AN BIS. Oliver Ström Bäverlind. Herman Sewelén. Erik Holmberg. Christoffer Ferdinandsson PROJEKTLEDARE ART DIRECTOR TEKNIKANSVARIG MANUSANSVARIG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AN BIS. Oliver Ström Bäverlind. Herman Sewelén. Erik Holmberg. Christoffer Ferdinandsson PROJEKTLEDARE ART DIRECTOR TEKNIKANSVARIG MANUSANSVARIG"

Transkript

1 AN BIS FRILANSFÖRMEDLING PROJEKTLEDARE Oliver Ström Bäverlind ART DIRECTOR Herman Sewelén TEKNIKANSVARIG Erik Holmberg MANUSANSVARIG Christoffer Ferdinandsson 1

2 IDÉ & SYFTE Huvudsyftet med tjänsten Anobis är att underlätta rekryteringen av frilansarbetare inom mediabranschen. Dagens arbetssituation för frilansjournalister och hård ekonomisk utsatthet för många mediaföretag gör det idag svårt för dessa företag att anställa och för frilansarna att bli anställda. Vi vill vara länken mellan medieföretagen och frilansjournalisterna. Vill vara kugghjulet som sätter ett projekt, ett jobb eller en anställning, lång som kort, i rörelse. Vi vill vara navet kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men Anobis är mer än bara en arbetsförmedling. Som snabb och effektiv söktjänst och kommunikationsplattform mellan företagen och frilansarna hjälper vi dessutom till att göra mediejobben snabbare och en möjlighet att placera människor med specifik kompetens inom rätt arbetsområde. Det finns fler utbildade journalister än någonsin vars kompetens inte utnyttjas och tas tillvaro till fullo. Vi vill vara brobyggare i kontakten mellan frilansjournalisten och medieföretaget. Anobis är en tjänst som ska göra det möjligt för båda sidor att få ut maximalt av ett jobb inom mediabranschen. Tjänsten skapar jobb för frilansare och tillåter medieföretag att hyra in nämnda frilansare för kortare jobb och projekt. Vi tillgodoser möjligheten att på kort varsel anställa frilansjournalister över en tidsrymd som du som arbetsgivare själv avgör - oavsett om du vill anställa journalisten över ett par timmar, några dagar, flera veckor eller ett år. Med Anobis ska medieföretag få maximala förutsättningar att täcka områden och utföra jobb där företaget normalt sett inte verkar och/eller inte har råd att verka samt saknar spetskompetens. Med vår unika sökmotor kan nyhetsförmedlare söka frilansare världen över för att snabbt kunna bevaka en nyhetshändelse. Med samma sökmotor ska en reklambyrå som normalt sett jobbar med tryck kunna hitta en formgivare som jobbar med rörlig grafik. 2

3 MÅLGRUPP Att välja målgrupp är viktigt för att som företag kunna underlätta det kommande kreativa arbetet. Det som är viktigt att ta i beaktning är bland annat målgruppens kön, ålder, utbildning, boendeform, inkomst etcetera, så kallade demografiska variabler. (Bergström 2012 s 57) För att få en klarare bild av vår målgrupp har vi kompletterat med psykologiska variabler där man bland annat tar i beräkning personers riskmedvetenhet och trygghetsbehov. Helt enkelt olika livsstilar. (Bergström 2012 s 57) Som frilansare, och speciellt ung och nyexaminerad sådan, är personerna ofta ute efter någon slags trygghet för jobb och regelbunden inkomst. Ett medieföretag däremot har blivit mer riskbenägna i dagens journalistiska samhälle. Allt fler företag måste dra ned på kostnaderna och därmed anställda. Det betyder att för att fortsätta täcka de nyheter som allmänheten är intresserad av, måste företagen finna frilansare som snabbt kan infinna sig hos redaktionen. Efter att ha gått efter dessa kriterier har vi kommit fram till två olika typer av målgrupper. Dels arbetsgivare, och dels arbetstagare. Arbetstagare Arbetsgivare Alla frilansande: Skribenter Videoreportrar Fotografer Redigerare Samt andra yrkesformer som på något sätt kan kopplas till det journalistiska yrket. Tidningar TV-bolag Radioföretag Bildbyråer Myndigheter och kommuner Och andra typer av företag som på något sätt strävar eft er att producera journalistiskt material. 3

4 PERSONAS Namn: Mikael Johansson Ålder: 27 Yrke: Arbetssökande/frilansjournalist. Språkkunskaper: Svenska som modersmål. Engelska som andraspråk. Begränsade kunskaper i tyska Bor: Ensamboende i andra hand i en enrumslägenhet i Göteborg sedan fyra år tillbaka. Flyttade till Göteborg för journalistikstudier Födelseort: Karlshamn Utbildning: Kandidatexamen i journalistik på Göteborgs Universitet. Är nyexaminerad från universitetet. Har även studerat 30 poäng filmvetenskap på distans vid Linnéuniversitet. Familj: Singel. Föräldrar och syskon i Karlshamn Intressen: Film och musik. Namn: Annika Karlberg Ålder: 43 YRKE Nyhetschef på Kalix enda lokaltidning. Arbetar för en tidning med, för tillfället, väldigt knappa resurser. Annika Karlberg och tidningen har inte råd att anställa personal på heltid. I Kalix finns en väldigt begränsad andel frilansjournalister. Namn: Carl Lundberg Ålder: 34 Familj: Flickvän, föräldrar och syskon Ort: På resande fot. För tillfället i USA Utbildning: Journalistik och Multimedia på Södertörns högskola. Har framförallt ett brinnande journalistiskt intresse för filmning och redigering. Carl Lundberg har dock låg erfarenhet av yrkeslivet Intressen: Utöver film även fiske och natur. 4

5 Namn:Nour Hafama Ålder: 63 Yrke: Frilansjournalist. Nour Hafama har varit frilansare sedan hon började sin journalistkarriär för 38 år sedan. Har framförallt skrivit om politik. Har bland annat frilansat för en internationell tidning om den politiska utvecklingen i norra Afrika och mellanöstern. Har även rapporterat om lokal- och rikspolitik för Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Språk: Arabiska som modersmål. Pratar flytande svenska, franska och engelska Bor: I hus i Vällingby Födelseort: Rabat, Marocko. Uutbildning: Grundskoleutbildningen i marockansk skola Familj: Man och två vuxna, utflyttade barn Intressen: Utöver politik, även konst. Namn:Torbjörn Svenning Ålder: 58 Bor: Stockholm Yrke: Chef på sportredaktionen på en stor svensk tv-kanal, med säte i Stockholm. Torbjörn Svennings redaktion har relativt god ekonomisk status. Redaktionen har däremot flera visstidsanställda och alla utom två är stationerade i Stockholm. De två utlandsstationerade befinner sig i Europa. Ledningen för tv-kanalen önskar nu att sportredaktionen kan bredda sin utlandsrapportering och skulle bland annat vilja göra reportageserier om idrott runt om i världen, med nedslag i Asien och Afrika. 5

6 TANKAR & STRATEGIER KRING ANVÄNDBARHET Produktens syfte att medieföretag snabbt ska kunna få tag på frilansjournalister kräver att webbsidan är utformad så att den fyller arbetsgivarnas stressfulla behov. Menyn skall vara lättförståelig samt snabbnavigerad. Sidan skall vara fri från onödig information och endast innehålla relevanta fakta. Följande mål är uppsatta vad gäller användbarhet: Effektiv & lättförståelig navigation Robust och tydlig meny Tydlig struktur på profilsidor Lätt att hitta kontakter & att ta kontakt Lätt att färdigställa anställningar och fakturor, samt lätt att få översikt över stegen för ansökningen/bearbetningen av dessa. 6

7 FUNK TION ALITET Som vi nämnt tidigare är kategorisystemet den viktigaste funktionen. Genom detta kan arbetstagarna leta upp journalisten som passar just dem. Följande kategoriseringar finns att välja mellan: Huvudområde Spetskompetens Nuvarande ort (Kartfunktion) Födelseort Antal exempeljobb Utbildning Senast yrkesverksam Det kan, som bekant finnas tekniska svårigheter att anpassa hemsidan/applikationen för hörsel- och synskadade. Detta kan dock lösas med navigation via exempelvis röststyrning och skärmläsare. Hur denna teknik kan eller ska användas är dock oklart. TILL Vi vill här påpeka att anpassningen till dessa målgrupper måste finnas, men troligtvis inte kommer att utnyttjas i större utsträckning. Men eftersom att det finns medier som är anpassade till hörsel- och synskadade måste och vill vi också ta hänsyn till denna målgrupp. Den kanske mest överhängande funktionsnedsättningen för oss att att ta hänseende till är färgblindhet. Vi tänker därför inte låta användningen på hemsidan/applikationen vara baserad på färgsemiotik. Exempelvis ska symbolen för godkänd faktura också stå utskriven och inte bara visas som godkänd via grön färg. GÄNG LIG HET PUBLICERINGSPLATTFORMAR De publiceringsplattformar vi främst kommer satsa på är webben där både arbetsgivare och arbetstagare kan logga in för att få tillgång till alla funktioner. Notera att det även ska finnas en app för arbetstagarna genom vilken de kan sköta korrespondens med medieföretagen samt dessutom uppdatera sin individuella profil. Appen är främst till för att arbetstagarna ska kunna besvara arbetsgivarnas erbjudanden så snabbt som möjligt exempelvis genom pushnotiser. 7

8 .LOGOTYP under arbetet med att ta fram en logotyp arbetade vi efter Bo Bergströms kriterier för funktionella logotyper. I hans bok, Effektiv visuell kommunikation sammanfattar Bergström att en bra logotyp ska vara: Lätt att känna igen Lätt att läsa Fungera i stora och små teckengrader Fungera i en bestämd färg men även i enbart svart Tidlös (Bergström 2012 s 271) Vi har tagit fram en logotyp som ska symbolisera den verksamhet som vi vill driva. Kugghjulet ska alltså symbolisera företagsidén. Tjänsten Anobis ska vara navet och en drivande kraft mellan två parter som bidrar till framåtrörelse. I det här fallet är rörelsen händelsegången mellan sökning och träff, behov och utbud, medieföretag och frilansande mediearbete. I vår logotyp har vi valt att arbeta med den klara och djupa blåa färgen som vi anser symboliserar ett förtroendeingivande lugn och stabilitet. Enligt oss tillför även det typsnitt vi har använt i logotypen, Century Gothic, ett stabilt och förtroendeingivande intryck. Under arbetsprocessen med logotypen testade vi en rad typsnitt för att dels få en seriös, funktionell, men samtdigt stilrent typsnitt som kan bära vår logotyp. För att göra logotypen mer elegant valde vi att modifiera bokstaven A i Anobis. Tillägget av begynnelsebokstaven gjorde att logotypen, enligt oss, blev mindre stel i sin utformning. Den tidigare designen, där vi använde Century Gothic även i begynnelsebokstaven gav logotypen, tillsammans med kugghjulet en känsla av att logotypen syftade till ett industriföretag. A:et har tillskrivits typsnittet Monotype Corsiva vilket ger ett lite mer ledigt utseende. Det är framförallt är tänkt att symbolisera de stilmedvetna frilansande grafiker och redigerare som medieföretagen kan hitta på vår hemsida. På nästa sida kan du granska loggans utveckling i sin helhet, samt läsa om varför vi heter just Anobis. 8

9 .NAMNET Anobis är en ihopskrivning av latinets A Nobis, som betyder genom oss, vilket är grundtanken bakom idén med produkten. Genom oss går kommunikationen mellan företag och frilansare. v1. v2. v3. v4. 9

10 A a B b C c D d E e F f G g H h I K k L m N O o Q q TYPSNITT Som tidigare nämnt har vi valt att använda typsnittet Century Gothic i vår logotyp. Century Gothic är även det typsnitt som vi utgår ifrån i våra texter på hemsidan. Typsnitttet är en Sans-Serif, något som traditionellt passar för läsning på webben. Denna slutsats är inte minst tagen från Camilla Qvicks föreläsning ( ), där Qvick dock hävdade att läsbarhet även handlar om vana vid att avläsa olika typsnitt, samt utformningen av bokstäver och avstånden mellan bokstäver. När vi valde typsnitt valde vi att använda oss av synlig typografi. Det olika färgerna tillsammans med stora bokstäver i bland annat logotypen och de olika sök- och logginrutorna hjälper sidan att framhäva budskapet på ett iögonfallande sätt. (Bergström 2012 s 118) i J j l M n P p R r S s T 10 t U

11 WEBBSIDANS LAYOUT SIDA 1 Figur 1. Startsida Figur 2. Profilsida - Frilansare SIDA 2 Figur 3. Söksida - Uppdragsgivare Figur 4. Kontaktbank - Uppdragsgivare SIDA 3. Figur 5. Sökresultat - Uppdragsgivare Figur 6. Profilsida - Uppdragsgivare 11

12 12

13 13

14 14

15 Designtest Vi testade vår första version av sidan på två studiekamrater för att få hjälp med vad vi hade missat med hjälp av pappersprototyp. Vi använde oss av både kontextuell intervju intervju samtidigt som personen fick pröva sidans funktioner och retrospektiv intervju där vi filmade intervjun och kunde därefter ställa ytterligare frågor till försökspersonerna. Det vi fick höra var att den var stilren, lätthanterlig och att det inte var några svårigheter att navigera sig på, men att logotypen inte riktigt talade för att det skulle vara journalistiskt innehåll på sidan. Kugghjulet kände en av studiekamraten var något som talade för at sidan handlade om något administrativt eller fysiskt. Logotypen är som vi tidigare påpekat, symbolen för navet mellan två parter och ett hjälpmedel i processen som bidrar till fortsatt framåtrörelse. För den andra studiekamraten var inte logotypen något som hen störde sig på. 15

16 En viktig aspekt vi hade glömt och som vi blev informerade om när vi testade versionen på studiekamraterna var att det saknades en funktion som tydligt skulle visa att man som frilansare fått meddelande på sidan från medieföretag som skulle vara intresserade av ens tjänster. Dock har vi redan tänkt att själva meddelandefunktionen ska vara kopplad till mobilen som fungerar som en push notis. Detta var dock något vi tog i beaktning och valde att ändra det visuella på sidan. Nu kan man, när man loggar in på sin profil, direkt se ifall man har några nya meddelanden via en markör som är positionerad vid meddelande i navigationsfältet. Studiekamraterna fick även testa att logga in som både frilansare och uppdragsgivare. Ett test som blev lyckat. Det enda som verkade problematiskt var när man som uppdragsgivare hade loggat in och vad som därefter poppade upp. Vi hade i vår grafik två rutor. Till vänster hade vi en ruta som fungerade som en sökmotor. Här kunde man söka mer specifikt vad man letade hos en frilansare. Till höger hade vi gjort i ordning en kontaktbank där medieföretag skulle kunna spara kontakter från sidan som man på något sätt varit kontakt med. Kontaktbanken misstolkades som en ruta för sökresultat och vi valde att förenkla modellen och på sätt göra det extra tydligt vad som är sökresultat och vad som är kontaktbank med sparade kontakter. 16

17 Inför nästa version hade en undermeny skapats under fliken jobb. Här ska uppdragsgivaren kunna navigera sig lättare och tydligheten vad som är kontaktbanken kontra sökresultatet är numera bättre. Utöver detta skapades även en informationsruta som enkelt hjälper besökarna att ta sig igenom de olika steg som behövs för att finna sin frilansare. När vi testade version två hade vi som sagt kommit mycket längre i processen. Vi hade gått igenom första testet och tagit till oss de synpunkter våra studiekamrater hade och förädlade sidan ytterligare. Till nästa test valde vi att låta nästa studiekamrat testa sidans funktioner direkt via datorn där vi sammanställt flera sidor. Denna gång använde vi oss enbart av kontextuell intervjuteknik. Frågorna ställdes under testet och vi fick respons direkt från personen. Det vi bland annat fick höra var att det var ett par grafiska teknikaliteter som skulle ordnas. Ett exempel var att informationscirkeln på förstasidan skulle flyttas en aning mer in i mitten. Det kändes för ena studiekamraten att cirkeln snuddade vid vänsterkanten och var ett störningsmoment. Förutom detta ändrade vi även diverse språkmissar på sidan. En fråga som togs upp var hur frilansare skulle kunna ta kontakt med medieföretagen. I vår version och grundidé är det enbart medieföretagen som kan ta kontakt med frilansarna, för att göra det så pass simpelt och smidigt för medieföretagen att anlita frilansare under en period. I framtiden har vi tänkt att planera för en lättare kommunikationsmöjlighet för frilansare som då direkt även kan ta kontakt med medieföretagen. Dock är detta inte något som ännu är färdigprogramerat. 17

18 .FLÖDESSCHEMA ANOBIS Inlogg frilansare Inlogg uppdragsgivare Om oss Min profil Sök frilansare Så funkar det? Hjälp Meddelanden $ Faktura? Hjälp Kontaktbanken? Hjälp Profil TYDLIGHET Flödesschemat är utformat med användarna i åtanke. Sajten måste vara lättnavigerad och tydlig så att användarna snabbt kan utföra sina uppgifter. 18 SKRÄDDARSYDD PORTAL Uppdragsgivarna och frilansarna använder varsin portal på sajten. Detta för att effektivisera och renodla de olika funktioner och tjänster vi erbjuder.

19 .FÄRGSCHEMA # 091B3E # FFF9EB # FFFFFF # # FF0000 # DB4C04 19

20 Konkurrenter Idag finns det redan olika tjänster som hjälper frilansare till olika medieföretag. Ett exempel på en konkurrent är frilanspoolen.se som är uppbyggd på relativt liknande idéer. Skillnaden mellan oss och våra konkurrenter är dock att vi erbjuder mer frihet åt våra kunder. Vi är, till skillnad från till exempel frilanspoolen, mer en kontaktsida än ett bemanningsföretag. Hos oss kan man enkelt söka sig fram till den rätta kontakten utan inblandning från konsulter. Kontakten ska ske direkt via medieföretag och frilansaren. Allt för att det ska ske så snabbt som möjligt. Vi bidrar främst med en plattform där frilansare kan söka sig till för att medieföretag enklare kan hitta de mest kompetenta på deras område. Med vår unika sökmotor underlättar vi för medieföretag att snabbt hitta det man söker efter. De sållar själva ut den stora massan med några enkla knapptryck och får på så sätt snabbt en bred bild på vilka som är tillgängliga under dagen. En annan stor skillnad som vi tror gagnar vårt företag är att vi tillåter medieföretag att anlita frilansare över en kortare tidsperiod. Via till exempel frilanspoolen.se är minimikravet på en anställning över en vecka. Hos oss kan man anlita frilansaren över dagen eller till och med för ett jobb på några timmar. Medievärlden är uppbyggd på så sätt att medieföretagen ofta måste få ut nyheter snabbt samtidigt som, speciellt lokaltidningar, måste skära ned på utgifterna. Då passar det att anlita någon över dagen för en kortare rapportering när redaktionen inte har möjlighet. Dock kan inte vi säkerhetsställa kvalitén på de frilansare som söker sig till Anobis på samma sätt som våra konkurrenter. Men det finns olika sätt som våra frilansare själva kan påvisa sin kvalitet genom en funktion på sidan som erbjuder våra frilansare att ladda upp exempel på arbeten som de tidigare har gjort. På så sätt kan medieföretagen själva bedöma kvalitén på de som verkar intressanta. 20

21 Ekonomi Företaget finansieras genom att användarna, både medieföretag och frilansare betalar en avgift för att få del av tjänsten. Betalningslösningen är en prenumerations där frilansjournalisterna betalar 49 kronor per månad och där medieföretagen faktureras efter en betalningsstege 500, 1000, 2000 och 5000 kronor i månaden. Summan som företagen får betala baseras på företagens omsättning och storlek. Utöver finansieringen från abonnenterna på hemsidan kommer även sajten att vara sponsrad av reklam. Problem & lösning Ekonomi? Medlemmar betalar för medlemskap Medieföretag betalar för medlemskap Plustillägg för större geografiskt område Annonser Hur säkrar man kvalitén på frilansarna? Exempelartiklar/foton 21

Media. Connect. MediaConnect. En mötesplats för mediaintresserade JMM HT13. Aida Hodzic, Felicia Lindström Birthe Wetter, Maria Karelius

Media. Connect. MediaConnect. En mötesplats för mediaintresserade JMM HT13. Aida Hodzic, Felicia Lindström Birthe Wetter, Maria Karelius En mötesplats för mediaintresserade JMM HT13 Aida Hodzic, Felicia Lindström Birthe Wetter, Maria Karelius Idé och koncept Idé och koncept Syfte med idén, innehåll, finansiering är en app där mediaintresserade

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Ny startsida i Marknadsplatsen

Ny startsida i Marknadsplatsen Regionservice, område Inköp Ny startsida i Marknadsplatsen Information till dig som är extern kund Akuta kommunala läkemedelsförråd Ny Startsida/Välkomstsida i Marknadsplatsen Marknadsplatsen har fått

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Vi når mediebranschens beslutsfattare!

Vi når mediebranschens beslutsfattare! "Det närmaste DN Debatt man kommer för mediebranschen" Mikael Marklund Axel Andén Lisa Bjurwald Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen Vi når mediebranschens beslutsfattare! n Medievärlden bevakar affärerna

Läs mer

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet

En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala. Svenska läromedel på internet En guide till mediekatalogen på SLI Utbildningsförvaltningen Uppsala Svenska läromedel på internet Uppdaterad 19 augusti 2015 Konto Bli medlem Klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Bilder och optimering --- Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

PRO Järbo Navigeringsguide

PRO Järbo Navigeringsguide PRO Järbo Navigeringsguide Startsida PRO Järbo Fliken Start i HUVUDMENYN är markerat. Vi befinner oss på webbplatsens STARTSIDA. Nyhetskarusellen - webbplatsens löpsedlar. Växla genom att klicka på vänstra

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Sharecut. Michael De Stefano Robin Gustafsson Fredrik Warfvinge

Sharecut. Michael De Stefano Robin Gustafsson Fredrik Warfvinge Michael De Stefano Michael De Stefano Idé och koncept Grundidé, syfte och innehåll ShareCut är en tjänst som effektiviserar publicering på sociala medier. En hub som gör det enkelt att skriva och publicera

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan.

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan. WorkShop II Checklistor 1.2 Överordnad Struktur Balance: Gränssnittet har just nu viss balans i innehållet, men menyn behöver justeras i förhållande med innehållet samt en fast container för innehållet

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Analys av com hems startsida

Analys av com hems startsida IT-Universitetet Interaktionsdesign Grafiska gränssnitt, 6p Göteborg ht 2003 Analys av com hems startsida Björn Nord d00nord@dtek.chalmers.se 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Redigera utskriftslayouter och fönsterdesignen I den senaste versionen av System Bokhållaren (från ver 4.6 och senare), finns en helt ny avancerad funktion,

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+

PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+ PROJEKT: WEBB- OCH INFORMATIONSDESIGN Avvägningar och motiveringar vid gränssnittsdesign av webbsida för PolyPlast+ IT-universitetet i Göteborg Interaktionsdesign - Grafiska Gränssnitt 2003-09-17 Deltagare:

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Målgruppsanpassad Webbplats. Bild och grafisk design för webben Institutionen för samhällsvetenskaper HT2010 Av: Eva Wallin

Målgruppsanpassad Webbplats. Bild och grafisk design för webben Institutionen för samhällsvetenskaper HT2010 Av: Eva Wallin Bild och grafisk design för webben Institutionen för samhällsvetenskaper HT2010 Av: Eva Wallin Målgruppsanpassad Webbplats Motiveringar för utformningen av webbplatsen Utsiktens SPA Tredje och avslutande

Läs mer

Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012)

Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012) Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012) Denna snabbguide är avsedd att hjälpa nya medlemmer att komma igång med huvudfunktionerna på GlobalTwitcher (GT). Siten innehåller dock ett stort antal funktioner

Läs mer

Guide till hur du sköter din förenings hemsida. Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev

Guide till hur du sköter din förenings hemsida. Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev Guide till hur du sköter din förenings hemsida Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev 1 Innehåll Guide till hur du sköter din förenings hemsida Innehåll Bakgrund Ett

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Resultat, användningstester. 2010, v37

Resultat, användningstester. 2010, v37 Resultat, användningstester 2010, v37 Om testet 6 testpersoner 19-21 år, 1 kvinna & 5 män 4 tp i åk 1 och 2 tp i åk2 2 tp gick Fysik del 2, materialfysik och Algebra och geometri Rekrytering skedde genom

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

Instruktion för Betanias Kundportal

Instruktion för Betanias Kundportal Instruktion för Betanias Kundportal Att bli användare När er organisation godkänt att bli användare av systemet får du ett välkomstmeddelande första gången vi skickar en rekvisition till dig. Klicka eller

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

IMS-manual för Netpub

IMS-manual för Netpub IMS-manual för Netpub * IMS = image management system = på klar och (nästan) redig svenska bildhanteringssystem för Svenska Yles webbpubliceringsverktyg Netpub Innehåll: Sidan: 1. För vem är manualen?

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor Projektarbete Solveig Betnér Innehållsförteckning Syfte s. 3 Målgrupp s. 3 Genre s. 3 Funktionalitet s. 4 Prototyper s. 5

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Inledning Detta dokument beskriver de nyheter som tillkommit i Vitec Portal 3.47. Förutom dessa nyheter har även ett antal tillägg och justeringar gjorts.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS FÖR WORDPRESS Surfa in på http://klubb.seko.se/< din sida >/wp-admin/ vet du inte vad < din sida > är kan du logga in direkt på http://klubb.seko.se/wp-admin 3. Fyll i ert användarnamn 3. Fyll även i ert

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Bakgrund och Affärsidé

Bakgrund och Affärsidé 1 Bakgrund och Affärsidé För att synas bra i dagens samhälle, krävs det att du är tillgänglig på Internet och kan visa upp vad du har att erbjuda. Vi erbjuder dig en helhetslösning med webbsida, informationsfilm

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT GRUPP 10

PROJEKTRAPPORT GRUPP 10 PROJEKTRAPPORT GRUPP 10 AD/ID: Oskar Kiviniemi oskarkiviniemi@gmail.com Projektledare: Mikaela Olsson mikaela-olsson@live.se Teknik-/ljud-/bild-ansvarig: Filip Edde Martinsson filipeddemartinsson@gmail.com

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Kulturproceduren. Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren.

Kulturproceduren. Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren. Kulturproceduren Första hjälpen Arrangör Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren. Här kan du läsa dig till hur man praktiskt använder Kulturprocedurens olika delar. Den

Läs mer

Den här veckan. Kapitel 7 och 11. Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag. Uppsamling av missade övningar på onsdag

Den här veckan. Kapitel 7 och 11. Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag. Uppsamling av missade övningar på onsdag Den här veckan Kapitel 7 och 11 Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag Uppsamling av missade övningar på onsdag Making it look good Visuell design Färger Typografi Exempel och patterns Komplex

Läs mer

Laboration 2. Webbproduktion En stiligare webbsida HT2015

Laboration 2. Webbproduktion En stiligare webbsida HT2015 Laboration 2 Webbproduktion Inledning Vi har hittills koncentrerat oss på att strukturera upp vår information på ett så semantiskt sätt som möjligt. Nu är det dags att ge ögat något vackert att vila på.

Läs mer

Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4

Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Release notes för RemoteX Applications Windowsklient version 4.4 Version 4.4 av RemoteX Applications fokuserar på att väsentligen förbättra användarupplevelsen med avseende på stabilitet och hastighet.

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD

VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD Hör av dig till Henrik eller Viktor om du vill diskutera ett upplägg för ert område. Du når Henrik DIN din på henrik.hoffman@vilth.se DIGITALA digitala

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer