Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Läkemedel på BIVA-Bassortiment och generella direktiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med RUTIN Läkemedel på BIVA-Bassortiment och generella direktiv"

Transkript

1 Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Innehållsansvarig: Ola Ingemansson, Sektionschef, Läkare AN OP IVA barn (olain) Godkänd av: Kerstin Sandström, Överläkare, Läkare AN OP IVA barn (kersa7) Denna rutin gäller för: Operation 1 barn; Intensivvårdsavdelning Barn Syfte Utgöra stöd för läkare och sjuksköterskor vid ordination/administration av läkemedel på BIVA. Arbetsbeskrivning Dokumentet innehåller två förteckningar av läkemedel: Varje läkemedel är angivet med generiskt namn, handelsnamn, adekvat läkemedelskoncentration samt kortfattade doseringsförslag för användning vid rutindosering. Som regel sker tillförseln intravenöst, andra administreringssätt anges i förekommande fall. För beredning av läkemedlet ska i särskilt framtagna spädningskort användas. Observera att många BIVA-patienter har tillstånd med betydande avvikelser från normalfysiologin. För dosering till dessa patienter hänvisas till speciallitteratur. sförslagen syftar till att skapa en grund för rimlighetsbedömning av dosering. Analgetika för iv tillförsel Se också smärtpärmen ALFENTANIL Rapifen Injektionsvätska 0,5mg/ml=500µg/ml kan spädas till 50µg/ml vb MORFIN Morfin Injektionsvätska 1mg/ml=1000µg/ml MORFIN Morfin Infusionslösning 0,1mg/kg eller 1mg/ml Perfalgan Injektionsvätska KETOROLAC Toradol Injektionsvätska 30 mg/ml Analgetika för PO/rektal tillförsel Se också Smärtrutiner IBUBRUFEN Mixt Brufen Mixt Ipren 20 mg/ml Panodil, Alvedon, Pamol, Reliv, Curadon Mixtur och tablett Antidoter NALOXON Nexodal Injektionsvätska 400µg/ml späds vb till 40 µg/ml GLYCOPYRRON Robinul Inj. 0,2 mg/ml SYNSTIGMIN Neostigmin Inj 2,5 mg/ml 5-10µg/kg vb <3mån µg/kg 3-12 mån µg/kg >12 mån 100 µg/kg Inf 5-30µg/kg h <15kg 0,1mg/ml >15kg 1mg/ml <10kg 7,5 mg/kg x 4 >10kg 15 mg/kg x 4 0,3-0,5 mg/kg x 2 Maxdos 90 mg 10 mg/kg x 3 Maxdos mg/kg dygn PO Normaldos 60mg/kg/dygn delat på 4 Kan vb postoperativt höjas till 90mg/kg/dygn delat på 4 under 3 dygn Maxdos Barn under 3mån. 60mg/kg/dygn delat på µg/kg 5-10 µg/kg 40 µg/kg Maxdos 2,5 mg Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia 1 (av 14)

2 Sedation Se också Smärtrutiner KLORPROMAZIN Largactil Infusionslösning 5 mg/ml späds till 0,5 mg/ml Inf 0,1-0,2 mg/kg h KLONIDIN Catapresan, Catapres Injektionsvätska/Infusionslösning 150 µg/ml späds till 15 µg/ml DEXMEDETOMIDIN Dexdor Infusionslösning, späds till 4 µg/ml eller 8 µg/ml FENEMAL Fenobarbital Injektionsvätska 20 mg/ml MIDAZOLAM Dormicum Injektionsvätska/Infusionslösning <15kg 1 mg/ml >15kg 5 mg/ml PROPOFOL Diprivan Injektionsvätska/Infusionslösning 10 eller 20 mg/ml KETAMIN Ketalar Injektionsvätska/Infusionslösning 10mg/ml Diuretika för iv tillförsel FUROSEMID Furosemid, Furix, Impugan Injektionsvätska/Infusionslösning 10 mg/ml ETAKRYNSYRA ReoMax 2,5 mg/ml HANP hanp <10kg 10 µg/ml >10kg 100 µg/ml SOLDACTONE Soldactone 10 mg/ml SPIRONOLAKTON Spironolakton APL 10mg/ml Elektrolyter CALCIUMGLUCONAT Calciumglukonat Inj 9,2mg/ml KALIUM Kajos Peroral lösning 0,85 mmol/ml NATRIUM Addex Natrium Injektionsvätska 4 mmol/ml KALIUM Addex Kalium 2 mmol/ml bereds till infusionslösning 1mmol/ml Magnesium Addex Magnesium 1 mmol/ml späds till 0,2 mmol/ml Iv 1-2 µg/kg x 6-8 Inf 0,5-2 µg/kg h Inf 0,3-1,4 µg/kg h 5mg/kg Max x 3 gäller vid sedering. Iv 0,05-0,1 mg/kg Inf 0,05-0,2 mg/kg h Iv 0,5-1 mg/kg Lägre doser om cirkulatoriskt instabil patient. Inf 1-4 mg/kg h främst större barn och kortare behandling Iv 1-2mg/kg Inf 2-6mg/kg h läroböcker för mer utförliga Iv 0,1-1 mg/kg Inf 0,1-1 mg/kg h Iv 0,5-1 mg/kg Max x 2 Inf ng/kg/min Iv 1 mg/kg x 2 Po 1mg/kg x 2 Iv 0,5ml/kg x 3 Vid TPN till barn < 6 mån Iv 0,5ml/kg. Max 10ml/dos. Som vasoaktiv drog Po 2 mmol/kg dygn Po 3-4 mmol/kg dygn Iv 0,1-0,4 mmol/kg h 0,1-0,2 mmol/kg x 3-4 Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 2 (av 14)

3 Gastrointestinala läkemedel LACTULOS Lactulos Peroral lösning MOVICOL Movicol MOVICOL Movicol Jr NALOXON Naloxonhydroklorid Peroral lösning 30 µg/ml ESOMEPRAZOL Nexium Injektionsvätska 8 mg/ml Luftvägsfarmaka TERBUTALIN Bricanyl Infusionslösning 20 µg/ml SALBUTAMOL Ventoline Inhalationslösning 1 mg/ml och 5 mg/ml BUDESONID Pulmicort Inhalationslösning 0,25 mg/ml IPRATROPIUM Atrovent 0,25 mg/ml RACEPINEPHRINE Micronefrin 22,5 mg/ml Muskelrelaxantia SUXAMETHON Celocurinklorid Injektionsvätska 50 mg/ml ATRACURIUM Tracrium Injektionsvätska 10 mg/ml och läroböcker för mer utförliga Spädbarn-1år 2,5ml x 2 1-2år 2,5-5ml x 2 2-5år 5ml x år 10 ml x 2 >12 år 1-2 dospåsar/dygn <2år ½ dospåse/dygn 2-6år 1 dospåse/dygn 6-12år 1-2 dospåsar/dygn Po 4-10 µg/kg x 4 Iv 0,5 mg/kg x 2 och läroböcker för mer utförliga 3-6 µg/kg h 0,15 mg/kg x ,25 mg x 2 Halva dosen till prematura barn <6år 0,4-1 ml x år 1 ml x 4 >12år 2 ml x 4 <5kg 0,25 ml 5-10kg 0,3 ml 10-15kg 0,5 ml >15kg 0,75 ml läroböcker för mer utförliga 1 mg/kg vid intubation 0,5 mg/kg vid intubation Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 3 (av 14)

4 Postoperativt illamående PONV Antiemetika ONDANSETRON Zofran Injektionsvätska 2 mg/ml BETAMETASON Betapred Injektionsvätska 4 mg/ml PROMETAZIN Phenergan Injektionsvätska 25 mg/ml Steroider BETAMETASON Betapred Injektionsvätska 4 mg/ml HYDROCORTISON Solu-Cortef Injektionsvätska 50 mg/ml PREDNISOLON Prednisolon Tablett 2,5 och 10 mg Pre-Cortalon Injektionsvätska 25 mg/ml METYLPREDNISOLON Solumedrol Injektionsvätska 62,5 mg/ml Vasoaktiva läkemedel ADRENALIN Adrenalin Infusionslösning 20µg/ml NORADRENALIN Noradrenalin Infusionslösning 20 µg/ml DOPAMIN Dopamin, Giludop Infusionslösning 2mg/ml DOBUTAMIN Dobutamin Infusionslösning 2 mg/ml ESMOLOL Brevibloc Infusionslösning 10 mg/ml LABETALOL Trandate Infusionslösning 5 mg/ml MILRINON Corotrop Infusionslösning 0,2 mg/ml FENTOLAMIN Regitin Infusionslösning 2 mg/ml ALPROSTADIL Prostivas Infusionslösning 2 µg/ml AMIODARON Cordarone Infusionslösning 15 mg/ml och 0,1 mg/kg upp till 4mg 0,2 mg/kg upp till 4mg 0,2-0,5 mg/kg max 12,5 mg till barn under 12 år och läroböcker för mer utförliga Iv 0,2 mg/kg upp till 4mg Iv 5 mg/kg max 200 mg Po eller iv individuell dosering Iv 30 mg/kg max 500mg doseras x 1 och Inf ng/kg min Inf ng/kg min Inf 2,5-10 µg/kg min Inf 5-10 µg/kg min Inf µg/kg min Börja med lägsta dosen och titrera uppåt µg/kg min Inf 0,2-0,7 µg/kg min Inf 5-20 µg/kg min Underhållsdos 20 ng/kg min Uppladdningdos 5 mg/kg ges på 1-4 timmar Underhållsdos 0,5-1 mg/kg h Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 4 (av 14)

5 ISOPRENALIN Isuprel Infusionslösning 4 µg/ml LEVOSIMENDAN Simdax Infusionslösning 50 µg/ml NITROGLYCERIN Nitroglycerin Infusionslösning 400 µg/ml NITROPRUSSID Nitropress Infusionslösning 400 µg/ml PROSTACYKLIN Flolan, Epoprostenol Infusionslösning 2µg/ml FENYLEFRIN Phenylephrine Injektionsvätska 100 µg/ml METOPROLOL Seloken Injektionsvätska och Infusionslösning 1mg/ml Övrigt ASA C Acetylsalicylsyra 5 mg T Trombyl 75 mg CLEMASTIN Tavegyl Injektionsvätska 1 mg/ml DALTEPARIN Fragmin Injektionsvätska HEPARIN Heparin Injektionsvätska 100E/ml och 5000E/ml INSULIN Actrapid Injektionsvätska Infusionslösning 100 E/ml späds till 1 E/ml Inf ng/kg/min Inf 0,1 µg/kg min Inf 1-2 µg/kg min Inf 0,5-4 µg/kg min Inf 5-20 ng/kg/min Inj 1-10 µg/kg Inj 0,1 mg/kg på 5 minuter Inf 1-5 µg/kg min och Po 5 mg/kg dygn x 1 Inj 0.05 mg/kg Se rutin: Trombosprofylax vid kirurgiska ingrepp samt rutin: Trombosprofylax och antikoagulation vid hjärtkirurgi Normaldosering vid vissa hjärtkirurgiska ingrepp 250 E/kg/dygn delat på sex doser. Inj 0,05-0,1 E/kg Inf 0,025-0,1 E/kg h Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 5 (av 14)

6 Läkemedel som får ges utan särskild läkarordination vid uppvakningsvård på BIVA. (se även rutin: Uppvakningsvård på BIVA efter anestesi och kirurgi). När ordination saknas kan denna lista användas av BIVA-sjuksköterskan vid uppvakningsvård Nedanstående läkemedel får då ges i en (1) dos enligt angivna ordinationer och med iakttagande av läkemedlets kontraindikationer. De angivna kontraindikationerna är inte alltid absoluta, men läkemedlet får endast ges efter läkarordination. Läkemedel Indikation Kontraindikationer Obs! Perfalgan Injektions-vätska 10mg/ml Feber, smärta <10kg 7,5mg/kg >10 kg 15mg/kg Svår leversjukdom Panodil, Alvedon, Pamol, Reliv, Curadon Mixtur och tablett ALFENTANIL Rapifen Inj.vätska 500µg/ml eller spädd till 50µg/ml MORFIN Morfin Inj.vätska 1mg/ml ONDANSETRON Zofran Inj.vätska 4mg/ml KLONIDIN Catapresan 150µg/ml späds till 15µg/ml MIDAZOLAM Dormicum Inj.vätska 1 eller 5mg/ml FUROSEMID Furosemid, Furix, Impugan 10mg/ml RINGER-ACETAT Ringer-acetat ALBUMIN Albumin 50mg/ml KALIUM Addex Kalium Inf 1mmol/ml GLUKOS 120Na/20K 100mg/ml Feber, smärta Procedursmärta Drändragning Tubomläggning Po 30mg/kg Maxdos nyfödda 60 mg/kg dygn delat på 3 doser Smärta <3mån 30-50µg/kg 3-12 mån µg/kg Svår leversjukdom 5-10 µg/kg Andningspåverkan vid spontanandning. Poxövervakning Andningspåverkan vid spontanandning. Poxövervakning Snävt doseringsintervall därför risk för överdosering Snävt doseringsintervall därför risk för överdosering Kan upprepas under proceduren Kan upprepas 3ggr >1år 100µg/kg PONV 0,1mg/kg Kan upprepas 1 gång Sedation Po 2-3 µg/kg Inj 1-2 µg/kg Sedation Inj 0,05-0,1 mg/kg Andningspåverkan vid spontandning. Poxövervakning Vätskebalansjustering Dålig diures Vätskebalansjustering Dålig diures Vätskebalansjustering Hypovolemi Kan upprepas 1 gång Kan upprepas 3 ggr 0,1-1 mg/kg Hypovolemi Kan upprepas 10-20ml/kg Övervätskning Kan ges 1 gång 10 ml/kg under 1-4 h Övervätskning Kan ges 1 gång Hypokalemi 0,1-0,4 mmol/kg h Oliguri Kontroll av S- Kalium Svält, matningssvårigheter 2-5 ml/kg/h Hyperglykemi Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 6 (av 14)

7 Ansvar Gäller för sjuksköterskor och läkare på BIVA. Ansvar för spridning och implementering har VEC. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar. Uppföljning och utvärdering Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedcontrolPRO. Dokumentation Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar. Kunskapsöversikt Shann, F. Drug Doses. Elektronisk applikation, tillgänglig februari Royal Childrens Hospital, Melbourne, Australien. Granskare/arbetsgrupp Angela Hanson, sekt chef Op1, barn Helena Winberg öl, BIVA Lisbeth Yngberg, BVEC BIVA Syfte Utgöra stöd för läkare och sjuksköterskor vid ordination/administration av läkemedel på BIVA. Arbetsbeskrivning Dokumentet innehåller två förteckningar av läkemedel: Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 7 (av 14)

8 Varje läkemedel är angivet med generiskt namn, handelsnamn, adekvat läkemedelskoncentration samt kortfattade doseringsförslag för användning vid rutindosering. Som regel sker tillförseln intravenöst, andra administreringssätt anges i förekommande fall. För beredning av läkemedlet ska i särskilt framtagna spädningskort användas. Observera att många BIVA-patienter har tillstånd med betydande avvikelser från normalfysiologin. För dosering till dessa patienter hänvisas till speciallitteratur. sförslagen syftar till att skapa en grund för rimlighetsbedömning av dosering. Analgetika för iv tillförsel Se också smärtpärmen ALFENTANIL Rapifen Injektionsvätska 0,5mg/ml=500µg/ml kan spädas till 50µg/ml vb MORFIN Morfin Injektionsvätska 1mg/ml=1000µg/ml MORFIN Morfin Infusionslösning 0,1mg/kg eller 1mg/ml Perfalgan Injektionsvätska KETOROLAC Toradol Injektionsvätska 30 mg/ml Analgetika för PO/rektal tillförsel Se också Smärtrutiner IBUBRUFEN Mixt Brufen Mixt Ipren 20 mg/ml Panodil, Alvedon, Pamol, Reliv, Curadon Mixtur och tablett Antidoter NALOXON Nexodal Injektionsvätska 400µg/ml späds vb till 40 µg/ml GLYCOPYRRON Robinul Inj. 0,2 mg/ml SYNSTIGMIN Neostigmin Inj 2,5 mg/ml 5-10µg/kg vb <3mån µg/kg 3-12 mån µg/kg >12 mån 100 µg/kg Inf 5-30µg/kg h <15kg 0,1mg/ml >15kg 1mg/ml <10kg 7,5 mg/kg x 4 >10kg 15 mg/kg x 4 0,3-0,5 mg/kg x 2 Maxdos 90 mg 10 mg/kg x 3 Maxdos mg/kg dygn PO Normaldos 60mg/kg/dygn delat på 4 Kan vb postoperativt höjas till 90mg/kg/dygn delat på 4 under 3 dygn Maxdos Barn under 3mån. 60mg/kg/dygn delat på µg/kg 5-10 µg/kg 40 µg/kg Maxdos 2,5 mg Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 8 (av 14)

9 Sedation Se också Smärtrutiner KLORPROMAZIN Largactil Infusionslösning 5 mg/ml späds till 0,5 mg/ml Inf 0,1-0,2 mg/kg h KLONIDIN Catapresan, Catapres Injektionsvätska/Infusionslösning 150 µg/ml späds till 15 µg/ml DEXMEDETOMIDIN Dexdor Infusionslösning, späds till 4 µg/ml eller 8 µg/ml FENEMAL Fenobarbital Injektionsvätska 20 mg/ml MIDAZOLAM Dormicum Injektionsvätska/Infusionslösning <15kg 1 mg/ml >15kg 5 mg/ml PROPOFOL Diprivan Injektionsvätska/Infusionslösning 10 eller 20 mg/ml KETAMIN Ketalar Injektionsvätska/Infusionslösning 10mg/ml Diuretika för iv tillförsel FUROSEMID Furosemid, Furix, Impugan Injektionsvätska/Infusionslösning 10 mg/ml ETAKRYNSYRA ReoMax 2,5 mg/ml HANP hanp <10kg 10 µg/ml >10kg 100 µg/ml SOLDACTONE Soldactone 10 mg/ml SPIRONOLAKTON Spironolakton APL 10mg/ml Elektrolyter CALCIUMGLUCONAT Calciumglukonat Inj 9,2mg/ml KALIUM Kajos Peroral lösning 0,85 mmol/ml NATRIUM Addex Natrium Injektionsvätska 4 mmol/ml KALIUM Addex Kalium 2 mmol/ml bereds till infusionslösning 1mmol/ml Magnesium Addex Magnesium 1 mmol/ml späds till 0,2 mmol/ml Iv 1-2 µg/kg x 6-8 Inf 0,5-2 µg/kg h Inf 0,3-1,4 µg/kg h 5mg/kg Max x 3 gäller vid sedering. Iv 0,05-0,1 mg/kg Inf 0,05-0,2 mg/kg h Iv 0,5-1 mg/kg Lägre doser om cirkulatoriskt instabil patient. Inf 1-4 mg/kg h främst större barn och kortare behandling Iv 1-2mg/kg Inf 2-6mg/kg h läroböcker för mer utförliga Iv 0,1-1 mg/kg Inf 0,1-1 mg/kg h Iv 0,5-1 mg/kg Max x 2 Inf ng/kg/min Iv 1 mg/kg x 2 Po 1mg/kg x 2 Iv 0,5ml/kg x 3 Vid TPN till barn < 6 mån Iv 0,5ml/kg. Max 10ml/dos. Som vasoaktiv drog Po 2 mmol/kg dygn Po 3-4 mmol/kg dygn Iv 0,1-0,4 mmol/kg h 0,1-0,2 mmol/kg x 3-4 Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 9 (av 14)

10 Gastrointestinala läkemedel LACTULOS Lactulos Peroral lösning MOVICOL Movicol MOVICOL Movicol Jr NALOXON Naloxonhydroklorid Peroral lösning 30 µg/ml ESOMEPRAZOL Nexium Injektionsvätska 8 mg/ml Luftvägsfarmaka TERBUTALIN Bricanyl Infusionslösning 20 µg/ml SALBUTAMOL Ventoline Inhalationslösning 1 mg/ml och 5 mg/ml BUDESONID Pulmicort Inhalationslösning 0,25 mg/ml IPRATROPIUM Atrovent 0,25 mg/ml RACEPINEPHRINE Micronefrin 22,5 mg/ml Muskelrelaxantia SUXAMETHON Celocurinklorid Injektionsvätska 50 mg/ml ATRACURIUM Tracrium Injektionsvätska 10 mg/ml och läroböcker för mer utförliga Spädbarn-1år 2,5ml x 2 1-2år 2,5-5ml x 2 2-5år 5ml x år 10 ml x 2 >12 år 1-2 dospåsar/dygn <2år ½ dospåse/dygn 2-6år 1 dospåse/dygn 6-12år 1-2 dospåsar/dygn Po 4-10 µg/kg x 4 Iv 0,5 mg/kg x 2 och läroböcker för mer utförliga 3-6 µg/kg h 0,15 mg/kg x ,25 mg x 2 Halva dosen till prematura barn <6år 0,4-1 ml x år 1 ml x 4 >12år 2 ml x 4 <5kg 0,25 ml 5-10kg 0,3 ml 10-15kg 0,5 ml >15kg 0,75 ml läroböcker för mer utförliga 1 mg/kg vid intubation 0,5 mg/kg vid intubation Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 10 (av 14)

11 Postoperativt illamående PONV Antiemetika ONDANSETRON Zofran Injektionsvätska 2 mg/ml BETAMETASON Betapred Injektionsvätska 4 mg/ml PROMETAZIN Phenergan Injektionsvätska 25 mg/ml Steroider BETAMETASON Betapred Injektionsvätska 4 mg/ml HYDROCORTISON Solu-Cortef Injektionsvätska 50 mg/ml PREDNISOLON Prednisolon Tablett 2,5 och 10 mg Pre-Cortalon Injektionsvätska 25 mg/ml METYLPREDNISOLON Solumedrol Injektionsvätska 62,5 mg/ml Vasoaktiva läkemedel ADRENALIN Adrenalin Infusionslösning 20µg/ml NORADRENALIN Noradrenalin Infusionslösning 20 µg/ml DOPAMIN Dopamin, Giludop Infusionslösning 2mg/ml DOBUTAMIN Dobutamin Infusionslösning 2 mg/ml ESMOLOL Brevibloc Infusionslösning 10 mg/ml LABETALOL Trandate Infusionslösning 5 mg/ml MILRINON Corotrop Infusionslösning 0,2 mg/ml FENTOLAMIN Regitin Infusionslösning 2 mg/ml ALPROSTADIL Prostivas Infusionslösning 2 µg/ml AMIODARON Cordarone Infusionslösning 15 mg/ml och 0,1 mg/kg upp till 4mg 0,2 mg/kg upp till 4mg 0,2-0,5 mg/kg max 12,5 mg till barn under 12 år och läroböcker för mer utförliga Iv 0,2 mg/kg upp till 4mg Iv 5 mg/kg max 200 mg Po eller iv individuell dosering Iv 30 mg/kg max 500mg doseras x 1 och Inf ng/kg min Inf ng/kg min Inf 2,5-10 µg/kg min Inf 5-10 µg/kg min Inf µg/kg min Börja med lägsta dosen och titrera uppåt µg/kg min Inf 0,2-0,7 µg/kg min Inf 5-20 µg/kg min Underhållsdos 20 ng/kg min Uppladdningdos 5 mg/kg ges på 1-4 timmar Underhållsdos 0,5-1 mg/kg h Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 11 (av 14)

12 ISOPRENALIN Isuprel Infusionslösning 4 µg/ml LEVOSIMENDAN Simdax Infusionslösning 50 µg/ml NITROGLYCERIN Nitroglycerin Infusionslösning 400 µg/ml NITROPRUSSID Nitropress Infusionslösning 400 µg/ml PROSTACYKLIN Flolan, Epoprostenol Infusionslösning 2µg/ml FENYLEFRIN Phenylephrine Injektionsvätska 100 µg/ml METOPROLOL Seloken Injektionsvätska och Infusionslösning 1mg/ml Övrigt ASA C Acetylsalicylsyra 5 mg T Trombyl 75 mg CLEMASTIN Tavegyl Injektionsvätska 1 mg/ml DALTEPARIN Fragmin Injektionsvätska HEPARIN Heparin Injektionsvätska 100E/ml och 5000E/ml INSULIN Actrapid Injektionsvätska Infusionslösning 100 E/ml späds till 1 E/ml Inf ng/kg/min Inf 0,1 µg/kg min Inf 1-2 µg/kg min Inf 0,5-4 µg/kg min Inf 5-20 ng/kg/min Inj 1-10 µg/kg Inj 0,1 mg/kg på 5 minuter Inf 1-5 µg/kg min och Po 5 mg/kg dygn x 1 Inj 0.05 mg/kg Se rutin: Trombosprofylax vid kirurgiska ingrepp samt rutin: Trombosprofylax och antikoagulation vid hjärtkirurgi Normaldosering vid vissa hjärtkirurgiska ingrepp 250 E/kg/dygn delat på sex doser. Inj 0,05-0,1 E/kg Inf 0,025-0,1 E/kg h Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 12 (av 14)

13 Läkemedel som får ges utan särskild läkarordination vid uppvakningsvård på BIVA. (se även rutin: Uppvakningsvård på BIVA efter anestesi och kirurgi). När ordination saknas kan denna lista användas av BIVA-sjuksköterskan vid uppvakningsvård Nedanstående läkemedel får då ges i en (1) dos enligt angivna ordinationer och med iakttagande av läkemedlets kontraindikationer. De angivna kontraindikationerna är inte alltid absoluta, men läkemedlet får endast ges efter läkarordination. Läkemedel Indikation Kontraindikationer Obs! Perfalgan Injektions-vätska 10mg/ml Feber, smärta <10kg 7,5mg/kg >10 kg 15mg/kg Svår leversjukdom Panodil, Alvedon, Pamol, Reliv, Curadon Mixtur och tablett ALFENTANIL Rapifen Inj.vätska 500µg/ml eller spädd till 50µg/ml MORFIN Morfin Inj.vätska 1mg/ml ONDANSETRON Zofran Inj.vätska 4mg/ml KLONIDIN Catapresan 150µg/ml späds till 15µg/ml MIDAZOLAM Dormicum Inj.vätska 1 eller 5mg/ml FUROSEMID Furosemid, Furix, Impugan 10mg/ml RINGER-ACETAT Ringer-acetat ALBUMIN Albumin 50mg/ml KALIUM Addex Kalium Inf 1mmol/ml GLUKOS 120Na/20K 100mg/ml Feber, smärta Procedursmärta Drändragning Tubomläggning Po 30mg/kg Maxdos nyfödda 60 mg/kg dygn delat på 3 doser Smärta <3mån 30-50µg/kg 3-12 mån µg/kg Svår leversjukdom 5-10 µg/kg Andningspåverkan vid spontanandning. Poxövervakning Andningspåverkan vid spontanandning. Poxövervakning Snävt doseringsintervall därför risk för överdosering Snävt doseringsintervall därför risk för överdosering Kan upprepas under proceduren Kan upprepas 3ggr >1år 100µg/kg PONV 0,1mg/kg Kan upprepas 1 gång Sedation Po 2-3 µg/kg Inj 1-2 µg/kg Sedation Inj 0,05-0,1 mg/kg Andningspåverkan vid spontandning. Poxövervakning Vätskebalansjustering Dålig diures Vätskebalansjustering Dålig diures Vätskebalansjustering Hypovolemi Kan upprepas 1 gång Kan upprepas 3 ggr 0,1-1 mg/kg Hypovolemi Kan upprepas 10-20ml/kg Övervätskning Kan ges 1 gång 10 ml/kg under 1-4 h Övervätskning Kan ges 1 gång Hypokalemi 0,1-0,4 mmol/kg h Oliguri Kontroll av S- Kalium Svält, matningssvårigheter 2-5 ml/kg/h Hyperglykemi Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 13 (av 14)

14 Ansvar Gäller för sjuksköterskor och läkare på BIVA. Ansvar för spridning och implementering har VEC. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar. Uppföljning och utvärdering Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedcontrolPRO. Dokumentation Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar. Kunskapsöversikt Shann, F. Drug Doses. Elektronisk applikation, tillgänglig februari Royal Childrens Hospital, Melbourne, Australien. Granskare/arbetsgrupp Angela Hanson, sekt chef Op1, barn Helena Winberg öl, BIVA Lisbeth Yngberg, BVEC BIVA Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Sida 14 (av 14)