Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010"

Transkript

1 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Åbo Tove Forslund Lärcentret

2 Pärmbild: Första året i nya ASA. 2

3 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är tillgängliga på Innehåll 1 ALLMÄNT Sammanställning av rapporten Förändring av Lärcentrets i Åbo namn Inflyttning i egna utrymmen i ASA AKTÖRER INOM LÄRCENTERVERKSAMHETEN Ledningsgruppen för Lärcentret i Åbo åren Arbetsgrupper Grupper utsedda av rektor/prorektorer Övriga grupper Lednings- och arbetsgrupper för virtualiseringsverksamheten vid hela Akademin Samarbete med övriga utbildningsorganisationer Samarbete i Åbo Samarbete med Tritonias EduLab Personal VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR STÖD FÖR UTVECKLING AV UNDERVISNINGEN Personalutbildning Finansiering för lärobjekt Teknisk och pedagogisk handledning Tekniskt och pedagogiskt stöd och stöd för materialproduktion Programvara, tillämpningar och utrustning Övrigt pedagogiskt stöd Multimediaproduktion Utrymmen Stöd för ny undervisande personal STUDIERÅDGIVNING, KURSER I ALLMÄNFÄRDIGHETER OCH STÖD FÖR RÅDGIVNING ANVÄNDARSTÖD FÖR MINPLAN Guider för MinPlan MinPlan-handledning för personalen

4 7 UTREDNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE Särskilda projekt E-tentprojektet Alcuin för utveckling av undervisningen Plagiathantering Lärcenternätverkets representation i nätverk och lednings- och arbetsgrupper Lärcenternätverkets egen fortbildning INFORMATION Presentationer Nya ASA Media Posters Rapporter och guider UTVÄRDERING OCH KVALITETSSÄKRING Lärcentrets verksamhetshandbok och SWOT Utvärdering av verksamhetsplanens förverkligande Lärcenternätverkets arbetssätt för kvalitetssäkring VERKSAMHETSPLAN FÖR BILAGOR Bilaga 1: Rapport över personalutbildningen vid ÅA år Bilaga 2: Rapport över studierådgivningen och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år Bilaga 3: Alcuin: Rapport över verksamheten år 2010 samt plan för Bilaga 4: Rapport över virtualiseringsverksamheten vid ÅA år Bilaga 5: Verksamhetsplan för lärcenterverksamheten år Bilaga 6: Programmet för Öppet hus i ASA-huset Bilaga 7: Nyhetsarkiv från Lärcentrets Aktuellt-sida på webben Bilaga 8: SWOT för lärcenterverksamheten år

5 1 ALLMÄNT 1.1 Sammanställning av rapporten I den här rapporten har sammanställts den verksamhet som berör stöd för utveckling av undervisningen i Åbo och Lärcentrets verksamhet. Dessutom görs skilda rapporter för studierådgivningen och kurser i allmänkompetenser, för ÅA:s virtualiseringsverksamhet och för personalutbildningen. Lärcentrets roll i dessa presenteras kort i denna rapport, men i övrigt hänvisas till dessa olika rapporter. Rapporten är uppbyggd utgående från de kärnverksamheter som beskrivs i Lärcentrets verksamhetshandbok. Rapporten har sammanställts av lärcenterchef Tove Forslund, med hjälp av lärcenternätverket. De projekt som inom lärcenterverksamheten speciellt kan lyftas fram under år 2010 är projekten Alcuin en lärande toppenhet, e-tent och lärandekliniken. Alcuin är ett samarbete med kvalitetsenheten, med vilken Lärcentret haft mycket utbyte och kontakt. Flera arbetsgrupper och aktiviteter som berör utveckling av undervisning som nämns i denna rapport är alltså gjorda i samarbete med kvalitetsenheten. I slutet av december 2009 kunde Lärcentret flytta in i egna utrymmen, men utrymmena togs alltså i bruk under år 2010 att Lärcentret nu äntligen kunde verka i egna utrymmen och i närheten av ASAbiblioteket och Datacentralen har på många sätt haft en positiv inverkan på verksamheten och teamarbetet inom lärcenternätverket. 1.2 Förändring av Lärcentrets i Åbo namn På sitt sista möte i december 2010 föreslog ledningsgruppen för Lärcentret att det i fortsättningen används Lärcentret i stället för Lärcentret i Åbo, eftersom Lärcentret i flera av sina kärnverksamheter bör betjäna personal och studerande oberoende av ort och då det inte heller längre finns samma risk för sammanblandning med Lärocenter i Vasa, som i sin tur ändrat namn till Tritonias EduLab. Det nya namnet tas i bruk från år Inflyttning i egna utrymmen i ASA Personalen flyttade in i Lärcentrets utrymmen efter jul. Under januari pågick arbetet med att få utrymmen och utrustning i skick så att de kunde börja användas. Det informerades om de nya utrymmena bl.a. i samband med inbjudan till Öppet hus i ASA under Aktuellt på ÅA-webbportalerna, genom utskick till personalen och grund- och forskarstuderanden. Media uppmärksammade det nyrenoverade ASA rätt flitigt (se kapitel 8.2). ASA invigdes officiellt av undervisningsminister Henna Virkkunen Hon besökte också Lärcentret då presskonferensen ordnades i LC:s utrymmen. Den inbjöd ASA-biblioteket, Datacentralen, Café Fänriken, Gymmet och Lärcentret till Öppet hus på LC:s gästbok på väggen skrev ca 100 besökare sitt namn. Mary Dahlbacka, ordförande för Lärcentrets ledningsgrupp i många år, klippte bandet till LC:s korridor kl. 10. Programmet i övrigt finns i bilaga 6. 5

6 Bild: Gästboken på LC från Öppet hus Bilder: Öppet hus mellan DC och LC via videokonferenserna Maria Sundström visar streaming för Mary Dahlbacka och Carina Gräsbeck. 2 AKTÖRER INOM LÄRCENTERVERKSAMHETEN För Lärcentrets organisationsmodell, se Lärcentrets verksamhetshandbok kap Ledningsgruppen för Lärcentret i Åbo åren Ledningsgruppen är utsedd av förste prorektor för tiden Ledningsgruppen har som uppgift att utveckla Lärcentrets verksamhet, dvs. dels stödet för utveckling av undervisning, dels stödet för studenternas rådgivning. Ledningsgruppen för Lärcentret i Åbo bestod år 2010 av följande medlemmar: Brita Wårvik/HF, Eerika Saaristo/ESF, Stig-Göran Lindqvist/DC, Eva Costiander-Huldén/ÅAB, Tina Engblom/CLL (ersattes i april av Carina Gräsbeck), Ole Karlsson/Kvalitetsenheten (ny), Monica Nerdrum/Studieförvaltningen och Lärcentret samt studentrepresentant Minna Valtari (ny). Som ordförande fungerade Gun Hedström, som sekreterare Tove Forslund/Lärcentret och som sakkunnig Johanna Hedenborg/Lärcentret. 6

7 Ledningsgruppen sammanträdde sju gånger år 2010 (28.1, 9.4, 25.5, 28.9, och 13.12, samt e- möte ). Ledningsgruppen har även haft ett forum i Moodle, där alla möteshandlingar har distribuerats och arkiverats. Ledningsgruppens behandlade bl.a. följande: årsrapporten över lärcenterverksamheten 2009 och verksamhetsplan för 2010, uppföljning av ekonomin 2009, utrymmena i Asa, system för e-tent, utveckling av undervisningen och Alcuin-projektet, plagiathantering med Urkund, fördelning av medel för multimediaproduktioner, aktiviteter för att uppmuntra användningen av Adobe ConnectPro, budget och verksamhet för år 2011, Lärcentrets verksamhetshandbok inkl. SWOT, förändring av Lärcentrets namn. Dessutom hölls ledningsgruppen informerad om verksamheten vid Lärcentret. En ny ledningsgrupp för Lärcentret tillsätts för år Arbetsgrupper Följande arbetsgrupper stöder lärcenterverksamheten Grupper utsedda av rektor/prorektorer För det gemensamma e-tentprojektet med Turun yliopisto och Turun kauppakorkeakoulu finns en ledningsgrupp (ÅA-representant: Tove Forslund), en användargrupp (ÅA-representanter Emmi Fagerlund, Andrea Hynynen, Linnea Henriksson, Eerika Saaristo och studentrepresentanten Beata Björkvall) och en teknikgrupp (ÅA-representant: Dan Holm). Arbetsgruppen för utarbetande av modell för kvalitetsenhet inom utbildningen (utsedd för perioden ) bestod av kvalitetskoordinator Ole Karlsson (ordf.), prorektor Christina Nygren- Landgärds, direktör Johan Nikula, projektledare Monica Nerdrum och lärcenterchef Tove Forslund. Referensgruppen för Alcuin-projektet (utsedd för perioden ) leddes av kvalitetskoordinator Ole Karlsson (ordf.); medlemmar var Mia Porko-Hudd, forskningsledare i slöjdpedagogik, Jannica Heinström, akademilektor i informationsförvaltning, Petra Lindblad, Studentkåren/högskolepolitisk sekreterare, Petra Autio, studiechef/pf, Tove Forslund, lärcenterchef, och projektledaren Monica Nerdrum (sekr.). Gruppen sammanträdde två gånger år 2010 (3.6 och ). Arbetsgruppen för Åbo Akademis forskarutbildning (utsedd för perioden ) bestod av prorektor Kaisa Sere (ordf.), prorektor Christina Nygrén-Landgärds, prorektor Malin Brännback, byråchef Johan Nikula, forskarstuderandena Filip Kjellberg, Pia Sonck-Koota och projektledare Monica Nerdrum (sekr.). Gruppen sammanträdde sex gånger och utarbetade en rapport som innehöll förslag till verksamhetshandbok för forskarutbildningen vid Åbo Akademi, vilken överräcktes till rektor Styrelsen för Åbo Akademi i Vasa gav prorektor Christina Nygren-Landgärds i uppgift att utse en arbetsgrupp för studerandestöd, med uppgift att utveckla studerandestödet vid Åbo Akademi i Vasa så att det motsvarar det stöd som studerande i Åbo får av Lärcentret ( ). Lärcenterchef Tove Forslund fungerade som ordförande. Medlemmar var studierådgivare Nina Kallio, PF, studierådgivare Anna Buss, PK-utbildningen, Linda-Marie Evertson, Tritonia, Maria Byholm, EduLab, Stefan Levander, Datacentralen och studentrepresentanterna Anna Turunen, Jonna Lindqvist, Anna-Kajsa Blomqvist. Gruppen sammanträdde två gånger år 2010 (16.11 och ). 7

8 2.2.1 Övriga grupper Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön vid Akademin har under år 2010 sammanträtt till två möten (21.6 och ) via videokonferens. Dessutom sammankom en del av gruppen för att diskutera god praxis i ACP. Gruppens ordförande är Stefan Levander (DC i Vasa) och sammankallare och sekreterare Tove Forslund (LC). Övriga medlemmar är Peter Ahlroos (Tritonias EduLab), Sol-Britt Arnolds-Granlund (Pedagogik, PF), Maria Byholm (Tritonias EduLab), Linda Grandell (datavetenskap, IT), Dan Holm (DC i Åbo) och Maria Sundström (LC). I slutet av året kompletterades gruppen med ytterligare en lärarrepresentant (Anna-Greta Nyström, HHÅA) och en studentrepresentant Henrik Mannila. Bl.a. följande ärenden har diskuterats i VUG år 2010: DSpace för arkivering och publicering av multimedia, uppgraderingen av Moodle, sociala medier och behovet av portfolioprogramvara. Projektet för plagiatgranskning med Urkund leddes av en projektgrupp bestående av kvalitetskoordinator Ole Karlsson, lärcenterchef Tove Forslund och systemplanerare Dan Holm från DC. Gruppen träffades två gånger under Studenternas utvecklingsgrupp, vilket startade inom ramen för kvalitetsenhetens projekt Ansvar och initiativ koordinerades under år 2010 av Monica Nerdrum inom ramen för Alcuin-projektet. Utvecklingsgruppen sammanträdde till fem möten. Bibliotekets användarutbildningsgrupp har som uppgift att utveckla utbildningen i ÅAB:s resurser för personal och studeranden, att höja bibliotekariernas undervisningskompetens, att uppmuntra kollegerna att delta i relevant fortbildning och att utveckla samarbetet med ÅA:s olika ämnen. Sammankallare för gruppens möten har varit Eva Costiander-Huldén. 2.3 Lednings- och arbetsgrupper för virtualiseringsverksamheten vid hela Akademin För lednings- och arbetsgrupper som berör virtualiseringsverksamheten som helhet vid ÅA, se Årsrapport över virtualiseringsverksamheten, https://www.abo.fi/personal/vuarkiv. 2.4 Samarbete med övriga utbildningsorganisationer Samarbete i Åbo Lärcentret samarbetar i Åbo i frågor som berör framför allt e-tent och personalutbildning med Opetuksen kehittäminen ja tuki vid TY. Dessutom utbyter vi god praxis i frågor som berör utveckling av undervisning och rådgivning. Lärcentret är också med i erappu, samarbetsnätverket mellan alla sju universitet och högskolor i Åbo Samarbete med Tritonias EduLab Lärcentret samarbetar med EduLab, förutom vad gäller administrativa ärenden som berör ledningsgruppen för virtualiseringsverksamheten, också i utveckling av IT-stödd undervisning och personalutbildning. Detta sker bl.a. inom ramen för VUG (utvecklingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön vid ÅA). För att stöda ett naturligt samarbete mellan personalen vid de båda lärcentra besökte EduLab Lärcentret på våren ( ) och på hösten ( ) gjorde Lärcentret ett svarsbesök vid Tritonias EduLab. Vi bekantade oss med varandras utrymmen, verksamhet och personal. 8

9 Bilder: Q sammanställer brainstormning vid EduLabs besök i Åbo i maj och t.h. deltar Q via ACP i EduLabs och LC:s möte i Vasa i november. 2.5 Personal Personal som arbetat antingen hel- eller deltid med lärcenterverksamhet år 2010 är - lärcenterchef Tove Forslund - studierådgivare Johanna Hedenborg - amanuens Maria Sundström (utnämnd från ; 70 % vid FoU, 30 % vid CSK) - projektledare Monica Nerdrum (Alcuin-projektet) - planerare Emmi Fagerlund (e-tentprojektet) (till ) - planerarna Carina Gräsbeck, Johanna Quiroz-Schauman, Diana Lund och Nancy Pettersson vid Centret för livslångt lärande (deltid) - IT-lärare Johan Nyman, Centret för livslångt lärande - praktikanterna (gemensamma med Kvalitetsenheten) Erica Krook och Sarah Sandholm - planerare Sarah Hagström (produktion av e-guider för Nelli) Dessutom har personal vid ÅAB och DC inom ramen för tjänst varit involverade i lärcenterverksamheten: - systemplanerare Dan Holm samt IT-instruktör Marika Birell, Datacentralen - bibliotekarierna Eva Costiander-Huldén, Christel Lindfors och Elise Johansson, Åbo Akademis bibliotek. 3 VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2010 Verksamhetsplan för lärcenterverksamheten i Åbo år 2010, godkänd av Lärcentrets ledningsgrupp finns här: 4 STÖD FÖR UTVECKLING AV UNDERVISNINGEN Stöd för dem som utvecklar undervisningen gavs inom ramen för Lärcentret, med personal från Datacentralen, Åbo Akademis bibliotek och Centret för livslångt lärande. Lärcentret förmedlar stöd för personalen i utveckling av undervisningen i form av tekniskt och pedagogiskt stöd, korta öppna kurser eller specialbeställda kurser för olika grupper, individuell handledning samt möjlighet att beställa produktioner. (CLL:s planerare och undervisningsamanuensen vid Språkcentret ger motsvarande handledning för sin egen enhets lärare i utveckling av undervisningen.) 9

10 4.1 Personalutbildning Personalutbildningen koordineras i samarbete mellan personalärenden, LC och CLL. LC deltar i administration, planering, genomförande och uppföljning av personalutbildningen. LC-anställda undervisar inom ramen för sina tjänster inom sina resp. expertisområden (bl.a. lärandemål, MinPlan, teknik för undervisningen, nätkursplanering och -handledning, egenlärarverksamhet). Se Rapport över personalutbildningen vid ÅA år 2010, 4.2 Finansiering för lärobjekt Ledningsgruppen för Lärcentret ledigförklarade i projektmedel för produktion av s.k. lärobjekt vid Akademins enheter i Åbo. Målet var att med hjälp av miniprojekten uppmuntra lärare och kursplanerare att i sina kurser ta i bruk sådan teknik som inte tidigare utnyttjats för den specifika kursen. Endast en lärare sökte (och beviljades) finansiering, dvs. Anna-Greta Nyström, HHÅA/Internationell marknadsföring för kursen Kundrelationer 5 sp (för filmning av studentteaterns medverkan i kurs, vilket editerades till undervisningsmaterial). Projektet rapporterades muntligt i samband med att de stiftelsefinansierade projekten vid enheterna i Åbo höll sitt slutseminarium Deltagarna fick på seminariet feedback på sina nätkurser och produktioner och kunde samtidigt ta del av varandras idéer. Den korta ansökningstiden (två veckor) och kravet att projekten måste slutföras inom 2010 bidrog antagligen till att så få ansökningar lämnades in. 4.3 Teknisk och pedagogisk handledning Tekniskt och pedagogiskt stöd och stöd för materialproduktion Individuell handledning utnyttjas allt mer. Individuell handledning ges framför allt av lärcenternätverket för olika typer av IT (nätstödd undervisning, MS Office, e-lomake, skanning och bildbehandling), för MinPlan och för skrivande av lärandemål. Den individuella handledningen kan upplevas som mer effektiv än deltagande i kurs, eftersom man får introduktion i ett tema eller handledning i mer avancerad användning av en programvara just då man behöver den. Det betyder också att effekten av handledningen är god, dvs. det inlärda används genast i det egna arbetet. Individuell handledning åt personalen gavs vid Lärcentret under år 2010 enligt följande: - totalt gavs ca 100 h handledning - antalet kontakter var ca 75 (av ca 50 fysiska personer) - handledning utnyttjades av ca 20 ämnen (vid nästan alla institutioner i Åbo + av CLL, CSK och FÄ) - utöver detta gavs handledning i användningen av videokonferens (samtidigt då de startade upp videokonferensmöten) och i användningen av den utrustning som lånas ut (diktafoner, videokamera, ljudutrustning, mm.). Teknisk och pedagogisk handledning och stöd för materialproduktion har getts för följande programvaror och utrustning 2010: - Moodle (av Holm, Birell, Quiroz-Schauman och Forslund), - Adobe ConnectPro (av Sundström, Holm, Forslund och Quiroz-Schauman), - Adobe Presenter (av Sundström och Forslund), - Adobe Captivate (av Sundström), 10

11 - MS Office och Adobe Acrobat (av Nyman), - E-lomake (av Nyman), - MinPlan och STURE (Nerdrum), - Sociala medier (Ning, Prezi) (av Sundström och Quiroz-Schauman), - Smartboard (Sundström) - Urkund (Holm och Forslund) - Skanning och bildbehandling (Sundström, Oraklet) - utlåningsbara utrustningen: diktafoner, videokamera, ljudutrustning mm. (Sundström). Handledning har utnyttjats av bl.a. följande enheter: - engelska, franska, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, tyska (HF) - exegetik, kyrkohistoria, praktisk teologi (TF) - företagets organisation och ledning (HHÅA) - kvinnovetenskap (SVI) - institutet för mänskliga rättigheter (RVI) - miljö- och marinbiologi (BioVet) - matematik (NatVet) - CSK - ÖPU (CLL) - ÅAB - Forskning och utbildning/studiekansliet och Lärcentret, personal, ekonomi, kommunikation (FÄ). Individuell IT-handledning gavs också åt studerande. Åtta studenter utnyttjade individuell IThandledning (totalt 15 h). Handledning gavs i e-lomake och MS Office framför allt åt graduskribenbter. IT-handledningen gavs av Johan Nyman. Dessutom gav Maria Sundström och Datacentralens Orakel handledning i skanning i Mimers Brunn och Maria handledde i användningen av den utrustning som studenterna lånade (diktafoner, ljudutrustning, videokamera mm.) Programvara, tillämpningar och utrustning Moodle Moodle uppgraderades till version i slutet av december. Användarstödet uppdaterades: det gjordes Introkurs för Moodle2, guiderna i gamla Moodle uppdaterades för Moodle2 och nya guider skapades (för arkivering av kurs, överföring av kurs från gamla Moodle till Moodle2, FAQ för överföringen, blocken, Lektion, Betyg m.fl.). Moodle2 presenterades för medlemmarna i VUG och i ledningsgruppen för virtualiseringsverksamheten, vilka hade möjlighet att testa och ge önskemål på inställningar i Moodle2 innan det togs i bruk. Några enheter beställde kurser i Moodle (bl.a. ämnena engelska, nationalekonomi och matematik). Som Moodle-administratörer fungerade Dan Holm och Marika Birell på Datacentralen, som också gav mer tekniskt inriktat stöd, medan handledning i användningen av Moodle i undervisning i första hand gavs av Johanna Quiroz-Schauman och Tove Forslund. Användarguider producerades av Sara Sandholm, praktikant vid LC, i samarbete med Marika Birell. Stödmaterial: Introkurs i Moodle (i Moodle) innehållande guider för personal och studerande och (bl.a. blankett för beställning av kursbotten). 11

12 Adobe Presenter och Adobe Captivate Nya Adobe Presenter-produktioner gjordes under år 2010 bl.a. i studieteknik, informationssökning och inom industriell ekonomi. Användarhandledning gavs av Maria Sundström och Tove Forslund. Stöd för Adobe Presenter: https://www.abo.fi/personal/presenter. Adobe Captivate användes framför allt för produktion av e-guider (för MinPlan, Nelli och e-tent). Användarhandledning gavs av Maria Sundström.. Stöd för Adobe Captivate: https://www.abo.fi/personal/captivate Adobe ConnectPro för webbkonferens Adobe Connect Pro har använts främst för möten, men även inom lärarfortbildningen vid CLL. Flera personalutbildningar erbjöds via ACP (minikonferens, seminarierna om kursutvärdering, om marknadsföring och om offentlighetslagen). Genom att ACP används i dylika allmänna seminarier ser seminariedeltagarna samtidigt exempel på hur ACP kan användas. ACP möjliggör inspelning av föreläsningar och medför att det samtidigt produceras material som kan användas som självstudiekurser/-material (vissa delar av minikonferensen och kursutvärderingsseminariet 2010 används som självstudieseminarier för handledarutbildningen). Tekniskt stöd för ACP: Dan Holm, DC. Användarhandledning i ACP gavs av Maria Sundström, Dan Holm, Tove Forslund och Johanna Quiroz-Schauman. Stöd för Adobe ConnectPro: https://www.abo.fi/personal/connectpro Sociala medier Kommunikationsenheten ledde ett projekt för att utreda programvara för bloggar på ÅA:s server. I början av 2011 kan ÅA:s programvara för bloggar tas i bruk. Maria Sundström ger handledning åt lärare som vill utnyttja tillämpningar för sociala medier i sin undervisning Smartboard interaktiva tavlor I Mellanvågen på Lärcentret finns en Smartboard som är allmänt tillgänglig. Den har under året främst använts för produktion av kursmaterial inom matematik. Användarhandledning gavs av Maria Sundström Urkund I och med att obligatorisk plagiatgranskning av examensarbeten infördes fr.o.m ökade användningen av Urkund. För aktiviteter inom projektet plagiathantering, se kap Stödet för Urkund och plagiathantering ges av Dan Holm, Datacentralen (lösning av tekniska problem i Urkund, kontaktperson till leverantören), Tove Forslund (användarhandledning) och Ole Karlsson (administrativa frågor rörande obligatorisk plagiatgranskning vid ÅA) för Urkund. Stödmaterial: och (Klicka In English för information på engelska). 12

13 Rapporter o.dyl: E-lomake Användarguiden för e-lomake uppdaterades. Det erbjöds kurser i e-lomake, men de lockade få deltagare. Användningen stöddes främst med hjälp av individuell handledning. En enhet beställde kurs i e-lomake för studerande och personal. Ansvarsperson vid DC inkl. kontakter till leverantören: Dan Holm Användarhandledning: Johan Nyman, LC. Stödmaterial: Utrustning Från Lärcentret kan personal och studerande låna bl.a. diktafoner (4 st.), videokamera, ljudutrustning och ritplatta. Diktafonerna lånas kontinuerligt av studerande som gör intervjuer för sina övnings- och examensarbeten. Ljudutrustningen lånas framför allt för konferenser, seminarier och akademiska festligheter. Under året skaffades en videokamera som personal och studerande får låna; det finns också en bättre videokamera som amanuensen använder för filmning och som i princip inte lånas ut. Det finns även utrustning för digitalisering av C-kassetter, magnetofonband och VHS-kassetter. All utlåningsbar utrustning är tillgänglig via resursbokningen under utrustning. Information om utrustningen: Övrigt pedagogiskt stöd Det pedagogiska stödet utvecklades främst inom ramen för Alcuin-projektet, se Alcuin: Rapport över verksamheten år 2010 samt plan för 2011: 4.4 Multimediaproduktion Lärcentret står till tjänst med multimediaproduktion, vilken handhas av amanuens Maria Sundström, dels för ÅA som helhet, dels inom ramen för tjänsten vid CSK. Under år 2010 har de här tjänsterna utnyttjats allt oftare, i och med att allt fler hittat dem (ny amanuens och nya utrymmen). De tjänster som framför allt utnyttjades var videofilmning (inkl. videoeditering) av ÅA-allmänna seminarier, personalutbildningar, kurser inom grundutbildningen inkl. öppna universitetet, konferenser och disputationer. De institutioner, för vilka amanuensen filmade eller editerade föreläsningar/ undervisningsmoment var bl.a. HHÅA (internationell marknadsföring), BioVet (biologi), KT (värmeteknik) och NatVet (fysik och matematik). Videoeditering gjordes också för CSK. För CSK gjordes också mycket ljudeditering. Därtill gjorde amanuensen vissa digitaliseringar, konverteringar och kopiering av multimediamaterial. Se 13

14 4.5 Utrymmen Lärcentret tog i bruk sina nya utrymmen i ASA i januari 2010 (se kap. 1.3). Multimediarummet Mimers Brunn flyttades till Lärcentret i december 2009 och togs i bruk där från Mimers Brunn användes framför allt för skanning (utan förhandsbokning) och för produktioner med Adobe Presenter och Adobe Captivate. Användarhandledning gavs av Maria Sundström åt personal och studerande i användningen av programvarorna och utrustningen. DC:s Orakel handledde också i skanning. I början av höstterminen efterfrågade en studerande med en hörselskada ett ljudisolerat utrymme, där han kunde sitta och studera. Eftersom denna typ av rum för studerande med specialbehov saknas, erbjöds han tillgång till Mimers Brunn och kunde utnyttja detta då det inte var bokat för dess specifika syfte, multimediaproduktion. Studeranden var mycket tacksam för detta och utnyttjade rummet flitigt. På Lärcentret finns även två videomötesutrustningar, Kortvågen och Mellanvågen. Mellanvågens utrustning uppdaterades och den nya Polycom-utrustningen togs i bruk på hösten. Mellanvågen användes flitigt för främst möten och personalutbildningar, men även för kurser inom grundundervisningen. Mellanvågen fungerar mycket väl för olika typer av allmänna möten och kurser, eftersom det är lättillgängligt på första våningen i ASA och användarstöd finns nära till hands (personalen i korridoren och vid tekniska problem eller mer avancerad användning Dan Holm). På Lärcentret finns också två grupprum för studerande. Dessa marknadsfördes via allmänt e- postutskick till studenterna, via lärarna och i Bullen, men rummen har inte ännu utnyttjats särskilt mycket av studenter. Däremot användes rummen som mötesrum och för mindre personalutbildningar och handledningar. De flesta IT-kurser för studerande och personal inom ramen för IT-verktygslådan och personalutbildningen arrangerades i PC-klassen Stansen, vilken fungerade väl. Kursarrangemangen underlättas av att kurserna hålls nära lärarens/kursledarens arbetsrum och nära Oraklet. 4.6 Stöd för ny undervisande personal För fjärde året erbjöds ny personal vid ÅA ett kurspaket inkl. guider. Lärcentret ordnade seminarierna för undervisande personal ( Verktygslådan för ny undervisande personal vid ÅA"). År 2010 erbjöds de för personalen i både Åbo och Vasa via videokonferens. Guide för ny personal och Guide för kurs- och undervisningsplanering skickades till all ny undervisande personal och till alla enheter, se I oktober ordnades för första gången också en engelskspråkig introduktion för ny personal, där det också ingick en del om undervisning vid ÅA. En engelskspråkig guide för ny personal är under planering. 5 STUDIERÅDGIVNING, KURSER I ALLMÄNFÄRDIGHETER OCH STÖD FÖR RÅDGIVNING Studierådgivningen och stödet för rådgivning samt kurser i allmänfärdigheter rapporteras i Rapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år Lärcentrets roll i den här verksamheten är att handha allmän koordinering och allmän studierådgivning. Lärcentret deltar i eller handhar utveckling och produktion av nätstödda kurser i allmänkompetenser. LC arrangerar också kurserna Akademiska studiefärdigheter 1-5 sp, kurserna 14

15 inom Kand- och graduklubben och IT-verktygslådan, Gradukliniken och fr.o.m. år 2010 även Lärandekliniken. LC ansvarar för tutorutbildningen. Lärcentret koordinerar egenlärarträffarna för flera av institutionerna och försöker garantera att god praxis sprids mellan egenlärarna vid ÅA. LC ansvarar för att det ordnas introduktion för nya egenlärare två gånger/år. Studierådgivare vid Lärcentret är Johanna Hedenborg (ASF-kurserna, tutorutbildningen, lärandekliniken, allmän koordinering). Johanna Quiroz-Schauman koordinerar Kand- och graduklubben och IT-verktygslådan, Johan Nyman är IT-lärare, Monica Nerdrum ansvarar för Gradukliniken och deltar i utvecklingen av kurser i allmänkompetenser och produktionen av MinPlanguider och Tove Forslund ansvararför egenlärarverksamheten. 6 ANVÄNDARSTÖD FÖR MINPLAN Handledningen i MinPlan för studerandena sköts av institutionernas studierådgivare. Lärcentret deltar vid behov. Lärcentret ansvarar däremot för att användarguider i text- och e-format uppdateras och produceras. LC sköter också en del av MinPlan-kurserna och handledningen för personalen. 6.1 Guider för MinPlan Erica Krook, praktikant på Lärcentret, gick tillsammans med Monica Nerdrum och Johanna Hedenborg igenom MinPlan-guiderna och uppdaterade och kompletterade dessa. Detta gjordes år 2010: - Institutionsvisa e-guider för hur man skapar en studieplan för HF& IPL, PF, TF, HHÅA, SVI, StatsVet & RVI, BioVet & NatVet, IT, KT. - Helt nya e-guider på engelska: Course registration, Examination registration samt en e-guide för hur IT-masters studenter skapar en studieplan. - Ny e-guide för personalen för administration av kursanmälningar. - Vissa av textguiderna slogs ihop, t.ex. för egenlärarna finns det nu endast en guide. - I övriga e- och textguider gjordes korrigeringar som krävdes pga. förändringar som skett i MinPlan eller ÅA:s organisation. - Webbsidorna med guider sågs över (med syftet att göra dem tydligare). De engelska guiderna för studenter sattes in på de engelska sidorna. Se https://www.abo.fi/student/minplanmanualer. 6.2 MinPlan-handledning för personalen Det ordnades rätt många kurser i MinPlan. Behov av MinPlan-handledning noterades bl.a. i samband med Alucin-projektets aktiviteter. Det ordnades 14 kurser i MinPlan (av vilka PF ordnade flera för sin personal), med totalt ca 120 deltagare. (Se Rapport över personalutbildning vid ÅA år 2010). 7 UTREDNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE 7.1 Särskilda projekt E-tentprojektet E-tentprojektet genomförs i samarbete med TY. Under perioden fungerade Emmi Fagerlund som projektledare på deltid, varefter projektet handhas av Lärcentrets amanuens (stödet för studenter och personal) och lärcenterchefen (ansvar för projektet som helhet). Dan Holm vid 15

16 Datacentralen är kontaktperson för den tekniska administrationen och deltar i tekniskt utvecklingsarbete. Pga. tekniska problem (främst inloggning, men också problem att tekniskt få lärarvyn översatt till svenska) så kunde e-tent inte piloteras som planerat under våren. E-tent kunde tas i bruk fr.o.m. hösten 2010, men pilotering fortsätter åtminstone hela läsåret Några lärare piloterade e- tentsystemet på våren, men ännu har väldigt få ÅA-lärare testat e-tent. På våren hölls information och kurs för lärare som ville ta i bruk e-tent, men på hösten beslöts att Lärcentret i begynnelseskedet gör tenterna åt lärarna, så att vi samtidigt kan upptäcka förbättringsbehov i e-tentsystemet, kontrollera hur guider och instruktioner fungerar och göra uppdateringar till dessa och så att vi också lär oss systemet för att kunna handleda användarna så bra som möjligt. Under år 2010 gjordes följande: - Guider och webbinformation för personal och studerande på svenska och engelska producerades. - Inloggning till e-tent gjordes tillgänglig via verktygsbalken på anställda- och studentportalen - Utrymmet i PharmaCity är klart; planeringen av smidigare system för lånet av nycklar pågår (nu måste ÅA-studenterna lösa ut nyckel vid studentexpeditionen) - Programvaran översattes till svenska (studenternas bokning av tent inkl. inloggningssidan, blanketten för felmeddelanden, blanketten för beställning av tent/tentbotten; vissa delar inte ännu översatta i den vy där man skapar själva tenten). - Registerbeskrivningar för tentmoodle och videoövervakningen har gjorts - Kurser hölls på våren för de lärare som skulle pilotera e-tent - Informationstillfällen för personal och studenter hölls på IPL 12.2, öppna informationstillfällen 5 och i Åbo och i Vasa. - Projektet har presenterats i media (se kap. 8.2). - Avtal mellan TY och ÅA uppgjordes. - Planeringen av e-tentsystem i Vasa inleddes. Information om e-tentprojektet på webben (för information på engelska, klicka In English ): Bild: e-tentrummet i PharmaCity Alcuin för utveckling av undervisningen Alcuin-projektet finansieras av medel från Stiftelsen för Åbo Akademi och genomförs som ett samarbete mellan kvalitetsenheten och Lärcentret. 16

17 För verksamheten år 2010, se Alcuin: Rapport över verksamheten år 2010 samt plan för 2011, Rapporten över Alcuin-verksamheten presenterades på referensgruppens för Alcuin möte , och godkändes med vissa kompletteringar av referensgruppens ordförande Följande tyngdpunksområden ingick i Alcuin-projektets verksamhet år 2010: 1. Översyn över processerna som ingår i lärandemål, bedömning samt undervisningsplanering 2. Systematik för handledningsprocessen samt handledarutbildning inom grundutbildningen 3. Systematik för studentrespons och utvärdering av kurser och utbildningar 4. Utveckling av beslutsunderlag och verktyg för granskningen av undervisnings- och examinationsformer inkl. allmänfärdigheter med beaktande av system för NQF och AHOT 5. Översyn över processerna beträffande stöd för genomströmning a. tidsplanering av kurser i relation till genomströmning b. stöd för skrivande av kandidat- och magisteravhandlingar 6. Uppgörande av stöd- och informationsmaterial 7. Kvalitetsenhet inom undervisningen 8. Utvecklingsarbete inom grupper Som projektledare för Alcuin fungerar studiechef Monica Nerdrum Plagiathantering Akademins styrelse beslöt att obligatorisk plagiatgranskning av alla examensarbeten införs fr.o.m och att Urkund anskaffas. För att stöda detta gjordes följande: - informationsmejl skickades i december 2009 till hela personalen och alla studeranden om att obligatorisk plagiatgranskning införs - för personalen hölls i januari korta utbildningar i Åbo, Vasa och på distans (kurser erbjöds även på hösten) - det gjordes enkla användarguider och audiopresentationer på webben för personal och studeranden och FAQ-listan uppdaterades. - studiekanslierna kontrollerar att alla slutarbeten är plagiatgranskade innan de godkänns. Med avsikten att utvärdera användningen av programvaran Urkund gick en elektronisk utvärderingsblankett ut i juni 2010 till de anställda vid ÅA som använt Urkund. Utvärderingen efterlyste kommentarer om bland annat hur väl programmet fungerar rent tekniskt, huruvida plagiat upptäckts med hjälp av Urkund och hur informationen till studenterna ser ut. Utvärderingen sammanställdes till Rapport över användningen av programvaran Urkund för plagiatdetektion vid Åbo Akademi år 2010, vilken finns tillgänglig på webben. Ett diskussionsseminarium om plagiatgranskning med hjälp av Urkund inplanerades till maj 2010, men lockade inte deltagare. Åbo Akademi (Kvalitetsenheten) och Åbo Akademis studentkår kontaktade Upphovsrättsrådet vid Undervisnings- och kulturministeriet ang. Studentkårens skrivelse om att plagiatgranskningen med hjälp av Urkund bryter mot studenternas upphovsrätt. Ärendet är ännu inte slutbehandlat, utan utredning pågår hur plagiatgranskning kan göras så jämlikt och transparent som möjligt, utan att studenternas upphovsrätt kränks. Intresset för projektet var stort i media även detta år, se kap På konferensen Dialog för lärande vid Stockholms universitet presenterades plagiatgranskningen av Tove Forslund ( Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagning av programvara för plagiatdetektion vid Åbo Akademi ). 17

18 Frågor som berör plagiathanteringen användningen av Urkund behandlas i en arbetsgrupp bestående av Ole Karlsson, kvalitetsenheten, Dan Holm, datacentralen och Tove Forslund, Lärcentret. Information om plagiathanteringen hittas på 7.2 Lärcenternätverkets representation i nätverk och lednings- och arbetsgrupper Tove Forslund var år 2010 med i följande grupper vid Akademin: - Ledningsgruppen för virtualisering av undervisning vid ÅA för (sekreterare) - Ledningsgruppen för Lärcentret i Åbo för (sekreterare) - Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön (sammankallare och sekreterare) - Alcuin-projektets ledningsgrupp, 2010 (medlem) - Arbetsgrupp för pedagogiska kompetenser, 2010 (sakkunnig) - Arbetsgrupp för interna kvalitetsenheter inom utbildningen, 2010 (medlem) - Arbetsgrupp för studerandestöd i Vasa, (ordförande) - Examensnämnden, 2010 (sekreterare) Johanna Hedenborg var år 2010 medlem i följande grupper vid Akademin: - Ledningsgruppen för Lärcentret i Åbo för (sakkunnig) Monica Nerdrum var år 2010 medlem i följande grupper vid Akademin: - Ledningsgrupp för Lärcentret i Åbo för (medlem) - Referensgruppen för Alcuin, (medlem) - Arbetsgrupp för forskarutbildningen, 2010 (sekreterare) - Arbetsgrupp för kvalitetsenhet inom undervisningen vid ÅA, 2010 (medlem). - Arbetsgrupp för nya betygsmodeller vid ÅA, 2010 (ordförande och sekreterare) - Studerandes utvecklingsgrupp, (sammankallare) - Maria Sundström var år 2010 medlem i följande grupper vid Akademin: - Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön (medlem) - Arbetsgruppen för utarbetande av förslag till utvecklingsplan för utrymmen och fysisk arbetsmiljö, (medlem) - Arbetsgruppen för sociala medier (medlem) - Ledningsgruppen för ÅA:s webb (medlem) - Arbetsgruppen för nya webben (medlem) - Rådet för pedagogisk utveckling, CSK (medlem) Dan Holm var år 2010 medlem i följande grupper vid Akademin (i anslutning till lärcenterverksamheten): - Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön (medlem) Eva Costiander-Huldén var år 2010 medlem i följande grupper vid Akademin: - Ledningsgruppen för Lärcentret i Åbo (medlem) - Gruppen för användarutbildning vid ÅAB (ordförande) - Arbetsgruppen för sociala medier (medlem) Lärcenternätverket representerade Akademin i följande nationella och internationella uppgifter: - Finlands virtuella universitet (Tove Forslund är Akademins kontaktperson i Åbo, Akademins representant i FVU:s delegation och medlem av FVU-forumet) - Peda-forum-nätverket (Tove Forslund är Akademins kontaktperson i Åbo) - Tillgänglighetsnätverket för högskolorna i Åboregionen (Johanna Hedenborg är ÅA:s representant) - Studenthälsans hälsogrupp (Johanna Hedenborg är ÅA:s representant) - Ready study go turku-arbetsgrupp Johanna Hedenborg är ÅA:s representant - Moodle-rinki om tekniska frågor (Dan Holm och Johanna Quiroz-Schauman) 18

19 - Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund/gruppen för internationella ärenden (Eva Costiander-Huldén är sekreterare) - erappu, samarbetsnätverk för nätundervisning bestående av alla universitet och yrkeshögskolor i Åbo (Tove Forslund och Johanna Quiroz-Schauman) - Coimbra-gruppens E-Learning Task Force (Tove Forslund är ÅA:s representant). 7.3 Lärcenternätverkets egen fortbildning 2010 Förutom i korta kurser vid ÅA har personalen involverad i lärcenterverksamheten deltagit i seminarier och utbildningar, bl.a. följande: Monica Nerdrum: - Pedagogiset messut pedagogisk mässa (inbjuden föredragshållare), ÅA och TY, AHOT-seminaari, Turun yliopisto, Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors AHOT i praktiken. Erfarenheter av validering, ÅA, Gradujen ohjaus haasteena, Juha Hakala, ÅA och TY, Nu2010. Dialog för lärande. Stockholms universitet m.fl., Tohtorinkoulutus Suomessa-seminaari, Finlands akademi, nätföreläsning, Sosiaalisen median karikot - Ongelmia ja avoimia kysymyksiä somen opetuskäytössä, Finlands virtuella universitet, nätföreläsning i ACP, Seminarium om Offentlighets- och personuppgiftslagen, nätföreläsning i ACP, ÅA, Maria Sundström: - Grundkurs i fotografering, ÅA, Videokoulutus, erappu 23.3 och Verkkoja kokemassa-seminariet, erappu, Prospects of Learning in Second Life, ÅA Sosiaalisen median karikot - Ongelmia ja avoimia kysymyksiä somen opetuskäytössä, Finlands virtuella universitet, nätföreläsning i ACP, Audiotekniikka, Turun työväenopisto, Johanna Hedenborg - Esteettömän opetuksen hyvät käytännöt-työpaja, TY, Pedagogiset messut, ÅA och TY, Vertaistuen hyödyntäminen ryhmäohjauksessa-seminarium, Jyväskylä, Gruppen - möjligheter och hinder-seminarium, ÅA, Workshop om studenters studieförmåga och gemenskap, ÅA, Kyky-toimintaa joka päivä-seminaari, Kyky-projketet, Esbo, Johanna Quiroz-Schauman - Skriva lärandemål, ÅA, ½ dag, vt Minikonferens om kursutveckling vid ÅA, Seminarium om marknadsföring av bibliotek, Grundkurs i fotografering, ÅA, Pedagogisk studiecirkel vid CLL, vt Verkkoja kokemassa-seminarium, erappu Prospects of Learning in Second Life, Informationsförvaltning vid ÅA, Sosiaalisen median karikot - Ongelmia ja avoimia kysymyksiä somen opetuskäytössä, Finlands virtuella universitet, nätföreläsning i ACP, Seminarium om offentlighetslagen och lagen om personuppgifter, nätföreläsning i ACP, ÅA, Vanliga frågor om språkgranskningen, ÅA

20 Tove Forslund: - Nu2010. Dialog för lärande. Stockholms universitet m.fl, (inkl. egen presentation) - Utvecklingssamtal, ÅA, (4 h) Johan Nyman: - Rösthantering för undervisningen , ÖPU/Logopedi Eva Costiander-Huldén - Informationskompetens en livslång färdighet Arr. ÅAB & nationella ILnätverket. Åbo. - Bibliotek Arr. Informationsförvaltning, Åbo Akademi. Åbo - Marketing Libraries in a Web 2.0 world. IFLA-satellit Stockholm. - IFLA, World Library and Information Congress Göteborg. Medverkade med posterpresentation. - Göteborgs bokmässa , diverse seminarier - Den sociala webben, ÖPU-kurs i inormationsförvaltning, 5 sp. Hösten IL 3D - ulottovuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari Arr. Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund. Helsingfors. - Samarbetsträff med Celia-biblioteket om service för högskolestuderande med läs- och inlärningssvårigheter , Helsingfors Christel Lindfors - Informationskompetens en livslång färdighet Arr. ÅAB & nationella ILnätverket. Åbo. - Presentation av användarutbildningen vid ÅA. Pedagogiset messut-pedagogisk mässa Re-inventing the Library. The challenges of the new information environment. LIBER konferens Århus - IL 3D - ulottovuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari Arr. Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund. Helsingfors. - Samarbetsträff med Celia-biblioteket om service för högskolestuderande med läs- och inlärningssvårigheter 27.4 i Åbo och i Helsingfors 8 INFORMATION Informationsverksamheten inom ÅA har inneburit bl.a. följande: - Kontinuerlig uppdatering av Lärcentrets webbsidor med informationen om stödtjänsterna för kursutveckling och studierådgivningswebben., se och För Lärcentrets Aktuellt-info, se Bilaga 7. - Information per e-post till ÅA:s personal och via Lärcentrets nyhetsbrev, som fyra gånger/år skickas i pappersform till nyckelpersoner och alla ämnens och enheters kaffebord, samt i elektronisk form till alla lärare involverade i nätkursutveckling utkom nyhetsbrevet i februari, april, september och november. - Presentationer om lärcenterverksamheten. Presentationerna ges i samband med regelbundet återkommande möten med nyckelgrupper, såsom studiechefer, studierådgivare, egenlärare, referensgrupperna för virtualisering, samt på minikonferenserna om kursutveckling vid Akademin, i samband med ope.fi-utbildningar, vid besök hos enheterna, för de nya studerandena under studieorienteringen mm. 20

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Åbo 28.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Första året i nya ASA. 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är

Läs mer

Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009

Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009 Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009 Åbo 28.1.2010 Tove Forslund Lärcentret 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är tillgängliga på

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Vi firar avslutad utbildning Learning in Networks 8 sp! Åbo 29.1.2010 Tove Forslund, Lärcentret Malin Siimes, Personalärenden Carina Gräsbeck, Centret

Läs mer

Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010

Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010 Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010 Åbo 31.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Rektor Jorma Mattinen i diskussion med studierådgivarna i samband med tutorutbildningen

Läs mer

Lärcentrets verksamhetshandbok

Lärcentrets verksamhetshandbok Lärcentrets verksamhetshandbok Version 1.1 Uppgjord av Lärcentrets personal Ansvarsperson: lärcenterchef Tove Forslund Version 1.0 behandlad av Lärcentrets ledningsgrupp 26.5.2008 Version 1.1 godkänd av

Läs mer

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013 S e r v i c e g ui de S t ödt j ä ns t e rf örs t ude r a nde ÅBO AKADEMI Utgivare: Lärcentret 2013 Redaktör: Mnica Nerdrum Pärm ch bilder: Maria Sundström 2 Innehåll 1. Studierientering... 6 1.1. Första

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Innehållsförteckning 1 Allmänt...4 1.1

Läs mer

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 15.1.2015 1 Kvalitetshanteringen av utbildningen

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen 2011-15 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Den pedagogiska

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Bekanta dig med sidorna 1-2 av den här studieguiden inför studiestarten v. 35! Kontaktuppgifter: Matias Dahlbäck (till

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapporten finns på webben http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/allmant/rapporter/rapporter2004.htm

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Att undervisa och examinera på nätet Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Webbaserad undervisning hos oss? Virtuella appron Fem IB-kurser helt

Läs mer

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Tiina Alanko, tekn.stud. Leena Hupa, lektor Johan Werkelin, akademilektor Jan Westerholm, professor Inledning

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg

Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014. Foto: Dan Lindberg Linje 14 UTVECKLINGSPLAN 2013 2014 Foto: Dan Lindberg Om Linje 14 Linje 14 har funnits som ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun sedan 2003. Linje 14 ser gärna att fler ungdomar ska

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA

GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA 1/6 GUIDE FÖR SAMARBETET MELLAN PROJEKTPARTERNA Guidens syfte är att synliggöra och beskriva ansvars- och arbetsfördelningen mellan projektparterna, och Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, och mellan

Läs mer

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse Möteskallelse Datadirektionen sammanträder den 18.9.2000 kl 10.00 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin personliga

Läs mer

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Uppdatering och underhåll av nätkurser Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Johanna Quiroz-Schauman, FC/ÅA VII Minikonferens, ÅA 4.5.2007 Uppdatering av nätkurser 1/3 Arkivkopia

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

IT-baserad distansutbildning

IT-baserad distansutbildning IT-baserad distansutbildning Bilder och exempel rörande organisation, samordning, stöd och support Fokus: Organisation Högskolan i Gävle Learning Center Learning Center är ett treårigt projekt som ska

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap

Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap Ämnesstudier, 10 sp Seminarieledare: Jerker Björkqvist Marina Waldén Seminariets hemsida: http://abacus.abo.fi/w/kandsem2015 Seminariets målsättning Målsättning:

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets brev OKM/48/210/2011 av 5.10.2011

Undervisnings- och kulturministeriets brev OKM/48/210/2011 av 5.10.2011 Undervisnings- och kulturministeriet Helsingfors Åbo 16.2.2012 Nr 284/20/2011 Hänvisning Undervisnings- och kulturministeriets brev OKM/48/210/2011 av 5.10.2011 Ärende Rapport över de viktigaste strategiska

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi åren 2004-2006

Strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi åren 2004-2006 Strategi för virtualisering av undervisningen vid Åbo Akademi åren 2004-2006 Innehållsförteckning 1. Uppdraget...3 2. Vision för virtualiseringen av undervisningen vid Åbo Akademi...4 3. Åtgärdsprogram

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

UniNet Kvarken. Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken

UniNet Kvarken. Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken UniNet Kvarken Universitets- och högskolesamarbete i Kvarken Per Andersson, UniNet-koordinator, Ped inst, Umeå Ulf Stödberg, IT-pedagog, Ped inst, Umeå Maria Byholm, UniNet-koordinator, Tritonia, Vasa

Läs mer

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder

Nätbaskommitténs vision. Målgruppen. Metoder Tillsatt 4.2.2004 Vision (2007) Nätbaserad undervisning ska vara en naturlig del av varje examensinriktad utbildning på Åland och möjlighet ska finnas även inom annan utbildning och inom den fria bildningen

Läs mer

Studieklimatundersökningen Resultatrapport 2013. Ole Karlsson Monica Nerdrum Mia Eklund

Studieklimatundersökningen Resultatrapport 2013. Ole Karlsson Monica Nerdrum Mia Eklund Studieklimatundersökningen Resultatrapport 2013 Ole Karlsson Monica Nerdrum Mia Eklund Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 6 1.1 Om enkäten... 6 1.2 Om resultatrapporteringen... 8 2

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002

Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002 Årsrapport samt utvärdering av Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2002 1. Allmänt Virtualiseringsverksamheten vid Åbo Akademi under 2002 har omfattat bl.a. utveckling av nätstödda kurser inom grundutbildning

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 1. Inledning Styrelsen för Åbo Akademi godkände den första strategin för Åbo Akademis virtualisering

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Ofta frågade frågor om plagiatgranskning och Urkund

Ofta frågade frågor om plagiatgranskning och Urkund Ofta frågade frågor om plagiatgranskning och Urkund Administrativa frågor 1. Varför har akademin skaffat Urkund? Universitetet är beroende av att omgivningen har förtroende för verksamheten. Ifall någon

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET DATUM: 2013-12- 04 AVSÄNDARE: Lena Rogström KONTAKTPERSON: Lena Rogström FORSKNING SOM PÅVERKAR Vi har påbörjat arbetet med att etablera

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Februari 2014 Vad handlar det om? digitala behov! Inte några specifika lärplattformar eller speciella verktyg. Vi pratar behov

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia Bästa lärare, Dimensioneringsramen för nätbaserade studier är ett verktyg för planeringen av nätbaserad undervisning. Med hjälp av dimensioneringsramen kan du planera din nätbaserade undervisning så att

Läs mer

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Agenda Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Närvarande Örn, Eric, Hulda, Erica, Elida, Julia, Sara, Lena och Calle. Termin 1 Introkursen - Rollspelsseminariet var jättekul - Bra kommunikation

Läs mer

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING Sammanställt av Psykonets material på finska av Matti Laine & Harriet Eriksson 1. ALLMÄNT Vad är en specialpsykologutbildning?

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner 1 Back- End... 2 Två olika vyer över mötesrum... 2 Skapa nytt mötesrum... 3 Ändra rummets inställningar... 4 Uppladdat material... 4 Inspelningar...

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer