Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla"

Transkript

1 Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015

2 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi... 6 Svenska som andraspråk I... 7 Svenska som andraspråk II... 7 Tekniskt basår... 8 Ämneslärarprogrammet... 9 Ämneslärarprogrammet forts Att skriva för webben och interaktiva medier...11 Affärsengelska I...11 Det mångkulturella klassrummet Engelska A1, nätkurs Engelska B1, nätkurs Engelska för lärare i skolans tidiga år (distans) I Engelska för lärare i skolans tidiga år (distans) II Digital fotografering och bildbehandling Förberedande kurs i matematik Genuspedagogik och lärande I Historia...17 HR-arbete i teori och praktik...17 Hållbart familjeskogsbruk I Hållbart familjeskogsbruk II Hälsopedagogik Hälso- och personalekonomi Juridisk översiktskurs Kost vid träning Miljöpsykologi, etik och kommunikation Ledarskap och ledarskapsutveckling A Projektledning I Sensorik - kunskap om våra sinnen Spanska Språkvård och hjälpmedel Tillämpad IT i skolan Unga, sex och internet Viktiga datum Studievägledning

3 Yrkeshögskola Lärcenterbaserade program När du läser lärcenterbaserade program ska du komma till Ronneby Kunskapskälla vid ett antal obligatoriska tillfällen för att följa undervisningen via telebild. Medicinsk sekreterare 400 YH-poäng Utbildningen till Medicinsk sekreterare omfattar 400 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen bedrivs i Nyköping, Eskilstuna och Ronneby. Du kan önska studieort och vi tillgodoser ditt önskemål i mån av plats. Platserna kommer att fördelas mellan orterna enligt följande: Nyköping max 15, Eskilstuna max 20, Ronneby max 12. Utbildningen innehåller schemalagda föreläsningar, praktik (LIA), självständigt arbete och grupparbete. Kommunikationen mellan grupperna sker med hjälp av modern teknik. Gemensamma lektioner genomförs via videolänk med handledare eller föreläsare på plats i Nyköping. LIA - Lärande i arbete LIA eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör cirka en fjärdedel av utbildningstiden och är fördelad över fyra terminer. Praktiken förläggs i första hand inom privat och offentlig hälso- och sjukvård. LIA ger dig möjligheter att bygga ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter din examen och öppnar vägen in på arbetsmarknaden. Programinformation Start: HT 2015 Studietakt: 100 % Sista anmälningsdag: 15 maj 2015 Anmälan: För mer info: Se ovan Campus Nyköping, Undervisningen sker via telebild på plats i Nyköping, Eskilstuna och Ronneby. Behörighet Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du: 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Särskilda förkunskaper För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen till medicinsk sekreterare krävs också att du har kunskaper motsvarande: Godkänt webbprov (som testar kunskaper* i svenska, engelska, och datorkunskap). Observera att provet är obligatoriskt. Datum för provet kommer att publiceras på den här sidan medicinsk-sekreterare/behorighet-och-ansokan/ webbprov/ * Godkänt prov motsvarar kunskapsnivå svenska B/svenska 2/SAS B/SAS 2 respektive engelska B/engelska 6 respektive datorkunskap/programhantering/information och kommunikation. 3

4 Universitet och högskolor Lärcenterbaserade kurser När du läser lärcenterbaserade kurser ska du komma till Ronneby Kunskapskälla för att följa undervisningen via telebild. Bättre Lean för service & tjänster För effektivare tjänster och administration Denna kurs riktar sig till medarbetare på alla nivåer, men får bäst genomslagskraft på företaget om personer i ledande funktioner ingår i deltagargruppen. Lean i tjänstesektorn Länge var produktion i fokus då förbättringsarbete bedrevs med hjälp av Toyotas produktionsfilosofi oftast benämnd Lean produktion. De senaste 10 åren har emellertid allt fler upptäckt att kraften i Lean också gäller för stödprocesser och administration i tillverkande företag (industrier), i offentlig sektor (kommuner, landsting och statlig verksamhet), i servicebranschen (hotell, restaurang och butik) och för medarbetare från tjänsteproducerande företag. Grundprinciperna är desamma men metoder och verktyg skiljer sig delvis åt från Lean produktion. Några frågor som får sina svar under kursen Vad är den grundläggande filosofin bakom Lean administration, service och tjänster? Hur använder vi de grundläggande verktyg som ger en effektivare tjänsteproduktion? Hur eliminerar vi de aktiviteter som inte är värdehöjande och hur minskar vi aktiviteters ledtider i vår egen organisation? Hur kan vi, inom offentlig sektor, värdera och tillfredsställa kundönskemål inom ramen för uppdraget? Hur kan vi, inom företagsmässig verksamhet, reagera snabbare på nya interna och externa kundbehov? Studieort: Ronneby Studietakt: 25 % Kursperiod: vecka 35 50, 2015 Kurstid: tisdagar kl Anmälningsdagar: april 2015 Anmälningskod: Kommer att anges på webbplatsen kunskapskallan För avgiftsfria platser krävs grundläggande behörighet Högskolan i Borås, Malin Petersson är studievägledare på Kunskapskällan och kan hjälpa dig med din ansökan till kursen. Kontakta Malin antingen via tel eller mejl Det finns två olika sätt att bli deltagare i kursen 1. En kostnadsfri högskolekurs. Det finns varje år ett antal avgiftsfria platser. 2. En uppdragsutbildning. Det finns möjlighet för företag att köpa vidareutbildning för sina medarbetare. Ansökan till avgiftsfria kursplatser gör du via Ansök mellan 10 och 15 april Har du frågor om betalplatser är du välkommen att kontakta Erica Hallberg, tel eller via mejl 4

5 Bättre Produktion För dig som arbetar med produktion Högskolekursen riktar sig till ledningsgrupp, produktions- och kvalitetsansvariga, produktionsledare och förmän i tillverkande företag. Bäst effekt får kursen då en grupp medarbetare går tillsammans och när några i gruppen dessutom tillhör företagets ledningsgrupp brukar förbättringsarbetet få riktig fart. Bättre Produktion ges under hösten och därefter ges företag möjlighet att delta i Bättre Produktion 2, 3, 4, 5... men då i någon form av uppdragsutbildning. Kursen utgår från Toyota Production System och vi studerar mycket praktiskt kundvärde, hur kundvärde byggs upp, slöseri i värdeflödeskedjan, efterfrågestyrd produktion och hur ett systematiskt förbättringsarbete kan införas. Ledningens viktiga roll diskuteras. Inlämningsuppgifter under kursen hjälper deltagarna att omsätta kunskaperna i direkta besparingar under kursens gång. Det finns två olika sätt att bli deltagare i kursen 1. En kostnadsfri högskolekurs. Det finns varje år ett antal avgiftsfria platser. 2. En uppdragsutbildning. Det finns möjlighet för företag att köpa vidareutbildning för sina medarbetare. Ansökan till avgiftsfria kursplatser gör du via Ansök mellan 10 och 15 april Studieort: Ronneby Studietakt: 25 % Kursperiod: vecka 36 51, 2015 Kurstid: onsdagar kl Anmälningsdagar: april 2015 Anmälningskod: Kommer att anges på webbplatsen kunskapskallan För avgiftsfria platser krävs grundläggande behörighet Högskolan i Borås, Har du frågor om betalplatser är du välkommen att kontakta Erica Hallberg på tel eller vi mejl till Malin Petersson är studievägledare på Kunskapskällan och kan hjälpa dig med din ansökan till kursen. Kontakta Malin antingen via tel eller mejl Upplägget på kursen är kanon! En timmes föreläsning och sen grupparbete passar mig perfekt. Upplägget med videokonferens var jättebra, det är inte alls främmande för mig. Har du haft nytta av kursen i ditt arbete? Absolut, man får nya tankesätt och en kick att dra igång nya projekt. Jag tror att detta är något man kan tillämpa hela livet. Jag har arbetat mycket med ekonomi och behövde produktions- och metoddelen. Jörgen Wendel, Södra Interiör har deltagit i kursen BÄTTRE PRODUKTION 5

6 Pedagogik I 30 högskolepoäng Kursen vänder sig till den som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor. Kursen syftar till att utveckla förståelse inom pedagogikens kunskapsfält ur såväl beteendevetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv. Frågor som behandlas är exempelvis varför vissa kunskaper, färdigheter och värderingar utvecklas och förespråkas inom och mellan individer, grupper och organisationer. Kursinnehåll Pedagogik och samhälle, 7,5 hp Lärande, undervisning och bildning, 7,5 hp Pedagogikens vetenskapliga grunder, 7,5 hp Leda, handleda och utvärdera, 7,5 hp Studieort: Ronneby Kursperiod: vecka 34, vecka 23, 2016 Kurstid: torsdagar kl Anmälningskod: HJ Kurskod: LP1G14 Högskolan i Jönköping, Psykologi 30 högskolepoäng Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder med särskild betoning på socialpsykologi med grupprocesser samt arbets- och organisationspsykologi. Om du vill förstå hur fördomar bildas, varför vi blir stressade ibland, hur vi fungerar i grupp och hur forskningen genererar kunskap om dessa områden och andra, så är detta en kurs av intresse för dig. Kursinnehåll Psykologins grunder och metoder, 7,5 hp Allmän psykologi, 7,5 hp Socialpsykologi med grupprocesser, 7,5 hp Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp Studieort: Ronneby Kursperiod: vecka 34, vecka 23, 2016 Kurstid: tisdagar Anmälningskod: HJ Kurskod: LPYA17 Grundläggande behörighet Högskolan i Jönköping, 6

7 Svenska som andraspråk I 30 högskolepoäng Kursen avser att ge grundläggande kunskaper för undervisning i ämnet Svenska som andraspråk i skolan eller för annan verksamhet. De fyra delkurserna ska ge insikter i personer med migrationsbakgrund och etniska minoriteters språkliga och sociala situation, kunskaper om villkoren för utvecklingen av ett andraspråk under olika betingelser, om svenskans språkstruktur i ett kontrastivt perspektiv samt i didaktik inriktad på andraspråksundervisning. Internetbaserad distansundervisning/telebild. Dator med uppkoppling krävs. Kursen bygger på sammankomster på Ronneby Kunskapskälla, samt 3 obligatoriska träffar i Karlstad. Studieort: Ronneby Kursperiod: vecka 35, vecka 23, 2016 Kurstid: dagtid Anmälningskod: KAU Kurskod: S2GA01 Karlstads universitet, Svenska som andraspråk II 30 högskolepoäng Kursen ska ge en fördjupning och en breddning av de kunskaper som givits i Svenska som andraspråk, 1-30 hp. Den ska ge insikter i språkutveckling och lärande på ett andraspråk, kunskaper om skönlitteratur och insikter i hur den kan användas i andraspråksundervisningen. Kursen ska också ge fördjupad kunskap om svenskans struktur på olika språkliga nivåer i ett tvärspråkligt perspektiv, kunskaper om aktuella andraspråksinlärningsteorier samt fördjupad förmåga att analysera, förstå och aktivt stödja språkutveckling. Internetbaserad distansundervisning/telebild Dator med uppkoppling krävs. Kursen bygger på sammankomster på Ronneby Kunskapskälla, samt 4 obligatoriska träffar i Karlstad. Studieort: Ronneby Kursperiod: vecka 35, vecka 23, 2016 Svenska som andraspråk 1-30 hp. Anmälningskod: KAU Kurskod: S2GB01 Karlstads universitet, 7

8 Universitet och högskolor Nätbaserade program När du läser nätbaserade program kan du följa dessa på Ronneby Kunskapskälla eller hemma vid din egen dator. Vissa program har obligatoriska träffar på studieorten. På antagning.se hittar du flera intressanta distansprogram. Tekniskt basår 60 högskolepoäng Tekniskt basår är en förberedande utbildning för dig som till exempel vill studera ett ingenjörsprogram men som saknar behörighet. Här kompletterar du din behörighet inom matematik, fysik och kemi, som läses parallellt under större delen av läsåret. När studierna är avklarade och godkända är du garanterad en plats på något av Högskolan i Jönköpings ingenjörsprogram. Programmet går på helfart, vilket innebär en arbetsinsats om minst 40 timmar i veckan. Tekniskt basår kan antingen läsas i Jönköping eller på distans. Internetbaserad distansundervisning. Laborationer i kemi och fysik genomförs vid 2-3 obligatoriska helgträffar per termin. Träffarna är förlagda till Tekniska Högskolan i Jönköping. 8 Kursstart: HT 2015, Period 1 Studietakt: 100 % Anmälningskod: HJ Grundläggande behörighet samt Matematik B. Eller: Matematik 2a/2b/2c. Högskolan i Jönköping,

9 Ämneslärarprogrammet 300/330 högskolepoäng Samtliga ämnen, fysik undantaget går att söka som ingångsämne. Ämneslärarprogrammet erbjuds både som campus och distans där studieformerna blandas och samläsning sker, det kallas för blended learning. Distansutbildningen sker på heltid och dagtid med schemalagd undervisning över internet med 3-4 obligatoriska träffar per termin i Karlstad. Arbetsmarknad Utbildade lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden. Enligt prognoser varierar efterfrågan beroende på ämneskombination. Störst är bristen på lärare inom naturvetenskap och språk. Utbildning Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan omfattar studier i två ämnen, ett ämne som läses upp till 120 högskolepoäng (hp) i kombination med ett ytterligare ämne som läses upp till 90 hp. Svenska och samhällskunskap omfattar alltid 120 hp. Ämnena teknik, spanska och idrott (idrott kan inte läsas på distans) kan endast läsas upp till 90 hp även om det är ett valt ingångsämne. Övriga ingångsämnen läses som regel upp till 120 hp. Programmet inleds med studier inom valt ingångsämne. Därefter studeras generella perspektiv på läraryrket och skolan. Under resten av utbildningen varvas generella perspektiv och ämnesstudier inom det andra ämnet som ingår i vald kombination. Möjliga ämneskombinationer hittar du på Karlstads universitet erbjuder verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kommuner med vilka de har avtal (se Observera att universitet inte kan garantera VFU-plats utanför sina avtalsområden (www.kau.se/lararutbildningen/vfu/vfu-placering/avtalskommuner). Examen och vidare studier Utbildningen leder fram till en lärarexamen på avancerad nivå. Examensbeviset visar vilka kurser du läst. En lärarexamen på avancerad nivå ger dig möjlighet att söka forskarutbildning. Du kan även söka utbildning på avancerad nivå till speciallärare. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs. Kontakt med arbetslivet Dina teoretiska studier varvas med VFU. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. Du kommer även att möta yrkesverksamma lärare som undervisar i kurserna på universitetet. Programinformation Start: HT 2015, period 1 Studietakt: 100 % Förkunskapskraven varierar mellan olika ämnen. Läs vidare på Karlstadsuniversitet, För dig som vill undervisa i gymnasieskolan erbjuder Karlstads universitet följande ämnen på distans: Historia Samhällskunskap Geografi Religionskunskap Svenska Engelska Spanska Matematik Biologi Kemi Fysik Naturkunskap Teknik Studiegång Läs hela studiegången på Förkunnskaper Förkunskapskraven varierar mellan olika ämnen. Läs vidare på 9

10 Ämneslärarprogrammet forts. Blended learning Karlstads universitet tillämpar blended learning. Någon etablerad svensk översättning till blended learning finns inte, men begreppet innebär en blandning av lärmiljöer: En kombination av olika medier för lärande. En kombination av olika metoder för lärande. En kombination av nätbaserat lärande och lärande ansikte mot ansikte (campusundervisning). Läs mer om undervisningsformen. Internetbaserad distansundervisning. Studenter bör ha tillgång till dator med fast bredbandsuppkoppling, samt headset och webbkamera med USB-anslutning. Biologi (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Engelska (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Geografi (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Historia (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Kemi (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Matematik (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Matematik - Fysik (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Naturkunskap (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Religion (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Samhällskunskap (330 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Spanska (330 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Svenska (330 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) Teknik (300 hp) Anmälningskod: KAU Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100% (dag) 10

11 Nätbaserade kurser När du läser nätbaserade kurser kan du följa dessa på Ronneby Kunskapskälla eller hemma vid din egen dator. Vissa kurser har obligatoriska träffar på studieorten. På antagning.se hittar du flera intressanta distanskurser. Att skriva för webben och interaktiva medier Webben och andra interaktiva medier är det snabbast växande massmediet sedan mitten av 1990-talet men detta unga och dynamiska medium ställer särskilda krav, inte minst på texten. Inom kursen ges konkreta och praktiska såväl som teoretiska kunskaper om de nya medierna och skrivandet. Kursen går även igenom internets många övriga dimensioner (video, multimedia, webb 2.0 etc.) och innehåller skriv- och analysövningar. Kursen ges på distans och förutsätter att du har tillgång till dator och internet. Internetbaserad distansundervisning. Undervisningen sker till stor del via högskolans distansverktyg. Inga obligatoriska träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning som behövs för att studera på distans. Kursstart: vecka 36, 2015 Anmälningskod: SH Kurskod:1081ME Högskolan i Halmstad, Affärsengelska I Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om skriftlig affärskommunikation i engelska och träning i skriftlig språkfärdighet inom olika affärsområden. Kursen behandlar bland annat engelska affärsbrev och formalia, grundläggande affärstermer (båda för den privata och offentliga sektorn). Den ger även en introduktion till affärsrapportskrivningar. Kursen ges på distans. Undervisningsspråk Undervisning bedrivs på engelska och svenska. Internetbaserad distansundervisning. Inga träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursstart: HT 2015, period 1 Studietakt: 25 % Anmälningskod: HH Kurskod: EN2001/16 Grundläggande behörighet + Engelska B (områdesbehörighet 2). Eller: Grundläggande behörighet (enligt Gy2011). Högskolan i Halmstad, 11

12 Det mångkulturella klassrummet Kursen behandlar sociala och kulturella processer som sker mellan elever och mellan elever och lärare i skolans vardag. Begrepp som kön, klass, etnicitet, sexualitet och religion används för att ge kunskap om hur inkludering och exkludering, över- och underordning, skapas och återskapas i skolans sociala liv, vilket får konsekvenser för lärande och undervisning. Internetbaserad distansundervisning. Inga träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 02, 2016 Studietakt: 25 % Anmälningskod: UMU Umeå universitet, Engelska A1, nätkurs 15 högskolepoäng Denna kurs är helt nätbaserad (alltså inga fysiska träffar på campus) och är inriktad på grundläggande litteraturanalys, grundläggande syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan, analys och diskussion kring kulturbaserade texter inom valda teman. Tillsammans med nätkursen Engelska A2, internetbaserad kurs, ger den samma behörighet som Engelska A, 30 hp, allmän inriktning. Det spelar ingen roll i vilken ordning dessa två kurser läses. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 02, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 1EN050 Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) Umeå universitet, 12

13 Engelska B1, nätkurs 15 högskolepoäng Denna kurs är helt nätbaserad (alltså inga fysiska träffar på campus) och är inriktad på fördjupad analys av litterära texter, fördjupade studier i språkvetenskap med fokus på det engelska språkets struktur samt grundläggande studier av det engelska språkets historia. Tillsammans med nätkursen Engelska B2, ger den samma behörighet som Engelska B, 30 hp, allmän inriktning. Det spelar ingen roll i vilken ordning dessa två kurser läses. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. Undervisningen är helt nätbaserad. All kommunikation sker via kursens lärplattform. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 02, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 1EN052 Univ: Lägst 22,5 hp på Engelska A med allmän inriktning, eller motsvarande. Umeå universitet, Engelska för lärare i skolans tidiga år (distans) I 15 högskolepoäng Kursen syftar till att deltagarna ska fördjupa sina insikter om barns lärande och språkutveckling och vidare utveckla sitt språkdidaktiska tänkande utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Dessutom syftar kursen till fördjupade kunskaper om internationalisering, kultur, litteratur och ämnesintegrering i språkundervisningen samt metodiska verktyg för det kommunikativa språkklassrummet. Kursen kan läsas enskilt eller parallellt med 1EN132. Kursen ges helt på distans, utan fysiska träffar vid lärosätet. I stället träffas studenter och lärare via den digitala plattformen Moodle och kommunikationsverktyget Adobe Connect. Det krävs därför att kursdeltagarna har tillgång till dator med snabb internetuppkoppling samt headset med mikrofon. Kursperiod: vecka 36, vecka 22, 2016 Studietakt: 25 % Anmälningskod: LNU Kurskod: 1EN131 Linnéuniversitetet, Under kursens gång ingår ett antal seminarier online (som inte är obligatoriska) men som ger dig som student möjligheten att kommunicera live med lärare och andra studenter på kursen. Seminarierna spelas in så att du har möjlighet att följa med i kursen utan att delta vid träffarna online. Schema för seminarierna är tillgängligt vid kursstart. Linnéuniversitetet utfärdar inga behörigheter eller legitimationer. Man har dock anpassat kursen så att den liknar de kurser som ges inom ordinarie lärarprogram. Frågor kring behörighet eller lärarlegitimation ställs till Skolverket. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrustning som behövs för att studera på distans. 13

14 Engelska för lärare i skolans tidiga år (distans) II 15 högskolepoäng Kursen syftar till att deltagarna ska fördjupa sina insikter om barns lärande och språkutveckling och vidare utveckla sitt språkdidaktiska tänkande utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Dessutom syftar kursen till fördjupade språkfärdighetskunskaper och kunskaper om språkutveckling och om hur det engelska språket ser ut och används idag. Kursen kan läsas enskilt eller parallellt med 1EN131. Kursen ges helt på distans, utan fysiska träffar vid lärosätet. I stället träffas studenter och lärare via den digitala plattformen Moodle och kommunikationsverktyget Adobe Connect. Det krävs därför att kursdeltagarna har tillgång till dator med snabb internetuppkoppling samt headset med mikrofon. Under kursens gång ingår ett antal seminarier online (som inte är obligatoriska) men som ger dig som student möjligheten att kommunicera live med lärare och andra studenter på kursen. Seminarierna spelas in så att du har möjlighet att följa med i kursen utan att delta vid träffarna online. Schema för seminarierna är tillgängligt vid kursstart. Linnéuniversitetet utfärdar inga behörigheter eller legitimationer. Man har dock anpassat kursen så att den liknar de kurser som ges inom ordinarie lärarprogram. Frågor kring behörighet eller lärarlegitimation ställs till Skolverket. 14 Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 22, 2016 Studietakt: 25 % Anmälningskod: LNU Kurskod: 1EN132 Linnéuniversitetet,

15 Digital fotografering och bildbehandling Kursens introducerar tekniker för fotografering, redigering, utskrift och webbpresentation av digitala fotografier. I kursens första del behandlas såväl den tekniska som den estetiska basen för digital fotografering och datorbaserad bildredigering. Praktiska uppgifter med fotografering, redigering och presentation av fotografiska bilder genomförs i kursens andra del. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. Undervisningens upplägg Kursen är nätbaserad. All information och redovisning sker via Internet. Kontakten mellan student och handledare sker via e-post och konferenssystem. På hemsidorna ges en genomgång av teorin. Där finns också arbetsuppgifter och lämpliga litteraturanvisningar samt anvisningar för laborationer och övningar. Kursperiod: vecka 44, 2015 vecka 02, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 5EL069 Umeå universitet, Förberedande kurs i matematik Kursen vänder sig till dig som vill fräscha upp och fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen är en överbryggning från gymnasiet in i högskolan. Materialet presenteras på ett sätt som är mer likt högskolematematik än gymnasiematematik och vi rekommenderar dig att läsa kursen även om du haft lätt för gymnasiematematiken. Kursen ger behörighet att läsa MM2001 Matematik I, 30hp vid Stockholms universitet. Internetbaserad distans. Inga obligatoriska sammankomster. Kursstart: HT 2015, Period 1 Studietakt: 25 % Anmälningskod: SU Kurskod: MM1003 Grundläggande behörighet och Matematik C eller Matematik 3b alternativt Matematik 3c från gymnasiet. Stockholms universitet, 15

16 Genuspedagogik och lärande I 15 högskolepoäng Kursens syfte är att öka deltagarnas kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta medvetet, genuspedagogiskt i den pedagogiska praktiken inom skola och/eller annan verksamhet. Kursen skall därför synliggöra hur faktorer som social bakgrund, kön, ålder och etnicitet påverkar undervisnings- och/eller arbetssituationen i relation till interaktiva medier och lärandemiljöer. Mot denna bakgrund skall deltagarna utveckla förståelse för centrala begrepp och teorier inom det genusvetenskapliga området. Föreställningar om kvinnlighet och manlighet i olika sociala och kulturella sammanhang relateras till maktdimensioner som etnicitet, klass och ålder. Genuspedagogik och lärande I fokuserar huvudsakligen på svenska förhållanden. Konkreta metoder för att bearbeta genusrelaterad problematik i den pedagogiska praktiken inom undervisning och/eller annan verksamhet, utvecklas. I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt som ett redskap för social förändring. Internetbaserad distansundervisning. Inga träffar. Undervisningens upplägg Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Under kursen används en nätbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursdeltagarna skall ha tillgång till internetansluten dator. Kursen genomförs med stöd av fri programvara. 16 Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 2, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 2IT017 Umeå universitet,

17 Historia 30 högskolepoäng Vad historia är kan tyckas självklart: det som hänt i det förflutna. Men historia på högskolan handlar inte bara om vad som hände i det förflutna utan också om varför det hände och vilka konsekvenser det fick. Att andra världskriget bröt ut i september 1939 är ett enkelt och oomtvistligt faktum. Men vilka var orsakerna? Berodde det på Hitlers personlighet? På fredsvillkoren efter första världskriget? På Väst- och Centraleuropas syn på det kommunistiska Sovjetunionen? På allt detta och i så fall i vilken rangordning? Några enkla svar finns inte. Undervisningsspråk Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursstart: HT 2015, period 1 Studietakt: 100 % Kurstid: bandade tider Anmälningskod: HH Kurskod: HI1002/17 Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Högskolan i Halmstad, HR-arbete i teori och praktik 15 högskolepoäng I kursen behandlas HR-arbete (Human Resource Management) nationellt och internationellt. I kursen behandlas även personalstrategiska utmaningar för organisationer ur ett förändringsperspektiv. Ett särskilt fokus ligger här på strategiskt personalarbete och lärande (i) organisationer. I kursen problematiseras även HR-funktionens arbete med mångfaldsfrågor i vid mening. Internetbaserad distansundervisning. Inga träffar. På Ronneby Kunskapskälla finns all nödvändig teknisk utrusning Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 02, 2016 Anmälningskod: UMU Kurskod: 2PE022 Umeå universitet, 17

18 Hållbart familjeskogsbruk I Skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter kräver kunskap i både skogsvård och skogshushållning. Kursen Hållbart familjeskogsbruk I introducerar grunderna i skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter. I kursen lär du dig bl.a. om skogsekologi, skogsuppskattning och försäljning av timmer. Hållbart familjeskogsbruk är en utpräglad distansutbildning, vilket innebär att du sköter den största delen av kunskapsinhämtningen hemifrån vid tider som passar dig. Det kommer även att vara några föreläsningar vid Linnéuniversitet i Växjö, där det i vissa fall kommer vara möjligt att delta hemifrån via internet. Det kommer även finnas möjlighet att delta på 2-3 träffar med studiebesök och exkursioner på olika platser i landet. Träffarna är vanligen förlagda till fredagar och lördagar och omfattar en till två dagar vardera. Kursen omfattar 7,5 hp och kan antingen läsas på halvfart eller kvartsfart. Kursperiod: vecka 36-44, 2015 (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut) Anmälningskod: LNU Kurskod: 1TS152 Linnéuniversitetet, Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 2, 2016 Studietakt: 25 % (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut) Anmälningskod: LNU Kurskod: 1TS152 Linnéuniversitetet, 18

19 Hållbart familjeskogsbruk II Skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter kräver kunskap i både skogsvård och skogshushållning. Kursen i Hållbart familjeskogsbruk II är en fortsättning på kursen Hållbart familjeskogsbruk I. I kursen lär du dig bl.a. om skogsskötsel, skogsproduktion, skogsekonomi och skogsteknik. Hållbart familjeskogsbruk är en utpräglad distansutbildning, vilket innebär att du sköter den största delen av kunskapsinhämtningen hemifrån vid tider som passar dig. Det kommer även att vara några föreläsningar vid Linnéuniversitet i Växjö, där det i vissa fall kommer vara möjligt att delta hemifrån via internet. Det kommer även finnas möjlighet att delta på 2-3 träffar med studiebesök och exkursioner på olika platser i landet. Träffarna är vanligen förlagda till fredagar och lördagar och omfattar en till två dagar vardera. Kursen omfattar 7,5 hp och kan antingen läsas på halvfart eller kvartsfart. Kursperiod: vecka 45, 2015 vecka 3, 2016 (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut) Sista anmälningsdag: 15 april 2014 Anmälningskod: LNU Kurskod: 1TS153 Linnéuniversitetet, Kursen omfattar 7,5 hp och kan antingen läsas på halvfart eller kvartsfart. Kursperiod: vecka 36, 2015 vecka 3, 2016 Studietakt: 25 % (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut) Sista anmälningsdag: 15 april 2014 Anmälningskod: LNU Kurskod: 1TS153 Linnéuniversitetet, 19

20 Hälsopedagogik 15 högskolepoäng Denna kurs ger dig en bred ämnesintroduktion till hälsopedagogikområdet och riktar sig till dig som är intresserad av hälso- och livsstilsfrågor och vill arbeta med att vägleda andra till medvetna hälsofrämjande val. Du läser om pedagogiska teorier och hälsoteorier som är relevanta för att förstå hälsopedagogiskt arbete. Innehållet präglas av en helhetssyn på människors hälsa i livets alla åldrar. Undervisningsspråk Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Internetbaserad distans. Inga träffar. Kursperiod: HT 2015, period 1 Anmälningskod: HH Högskolan i Halmstad. Tillgång till dator och internet är ett krav. Hälso- och personalekonomi Kursen behandlar grundläggande begrepp och teoribildningar inom hälsoekonomi och personalekonomi. Kursen visar på hur resursfördelning och hälsopolitik samspelar, och hur ekonomiska aspekter på personal- och hälsofrågor kan påverka beslut om resursfördelning. En viktig del är metoder för att mäta och värdera olika slags insatser. Internetbaserad distansundervisning. Inga obligatoriska träffar. Kursen förutsätter tillgång till dator och internetuppkoppling. Kursperiod: HT 2015, period 1 Anmälningskod: HKR Högskolan i Kristianstad, 20

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer Hösten 2017 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer 2 Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs.

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2014 Utbildningar med start hösten 2014 2 Innehåll Bättre Lean för service & tjänster, 7,5 högskolepoäng... 3 Bättre Produktion, 7,5 högskolepoäng... 4 Naturupplevelseguidning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Ronneby Kunskapskälla

Ronneby Kunskapskälla Kunskap Framtid Möjlighet Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2016 Utbildningar med start hösten 2016 Medicinsk sekreterare... 4 Medicinsk sekreterare forts... 5 Köksmästare... 5 Köksmästare

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13

Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13 Kalmar och Växjö den 6 mars 2013 Information till studenter på ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 hp (LAAGY), antagna ht13 Nedan följer information om behörighetskrav

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM. Tillägg: antagning HT13-VT14

Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM. Tillägg: antagning HT13-VT14 Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM Tillägg: antagning HT13-VT14 UTAN LÄRARE - INGEN FRAMTID Var med och påverka Sverige år 2100! Cancerforskare, bilmekaniker, barnmorskor, musiker eller brandmän vilka skulle

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot grundskolan årskurs 7-9 läser tre ämnen, 90 högskolepoäng i ingångsämnet och sedan

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Ingå ngså mne Biologi

Ingå ngså mne Biologi 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan 300/330 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan läser två ämnen, 120 högskolepoäng respektive 90 högskolepoäng.

Läs mer

SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014

SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014 Institutionen för skog och träteknik Hållbart familjeskogsbruk, del B 16 30 hp Grundkurs 1TS031 (kvartsfart) Kursansvarig: Nils Fagerberg 2009-12-11 SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014 På Skog och trä är vi måna

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN47, Socialt arbete i skolan, 15 högskolepoäng Social Work at Schools, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4111 Socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Work, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-04-14

Läs mer

TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp

TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp TKV1K, Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring, 180 hp TKV1K, Bachelor Programme in Leadership - Quality Management - Improvement, 180 hp Anmälningskod: P1442 Starttermin: H17 Programtakt:

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Thomas Östholm. Utbildningsledare. Bilaga Anvisningar, Påbyggnadsutbildning till lärare 90 hp

Thomas Östholm. Utbildningsledare. Bilaga Anvisningar, Påbyggnadsutbildning till lärare 90 hp 2011-03-10 Delegationsbeslut Dnr LiU-2009-00438 OSU-GUN del 11/06 1(1) Fastställande av ämnesområden som anges i anvisningar för Påbyggnadsutbildning till lärare, grundskolans senare år och gymnasieskolan,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II.

Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Stockholms universitet Kursens namn Spanska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 45 hp Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och

Läs mer

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Utbildningens omfattning och innehåll. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Utbildningens omfattning och innehåll. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor Utbildningsplan Magisterprogram, Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling Master's Programme, Technology, Health and Work Environment Development, 60 credits 60,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(9) Kursplan Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Spanish I for Teacher Students 30 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Kursens övergripande mål är att de studerande

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp 4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp gå in i handledande och vägledande uppgifter på ett reflekterande sätt. 4PE154 Tutoring and Developing Professional Skills within

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs. Historia

Läs mer

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen 1 (5) Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle

BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVPL01, Projektledning för beteendevetare, 15 högskolepoäng Project Management in a Behavioural Perspective, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA21, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Science, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2016

Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA13, Sociologi: Socialpsykologi, 30 högskolepoäng Sociology: Social Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK LLSL45 Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet, 45 högskolepoäng Sloyd for teachers year 7-9, within Fastställande Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor. Värderingsförmåga och förhållningssätt Utbildningsplan Magisterprogram, Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation Master's Programme, Ergonomics and Human-Technology-Organisation, 60 credits 60,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Utbildningsplan för utbildning av speciallärare

Utbildningsplan för utbildning av speciallärare Utbildningsplan för utbildning av speciallärare Genomförda och godkända studier enligt denna plan leder fram till Speciallärarexamen (Graduate Diploma in Special Teacher Education) Avancerad nivå 1. Statsmakternas

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Programledare Katarina Ribaeus VFU Anette Haglund och Irene Olsson Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Studietid 3,5 år: 210 hp Schemalagd tid inte

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Förskollärarprogrammet. 210 hp

Förskollärarprogrammet. 210 hp Förskollärarprogrammet 210 hp studieort Uppsala Sökanvisningar och kursutbud vt 2016 Detta material vänder sig till dig som läser på förskollärarprogrammet och med studieort Uppsala. För dig som läser

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Förskollärare Antagna Höst 2011

Förskollärare Antagna Höst 2011 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2014/2015 Förskollärare Antagna Höst 2011 BESLUTSDATUM 2012-11-22 BESLUTSFATTARE Chef för Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen

Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Lärosätets namn Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04 KURSUTBUD VÅREN 2017 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING PERIOD 2 3 P2 2017/03/20 2017/05/26 P3 2017/05/29 2017/08/04 Du ansöker till kurser på: Sista ansökningsdag P2: 01 Mars Sista ansökningsdag P3: 02 Maj P3

Läs mer

8LOG12. Medicinska fakulteten. Gäller från: höstterminen Diarienummer. Kursplan. Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå

8LOG12. Medicinska fakulteten. Gäller från: höstterminen Diarienummer. Kursplan. Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå 1(5) 8LOG12 Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30 hp Human Communication from Medical, Psychological and Linguistic Perspectives, I, 30 credits Programkurs Medicinska

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP13, Psykologi: Avancerade vetenskapliga metoder i psykologin, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Scientific Methods in Psychology, 15 credits Avancerad nivå / Second

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: FL 2011/12 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2011-10-27 och gäller från höstterminen 2011 vid Karlstads

Läs mer