Personlig tränare i ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig tränare i ekonomi"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Personliga kvaliteter lyfter varumärket Skatteverkets planerade kontroller och insatser 2010 SRF utbildar kvalitetskontrollanter Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Personlig tränare i ekonomi Allt han gör är kontroversiellt och mycket medvetet, annorlunda är en del av affärsidén. Kjell A Nordström vet hur man lyckas. Nr Pris 56 kr

2 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Bästa programmet för tredje året i rad! Vi är naturligtvis väldigt glada över att BL Administration för tredje året i rad placerat sig på första plats i SRF:s användarenkät om ekonomisystem. Programmet har de mest nöjda användarna ute på redovisningsbyråerna både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just programanvändarna som tyckt till i enkäten en bättre värdemätare kan man ju knappast få! Men vi har inte slagit oss till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik. Prova programmet gratis!

3 INNEHÅLL NUMMER SRF utbildar kvalitetskontrollanter För att ytterligare effektivisera och systematisera kvalitetskontrollen av auktoriserade redovisningskonsulter har SRF engagerat åtta nya kvalitetskontrollanter. 16 SRF mötte framtidens konsulter 18 Bli en vinnare med rätt märkning 22 Personlig tränare i ekonomi 26 Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Personliga kvaliteter lyfter varumärket 28 Med effektivitet, tydligt kundfokus och stolthet att representera varumärket kommer KPMG:s redovisningskonsulter att möta alla nya förutsättningar som branschen står inför. 32 Skatteverkets planerade kontroller och insatser 2010 Sedan något år tillbaka lämnar Skatteverket i förväg ut information om några av de kontroller som verket kommer att göra. 38 Omvärlds- och hotbildsanalys Regeringsrätten om nedskrivning till verkligt värde 44 Dags att planera sommarsemestern 33 Musikbranschen slår tillbaka. Redaktionen har ordet... Under våren kommer de första kvalitetskontrollerna av auktoriserade redovisningskonsulter att genomföras. För att hinna med de närmare 400 besök som planeras under året har SRF anställt ett antal kvalitetskontrollanter. De kan du läsa mer om i detta nummer. En av landets största byråer har fått besök av Konsulten. I byråporträttet kan du läsa om hur redovisningsarbetet fungerar på KPMG och hur deras vardag skiljer sig från den som jobbar på ett litet företag. Ansvarig utgivare: Mats Olsson, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Fredrik Persson Hur går det egentligen för musikbranschen i dessa tider av nedladdningar och fildelning? Nyfikna som vi är bokade vi ett möte med Sony Musics svenska vd Hasse Breitholtz som äntligen tycks ana ett trendbrott i försäljningen. Vi önskar dig trevlig läsning!

4 Nytt & Aktuellt Det har länge stått klart att de svenska reglerna om koncernbidrag inte står i samklang med EU-rätten. Regeringen föreslår därför nya regler om koncernavdrag för att anpassa de svenska reglerna till EU-rätten. De nya reglerna är fristående i förhållande till koncernbidragsreglerna. Det skall också sägas att de svenska koncernbidragsreglerna inte ändras. Det innebär att det även i fortsättningen går att skicka koncernbidrag så att ett underskott uppkommer. Koncernavdraget Förslaget innebär att ett svenskt moderföretag i vissa fall ska få göra avdrag för en förlust hos ett helägt och direktägt utländskt dotterföretag inom EES. Det skall vara en slutlig förlust i ett likviderat dotterföretag. Avdraget för denna förlust får dock inte leda till underskott i den svenska delen av koncernen. Det är dessutom förenat med särskilda villkor som ska säkerställa att det är fråga om en verklig och slutlig förlust. De nya reglerna tillämpas i fråga om avdrag för förluster hos ett helägt utländskt dotterföretag om likvidationen av detta har avslutats efter den 30 juni Karens-/trädabolag och 3:12-reglerna Regeringsrätten har i fem domar avgjort frågan om 3:12-reglerna är tillämpliga även efter att den så kallade femåriga karenstiden gått ut i så kallade trädabolag. Det typiska fallet har varit en fåmansföretagare, till exempel en konsult A, som driver verksamhet i ett fåab, AB X, där han är verksam. A bildar ett nytt fåab, AB Y, och för över konsultverksamheten från AB X till AB Y där han fortsätter att vara verksam. Kvar i AB X finns nu i huvudsak pengar och A skall inte längre vara verksam i detta bolag. Vad A vill uppnå är att verksamheten i det gamla bolaget AB X inte längre skall anses vara samma eller likartad verksamhet som konsultverksamheten i det nya AB Y. Om AB X:s kapitalförvaltande verksamhet inte anses som samma eller likartad som AB Y:s konsultverksamhet innebär det att A efter femåriga karenstiden kan ta ut de upparbetade vinstmedlen till enbart 20% skatt. Regeringsrätten Både regeringsrätten och skatterättsnämnden ansåg att dessa två verksamheter ska anses som samma eller likartad verksamhet om verksamheterna ursprungligen kommer från en och samma verksamhet som sedan har delats upp. Det innebär att A:s aktier i AB X även efter fem års karenstid kommer att beskattas enligt 3:12-reglerna. Kommentar Det finns mycket att fundera på när det gäller de nu avgjorda målen. För det första kan återigen konstateras att begreppet samma eller likartad verksamhet lever sitt eget liv helt skilt från dess språkliga betydelse. Det är naturligtvis en nackdel och kan ge rent uppseendeväckande resultat. Endast en person med mycket goda skattekunskaper kan förstå innebörden av begreppet. Från materiella utgångspunkter är det lätt att förstå utgången. Skulle utgången blivit en annan så skulle det kunna leda till en omfattande skatteplanering. Årets resultat kunde då samlas upp i ett bolag som sedan gick i träda. Efter fem år så hade man sex bolag (fem trädabolag och ett där man var verksam). Därefter kunde man ta ut medlen i det första trädabolaget till 20% skatt. I praktiken berördes man således bara av 3:12-reglerna under fem år. En mer övergripande fundering är om inte de nu avgjorda målen tillsammans med att hälftendelning av kapitalvinster slopats från 1 januari 2010 innebär att man låser in pengarna i bolaget. Det finns få företagare som jag mött som är villiga att ta ut vinster från företaget som skall beskattas i tjänst till 57% skatt. Även om detta, från lagstiftarens synvinkel, är en teoretiskt riktig beskattning. Det kan naturligtvis hävdas att det räcker med att aktieägaren får räkna schablonbeloppet som årets gränsbelopp (2,5 x inkomstbasbeloppet = kr för 2010) och ta ut detta till 20% skatt. Interna aktieöverlåtelser För egen del har jag alltid tyckt att interna aktieöverlåtelser fyllt en viktig funktion. Det gäller dels för att frigöra medel som inte behövs för verksamheten i företaget till en rimlig beskattning, men även för att lösa organisatoriska frågor på ett bekvämt sätt. Jag tänker på utlösen och intagande av delägare, generationsskiften, samgående mm. Det är klart att det finns andra alternativ men de är krångligare till exempel via paketering med underprisöverlåtelser kombinerat med aktieförsäljning. De interna aktieöverlåtelserna är sällan förknippade med någon skum skatteplanering. Man träffar ju avtal med sig själv. Konsekvenserna av transaktionerna är i stort sett kända. Om hälftendelningen av kapitalvinster återinförs utan särreglering för interna aktieöverlåtelser får staten in skatt med ca 43% i förtid jämfört med att pengarna låses in i företaget. Skattesatsen ca 43% är ju betydligt högre än den för aktieägaren hägrande låga 20%-iga. Beskattning till 57% är inget reellt alternativ för en fåmansföretagare. Jag tror att om interna aktieöverlåtelser varit möjliga så hade vi säkert sluppit se annan mer avancerad skatteplanering ta fart till exempel lån via utländska bolag med mera. Text: BERTIL Båvall HÖJ DIN KOMPETENS MED SRF EKONOMIUTBILDNING 4 Redovisningskonsulten nr

5 Tips på hur du kan effektivisera din redovisningsbyrå Verifikationsinmatningen och rapporterna är underbart enkla att arbeta med. - Privata Affärer Småföretag nr Mamut Byrå För att slippa göra samma arbete flera gånger kan du använda ett komplett ekonomisystem som enkelt uppdaterar hela systemet varje gång du gör en ändring. Det ger dig mindre manuella fel och ger dig mer tid över till det som är viktigt. Stansa verifikat är ofta det du ägnar mest tid åt. Därför är det viktigt att du använder ett ekonomisystem som är anpassat till dina behov. Mamut Byrå är anpassat för att din redovisningsbyrå effektivt ska stansa verifikat och har smarta verifikatsmallar som du sparar timmar genom att använda. Prova Mamut Byrå gratis upptäck hur Mamut Byrå kan effektivisera din redovisningsbyrå. Mamut Byrå Redovisning och budget Period och årsavslutning Reskontror Offert, order, faktura Lön Klienthantering Projektstyrning Tidrapportering Från 4 890:- Besök vår monter på SRF Ekonomimässa september Mamut Alliance Partners Ring för mer information eller prova gratis på

6 I korthet Svensk e-förvaltning tappar internationellt Förvaltningsminister Mats Odell, KD, och regeringens e-delegation får lägga på ett kol om målet att Sverige ska ha världens bästa e- förvaltning ska nås. För när FN nu publicerar sitt återkommande index över ländernas mogenhet inom e-förvaltning är det ingen rolig läsning för ministern. Sverige, som vid den senaste rankningen 2008 toppade listan över ländernas e-förvaltningsutveckling, har rasat till plats 12. Sydkorea har tagit över förstaplatsen, före USA och Kanada. Även Norge och Danmark hör till de länder som gått förbi Sverige. I den del av rankningen som visar hur mycket medborgarna använder e-tjänster har Sverige också tappat stort, från plats 9 till plats 23. Också här ligger Sydkorea i topp. Källa: Computer Sweden Snabb IT-utbyggnad en miljöbomb Den snabbt ökande användningen av datorer och mobiltelefoner i utvecklingsländer hotar miljön och folkhälsan, larmar FN:s miljöorgan Unep. Försäljningen av elektroniska produkter väntas öka kraftigt det närmaste årtiondet i Kina och Indien, och i många länder i Afrika och Latinamerika. Om inte åtgärderna ökas för att ordentligt samla in och återvinna material, kommer många utvecklingsländer att stå inför ett förfärande berg av farligt e-skrot med allvarliga konsekvenser för miljön och folkhälsan, skriver Unep i en rapport. I rapporten har man sammanställt data om nuvarande och väntad generering av e-skrot i elva länder. Det gäller varor som datorer, skrivare, mobiltelefoner, personsökare, digitalkameror, musikspelare, kylskåp, leksaker och tv-apparater. Rapporten visar att det brådskar med att inrätta ambitiösa och reglerade processer för att samla in och ta hand om e-skrotet. Vi kommer att stå inför ökande miljöskador och hälsoproblem om återvinningen av e-skrot lämnas åt den informella sektorns nycker, säger Uneps chef Achim Steniner. Han pekar också på att återvinningen kan skapa jobb i utvecklingsländer och bidra till en minskning i utsläppen av växthusgaser. Dessutom skulle man återvinna en mängd värdefulla metaller som silver, guld, platina, koppar och indium. Källa: E24.se SMS-låneföretag följer inte lagen De flesta sms-låneföretag, närmare bestämt 27 av 29 som granskats, följer inte lagen utan fortsätter ta ut höga avgifter i stället för ränta. KO har skärpt tonen mot dessa företag och hotar med rättsliga åtgärder. KO har tidigare vunnit flera tvister som bland annat innebär att smslåneföretagen inte får dölja lånens höga räntor genom att maskera till avgifter. KO har också förbjudit användningen av ordet snabbhet som argument i marknadsföringen av lånen. När det gäller sms-lån kan de så kallade avgifterna egentligen handla om ränta på flera hundra procent och därmed en snabbväg in i skuldfällan, anser Kronofogden, som i början av året kunde konstatera ännu ett rekord när det gäller obetalda räkningar för de snabba sms-lånen. Både KO och Kronofogden har krävt hårdare regler för sms-låneföretagen genom bland annat grundligare kreditprövning och bättre tillsyn av låneföretagen. Källa: TT Fördel för gröna företag Idag är det en fördel att vara grön företagare. Allt fler svenskar föredrar att köpa tjänster och varor från företag som arbetar för en hållbar utveckling. Det visar bland annat en attitydmätning som Naturvårdsverket gjort under september De flesta som satsar på grönt företagande gör det utifrån sin övertygelse och sina värderingar. Om du vill bli en mer miljömedveten företagare ska du börja med att inventera hur ditt företag fungerar idag inom olika områden och göra en grön plan. När det gäller lokalen ska du försöka vara så energieffektiv som möjligt. Välj grön el, ta bort standby till maskiner och stäng av när du går hem för dagen. När du köper nya maskiner välj miljömärkt och energieffektivt. Res så lite som möjligt i arbetet och kollektivt om möjligt. Kommunicera via mejl, telefon och videokonferenser istället för att resa. Om du anlitar en cateringfirma, välj företag som har fokus på närproducerat och ekologiskt. Välj miljömärkt och Rättvisemärkt när du köper in varor till företaget och återanvänd material. Allt ingår i ett kretslopp, hur produkter tas fram (material, arbetssätt), transporteras och tas om hand efter användning spelar stor roll. Sen är det bara att kommunicera ut ditt gröna budskap. Källa: driftig.nu Mäktigaste kvinnan i svenskt näringsliv Lena Olving rankas just nu som den mäktigaste kvinnan i svenskt näringsliv. Hon arbetar i en typisk manlig miljö, som vice vd och operativ vid försvars- och industrikoncernen Saab. Hon gick nyligen in på en första plats på affärstidningen Veckans Affärers årliga rankinglista över näringslivets 125 mäktigaste kvinnor. Att det inte går att hitta kompetenta kvinnor till toppjobb inom svenskt näringsliv avfärdar hon som rena undanflykter. Att skylla på att de inte kan hitta en kvinnlig kandidat håller inte. Det gör mig faktiskt förbannad. De får väl leta bättre då, säger hon i en intervju. Lena Olving konstaterar också att jämställdhetsfrågan har blivit viktigare inom näringslivet. Men hon tycker fortfarande att det går för trögt. Själv försöker jag anstränga mig för att hitta bra kvinnor när jag rekryterar och det går alltid att hitta bra kandidater. Källa: dn.se 6 Redovisningskonsulten nr

7 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 2-10 Införande av trängselskatt i Göteborg I enlighet med en framställan av Vägverket och Göteborgs kommun föreslår Finansdepartementet i en departementspromemoria att trängselskatt ska införas i Göteborgs kommun. I en framställan, som inkom till Finansdepartementet den 1 februari 2010, föreslår Göteborgs kommun och Vägverket att trängselskatt ska införas i Göteborg. Syftet med trängselskatten är att bidra till avlastning på de mest trafikerade vägarna i centrala Göteborg. Vidare ska skatteuttaget medverka till att dels minska kvävedioxidutsläppen i de delar av kommunen där miljökvalitetsnormen överskrids, dels minska trafiken på genomfartsleder. Förslaget att införa trängselskatt, som det råder bred enighet om bland partierna i Göteborg, kommer att minska trängseln och bidra positivt till miljön, säger finansminister Anders Borg. I departementspromemorian föreslås att trängselskatt betalas med olika belopp (8, 13 resp. 18 kronor) vid olika tidpunkter för passage av vissa angivna betalstationer mellan klockan 6.00 och under vardagar. Lördagar, helgdagar, dagar före helgdag och juli månad ska någon skatt inte tas ut. I departementspromemorian anges även grundkriterierna för uttag av trängselskatt samt att trängselskattelagen kan behövas ses över i vissa avseenden. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas från och med den 1 januari Källa: Regeringskansliet SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Mats Olsson, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

8 Nyheter & NOTISER Anställd på Skatteverket häktad för misstänkt skattebrott En anställd på Skatteverket i Stockholm sitter häktad misstänkt för grovt skattebrott och grov trolöshet mot huvudman. Misstanken om brott upptäcktes av Skatteverket som även har polisanmält den anställde. De misstänkta brotten har utförts vid ett antal tillfällen under flera års tid och har samband med mannens tjänsteutövning. Totalt rör det sig om betydande belopp. Om misstankarna visar sig stämma är det mycket allvarligt. Det är naturligtvis extra tråkigt att en av våra anställda kan vara inblandad. Exakt vilken roll han har spelat får utredningen visa, säger Skatteverkets säkerhetschef Anders Kylesten. Ärendet handläggs av åklagare på Ekobrottsmyndigheten. På grund av förundersökningssekretess kan Skatteverket inte kommentera detaljer i ärendet. Det var våra egna kontrollsystem som upptäckte det misstänkta bedrägeriet. Men, vi har även inlett en översyn för att undersöka om våra säkerhetsrutiner behöver skärpas ytterligare, säger Anders Kylesten. Källa: Skatteverket Begränsning av lån mot säkerhet i bostadsfastighet eller bostadsrätt Finansinspektionen (FI) överväger att besluta om ett allmänt råd om begränsning av belåningsgraden för bostadslån. En sådan begränsning kan ligga inom intervallet procent av fastighetens marknadsvärde (belåningsvärde) när lånet tas. Begränsningen skulle gälla för privatpersoner när de tar nya lån med bostaden som pant. Marknadsvärdet skulle uppgå till det lägsta av antingen köpeskilling, registrerad fastighetsmäklares värdering eller långivarens egen värdering av fastigheten. FI ser med oro på trenden med stigande belåningsgrader ur ett konsument-skyddsperspektiv. Även måttliga prisfall på bostadsmarknaden kan göra att ett antal hushåll får större lån än marknadsvärdet på fastigheten. Om ett sådant hushåll samtidigt drabbas av till exempel arbetslöshet kan det medföra att hushållet tvingas sälja bostaden med förlust. Källa: Finansinspektionen 8 Redovisningskonsulten nr

9 Aktuell LITTERATur Förlängning av de tillfälliga anstånden för arbetsgivare Arbetsgivare har från och med den 12 mars 2009 till och med den 18 januari 2010 haft möjlighet till anstånd med inbetalning av avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för två redovisningsperioder under ett år. Från och med 1 mars 2010 blir det möjligt att ansöka om förlängning av de tillfälliga anstånden för arbetsgivare. Anstånden kan förlängas som längst till den 17 januari Riksdagen har fattat beslut om möjlighet att förlänga betalningstidpunkten för anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, proposition 2009/10:91, förlängning av tillfälliga skatteanstånd. Den nya lagen träder ikraft den 1 mars Källa: Skatteverket Ändringar i skattefria utlandstraktamenten Skatteverket har ändrat några normalbelopp för år 2010 avseende ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Land eller område Angola Gabon Kamerun Kongo, Demokratiska republiken Normalbelopp per dag, kr kr 866 kr 505 kr 895 kr Skattelagstiftning 10:1: lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari , 386 kr Lagsamlingen innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt. Det betyder att lagtexten för både 2010 och 2011 års taxering finns med. Det svenska skattesystemet , 555 kr Boken behandlar individ- och företagsbeskattning samt taxeringsförfarandet. I boken avhandlas beskattningssystemets delar; de materiella reglerna, förfarandereglerna samt uppbördsreglerna. I anslutning till respektive avsnitt kommenteras även sådana rättsfall från Regeringsrätten och EG-domstolen som visar på tolkning av aktuella regler. Redovisa rätt , 465 kr Redovisa rätt utkommer varje år uppdaterad utifrån förändringar i redovisnings-, moms- och annan skattelagstiftning, i år för sjuttonde året. 4 timmars arbetsvecka: konsten att leva mer & jobba mindre , 167 kr Den amerikanske författaren och produktivitetsgurun Timothy Ferriss bästsäljande 4 timmars arbetsvecka handlar om hur vi kan halvera arbetstiden och öka inkomsterna. Han ger konkreta råd för ett rikare och enklare liv, och visar hur vi med hjälp av»selektiv ignorans«kan stänga ute det enorma informationsflöde vi dagligen utsätts för. Ferriss är djupt kritisk mot modern teknologi med allt vad den innebär av , snabbchat och handdatorer de komplicerar vårt liv snarare än förenklar det, menar han. Libanon Nederländska Antillerna Nordkorea Oman Pakistan Peru Sudan Taiwan Ungern Källa: Skatteverket 774 kr 322 kr 240 kr 755 kr 474 kr 241 kr 590 kr 473 kr 647 kr Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Redovisningskonsulten nr

10 Nyheter & NOTISER Rekordmånga obetalda skulder Effekterna av lågkonjunkturen är tydlig, visar ny statistik ur Kronofogdens årsredovisning för Under förra året fick Kronofogden in drygt ansökningar om obetalda skulder. Det är en ökning med 18 procent jämför med förra året och det högsta antalet någonsin. Lågkonjunkturen har inneburit att många människor har fått det svårare att betala sina räkningar och att ärendeinflödet har ökat kraftigt. Det är oroande att många personer och företag har flera skulder som förfallit till betalning på samma gång, säger Eva Liedström Adler, rikskronofogde. Det försvårar möjligheterna att snabbt komma på fötter igen. Även antalet personer och företag som har skulder för indrivning har ökat med tre procent. En elvaårig trend med minskande antal skuldsatta är därmed bruten. Effekterna av lågkonjunkturen har i viss mån dämpats av den låga räntan, säger Eva Liedström Adler, rikskronofogde. Det finns därför risk för att fler kan få ekonomiska problem när räntenivån förväntas stiga igen. För att klara av anstormningen har höga krav ställts på att effektivisera vår verksamhet. Myndighetens ansträngda ekonomi har ytterligare ökat kraven på oss att arbeta smartare och effektivare, säger Eva Liedström Adler. Vi är glada att vi under 2009 lyckades hålla inflödet stången. Till de positiva resultaten för 2009 hör att besluten om skuldsanering ökade med nio procent jämfört med Drygt skuldsatta beviljades skuldsanering förra året och få av dem återkommer med nya skulder hos Kronofogden. Det är nära 95 procent som klarar sin skuldsanering. Ökningen av ansökningar för obetalda skulder (betalningsförelägganden) varierar över landet, störst är ökningen i Skåne med 23 procent och lägst i Västernorrland med 11 procent. Källa: Kronofogden 50-öringen avskaffas 2010 Den 30 september 2010 upphör 50-öringen att vara lagligt betalningsmedel. Det har Riksdagen beslutat, efter ett förslag från Riksbanken. Enligt en undersökning som Riksbanken gjort bland allmänheten anser två av tre att myntet inte längre behövs. Även handeln vill att myntet avskaffas. När 50-öringen försvinner blir 1 krona lägsta myntvalör, men räkneenheten öre kommer att finnas kvar. Elektroniska betalningar med exempelvis kort påverkas inte när 50-öresmyntet avskaffas. Kontanta betalningar måste däremot avrundas till närmaste krontal i stället för, som idag, till närmaste 50 öre. Riksbanken föreslår därför att riksdagen ändrar lagen om avrundning samtidigt som 50-öringen blir ogiltig. Riksbankens direktion beslöt den 13 mars 2008 att se över sedel- och myntserien. Uppdraget nu är att se över bland annat valörer, format och säkerhetsdetaljer. Projektet beräknas pågå under 2-3 år. Källa: Riksbanken Krav på kapital i aktiebolag sänks till kronor Riksdagen har beslutat att sänka kravet på aktiekapital i privata aktiebolag från kronor till lägst kronor. Beslutet börjar att gälla den 1 april När du vill starta ett nytt aktiebolag Reglerna innebär att ett beslut om att bilda ett privat aktiebolag med ett aktiekapital på kr kan fattas tidigast från och med den 1 april Stiftelseurkunden kan därför inte vara daterad tidigare än detta. Det är naturligtvis också tillåtet att ha ett högre aktiekapital. När du vill minska aktiekapitalet Om du redan har ett privat aktiebolag med kronor i aktiekapital kan du minska det till lägst kronor. Det kan du göra tidigast den 1 april Om du vill minska aktiekapitalet måste du följa de bestämmelser om minskning av aktiekapitalet som gäller generellt. Det finns inget förenklat sätt att göra det på. Källa: Bolagsverket 10 Redovisningskonsulten nr

11 Revisionsplikten tas bort Som tidigare har föreslagits ska revisionsplikten att tas bort från och med 1 juli i år. Justitiedepartementet arbetar med en lagrådsremiss som sedan ska mynna ut i en proposition. Tanja Rasmusson, politiskt sakkunnig på justitiedepartementet, kan dock inte säga när propositionen kommer då lagrådsremissen inte är klar. Att det kommer att bli en proposition råder det dock ingen tvekan om enligt Tanja. Det exakta datumet för avskaffandet kommer att föreslås i lagrådsremissen. I det ursprungliga förslaget skulle det gälla för de räkenskapsår som påbörjas efter 1 juli I de vanligaste fallen skulle alltså revisionsplikten upphöra att gälla för de räkenskapsår som avslutas Källa: Justitiedepartementet Turiståret 2009: Utländska övernattningar i Sverige ökar, minskad turism i övriga Europa Under 2009 ökade volymerna på svenska boendeanläggningar med 2,1 procent. Utländska besökares övernattningar ökade med 3,3 procent och hamnade därmed över förra årets rekordvolymer. Resandet till och inom övriga Europa beräknas samtidigt ha minskat med över fem procent. Lågkonjunkturen bidrog till att affärsresandet minskade kraftigt under förra året. Samtidigt har privatresenärer och besökare från utlandet bidragit till ytterligare ett år med rekordvolymer i Sverige. Det är framför allt de billigare boendeformerna som ökat. Övernattningarna på campingplatserna ökade med 6,1 procent och på förmedlade privata stugor och lägenheter var ökningen 4,4 procent. På hotellen låg övernattningarna kvar på samma nivå som under 2008, men antalet sålda rum minskade med tre procent och de totala logiintäkterna minskade med hela 5,2 procent. Ökad marknadsföring i våra grannländer och en svag krona har bidragit till en växande ström av utländska besökare. Valutasituationen ger dock bara en kortvarig effekt och är inget som på sikt kan stärka turismen eller den svenska turistnäringen. Totalt genererades 51,8 miljoner övernattningar på de svenska boendeanläggningarna under De nordiska närmarknaderna ökade med nästan 12 procent. Vissa marknader utanför Norden, som till exempel Polen (plus 35 procent) och Italien (plus 20 procent) ökade kraftigt, men övernattningarna från Europa som helhet minskade med nästan två procent. Källa: Tillväxtverket Redovisningskonsulten nr

12 Nyheter & NOTISER Allt fler kvinnor i traditionellt manliga utbildningar Kvinnor kommer att dominera många traditionellt manliga utbildningar på eftergymnasial nivå fram till år Däremot ökar inte männen i samma utsträckning i de så kallade kvinnoutbildningarna. Tidigare talade man om traditionellt kvinnliga och manliga utbildningar. Det vill säga utbildningar vilka främst kvinnor respektive män väljer. Detta påstående tycks i dag bli allt mindre relevant när det gäller eftergymnasiala utbildningar. Kvinnor finns nu klart representerade i många långa eftergymnasiala utbildningar såsom arkitekter, tandläkare och veterinärer. Det var framförallt kvinnornas utbildningsnivå som steg mellan 1990 och Om dagens mönster står sig antas cirka 50 procent av kvinnorna ha en eftergymnasial utbildning år 2030 jämfört med 39 procent år Motsvarande för männen är 36 procent år 2030 mot 31 procent år Männen å sin sida behåller och förstärker även sin position bland de tekniskt industriella utbildningarna på gymnasial nivå. På eftergymnasial nivå växer männens dominans i utbildning till programmerare och systemerare. Yrkenas könsstruktur ändras långsammare Den förändrade sammansättningen i utbildningar börjar nu även märkas på arbetsmarknaden. För många yrken som kräver eftergymnasial kompetens ses en klar könsförskjutning. I dag är männen i majoritet i äldre åldersgrupper medan kvinnorna dominerar i de yngre, detta gäller exempelvis inom yrkena agronom, ekonom, jurist och läkare. Källa: SCB Hushållsnära tjänster ökade i popularitet personer fick skattereduktion för hushållsnära tjänster Det är dubbelt så många som Det totala beloppet som skatterna reducerades med ökade ännu mer, från 120 miljoner till 440 miljoner kronor. Ökningen förklaras till stor del av att möjligheten till skattereduktion infördes den 1 juli 2007 och således gällt halva år 2007 och hela Det är mycket ovanligt med hushållsnära tjänster bland personer med låg inkomst. Halva befolkningen (20 år och äldre) hade 2008 en årsinkomst under kronor. Av dem var det endast 6 promille som hade denna skattereduktion. Bland de fem procent av befolkningen som hade över en halv miljon i årsinkomst var det däremot betydligt vanligare. Drygt sju procent av dem hade skattereduktion för hushållsnära tjänster. Det är stora skillnader mellan kommunerna. I kommuner med många höginkomsttagare är det betydligt större andel som har hushållsnära tjänster. I Danderyd var det 6,6 procent och i Lidingö 4,5 procent. I kommunerna Filipstad, Storuman och Åsele var det bara en promille som hade skattereduktion för hushållsnära tjänster Skattereduktionen för hushållsnära tjänster är en relativt liten skattereduktion. De totala skattereduktionerna 2008 var 164 miljarder kronor. Det beloppet kan relateras till den slutliga skatten som efter skattereduktionerna hamnade på 561 miljarder kronor. Det finns tre stora skattereduktioner. År 2008 var skattereduktionen för allmän pensionsavgift 85 miljarder kronor, skattereduktionen för arbetsinkomst 53 miljarder kronor och skattereduktion för underskott av kapital 25 miljarder kronor. Källa: SCB 12 Redovisningskonsulten nr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Det

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från huvudbok till toppen av högsta berget Upprättande av årsredovisning (K3) Redovisningskonsultens tystnadsplikt Fler kursalternativ

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Risken med otillbörliga förmåner Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Ingångsregler K2 Nya generationen

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny Produkt Reko Byråstöd från SRF! Stegvis faller allt på plats inför årets Kongressdagar Progressiva avskrivningar på fastigheter

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 3 2008 Småföretagen sågar regeringen Skatteverket överdriver fusket Nya regler för mindre aktiebolag (K2) 5 bästa verktygen i Edison Ekonomi Revisionsplikten

Läs mer

Modern Ekonomi banar vägen. Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet

Modern Ekonomi banar vägen. Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet Kundtidning från Björn Lundén Information AB Mars 2010 Kontoret i Näsviken Modern Ekonomi banar vägen Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet Betraktelser

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå?

Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå? Kundtidning från Björn Lundén Information AB Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå? Du och jag i det

Läs mer

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB

MyBusiness. Affärsmodell 80 % Magazine. vill ta klivet ut i Europa med sina hudvårdsprodukter. Emma Wiklund. Tummen upp för Hestra- Handsken AB MyBusiness no.3 no.4 En tidning från PwC Magazine 2012 för dig som företagare Starta Slopat revisionen? Så får du koll Driva Glöm inte din K10-bilaga 80 % av företagare vill ha enklare regler Affärsmodell

Läs mer

Inga-Britt Ahlenius vågar utmana makteliten

Inga-Britt Ahlenius vågar utmana makteliten Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 5 2012 KARRIÄR Praktik på redovisningsbyrå blev en lyckträff FÖRETAGANDE Svårt för mindre företag att låna pengar REVISION FAR till Bryssel med uppdrag

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer