AN BIS. Oliver Ström Bäverlind. Herman Sewelén. Erik Holmberg. Christoffer Ferdinandsson PROJEKTLEDARE ART DIRECTOR TEKNIKANSVARIG MANUSANSVARIG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AN BIS. Oliver Ström Bäverlind. Herman Sewelén. Erik Holmberg. Christoffer Ferdinandsson PROJEKTLEDARE ART DIRECTOR TEKNIKANSVARIG MANUSANSVARIG"

Transkript

1 AN BIS FRILANSFÖRMEDLING PROJEKTLEDARE Oliver Ström Bäverlind ART DIRECTOR Herman Sewelén TEKNIKANSVARIG Erik Holmberg MANUSANSVARIG Christoffer Ferdinandsson 1

2 IDÉ & SYFTE Huvudsyftet med tjänsten Anobis är att underlätta rekryteringen av frilansarbetare inom mediabranschen. Dagens arbetssituation för frilansjournalister och hård ekonomisk utsatthet för många mediaföretag gör det idag svårt för dessa företag att anställa och för frilansarna att bli anställda. Vi vill vara länken mellan medieföretagen och frilansjournalisterna. Vill vara kugghjulet som sätter ett projekt, ett jobb eller en anställning, lång som kort, i rörelse. Vi vill vara navet kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men Anobis är mer än bara en arbetsförmedling. Som snabb och effektiv söktjänst och kommunikationsplattform mellan företagen och frilansarna hjälper vi dessutom till att göra mediejobben snabbare och en möjlighet att placera människor med specifik kompetens inom rätt arbetsområde. Det finns fler utbildade journalister än någonsin vars kompetens inte utnyttjas och tas tillvaro till fullo. Vi vill vara brobyggare i kontakten mellan frilansjournalisten och medieföretaget. Anobis är en tjänst som ska göra det möjligt för båda sidor att få ut maximalt av ett jobb inom mediabranschen. Tjänsten skapar jobb för frilansare och tillåter medieföretag att hyra in nämnda frilansare för kortare jobb och projekt. Vi tillgodoser möjligheten att på kort varsel anställa frilansjournalister över en tidsrymd som du som arbetsgivare själv avgör - oavsett om du vill anställa journalisten över ett par timmar, några dagar, flera veckor eller ett år. Med Anobis ska medieföretag få maximala förutsättningar att täcka områden och utföra jobb där företaget normalt sett inte verkar och/eller inte har råd att verka samt saknar spetskompetens. Med vår unika sökmotor kan nyhetsförmedlare söka frilansare världen över för att snabbt kunna bevaka en nyhetshändelse. Med samma sökmotor ska en reklambyrå som normalt sett jobbar med tryck kunna hitta en formgivare som jobbar med rörlig grafik. 2

3 MÅLGRUPP Att välja målgrupp är viktigt för att som företag kunna underlätta det kommande kreativa arbetet. Det som är viktigt att ta i beaktning är bland annat målgruppens kön, ålder, utbildning, boendeform, inkomst etcetera, så kallade demografiska variabler. (Bergström 2012 s 57) För att få en klarare bild av vår målgrupp har vi kompletterat med psykologiska variabler där man bland annat tar i beräkning personers riskmedvetenhet och trygghetsbehov. Helt enkelt olika livsstilar. (Bergström 2012 s 57) Som frilansare, och speciellt ung och nyexaminerad sådan, är personerna ofta ute efter någon slags trygghet för jobb och regelbunden inkomst. Ett medieföretag däremot har blivit mer riskbenägna i dagens journalistiska samhälle. Allt fler företag måste dra ned på kostnaderna och därmed anställda. Det betyder att för att fortsätta täcka de nyheter som allmänheten är intresserad av, måste företagen finna frilansare som snabbt kan infinna sig hos redaktionen. Efter att ha gått efter dessa kriterier har vi kommit fram till två olika typer av målgrupper. Dels arbetsgivare, och dels arbetstagare. Arbetstagare Arbetsgivare Alla frilansande: Skribenter Videoreportrar Fotografer Redigerare Samt andra yrkesformer som på något sätt kan kopplas till det journalistiska yrket. Tidningar TV-bolag Radioföretag Bildbyråer Myndigheter och kommuner Och andra typer av företag som på något sätt strävar eft er att producera journalistiskt material. 3

4 PERSONAS Namn: Mikael Johansson Ålder: 27 Yrke: Arbetssökande/frilansjournalist. Språkkunskaper: Svenska som modersmål. Engelska som andraspråk. Begränsade kunskaper i tyska Bor: Ensamboende i andra hand i en enrumslägenhet i Göteborg sedan fyra år tillbaka. Flyttade till Göteborg för journalistikstudier Födelseort: Karlshamn Utbildning: Kandidatexamen i journalistik på Göteborgs Universitet. Är nyexaminerad från universitetet. Har även studerat 30 poäng filmvetenskap på distans vid Linnéuniversitet. Familj: Singel. Föräldrar och syskon i Karlshamn Intressen: Film och musik. Namn: Annika Karlberg Ålder: 43 YRKE Nyhetschef på Kalix enda lokaltidning. Arbetar för en tidning med, för tillfället, väldigt knappa resurser. Annika Karlberg och tidningen har inte råd att anställa personal på heltid. I Kalix finns en väldigt begränsad andel frilansjournalister. Namn: Carl Lundberg Ålder: 34 Familj: Flickvän, föräldrar och syskon Ort: På resande fot. För tillfället i USA Utbildning: Journalistik och Multimedia på Södertörns högskola. Har framförallt ett brinnande journalistiskt intresse för filmning och redigering. Carl Lundberg har dock låg erfarenhet av yrkeslivet Intressen: Utöver film även fiske och natur. 4

5 Namn:Nour Hafama Ålder: 63 Yrke: Frilansjournalist. Nour Hafama har varit frilansare sedan hon började sin journalistkarriär för 38 år sedan. Har framförallt skrivit om politik. Har bland annat frilansat för en internationell tidning om den politiska utvecklingen i norra Afrika och mellanöstern. Har även rapporterat om lokal- och rikspolitik för Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Språk: Arabiska som modersmål. Pratar flytande svenska, franska och engelska Bor: I hus i Vällingby Födelseort: Rabat, Marocko. Uutbildning: Grundskoleutbildningen i marockansk skola Familj: Man och två vuxna, utflyttade barn Intressen: Utöver politik, även konst. Namn:Torbjörn Svenning Ålder: 58 Bor: Stockholm Yrke: Chef på sportredaktionen på en stor svensk tv-kanal, med säte i Stockholm. Torbjörn Svennings redaktion har relativt god ekonomisk status. Redaktionen har däremot flera visstidsanställda och alla utom två är stationerade i Stockholm. De två utlandsstationerade befinner sig i Europa. Ledningen för tv-kanalen önskar nu att sportredaktionen kan bredda sin utlandsrapportering och skulle bland annat vilja göra reportageserier om idrott runt om i världen, med nedslag i Asien och Afrika. 5

6 TANKAR & STRATEGIER KRING ANVÄNDBARHET Produktens syfte att medieföretag snabbt ska kunna få tag på frilansjournalister kräver att webbsidan är utformad så att den fyller arbetsgivarnas stressfulla behov. Menyn skall vara lättförståelig samt snabbnavigerad. Sidan skall vara fri från onödig information och endast innehålla relevanta fakta. Följande mål är uppsatta vad gäller användbarhet: Effektiv & lättförståelig navigation Robust och tydlig meny Tydlig struktur på profilsidor Lätt att hitta kontakter & att ta kontakt Lätt att färdigställa anställningar och fakturor, samt lätt att få översikt över stegen för ansökningen/bearbetningen av dessa. 6

7 FUNK TION ALITET Som vi nämnt tidigare är kategorisystemet den viktigaste funktionen. Genom detta kan arbetstagarna leta upp journalisten som passar just dem. Följande kategoriseringar finns att välja mellan: Huvudområde Spetskompetens Nuvarande ort (Kartfunktion) Födelseort Antal exempeljobb Utbildning Senast yrkesverksam Det kan, som bekant finnas tekniska svårigheter att anpassa hemsidan/applikationen för hörsel- och synskadade. Detta kan dock lösas med navigation via exempelvis röststyrning och skärmläsare. Hur denna teknik kan eller ska användas är dock oklart. TILL Vi vill här påpeka att anpassningen till dessa målgrupper måste finnas, men troligtvis inte kommer att utnyttjas i större utsträckning. Men eftersom att det finns medier som är anpassade till hörsel- och synskadade måste och vill vi också ta hänsyn till denna målgrupp. Den kanske mest överhängande funktionsnedsättningen för oss att att ta hänseende till är färgblindhet. Vi tänker därför inte låta användningen på hemsidan/applikationen vara baserad på färgsemiotik. Exempelvis ska symbolen för godkänd faktura också stå utskriven och inte bara visas som godkänd via grön färg. GÄNG LIG HET PUBLICERINGSPLATTFORMAR De publiceringsplattformar vi främst kommer satsa på är webben där både arbetsgivare och arbetstagare kan logga in för att få tillgång till alla funktioner. Notera att det även ska finnas en app för arbetstagarna genom vilken de kan sköta korrespondens med medieföretagen samt dessutom uppdatera sin individuella profil. Appen är främst till för att arbetstagarna ska kunna besvara arbetsgivarnas erbjudanden så snabbt som möjligt exempelvis genom pushnotiser. 7

8 .LOGOTYP under arbetet med att ta fram en logotyp arbetade vi efter Bo Bergströms kriterier för funktionella logotyper. I hans bok, Effektiv visuell kommunikation sammanfattar Bergström att en bra logotyp ska vara: Lätt att känna igen Lätt att läsa Fungera i stora och små teckengrader Fungera i en bestämd färg men även i enbart svart Tidlös (Bergström 2012 s 271) Vi har tagit fram en logotyp som ska symbolisera den verksamhet som vi vill driva. Kugghjulet ska alltså symbolisera företagsidén. Tjänsten Anobis ska vara navet och en drivande kraft mellan två parter som bidrar till framåtrörelse. I det här fallet är rörelsen händelsegången mellan sökning och träff, behov och utbud, medieföretag och frilansande mediearbete. I vår logotyp har vi valt att arbeta med den klara och djupa blåa färgen som vi anser symboliserar ett förtroendeingivande lugn och stabilitet. Enligt oss tillför även det typsnitt vi har använt i logotypen, Century Gothic, ett stabilt och förtroendeingivande intryck. Under arbetsprocessen med logotypen testade vi en rad typsnitt för att dels få en seriös, funktionell, men samtdigt stilrent typsnitt som kan bära vår logotyp. För att göra logotypen mer elegant valde vi att modifiera bokstaven A i Anobis. Tillägget av begynnelsebokstaven gjorde att logotypen, enligt oss, blev mindre stel i sin utformning. Den tidigare designen, där vi använde Century Gothic även i begynnelsebokstaven gav logotypen, tillsammans med kugghjulet en känsla av att logotypen syftade till ett industriföretag. A:et har tillskrivits typsnittet Monotype Corsiva vilket ger ett lite mer ledigt utseende. Det är framförallt är tänkt att symbolisera de stilmedvetna frilansande grafiker och redigerare som medieföretagen kan hitta på vår hemsida. På nästa sida kan du granska loggans utveckling i sin helhet, samt läsa om varför vi heter just Anobis. 8

9 .NAMNET Anobis är en ihopskrivning av latinets A Nobis, som betyder genom oss, vilket är grundtanken bakom idén med produkten. Genom oss går kommunikationen mellan företag och frilansare. v1. v2. v3. v4. 9

10 A a B b C c D d E e F f G g H h I K k L m N O o Q q TYPSNITT Som tidigare nämnt har vi valt att använda typsnittet Century Gothic i vår logotyp. Century Gothic är även det typsnitt som vi utgår ifrån i våra texter på hemsidan. Typsnitttet är en Sans-Serif, något som traditionellt passar för läsning på webben. Denna slutsats är inte minst tagen från Camilla Qvicks föreläsning ( ), där Qvick dock hävdade att läsbarhet även handlar om vana vid att avläsa olika typsnitt, samt utformningen av bokstäver och avstånden mellan bokstäver. När vi valde typsnitt valde vi att använda oss av synlig typografi. Det olika färgerna tillsammans med stora bokstäver i bland annat logotypen och de olika sök- och logginrutorna hjälper sidan att framhäva budskapet på ett iögonfallande sätt. (Bergström 2012 s 118) i J j l M n P p R r S s T 10 t U

11 WEBBSIDANS LAYOUT SIDA 1 Figur 1. Startsida Figur 2. Profilsida - Frilansare SIDA 2 Figur 3. Söksida - Uppdragsgivare Figur 4. Kontaktbank - Uppdragsgivare SIDA 3. Figur 5. Sökresultat - Uppdragsgivare Figur 6. Profilsida - Uppdragsgivare 11

12 12

13 13

14 14

15 Designtest Vi testade vår första version av sidan på två studiekamrater för att få hjälp med vad vi hade missat med hjälp av pappersprototyp. Vi använde oss av både kontextuell intervju intervju samtidigt som personen fick pröva sidans funktioner och retrospektiv intervju där vi filmade intervjun och kunde därefter ställa ytterligare frågor till försökspersonerna. Det vi fick höra var att den var stilren, lätthanterlig och att det inte var några svårigheter att navigera sig på, men att logotypen inte riktigt talade för att det skulle vara journalistiskt innehåll på sidan. Kugghjulet kände en av studiekamraten var något som talade för at sidan handlade om något administrativt eller fysiskt. Logotypen är som vi tidigare påpekat, symbolen för navet mellan två parter och ett hjälpmedel i processen som bidrar till fortsatt framåtrörelse. För den andra studiekamraten var inte logotypen något som hen störde sig på. 15

16 En viktig aspekt vi hade glömt och som vi blev informerade om när vi testade versionen på studiekamraterna var att det saknades en funktion som tydligt skulle visa att man som frilansare fått meddelande på sidan från medieföretag som skulle vara intresserade av ens tjänster. Dock har vi redan tänkt att själva meddelandefunktionen ska vara kopplad till mobilen som fungerar som en push notis. Detta var dock något vi tog i beaktning och valde att ändra det visuella på sidan. Nu kan man, när man loggar in på sin profil, direkt se ifall man har några nya meddelanden via en markör som är positionerad vid meddelande i navigationsfältet. Studiekamraterna fick även testa att logga in som både frilansare och uppdragsgivare. Ett test som blev lyckat. Det enda som verkade problematiskt var när man som uppdragsgivare hade loggat in och vad som därefter poppade upp. Vi hade i vår grafik två rutor. Till vänster hade vi en ruta som fungerade som en sökmotor. Här kunde man söka mer specifikt vad man letade hos en frilansare. Till höger hade vi gjort i ordning en kontaktbank där medieföretag skulle kunna spara kontakter från sidan som man på något sätt varit kontakt med. Kontaktbanken misstolkades som en ruta för sökresultat och vi valde att förenkla modellen och på sätt göra det extra tydligt vad som är sökresultat och vad som är kontaktbank med sparade kontakter. 16

17 Inför nästa version hade en undermeny skapats under fliken jobb. Här ska uppdragsgivaren kunna navigera sig lättare och tydligheten vad som är kontaktbanken kontra sökresultatet är numera bättre. Utöver detta skapades även en informationsruta som enkelt hjälper besökarna att ta sig igenom de olika steg som behövs för att finna sin frilansare. När vi testade version två hade vi som sagt kommit mycket längre i processen. Vi hade gått igenom första testet och tagit till oss de synpunkter våra studiekamrater hade och förädlade sidan ytterligare. Till nästa test valde vi att låta nästa studiekamrat testa sidans funktioner direkt via datorn där vi sammanställt flera sidor. Denna gång använde vi oss enbart av kontextuell intervjuteknik. Frågorna ställdes under testet och vi fick respons direkt från personen. Det vi bland annat fick höra var att det var ett par grafiska teknikaliteter som skulle ordnas. Ett exempel var att informationscirkeln på förstasidan skulle flyttas en aning mer in i mitten. Det kändes för ena studiekamraten att cirkeln snuddade vid vänsterkanten och var ett störningsmoment. Förutom detta ändrade vi även diverse språkmissar på sidan. En fråga som togs upp var hur frilansare skulle kunna ta kontakt med medieföretagen. I vår version och grundidé är det enbart medieföretagen som kan ta kontakt med frilansarna, för att göra det så pass simpelt och smidigt för medieföretagen att anlita frilansare under en period. I framtiden har vi tänkt att planera för en lättare kommunikationsmöjlighet för frilansare som då direkt även kan ta kontakt med medieföretagen. Dock är detta inte något som ännu är färdigprogramerat. 17

18 .FLÖDESSCHEMA ANOBIS Inlogg frilansare Inlogg uppdragsgivare Om oss Min profil Sök frilansare Så funkar det? Hjälp Meddelanden $ Faktura? Hjälp Kontaktbanken? Hjälp Profil TYDLIGHET Flödesschemat är utformat med användarna i åtanke. Sajten måste vara lättnavigerad och tydlig så att användarna snabbt kan utföra sina uppgifter. 18 SKRÄDDARSYDD PORTAL Uppdragsgivarna och frilansarna använder varsin portal på sajten. Detta för att effektivisera och renodla de olika funktioner och tjänster vi erbjuder.

19 .FÄRGSCHEMA # 091B3E # FFF9EB # FFFFFF # # FF0000 # DB4C04 19

20 Konkurrenter Idag finns det redan olika tjänster som hjälper frilansare till olika medieföretag. Ett exempel på en konkurrent är frilanspoolen.se som är uppbyggd på relativt liknande idéer. Skillnaden mellan oss och våra konkurrenter är dock att vi erbjuder mer frihet åt våra kunder. Vi är, till skillnad från till exempel frilanspoolen, mer en kontaktsida än ett bemanningsföretag. Hos oss kan man enkelt söka sig fram till den rätta kontakten utan inblandning från konsulter. Kontakten ska ske direkt via medieföretag och frilansaren. Allt för att det ska ske så snabbt som möjligt. Vi bidrar främst med en plattform där frilansare kan söka sig till för att medieföretag enklare kan hitta de mest kompetenta på deras område. Med vår unika sökmotor underlättar vi för medieföretag att snabbt hitta det man söker efter. De sållar själva ut den stora massan med några enkla knapptryck och får på så sätt snabbt en bred bild på vilka som är tillgängliga under dagen. En annan stor skillnad som vi tror gagnar vårt företag är att vi tillåter medieföretag att anlita frilansare över en kortare tidsperiod. Via till exempel frilanspoolen.se är minimikravet på en anställning över en vecka. Hos oss kan man anlita frilansaren över dagen eller till och med för ett jobb på några timmar. Medievärlden är uppbyggd på så sätt att medieföretagen ofta måste få ut nyheter snabbt samtidigt som, speciellt lokaltidningar, måste skära ned på utgifterna. Då passar det att anlita någon över dagen för en kortare rapportering när redaktionen inte har möjlighet. Dock kan inte vi säkerhetsställa kvalitén på de frilansare som söker sig till Anobis på samma sätt som våra konkurrenter. Men det finns olika sätt som våra frilansare själva kan påvisa sin kvalitet genom en funktion på sidan som erbjuder våra frilansare att ladda upp exempel på arbeten som de tidigare har gjort. På så sätt kan medieföretagen själva bedöma kvalitén på de som verkar intressanta. 20

21 Ekonomi Företaget finansieras genom att användarna, både medieföretag och frilansare betalar en avgift för att få del av tjänsten. Betalningslösningen är en prenumerations där frilansjournalisterna betalar 49 kronor per månad och där medieföretagen faktureras efter en betalningsstege 500, 1000, 2000 och 5000 kronor i månaden. Summan som företagen får betala baseras på företagens omsättning och storlek. Utöver finansieringen från abonnenterna på hemsidan kommer även sajten att vara sponsrad av reklam. Problem & lösning Ekonomi? Medlemmar betalar för medlemskap Medieföretag betalar för medlemskap Plustillägg för större geografiskt område Annonser Hur säkrar man kvalitén på frilansarna? Exempelartiklar/foton 21

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

KÄ RLEKENS nya hemsida

KÄ RLEKENS nya hemsida HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD Internetpublicering och webbdesign 1 KÄ RLEKENS nya hemsida Rapport till slutuppgiften i kursen Internetpublicering och webbdesign 1 MIA NORSTEDT 811019-6626 VT 2014 Innehåll 1.

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

DECEMBER 2012 ISSUE 1

DECEMBER 2012 ISSUE 1 DECEMBER 2012 ISSUE 1 HIS Välkommen till Grafit! Här kan du läsa om allt du behöver veta om grafisk design. Vare sig du är amatör eller expert har vi alltid något som kan vara intressant för just dig.

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Vad är ett företag utan marknad?

Vad är ett företag utan marknad? 3. MARKNAD Introduktion Vad är ett företag utan marknad? 3 Nuläge 3 Vision och mål 11 Strategi 12 Aktiviteter 14 Uppföljning 16 Fördjupning Produkten 17 Kunden 25 Marknadsundersökningar 34 Kundanpassning

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer