Nationella ehälsodagen, Stockholm, 22/10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella ehälsodagen, Stockholm, 22/10"

Transkript

1 Sida 1 (5) Nationella ehälsodagen, Stockholm, 22/10 Länk till sammanfattning över hela dagen av Barbro Falk) Hur ska ehälsoarbetet effektiviseras? (mässhallen) Sören Olofsson, Särskild utredare, ehälsokommittén En utredning kommer att publiceras i mars på ehälsokommitténs uppdrag. Man måste analysera ändamålsenligt och förtydliga ansvarsfördelningen. Det saknas gemensam informationsstruktur och dokumentation. Vi tar oacceptabla risker med patient- och brukarsäkerheten varje dag. Patrik Sundströms och Lena Lundholms rapport är värt att läsa, om patientens säkerhet och hälsa. Nya strukturer för ehälsa behövs: # Tydligare statlig styrning och myndighetsroller som ger nya uppdrag för e- Hälsomyndigheten. # Säkerställa en basstruktur för informationshantering som garanterar interoperatibilitet och informationssäkerhet. # Ta fram, införa och använda en gemensam informationsstruktur och börja där behoven är störst och involvera professionerna. # Utveckla en aktiv, kunskapsbyggande tillsyn. Man måste implementera och integrera i de system som vården redan har. Varför har man inte samma på alla kliniker? En gemensam informationsstruktur. IVO vill vara med att bygga upp en kunskapsbyggande plattform. Vad måste ske nu? # Genomföra de lagstiftningsförslag som lades av utredningen om rätt information i vård och omsorg. # Dela mellan landsting och involvera socialtjänst mm. # Skapa en ny och mer kraftfull organisation för det internationella ehälsoarbetet (skapa nolltolerans) Samverkan mellan Pengar Regering SKL # Ta fram en reviderad ehälsostrategi med en tydlig handlingsplan. # Enas om en långsiktig och gemensam finansiell satsning. Utmaningen: 1) förändra attityder och arbetssätt. (Göran Stjärnstedt rapport om detta) 2) Möjliggöra en snabbare utveckling av vård och omsorg. Linnéuniversitetet ehälsonätet.se mötesplatsen vid ehälsoinstitutet

2 Sida 2 (5) Digitala hjälpmedel i demensvård - att underlätta kvarboendet i egna vid demens (Fogelström) Stefan Sävenstedt, projektledare, Norrbottens läns landsting (ppt-presentation) Här tar de upp erfarenheter från två införandeprojekt i glesbyggden. Kommun vs Landsting Testa och utvärdera nya arbetssätt med stöd av digitala verktyg: (Testorter var Pajala och Arvidsjaur) Tidig upptäckt/diagnos, mångprofessionella team i närsjukvården, stöd till närstående och stöd till personer i sitt hem, delaktighet i samhället. De har jobbat med evidensbaserad kunskap och använder sig av IKT/eHälsolösningar. Koncept: Skapa trygghet, service och delaktighet i hemmet. Erbjuda etjänster och ehemtjänst. Anhörigstöd på distans: använda teknik som redan idag är vanligt, inte uppfinna hjulet igen! Surfplatta - En person är anställd för detta syfte som anhörigstöd och är till för familjer som pga. avstånd inte kan träffa personal och/eller kontakt med familjemedlemmar. GPS-klocka med larm och mobiltelefon i den, kan skapa trygghetszon. Om personen går utanför ett visst område larmar klockan till förinställda personer som kan ringa personen och fråga vart den är på väg. Bra för dementa som kan ha stora behov att röra sig. Här är grannar eller anhöriga ansvariga kontaktpersoner och inte socialtjänsten. Bra lösning för bysamverkan. Anhöriga står för kostaden. Leasing kostnad 620kr/månad/brukare. Viktigt är att börja använda hjälpmedel innan man blir dement. Detta sparar resurser och hjälpmedelsbehov och skulle betala sig i slutändan. Varför investerar inte kommuner i detta? Vård på distans i praktiken (nobellterassen) Thomas Molén, Strateg Vård på distans, Västerbottens läns landsting Git Eliasson, Projektledare, Karolinska Universitetssjukhuset Vad är vård på distans? Elektroniskt stetoskop, ultraljudsrobot (hjärtundersökning), handrehabilitering, virituella ronder, blodtrycksmätning mm. Detta ska finnas i både primärvård, specialistvård och akutvård! Konsultation på distans: Specialister tillgängliga, oberoende vart patient/läkare befinner sig. Nätverk och samarbete: Tillgängliggöra relevant expertis, multidisciplinära ronder. Behandling i och nära hemmet: Samma/bättre kvalité som på sjukhuset.

3 Sida 3 (5) Hälso- och sjukvårdens utmaningar: # Demografi, Invånarnas förväntning på hälso- och sjukvård, Patienters makt och fria vårdval, Ökad rörlighet, Subspecialisering, Medicinsk och teknisk utveckling Hur kan vård på distans bidra? Tillgänglig vård vart man än bor, främjar samhällsekonomi och miljön, effektivisering, skapar samarbete och man får tillgång till de bästa specialister. Telemedicin = vård på distans De har redan jobbat med att ha konsultation på distans: Hud, bakteriologi, reumatologi, Ultraljud. Teledermatoskopi: hudförändringar fotograferas via telefon och skickas till hudspecialister för utvärdering om vidare behandling eller inte. Väldigt lyckat projekt. I Norrbotten har de videokonferenser och rond på distans, de lägger in bilder i journalen, använder sig av distans robotteknik, monitorering av vitala parametrar på distans mm. Behandling som kan ske i eller nära hemmet: logopedi, hand Rehab, KBT via video, smärtrehabilitering. Uppkoppling sker live till Storuman i deras virituella rum och en läkare där berättar lite om hur detta har fungerat. Deras mål är att få ut 20 st virituella rum på ett år. De har en bra infrastruktur för distansteknik 30% av befolkningen är redan nu över 65 år, vilket ger dem ca 20 års försprång på vad man förutser ska ske i hela Sverige. De har skapat en lättillgänglig vårdplattform De har möjligheter att via distansteknik: ta blodprover, blodtryck, väga, lyssna på hjärta/lungor, titta i halsen mm. Ett annat lyckat projekt är ERCR-konsultation på distans; gastrokirurgi på distans och läkare får live guidning av specialister under operation. Nytta: snabbare behandling, få specialister, minskad risk för komplikationer, inkomster från andra länder att exportera detta och ökad patientsäkerhet och mer jämlik vård. Utmaningar: Inte tekniken som är problemet! Vem bär ansvar vid operation? Produkter och tjänster och metod för införande (ta betalt affärsmodeller) Samverkan, trippel helix-modellen behövs! Utveckling av vård och omsorg på distans (Fogelström) Mikael Johansson, IT-Strateg, IneraAB Lars Törnblom, Projektsamordnare ehälsa, CeSam, SKL Roald Bergstrøm, Seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Norge Fram till 2023 behövs nya medarbetare anställas om inga förändringar sker i bemanning och arbetssätt. Det har skett en explosionsartad utveckling och framfart av iphone, ipad och olika appar för att skapa trygghet, bättre hälsa och bättre vetande.

4 Sida 4 (5) Utbudet av ny teknik: sensorer (och fallsensorer), mäta blodsocker, mäta blodtryck, mäta puls och syresättning och kalorier och PI och BMI och EKG. Denna utveckling måste vi dra nytta av, mycket finns redan och nu måste vi bidra med att kvalitetssäkra. Man måste ha standardiserade gränssnitt! Continua / En allians som samverkar att detta ska kunna kopplas ihop till en gemensam och inte vinstdrivande som certifierar produkter. plug and play Continua har tre fokusområden: 1) omsorg och trygghet 2) Friskvård) Hantera kroniska sjukdomar (70-80% av sjukvårdskostnaderna är från detta) De Nordiska länderna ligger före Sverige vad gäller ehälsa och implementering. Continua finns i de andra länderna. SKL tittar nu på Continua-ramverket som en viktig komponent i en gemensam infrastruktur och hur vi kan samverka med de nordiska grannländerna. Hur ser nästa version av den nationella informationsstrukturen ut? (arkaden) (ppt-presentation) Ingela Strandh, Niklas Eklöf; Socialstyrelsen Socialstyrelsens arbete med utvecklingen av den nationella informationsstrukturen. Interoperabilitet Laglig Organiserad Semantisk Teknisk Hur mäter vi den semantiska interoperabiliteten? NIs befintliga modeller saknar juridiskt perspektiv, statistikperspektivet, koppling till termbanken... Projektet ska ta fram nio olika modeller, vidareutvecklande och sammanhängande modeller. Spårbarhet med samma syfte. Finns 70 föreskrifter som reglerar dokumentationskrav. Ett stort antal statistikregister att skicka in info till. Socialstyrelsens egna produkter/system Begreppsområdena går de igenom systematiskt. Vård- och omsorgstagare - patient - brukare terminologin. Modellerna som blir klara efterhand ska skickas ut. I december publiceras första modellen på Socialstyrelsens hemsida. Dokumentation en sak informationsutbyte en annan. Allt som dokumenteras ska inte behöva infoutbytas mellan tekniska system. Avslutande diskussion i Mässhallen Vad är innovation? Omsätta det till verklighet och inte bara ett projekt. Förnyelse och förändring. Innovation är inte tekniskt utan går på djupet t.ex. Samverkan,

5 Sida 5 (5) ledarskap och möjligheter. Alla är en del av innovation. T.ex. Testbäddar så vi kan fånga upp idéerna för vården. Skapa förutsättningar för att innovation kommer fram. Det kommer en rapport från svenskt näringsliv om ca 1 månad. Tar upp vad som ska ersättas? Det finns många mål i landet; medicinska mål, vikta upp patientens upplevelser. Det finns hinder för att främja innovation; man måste frigöra från entreprenörer (inte detaljstyra) Man kan kanske koppla ihop ersättningssystem. Premiera de inom vården för de som använder ny teknik och innovation. Belöna vårdgivare som nyttjar innovation/preventivt arbete (detta tycker vinnova). Främja innovationer/ersättningssystem: Individuell och de som verkligen behöver mer hjälp De som vill och kan kommer ta mer ansvar Hälsoekonomiska värdet att introducera ehälsa, smartaste tekniken, ökad samverkan. Kartlägga vad som fungerar/vad fungerar inte. Kartlägga hinder. Ersättningssystemen har en roll i de små innovationerna. Petra Griekspoor Berglund, koordinator Annika Aronsson, kommunikatör

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Vad betyder innovationer för vården? Innovationer är nya verktyg och arbetssätt som leder till att patienten får en bättre och säkrare vård, och som

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2014 Smer rapport 2014:2 Smer rapport 2014:2. Robotar och övervakning i vården av äldre etiska

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje ehälsa ehemtjänst i Norrtälje Förstudierapport Version 1.0 Sjukvårds- och omsorgskontoret Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets användning... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Referenser... 6 2 Sammanfattning...

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING

Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING Hela den här bilagan är en annons från Svenska Mässan MED MÄSSKARTA OCH HELA VITALISPROGRAMMET 22 24 APRIL 2015 OFFICIELL MÄSSTIDNING Journal på nätet får tummen upp Förut var många läkare kritiska till

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Konferensensprogram MVTe 2015

Konferensensprogram MVTe 2015 Konferensensprogram MVTe 2015 Keynote konferensens öppnande och inledande Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet Vi som vet mår bättre! Chatta med socialrådgivningen

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Utmaningar och möjligheter med digitala vård- och omsorgstjänster rapporterat 2014-12- 10 av SICS Swedish ICT Per-Olof Sjöberg Silas Olsson Claus Popp

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer