32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd"

Transkript

1 32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlistor Samrådsplan Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida

2

3 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER M FL. PROJEKT SLUSSEN INBJUDAN TILL SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET Ökad avtappningskapacitet och vattenbyggnadsarbeten vid Slussen samt förändrad reglering av Mälaren Exploateringskontoret i Stockholm Stad bjuder in till ett första samråd om vattenverksamhet i Projekt Slussen. Exploateringskontoret planerar också att kalla till ett andra samrådstillfälle första kvartalet Detta samrådsunderlag skickas bland annat ut till statliga myndigheter och verk, kommuner längs Mälaren, vattenanläggningsägare, större organisationer m.fl. Syftet med samrådet Syftet med detta samråd är att: Informera om vad det planerade arbetet kan få för effekter Få del av Era kunskaper om området Inhämta Era synpunkter på det planerade arbetet. Samrådet sker enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. När, var, hur? Det finns möjlighet att delta i samrådsmöten på följande tider och platser. Det finns också möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter på annat sätt (se nedan). Ort Datum/tid Lokal Vilka Stockholm 6/11, kl Tekniska nämndhuset, Vattenanläggningsägare Utsikten Västerås 13/11, kl Länsstyrelsen, Färnebofjärden Länsstyrelsen samt kommuner i länet Nyköping 15/11, kl Länsstyrelsen, Gröna Salongen Länsstyrelsen samt kommuner i länet Uppsala 20/11, kl Länsstyrelsen, Sessionssalen Länsstyrelsen samt kommuner i länet Stockholm 22/11, kl Länsstyrelsen, Sessionssalen Länsstyrelsen samt kommuner i länet Stockholm 29/11, kl Tekniska nämndhuset, Sessionssal A och B Statliga myndigheter och verk m.fl. Samrådsmöten med allmänhet, fastighetsägare längs Mälarens och Saltsjöns stränder, naturoch intresseorganisationer, båtklubbar m.fl. äger rum i vecka 45 till 48. Dessa samrådsmöten utannonseras i dagstidningar i regionen. Var god vänd! 1 (2)

4 Synpunkter och frågor Frågor: Skriftliga samrådssynpunkter: Projekt Slussens miljösamordnare Monica Granberg Structor Miljöbyrån Stockholm AB Industrigatan 2A Stockholm E-post: Exploateringskontoret, Stockholm stad Dnr E Box STOCKHOLM Epost: Frågor är välkomna på samrådsmöte eller till projektet miljösamordnare. Synpunkter kan lämnas vid samrådsmöte eller skriftligen senast den 14 december 2007 till adressen ovan. Det pågår fler samråd i projekt Slussen Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbete för Slussen och upprättat ett program som anger utgångspunkter och mål för planeringen. Det pågår ett programsamråd enligt 5 kap 20 PBL (Plan- och bygglagen) för ny detaljplan för Slussenområdet. Samrådet pågår till och med 31 oktober 2007, se Väl mött! För Exploateringskontoret, Stockholm stad Mårten Frumerie Projektledare Bifogat: 1) Projekt Slussen, underlag för samråd om vattenverksamhet (71 sidor samt bilagor) 2) Sändlista Vill ni veta mer? Allmänna frågor om projektet: Allmänna frågor om projektet: Projektchef Mårten Frumerie, Exploateringskontoret, Stockholm stad. E-post: Tel (vxl) Programsamråd, ny detaljplan för Slussen Frågor om programsamrådet enligt PBL: Ulla-Britt Wickström, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad. E-post: Tel (vxl) Ni kan även hitta information om projektet på 2 (2)

5 Part Avdelning/enhet Kontaktperson Adress Postnr Postort Länsstyrelser och kommuner Länsstyrelsen i Stockholm Box STOCKHOLM Länsstyrelsen i Uppsala Hamnesplanaden UPPSALA Länsstyrelsen i Södermanlands län Stora Torget NYKÖPING Länsstyrelsen i Västmanland Västra Ringvägen VÄSTERÅS Botkyrka kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Munkhättevägen TUMBA Ekerö kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Box EKERÖ Enköpings kommun Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kungsgatan ENKÖPING Eskilstuna kommun Miljö- och räddningsnämnden ESKILSTUNA Hallstahammar kommun Miljönämnden Box HALLSTAHAMMAR Huddinge kommun Miljönämnden HUDDINGE Håbo kommun Miljö- och tekniknämnden Centrumleden BÅLSTA Järfälla kommun Miljö- och bygglovsnämnden JÄRFÄLLA Knivsta kommun Bygg- och miljönämnden KNIVSTA Kungsörs kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden KUNGSÖR Köping kommun Miljönämnden KÖPING Lidingö kommun Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Stockholmsvägen LIDINGÖ Nacka kommun Miljö- och stadsbyggnadsnämnden NACKA Nykvarns kommun Bygg- och miljönämnden NYKVARN Salems kommun Bygg- och miljönämnden Säby Torg RÖNNINGE Sigtuna kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Södergatan MÄRSTA Solna stad Miljö- och hälsoskyddsnämnden Solna stad SOLNA Stockholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Box STOCKHOLM Strängnäs kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden STRÄNGNÄS Sundbybergs kommun Stadsbyggnads- och miljönämnden Kavallerivägen SUNDBYBERG Södertälje kommun Miljönämnden SÖDERTÄLJE Upplands Väsby kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden UPPLANDS VÄSBY Upplands-Bro kommun Bygg- och miljönämnden KUNGSÄNGEN Uppsala kommun Miljönämnden UPPSALA Värmdö Kommun Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden Skogsbovägen GUSTAVSBERG Västerås Stad Miljö- och hälsoskyddsnämnden Carl Henningsgata VÄSTERÅS Enköpings kommun Räddningstjänsten Kungsgatan ENKÖPING Eskilstuna kommun Räddningstjänsten ESKILSTUNA Hallstahammar kommun Räddningstjänsten Box HALLSTAHAMMAR

6 Part Avdelning/enhet Kontaktperson Adress Postnr Postort Huddinge kommun Räddningstjänsten HUDDINGE Håbo kommun Räddningstjänsten Centrumleden BÅLSTA Brandkåren Attunda Fredrik Ryber Pommernvägen SOLLENTUNA Knivsta kommun Räddningstjänsten KNIVSTA Kungsörs kommun Räddningstjänsten KUNGSÖR Köping kommun Räddningstjänsten KÖPING Lidingö kommun Räddningstjänsten Stockholmsvägen LIDINGÖ Nacka kommun Räddningstjänsten NACKA Salem kommun Räddningstjänsten Säby Torg RÖNNINGE Sigtuna-Arlanda Räddningstjänst Kolsta MÄRSTA Sigtuna kommun Räddningstjänsten Södergatan MÄRSTA Solna stad Räddningstjänsten Solna stad SOLNA Stockholms kommun Räddningstjänsten Box STOCKHOLM Strängnäs kommun Räddningstjänsten STRÄNGNÄS Sundbybergs kommun Räddningstjänsten Kavallerivägen SUNDBYBERG Uppsala kommun Räddningstjänsten UPPSALA Värmdö Kommun Räddningstjänsten Skogsbovägen GUSTAVSBERG Västerås Stad Räddningstjänsten Carl Henningsgata VÄSTERÅS Södertörns brandförsvarsförbund Mogårdsvägen HANINGE Botkyrka kommun Munkhättevägen TUMBA Ekerö kommun Box EKERÖ Enköping kommun Kommunstyrelsekontoret Kungsgatan ENKÖPING Eskilstuna kommun ESKILSTUNA Hallstahammar kommun Box HALLSTAHAMMAR Huddinge kommun HUDDINGE Håbo kommun Centrumleden BÅLSTA Järfälla kommun JÄRFÄLLA Knivsta kommun KNIVSTA Kungsörs kommun KUNGSÖR Köping kommun KÖPING Lidingö kommun Stockholmsvägen LIDINGÖ Nacka kommun NACKA Nykvarns kommun NYKVARN Salem kommun Säby Torg RÖNNINGE

7 Part Avdelning/enhet Kontaktperson Adress Postnr Postort Sigtuna kommun Södergatan MÄRSTA Solna stad SOLNA Strängnäs kommun STRÄNGNÄS Sundbybergs kommun Kavallerivägen SUNDBYBERG Södertälje kommun SÖDERTÄLJE Upplands-Bro kommun KUNGSÄNGEN Upplands-Väsby kommun UPPLANDS VÄSBY Uppsala kommun Kommunledningskontoret UPPSALA Värmdö Kommun Skogsbovägen GUSTAVSBERG Västerås Stad Carl Henningsgata VÄSTERÅS Statliga myndigheter, verk m.fl. Stockholms Läns Landsting Box STOCKHOLM Landstinget Västmanland Hållgatan VÄSTERÅS Landstinget Sörmland Repslagaregatan NYKÖPING Landstinget i Uppsala Län Box UPPSALA Vattenmyndigheten för Norra Östersjön, Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen VÄSTERÅS Vattenmyndighetens beredskapssekretariat, Länsstyrelsen i Stockholms län Box STOCKHOLM Banverket BORLÄNGE Fiskeriverket Box GÖTEBORG Försvarsmakten STOCKHOLM Jordbruksverket Vallgatan JÖNKÖPING Krisberedskapsmyndigheten, KBM Box STOCKHOLM Naturvårdsverket Valhallavägen STOCKHOLM Riksantikvarieämbetet Box STOCKHOLM RTK, Region- och trafikplanekontoret Box STOCKHOLM Räddningsverket KARLSTAD Sjöfartsverket NORRKÖPING Skogsstyrelsen JÖNKÖPING SMHI Folkborgsvägen NORRKÖPING Vägverket BORLÄNGE Klimat- och sårbarhetsutredningen Tegelbacken STOCKHOLM LRF STOCKHOLM LRF Mälardalen Mats Jos Box ENKÖPING

8 Part Avdelning/enhet Kontaktperson Adress Postnr Postort SGI, Sveriges Geotekniska Institut Olaus Magnus väg LINKÖPING SGU, Sveriges Geologiska Undersökning Box UPPSALA Statens Maritima Museer Sjöhistoriska museet Djurgårdsbrunnsvägen STOCKHOLM Statens Maritima Museer Wasa museet Galärvarvsvägen STOCKHOLM Stockholms Stadsmuseum Box STOCKHOLM Vattenanläggningsägare Comcarta AB STOCKHOLM EON Elnät Sverige AB MALMÖ Ekerö Energi AB Box EKERÖ Fortum Distribution STOCKHOLM Fortum värme samägt med Stockholms stad STOCKHOLM Kungl. Djurgårdens Förvaltning St. Skuggans v STOCKHOLM Mälarenergi Elnät AB Box KÖPING Norrenergi AB Box SOLNA Statens Fastighetsverk Box STOCKHOLM Stockholm Stad Trafikkontoret Box STOCKHOLM Stokab AB Box STOCKHOLM Svenska Kraftnät Box VÄLLINGBY TeliaSonera Sturegatan STOCKHOLM Vattenfall eldistribution AB STOCKHOLM Håbo kommun VA-verket Centrumleden BÅLSTA Käppalaförbundet Box LIDINGÖ Norrvatten AB Box SOLNA Stockholm Vatten AB Torsgatan STOCKHOLM Strängnäs Vatten Nygatan STRÄNGNÄS Telge Nät AB Box SÖDERTÄLJE Uppsala kommun Vatten- och avloppskontoret Sven Ahlgren UPPSALA Stockholms Hamn AB Frihamnen Magasin STOCKHOLM SL Stockholms lokaltrafik STOCKHOLM

9 ENLIGT SÄNDLISTA FASTIGHETSÄGARE M FL PROJEKT SLUSSEN INBJUDAN TILL SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET - Större avtappning av Mälaren genom Söderström - Ombyggnad av Slussen (nya kanaler, kajer och vattenanläggningar) - Förändrad reglering av Mälaren Exploateringskontoret i Stockholm Stad bjuder in till ett första samråd om vattenverksamhet i Projekt Slussen. Exploateringskontoret planerar också att kalla till ett andra samrådstillfälle första kvartalet Denna inbjudan skickas ut till fastighetsägare längs Mälaren och Saltsjöns stränder ut till Blockhusudden, båtklubbar m.fl. Vi uppmanar härmed alla fastighetsägare att informera hyresgäster och rättighetsinnehavare på Era fastigheter om samrådet och den planerade verksamheten. Syftet med samrådet Syftet med detta samråd är att: Informera om vad det planerade arbetet kan få för effekter Få del av dina kunskaper om området Inhämta dina synpunkter på det planerade arbetet. Samrådet sker enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Med inbjudan får du en sammanfattning av ett samrådsunderlag som ger dig en bakgrund om projektet och vad samrådet handlar om. När, var, hur? Det finns möjlighet att delta i öppna samrådsmöten kvällstid på följande platser. Det finns också möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter på annat sätt (se nedan). Ort Datum/tid Lokal Adress Södertälje 6/11, kl Rosenborgskolans matsal Erik Dahlbergs väg 9 Eskilstuna 8/11, kl Mälardalens Högskola, lokal Drottninggatan 12 A407. Västerås 13/11, kl Wenströmska gymnasiets aula Vedbovägen 1 Bålsta 15/11, kl Bildningscentrum Jan Bålsta centrum Fridegård, Teatern Uppsala 20/11, kl Katedralskolans aula Skolgatan 2 Ekerö 22/11, kl Biblioteket Ekerö, Erskinesalen Mälarötorg 7B Stockholm 26/11, kl Södra Latins aula Skaraborgsgatan 14 Mötena annonseras ut i dagstidningar i regionen. Projektet kommer att föra anteckningar vid mötena. Var god vänd! 1 (2)

10 Synpunkter och frågor Frågor: Skriftliga samrådssynpunkter: Projekt Slussens miljösamordnare Monica Granberg Structor Miljöbyrån Stockholm AB Industrigatan 2A Stockholm E-post: Exploateringskontoret, Stockholm stad Dnr E Box STOCKHOLM Epost: Frågor är välkomna på samrådsmöte eller till projektets miljösamordnare. Synpunkter kan lämnas vid samrådsmöte eller skriftligen senast den 14 december 2007 till adressen ovan. Det pågår fler samråd i projekt Slussen Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbete för Slussen och upprättat ett program som anger utgångspunkter och mål för planeringen. Det pågår ett programsamråd enligt 5 kap 20 PBL (Plan- och bygglagen) för ny detaljplan för Slussenområdet. Samrådet pågår till och med den 31 oktober För information och synpunkter se eller se kontaktuppgifter nedan (Vill ni veta mer?) Väl mött! För Exploateringskontoret, Stockholm stad Mårten Frumerie Projektledare Bifogat: 1) Projekt Slussen underlag för samråd om vattenverksamhet (12 sidor) Vill ni veta mer? Allmänna frågor om projektet: Allmänna frågor om projektet: Projektchef Mårten Frumerie, Exploateringskontoret, Stockholm stad. E-post: Tel (vxl) Programsamråd, ny detaljplan för Slussen Frågor om programsamrådet enligt PBL: Ulla-Britt Wickström, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad. E-post: Tel (vxl) Ni kan även hitta information om projektet på 2 (2)

11 AADDE, LARS THOMAS PONTONJÄRGATAN 16 3 TR STOCKHOLM AADDE, LEIF KRISTER BECKOMBERGAVÄGEN BROMMA AADDE, MATS OLOF JOHAN BJÖRKVÄGEN UMEÅ AB BIKUPAN TEGNÉRG STOCKHOLM SVEASKOG AB BOX KALIX AB BOTKYRKABYGGEN BOX TUMBA LYSHOLM, BRITTA MARIA HAMPTJÄRNSVÄGEN SVENSBYN AB CARL SÖDERBERG BOCKHOLMSSÄTTRA GÅRD SÖDERTÄLJE AB FORTUM VÄRME SAMÄGT MED STOCKHOLM ATT: HELENA MATTSSON STOCKHOLM AB FREDRIKSSON PRESENNINGSFABRIK GARVARGRÄND STALLARHOLMEN AB MÄLAR-OCH SALTSJÖTOMTER BLEKINGEG STOCKHOLM AB NYKVARNS LACKERING NEDRE BRUKET NYKVARN AB SOLVALLA TRAVBANA BOX BROMMA VIRGIN, CAROLA SIGRID STORGATAN 51 B ÖRNSKÖLDSVIK AB SYLEN BOX UPPLANDS VÄSBY AB VERNER ANDERSSON SÖRSTAFORS BRUK KOLBÄCK ABRAHAMIAN, ARA SKRIDSKOVÄGEN 12 2 TR HÄGERSTEN ABRAHAMSEN, KALEVI VALDEMAR KARLAVÄGEN 90 2 TR STOCKHOLM ABRAHAMSEN, MONIKA CHRISTINA KARLAVÄGEN 90 2 TR STOCKHOLM ABRAHAMSSON, INGER AULI MARIA HASSELBACKEN FÄRENTUNA ABRAHAMSSON, LARS OLOF HASSELBACKEN FÄRENTUNA ABRAHAMSSON, NILS TORSTEN TORSGATAN UPPSALA ABRAHAMSSON, SONJA BIRGITTA TORSGATAN UPPSALA ACKELMAN STÄLLBERG, ANN-BRITT KORNKNARRSVÄGEN ENKÖPING ACKELMAN, KARL ROINY GERALD KORNKNARRSVÄGEN ENKÖPING ACKERMAND ERNESTAM, ANNA MARIA PETTERSBERGSVÄGEN HÄGERSTEN ADAMSSON, ETHEL AGNETA GERTRUD TÄRNA PRÄSTGÅRD SALA ADAMSSON, INGEBORG BIRGITTA KVICKSUNDSSTIGEN KVICKSUND AF EDHOLM, ERIK GÖSTA FRITIOFSVÄGEN DJURSHOLM AF UGGLAS ÅBERG, CAROLINE E C BRÖTVÄGEN BROMMA AF UGGLAS, CARL ERIK MAGNUS HÖGNÄSVÄGEN KUNGSÄNGEN AF UGGLAS, CARL GUSTAF AXEL TULEVÄGEN DJURSHOLM AF UGGLAS, CARL GUSTAF LUDVIG ASPÖ SÄBY HERRGÅRD STRÄNGNÄS AF UGGLAS, CLAS GUSTAF CARL FRÖLUNDA GÅRD KUNGSÄNGEN AF UGGLAS, GUSTAV HENNING SAMUEL LENNARTSNÄS KUNGSÄNGEN AF UGGLAS, MÄRTA MARGARETA NARVAVÄGEN 21, III STOCKHOLM AFANASJEFF, MAJ INGER LOUISE BÅTSMANSKROKEN HÄGERSTEN AGEBY, RAYMOND IVAR GARTNERSTIGEN HÄSSELBY AHLBERG, BJÖRN THOMAS SVINNEGARN STRAND ENKÖPING AHLBERG, GUNHILD OLIVIA SVINNEGARN STRAND ENKÖPING STÅLQUIST, JAN GUNNAR NYDALSVÄGEN GÄVLE BOX GÄVLE AHLBERG, SOLVEIG ELISABET ALMVÄGEN 2 HÄSTNÄS MARIEFRED AHLBERG, TORGNY OLOV EDVARD DALKARLSGRÄND BROMMA ARNÖ, NILS GUSTAF MAJORSGATAN 24 D GÄVLE AHLBERG, ULF JOHAN KASIMIR KUNGSÅRA RÅBY VÄSTERÅS AHLÉN PETTERSSON, KERSTIN AGNETA B NYCKELBY GÅRD, PL EKERÖ WIDÉN, LILLY VIKTORIA MÄRGATAN RÄTTVIK AHLÉN, CARL JOHAN RUDOLF NYCKELBY GÅRD, PL EKERÖ WIDÉN, SVEN FOLKE MÄRGATAN RÄTTVIK AHLIN JONSSON, LISELOTTE INGA HÖGHAMMARVÄGEN KVICKSUND AHLIN, KERSTIN BIRGITTA SKOGSMYRAGATAN ENKÖPING AHLMARK, TOR VALDEMAR MÄRINGE GÅRD STRÄNGNÄS AHLNÄS, SYLVI MARIANNE DÖBELNSGATAN STOCKHOLM AHLSTRÖM, BARBRO LUCIA SANDAVÄGEN STRÄNGNÄS AHOSMÄKI, MARJATTA BJÖRSUND HEDBACKEN ESKILSTUNA AHOSMÄKI, SAKARI JOHANNES BJÖRSUND HEDBACKEN ESKILSTUNA AHRÉN, LARS TAGE BADHUSGATAN 14, I SÖDERTÄLJE AIRÉN, MIMMI MARIE ALICE SKEBOKVARNSVÄGEN BANDHAGEN AIRÉN, REIJO TAPIO SVEAVÄGEN STOCKHOLM AKTIEBOLAGET TELGEBOSTÄDER BOX SÖDERTÄLJE ALBERTSEN, KAJ BÄCKVÄGEN SOLLENTUNA ALBEXON, EVA BIRGITTA LINDSKÄRSVÄGEN VÄSTERÅS ALDERBÄCK, KERSTIN BIRGITTA C VÄSTERLED BROMMA ALDERBÄCK, MARKUS OVE VÄSTERLED BROMMA ALEMDAR, JAMAL SHAKIR SÖDERMANNAGATAN 16 2 TR STOCKHOLM

12 ALEXANDERSSON, ANN-CHARLOTTE SLOTTSSTIGEN 1 LÄG VÄSTERÅS ALF DOLL, SOFIA KRISTINA NYCKELÖVÄGEN VÄSTERÅS ALFREDSSON, CHRISTINA BIRGITTA VINBERGA 1370 B ENHÖRNA ALFREDSSON, KARIN BIRGITTA MÖRBYVÄGEN SKÅ ALGESJÖ, ELISABET ANNA-CHRISTINA STÖTTINGSGRÄND 1 NB HÄGERSTEN ALHOLMENS EK TOMTÄGAREFÖR HILDING IGELKOTTSVÄGEN BROMMA ALIN, KARL ARNE EKUDDSVÄGEN 36 B, LÄGN EKERÖ ALIN, SYLVIA GUNILLA EKUDDSVÄGEN 36 B EKERÖ ALINDER, LENA ADÉLE BROMMA GÅRD SVARTSJÖ ALINDER, STEFAN GUSTAV BROMMA GÅRD SVARTSJÖ ALLVÄDERSHAMNEN VÄSTERÅS I STAD, KOMMANDIT STADSLEDNINGSKONTORET VÄSTERÅS ALM PFRUNDER, ANNIKA BIRGITTA HÖGBYSKÄR FÄRENTUNA ALMGREN, BOEL ANNA HAVSJÖ BODAFORS ALMGREN, INGRID ELISABET BLOCKVÄGEN SOLLENTUNA ALMGREN, SVEA ROSE-MARIE ESPLANADEN 15, IV SUNDBYBERG ALMGREN, TORSTEN EDVARD REINHOLD CERVINS VÄG 9 1TR SPÅNGA ALMQVIST, EVA AGNETA SKOLVÄGEN ÖRSUNDSBRO ALMQVIST, MARTIN IVAR MUNSÖ, NORRBY GÅRD MUNSÖ ALMSTRÖM, ANN PIA STRANDVIKS GÅRD VÄSE ALMSTRÖM, PETER GUNNAR EKBODA BRO ALMSTRÖM, SVANTE AXEL RÖNNBODAVÄGEN BRO ALMÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖR BOX VÄSTERÅS ALRUTZ, HANS MIKAEL OTTO HENRIK PALMES ALLÉ 13 B DJURSHOLM ALSTERLIND, ANNE-MARIE GUNILLA FAGERVIKSVÄGEN BROMMA ALSTERLIND, CHRISTINA MARCELA CHARLOTTENBURGSVÄGEN 28 3 TR SOLNA ALSTERLIND, TORSTEN GUNNAR PEDER FAGERVIKSVÄGEN BROMMA ALTBERGER GENBERG, CHRISTINA V RINGVÄGEN 19 A EKERÖ ALTENFORS, SVEN RAGNAR GRENVÄGEN EKERÖ ALVEFUR, BRITT INGER CHRISTINE EKNÄS STALLARHOLMEN ALVEFUR, CARL ROGER EKNÄS STALLARHOLMEN ALVENIUS, BENGT ANDERS MUNINGATAN ESKILSTUNA ALVENIUS, ERIK ANDERS RUBEN TUMBO-ÖSTERBY ASKHOLMEN KVICKSUND ALVENIUS, JOHN GUSTAF KUNGSLADUGÅRDSGATAN ESKILSTUNA ALVERBÄCK, MY MARIA CHARLOTTA BRYGGA EKERÖ ALVERBÄCK, SVEN HÅKAN BRYGGA EKERÖ ALVERBÄCKS FASTIGHETS AB BRYGGA GÅRD EKERÖ ALVESTAM WAHLUND, ANN CHARLOTTE M TOPELIUSVÄGEN BROMMA ALVIKENS TOMTÄGAREFÖRENING ANDORFF VINSTAVÄGEN VÄLLINGBY ALVIN, LARS CHRISTER ASPÖ BJÖRNDALEN STRÄNGNÄS AMB, ANNELI SUSANNE MARIE LUGNHAMNSVÄGEN BÅLSTA AMB, BJÖRN OLOF LUGNHAMNSVÄGEN BÅLSTA AMBJÖRNSSON, ÅKE SVEN GUSTAF TOFFELBACKEN 25 2 TR HÄGERSTEN AMYMONE AB LINSLAGARGR VÄSTERÅS ANDBERGER DE LAVAL, LENA EBBA AGNES HÖGOMSVÄGEN TÄBY ANDBERGER, KLAS OLOF TEGELBRUKSVÄGEN VÄSTERÅS ANDÉN BLANCK, CECILIA HELENA JOHAN SKYTTES VÄG ÄLVSJÖ ANDÉN, CURT SVANTE HEDLUNDSGATAN 4 A ESKILSTUNA ANDÉN, GERDA INGEBORG HELENA SEGERVÄGEN 206 B ÄLVSJÖ ANDÉN, JOHN SÖREN SEGERVÄGEN 206 B ÄLVSJÖ ANDERBERG, CARL GUNNAR LUNDGREN JACOB C FRÖVIGATAN BANDHAGEN ANDERBERG, GUNILLA BIRGITTA OSKARSPARKEN 8, III ÖREBRO ANDERBERG, MARIA LUNDGREN CHRISTINA ALEXANDRA FRÖVIGATAN BANDHAGEN ANDERBERG, PETER DANIEL LEVINS GRÄND TORSHÄLLA ANDERBERG, SVEN GUNNAR ALFRED BRÅVALLAVÄGEN TORSHÄLLA ANDERBERG, SVEN GUNNAR MARCUS GAMLA VÄGEN TORSHÄLLA ANDERS BODIN FASTIGHETER AB BOX BROMMA ANDERS, MARGIT AGNETA SORBY VÄSTERÅS ANDERSEN, INGER KARINA DALSTIGEN SKÅ ANDERSIN, KENT OLOF SNÄCKVÄGEN 9 A HUDDINGE ANDERSSON HAUGSBAK, SUSANNE ELISABET SKOGSRISKAGATAN ENKÖPING ANDERSSON, ALF GÖTE PRIMUSGATAN 57 6 TR STOCKHOLM ANDERSSON, ANDERS ELVING KLASTORPSVÄGEN ESKILSTUNA ANDERSSON, ANDERS LENNART BOREVÄGEN SOLLENTUNA ANDERSSON, ANN ELISABET SJÖVÄGEN KUNGSÖR ANDERSSON, ANN-BRITT JULIANA K BERGSGATAN KÖPING

13 ANDERSSON, ANN-KATRIN FÖRDELNINGSGATAN ESKILSTUNA ANDERSSON, AXEL GÖSTA VÄSBYHOLMSVÄGEN 37 D TORSHÄLLA ANDERSSON, BENGT LENNART KULLERSTASANDSVÄGEN ESKILSTUNA ANDERSSON, BENGT OLOV ANDERS KÄRRBO NYBY VÄSTERÅS ANDERSSON, BENN YNGVE GULLÄNGEN NYTORP TORSHÄLLA ANDERSSON, BENTO GÖTE EDSALA GÅRD MARIEFRED ANDERSSON, BJÖRN SAMUEL ALBERT ÖBERGS VÄG TORSHÄLLA ANDERSSON, BO ISAK EMANUEL VALLBYLUND BRO ANDERSSON, BO MICHAEL SALVÄGEN ESKILSTUNA ANDERSSON, BRITT MARGARETA EDSBERGSGATAN TORSHÄLLA ANDERSSON, BRITT-LOUISE MARGARETA VÄSBYHOLMSVÄGEN 37 D TORSHÄLLA ANDERSSON, BROR TURE ÖVERBY KUNGSÖR ANDERSSON, BÖRJE HENRY DINGERGATAN 6 A ESKILSTUNA ANDERSSON, CARL GUSTAV PETERSBERG BRED GAMMALBO ENKÖPING ANDERSSON, CARL STIG LAGGARUDDSVÄGEN BRO ANDERSSON, DAN JOHAN FLEMINGGATAN STOCKHOLM ANDERSSON, DAVID GÖSTA INGEMAR FÖRDELNINGSGATAN ESKILSTUNA ANDERSSON, EDNA LYDIA BERGENGATAN 7, NB KISTA ANDERSSON, EDRIS CHRISTINA KUNGSHOLMS STRAND STOCKHOLM ANDERSSON, EVA AGNETA ASKRIKEGATAN 11 2 TR STOCKHOLM ANDERSSON, EVA BIRGITTA SJÖÄNGSVÄGEN ENKÖPING ANDERSSON, EVA CHRISTINE LÅNGVRETSVÄGEN SPÅNGA ANDERSSON, EVA-BRITT CANADASTIGEN LIDINGÖ ANDERSSON, GERDA GUNBORG TEGELÄNGSVÄGEN SÖDERTÄLJE ANDERSSON, GUDRUN ELISABET PACKHUSGATAN VÄSTERÅS ANDERSSON, GUNHILD MARGARETA GRIBBYLUNDSVÄGEN 81, 2 TR TÄBY ANDERSSON, GUNILLA BÅGLJUSVÄGEN STOCKHOLM ANDERSSON, GÖRAN OLOF HUGO NISSARS VÄG SPÅNGA ANDERSSON, GÖSTA INGEMAR ÖN VECKHOLM AMNÖ ENKÖPING ANDERSSON, GÖTE EINAR LENNART VIBY GÅRD ARBOGA ANDERSSON, GÖTE EVALD MORA VARNÄS UDDE ESKILSTUNA ANDERSSON, HANS ALLAN ORMBERGSVÄGEN STOCKHOLM ANDERSSON, HANS GUSTAF TEGELÄNGSVÄGEN SÖDERTÄLJE ANDERSSON, HANS LENNART BÅGLJUSVÄGEN STOCKHOLM ANDERSSON, INGA BIRGITTA ESBJERGSGATAN ESKILSTUNA ANDERSSON, INGA-BRITTA HÄGGESTA HÄGGSTA GÅRD KÖPING ANDERSSON, INGRID BIRGITTA KÖPMANGATAN 30 B ESKILSTUNA ANDERSSON, INGRID GUNILLA VILLA NORRBACKA SKÄLUDDSVÄGEN EKERÖ ANDERSSON, INGRID HELENA SOLBACKEN KVICKSUND ANDERSSON, INGRID SUSANNE HELEN SJÖSTUGUGRÄND 3 B STOCKHOLM ANDERSSON, IRENE BIRGIT ELISABET ORMBERGSVÄGEN STOCKHOLM ANDERSSON, JAN ERIK EDVIN MÖRBYVÄGEN SKÅ ANDERSSON, JAN ERIK ROBERT HÄGGVÄGEN JÄRFÄLLA ANDERSSON, JAN HOLGER FISKGJUSEVÄGEN UPPSALA ANDERSSON, JOHAN AGNE BJÖRSUND LUGNET STRÄNGNÄS ANDERSSON, KARL GUNNAR SMEDSTORP MALMKÖPING ANDERSSON, KARL INGEMAR SÖRFENNSTA KUNGSÖR ANDERSSON, KARL ROINE VILHELM EKBACKENS GÅRD STALLARHOLMEN ANDERSSON, KARL ÖRJAN HÄGGESTA HÄGGSTA GÅRD KÖPING ANDERSSON, KENT INGVAR ÖTORP KÖPING ANDERSSON, KENT OLOF KÄRRBO NYBY VÄSTERÅS ANDERSSON, KLAS GUNNAR AGNEGATAN 5 III VÄSTERÅS ANDERSSON, KLAS PATRIK SUNDBYHOLM RAMSUND ESKILSTUNA ANDERSSON, LARS ALF LENNART HELGARÖ VÄLA STRÄNGNÄS ANDERSSON, LARS BO VALDEMAR STRANDBACKEN BROMMA ANDERSSON, LARS JOHAN HELGARÖ HAGALUND STRÄNGNÄS ANDERSSON, LARS OLA BJÖRKHAMMARVÄGEN KVICKSUND ANDERSSON, LARS OLOV ERIK VÄSTERBY KVICKSUND ANDERSSON, LARS TORBJÖRN SJÖÄNGSVÄGEN ENKÖPING ANDERSSON, LARS YNGVE RONNY HASSELBACKSVÄGEN TORSHÄLLA ANDERSSON, LARS-GÖRAN STORA HUSET HUSBY GÅRD MUNSÖ ANDERSSON, LEIF GÖSTA ROLAND VÄSTRA EKEBY KUNGSÖR ANDERSSON, LEIF LENNART KILLINGE SIGTUNA ANDERSSON, LENA MARGARETA KÄRRTORPSVÄGEN JOHANNESHOV ANDERSSON, LEO KRISTER BONDEVÄGEN TRÅNGSUND

14 ANDERSSON, LILL-MARIE BIRGITTA KRONHAGSVÄGEN FÄRENTUNA ANDERSSON, MAJ-BRITT ELISABET VÄSTRA EKEBY KUNGSÖR ANDERSSON, MARGOT ELISABET TULLGARN ÄNGSBYGGNADEN VAGNHÄRAD ANDERSSON, MARIANNE ELISABETH SVEDJEVÄGEN 32 A STRÄNGNÄS ANDERSSON, MATS GUNNAR BROBY NORRGÅRD KUNGSÖR ANDERSSON, MAUD BIRGITTA ÖSTRA TULEGATAN 49 G SALA ANDERSSON, MONICA KRISTINA IDEGRANSTIGEN SÖDERTÄLJE ANDERSSON, MÄRTA BIRGITTA ÖVERBY KUNGSÖR ANDERSSON, NILS ERIK HAVARD VASALOPPSVÄGEN 40, BV HÄGERSTEN ANDERSSON, NILS GÖTE ASPIRANTGATAN TORSHÄLLA ANDERSSON, OLOV STURE PACKHUSGATAN VÄSTERÅS ANDERSSON, PER BÖRJE SJÖSTUGUGRÄND 3 B STOCKHOLM ANDERSSON, PER OLOF TEGELBRUKSVÄGEN 8 A VÄSTERÅS ANDERSSON, RAILI ANNIKKI BJÖRSUND STRÄNGNÄS ANDERSSON, ROLAND GEORG NYBORG HACKSTA FJÄLBY GRILLBY ANDERSSON, ROLF BENNY GÖSHOLMSVÄGEN KVICKSUND ANDERSSON, ROLF KARL ERIK MÅLARVÄGEN STIGTOMTA ANDERSSON, STIG GÖRAN KILLINGE SIGTUNA ANDERSSON, STIG SIXTEN KRONHAGSVÄGEN FÄRENTUNA ANDERSSON, THOMAS BERNHARD SKOTTVÄGEN KUNGSÖR ANDERSSON, ULF BÖRJE RICHARD FRÄLSEGÅRDSVÄGEN FÄRENTUNA ANDERSSON, ULF MAURITZ FANTHOLMSVÄGEN EKERÖ ANDERSSON, VIOLA MARGARETA KÄRRBO NYBY VÄSTERÅS ANDERSSON, VIVI-ANN FOGDÖ SÖDRA BJÖRKA STRÄNGNÄS ANDERSSON, YLVA ELISABETH DEL HIERRO FOLKUNGAGATAN 152 BV STOCKHOLM ANDERSSON, ÅKE HARRY INGMAR VILLA NORRBACKA SKÄLUDDSVÄGEN EKERÖ ANDERSSON, ÅKE OSVALD BJÖRSUND LUGNETS HAMN STRÄNGNÄS ANDERSSON, ÅKE VILHELM VALDEMAR TUNABORGBÅTVÄGEN STALLARHOLMEN ANDERSSON, ÅSA MARIA CAROLINE HANTVERKARGATAN 87 3 TR STOCKHOLM ANDRÉ JOHANSSON, GIT MONICA VICTORIA RÖDABERGSGATAN 11 A 6 TR STOCKHOLM ANDRÉ, SONJA ANITA ORRSTIGEN 2, III SÖDERTÄLJE ANDREASSON, BO GÖRAN LINNÉGATAN 86, 3 TR STOCKHOLM ANDREASSON, MAUD MARGARETA TORRESTA TORRESTA GÅRD BYVÄG BÅLSTA ANDREASSON, NILS KARL SVANTE PETERSÉNS VÄG SKÄRHOLMEN ANDREASSON, SIV INGER HARRIET JOHAN SKYTTES VÄG ÄLVSJÖ ANDREASSON, SVEN ROLAND HACKSTA PRÄSTGÅRD GRILLBY ANDRÉN, TORE JOHANNES FÄRJEVÄGEN STRÄNGNÄS ANEHEIM BJÖRK, INGER MARGARETA KRIST TEGELBRUKSGATAN ALINGSÅS ANEHEIM, THORD CHRISTER MYRBYVÄGEN ENKÖPING ANGELING, ANDERS OLOF RASHOLMSVÄGEN 28 A KVICKSUND ANGELING, ANNELI RASHOLMSVÄGEN 28 A KVICKSUND ANGER, SÖREN GUNNAR SÖDERVÄGEN TÄBY ANGER, ULF GÖRAN NOREVÄGEN DJURSHOLM ANGESTEN BJURHOLM, BODIL VÄSTERLED 6 B SOLLENTUNA ANIANSSON, LARS HÅKAN INGEMAR LÖVGÅRD SOLGLÄNTAN ESKILSTUNA ANKARCRONA, CARL THEODOR WILHELM RUNSA GÅRD UPPLANDS VÄSBY ANLERT, BIRGIT ROSE-MARIE HUNDALAVÄGEN ESKILSTUNA ANTONIUSSON, EVALOTTA MARIE BOX SÄLEN ANTONSSON, BENGT ALLAN SVETSARVÄGEN VIRSBO ANTONSSON, EVA KATARINA FREDRIKSDAL PL DROTTNINGHOLM ANTONSSON, LEIF KENNETH MARGARETAVÄGEN VÄSTERÅS ANTONSSON, SONJA BIRGIT MARGARETAVÄGEN VÄSTERÅS ANTONSSON, SVEN ERIK FREDRIKSDAL PL DROTTNINGHOLM ANVÄG, ANITA LILLEMOR JÖREN VÄVARES GATA ESKILSTUNA ANVÄG, CARL INGEMAR LEIF JÖREN VÄVARES GATA ESKILSTUNA APELQVIST, LEIF GERHARD GRANBERGSHÖJDEN 11 C BOLLNÄS APELQVIST, ROLF ÅKE ALFTAVÄGEN BOLLNÄS APPEL, ALICE ELISABET GUNNARSKÄL SÄTERI ESKILSTUNA APPEL, WOLFGANG VALDEMAR EINAR C GUNNARSKÄL SÄTERI ESKILSTUNA APPELBLOM, INGRID MARGARETA VITALISVÄGEN 2 C 2 TR STRÄNGNÄS APPELBLOM, LARS ERIK STURE VITALISVÄGEN 2 C 2 TR STRÄNGNÄS APPELQVIST, ANETTE LINNÉA PLÅTVERKSGATAN VÄSTERÅS APPELQVIST, KARL BERTIL PLÅTVERKSGATAN VÄSTERÅS ARBETSMARKNADSFÖRSÄKRINGAR,PENSIONSF STOCKHOLM ARGART, EWA MARGARETHA JAKOBSBERGSPLATSEN 6 A, IV VÄSTERÅS

15 ARGHAVANI, HADI KUNGSKLIPPAN , 4 TR STOCKHOLM ARLINGER, BARBRO IRENE LURUDDSVÄGEN EKERÖ ARLINGER, TORD LENNART LURUDDSVÄGEN EKERÖ ARNERUD MEJHAMMAR, MARIE KRISTINA T S:T OLOFSGATAN NORRKÖPING ARNERUD, ANNE MARIE ELISABETH OLIVEDALSGATAN 7 B GÖTEBORG ARNERUP, TORD STEFAN STORHAGSVÄGEN FÄRENTUNA ARNINGER, KARL-GUNNAR UGGLEVÄGEN KÖPING ARNINGER, NILS PETER MARIEBERGSGATAN 9 C KÖPING ARNOLD, CLAES HÅKAN NYGATAN KUMLA ARNOLD, GUNHILD HELENA VATTUGATAN 2, 1TR KUMLA ARNÖ, LARS FREDRIK VIKTOR FRIDHEMSGATAN 48 1 TR STOCKHOLM ARNÖ, LARS GUNNAR KOSTERVÄGEN LIDINGÖ ARNÖ, SIGNE ÅSA MARGARETA KUNGSBACKSVÄGEN ÅKERSBERGA ARNÖ-BERG, INGA BIRGITTA SANKT PAULSGATAN 35 B, I STOCKHOLM ARNÖ-LINDQVIST, MARIA ELISABET UTMELANDSVÄGEN MORA AROMATIC FASTIGHETER AB BOX STOCKHOLM ARONSSON, AINA IRÉNE BETSELVÄGEN JÄRFÄLLA ARONSSON, ANDERS FOLKE HAGALUNDSGATAN 44 6 TR SOLNA ARTAEUS, DANIEL GUSTAF SNICKARGATAN 3 A VÄSTERÅS ARTAEUS, JAKOB GUSTAF FYRBÅKSVÄGEN 3 6TR VÄSTERÅS ARTEMYEV, ANTON GRÖNVIKSVÄGEN BROMMA ARTEMYEVA, EKATERINA GRÖNVIKSVÄGEN BROMMA ARTMARK, ANN-SOFI KILLINGE SIGTUNA ARTMARK, MATS STEFAN OVE KILLINGE SIGTUNA ARVER, KARL STEN GÖRAN ALBERT ÖBERGS VÄG TORSHÄLLA ARVIDSSON, BJÖRN GUNNAR HELGARÖ NÄS GÅRD STRÄNGNÄS ARVIDSSON, BO LENNART NEDRE VILLAGATAN SÖDERTÄLJE ARVIDSSON, DICK ERIK STEFAN BJÖRSUND STRÄNGNÄS ARVIDSSON, ÅSA MARGARETA NEDRE VILLAGATAN SÖDERTÄLJE AS GROUP AB KUNGSGATAN STOCKHOLM ASCHBERG, PETRA ULRIKA FÄLTSPATSVÄGEN SALTSJÖ-BOO ASCHBERG, RICHARD FÄLTSPATSVÄGEN SALTSJÖ-BOO ASKELIND, JAN ANDERS HANNA NILSSONS VÄG JÄRFÄLLA ASKELIND, SUZANNE MARIE CHRISTINA HANNA NILSSONS VÄG JÄRFÄLLA ASKLUND, ANN-CHRISTINE STOCKROSVÄGEN 1 5TR VÄSTERÅS ASKLÖF, GÖRAN BIRGER HORNSSUND VÄSTERÅS ASMUSSEN, INGER ANNIKA LAGGA, ÅRBY SOLDATTORP KNIVSTA ASP, JENNY-MARIE SVAMPVÄGEN VÄSTERÅS ASP, RAOUL MICHAEL HENNIG VILLA STRAND ERIKSBERG 3: SKÅ ASP, ROLF JAKOB ALEXANDER SVAMPVÄGEN VÄSTERÅS ASPENBERG, ANNE INGA-LISA EMMA E VIKENVÄGEN ESKILSTUNA DJURGÅRDSVÄGEN ESKILSTUNA ASPENGREN, ROLF EDGAR FJÄRDHUNDRAGATAN ENKÖPING ASPERMAN, ASTA FRIDSHÄLLSVÄGEN SÖDERTÄLJE ASPERMAN, HANS INGVAR FRIDSHÄLLSVÄGEN SÖDERTÄLJE ASPEVALL, CARL OLOV KÄLLBACKEN HÄGERSTEN ASPHOLMENS SOMMARSTUGEFÖR,EK FÖR ST ÄGGEBY/J-E SNELL/ KOLBÄCK ASPINGTON, GUNILLA VIOLA SMEDSBACKSGATAN STOCKHOLM HELLSTRÖMS FÖRVALTNING JUNGFRUGATAN STOCKHOLM ASPLUND, ALF RURIK JOHANNES KLOSTERGATAN ÖREBRO ASPLUND, KRISTOFER HOLTON KÄRRGRÄND VÄLLINGBY ASPLUND, LARS-MAGNUS MÖRBYVÄGEN SKÅ ASTERHAG, EVA MARGARETA PETERSÉNS VÄG SKÄRHOLMEN ASTERHAG, FREDRIK GUNNAR ERIKSLUNDSGATAN 5 2TR HÄGERSTEN ASTERHAG, JAN ERIK EKLIDSVÄGEN TULLINGE ASTERHAG, LEIF DANIEL PETERSÉNS VÄG SKÄRHOLMEN ATRIUM FASTIGHETER AB BOX STOCKHOLM ATTERBLAD, ULLA CHRISTINA ÄLGHORNSVÄGEN FÄRENTUNA AUGUSTSSON, ANNA-LENA KRISTINA STORA KVINNS VÄG ÄLVSJÖ AURENIUS, CARL ANDERS DIDRIK TUMBO-ÖSTERBY ASKHOLMEN KVICKSUND AUSTERN, ANNE SARA SJÖSAVÄGEN BANDHAGEN AVEDAL, KARL PETTER ELIAS EKNÄSVÄGEN KVICKSUND AVÉN, ANITA REBECCA ENKÖPINGS-NÄS MÄRSÖ GÅRD ENKÖPING AVÉN, THOMAS CARL ANTON ENKÖPINGS-NÄS MÄRSÖ GÅRD ENKÖPING AXE, KNUT GUNNAR VALDEMAR PL 4503 GUNNEBO ADELSÖ AXEBLAD ANDERSSON, DORIS ELISABET KIRUNAGATAN 30 4 TR VÄLLINGBY AXEBLAD, BENGT HARALD KIRUNAGATAN 30 4 TR VÄLLINGBY

16 AXELL, ROLF GUSTAF BJÖRKVIKSVÄGEN 55 B FÄRENTUNA AXELSON SUNDBERG, EVA MARIE TULEGATAN STOCKHOLM AXELSSON HENTER, KARIN TOVE MARIA 241 LAMBARUDD DROTTNINGHOLM AXELSSON, ANNIKA MARI ROSITHA ÅRSTAVÄGEN ÅRSTA AXELSSON, ELSY KRISTINA BIBORGSGATAN SÖDERTÄLJE AXELSSON, JAN GUNNAR RÅDMANSGATAN STOCKHOLM AXELSSON, KARL AXEL BIBORGSGATAN SÖDERTÄLJE AXELSSON, KENNETH OVE SAFIRSTIGEN KUNGSÄNGEN AXELSSON, OVE HANS EVALD BJÖRNSTIGEN 131, I SOLNA AXELSSON, ROLF GUNNAR APALBYVÄGEN VÄSTERÅS AXMAN, BO HENRIK NYCKELBYVÄGEN EKERÖ AXMAN, MARJO KATRIINA NYCKELBYVÄGEN EKERÖ B.A.TRADING I STRÄNGNÄS AB BRUNNSÅKER STRÄNGNÄS BAARMAN, MY ANETTE TESSINGATAN 5 C VÄSTERÅS BACKLUND, GUNILLA BIRGITTA FÖRFATTARVÄGEN BROMMA BACKLUND, LENNART THORSTEN VALDEMAR SANKT ERIKSPLAN STOCKHOLM BACKLUND, RICKARD ALVAR EMANUEL FÖRFATTARVÄGEN BROMMA BACKMAN, BJÖRN ALBERT GUNNARSSON STORSJÖVÄGEN 57, I ÅRSTA BACKMAN, ELSA GUNILLA HUMBLEGATAN SUNDBYBERG BACKMAN, ULF ARTUR DOMARRINGSVÄGEN TÄBY BACKMAN, ULLA MARY BILLDALS ALMVÄG BILLDAL BACKMAN, YVONNE CATHERINE G HÖGÅSVÄGEN NACKA BACKROS, SUSANNE MARIANA TÖRNBY GÅRD SKÅ BAGGE, SVEN ANDERS SKOGSHILL ERIKSBERG SKÅ BOX STOCKHOLM BANFFY, MALIN TERESE TJÄDERVÄGEN 35 A UPPSALA BANVERKET BORLÄNGE BARFOD, CHRISTIAN MASMOVÄGEN VÅRBY BARK, ELVY BIRGITTA KONVALJEVÄGEN ESKILSTUNA BARK, MAUD INGRID GÄRDESVÄGEN EKERÖ BARKELL, MATS YNGVE TOMTEBOGATAN 26 A, II STOCKHOLM BARKELL, ROLF WILLIAM VIBERGSVÄGEN SÖDERTÄLJE BARKFELDT, ANNA MARIA NORRA FLORAGATAN VÄSTERÅS BARKFELDT, CARL OLOF NORRA FLORAGATAN VÄSTERÅS BARKFELDT, JAN OLOF ANDERS NORRA FLORAGATAN 33 3TR VÄSTERÅS BARKSELIUS, HANS ERIK TORPA PRÄSTGÅRD KUNGSÖR BARKSELIUS, INGRID MARGARETA TORPA PRÄSTGÅRD KUNGSÖR TRÖGDS HÄRADS ALLMÄNNINGAR MATS LINDBERG TORSVIBY ENKÖPING BARREFORS, PER ERIK URBAN EKBACKSVÄGEN VÄSTERÅS BARTLING, HELENA MARGARETA LILLA LUNDBY STALLARHOLMEN BARTLING, MATS OLOF LILLA LUNDBY STALLARHOLMEN BASTVIKENS EK FÖRHELEN JACOBSSON RAPPORTGATAN VÄSTERÅS VON EHRENHEIM, GUSTAF PETER REINHOLD KUNGSHUSBY GRÖNSÖÖ ENKÖPING BECKMAN, ANNA MONIA TRANHOLMSVÄGEN EKERÖ VON EHRENHEIM, ULRIKA MARIA KUNGSHUSBY GRÖNSÖÖ ENKÖPING BECKMAN, ULF ROLAND OLOF TRANHOLMSVÄGEN EKERÖ BEIER, ANJA CHRISTINA POKALVÄGEN STOCKHOLM BEIER, ANNETTE CATHRINE MARTINA SÖDRA ESPLANADEN LUND BJÖRKMAN, ANN-KRISTIN MARGARETHA VALLBY PRÄSTGÅRD ENKÖPING BEIER, BJÖRN-AXEL BRÅLUNDEN BROMMA BJÖRKMAN, ÅKE ALBERT VALLBY PRÄSTGÅRD ENKÖPING BEIER, HERMINE RÖSEL ELFRIEDE M E H KLÖVERVÄGEN 1 A BROMMA BEIER, KLAUS-DIETRICH KLÖVERVÄGEN 1 A BROMMA BEIJER, ULLA CHRISTINA KUNGSÄNGSGATAN 57 K 7 TR UPPSALA BELDING FELLNER, URSULA MARIA F GUSTAV III:S VÄG DROTTNINGHOLM BELL, ROBERT STEPHEN CHARLOTTENBURGSVÄGEN 8 C SOLNA BENGTSSON ANDER, ELISABETH BIRGITTA LAMBARÖVÄGEN HÄSSELBY LAMBARÖ HÄSSELBY BENGTSSON ANDERSSON, EVA MARIE KLASTORPSVÄGEN ESKILSTUNA BENGTSSON, BENGT HJALMAR BJÖRSUND ALBERTSHÄLL STRÄNGNÄS BENGTSSON, BENGT MICHAEL FLINTASTIGEN KVICKSUND BENGTSSON, BERIT MONICA KRISTINA KRATSBODAVÄGEN BROMMA BENGTSSON, GUNILLA NORRHOLMSVÄGEN SALTSJÖ-BOO BENGTSSON, INGRID MARGARETA LARSBERGSVÄGEN 30, IV LIDINGÖ BENGTSSON, LENNART THIMON EKBACKSVÄGEN VÄSTERÅS BENGTSSON, PONTUS ANDERS HÖGBYSKÄR FÄRENTUNA BENGTSSON, STEN GUSTAF LARSBERGSVÄGEN 30, IV LIDINGÖ

17 BENGTSSON, SUSANNE MADELENE SKOGVAKTARVÄGEN ESKILSTUNA BENGTSSON, ULF PEDER RONNEBYVÄGEN 22 3 TR JOHANNESHOV BENJOUR, KERSTIN ANNA-BRITT STYRMANSGATAN STOCKHOLM BENJOUR, LEIF AXEL STYRMANSGATAN 24, III STOCKHOLM BENNERSTIG, INGER KRISTINA ÄNGSJÖVÄGEN JÄRFÄLLA BENTZER WEIMER, ANNA CATHARINA BACKLÖKSVÄGEN HÄSSELBY BENTZER, BJÖRN VILHELM MIRABELLBACKEN HÄSSELBY BENTZER, EVA MARIEAHLBERG GRÖNVIKSVÄGEN BROMMA BERG FALK, ANNA HELEN LOGVÄGEN SPÅNGA BERG GUSTAFSSON, MARITA IRENÉ OFFERVÄGEN BÅLSTA BERG VON LINDE, CAROLINE OLGA E ERIK DAHLBERGSGATAN STOCKHOLM BERG, HANS RICHARD BORGMÄSTARGATAN 6 A BV STOCKHOLM BERG, HARALD EINAR KALLVALLAGATAN VÄSTERÅS BERG, HELENA DOROTHEA GUNDEL BERTHA MIDSKEPPSGATAN 21 5 TR LÄG STOCKHOLM BERG, INGRID PIA MONICA GRANBYTORP SIGTUNA BERG, KARIN BIRGITTA BRUNNSVÄGEN STRÄNGNÄS BERG, LENNART EDVARD PACKHUSGRÄND 6 3 TR STOCKHOLM BERG, MAGNUS KARL EMIL KVARNGÄRDESGATAN 2 C 3 TR ESKILSTUNA BERG, MARIA ELISABETH HAGAGATAN FJUGESTA BERG, MARIA HELENA MARGARETA PETERSBERG BRED GAMMALBO ENKÖPING BERG, MATS OLOF GUSTAV GÖTGATAN VÄSTERÅS BERG, RADA HRISTOVA URHAGSGATAN VÄSTERÅS BERG, THOMAS MIKAEL GRANBYTORP SIGTUNA BERGENWALL, THURE JOHANNES LARS KAGGS VÄG EKERÖ BERGERSTAM, MARIA HELÉNE SJÖHAGEN BRO BERGERSTAM, RUNE STEFAN SJÖHAGEN BRO BERGFALK, KARL FOLKE LENNART BJÖRKVIKSVÄGEN FÄRENTUNA BERGFORS, KURT MELKER STUREGATAN STOCKHOLM BERGGREN, ANNA MONIKA LOMVÄGEN 46 1 TR SOLLENTUNA BERGGREN, ELSIE MARIA OSKARSROGATAN 5, 5 TR SOLNA BERGGREN, HANS GUSTAV TRÄDGÅRDSVÄGEN SOLLENTUNA BERGGREN, HANS-GÖSTA VANTÖRSVÄGEN ÄLVSJÖ BERGGREN, PIA ELISABETH TRÄDGÅRDSVÄGEN SOLLENTUNA BERGGREN, YVONNE MARIE BOX 34, WESTERTORP FÄRENTUNA BERGH, INGER ANNA KRISTINA ERIKSBERGSGATAN 19, BV STOCKHOLM BERGKVIST, MAJ MARIANNE GAMLA VÄGEN TORSHÄLLA BERGLIN, EVA ANN-CHRISTIN ANDBERGSGATAN 14 D, 2TR ESKILSTUNA BERGLINN, ANNE-MARIE VALLGATAN ENKÖPING BOX ENKÖPING BERGLINN, JAN-ERIK VALLGATAN ENKÖPING BOX ENKÖPING BERGLUND, ELLEN MARIANNE ODENGATAN 8 2 TR STOCKHOLM BERGLUND, EVA BIRGITTA GÅSKULLSTIGEN TORSHÄLLA BERGLUND, KARL OVE ENKÖPINGS-NÄS TROGSTA ENKÖPING BERGLUND, LEIF HENRY CHRISTER SJÖVÄGEN EKOLSUND BERGLUND, MONICA VIOLA ENKÖPINGS-NÄS TROGSTA ENKÖPING BERGLUND, NILS-ERIK GÅSKULLSTIGEN TORSHÄLLA BERGLUND, RIGMOR INGA-LIS HÄSTSKOVÄGEN 18 B STRÄNGNÄS BERGLUND, STEN ANDERS ASPÖ TROLLUDDEN STRÄNGNÄS BERGMAN JOHANSSON, EVA MARGARETHA VECKOVÄGEN 27, V JÄRFÄLLA BERGMAN, BO STEN HARALD HASSELBACKSVÄGEN TORSHÄLLA ÖSTRA STORGATAN ESKILSTUNA BERGMANN, ELISABETH MARIA ALADDINSVÄGEN BROMMA BERGMANN, KLAUS-WOLFGANG STATIONSVÄGEN DJURSHOLM BERGQVIST, ANN ESBJÖRNSDOTTER STORA SJUDAREGÅRD. MÄSTERBO SIGTUNA BERGQVIST, DICK OLOF ROLF TEGNÉRGATAN STOCKHOLM BERGSHEM, BERNDT BO VALDEMAR LÖNNVIKSVÄGEN EKERÖ BERGSTEDT, INGER CHARLOTTA STAVGÅRDSGATAN BROMMA BERGSTÉN, KERSTIN MARGARETA SJÖBOVÄGEN KVICKSUND BERGSTÉN, OLOF AXEL STEFAN SJÖBOVÄGEN KVICKSUND BERGSTEN, SVEN ERIK BRUNO STOCKHOLMSVÄGEN TÄBY BERGSTRÖM ANDÉN, IDA BARBRO HELÉNE HEDLUNDSGATAN 4 A ESKILSTUNA BERGSTRÖM SNICKARS, KARIN ANNELI VALLBYVÄGEN 52 B STRÄNGNÄS BERGSTRÖM, AGNETA BIRGITTA INFANTERIGATAN VÄSTERÅS BERGSTRÖM, ANN-MARIE LINNEA KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BERGSTRÖM, ELVY LINNEA SLIPVÄGEN STRÄNGNÄS BERGSTRÖM, ERIK TORE SLIPVÄGEN STRÄNGNÄS BERGSTRÖM, EVA CHARLOTTE MARGITHILL, NORRUDDEN SVARTSJÖ

18 BERGSTRÖM, INGRID ELISABETH OLDEVIGSGATAN KARLSTAD BERGSTRÖM, JAN HOLGER KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BERGSTRÖM, JAN-ERIC BJÖRSUND KLIPPAN STRÄNGNÄS BERGSTRÖM, KERSTIN AGNETA VIOLA HAGALIDSVÄGEN VÄSTERÅS BERGSTRÖM, LENA CHRISTINA SIXTEN NILSSONS VÄG TORSHÄLLA BERGSTRÖM, MATS INGEMAR BJÖRNÖ VÄSTERÅS BERGSTRÖM, MATS IVAR NÄSUDDEN MÄRSTA BERGSTRÖM, YLVA MARIA VIOLA ENVIKSVÄGEN KVICKSUND BERGSTRÖM, ÅSE IRÉNE GUSTAVSBERG STAVTORP MARIEFRED BERGUDDENS STUGÄGAREFÖR EK FÖR LÖTGATAN 25 1 TR/BREDENWALL NORRKÖPING BERGVALL HEDSTAD, MARIA CHRISTINA ENKÖPING-NÄS, NYBYHOLMS GÅRD ENKÖPING BERGVALL, ERIK KARL FREDRIK AUGUST WAHLSTRÖMS VÄG 17 1 TR DANDERYD BERGVALL, NILS AXEL BERGA SKÅ BERLIN, LARS ROBERT STRANDVÄGEN 12 A BÅLSTA BERN, BRITT MARIE HEDEMORATÄPPAN 3,2 TR STOCKHOLM BERN, LARS ANDERS VILHELM HEDEMORATÄPPAN 3,2 TR STOCKHOLM BERNADOTTE AF WISBORG, CHRISTINE M SYSSLOMANSGATAN UPPSALA BERNADOTTE AF WISBORG, FOLKE SYSSLOMANSGATAN UPPSALA BERNDTSSON, CLAS RICHARD VÅHLE GÅRD NORRVÅLE KÖPING BERNEDAL, BO INGVAR MAURITZ KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BERNEDAL, EMILI KRISTINA KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BERNHARDSSON, ANNA MAJ-BRITH BÅTSBACKSVÄGEN BÅLSTA BERTLIN, ANNA BIRGITTA HUBBOGATAN VÄSTERÅS BERTLIN, ERIK PETER HUBBOGATAN VÄSTERÅS BERWICK, MATS MICHAEL HARTLEY TRUMPETVÄGEN ESKILSTUNA BESQAB PROJEKT OCH FASTIGHETER AB BOX TÄBY BESSMAN HÖGLUND, GUNHILD MONA NOTHOLMEN BÅLSTA BICK, MONA ELISABET BJÖRKTORP NYDAL STALLARHOLMEN BIGNER, ANNA GUNILLA STOBAEUSVÄGEN BROMMA BIK, PIA KRISTINA KYRKFJÄRDSVÄGEN EKERÖ BIL-DAHL UMEÅ-Ö-VIK AB FORMV UMEÅ BILLSTEN, CARL ERIC DAGOBERT SKÄLUDDSVÄGEN EKERÖ BILLSTEN, KARIN ELISABETH SKÄLUDDSVÄGEN EKERÖ BIRKE, LILLY ELISABETH MEDSOLSBACKEN 17, X HÄSSELBY BISANDER, EVA ANN-CHARLOTTE STORHAGSVÄGEN FÄRENTUNA BIVEMARK, ROLAND MICHAEL GAMMELTORP BRO BIVEMARK, ULLA MARITTA GAMMELTORP BRO BJELVENSTEDT, BENGT OLOV BACKVINDELN HÄGERSTEN BJELVENSTEDT, EVA MARIA MARGARETA BACKVINDELN HÄGERSTEN BJERNERUP, BENGT-ÅKE PENSIONATSVÄGEN ESKILSTUNA BJERNERUP, GUDRUN SOLVIG MARIA PENSIONATSVÄGEN ESKILSTUNA BJOURLIN, AINA KATARINA SJÖHAGEN SKÅ BJUGGREN, CHARLOTTE INGEGERD GRÅSTENSVÄGEN TÄBY BJURBERG, SOFIA HELEN GRÖNBETEVÄGEN HÄSSELBY BJURHOLM, NILS ANDERS VÄSTERLED 6B SOLLENTUNA BJURMAN, ADRIAN KJELL ANDERS RINGVÄGEN STOCKHOLM BJÖRCK, ANDERS PER-ARNE UPPSALA SLOTT, INGÅNG B UPPSALA BJÖRHAMMAR, PER ERIK OLOV PLOMMONVÄGEN JÄRFÄLLA BJÖRK DE GOMEZ ORTEGA, ANNA KARIN G ALMQVISTGATAN UPPSALA BJÖRK, ANITA ING-MARI LILLA STENBY VÄG 1 B ADELSÖ BJÖRK, ASTRID ROSA HILLERSJÖNÄSVÄGEN SVARTSJÖ BJÖRK, FRED ALAN TORBJÖRN SÖDRA KVICKSUNDSVÄGEN KVICKSUND BJÖRK, GUN ANETTE GREDBY, ADELSÖ ADELSÖ BJÖRK, KERSTIN MARGARETA CELLOVÄGEN 124 Ä UPPSALA BJÖRK, MIKAELA AGNETA MARIA MALUNGSVÄGEN BROMMA BJÖRK, PER RUNESSON MALUNGSVÄGEN BROMMA BJÖRK, PER ÅKE OTTO GREDBY ADELSÖ BJÖRK, RAGNAR KARL VILHELM PETTERSLUNDSGATAN 9 E UPPSALA BJÖRKENHEIM, KETTY KARIN VIKTORIA HÄSSELBY TORG 2 11 TR HÄSSELBY SJÖGREN VINDILSGRÄND JÄRFÄLLA BJÖRKFJÄRDEN EGENDOMAR AB STORA HOPAREGRÄND STOCKHOLM BJÖRKLUND, ANN ULRIKA KARLBERGSVÄGEN 44 6 TR STOCKHOLM BJÖRKLUND, BRITA KRISTINA SIDENSVANSVÄGEN 67 4 TR SOLLENTUNA BJÖRKLUND, CLAES JOHAN SVENSSON KARLBERGSVÄGEN 44 6 TR STOCKHOLM BJÖRKLUND, INGRID ANN-MARI SANKT ERIKSGATAN 43, III STOCKHOLM BJÖRKLUND, MARIANNE INGEBORG BJÖRKVIK BRO

19 BJÖRKMAN, BARBRO MARGARETA BADSTRANDSVÄGEN 31, II STOCKHOLM BJÖRKMAN, CLAES CHRISTIAN CARL KUYLENSTJERNAS VÄG 53 3 VÅN HALMSTAD BJÖRKMAN, EBBA ANN-MARI ISJAKTSGRÄND HÄGERSTEN BJÖRKMAN, INGRID ELISABETH STRÖMNÄS RAMSELE BJÖRKMAN, JANE EVA CHRISTINA FALKVÄGEN SKÖVDE BJÖRKMAN, JENNIE MARIA EKENSHOLMSVÄGEN ESKILSTUNA BJÖRKMAN, JOHAN OLOF EKENSHOLMSVÄGEN ESKILSTUNA BJÖRKMAN, KARL FREDRIK LITORINAVÄGEN LÖDDEKÖPINGE BJÖRKMAN, LINDA CECILIA CAROLIN SILJANSVÄGEN 44 3 TR ÅRSTA BJÖRKMAN, NILS PETER BRÄNNKYRKAGATAN 117 LÄG STOCKHOLM BJÖRKMAN, PER ERIK NYBBLE STALLARHOLMEN BJÖRKMAN, PETER GÖSTA SNÖFLINGEBACKEN HÄGERSTEN BJÖRKMAN, PETTER ENHAMMAR STRÄNGNÄS BJÖRKSTRÖM, ULF LENNART SKYTTEGATAN KUNGSÖR BJÖRKTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖR ANNA CARIN LUNDMARKER BJÖRKTORPSVÄGEN STRÄNGNÄS BJÖRLIN, INGA GUNLÖG MARGARETA SANDVIK VALLBY NEDERBY ENKÖPING BJÖRLING, CAROLINE ELISABETH LISEHÖJDSVÄGEN EKERÖ BJÖRLING, STELLAN OLOF SCHAMYL LISEHÖJDSVÄGEN EKERÖ BJÖRLING, SVEN INGEMAR MARATONVÄGEN ENSKEDE BJÖRN, ANNA HELEN ULRIKA HÖGHAMMARVÄGEN KVICKSUND BJÖRN, SVEN TORGNY HÖGHAMMARVÄGEN KVICKSUND BJÖRNESET, RAGNHILD MARIE STRAND PL BERGSHAMRA BJÖRNUM, CLARA LOUISE HELENA LAMBARUDDS GÅRD, PL DROTTNINGHOLM BJÖRNUM, JAN CARL TORSTEN LAMBARUDDS GÅRD, PL DROTTNINGHOLM BJÖRSELL, ANDERS JOHAN HÅKANSSON EKERÖ KYRKVÄG EKERÖ BJÖRSELL, KARIN EKERÖ KYRKVÄG EKERÖ BJÖRSÉN, KARIN ELISABETH NYCKELÖVÄGEN VÄSTERÅS BLADH, ANDERS INGVAR BILLSTABÅGEN VÄSTERÅS BLID, ANN-CHARLOTT KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BLID, CONNY FREDRIK KIHOLMEN SÖDERTÄLJE BLIDSTRÖM, NILS BENGT OLOV LISSELÄNGSVÄGEN TORSHÄLLA BLIXT, DORIS ULLA-TINA VÄSTERHAGEN SKÅ BLIXT, GUSTAF ALLAN HENSTAVÄGEN ESKILSTUNA BLOCK, BRITTA CAROLINE BIRGER JARLSGATAN 94, 4TR STOCKHOLM BLOM, GUNILLA INGRID MARGRETHE BYN LAPPTRÄSK BLOM, JAN ULF ROGER KUNGSÅRAGATAN VÄSTERÅS BLOM, LARS-GÖRAN HOLGER VÄSTRA BERGSGATAN 5 B VÄSTERÅS BLOM, MAJ-LIS ERNA GERTRUD NÄLLSTA SKOGSUDDEN STALLARHOLMEN BLOMBERG NORDLING, SIGBRITT M I BERGA HAGA SIGTUNA BLOMBERG, GERD HILLEVI FRISTADSGATAN 8 A ESKILSTUNA BLOMBERG, HANS ERIK ROLAND FRISTADSGATAN 8 A ESKILSTUNA BLOMBERG, JENNIE SOFIA GUBBUDDENKÖPINGS-NÄS SVEPNÄS ENKÖPING BLOMBERG, KERSTIN LINNÉA KVARNGÄRDESGATAN 2 A ESKILSTUNA BLOMBERG, LARS ERIK RINGVÄGEN EKERÖ BLOMBERG, PER ARNE VÅRBACKAVÄGEN VÅRBY BLOMBERG, ULLA BIRGITTA RINGVÄGEN EKERÖ BLOMDIN, ANNETTE VINBERGA ENHÖRNA BLOMGREN, BENGT OLOV SCHEELEGATAN 23 B KÖPING BLOMGREN, CLAES GÖRAN FJÄLLVÄGEN VALLENTUNA BLOMGREN, JAN STURE HÄRNÄSÄNGEN 1: ENHÖRNA BLOMGREN, ÅSA MARGARETA LUNDSTRÖMS VÄG 5 B SOLLENTUNA BLOMGRENS DÖDSBO,GUSTAF GIDEON JÖREN VÄVARES GATA ESKILSTUNA BLOMKVIST, BIRGIT ULRIKA JOSEFINA MARIELUNDSVÄGEN ADELSÖ BLOMKVIST, BROR ANDERS TROXHAMMAR FÅGELÄNGSVÄGEN GÅRD SKÅ BLOMKVIST, ERIK SÖREN OSCAR VÄSTERBY KÖPING BLOMKVIST, ERIK THOMAS GEORG SJÖSTRÖMS GRÄND TORSHÄLLA BLOMKVIST, MÄRTA GUNILLA DAGSVÄRMARGATAN VÄSTERÅS BLOMKVIST, SUNE ENAR DAGSVÄRMARGATAN VÄSTERÅS BLOMKVIST, TORBJÖRN RUNE NEDRE HYTTVÄGEN VÄSTERÅS BLOMQUIST, ANNSOFI MARGARETA UDDSTIGEN VÄSTERÅS BLOMQUIST, JAN MIKAEL UDDSTIGEN VÄSTERÅS BLOMQUIST, SVEN GUNNAR KNUTSSON LAMBARÖVÄGEN HÄSSELBY BLOMQUIST, ULLA GUDRUN BIRGITTA LAMBARÖVÄGEN HÄSSELBY BLOMQVIST, HANS GÖSTA SÖDERMANNAGATAN 64 A STOCKHOLM BLOMQVIST, KERSTIN MARGARETA VANNESTAVÄGEN 3 A STALLARHOLMEN

20 BLOMQVIST, LARS ERIK VANNESTAVÄGEN 3 A STALLARHOLMEN BLOMQVIST, LARS JOHAN VANNESTAVÄGEN 3 A STALLARHOLMEN BLOMQVIST, ROLF GUSTAV SNICKARGRÄND 4 C 2 TR KVISSLEBY BLÜCHER, BENNY BÖRJE MALMÖNVÄGEN KÖPING BOBERG, CAMILLA MARGARETHA PRÅMVÄGEN 2 C 1 TR LÄG EKERÖ JANOS VIRAG SOLBERGA ÄNGSVÄG ÄLVSJÖ 15 BOBERG, ERIK OLOV TEGELSLAGARVÄGEN VÄSTERÅS BOBERG, JOHN OLOV LARSBERGSVÄGEN 41 BV LIDINGÖ BOBERG, OLLE JAKOB FREDRIK PROFESSORSSLINGAN 31 LÄG STOCKHOLM BOBERG, STEFAN EHLERT HORISONTVÄGEN ENSKEDE BODIN, ANDERS JAN OLA ESPLANADEN KÖPING BODIN, ERIK ELOF DJÄKNEBERGSGATAN VÄSTERÅS BODIN, GUNNEL FRANZISKA MARIE-ANNE ESPLANADEN KÖPING BODIN, JOHAN HOLGER ANDERS LUSTHUSBACKEN BROMMA BOHJORT, BENGT OVE VADHOLMSHOLM STRÄNGNÄS BOHJORT, PER ANDERS DJÄKNEGATAN ENKÖPING BOHMAN, YLVA SIGNE ELISABET KERSGATANS TRÄDGÅRD EKERÖ BOHMELIN, BO GUSTAV VIKTOR NOCKEBYVÄGEN 27, 2 TR BROMMA BOHMELIN, JAN PETER FALLSKÄRMSVÄGEN JÄRFÄLLA BOKVIST, HANS EUGÉN HUNDALAVÄGEN ESKILSTUNA BOLINSSON, ROLF MIKAEL BRÅVALLAVÄGEN TORSHÄLLA BOLTJES STRÖMGREN, INGRID MARGARETA SUNDBY GÅRDS VÄG EKERÖ BOLTJES, TAMMO PETRUS SUNDBY GÅRDS VÄG EKERÖ BOMAN, BJÖRN OLA HAGALUNDSGATAN TR LÄG SOLNA BOMAN, GUNNEL MARGARETA SÄNKHAGSVÄGEN 3 A SOLLENTUNA BOMAN, INGER BIRGITTA VIKINGAVÄGEN STRÄNGNÄS BOMAN, KARL EINAR ERIK VIKINGAVÄGEN STRÄNGNÄS BONDE, EVA BRITA ELISABETH HÅSTA GÅRD STALLARHOLMEN BONN, BIRGIT CHARLOTTE RINGVÄGEN KÖPING BONNERIUS, CATHARINA MARIA WERONIKA SANKT ERIKSPLAN STOCKHOLM BONNERIUS, CURT JOHN PETER RIKSRÅDSVÄGEN SKARPNÄCK BONOW, KARL OLOF MAURITZ LAGGARUDDSVÄGEN BRO BOOTSMAN KLEBERG, ANNIKA KARIN M SKYTTEHOLMSVÄGEN EKERÖ BOPROJEKT I STOCKHOLM ÖRBY REDOVISNING AB BOX ÄLVSJÖ BORG, BARBRO MARGARETA SKEPPARGATAN 27, III STOCKHOLM BORG, BENGT CHRISTER ÖNNEMOVÄGEN TULLINGE BORG, BROR KRISTIAN LENNART HÖGLANDSVÄGEN TÄBY BORGANUM AB BOX LIDINGÖ BORNELAND, MALIN ANNA MARIA TOSTERÖ ROSENDAL STRÄNGNÄS BORNSTEIN, SET SAM TORSBORG SIGTUNA BOSTADSAKTIEBOLAGET MIMER BOX 1170, SLOTTSGATAN VÄSTERÅS BOTKARV AB SOFIEBERG RYSSVIKSVÄGEN NACKA BOTKYRKA KOMMUN MUNKHÄTTEVÄGEN TUMBA BRADLEY, JAN THOMAS IGELKOTTSVÄGEN BROMMA BRAGMAN, STIG HÅKAN PARKVÄGEN KVICKSUND BRAMBERG, CARL JOHAN HUSBY-SJUTOLFT EKOLSUND EKOLSUND BRANDT, KARL ROBERT PETER STRANDVÄGEN VÄSTERÅS BRANDT, STEFAN EMIL HOLMBERG VIKTOR BERGBOSTIGEN SPÅNGA BRANTING EKENBÄCK, KARIN CHRISTINA ESSINGEKROKEN STOCKHOLM BRASK, CARL-GÖRAN SICKLA KANALGATA STOCKHOLM BRAX, HILDA SOFIA MARIA GAMLA VÄGEN VÄSTRA FRÖLUNDA BRAX, LILL-MARI BARBRO DESIDERIA ENKÖPINGS-NÄS RÄVSLÖSA ENKÖPING BREDBERG, YLVA INGRID SUSANNE LINDÖTORP, LINDÖ STALLARHOLMEN BREDLER, JOHN-ORVAR VINCENT HILLERSJÖ GÅRD SVARTSJÖ BREDLER, SVEN-ERIK VINCENT BREDLÖT SVARTSJÖ BREDSAND 1:10 KB FAGERUDD ENKÖPING BRF ALUDDEN ALUDDSPARKEN 7 A STOCKHOLM BRF BÄLLSTA STRAND 1 ÅG 26 BV SUNDBYBERG BRF BÄLLSTA STRAND 2 ÅG 24, NB SUNDBYBERG BRF BÄLLSTAVIK KARLSBODAVÄGEN BROMMA BRF DYNINGEN SICKLA KANALG STOCKHOLM BRF EKBACKEN EKBACK 1/SVENNEWALL/ BROMMA BRF ESSINGE UDDE 1 PRIMUSG STOCKHOLM BRF HAMNINLOPPET VÄSTRA FINNBODAVÄGEN 11 B NACKA BRF HÄRNÖÄNGEN NÄRA HEM AB LÄRJUNGEVÄGEN HANINGE BRF HÖGHOLMEN HANS ELEFALK STORA KVINNS VÄG ÄLVSJÖ

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET

VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET 1 (2) 2012-09-04 Dnr: 12-02627 Styrning och Planering Sjöfartsverket 601 78 Norrköping VÄLKOMMEN PÅ INLEDANDE SAMRÅD OM MÄLARPROJEKTET Fördjupning och breddning av de allmänna farlederna till Västerås

Läs mer

26. Samråd 2008 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida

26. Samråd 2008 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 26. Samråd 2008 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 2008-12-19 ENLIGT SÄNDLISTA FASTIGHETSÄGARE M. FL.

Läs mer

16. Samråd 2011 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser

16. Samråd 2011 Inbjudan till samråd. Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser 16. Samråd 2011 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlista Annons Förteckning över införda annonser 2011-05-02 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER M FL. VÄLKOMMEN PÅ SAMRÅD OM VATTENVERKSAMHET

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Innerstaden Anitas Fotvård Gester Institut Stureplans Fotvårdsklinik Thula Medicinsk Fotvård, Rio Servicehus (Gärdet) Dina Fötter Lena Fötter

Innerstaden Anitas Fotvård Gester Institut Stureplans Fotvårdsklinik Thula Medicinsk Fotvård, Rio Servicehus (Gärdet) Dina Fötter Lena Fötter Innerstaden Anitas Fotvård Högalidsgatan 46 Tel. 669 53 87 Gester Institut Norr Mälarstrand 3 Tel. 651 11 09 Stureplans Fotvårdsklinik Linnégatan 61 Tel. 665 09 33 Thula Medicinsk Fotvård, Rio Servicehus

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2013 2014 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Medlemslista. 0498-213509 070-5404943 elisabeth@adelskold.se. Adelsköld Elisabeth Nygatan 28 62156 VISBY. Adelsköld Fredrik Nygatan 28 62156 VISBY

Medlemslista. 0498-213509 070-5404943 elisabeth@adelskold.se. Adelsköld Elisabeth Nygatan 28 62156 VISBY. Adelsköld Fredrik Nygatan 28 62156 VISBY Utskritsdatum: 20150920 Medlemslista Adelsköld Elisabeth Nygatan 28 62156 VISBY Adelsköld Fredrik Nygatan 28 62156 VISBY 0498-213509 070-5404943 elisabeth@adelskold.se 0498-213509 070-5404943 fredrik@adelskold.se

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22 070

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA 2013-01-22 Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt FASTIGHETER INOM OMRÅDET KYRKHULT 3:1 BERGLUND,ALF MÅRTEN HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 RYDET 1:1 VILLINGSGÄRDE

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Leif Olsson Arvika GK 8, Gul Jan-Ove Knutsson Alvesta GK 8,7

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Salkhallen, Alvik Christina Sylwan Kista Rygg och Rehabklinik Johan Lindqvist. 08-753 23 70 Knarranäsgatan 3, Kista Entré 08-720 75 00 Farsta

Salkhallen, Alvik Christina Sylwan Kista Rygg och Rehabklinik Johan Lindqvist. 08-753 23 70 Knarranäsgatan 3, Kista Entré 08-720 75 00 Farsta Skandias samarbetspartners Naprapater Bromma Kista Brommaplans Fysioterapi Backbonekliniken Kista Tunnlandsvägen 99 Kista Science Tower, entréplan 08-26 47 00 08-5621-5280 www.brommaplansfysioterapi.se

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2011 2012 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel & fax 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel & fax 0322 700 31 Bruksuddevägen

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förklaring Hallunda Folkets Hus = byggnad som finns kvar idag Tungelsta Folkets Hus = byggnad som inte finns kvar idag Botkyrka Hallunda Folkets

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Ianspråktagen mark [m²] Tillfällig nyttjanderätt 1/1 1 056 1/1 2 186 216 1/1 209 41 1952 1/1 283 272

Ianspråktagen mark [m²] Tillfällig nyttjanderätt 1/1 1 056 1/1 2 186 216 1/1 209 41 1952 1/1 283 272 Tomteboda Kallhäll, ökad kapacitet, Mälarbanan FASTIGHETSFÖRTECKNING för Järnvägsplan Projekt Mälarbanan sträckan Tomteboda Huvudsta,, Stockholms län Fastighetsindelningen och ägare till respektive fastighet

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 juni 2015 Emily Almhagen Östra avdelningen Emilie

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Klubb Namn E-post Bergsvik Ridsportförening Anne-Lie Gustafsson anne-lie.gustafsson@telia.com

Klubb Namn E-post Bergsvik Ridsportförening Anne-Lie Gustafsson anne-lie.gustafsson@telia.com Klubb Namn E-post Bergsvik Ridsportförening Anne-Lie Gustafsson anne-lie.gustafsson@telia.com Bergsviks Ridsportförening Malin Fjällborg malinfjellborg@hotmail.com Bergsviks Ridsportförening Yvonne Buchborn

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500

KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500 KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500 KN 2014/91 Andi Almqvist Malmö Turné i Italien feb - mar 2014 Turné 17 000 KN 2014/602 Kristian Anttila Göteborg Turné

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare

Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare Hjälp oss att hålla denna lista uppdaterad genom att meddela felaktigheter, ändringar och kompletteringar med ett e-mail till goran@strandqvist.se.

Läs mer