32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd"

Transkript

1 32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlistor Samrådsplan Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida

2

3 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER M FL. PROJEKT SLUSSEN INBJUDAN TILL SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET Ökad avtappningskapacitet och vattenbyggnadsarbeten vid Slussen samt förändrad reglering av Mälaren Exploateringskontoret i Stockholm Stad bjuder in till ett första samråd om vattenverksamhet i Projekt Slussen. Exploateringskontoret planerar också att kalla till ett andra samrådstillfälle första kvartalet Detta samrådsunderlag skickas bland annat ut till statliga myndigheter och verk, kommuner längs Mälaren, vattenanläggningsägare, större organisationer m.fl. Syftet med samrådet Syftet med detta samråd är att: Informera om vad det planerade arbetet kan få för effekter Få del av Era kunskaper om området Inhämta Era synpunkter på det planerade arbetet. Samrådet sker enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. När, var, hur? Det finns möjlighet att delta i samrådsmöten på följande tider och platser. Det finns också möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter på annat sätt (se nedan). Ort Datum/tid Lokal Vilka Stockholm 6/11, kl Tekniska nämndhuset, Vattenanläggningsägare Utsikten Västerås 13/11, kl Länsstyrelsen, Färnebofjärden Länsstyrelsen samt kommuner i länet Nyköping 15/11, kl Länsstyrelsen, Gröna Salongen Länsstyrelsen samt kommuner i länet Uppsala 20/11, kl Länsstyrelsen, Sessionssalen Länsstyrelsen samt kommuner i länet Stockholm 22/11, kl Länsstyrelsen, Sessionssalen Länsstyrelsen samt kommuner i länet Stockholm 29/11, kl Tekniska nämndhuset, Sessionssal A och B Statliga myndigheter och verk m.fl. Samrådsmöten med allmänhet, fastighetsägare längs Mälarens och Saltsjöns stränder, naturoch intresseorganisationer, båtklubbar m.fl. äger rum i vecka 45 till 48. Dessa samrådsmöten utannonseras i dagstidningar i regionen. Var god vänd! 1 (2)

4 Synpunkter och frågor Frågor: Skriftliga samrådssynpunkter: Projekt Slussens miljösamordnare Monica Granberg Structor Miljöbyrån Stockholm AB Industrigatan 2A Stockholm E-post: Exploateringskontoret, Stockholm stad Dnr E Box STOCKHOLM Epost: Frågor är välkomna på samrådsmöte eller till projektet miljösamordnare. Synpunkter kan lämnas vid samrådsmöte eller skriftligen senast den 14 december 2007 till adressen ovan. Det pågår fler samråd i projekt Slussen Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbete för Slussen och upprättat ett program som anger utgångspunkter och mål för planeringen. Det pågår ett programsamråd enligt 5 kap 20 PBL (Plan- och bygglagen) för ny detaljplan för Slussenområdet. Samrådet pågår till och med 31 oktober 2007, se Väl mött! För Exploateringskontoret, Stockholm stad Mårten Frumerie Projektledare Bifogat: 1) Projekt Slussen, underlag för samråd om vattenverksamhet (71 sidor samt bilagor) 2) Sändlista Vill ni veta mer? Allmänna frågor om projektet: Allmänna frågor om projektet: Projektchef Mårten Frumerie, Exploateringskontoret, Stockholm stad. E-post: Tel (vxl) Programsamråd, ny detaljplan för Slussen Frågor om programsamrådet enligt PBL: Ulla-Britt Wickström, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad. E-post: Tel (vxl) Ni kan även hitta information om projektet på 2 (2)

5 Part Avdelning/enhet Kontaktperson Adress Postnr Postort Länsstyrelser och kommuner Länsstyrelsen i Stockholm Box STOCKHOLM Länsstyrelsen i Uppsala Hamnesplanaden UPPSALA Länsstyrelsen i Södermanlands län Stora Torget NYKÖPING Länsstyrelsen i Västmanland Västra Ringvägen VÄSTERÅS Botkyrka kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Munkhättevägen TUMBA Ekerö kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Box EKERÖ Enköpings kommun Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kungsgatan ENKÖPING Eskilstuna kommun Miljö- och räddningsnämnden ESKILSTUNA Hallstahammar kommun Miljönämnden Box HALLSTAHAMMAR Huddinge kommun Miljönämnden HUDDINGE Håbo kommun Miljö- och tekniknämnden Centrumleden BÅLSTA Järfälla kommun Miljö- och bygglovsnämnden JÄRFÄLLA Knivsta kommun Bygg- och miljönämnden KNIVSTA Kungsörs kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden KUNGSÖR Köping kommun Miljönämnden KÖPING Lidingö kommun Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Stockholmsvägen LIDINGÖ Nacka kommun Miljö- och stadsbyggnadsnämnden NACKA Nykvarns kommun Bygg- och miljönämnden NYKVARN Salems kommun Bygg- och miljönämnden Säby Torg RÖNNINGE Sigtuna kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Södergatan MÄRSTA Solna stad Miljö- och hälsoskyddsnämnden Solna stad SOLNA Stockholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Box STOCKHOLM Strängnäs kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden STRÄNGNÄS Sundbybergs kommun Stadsbyggnads- och miljönämnden Kavallerivägen SUNDBYBERG Södertälje kommun Miljönämnden SÖDERTÄLJE Upplands Väsby kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden UPPLANDS VÄSBY Upplands-Bro kommun Bygg- och miljönämnden KUNGSÄNGEN Uppsala kommun Miljönämnden UPPSALA Värmdö Kommun Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden Skogsbovägen GUSTAVSBERG Västerås Stad Miljö- och hälsoskyddsnämnden Carl Henningsgata VÄSTERÅS Enköpings kommun Räddningstjänsten Kungsgatan ENKÖPING Eskilstuna kommun Räddningstjänsten ESKILSTUNA Hallstahammar kommun Räddningstjänsten Box HALLSTAHAMMAR

6 Part Avdelning/enhet Kontaktperson Adress Postnr Postort Huddinge kommun Räddningstjänsten HUDDINGE Håbo kommun Räddningstjänsten Centrumleden BÅLSTA Brandkåren Attunda Fredrik Ryber Pommernvägen SOLLENTUNA Knivsta kommun Räddningstjänsten KNIVSTA Kungsörs kommun Räddningstjänsten KUNGSÖR Köping kommun Räddningstjänsten KÖPING Lidingö kommun Räddningstjänsten Stockholmsvägen LIDINGÖ Nacka kommun Räddningstjänsten NACKA Salem kommun Räddningstjänsten Säby Torg RÖNNINGE Sigtuna-Arlanda Räddningstjänst Kolsta MÄRSTA Sigtuna kommun Räddningstjänsten Södergatan MÄRSTA Solna stad Räddningstjänsten Solna stad SOLNA Stockholms kommun Räddningstjänsten Box STOCKHOLM Strängnäs kommun Räddningstjänsten STRÄNGNÄS Sundbybergs kommun Räddningstjänsten Kavallerivägen SUNDBYBERG Uppsala kommun Räddningstjänsten UPPSALA Värmdö Kommun Räddningstjänsten Skogsbovägen GUSTAVSBERG Västerås Stad Räddningstjänsten Carl Henningsgata VÄSTERÅS Södertörns brandförsvarsförbund Mogårdsvägen HANINGE Botkyrka kommun Munkhättevägen TUMBA Ekerö kommun Box EKERÖ Enköping kommun Kommunstyrelsekontoret Kungsgatan ENKÖPING Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Hallstahammar kommun Box HALLSTAHAMMAR Huddinge kommun HUDDINGE Håbo kommun Centrumleden BÅLSTA Järfälla kommun JÄRFÄLLA Knivsta kommun KNIVSTA Kungsörs kommun KUNGSÖR Köping kommun KÖPING Lidingö kommun Stockholmsvägen LIDINGÖ Nacka kommun NACKA Nykvarns kommun NYKVARN Salem kommun Säby Torg RÖNNINGE

7 Part Avdelning/enhet Kontaktperson Adress Postnr Postort Sigtuna kommun Södergatan MÄRSTA Solna stad SOLNA Strängnäs kommun STRÄNGNÄS Sundbybergs kommun Kavallerivägen SUNDBYBERG Södertälje kommun SÖDERTÄLJE Upplands-Bro kommun KUNGSÄNGEN Upplands-Väsby kommun UPPLANDS VÄSBY Uppsala kommun Kommunledningskontoret UPPSALA Värmdö Kommun Skogsbovägen GUSTAVSBERG Västerås Stad Carl Henningsgata VÄSTERÅS Statliga myndigheter, verk m.fl. Stockholms Läns Landsting Box STOCKHOLM Landstinget Västmanland Hållgatan VÄSTERÅS Landstinget Sörmland Repslagaregatan NYKÖPING Landstinget i Uppsala Län Box UPPSALA Vattenmyndigheten för Norra Östersjön, Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen VÄSTERÅS Vattenmyndighetens beredskapssekretariat, Länsstyrelsen i Stockholms län Box STOCKHOLM Banverket BORLÄNGE Fiskeriverket Box GÖTEBORG Försvarsmakten STOCKHOLM Jordbruksverket Vallgatan JÖNKÖPING Krisberedskapsmyndigheten, KBM Box STOCKHOLM Naturvårdsverket Valhallavägen STOCKHOLM Riksantikvarieämbetet Box STOCKHOLM RTK, Region- och trafikplanekontoret Box STOCKHOLM Räddningsverket KARLSTAD Sjöfartsverket NORRKÖPING Skogsstyrelsen JÖNKÖPING SMHI Folkborgsvägen NORRKÖPING Vägverket BORLÄNGE Klimat- och sårbarhetsutredningen Tegelbacken STOCKHOLM LRF STOCKHOLM LRF Mälardalen Mats Jos Box ENKÖPING

8 Part Avdelning/enhet Kontaktperson Adress Postnr Postort SGI, Sveriges Geotekniska Institut Olaus Magnus väg LINKÖPING SGU, Sveriges Geologiska Undersökning Box UPPSALA Statens Maritima Museer Sjöhistoriska museet Djurgårdsbrunnsvägen STOCKHOLM Statens Maritima Museer Wasa museet Galärvarvsvägen STOCKHOLM Stockholms Stadsmuseum Box STOCKHOLM Vattenanläggningsägare Comcarta AB STOCKHOLM EON Elnät Sverige AB MALMÖ Ekerö Energi AB Box EKERÖ Fortum Distribution STOCKHOLM Fortum värme samägt med Stockholms stad STOCKHOLM Kungl. Djurgårdens Förvaltning St. Skuggans v STOCKHOLM Mälarenergi Elnät AB Box KÖPING Norrenergi AB Box SOLNA Statens Fastighetsverk Box STOCKHOLM Stockholm Stad Trafikkontoret Box STOCKHOLM Stokab AB Box STOCKHOLM Svenska Kraftnät Box VÄLLINGBY TeliaSonera Sturegatan STOCKHOLM Vattenfall eldistribution AB STOCKHOLM Håbo kommun VA-verket Centrumleden BÅLSTA Käppalaförbundet Box LIDINGÖ Norrvatten AB Box SOLNA Stockholm Vatten AB Torsgatan STOCKHOLM Strängnäs Vatten Nygatan STRÄNGNÄS Telge Nät AB Box SÖDERTÄLJE Uppsala kommun Vatten- och avloppskontoret Sven Ahlgren UPPSALA Stockholms Hamn AB Frihamnen Magasin STOCKHOLM SL Stockholms lokaltrafik STOCKHOLM

9 ENLIGT SÄNDLISTA FASTIGHETSÄGARE M FL PROJEKT SLUSSEN INBJUDAN TILL SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET - Större avtappning av Mälaren genom Söderström - Ombyggnad av Slussen (nya kanaler, kajer och vattenanläggningar) - Förändrad reglering av Mälaren Exploateringskontoret i Stockholm Stad bjuder in till ett första samråd om vattenverksamhet i Projekt Slussen. Exploateringskontoret planerar också att kalla till ett andra samrådstillfälle första kvartalet Denna inbjudan skickas ut till fastighetsägare längs Mälaren och Saltsjöns stränder ut till Blockhusudden, båtklubbar m.fl. Vi uppmanar härmed alla fastighetsägare att informera hyresgäster och rättighetsinnehavare på Era fastigheter om samrådet och den planerade verksamheten. Syftet med samrådet Syftet med detta samråd är att: Informera om vad det planerade arbetet kan få för effekter Få del av dina kunskaper om området Inhämta dina synpunkter på det planerade arbetet. Samrådet sker enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Med inbjudan får du en sammanfattning av ett samrådsunderlag som ger dig en bakgrund om projektet och vad samrådet handlar om. När, var, hur? Det finns möjlighet att delta i öppna samrådsmöten kvällstid på följande platser. Det finns också möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter på annat sätt (se nedan). Ort Datum/tid Lokal Adress Södertälje 6/11, kl Rosenborgskolans matsal Erik Dahlbergs väg 9 Eskilstuna 8/11, kl Mälardalens Högskola, lokal Drottninggatan 12 A407. Västerås 13/11, kl Wenströmska gymnasiets aula Vedbovägen 1 Bålsta 15/11, kl Bildningscentrum Jan Bålsta centrum Fridegård, Teatern Uppsala 20/11, kl Katedralskolans aula Skolgatan 2 Ekerö 22/11, kl Biblioteket Ekerö, Erskinesalen Mälarötorg 7B Stockholm 26/11, kl Södra Latins aula Skaraborgsgatan 14 Mötena annonseras ut i dagstidningar i regionen. Projektet kommer att föra anteckningar vid mötena. Var god vänd! 1 (2)

10 Synpunkter och frågor Frågor: Skriftliga samrådssynpunkter: Projekt Slussens miljösamordnare Monica Granberg Structor Miljöbyrån Stockholm AB Industrigatan 2A Stockholm E-post: Exploateringskontoret, Stockholm stad Dnr E Box STOCKHOLM Epost: Frågor är välkomna på samrådsmöte eller till projektets miljösamordnare. Synpunkter kan lämnas vid samrådsmöte eller skriftligen senast den 14 december 2007 till adressen ovan. Det pågår fler samråd i projekt Slussen Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbete för Slussen och upprättat ett program som anger utgångspunkter och mål för planeringen. Det pågår ett programsamråd enligt 5 kap 20 PBL (Plan- och bygglagen) för ny detaljplan för Slussenområdet. Samrådet pågår till och med den 31 oktober För information och synpunkter se eller se kontaktuppgifter nedan (Vill ni veta mer?) Väl mött! För Exploateringskontoret, Stockholm stad Mårten Frumerie Projektledare Bifogat: 1) Projekt Slussen underlag för samråd om vattenverksamhet (12 sidor) Vill ni veta mer? Allmänna frågor om projektet: Allmänna frågor om projektet: Projektchef Mårten Frumerie, Exploateringskontoret, Stockholm stad. E-post: Tel (vxl) Programsamråd, ny detaljplan för Slussen Frågor om programsamrådet enligt PBL: Ulla-Britt Wickström, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad. E-post: Tel (vxl) Ni kan även hitta information om projektet på 2 (2)

11 AADDE, LARS THOMAS PONTONJÄRGATAN 16 3 TR STOCKHOLM AADDE, LEIF KRISTER BECKOMBERGAVÄGEN BROMMA AADDE, MATS OLOF JOHAN BJÖRKVÄGEN UMEÅ AB BIKUPAN TEGNÉRG STOCKHOLM SVEASKOG AB BOX KALIX AB BOTKYRKABYGGEN BOX TUMBA LYSHOLM, BRITTA MARIA HAMPTJÄRNSVÄGEN SVENSBYN AB CARL SÖDERBERG BOCKHOLMSSÄTTRA GÅRD SÖDERTÄLJE AB FORTUM VÄRME SAMÄGT MED STOCKHOLM ATT: HELENA MATTSSON STOCKHOLM AB FREDRIKSSON PRESENNINGSFABRIK GARVARGRÄND STALLARHOLMEN AB MÄLAR-OCH SALTSJÖTOMTER BLEKINGEG STOCKHOLM AB NYKVARNS LACKERING NEDRE BRUKET NYKVARN AB SOLVALLA TRAVBANA BOX BROMMA VIRGIN, CAROLA SIGRID STORGATAN 51 B ÖRNSKÖLDSVIK AB SYLEN BOX UPPLANDS VÄSBY AB VERNER ANDERSSON SÖRSTAFORS BRUK KOLBÄCK ABRAHAMIAN, ARA SKRIDSKOVÄGEN 12 2 TR HÄGERSTEN ABRAHAMSEN, KALEVI VALDEMAR KARLAVÄGEN 90 2 TR STOCKHOLM ABRAHAMSEN, MONIKA CHRISTINA KARLAVÄGEN 90 2 TR STOCKHOLM ABRAHAMSSON, INGER AULI MARIA HASSELBACKEN FÄRENTUNA ABRAHAMSSON, LARS OLOF HASSELBACKEN FÄRENTUNA ABRAHAMSSON, NILS TORSTEN TORSGATAN UPPSALA ABRAHAMSSON, SONJA BIRGITTA TORSGATAN UPPSALA ACKELMAN STÄLLBERG, ANN-BRITT KORNKNARRSVÄGEN ENKÖPING ACKELMAN, KARL ROINY GERALD KORNKNARRSVÄGEN ENKÖPING ACKERMAND ERNESTAM, ANNA MARIA PETTERSBERGSVÄGEN HÄGERSTEN ADAMSSON, ETHEL AGNETA GERTRUD TÄRNA PRÄSTGÅRD SALA ADAMSSON, INGEBORG BIRGITTA KVICKSUNDSSTIGEN KVICKSUND AF EDHOLM, ERIK GÖSTA FRITIOFSVÄGEN DJURSHOLM AF UGGLAS ÅBERG, CAROLINE E C BRÖTVÄGEN BROMMA AF UGGLAS, CARL ERIK MAGNUS HÖGNÄSVÄGEN KUNGSÄNGEN AF UGGLAS, CARL GUSTAF AXEL TULEVÄGEN DJURSHOLM AF UGGLAS, CARL GUSTAF LUDVIG ASPÖ SÄBY HERRGÅRD STRÄNGNÄS AF UGGLAS, CLAS GUSTAF CARL FRÖLUNDA GÅRD KUNGSÄNGEN AF UGGLAS, GUSTAV HENNING SAMUEL LENNARTSNÄS KUNGSÄNGEN AF UGGLAS, MÄRTA MARGARETA NARVAVÄGEN 21, III STOCKHOLM AFANASJEFF, MAJ INGER LOUISE BÅTSMANSKROKEN HÄGERSTEN AGEBY, RAYMOND IVAR GARTNERSTIGEN HÄSSELBY AHLBERG, BJÖRN THOMAS SVINNEGARN STRAND ENKÖPING AHLBERG, GUNHILD OLIVIA SVINNEGARN STRAND ENKÖPING STÅLQUIST, JAN GUNNAR NYDALSVÄGEN GÄVLE BOX GÄVLE AHLBERG, SOLVEIG ELISABET ALMVÄGEN 2 HÄSTNÄS MARIEFRED AHLBERG, TORGNY OLOV EDVARD DALKARLSGRÄND BROMMA ARNÖ, NILS GUSTAF MAJORSGATAN 24 D GÄVLE AHLBERG, ULF JOHAN KASIMIR KUNGSÅRA RÅBY VÄSTERÅS AHLÉN PETTERSSON, KERSTIN AGNETA B NYCKELBY GÅRD, PL EKERÖ WIDÉN, LILLY VIKTORIA MÄRGATAN RÄTTVIK AHLÉN, CARL JOHAN RUDOLF NYCKELBY GÅRD, PL EKERÖ WIDÉN, SVEN FOLKE MÄRGATAN RÄTTVIK AHLIN JONSSON, LISELOTTE INGA HÖGHAMMARVÄGEN KVICKSUND AHLIN, KERSTIN BIRGITTA SKOGSMYRAGATAN ENKÖPING AHLMARK, TOR VALDEMAR MÄRINGE GÅRD STRÄNGNÄS AHLNÄS, SYLVI MARIANNE DÖBELNSGATAN STOCKHOLM AHLSTRÖM, BARBRO LUCIA SANDAVÄGEN STRÄNGNÄS AHOSMÄKI, MARJATTA BJÖRSUND HEDBACKEN ESKILSTUNA AHOSMÄKI, SAKARI JOHANNES BJÖRSUND HEDBACKEN ESKILSTUNA AHRÉN, LARS TAGE BADHUSGATAN 14, I SÖDERTÄLJE AIRÉN, MIMMI MARIE ALICE SKEBOKVARNSVÄGEN BANDHAGEN AIRÉN, REIJO TAPIO SVEAVÄGEN STOCKHOLM AKTIEBOLAGET TELGEBOSTÄDER BOX SÖDERTÄLJE ALBERTSEN, KAJ BÄCKVÄGEN SOLLENTUNA ALBEXON, EVA BIRGITTA LINDSKÄRSVÄGEN VÄSTERÅS ALDERBÄCK, KERSTIN BIRGITTA C VÄSTERLED BROMMA ALDERBÄCK, MARKUS OVE VÄSTERLED BROMMA ALEMDAR, JAMAL SHAKIR SÖDERMANNAGATAN 16 2 TR STOCKHOLM

12 ALEXANDERSSON, ANN-CHARLOTTE SLOTTSSTIGEN 1 LÄG VÄSTERÅS ALF DOLL, SOFIA KRISTINA NYCKELÖVÄGEN VÄSTERÅS ALFREDSSON, CHRISTINA BIRGITTA VINBERGA 1370 B ENHÖRNA ALFREDSSON, KARIN BIRGITTA MÖRBYVÄGEN SKÅ ALGESJÖ, ELISABET ANNA-CHRISTINA STÖTTINGSGRÄND 1 NB HÄGERSTEN ALHOLMENS EK TOMTÄGAREFÖR HILDING IGELKOTTSVÄGEN BROMMA ALIN, KARL ARNE EKUDDSVÄGEN 36 B, LÄGN EKERÖ ALIN, SYLVIA GUNILLA EKUDDSVÄGEN 36 B EKERÖ ALINDER, LENA ADÉLE BROMMA GÅRD SVARTSJÖ ALINDER, STEFAN GUSTAV BROMMA GÅRD SVARTSJÖ ALLVÄDERSHAMNEN VÄSTERÅS I STAD, KOMMANDIT STADSLEDNINGSKONTORET VÄSTERÅS ALM PFRUNDER, ANNIKA BIRGITTA HÖGBYSKÄR FÄRENTUNA ALMGREN, BOEL ANNA HAVSJÖ BODAFORS ALMGREN, INGRID ELISABET BLOCKVÄGEN SOLLENTUNA ALMGREN, SVEA ROSE-MARIE ESPLANADEN 15, IV SUNDBYBERG ALMGREN, TORSTEN EDVARD REINHOLD CERVINS VÄG 9 1TR SPÅNGA ALMQVIST, EVA AGNETA SKOLVÄGEN ÖRSUNDSBRO ALMQVIST, MARTIN IVAR MUNSÖ, NORRBY GÅRD MUNSÖ ALMSTRÖM, ANN PIA STRANDVIKS GÅRD VÄSE ALMSTRÖM, PETER GUNNAR EKBODA BRO ALMSTRÖM, SVANTE AXEL RÖNNBODAVÄGEN BRO ALMÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖR BOX VÄSTERÅS ALRUTZ, HANS MIKAEL OTTO HENRIK PALMES ALLÉ 13 B DJURSHOLM ALSTERLIND, ANNE-MARIE GUNILLA FAGERVIKSVÄGEN BROMMA ALSTERLIND, CHRISTINA MARCELA CHARLOTTENBURGSVÄGEN 28 3 TR SOLNA ALSTERLIND, TORSTEN GUNNAR PEDER FAGERVIKSVÄGEN BROMMA ALTBERGER GENBERG, CHRISTINA V RINGVÄGEN 19 A EKERÖ ALTENFORS, SVEN RAGNAR GRENVÄGEN EKERÖ ALVEFUR, BRITT INGER CHRISTINE EKNÄS STALLARHOLMEN ALVEFUR, CARL ROGER EKNÄS STALLARHOLMEN ALVENIUS, BENGT ANDERS MUNINGATAN ESKILSTUNA ALVENIUS, ERIK ANDERS RUBEN TUMBO-ÖSTERBY ASKHOLMEN KVICKSUND ALVENIUS, JOHN GUSTAF KUNGSLADUGÅRDSGATAN ESKILSTUNA ALVERBÄCK, MY MARIA CHARLOTTA BRYGGA EKERÖ ALVERBÄCK, SVEN HÅKAN BRYGGA EKERÖ ALVERBÄCKS FASTIGHETS AB BRYGGA GÅRD EKERÖ ALVESTAM WAHLUND, ANN CHARLOTTE M TOPELIUSVÄGEN BROMMA ALVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING ANDORFF VINSTAVÄGEN VÄLLINGBY ALVIN, LARS CHRISTER ASPÖ BJÖRNDALEN STRÄNGNÄS AMB, ANNELI SUSANNE MARIE LUGNHAMNSVÄGEN BÅLSTA AMB, BJÖRN OLOF LUGNHAMNSVÄGEN BÅLSTA AMBJÖRNSSON, ÅKE SVEN GUSTAF TOFFELBACKEN 25 2 TR HÄGERSTEN AMYMONE AB LINSLAGARGR VÄSTERÅS ANDBERGER DE LAVAL, LENA EBBA AGNES HÖGOMSVÄGEN TÄBY ANDBERGER, KLAS OLOF TEGELBRUKSVÄGEN VÄSTERÅS ANDÉN BLANCK, CECILIA HELENA JOHAN SKYTTES VÄG ÄLVSJÖ ANDÉN, CURT SVANTE HEDLUNDSGATAN 4 A ESKILSTUNA ANDÉN, GERDA INGEBORG HELENA SEGERVÄGEN 206 B ÄLVSJÖ ANDÉN, JOHN SÖREN SEGERVÄGEN 206 B ÄLVSJÖ ANDERBERG, CARL GUNNAR LUNDGREN JACOB C FRÖVIGATAN BANDHAGEN ANDERBERG, GUNILLA BIRGITTA OSKARSPARKEN 8, III ÖREBRO ANDERBERG, MARIA LUNDGREN CHRISTINA ALEXANDRA FRÖVIGATAN BANDHAGEN ANDERBERG, PETER DANIEL LEVINS GRÄND TORSHÄLLA ANDERBERG, SVEN GUNNAR ALFRED BRÅVALLAVÄGEN TORSHÄLLA ANDERBERG, SVEN GUNNAR MARCUS GAMLA VÄGEN TORSHÄLLA ANDERS BODIN FASTIGHETER AB BOX BROMMA ANDERS, MARGIT AGNETA SORBY VÄSTERÅS ANDERSEN, INGER KARINA DALSTIGEN SKÅ ANDERSIN, KENT OLOF SNÄCKVÄGEN 9 A HUDDINGE ANDERSSON HAUGSBAK, SUSANNE ELISABET SKOGSRISKAGATAN ENKÖPING ANDERSSON, ALF GÖTE PRIMUSGATAN 57 6 TR STOCKHOLM ANDERSSON, ANDERS ELVING KLASTORPSVÄGEN ESKILSTUNA ANDERSSON, ANDERS LENNART BOREVÄGEN SOLLENTUNA ANDERSSON, ANN ELISABET SJÖVÄGEN KUNGSÖR ANDERSSON, ANN-BRITT JULIANA K BERGSGATAN KÖPING

13 ANDERSSON, ANN-KATRIN FÖRDELNINGSGATAN ESKILSTUNA ANDERSSON, AXEL GÖSTA VÄSBYHOLMSVÄGEN 37 D TORSHÄLLA ANDERSSON, BENGT LENNART KULLERSTASANDSVÄGEN ESKILSTUNA ANDERSSON, BENGT OLOV ANDERS KÄRRBO NYBY VÄSTERÅS ANDERSSON, BENN YNGVE GULLÄNGEN NYTORP TORSHÄLLA ANDERSSON, BENTO GÖTE EDSALA GÅRD MARIEFRED ANDERSSON, BJÖRN SAMUEL ALBERT ÖBERGS VÄG TORSHÄLLA ANDERSSON, BO ISAK EMANUEL VALLBYLUND BRO ANDERSSON, BO MICHAEL SALVÄGEN ESKILSTUNA ANDERSSON, BRITT MARGARETA EDSBERGSGATAN TORSHÄLLA ANDERSSON, BRITT-LOUISE MARGARETA VÄSBYHOLMSVÄGEN 37 D TORSHÄLLA ANDERSSON, BROR TURE ÖVERBY KUNGSÖR ANDERSSON, BÖRJE HENRY DINGERGATAN 6 A ESKILSTUNA ANDERSSON, CARL GUSTAV PETERSBERG BRED GAMMALBO ENKÖPING ANDERSSON, CARL STIG LAGGARUDDSVÄGEN BRO ANDERSSON, DAN JOHAN FLEMINGGATAN STOCKHOLM ANDERSSON, DAVID GÖSTA INGEMAR FÖRDELNINGSGATAN ESKILSTUNA ANDERSSON, EDNA LYDIA BERGENGATAN 7, NB KISTA ANDERSSON, EDRIS CHRISTINA KUNGSHOLMS STRAND STOCKHOLM ANDERSSON, EVA AGNETA ASKRIKEGATAN 11 2 TR STOCKHOLM ANDERSSON, EVA BIRGITTA SJÖÄNGSVÄGEN ENKÖPING ANDERSSON, EVA CHRISTINE LÅNGVRETSVÄGEN SPÅNGA ANDERSSON, EVA-BRITT CANADASTIGEN LIDINGÖ ANDERSSON, GERDA GUNBORG TEGELÄNGSVÄGEN SÖDERTÄLJE ANDERSSON, GUDRUN ELISABET PACKHUSGATAN VÄSTERÅS ANDERSSON, GUNHILD MARGARETA GRIBBYLUNDSVÄGEN 81, 2 TR TÄBY ANDERSSON, GUNILLA BÅGLJUSVÄGEN STOCKHOLM ANDERSSON, GÖRAN OLOF HUGO NISSARS VÄG SPÅNGA ANDERSSON, GÖSTA INGEMAR ÖN VECKHOLM AMNÖ ENKÖPING ANDERSSON, GÖTE EINAR LENNART VIBY GÅRD ARBOGA ANDERSSON, GÖTE EVALD MORA VARNÄS UDDE ESKILSTUNA ANDERSSON, HANS ALLAN ORMBERGSVÄGEN STOCKHOLM ANDERSSON, HANS GUSTAF TEGELÄNGSVÄGEN SÖDERTÄLJE ANDERSSON, HANS LENNART BÅGLJUSVÄGEN STOCKHOLM ANDERSSON, INGA BIRGITTA ESBJERGSGATAN ESKILSTUNA ANDERSSON, INGA-BRITTA HÄGGESTA HÄGGSTA GÅRD KÖPING ANDERSSON, INGRID BIRGITTA KÖPMANGATAN 30 B ESKILSTUNA ANDERSSON, INGRID GUNILLA VILLA NORRBACKA SKÄLUDDSVÄGEN EKERÖ ANDERSSON, INGRID HELENA SOLBACKEN KVICKSUND ANDERSSON, INGRID SUSANNE HELEN SJÖSTUGUGRÄND 3 B STOCKHOLM ANDERSSON, IRENE BIRGIT ELISABET ORMBERGSVÄGEN STOCKHOLM ANDERSSON, JAN ERIK EDVIN MÖRBYVÄGEN SKÅ ANDERSSON, JAN ERIK ROBERT HÄGGVÄGEN JÄRFÄLLA ANDERSSON, JAN HOLGER FISKGJUSEVÄGEN UPPSALA ANDERSSON, JOHAN AGNE BJÖRSUND LUGNET STRÄNGNÄS ANDERSSON, KARL GUNNAR SMEDSTORP MALMKÖPING ANDERSSON, KARL INGEMAR SÖRFENNSTA KUNGSÖR ANDERSSON, KARL ROINE VILHELM EKBACKENS GÅRD STALLARHOLMEN ANDERSSON, KARL ÖRJAN HÄGGESTA HÄGGSTA GÅRD KÖPING ANDERSSON, KENT INGVAR ÖTORP KÖPING ANDERSSON, KENT OLOF KÄRRBO NYBY VÄSTERÅS ANDERSSON, KLAS GUNNAR AGNEGATAN 5 III VÄSTERÅS ANDERSSON, KLAS PATRIK SUNDBYHOLM RAMSUND ESKILSTUNA ANDERSSON, LARS ALF LENNART HELGARÖ VÄLA STRÄNGNÄS ANDERSSON, LARS BO VALDEMAR STRANDBACKEN BROMMA ANDERSSON, LARS JOHAN HELGARÖ HAGALUND STRÄNGNÄS ANDERSSON, LARS OLA BJÖRKHAMMARVÄGEN KVICKSUND ANDERSSON, LARS OLOV ERIK VÄSTERBY KVICKSUND ANDERSSON, LARS TORBJÖRN SJÖÄNGSVÄGEN ENKÖPING ANDERSSON, LARS YNGVE RONNY HASSELBACKSVÄGEN TORSHÄLLA ANDERSSON, LARS-GÖRAN STORA HUSET HUSBY GÅRD MUNSÖ ANDERSSON, LEIF GÖSTA ROLAND VÄSTRA EKEBY KUNGSÖR ANDERSSON, LEIF LENNART KILLINGE SIGTUNA ANDERSSON, LENA MARGARETA KÄRRTORPSVÄGEN JOHANNESHOV ANDERSSON, LEO KRISTER BONDEVÄGEN TRÅNGSUND

14 ANDERSSON, LILL-MARIE BIRGITTA KRONHAGSVÄGEN FÄRENTUNA ANDERSSON, MAJ-BRITT ELISABET VÄSTRA EKEBY KUNGSÖR ANDERSSON, MARGOT ELISABET TULLGARN ÄNGSBYGGNADEN VAGNHÄRAD ANDERSSON, MARIANNE ELISABETH SVEDJEVÄGEN 32 A STRÄNGNÄS ANDERSSON, MATS GUNNAR BROBY NORRGÅRD KUNGSÖR ANDERSSON, MAUD BIRGITTA ÖSTRA TULEGATAN 49 G SALA ANDERSSON, MONICA KRISTINA IDEGRANSTIGEN SÖDERTÄLJE ANDERSSON, MÄRTA BIRGITTA ÖVERBY KUNGSÖR ANDERSSON, NILS ERIK HAVARD VASALOPPSVÄGEN 40, BV HÄGERSTEN ANDERSSON, NILS GÖTE ASPIRANTGATAN TORSHÄLLA ANDERSSON, OLOV STURE PACKHUSGATAN VÄSTERÅS ANDERSSON, PER BÖRJE SJÖSTUGUGRÄND 3 B STOCKHOLM ANDERSSON, PER OLOF TEGELBRUKSVÄGEN 8 A VÄSTERÅS ANDERSSON, RAILI ANNIKKI BJÖRSUND STRÄNGNÄS ANDERSSON, ROLAND GEORG NYBORG HACKSTA FJÄLBY GRILLBY ANDERSSON, ROLF BENNY GÖSHOLMSVÄGEN KVICKSUND ANDERSSON, ROLF KARL ERIK MÅLARVÄGEN STIGTOMTA ANDERSSON, STIG GÖRAN KILLINGE SIGTUNA ANDERSSON, STIG SIXTEN KRONHAGSVÄGEN FÄRENTUNA ANDERSSON, THOMAS BERNHARD SKOTTVÄGEN KUNGSÖR ANDERSSON, ULF BÖRJE RICHARD FRÄLSEGÅRDSVÄGEN FÄRENTUNA ANDERSSON, ULF MAURITZ FANTHOLMSVÄGEN EKERÖ ANDERSSON, VIOLA MARGARETA KÄRRBO NYBY VÄSTERÅS ANDERSSON, VIVI-ANN FOGDÖ SÖDRA BJÖRKA STRÄNGNÄS ANDERSSON, YLVA ELISABETH DEL HIERRO FOLKUNGAGATAN 152 BV STOCKHOLM ANDERSSON, ÅKE HARRY INGMAR VILLA NORRBACKA SKÄLUDDSVÄGEN EKERÖ ANDERSSON, ÅKE OSVALD BJÖRSUND LUGNETS HAMN STRÄNGNÄS ANDERSSON, ÅKE VILHELM VALDEMAR TUNABORGBÅTVÄGEN STALLARHOLMEN ANDERSSON, ÅSA MARIA CAROLINE HANTVERKARGATAN 87 3 TR STOCKHOLM ANDRÉ JOHANSSON, GIT MONICA VICTORIA RÖDABERGSGATAN 11 A 6 TR STOCKHOLM ANDRÉ, SONJA ANITA ORRSTIGEN 2, III SÖDERTÄLJE ANDREASSON, BO GÖRAN LINNÉGATAN 86, 3 TR STOCKHOLM ANDREASSON, MAUD MARGARETA TORRESTA TORRESTA GÅRD BYVÄG BÅLSTA ANDREASSON, NILS KARL SVANTE PETERSÉNS VÄG SKÄRHOLMEN ANDREASSON, SIV INGER HARRIET JOHAN SKYTTES VÄG ÄLVSJÖ ANDREASSON, SVEN ROLAND HACKSTA PRÄSTGÅRD GRILLBY ANDRÉN, TORE JOHANNES FÄRJEVÄGEN STRÄNGNÄS ANEHEIM BJÖRK, INGER MARGARETA KRIST TEGELBRUKSGATAN ALINGSÅS ANEHEIM, THORD CHRISTER MYRBYVÄGEN ENKÖPING ANGELING, ANDERS OLOF RASHOLMSVÄGEN 28 A KVICKSUND ANGELING, ANNELI RASHOLMSVÄGEN 28 A KVICKSUND ANGER, SÖREN GUNNAR SÖDERVÄGEN TÄBY ANGER, ULF GÖRAN NOREVÄGEN DJURSHOLM ANGESTEN BJURHOLM, BODIL VÄSTERLED 6 B SOLLENTUNA ANIANSSON, LARS HÅKAN INGEMAR LÖVGÅRD SOLGLÄNTAN ESKILSTUNA ANKARCRONA, CARL THEODOR WILHELM RUNSA GÅRD UPPLANDS VÄSBY ANLERT, BIRGIT ROSE-MARIE HUNDALAVÄGEN ESKILSTUNA ANTONIUSSON, EVALOTTA MARIE BOX SÄLEN ANTONSSON, BENGT ALLAN SVETSARVÄGEN VIRSBO ANTONSSON, EVA KATARINA FREDRIKSDAL PL DROTTNINGHOLM ANTONSSON, LEIF KENNETH MARGARETAVÄGEN VÄSTERÅS ANTONSSON, SONJA BIRGIT MARGARETAVÄGEN VÄSTERÅS ANTONSSON, SVEN ERIK FREDRIKSDAL PL DROTTNINGHOLM ANVÄG, ANITA LILLEMOR JÖREN VÄVARES GATA ESKILSTUNA ANVÄG, CARL INGEMAR LEIF JÖREN VÄVARES GATA ESKILSTUNA APELQVIST, LEIF GERHARD GRANBERGSHÖJDEN 11 C BOLLNÄS APELQVIST, ROLF ÅKE ALFTAVÄGEN BOLLNÄS APPEL, ALICE ELISABET GUNNARSKÄL SÄTERI ESKILSTUNA APPEL, WOLFGANG VALDEMAR EINAR C GUNNARSKÄL SÄTERI ESKILSTUNA APPELBLOM, INGRID MARGARETA VITALISVÄGEN 2 C 2 TR STRÄNGNÄS APPELBLOM, LARS ERIK STURE VITALISVÄGEN 2 C 2 TR STRÄNGNÄS APPELQVIST, ANETTE LINNÉA PLÅTVERKSGATAN VÄSTERÅS APPELQVIST, KARL BERTIL PLÅTVERKSGATAN VÄSTERÅS ARBETSMARKNADSFÖRSÄKRINGAR,PENSIONSF STOCKHOLM ARGART, EWA MARGARETHA JAKOBSBERGSPLATSEN 6 A, IV VÄSTERÅS

15 ARGHAVANI, HADI KUNGSKLIPPAN , 4 TR STOCKHOLM ARLINGER, BARBRO IRENE LURUDDSVÄGEN EKERÖ ARLINGER, TORD LENNART LURUDDSVÄGEN EKERÖ ARNERUD MEJHAMMAR, MARIE KRISTINA T S:T OLOFSGATAN NORRKÖPING ARNERUD, ANNE MARIE ELISABETH OLIVEDALSGATAN 7 B GÖTEBORG ARNERUP, TORD STEFAN STORHAGSVÄGEN FÄRENTUNA ARNINGER, KARL-GUNNAR UGGLEVÄGEN KÖPING ARNINGER, NILS PETER MARIEBERGSGATAN 9 C KÖPING ARNOLD, CLAES HÅKAN NYGATAN KUMLA ARNOLD, GUNHILD HELENA VATTUGATAN 2, 1TR KUMLA ARNÖ, LARS FREDRIK VIKTOR FRIDHEMSGATAN 48 1 TR STOCKHOLM ARNÖ, LARS GUNNAR KOSTERVÄGEN LIDINGÖ ARNÖ, SIGNE ÅSA MARGARETA KUNGSBACKSVÄGEN ÅKERSBERGA ARNÖ-BERG, INGA BIRGITTA SANKT PAULSGATAN 35 B, I STOCKHOLM ARNÖ-LINDQVIST, MARIA ELISABET UTMELANDSVÄGEN MORA AROMATIC FASTIGHETER AB BOX STOCKHOLM ARONSSON, AINA IRÉNE BETSELVÄGEN JÄRFÄLLA ARONSSON, ANDERS FOLKE HAGALUNDSGATAN 44 6 TR SOLNA ARTAEUS, DANIEL GUSTAF SNICKARGATAN 3 A VÄSTERÅS ARTAEUS, JAKOB GUSTAF FYRBÅKSVÄGEN 3 6TR VÄSTERÅS ARTEMYEV, ANTON GRÖNVIKSVÄGEN BROMMA ARTEMYEVA, EKATERINA GRÖNVIKSVÄGEN BROMMA ARTMARK, ANN-SOFI KILLINGE SIGTUNA ARTMARK, MATS STEFAN OVE KILLINGE SIGTUNA ARVER, KARL STEN GÖRAN ALBERT ÖBERGS VÄG TORSHÄLLA ARVIDSSON, BJÖRN GUNNAR HELGARÖ NÄS GÅRD STRÄNGNÄS ARVIDSSON, BO LENNART NEDRE VILLAGATAN SÖDERTÄLJE ARVIDSSON, DICK ERIK STEFAN BJÖRSUND STRÄNGNÄS ARVIDSSON, ÅSA MARGARETA NEDRE VILLAGATAN SÖDERTÄLJE AS GROUP AB KUNGSGATAN STOCKHOLM ASCHBERG, PETRA ULRIKA FÄLTSPATSVÄGEN SALTSJÖ-BOO ASCHBERG, RICHARD FÄLTSPATSVÄGEN SALTSJÖ-BOO ASKELIND, JAN ANDERS HANNA NILSSONS VÄG JÄRFÄLLA ASKELIND, SUZANNE MARIE CHRISTINA HANNA NILSSONS VÄG JÄRFÄLLA ASKLUND, ANN-CHRISTINE STOCKROSVÄGEN 1 5TR VÄSTERÅS ASKLÖF, GÖRAN BIRGER HORNSSUND VÄSTERÅS ASMUSSEN, INGER ANNIKA LAGGA, ÅRBY SOLDATTORP KNIVSTA ASP, JENNY-MARIE SVAMPVÄGEN VÄSTERÅS ASP, RAOUL MICHAEL HENNIG VILLA STRAND ERIKSBERG 3: SKÅ ASP, ROLF JAKOB ALEXANDER SVAMPVÄGEN VÄSTERÅS ASPENBERG, ANNE INGA-LISA EMMA E VIKENVÄGEN ESKILSTUNA DJURGÅRDSVÄGEN ESKILSTUNA ASPENGREN, ROLF EDGAR FJÄRDHUNDRAGATAN ENKÖPING ASPERMAN, ASTA FRIDSHÄLLSVÄGEN SÖDERTÄLJE ASPERMAN, HANS INGVAR FRIDSHÄLLSVÄGEN SÖDERTÄLJE ASPEVALL, CARL OLOV KÄLLBACKEN HÄGERSTEN ASPHOLMENS SOMMARSTUGEFÖR,EK FÖR ST ÄGGEBY/J-E SNELL/ KOLBÄCK ASPINGTON, GUNILLA VIOLA SMEDSBACKSGATAN STOCKHOLM HELLSTRÖMS FÖRVALTNING JUNGFRUGATAN STOCKHOLM ASPLUND, ALF RURIK JOHANNES KLOSTERGATAN ÖREBRO ASPLUND, KRISTOFER HOLTON KÄRRGRÄND VÄLLINGBY ASPLUND, LARS-MAGNUS MÖRBYVÄGEN SKÅ ASTERHAG, EVA MARGARETA PETERSÉNS VÄG SKÄRHOLMEN ASTERHAG, FREDRIK GUNNAR ERIKSLUNDSGATAN 5 2TR HÄGERSTEN ASTERHAG, JAN ERIK EKLIDSVÄGEN TULLINGE ASTERHAG, LEIF DANIEL PETERSÉNS VÄG SKÄRHOLMEN ATRIUM FASTIGHETER AB BOX STOCKHOLM ATTERBLAD, ULLA CHRISTINA ÄLGHORNSVÄGEN FÄRENTUNA AUGUSTSSON, ANNA-LENA KRISTINA STORA KVINNS VÄG ÄLVSJÖ AURENIUS, CARL ANDERS DIDRIK TUMBO-ÖSTERBY ASKHOLMEN KVICKSUND AUSTERN, ANNE SARA SJÖSAVÄGEN BANDHAGEN AVEDAL, KARL PETTER ELIAS EKNÄSVÄGEN KVICKSUND AVÉN, ANITA REBECCA ENKÖPINGS-NÄS MÄRSÖ GÅRD ENKÖPING AVÉN, THOMAS CARL ANTON ENKÖPINGS-NÄS MÄRSÖ GÅRD ENKÖPING AXE, KNUT GUNNAR VALDEMAR PL 4503 GUNNEBO ADELSÖ AXEBLAD ANDERSSON, DORIS ELISABET KIRUNAGATAN 30 4 TR VÄLLINGBY AXEBLAD, BENGT HARALD KIRUNAGATAN 30 4 TR VÄLLINGBY

16 AXELL, ROLF GUSTAF BJÖRKVIKSVÄGEN 55 B FÄRENTUNA AXELSON SUNDBERG, EVA MARIE TULEGATAN STOCKHOLM AXELSSON HENTER, KARIN TOVE MARIA 241 LAMBARUDD DROTTNINGHOLM AXELSSON, ANNIKA MARI ROSITHA ÅRSTAVÄGEN ÅRSTA AXELSSON, ELSY KRISTINA BIBORGSGATAN SÖDERTÄLJE AXELSSON, JAN GUNNAR RÅDMANSGATAN STOCKHOLM AXELSSON, KARL AXEL BIBORGSGATAN SÖDERTÄLJE AXELSSON, KENNETH OVE SAFIRSTIGEN KUNGSÄNGEN AXELSSON, OVE HANS EVALD BJÖRNSTIGEN 131, I SOLNA AXELSSON, ROLF GUNNAR APALBYVÄGEN VÄSTERÅS AXMAN, BO HENRIK NYCKELBYVÄGEN EKERÖ AXMAN, MARJO KATRIINA NYCKELBYVÄGEN EKERÖ B.A.TRADING I STRÄNGNÄS AB BRUNNSÅKER STRÄNGNÄS BAARMAN, MY ANETTE TESSINGATAN 5 C VÄSTERÅS BACKLUND, GUNILLA BIRGITTA FÖRFATTARVÄGEN BROMMA BACKLUND, LENNART THORSTEN VALDEMAR SANKT ERIKSPLAN STOCKHOLM BACKLUND, RICKARD ALVAR EMANUEL FÖRFATTARVÄGEN BROMMA BACKMAN, BJÖRN ALBERT GUNNARSSON STORSJÖVÄGEN 57, I ÅRSTA BACKMAN, ELSA GUNILLA HUMBLEGATAN SUNDBYBERG BACKMAN, ULF ARTUR DOMARRINGSVÄGEN TÄBY BACKMAN, ULLA MARY BILLDALS ALMVÄG BILLDAL BACKMAN, YVONNE CATHERINE G HÖGÅSVÄGEN NACKA BACKROS, SUSANNE MARIANA TÖRNBY GÅRD SKÅ BAGGE, SVEN ANDERS SKOGSHILL ERIKSBERG SKÅ BOX STOCKHOLM BANFFY, MALIN TERESE TJÄDERVÄGEN 35 A UPPSALA BANVERKET BORLÄNGE BARFOD, CHRISTIAN MASMOVÄGEN VÅRBY BARK, ELVY BIRGITTA KONVALJEVÄGEN ESKILSTUNA BARK, MAUD INGRID GÄRDESVÄGEN EKERÖ BARKELL, MATS YNGVE TOMTEBOGATAN 26 A, II STOCKHOLM BARKELL, ROLF WILLIAM VIBERGSVÄGEN SÖDERTÄLJE BARKFELDT, ANNA MARIA NORRA FLORAGATAN VÄSTERÅS BARKFELDT, CARL OLOF NORRA FLORAGATAN VÄSTERÅS BARKFELDT, JAN OLOF ANDERS NORRA FLORAGATAN 33 3TR VÄSTERÅS BARKSELIUS, HANS ERIK TORPA PRÄSTGÅRD KUNGSÖR BARKSELIUS, INGRID MARGARETA TORPA PRÄSTGÅRD KUNGSÖR TRÖGDS HÄRADS ALLMÄNNINGAR MATS LINDBERG TORSVIBY ENKÖPING BARREFORS, PER ERIK URBAN EKBACKSVÄGEN VÄSTERÅS BARTLING, HELENA MARGARETA LILLA LUNDBY STALLARHOLMEN BARTLING, MATS OLOF LILLA LUNDBY STALLARHOLMEN BASTVIKENS EK FÖRHELEN JACOBSSON RAPPORTGATAN VÄSTERÅS VON EHRENHEIM, GUSTAF PETER REINHOLD KUNGSHUSBY GRÖNSÖÖ ENKÖPING BECKMAN, ANNA MONIA TRANHOLMSVÄGEN EKERÖ VON EHRENHEIM, ULRIKA MARIA KUNGSHUSBY GRÖNSÖÖ ENKÖPING BECKMAN, ULF ROLAND OLOF TRANHOLMSVÄGEN EKERÖ BEIER, ANJA CHRISTINA POKALVÄGEN STOCKHOLM BEIER, ANNETTE CATHRINE MARTINA SÖDRA ESPLANADEN LUND BJÖRKMAN, ANN-KRISTIN MARGARETHA VALLBY PRÄSTGÅRD ENKÖPING BEIER, BJÖRN-AXEL BRÅLUNDEN BROMMA BJÖRKMAN, ÅKE ALBERT VALLBY PRÄSTGÅRD ENKÖPING BEIER, HERMINE RÖSEL ELFRIEDE M E H KLÖVERVÄGEN 1 A BROMMA BEIER, KLAUS-DIETRICH KLÖVERVÄGEN 1 A BROMMA BEIJER, ULLA CHRISTINA KUNGSÄNGSGATAN 57 K 7 TR UPPSALA BELDING FELLNER, URSULA MARIA F GUSTAV III:S VÄG DROTTNINGHOLM BELL, ROBERT STEPHEN CHARLOTTENBURGSVÄGEN 8 C SOLNA BENGTSSON ANDER, ELISABETH BIRGITTA LAMBARÖVÄGEN HÄSSELBY LAMBARÖ HÄSSELBY BENGTSSON ANDERSSON, EVA MARIE KLASTORPSVÄGEN ESKILSTUNA BENGTSSON, BENGT HJALMAR BJÖRSUND ALBERTSHÄLL STRÄNGNÄS BENGTSSON, BENGT MICHAEL FLINTASTIGEN KVICKSUND BENGTSSON, BERIT MONICA KRISTINA KRATSBODAVÄGEN BROMMA BENGTSSON, GUNILLA NORRHOLMSVÄGEN SALTSJÖ-BOO BENGTSSON, INGRID MARGARETA LARSBERGSVÄGEN 30, IV LIDINGÖ BENGTSSON, LENNART THIMON EKBACKSVÄGEN VÄSTERÅS BENGTSSON, PONTUS ANDERS HÖGBYSKÄR FÄRENTUNA BENGTSSON, STEN GUSTAF LARSBERGSVÄGEN 30, IV LIDINGÖ

17 BENGTSSON, SUSANNE MADELENE SKOGVAKTARVÄGEN ESKILSTUNA BENGTSSON, ULF PEDER RONNEBYVÄGEN 22 3 TR JOHANNESHOV BENJOUR, KERSTIN ANNA-BRITT STYRMANSGATAN STOCKHOLM BENJOUR, LEIF AXEL STYRMANSGATAN 24, III STOCKHOLM BENNERSTIG, INGER KRISTINA ÄNGSJÖVÄGEN JÄRFÄLLA BENTZER WEIMER, ANNA CATHARINA BACKLÖKSVÄGEN HÄSSELBY BENTZER, BJÖRN VILHELM MIRABELLBACKEN HÄSSELBY BENTZER, EVA MARIEAHLBERG GRÖNVIKSVÄGEN BROMMA BERG FALK, ANNA HELEN LOGVÄGEN SPÅNGA BERG GUSTAFSSON, MARITA IRENÉ OFFERVÄGEN BÅLSTA BERG VON LINDE, CAROLINE OLGA E ERIK DAHLBERGSGATAN STOCKHOLM BERG, HANS RICHARD BORGMÄSTARGATAN 6 A BV STOCKHOLM BERG, HARALD EINAR KALLVALLAGATAN VÄSTERÅS BERG, HELENA DOROTHEA GUNDEL BERTHA MIDSKEPPSGATAN 21 5 TR LÄG STOCKHOLM BERG, INGRID PIA MONICA GRANBYTORP SIGTUNA BERG, KARIN BIRGITTA BRUNNSVÄGEN STRÄNGNÄS BERG, LENNART EDVARD PACKHUSGRÄND 6 3 TR STOCKHOLM BERG, MAGNUS KARL EMIL KVARNGÄRDESGATAN 2 C 3 TR ESKILSTUNA BERG, MARIA ELISABETH HAGAGATAN FJUGESTA BERG, MARIA HELENA MARGARETA PETERSBERG BRED GAMMALBO ENKÖPING BERG, MATS OLOF GUSTAV GÖTGATAN VÄSTERÅS BERG, RADA HRISTOVA URHAGSGATAN VÄSTERÅS BERG, THOMAS MIKAEL GRANBYTORP SIGTUNA BERGENWALL, THURE JOHANNES LARS KAGGS VÄG EKERÖ BERGERSTAM, MARIA HELÉNE SJÖHAGEN BRO BERGERSTAM, RUNE STEFAN SJÖHAGEN BRO BERGFALK, KARL FOLKE LENNART BJÖRKVIKSVÄGEN FÄRENTUNA BERGFORS, KURT MELKER STUREGATAN STOCKHOLM BERGGREN, ANNA MONIKA LOMVÄGEN 46 1 TR SOLLENTUNA BERGGREN, ELSIE MARIA OSKARSROGATAN 5, 5 TR SOLNA BERGGREN, HANS GUSTAV TRÄDGÅRDSVÄGEN SOLLENTUNA BERGGREN, HANS-GÖSTA VANTÖRSVÄGEN ÄLVSJÖ BERGGREN, PIA ELISABETH TRÄDGÅRDSVÄGEN SOLLENTUNA BERGGREN, YVONNE MARIE BOX 34, WESTERTORP FÄRENTUNA BERGH, INGER ANNA KRISTINA ERIKSBERGSGATAN 19, BV STOCKHOLM BERGKVIST, MAJ MARIANNE GAMLA VÄGEN TORSHÄLLA BERGLIN, EVA ANN-CHRISTIN ANDBERGSGATAN 14 D, 2TR ESKILSTUNA BERGLINN, ANNE-MARIE VALLGATAN ENKÖPING BOX ENKÖPING BERGLINN, JAN-ERIK VALLGATAN ENKÖPING BOX ENKÖPING BERGLUND, ELLEN MARIANNE ODENGATAN 8 2 TR STOCKHOLM BERGLUND, EVA BIRGITTA GÅSKULLSTIGEN TORSHÄLLA BERGLUND, KARL OVE ENKÖPINGS-NÄS TROGSTA ENKÖPING BERGLUND, LEIF HENRY CHRISTER SJÖVÄGEN EKOLSUND BERGLUND, MONICA VIOLA ENKÖPINGS-NÄS TROGSTA ENKÖPING BERGLUND, NILS-ERIK GÅSKULLSTIGEN TORSHÄLLA BERGLUND, RIGMOR INGA-LIS HÄSTSKOVÄGEN 18 B STRÄNGNÄS BERGLUND, STEN ANDERS ASPÖ TROLLUDDEN STRÄNGNÄS BERGMAN JOHANSSON, EVA MARGARETHA VECKOVÄGEN 27, V JÄRFÄLLA BERGMAN, BO STEN HARALD HASSELBACKSVÄGEN TORSHÄLLA ÖSTRA STORGATAN ESKILSTUNA BERGMANN, ELISABETH MARIA ALADDINSVÄGEN BROMMA BERGMANN, KLAUS-WOLFGANG STATIONSVÄGEN DJURSHOLM BERGQVIST, ANN ESBJÖRNSDOTTER STORA SJUDAREGÅRD. MÄSTERBO SIGTUNA BERGQVIST, DICK OLOF ROLF TEGNÉRGATAN STOCKHOLM BERGSHEM, BERNDT BO VALDEMAR LÖNNVIKSVÄGEN EKERÖ BERGSTEDT, INGER CHARLOTTA STAVGÅRDSGATAN BROMMA BERGSTÉN, KERSTIN MARGARETA SJÖBOVÄGEN KVICKSUND BERGSTÉN, OLOF AXEL STEFAN SJÖBOVÄGEN KVICKSUND BERGSTEN, SVEN ERIK BRUNO STOCKHOLMSVÄGEN TÄBY BERGSTRÖM ANDÉN, IDA BARBRO HELÉNE HEDLUNDSGATAN 4 A ESKILSTUNA BERGSTRÖM SNICKARS, KARIN ANNELI VALLBYVÄGEN 52 B STRÄNGNÄS BERGSTRÖM, AGNETA BIRGITTA INFANTERIGATAN VÄSTERÅS BERGSTRÖM, ANN-MARIE LINNEA KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BERGSTRÖM, ELVY LINNEA SLIPVÄGEN STRÄNGNÄS BERGSTRÖM, ERIK TORE SLIPVÄGEN STRÄNGNÄS BERGSTRÖM, EVA CHARLOTTE MARGITHILL, NORRUDDEN SVARTSJÖ

18 BERGSTRÖM, INGRID ELISABETH OLDEVIGSGATAN KARLSTAD BERGSTRÖM, JAN HOLGER KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BERGSTRÖM, JAN-ERIC BJÖRSUND KLIPPAN STRÄNGNÄS BERGSTRÖM, KERSTIN AGNETA VIOLA HAGALIDSVÄGEN VÄSTERÅS BERGSTRÖM, LENA CHRISTINA SIXTEN NILSSONS VÄG TORSHÄLLA BERGSTRÖM, MATS INGEMAR BJÖRNÖ VÄSTERÅS BERGSTRÖM, MATS IVAR NÄSUDDEN MÄRSTA BERGSTRÖM, YLVA MARIA VIOLA ENVIKSVÄGEN KVICKSUND BERGSTRÖM, ÅSE IRÉNE GUSTAVSBERG STAVTORP MARIEFRED BERGUDDENS STUGÄGAREFÖR EK FÖR LÖTGATAN 25 1 TR/BREDENWALL NORRKÖPING BERGVALL HEDSTAD, MARIA CHRISTINA ENKÖPING-NÄS, NYBYHOLMS GÅRD ENKÖPING BERGVALL, ERIK KARL FREDRIK AUGUST WAHLSTRÖMS VÄG 17 1 TR DANDERYD BERGVALL, NILS AXEL BERGA SKÅ BERLIN, LARS ROBERT STRANDVÄGEN 12 A BÅLSTA BERN, BRITT MARIE HEDEMORATÄPPAN 3,2 TR STOCKHOLM BERN, LARS ANDERS VILHELM HEDEMORATÄPPAN 3,2 TR STOCKHOLM BERNADOTTE AF WISBORG, CHRISTINE M SYSSLOMANSGATAN UPPSALA BERNADOTTE AF WISBORG, FOLKE SYSSLOMANSGATAN UPPSALA BERNDTSSON, CLAS RICHARD VÅHLE GÅRD NORRVÅLE KÖPING BERNEDAL, BO INGVAR MAURITZ KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BERNEDAL, EMILI KRISTINA KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BERNHARDSSON, ANNA MAJ-BRITH BÅTSBACKSVÄGEN BÅLSTA BERTLIN, ANNA BIRGITTA HUBBOGATAN VÄSTERÅS BERTLIN, ERIK PETER HUBBOGATAN VÄSTERÅS BERWICK, MATS MICHAEL HARTLEY TRUMPETVÄGEN ESKILSTUNA BESQAB PROJEKT OCH FASTIGHETER AB BOX TÄBY BESSMAN HÖGLUND, GUNHILD MONA NOTHOLMEN BÅLSTA BICK, MONA ELISABET BJÖRKTORP NYDAL STALLARHOLMEN BIGNER, ANNA GUNILLA STOBAEUSVÄGEN BROMMA BIK, PIA KRISTINA KYRKFJÄRDSVÄGEN EKERÖ BIL-DAHL UMEÅ-Ö-VIK AB FORMV UMEÅ BILLSTEN, CARL ERIC DAGOBERT SKÄLUDDSVÄGEN EKERÖ BILLSTEN, KARIN ELISABETH SKÄLUDDSVÄGEN EKERÖ BIRKE, LILLY ELISABETH MEDSOLSBACKEN 17, X HÄSSELBY BISANDER, EVA ANN-CHARLOTTE STORHAGSVÄGEN FÄRENTUNA BIVEMARK, ROLAND MICHAEL GAMMELTORP BRO BIVEMARK, ULLA MARITTA GAMMELTORP BRO BJELVENSTEDT, BENGT OLOV BACKVINDELN HÄGERSTEN BJELVENSTEDT, EVA MARIA MARGARETA BACKVINDELN HÄGERSTEN BJERNERUP, BENGT-ÅKE PENSIONATSVÄGEN ESKILSTUNA BJERNERUP, GUDRUN SOLVIG MARIA PENSIONATSVÄGEN ESKILSTUNA BJOURLIN, AINA KATARINA SJÖHAGEN SKÅ BJUGGREN, CHARLOTTE INGEGERD GRÅSTENSVÄGEN TÄBY BJURBERG, SOFIA HELEN GRÖNBETEVÄGEN HÄSSELBY BJURHOLM, NILS ANDERS VÄSTERLED 6B SOLLENTUNA BJURMAN, ADRIAN KJELL ANDERS RINGVÄGEN STOCKHOLM BJÖRCK, ANDERS PER-ARNE UPPSALA SLOTT, INGÅNG B UPPSALA BJÖRHAMMAR, PER ERIK OLOV PLOMMONVÄGEN JÄRFÄLLA BJÖRK DE GOMEZ ORTEGA, ANNA KARIN G ALMQVISTGATAN UPPSALA BJÖRK, ANITA ING-MARI LILLA STENBY VÄG 1 B ADELSÖ BJÖRK, ASTRID ROSA HILLERSJÖNÄSVÄGEN SVARTSJÖ BJÖRK, FRED ALAN TORBJÖRN SÖDRA KVICKSUNDSVÄGEN KVICKSUND BJÖRK, GUN ANETTE GREDBY, ADELSÖ ADELSÖ BJÖRK, KERSTIN MARGARETA CELLOVÄGEN 124 Ä UPPSALA BJÖRK, MIKAELA AGNETA MARIA MALUNGSVÄGEN BROMMA BJÖRK, PER RUNESSON MALUNGSVÄGEN BROMMA BJÖRK, PER ÅKE OTTO GREDBY ADELSÖ BJÖRK, RAGNAR KARL VILHELM PETTERSLUNDSGATAN 9 E UPPSALA BJÖRKENHEIM, KETTY KARIN VIKTORIA HÄSSELBY TORG 2 11 TR HÄSSELBY SJÖGREN VINDILSGRÄND JÄRFÄLLA BJÖRKFJÄRDEN EGENDOMAR AB STORA HOPAREGRÄND STOCKHOLM BJÖRKLUND, ANN ULRIKA KARLBERGSVÄGEN 44 6 TR STOCKHOLM BJÖRKLUND, BRITA KRISTINA SIDENSVANSVÄGEN 67 4 TR SOLLENTUNA BJÖRKLUND, CLAES JOHAN SVENSSON KARLBERGSVÄGEN 44 6 TR STOCKHOLM BJÖRKLUND, INGRID ANN-MARI SANKT ERIKSGATAN 43, III STOCKHOLM BJÖRKLUND, MARIANNE INGEBORG BJÖRKVIK BRO

19 BJÖRKMAN, BARBRO MARGARETA BADSTRANDSVÄGEN 31, II STOCKHOLM BJÖRKMAN, CLAES CHRISTIAN CARL KUYLENSTJERNAS VÄG 53 3 VÅN HALMSTAD BJÖRKMAN, EBBA ANN-MARI ISJAKTSGRÄND HÄGERSTEN BJÖRKMAN, INGRID ELISABETH STRÖMNÄS RAMSELE BJÖRKMAN, JANE EVA CHRISTINA FALKVÄGEN SKÖVDE BJÖRKMAN, JENNIE MARIA EKENSHOLMSVÄGEN ESKILSTUNA BJÖRKMAN, JOHAN OLOF EKENSHOLMSVÄGEN ESKILSTUNA BJÖRKMAN, KARL FREDRIK LITORINAVÄGEN LÖDDEKÖPINGE BJÖRKMAN, LINDA CECILIA CAROLIN SILJANSVÄGEN 44 3 TR ÅRSTA BJÖRKMAN, NILS PETER BRÄNNKYRKAGATAN 117 LÄG STOCKHOLM BJÖRKMAN, PER ERIK NYBBLE STALLARHOLMEN BJÖRKMAN, PETER GÖSTA SNÖFLINGEBACKEN HÄGERSTEN BJÖRKMAN, PETTER ENHAMMAR STRÄNGNÄS BJÖRKSTRÖM, ULF LENNART SKYTTEGATAN KUNGSÖR BJÖRKTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖR ANNA CARIN LUNDMARKER BJÖRKTORPSVÄGEN STRÄNGNÄS BJÖRLIN, INGA GUNLÖG MARGARETA SANDVIK VALLBY NEDERBY ENKÖPING BJÖRLING, CAROLINE ELISABETH LISEHÖJDSVÄGEN EKERÖ BJÖRLING, STELLAN OLOF SCHAMYL LISEHÖJDSVÄGEN EKERÖ BJÖRLING, SVEN INGEMAR MARATONVÄGEN ENSKEDE BJÖRN, ANNA HELEN ULRIKA HÖGHAMMARVÄGEN KVICKSUND BJÖRN, SVEN TORGNY HÖGHAMMARVÄGEN KVICKSUND BJÖRNESET, RAGNHILD MARIE STRAND PL BERGSHAMRA BJÖRNUM, CLARA LOUISE HELENA LAMBARUDDS GÅRD, PL DROTTNINGHOLM BJÖRNUM, JAN CARL TORSTEN LAMBARUDDS GÅRD, PL DROTTNINGHOLM BJÖRSELL, ANDERS JOHAN HÅKANSSON EKERÖ KYRKVÄG EKERÖ BJÖRSELL, KARIN EKERÖ KYRKVÄG EKERÖ BJÖRSÉN, KARIN ELISABETH NYCKELÖVÄGEN VÄSTERÅS BLADH, ANDERS INGVAR BILLSTABÅGEN VÄSTERÅS BLID, ANN-CHARLOTT KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BLID, CONNY FREDRIK KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BLIDSTRÖM, NILS BENGT OLOV LISSELÄNGSVÄGEN TORSHÄLLA BLIXT, DORIS ULLA-TINA VÄSTERHAGEN SKÅ BLIXT, GUSTAF ALLAN HENSTAVÄGEN ESKILSTUNA BLOCK, BRITTA CAROLINE BIRGER JARLSGATAN 94, 4TR STOCKHOLM BLOM, GUNILLA INGRID MARGRETHE BYN LAPPTRÄSK BLOM, JAN ULF ROGER KUNGSÅRAGATAN VÄSTERÅS BLOM, LARS-GÖRAN HOLGER VÄSTRA BERGSGATAN 5 B VÄSTERÅS BLOM, MAJ-LIS ERNA GERTRUD NÄLLSTA SKOGSUDDEN STALLARHOLMEN BLOMBERG NORDLING, SIGBRITT M I BERGA HAGA SIGTUNA BLOMBERG, GERD HILLEVI FRISTADSGATAN 8 A ESKILSTUNA BLOMBERG, HANS ERIK ROLAND FRISTADSGATAN 8 A ESKILSTUNA BLOMBERG, JENNIE SOFIA GUBBUDDENKÖPINGS-NÄS SVEPNÄS ENKÖPING BLOMBERG, KERSTIN LINNÉA KVARNGÄRDESGATAN 2 A ESKILSTUNA BLOMBERG, LARS ERIK RINGVÄGEN EKERÖ BLOMBERG, PER ARNE VÅRBACKAVÄGEN VÅRBY BLOMBERG, ULLA BIRGITTA RINGVÄGEN EKERÖ BLOMDIN, ANNETTE VINBERGA ENHÖRNA BLOMGREN, BENGT OLOV SCHEELEGATAN 23 B KÖPING BLOMGREN, CLAES GÖRAN FJÄLLVÄGEN VALLENTUNA BLOMGREN, JAN STURE HÄRNÄSÄNGEN 1: ENHÖRNA BLOMGREN, ÅSA MARGARETA LUNDSTRÖMS VÄG 5 B SOLLENTUNA BLOMGRENS DÖDSBO,GUSTAF GIDEON JÖREN VÄVARES GATA ESKILSTUNA BLOMKVIST, BIRGIT ULRIKA JOSEFINA MARIELUNDSVÄGEN ADELSÖ BLOMKVIST, BROR ANDERS TROXHAMMAR FÅGELÄNGSVÄGEN GÅRD SKÅ BLOMKVIST, ERIK SÖREN OSCAR VÄSTERBY KÖPING BLOMKVIST, ERIK THOMAS GEORG SJÖSTRÖMS GRÄND TORSHÄLLA BLOMKVIST, MÄRTA GUNILLA DAGSVÄRMARGATAN VÄSTERÅS BLOMKVIST, SUNE ENAR DAGSVÄRMARGATAN VÄSTERÅS BLOMKVIST, TORBJÖRN RUNE NEDRE HYTTVÄGEN VÄSTERÅS BLOMQUIST, ANNSOFI MARGARETA UDDSTIGEN VÄSTERÅS BLOMQUIST, JAN MIKAEL UDDSTIGEN VÄSTERÅS BLOMQUIST, SVEN GUNNAR KNUTSSON LAMBARÖVÄGEN HÄSSELBY BLOMQUIST, ULLA GUDRUN BIRGITTA LAMBARÖVÄGEN HÄSSELBY BLOMQVIST, HANS GÖSTA SÖDERMANNAGATAN 64 A STOCKHOLM BLOMQVIST, KERSTIN MARGARETA VANNESTAVÄGEN 3 A STALLARHOLMEN

20 BLOMQVIST, LARS ERIK VANNESTAVÄGEN 3 A STALLARHOLMEN BLOMQVIST, LARS JOHAN VANNESTAVÄGEN 3 A STALLARHOLMEN BLOMQVIST, ROLF GUSTAV SNICKARGRÄND 4 C 2 TR KVISSLEBY BLÜCHER, BENNY BÖRJE MALMÖNVÄGEN KÖPING BOBERG, CAMILLA MARGARETHA PRÅMVÄGEN 2 C 1 TR LÄG EKERÖ JANOS VIRAG SOLBERGA ÄNGSVÄG ÄLVSJÖ 15 BOBERG, ERIK OLOV TEGELSLAGARVÄGEN VÄSTERÅS BOBERG, JOHN OLOV LARSBERGSVÄGEN 41 BV LIDINGÖ BOBERG, OLLE JAKOB FREDRIK PROFESSORSSLINGAN 31 LÄG STOCKHOLM BOBERG, STEFAN EHLERT HORISONTVÄGEN ENSKEDE BODIN, ANDERS JAN OLA ESPLANADEN KÖPING BODIN, ERIK ELOF DJÄKNEBERGSGATAN VÄSTERÅS BODIN, GUNNEL FRANZISKA MARIE-ANNE ESPLANADEN KÖPING BODIN, JOHAN HOLGER ANDERS LUSTHUSBACKEN BROMMA BOHJORT, BENGT OVE VADHOLMSHOLM STRÄNGNÄS BOHJORT, PER ANDERS DJÄKNEGATAN ENKÖPING BOHMAN, YLVA SIGNE ELISABET KERSGATANS TRÄDGÅRD EKERÖ BOHMELIN, BO GUSTAV VIKTOR NOCKEBYVÄGEN 27, 2 TR BROMMA BOHMELIN, JAN PETER FALLSKÄRMSVÄGEN JÄRFÄLLA BOKVIST, HANS EUGÉN HUNDALAVÄGEN ESKILSTUNA BOLINSSON, ROLF MIKAEL BRÅVALLAVÄGEN TORSHÄLLA BOLTJES STRÖMGREN, INGRID MARGARETA SUNDBY GÅRDS VÄG EKERÖ BOLTJES, TAMMO PETRUS SUNDBY GÅRDS VÄG EKERÖ BOMAN, BJÖRN OLA HAGALUNDSGATAN TR LÄG SOLNA BOMAN, GUNNEL MARGARETA SÄNKHAGSVÄGEN 3 A SOLLENTUNA BOMAN, INGER BIRGITTA VIKINGAVÄGEN STRÄNGNÄS BOMAN, KARL EINAR ERIK VIKINGAVÄGEN STRÄNGNÄS BONDE, EVA BRITA ELISABETH HÅSTA GÅRD STALLARHOLMEN BONN, BIRGIT CHARLOTTE RINGVÄGEN KÖPING BONNERIUS, CATHARINA MARIA WERONIKA SANKT ERIKSPLAN STOCKHOLM BONNERIUS, CURT JOHN PETER RIKSRÅDSVÄGEN SKARPNÄCK BONOW, KARL OLOF MAURITZ LAGGARUDDSVÄGEN BRO BOOTSMAN KLEBERG, ANNIKA KARIN M SKYTTEHOLMSVÄGEN EKERÖ BOPROJEKT I STOCKHOLM ÖRBY REDOVISNING AB BOX ÄLVSJÖ BORG, BARBRO MARGARETA SKEPPARGATAN 27, III STOCKHOLM BORG, BENGT CHRISTER ÖNNEMOVÄGEN TULLINGE BORG, BROR KRISTIAN LENNART HÖGLANDSVÄGEN TÄBY BORGANUM AB BOX LIDINGÖ BORNELAND, MALIN ANNA MARIA TOSTERÖ ROSENDAL STRÄNGNÄS BORNSTEIN, SET SAM TORSBORG SIGTUNA BOSTADSAKTIEBOLAGET MIMER BOX 1170, SLOTTSGATAN VÄSTERÅS BOTKARV AB SOFIEBERG RYSSVIKSVÄGEN NACKA BOTKYRKA KOMMUN MUNKHÄTTEVÄGEN TUMBA BRADLEY, JAN THOMAS IGELKOTTSVÄGEN BROMMA BRAGMAN, STIG HÅKAN PARKVÄGEN KVICKSUND BRAMBERG, CARL JOHAN HUSBY-SJUTOLFT EKOLSUND EKOLSUND BRANDT, KARL ROBERT PETER STRANDVÄGEN VÄSTERÅS BRANDT, STEFAN EMIL HOLMBERG VIKTOR BERGBOSTIGEN SPÅNGA BRANTING EKENBÄCK, KARIN CHRISTINA ESSINGEKROKEN STOCKHOLM BRASK, CARL-GÖRAN SICKLA KANALGATA STOCKHOLM BRAX, HILDA SOFIA MARIA GAMLA VÄGEN VÄSTRA FRÖLUNDA BRAX, LILL-MARI BARBRO DESIDERIA ENKÖPINGS-NÄS RÄVSLÖSA ENKÖPING BREDBERG, YLVA INGRID SUSANNE LINDÖTORP, LINDÖ STALLARHOLMEN BREDLER, JOHN-ORVAR VINCENT HILLERSJÖ GÅRD SVARTSJÖ BREDLER, SVEN-ERIK VINCENT BREDLÖT SVARTSJÖ BREDSAND 1:10 KB FAGERUDD ENKÖPING BRF ALUDDEN ALUDDSPARKEN 7 A STOCKHOLM BRF BÄLLSTA STRAND 1 ÅG 26 BV SUNDBYBERG BRF BÄLLSTA STRAND 2 ÅG 24, NB SUNDBYBERG BRF BÄLLSTAVIK KARLSBODAVÄGEN BROMMA BRF DYNINGEN SICKLA KANALG STOCKHOLM BRF EKBACKEN EKBACK 1/SVENNEWALL/ BROMMA BRF ESSINGE UDDE 1 PRIMUSG STOCKHOLM BRF HAMNINLOPPET VÄSTRA FINNBODAVÄGEN 11 B NACKA BRF HÄRNÖÄNGEN NÄRA HEM AB LÄRJUNGEVÄGEN HANINGE BRF HÖGHOLMEN HANS ELEFALK STORA KVINNS VÄG ÄLVSJÖ

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET 1 (2) 2012-09-04 Dnr: 12-02627 Styrning och Planering Sjöfartsverket 601 78 Norrköping VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET Fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Västerås

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

26. Samråd 2008 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida

26. Samråd 2008 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 26. Samråd 2008 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 2008-12-19 ENLIGT SÄNDLISTA FASTIGHETSÄGARE M. FL.

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

16. Samråd 2011 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser

16. Samråd 2011 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser 16. Samråd 2011 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser 2011-05-02 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER M FL. VÄLKOMMEN PÅ SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Wiktor Hoffmar f Gävle (X)

Wiktor Hoffmar f Gävle (X) 1:1 Utskrivet med Holger8 2016-02-04 Karl Mikael f. 1964-04-12 (Familj 14) = Barn utan känd moder Karl Tomas Hoffmar f. 1965-05-02 (Familj 15) = Barn utan känd moder Ingrid Margareta f. 1968-07-21 (Familj

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning

Bilaga C. BILAGA C - Markavvattning Leveäniemi dagbrott - Fastighetsförteckning Ledningsdragning FASTIGHETSBETECKNING ÄGARE SVAPPAVAARA 5:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 9:13 Luossavaara-Kiirunavaara AB SVAPPAVAARA 14:3 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA 27:1 Statens Fastighetsverk SVAPPAVAARA

Läs mer

Jägarduvan 2014 Strängnäs Jaktskytteklubb

Jägarduvan 2014 Strängnäs Jaktskytteklubb Jägarduvan 2014 Strängnäs Jaktskytteklubb 2014-04-18 KLASS: DAM 1 Susanne Tärnlund Nacka 16 2 Alexandra Boberg Uppsala 11 3 Malin Karlsson Strängnäs 9 4 Pirjo Viinikainen Nykvarn 6 5 Linda Larsson Torri

Läs mer

Gäddede fastighetsadresser sekundär zon

Gäddede fastighetsadresser sekundär zon Fastighet Namn GatuAdress PostAdr FROSTVIKENS-SANDNÄSET 1:5 HAGLUND, LEIF ERIK LENNART VOLONTÄRVÄGEN 2 83433 BRUNFLO FROSTVIKENS-SANDNÄSET 1:5 HAGLUND, PIA MADELENE VOLONTÄRVÄGEN 2 83433 BRUNFLO JORM 1:294

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 DHL Freight STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 Postnummer Postort 10012 STOCKHOLM 10026 STOCKHOLM 10028

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY

Fastigheter Ägare Andel, ägande Anmärkning. Litsbyvägen TÄBY Annica Granlund Litsbyvägen TÄBY Sida 1 Fastigheter och ägare 2016-03-15 Ärendenummer O16792 Handläggare Helena Holst Ärende Delägarförteckning - Täby Ollonborren ga:1 Kommun: Täby Län: Stockholm KOMMUN: TÄBY Ollonborren 1 Ollonborren

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Familjen Erik Axelsson 2 Edit Key Erik Barbro Axelsson Barbro Erik Edit Axelsson Skrädeberg 3 Barbro o Key Axelsson Skrädeberg 4 1 2 3 4 5 6 1. Key Axelsson

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Ättlingar Arfs Nils Olsson

Ättlingar Arfs Nils Olsson Ättlingar Arfs Nils Olsson Arfs Nils Olsson. Född 1855-09-20 Malung. Död omkring 1925. Familj med Döllas Brita Jonsdotter (Född 1859-02-22 Malung. Död 1911-04-21.) Vigsel 1879-12-25. 1 Olof Albert Nilsson.

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK SM i konståkning - par År Ort Guld Silver Brons * = ej svenska mästare 1912 Göteborg Elna Montgomery / Per Thorén Valborg Lindahl / Nils Rosenius Helfrid Palm / Agard Palm 1913 Stockholm Elly Svensson

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Yxerns fvo, delägareförteckning Baserat på förteckning från fiskevårdsplanen och av styrelsen kända senare förändringar

Yxerns fvo, delägareförteckning Baserat på förteckning från fiskevårdsplanen och av styrelsen kända senare förändringar Yxerns fvo, delägareförteckning Baserat på förteckning från fiskevårdsplanen och av styrelsen kända senare förändringar Summa 103 fastigheter med 148 ägare. Fastighet Ägare Adress Postadress Tel.nr Nr

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2 Datum 2009-07-08 Spelform Foursome, Slagtävling Bana KGA Tävlingsbana Nr Lag Status Klass Förnamn 1 L Knutson/C Knutson Efternamn Klubb Önskemål HCP Lars Knutson Ljunghusens GK 4,4 Cajsa Knutson Ljunghusens

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Hemträsket Runt 2016 OFFICIELLA RESULTAT

Hemträsket Runt 2016 OFFICIELLA RESULTAT 2016-07-09 Hemträsket Runt 2016 Löpning/gång herr Löpning 8 km 1 196 AXELSSON Erik 31:14 0 2 291 MAGNUSSON Robin 31:58 44 3 254 HOLMSTRÖM Jens 34:50 3:36 4 181 BRÄNNSTRÖM Jonatan 35:31 4:17 5 126 BERGLUND

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Gerd Holmström 9 Köpings GK 6+ Röd 9 Inger Englund Avesta GK 5,0 Röd 7 Aina Blom

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING 6 oktober, starttid kl.10.00 Fritzon Astor SPF Tjörn H1 Runevik Kenneth SPF Vartofta H1 Svensson Gunnar SPF Vartofta H3 Ruben Dovrén H2 Jouko Lehtiranta SPF Elin H1 35 st deltagare 6 oktober, starttid

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning L A N T M Ä T E R I E T Fastighetsförteckning Ärendenummer K11481 Handläggare Ingrid Bergstrand Sida 1 Ärende Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för Saxemara 1:146 m fl Kommun: Ronneby Län: Blekinge

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen ALM GÖTE Arb.tel. Född 1934-01-13 MYNTGATAN 1 L Mob.tel. 070-6204379 Invigd 2002-11-27 93148 SKELLEFTEÅ Bost.tel. 0910-13508 E-post gote.alm@myntet.ac ANDERSSON ERIC Arb.tel. Född 1928-12-03 STRANDGATAN

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer