Personlig tränare i ekonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig tränare i ekonomi"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Personliga kvaliteter lyfter varumärket Skatteverkets planerade kontroller och insatser 2010 SRF utbildar kvalitetskontrollanter Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Personlig tränare i ekonomi Allt han gör är kontroversiellt och mycket medvetet, annorlunda är en del av affärsidén. Kjell A Nordström vet hur man lyckas. Nr Pris 56 kr

2 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Bästa programmet för tredje året i rad! Vi är naturligtvis väldigt glada över att BL Administration för tredje året i rad placerat sig på första plats i SRF:s användarenkät om ekonomisystem. Programmet har de mest nöjda användarna ute på redovisningsbyråerna både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just programanvändarna som tyckt till i enkäten en bättre värdemätare kan man ju knappast få! Men vi har inte slagit oss till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik. Prova programmet gratis!

3 INNEHÅLL NUMMER SRF utbildar kvalitetskontrollanter För att ytterligare effektivisera och systematisera kvalitetskontrollen av auktoriserade redovisningskonsulter har SRF engagerat åtta nya kvalitetskontrollanter. 16 SRF mötte framtidens konsulter 18 Bli en vinnare med rätt märkning 22 Personlig tränare i ekonomi 26 Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Personliga kvaliteter lyfter varumärket 28 Med effektivitet, tydligt kundfokus och stolthet att representera varumärket kommer KPMG:s redovisningskonsulter att möta alla nya förutsättningar som branschen står inför. 32 Skatteverkets planerade kontroller och insatser 2010 Sedan något år tillbaka lämnar Skatteverket i förväg ut information om några av de kontroller som verket kommer att göra. 38 Omvärlds- och hotbildsanalys Regeringsrätten om nedskrivning till verkligt värde 44 Dags att planera sommarsemestern 33 Musikbranschen slår tillbaka. Redaktionen har ordet... Under våren kommer de första kvalitetskontrollerna av auktoriserade redovisningskonsulter att genomföras. För att hinna med de närmare 400 besök som planeras under året har SRF anställt ett antal kvalitetskontrollanter. De kan du läsa mer om i detta nummer. En av landets största byråer har fått besök av Konsulten. I byråporträttet kan du läsa om hur redovisningsarbetet fungerar på KPMG och hur deras vardag skiljer sig från den som jobbar på ett litet företag. Ansvarig utgivare: Mats Olsson, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Fredrik Persson Hur går det egentligen för musikbranschen i dessa tider av nedladdningar och fildelning? Nyfikna som vi är bokade vi ett möte med Sony Musics svenska vd Hasse Breitholtz som äntligen tycks ana ett trendbrott i försäljningen. Vi önskar dig trevlig läsning!

4 Nytt & Aktuellt Det har länge stått klart att de svenska reglerna om koncernbidrag inte står i samklang med EU-rätten. Regeringen föreslår därför nya regler om koncernavdrag för att anpassa de svenska reglerna till EU-rätten. De nya reglerna är fristående i förhållande till koncernbidragsreglerna. Det skall också sägas att de svenska koncernbidragsreglerna inte ändras. Det innebär att det även i fortsättningen går att skicka koncernbidrag så att ett underskott uppkommer. Koncernavdraget Förslaget innebär att ett svenskt moderföretag i vissa fall ska få göra avdrag för en förlust hos ett helägt och direktägt utländskt dotterföretag inom EES. Det skall vara en slutlig förlust i ett likviderat dotterföretag. Avdraget för denna förlust får dock inte leda till underskott i den svenska delen av koncernen. Det är dessutom förenat med särskilda villkor som ska säkerställa att det är fråga om en verklig och slutlig förlust. De nya reglerna tillämpas i fråga om avdrag för förluster hos ett helägt utländskt dotterföretag om likvidationen av detta har avslutats efter den 30 juni Karens-/trädabolag och 3:12-reglerna Regeringsrätten har i fem domar avgjort frågan om 3:12-reglerna är tillämpliga även efter att den så kallade femåriga karenstiden gått ut i så kallade trädabolag. Det typiska fallet har varit en fåmansföretagare, till exempel en konsult A, som driver verksamhet i ett fåab, AB X, där han är verksam. A bildar ett nytt fåab, AB Y, och för över konsultverksamheten från AB X till AB Y där han fortsätter att vara verksam. Kvar i AB X finns nu i huvudsak pengar och A skall inte längre vara verksam i detta bolag. Vad A vill uppnå är att verksamheten i det gamla bolaget AB X inte längre skall anses vara samma eller likartad verksamhet som konsultverksamheten i det nya AB Y. Om AB X:s kapitalförvaltande verksamhet inte anses som samma eller likartad som AB Y:s konsultverksamhet innebär det att A efter femåriga karenstiden kan ta ut de upparbetade vinstmedlen till enbart 20% skatt. Regeringsrätten Både regeringsrätten och skatterättsnämnden ansåg att dessa två verksamheter ska anses som samma eller likartad verksamhet om verksamheterna ursprungligen kommer från en och samma verksamhet som sedan har delats upp. Det innebär att A:s aktier i AB X även efter fem års karenstid kommer att beskattas enligt 3:12-reglerna. Kommentar Det finns mycket att fundera på när det gäller de nu avgjorda målen. För det första kan återigen konstateras att begreppet samma eller likartad verksamhet lever sitt eget liv helt skilt från dess språkliga betydelse. Det är naturligtvis en nackdel och kan ge rent uppseendeväckande resultat. Endast en person med mycket goda skattekunskaper kan förstå innebörden av begreppet. Från materiella utgångspunkter är det lätt att förstå utgången. Skulle utgången blivit en annan så skulle det kunna leda till en omfattande skatteplanering. Årets resultat kunde då samlas upp i ett bolag som sedan gick i träda. Efter fem år så hade man sex bolag (fem trädabolag och ett där man var verksam). Därefter kunde man ta ut medlen i det första trädabolaget till 20% skatt. I praktiken berördes man således bara av 3:12-reglerna under fem år. En mer övergripande fundering är om inte de nu avgjorda målen tillsammans med att hälftendelning av kapitalvinster slopats från 1 januari 2010 innebär att man låser in pengarna i bolaget. Det finns få företagare som jag mött som är villiga att ta ut vinster från företaget som skall beskattas i tjänst till 57% skatt. Även om detta, från lagstiftarens synvinkel, är en teoretiskt riktig beskattning. Det kan naturligtvis hävdas att det räcker med att aktieägaren får räkna schablonbeloppet som årets gränsbelopp (2,5 x inkomstbasbeloppet = kr för 2010) och ta ut detta till 20% skatt. Interna aktieöverlåtelser För egen del har jag alltid tyckt att interna aktieöverlåtelser fyllt en viktig funktion. Det gäller dels för att frigöra medel som inte behövs för verksamheten i företaget till en rimlig beskattning, men även för att lösa organisatoriska frågor på ett bekvämt sätt. Jag tänker på utlösen och intagande av delägare, generationsskiften, samgående mm. Det är klart att det finns andra alternativ men de är krångligare till exempel via paketering med underprisöverlåtelser kombinerat med aktieförsäljning. De interna aktieöverlåtelserna är sällan förknippade med någon skum skatteplanering. Man träffar ju avtal med sig själv. Konsekvenserna av transaktionerna är i stort sett kända. Om hälftendelningen av kapitalvinster återinförs utan särreglering för interna aktieöverlåtelser får staten in skatt med ca 43% i förtid jämfört med att pengarna låses in i företaget. Skattesatsen ca 43% är ju betydligt högre än den för aktieägaren hägrande låga 20%-iga. Beskattning till 57% är inget reellt alternativ för en fåmansföretagare. Jag tror att om interna aktieöverlåtelser varit möjliga så hade vi säkert sluppit se annan mer avancerad skatteplanering ta fart till exempel lån via utländska bolag med mera. Text: BERTIL Båvall HÖJ DIN KOMPETENS MED SRF EKONOMIUTBILDNING 4 Redovisningskonsulten nr

5 Tips på hur du kan effektivisera din redovisningsbyrå Verifikationsinmatningen och rapporterna är underbart enkla att arbeta med. - Privata Affärer Småföretag nr Mamut Byrå För att slippa göra samma arbete flera gånger kan du använda ett komplett ekonomisystem som enkelt uppdaterar hela systemet varje gång du gör en ändring. Det ger dig mindre manuella fel och ger dig mer tid över till det som är viktigt. Stansa verifikat är ofta det du ägnar mest tid åt. Därför är det viktigt att du använder ett ekonomisystem som är anpassat till dina behov. Mamut Byrå är anpassat för att din redovisningsbyrå effektivt ska stansa verifikat och har smarta verifikatsmallar som du sparar timmar genom att använda. Prova Mamut Byrå gratis upptäck hur Mamut Byrå kan effektivisera din redovisningsbyrå. Mamut Byrå Redovisning och budget Period och årsavslutning Reskontror Offert, order, faktura Lön Klienthantering Projektstyrning Tidrapportering Från 4 890:- Besök vår monter på SRF Ekonomimässa september Mamut Alliance Partners Ring för mer information eller prova gratis på

6 I korthet Svensk e-förvaltning tappar internationellt Förvaltningsminister Mats Odell, KD, och regeringens e-delegation får lägga på ett kol om målet att Sverige ska ha världens bästa e- förvaltning ska nås. För när FN nu publicerar sitt återkommande index över ländernas mogenhet inom e-förvaltning är det ingen rolig läsning för ministern. Sverige, som vid den senaste rankningen 2008 toppade listan över ländernas e-förvaltningsutveckling, har rasat till plats 12. Sydkorea har tagit över förstaplatsen, före USA och Kanada. Även Norge och Danmark hör till de länder som gått förbi Sverige. I den del av rankningen som visar hur mycket medborgarna använder e-tjänster har Sverige också tappat stort, från plats 9 till plats 23. Också här ligger Sydkorea i topp. Källa: Computer Sweden Snabb IT-utbyggnad en miljöbomb Den snabbt ökande användningen av datorer och mobiltelefoner i utvecklingsländer hotar miljön och folkhälsan, larmar FN:s miljöorgan Unep. Försäljningen av elektroniska produkter väntas öka kraftigt det närmaste årtiondet i Kina och Indien, och i många länder i Afrika och Latinamerika. Om inte åtgärderna ökas för att ordentligt samla in och återvinna material, kommer många utvecklingsländer att stå inför ett förfärande berg av farligt e-skrot med allvarliga konsekvenser för miljön och folkhälsan, skriver Unep i en rapport. I rapporten har man sammanställt data om nuvarande och väntad generering av e-skrot i elva länder. Det gäller varor som datorer, skrivare, mobiltelefoner, personsökare, digitalkameror, musikspelare, kylskåp, leksaker och tv-apparater. Rapporten visar att det brådskar med att inrätta ambitiösa och reglerade processer för att samla in och ta hand om e-skrotet. Vi kommer att stå inför ökande miljöskador och hälsoproblem om återvinningen av e-skrot lämnas åt den informella sektorns nycker, säger Uneps chef Achim Steniner. Han pekar också på att återvinningen kan skapa jobb i utvecklingsländer och bidra till en minskning i utsläppen av växthusgaser. Dessutom skulle man återvinna en mängd värdefulla metaller som silver, guld, platina, koppar och indium. Källa: E24.se SMS-låneföretag följer inte lagen De flesta sms-låneföretag, närmare bestämt 27 av 29 som granskats, följer inte lagen utan fortsätter ta ut höga avgifter i stället för ränta. KO har skärpt tonen mot dessa företag och hotar med rättsliga åtgärder. KO har tidigare vunnit flera tvister som bland annat innebär att smslåneföretagen inte får dölja lånens höga räntor genom att maskera till avgifter. KO har också förbjudit användningen av ordet snabbhet som argument i marknadsföringen av lånen. När det gäller sms-lån kan de så kallade avgifterna egentligen handla om ränta på flera hundra procent och därmed en snabbväg in i skuldfällan, anser Kronofogden, som i början av året kunde konstatera ännu ett rekord när det gäller obetalda räkningar för de snabba sms-lånen. Både KO och Kronofogden har krävt hårdare regler för sms-låneföretagen genom bland annat grundligare kreditprövning och bättre tillsyn av låneföretagen. Källa: TT Fördel för gröna företag Idag är det en fördel att vara grön företagare. Allt fler svenskar föredrar att köpa tjänster och varor från företag som arbetar för en hållbar utveckling. Det visar bland annat en attitydmätning som Naturvårdsverket gjort under september De flesta som satsar på grönt företagande gör det utifrån sin övertygelse och sina värderingar. Om du vill bli en mer miljömedveten företagare ska du börja med att inventera hur ditt företag fungerar idag inom olika områden och göra en grön plan. När det gäller lokalen ska du försöka vara så energieffektiv som möjligt. Välj grön el, ta bort standby till maskiner och stäng av när du går hem för dagen. När du köper nya maskiner välj miljömärkt och energieffektivt. Res så lite som möjligt i arbetet och kollektivt om möjligt. Kommunicera via mejl, telefon och videokonferenser istället för att resa. Om du anlitar en cateringfirma, välj företag som har fokus på närproducerat och ekologiskt. Välj miljömärkt och Rättvisemärkt när du köper in varor till företaget och återanvänd material. Allt ingår i ett kretslopp, hur produkter tas fram (material, arbetssätt), transporteras och tas om hand efter användning spelar stor roll. Sen är det bara att kommunicera ut ditt gröna budskap. Källa: driftig.nu Mäktigaste kvinnan i svenskt näringsliv Lena Olving rankas just nu som den mäktigaste kvinnan i svenskt näringsliv. Hon arbetar i en typisk manlig miljö, som vice vd och operativ vid försvars- och industrikoncernen Saab. Hon gick nyligen in på en första plats på affärstidningen Veckans Affärers årliga rankinglista över näringslivets 125 mäktigaste kvinnor. Att det inte går att hitta kompetenta kvinnor till toppjobb inom svenskt näringsliv avfärdar hon som rena undanflykter. Att skylla på att de inte kan hitta en kvinnlig kandidat håller inte. Det gör mig faktiskt förbannad. De får väl leta bättre då, säger hon i en intervju. Lena Olving konstaterar också att jämställdhetsfrågan har blivit viktigare inom näringslivet. Men hon tycker fortfarande att det går för trögt. Själv försöker jag anstränga mig för att hitta bra kvinnor när jag rekryterar och det går alltid att hitta bra kandidater. Källa: dn.se 6 Redovisningskonsulten nr

7 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF: Nr 2-10 Införande av trängselskatt i Göteborg I enlighet med en framställan av Vägverket och Göteborgs kommun föreslår Finansdepartementet i en departementspromemoria att trängselskatt ska införas i Göteborgs kommun. I en framställan, som inkom till Finansdepartementet den 1 februari 2010, föreslår Göteborgs kommun och Vägverket att trängselskatt ska införas i Göteborg. Syftet med trängselskatten är att bidra till avlastning på de mest trafikerade vägarna i centrala Göteborg. Vidare ska skatteuttaget medverka till att dels minska kvävedioxidutsläppen i de delar av kommunen där miljökvalitetsnormen överskrids, dels minska trafiken på genomfartsleder. Förslaget att införa trängselskatt, som det råder bred enighet om bland partierna i Göteborg, kommer att minska trängseln och bidra positivt till miljön, säger finansminister Anders Borg. I departementspromemorian föreslås att trängselskatt betalas med olika belopp (8, 13 resp. 18 kronor) vid olika tidpunkter för passage av vissa angivna betalstationer mellan klockan 6.00 och under vardagar. Lördagar, helgdagar, dagar före helgdag och juli månad ska någon skatt inte tas ut. I departementspromemorian anges även grundkriterierna för uttag av trängselskatt samt att trängselskattelagen kan behövas ses över i vissa avseenden. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas från och med den 1 januari Källa: Regeringskansliet SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Mats Olsson, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

8 Nyheter & NOTISER Anställd på Skatteverket häktad för misstänkt skattebrott En anställd på Skatteverket i Stockholm sitter häktad misstänkt för grovt skattebrott och grov trolöshet mot huvudman. Misstanken om brott upptäcktes av Skatteverket som även har polisanmält den anställde. De misstänkta brotten har utförts vid ett antal tillfällen under flera års tid och har samband med mannens tjänsteutövning. Totalt rör det sig om betydande belopp. Om misstankarna visar sig stämma är det mycket allvarligt. Det är naturligtvis extra tråkigt att en av våra anställda kan vara inblandad. Exakt vilken roll han har spelat får utredningen visa, säger Skatteverkets säkerhetschef Anders Kylesten. Ärendet handläggs av åklagare på Ekobrottsmyndigheten. På grund av förundersökningssekretess kan Skatteverket inte kommentera detaljer i ärendet. Det var våra egna kontrollsystem som upptäckte det misstänkta bedrägeriet. Men, vi har även inlett en översyn för att undersöka om våra säkerhetsrutiner behöver skärpas ytterligare, säger Anders Kylesten. Källa: Skatteverket Begränsning av lån mot säkerhet i bostadsfastighet eller bostadsrätt Finansinspektionen (FI) överväger att besluta om ett allmänt råd om begränsning av belåningsgraden för bostadslån. En sådan begränsning kan ligga inom intervallet procent av fastighetens marknadsvärde (belåningsvärde) när lånet tas. Begränsningen skulle gälla för privatpersoner när de tar nya lån med bostaden som pant. Marknadsvärdet skulle uppgå till det lägsta av antingen köpeskilling, registrerad fastighetsmäklares värdering eller långivarens egen värdering av fastigheten. FI ser med oro på trenden med stigande belåningsgrader ur ett konsument-skyddsperspektiv. Även måttliga prisfall på bostadsmarknaden kan göra att ett antal hushåll får större lån än marknadsvärdet på fastigheten. Om ett sådant hushåll samtidigt drabbas av till exempel arbetslöshet kan det medföra att hushållet tvingas sälja bostaden med förlust. Källa: Finansinspektionen 8 Redovisningskonsulten nr

9 Aktuell LITTERATur Förlängning av de tillfälliga anstånden för arbetsgivare Arbetsgivare har från och med den 12 mars 2009 till och med den 18 januari 2010 haft möjlighet till anstånd med inbetalning av avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för två redovisningsperioder under ett år. Från och med 1 mars 2010 blir det möjligt att ansöka om förlängning av de tillfälliga anstånden för arbetsgivare. Anstånden kan förlängas som längst till den 17 januari Riksdagen har fattat beslut om möjlighet att förlänga betalningstidpunkten för anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, proposition 2009/10:91, förlängning av tillfälliga skatteanstånd. Den nya lagen träder ikraft den 1 mars Källa: Skatteverket Ändringar i skattefria utlandstraktamenten Skatteverket har ändrat några normalbelopp för år 2010 avseende ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Land eller område Angola Gabon Kamerun Kongo, Demokratiska republiken Normalbelopp per dag, kr kr 866 kr 505 kr 895 kr Skattelagstiftning 10:1: lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari , 386 kr Lagsamlingen innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt. Det betyder att lagtexten för både 2010 och 2011 års taxering finns med. Det svenska skattesystemet , 555 kr Boken behandlar individ- och företagsbeskattning samt taxeringsförfarandet. I boken avhandlas beskattningssystemets delar; de materiella reglerna, förfarandereglerna samt uppbördsreglerna. I anslutning till respektive avsnitt kommenteras även sådana rättsfall från Regeringsrätten och EG-domstolen som visar på tolkning av aktuella regler. Redovisa rätt , 465 kr Redovisa rätt utkommer varje år uppdaterad utifrån förändringar i redovisnings-, moms- och annan skattelagstiftning, i år för sjuttonde året. 4 timmars arbetsvecka: konsten att leva mer & jobba mindre , 167 kr Den amerikanske författaren och produktivitetsgurun Timothy Ferriss bästsäljande 4 timmars arbetsvecka handlar om hur vi kan halvera arbetstiden och öka inkomsterna. Han ger konkreta råd för ett rikare och enklare liv, och visar hur vi med hjälp av»selektiv ignorans«kan stänga ute det enorma informationsflöde vi dagligen utsätts för. Ferriss är djupt kritisk mot modern teknologi med allt vad den innebär av , snabbchat och handdatorer de komplicerar vårt liv snarare än förenklar det, menar han. Libanon Nederländska Antillerna Nordkorea Oman Pakistan Peru Sudan Taiwan Ungern Källa: Skatteverket 774 kr 322 kr 240 kr 755 kr 474 kr 241 kr 590 kr 473 kr 647 kr Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida Se under SRF Bokhandel. Lösenord krävs för åtkomst. Redovisningskonsulten nr

10 Nyheter & NOTISER Rekordmånga obetalda skulder Effekterna av lågkonjunkturen är tydlig, visar ny statistik ur Kronofogdens årsredovisning för Under förra året fick Kronofogden in drygt ansökningar om obetalda skulder. Det är en ökning med 18 procent jämför med förra året och det högsta antalet någonsin. Lågkonjunkturen har inneburit att många människor har fått det svårare att betala sina räkningar och att ärendeinflödet har ökat kraftigt. Det är oroande att många personer och företag har flera skulder som förfallit till betalning på samma gång, säger Eva Liedström Adler, rikskronofogde. Det försvårar möjligheterna att snabbt komma på fötter igen. Även antalet personer och företag som har skulder för indrivning har ökat med tre procent. En elvaårig trend med minskande antal skuldsatta är därmed bruten. Effekterna av lågkonjunkturen har i viss mån dämpats av den låga räntan, säger Eva Liedström Adler, rikskronofogde. Det finns därför risk för att fler kan få ekonomiska problem när räntenivån förväntas stiga igen. För att klara av anstormningen har höga krav ställts på att effektivisera vår verksamhet. Myndighetens ansträngda ekonomi har ytterligare ökat kraven på oss att arbeta smartare och effektivare, säger Eva Liedström Adler. Vi är glada att vi under 2009 lyckades hålla inflödet stången. Till de positiva resultaten för 2009 hör att besluten om skuldsanering ökade med nio procent jämfört med Drygt skuldsatta beviljades skuldsanering förra året och få av dem återkommer med nya skulder hos Kronofogden. Det är nära 95 procent som klarar sin skuldsanering. Ökningen av ansökningar för obetalda skulder (betalningsförelägganden) varierar över landet, störst är ökningen i Skåne med 23 procent och lägst i Västernorrland med 11 procent. Källa: Kronofogden 50-öringen avskaffas 2010 Den 30 september 2010 upphör 50-öringen att vara lagligt betalningsmedel. Det har Riksdagen beslutat, efter ett förslag från Riksbanken. Enligt en undersökning som Riksbanken gjort bland allmänheten anser två av tre att myntet inte längre behövs. Även handeln vill att myntet avskaffas. När 50-öringen försvinner blir 1 krona lägsta myntvalör, men räkneenheten öre kommer att finnas kvar. Elektroniska betalningar med exempelvis kort påverkas inte när 50-öresmyntet avskaffas. Kontanta betalningar måste däremot avrundas till närmaste krontal i stället för, som idag, till närmaste 50 öre. Riksbanken föreslår därför att riksdagen ändrar lagen om avrundning samtidigt som 50-öringen blir ogiltig. Riksbankens direktion beslöt den 13 mars 2008 att se över sedel- och myntserien. Uppdraget nu är att se över bland annat valörer, format och säkerhetsdetaljer. Projektet beräknas pågå under 2-3 år. Källa: Riksbanken Krav på kapital i aktiebolag sänks till kronor Riksdagen har beslutat att sänka kravet på aktiekapital i privata aktiebolag från kronor till lägst kronor. Beslutet börjar att gälla den 1 april När du vill starta ett nytt aktiebolag Reglerna innebär att ett beslut om att bilda ett privat aktiebolag med ett aktiekapital på kr kan fattas tidigast från och med den 1 april Stiftelseurkunden kan därför inte vara daterad tidigare än detta. Det är naturligtvis också tillåtet att ha ett högre aktiekapital. När du vill minska aktiekapitalet Om du redan har ett privat aktiebolag med kronor i aktiekapital kan du minska det till lägst kronor. Det kan du göra tidigast den 1 april Om du vill minska aktiekapitalet måste du följa de bestämmelser om minskning av aktiekapitalet som gäller generellt. Det finns inget förenklat sätt att göra det på. Källa: Bolagsverket 10 Redovisningskonsulten nr

11 Revisionsplikten tas bort Som tidigare har föreslagits ska revisionsplikten att tas bort från och med 1 juli i år. Justitiedepartementet arbetar med en lagrådsremiss som sedan ska mynna ut i en proposition. Tanja Rasmusson, politiskt sakkunnig på justitiedepartementet, kan dock inte säga när propositionen kommer då lagrådsremissen inte är klar. Att det kommer att bli en proposition råder det dock ingen tvekan om enligt Tanja. Det exakta datumet för avskaffandet kommer att föreslås i lagrådsremissen. I det ursprungliga förslaget skulle det gälla för de räkenskapsår som påbörjas efter 1 juli I de vanligaste fallen skulle alltså revisionsplikten upphöra att gälla för de räkenskapsår som avslutas Källa: Justitiedepartementet Turiståret 2009: Utländska övernattningar i Sverige ökar, minskad turism i övriga Europa Under 2009 ökade volymerna på svenska boendeanläggningar med 2,1 procent. Utländska besökares övernattningar ökade med 3,3 procent och hamnade därmed över förra årets rekordvolymer. Resandet till och inom övriga Europa beräknas samtidigt ha minskat med över fem procent. Lågkonjunkturen bidrog till att affärsresandet minskade kraftigt under förra året. Samtidigt har privatresenärer och besökare från utlandet bidragit till ytterligare ett år med rekordvolymer i Sverige. Det är framför allt de billigare boendeformerna som ökat. Övernattningarna på campingplatserna ökade med 6,1 procent och på förmedlade privata stugor och lägenheter var ökningen 4,4 procent. På hotellen låg övernattningarna kvar på samma nivå som under 2008, men antalet sålda rum minskade med tre procent och de totala logiintäkterna minskade med hela 5,2 procent. Ökad marknadsföring i våra grannländer och en svag krona har bidragit till en växande ström av utländska besökare. Valutasituationen ger dock bara en kortvarig effekt och är inget som på sikt kan stärka turismen eller den svenska turistnäringen. Totalt genererades 51,8 miljoner övernattningar på de svenska boendeanläggningarna under De nordiska närmarknaderna ökade med nästan 12 procent. Vissa marknader utanför Norden, som till exempel Polen (plus 35 procent) och Italien (plus 20 procent) ökade kraftigt, men övernattningarna från Europa som helhet minskade med nästan två procent. Källa: Tillväxtverket Redovisningskonsulten nr

12 Nyheter & NOTISER Allt fler kvinnor i traditionellt manliga utbildningar Kvinnor kommer att dominera många traditionellt manliga utbildningar på eftergymnasial nivå fram till år Däremot ökar inte männen i samma utsträckning i de så kallade kvinnoutbildningarna. Tidigare talade man om traditionellt kvinnliga och manliga utbildningar. Det vill säga utbildningar vilka främst kvinnor respektive män väljer. Detta påstående tycks i dag bli allt mindre relevant när det gäller eftergymnasiala utbildningar. Kvinnor finns nu klart representerade i många långa eftergymnasiala utbildningar såsom arkitekter, tandläkare och veterinärer. Det var framförallt kvinnornas utbildningsnivå som steg mellan 1990 och Om dagens mönster står sig antas cirka 50 procent av kvinnorna ha en eftergymnasial utbildning år 2030 jämfört med 39 procent år Motsvarande för männen är 36 procent år 2030 mot 31 procent år Männen å sin sida behåller och förstärker även sin position bland de tekniskt industriella utbildningarna på gymnasial nivå. På eftergymnasial nivå växer männens dominans i utbildning till programmerare och systemerare. Yrkenas könsstruktur ändras långsammare Den förändrade sammansättningen i utbildningar börjar nu även märkas på arbetsmarknaden. För många yrken som kräver eftergymnasial kompetens ses en klar könsförskjutning. I dag är männen i majoritet i äldre åldersgrupper medan kvinnorna dominerar i de yngre, detta gäller exempelvis inom yrkena agronom, ekonom, jurist och läkare. Källa: SCB Hushållsnära tjänster ökade i popularitet personer fick skattereduktion för hushållsnära tjänster Det är dubbelt så många som Det totala beloppet som skatterna reducerades med ökade ännu mer, från 120 miljoner till 440 miljoner kronor. Ökningen förklaras till stor del av att möjligheten till skattereduktion infördes den 1 juli 2007 och således gällt halva år 2007 och hela Det är mycket ovanligt med hushållsnära tjänster bland personer med låg inkomst. Halva befolkningen (20 år och äldre) hade 2008 en årsinkomst under kronor. Av dem var det endast 6 promille som hade denna skattereduktion. Bland de fem procent av befolkningen som hade över en halv miljon i årsinkomst var det däremot betydligt vanligare. Drygt sju procent av dem hade skattereduktion för hushållsnära tjänster. Det är stora skillnader mellan kommunerna. I kommuner med många höginkomsttagare är det betydligt större andel som har hushållsnära tjänster. I Danderyd var det 6,6 procent och i Lidingö 4,5 procent. I kommunerna Filipstad, Storuman och Åsele var det bara en promille som hade skattereduktion för hushållsnära tjänster Skattereduktionen för hushållsnära tjänster är en relativt liten skattereduktion. De totala skattereduktionerna 2008 var 164 miljarder kronor. Det beloppet kan relateras till den slutliga skatten som efter skattereduktionerna hamnade på 561 miljarder kronor. Det finns tre stora skattereduktioner. År 2008 var skattereduktionen för allmän pensionsavgift 85 miljarder kronor, skattereduktionen för arbetsinkomst 53 miljarder kronor och skattereduktion för underskott av kapital 25 miljarder kronor. Källa: SCB 12 Redovisningskonsulten nr

13 NY HEMSIDA NYA MÖJLIGHETER Främst innebär vår satsning med ny hemsida och nytt kundregister, att ge branschen nya smarta funktioner och verktyg för det dagliga arbetet. Som besökare ska du snabbt och enkelt hitta det du söker och det du behöver, oberoende av tid och plats. Du serveras rykande färska nyheter och den information du finner på hemsidan ska vara värdeskapande för dig som arbetar i branschen. Att kommunicera och informera elektroniskt är också ett viktigt led i vår målsättning att värna om miljön. Några av nyheterna för dig: Mina sidor är benämningen på dina egna sidor där du hittar bland annat medlemssidorna som innehåller värdefull information, verktyg och förmåner. Ändring av dina medlemsuppgifter gör du enkelt på Mina sidor, exempelvis adressändringar, ny fakturaadress, ny e-post eller nytt telefonnummer. Koll på dina aktualitetstimmar information om dina timmar i aktuell certifikatsperiod. Kursportföljen är en funktion på Mina sidor, där du hittar all viktig information om dina bokade SRFkurser och även information om dina genomförda kurser. Registrering av externa timmar sköter du också här. Färska och relevanta nyheter för branschen. SRF:s kursutbud kommer att vara mer levande och förnyas kontinuerligt vartefter nya kurstillfällen och nya kurser skapas. Utbildningsansvarig kan planera och boka byråns anställda till kurser med mera. Byråansvarig har möjlighet att göra ändringar i byråns uppgifter som att exempelvis lägga till och ta bort anställda och administrera försäkringsuppgifter. Kalendariet med information om viktiga datum för dig i branschen. Sök Konsult Tydlig exponering av våra Auktoriserade redovisningskonsulter.

14 Mona Uppsten Eva Sandström, Pia Andrén Hast, Håkan Carlsson Byström, Jessica Jading, Anita Söderman (Frans Blom saknas) SRF utbildar kvalitetskontrollanter För att ytterligare effektivisera och systematisera kvalitetskontrollen av auktoriserade redovisningskonsulter har SRF engagerat åtta nya kvalitetskontrollanter. Under två intensiva februaridagar genomgick de en specialanpassad utbildning. text och FOTO: MATS åsman Jag ser fram emot att få jobba stödjande och coachande, säger Mona Uppsten, som kommer att arbeta halvtid som kvalitetskontrollant. Resten av tiden ska hon fortsätta med sitt ordinarie arbete som redovisningskonsult. Mona har drygt tjugo års erfarenhet av branschen vilket hon tror kommer att vara till stor nytta i hennes nya jobb. Själva besöken på byråerna och/eller hos den auktoriserade redovisningskonsulten är strikt formaliserade för att undvika godtycke i bedömningen. Till sin hjälp har kontrollanterna bland annat frågelistor som gås igenom med företagsledning och auktoriserade konsulter. Frågelistorna baseras på Reko och innehåller ett femtiotal frågor. Svaren på frågorna betygsätts efter en femgradig skala: 1. Nej eller Underkänt. 2. Ej bra. 3. Tillräckligt bra. 4. Bra. 5. Ja eller mycket bra. Innan besöket har kvaliteten på bokföringen undersökts i ett transaktionsanalysprogram. Analysen görs av fyra, i första hand större, uppdrag från de senaste tre åren. Det är verkligen ett bra program som utifrån SIE4-filer ger en bra bild av kvaliteten på bokföringen, säger Mona Uppsten. Kvalitetskontrollantens rapport från besöket överlämnas sedan till SRF:s kvalitetsansvariga Eva Sandström som bereder ärendet och presenterar det för Auktorisationsnämnden som beslutar om godkännande eller underkännande. I de fall den auktoriserade redovisningskonsulten inte uppnår godkänt resultat får konsulten tid på sig att rätta till bristerna. Underkända konsulter får då ett nytt besök av en kvalitetskontrollant inom ett år. Alla auktoriserade redovisningskonsulter kommer att genomgå kvalitetskontroll vart sjätte år. Tanken är att huvuddelen av besöken kommer att ske under hösten då arbetsbelastningen oftast är lägre, berättar Eva Sandström, kvalitetsansvarig hos SRF. Som också tillägger att SRF söker kvalitetskontrollanter för anställning och att intresserade är välkomna att höra av sig till henne. Kortfakta: Alla medlemmar, auktoriserade redovisningskonsulter ska genomgå kvalitetskontroll enligt SRF:s stadgar. Detta för att: 1 Säkerställa att näringsliv, samhälle och uppdragsgivare ska kunna förlita sig på auktoriserade redovisningskonsulters arbeten. 2 Stödja redovisningskonsulterna i deras kvalitetsarbete. På vår hemsida finns ett bra blankettsystem där bland annat checklistan för kvalitetskontrollen finns. Titta på den så ser du vilka frågor som kommer att ställas vid en kontroll. 14 Redovisningskonsulten nr

15 BAS 2010 Konsulten redogör för några av de viktigaste ändringarna och uppdateringarna i BAS kontoplan Text: Benny WEDBERG Standard i snart 35 år BAS-kontoplanen har sedan den introducerades 1976 blivit en svensk standardkontoplan som tillämpas på frivillig basis. I stort sett alla mindre och medelstora företag samt en växande del storföretag, myndigheter och andra organisationer använder nu BAS-kontoplanen. Kontoplanen följer uppställningsformerna i årsredovisningslagen med justeringar från normgivare. Syftet med kontoplanen är att få en enhetlig och gemensam grund för redovisningen i företag och organisationer, oavsett storlek. Årliga uppdateringar Årligen görs uppdateringar av BAS-kontoplanen, så även för I år görs de flesta uppdateringarna med anledning av att det per är möjligt för mindre ekonomiska föreningar att använda sig av K2-reglerna (BFNAR 2009:1). Vidare har BAS tagit fram nya konton på grund av de ändrade skattemässiga avdragsreglerna för Fora-premier (Se Konsulten nr ). Nya och ändrade konton Nedan följer en sammanställning av några av ändringarna i BAS Konto Namn 1316 Andelar i ekonomiska föreningar, koncernföretag 1336 Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag 1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag 1688 Fordran pensionsförsäkring, deklarationspost 2083 Medlemsinsatser 2110 Periodiseringsfond vid 2010 års taxering 2111 Periodiseringsfond vid 2011 års taxering 2892 Inre reparationsfond/underhållsfond 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost 2959 Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter 6410 Styrelsearvoden som inte är lön 7240 Styrelsearvoden 7532 Särskild löneskatt pensionskostnader, deklarationspost 7571 Arbetsmarknadsförsäkringar försäkringsavgifter 7572 Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost 7573 Arbetsmarknadsförsäkringar, betalda premier och avgifter 8840 Lämnade gottgörelser Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna* en sammanvägning av funktion och support ger fördel WinSkatt. WinSkatt är ett kraftfullt skatte- och deklarationsprogram. Komplett med Skatteverkets blanketter, egna beräknings bilagor, preliminärdeklaration, skatteberäkning, skatte analys, automatisk deklarations kontroll, klienthantering, mm. Med WinSkatt gör du snabbt och enkelt alla typer av deklarationer. Programmets unika funktioner för skatte beräkning gör att du enkelt, snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera. Ladda ner en demo av WinSkatt * Enligt SRF:s stora enkätundersökning Nöjd kund 2008 och Kontakt: en del av Björn Lundén Information AB PROGRAMGRUPPEN AB Tel: Fax: E-post: Redovisningskonsulten nr

16 SRF mötte framtidens konsulter Det råder ingen tvekan om att redovisningsbranschen lockar unga ekonomstudenter. Det står klart efter årets Kontaktdagar på Ekonomikum i Uppsala. text och FOTO: MATS åsman Studenterna har fått upp ögonen på debatten om revisionspliktens avskaffande och allt fler säger att de lockas av en karriär i redovisningsbranschen, säger en mycket nöjd Olle Larsson från SRF. Och han talar av erfarenhet. För i år är det tredje året i rad som SRF deltar i Uppsalaekonomernas Kontaktdagar och Olle säger att intresset för branschen ökat markant. Olle Larsson och Janne Wallin, också han från SRF, blev under mässans två dagar noggrant utfrågade av en strid ström av studenter om framtiden för branschen, och så förstås frågor om vad en redovisningskonsult gör på jobbet. För det är ett av syftena med kontaktdagar som dessa: att studenterna förutom en chans att knyta kontakter med företag och organisationer, också får en inblick i livet efter examen. Vi får många positiva kommentarer om SRF både från lärare och studenter. De märker att vi är aktiva och syns i debatten. Och jag tror att det betyder mycket för SRF:s varumärke att vi visar upp oss för framtidens konsulter på universitet och högskolor, säger Olle Larsson. Årets Kontaktdagar var de 27:e i ordningen och samlade representanter från 63 företag och organisationer. I mässmyllret syntes förstås de fyra stora revisionsbyråerna, men också bland annat IKEA, norska livsmedelsjätten Orkla, kosmetikföretaget Oriflame, bryggeriföretaget Carlsberg och Riksgälden. Mikaela Kramer läser sista terminen på ekonomprogrammet och hon tror att det kommer att gå lätt att få jobb efter examen. Och då helst inom redovisning. Hon har redan prövat på jobbet i verkligheten. Det var som praktikant på ett företag i Singapore under några korta sommarmånader. Det är kul att jobba med siffror och jag gillar logiken i redovisning, säger hon. Karl Fahlström läser andra året på ekonomprogrammet och säger att redovisning och bokföring verkar intressant. Han siktar på att ta en master, det vill säga läsa tre plus två år. Trevligt att ni ger bort SRF-boken, den kommer jag att ha nytta av, säger han efter att han lämnat in en jag-vill-gärna-ha-blankett. 16 Redovisningskonsulten nr

17 Janne Wallin och Olle Larsson Sara Andersson och Linnea Kühne hade massor av frågor om branschen och om jobbet till Olle Larsson. Båda går fjärde terminen på ekonomprogrammet. Redovisning är det roligaste ämnet just nu, säger Sara Andersson. Kanske beror det på att jag är bra på det, säger hon och ler. Jämfört med förra året märks en viss ljusning på arbetsmarknaden. Flera av utställarna rekryterar aktivt, berättar projektledaren för Kontaktdagarna 2010, sistaårsstudenten Erik Göranzon. Men trots den jobbmässiga ljusningen så har det krävts mer jobb än vanligt för att få utställarna att komma. Företagen tänker mer strategiskt på var de ska lägga sina maknadsföringspengar och på hur de bäst ska kunna attrahera studenter, berättar Erik Göranzon. Men huvudsponsorn KPMG tvekade inte. I år var det femtonde året som de deltog. Mässan är ett viktigt forum för oss. Vi har rekryterat många studenter i Uppsala. Vi tycker att kvaliteten på studenterna är hög här, berättar Anna Larsson, KPMG. Företaget behöver rekrytera 60 medarbetare till kontor runt hela landet och Anna Larsson räknar med att några av de inplanerade 30 kontaktsamtalen med ekonomstudenter kommer att leda till anställning. Även IKEA rekryterar, berättar Sebastian Lindqvist, men då främst sommarjobbare till varuhuset i Uppsala. Men de flesta som gör karriär hos oss har börjat på golvet, säger han. Åter i SRF:s monter ser jag att Olle och Janne passar på att slänga i sig en kopp kaffe och en macka under en kort lucka i besöksströmmen. För de lämnar inte montern på hela dagen. Men det är det värt, säger Olle. Det är en sådan kick att möta dessa positiva och vetgiriga ungdomar. Man känner sig ung själv, säger han entusiastiskt. NY HEMSIDA NYA MÖJLIGHETER Vad tycker du? Maila gärna dina synpunkter, förslag till förbättringar eller om det är något du saknar till Redovisningskonsulten nr

18 Bli en vinnare med rätt märkning För den som vill förena sitt företagande med ett etiskt förhållningssätt och på det sätter stärka sitt varumärke finns R-företagen. R står för Rekommenderat och nätverket har för närvarande runt 800 licensierade företag, företag som står för god affärsetik. Det här är ett sätt att skilja ut de goda från de onda, säger R-företagens operative chef Mikael Espenkrona. Text: Tina SJÖSTRÖM FOTO: JÖRGEN RAGNARSON R-företagen har funnits i 15 år, fast i en annan form än idag. Under 2009 sjösattes ett helt nytt licensverktyg och kraven på företagen som söker licens är högre. Ledorden är affärer, attityd och etik. Tanken är att samla alla företag som vill stå för god affärsetik och ge dem en kvalitetsstämpel, en klassning som kan liknas vid en KRAV-märkt vara. Från singel till trippel Den som ansöker om en licens måste vara beredd att leva upp till R-företagens etikpolicy, en norm för vad som kan betraktas som ett etiskt uppträdande. Till ansökan måste man bifoga minst två referenser som har erfarenhet av att göra affärer med företaget i fråga. Dessutom krävs en rekommendation från R-företagens lokala styrgrupp. Därtill görs kontroller på företaget, ledningen och de som står bakom företaget för att säkerställa att tidigare åtaganden skötts som de ska. Märkningen finns i tre steg singel, dubbel och trippel där kraven höjs för varje steg. Mikael Espenkrona är sedan hösten 2009 operativ chef hos R-företagen. Så här förklarar han R-märkningens framgång. Vi har en mycket tydlig ansökningsprocess, du kan inte köpa dig till att bli ett partnerföretag. När vi kontrollerar ansökningarna försöker vi läsa mellan raderna och ser snabbt ett mönster om det till exempel förkommit systematisk pengaförflyttning. VD på företaget måste skriva under vår etikpolicy och den ska sedan implementeras hos medarbetarna. Leva upp till kraven Varje år måste partnerföretagen ansöka om att förnya sin licens och blir då återigen kontrollerade. Det är viktigt att vi kontinuerligt ser över att våra partners lever upp till de krav vi ställer, berättar Mikael Espenkrona vidare. Om vi får in ett klagomål på att ett företag inte står för den goda affärsetik som är överenskommet gör vi först en kontroll över sanningshalten i klagomålet. Vår partner får ge sin version. Visar det sig att någon inte håller måttet så får det företaget ingen förnyad licens. Det är viktigt för trovärdigheten att våra partners jobbar enligt ett etiskt tänkande så att märkningen verkligen avspeglar den kvalitet vi eftersträvar. Vi vill återinföra vanligt sunt bondförnuft där handslag, ord och heder är viktiga arbetsredskap. Folk är trötta på bonusar och kortsiktiga vinster. Lätt att hitta Rent statistiskt tror Mikael Espencrona att R-företagen får runt 400 nya partners i år och att nätverket kommer att fortsätta växa. Det ska vara lätt att hitta en ny affärspartner som är pålitlig, säger han bestämt. För det mesta söker företagare nya kontakter i sitt befintliga nätverk Jag är som allra bäst när det är kaos omkring mig. Min styrka är att bringa ordning, när andra mår som sämst har jag en förmåga att få dem att se ljuset igen. där man kan få någon rekommenderad av någon man redan känner. Är du ny på en ort och söker efter en leverantör på till exempel Gula Sidorna så vet du inte om företaget är bra eller dåligt. Därför är ett R-märkt företag en garanti på gott affärsmannaskap. Ambitionen för oss är att vår webbplats ska bli den naturliga platsen för den som letar efter nya affärskontakter. Idag har vi mellan 100 och 250 besök om dagen så det är många som redan vet att vi finns. Professionell nätverkare Mikael Espenkrona betonar nätverkets betydelse för att hitta nya och bevara gamla affärsrelationer. Han är en av sex certifierade affärsnätverkare i Skandinavien och blev värvad till R-företagen för att bygga ut organisationen i hela landet. Dessutom har han drivit nio företag i åtta olika branscher och har av det lärt sig både hur branschen och människor fungerar. Alla relationer bottnar i respekt och tillit, att hjälpa varandra, säger Mikael. Definitionen av nätverkande är att nå sina mål genom att aktivt hjälpa andra att nå sina. Många upplever att de jobbar på det sättet men gör det ofta inte fullt ut. För att nå framgång krävs samarbete och inte att slå sig fram med armbågarna. Ensam inte stark Trenden de senaste åren har varit att ensam är stark, fortsätter Mikael. Tonen i samhället har varit lite åt passar det inte så dra istället för att stanna och kämpa, oavsett om det gäller jobb eller en relation. Jag tror att du måste ha motgångar för att lära dig hantera medgångar och inte ge upp så fort det blir lite besvärligt. När det gäller näringslivet så kan en företagare uppnå mycket större framgång genom att samarbeta med ett företag i en annan bransch som har samma målgrupp istället för att göra allt själv. Tillsammans har man större resurser och mer att erbjuda kunden, att man dessutom har roligare på vägen mot målet får man på köpet, säger Mikael och ler stort. Ordning ur kaos Mikael Espenkrona beskriver sig själv som humanist med öppet sinne och en stor portion ödmjukhet inför att andra kan mer. Det kan förklara varför han är så framgångsrik när det gäller att överföra effektiva säljmetoder till kunder och åhörare vid föreläsningar. De flesta har hört talas om den gyllene regeln, säger han. Behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Jag har tagit den ett steg längre och kallar den för platinaregeln istället. Behandla andra som de vill bli behandlade. Det kräver lite mer, du måste vara både lyhörd och ödmjuk. Mikael blir ofta anlitad av företag och organisationer där säljarbetet behöver få en knuff framåt eller där ledningen inte riktigt fungerar. Jag är som allra bäst när det är kaos omkring mig. Min styrka är att bringa ordning, när andra mår som sämst har jag en förmåga att få dem att se ljuset igen. Naturligtvis har jag stundtals mycket på mina egna axlar men jag går stärkt från varje uppdrag, avslutar Mikael Espenkrona. 18 Redovisningskonsulten nr

19 Mikael Espenkrona Redovisningskonsulten nr

20 Fredrik Dahlberg Tina Westman På besök hos Gävle-Dala kretsen Under våren är det full aktivitet hos flera av kretsarna. Företrädare från SRF har blivit inbjudna till möten för att bland annat berätta mer om den nya standarden för redovisningstjänster, Reko, och hur den ska användas på bästa sätt. Konsulten var med när Gävle-Dala kretsen bjöd in till sin aktivitet i slutet av februari. Text och FOTO: Tina SJÖSTRÖM Fredrik Dahlberg och Tina Westman var inbjudna till Gävle-Dala kretsens träff för att informera om nuläget i redovisningsbranschen och hur Reko ska tolkas och följas för att nå bästa resultat. Fredrik Dahlberg inledde med att rapportera om revisionsplikten och varför beslutet om förändringen dröjer. SRF har informerat Näringsdepartementet om vad auktoriserad redovisningskonsult, Reko och bokslutsrapporten är samt vår syn på beräkningen av Skatteverkets skattefelskarta. Bilden har även nått Regeringskansliet att branschen har anpassat och förberett sig inför avskaffandet av revisionsplikten och att kvaliteten på bokslut och årsredovisningar kommer att hålla samma höga standard även i framtiden. Min tro och förhoppning är att det kommer en proposition i maj. I Europa är det bara Sverige och Malta som har kvar en lagstadgad revision för samtliga bolag och det blir ohållbart att fortsätta det lagkravet oavsett vilken regering vi har. Motsvarigheten till vår bokslutsrapport, compilation, har blivit etablerad i andra länder som ett alternativ till revision. Reko skapar debatt En av deltagarna ifrågasatte innebörden av Reko och reagerade bland annat på att den verkade vara skriven för revisorer och inte redovisningskonsulter. Att följa Reko ger oss konsulter merarbete, det står att årsredovisningen ska granskas och då ska vi alltså göra det själva? Fredrik Dahlberg förklarar att Reko måste läsas med rätt glasögon, och när man läser Reko så måste man förstå syftet med det skrivna. Har du en bra redovisningskvalitet så får du också en kvalitativ produkt. Då kan du efter årsredovisningen avge en bokslutsrapport som, med vårt gemensamma arbete, kommer att ha en hög status hos kunder och intressenter. Är allt riktigt gjort från början behövs ingen extra granskning. Reko måste läsas utan att man hakar upp sig på olyckliga ordval, fortsätter Tina Westman. Den kommer att förändras över tiden och bli mer anpassad för redovisningskonsulternas vardag. Om ni tänker efter så är Reko inget nytt, att följa den skiljer sig inte speciellt mycket från hur ni jobbar idag. Egentligen är det bara kravet på dokumentation som är skillnaden. Jag tycker att Reko är bra, hörs en annan deltagare säga. Den skapar rutiner och hjälper oss att följa lagar, det är ju så vi ska jobba. Uppdragsavtalet Ett av ska-kraven i Reko som diskuterades flitigt var upprättandet av uppdragsavtal. En deltagare menade att det skulle bli jobbigt att upprätta avtal med kunder man jobbat med i många år. Tänk om kunden uppfattar det som att jag inte litar på honom längre? Tina Westman svarade att hon från början tänkt i samma banor. En kund jag pratade med sa bara Inga problem, jag gör själv inget jobb utan avtal. Det fick mig att tänka om och fundera på varför vi är så rädda att stöta oss med kunderna när det gäller avtal. Det är ju en säkerhet för både oss och kunden. Ytterligare en deltagare gav sin syn på uppdragsavtalet: Med ett uppdragsavtal ser kunden vilket jobb vi faktiskt gör, förvandlingen från materialet vi får i en påse till en bokslutspärm. Jag har börjat be kunderna att själva sortera sina papper och istället köpa mer kvalificerad tid av mig. 20 Redovisningskonsulten nr

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Behovsprövning av 50-öresmyntet

Behovsprövning av 50-öresmyntet Dnr 2008-903-ADM Behovsprövning av 50-öresmyntet Delprojekt 2 i översyn av sedel- och myntserien november 2008 1 Behovsprövning av 50-öresmyntet Kontantanvändning i sverige delprojekt 1 i översyn av sedel-

Läs mer

Premier och avgifter till FORA i Norstedts Bokslut

Premier och avgifter till FORA i Norstedts Bokslut Premier och avgifter till FORA i Norstedts Bokslut Anette Lindahl Produktspecialist Vi har fått många frågor kring premier och avgifter till FORA. Och vill därför reda ut begreppen premier och avgifter

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Förmånsbeskattning av lånedatorer

Förmånsbeskattning av lånedatorer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmånsbeskattning av lånedatorer September 2007 Sammanfattning I promemorian föreslås att den särskilda värderingen av förmån av att för privat bruk använda

Läs mer

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen

Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Basuppgifter - allmänna kontroller företagsledningen Besöksdatum: Urvalsår: Byrå: Diarienr FAR: Namn på person som intervjuats: Byråledare ja/nej: SRF Byrånr: Kvalitetskontrollant: Antal ARK SRF, byrå:

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

FARs kvalitetskontroll så funkar den

FARs kvalitetskontroll så funkar den FARs kvalitetskontroll så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. Som auktoriserad

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet

ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden är ABAX 1 ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden är ABAX 2 Skillnaden är ABAX ABAX har tre värdeskapande pelare som gör det möjligt för företaget

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Srf konsulterna. 1. FAR och Srf konsulterna ett samarbete kring auktorisationen av redovisningskonsulter

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Välkommen till Preventums ekonomitjänster.

Välkommen till Preventums ekonomitjänster. Välkommen till Preventums ekonomitjänster. Vi är experter på tandvårdsekonomi och servar främst små och medelstora privata tandvårdsbolag. Vi förstår tandvårdens vardag och behov, någonting som vi anpassat

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Samverkan mot internationella skatteupplägg. Seminarium 22 januari 2015

Samverkan mot internationella skatteupplägg. Seminarium 22 januari 2015 Samverkan mot internationella skatteupplägg Seminarium 22 januari 2015 Skatter en hållbarhetsfråga Vad är en skattepolicy? En skattepolicy kan innebära att företagets styrelse tar ställning i följande

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington Årsbokslut Tillgångar Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington mea culpa Fel i texten till duggafråga 2, punkt 4 ska stå "Betald frakt och försäkring" inte "Betald frakt och försäljning!

Läs mer

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning Därför är bisnodes kreditvärderingssystem bäst de bästa argumenten för en lyckad försäljning Innehåll. Bisnodes kredit värderingssystem. 4 Nordens äldsta kreditvärderingssystem 4 Det mest kända kreditbetyget

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande Program, böcker, e-kurser och mallar för ditt aktiebolag! Smarta lösningar för dig med aktiebolag program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande 1 Lättanvända program för aktiebolagets

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november Huvudseminarier Onsdag 5 november Det chefslösa företaget? Björn Lundén, Kl. 13.00-14.30 Björn Lundén berättar om sin syn på företagande och ledarskap. Björns metod bygger på sunt förnuft och en tilltro

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev april 2014 till dig som är god man och förvaltare Här kommer årets första nyhetsbrev till er som är ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras varje vecka aktuella uppgifter

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU7 Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ändringar i reglerna

Läs mer