Kurskatalog. Enklare och snabbare kan det inte bli

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog. Enklare och snabbare kan det inte bli"

Transkript

1 Kurskatalog Enklare och snabbare kan det inte bli

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEDARSKAP... 3 ORGANISATIONSUTVECKLING... 3 PERSONLIG Utveckling... 3 GRUPPUTVECKLING... 3 ARBETSMILJÖ... 4 FRISKVÅRD... 4 SÄLJ... 4 MARKNADSFÖRING... 5 FÖRHANDLINGSTEKNIK... 5 KUNDSERVICE... 5 PROJEKTLEDNING... 5 PRESENTATIONSTEKNIK... 6 RETORIK... 6 PEDAGOGIK... 6 ENGELSKA... 6 ÖVRIGA SPRÅK... 6 MICROSOFT OFFICEPAKETET... 7 GRUNDLÄGGANDE DATA... 7 GRAFIK & DESIGN... 7 PROGRAMMERING.NET/JAVA/C/C MICROSOFT SERVER SYSTEMS... 8 CAD/CAM... 8 ÖVRIG DATA/IT... 8 TELEFONVÄXLAR... 8 EKONOMI... 9 JURIDIK... 9 KVALITET... 9 EL BRANDSKYDD FÖRVALTNING BYGG INDUSTRI SVETS & LÖDNING...11 NAVIGATION & LOGISTIK...11 RITNINGSLÄSNING...11 TRANSPORT...11 VÄGVERKETS KURSER TRUCK SJUKVÅRD

3 K URSKATEGORI: O RGANISATIONSUTVECKLING L E DARSKAP Ledarskap i praktiken Ledarskap i praktiken påbyggnad Ledarskap på distans Ledarskap UGL Ledarskap i en projektorganisation Ledarskap i praktiken Situationsanpassat ledarskap Den effektiva ledaren Chef och kollega Produktionssamordnare Framgångsrika PU-samtal Svåra samtal 2+ 6 dagar 2+ 4 dagar O RGANISATIONSUTVECKLING Bättre Internservice Elevrådsutveckling Styrelsearbete 1- P ERSONLIG Utveckling Personlig utveckling Tidsplanera och prioritera bättre Praktisk arbetseffektivisering Stresshantering Färglära Snabbläsning Retorik och det svenska språket Think out of the box Din betydelse för helheten timmar G RUPPUTVECKLING Konflikthantering i grupp Krishantering Teamutveckling Företagsfusionens framgång (teamutveckling) 3

4 K URSKATEGORI: A RBETSMILJÖ & F RISKVÅRD A RBETSMILJÖ Arbetsmiljöansvar Arbetsmiljöutbildning grund Systematiskt arbetsmiljöarbete Bättre Arbetsmiljö Arbetsmiljö i verkstad (icocyanater) Bättre Arbetsmiljö - översiktskurs F RISKVÅRD Ergonomi i arbetet Kost, motion och rörelse Klassisk Massage Rehabilitering på företaget 2, 2, dagar K URSKATEGORI: S ÄLJ, K UNDSERVICE, M ARKNADSFÖRING S ÄLJ Telemarketing Steg 1 Säljeffektivisering för fältsäljare Säljeffektivisering för innesäljare Säljledarutbildning Framgångsrik försäljning och effektiv kundvård Grundläggande försäljning Key Account Management Innesälj Aktiv merförsäljning i den moderna butiken Aktiv butik Säljeffektivisering för ordermottagare Säljeffektivitet och affärsmannaskap Train the Trainer i SPIN säljteknik Teknikern som säljare Offert, order och avtal Anbud och dess fällor Kalkylering, att sätta rätt pris Bättre självförtroende, bättre förhandlare Säljande offerter Konsten att bygga långsiktiga kundrelationer Mässträning Besöksbokning Att leda sambesök Offentlig upphandling Partnerskap 4 dagar 2+ 4 dagar 4

5 M ARKNADSFÖRING Marknadsföring grundkurs Marknadskommunikation Social Media som marknadsföring F Ö RHANDLINGSTEKNIK Förhandlingsteknik Argumentationsteknik K U NDSERVICE Telefonteknik - Kundkommunikation Call Center management Global kundservice Kundservice för utesäljare Kundservice för receptionister Utvecklande röstträning Kundservice retorik/språk Telefonväxelhantering och kundservice för övrig personal Kundservice för supportpersonal Kunden i fokus Telefonteknik och kundservice Kundservice för butikspersonal K URSKATEGORI: P ROJEKTLEDNING P ROJEKTLEDNING Projektledning grund Projektledning fortsättning (projektstyrning) Projektledning fortsättning (målstyrning) Projektorientering Riskhantering i projekt Affärsmannaskap och projektekonomi Effektiva projektrapporter Professionell projektbeställare Projektadministratören Projektkommunikatör Projektsimulering Ledarskap i en projektorganisation Microsoft Project grundkurs Microsoft Project fortsättning 4 dagar 5

6 K URSKATEGORI: P RESENTATIONSTEKNIK & P EDAGOGIK P RESENTATIONSTEKNIK Presentationsteknik Presentationsteknik för tekniker Microsoft PowerPoint och Presentationsteknik R ETORIK Konsten att skriva rätt, upplysande och träffande Retorik - Konsten att övertyga P EDAGOGIK Praktisk pedagogik och didaktik Konstruktion av pedagogiska e-learningkurser Teknikern som utbildare Samtalsmetodik Instruktion och handledning K URSKATEGORI: S PRÅK E NGELSKA Vardaglig affärs- och konversationsengelska Affärsengelska fortsättning Engelska i London Engelska 8 nivåer e-learning Teknisk engelska (anpassas) Teknisk engelska med inriktning mot El Engelska - Teknisk inriktning mot massa/pappersindustrin Att skriva tekniska rapporter på engelska Presentationsteknik på engelska Vardaglig affärs- och konversationsengelska 2000 tim 4 dagar 16 timmar Ö VRIGA SPRÅK Skriven affärssvenska för tekniker Tydliga rapporter och loggar Att skriva pedagogiska manualer Spanska, Franska, Tyska Italienska, Amerikanska 8 nivåer e-learning 2000 tim 6

7 K URSKATEGORI: D ATA M ICROSOFT O FFICEPAKETET Microsoft Excel grundkurs Microsoft Excel fortsättning Microsoft Excel för Ekonomer Microsoft Excel för Ekonomer fortsättning Microsoft Excel pedagogiska kalkyler Microsoft Finesser i Excel och Word Microsoft Word grundkurs Microsoft Word fortsättning Microsoft Access grundkurs Microsoft Access fortsättning Microsoft PowerPoint grundkurs Microsoft PowerPoint och Presentationsteknik Microsoft Outlook Grundkurs Microsoft Outlook Uppgradering. Microsoft Outlook Effektivisering Microsoft SharePoint för användare Microsoft SharePoint för Redaktörer/Administratörer Microsoft Project grundkurs Microsoft Project fortsättning ½ dag G RUNDLÄGGANDE DATA Allmän Datakunskap Skapa och underhålla en hemsida Social Media som marknadsföring Effektivisering av ditt Internetanvändande Dreamweaver Grundkurs Konstruktion av pedagogiska webbsidor G RAFIK & D ESIGN Adobe PhotoShop grundkurs mot tryck Adobe PhotoShop grundkurs mot webb Adobe PhotoShop fördjupning Adobe InDesign Fortsättningskurs Adobe InDesign Grundkurs Adobe Flash - Grundkurs Adobe Flash - Fortsättningskurs Quark express fortsättning (intensiv) 7

8 P ROGRAMMERING Programming in C#.NET Advanced C# and.net Framework Programming in VB.NET Programming in ADO.NET Developing Web Applications in.net Customizing/Developing in SharePoint BizTalk Developer Immersion Windows Presentation Foundation Introduktion till jquery & Ajax Kom igång med HTML5 och CSS3 HTML5 Programming SQL Optimera Söksträngar och Databasfrågor Kom igång med Agil systemutveckling (Scrum/Lean) Hands On Agile (Påbyggnad) Java Grundläggande Programmering Effective Java Hands On (Intensiv) Java Swing Grafiska Användargränssnitt Objektorienterad Systemarkitektur med UML C++ Utveckling - Introduktion Avancerad C++ Utveckling Ethernet for SystemDevelopers (C/C++) MICROSOFT SERVER SYSTEMS Microsoft Windows Overview (Operativsystem Generell) Configuring, Managing and Maintaining Windows Server Configuring, Managing and Maintaining Active Directory Configuring, Managing and Maintaining SQL Server Configuring, Managing and Maintaining Exchange Server High Availability in Exchange Server CAD/CAM AutoCAD Grundkurs AutoCad fortsättning del 2 AutoCad fortsättning del 1 AutoCAD LT grundläggande Microstation 2D Point Office Arkitekt grund AutoCAD Effektivitet (fortsättning) T ELEFONVÄXLAR MD 110 Användarutbildning för Mobile Extension Fenix telefonistutbildning IP Office Användarutbildning Telia Centrex Telefonistutbildning MD 110 Telefonistutbildning OPI / Dialog 3214 Meridian OTM Billing Meridian OTM (Optivity Telephony Manager) Meridian 1 systemadministration, mail samt ACD Meridian Telefonistutbildning Meridian Användarutbildning 1/2 dag 1/2 dag 1-8

9 K URSKATEGORI: E KONOMI & J URIDIK E KONOMI Bokföring och redovisning, grundkurs Ekonomi för icke ekonomer Inköp grundkurs Att få betalt - kursen som ökar din lönsamhet Grundläggande ekonomistyrning Företagsekonomi för ägare och chefer Löneadministration Bokföring fortsättningskurs Praktisk personalekonomi Koncernredovisning Ekonomi för assistenter Butiksekonomi för ägare och chefer Produktionsekonomi J URIDIK Entreprenadjuridik grundläggande Entreprenadjuridik AB 04 Entreprenadjuridik ABS 05 Entreprenadjuridik fortsättning Kommersiell kontraktsjuridik K URSKATEGORI: K VALITET K VALITET 8D problemlösning FMEA, feleffektsanalys Förbränningsteknikens grunder CE-märkning för maskindirektivet Industriell lackering och färgsystem Införande och ansvar av ISO 14001/EMAS med handledning Utveckling & underhåll av kvalitetsledningssystem Miljöutbildning och kvalitetsarbete Allmän miljökunskap och ISO 14001/ EMAS Integrering och planering av ISO och EMAS Införande och förnyande av kvalitetsledningssystem Praktiskt kvalitets- och förbättringsarbete Översiktskurs för miljö- och kvalitetsledning Kvalitetskunskap för kvalitetsansvarig enl. PBL 2-1/2 dag 2,5 timmar Varierande 9

10 K URSKATEGORI: E L, B YGG & F ÖRVALTNING E L Ekonomi för icke ekonomer i elbranschen Elsäkerhet vid röjning i icke trädsäkra ledningsgator ElproCAD grund Arbete med spänning Avdelning C Grund + ESA 05 Registrering av interna telenät Arbete med spänning repetition Nya starkströmsföreskrifter och högspänningsstandarden Avdelning A + Kontroll före idrifttagning Livräddning vid elskada 1- B RANDSKYDD Föreståndare för brandfarliga varor Allmän brandkunskap och släckteknik Brandfarliga varor - grundutbildning Intern brandskyddskontrollant F ÖRVALTNING Säkerhet på lekplatser Lokalvård grundläggande Fastighetsförvaltning Lokalvård - Yrkesbevis Fastighetsskötare mot El Certifieringskurs - besiktningsman, lekredskap Städteknik och golvvård 10 dagar B YGG Utbildningsbok för byggkranförare Allmän utbildning om ställningar Ställningsbyggnad Nivå A 2 veckor 10

11 K URSKATEGORI: I NDUSTRI & T RANSPORT I N DUSTRI CNC-programmering, fortsättning Härdplastutbildning CNC-programmering, grund Smörjteknik - tribologi och smörjsystem Sanering av PCB-haltiga fogar Kemikaliehantering Praktisk plastkonstruktion med formsprutning Hydraulik grundkurs Skärteknisk bearbetning, grundkurs Styr- och reglerteknik för driftspersonal TPU/TPM, introduktion Motorsågskörkort - Klass A - B Motorsågskörkort - Klass C Travers för hängkabel 1/2 dag S VETS & L ÖDNING Europasvetsare - MIG/MAG (EWF) Svetsning MIG/MAG grundkurs Mjuklödningsutbildning (FSD-5115) dagar N AVIGATION & L OGISTIK GPS introduktion och inspiration Fartygsbefälexamen klass VIII 2 Logistik 1/2 dag helger 6 dagar R ITNINGSLÄSNING Ritningsläsning, introduktion Ritningsläsning, fördjupning T RANSPORT Nya ADR regelverket 2005 Förarbevis för Hägglund Bandvagn 206 ADR Repetition grund Ecodriving för tunga fordon ADR Tanktransporter ADR paket: Grund + Tank + Klass 1 ADR Klass 1 (Explosiva ämnen) ADR Klass 7 (Radioaktiva ämen) ADR Grundutbildning (Styckegods) ADR 1.3 utbildning Truckförarutbildning A-kortet 1, 1, 11

12 V ÄGVERKETS KURSER Nya ADR regelverket 2005 Trafiksäkerhet på väg Vaktutbildning Säkerhet på väg (Arbete på väg) Utmärkningsansvarig trafikanordningar Miljö på väg Arbete på väg grundkurs Hjälp på väg T RUCK Hjullastare gods fortsättning Hjullastare gods grund Truckförarutbildning B-kortet Truckförarutbildning C1-kortet 3-3- Varierande K URSKATEGORI: S JUKVÅRD S JUKVÅRD Hjärt och Lungräddning (HLR) HLR & LABC Läge, Andning, Blödning, Chock (LABC) Att vara den Värdeskapande kompetenspartnern i kundens långsiktiga utveckling Snabbtryckeriet Alpha Competence AB Tomasgårdsvägen 19, Alingsås Tel

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information Innehåll Allmän information... 4

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Stockholm

ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Stockholm ATT BLI SMARTARE ÄR INTE SÅ DUMT Kursprogram våren 2014 Stockholm mer information och anmälan 08-789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm 1 4 8 23 Ekonomi Marknadsföring Juridik Data It Konst

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Skapa din framtid! Innehållsförteckning Utbildningar inom försäljning IT-Säljare 8 Kvalificerad Säljare/Key Account Manager 9 Internationell Säljare/Marknadsförare 10 Key Account Manager 11 Utbildningar

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN

Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN VÄLKOMMEN Är du redo för nästa steg? 2 IAD Svenska AB +46 (0)8-714 03 90 www.iad.se För mer info, Information om plats, datum och pris

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har sedan

Läs mer

Tiodubbling! DIREKT Sökning i Startfältet ger alla direktsupport till K3. av Klickportalen K3. Office 2007!

Tiodubbling! DIREKT Sökning i Startfältet ger alla direktsupport till K3. av Klickportalen K3. Office 2007! INTERAKTIVA E-KURSER TEL. 08-667 4980 WWW.KLICKDATA.SE Tiodubbling! av Klickportalen K3 Personalchefen som gav rättvis fördelning och sänkta kostnader med Klick Sitelicens Lär dig Admin A3 Eget kursmaterial

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 CV Curriculum Vitae Björn Trollsfjord Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 Personuppgifter Förnamn Efternamn Björn Arnold Severin Trollsfjord Kön Man Födelsedatum

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

Kurskatalog våren 2015

Kurskatalog våren 2015 Nummer 1 2015 KURSKATALOG OCH NYHETER Kurskatalog våren 2015 #Digitalimera Någon borde göra något! Ålands populäraste guide utkommer i maj 2015 SVENSKA AKTIVITETER OCH EVENEMANG 2014 KONFERERA, MINGLA

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT LÄROMEDEL 2010 DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT Under de mer än 20 år som Docendo har utvecklat läromedel för datoranvändning, har vi kunnat se hur datorns roll i samhället förändrats

Läs mer

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis!

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis! annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Oktober 2008 E-Learning Vad är e-learning? Läs mer på sid 4. Företagsutbilda rätt på webben Läs mer på sid 8 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

KURSKATALOG VT- 2013

KURSKATALOG VT- 2013 KURSKATALOG VT- 2013 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer Företagsekonomi för hotell-

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Kurser och konferenser Våren 2015

Kurser och konferenser Våren 2015 Drygt 60 olika kurser Kurser och konferenser Våren 2015 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer