Bina gynnar naturens mångfald. Fynd berättar om Vikingatiden FRIMÄRKSNYHETER 2/2015. Sid 12. Sid 8. Våra abonnemang! Se sid 5 EUROPA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bina gynnar naturens mångfald. Fynd berättar om Vikingatiden FRIMÄRKSNYHETER 2/2015. Sid 12. Sid 8. Våra abonnemang! Se sid 5 EUROPA 2015"

Transkript

1 FRIMÄRKSNYHETER 2/2015 EUROPA 2015 UTGIVNINGSDAG: 26 MARS 2015 Bina gynnar naturens mångfald Sid 12 Fynd berättar om Vikingatiden Sid 8 Våra abonnemang! Se sid 5

2 På begäran! Det finns några förslag på teman på frimärken som ständigt återkommer. Vi ser också att efterfrågan på olika teman skiftar beroende på om du samlar på frimärken eller om du använder dem för att skicka olika former av meddelande. För att skicka brev växlar också efterfrågan beroende på om du vill ha frimärke till ett affärsbrev, en inbjudan, en hälsning i glädje eller i sorg, till en femårig eller till en 50-åring. Vår utmaning är att tillgodose alla behov utan att för den skull bli slätstrukna. Den här gången representerar våra valda teman återkommande önskningar från främst våra samlarkunder. På mångas begäran uppmärksammar vi återigen vikingatiden, nu med motiv från hela den epok vari vikingatiden ingår. Föremålen vi visar kommer från fyndplatser i olika delar av Sverige, bland annat Gotland. Detta frimärke är också grunden för ett nytt souvenirark som du hittar på sidan 5. Vikingar är också årets tema för aktiviteter kopplade till Frimärkets Dag, i år lördagen den 28 mars. Bli därför inte förvånad om du stöter på representanter från din lokala frimärksklubb iklädd något vikingaattribut Ett annat tema som återkommer på önskelistan är leksaker. Det är temat för årets Europafrimärken. Här har vi valt en nostalgisk touche och visar leksaker som säkert både du och jag känner igen. Dockan kunde ha varit min Leksaker är både leksaker och konstverk, menar leksaksexperten Mike von Matuska. Det tog vi fasta på när vi valde formatet miniark som passar bra när vi vill visa mer än vad som ryms på ett enskilt frimärke. Som vanligt hoppas jag att du dessa frimärken ger dig både nytta och nöje. Väl mött på Frimärkets Dag den 28 mars! Med vänlig hälsning Britt-Inger Hahne Chef PostNord Frimärken foto: henrik karlsson o m s l ag: henrik karlsson

3 BULLETIN 2/ PostNords frimärkschef Britt-Inger Hahne: Tillsammans blir vi ännu bättre Nu fullföljer vi frimärkssamarbetet i PostNord genom att bilda en gemensam enhet för svenska och danska frimärken, PostNord Frimärken. Verksamheten fortsätter att drivas både i Köpenhamn och i Kista under en gemensam ledning. Chef för PostNord Frimärken blir Britt-Inger Hahne. Britt-Inger tillträdde 2003 som chef för svenska frimärken. För fyra år sedan togs det första spadtaget till en sammanslagen frimärksverksamhet för Sverige och Danmark som resulterade i an g emensam produktion, logistiken och kundservice. Britt-Inger Hahne var då en drivande kraft i arbetet och får nu ta ett steg till genom att leda PostNord Frimärken tillsammans med chefer i en svensk-dansk ledningsgrupp. Jag är både stolt och glad över uppdraget att leda och utveckla verksamheten och bidra till att fullfölja intentionerna med en gemensam frimärksorganisation inom PostNord. En av mina viktigaste uppgifter är att optimera arbets sättet i de båda länderna. Det gäller allt från inköp till ett mer enhetligt arbetssätt. Här kan vi lära mycket av varandra. Målet med den sammanslagna frimärksverksamheten är inte gemensamma frimärken i Sverige och Danmark. Varje land kommer att ha sina frimärken med produkter och förpackningar som är anpassade till marknad och efterfrågan i respektive land. Sammanslagningseffekterna ska utnyttjas där det känns meningsfullt, säger Britt-Inger Hahne. 10 kr rje å fr n va ill år t häfte g d o Childho Välgörenhets frimärke 2014 World Childhood Foundation Inrikes brev Häfte/10 självhäftande frimärken 2 motiv Art nr: :00 Sista försäljningsdag Utgivningssats 26 mars 2015 Utgivningssats 26 mars 2015 Art nr: :00 Sista försäljningsdag: 26 september 2015 Stämplad utgivningssats 26 mars 2015 Art nr: :00 Sista försäljningsdag: 26 september mars 2015

4 4 BULLETIN 2/2015 Nytt från Kundklubben! Hej! Poängjakten är en kul och utmanande del i Kundklubben. Varje krona du handlar för hos oss ger en poäng i klubben, och abonnerar du ger varje krona två poäng. Ett exempel. Börjar du abonnera på inrikes häften med abonnentpris 565 kronor för 2015 kan du räkna in ytterligare Kundklubbspoäng. Detta kan vara avgörande för att ta steget upp från medlemskap i förmånsgrupp Silver till förmånsgrupp Guld. På beställningsblanketten som medföljer detta nummer av Bulletin kan du se hur många poäng du tjänade in under Då kan du också snabbt konstatera till vilken förmånsgrupp du tillhör. Som du vet behöver du ha minst poäng för att tillhöra Bronsgruppen, minst poäng för Silvergruppen och minst poäng för att vara med i Guldgruppen. När du sett den aktuella poängsumman är det lätt att räkna ut vilken förmånsgrupp du hör till och hur många poäng du behöver för att nå upp till nästa nivå. Kanske handlar det om ett abonnemang på inrikes häften? Du beställer dina nya abonnemang på bifogad beställningsblankett. Årspriserna 2015 för alla våra abonnemang hittar du på nästa sida. Poängjakten, ja. En lång kundrelation med oss ger också många extrapoäng i Kundklubben. Har du varit kund i mer än 20 år får du poäng extra, och du får 500 extrapoäng om du varit kund i mellan 10 år och 20 år. En bonus till alla er som väljer långsiktighet. Med vänlig hälsning, Anders Kind Klubbvärd PS. Jag är angelägen att fortsätta stärka dialogen med dig som medlem. Välkommen att fortsätta skriva till mig på adressen Kundklubben, PostNord Frimärken, Kista med tips hur vi tillsammans kan utveckla klubben. Alla som skriver och ger förslag belönas med en liten premie. foto: henrik karlsson Kundklubbsvillkor OBS. Åldergräns 18 år. PostNord Frimärken ingår i PostNord AB, som är person upp gifts ansvarig för kund klubbens dataregister. Har du frågor om behandlingen av person uppgifter kan du kontakta vår Kund service tel , e-post: Dina person uppgifter kommer att användas för administration av din beställ ning. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser samt för att lämna erbjudanden till dig från PostNord och PostNords samarbets partners. Dina per son uppgifter finns kvar 1 år efter din senaste beställning, men du kan när som helst begära att de inaktiveras när dina beställningar är avslutade. Vill du veta vad som finns registrerat om dig kan du vända dig till PostNord AB, Personuppgiftsombudet, Stockholm med en skriftlig begäran. Person uppgifterna kan komma att lämnas till ett personuppgifts biträde, dvs. en part som enbart sköter driften av kund klubbens register.

5 BULLETIN 2/ Nytt souvenirark skildrar vikingafynd från Gotland Souvenirarket bygger på frimärket med ett bestelbeslag från Broa på Gotland som motiv. Frimärket återkommer nio gånger i souvenirarket som illustreras med en rekonstruktion av betslet med beslagen monterade. Souvenirark Vikingafynd Gotland Upplaga: ex. Antal frimärken: 9 Antal motiv: 1 Art nr: :00 VÅRA ABONNEMANG MED AKTUELLA ÅRSPRISER 2015 Inrikes häfte 565:00 Häften och miniark 733:00 Utgivningssats 589:00 Årssats 589:00 Häftesårssats 733:00 Rullfrimärken (5 st) 637:50 Motivblad 869:00 Souvenirark 167:00 Markerade häften 2.415:00 Årsbok 589:00 Maximikort 497:00 Förstadagsbrev 629:00 Stämplad utgivningssats 589:00 Stämplade häften och miniark 733:00 Stämplade souvenirark 167:00

6 6 BULLETIN 2/2015 EUROPA 2015 När leksaksspecialisten Mike von Matuska fick möjlighet att medverka i framtagningen av frimärkena diskuterades både bredden och olika avgränsningar eftersom leksaker är ett jätteområde. Tidsmässigt valdes leksaker från 1910-talet till 1950-talet för både flickor och pojkar. Miniarket är biljetten till en nostalgisk resa till leksaker från förr De utvalda leksakerna som visas på frimärkena är producerade i Sverige under första halvan av förra seklet. Många har direkta minnen av dessa leksaker. Svenska leksaker hävdade sig väl på hemmamarknaden. Internationellt var konkurrensen hård med skickliga tillverkare från Tyskland, Frankrike, England och USA, men svenska leksaker fann också köpare och användare utanför vårt lands gränser. Leksaker har alltid varit ett internationellt fenomen, och på Leksaksmuseet i Stockholm visar vi sida vid sida svensktillverkade leksaker och leksaker producerade i andra länder, säger Mike von Matuska, ledamot i Leksaksmuseets styrelse. Leksaker är barnkultur i allra högsta grad, menar han, och det är självklart att pojkar någon gång lekt med en docka, och flickor rullat modellbilar över barnkammargolvet. Men leksaker är också kultur i vidare mening. För mig är leksaker konstverk, en del jämförbara med de allra finaste konstföremålen. Framtagningen av leksaker, från idé och design till färdig produkt skulle jag vilja jämföra med en målares arbete med ett verk på staffliet och en skulptörs arbete med ett marmorstycke. Han tror att frimärken med leksaker som motiv bidrar till att stärka intresset för både leksaker och frimärken hos dem För mig är leksaker konstverk, som dels samlar en del jämförbara med de allra finaste konstföremålen, säger frimärken, dels Mike von Matuska samlar och intresserar sig för leksaker. Miniarket med frimärkena är biljetten till en nostalgisk resa till leksaker från förr. Leksaker som en gång i tiden var aktuella som just leksaker, men idag har förvandlats till samlarföremål och i vissa fall investeringsobjekt, säger Mike von Matuska. På sidan 23 kan du läsa en intervju med Sofia Grönqvist, samlare av frimärken med leksaker som motiv. Är du intresserad av att ta del av Leksaksmuseets verksamhet och samlingar gå in på hemsidan foto: thorst e n sandberg

7 BULLETIN 2/ EUROPA 2015 Älskade leksaker Miniark/ 2 gummerade frimärken 2 motiv Art nr: :00 Leksakerna som visas på frimärkena är ett flygplan i gjutjärn (Skoglund & Olson, 1920/1930-tal), häst i plåt på dragkärra sannolikt Enköpings Leksaksfabrik, 1910-tal) åsna i trä (Brio, 1950-tal). Leksakerna på miniarket är (fr v) vägmärken (1930/1940-tal), Volvo PV i plåt (Brio, 1940/1950-tal), teddybjörn fabrikör Andy Falk Helsingborg (1940/1950-tal), järnvägsvagn i plåt (Skoglunds Fabriks AB. Gnosjö, 1950-tal), flickdocka i celluloid Celloverken Vinninga (1940/1950-tal) och hus i trä (1930/1940-tal). Förstadagsbrev Art nr: :00 Sista försäljningsdag: 26 september 2015 Motivblad Art nr: :00 Sista försäljningsdag: 26 september 2015

8 8 BULLETIN 2/2015 Vikingatiden upphör aldrig att fascinera. Föremål från denna dynamiska epok i Sveriges historia är också mycket efterfrågade som frimärksmotiv. Denna gång presenteras hela den epok vari vikingatiden är en del, nämligen yngre järnåldern som sträckte sig från ca 550 e.kr. till omkring De avbildade föremålen i olika ädelmetaller kommer från fem fyndplatser i landet, och finns idag på Historiska museet i Stockholm (SHM) och Lunds universitets historiska museum (LUHM). Fynd i guld, silver och brons från yngre järnålder vikingatid A) De tre små nakna figurinerna i guld och förgylld brons har sannolikt tillverkats i närheten av fyndplatsen Lunda utanför Strängnäs, Södermanland. En av figurinerna hittades vid en stor hallbyggnad där religiösa ritualer utspelades under talen. Möjligen föreställer figurinerna tre av Lundas världsliga härskare som låter framställa sig själva på ett gudalikt vis i syfte att legitimera sin makt. (SHM) B) Hängsmycket i form av en kvinnogestalt är tillverkat i silver och har spår av förgyllning. Smycket dateras till 800-talet och påträffades i en grav i Aska i närheten av Vadstena, Östergötland. Gravens förstklassiga innehåll gör den till en av de mest exklusiva kvinnogravar som framkommit inom nuvarande Sveriges gränser. Kvinnogestalten anses av flera forskare avbilda gudinnan Freja. (SHM) C) År 1899 undersökte arkeologer en rikt utrustad grav i Broa på Gotland där en krigare begravts med sin häst. Krigaren hade fått med sig sitt svärd och ett stränginstrument, passande för en man med en såväl krigisk som kultiverad sida. Men det som gör denna grav så speciell är det enastående betsel som hittades. Förutom munbettet består fyndet av 21 mästerligt utförda och förgyllda remtygsbeslag. (SHM) D) Det internationellt mest kända fyndet från Helgö i Mälaren är utan tvekan den lilla buddhafiguren i brons, sannolikt tillverkad under 500-talet i nordvästra Indien. Ett par hundra år senare hamnade den av någon för oss obekant anledning i jorden i ett av husen på Helgö. Under senare delen av järnåldern var Helgö en länk i ett kontaktnät med förgreningar som sträckt sig såväl inom som utom Skandinavien. (SHM)

9 BULLETIN 2/ A B C D Förstadagsbrev Art nr: :00 Sista försäljningsdag: 26 september 2015 E Yngre järnålder Vikingatid Häfte/10 gummerade frimärken 5 motiv Art nr: :00 Motivblad Art nr: :00 Sista försäljningsdag: 26 september 2015 E) På den stora Uppåkraboplatsen utanför Lund i Skåne hittade arkeologerna 2011 ett förgyllt beslag som föreställer en flygande man. Beslaget dateras till 900-talet eller möjligen 1000-talet, och har eventuellt suttit på ett skrin. Den flygande mannen kan föreställa guden Oden, eller den mytiske mästersmeden Völund som i en legend flyr ur fångenskapen med hjälp av ett par vingar. (LUHM) E B A D C Texter: Gunnar Andersson, 1:e antikvarie vid SHM.

10 10 BULLETIN 2/2015 Föremål från yngre järnåldern och vikingatiden fem nya maximikort att spara och för dina hälsningar Motiven på maximikorten knyter an till frimärkena Yngre järnålder Vikingatid med fantasieggande föremål från fem fyndorter runt om i Sverige.

11 BULLETIN 2/ Porto till hela världen ingår! Maximikort Yngre järnålder Vikingatid 5 maximikort Art nr: :00 Frimärkets Dag årets stora frimärksfest firas lördagen den 28 mars Vikingar är temat för årets Frimärkets Dag. Motivet i FD-stämpeln är Klintagumman, ett smycke från vikingatiden som hittats på Öland. På SFF Sveriges Filatelist-Förbunds hemsida finns information om Frimärkets Dag 2015 och på vilka platser arrangemanget genomförs. Webbadressen är Håll utkik vad som händer på din ort! Frimärkets Dag på Postmuseum Fri entré Försäljning av svenska frimärken och frimärks produkter i shopen Påskkorttillverkning Visning av Skattkammaren Posten Åland och SFU Sveriges Frimärksungdom Stockholm medverkar Postmuseum ligger vid Lilla Nygatan 6 i Stockholm och har öppet på Frimärkets Dag. Närmaste T-banestation är Gamla stan. Frimärkets Dag på Historiska Museet Bulletin gäller som fribiljett till Historiska Museet under Frimärkets Dag Museet har landets finaste samling föremål från vikingatiden Föremål från museisamlingen visas på fyra av frimärkena i det aktuella häftet Yngre järnålder Vikingatid POSTNORD F R I M Ä R K E T S Historiska Museet ligget vid Narvavägen 13 i Stockholm och har öppet på Frimärkets Dag. Närmaste T-banestation är Karlaplan. Välkommen till Frimärkets Dag 2015! STOCKHOLM D A G

12 12 BULLETIN 2/2015 Det finns en symbios mellan människans mathållning och biet vi kanske inte alltid funderar över. Spontant går tankarna till honung. Men utan binas pollineringsarbete skulle vi varken ha äpplen, jordgubbar eller blåbär. Bina kräver därför av oss människor ett mångsidigt lantbruk. Monokulturer är ett hot mot binas existens. Bina säkerställer mångfalden i naturen Förslaget till frimärken på temat biskötsel kom inte oväntat från en biodlare. Många biodlare har längtat efter nya bifrimärken senaste gången var på 1990-talet och förslaget stöddes av Sveriges Biodlares Riksförbund. Hanne Uddling är biodlare, bientusiast och aktiv i styrelsen för Svenska Biodlares Riksförbund och var den som i förbundets namn skickade in förslaget. Jag tror frimärkena kommer att bidra till att biodlingen och de nyttigheter biet åstadkommer blir mer känt hos allmänheten. Biet är inte bara en insekt och en honungsproducent. Biet bidrar mycket verksamt till att upprätthålla mångfalden i naturen. Utan binas trägna pollineringsarbete skulle vi vara utan såväl bär och frukter som blommor och andra växter. Men symbiosen mellan människa och bi kräver också vissa insatser från människan. Det moderna jordbruket med ensidigt odlande skapar problem för bisamhällena. Vi har väl alla färdats genom de närmast oändliga rapsodlingarna här och var i Sverige. Rapsen blommar vid ett och samma tillfälle, miljarder gula blommor som bina dra enorm nytta av i insamlingen av nektar och pollen. Men det är bara första Biet bidrar mycket verksamt till att upprätthålla mångfalden i naturen, säger Hanne Uddling. vågen av bin som gynnas. Hur går det för de bin som är ute och flyger under högsommaren och sensommaren? Ja de får inte vad de behöver av nektar. Ett bi kan flyga hur lång som helst, men för att komma tillbaks till samhället med tillträckligt mycket nektar är aktionsradien bara tre till fyra kilometer. Längre än så, och all nektar går åt till bränsle för biet, säger Hanne Uddling. Mer information om bin och biodling finns på Sveriges Biodlares Riksförbunds hemsida foto: thorst e n sandberg

13 BULLETIN 2/ Motivblad Art nr: :00 Sista försäljningsdag: 26 september 2015 Rullfrimärke/10 självhäftande frimärken 2 motiv Art nr: :00 Bikupor Ekonomibrev OBS! Första motivet i remsan om tio frimärken beror av den ordning beställningarna kommer in. Bin Häfte/10 självhäftande frimärken 5 motiv Art nr: :00 Förstadagsbrev Art nr: :00 Sista försäljningsdag: 26 september 2015 Frimärkenas formgivare Emmelie Golabiewski foto: gustav mårt e n s s o n För tre år sedan tilldelades Emmelie Golabiewski PostNords stipendium till en konstfackstudent på linjen Grafisk design och illustration. Både under studierna och efter examen från Konstfack har Emmelie Golabiewski arbetat med en rad olika designuppdrag, bland annat för museet Kungliga Myntkabinettet, Naturskyddsföreningen och Sveriges Television. Djur och natur återkommer ofta i hennes blyertsteckningar och akvareller. Emmelie Golabiewskis namn kom därför tidigt upp i diskussionen om formgivare av frimärkena Bin. Hon fick uppdraget, och nu lanseras hennes debutfrimärken. Hur arbetade du med utformningen? Bilderna är målade i akvarell och föreställer, förutom olika biraser, även några av deras favoritblommor såsom sälg, plommon, maskros, hallon, äpple och klöver. Jag började med att läsa på ordentligt om bin. Jag visste ju att de var viktiga men jag hade inte riktigt insett vilken stor arbetsinsats de faktiskt gör som pollinatörer. Man kanske skulle kunna tro att bin är lätta att måla i frimärksformat, eftersom de är så små. Jag tror att många som tänker på ett bi föreställer sig något som är litet, gult och randigt. Men tittar man närmare ser man att de är håriga och skiftar i olika färger, beroende på art. Vissa är nästan helt svarta. De är så pass detaljrika att om man utelämnar detaljer som pälsen och dess olika färger så uppfattar man dem inte som bin, trots det lilla formatet, säger Emmelie Golabiewski.

14 Älskade leksaker två handkolorerade b Exklusivtryck Älskade leksaker Häst Art nr: :00

15 lad i numrerade och signerade upplagor 50 ex av varje! Frimärksgravören Lars Sjööblom har handkolorerat och signerat bladen Varje blad har en upplaga på 50 exemplar Bladens format: 180 x 210 mm Exklusivtryck Älskade leksaker Flygplan Art nr: :00 Vänd blad och läs hur bladen kom till.

16 16 BULLETIN 2/2015 Exklusivtryck Älskade leksaker så kom de till Nu är det premiär för två exklusivtryck vid ett och samma tillfälle. Exklusivtrycken presenteras på mittuppslaget. Motiven är frimärkena i miniarket Älskade leksaker. Hela framtagningen av exklusivtrycken är manuell. Det börjar med ett handgjort specialpapper från ett anrikt tyskt pappersbruk. Papperet rivs för hand till rätt format av tryckaren Johan Brauner som också tillverkat tryckplåten med en förstoring av frimärket som motiv. Därefter har han tryckt bladen för hand, blad för blad omsorgsfullt i en handtryckpress. I detta fall 50 blad av varje motiv, vilka Lars Sjööblom handkolorerat med akvarellfärg. Vansbro simningen populäraste frimärket 2014 Frimärket Vansbro simningen vann omröstningen Årets Frimärke På andra plats kom Vasaloppet och trea blev frimärket Svenska flaggan. Det vinnande frimärket har utformats av Henrik Karlsson och graverats av Piotr Naszarkowski. Förlaga är fotografier av Ulf Palm/Scanpix ochniklas Larsson/ Scanpix. Frimärket är ett av fem motiv i häftet En svensk klassiker. För att få enhetliga färgvalörer på samtliga blad har han målat med en färg i taget och låtit bladen torka en längre tid mellan målningstillfällena. När samtliga blad var klara signerade och numrerade Lars Sjööblom varje blad. Sista steget i arbetet med exklusivtrycken är att lägga in dem i de sobra svarta kassetterna. foto: thorst e n sandberg och henrik karlsson Tv. Johan Brauner trycker alla blad för hand. Ett och ett lämnar exklusivtrycken handpressen. T h. Lars Sjööblom handkolorerar med akvarellfärg. Femtio blad ska få exakt samma färgsättning. Nu erbjuder vi frimärks nyheter på Instagram bli följare du också Instagram är ett socialt nätverk där användare delar med sig av bilder på den egna Instagramsidan och i andra sociala medier, till exempel Facebook. Frimärksbilder och Instagram hör ihop. Sagt och gjort, vi startade ett Instagramkonto, säger Maria Blomberg vid PostNord Frimärken som ansvarar för bildpubliceringen. Instagram fungerar som ett komplement till andra kommunikationskanaler, och nya följare tillkommer hela tiden Jag välkomnar alla Bulletinläsare att följa oss på Instagram. Här ges möjlighet att tjuvtitta på kommande frimärken, se bilder från vår dagliga verksamhet, frimärks utgivningar och mässor, säger Maria Blomberg.

17 BULLETIN 2/ Album och albumblad Vykortsalbum Insticksblad för stora märken, 5 fickor Med 50 fasta fickor. Rymmer 100 vykort eller maximikort med storlek Höjd ficka 50 mm svart, enkelsidig upp till 152 x 105 mm. Färg: Blå Art nr: Art nr: :00 59:00/5st Insticksalbum Albumet mäter 230 x 305 mm, har 16 sidor och dubbla mellanläggsblad Art nr: Plastficka för stora förstadagsbrev, 1 ficka Svart, dubbelsidig Art nr: :00/5 st 99:00 Samla dina utgivnings satser i ett praktiskt album Detta album är direkt framtaget efter våra kunders önskemål. Här sätter du enkelt in satsbladen som utgivningssatserna levereras i. Snyggt, bekvämt och överskådligt! Satsalbum Art nr: Plastficka för stora häften och normalstora förstadagsbrev, 2 fickor Svart, dubbelsidig Art nr: :00/10 st Plastficka för häften, 3 fickor Svart, dubbelsidig Art nr: :00/5st 129:00 Normalalbum Art nr: :00 Special nde! erbjuda Plastficka för häften, 4 fickor Svart, dubbelsidig Art nr: Exklusivt album Art nr: Specialpris 29:00/5 st Specialpris 159:00 (tidigare pris 49:00/5 st) (tidigare pris 199:00) Dessa produkter utgår ur sortimentet.

18 18 BULLETIN 2/2015 Slutförsäljning: sista försäljningsdag 31 mars 2015 Oktaeder Ekonomibrev Rullfrimärke/10 frimärken 1 motiv Art nr: :00 Zlatan Ibrahimovi Häfte/10 själv häftande frimärken 5 motiv Art nr: Sista! en chans 70:00 Utgivningssats 21 augusti blad Art nr: Stämplad utgivningssats 21 augusti blad Art nr: :50 118:50

19 BULLETIN 2/ Slutförsäljning: sista försäljningsdag 31 mars 2015 Motivbladssats 21 augusti 2014 Art nr: :50 Förstadagsbrev Art nr: :50 Motivblad Art nr: :50

20 20 BULLETIN 2/2015 Slutförsäljning: sista försäljningsdag 31 mars 2015 Förstadagsbrev Art nr: :00 Motivblad Art nr: Sista! en chans 36:00 Förstadagsbrev Art nr: :00 Motivblad Art nr: :00

21 BULLETIN 2/ Slutförsäljning: sista försäljningsdag 31 mars 2015 Maximikort Sitt skönt! 5 maximikort Art nr: :00

22 22 BULLETIN 2/2015 Frimärken från Danmark Kom och lek Ark: 330 x 250 mm, 60 st Produkt: 161 x 83,333 mm PB01_G_10_DK A Ritning: #288 PB01_G_DK Kisscut A A #28 rf _10_DK Strp #311 PB01_G A 2.5 PB01_G_10_DK Strprf K LEGO -klossar PB0 är1_gen central del i#311 varje barnrum, och så har det varit i flera generationer. Den _10_D mm, 60 st Ark: 330 x 250 mm klossen lanserades 33 uppskattade 1958 i sitt nuvarande utseende. Alltsedan dess har miljontals barn 83,3 x A Produkt: 161 i Norden och övriga länder stimulerat sin fantasi genom att bygga med LEGO -klossar. Ritning: cut Kiss 8 PB01_G_DK 2.5 A Ark med 10 frimärken med A LEGO -klossar A 31.5 Leksaker är temat för årets EUROPA-frimärken. På de två danska frimärkena syns LEGO-minifigurer som omges av flygande LEGO klossar. Köp dem i praktiska ark om 10 frimärken Katalognr: 1666SU 5 Katalognr: 1667SU 3 g Pagsiffra Tryckriktnin Temaark 36.6 Version , Henrik Lundin Cylindersiffror 1, 2 och 3 rik Lundin , Hen Version Pagsiffra Pagsiffra Pagsiffra Tryckriktning DKK 100,00 DKK 145, Cylindersiffror 1, 2 och 3 På temaarket får du sex frimärken med 8.5 valören 10,00 kr. Dessutom får du en mängd olika klistermärken så att du kan skapa dina egna minifigurer. En rolig och annorlunda dekoration till dina brev. 8.5 Katalognr: 1666TA LEGO, the LEGO logo, the Brick configurations and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group The LEGO Group DKK 70,00 Förstadagsbrev Sex glada minifigurer har ställt upp sig på förstadagsbrevet. På stämpeln ser du den karakteristiska LEGO -klossen. Katalognr: 1666FS DKK 35,63 LEGO, LEGO-logotypen, klossarnas former och minifigurerna är varumärken som tillhör LEGO-koncernen LEGO Produkterna kan köpas på 5

23 Leksakers funktion temat för Sofias frimärkssamling BULLETIN 2/ Leksaker på frimärken är åter aktuellt. Som samlarområde är motivområdet relativt begränsat jämfört med många andra teman, menar den framgångsrika samlaren Sofia Grönqvist. Men det innebär samtidigt en spännande utmaning. Sofia Grönqvist samlar frimärken med leksaker som motiv. Inriktningen på samlingen är vilken betydelse olika leksaker har för barns utveckling. Här illustreras gunghästens funktion. foto: sofia grö n qv i st När jag precis hade börjat samla frimärken med leksaker minns jag att några tyckte att området var för smalt, och att det inte fanns Sofia Grönqvist är född 1983, jobbar som auktoriserad revisor, är gift och har ett barn. Hon har under många år byggt upp prisbelönade frimärkssamlingar kring barnböcker och leksaker. foto: björn grö n qv i st tillräckligt med material för en samling att ställa ut. Det kan jag lova att det finns, även om jag kanske behöver leta lite extra för att hitta material jämfört med samlare av andra motivområden, säger Sofia Grönqvist. Hennes samling utgår vare sig från perioder eller länder. Hon har valt en annan och mer spännande inriktning. Jag presenterar frimärkena med leksaker utifrån vilken funktion dessa fyller i barnens förberedelser inför vuxenlivet. Det vill säga vad de olika leksakerna betyder för barns utveckling, eller vad barnen kan lära sig när de leker. Sofia Grönqvist började tidigt samla frimärken på temat barn böcker. När hon var i trettonårsåldern utökade hon sitt motivsamlande till det näraliggande området leksaker på frimärken. Idag har hon tre kvalificerade och prisbelönade samlingar, de två nämnda i motivklassen och den tredje i Open-klassen där hon erövrat Posten Open Trophy. Eftersom jag ställer ut gäller det att ha med många olika typer av objekt utöver frimärken. Det kan vara stämplar, frimärkshäften, brev och förlagor till frimärkena, säger Sofia Grönqvist.

24 24 BULLETIN 2/2015 Lös tipsraden och var med och tävla om fina priser! Du hittar alla svar i denna Bulletin. Först öppnade rätta lösningen belönas med ett särtryck Yngre järnålder Vikingatid. 2:a 10:e pris:e pris är en Triss. Tävla och vinn! 1. Vilket är årspriset 2015 för abonnemang på Inrikes häfte? kr x 565 kr kr 3. Fem fynd visas på frimärkena Yngre järnålder Vikingatid. Vilken är den sydligaste fyndorten? 1 Uppåkra x Broa 2 Lunda 2. Vem har tryckt exklusivtrycken Älskade Leksaker? 1 Lars Sjööblom x Martin Mörck 2 Johan Brauner 4. Vad heter organisationen som föreslog bifrimärkena? 1 Biodlareförbundet x Sveriges Biodlares Riksförbund 2 Riksförbundet Biodlarna 1:a pris 2:a 10:e pris Skriv rätta lösningen på ett vykort tillsammans med ditt namn och din adress, sätt på ett frimärke och skicka till PostNord Frimärken, Kista. Märk vykortet Tävling Bulletin nr 2/2015. Svaret ska ha inkommit senast den 2 april Vinnarna meddelas per post och namnen publiceras i Bulletin nr 4/2015. Specialpris! Mest kreativa frankering belönas med ett häfte Yngre järnålder Vikingatid Vinnarna i tävlingen i Bulletin 5/2014 1:a pris: Ahti Sadinmaa, Karungi. 2:a 10:e pris Inger Sandström, Mattisudden, Johan Roxberg, Linköping, Evy Einarsson, Järfälla, Sune Ahlinder, Uppsala, Göran Forsberg, Skärblacka, Arne Andersson, Kävlinge, Mona Joelsson, Mariannelund, Hans Kronander, Huskvarna, Henry Gustafsson, Karlskoga. Rätt tipsrad: 12xx Christer Larsson, Falköping, vann specialpriset för mest kreativa frankering.

25 BULLETIN 2/ EUROPA 2015 Älskade leksaker sid 6 Fynd berättar om Vikingatiden sid 8 Bina gynnar naturens mångfald sid 12 ENHET FORMGIVARE OCH GRAVÖR (G) FÖRLAGA MOTIV TRYCK TEKNIK MÅTT EUROPA 2015 Älskade Leksaker Frimärken i miniark Eva Wilsson Lars Sjööblom (G) Eva Wilsson efter foto av Per Myrehed Flygplan i gjutjärn, häst i plåt på dragkärra, åsna i trä Ståltryck och offset 37,25 x 31,0 mm (frimärken), 125,0 x 78,75 mm (miniarket) EUROPA 2015 Älskade Leksaker Motivblad Eva Wilsson Eva Wilsson efter Foto av Per Myrehed Gamla leksaker Offset A4 EUROPA 2015 Älskade Leksaker Förstadagsbrev Eva Wilsson Eva Wilsson efter Foto av Per Myrehed Gammal leksak Offset 180 x 125 mm EUROPA 2015 Älskade Leksaker Stämpel till förstadagsbrev Eva Wilsson Eva Wilsson Leksakshund Stämplat 36,0 x 30,3 mm Yngre järnålder Vikingatid Frimärken i häfte Martin Mörck Martin Mörck (G) Piotr Naszarkowski (G) Foton från: Statens historiska Museum (Gabriel Hildebrand, Sören Hallgren) Lunds universitets historiska museum (Bengt Almgren). Bakgrund Uppåkra: Husrekonstruktion: Lars Larsson och Karl-Magnus Lenntorp Hängsmycke i förgyllt silver, buddhastatyett i brons, figuriner i guld och förgylld brons, betselbeslag i förgylld brons, beslag i förgylld brons Ståltryck och offset 44,1 x 26,6 mm Vikingafynd Gotland Souvenirark Martin Mörck Foto: Statens historiska Museum (frimärke) Pelle Bergström (arkbakgrund) Betsel från Broa, Gotland Ståltryck och offset 187,5 x 148,0 mm Yngre järnålder Vikingatid Motivblad Martin Mörck Jon Nordström Stansade eller klippta guldgubbar från Uppåkra Offset A4 Yngre järnålder Vikingatid Förstadagsbrev Martin Mörck Lunds universitets historiska museum /Bengt Almgren Silverfigur, Uppåkra Offset 180 x 125 mm Yngre järnålder Vikingatid Stämpel till förstadagsbrev Martin Mörck Lunds universitets historiska museum Hänge från Uppåkra Stämplat 25,8 x 28 mm Yngre järnålder Vikingatid Maximikort Martin Mörck Foton från:statens historiska museum, Lunds universitets historiska museum Hängsmycke i förgyllt silver, buddhastatyett i brons, figuriner i guld och förgylld brons, rembeslag i förgylld brons, beslag i förgylld brons Offset A6 Yngre järnålder Vikingatid Stämpel till maximikort Martin Mörck Lunds universitets historiska museum Nyckel från Uppåkra Stämplat 17 x 36,7 mm Bin Frimärken i häfte Emmelie Golabiewski Emmelie Golabiewski Bina i häftet har inspirerats av de fyra olika tambin som odlas i Sverige: Nordiskt bi, Italienskt bi, Buckfast och Carnika bi. Drottning, drönare och arbetare återfinns på bilderna som visar bin i olika situationer, miljöer och på olika växter (sälg, hallon, plommon, maskros) Offset 36,6 x 26,5 mm Bikupor Frimärken i rulle Emmelie Golabiewski Emmelie Golabiewski Bikupor vid äng med vitklöver. Bikupor i äppelodling Offset 26,5 x 26,25 mm Bin Motivblad Emmelie Golabiewski Emmelie Golabiewski Päronträd, bikupa och honungsburkar Offset A4 Bin Förstadagsbrev Bin Stämpel till förstadagsbrev Emmelie Golabiewski Emmelie Golabiewski Bin och blommor Offset 180 x 125 mm Emmelie Golabiewski Emmelie Golabiewski Bi och bikaka Stämplat 27,6 x 28 mm

26 26 BULLETIN 2/2015 Nästa Bulletin I Bulletin 3/2015 som når läsarna i mitten av april presenteras de frimärken som ges ut den 7 maj Välgörenhet 2015 Magnolior Hälsingegårdar Postmuseums shop Här kan du som är fri märks - intresserad handla fri mär ken och frimärksprodukter och få dem stämplade på ut giv nings dagen med ut giv nings dagens stämpel. Postmuseum Lilla Nygatan 6 STOCKHOLM Mer information här: Utgivningsaktivitet på Postmuseum den 26 mars Välkommen till Postmuseum på utgivnings dagen den 26 mars. Mellan klockan 12:00 och 13:30 signerar Emmelie Golabiewski, illustratör och formgivare Bin Eva Wilsson, formgivare EUROPA 2015 Älskade leksaker Martin Mörck, gravör Yngre järnålder Vikingatid Föredrag om bin och biodling av Hanne Uddling. Tid Portotabell Brev inrikes 1:a-klassbrev Vikt högst (gram) Valörlösa frim. Pris valörfrim st 7: st 14: st 28: st 42: st 56: st 70:00 Ekonomibrev (märks med B ) Vikt högst (gram) Valörlösa frim. Pris valörfrim st 6: st 13: st 26: st 39: st 52: st 65:00 Brev utrikes 1:a-klassbrev Vikt högst (gram) Europa Utanför Europa 50 14:00 14: :00 30: :00 60: :00 90: :00 170: :00 250:00 TIllägg för skrymmande brev inrikes och utrikes Skrymmandetillägg 14 kr eller två valörlösa frimärken avsedda för 1:a-klassbrev. Som skrymmande räknas brev/ rulle med större tjocklek/diameter än 30 mm eller större kortsida än 250 mm (gäller ej brev med till äggs tjäns terna Rek, Värde, Express och Post förskott).

27 BULLETIN 2/ Handla enkelt och bekvämt! Använd den bifogade svarsblanketten eller ring oss direkt! Telefontider: måndag torsdag 9 16 fredag 9 15 Telefon: Telefon från utlandet: E-post: Adress: Kundservice, Kista Vi vill ha nöjda kunder Om du inte är nöjd med det du köpt från oss, har du returrätt inom 14 dagar. Du kan byta mot något annat eller få pengarna tillbaka. Skriv en rad och berätta varför du skickar tillbaka. Betalningssätt Fakturabetalning: Kredittid 20 dagar och en fakturaavgift på 20 kr tillkommer. Posten förbehåller sig rätten att göra en kredit prövning i varje enskilt fall. Om Posten inte beviljar kredit sker leverans endast mot kortbetalning. *Betalkort: Vi tar Visa och MasterCard. *Autogiro: Kredittid 20 dagar. Har du faktura betalning på ditt kundnummer och vill ändra, tag kontakt med vår Kundservice. Vid återbetalning av eventuellt tillgodo havande tillkommer en administrationsavgift på 40 kr. Om du däremot väljer att få beloppet i frimärken är det avgiftsfritt. Konton i Norden och EU Finland Bank: Handelsbanken Finland Konto: IBAN: FI BIC: HANDFIHH Norge Bank: Handelsbanken Norge Konto: IBAN: NO BIC: HANDNOKK Danmark Bank: Handelsbanken Danmark Konto: IBAN: DK BIC: HANDDKKK EUR (övriga EU-länder) Bank: Handelsbanken Tyskland Konto: , BLZ IBAN: DE BIC: HANDDEFF Dröjsmål med betalningen När betalning dröjer skickar vi en påminnelse på fakturan och lagstadgad påminnelseavgift tillkommer, f n 60 kr. Om betalning inte sker inom ytterligare 10 dagar överlämnar vi vår fordran till inkasso bolag och lagstadgad inkasso avgift tillkommer då. Avgifter Om inte annat överenskommits med Posten tillkommer frakt avgift på 29 kr vid beställning av varor till ett värde under stigande 280 kr. Vid beställning av varor till ett värde av minst 280 kronor utgår ingen fraktavgift. För abonne mang utgår varken fraktavgift eller fakturaavgift. Avgift utgår vid styckeköp utöver abonnemanget. Leverans över kr till privatpersoner sänds endast mot kortbetalning (Master Card eller Visa). Ingen fraktavgift utgår. Leveranstider Abonnemang levereras i god tid innan utgivningen. Beställningar från Bulle tin levereras inom två veckor efter utgivningsdag. Övriga beställningar levereras inom två veckor efter det att beställningen är registrerad. Var vänlig kontrollera dina varor vid leverans. Rekommenderade försändelser Leveranser över kr sänds som Rek. Åldersgräns Du måste vara 18 år för att få beställa. Moms Alla priser i Bulletin är inklusive moms. Vi reserverar oss för slutförsäljning. * Kontakta Kundservice om du väljer något av dessa betalsätt.

28 Köp för 350 kronor eller mer ur denna Bulletin så får du en penna med frimärkscollage. En premie per kund. Erbjudandet gäller privatpersoner och så långt lagret räcker, dock längst till den 16 april Om du köper för 350 kronor eller mer och vill ha premien markerar du det på avsedd plats på beställnings blanketten. Premien skickas separat eller till sammans med din Bulletin beställning. Premie till de första kunderna! Premiens värde är 29 kronor (artikelnummer ) Nytt särtryck i tre steg med äkthetsintyg Etuiet innehåller tre steg i tryckningen av frimärket betselbeslag från Broa ur häftet Yngre järnålder Vikingatid. Särtrycket är det femte i ordningen sedan premiären för detta både exklusiva och populära samlarföremål Offsettrycket har hämtats ur frimärkstryckpressen innan ståltrycket lagts på Cylinderavdraget i svart färg är gjort direkt från originaltryckcylindern för ståltryck Frimärket är från den fösta tryckomgången av häftet Yngre järnålder Vikingatid Äkthetsintyg utfärdat av PostNord Frimärken Särtryck Yngre järnålder Vikingatid Numrerad upplaga 1/ /300 Etuiets format 50 x 110 mm Art nr: :00 Numrerad upplaga! Nästa Bulletin kommer i mitten av april Produktion och tryck: Ineko

FRIMÄRKSNYHETER 3/2015 UTGIVNINGSDAG: 7 MAJ 2015. För miljöns skull. Sid 3. Våra. Se sid 17. Magnolior. Hälsingegårdar. Sid 8.

FRIMÄRKSNYHETER 3/2015 UTGIVNINGSDAG: 7 MAJ 2015. För miljöns skull. Sid 3. Våra. Se sid 17. Magnolior. Hälsingegårdar. Sid 8. FRIMÄRKSNYHETER 3/2015 UTGIVNINGSDAG: 7 MAJ 2015 För miljöns skull Sid 3 Magnolior Hälsingegårdar Sid 8 Sid 10 Våra mang! abonne Se sid 17 Frimärkssamarbete i PostNord Vissa frimärken och visst arbete

Läs mer

FRIMÄRKSNYHETER 5/2015. Många julklappstips. Järn möter silver. Vinterträd. Sid 10 13. Sid 8 9

FRIMÄRKSNYHETER 5/2015. Många julklappstips. Järn möter silver. Vinterträd. Sid 10 13. Sid 8 9 FRIMÄRKSNYHETER 5/2015 Många julklappstips Vinterträd Sid 8 9 Järn möter silver Sid 10 13 Dags för julkort! foto: henrik karlsson Varje år skickar jag ett fyrtiotal julkort som jag designat själv, säger

Läs mer

Frimärksnyheter 4/2014. Bland bär och blad UTGIVNINGSDAG: 21 AUGUSTI. Nyhet! Svensk stoldesign. Exklusivtryck Bär. Sid 8. Sid 5

Frimärksnyheter 4/2014. Bland bär och blad UTGIVNINGSDAG: 21 AUGUSTI. Nyhet! Svensk stoldesign. Exklusivtryck Bär. Sid 8. Sid 5 Frimärksnyheter 4/2014 Bland bär och blad UTGIVNINGSDAG: 21 AUGUSTI Svensk stoldesign Sid 8 Exklusivtryck Bär Nyhet! Sid 5 Härliga höst! Här mitt i frimärksvärlden är tiden ibland bak och fram. När jag

Läs mer

Utgivningsdag: 14 Januari 2016

Utgivningsdag: 14 Januari 2016 FRIMÄRKSNYHETER 1/2016 Utgivningsdag: 14 Januari 2016 Naturens palats fyller 100 Tänk grönt uppmanar EUROPA-frimärket Sid x10 Nytt frimärke möter e-handelns behov Sid x14 15 Djur och natur i årets första

Läs mer

Utgivningsdag: 4 Maj 2016

Utgivningsdag: 4 Maj 2016 FRIMÄRKSNYHETER MAJ 2016 Utgivningsdag: 4 Maj 2016 Gamla stan är Stockholms hjärta Strandliv, semester och hälsningar Sid 10 Regnbågsflaggan så självklar på frimärke Sid 12 Nytt frimärke möter e-handelns

Läs mer

God jul! Rösta och tävla om resa till Lissabon. Alice Tegnér. Frimärksnyheter 5/2014. Julklappstips på mittuppslaget! Sid 10.

God jul! Rösta och tävla om resa till Lissabon. Alice Tegnér. Frimärksnyheter 5/2014. Julklappstips på mittuppslaget! Sid 10. Frimärksnyheter 5/2014 God jul! UTGIVNINGSDAG: 13 NOVEMBER Alice Tegnér Sid 10 Barnvisans Alice Tegnér jubilerar Rösta och tävla om resa till Lissabon Se sid 24 25 Julklappstips på mittuppslaget! Jul igen!

Läs mer

Ingrid Bergman. Svensk film nytt minnesbrev. Svampar hör hösten till FRIMÄRKSNYHETER 4/2015. Sid 6 7. Sid 5. Sid 8 9. Alla vår g.

Ingrid Bergman. Svensk film nytt minnesbrev. Svampar hör hösten till FRIMÄRKSNYHETER 4/2015. Sid 6 7. Sid 5. Sid 8 9. Alla vår g. FRIMÄRKSNYHETER 4/15 UTGIVNINGSDAG: AUGUSTI 15 Ingrid Bergman Sid 6 7 Svensk film nytt minnesbrev Sid 5 6.5 POSTN INGRID BERGMAN SVERIG E 14 KR S-G.J./STINA WIRSÉN/G.M. S TO C 15 15 1 36.6 RD OLM 5-8-

Läs mer

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket.

PORTOGUIDE. En del av din dag. Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. PORTOGUIDE Priser och tjänster för dig som gillar brev och paket. En del av din dag. Alla priser anges i SEK inkl 25% moms. Gäller fr o m 1 januari 2010. POGN Här kommer en liten hjälpreda för dig som

Läs mer

Bulletin. Frögömmen för alla brev och hälsningar. Abonnera mera! Stil och fart på hästryggen och i sulkyn. Frimärksnyheter från Posten 4/2011

Bulletin. Frögömmen för alla brev och hälsningar. Abonnera mera! Stil och fart på hästryggen och i sulkyn. Frimärksnyheter från Posten 4/2011 Bulletin Frimärksnyheter från Posten 4/2011 UTGIVNINGSDAG: 25 AUGUSTI 2011 Abonnera mera! Frögömmen för alla brev och hälsningar Hästar Sid 4 Stil och fart på hästryggen och i sulkyn Lust att samla PS.

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 1 januari 2012 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men spara

Läs mer

Bullet n. Festligt på årets sommarfrimärken. Kyrkans konst i 1000 år. Nyckelharpan på de svenska EUROPA-frimärkena. Frimärksnyheter från Posten 3/2014

Bullet n. Festligt på årets sommarfrimärken. Kyrkans konst i 1000 år. Nyckelharpan på de svenska EUROPA-frimärkena. Frimärksnyheter från Posten 3/2014 Bullet n Frimärksnyheter från Posten 3/2014 Festligt på årets sommarfrimärken UTGIVNINGSDAG: 8 MAJ Sid 8 Nyckelharpan på de svenska EUROPA-frimärkena Sid 14 Kyrkans konst i 1000 år Nya och nygamla frimärken

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller fr o m 2 april 2012 2012-2 Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och får brev och paket. Du behöver inte sträckläsa Portoguiden nu, men

Läs mer

FRIMÄRKSNYHETER 2/2016 Utgivningsdag: 17 mars 2016. Mat. Broar. Sid 12. Sid 8

FRIMÄRKSNYHETER 2/2016 Utgivningsdag: 17 mars 2016. Mat. Broar. Sid 12. Sid 8 FRIMÄRKSNYHETER 2/2016 Utgivningsdag: 17 mars 2016 GRATTIS KUNGEN OCH DROTTNINGEN! Mat Sid 12 Broar Sid 8 Brobyggande! Som du har sett, både här i Bulletin och när du mött oss på andra ställen, så blir

Läs mer

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008.

Tjänster och priser för privatpersoner. Portoguide. Gäller fr o m 1 juli 2008. Tjänster och priser för privatpersoner Portoguide Gäller fr o m 1 juli 2008. Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också köpa frimärken och förfrankerade

Läs mer

SVENSKA FDC SÄLLSKAPET

SVENSKA FDC SÄLLSKAPET NYTT FRÅN NR 4 JAN 2015 SVENSKA FDC SÄLLSKAPET Förstadagsstämplade albumblad En FDC-samling kan innehålla annat än vanliga FDC, bl.a. förstadagsstämplade albumblad. Posten ger sedan 1991 ut ostämplade

Läs mer

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster

Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009. PRIVATPERSONER Priser och tjänster Portoguide Alla priser anges i SEK inkl 25% moms gäller fr o m 1 januari 2009 PRIVATPERSONER er och tjänster Postombud Där den här skylten finns kan du skicka och ta emot brev, Rek och paket. Du kan också

Läs mer

Bulletin. Blågula frimärken för alla hälsningar. Frimärksnyheter från Posten 1/2011. Frimärken som gör e-handeln smidigare sid 10

Bulletin. Blågula frimärken för alla hälsningar. Frimärksnyheter från Posten 1/2011. Frimärken som gör e-handeln smidigare sid 10 Bulletin Frimärksnyheter från Posten 1/2011 Utgivningsdag: 27 JANUARI 2011 Blågula frimärken för alla hälsningar Frimärken som gör e-handeln smidigare sid 10 Cyklar för hela livscykeln sid 6 NY PREMIE!

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2015 Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information finns på posten.se och hos kundservice.

Läs mer

Bulletin. Lill-Babs i Folkets park! Populära turistmål. Geometriska figurer Sid 10. Abonnera mera! Sid 4. Två nya välgörenhetsfrimärken 2012!

Bulletin. Lill-Babs i Folkets park! Populära turistmål. Geometriska figurer Sid 10. Abonnera mera! Sid 4. Två nya välgörenhetsfrimärken 2012! Bulletin Frimärksnyheter från Posten 1/2012 utgivningsdag: 12 JANUARI 2012 Populära turistmål i Sverige Sid 12 Geometriska figurer Sid 10 Abonnera mera! Sid 4 Lill-Babs i Folkets park! Välgörenhet 2012

Läs mer

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014

Portoguide. Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 april 2014 Utförlig information om Postens allmänna villkor (PAV), tjänstevillkor, tjänstebeskrivningar och hur du gör en reklamation hittar

Läs mer

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN 18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN Förr var jag mer slaviskt bunden till hur djuren exakt såg ut men det är skönt att idag kunna frigöra sig och jobba mera enligt fantasin, även om jag lägger stor vikt vid att

Läs mer

Bulletin. Gnistrande snökristaller. Nya Årsboken är här! Julkul på frimärken Sid 6 Snövita djur sprider vinterkänsla + Premie lupp!

Bulletin. Gnistrande snökristaller. Nya Årsboken är här! Julkul på frimärken Sid 6 Snövita djur sprider vinterkänsla + Premie lupp! Bulletin Frimärksnyheter från Posten 5/2010 Utgivningsdag: 18 november 2010 Gnistrande snökristaller Extra kvällsöppet! Torsdagen den 11 november har Kundservice extra kvällsöppet mellan kl 16.30 och 20.00.

Läs mer

Bulletin. Ny saltstänkt mapp: Norden vid havet. Frimärken med drag. Fyra svenska hönsraser. Framstående fotografer berättar i bild.

Bulletin. Ny saltstänkt mapp: Norden vid havet. Frimärken med drag. Fyra svenska hönsraser. Framstående fotografer berättar i bild. Bulletin Frimärksnyheter från Posten 2/2012 UTGIVNINGSDAG: 21 MARS 2012 Ny saltstänkt mapp: Norden vid havet Sid 6 7 Fyra svenska hönsraser Sid 14 Frimärken med drag Sid 8 Nyhet! Självhäftande frimärke

Läs mer

SBR - 2009 Lotta Fabricius Preben Kristiansen

SBR - 2009 Lotta Fabricius Preben Kristiansen 1 Honungsbin bor här i Sverige oftast i bikupor, som är deras hus. Husen kan se lite olika ut. Bina vet precis i vilket hus de bor. Hur kan de hitta rätt? 2 Hur många bin kan det bo i en bikupa under sommaren?

Läs mer

- en ren naturprodukt

- en ren naturprodukt Honung - en ren naturprodukt Utmärkt till mat och dryck Hur använder du din honung? På smörgåsen? I teet? På frukostflingorna? Eller kanske som allt fler: I matlagningen eller bakningen? Egentligen är

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 januari 2016 Var hittar jag närmaste brevlåda? Här. Skicka Riktiga Vykort Vykort skickade från din smartphone eller dator före kl 16:00 en

Läs mer

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket

Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Portoguide Priser och tjänster för brev och paket Gäller från 1 januari 2017 Skicka vykort direkt från mobilen! Hej! Här är en liten hjälpreda för dig som skickar och hämtar brev och paket. Mer information

Läs mer

Fotograferingar Produkter

Fotograferingar Produkter Fotograferingar Produkter Att investera i minnen Jag fotograferar alltid med fokus på känsla. Min bildstil är ljus men något dämpad, lite drömsk och pastelligt färgglad. Jag skapar alla mina bilder med

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Bulletin. Julklappar på årets julhälsningar. Trevliga julkort unik premie! Snövita djur sprider vinterkänsla. Lacksigill skapar nostalgi

Bulletin. Julklappar på årets julhälsningar. Trevliga julkort unik premie! Snövita djur sprider vinterkänsla. Lacksigill skapar nostalgi Bulletin Frimärksnyheter från Posten 5/2009 UTGIVNINGSDAG: 19 NOVEMBER 2009 Årets bok är här: Svenska Frimärken Berättar 2009 Trevliga julkort unik premie! Julklappar på årets julhälsningar Lacksigill

Läs mer

GÅVAN ALLA VÄLJER. www.joyfulgiftcard.com

GÅVAN ALLA VÄLJER. www.joyfulgiftcard.com GÅVAN ALLA VÄLJER www.joyfulgiftcard.com VAD ÄR JOYFUL GIFTCARD EN ENKEL LÖSNING DÄR MOTTAGAREN SJÄLV VÄLJER SIN GÅVA MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR ALLA! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida.

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. Allmänna köpvillkor 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. 2. När du klickar på knappen Köp skickas din beställning på de varor som du lagt i varukorgen. Vi skickar dig en bekräftelse

Läs mer

Huseby - undersökning av en gränsbygd

Huseby - undersökning av en gränsbygd Bilaga 9 2 3 Huseby - undersökning av en gränsbygd Huseby bruk Skatelövs socken Alvesta kommun Pedagogiska enheten - Avdelningen för Kulturarv Smålands museum - Sveriges glasmuseum Omslagsbild: Årskurs

Läs mer

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11 EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT på din julklappsorder t.o.m. 30/11 VAD ÄR OLSSON&CO GÅVOKORT? En genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR

Läs mer

Allt du behöver kunna för att sälja prenumerationer.

Allt du behöver kunna för att sälja prenumerationer. Frågor och svar: 1. Vem får prenumerera? Alla över 18 år, bosatta i Sverige. 2. Hur många lotter kan man prenumerera på? Hur många som helst, men minst en lott/vecka. 3. Hur hanterar BingoLotto personuppgifterna?

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

Specialreglemente för UPPFRIM 2013

Specialreglemente för UPPFRIM 2013 Sidan 1 (5) Specialreglemente för är en regional vykorts- och frimärksutställning som arrangeras av Uppsala Filatelistförening den 11-12 oktober 2013 i Fyrishov, Idrottsgatan 2, Uppsala. Parallellt med

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Samla Ålands frimärken

Samla Ålands frimärken Samla Ålands frimärken Åland ett självstyrt örike Innehåll Åland 3 Landskapet Åland är ett självstyrt demilitariserat örike som ligger i Östersjön, mellan Finland och Sverige. Besök oss på internet Här

Läs mer

Kära Läsare. Enkelt och Kul att vara kreativ

Kära Läsare. Enkelt och Kul att vara kreativ Kära Läsare Enkelt och Kul att vara kreativ Det här Scrap Lovers-häftet vill ge dig inspiration och tips om hur du kan använda dina bilder på ett roligt och kreativt sätt. Vi visar dig bland annat hur

Läs mer

Den blinda floristen ORDLISTA SOFIA BERGVALL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Den blinda floristen ORDLISTA SOFIA BERGVALL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Sofia Bergvall DEN BLINDA FLO ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN RISTEN SOFIA BERGVALL Evas blomsteraffär går dåligt. Ingen köper blommor. Nu ska hon dessutom ha en praktikant som är blind. Hur ska det gå? www.viljaforlag.se

Läs mer

Bulletin. Ny premie! Kylskåpsmagneter. Vinn frimärks-t-shirt signerad av Christer Fuglesang! Sätt extra krydda på dina hälsningar

Bulletin. Ny premie! Kylskåpsmagneter. Vinn frimärks-t-shirt signerad av Christer Fuglesang! Sätt extra krydda på dina hälsningar Bulletin Frimärksnyheter från Posten 4/2009 Vinn frimärks-t-shirt signerad av Christer Fuglesang! Ny premie! Kylskåpsmagneter med kryddmotiv UTGIVNINGSDAG: 24 september 2009 Resa i rymden På rymdäventyr

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Frimärken. Internationella polaråret. Postorderkatalog 2007

Frimärken. Internationella polaråret. Postorderkatalog 2007 Frimärken Postorderkatalog 2007 Internationella polaråret 2007 2008 Vårkänslor sid 5 Handla för 350 kronor eller öppna ett abonnemang och mappen Visby blir din (värde 49:00). 2 Välkommen till Katalog 2007

Läs mer

Biodling ger mer än du anar!

Biodling ger mer än du anar! Biodling ger mer än du anar! Tio konstateranden om Svensk Biodling Honung. En söt svensk historia. För att få fram ett halvt kilo honung måste bisamhället tillryggalägga en flygsträcka som kan mätas i

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du.

Fråga: Hur beställer jag? Svar: För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vanliga frågor Hur beställer jag? För att läsa mer om hur du handlar på linghageshop.com ska du läsa sidan: Så handlar du. Vilka avgifter tillkommer när jag beställer av er? Frakten inom Sverige kostar

Läs mer

Köp & leveransvillkor utanför EU

Köp & leveransvillkor utanför EU Köp & leveransvillkor utanför EU KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT UTANFÖR EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga

Läs mer

E K E T O R P S S K A T T E N. en silverskatt från vikingatiden

E K E T O R P S S K A T T E N. en silverskatt från vikingatiden E K E T O R P S S K A T T E N en silverskatt från vikingatiden Skatten hittas År 1950 plöjde en bonde sin åker vid Eketorp utanför Fjugesta väster om Örebro. Något fastnade i hans plog. Det var två flätade

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

CHANTI. Kvalitetsmycken på nätet spara 25% -70%

CHANTI. Kvalitetsmycken på nätet spara 25% -70% CHANTI Kvalitetsmycken på nätet spara 25% -70% Brilliance by Chanti Inleiding www.chanti.se fördelar och kvalitet i alla led CHANTI grundades 1995 och har från början satsat på kvalitetssmycken. Sedan

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

- en ren naturprodukt

- en ren naturprodukt Honung - en ren naturprodukt Utmärkt till mat och dryck Hur använder du din honung? På smörgåsen? I teet? På frukostflingorna? Eller kanske som allt fler: I matlagningen eller bakningen? Egentligen är

Läs mer

Produktförteckning / Beställningsformulär Tyg metervara 100% bomull Bredd 146cm

Produktförteckning / Beställningsformulär Tyg metervara 100% bomull Bredd 146cm Tyg metervara 100% bomull Bredd 146cm Bengt Bengt Bengt Turkos/Brun 490:- Beige/Svart 490:- Beige/Grön 490:- Nils Nils Emma Svart/Vit 490:- Grön/Vit 490:- Grön/Vit 495:- Tyg metervara 100% bomull Bredd

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

PRISLISTA TRADITIONELLA PRISROSETTER

PRISLISTA TRADITIONELLA PRISROSETTER PRISLISTA TRADITIONELLA PRISROSETTER 2015 - Monomak står för god kvalitet och personlig service - Monomak är distributör av prisrosetter, stallplaketter, gehäng, sidenband, plastband, entréband och vapensköldar.

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

PRISLISTA PORTRÄTT 2012

PRISLISTA PORTRÄTT 2012 PRISLISTA PORTRÄTT 2012 FAMILJEFOTOGRAFERING / BARNFOTOGRAFERING / STUDENT / GRAVID / NYFÖDD / KALAS / VÄNNERNA 1.750kr Inkluderar: Konsultation via mail eller telefon 1-1,5 tim fotografering i Rönninge

Läs mer

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M.

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M. DIN SKO ECCO JERNS NILSON SHOES RADICAL SPORTS SKOPUNKTEN ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT Dessa villkor gäller alla beställningar som görs av kunden hos NilsonGroup AB, org. nr 556192-9315, via vår e-handelsbutik

Läs mer

Svenska musiker som erövrar världen

Svenska musiker som erövrar världen FRIMÄRKSNYHETER 1/2015 Svenska musiker som erövrar världen Sid 6 UTGIVNINGSDAG: 15 JANUARI Porträttfrimärken i tiden Sid 10 Jubileum för Målarprinsen Sid 12 Våra abonnemang! Se sid 28 Välkommen till Frimärksåret

Läs mer

Carl von Linné 10 maj 2007 Senast uppdaterad

Carl von Linné 10 maj 2007 Senast uppdaterad Carl von Linné 10 maj 2007 Senast uppdaterad 2007-09-30 - Om Daniel Solander gå längst ned på sidan (inlagt 23 maj 2007) Frimärke med Linné 1939. Linnés Hammarby 1963 Det handlar mycket om smålänningen

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om Bästa service vårt mål! Vi strävar efter att upprätthålla en mycket hög servicenivå. Av denna anledning är det extra viktigt för oss att poängtera några saker som vi ber dig att speciellt beakta. Se även

Läs mer

Joyful. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. giftcard. nya

Joyful. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. giftcard. nya vad är Joyful giftcard Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. Med starka varumärken & något för alla! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den bredd av starka internationella

Läs mer

Minnespoststämplar Senast uppdaterad

Minnespoststämplar Senast uppdaterad Minnespoststämplar Senast uppdaterad 2010-03-22 Postens minnespoststämplar För att förenkla för den som är intresserad av en stämpel har Posten infört nya rutiner för stämpling av försändelser med minnespoststämplar.

Läs mer

Scrappa en fin Accordion-book!

Scrappa en fin Accordion-book! ewww.creativeclub.s SC-0038 Samla dina nära och kära i en lång rad! Här får du scrappa en fin dragspelsbok, fylld av ljuvliga minnen och händelser. Sidorna är gjorda av chipboard och har ett behändigt

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Viktigt att veta innan du börjar

Viktigt att veta innan du börjar Namnlappar Viktigt att veta innan du börjar Innan vi börjar med din design så betalar du 150:- i en startavgift som du sedan får tillbaks på fakturan då du beställer dina namnlappar. (har du redan en

Läs mer

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15.

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15. ONLY WOMAN 2016 en utställning av kvinnor för kvinnor där 20% av intäkterna för sålda konstverk går oavkortat till Kvinnojouren i Köping, Sverige Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Joyful giftcard. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. nya

Joyful giftcard. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. nya vad är Joyful giftcard Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. Med starka varumärken & något för alla! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den bredd av starka internationella

Läs mer

Namnskyltar Yrkesbroscher Pennfickor Systerur Nyckelhållare Skolringar. Välkomna in i webbutiken www.everand.se

Namnskyltar Yrkesbroscher Pennfickor Systerur Nyckelhållare Skolringar. Välkomna in i webbutiken www.everand.se Namnskyltar Yrkesbroscher Pennfickor Systerur Nyckelhållare Skolringar Välkomna in i webbutiken www.everand.se Namnskyltar Hos oss finner ni ett stort utbud av namnskyltar och yrkesbroscher mm. Välj material.

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

080925 Nya svenska frimärken Senast uppdaterad 2008-09-26

080925 Nya svenska frimärken Senast uppdaterad 2008-09-26 080925 Nya svenska frimärken Senast uppdaterad 20080926 Små, små texter på nya frimärken Inlagt 27/9 2008 När jag var på HOLMEX08 så pratade jag med Mats på Posten Frimärken om Socker Conny och hans devis

Läs mer

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30

autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 autogiroavtal Autogiro Gäller från 2010-09-30 Autogiro hos Länsförsäkringar Vill du sköta betalningarna av dina försäkringar på ett enkelt och bekymmersfritt sätt, är du välkommen att använda autogiro

Läs mer

oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012

oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012 oskar allerby BRÖLLOPSFOTOGRAFI 2012 Fotograf Oskar Allerby Jag fotograferar människor och berättelser. Varje person har något unikt att berätta och jag försöker berätta historien. Jag älskar verkligen

Läs mer

Färg, form & lek. Inspiration och kreativitet

Färg, form & lek. Inspiration och kreativitet Färg, form & lek Inspiration och kreativitet Ung som gammal behöver inspireras av färg, form och lek. Att klämma, känna och skapa samtidigt som ens sinnen upplever och registrerar, ger stimulans och kreativitet.

Läs mer

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard.

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att du och din elevgrupp kommer och ser Blomma blad en miljard. Blomma blad en miljard handlar om ett barn som heter Ollsi och en förälder som

Läs mer

Lycka by Lisen. Katalog 2010 Nr 1. www.lyckabylisen.se

Lycka by Lisen. Katalog 2010 Nr 1. www.lyckabylisen.se Lycka by Lisen Katalog 2010 Nr 1 www.lyckabylisen.se Hej Louise heter jag och jag kallas då Lisen, mitt företag heter Lycka by Lisen. Detta är lite exempel på vad jag pysslar med. Som sagt det är mina

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Spicer - Eldriven keramisk salt-/pepparkvarn

Spicer - Eldriven keramisk salt-/pepparkvarn Aktuella kampanjer: Höst/Vinter 2010 Sida: 1 Spicer - Eldriven keramisk salt-/pepparkvarn ELDRIVEN KERAMISK PEPPAR/SALRKVARN som undertill har en smart belysning som lyser samtidigt som kvarnen maler,

Läs mer

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod.

Inrikes försändelser. Riksbrev. VK = viktklass. Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se. 1:a VK 1,25 lod. 4:e VK 5 lod. Inrikes försändelser Frimärks-Netto, Mikael Carlsson www.frimarksnetto.se Riksbrev 1,25 lod 2:a VK 2,5 lod 3:e VK 3,75 lod 4:e VK 5 lod 5:e VK 6,25 lod Tyngre brev 01.07.1855 30.06.1858 4 skilling 8 skilling

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007

HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007 HANTVERKSKAMMAREN Magiska figurer Trollkulorna har många ansikten. HÄNDER I HK - HANTVERKSKAMMAREN OKTOBER 2007 SNART ÄR DET JUL Hösten rullar på och nu är det bara en månad kvar till Skyltlördag julens

Läs mer

Joyful Giftcard_folder1.indd 2 09-08-31 15.55.34

Joyful Giftcard_folder1.indd 2 09-08-31 15.55.34 Joyful Giftcard_folder1.indd 2 09-08-31 15.55.34 DEN ENKLA OCH PERFEKTA GÅVAN DÄR MOTTAGAREN SJÄLV FÅR VÄLJA När som helst på året då din kund efterfrågar personliga gåvor presentera Joyful Giftcard. Du

Läs mer

PRISLISTA TRADITIONELLA PRISROSETTER

PRISLISTA TRADITIONELLA PRISROSETTER PRISLISTA TRADITIONELLA PRISROSETTER 2013 - Monomak står för god kvalitet och personlig service - Monomak är distributör av prisrosetter, stallplaketter, gehäng, sidenband, plastband och vapensköldar.

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

BRÖLLOP. Beställningsdatum. Välj vilken layout eller textstil du vill ha. textstil nr: Välj hur du vill att vi ska trycka dina kort.

BRÖLLOP. Beställningsdatum. Välj vilken layout eller textstil du vill ha. textstil nr: Välj hur du vill att vi ska trycka dina kort. Beställningssedel BRÖLLOP Skicka er order till: Calligraphen AB, Box 133, 684 23 Munkfors Telefon 0563-531 10, Fax 0563-531 11 E-post brollop@calligraphen.se Internet www.calligraphen.se/brollop Läs instruktionen

Läs mer

Scrappa dina favoritrecept!

Scrappa dina favoritrecept! SC-0027XL ewww.creativeclub.s Goda smarriga idéer! Nu kan du samla dina favoritrecept i ett fint album utstansat som en tårta. Bakverk och efterrätter får sin egen scrappade sida och hela receptboken blir

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Tjäna enkelt 20.500:- Gör som 15 000 grupper gjort sedan 1992. Sälj Sveriges mest köpta salami.

Tjäna enkelt 20.500:- Gör som 15 000 grupper gjort sedan 1992. Sälj Sveriges mest köpta salami. SKOLKLASSER, LAG OCH FÖRENINGAR! Tjäna enkelt 20.500:- Gör som 15 000 grupper gjort sedan 1992. Sälj Sveriges mest köpta salami. Enkelt att komma igång! Niklas Wikegård coachar! Lätt att sälja! Ger mycket

Läs mer

Se sortimentet till våra populära gåvokort! personally.se godrelation.se merryxmas.se

Se sortimentet till våra populära gåvokort! personally.se godrelation.se merryxmas.se Se sortimentet till våra populära gåvokort! personally.se godrelation.se merryxmas.se Gåvokort har idag blivit det populäraste sättet att ge bort julgåvor till kunder och anställda. Många års erfarenhet

Läs mer

Trycksaker. Visitkort. Visitkortsask i stål. Plats för upp till 20 visitkort. Art nr 4900860 Storlek: 60 x 95 x 12 mm.

Trycksaker. Visitkort. Visitkortsask i stål. Plats för upp till 20 visitkort. Art nr 4900860 Storlek: 60 x 95 x 12 mm. Trycksaker Trycksaker Trycksaker Antalet varianter på vad en kund kan önska sig när det gäller trycksaker är väldigt stort. På det här produktbladet har vi bara tagit upp ett urval av vad vi kan hjälpa

Läs mer