Sammanställning Opera Matchmaking Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning Opera Matchmaking 2012-11-13. Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga"

Transkript

1

2 Sammanställning Opera Matchmaking Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Unga Vad vill vi ha inflytande över? Skola Ungdomsfullmäktige borde ha en egen ekonomi som de kan styra över själva Kultur Bättre kollektivtrafik (tider, ersättningar) Aktiviteter för unga Skola (upplägg, skolmat, kurser) Kulturlivet Kollektivtrafik (dyrt och dåligt) Gratis tåg eller buss på kort distans (Ljungskile-Uddevalla) Busspriser Bättre priser för unga (caféer, affärer, kollektivtrafik) Kollektivtrafiken Busstider+kostnader Skolan (mål,lärare, sätt att lära sig på) Säkerheten på kvällarna (på gator, torg, osv) Skolan Fler lokala omröstningar där även unga får vara med och rösta Bostadspolitiken Kostnader i affären Budget Arbetslösåtgärden Föreningar/organisationer ska ha stor möjlighet att visa upp sig så att unga vet om att det finns, kanske med hjälp av skola eller fritidsgård Temadagar och liknande i skolan och för unga i allmänhet Kulturutbudet Artister mm på krogen och föreställningar på teater mm Kollektivtrafikens priser Busstider och priser Att alla som vill göra något i kommunen får höras Priser i skolcaféer Skolmaten Unga Hur ska ungt inflytande se ut i Uddevalla? Prata med Mikaela Prata med ungdomsrådet Kanske att andra ungdomar kommer ut till skolorna och pratar mer om ungt inflytade och hur man påverkar. Så att man vet. Prata med ungdomsrådet Själv ta kontakt med politiker Bli politiskt aktiv Det ska se kreativt och givande ut En liten morot (alt. Belöning) Drop in träff med politiker en gång i månaden

3 Medborgarförslag Kommunen hemsida; ta kontakt där Information av ungdomar för ungdomar Villiga rektorer och lärare Prata med någon fritidsgård om informationen Ungdomsaktiviteter Mer inflytande i skolan + förståelse för varför det inte blir som det blir Mer saker för unga i Ljungskile Jag vill kunna vara med och bestämma hur mycket en buss- eller tågbiljett ska kosta Kunna ge förslag på vad vi ska ha som mat i skolan Bättre och mer hjälp skolan, vissa ämnen som har svårt för Om man har ett beroende, att kunna utföra det utan att skolan ska ringa hem (röka, snusa etc) Kunna säga ifrån om det är något som man vill ändra på i samhället Billigare fika + mat i skolan (cafeterian) Kommunfullmäktige Medvetande i skolor Lokala omröstningar Medverkan i nämnderna Ett utvecklat ungdomsfullmäktige/rådslag Alla lärare informeras om medborgardialog varje år/termin Fler lokala omröstningar som även unga får delta i Utskott i varje skola som tar ställning i politiska frågor Påverkansarbete i skolan Kontinuerlig info i skolan om det politiska läget. Det krävs kunskap för att påverka! Forum som är mindre formellt än ungdomsfullmäktige Lättillgängligt, det ska vara lätt att påverka Större chans att påverka redan i klassråd/programråd Introduceras för självbestämmande på den ungas hemmiljö så att det blir en naturlig del På befintliga sätt bara att dessa sätt måste synliggöras mer Facebook Större ungdomsråd Träffar med politiker I samarbete med unga och vuxna från olika bakgrunder och i olika åldrar

4 Sammanställda lappar från Steg 1: Egna tankar. Politiker Vad vill unga ha inflytande över? Tid Pengar att bestämma Kollektivtrafik Skoldag Vardagslösningarpå individnivå- inflytande och bli lyssnad på vid t.ex. placeringar och omhändertaganden Mer tid med vuxna/föräldrar Trafiklösningar Kommunikationer ta sig till och från Skola inom- och utomhusinnehåll Ungdomars närmiljö Centrumutveckling Tryggare att kunna röra sig fritt även när det är kväll Fritid Utbudet av och innehållet i olika fritidsaktiviteter Sin vardag i skolan 1)hur undervisningen bedrivs, 2) hur miljön ser ut i och runt skolan Vad man kan göra på fritiden Vem som ska bestämma Arbete Eget inflytande över en fastställd budget Ungdomar vill ha respekt och tillit Unga vill ha något roligt spännande Ungdomsbostäder Skolmaten Skolan Öppettider på gården Kultur- och idrottsstöd Jobbutvecklning Utbildningsalternativ Satsa på utbildning Trafiksäkerhet Integration Jämställdhet Rättvisa Bostadsplanering Integration Jämställdhet Integration Kollektivtrafik Hur staden ska se ut Utformningen av lekplatser Arbete Att få jobb efter skolan Fritidsgården Fritidsaktiviteter=utbud Skolan, t.ex. mer tid för lektioner

5 Maten i skolan Hur skolan fungerar Skolgårdens utseende Skolan Skolmaten Politiker Hur ska ungt inflytande nde se ut i Uddevalla? Egen budget på UF Matchmakingkonferens om kommunens budget Det ska synas i samhällsbilden att det finns ungdomar Få in ungdomar i partierna men då måste det göraas om i mötesformerna Gå med i politiska partier/ungdomsförbund Stärk rollen för UF/UR Få in ungdomar rätt i processen inte när frågan är avgjord Geom att inom avsatta budgetramar prioritera pengar till olika verksamheter Ungdomsfullmäktige får mer ansvar ex budget I skolan genom att på ett aktivt sätt få vara med att påverka HUR undervisningen bedrivs Generellt genom att vara med vid planeringen av den verksamhet de deltar i Rådfråga ungdomar: involverade i processer och olika råd. Gå med i SSU Var medlem i förening Agera gärna i grupp (med vänner) skriv synpunkter till politiker, mail mm Använd befintliga möjligheter, typ medborgarförslag Dialogmöten om stadsplanering Medborgarbudget Planprocessen Särksild digital låda som ger input till u-fullmäktige. Ett mer aktivt sungdomsfullmäktige med mer organiserad representation + egen budget Kom in i politikområdet Utbilda sig, satsa på utbildning Ungdomsfullmäktige Tillsättning av poster Ungdomsfullmäktige med budget Ungdomsförbund Stadsplanering De ska prioriteras i nomineringsprocessen Stadsplaneringsprocess Inflytande som remissinstans för KS+nämnder Regelbunden kontakt med ungdomsförbunden Återkommande regelbundna möten med KS Inflytande på initiativ av unga Mer dynamiskt Ungdomsfullmäktige, med workshops och budgetfördelning Reellt inflytande genom fördelning av pengar Stärka ungdomsfullmäktige Deras förslag ska vara med i budgetförhandling Bättre kommunikation med rektorer

6 Dokumentationsmall: Vad vill unga ha inflytande över? (politiker) Framtidsmöjligheter Arbete: Sommarjobb Praktikplatser x Skolan Skola/ utbildning Skolarbetets organisation Mat xxx Gemenskap Mer tid med vuxna/föräldrar Individmakt, vardagslösning inom skola soctjänst och hemmet xxx Vill ha pengar att bestämma över xxx Inflytande &makt Kommunikationer Kollektivtrafik xxx Jobbmöjlighet/ utveckling x Sin skoldag Hur undervisningen bedrivs, arbetsformerna Hur miljön i och runt skolan ser ut Uppleva att deraas åsikt är värd att lyssna på och tas på allvar xx xx Påverka utbudet av och innehållet i fritidsaktiviteter xx innotiimi

7 Vad vill unga ha inflytande över? Förslag som kom upp men inte fick några kryss (politiker) Kultur och idrottsstöd Integration, jämställdhet och rättvisa Utbildningsmöjligheter Trafiklösningar, ta sig till och från Ungdomars närmiljö (centrumutveckling, skola inomhus och utomhusinnehåll, trygghet att kunna röra sig fritt även kvällstid) Ungdomar vill ha respekt och tillit och vara med och bestämma Prioriteringar och budget Att medverka till att alla får ingå i en gemenskap Fritid (aktiviteter och fritidsgårdar) Bestämma över skolmaten Vad man kan göra på fritiden (ex arrangera disco) innotiimi

8 Dokumentationsmall: Vad vill vill unga ha inflytande över? (unga) påverkan Kultur och fritid Västtrafik skola Säga ifrån x x x Kultur xx Kollektivtrafik xxx Skola xxx Direkt kontakt Trygghet xx Billigare buss xx Mat x ungdomsaktiviteter innotiimi

9 Vad vill vi ha inflytande över? Förslag som kom upp men inte fick några kryss (unga) Skolmat Billigare fika Skolval Budget Kulturutbudet Fler lokala omröstningar (där även unga får vara med och rösta) Ungdomsfullmäktige (budget, upplägg, synlighet, rättighet att få delta) Skolan (mål lärare, sätt att lära sig på, studentbostäder, skolmat) Kollektivtrafik (busstider, kostnader) Kollektivtrafik (pris och tider) innotiimi

10 Dokumentationsmall: Hur ska ungas inflytande se ut? (politiker) med hjärtefråga (<3) Eget initiativ Skriv synpunkter till politiker (enskilt eller tillsammans med kompisar) x <3 Använd befintliga system Planprocesser och medborgarförslag x Föreningsdelaktighet Gå med i pol.partier/ungdomsförbund x x <3 Prioriteras vid tillsättning av poster x x Direktinflytande Generellt: genom att vara med vid planering av den verksamhet de deltar i tex olika brukarråd xxx <3 <3 Matchmaking ang kommunens budget x Makt till ungdomsfullmäktige Genom att ge ungdomsfullmäktige en budget och makt att besluta om pengar till olika projekt/verksamhet xxx <3 Stärka ungdomsfullmäktige Budgetförhandlingar, Initiativ unga, Möten med KS xx Aktiva i politiska ungdomsförbund Remissinstans för KS+nämnder Ungdomsbudget i ung.fullmäktige xx Tex stads- och trafikplanering xx x Var medlem i förening (pol och andra) x innotiimi

11 Hur ska ungas inflytande se ut? Förslag som kom upp men inte fick några kryss (politiker) Egen budget för UF Stärk UF/UR så att ungdomar kommer tidigt i processen I skolan: genom att på ett aktivt sätt få vara med att påverka HUR undervisningen bedrivs Regelbunden kontakt med ungdomsförbund, bättre rekryteringsbas för framtiden Aktivt ungdomsfullmäktige som väljs obligatorskt från skolor Ung Vill på nätet som ger input till ung. fullmäktige Via införande av medborgarbudget innotiimi

12 Dokumentationsmall: Hur ska ungas inflytande se ut? (unga) Påverkansarbete o undervisning om lok.poi i skolan Skapa medvetenhet Skola,fritidsgårdar x x Höras x x Delaktighet Utbildad personal Skolpersonal x Flera lokala omröstningar xxx (ingen rubrik) (ingen rubrik) Utveckla redan befintliga sätt att påverka -nya plattformar ex facebook -nya målgrupper -synas mer, nå ut till fler xxx Redovisningar på skolor xx Medverkan i nämnderna/ungdomsutskott x x Info av ungdomar x innotiimi

13 Hur ska ungas inflytande se ut? Förslag som kom upp men inte fick några kryss (unga) Mindre formella grupper/forum: lättillgängligt, enkelt Kommunfullmäktige ALLA ska få vara med och bestämma: unga gamla, olika bakgrund, politiker, ickepolitiker, utvecklingsstörda Lokala omröstningar Ett mer utvecklat ungdomsfullmäktige/rådslag Medvetande i skolor Mer inflytande i kulturlivet i allmänhet Säkerhet (kvällarna i olika områden, gator, torg, genom mer ljus, kvällsöppet) Arbetslösåtgärden Bättre kollektivtrafik (tider, ersättnngar, priser; gratis för unga och pensionärer (korta distanser) Skolan (upplägg, skolmat, kurser, lärare) innotiimi

14 MATCHMAKING Skola Unga vill vara med tidigare i planeringen av bl.a. undervisning. - Lektioner om demokrati/inflytande i Uddevalla kommun, bör finnas för att öka intresset för den egna staden. - Lärare ska bry sig om stämningen i skolan, säga till vid bråk, (upprepa arbetet det blir ständigt nya elever). - Eleverna skall i mycket högre grad få påverka matsedeln. Visionen är En Skola som prioriterar rätt saker, efter att ha i involverat eleverna. God ekologisk skolmat Alla vet hur demokrati och inflytande går till.(skola/uddevallakommun) Lärare/vuxna som lyssnar rent säkert och tryggt klimat.

15 MATCHMAKING Kultur/Ungdomsaktiviteter Unga vill vara med och påverka kulturutbudet, de vill ha mer inflytande över kulturen i stan och kunna påverka sin egen fritid. Möjlighet till eget skapande: Konst, studio, dans, musik, teater, tv-spel Kulturutbud/Scen: Konserter, radio, dans, teater, politik, föreläsningar Spontanidrott: Gym, parkour, skate Sammhällsfunktion: Mötesplats, söka arbete och bostad, plugga, möta politiker Leder till: Färre unga utan aktiviteter, tryggare gator, mindre förstörelse, trygga föräldrar, större samhörighet mellan unga och mellan unga och vuxna. Visionen är: Centralt beläget ungdomenshus

16 MATCHMAKING Informellt inflytande Alla ska känna att de kan påverka och att deras röst är värdefull. Utveckla ungdomsfullmäktige för att minska tröskeln mellan idé och engagemang till politiskt deltagande. Visionen är Att det vardagliga engagemanget och idéerna har stor betydelse och går lätt att föra in i det formella systemet.

17 MATCHMAKING Formellt inflytande: Remissförfarande genom t.ex. ViVill i Uddevalla Digitala kanaler där man kan tycka till hemifrån. Tydligare kanske färre, vägar in, mer information kring de som finns. Utveckla Ungdomsfullmäktige genom: Att avsätta tid för unga ledamöter och politiker att prata på UF Rektorer och lärare är mer engagerade i UF Utvecklingsmöten mellan UF presidiet och Skolchef/rektorer. UF flyttar runt på skolor i Uddevalla. Att på ett meningsfullt sätt återkoppa resultat till UF Utveckla nomineringen av ledamöter och arvodera de som deltar i Ungdomsfullmäktige Framgångsfaktorer för att nå ungdomar. Använda redan etablerade mötesplatser som t.ex. föreningar, konvent, sportcuper mm. Lägga möten direkt efter skolan (de flesta kan från 16.00) eller veckan efter lov, då har man inte hunnit få så mycket läxor och uppgifter. Visionen är Välkända, effektiva inflytandekanaler!

18 MATCHMAKING 3 FORMELLT INFLYTANDE SKOLDEMOKRATI Plus Elevråd/programråd Förberedelse till ungdomsfullmäktige Minus Mobbing Tar ej del av dem för att det inte ger resultat Ekonomi Okunskap Ändra skolregler utan att ta del av elevernas åsikter Då måste Lära känna varandra och ha mer inflytande på varandra Se resultat Fördela budgeten bra prioriterat Upplysa Ta del av elevernas åsikter

19 MATCHMAKING 3 UNGAS ROLL I KOMMUNFULLMÄKTIGE Plus Påverkar framtiden Lärorikt Möjlighet att påverka Inblick i hur kommunen styrs Ekonomi Bredare perspektiv Minus Bristande engagemang pga att det kan bli långtråkigt Politiskt invald Vuxnas intresse för ungdomars åsikter Då måste vi Fler ungdomens frågestund Få politiska partier att välja in unga politiker Få information Allmänhetens frågestund -> ungas frågestund två ggr/termin Vi måste släppa in ungdomar

20 MATCHMAKING 3 UNGAS MEDVERKANDE I NÄMNDER PLUS Nya tankar kring samhällsfrågor, perspektiv, ungt inflytande Ökat intresse för politik lärande politikskola Inflytande, man lär sig vikten bredare prspektiv praktisk demokrati politiskt intresse ökad kunskap för unga Är med tidigt ökad förståelse påverka inblick kan skapa egna åsikter blandning olika kulturer/religioner referensgrupper unga får bestämma delaktighet makt yttrandefrihet Nya idéer Unga är experter på hur politik fungerar för unga Uttrycka drömmar för framtiden, möjlighet att förverkliga Unga lär sig och kan påverka mer om man får vara med politiker lär sig från unga nya idéer och ny syn på frågorna tidigt dubbelplus=nyttigt för oss politiker

21 MINUS Fel syn på politik, skrämd tid mötesplatser utbildning/kunskap för att kunna delta språksvårigheter långa processer krock med skolarbete dåligt samarbete med skolorna tiden extra arbete läsa på inte alltid kan påverka jobbiga beslut oerfaren inte på riktigt brist på kunskap brist på erfarenhet kunskap osäkerhet förslagen motarbetas ingen bredd i engagemanget för många idéer nämndsmöten kan kännas långa och tråkiga besvikelse om svårt att förverkliga drömmar kunskap många ärenden och frågor kan kännas tungt tid, provdagar tid att sätta sig in i frågorna

22 DÅ MÅSTE VI: Beskriva och förklara från politikernas sida nämndmöten kan ske på kvällstid avgränsa vissa specifika områden för ungas medverkan undervisning i svenska tolkhjälp blanda in glädje/intresse för att locka medborgardialoger på museet alt. Skola för unga lagutrymme för yttranderätt vem representerar? skicka ut information kvällstid efter skolan få information konkret utbildning gemenskap umgås praktisk övning engagera fler lyssna på varandra bra diskussion där det prioriteras paus med rörelse bra diskussioner där alla deltar försoka göra lättare att förverkliga drömmar peppa till att fortsätta jobba för drömmar besök i nämnder eller kommunfullmäktige välja ut ärende som klassen och lärare bedömer som extra intressanta kvällar eller lediga dagar

23 MATCHMAKING 3 LOKALA OMRÖSTNINGAR PLUS Får in många åsikter Påverka Rättvisa Ungas åsikter Alla kan rösta alla får vara med o bestämma, göra sin röst hörd Olika omröstningar för olika områden Skolfrågor ( Elevråd? ) Ungdomsråd med olika etniciteter Fler synpunkter och åsikter till beslutsunderlag Folkets röster blir hörda Känsla av ansvar, ägandeskap,när man deltar i beslut om tex. Skola Når många Politiken kommer närmare folket Stärker demokratin Delaktighet Kan leda till utbildning i en fråga ( ex EU/EMU ) MINUS Svårt att ställa frågor Om man inte röstar eller är delaktig Följs inte ( ej tvingad) Oengagemang Negativa personer som inte vill vara med Röstdeltagande Svårt att nå alla De som är emot, säger nej och röstar i större omfattning än de som är för Gruppintresse avgör Kan bli dåliga resultat Bluffpolitik Ålder Dålig information/kunskap för att rösta

24 DÅ MÅSTE VI Sänka röstålder ( beroende på fråga) Få ut info till alla Tydliga alternativ Tydlig information Alternativen måste vara väl beskrivna Sprid ut möjligheten att rösta bredast möjligast Lobba för det Sänkt ålder för lokala omröstningar Bra processer så att alla kan vara med Bättre marknadsföring

25 MATCHMAKING 3 INFORMELLT INFLYTANDE Mål Respekt, säga ifrån, direkt kontakt med politiker, uppleva att åsikt är värd att, lyssna på och tas på allvar Metoder för att nå dit: Medborgarförslag Opinionsbildning Via ungdomars egna nätverk Möten mellan olika positioner Besöker skolor, fritidsgårdar, idrottsanläggningar Nämnderna besöker de berörda platserna där ungdomarna finns. Rösta Ringa, brev, mail Demonstration Lugn strejk Media (radio, TV, tidning) Studiebesök hos politiker Studiebesök hos skolan Elevråd Besök i nämnden Mentorskap Allas lika värde Periodisk återkommande möten med politiker Kommunicera Personliga möten Möten med politiker på våran egna arena Ungdomsråd, möte på tider när ungdomar kan Turnering mellan olika stadsdelar

26 Resurs/ Förutsättning Avsätta pengar till ungdomsfullmäktige/ungdomsråd Verkan av opinionsbildning Etnisk representation Stadsdels representation Mötesplatser för alla, centralt också Tid i skolan Medvetenhet, respekt, alla har rätt till egen uppfattning Mötesplats, schema lagd mötestid för politiker Lärare och skolstyrelsen tar det på allvar Förbered i skolan, t ex inom samhällskunskapen, engagerade lärare och tid för genomgång om uppföljning. Ha kontakt med politiker Personligt engagemang Organisation Personlig kontakt Inbjudan för studiebesök Blir inbjuden från skolan Tid/planering Att det finns en vilja från båda parter

27 MATCHMAKING 3 VÄRSTA UNGDOMSFULLMÄKTIGE Framröstade värstingar: Sabotage Inget engagemang Ingen information Samma frågor Irrelevanta frågor Att förslag inte går vidare Diktatur Få deltagare Lösningar: sammarbete massor av engagemang från ungdomarna, skolledningen, politiker, kommunen mer information genom sociala medier (informera om att informationen finns genom sociala medier), lärarna informerar, koppla UF till målen i samhällskunskapen i skolan. nya frågor, ordförande kontrollerar dagordningen = uppföljning av vilka frågor man har haft, ungdomarna är med och bestämmer vad som ska komma upp på mötena. ungdomarna är själva med och bestämmer om frågorna tas upp förslagen går vidare, förslagen respekteras, diskuteras och genomförs och återkopplas. alla på mötet får möjlighet att vara med och tycka till, man respekterar varandras åsikter, man kommer fram om ett sätt hur man ska framföra åsikter (ett regelverk som alla är överens om), se all kunskap som en tillgång (även de yngsta i UF), allas tankar idéer, åsikter och engagemang tas på allvar och värderas lika högt och man diskuterar sedan fram till en gemensam lösning. om man informerar mer så kommer det fler rätt deltagare, genom återkoppling så ser de på UF att de som de bestämmer där faktiskt tas hänsyn till.

28 Ingen tar besluten på allvar Ingen lyssnar Ingen fika UF representerar inte alla UF tas på allvar av kommunfullmäktige att man informerar om varför förslag tex inte går igenom. Man lyssnar och återkopplar alla beslut tillbaka till UF FIKA! information och uppföljning och återkoppling. Alla får sin plats i ungdomsfullmäktige med en namnskylt = bekräftelse Övriga Bara ett parti Ett ungdomsfullmäktige som inte tar hänsyn till ungdomarnas åsikter Ett ungdomsfullmäktige där ingen tar ansvar Dåliga beslut Alla pratar i mun på varandra Tvång att gå dit Ingen struktur Krångliga ord För formellt

29 Vill du veta mer? Valentina Velasquez Projektledare LUPP 2013 Kultur och fritid Cornelia Kirpensteijn Demokratiutvecklare Kommunledningskontoret

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Rapport uppdrag. Advisory board

Rapport uppdrag. Advisory board 1 Rapport uppdrag Advisory board 2 Advisory board AB är en dialogmodell som på ett stukturerat sätt ger möjlighet till samråd och dialog med unga i utvecklingsarbeten/verksamhetsutveckling inom kommunen,

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun

Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun Utbildnings- och kulturkontoret Övergripande handlingsplan för barn och ungdomars inflytande i Strängnäs kommun Bakgrund och styrdokument Sverige ratificerade konventionen om barns rättigheter 1989 utan

Läs mer

Dokumentation - Demokratidagen

Dokumentation - Demokratidagen Dokumentation - Demokratidagen 4 juni 2010 på Pulsen Närvarande Ungdomar från Borås Stads Ungdomsråd, Brämhults Ungdomsråd och Fristads demokratiråd Politiker från Kommunstyrelsen och fadderpolitiker till

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige den 12 november 2003, 137 med ändring den 9 mars 2005, 48, med ändring den 13 februari 2008, 36 och med ändring 14 april 2010, 70 Uddevalla

Läs mer

Ungdomsdialog på stadsbiblioteket

Ungdomsdialog på stadsbiblioteket Ungdomsdialog 2012.03.13 på stadsbiblioteket Ungdomsdialogmötet 2011.10.19 var en uppföljning av den träff som KSAU hade med ungdomar 2009.10.21 och ansvariga tjänstemän var Lars Persson (KoF samt Pia

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Inflytande för barn och ungdomar

Inflytande för barn och ungdomar UPPDRAG: Revidera handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar Skapa förutsättningar för att införliva barnkonventionen i Borås Stad Start 2004 Ungdomsråd Fritid skola & förskola Rådslag med politiker

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Inledning Kort beskrivning av hela projektet Vi har börjat utveckla en idé på ett projekt under arbetsnamnet Staden vi vill ha. Vi har inspirerats bland

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Former för inflytande för ungdomar - Betänkande

Former för inflytande för ungdomar - Betänkande 1 (9) Slutversion Former för inflytande för ungdomar - Betänkande Sammanfattning Kommunfullmäktige har gett demokratiberedningen i uppdrag att utarbeta förslag till former för inflytande för ungdomar.

Läs mer

Vanliga frågor från lärare, rektorer och tjänstemän

Vanliga frågor från lärare, rektorer och tjänstemän Vanliga frågor från lärare, rektorer och tjänstemän Börja gärna med att läsa dokumentet med vanliga frågor från media och allmänhet. Där finns en beskrivning av vad skolvalen är och om Skolval 2010 som

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog Strategi Luleå kommuns strategi för medborgardialog 2016-2020 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för medborgardialog Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad: Fastställd:

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Sammanställning På Riktigt! En demokratidag

Sammanställning På Riktigt! En demokratidag På Riktigt! Sammanställning På Riktigt! En demokratidag 161005 Tema: Att tillsammans göra skillnad Sammanställningen är lämnad till: Ordförandegruppen Oppositionen Förvaltningschefsgruppen Kommunens intranät

Läs mer

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011

Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Dokumenttyp: Målprogram Ansvarig: Hållbarhetssamordnare Fastställd: Remiss Dnr:. Remissupplaga Sista svarsdag 11 november 2011 Tingsryds kommuns Ungdomspolitiska program - att vara ung i Tingsryds kommun

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun Barn- och ungdomspolitiskt program Eksjö kommun Barn och ungdomar känner stolthet och glädje över sin hemort Antaget av kommunfullmäktige 2007-01-25, 121 Innehållsförteckning INLEDNING OCH BAKGRUND...

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier.

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier. 1 Lupp 2013 Lokal uppföljning vart tredje år Bättre precision Alla länets kommuner Fem fokusområden Inflytande och delaktighet Utbildning Kompetensförsörjning Fritid med kultur Tryggt och säkert Tre ålderskategorier

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Program för Aspudden och Midsommarkransen Sammanställning från tidigt dialogmöte på Konstfack 2012-04-16

STADSBYGGNADSKONTORET. Program för Aspudden och Midsommarkransen Sammanställning från tidigt dialogmöte på Konstfack 2012-04-16 STADSBYGGNADSKONTORET Program för Aspudden och Midsommarkransen Sammanställning från tidigt dialogmöte på Konstfack 2012-04-16 Bildcollage från kvällen Kvällen, som hade temat Du får snart fler grannar,

Läs mer

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra Summering av de viktigaste frågorna med förslag från dialog med unga UNGT INFLYTANDE & DEMOKRATI Gör det lättare att förstå politiken och hur beslut tas Politiker på besök i skola och tvärtom Tydliga svar

Läs mer

Ung i Väsby 2015 Elevernas åsikter kring skolan

Ung i Väsby 2015 Elevernas åsikter kring skolan Ung i Väsby 2015 Elevernas åsikter kring skolan Bakgrund Enligt barnkonventionen artikel 12 har alla barn har rätt att påverka, få göra sin röst hörd och organisera sig. Ett sätt för barn och ungdomar

Läs mer

Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur!

Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur! Tillsammans skapar vi fler möjligheter för alla att syssla med kultur! Innehållsförteckning Inledning...3 Information och marknadsföring... 4 Event... 5 Lokaler och mötesplatser för unga... 6 Utöka och

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

Dokumentation. Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23. Frågeställning:

Dokumentation. Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23. Frågeställning: Dokumentation Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23 Frågeställning: Hur/på vilket sätt skapar vi hälsa i skolan för ALLA? Genomförare & dokumentation: Märta Schewenius, Ungdomsutvecklare

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

En bättre och mer demokratisk skola! Skoldemokrati Elevinflytande Elevråd

En bättre och mer demokratisk skola! Skoldemokrati Elevinflytande Elevråd En bättre och mer demokratisk skola! Skoldemokrati Elevinflytande Elevråd En bättre och mer demokratisk skola! Hur och varför? Hur vi ska göra skolan bättre och höja elevernas resultat är en ständig debatt

Läs mer

UF 2.0. Av: Alva Villebeck, Amna Sabanovic, Azemina Kraina, Erna Suljic, Felix Pernefalk, Victoria Ferrer Qvist Unga konsulenter

UF 2.0. Av: Alva Villebeck, Amna Sabanovic, Azemina Kraina, Erna Suljic, Felix Pernefalk, Victoria Ferrer Qvist Unga konsulenter UF 2.0 Av: Alva Villebeck, Amna Sabanovic, Azemina Kraina, Erna Suljic, Felix Pernefalk, Victoria Ferrer Qvist Unga konsulenter 21 mars 2016, Uddevalla kommun Inledning I höstas formades denna arbetsgrupp,

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

barn och beslutsfattare möts

barn och beslutsfattare möts barn och beslutsfattare möts text: Sara Persson textbearbetning: Tove Lund och Sophia Sundlin illustrationer: Martin Larsson grafisk form: Tove Lund e-post: ungdomsombudet@kalmar.se webbplats: www.kumulus.se

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning Resursenheten 2005

Barn- och utbildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning Resursenheten 2005 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning Resursenheten 2005 KVALITETSREDOVISNING BARN OCH ELEVERS BEHOV Grundsärskolan Gärsnäs Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika

Läs mer

Sammanfattning av Ung Dialog 2007

Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Sammanfattning av Ung Dialog 2007 Kultur och Fritid Marknadsföring Ungdomskortet Musik Mötesplatser Busskort Hyra av olika lokaler Spontanidrott Lov aktiviteter Många av gruppdeltagarna upplevde att man

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2016-03-21. Demokratiberedning

Kallelse Föredragningslista 2016-03-21. Demokratiberedning Kallelse Föredragningslista l (l) 2016-03-21 Sammanträde Demokratiberedning Plats och tid stadshuset, Kompassen, kl. 9:00 fredagen den O l april 2016 Ordförande sekreterare Alf Gillberg Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

UNGDOMSFULLMÄKTIGE I ÄNGELHOLM -Är det något som berör mig? Ängelholm behöver sina barn och ungdomars perspektiv på beslut i staden.

UNGDOMSFULLMÄKTIGE I ÄNGELHOLM -Är det något som berör mig? Ängelholm behöver sina barn och ungdomars perspektiv på beslut i staden. UNGDOMSFULLMÄKTIGE I ÄNGELHOLM -Är det något som berör mig? Ängelholm behöver sina barn och ungdomars perspektiv på beslut i staden. Målet med UNGDOMSFULLMÄKTIGE är att Engagera er, Ängelholms ungdomar,

Läs mer

Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014

Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014 Övergripande handlingsplan för det ungdomspolitiska arbetet 2013-2014 (Reviderad 11.12.2013) Inledning Det övergripande målet för det lokala ungdomspolitiska arbetet är: Landskrona stad ska vara en kommun

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel

Södermöres Medborgarpanel Södermöres Medborgarpanel 30 april-7 maj 2013 Tema: Principer för medborgardialog Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 55 av 136 har svarat, svarsfrekvens 40,5 % Enkät februari 2013, tema service; 66% Enkät

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Sörmland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer och

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Framgångsfaktorer. för elevråd

Framgångsfaktorer. för elevråd Framgångsfaktorer för elevråd Fungerande grupp Struktur Kunskap och kompetenser Resurser Relation till de andra eleverna Relation till vuxna på skolan Innehållsförteckning Förord Det här är framgångsfaktorerna!

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Härrydaposten Ungdomsdialog

Härrydaposten Ungdomsdialog Härrydaposten 091021 Ungdomsdialog Ungdomsdialog i Härryda kommun Ungdomsforum Navet Samverkan mellan ungdomar och politiker Planera för inflytandearenor för unga i Härryda kommun. Öppen skola: Framtidsverkstad

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sixten Journalnummer: 2008-2715 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg.

Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Minnesanteckningar utbildning Eva Looström, Planeringsledare för Ungdomsfullmäktige Göteborg. Elevråd 7-9 Bollebygdskolan 13.30-15.30+ några till intresserade, 22 st elever. Peter Erdman, Johan Norbelie,

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM

SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM INTRODUKTION Detta är s idéprogram som antogs av Kongressen 2011, tillägg om åldersmaktsordningen antogs på Kongressen 2014. Här förklarar vi hur vi ser på ungdomsråd, på

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer