NEIN 0016 Årsredovisning Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001"

Transkript

1 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001

2 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 2 NET INSIGHT R 2001 NET INSIGHT ÅR VD HAR ORDET 4 VERKSAMHET OCH VISION 6 PROFESSIONELLA MEDIENÄT 8 STADSNÄT 12 BREDBANDSACCESS 14 VÅR DTM-TEKNIK 16 VÅRA MEDARBETARE 20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 KONCERNEN 24 MODERBOLAGET 26 NOTER 28 REVISIONSBERÄTTELSE 31 NET INSIGHT AKTIEN 32 LEDNINGSGRUPP 34 STYRELSE 36 INFORMATIONSTILLFÄLLEN 38 Ramavtal och flera ordrar från Tele2 avseende utbyggnad av nationellt medienät för TV 4 och nya kunders räkning. Ramavtal och ordrar avseende utbyggnaden av Qmedias nordamerikanska medienät. Pilotnät till Allied Telesyn för installation i kontorskomplex och företagsparker. DTM standardiserat inom det europeiska standardiseringsorganet ETSI. TV-bolaget MSNBC i avtal med Qmedia om videotrafik mellan Washington DC och New York. De nya växlarna Nimbra 210, Nimbra 290 och Nimbra 291 samt den nya ASI Transport Access Module lanserade. Världsunik demonstration på IBC2001 av pan-europeiskt medienät för professionell videotransport i realtid. För demonstrationen stod IRT, EBU, Tandberg och Net Insight. Samarbete med Hewlett-Packard om nytt system för videokonferenser om 270 Mbps. Tomas Duffy utsågs till ny VD, Lars Berg blev styrelseordförande och den amerikanska försäljningsorganisationen förstärktes. Åtgärdsprogram genomfördes för halvering av kostnadsnivån i bolaget. En företrädesrättslig nyemission om 157 miljoner kronor genomfördes under sommaren. I slutet av året genomfördes även en riktad emission om ca 18 MSEK. Order från den holländska nätoperatören KPN som valt Net Insight som leverantör till nationellt medienät DTM blir forskningsprojekt på KTH 1997 Verksamheten startar 1998 Vasa Läns Telefon i testprojekt i verklig nätverksmiljö Net Insight utses till One of the Top 25 Hot Startups of 1998 (Data Communications) 1999 Net Insight noteras på Stockholmsbörsen Nimbra One utses till en av 50 Hot Products 1999 (Data Communications) 2000 Twintin lanseras i Sverige och USA Tele2 bygger nationellt medienät 3

3 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 4 VD HAR ORDET 2001 var ett av de tuffaste åren någonsin för telekombranschen. Skuldsatta operatörer ströp sina investeringar och ledande nätverksföretag gjorde mångmiljardförluster. Men mitt under störtdykande konjunktur har Net Insight gått emot strömmen och vunnit nya affärer och strategiska nyckelkunder. Det visar på en klar styrka hos företaget och det är med positiv förväntan jag blickar framåt. Net Insight är mycket väl positionerat. Trots den allmänna tillbakagången för nätverksföretag, har Net Insight tagit sig förbi det kritiska test- och pilotstadiet och slutit de första kommersiella leveransavtalen. Viktiga framgångsfaktorer var färdigställandet av Nimbra 200-serien och ett tydligt fokus på marknaden för medienät. HÅRDA KRAV PÅ MORGONDAGENS NÄT Merparten av trafiken i framtidens nät kommer att bestå av video och applikationer för streaming media. Den snabba utvecklingen inom fibertekniken har gjort det möjligt att överföra videomaterial av mycket hög kvalitet. Fördelarna har varit uppenbara för den professionella medieindustrin, men även företagsmarknaden börjar använda sig av videotillämpningar i ökande grad. På lite längre sikt kommer även privatkonsumenterna att få ta del av innehållet i takt med att fibernäten byggs ut till hemmen. Med video i näten måste tjänstekvaliteten kunna garanteras, något som dagens teknologier har svårt att klara av. Net Insights produkter gör det möjligt att bygga nät med högsta möjliga tjänstekvalitet för alla trafiktyper, oavsett om det gäller vanlig datatrafik och telefoni eller de mest krävande videotjänster. Tack vare produkternas unika fördelar kan vi åstadkomma betydligt effektivare nätverk med en totalkostnad för drift och utrustning som ligger långt under traditionella lösningar. Det är världsunika egenskaper. Net Insight har under året befäst sin marknadsposition och vi står väl rustade för att möta det kommande paradigmskiftet inom nätverkstekniken. Vårt kraftfulla utvecklingsprogram är nu klart och de nya produkterna finns redan i full kommersiell drift hos våra kunder. FOKUSERING NYCKELN TILL FRAMGÅNG Vi har fortsatt vår förflyttning från renodlat utvecklingsföretag till kundorienterat säljbolag. Tack vare fokuseringen på den professionella medieindustrin, har vi under året nått ett kommersiellt genombrott för våra lösningar. Utbyggnaden av medienät har kommit igång både i USA och Europa och responsen från mediebolagen har varit mycket positiv. I USA har vi byggt upp en marknadsorganisation som framför allt koncentrerar sig på medienät för professionell videotransport. Vi har rekryterat medarbetare med lång erfarenhet från mediebranschen med väl utbyggda kontaktnät. På mindre än ett år har vi lyckats fånga de stora TVbolagens intresse och dessutom knutit upp vår första nyckelkund på den viktiga USAmarknaden. Tjänsteleverantören Qmedia inledde under hösten 2001 arbetet med att bygga ett medienät över den amerikanska kontinenten. I början av 2002 skrev de sitt första avtal med TV-bolaget MSNBC som kommer att trafikera sträckan Washington/New York med okomprimerad 270 Mbps video. På hemmaplan har vårt engagemang lett till utvidgat samarbete med Tele2 och TV 4, där vi levererar till den fortsatta utbyggnaden av det medienät som kopplar samman TV 4:s olika lokalstationer. Intresset från andra mediebolag i Norden gjorde att Tele2 under hösten lanserade tjänsten Media Highspeed, baserad helt och hållet på vår plattform Nimbra. Under IBC2001, Europas största mediemässa, demonstrerade vi ett internationellt medienät tillsammans med branschorganisationen EBU (European Broadcasting Union), teknikinstitutet IRT och Tandberg Television. Vår medverkan på mässan ledde till att vi under hösten kunde skriva ett ramavtal med holländska KPN. Inom ramen för avtalet har KPN lagt en första order för den initiala utbyggnaden av sitt nationella medienät. Det råder ingen tvekan om att våra lösningar finns i de europeiska TV-bolagens medvetande. Det är också med stolthet jag kan konstatera att det börjar dyka upp oberoende föreläsningar om våra lösningar ute i Europa. BREDBAND TILL FÖRETAG OCH HUSHÅLL Initialt fokuserar Net Insight på den professionella marknaden för videodistribution. Men under det kommande året ser vi även ett ökat behov av vår teknologi på företagsmarknaden, där våra produkter också passar mycket bra. En mycket intressant utveckling är Vasa Läns Telefons satsning på ett stadsnät byggt på vår plattform. Vasa har kompletterat sitt stadsnät med bredbandsaccess via telefonnätets kopparledningar ut till användarna. Nätet är ett mycket bra exempel på hur våra produkter kan samspela med andra för att maximera tjänsteutbud och kostnadseffektivitet. I Kroatien har våra lösningar genom Allied Telesyns försorg väckt stor uppmärksamhet tack vare utbyggnaden av det Nimbrabaserade nätet på ön Krk. Ett trettiotal journalister närvarade när Allied kallade till ett seminarium om den tekniska lösningen. Tillsammans med Hewlett-Packard inledde vi i slutet av året ett projekt kring nästa generations videokonferenser. Utan komprimering av videosignalen blir upplevelsen så perfekt att möten på distans för första gången kan konkurrera med riktiga möten. Lösningen har väckt stort intresse hos större internationella företag och organisationer som nu kommer att se över sina reserutiner och utrustning för videokonferenser. På sikt kommer även hushållsmarknaden att erbjudas bredband via fiber i större omfattning. Marknaden kommer att omsätta stora belopp den dag den väl tar fart, men vår uppfattning är att det kommer att dröja ännu ett par år. Däremot kommer det att genomföras pilotprov i mindre omfattning redan under Net Insight har färdiga lösningar för hushållsmarknaden och det är vår ambition att delta i några av dessa inledande tester. OMORGANISATION Under sommaren kunde vi framgångsrikt slutföra den första delen av vårt omfångsrika utvecklingsarbete. Med en komplett produktportfölj färdig för lansering, inledde vi i september ett åtgärdsprogram för att sänka bolagets kostnadsnivå till hälften. Framförallt drog vi ner på användandet av externa konsulter som stått för en mycket stor del av företagets utvecklingskostnader. Programmet innebar också en generell kostnadsöversyn och en minskning av antalet ordinarie medarbetare. Målet uppnådde vi planenligt i december månad. HÖGT TEMPO PÅ PRODUKTUT- VECKLINGEN ÄVEN FRAMÖVER Vid sidan av mer fokuserade säljinsatser har även utvecklingsarbetet koncentrerats på produkter som stärker vår portfölj inom medienätssegmentet. Trots krympt kostym har vi behållit tillräckligt med utvecklingskraft för att till och med öka vårt tekniska försprång. Vi fortsätter att förbättra vår systemprogramvara och introducerar ny funktionalitet. En stor nyhet för det kommande året är ett inbyggt stöd för multicast av såväl komprimerad som okomprimerad video. Det är vi ensamma om i världen att lösa. Med en vikande konjunktur har en tydlig trend utmärkt sig hos operatörerna: satsning på ny infrastruktur görs mer försiktigt än tidigare och investeringarna ska helst betala sig från första dagen. Våra produkter för bredbandsmarknaden är utvecklade för att kunna integreras med redan befintlig infrastruktur. Det ger operatörerna friheten att steg för steg uppgradera funktionaliteten och kapaciteten i sina stamnät i takt med att kunderna efterfrågar mer kvalificerade tjänster. LJUSA FRAMTIDSUTSIKTER Bland de hetaste trenderna för nästa år pekar analysföretaget IDC på ett brett genomslag för streaming media. Det är givetvis något som gynnar Net Insight. Ju bredare efterfrågan på kvalificerade tjänster, desto snabbare utbyggnad av nät som klarar kraven. Samtidigt förväntas konjunkturen för telekomsektorn att sakta stabilisera sig för att under andra hälften av år 2002 åter vända uppåt. Med fortsatt intensitet i produktutvecklingen och de första referenskunderna på plats står Net Insight mycket väl rustat inför det kommande året. Vårt mål är ökad försäljning inom samtliga segment, och siktet är inställt på att ta en ledande position inom medienät i Europa och USA under år Tomas Duffy VD, Net Insight AB 4 5

4 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 6 VERKSAMHET OCH VISION Net Insight utvecklar och säljer nätverksväxlar och kommunikationslösningar för fiberoptiska bredbandsnät. Verksamheten startade 1997 för att vidareutveckla och kommersialisera tekniken DTM som klarar ett varierat trafikutbud inklusive direktsänd video i stora växlade nätverk. Kunderna är operatörer och tjänsteleverantörer som vill erbjuda företag och hushåll en ny generation kvalificerade tjänster utöver traditionell telefoni och datatrafik. MARKNAD Under året har Net Insight etablerat sig på marknaden för professionella medienät. Leveransavtal har slutits med ledande operatörer och tjänsteleverantörer i Europa och USA som har slutkunder inom medieindustrin. Med utbyggnaden av infrastruktur för TV- och filmbolag lägger operatörerna grunden för introduktionen av en ny generation företagstjänster. Medieindustrin och företagsmarknaden hjälper till att skapa intressantare innehåll i näten, vilket kommer att driva efterfrågan från privatkonsumenter. I ett sista steg kommer operatörerna att knyta upp hushåll med nät för bredbandsaccess. PRODUKTER Net Insight marknadsför nätverksväxlar och routrar inom den egna produktfamiljen Nimbra. Det egenutvecklade chipet Twintin, en komplett bredbandsväxel med 8 Gbps växlingskapacitet, används som komponent i växlarna. Samtliga produkter är utvecklade för att kunna integreras med befintlig infrastruktur. Genom standardiserade gränssnitt mot de etablerade teknikerna kan operatörerna uppgradera sina nät för att bättre utnyttja kapaciteten. Samtidigt blir det möjligt att erbjuda fler och innehållsrikare tjänster än tidigare. ORGANISATION Bolagets unika nätverksteknik i kombination med engagerade och kunniga medarbetare, är den i särklass viktigaste framgångsfaktorn för Net Insight. I dag är 103 personer verksamma i bolaget varav fem i det amerikanska marknadsbolaget. Net Insight är starkt präglat av sin kunskapskultur. Mer än två tredjedelar av medarbetarna är akademiker. Bolaget har en patentportfölj omfattande 45 patentfamiljer registrerade runt om i världen. Sedan 1999 är Net Insight noterat på Stockholmsbörsens O-lista. AFFÄRSIDÉ OCH VISION Net Insight utvecklar och marknadsför nätverksprodukter som frigör den fulla potentialen i fiberoptiska nät. Affärsidén är att ge kunder nya affärsmöjligheter och skapa värde för bolagets aktieägare genom att tillhandahålla marknadsledande lösningar för interaktiv video-, data- och telekommunikation med garanterad tjänstekvalitet. Visionen är att bli en ledande leverantör av växlar för optiska nät i framtidens globala kommunikationssamhälle. LÅNGSIKTIGA MÅL OCH STRATEGIER Målet är att fram till år 2005 nå en position som global marknadsledare inom växling i optiska nät. Strategierna för att uppfylla det långsiktiga målet är: en snabb penetration för att nå ledande ställning inom marknadssegmentet för professionella medienät att utnyttja den ledande ställningen på marknaden för medienät som plattform för expansion på marknaden för bredband till företag och hushåll att bevara och utveckla företagets tekniska försprång i form av IPR (Intellectual Property Rights) att arbeta nära slutkunden och förstå slutkundens verksamhet och behov att öka försäljningen genom etablering av ett internationellt återförsäljarnätverk att öka penetrationstakten genom strategiska samarbeten och licensiering att verka för att Net Insights lösningar blir de facto-standard på marknaden. KORTSIKTIGA MÅL OCH STRATEGIER Inom ett år ska Net Insight uppnå positionen som etablerad leverantör till den professionella mediemarknaden för att år 2003 även vara etablerad på marknaden för bredband till företag och hushåll. Strategierna för att uppfylla målen är: att satsa större delen av företagets resurser under kommande månader på att bearbeta dessa marknadssegment att fokusera på att vinna trendsättande, strategiska kunder inom respektive segment att åstadkomma market pull genom att bearbeta kundens kund att vidareutveckla partnerskap och allianser för att kunna tillhandahålla totallösningar. Bredbandsaccess för privatkonsumenter Stadsnät och bredbandsaccess för företag Tillväxtstrategi Professionella medienät RISKER Trots en klart förbättrad försäljning under 2001 och lovande framtidsutsikter, finns det risker förknippade med företagets framtida utveckling. Net Insights styrelse och ledning har identifierat ett antal riskområden och förberett organisationen för att hantera dem om situationen skulle uppstå. Två risker som bolaget särskilt vill framhålla är: Konjunkturen en fortsatt konjunkturnedgång inom IT- och telekomsektorn kommer att leda till att operatörerna ytterligare minskar investeringarna i ny infrastruktur vilket försämrar intäktsmöjligheterna för teknikleverantörer som Net Insight. En viktig strategi för bolaget är därför att erbjuda lösningar som tillåter operatörerna att gradvis uppgradera kapaciteten i befintliga nät och samtidigt erbjuda fler och innehållsrikare tjänster. Kapitalmarknad som börsnoterat bolag är Net Insight beroende av kapitalmarknaden för att kunna fortsätta kommersialiseringen av bolagets produkter. Trots en ökad försäljning under året kommer bolaget att behöva fortsatt finansiering från aktiemarknaden under ännu en tid. För att minimera kapitalbehovet har bolaget genomfört ett program för att halvera kostnadsnivån och samtidigt intensifierat försäljningsinsatserna ytterligare. 6 7

5 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 8 PROFESSIONELLA MEDIENÄT Nätverksmarknaden står inför ett paradigmskifte. Telefoni har länge dominerat nätverkstrafiken, och kompletterats av den ökande datatrafiken. Idag har video blivit allt vanligare. Utvecklingen välkomnas av operatörer som länge sett marginalerna på traditionella telefoni- och datatjänster sjunka. Streaming media ger nya affärsmöjligheter och intäkter för såväl operatörer som tjänsteleverantörer. Bedömare uppskattar att den framtida nätverkstrafiken till över 90 procent kan komma att bestå av realtidstjänster som TV, video, musik och spel. Med den ökande videotrafiken börjar operatörerna bygga ut och digitalisera nätverken för att kunna hantera de nya kapacitetskrävande tjänsterna. Samtidigt måste de finna just de tjänster som kunderna är villiga att betala för. Operatörerna har hårda krav på sig om snabb återbetalning på gjorda investeringar i tjänsteutveckling och teknisk infrastruktur. Ett kundsegment som både har behovet och betalningsförmågan är de professionella medieanvändarna som ser stora kostnadsfördelar med digitalt distribuerat videomaterial. Under år 2000 omsatte marknaden för videoproduktion och distribution 6,7 miljarder dollar. Enbart distributionen stod för 500 miljoner dollar, en omsättning som väntas dubbleras årligen 1. MARKNADSAKTÖRERNA På marknaden för professionella medienät finns traditionella telekombolag som sett potentialen hos denna nya och köpstarka kundgrupp. Här verkar också rena fiberoperatörer och ett antal olika tjänsteleverantörer som vill vara med i utvecklingen av de nya medienäten. Geografiskt har Net Insight primärt koncentrerat sig på den amerikanska och europeiska marknaden. I USA finns de riktigt stora mediebolagen som producerar enorma mängder material dagligen. Här har man dessutom kommit längst i den tekniska utvecklingen, och video har sedan länge skickats både via satellit och telekominfrastruktur. I Europa har man framförallt använt sig av satellittransmission, men i takt med digitaliseringen ökar efterfrågan på nätbaserade medielösningar. Den svenska teleoperatören Tele2, den amerikanska tjänsteleverantören Qmedia samt den holländska operatören KPN är samtliga kunder till Net Insight. Deras nationella respektive internationella medienät är under uppbyggnad, och kunderna är professionella TV- och produktionsbolag Intäkter Video Data Tele Tid Marginalerna sjunker på traditionell telefoni och datatrafik och operatörerna har ett stort behov av nya tjänster med högre marginal. som vill kunna skicka högkvalitativa videotjänster över det fiberoptiska nätet. Tekniskt sett finns det ett flertal företag som konkurrerar med olika lösningar för att skicka videoströmmar digitalt. Dessa bolag har specialiserat sig på att utveckla utrustning för traditionella operatörer (Alcatel, C-Core), TV-bolag (Leitch, Avid, Sony) och kabel-tv-företag (Motorola, BarcoNet). Net Insight har dock en unik ställning med en plattform som förenar gränssnitten inom telekom- och medieindustrin genom att erbjuda transport av video, data och telefoni över stora växlade nätverk. Därmed kan man ta steget från enstaka punkt-till-punkt-lösningar och lokala nätverkslösningar till riktiga medienät som spänner över hela länder eller kontinenter. Net Insight bearbetar mediesegmentet dels av egen kraft, dels genom partners. Strategin för partnerskap bygger på att hitta företag med medielösningar som kompletterar den egna produktportföljen, men även att finna samarbeten för återförsäljning. TEKNISKA TRENDER Hitintills har den största mängden video skickats via satellit eller radiolänkar. En stor del har även gått med fysisk transport där videokassetter transporterats med budbilar. Oavsett transportmedium har det varit både kostsamt, tidskrävande och ineffektivt. Det är framförallt överföring via satellit som stått för huvuddelen av mediebolagens trafik. Fördelen ligger i förmågan att distribuera material till många mottagare samtidigt, och att kunna skicka det över stora avstånd och otillgänglig terräng. Men begränsningarna är många. Kraven på interaktivitet, kostnadseffektivitet och möjligheten att kunna centralisera produktionen har varit svåra att uppfylla. Med möjligheten att distribuera materialet via fiber utgör detta inte längre något problem. Mediebolagen, som länge arbetat med produktion i analoga format, har sedan i början av nittiotalet gått över 1 Williams Communications och lacto. 8

6 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 10 till digital teknik, och branschformat som SDI (Serial Digital Interface) har blivit etablerad standard. Med en digitaliserad videoproduktion som väntas svara för mer än två tredjedelar av den totala produktionen år , är det naturligt att även distributionen följer samma utveckling. Enligt bedömare kan så mycket som 70 procent av dagens satellittransporter ersättas med fiberbaserad överföring. TEKNISK LÖSNING Net Insight är sprunget ur visionen om att tjänster för streaming media såsom video, TV och interaktiv underhållning kommer att driva utbyggnaden av framtidens nät. Samtidigt måste data och telefoni kunna gå över samma infrastruktur för att det ska vara enkelt och kostnadseffektivt för operatörerna. Net Insights lösning är världsunik i det avseendet att komprimerad likväl som okomprimerad videotrafik kan skickas i realtid över stora växlade nät och samtidigt ha förmågan att effektivt bära andra tjänster. Med möjligheten att samla all trafik i ett nät sker ett optimalt resursutnyttjande med betydligt sänkta driftsoch utrustningskostnader som resultat. Operatören Tele2 har nyligen lanserat sin tjänst Media Highspeed som bygger på Net Insights lösning för professionella medienät. Över Tele2:s existerande optiska fibernät transporteras nu både data och videosignaler, komprimerad IP-trafik och okomprimerad 270 Mbps video med hjälp av Net Insights Nimbraplattform. Tele2:s kund TV 4 använder nätet för videoöverföring, Lan-till-Lan Ethernet datatrafik, streaming, uppdateringar av grafik och traditionell Internetanslutning. Alla tjänster kan levereras samtidigt över en och samma infrastruktur vilket är möjligt genom att trafiken går i separata kanaler. Medienät Möjligheten att transportera ljud och bild över fibernät gör film- och TV-produktion enklare. Ofta samarbetar geografiskt åtskilda parter för att färdigställa det som ska visas eller sändas ut. Med Net Insights lösning kan anslutna företag samarbeta och utbyta material i ett nät som klarar distribution av medieinnehåll av professionell kvalitet. I realtid. VÅR LÖSNING FÖR TELE2 OCH TV 4 Fler konkurrenter och tillkomsten av ny teknik har gjort att medieföretag idag tävlar om att producera högkvalitativt innehåll på kort tid. Inspelat material skickas för bearbetning mellan ett flertal olika produktionsenheter, innan det slutligen visas på TV eller filmduken. Introduktionen av fiberoptisk teknik har gjort det möjligt att effektivisera hanteringen. Tele2 är första operatör i Sverige att satsa på ett nationellt nät som klarar medieindustrins höga krav. I ett tidigt skede fick man TV 4 som kund. Sedan i januari 2001 har man distribuerat digital video i ett medienät som förbinder TV 4:s huvudkontor och lokalstationen i Stockholm. Nätet utökades i slutet av året till att även omfatta Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Sundsvall. I september lanserade Tele2 tjänsten Media Highspeed som bygger på Net Insights medienätslösning, och som förutom videotransport även erbjuder VPN- (Virtual Private Network) och datatjänster. Inför nästa år har TV 4 börjat titta på möjligheten att få direkta förbindelser med olika arenor och evenemangsplatser. Intressant är också att kunna utbyta material med andra TV- och produktionsbolag som ansluts i Tele2:s medienät. Vår avsikt är att så småningom kunna skicka sport- och nyhetsklipp över nätet, både som färdigredigerat material men också för slutproduktion i huvudstudion i Stockholm. Vi tänker också använda medienätet för att överföra innehåll till direktsända TVprogram som produceras i någon av de andra anslutna städerna, säger Sven-Erik Lundin, Projektledare inom Produktutveckling på TV 4. För TV 4 innebär möjligheten att distribuera material via fibernät att man får ett kostnadseffektivt och enkelt alternativ till överföring via satellit, radiolänkar eller budbilar. Alternativ som är dyra och dessutom innebär komprimerings-, tids- och kvalitetsförluster. Centralisering av produktionsresurserna innebär att man kan spara in på redigeringsutrustning. Ett mixerbord mindre innebär en besparing om ca dollar och utrustning för konvertering mellan olika digitala och analoga format sänker investeringskostnaden med dollar per produktionsplats. Även kostnaderna för infrastruktur, datatjänster och personal har kunnat minskas. 2 SCRI,

7 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 12 STADSNÄT Marknaden för regionala nätverk och stadsnätverk har sedan starten varit ett av Net Insights prioriterade marknadssegment. Utvecklingen har gått snabbt efter det att den globala avregleringen av telekommunikationsmarknaden öppnat dörren för nya aktörer och affärsmöjligheter. Redan i år beräknas den globala marknaden för utrustning till optiska stadsnät omsätta mer än 4 miljarder dollar en siffra som spås fördubblas till år Internets enorma genomslag, nya IP-baserade tjänster och tillväxten av företagsinterna och externa kommunikationslösningar har varit några av de faktorer som lett till ett stadigt ökande kapacitetsbehov. När mer krävande tjänster introduceras sätts operatörernas nätverkslösningar på prov. Stora investeringar görs i optisk infrastruktur som tillåter en successiv utbyggnad i takt med att trafiken och antalet användare ökar. Net Insights produkter för stadsnät är utvecklade för att kunna integreras med redan befintlig infrastruktur. Genom standardiserade gränssnitt mot de etablerade teknikerna kan operatörerna uppgradera befintliga nät för bättre kapacitetsutnyttjande och samtidigt erbjuda fler och innehållsrikare tjänster. För operatörerna innebär det en snabb återbetalning på gjorda investeringar, vilket är en avgörande konkurrensfördel på dagens utsatta telekommarknad. MARKNADSAKTÖRERNA På stadsnätsmarknaden återfinns de traditionella tele- och energibolagen, men den snabba utvecklingen har även lockat till sig nya företag som dragit egen infrastruktur eller gått in som oberoende kommunikationsoperatörer. I Sverige har kommunerna och energibolagen haft en särskilt framträdande roll där många haft siktet inställt på att etablera öppna, operatörsneutrala nät i syfte att stimulera konkurrensen och mångfalden i tjänsteutbudet. I Europa är det framförallt de stora nationella teleoperatörerna som France Telecom, Deutsche Telecom, Telecom Italia m fl som kommit att dominera utvecklingen. Den amerikanska marknaden har många likheter med den europeiska, men med långt fler aktörer. Här har teleoperatörerna mött lokal konkurrens från en ny generation operatörer i form av lokala energibolag och tjänsteleverantörer som vill bredda sitt utbud. Förhoppningar om hög avkastning på en marknad i stark tillväxt har medfört att många teknikleverantörer valt att prioritera stadsnäten som kundsegment. Till skillnad från den professionella mediemarknaden är konkurrensen om stadsnäten hård, och närvaron från etablerade globala företag som Cisco, Nortel och Alcatel är kännbar. Samtidigt finns det många nya, specialiserade bolag som Redback, Riverstone, ONI och Alidian som kämpar om samma marknad. Det varierande operatörsbehovet och geografiska spridningen har medfört att Net Insight valt att primärt bearbeta marknaden via strategiska partners med lokal förankring. TEKNISKA TRENDER Ett stadsnät kan något förenklat beskrivas som det nätverk som hanterar den samlade trafiken som går mellan accessnäten och de större transportlänkarna som sträcker sig över längre distanser. I takt med att antalet bredbandsanvändare ökar, kommer flaskhalsarna att hamna i stadsnäten varför stora investeringar väntas i detta segment. Idag bygger närmare 80 procent av infrastrukturen för tele- och datakommunikation på SDH (Synchronous Digital Hierarchy) eller dess amerikanska motsvarighet Sonet. Tekniken är i grunden utvecklad för telefontrafik vilket har gett svårigheter när näten ska anpassas för datakom- och videotjänster. Nu kommer nästa generations SDH/Sonet som kompletterar befintlig struktur med stöd för all sorts trafik, oavsett om det är ljud, data eller video. Uppskattningsvis kommer marknaden för utrustning för nästa generations SDH/Sonet att uppgå till ett värde av drygt 4 miljarder dollar år En annan teknisk trend är det ökande användandet av DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing). Tekniken, som nått stor spridning i framförallt de nationella och internationella stamnäten, kommer att bli allt vanligare i stadsnäten tack vare möjligheten att öka fiberkapaciteten genom att flera våglängder kan skickas över samma fiber. Slutligen bör nämnas den snabba utbredningen av Ethernet/Gigabit Ethernet som idag svarar för infrastrukturen i mer än 90 procent av de mindre, lokala nätverken. Framgången ligger i en kombination av hög kapacitet till låg kostnad, vilket gjort den efterfrågad även för stadsnäten. Den totala tillväxten för Ethernetnätverk väntas öka från 17 till drygt 145 miljarder dollar årligen enligt Pioneer Consulting. TEKNISK LÖSNING Net Insights lösningar kombinerar de bästa egenskaperna från både SDH och Ethernet. Precis som hos SDH kan högsta tjänstekvalitet garanteras genom att trafiken isoleras i separata kanaler. Med låga omkostnader för drift och ett flexibelt utnyttjande av bandbredden, kan kostnaderna för datatjänster hållas på en nivå motsvarande Ethernet. Nätoperatörer kan därmed introducera nya och mer krävande tjänster med höga marginaler vid sidan om traditionell Internetuppkoppling. I dag erbjuds standardiserade gränssnitt mot bland annat Ethernet och SDH/Sonet, vilket tillåter operatörer att gradvis uppgradera befintlig infrastruktur. Den nyligen lanserade växeln Nimbra 291 är speciellt framtagen för att aggregera och transportera stora trafikflöden mellan optiska stadsnät. Växeln har en kapacitet på 8 Gbps och vänder sig till operatörer som vill förbättra skalbarheten och utnyttjandegraden i DWDM eller SDH/Sonet baserade nät. En operatör som tidigt insåg fördelarna med att använda DTM för stadsnätsbruk var Vasa Läns Telefon AB. Som Finlands femte största operatör har de över telefonabonnenter och drygt kabel- TV kunder. I den DTM-baserade delen av stadsnätet har Nimbraplattformen gjort det möjligt att integrera flera trafiktyper i ett och samma nätverk med högsta tjänstekvalitet. För Vasa har det inneburit ett optimalt utnyttjande av fiberkapaciteten och betydligt sänkta drifts- och utrustningskostnader, enligt beräkningar med upp till så mycket som 30 procent. Nätet bygger på växeln Nimbra One som central enhet, bestyckad med moduler för telefoni och Ethernettrafik. Hushåll och företag kopplar sedan upp sig via bland annat SDSL. Nyligen sattes även en länk upp över bottniska viken till svenska Umeå. DTM-länken om 155 Mbps går via ett SDH-nät och utgör den huvudsakliga förbindelsen för Vasas Internettrafik men används även för trafik mellan företag i Sverige och Finland. Stadsnät och bredbandsaccess Med de nya produkterna i Nimbra 200-serien har Net Insight utvecklat en kraftfull plattform som stödjer transport av krävande realtidstjänster inom och mellan stadsnät och accessnät. 1 Pioneer Consulting, September Pioneer Consulting, May

8 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 14 BREDBANDSACCESS På längre sikt kommer den största och mest betydande marknaden för nätverksutrustning vara den för bredband till företag och hushåll. Med hundratals miljoner nya bredbandsanvändare öppnas en massmarknad för innehållstjänster. Trots att prognoserna tonats ned kraftigt jämfört med för ett par år sedan kommer utbyggnaden av infrastruktur att omsätta mångmiljardbelopp när den väl tar fart. Man räknar med att nästan vart fjärde centraleuropeiskt hem kommer att ha fast Internetanslutning och tillgång till bredbandstjänster i mitten av decenniet. Enligt uppskattningar kommer omkring 90 procent av alla europeiska och amerikanska hushåll och mindre företag att ligga inom räckhåll för infrastruktur för bredband redan år Net Insight ligger väl framme inför den kommande utbyggnaden av bredbandsaccess. Ingen annan teknikleverantör på marknaden kan erbjuda en teknisk plattform som klarar att kombinera god ekonomi med avancerad prestanda och nya tjänster. MARKNADSAKTÖRERNA Idag domineras accessmarknaden av traditionella tele-, energi- och kabel-tv-bolag som vidgar sitt vanliga erbjudande med bredband. Bredbandsaccess levereras då i första hand över befintligt telefoni-, el- eller TV-nät, som uppgraderas för att klara datatransport. Marknaden inrymmer också aktörer som satsar på helt ny infrastruktur. Exempel på sådana i Sverige är Bredbandsbolaget, Utfors och Tele2, samt kommuner och större bostadsbolag som vill äga och driva egna nät. I de fall man väljer att bygga nytt dras fiber så nära slutanvändaren som möjligt. Valet av teknik avgörs främst av vilken typ av infrastruktur som redan finns, men i viss mån också av geografiska, politiska och ekonomiska förutsättningar. I storstadsområden finns flest valmöjligheter och god konkurrens mellan olika leverantörer. Här finns dessutom goda ekonomiska förutsättningar för att dra fram ny fiber. I glesbygdsområden kan i stället trådlösa tekniker, som satellitkommunikation eller bredband via radiolänk, utgöra de enda ekonomiskt försvarbara alternativen. Bland marknadens större teknikleverantörer finns Cisco, 3-Com och Nortel; bolag som levererat nätverksutrustning under den tid som Internet vuxit från lokala universitets- och företagsnät till en global kommunikationssuccé. Men inget av de större bolagen har lyckats leverera en teknisk plattform som effektivt klarar att hantera telefoni, data och video samtidigt. Alla de etablerade lösningarna är i grunden utvecklade antingen för telefoni eller data. Och ingen av dem klarar video på ett bra sätt. Det har skapat efterfrågan på ny bredbandsteknik. TEKNISKA TRENDER Bredband till hushåll och företag kan erbjudas på flera olika sätt. Till de populäraste accessteknikerna räknas DSL (Digital Subscriber Line) som utnyttjar telenätet, bredband via kabel-tv-nät, fiber, satellit och trådlösa radiolänkar. Allra snabbast går utbyggnaden av DSL. På den västeuropeiska marknaden väntas bredband via telenätet inom ett par år att stå för större delen av anslutningarna och finnas i dubbelt så många hushåll som uppkoppling via kabelmodem, den näst vanligaste accesstekniken. Tredje största accessteknik under detta årtionde väntas bli fiber hela vägen fram. Men i ett längre perspektiv kommer fiberaccess att ta över som det vanligaste sättet att nå ut på bredbandsnätet. Net Insight erbjuder framförallt accesslösningar baserade på fiber och DSL. Precis som på stadsnätsmarknaden bearbetas segmentet i första hand med hjälp av kunniga partners med lokal anknytning och redan etablerade kundkontakter. BREDBANDSACCESS TILL FÖRETAG Under de kommande åren förväntas antalet företag med bredbandsanslutning växa kraftigt. Företagsmarknaden präglas av affärskritiska kommunikationsbehov som telefoni, videokonferenser, datalagring och skyddad filöverföring mellan huvudkontor och lokala enheter. Betalningsförmågan är hög i jämförelse med privata hushåll. Med Net Insights produkter för accessnät kan operatören välja att nå användaren på två sätt. Antingen genom att dra fiber ända fram till fastigheten, eller genom att utnyttja telenätets kopparkabel för att nå fram till vägguttaget. Plattformen ger operatörerna möjlighet att anpassa tjänsteutbudet till specifika företagsbehov utan att man behöver bygga flera parallella nät. Samma stamnät som förser hushållskunder med kapacitet kan utnyttjas för företagsapplikationer. Skillnaden ligger i vilken typ av accessenhet som installeras hos kunden. För företag som behöver tjänster med fler gränssnitt än IP finns nätverksväxeln Nimbra One. Den kan utrustas med accessmoduler för telefoni, Ethernet och komprimerad eller okomprimerad video över professionella gränssnitt. Alla tjänster kan samsas om kapaciteten i nätet i separata kanaler utan att kvaliteten äventyras. Uppdelningen av bandbredden i kanaler är ett viktigt konkurrensmedel på företagsmarknaden eftersom det gör det enkelt att administrera nätets kapacitet och att ta betalt för den kapacitet som använts. Anslutningen kan lätt anpassas till företagets skiftande bandbreddsbehov vid olika tidpunkter. BREDBAND TILL HEMMET FÖR DATA, TELEFONI OCH VIDEO En utmärkande trend inom bredband till hemmet är önskan att renodla tjänsteutbudet och bygga allt på IP. Med Net Insights produkter blir det möjligt att för första gången bygga rena IP-nät som kan garantera tjänsternas kvalitet. Till och med för telefoni och kabel-tv. Utvecklingen mot IP drivs av operatörerna som ser stora vinster med att ha ett gemensamt gränssnitt för samtliga nättjänster. På samma sätt blir det enklare för användarna när både TV, Internet och telefoni går att få genom samma kontakt i väggen. Med fiber ända fram utnyttjar man Net Insights teknik maximalt. Slutanvändarna ansluter då till det optiska stadsnätet eller områdesnätet med accessroutern Nimbra 210. Även vid full belastning i nätet kan den enskilde användaren garanteras tillräcklig kapacitet för ett flertal TVkanaler med DVD-kvalitet och samtidig Internetuppkoppling hem till lägenheten. Ingen annan bredbandsteknik kan till en låg kostnad hålla utlovad kapacitet till enskilda användare vid hög belastning. Operatörer som vill använda DSL för access kan koppla upp användarna i stamnätet via Nimbra One. Lösningen innebär att man drar full nytta av DTM:s fördelar först högre upp i stamnätet där IP-trafiken i stället transporteras över DTM. På vägen mellan vägguttag och telestation transporteras IP-trafiken över Ethernet via telefonkabeln. Hastigheten i accessdelen blir lägre än via fiber, men det går fortfarande att garantera innehållet eftersom användarna inte delar på telefonkabelns kapacitet. 1 McKinsey & Company,

9 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 16 V R DTM-TEKNIK Tre tydliga trender utmärker sig i dag inom nätverksbranschen: utbredningen av DWDM, en fiberoptisk teknik som mångdubblar varje fibers kapacitet, en önskan att förena röst, data och video i samma nät, samt nätoperatörernas behov av att sänka kostnaderna och öka lönsamheten. Alla tre är faktorer som i hög grad påverkar valet av nätverksteknik under de kommande åren. Med nästan obegränsad fiberkapacitet utgör inte längre själva kabeln någon flaskhals. Utvecklingen har gjort att priset på ren bandbredd sjunkit där fiber dragits fram. Ökad konkurrens har dessutom pressat vinstmarginalerna på både telefoni och data. Ett växande problem för världens operatörer har blivit att fylla sina nät med betalande trafik. Hittills har främst två typer av nätverkstekniker dominerat marknaden; teknik som optimerats för telefoni, och teknik som optimerats för datatransport. Nätoperatörer som vill erbjuda både telekom- och datakomtjänster har i praktiken tvingats hantera minst två tekniska plattformar. Läget har ytterligare komplicerats av att streaming media utgör en ökande del av nätverkstrafiken. Digital bild och ljud i realtid ställer nya krav på datakommunikationen. Högst upp på operatörernas önskelista finns därför ett nät som kan hantera alla tjänster på ett effektivt sätt. Utvecklingen har gjort Net Insights DTM-teknik mer aktuell än någonsin. DTM, DYNAMIC SYNCHRONOUS TRANSFER MODE Utgångspunkten i utvecklingsarbetet med DTM har varit att ta fram en teknisk plattform som är robust, billig, enkel att administrera och samtidigt så avancerad att den även klarar framtida behov. Tidigt insåg man att morgondagens bredbandsteknik måste kunna garantera kvaliteten hos streaming media och samtidigt utnyttja nätets bandbredd maximalt. I botten bygger DTM på en nätverksprincip kallad TDM, Time Division Multiplexing. Principen innebär att kommunikationen sker över en reserverad förbindelse mellan två ändpunkter i nätet. Den reserverade förbindelsen är låst under så lång tid som informationsöverföringen pågår. På väg genom nätets knutpunkter behandlas informationen som ett tåg som växlas in på rätt spår. Allt som skickas kommer fram i rätt ordning och utan fördröjning. Normalt innebär TDM att en bestämd mängd kapacitet i nätet låses upp i båda riktningarna - oavsett hur mycket information som faktiskt överförs. Det är inte något problem vid telefoni, men konsumtionen av bandbredd har gjort att tekniken ansetts vara för dyr för datatransport. DTM är en vidareutveckling som innebär att man kan använda nätets resurser mer effektivt. I praktiken går det ut på att anpassa bandbredden till det som ska transporteras, oavsett om det är data, rösttrafik eller video. Fiberns kapacitet delas upp i mindre kanaler, som kan läggas ihop eller plockas bort för att motsvara den överföringshastighet som tjänsten kräver. Bandbredden kan dessutom vara olika i varje riktning. Som exempel kan man ha kanaler motsvarande 5 Mbps för att ladda ner video, men bara 1 Mbps åt andra hållet för att begära nedladdningen. Just kombinationen av att använda bandbredden effektivt och samtidigt garantera 100 procents tjänstekvalitet, är det som gör DTM unikt i förhållande till andra nätverkstekniker. IP BINDER IHOP NÄTTJÄNSTERNA IP, en paketförmedlande teknik som helt optimerats för datatransport, utpekas som framtidens gemensamma gränssnitt för alla tjänster: IP-telefoni, IP-TV, datalagring över IP, videokonferenser, Internet etc. Tanken är att driften av nät blir enklare när man kan samla alla nättjänster mot ett enda gränssnitt. Det pratas ofta om rena IP-nät. Men IP-paket skickas inte direkt genom fiber utan att kompletteras med någon underliggande teknik. Vanligast idag är IP-transport över Ethernet, ATM, SDH och dess amerikanska motsvarighet Sonet. De har alla olika för- och nackdelar. IP ÖVER ETHERNET Ethernet utvecklades på 1970-talet för att så kostnadseffektivt som möjligt transportera data i lokala nätverk. Den tekniska huvudprincipen innebär att IP-paketen får dela på nätets kapacitet och blandas med paket från andra användare. När belastningen är hög bildas köer och fördröjningar uppstår, ungefär som bilköer på genomfartsleder i högtrafik. Man brukar tala om best effort eller send and pray. Man kan aldrig förutsäga riktigt hur stor belastningen kommer att bli vid olika tidpunkter. Vill man försäkra sig om att IP-tjänsterna ska hålla hög kvalitet måste man överdimensionera kapaciteten kraftigt. Tekniken fungerar dock väldigt bra för exempelvis e-post, filöverföring och surfande på Internet, där mindre fördröjningar inte spelar så stor roll. Idag används Ethernet framför allt i nätens ytterkanter, i lokala nätverk eller för access till operatörernas stamnät. Under senare år har det tagits fram utrustning med allt högre kapacitet. Idag konkurrerar Gigabit Ethernet och 10 Gigabit Ethernet även på marknaden för stamnät. Användningsområdet är dock fortfarande att transportera best effort datatrafik. IP ÖVER SDH OCH SONET SDH och Sonet är i motsats till Ethernet optimerat för telefoni. Men tekniken används idag i stor utsträckning ändå för datatransport. SDH bygger fullt ut på TDM-principen, eftersom en fördröjning på bara en tiondels sekund gör att ett telefonsamtal blir mycket irriterande. IPtransport sker på samma sätt som telefonsamtal. I stället för att blandas huller om buller med trafik från andra användare, skickas paketen i ett jämt flöde över en reserverad förbindelse. Nackdelen är att en stor del av nätets kapacitet inte kan användas när man transporterar IP-trafik. Eftersom tekniken utvecklats för telefoni, där det är lätt att förutsäga hur mycket bandbredd som behövs, passar den dåligt för den mer oförutsägbara datatrafiken. SDH-nät byggs med bandbredd i stora steg: 155 Mbps, 622 Mbps och 2,5 Gbps. Bandbredden kan inte anpassas till enskilda tjänster och användare. Lösningen är dyr och SDH används därför nästan uteslutande i stamnät för att transportera större IPströmmar. Längre ut i nätet flyttas trafiken över på resurssnålare och flexiblare Ethernetlösningar. IP ÖVER ATM ATM utgör en slags mellanväg, där IPpaketen lastas på celler som ges förtur framför andra celler på sin väg genom nätet. Tanken är att vissa typer av innehåll ska kunna prioriteras så att överföringen kan garanteras. Men komplexiteten har gjort ATM mycket dyrt, svårt att skala upp i större nät och krångligt att hantera. Lösningen med prioritering har heller inte visat sig vara bra när allt större del av trafiken är streaming media som behöver förtur. I praktiken kan man likna det vid en bussfil där allt fler fordon får rätt att köra. Till slut blir filen lika full som övriga filer. IP ÖVER DTM Som IP-transportör är DTM den enda tekniken som lyckas förena tjänstekvaliteten hos SDH med flexibiliteten och ekonomin hos Ethernet. Med samma grundläggande tekniska princip som SDH, blir krävande IP-trafik som strömmande MPEG-video förskonat från hack och stopp. Möjligheten att sätta ihop bandbredd med små kanaler som kan vara olika många i olika riktningar gör att DTM kan hålla kostnaderna för datakomtjänster på samma låga nivå som Ethernet. DTM fungerar också som ett komplement till Ethernet och SDH. DTM förbättrar deras förmåga att hantera IP. Vill man inte byta ut all teknik går det utmärkt att låta Ethernet vara kvar som fysiskt gränssnitt för IP, men låta DTM garantera transporten. På så sätt kan man utlova 100 procents tjänstekvalitet. Omvänt kan DTM fungera som fysiskt gränssnitt för IP med SDH som transportör. IP-trafiken kan då skickas i mindre kanaler som lätt kan anpassas för varierande behov

10 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 18 En fördel med DTM är att det går att bygga stora nät hela vägen från access till stamnät. Nätoperatören kan använda samma teknik både för att forsla större trafikflöden och för att nå ut med tjänster till slutanvändarna. I bredbandsnäten kommer det att bli allt viktigare att kunna ta betalt. DTM-teknikens egenskaper gör att det går att garantera tjänsterna och ta betalt exakt för den bandbredd som används. Det ger operatörerna en fördel jämfört med exempelvis Ethernet, där alla användare delar på nätets resurser. Det finns videolösningar som bygger på Gigabit Ethernet, ATM och SDH. Men ingen av teknikerna har hittills visat sig tillräckligt effektiv. Antingen blir fördröjningen för stor redan vid måttlig belastning, eller så tvingas man bygga nätet med så mycket överkapacitet att lösningen blir oekonomisk. DTM är hittills den enda tekniken som gör det möjligt att bygga stora växlade nät för video. Stora nät innebär att fler kan vara med och dela på kapaciteten. Och det är vad som krävs för att göra tjänsterna lönsamma. för att komplettera utbudet av gränssnitt för SDH/Sonet-, DWDM- och Ethernetnät. Stöd för nya tjänster och systemfunktioner såsom multicast och nätövervakning introduceras successivt. När fler användare ansluts, och trafiken i allt högre grad består av streaming media, behöver stamnäten förstärkas. För att göra verklighet av sin vision har därför Net Insight redan påbörjat arbetet med att ta fram nästa generations växlar med mångdubbel kapacitet och fler portar. MEDIEINDUSTRIN STÄLLER HÖGRE KRAV Trots att IP utpekas som framtidens dominerande gränssnitt innebär det inte att alla andra försvinner. Den traditionella telefonin ökar fortfarande och vissa tjänster ställer så höga krav att IP inte är en lämplig väg att gå. DTM är helt oberoende av vad som transporteras och hur det förpackas. Tekniken är därför mycket framtidssäker. Den digitala utrustning som används av TV-bolagen idag har inte IP som gränssnitt. Kameror, mixerbord och bandmaskiner har in- och utgångar för digital video i standardiserade format som passar dåligt ihop med telefoni- och datanät. Det gör att man tvingas till komplicerade lösningar med dyr utrustning som konverterar signalen mellan TV-utrustning och nätverk. Resultatet är ofta en kompromiss; antingen lämnar man delar av nätets resurser outnyttjade eller så sänker man bildkvaliteten. Eftersom ett DTM-näts egenskaper inte påverkas av vad som transporteras går det att behålla originalkvaliteten hela vägen. Bandbredden kan anpassas för att motsvara såväl nuvarande som kommande videoformat. Det gör det enkelt att förena medieindustrins gränssnitt med nätverksvärldens. UTNYTTJA DET SOM FINNS DTM-teknikens transparenta egenskaper gör att den lätt kan integreras med redan utbyggd infrastruktur. Nätoperatörer kan göra en stegvis förflyttning mot nästa generations optiska nätverk, och välja att bygga ut näten i den takt de får kunder som efterfrågar tjänsterna. Många bedömer att Ethernet och Gigabit Ethernet kommer att stärka sin ställning som fysiskt gränssnitt mot slutanvändarna i nätens accessdel. Att erbjuda Ethernet som datagränssnitt mot omvärlden blir därför allt viktigare. DTM går ett steg längre och förbättrar transporten över Ethernet. Också SDH-infrastruktur kan moderniseras med DTM för att få ut mer av det som finns installerat. DTM kan användas för att dela upp den kapacitet som redan finns. På det sättet kan man både utnyttja nätresurserna bättre och stödja fler inkomstbringande tjänster. UTVECKLING NYCKELN TILL LEDARPOSITION Trots ett starkt utbud av produkter fortsätter Net Insights utvecklingsarbete kring DTMtekniken med hög intensitet. Under 2002 kommer produktportföljen att förstärkas Patent Net Insight har under 2001 fortsatt arbetet med att säkra patenträttigheterna för DTM-tekniken. Ej avslutade patentärenden har fullföljts och nya ansökningar har ingivits för de nya lösningar som utvecklingsarbetet har resulterat i under året. Net Insight hade vid årets slut en patentportfölj som omfattade 45 patentfamiljer. Var och en innefattade patent eller patentansökningar i ett eller flera länder. Standardisering I mars 2001 godkändes stommen i DTM av det europeiska standardiseringsorganet ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Stödet för DTM är starkt från de operatörer som deltar i arbetsgruppen och standardiseringsarbetet fortskrider som planerat. Under 2002 kommer ytterligare delar i DTM-standarden att bli klara för godkännande av ETSI. 18

11 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 20 V RA MEDARBETARE Net Insights unika lösningar i kombination med engagerade och kunniga medarbetare är den i särklass viktigaste framgångsfaktorn för bolaget. Den egenutvecklade nätverkstekniken DTM är resultatet av över femton års forskning och utveckling, en bedrift som krävt såväl specialistkompetens som ett stort mått hängivenhet och uthållighet. Företaget är starkt präglat av sin kunskapskultur där två tredjedelar av medarbetarna har en akademisk bakgrund, de flesta civilingenjörer. Fem teknologie doktorer är drivande i utvecklingsarbetet. Idag arbetar 103(124) personer på Net Insight varav 5(2) verksamma i det amerikanska marknadsbolaget Net Insight Inc. ORGANISATION OCH LEDNING I steget från forskningsbolag till kundorienterat säljbolag, har Net Insight successivt förstärkt styrelse och ledning med gedigen branschkunskap och erfarenhet. I januari tillträdde Lars Berg som styrelseordförande för Net Insight och drygt ett halvår senare blev Tomas Duffy ny VD. Deras tidigare erfarenheter och stora kontaktnät i telekombranschen är av strategisk betydelse för bolagets fortsatta utveckling. För att ytterligare stödja kommersialiseringen har Olle Waktel tillträtt som VP International Sales och den amerikanska säljorganisationen har fått fyra nya medarbetare. Ledningsgruppens sammansättning har också förändrats under året. I en mindre grupp fokuserad på affärsutveckling och försäljning fattas snabba operativa beslut, medan strategiska frågor behandlas i en större grupp. ÅTGÄRDSPROGRAM Efter att framgångsrikt ha slutfört den första delen av det omfångsrika och resurskrävande utvecklingsarbetet, kunde Net Insight i september inleda ett program för att halvera kostnadsnivån i bolaget. I första hand avsåg programmet att minska kostnaderna för extern produktutveckling och inköp av konsulttjänster. Dessutom genomfördes en generell kostnadsöversyn, och en minskning av antalet anställda. Med början i oktober lämnade ett fyrtiotal medarbetare företaget. Till stöd för de personer som lämnade ställdes lokaler, datorer och telefoner till förfogande. Möjlighet gavs också till individuell och professionell karriärrådgivning. VÄRDERINGAR OCH KOMPETENS- UTVECKLING Net Insight lägger stor vikt vid att skapa en miljö där medarbetarna trivs, utvecklas och stimuleras. Det öppna arbetsklimatet är en förutsättning för att alla ska känna sig delaktiga i företagets utveckling och framgång. Med gemensamma värderingar och aktiviteter svetsas laget av duktiga medarbetare samman. Ett annat sätt är att förankra och skapa samsyn kring företagets mål och strategier; teoretiska och visionära idéer som i det dagliga arbetet omsätts i konkreta handlingsplaner. Kompetensutveckling sker kontinuerligt och är nödvändigt för att bolaget ska behålla sitt tekniska försprång och få medarbetarna att vilja växa långsiktigt med företaget. En stor del av utvecklingen sker genom deltagande i interna arbetsprojekt och i kontakten med kund och partners. Den enskilde medarbetarens utvecklingsplan planeras i samråd med närmaste chef och följs upp systematiskt med årliga utvecklingssamtal. LÖNER OCH INCITAMENTSPROGRAM En viktig parameter för att kunna attrahera eftertraktad kompetens är en konkurrenskraftig lönesättning. Net Insight arbetar även med olika former av belöningssystem kopplade till insats och resultat, på såväl företags- som individnivå. Utöver bonussystemet har bolaget infört ett program för personaloptioner i syfte att ytterligare stimulera engagemanget. För att medarbetarna ska känna trygghet i sin anställning har Net Insight tagit fram ett särskilt tjänstepensionssystem och erbjuder flera kompletterande försäkringar, bl a vid långvarig sjukdom. Dessutom omfattas de anställda av ett utökat olycksfallsskydd. Research and Development Arbetsområden Könsfördelning Åldersfördelning 53% 27% 82% Män 46% Supply 3% 14% 16% 18% Kvinnor 22% 14% Administration and CEO Sales and Ł Marketing Business Development and Sales Support 5% år år år år 20 21

12 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Net Insight AB (publ), org nr HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET FÖRSÄLJNING Net Insight har ökat sin marknadsnärvaro markant under året med ett flertal nationella och internationella medienät under uppbyggnad hos kunder i Europa och USA. Försäljningen har ökat med 12,5 MSEK till totalt 21,5 MSEK (9,0). I juni beställde Allied Telesyn nätverksutrustning för utbyggnaden av fyra pilotnät i fyra olika länder i Europa. Installationerna kommer främst att göras i så kallade Multi-Tenant Units såsom kontorskomplex och business parks. I juni beställde Tele2 utrustning till den fortsatta utbyggnaden av TV 4:s medienät. Köpet omfattade nätverksväxlar för att koppla samman huvudoch lokalstudion i Stockholm med TV 4:s lokala station i Göteborg. Köpet var ett första avrop enligt det ramavtal som tecknades i maj där Net Insight blev en certifierad leverantör till Tele2. I oktober gjordes ett andra avrop avseende utrustning för fortsatt utbyggnad för såväl TV 4:s räkning som för nya kunder. I juli tillkännagavs att den amerikanska tjänsteleverantören Qmedia valt Net Insights plattform Nimbra för utbyggnaden av ett nordamerikanskt medienät. I samband med tillkännagivandet gjorde Qmedia en första beställning av nätverksutrustning för tester och verifiering. I december lade Qmedia en order till värde av drygt 10 MSEK för att bygga ut nätet för kommersiell trafik till tre städer New York, Washington och Los Angeles. Höstens framgångsrika tester har resulterat i att ett av USA:s största mediebolag, MSNBC, har skickat realtids kritisk video om 270 Mbps mellan sina studior i Washington DC och New York. Vasa Läns Telefon har under hösten fortsatt utbyggnaden av sitt stadsnät och beställt kompletterande nätverksutrustning. I december sattes även en DTM-länk upp över bottniska viken för att binda samman Vasa i Finland med svenska Umeå. Länken om 155 Mbps går via ett SDH-nät och utgör den primära förbindelsen för Vasas Internettrafik. I september tillkännagav Net Insight att Carrier1 kommer att överta det fulla ägandet av det gemensamma marknadsbolaget ProStream. ProStream, som bildades i början av året med syftet att sälja och marknadsföra professionella medietjänster till TV- och produktionsbolag, integreras nu i Carrier1:s befintliga organisation. I tillägg erhöll Net Insight i september en order från Carrier1 BV. Ordern avsåg nätverksutrustning för utbyggnaden av Carrier1:s stadsnät i Amsterdam. SAMARBETEN I december annonserade HP (Hewlett-Packard) och Net Insight ett samarbete om ett nytt system för högkvalitativa videokonferenser. Det gemensamma projektet har resulterat i en lösning för videomöten med perfekt bild och ljud. Ett demonstrationsnät för videokonferenser över 270 Mbps binder samman HP:s kontor i Kista med Kungliga Tekniska Högskolan i innerstan och Net Insight i Västberga. Lösningen bygger på Net Insights plattform för medienät och HP står för integration, mjukvara och kringutrustning. Bolagen räknar med att lansera en kommersiell lösning för videokonferenser med full studiokvalitet. PRODUKTER OCH LANSERINGAR Under året har Net Insight framgångsrikt slutfört den första delen av sitt ambitiösa produktutvecklingsprogram med flertalet färdiga produkter för såväl mediekunder som bredbandsoperatörer. De nya produkterna i 200-serien har redan levererats till flera kunder runt om i Europa och USA. En betydande milstolpe nåddes också med standardiseringen av DTM som främjar en snabbare marknadsutveckling. I mars lanserades andra generationens systemprogramvara för DTM-växlar. Den nya programvaran NIMOS 2.0 fungerar på alla Nimbra plattformar inklusive de nya växlarna i 200-serien och erbjuder ett kraftfullt stöd till de operatörer som vill erbjuda nya typer av medielösningar via fiberoptiska nät. I mars godkände det europeiska standardiseringsorganet ETSI stommen i den svenskutvecklade tekniken DTM. Standarden publicerades den 23 mars under beteckningen ES I maj introducerades de första växlarna i 200-serien, accessenheten Nimbra 210 och nätverksväxeln Nimbra 290. Nimbra 210 är en 24 portars accessenhet som förbinder lokala nätverk med stadsnät. Nimbra 290 är Net Insights första nätverksväxel baserad på Twintin-chipet och är en kostnadseffektiv knytpunkt mellan länkar i optiska stadsnät. I september introducerades multiserviceväxeln Nimbra 291 utvecklad för aggregering av stora flöden av realtidskritisk trafik och fjärrtransport mellan optiska stadsnät. I september lanserades ASI Transport Access Module (Asynchronous Serial Interface) till den modulära nätverksväxeln Nimbra One. Med den modulen blir Net Insight först i världen med en ASI-lösning med justerbar bandbredd för maximalt utnyttjande av nätverkets resurser. INSTALLATIONER OCH TEKNISKA VERIFIERINGAR På IBC2001-mässan i Amsterdam i september, genomfördes en världsunik demonstration av ett pan-europeiskt medienät för professionell videotransport i realtid. Tillsammans med IRT (Institut für Rundfunktechnik), EBU (European Broadcasting Union), Carrier1 och Tandberg Television visade Net Insight fördelarna med ett fiberoptiskt kontributionsnät för digital produktion. Den kroatiska systemintegratören Netiks har slutfört den första fasen av installationen av ett DTM nätverk på den kroatiska ön Krk för energiföretaget Ponikve d.o.o:s räkning. Allied Telesyn har levererat utrustningen till nätverket där den andra fasen om ytterligare två noder inleds under andra kvartalet NYEMISSION I maj/juni genomförde Net Insight en nyemission om 157 MSEK med företrädesrätt för bolagets samtliga aktieägare. Antalet aktier i Net Insight uppgick efter nyteckning till med ett nominellt värde på 0,04 SEK. Dessutom gavs de aktieägare som tecknat aktier i nyemissionen en optionsrätt för varje tvåtal nytecknade B-aktier. Varje option ger i sin tur rätten att teckna en ny aktie till en kurs av 15 kronor under juni 2002 som vid fullt utnyttjande tillför bolaget ytterligare 118 MSEK. En riktad nyemission genomfördes i december om drygt 18 MSEK. I enlighet med bemyndigandet nyemitterade Net Insights styrelse B-aktier. ORGANISATION Under året har Net Insight förstärkt såväl styrelse som företagsledning med ett flertal nya personer. I januari blev Lars Berg ny styrelseordförande och i september tillträdde Tomas Duffy som ny VD för Net Insight. Försäljningsorganisationen har förstärkts med Olle Waktel som VP International Sales och det amerikanska säljbolaget har fått fyra nya medarbetare. I september inledde Net Insight ett åtgärdsprogram för att sänka kostnadsnivån i bolaget. Programmet innebar en kraftig reduktion av konsulttjänster och extern utveckling. Samtidigt genomfördes en allmän kostnadsöversyn samt en personalreduktion. Trots nedskärningarna har bolaget bibehållit en avsevärd utvecklingskraft och förmåga att ta fram nya produkter i enlighet med marknadens önskemål. PATENT Net Insight har under året fortsatt arbetet med att förbättra patenträttigheterna. Arbetet har inneburit att driva existerande patentärenden vidare samt att inge nya patentansökningar på den vidareutveckling som ständigt pågår. Net Insights patentportfölj omfattade per 31 december 45 patentfamiljer, var och en innefattande patent eller patentansökningar i ett eller flera länder. RESULTATUTVECKLING Koncernens nettoomsättning uppgick till totalt 21,5 MSEK (9,0). Största delen av koncernens kostnader hänför sig till utvecklingsverksamheten med -161,3 MSEK (-128,9). Bolaget har under året genomfört ett kostnadsbesparingsprogram vilket reducerat personalkostnader såväl som övriga kostnader. Omstruktureringskostnader för genomförandet av detta uppgick till -16,0 MSEK och redovisades i sin helhet under tredje kvartalet. I omstruktureringskostnaderna ingick huvudsakligen personalavvecklingskostnader. Lagerjusteringar har under fjärde kvartalet uppgått till -7,8 MSEK. Koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till -46,9 MSEK (-65,5). För helåret uppgick rörelseresultatet till -266,4 MSEK (-218,1) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -260,2 MSEK (-208,8). Finansnettot uppgick till 6,2 MSEK (9,4). PERSONAL Per den 31 december 2001 var 103 personer anställda i moderbolaget Net Insight AB och 5 personer i det amerikanska dotterbolaget Net Insight Inc. Bolagets tre grundare är sedan i början av 1997 anställda av bolaget. LIKVIDITET OCH FINANSIERING I mitten av räkenskapsåret genomfördes en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Denna nyemission inbringade 157 MSEK. I slutet av året genomfördes även en riktad nyemission som tillförde bolaget 18 MSEK. Totalt har bolaget tillförts 175 MSEK före avdrag för emissionskostnader uppgående till 16,5 MSEK. Likvida medel i koncernen uppgick vid utgången av året till 47,0 MSEK. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i instrument, utrustning och lokalförbättringar för år 2001 uppgick till 0,8 MSEK. Inga utvecklingskostnader aktiverades. HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION En extra bolagsstämma har bemyndigat styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma att vid ett eller flera tillfällen med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om en nyemission. Dock får inte en sådan emission medföra att bolagets aktiekapital ökar, eller kan komma att öka med mer än totalt SEK, motsvarande 10 miljoner aktier. NET INSIGHT LEVERERAR MEDIENÄT TILL HOLLÄNDSKA KPN Holländska nätoperatören KPN satsar på optiskt medienät och har valt Net Insight som leverantör av den tekniska plattformen. Under ett ramavtal har KPN lagt en order på nätverksutrustning för utbyggnaden av första delen av det nationella medienätet med leverans i januari KPN fokuserar på högkvalitativa videotjänster där anslutna TV- och produktionsbolag kommer att kunna utnyttja fördelarna med realtidsöverföring av 270 Mbps video över SDI-gränssnitt (Serial Digital Interface). ÅTERFÖRSÄLJARAVTAL MED POLSKA TTI INVENTEL Net Insight har tecknat ett återförsäljaravtal med den polska systemintegratören TTI Inventel. Avtalet innebär att TTI Inventel kommer marknadsföra och sälja Net Insights plattform i Polen, Lettland och Ukraina samt ansvara för kundsupport och uppfyllande av serviceavtal. Som ett led i satsningen har TTI beställt utrustning till ett referensnät för tester tillsammans med ett lokalt TV-bolag. MARKNADS- OCH FRAMTIDSUTSIKTER År 2001 har inneburit den definitiva bekräftelsen på att Net Insights fokusering på den professionella medieindustrin varit helt rätt strategi. Trots en svår konjunktur har bolaget under året ökat sin försäljning med 139%; enbart under fjärde kvartalet ökade försäljningen från 3,0 till 10,9 MSEK. Med försäljningarna till Tele2, Qmedia och KPN är nu ett flertal medienät under uppbyggnad i Europa och USA. Slutkunderna, som i det här fallet är olika TV- och produktionsbolag, har tidigt insett de stora kostnadsbesparingar som kan göras med fiberbaserad videoöverföring. I Sverige var TV 4 först ut med att använda Tele2:s nät för att skicka material mellan huvudstudion och sina olika lokalstationer och nu står fler kunder på tur. I USA testas just nu Qmedias medietjänster av ett flertal större TV- och produktionsbolag. Marknaden för digitala medienätverk har rankats som en av de tio hetaste trenderna för det kommande året enligt branschorganet Red Herring Magazine. Med ett flertal professionella medienät etablerade, kommer företagsmarknaden att driva på utvecklingen med olika företagsinterna och externa lösningar. Analysföretaget Aberdeen Group har bedömt att enbart den nordamerikanska marknaden för digitalt distribuerat material kommer att öka sin omsättning till ca 4,3 miljarder dollar till år I Europa räknar man med en årlig tillväxt på 33 procent för att omsätta omkring 2,6 miljarder dollar år Drivkraften ligger i de stora kostnadsbesparingar som företagen kan göra genom att effektivisera sina processer för bland annat utbildning, nyhetskommunikation och konferenser. Med dagens kraftfulla produktportfölj möter Net Insight väl kraven inom de prioriterade marknadssegmenten. Operatörerna erbjuds möjligheten att gradvis uppgradera befintlig infrastruktur och kan därmed erhålla ett betydligt bättre kapacitets utnyttjande samtidigt som fler och innehållsrikare tjänster kan erbjudas. Det ger operatörerna en snabb återbetalning på gjorda investeringar vilket kommer att vara en avgörande konkurrensfördel på dagens utsatta telekommarknad. STYRELSENS ARBETSSÄTT Net Insights styrelse bestod till och med augusti år 2001 av sju ledamöter valda av bolagsstämman. Därefter har styrelsen bestått av sex ledamöter då en ledamot lämnat sitt styrelseuppdrag. Styrelsen genomförde under 2001 sexton protokollförda möten. Styrelsen behandlade vid dessa möten de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte, som affärsläge, budget, årsbokslut, delårsrapporter, nyemission. Därutöver behandlades övergripande frågor såsom långsiktiga strategier, affärsplan, optionsprogram, mm. Enskilda styrelseledamöter bistod även företagsledningen i olika strategiska frågor. På det konstituerande styrelsemötet den 28 mars 2001 behandlade och fastställde styrelsen arbetsordningen för styrelsen och instruktioner för verkställande direktör, i enlighet med aktiebolagslagen som reglerar arbetsfördelningen inom styrelsen samt mellan styrelsen och verkställande direktören inklusive löpande ekonomisk rapportering. FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten, SEK, behandlas enligt följande: Ansamlad förlust 0 TSEK Årets förlust TSEK Totalt TSEK Avräknas mot överkursfond TSEK Koncernens ansamlade förlust uppgår per 31 december 2001 till TSEK. Någon avsättning till bundna fonder föreslås ej. Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande balans-, resultaträkningar och kassaflödesanalyser med tillhörande noter

13 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 24 KONCERNEN RESULTATRÄKNING Belopp i TSEK NOT Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Marknadsföringskostnader 2,4, Administrationskostnader 2,4,5, Utvecklingskostnader 2,3,4, Omstruktureringskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat Resultat per aktie -4,43-5,31 BALANSRÄKNING Belopp i TSEK NOT 31 dec dec 2000 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varor under tillverkning Färdigvaror Kundfordringar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar KASSAFLÖDESANALYS Belopp i TSEK NOT DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning av varulager Ökning av fordringar Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHET Optionsprogram/nyemissioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 24 25

14 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 26 MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING Belopp i TSEK NOT Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Marknadsföringskostnader 2,4, Administrationskostnader 2,4,5, Utvecklingskostnader 2,3,4, Omstruktureringskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat BALANSRÄKNING Belopp i TSEK NOT 31 dec dec 2000 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Andelar i koncernföretag Summa finansiella tillgångar KASSAFLÖDESANALYS Belopp i TSEK NOT DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Minskning/Ökning av varulager Ökning av fordringar Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHET Optionsprogram/nyemissioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Omsättningstillgångar Varor under tillverkning Färdigvaror Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Ansamlad förlust Balanserat resultat - - Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 491 Övriga skulder Upplupna kostnader Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 26 27

15 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 28 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. KONCERNREDOVISNING I koncernredovisningen ingår två av moderbolaget helägda dotterbolag. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 1. Net Insight AB tillämpar dagskursmetoden för omräkning av dotterbolagets bokslut. Det innebär att dotterbolagets tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferensen förs direkt till koncernens egna kapital. Omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkning av fordran på dotterbolag och som avser den lånsiktiga finansieringen av dotterbolaget förs mot koncernens egna kapital. VÄRDERINGSPRINCIPER MM Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETET Utgifter för utvecklingsarbetet kostnadsförs i den takt de uppstår. FORDRINGAR Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. VARULAGER Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. FÖLJANDE AVSKRIVNINGSTIDER TILLÄMPAS: Materiella anläggningstillgångar Inventarier KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. NOTER (alla belopp är TSEK om ej annat anges) NOT 1 NETTOOMSÄTTNING Net Insights intäkter utgörs i huvudsak av resultatavräknade fastprisprojekt och avser för året uteslutande moderbolaget. Projekten avräknas i samband med leveransacceptans från kund. I samband med resultatavräkning av ett projekt beaktas även förväntade kvarstående intäkter och reservering sker för bedömda kvarstående kostnader. NOT 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medeltalet anställda varav män Sverige 143 st (100 st) 81% (77%) USA 4 st (3 st) 100% (100%) Under året har ett kostnadsbesparingsprogram genomförts i moderbolaget vilket reducerat antalet anställda. Vid årets slut uppgår antalet anställda till 103 st (122 st) i moderbolaget och 5 st (2 st) i dotterbolaget. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader fördelade mellan styrelse, VD och övriga anställda Löner och Sociala Löner och Sociala Koncernen ersättn. kostn. ersättn. kostn. Styrelse, VD (varav pensionskostn.) Övriga anställda (varav pensionskostn.) Summa (varav pensionskostn.) Moderbolaget Styrelse och VD (varav pensionskostn.) Övriga anställda (varav pensionskostn.) Summa (varav pensionskostn.) år Fördelade per marknad Moderbolag (varav pensionskostn.) Dotterbolag utomlands (varav pensionskostn.) - - Under året har TSEK utbetalts till f d verkställande direktören. Med nuvarande verkställande direktören Tomas Duffy, har avtalats om 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. Vidare har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 18 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida. Bolagets pensionsåtagande gentemot verkställande direktören uppgår årligen till 35% av årslönen exklusive bonus. Under året har Tomas Duffy erhållit TSEK i lön och andra ersättningar. Styrelseledamoten Lars Gauffin, tillika en av grundarna och anställd i bolaget, har erhållit 710 TSEK (705 TSEK) i lön. Styrelsearvodet för året uppgick till 675 TSEK varav till ordföranden har utbetalats 192 TSEK. NOT 3 UTVECKLINGSKOSTNADER Utvecklingskostnader utgörs främst av produktutveckling, datorinköp, patentansökningar, licenser, lönekostnader till personal samt övriga kostnader relaterade till utvecklingsarbetet. NOT 4 AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Dotterbolagen saknar materiella anläggningstillgångar Moderbolaget Inventarier NOT 5 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL Nominella värdet av framtida leasingavgifter (inkl. hyra för lokaler), avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande: Koncernen Moderbolaget Summa Årets leasingkostnad uppgår i koncernen till TSEK och i moderbolaget till TSEK. Inget enskilt kontrakt har en löptid på 4 år eller mer. NOT 6 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Koncernen Moderbolaget Ränteintäkter Kursdifferenser Summa NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Koncernen Moderbolaget Räntekostnader Kursdifferenser Summa NOT 8 INVENTARIER Dotterbolaget äger inga inventarier Moderbolaget Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid årets början Årets avskrivning Summa Planenligt restvärde vid årets slut NOT 9 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Kapital- Röst- Antal Bokfört Eget andel andel andelar värde kapital Net Insight Inc. 100% 100% Säte: Delaware, USA Net Insight Consulting AB 100% 100% Org.nr: Säte: Stockholm, Sverige Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyemission Summa Utgående redovisat värde

16 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 30 REVISIONSBERÄTTELSE NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter innehåller följande större poster: Koncernen Moderbolaget Lokalhyra för första kvartalet 2002 (2001) Förutbetalda licens /serviceavgifter Förutbetalda försäkringskostnader Upplupna intäktsräntor Övriga poster Summa NOT 11 EGET KAPITAL Aktie- Bundna Fria Årets Totalt KONCERNEN kapital reserver reserver resultat eget kapital Vid årets början Omföring av årets resultat Nyemissioner Årets omräkningsdifferens Årets resultat Vid årets slut Aktie- Över- Ansamlad Årets Totalt MODERBOLAGET kapital kursfond förlust resultat eget kapital Vid årets början Omföring av årets resultat Nyemissioner Årets resultat Vid årets slut Emissionskostnader för året har i moderbolaget redovisats över resultaträkningen medan dessa i koncernen har bokförts direkt mot bundna reserver. Antal aktier Optioner Fria A-aktier Fria B-aktier Teckningsoptioner Summa NOT 13 UPPLUPNA KOSTNADER Upplupna kostnader innehåller följande större poster: Koncernen Moderbolaget Semesterlöneskuld Upplupna löner Sociala avgifter Upplupen bonus Upplupna konsultkostnader Övriga poster Summa NOT 14 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING Till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utgått arvode för revision om 304 TSEK (90) och för övriga uppdrag med 195 TSEK (86). Totalt för koncernen uppgick revisionsarvodet till 388 TSEK. NOT 15 KASSAFLÖDESANALYS Likvida medel vid årets början och slut avser för bägge åren banktillgodohavanden och handkassa. Av totala likvida medel i koncernen 2001 avser TSEK (3 350) likvida medel i dotterbolaget. NOT 16 SKATTEMÄSSIGA UNDERSKOTTSAVDRAG Det ackumulerade skattemässiga underskottet av näringsverksamheten i moderbolaget till och med år 2001 uppgick till TSEK. Stockholm den 4 februari 2002 Till bolagsstämman i Net Insight AB (publ) Org nr Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Net Insight AB (publ) för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag till vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 5 februari 2002 NOT 12 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett nominellt värde av 0,04 kronor per aktie. En aktie av serie A berättigar till tio (10) röster och en aktie av serie B till en (1) röst. Uppdelningen på de olika aktieslagen är följande: Lars Berg Ordförande Tomas Duffy Verkställande direktör Bernt Magnusson Lars Gauffin Håkan Kihlberg Bo Dimert Lage Jonason Marcus Johansson Auktoriserad revisor Bertil Johanson Auktoriserad revisor 30 31

17 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 32 NET INSIGHT AKTIEN Net Insights B-aktie noteras sedan den 7 juni 1999 på Stockholmsbörsens O-lista. AKTIEKAPITAL I maj/juni 2001 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för bolagets samtliga aktieägare och i december en riktad nyemission. Totalt ökade aktiekapitalet under 2001 med kronor så att det per den 31 december 2001 uppgår till kronor fördelat på stycken aktier, varav A-aktier och B-aktier. Varje aktie, med ett nominellt värde om 0,04 kronor, har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B till en röst. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Antalet aktieägare var per den 31 december 2001 att jämföras med föregående år. De tre grundarna kvarstår som huvudägare med tillsammans ca 12 procent av aktiekapitalet och ca 43 procent av rösterna. De femton största ägarnas andel uppgick per den 31 december 2001 till 36,0 procent av kapitalet och 58,8 procent av rösterna. Det utländska ägandet svarade för ca 13,4 procent av kapitalet. KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING Totalt har 45,2 miljoner aktier omsatts till ett sammanlagt värde av ca 521,4 MSEK, i genomsnitt aktier till ett värde av ca 2,1 MSEK per börsdag under räkenskapsåret. Under räkenskapsåret noterades aktien som högst i 37 kronor den 19 januari 2001 och som lägst i 3 kronor den 21 september Kursutvecklingen har under året följt utvecklingstrenden för bolag inom teknologisektorn, se diagram. Net Insights totala börsvärde uppgick till 355 MSEK per den 31 januari TECKNINGSOPTIONER OCH PERSONALOPTIONER Under året förföll ett teckningsoptionsprogram riktat till personal utan att tecknas. Dessutom har bolaget givit ut personaloptioner till anställda. Utspädningseffekten av detta program kan maximalt uppgå till drygt fem procent av antalet aktier i bolaget. I samband med den företrädesrättsliga nyemissionen i juni 2001 erhöll de som tecknade aktier totalt teckningsoptioner. UTDELNINGSPOLITIK Net Insight kommer inte att lämna någon utdelning förrän verksamheten genererat ett ackumulerat positivt kassaflöde. Eventuell utbetalning av utdelning ombesörjs av VPC. Ägarförhållandena i Net Insight, enligt den av VPC förda offentliga aktieboken och den offentliga förvaltarförteckningen, per den 31 december 2001 framgår enligt tabellen nedan. DE 15 STÖRSTA ÄGARNA Aktieslag A-aktier B-aktier Kapital Röster Banco fonder ,3 % 3,4 % Lars Gauffin ,7 % 14,8 % Alecta ,0 % 2,6 % Christer Bohm ,0 % 14,4 % Per Lindgren ,6 % 14,1% Torlöf Truls Tomas & bolag ,4 % 1,6 % Egnell Lars ,4 % 1,6 % Försäkringsbranschens pensionsstiftelse ,7 % 1,1 % Pelago Venture Partners KB ,7 % 1,1 % Wikander Karl-Otto & bolag ,7 % 1,1 % Jonason Lage ,0 % 0,7 % Olsson Sten A bolag ,0 % 0,6 % Aragon Fonder ,9 % 0,6 % Kling Nils ,9 % 0,5 % LRF Försäkring AB ,7 % 0,5 % Summa 15 ägare ,0 % 58,8 % Övriga ,0 % 41,2 % Totalt ,0 % 100,0 % AKTIEKAPITALETS FÖRDELNING PER DEN 31 DECEMBER 2001 Aktieslag Antal aktier Andel av röster Kapital Röster A-aktier ,0% 39,0% B-aktier ,0% 61,0% Totalt ,0% 100,0% AKTIEKAPITALETS FÖRÄNDRING År Transaktion A-aktier B-aktier Antal aktier Nominellt (Mkr) Aktiekapital (Mkr) 1996 Bolagsbildning , , Nyemission , , Fondemission , , Split 20: , , Nyemission , , Fondemission , , Split 4: , , Nyemission , , Nyemission , , Optionsinlösen , , Optionsinlösen , , Nyemission , , Optionsinlösen , , Split 5: , , Optionsinlösen , , Nyemission , , Nyemission , ,80 ÄGARSTRUKTUR NET INSIGHTS B-AKTIE Aktieinnehav, Andel av antal Andel av Net Insights B-aktie är sedan 7 juni 1999 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. antal aktier aktieägare aktiekapital ,7 % 6,0 % ,7 % 21,8 % ,8 % 14,3 % ,6 % 33,1 % ,2 % 24,8 % Summa 100% 100 % ANTAL ÄGARE, KATEGORIER, KONCENTRATION, LÄNDER Kategorier, kapital Procent Utländska ägare 13,4 Svenska ägare 86,6 Varav Institutioner 10,7 Aktiefonder 6,3 Privatpersoner inkl. Fåmansbolag 69,

18 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 34 LEDNINGSGRUPP ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE TOMAS DUFFY Chief Executive Officer Född Tomas Duffy har tidigare varit medlem av Telias verkställande ledning som vice VD för företagssidan och tjänsteutveckling, verkat som VD för Mannesman ipulsys samt VD på strategi- och IT-konsultföretaget Halogen. Aktieinnehav i Net Insight: B-aktier. CARL-JOHAN BLOMBERG Chief Financial Officer Född Carl-Johan Blomberg har tidigare varit verksam som Senior Vice President och CFO på Hotellus International AB. Tidigare har han haft ledande befattningar som finansdirektör på Pharmacia, Procordia samt Alfa Laval. Aktieinnehav i Net Insight: B-aktier, personaloptioner samt 600 teckningsoptioner*. OLLE WAKTEL VP International Sales Född Olle Waktel har mångårig erfarenhet från försäljning och marknadsföring av IT- och datakommunikationstjänster. Han har bland annat varit verksam som VD för Telenors dotterbolag Nextra och affärsansvarig för Telias internettjänster. Aktieinnehav i Net Insight: B-aktier. ANDERS PERSSON VP Product Development Född Anders Persson har mångårig erfarenhet från Ericssonkoncernen där han senast var verksam som General Manager för nätverksdesign. Tidigare har han bland annat arbetat som Project Manager på ERA, Customer Services och Vice President på EUR, Ericsson Fiber Access. Aktieinnehav i Net Insight: B-aktier, personaloptioner samt teckningsoptioner*. PER LINDGREN VP Business Development (grundare) Född Teknisk doktor i teleinformatik (KTH) Per Lindgren har tidigare varit assisterande professor på KTH, där han bland annat vidareutvecklade DTM-tekniken. Aktieinnehav i Net Insight: A-aktier, B-aktier, personaloptioner samt teckningsoptioner*. LARS GAUFFIN Senior Advisor (grundare) Född Senior Advisor. Erfarenhet av Ericsson, Telia och KTH, där han har arbetat med telekommunikation, datorarkitektur, datakommunikation och distribuerade system. På KTH ledde han bland annat DTM-projektet. Aktieinnehav i Net Insight: A-aktier, B-aktier samt teckningsoptioner*. CHRISTER BOHM Chief Technical Officer (grundare) Född Teknisk doktor i teleinformatik (KTH). Christer Bohm har tidigare varit assisterande professor på KTH där han bland annat har arbetat med DTM-projektet. Han har varit involverad i flera projekt inom distribuerad multimedia och höghastighetskommunikation. Aktieinnehav i Net Insight: A-aktier, B-aktier, personaloptioner samt 502 teckningsoptioner*. CAROLEN YTANDER VP Corporate Communications Född Carolen Ytander arbetade som informationschef för Telia InfoMedia TeleVision samt som informationschef för Sparbanken Sverige Aktieinnehav i Net Insight: personaloptioner. HELÉN LINDQVIST VP Finance Född Helén Lindqvist arbetade som revisor på Arthur Andersson & Co från 1986 till Hon blev auktoriserad revisor Från 1994 till 1998 arbetade hon som ekonomi- och finanschef på ett svenskt dotterbolag inom en internationell koncern. Aktieinnehav i Net Insight: B-aktier, personaloptioner samt 160 teckningsoptioner*. MITUL SAWJANI VP Supply & Strategic Alliances Född Har arbetat med inköp-logistik relaterade frågor på Ericsson sedan Senaste befattning var som inköpschef för Ericsson Inc i Lynchburg, USA. Aktieinnehav i Net Insight: personaloptioner. BIRGITTA HEDBLOM VP Human Resources Född Birgitta Hedblom har tidigare arbetat i olika ledande befattningar inom Human Resources på Hewlett Packard. Hon har som egen företagare verkat som konsult inom området personalutveckling med ett antal ledande företag som kunder. Aktieinnehav i Net Insight: personaloptioner. JOHN KOSTAK VP Global Marketing Född Senaste befattning som VP Sales and Marketing på Dynarc AB, Har tidigare varit med och grundat företagen Quallaby och St. Clair Systems och haft ett flertal ledande befattningar på bland annat Nortel Networks, Net Manage och Fujikura. Aktieinnehav i Net Insight: personaloptioner. LARS BORGWING President and COO, Net Insight Inc. Född Lars Borgwing har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar på den amerikanska marknaden. Har verkat som grundare och CEO av flera företag och som rådgivare till välrenommerade företag som Goldman Sachs, GE Capital, Chase, Svenska Handelsbanken och Merita NordBanken. Aktieinnehav i Net Insight: personaloptioner. *Varje option ger rätt att teckna en ny B-aktie i juni

19 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 36 STYRELSE LARS BERG Ordförande Född Oberoende investerare och konsult. Styrelseledamot i Telefonica Moviles, Eniro, Carnegie, Ratos, Schibsted, C.Technologies/Anoto, Ledstiernan, Askus, Viamare och IFL m fl. Aktieinnehav i Net Insight: B-aktier, köpoptioner och teckningsoptioner*. BERNT MAGNUSSON Vice ordförande Född Styrelseordförande i Swedish Match AB och Dyno Nobel ASA, styrelseledamot i AvestaPolarit, Volvo Car Corporation, Höganäs, Nordea, Pharmadule samt rådgivare åt European Bank for Reconstruction and Development. Aktieinnehav i Net Insight, Bernt Magnusson och hustru: B-aktier samt 6300teckningsoptioner*. HÅKAN KIHLBERG Styrelseledamot Född VD Pressens Bild, Bonnier. Styrelseordförande i Ad Libris och styrelseledamot i Pressens Bild. Aktieinnehav i Net Insight: B-aktier, köpoptioner samt 886 teckningsoptioner*. BO DIMERT Styrelseledamot Född Styrelseordförande i Telelogic, ipunplugged och Zoomon, styrelseledamot i Sverige- Amerikastiftelsen och Razorfish Inc., USA. Aktieinnehav i Net Insight: B-aktier samt teckningsoptioner*. LAGE JONASON Styrelseledamot Född VD Nordiska Holding AB och VD Bankaktiebolaget JP Nordiska. Styrelseordförande i City Mail Group och styrelseledamot i NordNet. Aktieinnehav i Net Insight: B-aktier samt teckningsoptioner*. LARS GAUFFIN Styrelseledamot och grundare Född Senior Advisor. Erfarenhet av Ericsson, Telia och KTH, där han har arbetat med telekommunikation, datorarkitektur, datakommunikation och distribuerade system. På KTH ledde han bland annat DTM-projektet. Aktieinnehav i Net Insight: A-aktier, B-aktier samt teckningsoptioner*. CHRISTER BOHM Styrelsesuppleant, teknisk chef och grundare. Född Teknisk doktor i teleinformatik (KTH). Christer Bohm har tidigare varit assisterande professor på KTH där han bland annat har arbetat med DTM-projektet. Han har varit involverad i flera projekt inom distribuerad multimedia och höghastighetskommunikation. Aktieinnehav i Net Insight: A-aktier, B-aktier, personaloptioner samt 502 teckningsoptioner*. *Varje option ger rätt att teckna en ny B-aktie i juni

20 NEIN 0016 Årsredovisning Sida 38 INFORMATIONSTILLFÄLLEN BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 20 mars 2002 klockan i Net Insights lokaler i Västberga. Rätt att deltaga och rösta på bolagsstämman har aktieägare som är införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken 8 mars 2002 samt anmält sig hos bolaget senast 14 mars 2002 klockan Anmälan om deltagande i stämman kan ske under adressen Net Insight AB, Box 42093, Stockholm, eller per telefon eller per fax eller genom e-post till UTDELNING Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om att ej lämna någon utdelning. EKONOMISK INFORMATION UNDER 2002 Ordinare bolagsstämma Delårsrapport januari mars Delårsrapport januari juni Delårsrapport januari september

För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397

För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 DELÅRSRAPPORT För perioden 1 januari 30 september, 1999 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET Net Insight har sålt stadsnätsväxlar till Vasa Läns Telefon.

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

För perioden 1 januari 30 juni, 2001 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397

För perioden 1 januari 30 juni, 2001 Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 Om Net Insight Net Insight utvecklar och marknadsför nätverksväxlar för fiberoptiska bredbandsnät. Med Net Insights lösning kan operatörer erbjuda allt från nya avancerade realtidstjänster som studiokvalitetsvideo

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

För perioden 1 januari 31 mars, 2001 Net Insight AB (publ), org nr

För perioden 1 januari 31 mars, 2001 Net Insight AB (publ), org nr Om Net Insight Net Insight utvecklar och marknadsför nätverksväxlar för fiberoptiska bredbandsnät. Med Net Insights lösning kan operatörer erbjuda allt från nya avancerade realtidstjänster som studiokvalitetsvideo

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

För perioden 1 januari 30 september, 2001 Net Insight AB (publ), org nr

För perioden 1 januari 30 september, 2001 Net Insight AB (publ), org nr Om Net Insight Net Insight utvecklar och marknadsför nätverksväxlar för fiberoptiska bredbandsnät. Med Net Insights lösning kan operatörer erbjuda allt från nya avancerade realtidstjänster som studiokvalitetsvideo

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Utvecklingen av IP-telefoni? Kommer IP-telefoni att ersätta dagens kretskopplade nät?

Utvecklingen av IP-telefoni? Kommer IP-telefoni att ersätta dagens kretskopplade nät? Utvecklingen av IP-telefoni? Kommer IP-telefoni att ersätta dagens kretskopplade nät? Vilka innovationer och tekniker som blir marknadsframgångar är svårt att sia om! Inferior Winners Cobol vs Algol/Pascal

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Bredbandsnät Rydebäck. Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller?

Bredbandsnät Rydebäck. Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller? Bredbandsnät Rydebäck Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller? Hur ser nuvarande nät ut? Vi har idag ett blandat bredbandsnät för TV, Bredband och Telefoni som Comhem levererar tjänster

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001 Presentation Fredrik Nyman PacketFront Vad är PacketFront Svenskt företag, bildat 2001 Bakgrund: Bredbandsbolaget, Cisco, (Tele2/Netcom) Accessroutrar och hemma-switchar för bredbandsnät Prisbelönt provisionerings

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Fiber for Dummies. TNT/Riksteatern TNT/Riksteatern

Fiber for Dummies. TNT/Riksteatern TNT/Riksteatern Fiber for Dummies TNT/Riksteatern TNT/Riksteatern 2015-12-01 1 Fördröjning 20 15 10 5 0 Internet - ca 20 sek Satellitlänk - ca 4 sek Optisk fiber - ca 0,001 sek/200 km 2015-12-01 2 Fördröjning Fördröjning

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397

Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397 Om Net Insight Net Insight utvecklar och marknadsför nätverksväxlar för fiberoptiska bredbandsnät. Med Net Insights lösning kan operatörer erbjuda allt från nya avancerade realtidstjänster som studiokvalitetsvideo

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013

itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 itux Ekhagens Samfällighet, Oktober 2013 Kriterier för öppna bredbands och TV-nät Enskilda hushåll ska själva kunna välja av de tjänsteutbud som marknaden erbjuder oberoende av vad andra hushåll I samma

Läs mer

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Sista ansökningsdag: 30 juni 2015 Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Medlemsskapet betyder INTE att du maste tacka JA till fiber, bara att du kommer att fa ett forslag att ta stallning till.

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Vetab Bredband. Nästa nivå av bredband. Om alla tågtrafikföretag

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät. Moras öppna nät. Nästa nivå av bredband. Om alla tågtrafikföretag

Läs mer

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo ISP på landsbygden Information på Internetdagarna 2003-10 - 08 Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo Agenda Bakgrund Teleservice Bredbandstäckning Infrastruktur Tjänster Ekonomi Konkurrens

Läs mer

Ett nytt sätt att se på TV

Ett nytt sätt att se på TV Ett nytt sätt att se på TV OC1 Reviderad oktober 2009 Att titta på TV är viktigt! Att titta på TV är viktigt! Konsumtionen av media idag motsvarar nästan vår totala livslängd i början av 1700-talet. TV

Läs mer

!!!! Framtiden! Kabel&TV,*Telefoni*och*Internet* TV$Gruppen! Version!2012041!!

!!!! Framtiden! Kabel&TV,*Telefoni*och*Internet* TV$Gruppen! Version!2012041!! Framtiden Kabel&TV,*Telefoni*och*Internet* TV$Gruppen Version2012041 Framtiden2Internet,TelefoniochKabel2TV 2012041 Innehållsförteckning0 Introduktion*...*3 Bakgrund*...*3 Nuvarande*installation*...*3

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Ett öppet stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett supersnabbt

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

OECD Communications Outlook 2005. OECD:s utsikter för IT-branschen, 2005 års upplaga. Sammanfattning. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska

OECD Communications Outlook 2005. OECD:s utsikter för IT-branschen, 2005 års upplaga. Sammanfattning. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska OECD Communications Outlook 2005 Summary in Swedish OECD:s utsikter för IT-branschen, 2005 års upplaga Sammanfattning på svenska Sammanfattning När dot com-bubblan spruckit, hamnade telekommunikationsindustrin

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer

Bredband via fiber. framtidens kommunikation

Bredband via fiber. framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN HÄRNÖSANDS KOMMUN Bredband via fiber framtidens kommunikation Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 mb/sek

Läs mer

Se om dina grannar anmält intresse

Se om dina grannar anmält intresse I SAMARBETE MED BACKNEJLIKEGATAN ANSLUTEN ENGELSKA VÄGEN INTRESSE Se om dina grannar anmält intresse Just nu bygger vi ut fibernätet över kommunen så fort det bara går! För att på bästa sätt använda de

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style PROXIMION FIBER SYSTEMS REDEYE 23 NOVEMBER 2011 STEFAN EKMAN, GRUNDARE & VD 1 Proximion i korthet Proximion Fiber Systems AB (Proximion) är ett privat bolag som tillverkar och utvecklar avancerade fiberoptiska

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer