Stanford University. Reserapport från min tid som gästforskare januari-april, Jerker Lessing, Tyréns AB, Lunds Tekniska Högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stanford University. Reserapport från min tid som gästforskare januari-april, 2013. Jerker Lessing, Tyréns AB, Lunds Tekniska Högskola"

Transkript

1 Stanford University Reserapport från min tid som gästforskare januari-april, 2013 Jerker Lessing, Tyréns AB, Lunds Tekniska Högskola

2 Förutsättningar och möjliggörare Våren 2012 träffade jag professor Martin Fischer från Stanford University vid ett flertal tillfällen, presenterade min forskning och mitt arbete på Tyréns. Jag blev därefter inbjuden av professor Fischer att komma till Stanford som gästforskare under fyra månader med början i januari En särskild önskan var att jag skulle hålla en kurs om industriellt bostadsbyggande och handleda studenter i ett projektarbete inom området, samtidigt som jag fick möjlighet att bedriva egen forskning och delta i avdelningens seminarier och övrig verksamhet. Denna unika möjlighet hade inte kunnat realiseras utan ett starkt stöd från många olika håll. Först och främst vill jag tacka min arbetsgivare Tyréns AB, för finansiering av mitt forskningsprojekt, som utgjort den grundläggande möjligheten att genomföra denna vistelse. Vidare vill jag tacka kompetenscentret Lean Wood Engineering, ProViking Forskarskola samt Åke och Greta Lissheds Stiftelse för generösa stipendier som gjort vistelsen möjlig genom det finansiella stöd jag fått. Jag vill också tacka professor Martin Fischer för inbjudan till Stanford och möjligheten att vara där och det goda omhändertagandet under min vistelse. Till sist vill jag tacka professor Anders Ekholm, min forskningshandledare på LTH, min biträdande handledare professor Lars Stehn och professor Thomas Olofsson och på Luleå Tekniska Universitet, Tomas Alsmarker och Mats Persson på Tyréns samt övriga kollegor på Tyréns och LTH som stöttat mig med stort och smått i samband med min resa och vistelse i USA.

3 Stanford University Stanford University är ett privat universitet, beläget i Kalifornien i USA, ca 60 km söder om San Francisco, i hjärtat av Silicon Valley. Stanford kommer på en andraplats i Times Higher Education s rankning av världens främsta universitet och man stoltserar med inte mindre än 28 Nobelpris. Stanford grundades 1891 av Leland Stanford, en man som gjort sig en förmögenhet i järnvägsbranschen. På familjens ranch i Palo Alto, grundades universitetet och än idag kallas Stanford för The Farm. På Stanford studerar ca studenter varav ungefär hälften är på master eller forskarnivå. Figur 1 Klassisk kalifornisk stil på byggnaderna ger ett enhetligt intryck över hela campus. I bakgrunden Hoover tower. Stanford är också intimt förknippat med företagande och ca 6000 start-up-företag har skapats med koppling till universitetet. Det första skapades 1938 av två unga studenter, William Hewlett och David Packard som hemma i den enes föräldrars garage startade det som kom att bli Hewlett- Packard. Detta har följts av massor av världskända företag såsom Google, Cisco systems, Nike, LinkedIn mm. Stanford campus präglas av kopplingen till industrin och nästan alla byggnader bär namn av någon donator. Föga överraskande finns två byggnader som hyser forskning och utbildning kopplat till datorutveckling, donerade av en viss Mr Packard och en viss Mr Hewlett.

4 Figur 2 Byggnader på campus, namngivna efter donatorer. Här är Hewlett och Packard närvarande. Campus är ett vackert och välhållet område med byggnader i klassisk kalifornisk stil, merparten med ljust gula sandstensfasader, generösa parker och planteringar finns över hela området. På området finns en egen kyrka, och pampiga torg och portaler som ger tyngd och karaktär till området. Campus innehåller också bostadshus, alla studenter erbjuds bostad på området. Man har också egna gratisbussar, egen polis, brandstation, köpcentrum, restauranger, gym och idrottsanläggningar, frisör, cykelaffär, bokhandel, datorbutik mm som gör att livet på campus fungerar smidigt och enkelt. Stanford har även sin egen dagstidning som rapporterar om allt som händer på universitetet och i dess relaterade omvärld. Figur 3 Stanfords campus är vackert och trivsamt

5 Civil & Environmental Engineering och CIFE Professor Martin Fischer är verksam vid institutionen för Construction & Environmental Engineering på Stanford University samt ansvarig för centret CIFE (Centre for Integrated Facility Engineering). Både institutionen och CIFE är finns i Jerry Yang and Yakiko Yamazaki Building (Y2E2). Figur 4 Institutionen för Construction & Environmental Engineering Institutionen utbildar civilingenjörer i byggande och man har bl a ett mastersprogram i construction management, där studenterna specialiserar sig inom olika områden kring ledning av byggprocesser. CIFE är ett center som samlar företag med gemensamt intresse och ambition att utveckla byggindustrin och som genom sin koppling till Stanford får tillgång till den forskning och utveckling som bedrivs, kommer i kontakt med studenter och kan få hjälp med eget utvecklingsarbete. Detta ger en intressant miljö där akademi och industri möts och som skapar positiva effekter på många plan, i utbildningen, för forskningen och i företagen. Det ger också värdefulla kontaktytor för alla inblandade. Företagen i CIFE bjuds kontinuerligt in för att föreläsa i institutionens olika kurser och många studenter får praktikplatser och anställningar vid CIFE-företagen. Forskare och doktorander på institutionen bedriver forskning i nära samarbete med CIFE-företagen.

6 Kursen Industrialized House Building Under årets första quarter (läsperiod på 10 veckor) höll jag en kurs för studenter och doktorander inom Construction Management programmet på Stanford. Kursen lockade mellan personer på föreläsningstillfällena och 7 personer gjorde det fördjupande projektarbetet under kursens andra halva. Studenterna visade stort intresse och engagemang för ämnet industriellt byggande och tog snabbt till sig synsättet och tillhörande modeller. Figur 5 Kursbeskrivning för kursen Industrialized House Building Diskussionerna på föreläsningarna blev intressanta och förstärktes av det faktum att många studenter ursprungligen kommer från andra länder än USA. I kursen var USA, Kanada, Mexiko, Colombia, Peru, Indien och Ryssland representerade. Under kursen gick jag igenom de modeller och strukturer för industriellt byggande jag utvecklat i min egen forskning. Detta kompletterade jag med en mängd företagsbeskrivningar och beskrivningar av utvecklingsprojekt som jag själv har deltagit och/eller har djupare kännedom om. På detta sätt kompletterades teori med industrierfarenhet och företagens sätt att arbeta med industriellt byggande. Den avslutande föreläsningen bestod av en beskrivning av byggföretaget NCCs (CIFE medlemmar) arbete med industriellt byggande, genom att projektledare Andréas Ask höll presentationen via web-länk direkt från Sverige. Ett mycket uppskattat inslag i kursen.

7 Figur 6 Jag håller föreläsning om industriellt byggande och hur utvecklingsprocesser och byggprojekt samordnas Andra delen av kursen utgjordes av studiebesök på två olika företag i regionen som arbetar med industriellt byggande, Project Frog Inc och ConXTech Inc. Arbete i projektgrupper där studenterna fick använda modeller och teorier för att analysera och beskriva de företag de besökt. Avslutningen av kursen utgjordes av ett seminarium där företagen deltog och studenterna presenterade sina studier, analyser och slutsatser. De presterade mycket professionella presentationer och företagen var intresserade och imponerade av det arbete som studenterna utfört. Figur 7 Studiebesök på ConXTech. Marknadschef Kelly Luttrell visar oss runt i fabrik och i designstudio Studenternas omdöme om kursen var generellt sett mycket höga. Ett flertal av studenterna menade att kursen varit mycket givande och en av de bästa kurser de gått på Stanford, vilket gjorde mig både stolt och glad! Kursdeltagare Beau Shaw Kent uttryckte sig såhär: This is definately one of the best classes I ve taken here at Stanford. Very interesting to get a combination of theories and industry examples from this field.

8 Kursdeltagare Linda Brown kommenterade kursen såhär: I m really impressed of your framework for Industrialized house building. It has been very interesting to learn about the whole, not only limited parts of the building process. Figur 8 Seminarium på Project Frog. Studenter från Stanford tillsammans med företagets Product and Innovation team Företaget Project Frog menade att studenternas arbete var så intressant att de bad oss komma till dem och presentera arbetet och analyserna särskilt för dem. De samlade sitt Product and Innovation team till ett seminarium där studenterna presenterade sitt arbete vilket ledde till intressanta och givande diskussioner. Figur 9 Studenter samt professor Martin Fischer efter kursavslutningen. Jag är längst till höger i bild.

9 Företagskontakter och -besök Under vistelsen på Stanford besökte jag en mängd företag som på olika sätt arbetar med industriella processer för byggande. Flera av dessa företag besöktes flera gånger och kommer att kunna bidra som case studier i kommande artiklar och avhandling i mitt forskningsprojekt. Nedan presenteras en enkel beskrivning av dessa företag. Project Frog Riskkapitalfinansierat företag med 35 anställda. Utvecklar plattformar för byggande av butiker, skolor, sjukhus. Arbetar med produktutveckling och har partners som levererar och monterar byggnaderna. ConXTech Privatägt företag som arbetar med att utveckla och tillverka stålstommar till byggnader. Innovativa knutpunktslösningar ger snabbt och säkert montage. Stödsystem som monteringsanvisningar, 3Dvisualisering mm baseras på avancerade BIM-lösningar. Boulder Associates Arkitektfirma som specialiserat sig på sjukhusbygge. Arbetar med Integrated Project Delivery samt BIM för nära samverkan och användning av avancerad IT för ökad effektivitet i byggprocessen. Figur 10 Ett urval av de företag jag besökte

10 DPR Construction Management företag som arbetar intensivt med BIM, Integrated Project Delivery och industrialisering. Inblandade i både Apples och Googles nya huvudkontor i mångmiljardklassen, i Silicon Valley. Zeta Communities Riskkapitalfinansierat bostadsutvecklingsföretag som inriktat sig på lågenergibyggnader och egen tillverkning av volymelement. Ser industrialisering som en väg att skapa hållbart byggande. Blu Homes Riskkapitalfinansierat småhusföretag. Egen fabrik i Vallejo, i fd ubåtsvarv. Tillverkar volymelement med utfällbara väggar och bjälklag som gör transporterna mer effektiva. Inriktar sig på ett exklusivt villasegment. Capsys Byggföretag som arbetar med volymelement med stålstomme. Aktuella med ett 12-våningshus i New York som ska byggas som exempel på effektivt byggande, något som uppmärksammats av New Yorks Borgmästare Michael Bloomberg. DIRRT Innerväggstillverkare som kontrollerar hela processen från design och tillverkning till montage och stödfunktioner. Egenutvecklat Product Life Management system som hanterar alla ingående komponenter, produktionsprocess, visualisering mm. Intermodal Structures Företag som tillverkar moduler för skolor och sjukhem för katastrofområden som Haiti. Tillverkning i Kina, baserat på frakt-cointainer mått och gränssnitt. Levererar kompletta skolor och sjukhem till områden som inte har kapacitet att bygga själva.

11 Möte med Lean Construction rörelsens grundare på U.C Berkeley Glenn Ballard är en av grundarna till den internationella Lean Construction rörelsen samt till Lean Construction Institute. Han har sin akademiska hemvist på University of California, Berkeley. Han har varit mycket aktiv inom området sedan det etablerades i början på 90-talet och ligger bland annat bakom det planeringskoncept inom Lean Construction som kallas The Last Planner System (LPS) och som börjat införas på de flesta byggföretag i Sverige. Jag har träffat Glenn Ballard ett flertal gånger på konferenser och seminarier och kontaktade honom när jag kommit till USA för att få en träff, nu när jag skulle vara i närheten hela våren. Vi träffades i civil engineering building och hade en intressant och trevlig halvdag där jag berättade om min forskning och arbete inom industriellt byggande, han berättade om det senaste inom Lean Construction och deras forskning på U.C. Berkeley. Figur 11 Civil Engineering building på U.C. Berkeley och dess fina campus

12 Aktiviteter på Stanford På Stanford sjuder det av aktiviteter kopplat till forskning och undervisning, men som ibland ligger utanför ordinarie kursprogram. Solar Decathlon Ett sådant exempel är tävligen Solar Decathlon där olika universitet tävlar om att utforma varsitt soldrivet hus. Varje universitet sätter ihop ett lag av studenter och forskare som sedan konstruerar och designar ett hus som till 100% drivs av solenergi och som ger minsta möjliga klimatpåverkan. Man sköter projektledning, kvalitet, säkerhet, ordnar finansiering och sponsring, jobbar med marknadsföring och PR och, inte minst, så bygger man huset tillsammans på campus. Slutligen ska hela huset skickas i delar till tävlingens final där vinnare utses under storslagna former. Ett sådant projekt ger mycket kunskap och många ringar på vattnet! Jag höll två presentationer om industriellt byggande för projektledningen i projektet, som ett bidrag till deras kunskap om detta och som inspiration inför design och utförande av projektet. Figur 12 Stanfords Solar Decathlon-hus under uppförande Internationell projektkurs med tävlingsinslag Jag fick möjlighet att vara med på kick-off med en internationell projektkurs som arrangeras av Stanford. PBL Labs. Kursen drivs sedan starten av professor Renate Fruchter på Stanford. I år var det 20:e gången som kursen gavs och den samlar studenter från många olika länder på de flesta kontinenter, som går kursen ifrån sina hemuniversitet. Temat är hållbart byggande med hjälp av moderna metoder och verktyg. Till hjälp har studenterna ett råd av ca 20 mentorer som är framstående personer från industrin och akademin som stöttar och ger råd under projektets gång. Mentorerna bidrar med kunskap, erfarenheter, kontakter och gör att projekten ges en dimension av verklighetsförankring. Dessutom ser företagen detta som ett bra rekryteringstillfälle.

13 Multinationella team sätts ihop med olika kompetenser; arkitekt, konstruktör, byggledare och installatör. Figur 13 Kick-off för internationell projektkurs Upptakten följs av tre intensiva dygn med workshops, teambuilding mm. Sedan skiljs studenterna åt och fortsätter samarbeta på distans med hjälp av modern kommunikationsteknologi, för att återträffas 5 månader senare då en intensiv vecka återstår till slutinlämning. Projektarbetena kryddas dessutom av att det är ett tävlingsmoment i det hela och prestigefulla priser från två olika företag ligger i potten!

14 Konferenser Jag besökte två konferenser under min tid i USA, en med LEan-tema och en inriktad på industriellt byggande. Lean Design Forum Konferens på UC Berkeley, anordnad av Lean Construction Institute och UC Berkeley. Värdar var Iris Tommelein, Glenn Ballard och Greg Howell, frontfigurer inom Lean Construction-rörelsen. Temat var Lean Design och innehöll ett flertal föredrag på detta tema. Ca 150 deltagare. Figur 14 Lean Design Forum samlade 150 personer från industrin och akademin. Greg Howell, grundare av Lean Construction Institute föreläste om osäkerheter World of Modular Organisationen Modular Building Institute anordnade sin årliga konferens i Phoenix, för, om och med företag inom modulbyggnadsbranschen. Företagspresentationer, föredrag om industriellt byggande och Lean, studiebesök på företag samt paneldiskussioner inom området industriellt byggande. Ca 550 deltagare. Figur 15 Konferensen World of Modular innehöll både intressanta föredrag och studiebesök på innovativa företag

15 Medial uppmärksamhet Min vistelse på Stanford fick stor uppmärksamhet i svensk media. Ett stort reportage i tidningen Byggindustrin samt tre krönikor som jag skrev tillsammans med Emile Hamon på Veidekke, som tillbringade tid på CIFE samtidigt som jag. Informationsspridning skedde också via Tyréns websidor, CIFEs websidor samt en blogg som jag etablerade för att sprida information om min vistelse på Stanford. Figur 16 Reportage i tidningen Byggindustrin

16 Figur 17 Krönikor om våra intryck från USA Figur 18 Publicitet på Stanfords websidor

17 Figur 19 Jag blev ombedd att skriva ledaren till tidningen Samhällsbyggaren, med reflektioner från min tid på Stanford Figur 20. Min blogg där jag rapporterat om vistelsen i Kalifornien. Ca 400 sidvisningar

18 Slutord Min tid som gästforskare på Stanford University blev väldigt lyckad! Jag hade förmånen att träffa massor av intressanta och engagerade personer och fick också mycket uppmärksamhet och feedback tillbaka till gagn för min forskning och mitt arbete med industriellt byggande. Jag har med mig mängder med intryck, erfarenheter och kunskaper som jag kommer att bära med mig för alltid. Jerker Lessing, Lund den 8 oktober 2013

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

LTH. nytt. Anna vinner pris! Biokraftverk blir skola. Allt om X-jobben LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 FLIP FOR ENGLISH

LTH. nytt. Anna vinner pris! Biokraftverk blir skola. Allt om X-jobben LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 FLIP FOR ENGLISH LTH nytt FLIP FOR ENGLISH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 Biokraftverk blir skola Allt om X-jobben Anna vinner pris! LTH-NYTT NR 2 2013 18 28 24 8 Kronan på verket EXAMENSARBETET HAR ALLTID

Läs mer

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas Projektplan - Arbetslivsanknytning Upprättad av: Version: Kristina Rådberg, UK-samverkan 1.1 Dokumentansvarig: Datum Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli 2011-09-08 Lägesrapport Arbetslivsanknytning

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

design research #1.14 designmedvetet även under ytan FOKUS användarmedverkan Umeå vad tycker politikerna om design? reportage

design research #1.14 designmedvetet även under ytan FOKUS användarmedverkan Umeå vad tycker politikerna om design? reportage design reportage research #1.14 swedish Design research journal SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign FOKUS användarmedverkan Umeå designmedvetet även under ytan designern som co-driver i Kisumu vad tycker

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Utsikt Beijerskajen Sälj&Marknadshögskolan i Malmö

Utsikt Beijerskajen Sälj&Marknadshögskolan i Malmö Utsikt Beijerskajen Sälj&Marknadshögskolan i Malmö Introduktion Bäste läsare, I din hand håller du nu det allra första numret av Utsikt Beijerskajen. Ett spännande nyhetsforum för alla oss som vill veta

Läs mer

katalog_projektor2008-2.indd 1 2008-05-14 21:59:47

katalog_projektor2008-2.indd 1 2008-05-14 21:59:47 katalog_projektor2008-2.indd 1 2008-05-14 21:59:47 Projektor 2008 ges ut i samband med slututställningen för studenterna på programmet IT, medier & design, IMD05. Stockholms Akademiska Forum, Kulturhuset,

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report SP.Launch 2013 Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping A Blue Paper Report IR Boost H. Jönköping Version: 1.0 2014 Författare: Isabelle Ydreborg Sammanfattning SP.Launch är ett

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer

MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer MERVETANDE Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer MEDIA EVOLUTION MERVETANDE KUNSKAPSDELNING OCH SOCIALA MEDIER I ORGANISATIONER Redaktör: Lennart Helmbold 2 3 Media Evolution AB Stora Varvsgatan

Läs mer