Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014"

Transkript

1 Hållbar omställning - driva lokala projekt 2013/2014

2 HEJ! Kurspresentationen är till för dig som är intresserad av att gå kursen Hållbar omställning driva lokala projekt. Här kan du läsa om kursens innehåll och upplägg. Färnebo folkhögskola är miljö-, freds- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi har sedan 1970-talet arbetat både med internationella såväl som lokala kurser i Sverige om global rättvisa och hållbar utveckling. Den här kursen gör vi i samverkan med Omställning Sverige, Fältbiologerna och Jordens Vänner som är den svenska grenen av Friends of the Earth International. Dessa samverkansorganisationer beskrivs också kortfattat i denna kurspresentation. Vi tror att den här kursen är en unik kurs. Det är en kurs som ger dig redskap för att göra skillnad i ett lokalt eller regionalt sammanhang. Samtidigt är det en kurs som utgår från de globala utmaningarna som dagens ekonomiska, ekologiska och sociala kris ställer oss inför. Det är en kurs som ger dig projektledarkunskap, men som samtidigt förbereder dig på att jobba specifikt med hållbar omställning. Kurspresentationen beskriver kursens ramar, sen är det du och alla andra deltagare som tillsammans med oss på Färnebo folkhögskola, samt de organisationer som vi samarbetar med kring denna kurs som skall skapa kursens konkreta innehåll. Vi hoppas vi får möjlighet att erbjuda dig en plats på kursen när den börjar i höst! Hälsningar, Jonathan Korsar, kursansvarig lärare, samt kursgruppen för Hållbar omställning driva lokala projekt Foto framsidan: Cocreatr, flickr, creative commons license 2

3 KURSFAKTA När: 19 aug maj 2014 Ansökan: För senaste ansökningsdatum, samt ansökningsblankett se: Antagning: Löpande antagning. Inga särskilda formella meriter är utslagsgivande, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Helgen maj är det Öppet hus och en informationsträff i Österfärnebo. Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Kostnader för studieresor, boende, mat, litteratur och kopiering under 10 månader på skolan beräknas bli ca kr, vid boende på skolan båda terminerna. Kontaktperson: Jonathan Korsár Telefon: , E-post: FÄRNEBO FOLKHÖGSKOLA Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola och många av våra kurser arbetar med teman som jämställdhet, antirasism, fred, miljö och mänskliga rättigheter. Skolan är religiöst och partipolitiskt obunden. Sedan mitten av 70- talet har skolan anordnat resande kurser i samverkan med andra folkhögskolor blev Färnebo Folkhögskola självständig och vi bedriver sedan dess kurser i egen regi. Folkbildningssyn Folkbildningen skapar förståelse för människans situation och möjligheter. Den ger kunskap, självinsikt och handlingskraft. Folkbildningens dubbla uppdrag är att berika den enskilda människan och samtidigt ge redskap för påverkan och förändring av samhället. Folkbildningen utgör en viktig del av folkrörelserna, såväl de traditionella som de nya globala rättviserörelserna. Skolans mål Färnebo folkhögskola verkar för en värld byggd på rättvisa och solidaritet där demokratiska och mänskliga rättigheter garanteras alla. Visionen är en värld där det råder rättvis fred och där vi hushållar med jordens resurser. En värld fri från rasism, sexism, homofobi och andra former av förtryck och diskriminering. Färnebo folkhögskola strävar efter att vara en mötesplats för alla som har ett intresse av att förändra den värld vi lever i. Vi strävar efter att kursdeltagare ges möjlighet att bli självständiga och handlingskraftiga människor som tar ansvar för sitt eget agerande och känner solidaritet med andra. Vi anser att alla människor ska bemötas med respekt för sina val, egenskaper och förutsättningar. 3

4 Skolans huvudorganisationer Färnebo folkhögskola har 15 huvudorganisationer som väljer representanter i skolans styrelse. Skolans styrelse fattar de övergripande besluten om skolans verksamhet och budget. De femton organisationerna är: Afrikagrupperna, Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen, Förbundet Djurens Rätt, Emmaus Björkå, Fältbiologerna, Framtidsjorden, Internationella Arbetslag (IAL), Kvinnor för fred, Svalorna, Latinamerikagrupperna, Jordens Vänner, Praktisk solidaritet (PS), Svenska fredskommittén, Vänskapsförbundet Sverige Nicaragua (VFSN) och Den Resande Skolan (DRS). Våra kurser samarbetar alltid när möjlighet finns med huvudorganisationerna och deras samarbetsorganisationer i syd och nord. Vi jobbar även med andra organisationer som delar våra mål. Denna kurs sker särskilt ihop med: Omställning Sverige är den svenska delen av det internationella Transition Townsnätverket. Omställning utgör också en del av Hela Sverige ska leva! Uppgiften är att inspirera, uppmuntra, stödja, lära upp och bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som överväger, initierar och genomför omställningsinitiativ. Fältbiologerna är Sveriges kanske största organisation för barn och ungdomar intresserade av naturen och miljöfrågor. Fältbiologerna bildades 1947 med fokus på naturstudier, och har sedan 1970-talet varit en av de mer radikala rösterna i miljörörelsen. Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation med drygt 2 miljon medlemmar runt om i världen. Jordens Vänner Sverige bildades 1971 och var tillsammans med USA, England och Frankrike initiativtagare till Internationella Jordens Vänner samma år. Gemensamt arbete på t.ex. fastighetsdagar är en integrerad del av kurserna på Färnebo folkhögskola. 4

5 KURSENS UPPLÄGG Introduktion första 2 veckorna Under terminen går vi igenom olika teman kopplade till hållbar omställning. Vi gör också en rad studiebesök på verksamheter kopplade till dessa. Målet med studiebesöken är att få en fördjupad kunskap om vad omställning innebär i praktiken. De första veckorna på skolan kommer vi lära känna varandra, skolan och närområdet. Tid kommer under dessa veckor läggas på att göra alla delaktiga i planeringen av studierna. Vi kommer bland annat gå igenom och stämma av kring de tematiska fördjupningarna, samt gå igenom hur vi håller möten för att organisera både kursens studier, såväl som andra delar av den gemensamma vardagen på skolan. Parallellt med detta arbete introduceras omställningsfrågorna. Vi tittar på dessa utifrån grundläggande ekonomi- energi-, miljö- och sociala perspektiv. Vi kommer samverka med två resande kurser på skolan t.ex. under momentet om Konflikter kring jordens resurser. Vi börjar jobba med tre böcker som kommer följa med under hösten. Det är Björn Forsbergs Omställningens tid (Karneval förlag 2012), Sverige ställer om metod och inspiration för omställningsinitiativ (Hela Sverige ska leva / Omställning Sverige 2012) och Christer Sannes Hur vi kan leva hållbart 2030 (Naturvårdsverket 2012). Dessa kommer sedan kompletteras av aktuella artiklar, andra böcker, TV-program och annat studiematerial under kursens gång. Vi jobbar också med framtidsbilder, samt historisk bakgrund till både dagens kriser och arbetet för hållbar omställning som det ser ut idag. Vi besöker Uppsala och Gävle där vi träffar grupper som jobbar lokalt med hållbar omställning, och får besök av personer som jobbar nationellt och internationellt inom omställningsrörelsen. Tematiska fördjupningar 8 veckor Nästa del av kursen som består av två månader eller åtta veckor ger kunskap om de olika delutmaningar som omställningsrörelsen står inför. Det är ju många olika delar av samhället som måste ställas om. Vi jobbar med dessa olika omställningsutmaningar genom teoretiska studier, studiebesök i närområdet samt sammanställning och dokumentation. Målet är att få kunskaper som vi har glädje av under resten av kursen.» Konflikter kring jordens resurser är ett tema som vi kommer jobba med ihop med 5

6 de resande kurserna på skolan. Temat behandlar följderna av en orättvis och tillväxtbaserad ekonomi, till exempel oljetoppen, gruvboomen, markfrågor i Afrika, Latinamerika och Europa, samt alternativen, som t.ex. återbruk, återvinning och en resurssnålare livsstil.» Ekonomins roll i samhället tas upp som nästa tema och här tittar vi på för- och nackdelar med det ekonomiska system vi har idag, samt på alternativ som räntefria banker, sparringar, kooperativ, lokalisering av ekonomin mm. för en levande landsbygd? Det mångfacetterade arbetet för hållbara städer och en levande landsbygd står i centrum.» För att få inspiration och bakgrund till det arbete som görs av omställningsaktiva idag sätter vi oss in i folkrörelsernas historia. Vi sätter oss in i hur förändring kan starta från gräsrotsnivå, med hjälp av exempel från både Sverige och andra länder.» Inom temat Omställning inom jord- och skogsbruk, tittar vi på naturbruket i dagens samhälle, samt på hur det kan ställas om för både ökad social och ekologisk hållbarhet.» Vi fortsätter med att titta på energi och frågar oss hur vi kan ställa om till förnybara energikällor. Här studerar vi vilka för- respektive nackdelar som finns med de olika alternativ som är på frammarsch. Vi lär oss också om hur medborgare kan ta initiativet och driva energiomställningen med hjälp av demokratiska organisationer.» Stadens respektive landsbygdens utmaningar ägnas varsin vecka. Med en allt större del av befolkningen som väljer eller ser som enda alternativ att leva i staden ställs vi inför nya utmaningar. Vad krävs för att få en stad oberoende av fossila bränslen och hur skapar vi förutsättningar I Uppsala har omställningsrörelsen jobbat mycket med frågan om en lokal omställning till förnybar energi. Vi kommer bland annat att samverka med Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen i Uppsala som våren 2013 drivit dessa frågor tillsammans. Ett exempel på ett lokalt omställningsprojekt som Färnebo folkhögskola jobbat med under 2013 är Stadsodling i Lund. Här har vi fått chansen att samverka med Holma folkhögskola, Lunds kommun och Studiefrämjandet om en folkhögskolekurs och ett stort odlingsprojekt. 6

7 Längre studieresa 2 veckor Efter en orientering under 8 veckor i närområdet åker vi på en längre studieresa. Under två veckor i november besöker vi organisationer och projekt som jobbar med hållbar omställning i praktiken med syfte att komplettera de studiebesök vi haft under hösten. Inför vårens praktik 4 veckor Andra terminen syftar till att fördjupa de teoretiska och praktiska kunskaper som vi fått med oss från första terminen, samt att särskilt fördjupa kunskapen om att driva projekt. De sista veckorna på terminen ägnas åt att summera upp hösten och påminna oss om vad vi fått med oss för kunskaper, erfarenheter och problemställningar. Vi börjar också mer fokuserat studera konsten att driva projekt. Samtidigt blickar vi framåt och börjar förbereda vårens praktikperiod. Vi har mer intensiv kontakt med vårens möjliga praktikplatser. Vi läser i samband med detta in oss närmare på de frågor vi ska arbeta med. Eftersom en projekt- och praktikplats kan ligga på olika ställen i landet är den här terminen möjlig att läsa på distans. Även om du läser på distans kommer du delta i seminarier och diskussioner varje vecka med kursen. För att inte tappa bort varandra kommer vi också att ha fyra helgträffar samt en hel studievecka för alla. Själva praktiken är på 2-3 månader. Övrig tid under vårterminen involverar förberedelser, reflektion och fördjupat lärande om lokalt arbete med projekt för hållbar omställning. I slutet av kursen deltar vi på Landsbygdsriksdagen i Sandviken, och därefter samlas vi i Österfärnebo för att utvärdera projektpraktik och kursen i stort. Vårterminen kan du genomföra på distans helt eller delvis. Vi hjälper dig att hitta en projektpraktik där du kan använda och fördjupa dina kunskaper om hållbar omställning. Praktik och projekt 4 månader Det finns redan idag en preliminär lista med möjliga praktikplatser och projekt som eventuellt kan ta emot en eller flera praktikanter, där vi uppfattar att det kan finnas goda förutsättningar för en lärorik praktik. Om du har ett eget förslag på praktikplats så är det också möjligt att titta närmare på detta. I kursen får du öva dig i att leda grupparbete och gemensamt lärande som är en viktigt del i allt omställningsarbete. 7

8 HÅLLBAR OMSTÄLLNING VAD HAR VI ATT LÄRA OSS? I kursen Hållbar omställning driva lokala projekt tillägnar du dig kunskap om dagens sammansatta kriser och möjligheterna att hantera dessa genom en omställning av samhället. Du lär dig om energi, miljö, ekonomi mm, men fokus är på hållbar omställning i praktiken. Som kursdeltagare lär du dig inte allting om allt, men du lär dig arbeta med de centrala steg som omställningsarbetet innehåller oavsett var det äger rum. Du får öva praktiskt på att jobba med omställning på olika sätt. Du får inte minst öva på att ta tillvara andras färdigheter och engagemang på ett bra sätt. Det går att tänka på omställning ungefär som att baka en tårta. Det finns alla möjliga fantastiska ingredienser som vi kan blanda och mixa för att göra en tårta. Samtidigt kan man inte göra hur som helst. Man kan inte bara lägga mjölet i bunken, hiva i lite smör, sätta in allt i ugnen och förvänta sig att det kommer ut en färdig tårta. Det fungerar bara inte. På samma sätt som det finns vissa typiska steg som en tårtbakare måste ta, finns det vissa steg i omställningsarbetet oavsett var det äger rum. 1. Sätta igång första steget Att sätta igång en omställningsprocess i ett lokalsamhälle involverar en hel del saker. Vi måste forma grupper. Vi måste klara av att kommunicera kring utmaningar och möjligheter. Efter att vi har satt igång mindre grupper måste vi bredda engagemanget så att flera engagerar sig osv. I kursen kommer vi under rubriken Sätta igång att bland annat att arbeta med följande: Föreningskunskap Skapa inkluderande grupper där en mångfald av människor får ta plats Kommunicera kring omställningsfrågor på ett respektfullt och utmanande sätt Olika mått och pedagogiskt användande av dessa som t.ex. rättvist miljöutrymme och ekologiska fotavtryck Visionsarbete Konst och kreativitet Empowerment Avgränsa och formulera projekt Stå upp och tala Hålla effektiva möten 2. Att fördjupa arbetet Att gå vidare i arbetet och arbeta långsiktigt med omställning på en ort eller i en region involverar en rad olika saker. Den organisation eller allians av organisationer som vill driva på omställningsarbetet behöver en plan för att fördjupa arbetet. En utmaning är att arbeta effektivt och se tydliga resultat av arbetet. De flesta människor behöver se dessa resultat för att de ska hålla ut. Uthålligheten i ett omställningsarbete beror därför också i hög grad på de engagerades förmåga att ställa upp djärva, men realistiska mål och delmål. Beroende på omställningsarbetets organisatoriska förankring får arbetet med olika projekt olika förutsättningar att jobba med, till exempel spelar det stor roll om arbetets drivs av en eller flera organisationer, och i vilken mån och på vilket sätt som kommuner och andra offentliga aktörer 8

9 involveras. I kursen kommer vi under rubriken Att fördjupa arbetet bland annat att arbeta med följande: Från trådgårdsland till spårvagn tekniska system för hållbar utveckling Planeringsredskap för hållbarhet i organisationer och samhällen Nya färdigheter vilka former av färdighetsträning behöver allmänheten delta i för att kunna ställa om? Firande av små och stora segrar Utvärderingsmetoder hur vet vi om vi är på väg åt rätt håll? LEA lokalekonomisk analys Hur ser svenska statens och EUs politik ut? Hur förhåller vi oss till denna? 3. Att nå ut Man hör ofta att omställningen som krävs förutsätter en samhällsrespons som liknar förberedelserna för Andra världskriget. Våra liv och samhället behöver omorganiseras grundligt, på ett samordnat och effektivt sätt. För att klara av det måste vi nå ut till och göra många människor delaktiga i omställningsarbetet. I kursen kommer vi under rubriken Att nå ut jobba med bland annat följande: Att kommunicera med massmedia och att bli massmedia Att bilda allianser av grupper och rörelser Folkbildning och olika former av kunskap Kartor och bilder som redskap för omställare 4. Bygga vidare Som projektledare med fokus på hållbar omställning är målet att i samverkan med andra fungera som en katalysator för förändring. Föreningar, banker, företag och andra aktörer kan utgöra din organisatotionsförankring. Du arbetar i det lilla med olika projekt, men också med processer för att skala upp omställningen. I kursen lär du dig mer om några av följande verktyg för att skala upp omställningsarbetet: Omställningsplaner och olika former av resolutioner Deltagande demokrati på stadsdelsoch bynivå Ekonomiska alternativ, t.ex. olika former av allmänningar och kooperativ, t.ex. andelsägd energiproduktion, Community Supported Agriculture (CSA) och annan producentkooperation Kommunernas hållbarhetsarbete och deras potentiella roll i omställningsarbetet Företagande för omställning 5. Den stora omställningen En förutsättning för omställning i stor skala är att flertalet medborgare lär sig att se möjligheter till omställning både på personligt och samhälleligt plan, både lokalt och globalt. I kursen jobbar vi därför även med de nationella och globala visionerna under rubriken Den stora omställningen, t.ex.: Förslag på nationell respektive internationell omstälningspolitik Aktuella globala folkrörelseinitiativ 9

10 Hur arbetar vi på Färnebo? Pedagogiken på Färnebo folkhögskola kan sägas stå på tre ben: deltagarinflytande, att varva teori och praktik och att bo kollektivt. Deltagarinflytande Utifrån kursens övergripande planering, som du kan ta del av i denna kurspresentation, planerar lärarna i dialog med er kursdeltagare och de aktuella huvudorganisationerna i Sverige hur studierna ska se ut. I studierna varvas bland annat föreläsningar, grupparbeten, diskussionsgrupper och studiebesök. Teori och praktik På Färnebo folkhögskola tror vi att det är viktigt att de teoretiska studierna ges verklighetsanknytning. Därför försöker vi redan under första perioden lära oss kring kursämnet genom både teoretiska och praktiska moment t.ex. genom både litteraturstudier och möten med människor och praktisk verksamhet i olika former. Relativt mycket tid ägnas åt studiebesök och resor, samt under olika former av praktiskt arbete. Vi tror att de självupplevda erfarenheterna och reflektionerna kring frågorna som studeras i kursen bidrar till att ett personligt engagemang väcks. Kollektivet Kollektivet är en annan viktig del av Färnebo folkhögskolas pedagogik. På kursen både bor och arbetar ni tillsammans. I Österfärnebo bor alla kursdeltagarna tillsammans i ett kollektiv. Du måste vara inställd på att dela rum med någon annan både under tiden i Österfärnebo och under resan. I Österfärnebo ansvarar ni tillsammans för matlagning, inköp, städning och kursens ekonomi. Därför delar ni in er i olika ansvarsgrupper som har ansvar för olika områden, exempelvis ekonomi och inköp. Annat arbete, som städning och matlagning turas alla om att göra. Att studera och arbeta tillsammans handlar om att lära sig samarbeta, att dela ansvar och se till allas bästa. Vi arbetar aktivt med demokrati genom att prova olika mötestekniker och försöka hitta former där alla kommer till tals och blir nöjda med besluten. I kollektivet ingår många individer med olika erfarenheter och bakgrund. Detta kan leda till konflikter, men det kan också bli en resurs om vi kan lära av varandra. Tillsammans kan man göra så mycket mer än ensam, och ha mycket roligare. En integrerad del av kursen är att dokumentera och föra ut berättelser om, bilder av och perspektiv på frågorna som kursen behandlar. Att dela med sig av sina kunskaper genom utåtriktat informationsarbete i samarbete med huvudorganisationerna är mycket viktigt på Färnebo folkhögskola. Vårt mål är att du ska kunna använda kunskapen du tillägnar dig i konkret omställningsarbete. 10

11 En drog- och alkoholfri skola Vår skola vill erbjuda möjlighet till ett alternativt sätt att leva och lära tillsammans. En kurs på Färnebo folkhögskola ställer stora krav på deltagarna och deltagarna har ett stort stöd av och ansvar gentemot varandra. En grundläggande förutsättning för att detta ska kunna förverkligas är en drog- och alkoholfri skolmiljö. Alkohol är ett av vårt samhälles stora sociala problem. Vi bär med oss olika erfarenheter av alkohol och andra droger. Oavsett vilken bakgrund du har ska du kunna gå på Färnebo folkhögskola. Vi ser Färnebo folkhögskola som ett alternativ till alkohol- och droganvändningen i det övriga samhället. En förutsättning för att du ska kunna gå kursen är att du inte har några aktuella problem med alkohol eller andra droger. Mejeriet en av folkhögskolans lokaler. Vi studerar omställnings- och utvecklingsfrågor tillsammans med människor som är involverade i olika omställningsverksamheter. Under studiebesök och studieresor hamnar vi i sammanhang som vi inte känner till sedan tidigare. Detta förutsätter en ansvarsfull inställning till alkohol och droger även under resan. Prästgården Färnebo folkhögskolas huvudbyggnad. 11

12 ÖSTERFÄRNEBO Färnebo folkhögskola ligger i Österfärnebo i södra Gästrikland. Det är en by i jordbruksbygden kring Dalälven sex mil söder om Gävle och åtta mil norr om Uppsala. Sedan några år tillbaka finns här dessutom Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp som jobbar aktivt för att bevara och förbättra försörjningsmöjligheterna i bygden. Skolan har god kontakt med lokala producenter som kurserna kan köpa ägg, mjöl, knäckebröd och grönsaker av. Skolan är inte samlad till en enda stor skolbyggnad utan lokalerna ligger utspridda i samhället. Kontoret är inhyst i den gamla prästgården och kurserna i Österfärnebo bor i olika hus som heter Herrgården, Lychous, Bohms och Mejeriet. I Österfärnebo med omnejd bor ca 1400 personer. Det är ett levande samhälle på landsbygden. Här finns förutom Färnebo folkhögskola, Lasses kiosk, Lundgrens café, pizzeria, ICA, bensinmack, second handbutiken Ymsa och musikföreningen UGG, elljusspåret och Österfärnebo IF som har fotbollslag, orientering, friidrott mm. Hos ICA kan man även få tag i frimärken och receptfria mediciner. I byn kan man också träna i den nya idrottshallen eller på gymmet. 12

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer:

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer: Gävleborg Framtidsveckan i Gävleborg är ett brett samarbetsprojekt med en mängd olika aktörer inom många olika områden. Syftet är att visa på goda exempel i vårt län och påskynda omställningen till ett

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Mötet Hantverkskooperativet UNITIS FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer