Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla"

Transkript

1 Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015

2 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi... 6 Svenska som andraspråk I... 7 Svenska som andraspråk II... 7 Tekniskt basår... 8 Ämneslärarprogrammet... 9 Ämneslärarprogrammet forts Att skriva för webben och interaktiva medier...11 Affärsengelska I...11 Det mångkulturella klassrummet Engelska A1, nätkurs Engelska B1, nätkurs Engelska för lärare i skolans tidiga år (distans) I Engelska för lärare i skolans tidiga år (distans) II Digital fotografering och bildbehandling Förberedande kurs i matematik Genuspedagogik och lärande I Historia...17 HR-arbete i teori och praktik...17 Hållbart familjeskogsbruk I Hållbart familjeskogsbruk II Hälsopedagogik Hälso- och personalekonomi Juridisk översiktskurs Kost vid träning Miljöpsykologi, etik och kommunikation Ledarskap och ledarskapsutveckling A Projektledning I Sensorik - kunskap om våra sinnen Spanska Språkvård och hjälpmedel Tillämpad IT i skolan Unga, sex och internet Viktiga datum Studievägledning

3 Yrkeshögskola Lärcenterbaserade program När du läser lärcenterbaserade program ska du komma till Ronneby Kunskapskälla vid ett antal obligatoriska tillfällen för att följa undervisningen via telebild. Medicinsk sekreterare 400 YH-poäng Utbildningen till Medicinsk sekreterare omfattar 400 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen bedrivs i Nyköping, Eskilstuna och Ronneby. Du kan önska studieort och vi tillgodoser ditt önskemål i mån av plats. Platserna kommer att fördelas mellan orterna enligt följande: Nyköping max 15, Eskilstuna max 20, Ronneby max 12. Utbildningen innehåller schemalagda föreläsningar, praktik (LIA), självständigt arbete och grupparbete. Kommunikationen mellan grupperna sker med hjälp av modern teknik. Gemensamma lektioner genomförs via videolänk med handledare eller föreläsare på plats i Nyköping. LIA - Lärande i arbete LIA eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör cirka en fjärdedel av utbildningstiden och är fördelad över fyra terminer. Praktiken förläggs i första hand inom privat och offentlig hälso- och sjukvård. LIA ger dig möjligheter att bygga ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter din examen och öppnar vägen in på arbetsmarknaden. Programinformation Start: HT 2015 Studietakt: 100 % Sista anmälningsdag: 15 maj 2015 Anmälan: För mer info: Se ovan Campus Nyköping, Undervisningen sker via telebild på plats i Nyköping, Eskilstuna och Ronneby. Behörighet Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du: 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Särskilda förkunskaper För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen till medicinsk sekreterare krävs också att du har kunskaper motsvarande: Godkänt webbprov (som testar kunskaper* i svenska, engelska, och datorkunskap). Observera att provet är obligatoriskt. Datum för provet kommer att publiceras på den här sidan medicinsk-sekreterare/behorighet-och-ansokan/ webbprov/ * Godkänt prov motsvarar kunskapsnivå svenska B/svenska 2/SAS B/SAS 2 respektive engelska B/engelska 6 respektive datorkunskap/programhantering/information och kommunikation. 3

4 Universitet och högskolor Lärcenterbaserade kurser När du läser lärcenterbaserade kurser ska du komma till Ronneby Kunskapskälla för att följa undervisningen via telebild. Bättre Lean för service & tjänster För effektivare tjänster och administration Denna kurs riktar sig till medarbetare på alla nivåer, men får bäst genomslagskraft på företaget om personer i ledande funktioner ingår i deltagargruppen. Lean i tjänstesektorn Länge var produktion i fokus då förbättringsarbete bedrevs med hjälp av Toyotas produktionsfilosofi oftast benämnd Lean produktion. De senaste 10 åren har emellertid allt fler upptäckt att kraften i Lean också gäller för stödprocesser och administration i tillverkande företag (industrier), i offentlig sektor (kommuner, landsting och statlig verksamhet), i servicebranschen (hotell, restaurang och butik) och för medarbetare från tjänsteproducerande företag. Grundprinciperna är desamma men metoder och verktyg skiljer sig delvis åt från Lean produktion. Några frågor som får sina svar under kursen Vad är den grundläggande filosofin bakom Lean administration, service och tjänster? Hur använder vi de grundläggande verktyg som ger en effektivare tjänsteproduktion? Hur eliminerar vi de aktiviteter som inte är värdehöjande och hur minskar vi aktiviteters ledtider i vår egen organisation? Hur kan vi, inom offentlig sektor, värdera och tillfredsställa kundönskemål inom ramen för uppdraget? Hur kan vi, inom företagsmässig verksamhet, reagera snabbare på nya interna och externa kundbehov? Studieort: Ronneby Studietakt: 25 % Kursperiod: vecka 35 50, 2015 Kurstid: tisdagar kl Anmälningsdagar: april 2015 Anmälningskod: Kommer att anges på webbplatsen kunskapskallan För avgiftsfria platser krävs grundläggande behörighet Högskolan i Borås, Malin Petersson är studievägledare på Kunskapskällan och kan hjälpa dig med din ansökan till kursen. Kontakta Malin antingen via tel eller mejl Det finns två olika sätt att bli deltagare i kursen 1. En kostnadsfri högskolekurs. Det finns varje år ett antal avgiftsfria platser. 2. En uppdragsutbildning. Det finns möjlighet för företag att köpa vidareutbildning för sina medarbetare. Ansökan till avgiftsfria kursplatser gör du via Ansök mellan 10 och 15 april Har du frågor om betalplatser är du välkommen att kontakta Erica Hallberg, tel eller via mejl 4

5 Bättre Produktion För dig som arbetar med produktion Högskolekursen riktar sig till ledningsgrupp, produktions- och kvalitetsansvariga, produktionsledare och förmän i tillverkande företag. Bäst effekt får kursen då en grupp medarbetare går tillsammans och när några i gruppen dessutom tillhör företagets ledningsgrupp brukar förbättringsarbetet få riktig fart. Bättre Produktion ges under hösten och därefter ges företag möjlighet att delta i Bättre Produktion 2, 3, 4, 5... men då i någon form av uppdragsutbildning. Kursen utgår från Toyota Production System och vi studerar mycket praktiskt kundvärde, hur kundvärde byggs upp, slöseri i värdeflödeskedjan, efterfrågestyrd produktion och hur ett systematiskt förbättringsarbete kan införas. Ledningens viktiga roll diskuteras. Inlämningsuppgifter under kursen hjälper deltagarna att omsätta kunskaperna i direkta besparingar under kursens gång. Det finns två olika sätt att bli deltagare i kursen 1. En kostnadsfri högskolekurs. Det finns varje år ett antal avgiftsfria platser. 2. En uppdragsutbildning. Det finns möjlighet för företag att köpa vidareutbildning för sina medarbetare. Ansökan till avgiftsfria kursplatser gör du via Ansök mellan 10 och 15 april Studieort: Ronneby Studietakt: 25 % Kursperiod: vecka 36 51, 2015 Kurstid: onsdagar kl Anmälningsdagar: april 2015 Anmälningskod: Kommer att anges på webbplatsen kunskapskallan För avgiftsfria platser krävs grundläggande behörighet Högskolan i Borås, Har du frågor om betalplatser är du välkommen att kontakta Erica Hallberg på tel eller vi mejl till Malin Petersson är studievägledare på Kunskapskällan och kan hjälpa dig med din ansökan till kursen. Kontakta Malin antingen via tel eller mejl Upplägget på kursen är kanon! En timmes föreläsning och sen grupparbete passar mig perfekt. Upplägget med videokonferens var jättebra, det är inte alls främmande för mig. Har du haft nytta av kursen i ditt arbete? Absolut, man får nya tankesätt och en kick att dra igång nya projekt. Jag tror att detta är något man kan tillämpa hela livet. Jag har arbetat mycket med ekonomi och behövde produktions- och metoddelen. Jörgen Wendel, Södra Interiör har deltagit i kursen BÄTTRE PRODUKTION 5

6 Pedagogik I 30 högskolepoäng Kursen vänder sig till den som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor. Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv. Frågor som behandlas är exempelvis varför vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer. Kursinnehåll Pedagogik och samhälle, 7,5 hp Lärande, undervisning och bildning, 7,5 hp Pedagogikens vetenskapliga grunder, 7,5 hp Leda, handleda och utvärdera, 7,5 hp Studieort: Ronneby Kursperiod: vecka 34, vecka 23, 2016 Kurstid: torsdagar kl Anmälningskod: HJ Kurskod: LP1G14 Högskolan i Jönköping, Psykologi 30 högskolepoäng Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi. Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs av intresse för dig. Kursinnehåll Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp Allmän psykologi, 7,5 hp Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp Studieort: Ronneby Kursperiod: vecka 34, vecka 23, 2016 Kurstid: tisdagar Anmälningskod: HJ Kurskod: LPYA17 Grundläggande behörighet Högskolan i Jönköping, 6

7 Svenska som andraspråk I 30 högskolepoäng Kursen avser att ge grundläggande kunskaper för undervisning i ämnet Svenska som andraspråk i skolan eller för annan verksamhet. De fyra delkurserna ska ge insikter i personer med migrationsbakgrund och etniska minoriteters språkliga och sociala situation, kunskaper om villkoren för utvecklingen av ett andraspråk under olika betingelser, om svenskans språkstruktur i ett kontrastivt perspektiv samt i didaktik inriktad på andraspråksundervisning. Internetbaserad distansundervisning/telebild. Dator med uppkoppling krävs. Kursen bygger på sammankomster på Ronneby Kunskapskälla, samt 3 obligatoriska träffar i Karlstad. Studieort: Ronneby Kursperiod: vecka 35, vecka 23, 2016 Kurstid: dagtid Anmälningskod: KAU Kurskod: S2GA01 Karlstads universitet, Svenska som andraspråk II 30 högskolepoäng Kursen ska ge en fördjupning och en breddning av de kunskaper som givits i Svenska som andraspråk, 1-30 hp. Den ska ge insikter i språkutveckling och lärande på ett andraspråk, kunskaper om skönlitteratur och insikter i hur den kan användas i andraspråksundervisningen. Kursen ska också ge fördjupad kunskap om svenskans struktur på olika språkliga nivåer i ett tvärspråkligt perspektiv, kunskaper om aktuella andraspråksinlärningsteorier samt fördjupad förmåga att analysera, förstå och aktivt stödja språkutveckling. Internetbaserad distansundervisning/telebild Dator med uppkoppling krävs. Kursen bygger på sammankomster på Ronneby Kunskapskälla, samt 4 obligatoriska träffar i Karlstad. Studieort: Ronneby Kursperiod: vecka 35, vecka 23, 2016 Svenska som andraspråk 1-30 hp. Anmälningskod: KAU Kurskod: S2GB01 Karlstads universitet, 7

8 Universitet och högskolor Nätbaserade program När du läser nätbaserade program kan du följa dessa på Ronneby Kunskapskälla eller hemma vid din egen dator. Vissa program har obligatoriska träffar på studieorten. På antagning.se hittar du flera intressanta distansprogram. Tekniskt basår 60 högskolepoäng Tekniskt basår är en förberedande utbildning för dig som till exempel vill studera ett ingenjörsprogram men som saknar behörighet. Här kompletterar du din behörighet inom matematik, fysik och kemi, som läses parallellt under större delen av läsåret. När studierna är avklarade och godkända är du garanterad en plats på något av Högskolan i Jönköpings ingenjörsprogram. Programmet går på helfart, vilket innebär en arbetsinsats om minst 40 timmar i veckan. Tekniskt basår kan antingen läsas i Jönköping eller på distans. Internetbaserad distansundervisning. Laborationer i kemi och fysik genomförs vid 2-3 obligatoriska helgträffar per termin. Träffarna är förlagda till Tekniska Högskolan i Jönköping. 8 Kursstart: HT 2015, Period 1 Studietakt: 100 % Anmälningskod: HJ Grundläggande behörighet samt Matematik B. Eller: Matematik 2a/2b/2c. Högskolan i Jönköping,

9 Ämneslärarprogrammet 300/330 högskolepoäng Samtliga ämnen, fysik undantaget går att söka som ingångsämne. Ämneslärarprogrammet erbjuds både som campus och distans där studieformerna blandas och samläsning sker, det kallas för blended learning. Distansutbildningen sker på heltid och dagtid med schemalagd undervisning över internet med 3-4 obligatoriska träffar per termin i Karlstad. Arbetsmarknad Utbildade lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Enligt prognoser varierar efterfrågan beroende på ämneskombination. Störst är bristen på lärare inom naturvetenskap och språk. Utbildning Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan omfattar studier i två ämnen, ett ämne som läses upp till 120 högskolepoäng (hp) i kombination med ett ytterligare ämne som läses upp till 90 hp. Svenska och samhällskunskap omfattar alltid 120 hp. Ämnena teknik, spanska och idrott (idrott kan inte läsas på distans) kan endast läsas upp till 90 hp även om det är ett valt ingångsämne. Övriga ingångsämnen läses som regel upp till 120 hp. Programmet inleds med studier inom valt ingångsämne. Därefter studeras generella perspektiv på läraryrket och skolan. Under resten av utbildningen varvas generella perspektiv och ämnesstudier inom det andra ämnet som ingår i vald kombination. Möjliga ämneskombinationer hittar du på Karlstads universitet erbjuder verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kommuner med vilka de har avtal (se Observera att universitet inte kan garantera VFU-plats utanför sina avtalsområden (www.kau.se/lararutbildningen/vfu/vfu-placering/avtalskommuner). Examen och vidare studier Utbildningen leder fram till en lärarexamen på avancerad nivå. Examensbeviset visar vilka kurser du läst. En lärarexamen på avancerad nivå ger dig möjlighet att söka forskarutbildning. Du kan även söka utbildning på avancerad nivå till speciallärare. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs. Kontakt med arbetslivet Dina teoretiska studier varvas med VFU. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. Du kommer även att möta yrkesverksamma lärare som undervisar i kurserna på universitetet. Programinformation Start: HT 2015, period 1 Studietakt: 100 % Förkunskapskraven varierar mellan olika ämnen. Läs vidare på Karlstadsuniversitet, För dig som vill undervisa i gymnasieskolan erbjuder Karlstads universitet följande ämnen på distans: Historia Samhällskunskap Geografi Religionskunskap Svenska Engelska Spanska Matematik Biologi Kemi Fysik Naturkunskap Teknik Studiegång Läs hela studiegången på Förkunnskaper Förkunskapskraven varierar mellan olika ämnen. Läs vidare på 9

10 Ämneslärarprogrammet forts. Blended learning Karlstads universitet tillämpar blended learning. Någon etablerad svensk översättning till blended learning finns inte, men begreppet innebär en blandning av lärmiljöer: En kombination av olika medier för lärande. En kombination av olika metoder för lärande. En kombination av nätbaserat lärande och lärande ansikte mot ansikte (campusundervisning). Läs mer om undervisningsformen. Internetbaserad distansundervisning. Studenter bör ha tillgång till dator med fast bredbandsuppkoppling, samt headset och webbkamera med USB-anslutning. Biologi (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Engelska (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Geografi (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Historia (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Kemi (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Matematik (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Matematik - Fysik (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Naturkunskap (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Religion (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Samhällskunskap (330 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Spanska (330 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Svenska (330 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Teknik (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) 10

11 Nätbaserade kurser När du läser nätbaserade kurser kan du följa dessa på Ronneby Kunskapskälla eller hemma vid din egen dator. Vissa kurser har obligatoriska träffar på studieorten. På antagning.se hittar du flera intressanta distanskurser. Att skriva för webben och interaktiva medier Webben och andra interaktiva medier är det snabbast växande massmediet sedan mitten av 1990-talet men detta unga och dynamiska medium ställer särskilda krav, inte minst på texten. Inom kursen ges konkreta och praktiska såväl som teoretiska kunskaper om de nya medierna och skrivandet. Kursen går även igenom internets många övriga dimensioner (video, multimedia, webb 2.0 etc.) och innehåller skriv- och analysövningar. Kursen ges på distans och förutsätter att du har tillgång till dator och internet. Internetbaserad distansundervisning. Undervisningen sker till stor del via högskolans distansverktyg. Inga obligatoriska träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning som behövs för att studera på distans. Kursstart: vecka 36, 2015 Anmälningskod: SH Kurskod:1081ME Högskolan i Halmstad, Affärsengelska I Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om skriftlig affärskommunikation i engelska och träning i skriftlig språkfärdighet inom olika affärsområden. Kursen behandlar bland annat engelska affärsbrev och formalia, grundläggande affärstermer (båda för den privata och offentliga sektorn). Den ger även en introduktion till affärsrapportskrivningar. Kursen ges på distans. Undervisningsspråk Undervisning bedrivs på engelska och svenska. Internetbaserad distansundervisning. Inga träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursstart: HT 2015, period 1 Studietakt: 25 % Anmälningskod: HH Kurskod: EN2001/16 Grundläggande behörighet + Engelska B (områdesbehörighet 2). Eller: Grundläggande behörighet (enligt Gy2011). Högskolan i Halmstad, 11

12 Det mångkulturella klassrummet Kursen behandlar sociala och kulturella processer som sker mellan elever och mellan elever och lärare i skolans vardag. Begrepp som kön, klass, etnicitet, sexualitet och religion används för att ge kunskap om hur inkludering och exkludering, över- och underordning, skapas och återskapas i skolans sociala liv, vilket får konsekvenser för lärande och undervisning. Internetbaserad distansundervisning. Inga träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 02, 2016 Studietakt: 25 % Anmälningskod: UMU Umeå universitet, Engelska A1, nätkurs 15 högskolepoäng Denna kurs är helt nätbaserad (alltså inga fysiska träffar på campus) och är inriktad på grundläggande litteraturanalys, grundläggande syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan, analys och diskussion kring kulturbaserade texter inom valda teman. Tillsammans med nätkursen Engelska A2, internetbaserad kurs, ger den samma behörighet som Engelska A, 30 hp, allmän inriktning. Det spelar ingen roll i vilken ordning dessa två kurser läses. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 02, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 1EN050 Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) Umeå universitet, 12

13 Engelska B1, nätkurs 15 högskolepoäng Denna kurs är helt nätbaserad (alltså inga fysiska träffar på campus) och är inriktad på fördjupad analys av litterära texter, fördjupade studier i språkvetenskap med fokus på det engelska språkets struktur samt grundläggande studier av det engelska språkets historia. Tillsammans med nätkursen Engelska B2, ger den samma behörighet som Engelska B, 30 hp, allmän inriktning. Det spelar ingen roll i vilken ordning dessa två kurser läses. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. Undervisningen är helt nätbaserad. All kommunikation sker via kursens lärplattform. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 02, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 1EN052 Univ: Lägst 22,5 hp på Engelska A med allmän inriktning, eller motsvarande. Umeå universitet, Engelska för lärare i skolans tidiga år (distans) I 15 högskolepoäng Kursen syftar till att deltagarna ska fördjupa sina insikter om barns lärande och språkutveckling och vidare utveckla sitt språkdidaktiska tänkande utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Dessutom syftar kursen till fördjupade kunskaper om internationalisering, kultur, litteratur och ämnesintegrering i språkundervisningen samt metodiska verktyg för det kommunikativa språkklassrummet. Kursen kan läsas enskilt eller parallellt med 1EN132. Kursen ges helt på distans, utan fysiska träffar vid lärosätet. I stället träffas studenter och lärare via den digitala plattformen Moodle och kommunikationsverktyget Adobe Connect. Det krävs därför att kursdeltagarna har tillgång till dator med snabb internetuppkoppling samt headset med mikrofon. Kursperiod: vecka 36, vecka 22, 2016 Studietakt: 25 % Anmälningskod: LNU Kurskod: 1EN131 Linnéuniversitetet, Under kursens gång ingår ett antal seminarier online (som inte är obligatoriska) men som ger dig som student möjligheten att kommunicera live med lärare och andra studenter på kursen. Seminarierna spelas in så att du har möjlighet att följa med i kursen utan att delta vid träffarna online. Schema för seminarierna är tillgängligt vid kursstart. Linnéuniversitetet utfärdar inga behörigheter eller legitimationer. Man har dock anpassat kursen så att den liknar de kurser som ges inom ordinarie lärarprogram. Frågor kring behörighet eller lärarlegitimation ställs till Skolverket. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrustning som behövs för att studera på distans. 13

14 Engelska för lärare i skolans tidiga år (distans) II 15 högskolepoäng Kursen syftar till att deltagarna ska fördjupa sina insikter om barns lärande och språkutveckling och vidare utveckla sitt språkdidaktiska tänkande utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Dessutom syftar kursen till fördjupade språkfärdighetskunskaper och kunskaper om språkutveckling och om hur det engelska språket ser ut och används idag. Kursen kan läsas enskilt eller parallellt med 1EN131. Kursen ges helt på distans, utan fysiska träffar vid lärosätet. I stället träffas studenter och lärare via den digitala plattformen Moodle och kommunikationsverktyget Adobe Connect. Det krävs därför att kursdeltagarna har tillgång till dator med snabb internetuppkoppling samt headset med mikrofon. Under kursens gång ingår ett antal seminarier online (som inte är obligatoriska) men som ger dig som student möjligheten att kommunicera live med lärare och andra studenter på kursen. Seminarierna spelas in så att du har möjlighet att följa med i kursen utan att delta vid träffarna online. Schema för seminarierna är tillgängligt vid kursstart. Linnéuniversitetet utfärdar inga behörigheter eller legitimationer. Man har dock anpassat kursen så att den liknar de kurser som ges inom ordinarie lärarprogram. Frågor kring behörighet eller lärarlegitimation ställs till Skolverket. 14 Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 22, 2016 Studietakt: 25 % Anmälningskod: LNU Kurskod: 1EN132 Linnéuniversitetet,

15 Digital fotografering och bildbehandling Kursens introducerar tekniker för fotografering, redigering, utskrift och webbpresentation av digitala fotografier. I kursens första del behandlas såväl den tekniska som den estetiska basen för digital fotografering och datorbaserad bildredigering. Praktiska uppgifter med fotografering, redigering och presentation av fotografiska bilder genomförs i kursens andra del. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. Undervisningens upplägg Kursen är nätbaserad. All information och redovisning sker via Internet. Kontakten mellan student och handledare sker via e-post och konferenssystem. På hemsidorna ges en genomgång av teorin. Där finns också arbetsuppgifter och lämpliga litteraturanvisningar samt anvisningar för laborationer och övningar. Kursperiod: vecka 44, 2015 vecka 02, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 5EL069 Umeå universitet, Förberedande kurs i matematik Kursen vänder sig till dig som vill fräscha upp och fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen är en överbryggning från gymnasiet in i högskolan. Materialet presenteras på ett sätt som är mer likt högskolematematik än gymnasiematematik och vi rekommenderar dig att läsa kursen även om du haft lätt för gymnasiematematiken. Kursen ger behörighet att läsa MM2001 Matematik I, 30hp vid Stockholms universitet. Internetbaserad distans. Inga obligatoriska sammankomster. Kursstart: HT 2015, Period 1 Studietakt: 25 % Anmälningskod: SU Kurskod: MM1003 Grundläggande behörighet och Matematik C eller Matematik 3b alternativt Matematik 3c från gymnasiet. Stockholms universitet, 15

16 Genuspedagogik och lärande I 15 högskolepoäng Kursens syfte är att öka deltagarnas kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta medvetet, genuspedagogiskt i den pedagogiska praktiken inom skola och/eller annan verksamhet. Kursen skall därför synliggöra hur faktorer som social bakgrund, kön, ålder och etnicitet påverkar undervisnings- och/eller arbetssituationen i relation till interaktiva medier och lärandemiljöer. Mot denna bakgrund skall deltagarna utveckla förståelse för centrala begrepp och teorier inom det genusvetenskapliga området. Föreställningar om kvinnlighet och manlighet i olika sociala och kulturella sammanhang relateras till maktdimensioner som etnicitet, klass och ålder. Genuspedagogik och lärande I fokuserar huvudsakligen på svenska förhållanden. Konkreta metoder för att bearbeta genusrelaterad problematik i den pedagogiska praktiken inom undervisning och/eller annan verksamhet, utvecklas. I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt som ett redskap för social förändring. Internetbaserad distansundervisning. Inga träffar. Undervisningens upplägg Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Under kursen används en nätbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursdeltagarna skall ha tillgång till internetansluten dator. Kursen genomförs med stöd av fri programvara. 16 Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 2, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 2IT017 Umeå universitet,

17 Historia 30 högskolepoäng Vad historia är kan tyckas självklart: det som hänt i det förflutna. Men historia på högskolan handlar inte bara om vad som hände i det förflutna utan också om varför det hände och vilka konsekvenser det fick. Att andra världskriget bröt ut i september 1939 är ett enkelt och oomtvistligt faktum. Men vilka var orsakerna? Berodde det på Hitlers personlighet? På fredsvillkoren efter första världskriget? På Väst- och Centraleuropas syn på det kommunistiska Sovjetunionen? På allt detta och i så fall i vilken rangordning? Några enkla svar finns inte. Undervisningsspråk Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursstart: HT 2015, period 1 Studietakt: 100 % Kurstid: bandade tider Anmälningskod: HH Kurskod: HI1002/17 Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Högskolan i Halmstad, HR-arbete i teori och praktik 15 högskolepoäng I kursen behandlas HR-arbete (Human Resource Management) nationellt och internationellt. I kursen behandlas även personalstrategiska utmaningar för organisationer ur ett förändringsperspektiv. Ett särskilt fokus ligger här på strategiskt personalarbete och lärande (i) organisationer. I kursen problematiseras även HR-funktionens arbete med mångfaldsfrågor i vid mening. Internetbaserad distansundervisning. Inga träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 02, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 2PE022 Umeå universitet, 17

18 Hållbart familjeskogsbruk I Skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter kräver kunskap i både skogsvård och skogshushållning. Kursen Hållbart familjeskogsbruk I introducerar grunderna i skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter. I kursen lär du dig bl.a. om skogsekologi, skogsuppskattning och försäljning av timmer. Hållbart familjeskogsbruk är en utpräglad distansutbildning, vilket innebär att du sköter den största delen av kunskapsinhämtningen hemifrån vid tider som passar dig. Det kommer även att vara några föreläsningar vid Linnéuniversitet i Växjö, där det i vissa fall kommer vara möjligt att delta hemifrån via internet. Det kommer även finnas möjlighet att delta på 2-3 träffar med studiebesök och exkursioner på olika platser i landet. Träffarna är vanligen förlagda till fredagar och lördagar och omfattar en till två dagar vardera. Kursen omfattar 7,5 hp och kan antingen läsas på halvfart eller kvartsfart. Kursperiod: vecka 36-44, 2015 (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut) Anmälningskod: LNU Kurskod: 1TS152 Linnéuniversitetet, Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 2, 2016 Studietakt: 25 % (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut) Anmälningskod: LNU Kurskod: 1TS152 Linnéuniversitetet, 18

19 Hållbart familjeskogsbruk II Skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter kräver kunskap i både skogsvård och skogshushållning. Kursen i Hållbart familjeskogsbruk II är en fortsättning på kursen Hållbart familjeskogsbruk I. I kursen lär du dig bl.a. om skogsskötsel, skogsproduktion, skogsekonomi och skogsteknik. Hållbart familjeskogsbruk är en utpräglad distansutbildning, vilket innebär att du sköter den största delen av kunskapsinhämtningen hemifrån vid tider som passar dig. Det kommer även att vara några föreläsningar vid Linnéuniversitet i Växjö, där det i vissa fall kommer vara möjligt att delta hemifrån via internet. Det kommer även finnas möjlighet att delta på 2-3 träffar med studiebesök och exkursioner på olika platser i landet. Träffarna är vanligen förlagda till fredagar och lördagar och omfattar en till två dagar vardera. Kursen omfattar 7,5 hp och kan antingen läsas på halvfart eller kvartsfart. Kursperiod: vecka 45, 2015 vecka 3, 2016 (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut) Sista anmälningsdag: 15 april 2014 Anmälningskod: LNU Kurskod: 1TS153 Linnéuniversitetet, Kursen omfattar 7,5 hp och kan antingen läsas på halvfart eller kvartsfart. Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 3, 2016 Studietakt: 25 % (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut) Sista anmälningsdag: 15 april 2014 Anmälningskod: LNU Kurskod: 1TS153 Linnéuniversitetet, 19

20 Hälsopedagogik 15 högskolepoäng Denna kurs ger dig en bred ämnesintroduktion till hälsopedagogikområdet och riktar sig till dig som är intresserad av hälso- och livsstilsfrågor och vill arbeta med att vägleda andra till medvetna hälsofrämjande val. Du läser om pedagogiska teorier och hälsoteorier som är relevanta för att förstå hälsopedagogiskt arbete. Innehållet präglas av en helhetssyn på människors hälsa i livets alla åldrar. Undervisningsspråk Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Internetbaserad distans. Inga träffar. Kursperiod: HT 2015, period 1 Anmälningskod: HH Högskolan i Halmstad. Tillgång till dator och internet är ett krav. Hälso- och personalekonomi Kursen behandlar grundläggande begrepp och teoribildningar inom hälsoekonomi och personalekonomi. Kursen visar på hur resursfördelning och hälsopolitik samspelar, och hur ekonomiska aspekter på personal- och hälsofrågor kan påverka beslut om resursfördelning. En viktig del är metoder för att mäta och värdera olika slags insatser. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. Kursen förutsätter tillgång till dator och internetuppkoppling. Kursperiod: HT 2015, period 1 Anmälningskod: HKR Högskolan i Kristianstad, 20

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING [FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING skapad av Ungdomar.se inom projektet we_change_lärare SAMMANFATTNING Vi behöver ett hållbart

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning

All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning All världens lärare i Sverige Utländska Lärares Vidareutbildning Redaktörer: Åsa Cornelius och Gunlög Bredänge Design och omslag: Eva Spångberg Tryckt hos ett klimatneutralt företag Edita, Västerås 2011

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

lärarutbildniing på distans

lärarutbildniing på distans Kolla kau in.se vå /lar are rn /dis tan ya f sfil m lärarutbildniing på distans Förskola, Förskoleklass Fritidshem Grundskolans tidigare år Grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan Kompletterande

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer