Kemikalier och allergen vid tillverkning av handskar Bilaga C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kemikalier och allergen vid tillverkning av handskar Bilaga C"

Transkript

1 1 (5) Kemikalier och allerge vid tillverkig av hadskar Bilaga C Möjliga kemikalier och käda allerge vid tillverkig av hadskar Olika käda allerge listas eda i tabelle. Markera vilka som har aväts vid tillverkige av hadske, och kvarståede halt restkemikalie i de färdiga hadske om halte restkemikalier har aalyserats Upphadligsmydighete Adress: Box 1194, SE Sola I Besöksadress: Svetsarväge 10, Sola Telefo: I E-post: I upphadligsmydighete.se

2 2 (5) Dithiocarbamates CAS-No Chemical ame (Kemiskt am) Formula Residual (Resthalt) Ziram, Zic C6H12N2S4Z dimethyldithiocarbamate (ZDMC) Zic diethyldithicarbamate C10H20N2S4Z 55-1 (ZDEC) Zic dibutyldithiocarbamate C18H36N2S4Z (ZDBC) Zicbis(N-ethyl-Npheyldithiocarbamate); Zik ethylpheyl dithiocarbamate (ZEPC) Zic Petamethyleedithiocarbamat e (ZPD) C18H20N2S4Z C12H20N2S4Z Zic dibezyldithiocarbamate C30H28N2S4Z Sodium Dibutyldithiocarbamate C9H18NS2Na (SDBC) Sodium Cyclohexyl ethyldithiocarbamate (SHEC) Other chemical related substaces list them below (Adra likade substaser): (Detektiosgräs) Describe the test method used (Beskriv aväd test metod): Extractio media (Extraktiosmedium): Upphadligsmydighete Adress: Box 1194, SE Sola I Besöksadress: Svetsarväge 10, Sola Telefo: I E-post: I upphadligsmydighete.se

3 3 (5) Mercaptobezothiazole ad derivates Mercaptobezimidazole Mercaptobezimidazole C7H6N2S 39-1 Other chemical related substaces list them below Mercapthobezothiazole C7H5NS (MBT) 155- Zic 2-mercaptobezothiazole C14H8N2S4Z 04-4 (ZMBT) C11H12N2OS (morpholiothio)bezothiazol; (MOR, MBS) 2,2 Dithiobis(bezothiazole) C14H8N2S4 Diethylbezothiazolsulfeamide (DEBS) 95- N-cyclohexyl-2- C13H16N2S bezothiazolesulfeamide (CBS) Dicyclohexylbezothiazole Sulpheamide (DCBS) Other chemical related substaces list them below Upphadligsmydighete Adress: Box 1194, SE Sola I Besöksadress: Svetsarväge 10, Sola Telefo: I E-post: I upphadligsmydighete.se

4 4 (5) p-pheyleediamie derivates N-Isopropyl-N -pheyl- C15H18N2 4 1,4-peyleediamie (IPPD) N,N -Dipheyl-ppheylediami C18H16N2 (DPPD) Other chemical related substaces list them below Thiurams 97- Tetramethylthiuram C6H12N2S Moosulfide (TMTM) 137- Tetramethylthiurams Disulfide C6H2N2S (TMTD) 97- Disulfiram; Tetraethylthiurame C10H20N2S Disulphide (TETD) 94- Dicyclopetamethyleethiuram C12H20N2S Disulfide (DPTD) Other chemical related substaces list them below Upphadligsmydighete Adress: Box 1194, SE Sola I Besöksadress: Svetsarväge 10, Sola Telefo: I E-post: I upphadligsmydighete.se

5 5 (5) Other chemical substaces Thiurea combiatios 109- N,N -Dibutylthiourea C9H20N2S 46-6 (DBTU) 105- N,N -Diethylthiourea C5H12N2S 55-5 (DETU) 102- N,N -Dipheylthiourea C13H12N2S 08-9 (DPTU) Imidazolidiethioe C3H6N2S 7 Other chemical related substaces list them below 102-1,3-Dipheylguaidie C13H13N Hydroquioe C6H6O ,4 -Bipheol C12H10O Hexamethyleetetramie C6H12N Cyclohexylthiophthalimide C14H15NO2S Other chemicals used i the productio of the gloves, that are kow to have a adverse effect o the health should be listed below. Upphadligsmydighete Adress: Box 1194, SE Sola I Besöksadress: Svetsarväge 10, Sola Telefo: I E-post: I upphadligsmydighete.se