AN BIS. Oliver Ström Bäverlind. Herman Sewelén. Erik Holmberg. Christoffer Ferdinandsson PROJEKTLEDARE ART DIRECTOR TEKNIKANSVARIG MANUSANSVARIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AN BIS. Oliver Ström Bäverlind. Herman Sewelén. Erik Holmberg. Christoffer Ferdinandsson PROJEKTLEDARE ART DIRECTOR TEKNIKANSVARIG MANUSANSVARIG"

Transkript

1 AN BIS FRILANSFÖRMEDLING PROJEKTLEDARE Oliver Ström Bäverlind ART DIRECTOR Herman Sewelén TEKNIKANSVARIG Erik Holmberg MANUSANSVARIG Christoffer Ferdinandsson 1

2 IDÉ & SYFTE Huvudsyftet med tjänsten Anobis är att underlätta rekryteringen av frilansarbetare inom mediabranschen. Dagens arbetssituation för frilansjournalister och hård ekonomisk utsatthet för många mediaföretag gör det idag svårt för dessa företag att anställa och för frilansarna att bli anställda. Vi vill vara länken mellan medieföretagen och frilansjournalisterna. Vill vara kugghjulet som sätter ett projekt, ett jobb eller en anställning, lång som kort, i rörelse. Vi vill vara navet kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men Anobis är mer än bara en arbetsförmedling. Som snabb och effektiv söktjänst och kommunikationsplattform mellan företagen och frilansarna hjälper vi dessutom till att göra mediejobben snabbare och en möjlighet att placera människor med specifik kompetens inom rätt arbetsområde. Det finns fler utbildade journalister än någonsin vars kompetens inte utnyttjas och tas tillvaro till fullo. Vi vill vara brobyggare i kontakten mellan frilansjournalisten och medieföretaget. Anobis är en tjänst som ska göra det möjligt för båda sidor att få ut maximalt av ett jobb inom mediabranschen. Tjänsten skapar jobb för frilansare och tillåter medieföretag att hyra in nämnda frilansare för kortare jobb och projekt. Vi tillgodoser möjligheten att på kort varsel anställa frilansjournalister över en tidsrymd som du som arbetsgivare själv avgör - oavsett om du vill anställa journalisten över ett par timmar, några dagar, flera veckor eller ett år. Med Anobis ska medieföretag få maximala förutsättningar att täcka områden och utföra jobb där företaget normalt sett inte verkar och/eller inte har råd att verka samt saknar spetskompetens. Med vår unika sökmotor kan nyhetsförmedlare söka frilansare världen över för att snabbt kunna bevaka en nyhetshändelse. Med samma sökmotor ska en reklambyrå som normalt sett jobbar med tryck kunna hitta en formgivare som jobbar med rörlig grafik. 2

3 MÅLGRUPP Att välja målgrupp är viktigt för att som företag kunna underlätta det kommande kreativa arbetet. Det som är viktigt att ta i beaktning är bland annat målgruppens kön, ålder, utbildning, boendeform, inkomst etcetera, så kallade demografiska variabler. (Bergström 2012 s 57) För att få en klarare bild av vår målgrupp har vi kompletterat med psykologiska variabler där man bland annat tar i beräkning personers riskmedvetenhet och trygghetsbehov. Helt enkelt olika livsstilar. (Bergström 2012 s 57) Som frilansare, och speciellt ung och nyexaminerad sådan, är personerna ofta ute efter någon slags trygghet för jobb och regelbunden inkomst. Ett medieföretag däremot har blivit mer riskbenägna i dagens journalistiska samhälle. Allt fler företag måste dra ned på kostnaderna och därmed anställda. Det betyder att för att fortsätta täcka de nyheter som allmänheten är intresserad av, måste företagen finna frilansare som snabbt kan infinna sig hos redaktionen. Efter att ha gått efter dessa kriterier har vi kommit fram till två olika typer av målgrupper. Dels arbetsgivare, och dels arbetstagare. Arbetstagare Arbetsgivare Alla frilansande: Skribenter Videoreportrar Fotografer Redigerare Samt andra yrkesformer som på något sätt kan kopplas till det journalistiska yrket. Tidningar TV-bolag Radioföretag Bildbyråer Myndigheter och kommuner Och andra typer av företag som på något sätt strävar eft er att producera journalistiskt material. 3

4 PERSONAS Namn: Mikael Johansson Ålder: 27 Yrke: Arbetssökande/frilansjournalist. Språkkunskaper: Svenska som modersmål. Engelska som andraspråk. Begränsade kunskaper i tyska Bor: Ensamboende i andra hand i en enrumslägenhet i Göteborg sedan fyra år tillbaka. Flyttade till Göteborg för journalistikstudier Födelseort: Karlshamn Utbildning: Kandidatexamen i journalistik på Göteborgs Universitet. Är nyexaminerad från universitetet. Har även studerat 30 poäng filmvetenskap på distans vid Linnéuniversitet. Familj: Singel. Föräldrar och syskon i Karlshamn Intressen: Film och musik. Namn: Annika Karlberg Ålder: 43 YRKE Nyhetschef på Kalix enda lokaltidning. Arbetar för en tidning med, för tillfället, väldigt knappa resurser. Annika Karlberg och tidningen har inte råd att anställa personal på heltid. I Kalix finns en väldigt begränsad andel frilansjournalister. Namn: Carl Lundberg Ålder: 34 Familj: Flickvän, föräldrar och syskon Ort: På resande fot. För tillfället i USA Utbildning: Journalistik och Multimedia på Södertörns högskola. Har framförallt ett brinnande journalistiskt intresse för filmning och redigering. Carl Lundberg har dock låg erfarenhet av yrkeslivet Intressen: Utöver film även fiske och natur. 4

5 Namn:Nour Hafama Ålder: 63 Yrke: Frilansjournalist. Nour Hafama har varit frilansare sedan hon började sin journalistkarriär för 38 år sedan. Har framförallt skrivit om politik. Har bland annat frilansat för en internationell tidning om den politiska utvecklingen i norra Afrika och mellanöstern. Har även rapporterat om lokal- och rikspolitik för Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Språk: Arabiska som modersmål. Pratar flytande svenska, franska och engelska Bor: I hus i Vällingby Födelseort: Rabat, Marocko. Uutbildning: Grundskoleutbildningen i marockansk skola Familj: Man och två vuxna, utflyttade barn Intressen: Utöver politik, även konst. Namn:Torbjörn Svenning Ålder: 58 Bor: Stockholm Yrke: Chef på sportredaktionen på en stor svensk tv-kanal, med säte i Stockholm. Torbjörn Svennings redaktion har relativt god ekonomisk status. Redaktionen har däremot flera visstidsanställda och alla utom två är stationerade i Stockholm. De två utlandsstationerade befinner sig i Europa. Ledningen för tv-kanalen önskar nu att sportredaktionen kan bredda sin utlandsrapportering och skulle bland annat vilja göra reportageserier om idrott runt om i världen, med nedslag i Asien och Afrika. 5

6 TANKAR & STRATEGIER KRING ANVÄNDBARHET Produktens syfte att medieföretag snabbt ska kunna få tag på frilansjournalister kräver att webbsidan är utformad så att den fyller arbetsgivarnas stressfulla behov. Menyn skall vara lättförståelig samt snabbnavigerad. Sidan skall vara fri från onödig information och endast innehålla relevanta fakta. Följande mål är uppsatta vad gäller användbarhet: Effektiv & lättförståelig navigation Robust och tydlig meny Tydlig struktur på profilsidor Lätt att hitta kontakter & att ta kontakt Lätt att färdigställa anställningar och fakturor, samt lätt att få översikt över stegen för ansökningen/bearbetningen av dessa. 6

7 FUNK TION ALITET Som vi nämnt tidigare är kategorisystemet den viktigaste funktionen. Genom detta kan arbetstagarna leta upp journalisten som passar just dem. Följande kategoriseringar finns att välja mellan: Huvudområde Spetskompetens Nuvarande ort (Kartfunktion) Födelseort Antal exempeljobb Utbildning Senast yrkesverksam Det kan, som bekant finnas tekniska svårigheter att anpassa hemsidan/applikationen för hörsel- och synskadade. Detta kan dock lösas med navigation via exempelvis röststyrning och skärmläsare. Hur denna teknik kan eller ska användas är dock oklart. TILL Vi vill här påpeka att anpassningen till dessa målgrupper måste finnas, men troligtvis inte kommer att utnyttjas i större utsträckning. Men eftersom att det finns medier som är anpassade till hörsel- och synskadade måste och vill vi också ta hänsyn till denna målgrupp. Den kanske mest överhängande funktionsnedsättningen för oss att att ta hänseende till är färgblindhet. Vi tänker därför inte låta användningen på hemsidan/applikationen vara baserad på färgsemiotik. Exempelvis ska symbolen för godkänd faktura också stå utskriven och inte bara visas som godkänd via grön färg. GÄNG LIG HET PUBLICERINGSPLATTFORMAR De publiceringsplattformar vi främst kommer satsa på är webben där både arbetsgivare och arbetstagare kan logga in för att få tillgång till alla funktioner. Notera att det även ska finnas en app för arbetstagarna genom vilken de kan sköta korrespondens med medieföretagen samt dessutom uppdatera sin individuella profil. Appen är främst till för att arbetstagarna ska kunna besvara arbetsgivarnas erbjudanden så snabbt som möjligt exempelvis genom pushnotiser. 7

8 .LOGOTYP under arbetet med att ta fram en logotyp arbetade vi efter Bo Bergströms kriterier för funktionella logotyper. I hans bok, Effektiv visuell kommunikation sammanfattar Bergström att en bra logotyp ska vara: Lätt att känna igen Lätt att läsa Fungera i stora och små teckengrader Fungera i en bestämd färg men även i enbart svart Tidlös (Bergström 2012 s 271) Vi har tagit fram en logotyp som ska symbolisera den verksamhet som vi vill driva. Kugghjulet ska alltså symbolisera företagsidén. Tjänsten Anobis ska vara navet och en drivande kraft mellan två parter som bidrar till framåtrörelse. I det här fallet är rörelsen händelsegången mellan sökning och träff, behov och utbud, medieföretag och frilansande mediearbete. I vår logotyp har vi valt att arbeta med den klara och djupa blåa färgen som vi anser symboliserar ett förtroendeingivande lugn och stabilitet. Enligt oss tillför även det typsnitt vi har använt i logotypen, Century Gothic, ett stabilt och förtroendeingivande intryck. Under arbetsprocessen med logotypen testade vi en rad typsnitt för att dels få en seriös, funktionell, men samtdigt stilrent typsnitt som kan bära vår logotyp. För att göra logotypen mer elegant valde vi att modifiera bokstaven A i Anobis. Tillägget av begynnelsebokstaven gjorde att logotypen, enligt oss, blev mindre stel i sin utformning. Den tidigare designen, där vi använde Century Gothic även i begynnelsebokstaven gav logotypen, tillsammans med kugghjulet en känsla av att logotypen syftade till ett industriföretag. A:et har tillskrivits typsnittet Monotype Corsiva vilket ger ett lite mer ledigt utseende. Det är framförallt är tänkt att symbolisera de stilmedvetna frilansande grafiker och redigerare som medieföretagen kan hitta på vår hemsida. På nästa sida kan du granska loggans utveckling i sin helhet, samt läsa om varför vi heter just Anobis. 8

9 .NAMNET Anobis är en ihopskrivning av latinets A Nobis, som betyder genom oss, vilket är grundtanken bakom idén med produkten. Genom oss går kommunikationen mellan företag och frilansare. v1. v2. v3. v4. 9

10 A a B b C c D d E e F f G g H h I K k L m N O o Q q TYPSNITT Som tidigare nämnt har vi valt att använda typsnittet Century Gothic i vår logotyp. Century Gothic är även det typsnitt som vi utgår ifrån i våra texter på hemsidan. Typsnitttet är en Sans-Serif, något som traditionellt passar för läsning på webben. Denna slutsats är inte minst tagen från Camilla Qvicks föreläsning ( ), där Qvick dock hävdade att läsbarhet även handlar om vana vid att avläsa olika typsnitt, samt utformningen av bokstäver och avstånden mellan bokstäver. När vi valde typsnitt valde vi att använda oss av synlig typografi. Det olika färgerna tillsammans med stora bokstäver i bland annat logotypen och de olika sök- och logginrutorna hjälper sidan att framhäva budskapet på ett iögonfallande sätt. (Bergström 2012 s 118) i J j l M n P p R r S s T 10 t U

11 WEBBSIDANS LAYOUT SIDA 1 Figur 1. Startsida Figur 2. Profilsida - Frilansare SIDA 2 Figur 3. Söksida - Uppdragsgivare Figur 4. Kontaktbank - Uppdragsgivare SIDA 3. Figur 5. Sökresultat - Uppdragsgivare Figur 6. Profilsida - Uppdragsgivare 11

12 12

13 13

14 14

15 Designtest Vi testade vår första version av sidan på två studiekamrater för att få hjälp med vad vi hade missat med hjälp av pappersprototyp. Vi använde oss av både kontextuell intervju intervju samtidigt som personen fick pröva sidans funktioner och retrospektiv intervju där vi filmade intervjun och kunde därefter ställa ytterligare frågor till försökspersonerna. Det vi fick höra var att den var stilren, lätthanterlig och att det inte var några svårigheter att navigera sig på, men att logotypen inte riktigt talade för att det skulle vara journalistiskt innehåll på sidan. Kugghjulet kände en av studiekamraten var något som talade för at sidan handlade om något administrativt eller fysiskt. Logotypen är som vi tidigare påpekat, symbolen för navet mellan två parter och ett hjälpmedel i processen som bidrar till fortsatt framåtrörelse. För den andra studiekamraten var inte logotypen något som hen störde sig på. 15

16 En viktig aspekt vi hade glömt och som vi blev informerade om när vi testade versionen på studiekamraterna var att det saknades en funktion som tydligt skulle visa att man som frilansare fått meddelande på sidan från medieföretag som skulle vara intresserade av ens tjänster. Dock har vi redan tänkt att själva meddelandefunktionen ska vara kopplad till mobilen som fungerar som en push notis. Detta var dock något vi tog i beaktning och valde att ändra det visuella på sidan. Nu kan man, när man loggar in på sin profil, direkt se ifall man har några nya meddelanden via en markör som är positionerad vid meddelande i navigationsfältet. Studiekamraterna fick även testa att logga in som både frilansare och uppdragsgivare. Ett test som blev lyckat. Det enda som verkade problematiskt var när man som uppdragsgivare hade loggat in och vad som därefter poppade upp. Vi hade i vår grafik två rutor. Till vänster hade vi en ruta som fungerade som en sökmotor. Här kunde man söka mer specifikt vad man letade hos en frilansare. Till höger hade vi gjort i ordning en kontaktbank där medieföretag skulle kunna spara kontakter från sidan som man på något sätt varit kontakt med. Kontaktbanken misstolkades som en ruta för sökresultat och vi valde att förenkla modellen och på sätt göra det extra tydligt vad som är sökresultat och vad som är kontaktbank med sparade kontakter. 16

17 Inför nästa version hade en undermeny skapats under fliken jobb. Här ska uppdragsgivaren kunna navigera sig lättare och tydligheten vad som är kontaktbanken kontra sökresultatet är numera bättre. Utöver detta skapades även en informationsruta som enkelt hjälper besökarna att ta sig igenom de olika steg som behövs för att finna sin frilansare. När vi testade version två hade vi som sagt kommit mycket längre i processen. Vi hade gått igenom första testet och tagit till oss de synpunkter våra studiekamrater hade och förädlade sidan ytterligare. Till nästa test valde vi att låta nästa studiekamrat testa sidans funktioner direkt via datorn där vi sammanställt flera sidor. Denna gång använde vi oss enbart av kontextuell intervjuteknik. Frågorna ställdes under testet och vi fick respons direkt från personen. Det vi bland annat fick höra var att det var ett par grafiska teknikaliteter som skulle ordnas. Ett exempel var att informationscirkeln på förstasidan skulle flyttas en aning mer in i mitten. Det kändes för ena studiekamraten att cirkeln snuddade vid vänsterkanten och var ett störningsmoment. Förutom detta ändrade vi även diverse språkmissar på sidan. En fråga som togs upp var hur frilansare skulle kunna ta kontakt med medieföretagen. I vår version och grundidé är det enbart medieföretagen som kan ta kontakt med frilansarna, för att göra det så pass simpelt och smidigt för medieföretagen att anlita frilansare under en period. I framtiden har vi tänkt att planera för en lättare kommunikationsmöjlighet för frilansare som då direkt även kan ta kontakt med medieföretagen. Dock är detta inte något som ännu är färdigprogramerat. 17

18 .FLÖDESSCHEMA ANOBIS Inlogg frilansare Inlogg uppdragsgivare Om oss Min profil Sök frilansare Så funkar det? Hjälp Meddelanden $ Faktura? Hjälp Kontaktbanken? Hjälp Profil TYDLIGHET Flödesschemat är utformat med användarna i åtanke. Sajten måste vara lättnavigerad och tydlig så att användarna snabbt kan utföra sina uppgifter. 18 SKRÄDDARSYDD PORTAL Uppdragsgivarna och frilansarna använder varsin portal på sajten. Detta för att effektivisera och renodla de olika funktioner och tjänster vi erbjuder.

19 .FÄRGSCHEMA # 091B3E # FFF9EB # FFFFFF # # FF0000 # DB4C04 19

20 Konkurrenter Idag finns det redan olika tjänster som hjälper frilansare till olika medieföretag. Ett exempel på en konkurrent är frilanspoolen.se som är uppbyggd på relativt liknande idéer. Skillnaden mellan oss och våra konkurrenter är dock att vi erbjuder mer frihet åt våra kunder. Vi är, till skillnad från till exempel frilanspoolen, mer en kontaktsida än ett bemanningsföretag. Hos oss kan man enkelt söka sig fram till den rätta kontakten utan inblandning från konsulter. Kontakten ska ske direkt via medieföretag och frilansaren. Allt för att det ska ske så snabbt som möjligt. Vi bidrar främst med en plattform där frilansare kan söka sig till för att medieföretag enklare kan hitta de mest kompetenta på deras område. Med vår unika sökmotor underlättar vi för medieföretag att snabbt hitta det man söker efter. De sållar själva ut den stora massan med några enkla knapptryck och får på så sätt snabbt en bred bild på vilka som är tillgängliga under dagen. En annan stor skillnad som vi tror gagnar vårt företag är att vi tillåter medieföretag att anlita frilansare över en kortare tidsperiod. Via till exempel frilanspoolen.se är minimikravet på en anställning över en vecka. Hos oss kan man anlita frilansaren över dagen eller till och med för ett jobb på några timmar. Medievärlden är uppbyggd på så sätt att medieföretagen ofta måste få ut nyheter snabbt samtidigt som, speciellt lokaltidningar, måste skära ned på utgifterna. Då passar det att anlita någon över dagen för en kortare rapportering när redaktionen inte har möjlighet. Dock kan inte vi säkerhetsställa kvalitén på de frilansare som söker sig till Anobis på samma sätt som våra konkurrenter. Men det finns olika sätt som våra frilansare själva kan påvisa sin kvalitet genom en funktion på sidan som erbjuder våra frilansare att ladda upp exempel på arbeten som de tidigare har gjort. På så sätt kan medieföretagen själva bedöma kvalitén på de som verkar intressanta. 20

21 Ekonomi Företaget finansieras genom att användarna, både medieföretag och frilansare betalar en avgift för att få del av tjänsten. Betalningslösningen är en prenumerations där frilansjournalisterna betalar 49 kronor per månad och där medieföretagen faktureras efter en betalningsstege 500, 1000, 2000 och 5000 kronor i månaden. Summan som företagen får betala baseras på företagens omsättning och storlek. Utöver finansieringen från abonnenterna på hemsidan kommer även sajten att vara sponsrad av reklam. Problem & lösning Ekonomi? Medlemmar betalar för medlemskap Medieföretag betalar för medlemskap Plustillägg för större geografiskt område Annonser Hur säkrar man kvalitén på frilansarna? Exempelartiklar/foton 21

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang DESIGNDOKUMENT 1. Idé & koncept Grundidé, syfte & innehåll Vad önskar du att du gjort mer av, när du var 20? Finns det böcker som påverkat ditt liv på något sätt? Vilka låtar ska jag lyssna på för att

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Grafisk profil till Dear Area

Grafisk profil till Dear Area Grafisk profil till Dear Area Av: Jenny Andersson & Josephine Persson 2008-09-26 Webbutvecklare på KY Akademien Introduktion Detta är en grafisk manual för Dear Area, ett designföretag som gör butiksinredning,

Läs mer

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Handbok - Personal Business Manager Innehållsförteckning Vad är?... 2 Portalens uppbyggnad... 3 Övre meny... 3 pråk (Tilläggsmodul )... 3 Visningsläge... 6 Vänster meny... 6 PBM Portalyta... 6 Nyheter

Läs mer

Tidningen NSD och papperstidningens framtid

Tidningen NSD och papperstidningens framtid Stephanie Marklund, Maja Kuoppala och Graça Barata 13 januari 2016 Tidningen NSD och papperstidningens framtid Tidningen NSD håller till i Mediahuset tillsammans med bland annat Kuriren och 24 Norrbotten.

Läs mer

B känns ny och ger en överblick över många delar av tidningen och får mig att leta mig vidare B

B känns ny och ger en överblick över många delar av tidningen och får mig att leta mig vidare B 2011-11-06 07.49.41 B Bra kontraster. 2011-11-06 11.13.50 A 2011-11-06 23.19.52 A 11.12.39 A 11.16.15 A 11.16.52 A 11.27.11 B 11.27.32 A luftig och stilren, man blir störd när man läser artiklar av att

Läs mer

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Innehållsförteckning Vad är Hogia PBM?... 2 Inloggning... 2 Portalens uppbyggnad... 3 Hem... 4 Mina uppgifter... 4 Hjälp... 6 Logga ut... 6 Företag... 7 Visningsläge...

Läs mer

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Innehållsförteckning Vad är Hogia PBM?... 2 Inloggning... 2 Portalens uppbyggnad... 3 Hem... 3 Mina uppgifter... 3 Hjälp... 5 Logga ut... 5 Företag... 6 Visningsläge...

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Media. Connect. MediaConnect. En mötesplats för mediaintresserade JMM HT13. Aida Hodzic, Felicia Lindström Birthe Wetter, Maria Karelius

Media. Connect. MediaConnect. En mötesplats för mediaintresserade JMM HT13. Aida Hodzic, Felicia Lindström Birthe Wetter, Maria Karelius En mötesplats för mediaintresserade JMM HT13 Aida Hodzic, Felicia Lindström Birthe Wetter, Maria Karelius Idé och koncept Idé och koncept Syfte med idén, innehåll, finansiering är en app där mediaintresserade

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

Ny startsida i Marknadsplatsen

Ny startsida i Marknadsplatsen Regionservice, område Inköp Ny startsida i Marknadsplatsen Information till dig som är extern kund Akuta kommunala läkemedelsförråd Ny Startsida/Välkomstsida i Marknadsplatsen Marknadsplatsen har fått

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Slutrapport Uppdrag 1 Introduktion till UX-produktion. Johanna Lundberg Finnsson HT2016

Slutrapport Uppdrag 1 Introduktion till UX-produktion. Johanna Lundberg Finnsson HT2016 Personas Utifrån mina erfarenheter och kvalitativa gissningar tog jag fram tre stycken personas. Jag skapade dem en i taget för att försöka hålla fokus på att utveckla dem lite mer på djupet. Om jag hade

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Bilder och optimering --- Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder. Version 4,

Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder. Version 4, Stöd och matchning Så hittar du leverantörer som erbjuder Stöd och matchning Version 4, 2017 03 27 1 Hitta leverantör av Stöd och matchning Du väljer själv vilken leverantör av Stöd och matchning du vill

Läs mer

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala Svenska läromedel på internet Uppdaterad 19 augusti 2015 Konto Bli medlem Klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Vi når mediebranschens beslutsfattare!

Vi når mediebranschens beslutsfattare! "Det närmaste DN Debatt man kommer för mediebranschen" Mikael Marklund Axel Andén Lisa Bjurwald Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen Vi når mediebranschens beslutsfattare! n Medievärlden bevakar affärerna

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Slutrapport uppgift 2

Slutrapport uppgift 2 7 SEPTEMBER 2016 Slutrapport uppgift 2 UX-16 Nackademin Uppdrag: Utveckling av webbtjänst med personas och skisser. Grupp 3 Alexander Lindqvist, Majah Disland, Linnea Molinder, Rasmus Hammarlund. Scenario

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Göteborgs Stad. Bakgrund En Kulturskola i Rörelse är

Läs mer

Guide till SvD:s digitala tjänster

Guide till SvD:s digitala tjänster Guide till SvD:s digitala tjänster I denna guide hittar du information om hur du enkelt kommer igång med SvD:s digitala tjänster. För att använda SvD digitalt behöver du först logga in. Vänligen observera

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

GUIDE FÖR POWERPOINT PRESENTATIONER MICROSOFT OFFICE, POWERPOINT 2007

GUIDE FÖR POWERPOINT PRESENTATIONER MICROSOFT OFFICE, POWERPOINT 2007 GUIDE FÖR POWERPOINT PRESENTATIONER MICROSOFT OFFICE, POWERPOINT 2007 Vänligen tänk på miljön före du skriver ut denna manual. Behöver du den på papper? Hannu Sääskilahti hannu.saaskilahti@hanken.fi ÖPPNA

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan.

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan. WorkShop II Checklistor 1.2 Överordnad Struktur Balance: Gränssnittet har just nu viss balans i innehållet, men menyn behöver justeras i förhållande med innehållet samt en fast container för innehållet

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Digitala Helhetslösningar

Digitala Helhetslösningar Digitala Helhetslösningar Digitala helhetslösningar hjälper företag att på ett enkelt och smidigt sätt göra sig synliga på flera digitala medier med enkla metoder. I dagens digitala värld har företag sällan

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Lathund: 24. Redigera ett eventtillfälle i EPiserver Sida 1 av 14. Rev: PA

Lathund: 24. Redigera ett eventtillfälle i EPiserver Sida 1 av 14. Rev: PA Sida 1 av 14 Jag har loggat in som en webbredaktör i Degerfors föreningen. Så här ser det ut när jag loggar in i EPiserver. 1. Klicka först på CMS 2. Sedan klicka på Redigera Sida 2 av 14 3. Nu öppnas

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

IMS-manual för Netpub

IMS-manual för Netpub IMS-manual för Netpub * IMS = image management system = på klar och (nästan) redig svenska bildhanteringssystem för Svenska Yles webbpubliceringsverktyg Netpub Innehåll: Sidan: 1. För vem är manualen?

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman.

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. 1 Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. Åbo Akademis Studentkår 2015 2 Innehåll 1. Logotyp... 4 2. Sigill... 9 3. Rutnät... 10 4. Dekorelement... 11 5. Färger... 12 6. Teckensnitt...

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

Misstag i webbdesign som gör att din hemsida ser klumpig ut

Misstag i webbdesign som gör att din hemsida ser klumpig ut Misstag i webbdesign som gör att din hemsida ser klumpig ut Föreställ dig en tegel och motor butik där entrén är delvis blockerad, produkter dåligt organiserade, utan ordentliga skyltar. Skulle detta vara

Läs mer

Hantverkarutbildning. Rel. 5.1

Hantverkarutbildning. Rel. 5.1 1 Hantverkarutbildning Rel. 5.1 2 Introduktion till In4mo s tjänster Introduktion In4mo s tjänst består av två delar: En webbportal och en mobilapplikation. - Webbportalen visar all information om ärendena

Läs mer

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Redigera utskriftslayouter och fönsterdesignen I den senaste versionen av System Bokhållaren (från ver 4.6 och senare), finns en helt ny avancerad funktion,

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Guide till SvD:s digitala tjänster

Guide till SvD:s digitala tjänster Guide till SvD:s digitala tjänster I denna guide hittar du information om hur du enkelt kommer igång med SvD:s digitala tjänster. För att använda SvD digitalt behöver du först logga in med ditt SvD-konto.

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret. Samma medlemsregister används också för

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Webbtidsrapportering. 1. Gå till sidan www.mytranspa.com. 2. Klicka på Rapportera tid

Webbtidsrapportering. 1. Gå till sidan www.mytranspa.com. 2. Klicka på Rapportera tid Webbtidsrapportering 1. Gå till sidan www.mytranspa.com 2. Klicka på Rapportera tid Logga in 1. Skriv ert kundnummer 2. Ange signatur. 3. Ange lösenord. Var noga med små och stora bokstäver. 4. Klicka

Läs mer

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/om-design/vaddesigner-gor/

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/om-design/vaddesigner-gor/ Vad designer gör Designer är avgörande för den affärsmässiga framgången för innovationer. En designer har metoder för att samla in och förstå användarnas egentliga behov. Designern kan sedan omvandla behoven

Läs mer

Bakgrund och Affärsidé

Bakgrund och Affärsidé 1 Bakgrund och Affärsidé För att synas bra i dagens samhälle, krävs det att du är tillgänglig på Internet och kan visa upp vad du har att erbjuda. Vi erbjuder dig en helhetslösning med webbsida, informationsfilm

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Interaktionsdesign 2 Kommersiell design. Jonas Jönsson & Rafel Saad

Interaktionsdesign 2 Kommersiell design. Jonas Jönsson & Rafel Saad Interaktionsdesign 2 Kommersiell design Jonas Jönsson & Rafel Saad Bakgrund och motivering Clubber är en mobilapplikation för ios och Android som samlar information om nattklubbar. Applikationen baseras

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Färger. Primärfäger. Komplementfärger

Färger. Primärfäger. Komplementfärger Grafisk manual Inledning är ett företag som anordnar naturnära aktiviteter med eller utan draghundar. Verksamheten genomsyras av ett ekologiskt tänk där verksamheten ska vara miljövänlig och hållbar. Verksamheten

Läs mer

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning.

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning. ZWCAD+ 2015 pro ZWCAD+ 2015 pro är ett mycket bra och stabilt CAD-program som har fullständigt DWG-filformat och skapar framtidssäkrade handlingar utan några låsta filformat eller tilläggsfiler. Alla kommer

Läs mer

Projektarbete Skriftlig redogörelse för grafiska och visuella ställningstaganden

Projektarbete Skriftlig redogörelse för grafiska och visuella ställningstaganden Projektarbete Skriftlig redogörelse för grafiska och visuella ställningstaganden Ewa Kwiatkowska & Marika Johansson Webbredaktörsprogrammet, distans VT 2010 Formgivning och layout i InDesign Skriftlig

Läs mer

Consilia Solutions Ab februari 2015

Consilia Solutions Ab februari 2015 FSSMF Membra tips Allmänt Då föreningarna använder Membra och håller kontakt- och adressuppgifter uppdaterade i programmet, har förbundet omedelbart tillgång till en del av uppgifterna och kan använda

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

Sharecut. Michael De Stefano Robin Gustafsson Fredrik Warfvinge

Sharecut. Michael De Stefano Robin Gustafsson Fredrik Warfvinge Michael De Stefano Michael De Stefano Idé och koncept Grundidé, syfte och innehåll ShareCut är en tjänst som effektiviserar publicering på sociala medier. En hub som gör det enkelt att skriva och publicera

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Teckenförrådet Grafisk profil

Teckenförrådet Grafisk profil Teckenförrådet Grafisk profil Om den grafiska profilen Hur vi beter oss och ser ut styr i mångt och mycket hur vi uppfattas, alla har vi en personlig stil som signalerar vilka vi är, detta gäller även

Läs mer

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion Välkommen till kursen Projekt & produktion målet Verkligt uppdrag - Trycksaksproduktion - kunskap God beställarkompetens Kännedom om alla led t ex: kund, fotograf, reklambyrå, tryckeri Projektledarens

Läs mer

Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering.

Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering. Lär känna EPiserver Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering. EPiServer CMS EPiServer CMS är en plattform för innehållshantering

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil.

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil. Basetool version 3 Genom att lägga in information om ditt företag/verksamhet i Basetool syns du automatiskt på vastgotalandet.se, skaraborg.nu, vastergotland.se och vastsverige.com Webbadress: www.basetool.se

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar

Besökarnas utvärdering av. www.lidkoping.se. Perioden 20120202-20120603 826 svar Besökarnas utvärdering av www.lidkoping.se Perioden 20120202-20120603 826 svar Utvärderingen Pop-up efter 2 minuters besök Man måste byta sida minst en gång Återkommer ej till samma dator inom 3 månader

Läs mer

VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD

VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD Hör av dig till Henrik eller Viktor om du vill diskutera ett upplägg för ert område. Du når Henrik DIN din på henrik.hoffman@vilth.se DIGITALA digitala

Läs mer

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar.

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar. 6. Mera om appar Vi har hittills bekantat oss med några av de appar som finns med i Windows 10, bl.a. Kalkylatorn, Wordpad, webbläsaren Edge, och E- post. (Till viss del blir därför följande avsnitt repetition.)

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

LifePuz Free för Android

LifePuz Free för Android Android version 1.0.3 Innehåll Beskrivning 3 Om LifePuz... 3 Med LifePuz kan du:... 3 Kostnad... 3 Registrering eller inloggning 4 Ny användare... 4 Inloggning... 4 Glömt lösenord... 5 Startsida 6 Kalender

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer