32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd"

Transkript

1 32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlistor Samrådsplan Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida

2

3 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER M FL. PROJEKT SLUSSEN INBJUDAN TILL SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET Ökad avtappningskapacitet och vattenbyggnadsarbeten vid Slussen samt förändrad reglering av Mälaren Exploateringskontoret i Stockholm Stad bjuder in till ett första samråd om vattenverksamhet i Projekt Slussen. Exploateringskontoret planerar också att kalla till ett andra samrådstillfälle första kvartalet Detta samrådsunderlag skickas bland annat ut till statliga myndigheter och verk, kommuner längs Mälaren, vattenanläggningsägare, större organisationer m.fl. Syftet med samrådet Syftet med detta samråd är att: Informera om vad det planerade arbetet kan få för effekter Få del av Era kunskaper om området Inhämta Era synpunkter på det planerade arbetet. Samrådet sker enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. När, var, hur? Det finns möjlighet att delta i samrådsmöten på följande tider och platser. Det finns också möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter på annat sätt (se nedan). Ort Datum/tid Lokal Vilka Stockholm 6/11, kl Tekniska nämndhuset, Vattenanläggningsägare Utsikten Västerås 13/11, kl Länsstyrelsen, Färnebofjärden Länsstyrelsen samt kommuner i länet Nyköping 15/11, kl Länsstyrelsen, Gröna Salongen Länsstyrelsen samt kommuner i länet Uppsala 20/11, kl Länsstyrelsen, Sessionssalen Länsstyrelsen samt kommuner i länet Stockholm 22/11, kl Länsstyrelsen, Sessionssalen Länsstyrelsen samt kommuner i länet Stockholm 29/11, kl Tekniska nämndhuset, Sessionssal A och B Statliga myndigheter och verk m.fl. Samrådsmöten med allmänhet, fastighetsägare längs Mälarens och Saltsjöns stränder, naturoch intresseorganisationer, båtklubbar m.fl. äger rum i vecka 45 till 48. Dessa samrådsmöten utannonseras i dagstidningar i regionen. Var god vänd! 1 (2)

4 Synpunkter och frågor Frågor: Skriftliga samrådssynpunkter: Projekt Slussens miljösamordnare Monica Granberg Structor Miljöbyrån Stockholm AB Industrigatan 2A Stockholm E-post: Exploateringskontoret, Stockholm stad Dnr E Box STOCKHOLM Epost: Frågor är välkomna på samrådsmöte eller till projektet miljösamordnare. Synpunkter kan lämnas vid samrådsmöte eller skriftligen senast den 14 december 2007 till adressen ovan. Det pågår fler samråd i projekt Slussen Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbete för Slussen och upprättat ett program som anger utgångspunkter och mål för planeringen. Det pågår ett programsamråd enligt 5 kap 20 PBL (Plan- och bygglagen) för ny detaljplan för Slussenområdet. Samrådet pågår till och med 31 oktober 2007, se Väl mött! För Exploateringskontoret, Stockholm stad Mårten Frumerie Projektledare Bifogat: 1) Projekt Slussen, underlag för samråd om vattenverksamhet (71 sidor samt bilagor) 2) Sändlista Vill ni veta mer? Allmänna frågor om projektet: Allmänna frågor om projektet: Projektchef Mårten Frumerie, Exploateringskontoret, Stockholm stad. E-post: Tel (vxl) Programsamråd, ny detaljplan för Slussen Frågor om programsamrådet enligt PBL: Ulla-Britt Wickström, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad. E-post: Tel (vxl) Ni kan även hitta information om projektet på 2 (2)

5 Part Avdelning/enhet Kontaktperson Adress Postnr Postort Länsstyrelser och kommuner Länsstyrelsen i Stockholm Box STOCKHOLM Länsstyrelsen i Uppsala Hamnesplanaden UPPSALA Länsstyrelsen i Södermanlands län Stora Torget NYKÖPING Länsstyrelsen i Västmanland Västra Ringvägen VÄSTERÅS Botkyrka kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Munkhättevägen TUMBA Ekerö kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Box EKERÖ Enköpings kommun Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kungsgatan ENKÖPING Eskilstuna kommun Miljö- och räddningsnämnden ESKILSTUNA Hallstahammar kommun Miljönämnden Box HALLSTAHAMMAR Huddinge kommun Miljönämnden HUDDINGE Håbo kommun Miljö- och tekniknämnden Centrumleden BÅLSTA Järfälla kommun Miljö- och bygglovsnämnden JÄRFÄLLA Knivsta kommun Bygg- och miljönämnden KNIVSTA Kungsörs kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden KUNGSÖR Köping kommun Miljönämnden KÖPING Lidingö kommun Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Stockholmsvägen LIDINGÖ Nacka kommun Miljö- och stadsbyggnadsnämnden NACKA Nykvarns kommun Bygg- och miljönämnden NYKVARN Salems kommun Bygg- och miljönämnden Säby Torg RÖNNINGE Sigtuna kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Södergatan MÄRSTA Solna stad Miljö- och hälsoskyddsnämnden Solna stad SOLNA Stockholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Box STOCKHOLM Strängnäs kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden STRÄNGNÄS Sundbybergs kommun Stadsbyggnads- och miljönämnden Kavallerivägen SUNDBYBERG Södertälje kommun Miljönämnden SÖDERTÄLJE Upplands Väsby kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden UPPLANDS VÄSBY Upplands-Bro kommun Bygg- och miljönämnden KUNGSÄNGEN Uppsala kommun Miljönämnden UPPSALA Värmdö Kommun Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden Skogsbovägen GUSTAVSBERG Västerås Stad Miljö- och hälsoskyddsnämnden Carl Henningsgata VÄSTERÅS Enköpings kommun Räddningstjänsten Kungsgatan ENKÖPING Eskilstuna kommun Räddningstjänsten ESKILSTUNA Hallstahammar kommun Räddningstjänsten Box HALLSTAHAMMAR

6 Part Avdelning/enhet Kontaktperson Adress Postnr Postort Huddinge kommun Räddningstjänsten HUDDINGE Håbo kommun Räddningstjänsten Centrumleden BÅLSTA Brandkåren Attunda Fredrik Ryber Pommernvägen SOLLENTUNA Knivsta kommun Räddningstjänsten KNIVSTA Kungsörs kommun Räddningstjänsten KUNGSÖR Köping kommun Räddningstjänsten KÖPING Lidingö kommun Räddningstjänsten Stockholmsvägen LIDINGÖ Nacka kommun Räddningstjänsten NACKA Salem kommun Räddningstjänsten Säby Torg RÖNNINGE Sigtuna-Arlanda Räddningstjänst Kolsta MÄRSTA Sigtuna kommun Räddningstjänsten Södergatan MÄRSTA Solna stad Räddningstjänsten Solna stad SOLNA Stockholms kommun Räddningstjänsten Box STOCKHOLM Strängnäs kommun Räddningstjänsten STRÄNGNÄS Sundbybergs kommun Räddningstjänsten Kavallerivägen SUNDBYBERG Uppsala kommun Räddningstjänsten UPPSALA Värmdö Kommun Räddningstjänsten Skogsbovägen GUSTAVSBERG Västerås Stad Räddningstjänsten Carl Henningsgata VÄSTERÅS Södertörns brandförsvarsförbund Mogårdsvägen HANINGE Botkyrka kommun Munkhättevägen TUMBA Ekerö kommun Box EKERÖ Enköping kommun Kommunstyrelsekontoret Kungsgatan ENKÖPING Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Hallstahammar kommun Box HALLSTAHAMMAR Huddinge kommun HUDDINGE Håbo kommun Centrumleden BÅLSTA Järfälla kommun JÄRFÄLLA Knivsta kommun KNIVSTA Kungsörs kommun KUNGSÖR Köping kommun KÖPING Lidingö kommun Stockholmsvägen LIDINGÖ Nacka kommun NACKA Nykvarns kommun NYKVARN Salem kommun Säby Torg RÖNNINGE

7 Part Avdelning/enhet Kontaktperson Adress Postnr Postort Sigtuna kommun Södergatan MÄRSTA Solna stad SOLNA Strängnäs kommun STRÄNGNÄS Sundbybergs kommun Kavallerivägen SUNDBYBERG Södertälje kommun SÖDERTÄLJE Upplands-Bro kommun KUNGSÄNGEN Upplands-Väsby kommun UPPLANDS VÄSBY Uppsala kommun Kommunledningskontoret UPPSALA Värmdö Kommun Skogsbovägen GUSTAVSBERG Västerås Stad Carl Henningsgata VÄSTERÅS Statliga myndigheter, verk m.fl. Stockholms Läns Landsting Box STOCKHOLM Landstinget Västmanland Hållgatan VÄSTERÅS Landstinget Sörmland Repslagaregatan NYKÖPING Landstinget i Uppsala Län Box UPPSALA Vattenmyndigheten för Norra Östersjön, Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen VÄSTERÅS Vattenmyndighetens beredskapssekretariat, Länsstyrelsen i Stockholms län Box STOCKHOLM Banverket BORLÄNGE Fiskeriverket Box GÖTEBORG Försvarsmakten STOCKHOLM Jordbruksverket Vallgatan JÖNKÖPING Krisberedskapsmyndigheten, KBM Box STOCKHOLM Naturvårdsverket Valhallavägen STOCKHOLM Riksantikvarieämbetet Box STOCKHOLM RTK, Region- och trafikplanekontoret Box STOCKHOLM Räddningsverket KARLSTAD Sjöfartsverket NORRKÖPING Skogsstyrelsen JÖNKÖPING SMHI Folkborgsvägen NORRKÖPING Vägverket BORLÄNGE Klimat- och sårbarhetsutredningen Tegelbacken STOCKHOLM LRF STOCKHOLM LRF Mälardalen Mats Jos Box ENKÖPING

8 Part Avdelning/enhet Kontaktperson Adress Postnr Postort SGI, Sveriges Geotekniska Institut Olaus Magnus väg LINKÖPING SGU, Sveriges Geologiska Undersökning Box UPPSALA Statens Maritima Museer Sjöhistoriska museet Djurgårdsbrunnsvägen STOCKHOLM Statens Maritima Museer Wasa museet Galärvarvsvägen STOCKHOLM Stockholms Stadsmuseum Box STOCKHOLM Vattenanläggningsägare Comcarta AB STOCKHOLM EON Elnät Sverige AB MALMÖ Ekerö Energi AB Box EKERÖ Fortum Distribution STOCKHOLM Fortum värme samägt med Stockholms stad STOCKHOLM Kungl. Djurgårdens Förvaltning St. Skuggans v STOCKHOLM Mälarenergi Elnät AB Box KÖPING Norrenergi AB Box SOLNA Statens Fastighetsverk Box STOCKHOLM Stockholm Stad Trafikkontoret Box STOCKHOLM Stokab AB Box STOCKHOLM Svenska Kraftnät Box VÄLLINGBY TeliaSonera Sturegatan STOCKHOLM Vattenfall eldistribution AB STOCKHOLM Håbo kommun VA-verket Centrumleden BÅLSTA Käppalaförbundet Box LIDINGÖ Norrvatten AB Box SOLNA Stockholm Vatten AB Torsgatan STOCKHOLM Strängnäs Vatten Nygatan STRÄNGNÄS Telge Nät AB Box SÖDERTÄLJE Uppsala kommun Vatten- och avloppskontoret Sven Ahlgren UPPSALA Stockholms Hamn AB Frihamnen Magasin STOCKHOLM SL Stockholms lokaltrafik STOCKHOLM

9 ENLIGT SÄNDLISTA FASTIGHETSÄGARE M FL PROJEKT SLUSSEN INBJUDAN TILL SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET - Större avtappning av Mälaren genom Söderström - Ombyggnad av Slussen (nya kanaler, kajer och vattenanläggningar) - Förändrad reglering av Mälaren Exploateringskontoret i Stockholm Stad bjuder in till ett första samråd om vattenverksamhet i Projekt Slussen. Exploateringskontoret planerar också att kalla till ett andra samrådstillfälle första kvartalet Denna inbjudan skickas ut till fastighetsägare längs Mälaren och Saltsjöns stränder ut till Blockhusudden, båtklubbar m.fl. Vi uppmanar härmed alla fastighetsägare att informera hyresgäster och rättighetsinnehavare på Era fastigheter om samrådet och den planerade verksamheten. Syftet med samrådet Syftet med detta samråd är att: Informera om vad det planerade arbetet kan få för effekter Få del av dina kunskaper om området Inhämta dina synpunkter på det planerade arbetet. Samrådet sker enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Med inbjudan får du en sammanfattning av ett samrådsunderlag som ger dig en bakgrund om projektet och vad samrådet handlar om. När, var, hur? Det finns möjlighet att delta i öppna samrådsmöten kvällstid på följande platser. Det finns också möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter på annat sätt (se nedan). Ort Datum/tid Lokal Adress Södertälje 6/11, kl Rosenborgskolans matsal Erik Dahlbergs väg 9 Eskilstuna 8/11, kl Mälardalens Högskola, lokal Drottninggatan 12 A407. Västerås 13/11, kl Wenströmska gymnasiets aula Vedbovägen 1 Bålsta 15/11, kl Bildningscentrum Jan Bålsta centrum Fridegård, Teatern Uppsala 20/11, kl Katedralskolans aula Skolgatan 2 Ekerö 22/11, kl Biblioteket Ekerö, Erskinesalen Mälarötorg 7B Stockholm 26/11, kl Södra Latins aula Skaraborgsgatan 14 Mötena annonseras ut i dagstidningar i regionen. Projektet kommer att föra anteckningar vid mötena. Var god vänd! 1 (2)

10 Synpunkter och frågor Frågor: Skriftliga samrådssynpunkter: Projekt Slussens miljösamordnare Monica Granberg Structor Miljöbyrån Stockholm AB Industrigatan 2A Stockholm E-post: Exploateringskontoret, Stockholm stad Dnr E Box STOCKHOLM Epost: Frågor är välkomna på samrådsmöte eller till projektets miljösamordnare. Synpunkter kan lämnas vid samrådsmöte eller skriftligen senast den 14 december 2007 till adressen ovan. Det pågår fler samråd i projekt Slussen Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbete för Slussen och upprättat ett program som anger utgångspunkter och mål för planeringen. Det pågår ett programsamråd enligt 5 kap 20 PBL (Plan- och bygglagen) för ny detaljplan för Slussenområdet. Samrådet pågår till och med den 31 oktober För information och synpunkter se eller se kontaktuppgifter nedan (Vill ni veta mer?) Väl mött! För Exploateringskontoret, Stockholm stad Mårten Frumerie Projektledare Bifogat: 1) Projekt Slussen underlag för samråd om vattenverksamhet (12 sidor) Vill ni veta mer? Allmänna frågor om projektet: Allmänna frågor om projektet: Projektchef Mårten Frumerie, Exploateringskontoret, Stockholm stad. E-post: Tel (vxl) Programsamråd, ny detaljplan för Slussen Frågor om programsamrådet enligt PBL: Ulla-Britt Wickström, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad. E-post: Tel (vxl) Ni kan även hitta information om projektet på 2 (2)

11 AADDE, LARS THOMAS PONTONJÄRGATAN 16 3 TR STOCKHOLM AADDE, LEIF KRISTER BECKOMBERGAVÄGEN BROMMA AADDE, MATS OLOF JOHAN BJÖRKVÄGEN UMEÅ AB BIKUPAN TEGNÉRG STOCKHOLM SVEASKOG AB BOX KALIX AB BOTKYRKABYGGEN BOX TUMBA LYSHOLM, BRITTA MARIA HAMPTJÄRNSVÄGEN SVENSBYN AB CARL SÖDERBERG BOCKHOLMSSÄTTRA GÅRD SÖDERTÄLJE AB FORTUM VÄRME SAMÄGT MED STOCKHOLM ATT: HELENA MATTSSON STOCKHOLM AB FREDRIKSSON PRESENNINGSFABRIK GARVARGRÄND STALLARHOLMEN AB MÄLAR-OCH SALTSJÖTOMTER BLEKINGEG STOCKHOLM AB NYKVARNS LACKERING NEDRE BRUKET NYKVARN AB SOLVALLA TRAVBANA BOX BROMMA VIRGIN, CAROLA SIGRID STORGATAN 51 B ÖRNSKÖLDSVIK AB SYLEN BOX UPPLANDS VÄSBY AB VERNER ANDERSSON SÖRSTAFORS BRUK KOLBÄCK ABRAHAMIAN, ARA SKRIDSKOVÄGEN 12 2 TR HÄGERSTEN ABRAHAMSEN, KALEVI VALDEMAR KARLAVÄGEN 90 2 TR STOCKHOLM ABRAHAMSEN, MONIKA CHRISTINA KARLAVÄGEN 90 2 TR STOCKHOLM ABRAHAMSSON, INGER AULI MARIA HASSELBACKEN FÄRENTUNA ABRAHAMSSON, LARS OLOF HASSELBACKEN FÄRENTUNA ABRAHAMSSON, NILS TORSTEN TORSGATAN UPPSALA ABRAHAMSSON, SONJA BIRGITTA TORSGATAN UPPSALA ACKELMAN STÄLLBERG, ANN-BRITT KORNKNARRSVÄGEN ENKÖPING ACKELMAN, KARL ROINY GERALD KORNKNARRSVÄGEN ENKÖPING ACKERMAND ERNESTAM, ANNA MARIA PETTERSBERGSVÄGEN HÄGERSTEN ADAMSSON, ETHEL AGNETA GERTRUD TÄRNA PRÄSTGÅRD SALA ADAMSSON, INGEBORG BIRGITTA KVICKSUNDSSTIGEN KVICKSUND AF EDHOLM, ERIK GÖSTA FRITIOFSVÄGEN DJURSHOLM AF UGGLAS ÅBERG, CAROLINE E C BRÖTVÄGEN BROMMA AF UGGLAS, CARL ERIK MAGNUS HÖGNÄSVÄGEN KUNGSÄNGEN AF UGGLAS, CARL GUSTAF AXEL TULEVÄGEN DJURSHOLM AF UGGLAS, CARL GUSTAF LUDVIG ASPÖ SÄBY HERRGÅRD STRÄNGNÄS AF UGGLAS, CLAS GUSTAF CARL FRÖLUNDA GÅRD KUNGSÄNGEN AF UGGLAS, GUSTAV HENNING SAMUEL LENNARTSNÄS KUNGSÄNGEN AF UGGLAS, MÄRTA MARGARETA NARVAVÄGEN 21, III STOCKHOLM AFANASJEFF, MAJ INGER LOUISE BÅTSMANSKROKEN HÄGERSTEN AGEBY, RAYMOND IVAR GARTNERSTIGEN HÄSSELBY AHLBERG, BJÖRN THOMAS SVINNEGARN STRAND ENKÖPING AHLBERG, GUNHILD OLIVIA SVINNEGARN STRAND ENKÖPING STÅLQUIST, JAN GUNNAR NYDALSVÄGEN GÄVLE BOX GÄVLE AHLBERG, SOLVEIG ELISABET ALMVÄGEN 2 HÄSTNÄS MARIEFRED AHLBERG, TORGNY OLOV EDVARD DALKARLSGRÄND BROMMA ARNÖ, NILS GUSTAF MAJORSGATAN 24 D GÄVLE AHLBERG, ULF JOHAN KASIMIR KUNGSÅRA RÅBY VÄSTERÅS AHLÉN PETTERSSON, KERSTIN AGNETA B NYCKELBY GÅRD, PL EKERÖ WIDÉN, LILLY VIKTORIA MÄRGATAN RÄTTVIK AHLÉN, CARL JOHAN RUDOLF NYCKELBY GÅRD, PL EKERÖ WIDÉN, SVEN FOLKE MÄRGATAN RÄTTVIK AHLIN JONSSON, LISELOTTE INGA HÖGHAMMARVÄGEN KVICKSUND AHLIN, KERSTIN BIRGITTA SKOGSMYRAGATAN ENKÖPING AHLMARK, TOR VALDEMAR MÄRINGE GÅRD STRÄNGNÄS AHLNÄS, SYLVI MARIANNE DÖBELNSGATAN STOCKHOLM AHLSTRÖM, BARBRO LUCIA SANDAVÄGEN STRÄNGNÄS AHOSMÄKI, MARJATTA BJÖRSUND HEDBACKEN ESKILSTUNA AHOSMÄKI, SAKARI JOHANNES BJÖRSUND HEDBACKEN ESKILSTUNA AHRÉN, LARS TAGE BADHUSGATAN 14, I SÖDERTÄLJE AIRÉN, MIMMI MARIE ALICE SKEBOKVARNSVÄGEN BANDHAGEN AIRÉN, REIJO TAPIO SVEAVÄGEN STOCKHOLM AKTIEBOLAGET TELGEBOSTÄDER BOX SÖDERTÄLJE ALBERTSEN, KAJ BÄCKVÄGEN SOLLENTUNA ALBEXON, EVA BIRGITTA LINDSKÄRSVÄGEN VÄSTERÅS ALDERBÄCK, KERSTIN BIRGITTA C VÄSTERLED BROMMA ALDERBÄCK, MARKUS OVE VÄSTERLED BROMMA ALEMDAR, JAMAL SHAKIR SÖDERMANNAGATAN 16 2 TR STOCKHOLM

12 ALEXANDERSSON, ANN-CHARLOTTE SLOTTSSTIGEN 1 LÄG VÄSTERÅS ALF DOLL, SOFIA KRISTINA NYCKELÖVÄGEN VÄSTERÅS ALFREDSSON, CHRISTINA BIRGITTA VINBERGA 1370 B ENHÖRNA ALFREDSSON, KARIN BIRGITTA MÖRBYVÄGEN SKÅ ALGESJÖ, ELISABET ANNA-CHRISTINA STÖTTINGSGRÄND 1 NB HÄGERSTEN ALHOLMENS EK TOMTÄGAREFÖR HILDING IGELKOTTSVÄGEN BROMMA ALIN, KARL ARNE EKUDDSVÄGEN 36 B, LÄGN EKERÖ ALIN, SYLVIA GUNILLA EKUDDSVÄGEN 36 B EKERÖ ALINDER, LENA ADÉLE BROMMA GÅRD SVARTSJÖ ALINDER, STEFAN GUSTAV BROMMA GÅRD SVARTSJÖ ALLVÄDERSHAMNEN VÄSTERÅS I STAD, KOMMANDIT STADSLEDNINGSKONTORET VÄSTERÅS ALM PFRUNDER, ANNIKA BIRGITTA HÖGBYSKÄR FÄRENTUNA ALMGREN, BOEL ANNA HAVSJÖ BODAFORS ALMGREN, INGRID ELISABET BLOCKVÄGEN SOLLENTUNA ALMGREN, SVEA ROSE-MARIE ESPLANADEN 15, IV SUNDBYBERG ALMGREN, TORSTEN EDVARD REINHOLD CERVINS VÄG 9 1TR SPÅNGA ALMQVIST, EVA AGNETA SKOLVÄGEN ÖRSUNDSBRO ALMQVIST, MARTIN IVAR MUNSÖ, NORRBY GÅRD MUNSÖ ALMSTRÖM, ANN PIA STRANDVIKS GÅRD VÄSE ALMSTRÖM, PETER GUNNAR EKBODA BRO ALMSTRÖM, SVANTE AXEL RÖNNBODAVÄGEN BRO ALMÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖR BOX VÄSTERÅS ALRUTZ, HANS MIKAEL OTTO HENRIK PALMES ALLÉ 13 B DJURSHOLM ALSTERLIND, ANNE-MARIE GUNILLA FAGERVIKSVÄGEN BROMMA ALSTERLIND, CHRISTINA MARCELA CHARLOTTENBURGSVÄGEN 28 3 TR SOLNA ALSTERLIND, TORSTEN GUNNAR PEDER FAGERVIKSVÄGEN BROMMA ALTBERGER GENBERG, CHRISTINA V RINGVÄGEN 19 A EKERÖ ALTENFORS, SVEN RAGNAR GRENVÄGEN EKERÖ ALVEFUR, BRITT INGER CHRISTINE EKNÄS STALLARHOLMEN ALVEFUR, CARL ROGER EKNÄS STALLARHOLMEN ALVENIUS, BENGT ANDERS MUNINGATAN ESKILSTUNA ALVENIUS, ERIK ANDERS RUBEN TUMBO-ÖSTERBY ASKHOLMEN KVICKSUND ALVENIUS, JOHN GUSTAF KUNGSLADUGÅRDSGATAN ESKILSTUNA ALVERBÄCK, MY MARIA CHARLOTTA BRYGGA EKERÖ ALVERBÄCK, SVEN HÅKAN BRYGGA EKERÖ ALVERBÄCKS FASTIGHETS AB BRYGGA GÅRD EKERÖ ALVESTAM WAHLUND, ANN CHARLOTTE M TOPELIUSVÄGEN BROMMA ALVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING ANDORFF VINSTAVÄGEN VÄLLINGBY ALVIN, LARS CHRISTER ASPÖ BJÖRNDALEN STRÄNGNÄS AMB, ANNELI SUSANNE MARIE LUGNHAMNSVÄGEN BÅLSTA AMB, BJÖRN OLOF LUGNHAMNSVÄGEN BÅLSTA AMBJÖRNSSON, ÅKE SVEN GUSTAF TOFFELBACKEN 25 2 TR HÄGERSTEN AMYMONE AB LINSLAGARGR VÄSTERÅS ANDBERGER DE LAVAL, LENA EBBA AGNES HÖGOMSVÄGEN TÄBY ANDBERGER, KLAS OLOF TEGELBRUKSVÄGEN VÄSTERÅS ANDÉN BLANCK, CECILIA HELENA JOHAN SKYTTES VÄG ÄLVSJÖ ANDÉN, CURT SVANTE HEDLUNDSGATAN 4 A ESKILSTUNA ANDÉN, GERDA INGEBORG HELENA SEGERVÄGEN 206 B ÄLVSJÖ ANDÉN, JOHN SÖREN SEGERVÄGEN 206 B ÄLVSJÖ ANDERBERG, CARL GUNNAR LUNDGREN JACOB C FRÖVIGATAN BANDHAGEN ANDERBERG, GUNILLA BIRGITTA OSKARSPARKEN 8, III ÖREBRO ANDERBERG, MARIA LUNDGREN CHRISTINA ALEXANDRA FRÖVIGATAN BANDHAGEN ANDERBERG, PETER DANIEL LEVINS GRÄND TORSHÄLLA ANDERBERG, SVEN GUNNAR ALFRED BRÅVALLAVÄGEN TORSHÄLLA ANDERBERG, SVEN GUNNAR MARCUS GAMLA VÄGEN TORSHÄLLA ANDERS BODIN FASTIGHETER AB BOX BROMMA ANDERS, MARGIT AGNETA SORBY VÄSTERÅS ANDERSEN, INGER KARINA DALSTIGEN SKÅ ANDERSIN, KENT OLOF SNÄCKVÄGEN 9 A HUDDINGE ANDERSSON HAUGSBAK, SUSANNE ELISABET SKOGSRISKAGATAN ENKÖPING ANDERSSON, ALF GÖTE PRIMUSGATAN 57 6 TR STOCKHOLM ANDERSSON, ANDERS ELVING KLASTORPSVÄGEN ESKILSTUNA ANDERSSON, ANDERS LENNART BOREVÄGEN SOLLENTUNA ANDERSSON, ANN ELISABET SJÖVÄGEN KUNGSÖR ANDERSSON, ANN-BRITT JULIANA K BERGSGATAN KÖPING

13 ANDERSSON, ANN-KATRIN FÖRDELNINGSGATAN ESKILSTUNA ANDERSSON, AXEL GÖSTA VÄSBYHOLMSVÄGEN 37 D TORSHÄLLA ANDERSSON, BENGT LENNART KULLERSTASANDSVÄGEN ESKILSTUNA ANDERSSON, BENGT OLOV ANDERS KÄRRBO NYBY VÄSTERÅS ANDERSSON, BENN YNGVE GULLÄNGEN NYTORP TORSHÄLLA ANDERSSON, BENTO GÖTE EDSALA GÅRD MARIEFRED ANDERSSON, BJÖRN SAMUEL ALBERT ÖBERGS VÄG TORSHÄLLA ANDERSSON, BO ISAK EMANUEL VALLBYLUND BRO ANDERSSON, BO MICHAEL SALVÄGEN ESKILSTUNA ANDERSSON, BRITT MARGARETA EDSBERGSGATAN TORSHÄLLA ANDERSSON, BRITT-LOUISE MARGARETA VÄSBYHOLMSVÄGEN 37 D TORSHÄLLA ANDERSSON, BROR TURE ÖVERBY KUNGSÖR ANDERSSON, BÖRJE HENRY DINGERGATAN 6 A ESKILSTUNA ANDERSSON, CARL GUSTAV PETERSBERG BRED GAMMALBO ENKÖPING ANDERSSON, CARL STIG LAGGARUDDSVÄGEN BRO ANDERSSON, DAN JOHAN FLEMINGGATAN STOCKHOLM ANDERSSON, DAVID GÖSTA INGEMAR FÖRDELNINGSGATAN ESKILSTUNA ANDERSSON, EDNA LYDIA BERGENGATAN 7, NB KISTA ANDERSSON, EDRIS CHRISTINA KUNGSHOLMS STRAND STOCKHOLM ANDERSSON, EVA AGNETA ASKRIKEGATAN 11 2 TR STOCKHOLM ANDERSSON, EVA BIRGITTA SJÖÄNGSVÄGEN ENKÖPING ANDERSSON, EVA CHRISTINE LÅNGVRETSVÄGEN SPÅNGA ANDERSSON, EVA-BRITT CANADASTIGEN LIDINGÖ ANDERSSON, GERDA GUNBORG TEGELÄNGSVÄGEN SÖDERTÄLJE ANDERSSON, GUDRUN ELISABET PACKHUSGATAN VÄSTERÅS ANDERSSON, GUNHILD MARGARETA GRIBBYLUNDSVÄGEN 81, 2 TR TÄBY ANDERSSON, GUNILLA BÅGLJUSVÄGEN STOCKHOLM ANDERSSON, GÖRAN OLOF HUGO NISSARS VÄG SPÅNGA ANDERSSON, GÖSTA INGEMAR ÖN VECKHOLM AMNÖ ENKÖPING ANDERSSON, GÖTE EINAR LENNART VIBY GÅRD ARBOGA ANDERSSON, GÖTE EVALD MORA VARNÄS UDDE ESKILSTUNA ANDERSSON, HANS ALLAN ORMBERGSVÄGEN STOCKHOLM ANDERSSON, HANS GUSTAF TEGELÄNGSVÄGEN SÖDERTÄLJE ANDERSSON, HANS LENNART BÅGLJUSVÄGEN STOCKHOLM ANDERSSON, INGA BIRGITTA ESBJERGSGATAN ESKILSTUNA ANDERSSON, INGA-BRITTA HÄGGESTA HÄGGSTA GÅRD KÖPING ANDERSSON, INGRID BIRGITTA KÖPMANGATAN 30 B ESKILSTUNA ANDERSSON, INGRID GUNILLA VILLA NORRBACKA SKÄLUDDSVÄGEN EKERÖ ANDERSSON, INGRID HELENA SOLBACKEN KVICKSUND ANDERSSON, INGRID SUSANNE HELEN SJÖSTUGUGRÄND 3 B STOCKHOLM ANDERSSON, IRENE BIRGIT ELISABET ORMBERGSVÄGEN STOCKHOLM ANDERSSON, JAN ERIK EDVIN MÖRBYVÄGEN SKÅ ANDERSSON, JAN ERIK ROBERT HÄGGVÄGEN JÄRFÄLLA ANDERSSON, JAN HOLGER FISKGJUSEVÄGEN UPPSALA ANDERSSON, JOHAN AGNE BJÖRSUND LUGNET STRÄNGNÄS ANDERSSON, KARL GUNNAR SMEDSTORP MALMKÖPING ANDERSSON, KARL INGEMAR SÖRFENNSTA KUNGSÖR ANDERSSON, KARL ROINE VILHELM EKBACKENS GÅRD STALLARHOLMEN ANDERSSON, KARL ÖRJAN HÄGGESTA HÄGGSTA GÅRD KÖPING ANDERSSON, KENT INGVAR ÖTORP KÖPING ANDERSSON, KENT OLOF KÄRRBO NYBY VÄSTERÅS ANDERSSON, KLAS GUNNAR AGNEGATAN 5 III VÄSTERÅS ANDERSSON, KLAS PATRIK SUNDBYHOLM RAMSUND ESKILSTUNA ANDERSSON, LARS ALF LENNART HELGARÖ VÄLA STRÄNGNÄS ANDERSSON, LARS BO VALDEMAR STRANDBACKEN BROMMA ANDERSSON, LARS JOHAN HELGARÖ HAGALUND STRÄNGNÄS ANDERSSON, LARS OLA BJÖRKHAMMARVÄGEN KVICKSUND ANDERSSON, LARS OLOV ERIK VÄSTERBY KVICKSUND ANDERSSON, LARS TORBJÖRN SJÖÄNGSVÄGEN ENKÖPING ANDERSSON, LARS YNGVE RONNY HASSELBACKSVÄGEN TORSHÄLLA ANDERSSON, LARS-GÖRAN STORA HUSET HUSBY GÅRD MUNSÖ ANDERSSON, LEIF GÖSTA ROLAND VÄSTRA EKEBY KUNGSÖR ANDERSSON, LEIF LENNART KILLINGE SIGTUNA ANDERSSON, LENA MARGARETA KÄRRTORPSVÄGEN JOHANNESHOV ANDERSSON, LEO KRISTER BONDEVÄGEN TRÅNGSUND

14 ANDERSSON, LILL-MARIE BIRGITTA KRONHAGSVÄGEN FÄRENTUNA ANDERSSON, MAJ-BRITT ELISABET VÄSTRA EKEBY KUNGSÖR ANDERSSON, MARGOT ELISABET TULLGARN ÄNGSBYGGNADEN VAGNHÄRAD ANDERSSON, MARIANNE ELISABETH SVEDJEVÄGEN 32 A STRÄNGNÄS ANDERSSON, MATS GUNNAR BROBY NORRGÅRD KUNGSÖR ANDERSSON, MAUD BIRGITTA ÖSTRA TULEGATAN 49 G SALA ANDERSSON, MONICA KRISTINA IDEGRANSTIGEN SÖDERTÄLJE ANDERSSON, MÄRTA BIRGITTA ÖVERBY KUNGSÖR ANDERSSON, NILS ERIK HAVARD VASALOPPSVÄGEN 40, BV HÄGERSTEN ANDERSSON, NILS GÖTE ASPIRANTGATAN TORSHÄLLA ANDERSSON, OLOV STURE PACKHUSGATAN VÄSTERÅS ANDERSSON, PER BÖRJE SJÖSTUGUGRÄND 3 B STOCKHOLM ANDERSSON, PER OLOF TEGELBRUKSVÄGEN 8 A VÄSTERÅS ANDERSSON, RAILI ANNIKKI BJÖRSUND STRÄNGNÄS ANDERSSON, ROLAND GEORG NYBORG HACKSTA FJÄLBY GRILLBY ANDERSSON, ROLF BENNY GÖSHOLMSVÄGEN KVICKSUND ANDERSSON, ROLF KARL ERIK MÅLARVÄGEN STIGTOMTA ANDERSSON, STIG GÖRAN KILLINGE SIGTUNA ANDERSSON, STIG SIXTEN KRONHAGSVÄGEN FÄRENTUNA ANDERSSON, THOMAS BERNHARD SKOTTVÄGEN KUNGSÖR ANDERSSON, ULF BÖRJE RICHARD FRÄLSEGÅRDSVÄGEN FÄRENTUNA ANDERSSON, ULF MAURITZ FANTHOLMSVÄGEN EKERÖ ANDERSSON, VIOLA MARGARETA KÄRRBO NYBY VÄSTERÅS ANDERSSON, VIVI-ANN FOGDÖ SÖDRA BJÖRKA STRÄNGNÄS ANDERSSON, YLVA ELISABETH DEL HIERRO FOLKUNGAGATAN 152 BV STOCKHOLM ANDERSSON, ÅKE HARRY INGMAR VILLA NORRBACKA SKÄLUDDSVÄGEN EKERÖ ANDERSSON, ÅKE OSVALD BJÖRSUND LUGNETS HAMN STRÄNGNÄS ANDERSSON, ÅKE VILHELM VALDEMAR TUNABORGBÅTVÄGEN STALLARHOLMEN ANDERSSON, ÅSA MARIA CAROLINE HANTVERKARGATAN 87 3 TR STOCKHOLM ANDRÉ JOHANSSON, GIT MONICA VICTORIA RÖDABERGSGATAN 11 A 6 TR STOCKHOLM ANDRÉ, SONJA ANITA ORRSTIGEN 2, III SÖDERTÄLJE ANDREASSON, BO GÖRAN LINNÉGATAN 86, 3 TR STOCKHOLM ANDREASSON, MAUD MARGARETA TORRESTA TORRESTA GÅRD BYVÄG BÅLSTA ANDREASSON, NILS KARL SVANTE PETERSÉNS VÄG SKÄRHOLMEN ANDREASSON, SIV INGER HARRIET JOHAN SKYTTES VÄG ÄLVSJÖ ANDREASSON, SVEN ROLAND HACKSTA PRÄSTGÅRD GRILLBY ANDRÉN, TORE JOHANNES FÄRJEVÄGEN STRÄNGNÄS ANEHEIM BJÖRK, INGER MARGARETA KRIST TEGELBRUKSGATAN ALINGSÅS ANEHEIM, THORD CHRISTER MYRBYVÄGEN ENKÖPING ANGELING, ANDERS OLOF RASHOLMSVÄGEN 28 A KVICKSUND ANGELING, ANNELI RASHOLMSVÄGEN 28 A KVICKSUND ANGER, SÖREN GUNNAR SÖDERVÄGEN TÄBY ANGER, ULF GÖRAN NOREVÄGEN DJURSHOLM ANGESTEN BJURHOLM, BODIL VÄSTERLED 6 B SOLLENTUNA ANIANSSON, LARS HÅKAN INGEMAR LÖVGÅRD SOLGLÄNTAN ESKILSTUNA ANKARCRONA, CARL THEODOR WILHELM RUNSA GÅRD UPPLANDS VÄSBY ANLERT, BIRGIT ROSE-MARIE HUNDALAVÄGEN ESKILSTUNA ANTONIUSSON, EVALOTTA MARIE BOX SÄLEN ANTONSSON, BENGT ALLAN SVETSARVÄGEN VIRSBO ANTONSSON, EVA KATARINA FREDRIKSDAL PL DROTTNINGHOLM ANTONSSON, LEIF KENNETH MARGARETAVÄGEN VÄSTERÅS ANTONSSON, SONJA BIRGIT MARGARETAVÄGEN VÄSTERÅS ANTONSSON, SVEN ERIK FREDRIKSDAL PL DROTTNINGHOLM ANVÄG, ANITA LILLEMOR JÖREN VÄVARES GATA ESKILSTUNA ANVÄG, CARL INGEMAR LEIF JÖREN VÄVARES GATA ESKILSTUNA APELQVIST, LEIF GERHARD GRANBERGSHÖJDEN 11 C BOLLNÄS APELQVIST, ROLF ÅKE ALFTAVÄGEN BOLLNÄS APPEL, ALICE ELISABET GUNNARSKÄL SÄTERI ESKILSTUNA APPEL, WOLFGANG VALDEMAR EINAR C GUNNARSKÄL SÄTERI ESKILSTUNA APPELBLOM, INGRID MARGARETA VITALISVÄGEN 2 C 2 TR STRÄNGNÄS APPELBLOM, LARS ERIK STURE VITALISVÄGEN 2 C 2 TR STRÄNGNÄS APPELQVIST, ANETTE LINNÉA PLÅTVERKSGATAN VÄSTERÅS APPELQVIST, KARL BERTIL PLÅTVERKSGATAN VÄSTERÅS ARBETSMARKNADSFÖRSÄKRINGAR,PENSIONSF STOCKHOLM ARGART, EWA MARGARETHA JAKOBSBERGSPLATSEN 6 A, IV VÄSTERÅS

15 ARGHAVANI, HADI KUNGSKLIPPAN , 4 TR STOCKHOLM ARLINGER, BARBRO IRENE LURUDDSVÄGEN EKERÖ ARLINGER, TORD LENNART LURUDDSVÄGEN EKERÖ ARNERUD MEJHAMMAR, MARIE KRISTINA T S:T OLOFSGATAN NORRKÖPING ARNERUD, ANNE MARIE ELISABETH OLIVEDALSGATAN 7 B GÖTEBORG ARNERUP, TORD STEFAN STORHAGSVÄGEN FÄRENTUNA ARNINGER, KARL-GUNNAR UGGLEVÄGEN KÖPING ARNINGER, NILS PETER MARIEBERGSGATAN 9 C KÖPING ARNOLD, CLAES HÅKAN NYGATAN KUMLA ARNOLD, GUNHILD HELENA VATTUGATAN 2, 1TR KUMLA ARNÖ, LARS FREDRIK VIKTOR FRIDHEMSGATAN 48 1 TR STOCKHOLM ARNÖ, LARS GUNNAR KOSTERVÄGEN LIDINGÖ ARNÖ, SIGNE ÅSA MARGARETA KUNGSBACKSVÄGEN ÅKERSBERGA ARNÖ-BERG, INGA BIRGITTA SANKT PAULSGATAN 35 B, I STOCKHOLM ARNÖ-LINDQVIST, MARIA ELISABET UTMELANDSVÄGEN MORA AROMATIC FASTIGHETER AB BOX STOCKHOLM ARONSSON, AINA IRÉNE BETSELVÄGEN JÄRFÄLLA ARONSSON, ANDERS FOLKE HAGALUNDSGATAN 44 6 TR SOLNA ARTAEUS, DANIEL GUSTAF SNICKARGATAN 3 A VÄSTERÅS ARTAEUS, JAKOB GUSTAF FYRBÅKSVÄGEN 3 6TR VÄSTERÅS ARTEMYEV, ANTON GRÖNVIKSVÄGEN BROMMA ARTEMYEVA, EKATERINA GRÖNVIKSVÄGEN BROMMA ARTMARK, ANN-SOFI KILLINGE SIGTUNA ARTMARK, MATS STEFAN OVE KILLINGE SIGTUNA ARVER, KARL STEN GÖRAN ALBERT ÖBERGS VÄG TORSHÄLLA ARVIDSSON, BJÖRN GUNNAR HELGARÖ NÄS GÅRD STRÄNGNÄS ARVIDSSON, BO LENNART NEDRE VILLAGATAN SÖDERTÄLJE ARVIDSSON, DICK ERIK STEFAN BJÖRSUND STRÄNGNÄS ARVIDSSON, ÅSA MARGARETA NEDRE VILLAGATAN SÖDERTÄLJE AS GROUP AB KUNGSGATAN STOCKHOLM ASCHBERG, PETRA ULRIKA FÄLTSPATSVÄGEN SALTSJÖ-BOO ASCHBERG, RICHARD FÄLTSPATSVÄGEN SALTSJÖ-BOO ASKELIND, JAN ANDERS HANNA NILSSONS VÄG JÄRFÄLLA ASKELIND, SUZANNE MARIE CHRISTINA HANNA NILSSONS VÄG JÄRFÄLLA ASKLUND, ANN-CHRISTINE STOCKROSVÄGEN 1 5TR VÄSTERÅS ASKLÖF, GÖRAN BIRGER HORNSSUND VÄSTERÅS ASMUSSEN, INGER ANNIKA LAGGA, ÅRBY SOLDATTORP KNIVSTA ASP, JENNY-MARIE SVAMPVÄGEN VÄSTERÅS ASP, RAOUL MICHAEL HENNIG VILLA STRAND ERIKSBERG 3: SKÅ ASP, ROLF JAKOB ALEXANDER SVAMPVÄGEN VÄSTERÅS ASPENBERG, ANNE INGA-LISA EMMA E VIKENVÄGEN ESKILSTUNA DJURGÅRDSVÄGEN ESKILSTUNA ASPENGREN, ROLF EDGAR FJÄRDHUNDRAGATAN ENKÖPING ASPERMAN, ASTA FRIDSHÄLLSVÄGEN SÖDERTÄLJE ASPERMAN, HANS INGVAR FRIDSHÄLLSVÄGEN SÖDERTÄLJE ASPEVALL, CARL OLOV KÄLLBACKEN HÄGERSTEN ASPHOLMENS SOMMARSTUGEFÖR,EK FÖR ST ÄGGEBY/J-E SNELL/ KOLBÄCK ASPINGTON, GUNILLA VIOLA SMEDSBACKSGATAN STOCKHOLM HELLSTRÖMS FÖRVALTNING JUNGFRUGATAN STOCKHOLM ASPLUND, ALF RURIK JOHANNES KLOSTERGATAN ÖREBRO ASPLUND, KRISTOFER HOLTON KÄRRGRÄND VÄLLINGBY ASPLUND, LARS-MAGNUS MÖRBYVÄGEN SKÅ ASTERHAG, EVA MARGARETA PETERSÉNS VÄG SKÄRHOLMEN ASTERHAG, FREDRIK GUNNAR ERIKSLUNDSGATAN 5 2TR HÄGERSTEN ASTERHAG, JAN ERIK EKLIDSVÄGEN TULLINGE ASTERHAG, LEIF DANIEL PETERSÉNS VÄG SKÄRHOLMEN ATRIUM FASTIGHETER AB BOX STOCKHOLM ATTERBLAD, ULLA CHRISTINA ÄLGHORNSVÄGEN FÄRENTUNA AUGUSTSSON, ANNA-LENA KRISTINA STORA KVINNS VÄG ÄLVSJÖ AURENIUS, CARL ANDERS DIDRIK TUMBO-ÖSTERBY ASKHOLMEN KVICKSUND AUSTERN, ANNE SARA SJÖSAVÄGEN BANDHAGEN AVEDAL, KARL PETTER ELIAS EKNÄSVÄGEN KVICKSUND AVÉN, ANITA REBECCA ENKÖPINGS-NÄS MÄRSÖ GÅRD ENKÖPING AVÉN, THOMAS CARL ANTON ENKÖPINGS-NÄS MÄRSÖ GÅRD ENKÖPING AXE, KNUT GUNNAR VALDEMAR PL 4503 GUNNEBO ADELSÖ AXEBLAD ANDERSSON, DORIS ELISABET KIRUNAGATAN 30 4 TR VÄLLINGBY AXEBLAD, BENGT HARALD KIRUNAGATAN 30 4 TR VÄLLINGBY

16 AXELL, ROLF GUSTAF BJÖRKVIKSVÄGEN 55 B FÄRENTUNA AXELSON SUNDBERG, EVA MARIE TULEGATAN STOCKHOLM AXELSSON HENTER, KARIN TOVE MARIA 241 LAMBARUDD DROTTNINGHOLM AXELSSON, ANNIKA MARI ROSITHA ÅRSTAVÄGEN ÅRSTA AXELSSON, ELSY KRISTINA BIBORGSGATAN SÖDERTÄLJE AXELSSON, JAN GUNNAR RÅDMANSGATAN STOCKHOLM AXELSSON, KARL AXEL BIBORGSGATAN SÖDERTÄLJE AXELSSON, KENNETH OVE SAFIRSTIGEN KUNGSÄNGEN AXELSSON, OVE HANS EVALD BJÖRNSTIGEN 131, I SOLNA AXELSSON, ROLF GUNNAR APALBYVÄGEN VÄSTERÅS AXMAN, BO HENRIK NYCKELBYVÄGEN EKERÖ AXMAN, MARJO KATRIINA NYCKELBYVÄGEN EKERÖ B.A.TRADING I STRÄNGNÄS AB BRUNNSÅKER STRÄNGNÄS BAARMAN, MY ANETTE TESSINGATAN 5 C VÄSTERÅS BACKLUND, GUNILLA BIRGITTA FÖRFATTARVÄGEN BROMMA BACKLUND, LENNART THORSTEN VALDEMAR SANKT ERIKSPLAN STOCKHOLM BACKLUND, RICKARD ALVAR EMANUEL FÖRFATTARVÄGEN BROMMA BACKMAN, BJÖRN ALBERT GUNNARSSON STORSJÖVÄGEN 57, I ÅRSTA BACKMAN, ELSA GUNILLA HUMBLEGATAN SUNDBYBERG BACKMAN, ULF ARTUR DOMARRINGSVÄGEN TÄBY BACKMAN, ULLA MARY BILLDALS ALMVÄG BILLDAL BACKMAN, YVONNE CATHERINE G HÖGÅSVÄGEN NACKA BACKROS, SUSANNE MARIANA TÖRNBY GÅRD SKÅ BAGGE, SVEN ANDERS SKOGSHILL ERIKSBERG SKÅ BOX STOCKHOLM BANFFY, MALIN TERESE TJÄDERVÄGEN 35 A UPPSALA BANVERKET BORLÄNGE BARFOD, CHRISTIAN MASMOVÄGEN VÅRBY BARK, ELVY BIRGITTA KONVALJEVÄGEN ESKILSTUNA BARK, MAUD INGRID GÄRDESVÄGEN EKERÖ BARKELL, MATS YNGVE TOMTEBOGATAN 26 A, II STOCKHOLM BARKELL, ROLF WILLIAM VIBERGSVÄGEN SÖDERTÄLJE BARKFELDT, ANNA MARIA NORRA FLORAGATAN VÄSTERÅS BARKFELDT, CARL OLOF NORRA FLORAGATAN VÄSTERÅS BARKFELDT, JAN OLOF ANDERS NORRA FLORAGATAN 33 3TR VÄSTERÅS BARKSELIUS, HANS ERIK TORPA PRÄSTGÅRD KUNGSÖR BARKSELIUS, INGRID MARGARETA TORPA PRÄSTGÅRD KUNGSÖR TRÖGDS HÄRADS ALLMÄNNINGAR MATS LINDBERG TORSVIBY ENKÖPING BARREFORS, PER ERIK URBAN EKBACKSVÄGEN VÄSTERÅS BARTLING, HELENA MARGARETA LILLA LUNDBY STALLARHOLMEN BARTLING, MATS OLOF LILLA LUNDBY STALLARHOLMEN BASTVIKENS EK FÖRHELEN JACOBSSON RAPPORTGATAN VÄSTERÅS VON EHRENHEIM, GUSTAF PETER REINHOLD KUNGSHUSBY GRÖNSÖÖ ENKÖPING BECKMAN, ANNA MONIA TRANHOLMSVÄGEN EKERÖ VON EHRENHEIM, ULRIKA MARIA KUNGSHUSBY GRÖNSÖÖ ENKÖPING BECKMAN, ULF ROLAND OLOF TRANHOLMSVÄGEN EKERÖ BEIER, ANJA CHRISTINA POKALVÄGEN STOCKHOLM BEIER, ANNETTE CATHRINE MARTINA SÖDRA ESPLANADEN LUND BJÖRKMAN, ANN-KRISTIN MARGARETHA VALLBY PRÄSTGÅRD ENKÖPING BEIER, BJÖRN-AXEL BRÅLUNDEN BROMMA BJÖRKMAN, ÅKE ALBERT VALLBY PRÄSTGÅRD ENKÖPING BEIER, HERMINE RÖSEL ELFRIEDE M E H KLÖVERVÄGEN 1 A BROMMA BEIER, KLAUS-DIETRICH KLÖVERVÄGEN 1 A BROMMA BEIJER, ULLA CHRISTINA KUNGSÄNGSGATAN 57 K 7 TR UPPSALA BELDING FELLNER, URSULA MARIA F GUSTAV III:S VÄG DROTTNINGHOLM BELL, ROBERT STEPHEN CHARLOTTENBURGSVÄGEN 8 C SOLNA BENGTSSON ANDER, ELISABETH BIRGITTA LAMBARÖVÄGEN HÄSSELBY LAMBARÖ HÄSSELBY BENGTSSON ANDERSSON, EVA MARIE KLASTORPSVÄGEN ESKILSTUNA BENGTSSON, BENGT HJALMAR BJÖRSUND ALBERTSHÄLL STRÄNGNÄS BENGTSSON, BENGT MICHAEL FLINTASTIGEN KVICKSUND BENGTSSON, BERIT MONICA KRISTINA KRATSBODAVÄGEN BROMMA BENGTSSON, GUNILLA NORRHOLMSVÄGEN SALTSJÖ-BOO BENGTSSON, INGRID MARGARETA LARSBERGSVÄGEN 30, IV LIDINGÖ BENGTSSON, LENNART THIMON EKBACKSVÄGEN VÄSTERÅS BENGTSSON, PONTUS ANDERS HÖGBYSKÄR FÄRENTUNA BENGTSSON, STEN GUSTAF LARSBERGSVÄGEN 30, IV LIDINGÖ

17 BENGTSSON, SUSANNE MADELENE SKOGVAKTARVÄGEN ESKILSTUNA BENGTSSON, ULF PEDER RONNEBYVÄGEN 22 3 TR JOHANNESHOV BENJOUR, KERSTIN ANNA-BRITT STYRMANSGATAN STOCKHOLM BENJOUR, LEIF AXEL STYRMANSGATAN 24, III STOCKHOLM BENNERSTIG, INGER KRISTINA ÄNGSJÖVÄGEN JÄRFÄLLA BENTZER WEIMER, ANNA CATHARINA BACKLÖKSVÄGEN HÄSSELBY BENTZER, BJÖRN VILHELM MIRABELLBACKEN HÄSSELBY BENTZER, EVA MARIEAHLBERG GRÖNVIKSVÄGEN BROMMA BERG FALK, ANNA HELEN LOGVÄGEN SPÅNGA BERG GUSTAFSSON, MARITA IRENÉ OFFERVÄGEN BÅLSTA BERG VON LINDE, CAROLINE OLGA E ERIK DAHLBERGSGATAN STOCKHOLM BERG, HANS RICHARD BORGMÄSTARGATAN 6 A BV STOCKHOLM BERG, HARALD EINAR KALLVALLAGATAN VÄSTERÅS BERG, HELENA DOROTHEA GUNDEL BERTHA MIDSKEPPSGATAN 21 5 TR LÄG STOCKHOLM BERG, INGRID PIA MONICA GRANBYTORP SIGTUNA BERG, KARIN BIRGITTA BRUNNSVÄGEN STRÄNGNÄS BERG, LENNART EDVARD PACKHUSGRÄND 6 3 TR STOCKHOLM BERG, MAGNUS KARL EMIL KVARNGÄRDESGATAN 2 C 3 TR ESKILSTUNA BERG, MARIA ELISABETH HAGAGATAN FJUGESTA BERG, MARIA HELENA MARGARETA PETERSBERG BRED GAMMALBO ENKÖPING BERG, MATS OLOF GUSTAV GÖTGATAN VÄSTERÅS BERG, RADA HRISTOVA URHAGSGATAN VÄSTERÅS BERG, THOMAS MIKAEL GRANBYTORP SIGTUNA BERGENWALL, THURE JOHANNES LARS KAGGS VÄG EKERÖ BERGERSTAM, MARIA HELÉNE SJÖHAGEN BRO BERGERSTAM, RUNE STEFAN SJÖHAGEN BRO BERGFALK, KARL FOLKE LENNART BJÖRKVIKSVÄGEN FÄRENTUNA BERGFORS, KURT MELKER STUREGATAN STOCKHOLM BERGGREN, ANNA MONIKA LOMVÄGEN 46 1 TR SOLLENTUNA BERGGREN, ELSIE MARIA OSKARSROGATAN 5, 5 TR SOLNA BERGGREN, HANS GUSTAV TRÄDGÅRDSVÄGEN SOLLENTUNA BERGGREN, HANS-GÖSTA VANTÖRSVÄGEN ÄLVSJÖ BERGGREN, PIA ELISABETH TRÄDGÅRDSVÄGEN SOLLENTUNA BERGGREN, YVONNE MARIE BOX 34, WESTERTORP FÄRENTUNA BERGH, INGER ANNA KRISTINA ERIKSBERGSGATAN 19, BV STOCKHOLM BERGKVIST, MAJ MARIANNE GAMLA VÄGEN TORSHÄLLA BERGLIN, EVA ANN-CHRISTIN ANDBERGSGATAN 14 D, 2TR ESKILSTUNA BERGLINN, ANNE-MARIE VALLGATAN ENKÖPING BOX ENKÖPING BERGLINN, JAN-ERIK VALLGATAN ENKÖPING BOX ENKÖPING BERGLUND, ELLEN MARIANNE ODENGATAN 8 2 TR STOCKHOLM BERGLUND, EVA BIRGITTA GÅSKULLSTIGEN TORSHÄLLA BERGLUND, KARL OVE ENKÖPINGS-NÄS TROGSTA ENKÖPING BERGLUND, LEIF HENRY CHRISTER SJÖVÄGEN EKOLSUND BERGLUND, MONICA VIOLA ENKÖPINGS-NÄS TROGSTA ENKÖPING BERGLUND, NILS-ERIK GÅSKULLSTIGEN TORSHÄLLA BERGLUND, RIGMOR INGA-LIS HÄSTSKOVÄGEN 18 B STRÄNGNÄS BERGLUND, STEN ANDERS ASPÖ TROLLUDDEN STRÄNGNÄS BERGMAN JOHANSSON, EVA MARGARETHA VECKOVÄGEN 27, V JÄRFÄLLA BERGMAN, BO STEN HARALD HASSELBACKSVÄGEN TORSHÄLLA ÖSTRA STORGATAN ESKILSTUNA BERGMANN, ELISABETH MARIA ALADDINSVÄGEN BROMMA BERGMANN, KLAUS-WOLFGANG STATIONSVÄGEN DJURSHOLM BERGQVIST, ANN ESBJÖRNSDOTTER STORA SJUDAREGÅRD. MÄSTERBO SIGTUNA BERGQVIST, DICK OLOF ROLF TEGNÉRGATAN STOCKHOLM BERGSHEM, BERNDT BO VALDEMAR LÖNNVIKSVÄGEN EKERÖ BERGSTEDT, INGER CHARLOTTA STAVGÅRDSGATAN BROMMA BERGSTÉN, KERSTIN MARGARETA SJÖBOVÄGEN KVICKSUND BERGSTÉN, OLOF AXEL STEFAN SJÖBOVÄGEN KVICKSUND BERGSTEN, SVEN ERIK BRUNO STOCKHOLMSVÄGEN TÄBY BERGSTRÖM ANDÉN, IDA BARBRO HELÉNE HEDLUNDSGATAN 4 A ESKILSTUNA BERGSTRÖM SNICKARS, KARIN ANNELI VALLBYVÄGEN 52 B STRÄNGNÄS BERGSTRÖM, AGNETA BIRGITTA INFANTERIGATAN VÄSTERÅS BERGSTRÖM, ANN-MARIE LINNEA KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BERGSTRÖM, ELVY LINNEA SLIPVÄGEN STRÄNGNÄS BERGSTRÖM, ERIK TORE SLIPVÄGEN STRÄNGNÄS BERGSTRÖM, EVA CHARLOTTE MARGITHILL, NORRUDDEN SVARTSJÖ

18 BERGSTRÖM, INGRID ELISABETH OLDEVIGSGATAN KARLSTAD BERGSTRÖM, JAN HOLGER KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BERGSTRÖM, JAN-ERIC BJÖRSUND KLIPPAN STRÄNGNÄS BERGSTRÖM, KERSTIN AGNETA VIOLA HAGALIDSVÄGEN VÄSTERÅS BERGSTRÖM, LENA CHRISTINA SIXTEN NILSSONS VÄG TORSHÄLLA BERGSTRÖM, MATS INGEMAR BJÖRNÖ VÄSTERÅS BERGSTRÖM, MATS IVAR NÄSUDDEN MÄRSTA BERGSTRÖM, YLVA MARIA VIOLA ENVIKSVÄGEN KVICKSUND BERGSTRÖM, ÅSE IRÉNE GUSTAVSBERG STAVTORP MARIEFRED BERGUDDENS STUGÄGAREFÖR EK FÖR LÖTGATAN 25 1 TR/BREDENWALL NORRKÖPING BERGVALL HEDSTAD, MARIA CHRISTINA ENKÖPING-NÄS, NYBYHOLMS GÅRD ENKÖPING BERGVALL, ERIK KARL FREDRIK AUGUST WAHLSTRÖMS VÄG 17 1 TR DANDERYD BERGVALL, NILS AXEL BERGA SKÅ BERLIN, LARS ROBERT STRANDVÄGEN 12 A BÅLSTA BERN, BRITT MARIE HEDEMORATÄPPAN 3,2 TR STOCKHOLM BERN, LARS ANDERS VILHELM HEDEMORATÄPPAN 3,2 TR STOCKHOLM BERNADOTTE AF WISBORG, CHRISTINE M SYSSLOMANSGATAN UPPSALA BERNADOTTE AF WISBORG, FOLKE SYSSLOMANSGATAN UPPSALA BERNDTSSON, CLAS RICHARD VÅHLE GÅRD NORRVÅLE KÖPING BERNEDAL, BO INGVAR MAURITZ KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BERNEDAL, EMILI KRISTINA KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BERNHARDSSON, ANNA MAJ-BRITH BÅTSBACKSVÄGEN BÅLSTA BERTLIN, ANNA BIRGITTA HUBBOGATAN VÄSTERÅS BERTLIN, ERIK PETER HUBBOGATAN VÄSTERÅS BERWICK, MATS MICHAEL HARTLEY TRUMPETVÄGEN ESKILSTUNA BESQAB PROJEKT OCH FASTIGHETER AB BOX TÄBY BESSMAN HÖGLUND, GUNHILD MONA NOTHOLMEN BÅLSTA BICK, MONA ELISABET BJÖRKTORP NYDAL STALLARHOLMEN BIGNER, ANNA GUNILLA STOBAEUSVÄGEN BROMMA BIK, PIA KRISTINA KYRKFJÄRDSVÄGEN EKERÖ BIL-DAHL UMEÅ-Ö-VIK AB FORMV UMEÅ BILLSTEN, CARL ERIC DAGOBERT SKÄLUDDSVÄGEN EKERÖ BILLSTEN, KARIN ELISABETH SKÄLUDDSVÄGEN EKERÖ BIRKE, LILLY ELISABETH MEDSOLSBACKEN 17, X HÄSSELBY BISANDER, EVA ANN-CHARLOTTE STORHAGSVÄGEN FÄRENTUNA BIVEMARK, ROLAND MICHAEL GAMMELTORP BRO BIVEMARK, ULLA MARITTA GAMMELTORP BRO BJELVENSTEDT, BENGT OLOV BACKVINDELN HÄGERSTEN BJELVENSTEDT, EVA MARIA MARGARETA BACKVINDELN HÄGERSTEN BJERNERUP, BENGT-ÅKE PENSIONATSVÄGEN ESKILSTUNA BJERNERUP, GUDRUN SOLVIG MARIA PENSIONATSVÄGEN ESKILSTUNA BJOURLIN, AINA KATARINA SJÖHAGEN SKÅ BJUGGREN, CHARLOTTE INGEGERD GRÅSTENSVÄGEN TÄBY BJURBERG, SOFIA HELEN GRÖNBETEVÄGEN HÄSSELBY BJURHOLM, NILS ANDERS VÄSTERLED 6B SOLLENTUNA BJURMAN, ADRIAN KJELL ANDERS RINGVÄGEN STOCKHOLM BJÖRCK, ANDERS PER-ARNE UPPSALA SLOTT, INGÅNG B UPPSALA BJÖRHAMMAR, PER ERIK OLOV PLOMMONVÄGEN JÄRFÄLLA BJÖRK DE GOMEZ ORTEGA, ANNA KARIN G ALMQVISTGATAN UPPSALA BJÖRK, ANITA ING-MARI LILLA STENBY VÄG 1 B ADELSÖ BJÖRK, ASTRID ROSA HILLERSJÖNÄSVÄGEN SVARTSJÖ BJÖRK, FRED ALAN TORBJÖRN SÖDRA KVICKSUNDSVÄGEN KVICKSUND BJÖRK, GUN ANETTE GREDBY, ADELSÖ ADELSÖ BJÖRK, KERSTIN MARGARETA CELLOVÄGEN 124 Ä UPPSALA BJÖRK, MIKAELA AGNETA MARIA MALUNGSVÄGEN BROMMA BJÖRK, PER RUNESSON MALUNGSVÄGEN BROMMA BJÖRK, PER ÅKE OTTO GREDBY ADELSÖ BJÖRK, RAGNAR KARL VILHELM PETTERSLUNDSGATAN 9 E UPPSALA BJÖRKENHEIM, KETTY KARIN VIKTORIA HÄSSELBY TORG 2 11 TR HÄSSELBY SJÖGREN VINDILSGRÄND JÄRFÄLLA BJÖRKFJÄRDEN EGENDOMAR AB STORA HOPAREGRÄND STOCKHOLM BJÖRKLUND, ANN ULRIKA KARLBERGSVÄGEN 44 6 TR STOCKHOLM BJÖRKLUND, BRITA KRISTINA SIDENSVANSVÄGEN 67 4 TR SOLLENTUNA BJÖRKLUND, CLAES JOHAN SVENSSON KARLBERGSVÄGEN 44 6 TR STOCKHOLM BJÖRKLUND, INGRID ANN-MARI SANKT ERIKSGATAN 43, III STOCKHOLM BJÖRKLUND, MARIANNE INGEBORG BJÖRKVIK BRO

19 BJÖRKMAN, BARBRO MARGARETA BADSTRANDSVÄGEN 31, II STOCKHOLM BJÖRKMAN, CLAES CHRISTIAN CARL KUYLENSTJERNAS VÄG 53 3 VÅN HALMSTAD BJÖRKMAN, EBBA ANN-MARI ISJAKTSGRÄND HÄGERSTEN BJÖRKMAN, INGRID ELISABETH STRÖMNÄS RAMSELE BJÖRKMAN, JANE EVA CHRISTINA FALKVÄGEN SKÖVDE BJÖRKMAN, JENNIE MARIA EKENSHOLMSVÄGEN ESKILSTUNA BJÖRKMAN, JOHAN OLOF EKENSHOLMSVÄGEN ESKILSTUNA BJÖRKMAN, KARL FREDRIK LITORINAVÄGEN LÖDDEKÖPINGE BJÖRKMAN, LINDA CECILIA CAROLIN SILJANSVÄGEN 44 3 TR ÅRSTA BJÖRKMAN, NILS PETER BRÄNNKYRKAGATAN 117 LÄG STOCKHOLM BJÖRKMAN, PER ERIK NYBBLE STALLARHOLMEN BJÖRKMAN, PETER GÖSTA SNÖFLINGEBACKEN HÄGERSTEN BJÖRKMAN, PETTER ENHAMMAR STRÄNGNÄS BJÖRKSTRÖM, ULF LENNART SKYTTEGATAN KUNGSÖR BJÖRKTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖR ANNA CARIN LUNDMARKER BJÖRKTORPSVÄGEN STRÄNGNÄS BJÖRLIN, INGA GUNLÖG MARGARETA SANDVIK VALLBY NEDERBY ENKÖPING BJÖRLING, CAROLINE ELISABETH LISEHÖJDSVÄGEN EKERÖ BJÖRLING, STELLAN OLOF SCHAMYL LISEHÖJDSVÄGEN EKERÖ BJÖRLING, SVEN INGEMAR MARATONVÄGEN ENSKEDE BJÖRN, ANNA HELEN ULRIKA HÖGHAMMARVÄGEN KVICKSUND BJÖRN, SVEN TORGNY HÖGHAMMARVÄGEN KVICKSUND BJÖRNESET, RAGNHILD MARIE STRAND PL BERGSHAMRA BJÖRNUM, CLARA LOUISE HELENA LAMBARUDDS GÅRD, PL DROTTNINGHOLM BJÖRNUM, JAN CARL TORSTEN LAMBARUDDS GÅRD, PL DROTTNINGHOLM BJÖRSELL, ANDERS JOHAN HÅKANSSON EKERÖ KYRKVÄG EKERÖ BJÖRSELL, KARIN EKERÖ KYRKVÄG EKERÖ BJÖRSÉN, KARIN ELISABETH NYCKELÖVÄGEN VÄSTERÅS BLADH, ANDERS INGVAR BILLSTABÅGEN VÄSTERÅS BLID, ANN-CHARLOTT KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BLID, CONNY FREDRIK KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BLIDSTRÖM, NILS BENGT OLOV LISSELÄNGSVÄGEN TORSHÄLLA BLIXT, DORIS ULLA-TINA VÄSTERHAGEN SKÅ BLIXT, GUSTAF ALLAN HENSTAVÄGEN ESKILSTUNA BLOCK, BRITTA CAROLINE BIRGER JARLSGATAN 94, 4TR STOCKHOLM BLOM, GUNILLA INGRID MARGRETHE BYN LAPPTRÄSK BLOM, JAN ULF ROGER KUNGSÅRAGATAN VÄSTERÅS BLOM, LARS-GÖRAN HOLGER VÄSTRA BERGSGATAN 5 B VÄSTERÅS BLOM, MAJ-LIS ERNA GERTRUD NÄLLSTA SKOGSUDDEN STALLARHOLMEN BLOMBERG NORDLING, SIGBRITT M I BERGA HAGA SIGTUNA BLOMBERG, GERD HILLEVI FRISTADSGATAN 8 A ESKILSTUNA BLOMBERG, HANS ERIK ROLAND FRISTADSGATAN 8 A ESKILSTUNA BLOMBERG, JENNIE SOFIA GUBBUDDENKÖPINGS-NÄS SVEPNÄS ENKÖPING BLOMBERG, KERSTIN LINNÉA KVARNGÄRDESGATAN 2 A ESKILSTUNA BLOMBERG, LARS ERIK RINGVÄGEN EKERÖ BLOMBERG, PER ARNE VÅRBACKAVÄGEN VÅRBY BLOMBERG, ULLA BIRGITTA RINGVÄGEN EKERÖ BLOMDIN, ANNETTE VINBERGA ENHÖRNA BLOMGREN, BENGT OLOV SCHEELEGATAN 23 B KÖPING BLOMGREN, CLAES GÖRAN FJÄLLVÄGEN VALLENTUNA BLOMGREN, JAN STURE HÄRNÄSÄNGEN 1: ENHÖRNA BLOMGREN, ÅSA MARGARETA LUNDSTRÖMS VÄG 5 B SOLLENTUNA BLOMGRENS DÖDSBO,GUSTAF GIDEON JÖREN VÄVARES GATA ESKILSTUNA BLOMKVIST, BIRGIT ULRIKA JOSEFINA MARIELUNDSVÄGEN ADELSÖ BLOMKVIST, BROR ANDERS TROXHAMMAR FÅGELÄNGSVÄGEN GÅRD SKÅ BLOMKVIST, ERIK SÖREN OSCAR VÄSTERBY KÖPING BLOMKVIST, ERIK THOMAS GEORG SJÖSTRÖMS GRÄND TORSHÄLLA BLOMKVIST, MÄRTA GUNILLA DAGSVÄRMARGATAN VÄSTERÅS BLOMKVIST, SUNE ENAR DAGSVÄRMARGATAN VÄSTERÅS BLOMKVIST, TORBJÖRN RUNE NEDRE HYTTVÄGEN VÄSTERÅS BLOMQUIST, ANNSOFI MARGARETA UDDSTIGEN VÄSTERÅS BLOMQUIST, JAN MIKAEL UDDSTIGEN VÄSTERÅS BLOMQUIST, SVEN GUNNAR KNUTSSON LAMBARÖVÄGEN HÄSSELBY BLOMQUIST, ULLA GUDRUN BIRGITTA LAMBARÖVÄGEN HÄSSELBY BLOMQVIST, HANS GÖSTA SÖDERMANNAGATAN 64 A STOCKHOLM BLOMQVIST, KERSTIN MARGARETA VANNESTAVÄGEN 3 A STALLARHOLMEN

20 BLOMQVIST, LARS ERIK VANNESTAVÄGEN 3 A STALLARHOLMEN BLOMQVIST, LARS JOHAN VANNESTAVÄGEN 3 A STALLARHOLMEN BLOMQVIST, ROLF GUSTAV SNICKARGRÄND 4 C 2 TR KVISSLEBY BLÜCHER, BENNY BÖRJE MALMÖNVÄGEN KÖPING BOBERG, CAMILLA MARGARETHA PRÅMVÄGEN 2 C 1 TR LÄG EKERÖ JANOS VIRAG SOLBERGA ÄNGSVÄG ÄLVSJÖ 15 BOBERG, ERIK OLOV TEGELSLAGARVÄGEN VÄSTERÅS BOBERG, JOHN OLOV LARSBERGSVÄGEN 41 BV LIDINGÖ BOBERG, OLLE JAKOB FREDRIK PROFESSORSSLINGAN 31 LÄG STOCKHOLM BOBERG, STEFAN EHLERT HORISONTVÄGEN ENSKEDE BODIN, ANDERS JAN OLA ESPLANADEN KÖPING BODIN, ERIK ELOF DJÄKNEBERGSGATAN VÄSTERÅS BODIN, GUNNEL FRANZISKA MARIE-ANNE ESPLANADEN KÖPING BODIN, JOHAN HOLGER ANDERS LUSTHUSBACKEN BROMMA BOHJORT, BENGT OVE VADHOLMSHOLM STRÄNGNÄS BOHJORT, PER ANDERS DJÄKNEGATAN ENKÖPING BOHMAN, YLVA SIGNE ELISABET KERSGATANS TRÄDGÅRD EKERÖ BOHMELIN, BO GUSTAV VIKTOR NOCKEBYVÄGEN 27, 2 TR BROMMA BOHMELIN, JAN PETER FALLSKÄRMSVÄGEN JÄRFÄLLA BOKVIST, HANS EUGÉN HUNDALAVÄGEN ESKILSTUNA BOLINSSON, ROLF MIKAEL BRÅVALLAVÄGEN TORSHÄLLA BOLTJES STRÖMGREN, INGRID MARGARETA SUNDBY GÅRDS VÄG EKERÖ BOLTJES, TAMMO PETRUS SUNDBY GÅRDS VÄG EKERÖ BOMAN, BJÖRN OLA HAGALUNDSGATAN TR LÄG SOLNA BOMAN, GUNNEL MARGARETA SÄNKHAGSVÄGEN 3 A SOLLENTUNA BOMAN, INGER BIRGITTA VIKINGAVÄGEN STRÄNGNÄS BOMAN, KARL EINAR ERIK VIKINGAVÄGEN STRÄNGNÄS BONDE, EVA BRITA ELISABETH HÅSTA GÅRD STALLARHOLMEN BONN, BIRGIT CHARLOTTE RINGVÄGEN KÖPING BONNERIUS, CATHARINA MARIA WERONIKA SANKT ERIKSPLAN STOCKHOLM BONNERIUS, CURT JOHN PETER RIKSRÅDSVÄGEN SKARPNÄCK BONOW, KARL OLOF MAURITZ LAGGARUDDSVÄGEN BRO BOOTSMAN KLEBERG, ANNIKA KARIN M SKYTTEHOLMSVÄGEN EKERÖ BOPROJEKT I STOCKHOLM ÖRBY REDOVISNING AB BOX ÄLVSJÖ BORG, BARBRO MARGARETA SKEPPARGATAN 27, III STOCKHOLM BORG, BENGT CHRISTER ÖNNEMOVÄGEN TULLINGE BORG, BROR KRISTIAN LENNART HÖGLANDSVÄGEN TÄBY BORGANUM AB BOX LIDINGÖ BORNELAND, MALIN ANNA MARIA TOSTERÖ ROSENDAL STRÄNGNÄS BORNSTEIN, SET SAM TORSBORG SIGTUNA BOSTADSAKTIEBOLAGET MIMER BOX 1170, SLOTTSGATAN VÄSTERÅS BOTKARV AB SOFIEBERG RYSSVIKSVÄGEN NACKA BOTKYRKA KOMMUN MUNKHÄTTEVÄGEN TUMBA BRADLEY, JAN THOMAS IGELKOTTSVÄGEN BROMMA BRAGMAN, STIG HÅKAN PARKVÄGEN KVICKSUND BRAMBERG, CARL JOHAN HUSBY-SJUTOLFT EKOLSUND EKOLSUND BRANDT, KARL ROBERT PETER STRANDVÄGEN VÄSTERÅS BRANDT, STEFAN EMIL HOLMBERG VIKTOR BERGBOSTIGEN SPÅNGA BRANTING EKENBÄCK, KARIN CHRISTINA ESSINGEKROKEN STOCKHOLM BRASK, CARL-GÖRAN SICKLA KANALGATA STOCKHOLM BRAX, HILDA SOFIA MARIA GAMLA VÄGEN VÄSTRA FRÖLUNDA BRAX, LILL-MARI BARBRO DESIDERIA ENKÖPINGS-NÄS RÄVSLÖSA ENKÖPING BREDBERG, YLVA INGRID SUSANNE LINDÖTORP, LINDÖ STALLARHOLMEN BREDLER, JOHN-ORVAR VINCENT HILLERSJÖ GÅRD SVARTSJÖ BREDLER, SVEN-ERIK VINCENT BREDLÖT SVARTSJÖ BREDSAND 1:10 KB FAGERUDD ENKÖPING BRF ALUDDEN ALUDDSPARKEN 7 A STOCKHOLM BRF BÄLLSTA STRAND 1 ÅG 26 BV SUNDBYBERG BRF BÄLLSTA STRAND 2 ÅG 24, NB SUNDBYBERG BRF BÄLLSTAVIK KARLSBODAVÄGEN BROMMA BRF DYNINGEN SICKLA KANALG STOCKHOLM BRF EKBACKEN EKBACK 1/SVENNEWALL/ BROMMA BRF ESSINGE UDDE 1 PRIMUSG STOCKHOLM BRF HAMNINLOPPET VÄSTRA FINNBODAVÄGEN 11 B NACKA BRF HÄRNÖÄNGEN NÄRA HEM AB LÄRJUNGEVÄGEN HANINGE BRF HÖGHOLMEN HANS ELEFALK STORA KVINNS VÄG ÄLVSJÖ

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet)

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) GE Aal, lektor, Dufveholm, Katrineholm Jonny Abeleen, tjänsteman, Anhaltsvägen 60, Helenelund Dagmar

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

Fastigheter inom Stockholms kommun

Fastigheter inom Stockholms kommun Fastigheter inom s kommun Fastighetsbeteckning Typ av ägande Namn Adress =Berörs =Inom Ararat 1 s Kommun/ Bo 8189, 104 20 Ararat 1 Södergrisen AB Bo 4001, 102 61 Ararat 1 Unipars AB C/O Sjövall Food AB

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Adborn, Daniel förordnad t.o.m. 2016-10-31 Nås enbart via Nynäshamns kommun: 08-520 680 00

Adborn, Daniel förordnad t.o.m. 2016-10-31 Nås enbart via Nynäshamns kommun: 08-520 680 00 Adamsson, Bengt - förordnad t.o.m. 2019-01-31 Nedre Torekällgatan 12 151 73 SÖDERTÄLJE 070-625 76 85 08-550 628 56 bengt.adamsson@sodertalje.se eller via Södertälje kommun: 08-523 010 00 Adborn, Daniel

Läs mer

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö

Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2013 Hela året med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. + =? 100 meter på ett bananskal

Läs mer

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2014 Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. Eskilstuna Energi och Miljö

Läs mer

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation

Almanacka 2014. med information från Värmdö kommun. Samhällsinformation Samhällsinformation Almanacka 2014 med information från Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se Till alla hushåll i Värmdö kommun

Läs mer

Ahlstedt Niklas Nr: 2257 Henry Ståhl Fastigheter AB 601 77 NORRKÖPING Tel 011-233000 Fax 011-233002 Mobil 070-2274755 niklas.ahlstedt@staahl.

Ahlstedt Niklas Nr: 2257 Henry Ståhl Fastigheter AB 601 77 NORRKÖPING Tel 011-233000 Fax 011-233002 Mobil 070-2274755 niklas.ahlstedt@staahl. Aasa Leif Nr: 2591 Sydtotal i Norr AB Ventilation Björkgatan 1 973 31 LULEÅ Tel 0920-89050 Fax 0920-14012 Mobil 070-3389052 laa@sydtotal.se Abrahamsson Michael Nr: 1559 Abrahamssons Hantverk o Fastighetsservice

Läs mer

Vinnare i namnteckningstävling. 1:a pris: Drivmedelsrabatter till ett värde av 10 000kr. 2-10:e pris: Drivmedelsrabatter till ett värde av 5000kr

Vinnare i namnteckningstävling. 1:a pris: Drivmedelsrabatter till ett värde av 10 000kr. 2-10:e pris: Drivmedelsrabatter till ett värde av 5000kr Vinnare i namnteckningstävling Under december månad 2008 pågick en tävling för kunder som skaffade Volvokort. Tävlingen gick ut på att kunderna skulle skriva sin mest originella namnteckning. Nu har juryn

Läs mer

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer.

Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. aktuella konstutställningar i Sverige september december 2010 Köp konstnärsmaterial För både proffs och amatörer. Vi har bra produkter till ett bra & framgångsrikt måleri. Vi har priser som tål att jämföras

Läs mer

Alingsås kommun MariaBorisson Alingsås kommun Tekniska kontoret 441 81Alingsås maria.borisson@alingsas.se 0322-616247 0706-750978

Alingsås kommun MariaBorisson Alingsås kommun Tekniska kontoret 441 81Alingsås maria.borisson@alingsas.se 0322-616247 0706-750978 Alingsås kommun MikaelBank Alingsås kommun 441 81Alingsås mikael.bank@alingsas.se 0322-616301 070-6750924 Alingsås kommun MariaBorisson Alingsås kommun 441 81Alingsås maria.borisson@alingsas.se 0322-616247

Läs mer

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant

från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant Släkterna Thors från Petalax såsom den utgått från Johan Erik Mattson Thors och hans hustru Maja Beata Carlsdotter Fant samt Grägg (Smeds) såsom den utgått från Matts Johansson Grägg (Smeds) och hans hustru

Läs mer

Resultat Veteran-SM 16-18/8 2013

Resultat Veteran-SM 16-18/8 2013 Resultat Veteran-SM 16-18/8 2013 M35 100 M Vind +1,6 2013-08-16 1 Robert Fält -77 Gefle IF 11,45 2 Martin Pålsson -75 Heleneholms IF 11,78 3 Erik Westerlund -78 FK Studenterna 11,94 4 Tobias Rauch -74

Läs mer

Handledarregister UGL 15-07

Handledarregister UGL 15-07 Handledarregister UGL 15-07 Efternamn Förnamn Ort Tel. E-post Anmärkning Achram Nylander Agneta SOLLENTUNA 08-309661, 0704-130368 agneta.nylander@finansforbundet.se Ahlgren Karin MALMÖ 040-6115544 karin@aktivtlarande.com

Läs mer

Business Arena stockholm

Business Arena stockholm Business Arena stockholm 16-17 SEPTEMBER 2015 STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE PARTNERS STOCKHOLM 2015 PER DEN 14 AUGUSTI Cu be Swedish Association Jonas Aalto Bengt Dahlgren Rami Abiad Manager PwC

Läs mer

Klass. Tid (Pl) Aas, Öysten. Saltsjöbaden Abrahamsson,Debbie Lagtävling Herrar (Mix) Tävling Pojkar 01-02 Agnevik Lindström,Love

Klass. Tid (Pl) Aas, Öysten. Saltsjöbaden Abrahamsson,Debbie Lagtävling Herrar (Mix) Tävling Pojkar 01-02 Agnevik Lindström,Love Resultat ordning Aas, Öysten Trondheim 2869 3.37,57 (498) Abrahamsson, Michael Saltsjöbaden 2635 Abrahamsson,Debbie 572 3.13,45 (401) 3.34,57 (373) Abrahamsson,Tommy 564 1.59,42 (22) 4.10,08 (533) Abramson,

Läs mer

Låt husets historia styra renoveringen Sidorna... Del 3. Vem blir din nya granne? Två sidor med lagfarter. SidORNA 3 & 4

Låt husets historia styra renoveringen Sidorna... Del 3. Vem blir din nya granne? Två sidor med lagfarter. SidORNA 3 & 4 Del 3 Bostad...med Sjuhärads största bostadsmarknad foto daniel nilsson/tt Låt husets historia styra renoveringen Sidorna 12 13 Vem blir din nya granne? Två sidor med lagfarter. SidORNA 3 & 4 2 BT Bostad

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland

Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland Svenska frivilliga för Tyskland 1933-45 Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland Waffen-SS: 262 Wiking: 98 Nordland: 77 Totenkopf: 20 Nord: 11 Leibstandarte Adolf Hitler:

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km 15 km 20 km Sluttid Placering Jarl Josefin, 89, Göteborg, 15:34:52 00:29:42 01:01:50

Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km 15 km 20 km Sluttid Placering Jarl Josefin, 89, Göteborg, 15:34:52 00:29:42 01:01:50 Efternamn Förnamn, Född, Förening/Ort, Starttid 5 km 10 km 15 km 20 km Sluttid Placering Jarl Josefin, 89, Göteborg, 15:34:52 00:29:42 01:01:50 01:35:54 02:12:13 02:19:22 7281 Jarl Jörgen, 71, Rtj Lund,

Läs mer

Norrlands Mineraljakt 2005

Norrlands Mineraljakt 2005 Norrlands Mineraljakt 2005 Norrlands Mineraljakt 2005 SGU-rapport 2005:34 Uppdragsrapport för Länsstyrelsen Västerbottens län Jan-Olof Arnbom, Leif Bildström, Birger Filén, Arne Sundberg & Gun Ulwebäck

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

Göteborg Simmet 2014 Resultat

Göteborg Simmet 2014 Resultat Abild Louise 1000 m Damer Norek.se 00:31:24.6 427 Ackebjer Frida 1000 m Damer Torslanda 00:27:43.9 210 Adebahr Josefina 1000 m Damer Rigeleje-gänget 00:27:52.3 213 Adolfsson Sandra 1000 m Damer 4fun 00:29:16.8

Läs mer

Årsredovisning för Jordbrukstekniska föreningen 2014-01-01 -- 2014-12-31

Årsredovisning för Jordbrukstekniska föreningen 2014-01-01 -- 2014-12-31 Årsredovisning för 2014-01-01 -- 2014-12-31 Medlemsförteckning 2014-12-31 2 Styrelse och revisorer Ordförande Axel Lagerfelt, Tolefors gård, Linköping Vice ordförande Anna Bodin, Bäddarö gård, Grillby

Läs mer

Konsul Margareta N. Eidensten, Stockholm. Konsul Lars-E Boreström, Göteborg. Konsul Birgitta Jacobsson Ekblom, Göteborg

Konsul Margareta N. Eidensten, Stockholm. Konsul Lars-E Boreström, Göteborg. Konsul Birgitta Jacobsson Ekblom, Göteborg 1 CORPS CONSULAIRE EN SUÈDE Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare: Ledamot Ledamot Adjungerad kassaförvaltare Revisorer Revisorssuppleant Hedersledamöter, CC Hedersledamöter, CCSt Hedersledamöter,

Läs mer

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore Strömberg, enhetschef bygglov Ann-Christine Karlsson, sekreterare 1 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUN Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2013-05-29 Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 ande Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer