkurrensfördelar, och det är dem vi ska förstärka ytterligare med ny och bättre politik. Mitt svar är följande: Vår första stora konkurrensfördel är vi i Sverige har en tradition av vara öppna mot omvärlden. Vi är frihandelsvänner. Vi är internationellt orienterade. Vi är en supermakt på den afrikanska kontinenten till följd av långvarigt solidaritetsarbete. Att vara öppen mot omvärlden är i en globaliserad ekonomisk miljö en konkurrensfördel i sig själv. Men det räcker inte. Vi tar inte till vara globaliseringen som finns mitt ibland oss. Om sysselsättningsgraden hade varit lika hög bland de invandrade svenskarna som bland oss infödda svenskar hade fler människor haft arbete. Och kom då ihåg tumregeln: Om fler är i arbete i privat sektor ökar BNP med 1 procent, och när BNP ökar med 1 procent ökar inkomsterna och minskar utgifterna till den offentliga sektorn med sammanlagt miljarder kronor. Där har ni finansieringen till den satsning på äldreomsorgen som vi ska göra under de kommande åren. Vår andra stora konkurrensfördel har göra med vi är välutbildade och yrkesskickliga. Förskola, grundskola, gymnasieskola, högskola, forskning, spjutspetsforskning i världsklass allt detta satsar vi miljardbelopp på. Det stärker Sverige i kunskapsekonomin. Det skapar konkurrenskraft. Men det räcker inte. Det duger inte vi har ungdomar, inte minst många unga pojkar och män, som alltför tidigt lämnar skolan med alltför dåliga kunskaper. De växande överskott som vi kan se framför oss komma under de kommande åren måste i ökad utsträckning riktas till denna mycket, mycket sköra grupp. Vi måste finna och formulera en politik som fångar upp den grupp som inte kommer gå direkt från gymnasieskolan till högskolan. Den tredje stora konkurrensfördelen är vi har en stark samhällsekonomi. Visst, man kan diskutera justera en sk här eller ett system där, men det kan aldrig förta det grundläggande för skapa arbete och tillväxt, nämligen överskott i stället för underskott, låg inflation och låga räntor. Men detta får vi aldrig ta för givet. Just nu rycks det och dras i vårt skesystem. En sk ska sänkas här, en sk ska sänkas där. Och det är precis den deben de vill ha, som inte behöver och vill ha sker för finansiera en stor, generös gemensam sektor. Vi behöver i stället ta ett samlat grepp om skepolitiken, göra det som Ingvar Carlsson gjorde för 15 år sedan, samla ihop oss kring en stor ny skereform, och den ska vi sjösätta direkt efter nästa val. Och då, mina vänner, ska fördelningspolitiken stå i förgrunden för våra reformambitioner. Den fjärde stora, viktiga konkurrensfördelen har göra med vi är

5 bäst i världen på jämställdhet och familjepolitik. Mödravård, bvc, dagis, maxtaxa, föräldraförsäkring vi lever på en annan planet jämfört med andra länder när det gäller en modern familjepolitik. Och den är inte bara bra för barn och föräldrar. Den gagnar också en hög kvinnlig förvärvsfrekvens. Det är en enorm konkurrensfördel i en globaliserad ekonomisk miljö där vi ser den demografiska utmaningen runt hörnet. Jämställdhet bygger konkurrenskraft. Men det räcker inte vara bäst på jämställdhet, Vi måste bli bättre. Särskilt måste kvinnors arbetsvillkor förbättras. Om människor i framtiden vänder ryggen till arbete i vården och omsorgen därför de inte får växa som människor även på sina arbetsplatser, då kommer kvaliteten i välfärdstjänsterna gå ned. Då kommer de som har råd köpa sig tidigare och snabbare vård och tryggare omsorg. Och då kommer skerevolten komma som ett brev på posten. Därför, mina vänner, måste vi nästa mandatperiod klättra betydligt mycket högre upp på den kompetensstege som vi har rest för dem som jobbar i vården och omsorgen. Den femte konkurrensfördelen är Sverige har kommit väldigt långt i omställningen till ett hållbart samhälle. Nya marknader öppnas för företag som har förstått morgondagens konsumenter kommer efterfråga gröna produkter och gröna tjänster i större utsträckning. Men här gäller det undvika det bästa blir det godas fiende, som kanske är risken. Miljöpolitiken måste därför i framtiden i större utsträckning bygga på stimulanser och samarbetslösningar. Det ska vara lönsamt och raktivt handla och tänka grönt. Miljöteknikexporten omsätter i dag kan ni tänka er fantastiska 25 miljarder kronor. Den är en framtidsbransch, och den ska vi stödja än mer. Och staten, den sektor som vi just nu har direkt ansvar för, måste gå före. Därför ska upphandlingen av gröna bilar i den statliga sektorn öka till 35 procent. Vår sjätte stora konkurrensfördel är vi har ett samarbetsklimat i Sverige, inte minst på arbetsmarknadens område. Vi har insett Sverige är konkurrenskraftigt utan stora konflikter. Det går en röd tråd från 1930-talets Saltsjöbadsavtal till det sena 1900-talets industriavtal. Men det räcker inte luta sig mot gårdagens segrar (läs Vaxholm). Dessutom måste nya konflikter undvikas i framtiden, särskilt där vi vet de nya jobben kommer finnas. Rörmokaren, hårfrisörskan, hantverkaren, butiksföreståndaren många gånger är villkoren för småföretagarna betydligt mycket mer lika villkoren för en löntagare än de är för villkoren för optionsdirektörerna i de stora börsbolagen. Det är med den utgångspunkten vi måste formulera en progressiv socialdemokratisk politik för landets småföretagare byggd på samverkan i stället för konflikt. Den sjunde konkurrensfördelen är Sverige är mer förändringsbenäget än många andra länder. Vi har gått igenom enorma strukturomvandlingar. 5

6 6 Varven, teko, Bergslagen, regementsstäderna hela tiden en successiv omvandling av Sverige som många gånger har varit fruktansvärt tuff och jobbig för de människor som direkt har berörts. Ändå har vi bejakat förändringar. Till och med de fackliga organisationerna som per definition har kämpa för jobben har ställt upp på rationaliseringarna. Varför? Det berättade Göran Persson i sitt inledningstal häromdagen. Vi har byggt broar för människor gå på från det gamla till det nya. En planka i den bron kallar vi för a-kassa, en annan för aktiv arbetsmarknadspolitik, en tredje för komvux och kunskapslyft. Men det räcker inte, vi måste öka tilliten och tilltron till trygghetsförsäkringarna. Vi ska ha generösa ersättningsnivåer. Just därför måste vi se till a-kassan och sjukförsäkringen verkligen är omställningsförsäkringar och ingen permanent försörjning. Återigen broar från gammalt till nytt, inte en livboj vid det gamla. Att finna en väg tillbaka till arbetslivet för dem som är långtidsarbetslösa, långtidssjuka, arbetshandikappade för dem som är förtidspensionerade och som fortfarande kan arbeta är en huvuduppgift för oss socialdemokrater. Vad är det jag har linjerat upp här? Jo, en dagordning för nästa mandatperiod. Bejaka öppenheten mot omvärlden, stärk integrationen, utbildning för alla i livets olika skeden, en stark offentlig ekonomi med ett robust skesystem, jämställdhet som konkurrenskraft, en grön omställning som hävstång för tillväxt, samarbete på arbetsmarknaden, en stärkt tillit till välfärden. Klarar vi detta, då klarar vi jobben. Och klarar vi jobben, då klarar vi både vara och förbli världens mest barnvänliga samhälle och i framtiden bli det bästa samhället åldras i klassisk socialdemokratisk ekonomisk politik. Men en sak till som den ekonomiska politiken med socialdemokratiskt signum måste innehålla är alltid utjämna skillnader. Jag vill ge två bilder för illustrera vad det handlar om. Jag har varit på BB tre gånger i mitt liv, en gång för 43 år sedan jag ska erkänna jag inte kommer ihåg särskilt mycket av det en gång för tolv och år sedan och en gång för nio år sedan. Den där gången för tolv år sedan slog det mig hur små, hur sköra och lika de små bebisarna är. Visst, de har lite olika hårfärg, men de är ändå små, sköra och väldigt lika. Den andra bilden är från Åkersberga sjukhem, där min mormor tillbringade sina sista dagar i livet. Det som slog mig när jag kom dit var hur små, hur sköra och lika de gamla är i livets slutskede. Så lika är vi i början och i slutet, men så väldigt olika däremellan. Visst, vi är olika. Men ska det behöva vara så olika? Den största olikheten och den största orättvisan finns mellan dem som har jobb och dem som inte har jobb. Därför är det allt annat överskuggande målet för en socialdemokratisk

7 ekonomisk politik full sysselsättning, arbete åt alla precis det vi nu håller på diskutera. Dagordningens punkt Politiska riktlinjer Trygghet på vägen från gamla jobb till nya Dagordningens punkt 12.1 Partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring Forts behandling (tidigare behandlade på sidan 254, del 1) Ordförande: Annika Nilsson Sekreterare: Bengt Harju och Berit Stockhaus Föredragande: Hans Karlsson, Anneli Hulthén och Luciano Astudillo Deb Hans Karlsson, partistyrelsens föredragande: Jag kommer ta upp några områden i ganska stora sjok, och jag börjar med frågan om det lokala inflytandet som vi deberade i går. För rekonstruera det vi pratade om i går ska jag läsa det lilla stycket i det nya förslaget till riktlinjer som handlar om det lokala inflytandet: Arbetsmarknadspolitiken ska utformas utifrån lokala, regionala och nationella behov. Sedan föreslog jag en ny mening som ska infogas där, som lyder Ambitionen ska vara vidareutveckla och stärka det reella, lokala inflytandet över arbetsmarknadspolitiken. Bara på så sätt kan vi effektivt matcha de arbetslösas resurser med arbetsmarknadens behov och ligga steget före och gripa in när företagens, den offentliga sektorns behov skiftar eller bristyrken riskerar uppstå. Detta kan nästan inte sägas tydligare om vi är ense om vi ska ha en nationell arbetsmarknadspolitik, men med bättre fungerande och starkare lokalt inflytande än i dag. Syftet med yrkandena i de motioner och de förslag till ändringar i riktlinjerna som ni har fört fram är, menar jag, faktiskt uppfyllda med dessa ändringar i riktlinjerna. Därmed kan vi manifestera en stark enighet om en av socialdemokratins kärnfrågor, den aktiva arbetsmarknadspolitiken, som innebär nya livschanser för hundratusentals arbetslösa och som internationellt blivit ett kännemärke för svensk arbetarrörelse. 7

8 8 Nu går jag över till yrkandena om lokal samverkan. Motionerna som tar upp behovet av bättre samverkan mellan arbetsförmedling, fack, arbetsgivare och andra aktörer är, menar jag, tillgodosedda i förslaget till riktlinjer efter de ändringar som vi gjorde inför deben i går. Nästa område som jag vill ta upp är ungdomarna och ungdomsarbetslösheten. Det är många som har yrkat på nya skrivningar när det gäller ungdomsarbetslösheten. Vi har tagit till oss detta, och utifrån era förslag har vi skärpt texten i riktlinjerna. Den text som finns under rubriken Krafttag mot ungdomsarbetslösheten skulle med det förslag som jag nu lägger fram få följande lydelse: Många unga har stora svårigheter komma in på arbetsmarknaden. Det föder ett utanförskap som vi inte kan acceptera. Allra mest utsa är de som inte har avslutat grundskola och gymnasium. Ingen ung människa ska behöva gå utan arbete eller utbildning. Alla ska ges möjlighet till egen försörjning. Kampen för ungdomar ska få jobb, utbildning eller del av aktiva åtgärder är därför extra viktig. Vi vill införa lärlingsplatser där utbildningen i kärnämnen och yrkesanpassade ämnen förläggs till en eller flera arbetsplatser. Vi vill också göra särskilda satsningar på arbetslösa akademiker genom praktikplatser i privata företag och tidigarelägga anställningar inför kommande generationsväxlingar i offentlig sektor. Nästa område som jag vill beröra lite utförligare är a-kassan. Många har yrkat på tydligare skrivningar om a-kassan, om nivån och om taket ska följa löneutvecklingen. Jag menar detta är tillgodosett i partistyrelsens tydliga motionsutlåtande på sidan 65. Jag ska ändå läsa upp stycket, eftersom det är viktigt vi samlas kring det som är partistyrelsens förlag när det gäller a-kassan. En del av det utlåtandet lyder: Partistyrelsen vill taket i arbetslöshetsförsäkringen ska höjas så de allra flesta löntagare verkligen får 80 procent i ersättning. Några rader längre ned kommer följande: Partistyrelsen prioriterar nu en höjning av taket i arbetslöshetsförsäkringen framför en höjning av ersättningsnivån och avskaffandet av karensdagar. Inriktningen ska också vara taket i arbetslöshetsförsäkringen ska följa löneutvecklingen. I en höjning av taget ligger också stegvis avveckla den så kallande hundradagarsregeln. Sedan går jag över till några separata förslag som jag vill kommentera. Teres Lindberg, Stockholm, har ett förslag som gäller sidan 7, rad 30 i förslaget till utlåtandet. Hon vill tillfoga en ny mening efter meningen som slutar med från samhället. Den nya föreslagna meningen från Teres lyder: För detta krävs en utvecklad samverkan mellan myndigheter och organisationer. Det här hör alltså hemma under integrationsavsnittet jag glömde säga det. Jag yrkar bifall till Teres Lindbergs förslag.

9 Det finns två förslag till ändringar i riktlinjerna från Marie-Louise Dangardt, Gävleborg, och Susanne Stenlund, Örebro län. Jag yrkar avslag på era förslag. Detta avser också avsnittet om integration i de politiska riktlinjerna men jag föreslår en alternativ förändring på sidan 7, rad 28 efter meningen som slutar med ska får börja arbeta. Den nya, korta meningen lyder: Etableringen för nyanlända måste därför förbättras. Jag yrkar bifall till denna mening, som är partistyrelsens förslag till förändring med anledning av Susannes och Marie-Louises förslag. Leif Hård, Södermanland, har i riktlinjerna på sidan 7, rad 11, yrkat vi ska byta ut ordet hjälp i en mening mot stöd. Jag tycker detta är lysande, och jag yrkar bifall till Leif Hårds förslag. Slutligen förslaget från Britt-Marie Glad, Jönköpings län, till ändring av riktlinjerna på sidan 7, rad 43, ändra ordet jobbmöjlighet till arbetstillfälle. Jag yrkar bifall till Britt-Marie Glads förslag. Jag yrkar därefter avslag på övriga förslag, bifall till partistyrelsens utlåtande över motionerna och bifall till partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer avsnitt 2.2. Britt Westerlund, Norrbotten: Jag uppfade inte, Hans Karlsson, om du yrkade avslag eller tillstyrkte mina förslag. Annika Nilsson, tjänstgörande ordförande: De förslag Hans inte nämnde yrkar partistyrelsen avslag på. Han har nämnt de yrkanden som han föreslår bifall till; övriga är det avslag på. Britt Westerlund, Norrbotten: Jaha; det var alltså förslaget om tidigare insatser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Då vill jag yrka bifall till den -satsen. Annika Nilsson, tjänstgörande ordförande: Alla förslag ligger kvar. Lilly Bäcklund, Västerbotten: Jag är nöjd med partistyrelsens nya skrivning under avsnittet om ungdomsarbetslösheten, utifrån man har tagit med de förslag som jag hade i går, nämligen använda begrepp som utbildning, praktik och arbete. Som en konsekvens av det tycker jag partistyrelsen borde ha justerat texten längst ned på sidan 3, genom även där använda de begreppen, utbildning, praktik och arbete. Då kan jag också vidhålla den formuleringen. Annika Nilsson, tjänstgörande ordförande: Alla yrkanden som ni lämnade in under gårdagen kommer vi ta ställning till. Partistyrelsen har yrkat bifall till några och avslag på de flesta, och vi kommer ställa dem emot varandra. 9

10 Förslag motioner Följande förslag förelåg: Partistyrelsens utlåtanden över motionerna C1:1-3, C2, C3:1-3, C4:1-4, C5:1-5, C6, C7:1-4, C8, C9:1-2, C10:5-10 samt 12 och 14, C11, C12, C14:1-3, C15:1-2, C16, C17, C18:1-2 och 4, C19:1-4, C20:1-3, C21:1-2, C22, C23, C24:1-5, C25, C26, C27, C28:1-3, C29:1-2, C30, C31, C32:1-2, C33:1-3, C34:1-2, C35, C36:1-2, C37:1-2, C38:1-2, C39, C40, C41,C42:1-2, C43, C44, C45, C46:1-3, C47, C48, C49:1-2, C50, C51, C52, C53, C54:1-2, C55, C56, C57:1-2, C58, C59:1-2, C60, C61:1-3, C62:1-2, C63:1-5, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73:1-2, C74, C75, C84:7, C87, C104:3, C116:1 och 3 samt C141:1: bifalla motionerna C3:1 och 3, C5:1-2, C15:2 och C116:1 och 3, avslå motionerna C11, C14:1, C16, C20:2-3, C43, C47, C56 och C72, anse motionerna C1:1-3, C2, C3:2, C4:1-4, C5:3-5, C6, C7:1-4, C8, C9:2, C10:5 och 7, C9:1, C10:6, 8-10, 12 och 14, C12, C14:2-3, C15:1, C17, C18:1-2 och 4, C19:1-4, C20:1, C21:1-2, C22, C23, C24:1-5, C25, C26, C27, C28:1-3, C29:1-2, C30, C31, C32:1-2, C33:1-3, C34:1-2, C35, C36:1-2, C37:1-2, C38:1-2, C39, C40, C41, C42:1-2, C44, C45, C46:1-3, C48, C49:1-2, C50, C51, C52, C53, C54:1-2, C55, C57:1-2, C58, C59:1-2, C60, C61:1-3, C62:1-2, C63:1-5, C64:1-2, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C73:1-2, C74, C75, C84:7, C104:3 och C141:1 besvarade med hänvisning till partistyrelsens utlåtanden. Under deben framfördes följande förslag: Sven-Erik Bucht, Norrbotten: Bifall till motion C6, C19:1 2 och C25:1. Ewa-Leena Johansson, Örebro län: Bifall till motion C10:12. Jan Anders Lindfors, Blekinge: Bifall till motion C45. Annelie Karlsson, Skåne: Bifall till motion C51. Carina Grönhagen, Gotland: Bifall till motion C63:1. 10

11 Lorents Burman, Västerbotten: Bifall till motion C69. Margreth Johnsson, Norra Älvsborg: Bifall till partistyrelsens utlåtanden över motionerna C3:1, C5:1-2 och C116:1. Sven-Åke Thoresen, Gävleborg: Bifall till motionerna C22, C24:1, C25:1, C26:1, C27 och C32:1 och 2. Carina Blank, Gävleborg: Bifall till motion C25:1. Jana Nilsson, Halland: Bifall till motion C25:1. Greger Lindqvist, Västerbotten: Bifall till motion C25:1. Anna-Caren Sätherberg, Jämtland: Bifall till motion C6. Jasenko Omanovic, Västernorrland: Bifall till motion C19:1 och 4. Peter Persson, Jönköpings län: Bifall till motion C1:1-2. Jeanette Andreasson Sjödin, Blekinge: Bifall till motion C8:1. Beslut motioner Kongressen beslöt: efter votering med röstsiffrorna 195 mot 140 (5 ombud avstod) bifalla partistyrelsens utlåtande över motion C6, bifalla motion C19:1, efter votering med röstsiffrorna 178 mot 153 (10 ombud avstod) bifalla motion C19:4, efter votering med röstsiffrorna 194 mot 139 (9 ombud avstod) bifalla motion C1:3, efter försöksvotering bifalla motion C22:1, bifalla motion C25:1, bifalla motion C26:1, 11

12 efter votering med röstsiffrorna 181 mot 148 (10 ombud avstod) bifalla motion C32:2, efter försöksvotering bifalla partistyrelsens utlåtande över motion C40:1, efter försöksvotering bifalla partistyrelsens utlåtande över motion C19:2, efter försöksvotering bifalla partistyrelsens utlåtande över motion C19:3, efter försöksvotering bifalla partistyrelsens utlåtande över motion C10:12, efter votering med röstsiffrorna 199 mot 135 (6 ombud avstod) bifalla motion C45:1, efter försöksvotering bifalla partistyrelsens utlåtande över motion C63:1, efter försöksvotering bifalla motion C63:2, efter försöksvotering bifalla partistyrelsens utlåtande över motion C66:1, efter votering med röstsiffrorna 166 mot 158 (14 ombud avstod) bifalla partistyrelsens utlåtande över motion C69:1, i övrigt bifalla partistyrelsens utlåtanden över motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring. Förslag politiska riktlinjer Följande förslag förelåg: Partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer kapitel 2.2 Trygghet på vägen från gamla jobb till nya, med de förändringar som partistyrelsens föredragande föreslagit i det dokument som delats ut till kongressen: 12

13 2.2 Trygghet på vägen från gamla jobb till nya Att fundera över om det inte är dags byta arbete kan vara en bra känsla. Det finns en lockelse i det våga klivet, få lära sig nya saker, ta ett växande ansvar, lära känna nya arbetskamrater. Det är också något som är bra för samhället. När människor växer med nya uppgifter ökar våra gemensamma kunskaper och resurser. Men varje människa som fått värk i rygg och nacke, eller som börjar få svårt sova på grund av jobbiga tankar om arbetet och chefen, eller plötsligt blivit varslad vet också hur oändligt tungt det kan vara lämna sitt arbete. Man blir i ett slag av med den trygghet, gemenskap och mening som jobbet har stått för. I tider av snabb omvandling kommer fler behöva ta det tunga steget. Drabbas man därtill av en personlig ekonomisk katastrof kan uppgiften bli övermäktig. Vi socialdemokrater vägrar se en utveckling där en period av arbetslöshet innebär man tvingas oroa sig för sin ekonomi, kanske förklara för barnen man behöver flytta till ett billigare boende i stället för ägna sig helhjärtat åt söka ett nytt jobb. Krav ska ställas, men det är ovärdigt ett välfärdssamhälle lägga hela den ekonomiska bördan av arbetslösheten på den enskilde som oftast inte själv kan påverka om jobbet försvinner. Tvärtom är vi är övertygade om trygghet är avgörande för hur väl vi som människor klarar en snabb omvandling. Tryggheten är produktiv, den skapar utveckling, eftersom trygga människor vågar. Trygga människor orkar ställa om, se också det positiva, ta nya tag. Den som är otrygg klamrar sig hellre fast vid det gamla. Här går en tydlig ideologisk skiljelinje: Ska vi möta arbetslösheten med sänkta löner eller chans till utbildning? Ska den arbetslöse och sjuke skylla sig själv, eller har vi ett gemensamt ansvar för varandra? Är ensam stark, eller är vi starka tillsammans? Varje person som behöver hjälp med ta sig in på arbetsmarknaden eller som befinner sig i övergången från ett gammalt jobb till ett nytt ska få individuell hjälp oavsett om det gäller värdering av kunskaper, kompetenshöjning, rehabilitering, specialisering eller flytt till en ny ort. Arbetsmarknadspolitiken ska utformas utifrån lokala, regionala och nationella behov. Bara på så sätt kan vi effektivt matcha de arbetslösas resurser med arbetsmarknadens behov och ligga steget före och gripa in när företagens och den offentliga sektorns behov skiftar eller bristyrken riskerar uppstå. Alla kan bidra till utvecklingen inte bara de med hög kompetens och lång erfarenhet, inte bara de fullt friska eller svenskfödda. 13

14 14 Svenska löntagare utmanas nu av krav på kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring och en nedrustad arbetsmarknadspolitik. Arbetarrörelsen vill öka tryggheten och ta kampen mot arbetslösheten: En arbetsmarknadspolitik som ligger steget före. Vi vill utveckla nya broar gå på, från det gamla till det nya. Alla som förlorar sitt arbete ska få hjälp snabbt, och hjälpen ska vara anpassad efter var och ens individuella förutsättningar. För klara de utmaningar som finns på arbetsmarknaden krävs ett bättre samarbete mellan arbetsförmedling, fackliga organisationer, arbetsgivare och andra aktörer. Alla ska veta man kan vända sig till arbetsförmedlingen för kvalificerad hjälp. Praktikplatser, plusjobb, prova-på-jobb ska utvecklas Arbetsmarknadspolitiken måste också samverka med de insatser som görs genom trygghets- och omställningsavtal av arbetsmarknadens parter. Krafttag mot ungdomsarbetslösheten. Många unga har stora svårigheter komma in på arbetsmarknaden. Ingen ung människa ska behöva gå utan arbete eller utbildning. Alla ska ges möjlighet till egen försörjning. Vi vill införa lärlingsplatser där utbildningen i kärnämnen och yrkesanpassade ämnen förläggs till en eller flera arbetsplatser. Vi vill också göra särskilda satsningar på arbetslösa akademiker genom praktikplatser i privata företag och tidigarelagda anställningar inför kommande generationsväxlingar i den offentliga sektorn. Ett jämlikt samhälle bättre integration. Att som invandrare få ett arbete med arbetskamrater och nya arbetsuppgifter är ofta det bästa sättet lära känna ett nytt land. Vi vill alla som har kommit till Sverige som flyktingar så snabbt som möjligt ska få börja arbeta. Alla ska få en tydlig handlingsplan där gemensamma åtaganden specificeras från den enskilde och från samhället. Språkstudier ska kunna ske parallellt med arbete och praktik, och arbetet med validering och certifiering ska intensifieras. Särskilda satsningar behövs mot diskriminering och långtidsarbetslöshet. Vi vill se generösa anställningsstöd och andra satsningar för dem som har varit arbetslösa länge. Sysselsättningen bland invandrade svenskar måste öka kraftigt. Alla behövs. Att ha ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder är ännu förtvivlat ofta lika med bli diskriminerad. Att känna sig utesluten, nonchalerad, isolerad eller kränkt är ingen ovanlighet vare sig i vardagslivet eller i yrkeslivet. Som grupp har funktionshindrade sämre ekonomi, sämre utbildning och svårare få arbete än andra. Det är en signal till många människor deras insatser inte behövs en signal som för oss socialdemokrater är oacceptabel. Vi vill alla ska ha samma självklara rätt till ett aktivt liv. Ett handikapperspektiv måste genomsyra politiken, på alla nivåer, i alla delar. För upprätthålla och skapa fler

15 jobbmöjligheter och stärka människor som därigenom får arbete vill vi också höja taket i lönebidraget. Vi vill säkerställa höjningen medför fler kan anställas i allmännyttiga organisationer. För allmännyttiga organisationer ska ersättningen fortsätta vara 90 procent. Höjt tak i a-kassan. Inkomsttryggheten ska inte urholkas av prisstegringar. I dag får långt ifrån alla ut 80 procent av sin lön vid arbetslöshet. Det är en oroande utveckling. Inga arbetslösa ska tvingas acceptera underbetalda jobb med dåliga arbetsvillkor. Under nästa mandatperiod vill vi höja taket i a-kassan kraftigt så de allra flesta får 80 procent av sin lön i ersättning vid arbetslöshet. Fackföreningarnas ansvar för a-kassan ska bevaras och finansieringen av försäkringen får inte vältras över på individerna. Under deben framfördes följande förslag: Hans Karlsson, partistyrelsens föredragande: Tillägg till fjärde stycket, efter meningen Arbetsmarknadspolitiken ska utformas utifrån lokala, regionala och nationella behov : Ambitionen ska vara vidareutveckla och stärka det reella lokala inflytandet över arbetsmarknadspolitiken. Leif Gren, Örebro län: Tillägg på sidan 6, rad 49: Arbetsmarknadspolitiken ska utifrån lokala, regionala och rikstäckande behov aktivt matcha de arbetslösas resurser med arbetsmarknadens behov och ligga steget före och gripa in när företagens och den offentliga sektorns behov skiftar eller bristyrken riskerar uppstå. Förslaget återtogs. Sven-Åke Thoresen, Gävleborg: Tillägg på sidan 7, rad 10-15: Vi vill se ett bättre samarbete mellan arbetsförmedling, fackliga organisationer, offentlig sektor och näringsliv. Alla ska veta man kan vända sig till arbetsförmedlingen för kvalificerad hjälp. Nya lösningar ska utvecklas för möta en ny tids krav. För klara detta så måste arbetsmarknadspolitik och reglerverk utformas så förutsättningarna ökas för ett reellt samarbete mellan kommunen, landsting och försäkringskassa. Förslaget återtogs. Carina Blank, Gävleborg: Ändring på sidan 7, rad 12 under rubriken En arbetsmarknad som ligger steget före : Vi vill se ett bättre samarbete mellan arbetsförmedling, näringsliv, fackliga organisationer och offentlig sektor. Alla ska veta man kan vända sig till arbetsförmedlingen för kvalificerad hjälp. Nya lösningar ska utvecklas för möta en ny tids krav. För klara detta måste arbetsmarknadspolitik och regelverk utformas så förutsätt- 15

16 ningarna ökar för ett reellt samarbete mellan kommuner, landsting, försäkringskassa och andra lokala och regionala aktörer. Stefan Fredriksson, Kronoberg: Ändring på sidan 7, rad 11: Vi vill se ett bättre samarbete mellan den samlade fackföreningsrörelsen, arbetsförmedling, näringsliv och den offentliga sektorn. Förslaget återtogs. Sven-Erik Bucht, Norrbotten: Ändring på sidan 7, rad 10-11: Alla som förlorar sitt arbete ska få hjälp snabbt, och hjälpen ska vara anpassad efter den enskilde arbetssökande samt lokala och regionala förhållanden. Förslaget återtogs. Britt Westerlund, Norrbotten: Tillägg på sidan 7, rad 11: Därför ska även arbetsmarknadspolitiska åtgärder erbjudas snabbt. Leif Hård, Södermanland: Ändring på sidan 7, rad 11: Byt hjälp till stöd, och hjälpen till stödet. Pär Göran Björkman, Norra Älvsborg: Tillägg på sidan 7, rad 12 efter stycket Vi vill se ett bättre samarbete : Vi vill kraftfullt arbeta för ett socialt partnerskap där alla samhällsaktörer samarbetar och tar ansvar för motverka utanförskap i alla dess former. Lilly Bäcklund, Västerbotten: Ändring på sidan 7, rad 14: Orden praktikplatser, plusjobb och prova-på-jobb ersätts med utbildning, praktik och arbete. Birgitta Johnsson, Skaraborg: Strykning på sidan 7, rad av Praktikplatser plusjobb prova på-jobb, samarbeten mellan arbetsförmedlingen och bemanningsföretag. Birgitta Johnsson, Skaraborg: Tillägg på sidan 7, rad Arbetsmarknadspolitiken måste här samverka med de instanser som görs inom ramen för trygghets-, omställningsavtal av arbetsmarkandens parter. Gunnel Akinder, Kalmar län: Tillägg på sidan 7, rad 16: Vi vill stärka de lokala och regionala inslagen i arbetsmarknadspolitiken som ska utgå från funktionella arbetsmarknadsregioner, inte från administrativa läns- och kommungränser. Birgitta Johnsson, Skaraborg: Tillägg på sidan 7, rad 16: Det lokala och regionala inflytandet i arbetsmarknadspolitiken är viktigt. 16

17 Christer Carlsson, Norrbotten: Tillägg på sidan 7, rad 16: I framtiden måste betydligt större hänsyn tas till lokala och regionala förutsättningar på arbetsmarknaden. Jasenko Omanovic, Västernorrland: Tillägg på sidan 7, rad 21: Människor med yrkeserfarenhet som saknar formell kompetens ska få möjlighet validera sin kompetens. Anna Sjödin, SSU: Tillägg på sidan 7, rad 24: Alla former av åldersdiskriminering måste försvinna såsom exempelvis ungdomslöner. Leif Hård, Södermanland: Tillägg på sidan 7, rad 25-31: Att som invandrare få ett arbete är ett bra sätt lära känna ett nytt land och en del av invånarna i det nya landet. Vi vill de som invandrat till Sverige snabbt ska finna ett arbete som tillvaratar deras kunskaper och erfarenheter. Alla ska ha en tydlig handlingsplan där gemensamma åtaganden specificeras. Arbetspraktik, validering av utländska meriter, kompletterande utbildning och språkundervisning måste kunna ske parallellt. Förslaget återtogs. Teres Lindberg, Stockholm: Ändring på sidan 7, rad 28: Ordet en ska strykas under i meningen som börjar Alla ska få en tydlig handlingsplan. Hans Karlsson, partistyrelsens föredragande: Tillägg under rubriken Ett jämlikt samhälle bättre integration, sidan 7, rad 28: Etableringen för nyanlända måste därför förbättras. Teres Lindberg, Stockholm: Tillägg på sidan 7, rad 30: För detta krävs en utvecklad samverkan mellan myndigheter och organisationer. Marie-Louise Dangardt, Gävleborg: Ändring på sidan 7, rad 34: Meningen Sysselsättningen bland invandrade svenskar måste öka kraftigt ersätts med Alla ska beredas möjlighet komma in på arbetsmarknaden. För nå detta mål måste flyktingmottagandet och integrationspolitiken förbättras. Susanne Stenlund, Örebro län: Tillägg på sidan 7, rad 35: För nå detta mål måste det kommunala flyktingmottagandet förbättras. Teres Lindberg, Stockholm: Tillägg på sidan 7, rad 35: Diskriminering i arbetslivet. Ett jämlikt samhälle måste bygga på allas lika värde och rätt, på lika möjligheter och förutsättningar. Alla har rätt bli likvärdigt behandlade. Diskriminering kan bero på klass- och könstillhörighet, etnicitet, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. Oavsett användning är diskri- 17

18 minering oacceptabel. Vi ska ta fram en samlad strategi med lika rättigheter som grund för det fortsa arbetet mot diskriminering. Anna Grön, Västmanland: Tillägg på sidan 7, rad 36: Målet om full sysselsättning ska på lång sikt gälla även våra invandrade svenskar. Förslaget återtogs. Leif Hård, Södermanland: Tillägg på sidan 7, rad 37 efter Alla behövs : Vi vill alla ska ha samma självklara rätt till ett aktivt liv, oavsett om man har fysiskt eller psykiskt funktionshinder. Om inte, är det betrakta som diskriminering. Att känna sig utesluten, nonchalerad, isolerad eller kränkt är inget ovanligt vare sig i vardagslivet eller i yrkeslivet. Som grupp har funktionshindrade sämre ekonomi, sämre utbildning och svårare få arbete än andra. Ett handikapperspektiv måste genomsyra politiken, på alla nivåer, i alla delar. För skapa fler jobbmöjligheter och genom dessa arbeten stärka människor, vill vi också höja taket i lönebidraget. Vi vill säkerställa höjningen medför flera kan anställas i allmännyttiga organisationer. Förslaget återtogs. Britt-Marie Glad, Jönköpings län: Ändring på sidan 7, rad 43: I meningen som börjar För upprätthålla och skapa fler jobbmöjligheter byts ordet jobbmöjligheter mot arbetstillfällen. Jasenko Omanovic, Västernorrland: Ändring på sidan 7, rad 43: För upprätthålla och skapa fler jobbmöjligheter och stärka människor som därigenom får arbete vill vi också höja taket i lönebidraget till kronor samt i fortsättningen följa den genomsnittliga löneutvecklingen. Förslaget återtogs. Maria Bosdotter, Stockholm: Tillägg på sidan 7, rad 45, efter höja taket i lönebidraget : det därefter följer löneutvecklingen. Leif Hård, Södermanland: Ändring på sidan 8, rad 2: Under nästa mandatperiod vill vi förbättra arbetslöshetsförsäkringen så den blir en inkomstbortfallsförsäkring för majoriteten av befolkningen. Inriktningen ska också vara taket i arbetslöshetsförsäkringen ska följa löneutvecklingen. Maria Bosdotter, Stockholm: Ändring på sidan 8, rad 2-4: I ett första skede vill vi höja taket i a-kassan så 70 procent av de försäkrade får 80 procent av sin tidigare inkomst om de blir arbetslösa. Taket bör dessutom indexeras så det följer löneutvecklingen. Det är i dag alltför svårt bli medlem i a-kassan. Inträdesvillkoren måste ses över. 18

19 Carina Grönhagen, Gotland: Ändring på sidan 8, rad 3-5: I ett första skede vill vi höja taket i a-kassan så 70 procent av de försäkrade får 80 procent av sin tidigare inkomst om de blir arbetslösa. Taket bör dessutom indexeras så det följer löneutvecklingen. Eva Strömqvist, Blekinge: Ändring på sidan 8, rad 4-5: Taket ska följa löneutvecklingen. Vi ska också avveckla 100-dagarsregeln. Mias Jonsson, Göteborg: Ändring på sidan 8, sista meningen enligt det reviderade förslaget: Ersätt bevaras med stärkas. Samuel Stengård, Västmanland: Ändring på sidan 8, sista meningen enligt det reviderade förslaget: Ersätt bevaras med stärkas. Annelie Karlsson, Skåne: Tillägg på sidan 8, rad 4: De fem karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen ska avskaffas. Anna Sjödin, SSU: Tillägg på sidan 8, rad 4: Avskaffa 17-timmarsregeln i a-kassan och minska därmed utanförskapet för många ungdomar. Hans Karlsson, partistyrelsens föredragande: Bifall till Teres Lindbergs tillläggsförslag på sidan 7, rad 30, till Leif Hårds ändringsyrkande på sidan 7, rad 11 samt till Britt-Marie Glads ändringsförslag på sidan 7 rad 43. Beslut politiska riktlinjer Kongressen beslöt: bifalla partistyrelsens ändringsförslag i fjärde stycket, tredje meningen, avslå Carina Blanks tilläggsförslag på sidan 7, rad 12, under stycket En arbetsmarknad som ligger steget före, avslå Stefan Fredrikssons ändringsförslag på sidan 7, rad 11, efter stycket Vi vill se ett bättre samarbete, avslå Britt Westerlunds tilläggsförslag på sidan 7, rad 11, bifalla Leif Hårds ändringsförslag på sidan 7, rad 11, 19

20 avslå Pär Göran Björkmans tilläggsförslag på sidan 7, rad 12, efter stycket Vi vill se ett bättre samarbete, avslå Birgitta Johnssons strykningsförslag av text på sidan 7, rad 4-15, efter försöksvotering avslå Lilly Bäcklunds ändringsförslag på sidan 7, rad 14, avslå Birgitta Johnssons tilläggsförslag på sidan 7, rad 14-15, avslå Birgitta Johnssons tilläggsförslag på sidan 7, rad 16, avslå Gunnel Akinders tilläggsförslag på sidan 7, rad 16, avslå Birgitta Johnssons tilläggsförslag på sidan 7, rad 16, avslå Christer Carlssons tilläggsförslag på sidan 7, rad 16, bifalla partistyrelsens ändringsförslag under rubriken Krafttag mot ungdomsarbetslösheten, efter försöksvotering bifalla Jasenko Osmanivics tilläggsförslag på sidan 7, rad 21, efter försöksvotering avslå Anna Sjödins tilläggsförslag på sidan 7, rad 24, avslå Leif Hårds tilläggsförslag på sidan 7, rad 25-31, avslå Teres Lindbergs ändringsförslag på sidan 7, rad 28, bifalla Teres Lindbergs tilläggsförslag på sidan 7, rad 30, avslå Marie-Louise Dangardts ändringsförslag på sidan 7, rad 34 bifalla partistyrelsens tilläggsförslag på sidan 7, rad 28, avslå Susanne Stenlunds tilläggsförslag på sidan 7, rad 35, efter votering med röstsiffrorna 215 röster mot 103 (6 ombud avstod) avslå Teres Lindbergs tilläggsförslag på sidan 7, rad 35, 20

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Hotet mot den svenska modellen

Hotet mot den svenska modellen Hotet mot den svenska modellen En rapport om alternativen i svensk politik. Fler människor i arbete eller 90 000 fler öppet arbetslösa? SOCIALDEMOKRATERNA www.socialdemokraterna.se 1. Ett rött eller blått

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Beslutsprotokoll torsdag den 3 november bordlagda ärenden

Beslutsprotokoll torsdag den 3 november bordlagda ärenden Beslutsprotokoll torsdag den 3 november 2005 -bordlagda ärenden 9.2.1 Full sysselsättning, inledning bordlagt ärende Kongressordförande: Jörgen Linder, sekreterare Anders Lindberg och Lars Westbr Redaktionsutskottets

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005

Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005 Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005 9.4 Välfärd - nya behov, nya möjligheter 9.4.1 Politiska riktlinjer, Inledning Tjänstgörande ordförande Ulla Lindqvist och Karl-Petter Thorwaldsson, sekreterare:

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

När delegationens medlemmar ska gör anföranden mejlas texten till richard.rosander@socialdemokraterna.se. De kommer läggas ut, i huvudsak på FB.

När delegationens medlemmar ska gör anföranden mejlas texten till richard.rosander@socialdemokraterna.se. De kommer läggas ut, i huvudsak på FB. Syftet med kommunikationen är att informera både medlemmar och allmänhet om delegationens arbete. Kommunikationen kommer inrikta sig på egna kanaler då medieutrymmet är begränsat. All kommunikations ska

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté):

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Stora behov av kompetensutveckling och utbildning Behoven av kompetensutveckling och utbildning är stora och växande. För individen handlar det om

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för åren

Arbetsmarknadsprognos för åren Arbetsmarknadsprognos för åren 2009-2010 Angeles Bermudez-Svankvist Tord Strannefors 2009-06-09 Prognosantaganden Att den globala ekonomin minskar med cirka1,5 procent 2009 och växer med cirka 1,5 procent

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Anförande debatt 16 mars Inlägg 1: I dag går över 4 700 000 människor i Sverige till jobbet. För någon timme sedan satte sig ett

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl HÖSTBUDGET 2018 Statssekreterare Annica Dahl 2017-09-28 1 Underskott har vänts till tydliga överskott i finanserna Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte 109

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:2AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:2AU1

Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:2AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:2AU1 Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande Arbetsmarknadsfrågor behandlar i detta betänkande 5 motioner om arbetsmarknadsfrågor. Motion I motion 2014:2A3Fr, Utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb HÖSTBUDGET 2018 Investeringar för fler jobb 1 Sammanfattning Tydligare krav under etableringen 90 000 fler utbildningsmöjligheter Enkelt anställningsstöd Sänkt skatt för växande företag 2 AGENDA Läget

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Vad är en god välfärd för dig?

Vad är en god välfärd för dig? RÅDSLAG VÄLFÄRD V I SO C I A L D E M O K R AT E R V I L L B J U D A IN till en öppen och kritisk diskussion om välfärdspolitiken och hur den kan utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Välfärd är

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN VÄRMLANDSSTRATEGIN VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN REMISSVAR OMVÄRLDEN PÅVERKAR INGEN OCH ALLA ÄGER VÄRMLAND EN PARAPLYSTRATEGI FÖR VÄRMLAND 4 8 33 VÄRMLAND ETT SKÖNARE LIV VÄRMLANDS STYRKOR Välkomnande och

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2 INFORMATION Den 8 till 12 april har Socialdemokraterna sin 39:e partikongress. Denna genomförs på Svenska mässan i Göteborg. Till kongressen

Läs mer

Snabbrådslag om jobben i Östergötland

Snabbrådslag om jobben i Östergötland Socialdemokraterna Östergötland 2009-09-07 Snabbrådslag om jobben i Östergötland Bakgrund Arbete åt alla är en klassisk paroll. Dessutom är jobb grunden för att hålla ihop ett samhälle. Arbetslösheten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Femte arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:5AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:5AU1

Femte arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:5AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:5AU1 Femte arbetsmarknadsutskottets betänkande Arbetsmarknadsfrågor behandlar i detta betänkande 4 motioner om arbetsmarknadsfrågor. Motion Motion 2014:5A118Fr, Utökat valideringssystem av klass Nanas 11/12,

Läs mer

Kommunala ingångsjobb Motion av Leif Rönngren (s) (2009:34)

Kommunala ingångsjobb Motion av Leif Rönngren (s) (2009:34) Utlåtande 2010:50 RI (Dnr 209-1830/2009) Kommunala ingångsjobb Motion av Leif Rönngren (s) (2009:34) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Motion (2009:34) av Leif Rönngren (s)

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer