Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010"

Transkript

1 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Åbo Tove Forslund Lärcentret

2 Pärmbild: Första året i nya ASA. 2

3 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är tillgängliga på Innehåll 1 ALLMÄNT Sammanställning av rapporten Förändring av Lärcentrets i Åbo namn Inflyttning i egna utrymmen i ASA AKTÖRER INOM LÄRCENTERVERKSAMHETEN Ledningsgruppen för Lärcentret i Åbo åren Arbetsgrupper Grupper utsedda av rektor/prorektorer Övriga grupper Lednings- och arbetsgrupper för virtualiseringsverksamheten vid hela Akademin Samarbete med övriga utbildningsorganisationer Samarbete i Åbo Samarbete med Tritonias EduLab Personal VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR STÖD FÖR UTVECKLING AV UNDERVISNINGEN Personalutbildning Finansiering för lärobjekt Teknisk och pedagogisk handledning Tekniskt och pedagogiskt stöd och stöd för materialproduktion Programvara, tillämpningar och utrustning Övrigt pedagogiskt stöd Multimediaproduktion Utrymmen Stöd för ny undervisande personal STUDIERÅDGIVNING, KURSER I ALLMÄNFÄRDIGHETER OCH STÖD FÖR RÅDGIVNING ANVÄNDARSTÖD FÖR MINPLAN Guider för MinPlan MinPlan-handledning för personalen

4 7 UTREDNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE Särskilda projekt E-tentprojektet Alcuin för utveckling av undervisningen Plagiathantering Lärcenternätverkets representation i nätverk och lednings- och arbetsgrupper Lärcenternätverkets egen fortbildning INFORMATION Presentationer Nya ASA Media Posters Rapporter och guider UTVÄRDERING OCH KVALITETSSÄKRING Lärcentrets verksamhetshandbok och SWOT Utvärdering av verksamhetsplanens förverkligande Lärcenternätverkets arbetssätt för kvalitetssäkring VERKSAMHETSPLAN FÖR BILAGOR Bilaga 1: Rapport över personalutbildningen vid ÅA år Bilaga 2: Rapport över studierådgivningen och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år Bilaga 3: Alcuin: Rapport över verksamheten år 2010 samt plan för Bilaga 4: Rapport över virtualiseringsverksamheten vid ÅA år Bilaga 5: Verksamhetsplan för lärcenterverksamheten år Bilaga 6: Programmet för Öppet hus i ASA-huset Bilaga 7: Nyhetsarkiv från Lärcentrets Aktuellt-sida på webben Bilaga 8: SWOT för lärcenterverksamheten år

5 1 ALLMÄNT 1.1 Sammanställning av rapporten I den här rapporten har sammanställts den verksamhet som berör stöd för utveckling av undervisningen i Åbo och Lärcentrets verksamhet. Dessutom görs skilda rapporter för studierådgivningen och kurser i allmänkompetenser, för ÅA:s virtualiseringsverksamhet och för personalutbildningen. Lärcentrets roll i dessa presenteras kort i denna rapport, men i övrigt hänvisas till dessa olika rapporter. Rapporten är uppbyggd utgående från de kärnverksamheter som beskrivs i Lärcentrets verksamhetshandbok. Rapporten har sammanställts av lärcenterchef Tove Forslund, med hjälp av lärcenternätverket. De projekt som inom lärcenterverksamheten speciellt kan lyftas fram under år 2010 är projekten Alcuin en lärande toppenhet, e-tent och lärandekliniken. Alcuin är ett samarbete med kvalitetsenheten, med vilken Lärcentret haft mycket utbyte och kontakt. Flera arbetsgrupper och aktiviteter som berör utveckling av undervisning som nämns i denna rapport är alltså gjorda i samarbete med kvalitetsenheten. I slutet av december 2009 kunde Lärcentret flytta in i egna utrymmen, men utrymmena togs alltså i bruk under år 2010 att Lärcentret nu äntligen kunde verka i egna utrymmen och i närheten av ASAbiblioteket och Datacentralen har på många sätt haft en positiv inverkan på verksamheten och teamarbetet inom lärcenternätverket. 1.2 Förändring av Lärcentrets i Åbo namn På sitt sista möte i december 2010 föreslog ledningsgruppen för Lärcentret att det i fortsättningen används Lärcentret i stället för Lärcentret i Åbo, eftersom Lärcentret i flera av sina kärnverksamheter bör betjäna personal och studerande oberoende av ort och då det inte heller längre finns samma risk för sammanblandning med Lärocenter i Vasa, som i sin tur ändrat namn till Tritonias EduLab. Det nya namnet tas i bruk från år Inflyttning i egna utrymmen i ASA Personalen flyttade in i Lärcentrets utrymmen efter jul. Under januari pågick arbetet med att få utrymmen och utrustning i skick så att de kunde börja användas. Det informerades om de nya utrymmena bl.a. i samband med inbjudan till Öppet hus i ASA under Aktuellt på ÅA-webbportalerna, genom utskick till personalen och grund- och forskarstuderanden. Media uppmärksammade det nyrenoverade ASA rätt flitigt (se kapitel 8.2). ASA invigdes officiellt av undervisningsminister Henna Virkkunen Hon besökte också Lärcentret då presskonferensen ordnades i LC:s utrymmen. Den inbjöd ASA-biblioteket, Datacentralen, Café Fänriken, Gymmet och Lärcentret till Öppet hus på LC:s gästbok på väggen skrev ca 100 besökare sitt namn. Mary Dahlbacka, ordförande för Lärcentrets ledningsgrupp i många år, klippte bandet till LC:s korridor kl. 10. Programmet i övrigt finns i bilaga 6. 5

6 Bild: Gästboken på LC från Öppet hus Bilder: Öppet hus mellan DC och LC via videokonferenserna Maria Sundström visar streaming för Mary Dahlbacka och Carina Gräsbeck. 2 AKTÖRER INOM LÄRCENTERVERKSAMHETEN För Lärcentrets organisationsmodell, se Lärcentrets verksamhetshandbok kap Ledningsgruppen för Lärcentret i Åbo åren Ledningsgruppen är utsedd av förste prorektor för tiden Ledningsgruppen har som uppgift att utveckla Lärcentrets verksamhet, dvs. dels stödet för utveckling av undervisning, dels stödet för studenternas rådgivning. Ledningsgruppen för Lärcentret i Åbo bestod år 2010 av följande medlemmar: Brita Wårvik/HF, Eerika Saaristo/ESF, Stig-Göran Lindqvist/DC, Eva Costiander-Huldén/ÅAB, Tina Engblom/CLL (ersattes i april av Carina Gräsbeck), Ole Karlsson/Kvalitetsenheten (ny), Monica Nerdrum/Studieförvaltningen och Lärcentret samt studentrepresentant Minna Valtari (ny). Som ordförande fungerade Gun Hedström, som sekreterare Tove Forslund/Lärcentret och som sakkunnig Johanna Hedenborg/Lärcentret. 6

7 Ledningsgruppen sammanträdde sju gånger år 2010 (28.1, 9.4, 25.5, 28.9, och 13.12, samt e- möte ). Ledningsgruppen har även haft ett forum i Moodle, där alla möteshandlingar har distribuerats och arkiverats. Ledningsgruppens behandlade bl.a. följande: årsrapporten över lärcenterverksamheten 2009 och verksamhetsplan för 2010, uppföljning av ekonomin 2009, utrymmena i Asa, system för e-tent, utveckling av undervisningen och Alcuin-projektet, plagiathantering med Urkund, fördelning av medel för multimediaproduktioner, aktiviteter för att uppmuntra användningen av Adobe ConnectPro, budget och verksamhet för år 2011, Lärcentrets verksamhetshandbok inkl. SWOT, förändring av Lärcentrets namn. Dessutom hölls ledningsgruppen informerad om verksamheten vid Lärcentret. En ny ledningsgrupp för Lärcentret tillsätts för år Arbetsgrupper Följande arbetsgrupper stöder lärcenterverksamheten Grupper utsedda av rektor/prorektorer För det gemensamma e-tentprojektet med Turun yliopisto och Turun kauppakorkeakoulu finns en ledningsgrupp (ÅA-representant: Tove Forslund), en användargrupp (ÅA-representanter Emmi Fagerlund, Andrea Hynynen, Linnea Henriksson, Eerika Saaristo och studentrepresentanten Beata Björkvall) och en teknikgrupp (ÅA-representant: Dan Holm). Arbetsgruppen för utarbetande av modell för kvalitetsenhet inom utbildningen (utsedd för perioden ) bestod av kvalitetskoordinator Ole Karlsson (ordf.), prorektor Christina Nygren- Landgärds, direktör Johan Nikula, projektledare Monica Nerdrum och lärcenterchef Tove Forslund. Referensgruppen för Alcuin-projektet (utsedd för perioden ) leddes av kvalitetskoordinator Ole Karlsson (ordf.); medlemmar var Mia Porko-Hudd, forskningsledare i slöjdpedagogik, Jannica Heinström, akademilektor i informationsförvaltning, Petra Lindblad, Studentkåren/högskolepolitisk sekreterare, Petra Autio, studiechef/pf, Tove Forslund, lärcenterchef, och projektledaren Monica Nerdrum (sekr.). Gruppen sammanträdde två gånger år 2010 (3.6 och ). Arbetsgruppen för Åbo Akademis forskarutbildning (utsedd för perioden ) bestod av prorektor Kaisa Sere (ordf.), prorektor Christina Nygrén-Landgärds, prorektor Malin Brännback, byråchef Johan Nikula, forskarstuderandena Filip Kjellberg, Pia Sonck-Koota och projektledare Monica Nerdrum (sekr.). Gruppen sammanträdde sex gånger och utarbetade en rapport som innehöll förslag till verksamhetshandbok för forskarutbildningen vid Åbo Akademi, vilken överräcktes till rektor Styrelsen för Åbo Akademi i Vasa gav prorektor Christina Nygren-Landgärds i uppgift att utse en arbetsgrupp för studerandestöd, med uppgift att utveckla studerandestödet vid Åbo Akademi i Vasa så att det motsvarar det stöd som studerande i Åbo får av Lärcentret ( ). Lärcenterchef Tove Forslund fungerade som ordförande. Medlemmar var studierådgivare Nina Kallio, PF, studierådgivare Anna Buss, PK-utbildningen, Linda-Marie Evertson, Tritonia, Maria Byholm, EduLab, Stefan Levander, Datacentralen och studentrepresentanterna Anna Turunen, Jonna Lindqvist, Anna-Kajsa Blomqvist. Gruppen sammanträdde två gånger år 2010 (16.11 och ). 7

8 2.2.1 Övriga grupper Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön vid Akademin har under år 2010 sammanträtt till två möten (21.6 och ) via videokonferens. Dessutom sammankom en del av gruppen för att diskutera god praxis i ACP. Gruppens ordförande är Stefan Levander (DC i Vasa) och sammankallare och sekreterare Tove Forslund (LC). Övriga medlemmar är Peter Ahlroos (Tritonias EduLab), Sol-Britt Arnolds-Granlund (Pedagogik, PF), Maria Byholm (Tritonias EduLab), Linda Grandell (datavetenskap, IT), Dan Holm (DC i Åbo) och Maria Sundström (LC). I slutet av året kompletterades gruppen med ytterligare en lärarrepresentant (Anna-Greta Nyström, HHÅA) och en studentrepresentant Henrik Mannila. Bl.a. följande ärenden har diskuterats i VUG år 2010: DSpace för arkivering och publicering av multimedia, uppgraderingen av Moodle, sociala medier och behovet av portfolioprogramvara. Projektet för plagiatgranskning med Urkund leddes av en projektgrupp bestående av kvalitetskoordinator Ole Karlsson, lärcenterchef Tove Forslund och systemplanerare Dan Holm från DC. Gruppen träffades två gånger under Studenternas utvecklingsgrupp, vilket startade inom ramen för kvalitetsenhetens projekt Ansvar och initiativ koordinerades under år 2010 av Monica Nerdrum inom ramen för Alcuin-projektet. Utvecklingsgruppen sammanträdde till fem möten. Bibliotekets användarutbildningsgrupp har som uppgift att utveckla utbildningen i ÅAB:s resurser för personal och studeranden, att höja bibliotekariernas undervisningskompetens, att uppmuntra kollegerna att delta i relevant fortbildning och att utveckla samarbetet med ÅA:s olika ämnen. Sammankallare för gruppens möten har varit Eva Costiander-Huldén. 2.3 Lednings- och arbetsgrupper för virtualiseringsverksamheten vid hela Akademin För lednings- och arbetsgrupper som berör virtualiseringsverksamheten som helhet vid ÅA, se Årsrapport över virtualiseringsverksamheten, https://www.abo.fi/personal/vuarkiv. 2.4 Samarbete med övriga utbildningsorganisationer Samarbete i Åbo Lärcentret samarbetar i Åbo i frågor som berör framför allt e-tent och personalutbildning med Opetuksen kehittäminen ja tuki vid TY. Dessutom utbyter vi god praxis i frågor som berör utveckling av undervisning och rådgivning. Lärcentret är också med i erappu, samarbetsnätverket mellan alla sju universitet och högskolor i Åbo Samarbete med Tritonias EduLab Lärcentret samarbetar med EduLab, förutom vad gäller administrativa ärenden som berör ledningsgruppen för virtualiseringsverksamheten, också i utveckling av IT-stödd undervisning och personalutbildning. Detta sker bl.a. inom ramen för VUG (utvecklingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön vid ÅA). För att stöda ett naturligt samarbete mellan personalen vid de båda lärcentra besökte EduLab Lärcentret på våren ( ) och på hösten ( ) gjorde Lärcentret ett svarsbesök vid Tritonias EduLab. Vi bekantade oss med varandras utrymmen, verksamhet och personal. 8

9 Bilder: Q sammanställer brainstormning vid EduLabs besök i Åbo i maj och t.h. deltar Q via ACP i EduLabs och LC:s möte i Vasa i november. 2.5 Personal Personal som arbetat antingen hel- eller deltid med lärcenterverksamhet år 2010 är - lärcenterchef Tove Forslund - studierådgivare Johanna Hedenborg - amanuens Maria Sundström (utnämnd från ; 70 % vid FoU, 30 % vid CSK) - projektledare Monica Nerdrum (Alcuin-projektet) - planerare Emmi Fagerlund (e-tentprojektet) (till ) - planerarna Carina Gräsbeck, Johanna Quiroz-Schauman, Diana Lund och Nancy Pettersson vid Centret för livslångt lärande (deltid) - IT-lärare Johan Nyman, Centret för livslångt lärande - praktikanterna (gemensamma med Kvalitetsenheten) Erica Krook och Sarah Sandholm - planerare Sarah Hagström (produktion av e-guider för Nelli) Dessutom har personal vid ÅAB och DC inom ramen för tjänst varit involverade i lärcenterverksamheten: - systemplanerare Dan Holm samt IT-instruktör Marika Birell, Datacentralen - bibliotekarierna Eva Costiander-Huldén, Christel Lindfors och Elise Johansson, Åbo Akademis bibliotek. 3 VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2010 Verksamhetsplan för lärcenterverksamheten i Åbo år 2010, godkänd av Lärcentrets ledningsgrupp finns här: 4 STÖD FÖR UTVECKLING AV UNDERVISNINGEN Stöd för dem som utvecklar undervisningen gavs inom ramen för Lärcentret, med personal från Datacentralen, Åbo Akademis bibliotek och Centret för livslångt lärande. Lärcentret förmedlar stöd för personalen i utveckling av undervisningen i form av tekniskt och pedagogiskt stöd, korta öppna kurser eller specialbeställda kurser för olika grupper, individuell handledning samt möjlighet att beställa produktioner. (CLL:s planerare och undervisningsamanuensen vid Språkcentret ger motsvarande handledning för sin egen enhets lärare i utveckling av undervisningen.) 9

10 4.1 Personalutbildning Personalutbildningen koordineras i samarbete mellan personalärenden, LC och CLL. LC deltar i administration, planering, genomförande och uppföljning av personalutbildningen. LC-anställda undervisar inom ramen för sina tjänster inom sina resp. expertisområden (bl.a. lärandemål, MinPlan, teknik för undervisningen, nätkursplanering och -handledning, egenlärarverksamhet). Se Rapport över personalutbildningen vid ÅA år 2010, 4.2 Finansiering för lärobjekt Ledningsgruppen för Lärcentret ledigförklarade i projektmedel för produktion av s.k. lärobjekt vid Akademins enheter i Åbo. Målet var att med hjälp av miniprojekten uppmuntra lärare och kursplanerare att i sina kurser ta i bruk sådan teknik som inte tidigare utnyttjats för den specifika kursen. Endast en lärare sökte (och beviljades) finansiering, dvs. Anna-Greta Nyström, HHÅA/Internationell marknadsföring för kursen Kundrelationer 5 sp (för filmning av studentteaterns medverkan i kurs, vilket editerades till undervisningsmaterial). Projektet rapporterades muntligt i samband med att de stiftelsefinansierade projekten vid enheterna i Åbo höll sitt slutseminarium Deltagarna fick på seminariet feedback på sina nätkurser och produktioner och kunde samtidigt ta del av varandras idéer. Den korta ansökningstiden (två veckor) och kravet att projekten måste slutföras inom 2010 bidrog antagligen till att så få ansökningar lämnades in. 4.3 Teknisk och pedagogisk handledning Tekniskt och pedagogiskt stöd och stöd för materialproduktion Individuell handledning utnyttjas allt mer. Individuell handledning ges framför allt av lärcenternätverket för olika typer av IT (nätstödd undervisning, MS Office, e-lomake, skanning och bildbehandling), för MinPlan och för skrivande av lärandemål. Den individuella handledningen kan upplevas som mer effektiv än deltagande i kurs, eftersom man får introduktion i ett tema eller handledning i mer avancerad användning av en programvara just då man behöver den. Det betyder också att effekten av handledningen är god, dvs. det inlärda används genast i det egna arbetet. Individuell handledning åt personalen gavs vid Lärcentret under år 2010 enligt följande: - totalt gavs ca 100 h handledning - antalet kontakter var ca 75 (av ca 50 fysiska personer) - handledning utnyttjades av ca 20 ämnen (vid nästan alla institutioner i Åbo + av CLL, CSK och FÄ) - utöver detta gavs handledning i användningen av videokonferens (samtidigt då de startade upp videokonferensmöten) och i användningen av den utrustning som lånas ut (diktafoner, videokamera, ljudutrustning, mm.). Teknisk och pedagogisk handledning och stöd för materialproduktion har getts för följande programvaror och utrustning 2010: - Moodle (av Holm, Birell, Quiroz-Schauman och Forslund), - Adobe ConnectPro (av Sundström, Holm, Forslund och Quiroz-Schauman), - Adobe Presenter (av Sundström och Forslund), - Adobe Captivate (av Sundström), 10

11 - MS Office och Adobe Acrobat (av Nyman), - E-lomake (av Nyman), - MinPlan och STURE (Nerdrum), - Sociala medier (Ning, Prezi) (av Sundström och Quiroz-Schauman), - Smartboard (Sundström) - Urkund (Holm och Forslund) - Skanning och bildbehandling (Sundström, Oraklet) - utlåningsbara utrustningen: diktafoner, videokamera, ljudutrustning mm. (Sundström). Handledning har utnyttjats av bl.a. följande enheter: - engelska, franska, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, tyska (HF) - exegetik, kyrkohistoria, praktisk teologi (TF) - företagets organisation och ledning (HHÅA) - kvinnovetenskap (SVI) - institutet för mänskliga rättigheter (RVI) - miljö- och marinbiologi (BioVet) - matematik (NatVet) - CSK - ÖPU (CLL) - ÅAB - Forskning och utbildning/studiekansliet och Lärcentret, personal, ekonomi, kommunikation (FÄ). Individuell IT-handledning gavs också åt studerande. Åtta studenter utnyttjade individuell IThandledning (totalt 15 h). Handledning gavs i e-lomake och MS Office framför allt åt graduskribenbter. IT-handledningen gavs av Johan Nyman. Dessutom gav Maria Sundström och Datacentralens Orakel handledning i skanning i Mimers Brunn och Maria handledde i användningen av den utrustning som studenterna lånade (diktafoner, ljudutrustning, videokamera mm.) Programvara, tillämpningar och utrustning Moodle Moodle uppgraderades till version i slutet av december. Användarstödet uppdaterades: det gjordes Introkurs för Moodle2, guiderna i gamla Moodle uppdaterades för Moodle2 och nya guider skapades (för arkivering av kurs, överföring av kurs från gamla Moodle till Moodle2, FAQ för överföringen, blocken, Lektion, Betyg m.fl.). Moodle2 presenterades för medlemmarna i VUG och i ledningsgruppen för virtualiseringsverksamheten, vilka hade möjlighet att testa och ge önskemål på inställningar i Moodle2 innan det togs i bruk. Några enheter beställde kurser i Moodle (bl.a. ämnena engelska, nationalekonomi och matematik). Som Moodle-administratörer fungerade Dan Holm och Marika Birell på Datacentralen, som också gav mer tekniskt inriktat stöd, medan handledning i användningen av Moodle i undervisning i första hand gavs av Johanna Quiroz-Schauman och Tove Forslund. Användarguider producerades av Sara Sandholm, praktikant vid LC, i samarbete med Marika Birell. Stödmaterial: Introkurs i Moodle (i Moodle) innehållande guider för personal och studerande och (bl.a. blankett för beställning av kursbotten). 11

12 Adobe Presenter och Adobe Captivate Nya Adobe Presenter-produktioner gjordes under år 2010 bl.a. i studieteknik, informationssökning och inom industriell ekonomi. Användarhandledning gavs av Maria Sundström och Tove Forslund. Stöd för Adobe Presenter: https://www.abo.fi/personal/presenter. Adobe Captivate användes framför allt för produktion av e-guider (för MinPlan, Nelli och e-tent). Användarhandledning gavs av Maria Sundström.. Stöd för Adobe Captivate: https://www.abo.fi/personal/captivate Adobe ConnectPro för webbkonferens Adobe Connect Pro har använts främst för möten, men även inom lärarfortbildningen vid CLL. Flera personalutbildningar erbjöds via ACP (minikonferens, seminarierna om kursutvärdering, om marknadsföring och om offentlighetslagen). Genom att ACP används i dylika allmänna seminarier ser seminariedeltagarna samtidigt exempel på hur ACP kan användas. ACP möjliggör inspelning av föreläsningar och medför att det samtidigt produceras material som kan användas som självstudiekurser/-material (vissa delar av minikonferensen och kursutvärderingsseminariet 2010 används som självstudieseminarier för handledarutbildningen). Tekniskt stöd för ACP: Dan Holm, DC. Användarhandledning i ACP gavs av Maria Sundström, Dan Holm, Tove Forslund och Johanna Quiroz-Schauman. Stöd för Adobe ConnectPro: https://www.abo.fi/personal/connectpro Sociala medier Kommunikationsenheten ledde ett projekt för att utreda programvara för bloggar på ÅA:s server. I början av 2011 kan ÅA:s programvara för bloggar tas i bruk. Maria Sundström ger handledning åt lärare som vill utnyttja tillämpningar för sociala medier i sin undervisning Smartboard interaktiva tavlor I Mellanvågen på Lärcentret finns en Smartboard som är allmänt tillgänglig. Den har under året främst använts för produktion av kursmaterial inom matematik. Användarhandledning gavs av Maria Sundström Urkund I och med att obligatorisk plagiatgranskning av examensarbeten infördes fr.o.m ökade användningen av Urkund. För aktiviteter inom projektet plagiathantering, se kap Stödet för Urkund och plagiathantering ges av Dan Holm, Datacentralen (lösning av tekniska problem i Urkund, kontaktperson till leverantören), Tove Forslund (användarhandledning) och Ole Karlsson (administrativa frågor rörande obligatorisk plagiatgranskning vid ÅA) för Urkund. Stödmaterial: och (Klicka In English för information på engelska). 12

13 Rapporter o.dyl: E-lomake Användarguiden för e-lomake uppdaterades. Det erbjöds kurser i e-lomake, men de lockade få deltagare. Användningen stöddes främst med hjälp av individuell handledning. En enhet beställde kurs i e-lomake för studerande och personal. Ansvarsperson vid DC inkl. kontakter till leverantören: Dan Holm Användarhandledning: Johan Nyman, LC. Stödmaterial: Utrustning Från Lärcentret kan personal och studerande låna bl.a. diktafoner (4 st.), videokamera, ljudutrustning och ritplatta. Diktafonerna lånas kontinuerligt av studerande som gör intervjuer för sina övnings- och examensarbeten. Ljudutrustningen lånas framför allt för konferenser, seminarier och akademiska festligheter. Under året skaffades en videokamera som personal och studerande får låna; det finns också en bättre videokamera som amanuensen använder för filmning och som i princip inte lånas ut. Det finns även utrustning för digitalisering av C-kassetter, magnetofonband och VHS-kassetter. All utlåningsbar utrustning är tillgänglig via resursbokningen under utrustning. Information om utrustningen: Övrigt pedagogiskt stöd Det pedagogiska stödet utvecklades främst inom ramen för Alcuin-projektet, se Alcuin: Rapport över verksamheten år 2010 samt plan för 2011: 4.4 Multimediaproduktion Lärcentret står till tjänst med multimediaproduktion, vilken handhas av amanuens Maria Sundström, dels för ÅA som helhet, dels inom ramen för tjänsten vid CSK. Under år 2010 har de här tjänsterna utnyttjats allt oftare, i och med att allt fler hittat dem (ny amanuens och nya utrymmen). De tjänster som framför allt utnyttjades var videofilmning (inkl. videoeditering) av ÅA-allmänna seminarier, personalutbildningar, kurser inom grundutbildningen inkl. öppna universitetet, konferenser och disputationer. De institutioner, för vilka amanuensen filmade eller editerade föreläsningar/ undervisningsmoment var bl.a. HHÅA (internationell marknadsföring), BioVet (biologi), KT (värmeteknik) och NatVet (fysik och matematik). Videoeditering gjordes också för CSK. För CSK gjordes också mycket ljudeditering. Därtill gjorde amanuensen vissa digitaliseringar, konverteringar och kopiering av multimediamaterial. Se 13

14 4.5 Utrymmen Lärcentret tog i bruk sina nya utrymmen i ASA i januari 2010 (se kap. 1.3). Multimediarummet Mimers Brunn flyttades till Lärcentret i december 2009 och togs i bruk där från Mimers Brunn användes framför allt för skanning (utan förhandsbokning) och för produktioner med Adobe Presenter och Adobe Captivate. Användarhandledning gavs av Maria Sundström åt personal och studerande i användningen av programvarorna och utrustningen. DC:s Orakel handledde också i skanning. I början av höstterminen efterfrågade en studerande med en hörselskada ett ljudisolerat utrymme, där han kunde sitta och studera. Eftersom denna typ av rum för studerande med specialbehov saknas, erbjöds han tillgång till Mimers Brunn och kunde utnyttja detta då det inte var bokat för dess specifika syfte, multimediaproduktion. Studeranden var mycket tacksam för detta och utnyttjade rummet flitigt. På Lärcentret finns även två videomötesutrustningar, Kortvågen och Mellanvågen. Mellanvågens utrustning uppdaterades och den nya Polycom-utrustningen togs i bruk på hösten. Mellanvågen användes flitigt för främst möten och personalutbildningar, men även för kurser inom grundundervisningen. Mellanvågen fungerar mycket väl för olika typer av allmänna möten och kurser, eftersom det är lättillgängligt på första våningen i ASA och användarstöd finns nära till hands (personalen i korridoren och vid tekniska problem eller mer avancerad användning Dan Holm). På Lärcentret finns också två grupprum för studerande. Dessa marknadsfördes via allmänt e- postutskick till studenterna, via lärarna och i Bullen, men rummen har inte ännu utnyttjats särskilt mycket av studenter. Däremot användes rummen som mötesrum och för mindre personalutbildningar och handledningar. De flesta IT-kurser för studerande och personal inom ramen för IT-verktygslådan och personalutbildningen arrangerades i PC-klassen Stansen, vilken fungerade väl. Kursarrangemangen underlättas av att kurserna hålls nära lärarens/kursledarens arbetsrum och nära Oraklet. 4.6 Stöd för ny undervisande personal För fjärde året erbjöds ny personal vid ÅA ett kurspaket inkl. guider. Lärcentret ordnade seminarierna för undervisande personal ( Verktygslådan för ny undervisande personal vid ÅA"). År 2010 erbjöds de för personalen i både Åbo och Vasa via videokonferens. Guide för ny personal och Guide för kurs- och undervisningsplanering skickades till all ny undervisande personal och till alla enheter, se I oktober ordnades för första gången också en engelskspråkig introduktion för ny personal, där det också ingick en del om undervisning vid ÅA. En engelskspråkig guide för ny personal är under planering. 5 STUDIERÅDGIVNING, KURSER I ALLMÄNFÄRDIGHETER OCH STÖD FÖR RÅDGIVNING Studierådgivningen och stödet för rådgivning samt kurser i allmänfärdigheter rapporteras i Rapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år Lärcentrets roll i den här verksamheten är att handha allmän koordinering och allmän studierådgivning. Lärcentret deltar i eller handhar utveckling och produktion av nätstödda kurser i allmänkompetenser. LC arrangerar också kurserna Akademiska studiefärdigheter 1-5 sp, kurserna 14

15 inom Kand- och graduklubben och IT-verktygslådan, Gradukliniken och fr.o.m. år 2010 även Lärandekliniken. LC ansvarar för tutorutbildningen. Lärcentret koordinerar egenlärarträffarna för flera av institutionerna och försöker garantera att god praxis sprids mellan egenlärarna vid ÅA. LC ansvarar för att det ordnas introduktion för nya egenlärare två gånger/år. Studierådgivare vid Lärcentret är Johanna Hedenborg (ASF-kurserna, tutorutbildningen, lärandekliniken, allmän koordinering). Johanna Quiroz-Schauman koordinerar Kand- och graduklubben och IT-verktygslådan, Johan Nyman är IT-lärare, Monica Nerdrum ansvarar för Gradukliniken och deltar i utvecklingen av kurser i allmänkompetenser och produktionen av MinPlanguider och Tove Forslund ansvararför egenlärarverksamheten. 6 ANVÄNDARSTÖD FÖR MINPLAN Handledningen i MinPlan för studerandena sköts av institutionernas studierådgivare. Lärcentret deltar vid behov. Lärcentret ansvarar däremot för att användarguider i text- och e-format uppdateras och produceras. LC sköter också en del av MinPlan-kurserna och handledningen för personalen. 6.1 Guider för MinPlan Erica Krook, praktikant på Lärcentret, gick tillsammans med Monica Nerdrum och Johanna Hedenborg igenom MinPlan-guiderna och uppdaterade och kompletterade dessa. Detta gjordes år 2010: - Institutionsvisa e-guider för hur man skapar en studieplan för HF& IPL, PF, TF, HHÅA, SVI, StatsVet & RVI, BioVet & NatVet, IT, KT. - Helt nya e-guider på engelska: Course registration, Examination registration samt en e-guide för hur IT-masters studenter skapar en studieplan. - Ny e-guide för personalen för administration av kursanmälningar. - Vissa av textguiderna slogs ihop, t.ex. för egenlärarna finns det nu endast en guide. - I övriga e- och textguider gjordes korrigeringar som krävdes pga. förändringar som skett i MinPlan eller ÅA:s organisation. - Webbsidorna med guider sågs över (med syftet att göra dem tydligare). De engelska guiderna för studenter sattes in på de engelska sidorna. Se https://www.abo.fi/student/minplanmanualer. 6.2 MinPlan-handledning för personalen Det ordnades rätt många kurser i MinPlan. Behov av MinPlan-handledning noterades bl.a. i samband med Alucin-projektets aktiviteter. Det ordnades 14 kurser i MinPlan (av vilka PF ordnade flera för sin personal), med totalt ca 120 deltagare. (Se Rapport över personalutbildning vid ÅA år 2010). 7 UTREDNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE 7.1 Särskilda projekt E-tentprojektet E-tentprojektet genomförs i samarbete med TY. Under perioden fungerade Emmi Fagerlund som projektledare på deltid, varefter projektet handhas av Lärcentrets amanuens (stödet för studenter och personal) och lärcenterchefen (ansvar för projektet som helhet). Dan Holm vid 15

16 Datacentralen är kontaktperson för den tekniska administrationen och deltar i tekniskt utvecklingsarbete. Pga. tekniska problem (främst inloggning, men också problem att tekniskt få lärarvyn översatt till svenska) så kunde e-tent inte piloteras som planerat under våren. E-tent kunde tas i bruk fr.o.m. hösten 2010, men pilotering fortsätter åtminstone hela läsåret Några lärare piloterade e- tentsystemet på våren, men ännu har väldigt få ÅA-lärare testat e-tent. På våren hölls information och kurs för lärare som ville ta i bruk e-tent, men på hösten beslöts att Lärcentret i begynnelseskedet gör tenterna åt lärarna, så att vi samtidigt kan upptäcka förbättringsbehov i e-tentsystemet, kontrollera hur guider och instruktioner fungerar och göra uppdateringar till dessa och så att vi också lär oss systemet för att kunna handleda användarna så bra som möjligt. Under år 2010 gjordes följande: - Guider och webbinformation för personal och studerande på svenska och engelska producerades. - Inloggning till e-tent gjordes tillgänglig via verktygsbalken på anställda- och studentportalen - Utrymmet i PharmaCity är klart; planeringen av smidigare system för lånet av nycklar pågår (nu måste ÅA-studenterna lösa ut nyckel vid studentexpeditionen) - Programvaran översattes till svenska (studenternas bokning av tent inkl. inloggningssidan, blanketten för felmeddelanden, blanketten för beställning av tent/tentbotten; vissa delar inte ännu översatta i den vy där man skapar själva tenten). - Registerbeskrivningar för tentmoodle och videoövervakningen har gjorts - Kurser hölls på våren för de lärare som skulle pilotera e-tent - Informationstillfällen för personal och studenter hölls på IPL 12.2, öppna informationstillfällen 5 och i Åbo och i Vasa. - Projektet har presenterats i media (se kap. 8.2). - Avtal mellan TY och ÅA uppgjordes. - Planeringen av e-tentsystem i Vasa inleddes. Information om e-tentprojektet på webben (för information på engelska, klicka In English ): Bild: e-tentrummet i PharmaCity Alcuin för utveckling av undervisningen Alcuin-projektet finansieras av medel från Stiftelsen för Åbo Akademi och genomförs som ett samarbete mellan kvalitetsenheten och Lärcentret. 16

17 För verksamheten år 2010, se Alcuin: Rapport över verksamheten år 2010 samt plan för 2011, Rapporten över Alcuin-verksamheten presenterades på referensgruppens för Alcuin möte , och godkändes med vissa kompletteringar av referensgruppens ordförande Följande tyngdpunksområden ingick i Alcuin-projektets verksamhet år 2010: 1. Översyn över processerna som ingår i lärandemål, bedömning samt undervisningsplanering 2. Systematik för handledningsprocessen samt handledarutbildning inom grundutbildningen 3. Systematik för studentrespons och utvärdering av kurser och utbildningar 4. Utveckling av beslutsunderlag och verktyg för granskningen av undervisnings- och examinationsformer inkl. allmänfärdigheter med beaktande av system för NQF och AHOT 5. Översyn över processerna beträffande stöd för genomströmning a. tidsplanering av kurser i relation till genomströmning b. stöd för skrivande av kandidat- och magisteravhandlingar 6. Uppgörande av stöd- och informationsmaterial 7. Kvalitetsenhet inom undervisningen 8. Utvecklingsarbete inom grupper Som projektledare för Alcuin fungerar studiechef Monica Nerdrum Plagiathantering Akademins styrelse beslöt att obligatorisk plagiatgranskning av alla examensarbeten införs fr.o.m och att Urkund anskaffas. För att stöda detta gjordes följande: - informationsmejl skickades i december 2009 till hela personalen och alla studeranden om att obligatorisk plagiatgranskning införs - för personalen hölls i januari korta utbildningar i Åbo, Vasa och på distans (kurser erbjöds även på hösten) - det gjordes enkla användarguider och audiopresentationer på webben för personal och studeranden och FAQ-listan uppdaterades. - studiekanslierna kontrollerar att alla slutarbeten är plagiatgranskade innan de godkänns. Med avsikten att utvärdera användningen av programvaran Urkund gick en elektronisk utvärderingsblankett ut i juni 2010 till de anställda vid ÅA som använt Urkund. Utvärderingen efterlyste kommentarer om bland annat hur väl programmet fungerar rent tekniskt, huruvida plagiat upptäckts med hjälp av Urkund och hur informationen till studenterna ser ut. Utvärderingen sammanställdes till Rapport över användningen av programvaran Urkund för plagiatdetektion vid Åbo Akademi år 2010, vilken finns tillgänglig på webben. Ett diskussionsseminarium om plagiatgranskning med hjälp av Urkund inplanerades till maj 2010, men lockade inte deltagare. Åbo Akademi (Kvalitetsenheten) och Åbo Akademis studentkår kontaktade Upphovsrättsrådet vid Undervisnings- och kulturministeriet ang. Studentkårens skrivelse om att plagiatgranskningen med hjälp av Urkund bryter mot studenternas upphovsrätt. Ärendet är ännu inte slutbehandlat, utan utredning pågår hur plagiatgranskning kan göras så jämlikt och transparent som möjligt, utan att studenternas upphovsrätt kränks. Intresset för projektet var stort i media även detta år, se kap På konferensen Dialog för lärande vid Stockholms universitet presenterades plagiatgranskningen av Tove Forslund ( Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagning av programvara för plagiatdetektion vid Åbo Akademi ). 17

18 Frågor som berör plagiathanteringen användningen av Urkund behandlas i en arbetsgrupp bestående av Ole Karlsson, kvalitetsenheten, Dan Holm, datacentralen och Tove Forslund, Lärcentret. Information om plagiathanteringen hittas på 7.2 Lärcenternätverkets representation i nätverk och lednings- och arbetsgrupper Tove Forslund var år 2010 med i följande grupper vid Akademin: - Ledningsgruppen för virtualisering av undervisning vid ÅA för (sekreterare) - Ledningsgruppen för Lärcentret i Åbo för (sekreterare) - Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön (sammankallare och sekreterare) - Alcuin-projektets ledningsgrupp, 2010 (medlem) - Arbetsgrupp för pedagogiska kompetenser, 2010 (sakkunnig) - Arbetsgrupp för interna kvalitetsenheter inom utbildningen, 2010 (medlem) - Arbetsgrupp för studerandestöd i Vasa, (ordförande) - Examensnämnden, 2010 (sekreterare) Johanna Hedenborg var år 2010 medlem i följande grupper vid Akademin: - Ledningsgruppen för Lärcentret i Åbo för (sakkunnig) Monica Nerdrum var år 2010 medlem i följande grupper vid Akademin: - Ledningsgrupp för Lärcentret i Åbo för (medlem) - Referensgruppen för Alcuin, (medlem) - Arbetsgrupp för forskarutbildningen, 2010 (sekreterare) - Arbetsgrupp för kvalitetsenhet inom undervisningen vid ÅA, 2010 (medlem). - Arbetsgrupp för nya betygsmodeller vid ÅA, 2010 (ordförande och sekreterare) - Studerandes utvecklingsgrupp, (sammankallare) - Maria Sundström var år 2010 medlem i följande grupper vid Akademin: - Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön (medlem) - Arbetsgruppen för utarbetande av förslag till utvecklingsplan för utrymmen och fysisk arbetsmiljö, (medlem) - Arbetsgruppen för sociala medier (medlem) - Ledningsgruppen för ÅA:s webb (medlem) - Arbetsgruppen för nya webben (medlem) - Rådet för pedagogisk utveckling, CSK (medlem) Dan Holm var år 2010 medlem i följande grupper vid Akademin (i anslutning till lärcenterverksamheten): - Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön (medlem) Eva Costiander-Huldén var år 2010 medlem i följande grupper vid Akademin: - Ledningsgruppen för Lärcentret i Åbo (medlem) - Gruppen för användarutbildning vid ÅAB (ordförande) - Arbetsgruppen för sociala medier (medlem) Lärcenternätverket representerade Akademin i följande nationella och internationella uppgifter: - Finlands virtuella universitet (Tove Forslund är Akademins kontaktperson i Åbo, Akademins representant i FVU:s delegation och medlem av FVU-forumet) - Peda-forum-nätverket (Tove Forslund är Akademins kontaktperson i Åbo) - Tillgänglighetsnätverket för högskolorna i Åboregionen (Johanna Hedenborg är ÅA:s representant) - Studenthälsans hälsogrupp (Johanna Hedenborg är ÅA:s representant) - Ready study go turku-arbetsgrupp Johanna Hedenborg är ÅA:s representant - Moodle-rinki om tekniska frågor (Dan Holm och Johanna Quiroz-Schauman) 18

19 - Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund/gruppen för internationella ärenden (Eva Costiander-Huldén är sekreterare) - erappu, samarbetsnätverk för nätundervisning bestående av alla universitet och yrkeshögskolor i Åbo (Tove Forslund och Johanna Quiroz-Schauman) - Coimbra-gruppens E-Learning Task Force (Tove Forslund är ÅA:s representant). 7.3 Lärcenternätverkets egen fortbildning 2010 Förutom i korta kurser vid ÅA har personalen involverad i lärcenterverksamheten deltagit i seminarier och utbildningar, bl.a. följande: Monica Nerdrum: - Pedagogiset messut pedagogisk mässa (inbjuden föredragshållare), ÅA och TY, AHOT-seminaari, Turun yliopisto, Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys, Utbildningsstyrelsen, Helsingfors AHOT i praktiken. Erfarenheter av validering, ÅA, Gradujen ohjaus haasteena, Juha Hakala, ÅA och TY, Nu2010. Dialog för lärande. Stockholms universitet m.fl., Tohtorinkoulutus Suomessa-seminaari, Finlands akademi, nätföreläsning, Sosiaalisen median karikot - Ongelmia ja avoimia kysymyksiä somen opetuskäytössä, Finlands virtuella universitet, nätföreläsning i ACP, Seminarium om Offentlighets- och personuppgiftslagen, nätföreläsning i ACP, ÅA, Maria Sundström: - Grundkurs i fotografering, ÅA, Videokoulutus, erappu 23.3 och Verkkoja kokemassa-seminariet, erappu, Prospects of Learning in Second Life, ÅA Sosiaalisen median karikot - Ongelmia ja avoimia kysymyksiä somen opetuskäytössä, Finlands virtuella universitet, nätföreläsning i ACP, Audiotekniikka, Turun työväenopisto, Johanna Hedenborg - Esteettömän opetuksen hyvät käytännöt-työpaja, TY, Pedagogiset messut, ÅA och TY, Vertaistuen hyödyntäminen ryhmäohjauksessa-seminarium, Jyväskylä, Gruppen - möjligheter och hinder-seminarium, ÅA, Workshop om studenters studieförmåga och gemenskap, ÅA, Kyky-toimintaa joka päivä-seminaari, Kyky-projketet, Esbo, Johanna Quiroz-Schauman - Skriva lärandemål, ÅA, ½ dag, vt Minikonferens om kursutveckling vid ÅA, Seminarium om marknadsföring av bibliotek, Grundkurs i fotografering, ÅA, Pedagogisk studiecirkel vid CLL, vt Verkkoja kokemassa-seminarium, erappu Prospects of Learning in Second Life, Informationsförvaltning vid ÅA, Sosiaalisen median karikot - Ongelmia ja avoimia kysymyksiä somen opetuskäytössä, Finlands virtuella universitet, nätföreläsning i ACP, Seminarium om offentlighetslagen och lagen om personuppgifter, nätföreläsning i ACP, ÅA, Vanliga frågor om språkgranskningen, ÅA

20 Tove Forslund: - Nu2010. Dialog för lärande. Stockholms universitet m.fl, (inkl. egen presentation) - Utvecklingssamtal, ÅA, (4 h) Johan Nyman: - Rösthantering för undervisningen , ÖPU/Logopedi Eva Costiander-Huldén - Informationskompetens en livslång färdighet Arr. ÅAB & nationella ILnätverket. Åbo. - Bibliotek Arr. Informationsförvaltning, Åbo Akademi. Åbo - Marketing Libraries in a Web 2.0 world. IFLA-satellit Stockholm. - IFLA, World Library and Information Congress Göteborg. Medverkade med posterpresentation. - Göteborgs bokmässa , diverse seminarier - Den sociala webben, ÖPU-kurs i inormationsförvaltning, 5 sp. Hösten IL 3D - ulottovuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari Arr. Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund. Helsingfors. - Samarbetsträff med Celia-biblioteket om service för högskolestuderande med läs- och inlärningssvårigheter , Helsingfors Christel Lindfors - Informationskompetens en livslång färdighet Arr. ÅAB & nationella ILnätverket. Åbo. - Presentation av användarutbildningen vid ÅA. Pedagogiset messut-pedagogisk mässa Re-inventing the Library. The challenges of the new information environment. LIBER konferens Århus - IL 3D - ulottovuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari Arr. Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund. Helsingfors. - Samarbetsträff med Celia-biblioteket om service för högskolestuderande med läs- och inlärningssvårigheter 27.4 i Åbo och i Helsingfors 8 INFORMATION Informationsverksamheten inom ÅA har inneburit bl.a. följande: - Kontinuerlig uppdatering av Lärcentrets webbsidor med informationen om stödtjänsterna för kursutveckling och studierådgivningswebben., se och För Lärcentrets Aktuellt-info, se Bilaga 7. - Information per e-post till ÅA:s personal och via Lärcentrets nyhetsbrev, som fyra gånger/år skickas i pappersform till nyckelpersoner och alla ämnens och enheters kaffebord, samt i elektronisk form till alla lärare involverade i nätkursutveckling utkom nyhetsbrevet i februari, april, september och november. - Presentationer om lärcenterverksamheten. Presentationerna ges i samband med regelbundet återkommande möten med nyckelgrupper, såsom studiechefer, studierådgivare, egenlärare, referensgrupperna för virtualisering, samt på minikonferenserna om kursutveckling vid Akademin, i samband med ope.fi-utbildningar, vid besök hos enheterna, för de nya studerandena under studieorienteringen mm. 20

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Åbo 28.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Första året i nya ASA. 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2011

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2011 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2011 Åbo 27.1.2012 Tove Forslund Lärcentret Omslagsbild: Seminarium om sociala medier, mars 2011: streaming + chatt och gemensamma mötesanteckningar i TitanPad

Läs mer

Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009

Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009 Årsrapport över lärcenter- och rådgivningsverksamheten i Åbo år 2009 Åbo 28.1.2010 Tove Forslund Lärcentret 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är tillgängliga på

Läs mer

BILAGA 1 Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.2009)

BILAGA 1 Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.2009) Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.) Åtgärdsförslag i strategin för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- Allmänt Information om strategin

Läs mer

Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 31.12.2009)

Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 31.12.2009) Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 31.12.2009) Åtgärdsförslag i strategin för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- Allmänt Information

Läs mer

I den här h r presentationen. Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi

I den här h r presentationen. Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi NU2010, 15.10.2010 Tove Forslund Lärcenterchef vid Lärcentret i Åbo/Åbo Akademi tove.forslund@abo.fi,

Läs mer

Årsrapport över Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2010

Årsrapport över Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2010 Årsrapport över Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet år 2010 27.1.2011 2 Innehåll 1 Om rapporten... 4 2 Organiseringen av virtualiseringsverksamheten år 2010... 4 2.1 Aktörer inom virtualiseringen vid

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010

Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010 Årsrapport över studierådgivning och kurser i allmänkompetenser vid ÅA år 2010 Åbo 31.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Rektor Jorma Mattinen i diskussion med studierådgivarna i samband med tutorutbildningen

Läs mer

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2009 Vi firar avslutad utbildning Learning in Networks 8 sp! Åbo 29.1.2010 Tove Forslund, Lärcentret Malin Siimes, Personalärenden Carina Gräsbeck, Centret

Läs mer

Lärcentrets verksamhetshandbok

Lärcentrets verksamhetshandbok Lärcentrets verksamhetshandbok Version 1.1 Uppgjord av Lärcentrets personal Ansvarsperson: lärcenterchef Tove Forslund Version 1.0 behandlad av Lärcentrets ledningsgrupp 26.5.2008 Version 1.1 godkänd av

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006

PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006 PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006 Projekt: För virtuella undervisningsprojekt som prioriteras av universitetet samt för personalutbildning i anknytning till dem samt för nationell virtualuniversitetsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan för lärcenter- och kvalitetshanteringsverksamheten år 2013

Verksamhetsplan för lärcenter- och kvalitetshanteringsverksamheten år 2013 Verksamhetsplan för lärcenter- och kvalitetshanteringsverksamheten år 2013 27.11.2012 Tove Forslund och Ole Karlsson Lärcentret Verksamhetsplan för lärcenter- och kvalitetshanteringsverksamheten år 2013

Läs mer

Lärcenterverksamhet 2009

Lärcenterverksamhet 2009 Lärcenterverksamhet 2009 Nuvarande tjänst Stabilisering Utveckling Ny tjänst Studerande Studierådgivning Kontinuerlig uppdatering av webben. Mottagning. Servicekarta, ev. fakultetsspecifik. Studieorientering

Läs mer

Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi

Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi ÅAS utbildning för studentrepresentanter 19.1.2017 Tove Forslund, FUS/Lärandestödet tove.forslund@abo.fi 1 Åbo Akademi förbättrar uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan ett studieplaneringsverktyg Alla studerande vid ÅA ska göra en personlig studieplan MinPlan: ett verktyg Studiechef Sanna Westerlund Studierådgivare

Läs mer

Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen

Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen Information om plagiathantering och programvaran Urkund samt om system för f r elektronisk tentamen Tove Forslund, Lärcentret Dam Holm, Datacentralen Mars 2009 4.3.2009 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500

Läs mer

Dagens program. Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013. Aktuellt från studiekansliet. Antagningen 2013. Inskrivningen

Dagens program. Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013. Aktuellt från studiekansliet. Antagningen 2013. Inskrivningen Dagens program Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb Aktuellt från institutionerna Rådgivning

Läs mer

Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro erfarenheter från nätkursen "Akademiska studiefärdigheter"

Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro erfarenheter från nätkursen Akademiska studiefärdigheter Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro - erfarenheter från nätkursen "Akademiska studiefärdigheter" Minikonferensen om kursutveckling 4 maj 2007 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi,

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Moodle2

Studieguide och användarhandbok för Moodle2 Uppdaterad i maj 2012/NKallio Studieguide och användarhandbok för Moodle2 för kursen PF:s studieorientering, 2 sp 1. Introduktion till kursen Studieperioden PF:s studieorientering (2 sp) är en obligatorisk

Läs mer

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013 S e r v i c e g ui de S t ödt j ä ns t e rf örs t ude r a nde ÅBO AKADEMI Utgivare: Lärcentret 2013 Redaktör: Mnica Nerdrum Pärm ch bilder: Maria Sundström 2 Innehåll 1. Studierientering... 6 1.1. Första

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2007

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2007 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2007 Åbo 31.1.2008 Tove Forslund Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2007 Rapporten och bilagor är tillgängliga på http://www.abo.fi/personal/vuarkiv.

Läs mer

TOPPENHETSPERIODEN I RETROSPEKTIV Matti Laine IPL

TOPPENHETSPERIODEN I RETROSPEKTIV Matti Laine IPL TOPPENHETSPERIODEN I RETROSPEKTIV Matti Laine IPL TOPPENHETSPERIODEN = ETT UNIKT TILLFÄLLE ATT SÄTTA FOKUS PÅ UNDERVISNING Viktiga utvecklingsbehov: integrering av forskning och praxis, kontakter med fältet,

Läs mer

Lärcenterverksamhet 2008

Lärcenterverksamhet 2008 Lärcenterverksamhet 2008 Nuvarande tjänst Stabilisering Utveckling Ny tjänst Studerande Studierådgivning Kontinuerlig uppdatering av webben. Mottagning. Servicekarta, ev. fakultetsspecifik. Studieorientering

Läs mer

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015

Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Användarundersökningar Hur används de i verksamheten? Koordinator Ole Karlsson Koordinator Matias Erlund 15.1.2015 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 15.1.2015 1 Kvalitetshanteringen av utbildningen

Läs mer

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2011

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2011 Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2011 26.1.2011 Tove Forslund, lärcentret Malin Siimes, personalärenden Johanna Quiroz-Schauman, lärcentret Monica Nerdrum, lärcentret Omslagsbild: Pedamessut-Pedamässan

Läs mer

ut och marknadsföra ra Nelli erfarenheter från Åbo Akademis bibliotek

ut och marknadsföra ra Nelli erfarenheter från Åbo Akademis bibliotek Att lära l ut och marknadsföra ra Nelli erfarenheter från Åbo Akademis bibliotek Eva Costiander-Huldén, bibliotekarie Triangeldagarna 29.10.2008 4.11.2008 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 1 ÅAB

Läs mer

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2010

Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2010 Årsrapport över personalutbildningen vid ÅA år 2010 17.1.2011 Tove Forslund, Lärcentret Malin Siimes, Personalärenden Johanna Quiroz-Schauman, Centret för livslångt lärande och Lärcentret Monica Nerdrum,

Läs mer

2002-2006 Filosofie kandidatexamen i folkloristik med etnologi och skärgårdskunskap som biämnen.

2002-2006 Filosofie kandidatexamen i folkloristik med etnologi och skärgårdskunskap som biämnen. Maria Johansson KONTAKTUPPGIFTER Maria Johansson Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Åboenheten (f.d. Fortbildningscentralen) Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Besöksadress: Arken, byggnad G, vån. 1,

Läs mer

Instruktioner för kursutvärdering vid HF

Instruktioner för kursutvärdering vid HF Instruktioner för kursutvärdering vid HF Fr.o.m. läsåret 2012-2013 kommer varje ämne inom HF att utvärdera sex utvalda kurser på olika nivåer. Beslut om kursutvärdering och kurser som utvärderas finns

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Innehållsförteckning 1 Allmänt...4 1.1

Läs mer

Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi. Henrik Saxén Åbo Akademi

Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi. Henrik Saxén Åbo Akademi Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi Henrik Saxén Åbo Akademi Europeisk utveckling Bolognaprocessen: Officiell målsättningen inte att skapa ett homogent utbildningssystem utan jämförbarhet

Läs mer

Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010

Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010 Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010 25.5.2007 Utskick till fakulteterna för utlåtande Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Beskrivning av hur strategin har utarbetats...3

Läs mer

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt 2004 2006 Den livslånge studenten att följa kunskapsutvecklingen i en flexibel lärandemiljö, den 6 oktober

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

Uppsala LearningLab

Uppsala LearningLab Uppsala LearningLab 19.6.2007 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ ÅBO AKADEMI Grundades 1640, flyttas till Helsingfors 1828 och blir Helsingfors universitet; ÅA grundad på nytt

Läs mer

HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET FINLAND HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Land Universitet/högskola Enhet Administrativ (A) eller Forskningsenhet (F) Kontaktperson Specialkompetenser Kalevi Ekman, Maria Aalto-universitetet Design Factory F Clavert,

Läs mer

KURSUTVÄRDERING. Tove Forslund, Lärcentret Februari 2015 www.abo.fi/stodenhet/kursutvardering. 19.2.2013 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo

KURSUTVÄRDERING. Tove Forslund, Lärcentret Februari 2015 www.abo.fi/stodenhet/kursutvardering. 19.2.2013 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo KURSUTVÄRDERING Tove Forslund, Lärcentret Februari 2015 www.abo.fi/stodenhet/kursutvardering 19.2.2013 Åbo Akademi Domkyrkotorget 3 20500 Åbo 1 INNEHÅLL Kursutvärdering vid min fakultet och mitt ämne Olika

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

[ES] PARAGRAFER, DEFINITIONER, UTVÄRDERINGAR...

[ES] PARAGRAFER, DEFINITIONER, UTVÄRDERINGAR... [ES] PARAGRAFER, DEFINITIONER, UTVÄRDERINGAR... Nu åker vi iväg Utbildningsdag för utbildningslinjeansvariga, utbildningskoordinatorer, egenlärare samt studierådgivare och studiesekreterare 29.9.2015 Monica

Läs mer

Åbo Akademis jubileumsår Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future

Åbo Akademis jubileumsår Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future Åbo Akademis jubileumsår 2018 Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future Åbo Akademi 100 år Medelinsamling Jubileumsåret 2018 Hemsida för ÅA100 www.abo.fi/100 Historik Våra målsättningar

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet

Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet 8.2.2017 Tua Henriksson Joanna Anckar, Marina Hamberg, Minna Lostedt, Reeta Marjamaa, Monica Nylund,Tuija-Liisa Pohja

Läs mer

Tritonia, LIN Tove Forslund. Innehåll

Tritonia, LIN Tove Forslund.  Innehåll Tritonia, LIN3 13.10.2006 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ 1 Innehåll Planeringsprocessen Yttre ramar Planering och beskrivning av studerandes inlärningsprocess Planering av aktivering

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla

UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Handelshögskolan Åbo Akademis TOPPENHET inom utbildningen 2011-15 1 UTVECKLINGSPLAN FÖR HANDELSHÖGSKOLAN 2011-2015 VAD SKA VI UTVECKLA? Systematiskt arbete: planera, utvärdera och utveckla Den pedagogiska

Läs mer

Rapport över användningen av programvaran Urkund för plagiatdetektion vid Åbo Akademi år 2010

Rapport över användningen av programvaran Urkund för plagiatdetektion vid Åbo Akademi år 2010 Rapport över användningen av programvaran Urkund för plagiatdetektion vid Åbo Akademi år 2010 1.9.2010 Inledning Det elektroniska informationssamhällets framfart har medfört stora utmaningar vad gäller

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

Egenlärarträff för Biovet

Egenlärarträff för Biovet Egenlärarträff för Biovet 9.5.2014 Heidi Karlsson och Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 9.5.2014 1 Dagens program

Läs mer

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering 3.4.212 Humanistiska fakulteten och Institutionen för psykologi och logopedi Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering hösten 211

Läs mer

Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA

Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA "! #$&% '( )(*++, Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA www.abo.fi/lc/, tove.forslund@abo.fi 1 Startade som virtuellt lärcenter 1.9.2003 nya webbsidor www.abo.fi/lc/ all service från ett ställe: en konktaktperson,

Läs mer

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret 2017 2018 Innehållsförteckning Ny organisation...3 Kursutbud för lärare...3 Pedagogisk utveckling...5

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Lärarakademins kriterier

Lärarakademins kriterier s kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

MinPlan: Att komma igång och hitta information

MinPlan: Att komma igång och hitta information MinPlan: Att komma igång och hitta information 28.8.2012 Monica Nerdrum Åbo Akademi Lärcentret Fänriksgatan 3 B 28.8.2012 1 Lärandemål för denna kurs Efter godkänd kurs förväntas deltagaren kunna: Använda

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Bekanta dig med sidorna 1-2 av den här studieguiden inför studiestarten v. 35! Kontaktuppgifter: Matias Dahlbäck (till

Läs mer

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Att undervisa och examinera på nätet Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Webbaserad undervisning hos oss? Virtuella appron Fem IB-kurser helt

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Uppdatering och underhåll av nätkurser Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Johanna Quiroz-Schauman, FC/ÅA VII Minikonferens, ÅA 4.5.2007 Uppdatering av nätkurser 1/3 Arkivkopia

Läs mer

Rapport över uppföljning av egenlärarverksamheten i Åbo i juni 2008

Rapport över uppföljning av egenlärarverksamheten i Åbo i juni 2008 Rapport över uppföljning av egenlärarverksamheten i Åbo i juni 2008 Lärcentret i Åbo 2008 Introduktion För att bättre kunna stöda egenlärarna i framtiden och för att få en bättre översikt över hur egenlärarverksamheten

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2008 Rapporten och bilagor är tillgängliga på

Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2008 Rapporten och bilagor är tillgängliga på ! "#$ % & ' (*) ) +,.-0/2143658795:14; /@?BADCE/GF8HJILK4MBN Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2008 Rapporten och bilagor är tillgängliga på http://www.abo.fi/personal/lcarkiv. Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering

Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering 6.11.2013 Humanistiska fakulteten och Institutionen för psykologi och logopedi Utvärdering av HF:s och IPL:s studieorientering och den första studiehösten rapport på förstaåringarnas utvärdering hösten

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET PROTOKOLL

UMEÅ UNIVERSITET PROTOKOLL UMEÅ UNIVERSITET Styrelsen för Centrum för Samisk forskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2004-11-29 och 2004-11-30 Kronlunds kursgård, Vindelns kommun Närvarande: Marit Myrvoll, ordförande Daniel Lindmark,

Läs mer

PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE

PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE Centret för språk och kommunikation PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE 8.2.2016 Närvarande: Joanna Anckar, Tom Björkfors, Tua Henriksson, Malin Johansson, Icca Krook, Minna Lostedt, Sonja Vidjeskog Allmänna riktlinjer

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA Avtalet är bilaga till anhållan om studierätt för examen byte av doktorandprogram byte av handledare övrigt, vad? HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & HUV Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-02-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

BILAGA 1. Rapportering om och utvärdering av stödenheternas verksamhet år Språktjänst/AV-centralen. Verksamheten 2003

BILAGA 1. Rapportering om och utvärdering av stödenheternas verksamhet år Språktjänst/AV-centralen. Verksamheten 2003 BILAGA 1 Rapportering om och utvärdering av stödenheternas verksamhet år 2003 Språktjänst/AV-centralen Verksamheten 2003 Handledning. Som tidigare år har vi handlett lärare i bild- och ljudbehandling.

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Kursbeskrivningar och kursdatabasen

Kursbeskrivningar och kursdatabasen Kursbeskrivningar och kursdatabasen - Att skapa och revidera kurser i MinPlan Uppdaterad 4/2016 Innehåll 1 Begrepp och information om undervisning och utbildning vid Åbo Akademi... 4 1.1 Studiehandbok,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI

Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet BIOLOGI Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Dokumentnamn Allmän studieplan för forskarutbildning i ämnet Biologi Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens

Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön,

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & NMT Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-10-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

Att bedöma. pedagogisk skicklighet

Att bedöma. pedagogisk skicklighet Att bedöma pedagogisk skicklighet Hur bedömer jag pedagogisk skicklighet? Vi blir allt fler som har anledning att ställa oss den frågan. Visad pedagogisk skicklighet är numera ett behörighetskrav vid anställning

Läs mer

E-tent i Exam-verktyget

E-tent i Exam-verktyget E-tent i Exam-verktyget Tove Forslund Forsknings- och utbildningsservice/lärandestödet www.abo.fi/stodenhet/etent www.abo.fi/student/etent 19.9.2017 Åbo Akademi, FUS/Lärandestödet, Forslund 1 E-tent Görs

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Organiseringen av virtualiseringsverksamheten år 2007...3 2.1 Aktörer inom virtualiseringen vid Åbo Akademi...3 2.2 Organisationsplan...4 2.3 Lednings- och arbetsgruppernas

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiseringsverksamhet i Åbo år 2004 Årsrapporten finns på webben http://www.abo.fi/virtuellauniversitetet/allmant/rapporter/rapporter2004.htm

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Torgmötet

Torgmötet Torgmötet 12.10.2010 ÅA-styrelsen ansvarar för akademins långsiktiga utveckling som organisation Genom en strategi beskriver styrelsen hur den vill utveckla verksamheten Förändra för att bli lika bra eller

Läs mer

UniNet. Ronneby 10-12/5.2004. Maria Byholm och Peter Ahlroos, Lärocenter vid Tritonia i Vasa

UniNet. Ronneby 10-12/5.2004. Maria Byholm och Peter Ahlroos, Lärocenter vid Tritonia i Vasa Ronneby 10-12/5.2004 Maria Byholm och Peter Ahlroos, Lärocenter vid Tritonia i Vasa Innehåll Tillbakablick (UniNet I) - Bakgrund, syfte - Verksamhet -Resultat UniNet II - Medverkande -Aktiviteter - Varför

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Studieorientering för nya studerande TkK-examen

Studieorientering för nya studerande TkK-examen Studieorientering för nya studerande TkK-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för språk

Läs mer

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns hälsa och ohälsa med inriktning mot barnhälsovård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Health and illness of children

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer