Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla"

Transkript

1 Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015

2 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi... 6 Svenska som andraspråk I... 7 Svenska som andraspråk II... 7 Tekniskt basår... 8 Ämneslärarprogrammet... 9 Ämneslärarprogrammet forts Att skriva för webben och interaktiva medier...11 Affärsengelska I...11 Det mångkulturella klassrummet Engelska A1, nätkurs Engelska B1, nätkurs Engelska för lärare i skolans tidiga år (distans) I Engelska för lärare i skolans tidiga år (distans) II Digital fotografering och bildbehandling Förberedande kurs i matematik Genuspedagogik och lärande I Historia...17 HR-arbete i teori och praktik...17 Hållbart familjeskogsbruk I Hållbart familjeskogsbruk II Hälsopedagogik Hälso- och personalekonomi Juridisk översiktskurs Kost vid träning Miljöpsykologi, etik och kommunikation Ledarskap och ledarskapsutveckling A Projektledning I Sensorik - kunskap om våra sinnen Spanska Språkvård och hjälpmedel Tillämpad IT i skolan Unga, sex och internet Viktiga datum Studievägledning

3 Yrkeshögskola Lärcenterbaserade program När du läser lärcenterbaserade program ska du komma till Ronneby Kunskapskälla vid ett antal obligatoriska tillfällen för att följa undervisningen via telebild. Medicinsk sekreterare 400 YH-poäng Utbildningen till Medicinsk sekreterare omfattar 400 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen bedrivs i Nyköping, Eskilstuna och Ronneby. Du kan önska studieort och vi tillgodoser ditt önskemål i mån av plats. Platserna kommer att fördelas mellan orterna enligt följande: Nyköping max 15, Eskilstuna max 20, Ronneby max 12. Utbildningen innehåller schemalagda föreläsningar, praktik (LIA), självständigt arbete och grupparbete. Kommunikationen mellan grupperna sker med hjälp av modern teknik. Gemensamma lektioner genomförs via videolänk med handledare eller föreläsare på plats i Nyköping. LIA - Lärande i arbete LIA eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör cirka en fjärdedel av utbildningstiden och är fördelad över fyra terminer. Praktiken förläggs i första hand inom privat och offentlig hälso- och sjukvård. LIA ger dig möjligheter att bygga ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter din examen och öppnar vägen in på arbetsmarknaden. Programinformation Start: HT 2015 Studietakt: 100 % Sista anmälningsdag: 15 maj 2015 Anmälan: För mer info: Se ovan Campus Nyköping, Undervisningen sker via telebild på plats i Nyköping, Eskilstuna och Ronneby. Behörighet Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du: 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Särskilda förkunskaper För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen till medicinsk sekreterare krävs också att du har kunskaper motsvarande: Godkänt webbprov (som testar kunskaper* i svenska, engelska, och datorkunskap). Observera att provet är obligatoriskt. Datum för provet kommer att publiceras på den här sidan medicinsk-sekreterare/behorighet-och-ansokan/ webbprov/ * Godkänt prov motsvarar kunskapsnivå svenska B/svenska 2/SAS B/SAS 2 respektive engelska B/engelska 6 respektive datorkunskap/programhantering/information och kommunikation. 3

4 Universitet och högskolor Lärcenterbaserade kurser När du läser lärcenterbaserade kurser ska du komma till Ronneby Kunskapskälla för att följa undervisningen via telebild. Bättre Lean för service & tjänster För effektivare tjänster och administration Denna kurs riktar sig till medarbetare på alla nivåer, men får bäst genomslagskraft på företaget om personer i ledande funktioner ingår i deltagargruppen. Lean i tjänstesektorn Länge var produktion i fokus då förbättringsarbete bedrevs med hjälp av Toyotas produktionsfilosofi oftast benämnd Lean produktion. De senaste 10 åren har emellertid allt fler upptäckt att kraften i Lean också gäller för stödprocesser och administration i tillverkande företag (industrier), i offentlig sektor (kommuner, landsting och statlig verksamhet), i servicebranschen (hotell, restaurang och butik) och för medarbetare från tjänsteproducerande företag. Grundprinciperna är desamma men metoder och verktyg skiljer sig delvis åt från Lean produktion. Några frågor som får sina svar under kursen Vad är den grundläggande filosofin bakom Lean administration, service och tjänster? Hur använder vi de grundläggande verktyg som ger en effektivare tjänsteproduktion? Hur eliminerar vi de aktiviteter som inte är värdehöjande och hur minskar vi aktiviteters ledtider i vår egen organisation? Hur kan vi, inom offentlig sektor, värdera och tillfredsställa kundönskemål inom ramen för uppdraget? Hur kan vi, inom företagsmässig verksamhet, reagera snabbare på nya interna och externa kundbehov? Studieort: Ronneby Studietakt: 25 % Kursperiod: vecka 35 50, 2015 Kurstid: tisdagar kl Anmälningsdagar: april 2015 Anmälningskod: Kommer att anges på webbplatsen kunskapskallan För avgiftsfria platser krävs grundläggande behörighet Högskolan i Borås, Malin Petersson är studievägledare på Kunskapskällan och kan hjälpa dig med din ansökan till kursen. Kontakta Malin antingen via tel eller mejl Det finns två olika sätt att bli deltagare i kursen 1. En kostnadsfri högskolekurs. Det finns varje år ett antal avgiftsfria platser. 2. En uppdragsutbildning. Det finns möjlighet för företag att köpa vidareutbildning för sina medarbetare. Ansökan till avgiftsfria kursplatser gör du via Ansök mellan 10 och 15 april Har du frågor om betalplatser är du välkommen att kontakta Erica Hallberg, tel eller via mejl 4

5 Bättre Produktion För dig som arbetar med produktion Högskolekursen riktar sig till ledningsgrupp, produktions- och kvalitetsansvariga, produktionsledare och förmän i tillverkande företag. Bäst effekt får kursen då en grupp medarbetare går tillsammans och när några i gruppen dessutom tillhör företagets ledningsgrupp brukar förbättringsarbetet få riktig fart. Bättre Produktion ges under hösten och därefter ges företag möjlighet att delta i Bättre Produktion 2, 3, 4, 5... men då i någon form av uppdragsutbildning. Kursen utgår från Toyota Production System och vi studerar mycket praktiskt kundvärde, hur kundvärde byggs upp, slöseri i värdeflödeskedjan, efterfrågestyrd produktion och hur ett systematiskt förbättringsarbete kan införas. Ledningens viktiga roll diskuteras. Inlämningsuppgifter under kursen hjälper deltagarna att omsätta kunskaperna i direkta besparingar under kursens gång. Det finns två olika sätt att bli deltagare i kursen 1. En kostnadsfri högskolekurs. Det finns varje år ett antal avgiftsfria platser. 2. En uppdragsutbildning. Det finns möjlighet för företag att köpa vidareutbildning för sina medarbetare. Ansökan till avgiftsfria kursplatser gör du via Ansök mellan 10 och 15 april Studieort: Ronneby Studietakt: 25 % Kursperiod: vecka 36 51, 2015 Kurstid: onsdagar kl Anmälningsdagar: april 2015 Anmälningskod: Kommer att anges på webbplatsen kunskapskallan För avgiftsfria platser krävs grundläggande behörighet Högskolan i Borås, Har du frågor om betalplatser är du välkommen att kontakta Erica Hallberg på tel eller vi mejl till Malin Petersson är studievägledare på Kunskapskällan och kan hjälpa dig med din ansökan till kursen. Kontakta Malin antingen via tel eller mejl Upplägget på kursen är kanon! En timmes föreläsning och sen grupparbete passar mig perfekt. Upplägget med videokonferens var jättebra, det är inte alls främmande för mig. Har du haft nytta av kursen i ditt arbete? Absolut, man får nya tankesätt och en kick att dra igång nya projekt. Jag tror att detta är något man kan tillämpa hela livet. Jag har arbetat mycket med ekonomi och behövde produktions- och metoddelen. Jörgen Wendel, Södra Interiör har deltagit i kursen BÄTTRE PRODUKTION 5

6 Pedagogik I 30 högskolepoäng Kursen vänder sig till den som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor. Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv. Frågor som behandlas är exempelvis varför vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer. Kursinnehåll Pedagogik och samhälle, 7,5 hp Lärande, undervisning och bildning, 7,5 hp Pedagogikens vetenskapliga grunder, 7,5 hp Leda, handleda och utvärdera, 7,5 hp Studieort: Ronneby Kursperiod: vecka 34, vecka 23, 2016 Kurstid: torsdagar kl Anmälningskod: HJ Kurskod: LP1G14 Högskolan i Jönköping, Psykologi 30 högskolepoäng Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi. Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs av intresse för dig. Kursinnehåll Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp Allmän psykologi, 7,5 hp Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp Studieort: Ronneby Kursperiod: vecka 34, vecka 23, 2016 Kurstid: tisdagar Anmälningskod: HJ Kurskod: LPYA17 Grundläggande behörighet Högskolan i Jönköping, 6

7 Svenska som andraspråk I 30 högskolepoäng Kursen avser att ge grundläggande kunskaper för undervisning i ämnet Svenska som andraspråk i skolan eller för annan verksamhet. De fyra delkurserna ska ge insikter i personer med migrationsbakgrund och etniska minoriteters språkliga och sociala situation, kunskaper om villkoren för utvecklingen av ett andraspråk under olika betingelser, om svenskans språkstruktur i ett kontrastivt perspektiv samt i didaktik inriktad på andraspråksundervisning. Internetbaserad distansundervisning/telebild. Dator med uppkoppling krävs. Kursen bygger på sammankomster på Ronneby Kunskapskälla, samt 3 obligatoriska träffar i Karlstad. Studieort: Ronneby Kursperiod: vecka 35, vecka 23, 2016 Kurstid: dagtid Anmälningskod: KAU Kurskod: S2GA01 Karlstads universitet, Svenska som andraspråk II 30 högskolepoäng Kursen ska ge en fördjupning och en breddning av de kunskaper som givits i Svenska som andraspråk, 1-30 hp. Den ska ge insikter i språkutveckling och lärande på ett andraspråk, kunskaper om skönlitteratur och insikter i hur den kan användas i andraspråksundervisningen. Kursen ska också ge fördjupad kunskap om svenskans struktur på olika språkliga nivåer i ett tvärspråkligt perspektiv, kunskaper om aktuella andraspråksinlärningsteorier samt fördjupad förmåga att analysera, förstå och aktivt stödja språkutveckling. Internetbaserad distansundervisning/telebild Dator med uppkoppling krävs. Kursen bygger på sammankomster på Ronneby Kunskapskälla, samt 4 obligatoriska träffar i Karlstad. Studieort: Ronneby Kursperiod: vecka 35, vecka 23, 2016 Svenska som andraspråk 1-30 hp. Anmälningskod: KAU Kurskod: S2GB01 Karlstads universitet, 7

8 Universitet och högskolor Nätbaserade program När du läser nätbaserade program kan du följa dessa på Ronneby Kunskapskälla eller hemma vid din egen dator. Vissa program har obligatoriska träffar på studieorten. På antagning.se hittar du flera intressanta distansprogram. Tekniskt basår 60 högskolepoäng Tekniskt basår är en förberedande utbildning för dig som till exempel vill studera ett ingenjörsprogram men som saknar behörighet. Här kompletterar du din behörighet inom matematik, fysik och kemi, som läses parallellt under större delen av läsåret. När studierna är avklarade och godkända är du garanterad en plats på något av Högskolan i Jönköpings ingenjörsprogram. Programmet går på helfart, vilket innebär en arbetsinsats om minst 40 timmar i veckan. Tekniskt basår kan antingen läsas i Jönköping eller på distans. Internetbaserad distansundervisning. Laborationer i kemi och fysik genomförs vid 2-3 obligatoriska helgträffar per termin. Träffarna är förlagda till Tekniska Högskolan i Jönköping. 8 Kursstart: HT 2015, Period 1 Studietakt: 100 % Anmälningskod: HJ Grundläggande behörighet samt Matematik B. Eller: Matematik 2a/2b/2c. Högskolan i Jönköping,

9 Ämneslärarprogrammet 300/330 högskolepoäng Samtliga ämnen, fysik undantaget går att söka som ingångsämne. Ämneslärarprogrammet erbjuds både som campus och distans där studieformerna blandas och samläsning sker, det kallas för blended learning. Distansutbildningen sker på heltid och dagtid med schemalagd undervisning över internet med 3-4 obligatoriska träffar per termin i Karlstad. Arbetsmarknad Utbildade lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Enligt prognoser varierar efterfrågan beroende på ämneskombination. Störst är bristen på lärare inom naturvetenskap och språk. Utbildning Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan omfattar studier i två ämnen, ett ämne som läses upp till 120 högskolepoäng (hp) i kombination med ett ytterligare ämne som läses upp till 90 hp. Svenska och samhällskunskap omfattar alltid 120 hp. Ämnena teknik, spanska och idrott (idrott kan inte läsas på distans) kan endast läsas upp till 90 hp även om det är ett valt ingångsämne. Övriga ingångsämnen läses som regel upp till 120 hp. Programmet inleds med studier inom valt ingångsämne. Därefter studeras generella perspektiv på läraryrket och skolan. Under resten av utbildningen varvas generella perspektiv och ämnesstudier inom det andra ämnet som ingår i vald kombination. Möjliga ämneskombinationer hittar du på Karlstads universitet erbjuder verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kommuner med vilka de har avtal (se Observera att universitet inte kan garantera VFU-plats utanför sina avtalsområden (www.kau.se/lararutbildningen/vfu/vfu-placering/avtalskommuner). Examen och vidare studier Utbildningen leder fram till en lärarexamen på avancerad nivå. Examensbeviset visar vilka kurser du läst. En lärarexamen på avancerad nivå ger dig möjlighet att söka forskarutbildning. Du kan även söka utbildning på avancerad nivå till speciallärare. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs. Kontakt med arbetslivet Dina teoretiska studier varvas med VFU. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. Du kommer även att möta yrkesverksamma lärare som undervisar i kurserna på universitetet. Programinformation Start: HT 2015, period 1 Studietakt: 100 % Förkunskapskraven varierar mellan olika ämnen. Läs vidare på Karlstadsuniversitet, För dig som vill undervisa i gymnasieskolan erbjuder Karlstads universitet följande ämnen på distans: Historia Samhällskunskap Geografi Religionskunskap Svenska Engelska Spanska Matematik Biologi Kemi Fysik Naturkunskap Teknik Studiegång Läs hela studiegången på Förkunnskaper Förkunskapskraven varierar mellan olika ämnen. Läs vidare på 9

10 Ämneslärarprogrammet forts. Blended learning Karlstads universitet tillämpar blended learning. Någon etablerad svensk översättning till blended learning finns inte, men begreppet innebär en blandning av lärmiljöer: En kombination av olika medier för lärande. En kombination av olika metoder för lärande. En kombination av nätbaserat lärande och lärande ansikte mot ansikte (campusundervisning). Läs mer om undervisningsformen. Internetbaserad distansundervisning. Studenter bör ha tillgång till dator med fast bredbandsuppkoppling, samt headset och webbkamera med USB-anslutning. Biologi (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Engelska (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Geografi (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Historia (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Kemi (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Matematik (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Matematik - Fysik (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Naturkunskap (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Religion (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Samhällskunskap (330 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Spanska (330 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Svenska (330 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Teknik (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) 10

11 Nätbaserade kurser När du läser nätbaserade kurser kan du följa dessa på Ronneby Kunskapskälla eller hemma vid din egen dator. Vissa kurser har obligatoriska träffar på studieorten. På antagning.se hittar du flera intressanta distanskurser. Att skriva för webben och interaktiva medier Webben och andra interaktiva medier är det snabbast växande massmediet sedan mitten av 1990-talet men detta unga och dynamiska medium ställer särskilda krav, inte minst på texten. Inom kursen ges konkreta och praktiska såväl som teoretiska kunskaper om de nya medierna och skrivandet. Kursen går även igenom internets många övriga dimensioner (video, multimedia, webb 2.0 etc.) och innehåller skriv- och analysövningar. Kursen ges på distans och förutsätter att du har tillgång till dator och internet. Internetbaserad distansundervisning. Undervisningen sker till stor del via högskolans distansverktyg. Inga obligatoriska träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning som behövs för att studera på distans. Kursstart: vecka 36, 2015 Anmälningskod: SH Kurskod:1081ME Högskolan i Halmstad, Affärsengelska I Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om skriftlig affärskommunikation i engelska och träning i skriftlig språkfärdighet inom olika affärsområden. Kursen behandlar bland annat engelska affärsbrev och formalia, grundläggande affärstermer (båda för den privata och offentliga sektorn). Den ger även en introduktion till affärsrapportskrivningar. Kursen ges på distans. Undervisningsspråk Undervisning bedrivs på engelska och svenska. Internetbaserad distansundervisning. Inga träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursstart: HT 2015, period 1 Studietakt: 25 % Anmälningskod: HH Kurskod: EN2001/16 Grundläggande behörighet + Engelska B (områdesbehörighet 2). Eller: Grundläggande behörighet (enligt Gy2011). Högskolan i Halmstad, 11

12 Det mångkulturella klassrummet Kursen behandlar sociala och kulturella processer som sker mellan elever och mellan elever och lärare i skolans vardag. Begrepp som kön, klass, etnicitet, sexualitet och religion används för att ge kunskap om hur inkludering och exkludering, över- och underordning, skapas och återskapas i skolans sociala liv, vilket får konsekvenser för lärande och undervisning. Internetbaserad distansundervisning. Inga träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 02, 2016 Studietakt: 25 % Anmälningskod: UMU Umeå universitet, Engelska A1, nätkurs 15 högskolepoäng Denna kurs är helt nätbaserad (alltså inga fysiska träffar på campus) och är inriktad på grundläggande litteraturanalys, grundläggande syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan, analys och diskussion kring kulturbaserade texter inom valda teman. Tillsammans med nätkursen Engelska A2, internetbaserad kurs, ger den samma behörighet som Engelska A, 30 hp, allmän inriktning. Det spelar ingen roll i vilken ordning dessa två kurser läses. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 02, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 1EN050 Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) Umeå universitet, 12

13 Engelska B1, nätkurs 15 högskolepoäng Denna kurs är helt nätbaserad (alltså inga fysiska träffar på campus) och är inriktad på fördjupad analys av litterära texter, fördjupade studier i språkvetenskap med fokus på det engelska språkets struktur samt grundläggande studier av det engelska språkets historia. Tillsammans med nätkursen Engelska B2, ger den samma behörighet som Engelska B, 30 hp, allmän inriktning. Det spelar ingen roll i vilken ordning dessa två kurser läses. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. Undervisningen är helt nätbaserad. All kommunikation sker via kursens lärplattform. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 02, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 1EN052 Univ: Lägst 22,5 hp på Engelska A med allmän inriktning, eller motsvarande. Umeå universitet, Engelska för lärare i skolans tidiga år (distans) I 15 högskolepoäng Kursen syftar till att deltagarna ska fördjupa sina insikter om barns lärande och språkutveckling och vidare utveckla sitt språkdidaktiska tänkande utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Dessutom syftar kursen till fördjupade kunskaper om internationalisering, kultur, litteratur och ämnesintegrering i språkundervisningen samt metodiska verktyg för det kommunikativa språkklassrummet. Kursen kan läsas enskilt eller parallellt med 1EN132. Kursen ges helt på distans, utan fysiska träffar vid lärosätet. I stället träffas studenter och lärare via den digitala plattformen Moodle och kommunikationsverktyget Adobe Connect. Det krävs därför att kursdeltagarna har tillgång till dator med snabb internetuppkoppling samt headset med mikrofon. Kursperiod: vecka 36, vecka 22, 2016 Studietakt: 25 % Anmälningskod: LNU Kurskod: 1EN131 Linnéuniversitetet, Under kursens gång ingår ett antal seminarier online (som inte är obligatoriska) men som ger dig som student möjligheten att kommunicera live med lärare och andra studenter på kursen. Seminarierna spelas in så att du har möjlighet att följa med i kursen utan att delta vid träffarna online. Schema för seminarierna är tillgängligt vid kursstart. Linnéuniversitetet utfärdar inga behörigheter eller legitimationer. Man har dock anpassat kursen så att den liknar de kurser som ges inom ordinarie lärarprogram. Frågor kring behörighet eller lärarlegitimation ställs till Skolverket. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrustning som behövs för att studera på distans. 13

14 Engelska för lärare i skolans tidiga år (distans) II 15 högskolepoäng Kursen syftar till att deltagarna ska fördjupa sina insikter om barns lärande och språkutveckling och vidare utveckla sitt språkdidaktiska tänkande utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Dessutom syftar kursen till fördjupade språkfärdighetskunskaper och kunskaper om språkutveckling och om hur det engelska språket ser ut och används idag. Kursen kan läsas enskilt eller parallellt med 1EN131. Kursen ges helt på distans, utan fysiska träffar vid lärosätet. I stället träffas studenter och lärare via den digitala plattformen Moodle och kommunikationsverktyget Adobe Connect. Det krävs därför att kursdeltagarna har tillgång till dator med snabb internetuppkoppling samt headset med mikrofon. Under kursens gång ingår ett antal seminarier online (som inte är obligatoriska) men som ger dig som student möjligheten att kommunicera live med lärare och andra studenter på kursen. Seminarierna spelas in så att du har möjlighet att följa med i kursen utan att delta vid träffarna online. Schema för seminarierna är tillgängligt vid kursstart. Linnéuniversitetet utfärdar inga behörigheter eller legitimationer. Man har dock anpassat kursen så att den liknar de kurser som ges inom ordinarie lärarprogram. Frågor kring behörighet eller lärarlegitimation ställs till Skolverket. 14 Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 22, 2016 Studietakt: 25 % Anmälningskod: LNU Kurskod: 1EN132 Linnéuniversitetet,

15 Digital fotografering och bildbehandling Kursens introducerar tekniker för fotografering, redigering, utskrift och webbpresentation av digitala fotografier. I kursens första del behandlas såväl den tekniska som den estetiska basen för digital fotografering och datorbaserad bildredigering. Praktiska uppgifter med fotografering, redigering och presentation av fotografiska bilder genomförs i kursens andra del. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. Undervisningens upplägg Kursen är nätbaserad. All information och redovisning sker via Internet. Kontakten mellan student och handledare sker via e-post och konferenssystem. På hemsidorna ges en genomgång av teorin. Där finns också arbetsuppgifter och lämpliga litteraturanvisningar samt anvisningar för laborationer och övningar. Kursperiod: vecka 44, 2015 vecka 02, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 5EL069 Umeå universitet, Förberedande kurs i matematik Kursen vänder sig till dig som vill fräscha upp och fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen är en överbryggning från gymnasiet in i högskolan. Materialet presenteras på ett sätt som är mer likt högskolematematik än gymnasiematematik och vi rekommenderar dig att läsa kursen även om du haft lätt för gymnasiematematiken. Kursen ger behörighet att läsa MM2001 Matematik I, 30hp vid Stockholms universitet. Internetbaserad distans. Inga obligatoriska sammankomster. Kursstart: HT 2015, Period 1 Studietakt: 25 % Anmälningskod: SU Kurskod: MM1003 Grundläggande behörighet och Matematik C eller Matematik 3b alternativt Matematik 3c från gymnasiet. Stockholms universitet, 15

16 Genuspedagogik och lärande I 15 högskolepoäng Kursens syfte är att öka deltagarnas kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta medvetet, genuspedagogiskt i den pedagogiska praktiken inom skola och/eller annan verksamhet. Kursen skall därför synliggöra hur faktorer som social bakgrund, kön, ålder och etnicitet påverkar undervisnings- och/eller arbetssituationen i relation till interaktiva medier och lärandemiljöer. Mot denna bakgrund skall deltagarna utveckla förståelse för centrala begrepp och teorier inom det genusvetenskapliga området. Föreställningar om kvinnlighet och manlighet i olika sociala och kulturella sammanhang relateras till maktdimensioner som etnicitet, klass och ålder. Genuspedagogik och lärande I fokuserar huvudsakligen på svenska förhållanden. Konkreta metoder för att bearbeta genusrelaterad problematik i den pedagogiska praktiken inom undervisning och/eller annan verksamhet, utvecklas. I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt som ett redskap för social förändring. Internetbaserad distansundervisning. Inga träffar. Undervisningens upplägg Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Under kursen används en nätbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursdeltagarna skall ha tillgång till internetansluten dator. Kursen genomförs med stöd av fri programvara. 16 Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 2, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 2IT017 Umeå universitet,

17 Historia 30 högskolepoäng Vad historia är kan tyckas självklart: det som hänt i det förflutna. Men historia på högskolan handlar inte bara om vad som hände i det förflutna utan också om varför det hände och vilka konsekvenser det fick. Att andra världskriget bröt ut i september 1939 är ett enkelt och oomtvistligt faktum. Men vilka var orsakerna? Berodde det på Hitlers personlighet? På fredsvillkoren efter första världskriget? På Väst- och Centraleuropas syn på det kommunistiska Sovjetunionen? På allt detta och i så fall i vilken rangordning? Några enkla svar finns inte. Undervisningsspråk Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursstart: HT 2015, period 1 Studietakt: 100 % Kurstid: bandade tider Anmälningskod: HH Kurskod: HI1002/17 Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Högskolan i Halmstad, HR-arbete i teori och praktik 15 högskolepoäng I kursen behandlas HR-arbete (Human Resource Management) nationellt och internationellt. I kursen behandlas även personalstrategiska utmaningar för organisationer ur ett förändringsperspektiv. Ett särskilt fokus ligger här på strategiskt personalarbete och lärande (i) organisationer. I kursen problematiseras även HR-funktionens arbete med mångfaldsfrågor i vid mening. Internetbaserad distansundervisning. Inga träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 02, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 2PE022 Umeå universitet, 17

18 Hållbart familjeskogsbruk I Skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter kräver kunskap i både skogsvård och skogshushållning. Kursen Hållbart familjeskogsbruk I introducerar grunderna i skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter. I kursen lär du dig bl.a. om skogsekologi, skogsuppskattning och försäljning av timmer. Hållbart familjeskogsbruk är en utpräglad distansutbildning, vilket innebär att du sköter den största delen av kunskapsinhämtningen hemifrån vid tider som passar dig. Det kommer även att vara några föreläsningar vid Linnéuniversitet i Växjö, där det i vissa fall kommer vara möjligt att delta hemifrån via internet. Det kommer även finnas möjlighet att delta på 2-3 träffar med studiebesök och exkursioner på olika platser i landet. Träffarna är vanligen förlagda till fredagar och lördagar och omfattar en till två dagar vardera. Kursen omfattar 7,5 hp och kan antingen läsas på halvfart eller kvartsfart. Kursperiod: vecka 36-44, 2015 (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut) Anmälningskod: LNU Kurskod: 1TS152 Linnéuniversitetet, Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 2, 2016 Studietakt: 25 % (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut) Anmälningskod: LNU Kurskod: 1TS152 Linnéuniversitetet, 18

19 Hållbart familjeskogsbruk II Skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter kräver kunskap i både skogsvård och skogshushållning. Kursen i Hållbart familjeskogsbruk II är en fortsättning på kursen Hållbart familjeskogsbruk I. I kursen lär du dig bl.a. om skogsskötsel, skogsproduktion, skogsekonomi och skogsteknik. Hållbart familjeskogsbruk är en utpräglad distansutbildning, vilket innebär att du sköter den största delen av kunskapsinhämtningen hemifrån vid tider som passar dig. Det kommer även att vara några föreläsningar vid Linnéuniversitet i Växjö, där det i vissa fall kommer vara möjligt att delta hemifrån via internet. Det kommer även finnas möjlighet att delta på 2-3 träffar med studiebesök och exkursioner på olika platser i landet. Träffarna är vanligen förlagda till fredagar och lördagar och omfattar en till två dagar vardera. Kursen omfattar 7,5 hp och kan antingen läsas på halvfart eller kvartsfart. Kursperiod: vecka 45, 2015 vecka 3, 2016 (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut) Sista anmälningsdag: 15 april 2014 Anmälningskod: LNU Kurskod: 1TS153 Linnéuniversitetet, Kursen omfattar 7,5 hp och kan antingen läsas på halvfart eller kvartsfart. Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 3, 2016 Studietakt: 25 % (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut) Sista anmälningsdag: 15 april 2014 Anmälningskod: LNU Kurskod: 1TS153 Linnéuniversitetet, 19

20 Hälsopedagogik 15 högskolepoäng Denna kurs ger dig en bred ämnesintroduktion till hälsopedagogikområdet och riktar sig till dig som är intresserad av hälso- och livsstilsfrågor och vill arbeta med att vägleda andra till medvetna hälsofrämjande val. Du läser om pedagogiska teorier och hälsoteorier som är relevanta för att förstå hälsopedagogiskt arbete. Innehållet präglas av en helhetssyn på människors hälsa i livets alla åldrar. Undervisningsspråk Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Internetbaserad distans. Inga träffar. Kursperiod: HT 2015, period 1 Anmälningskod: HH Högskolan i Halmstad. Tillgång till dator och internet är ett krav. Hälso- och personalekonomi Kursen behandlar grundläggande begrepp och teoribildningar inom hälsoekonomi och personalekonomi. Kursen visar på hur resursfördelning och hälsopolitik samspelar, och hur ekonomiska aspekter på personal- och hälsofrågor kan påverka beslut om resursfördelning. En viktig del är metoder för att mäta och värdera olika slags insatser. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. Kursen förutsätter tillgång till dator och internetuppkoppling. Kursperiod: HT 2015, period 1 Anmälningskod: HKR Högskolan i Kristianstad, 20

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2014 Utbildningar med start hösten 2014 2 Innehåll Bättre Lean för service & tjänster, 7,5 högskolepoäng... 3 Bättre Produktion, 7,5 högskolepoäng... 4 Naturupplevelseguidning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Ingå ngså mne Biologi

Ingå ngså mne Biologi 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan 300/330 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan läser två ämnen, 120 högskolepoäng respektive 90 högskolepoäng.

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014

SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014 Institutionen för skog och träteknik Hållbart familjeskogsbruk, del B 16 30 hp Grundkurs 1TS031 (kvartsfart) Kursansvarig: Nils Fagerberg 2009-12-11 SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014 På Skog och trä är vi måna

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOL GRUND förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNES årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIK KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING YRKES UTBILDNINGSPROGRAM CAMPUS OCH

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap 2014!

Välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap 2014! Välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap 2014! Vi hälsar Dig välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap som inleds vid Högskolan Halmstad onsdagen den 27/8 kl 11:30. Du hittar en vägbeskrivning

Läs mer

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA!

LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE årskurs 7-9 gymnasieskola MUSIKLÄRARE KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING YRKESLÄRARE

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015

Beskrivning av kurs ht 2015 Beskrivning av kurs ht 2015 2.7.4-2014:1034 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 7-9, 45hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Antal högskolepoäng 45

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

UTBILDNINGAR HÖSTEN 2013 VIMMERBY HULTSFRED

UTBILDNINGAR HÖSTEN 2013 VIMMERBY HULTSFRED UTBILDNINGAR HÖSTEN 2013 VIMMERBY HULTSFRED KURSER BÄTTREKONCEPTET Vem vill inte jobba med förbättringar? I båda kurserna jobbar man med projekt knutna till den egna verksamheten. Här är kurserna för er

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng Vill du bli För dig som redan har akademiska poäng Lärarprogram, 90 högskolepoäng lärare? Lärarutbildning Vem kan söka till utbildningen? Lärarutbildningen 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2014/2015. Dnr UKK 2.1.2-40/14 Programschema för 2014/2015 GAM02

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2014/2015. Dnr UKK 2.1.2-40/14 Programschema för 2014/2015 GAM02 Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp Programkod: Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är granskat av utbildningsledare och godkänt av akademichef vid akademin för utbildning,

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer