Svenska Båtunionen. Verksamhet 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Båtunionen. Verksamhet 2009"

Transkript

1 Svenska Båtunionen Verksamhet 2009

2 Svenska Båtunionen En bärkraftig idé En stabil organisation Sverige är ett unikt land för båtliv. Stora skärgårdsområden, långa kuster, farbara insjöar och över km kanaler. Båten är för många människor deras viktigaste fritidssysselsättning. Från den minsta lilla badbåt eller kanot, den öppna lilla utflyktsbåten till de stora segel- och motorbåtarna. Det finns i Sverige över en miljon fritidsbåtar. Båtlivet formar en av Sveriges största folkrörelser med över två miljoner utövare, spridda över hela landet. Svenska Båtunionen (SBU) strävar efter att vara en stark och slagkraftig främjandeorganisation för båtlivet. En sådan organisation skapas inte i första hand genom väl formulerade programförklaringar och centralt utfärdade direktiv. Styrkan skapas av medlemmarnas och funktionärernas egen insikt och kunskap samt viljan att tillsammans med andra utveckla båtlivet. Hörnstenen i svenskt båtliv är båtklubben. Det är där det konkreta arbetet utförs, där idéerna föds och där utvecklingsarbetet sker. SBU har 890 båtklubbar med över medlemmar, samlade inom 26 regionala båtförbund. SBU:s styrka, att kunna företräda båtlivet som en folkrörelse, ligger i hur arbetets olika delar utförs. SBU som organisation blir bedömd efter resultatet av hur klubbar, förbund, unionsstyrelse och kommittéer arbetar. Kansli Farled Lotteri Arbetet inom SBU fördelas inom ett antal områden enligt skissen ovan. Svenska Båtunionens verksamhet leds av styrelsen och dess arbetsutskott. Olika ämnesområden har delegerats till kommittéer och arbetsgrupper. Som sammanhållande länk finns SBU:s kansli i Sjöfartsverkets lokaler på Djurgården, Stockholm. En viktig del i informationsarbetet är tidningen Båtliv, som distribueras till alla medlemmar.

3 "Det goda båtlivet" Under våren 2009 valdes jag till ny ordförande i SBU och fick då ta över ordförandeskapet för organisation som nu stod väl förberedd för framtiden efter de stora organisationsförändringar och beslut om mål och strategier som beslutats/ antagits. Under det år som gått har SBU utöver sedvanligt styrelse kansliarbete bedrivit ett omfattande miljöarbete och aktivt deltagit i debatten i de miljöfrågor som berör båtlivet. Vi har också inom Unionsstyrelsen funderat igenom om hur vi kan förädla båtriksdagen, att vid sidan av utskottsarbetet även tillhandahålla information och utbildning i aktuella frågor och vi hoppas att det koncept som nu prövas på kommande båtriksdag kommer att falla väl ut. Under 2010 hoppas jag att man kommer att notera de varumärkesstärkande åtgärder som planeras för att visa att SBU står för och skapar det goda båtlivet. Jag önskar er alla en fantastisk båtsommar. Bengt Gärde 3

4 BÅTRIKSDAGEN Båtriksdagen 2009 hölls ombord på M/S Gabriella på resa Stockholm Helsingfors tur och retur den 3 4 april Båtriksdagen beslöt under punkten medlemsavgifter och budget att bibehålla avgifterna för år 2010 med 56 kr för enkelanslutna-, 51 kr för dubbelanslutna- och 25 kr för ungdomsmedlemmar till och med det år man fyller 20 år. Budget för år 2009 fastställdes enligt Unionsstyrelsens (US) förslag. Två motioner var inlämnade som gällde, former för framtida juridiska konstellation i båtklubbar och informationsmaterial avseende säkerhetsbesiktning av båtar. Antalet delegater var 62 från 23 båtförbund, totalt deltog 147 personer på båtriksdagen. BÅTTINGET Det våras för båtlivet var temat för 2009 års Båtting, som gick av stapeln den 4 mars på Stockholmsmässan i samband med båtmässan Allt för sjön. Ett hundratal deltagare fick höra generaldirektör Staffan Widlert berätta om den nyinrättade Transportstyrelsen och sjöfartsdirektör Per Nordström berättade om sin syn på fritidsbåtlivet. Landstingsrådet Gustav Andersson (C) informerade om Det nya Skärgårdsrådet. Vikten av det rörliga båtlivet framhölls av Anders Svedberg från Västsvenska Turistrådet, Mats Öhman från Kristinehamns kommun och av Bisse Alm från Visit Skärgården. Claes-Göran Österlund, f.d. kanaldirektör, delade med sig av sina erfarenheterna från tio års utveckling av Göta Kanal. Båttinget avslutades med en livlig debatt om samspelet mellan båtfolk, näringsidkare, stat och kommun. Deltog i debatten gjorde bl.a. riksdagsman Rune Wikström (M). Båtriksdagen gick till sjöss Förhandlingarna hölls på M/S Gabriella mellan Stockholm och Helsingfors. Båttinget 2009 handlade bland annat om båtturism. Val till Unionsstyrelse Unionsstyrelse: Till ordförande på två år valdes Bengt Gärde, Lidingö. Ledamöter: Sten Olsson Piteå Omval 2 år Lars Afzelius Göteborg Omval 2 år Martin Nordström Hasslö Omval 2 år Ingemar Wahlman Gävle Nyval 2 år Lars-Olof Carlsson Göteborg Fyllnadsval 1 år UNIONSRÅDET Den 15 november hölls Unionsråd 2009 ombord i M/S Birka Paradise på resa Stockholm Mariehamn tur och retur. Huvudämnen var verksamhetsplan och budget samt redovisning av varumärkesgruppens arbete med verksamhetsmål och verksamhetsplan. Under unionsrådet genomfördes en allmän informations- och frågestund. Det informerades om utmärkelsen MiljöBästaBåt och miljövänlig skrotning av fritidsbåtar av representanter från Södertörns båtskrot. Närvarande var 36 delegater från 18 båtförbund, unionsstyrelsen, valnämnden och funktionärer, totalt 66 personer. MÄSSOR SBU deltog liksom tidigare år tillsammans med Västkustens Båtförbund på båtmässan i Göteborg i februari. På mässan Allt för sjön i Stockholm i mars hade SBU en egen bemannad informationsmonter. KONFERENSER Under oktober genomfördes tre konferenser med SBU:s medlemsförbund. I konferenserna deltog 63 delegater från 24 förbund. Vid konferenserna informerades och diskuterades om SBU:s arbete under året. De frågor som behandlades var ungdoms- tillväxt-, förmåns/rekryterings- och farledsfrågor samt frågor rörande vattenskotrar. Under förbundskonferenserna genomfördes tre parallella seminarier om moms och skatt, miljöfrågor och säkerhetsbesiktning. Vidare informerades och diskuterades det om aktualiteter i svenskt båtliv såsom den pågående utredningen om utsläpp av toalettavfall, promille på sjön och projektet kvinnliga förebilder. 4

5 UNIONSSTYRELSEN Under året har Unionsstyrelsen (US) haft åtta sammanträden, varav tre ägt rum i samband med Båtriksdag och Unionsråd. Arbetsutskottet (AU) har bestått av Bengt Gärde, Denis Helin och Carsten Syverstad. AU har under året haft nio sammanträden. REGIONALA BÅTFÖRBUND Unionens regionala Båtförbund i bokstavsordning. Blekinge BF Bottenvikens BF Dalarnas BF Gotlands SF Gästriklands BF Hjälmarens BF Hälsinglands BF Lidingö BF Mälarens BF Roslagens BF Saltsjön-Mälarens BF Skånes BF Smålands BF Sommens Sjöråd Sörmlandskustens BF Vänern Väst Dalslands Kanals BF Värmlands BF Värmlands Bergslags BF Västerbottens BF Västernorrlands BF Västkustens BF Z-Båtförbund Östergötlands BF Östra Vänerns BF Till förbundsorganisationen räknas även de riksomfattande klubbarna Kungliga Motorbåt Klubben (KMK) och Navigationsällskapet (NAVIS). SBU:s styrelse som valdes på Båtriksdagen Fr. v. Lars Afzelius, Göteborg, Ingemar Wahlman, Gävle, Carsten Syverstad, Stockholm, Sten Olsson, Piteå, Bengt Gärde (ordf.), Lidingö, Denis Helin, Sollentuna, Tommy Engvall, Ronneby, Leif Stenlund, Skellefteå, Carl R Hellström, Lidköping, Lasse Carlsson, Göteborg. Saknas på bilden: Martin Nordström, Hasslö. SBU:s KANSLI Personalen på kansliet har under året bestått av generalsekreterare/kanslichef Hans W Berglund, Mait Knuts, Ola Kvarnström, Patrik Lindqvist, Cecilia Obitz på heltid samt Birgitta Ström på deltid och Linda Lindenau projektanställd för Förebildsprojektet. SBU:s kansli är beläget på Djurgården i Stockholm. I kansliets arbetsuppgifter ingår också service åt Nämnden för båtlivsutbildning (Nfb), den administrativa servicen beräknas till 1,4 tjänster. SBU är sedan 2005 ansluten till arbetsgivarorganisationen Alliansen. BÅTKLUBBAR Under året har åtta nya medlemsklubbar antagits, medan sju har upphört eller lämnat SBU. Antalet anslutna båtklubbar var vid årets slut var 890 stycken vilka tillsammans hade ca medlemmar. En förteckning över SBU:s samtliga båtklubbar återfinns på annan plats i verksamhetsberättelsen. Nya klubbar Waldermarsviks Segelklubb Sandsbro Båtklubb Skallkrokens Båtsällskap Ljungnäs Båtklubb Gryts Varv Båtklubb Bergafjärdens Brygg och Båtförening Björholmens Båtklubb Sandvikens Segelsällskap Östergötlands BF Smålands BF Västkustens BF Smålands BF Östergötlands BF Västernorrlands BF Västkustens BF Gästriklands BF Namnändring Två klubbar har under året ändrat namn: Killingörviken Båt och Bryggförening till Killingörens Båtsällskap och Torsö Bygdegårds och Idrottsförenings Båtsektion till Torsö Båtklubb. MEDLEMMAR Den 1 januari 2010 hade Svenska Båtunionens båtklubbar ca medlemmar. SBU räknar med att klubbarnas verksamhet når över människor, varav närmare är ungdomar under 25 år. Svenska Båtunionens kanslipersonal Överst fr v Mait Knuts, Ola Kvarnström och Cecilia Obitz. Nederst fr v Patrik Lindqvist, Hans W Berglund och Birgitta Ström. 5

6 svenska Båtunionen VERKSAMHETENS DELAR Barn och Ungdomskommittén genomförde den 28 februari 1 mars en ungdomskonferens i Sollentuna med fokus på utbildning i ledarskap och hur olika vi ser på ledarskap samt ett par övningar för att få igång ett samarbete mellan förbunden. Ungdomskommittén delade i samband med konferensen ut de första upplagorna av den uppdaterade ungdomsfunktionärshandboken. Kommittén har stöttat båtförbund och tagit fram material som ska underlätta ungdomsaktiviteter i förbund och klubbar. Under året har kommittén arbetat för att få igång ett samarbete med andra föreningar, bland annat finns en utredning i Arbetsutskottet om ett medlemskap eller samarbete med SISU. Den 19 september genomfördes en ungdomskonferens med fokus på att sätta och nå mål enligt apolloeffekten tillsammans med föreläsare Jörgen Jonsson från Insight. Konferensdeltagarna reste in i framtiden till 2012 och firade att SBU hade Sveriges bästa ungdomsverksamhet. De mål som kommittén ska uppnå är nu identifierade och kommittén har planerat och prioriterat de idéer som ska verkställas i organisationen enligt ungdomskommitténs verksamhetsplan. I november var kommittén på studiebesök på Öckerö för att se hur man kan använda olika utbildningar i vår verksamhet och på vilket sätt de ska utföras. Båtklubbsförsäkringens bas omfattar alla SBU:s klubbar och förbund, medan de olika tilläggsförsäkringarna är frivilliga. Basförsäkringen betalas kollektivt via medlemsavgiften till SBU. Antalet tilläggsförsäkringar har ökat ytterligare och det är nu 488 båtklubbar som tecknat olika tilläggsförsäkringar. Det är nu möjligt att teckna tilläggsförsäkringar inom följande områden; utökad egendomsförsäkring, förmögenhetsbrott, rättsskydd, styrelseansvar och olycksfall. De olika tilläggsförsäkringarna finns grupperade i olika paket med varierande rabatter. Under året har försäkringsfoldern reviderats och distribuerats till förbund och medlemsklubbar. Båtturismkommitténs arbete har under året skötts av en projektledare med uppgift att bevaka båtturism och skärgårdsfrågor samt följa utvecklingen och för verksamheten formulera ett Båtpolitiskt program, Hamn för alla som har slutförts. Svenska Båtunionen deltog med ett seminarium under politikerveckan i Visby. Seminariet handlade om Fritidsbåtslivets betydelse för det lokala näringslivet på de orter som besöks av fritidsbåtar. Under året har projektledaren inte engagerats i några frågor från förbund eller klubbar. Energi, Sjösäkerhet och Teknikkommittén Kommittén har deltagit i Sjösäkerhetsrådets sammanträden samt följt utvecklingen inom respektive område. Sjösäkerhetsrådet har tillstyrkt ett förslag från Transportstyrelsen som innebär krav på CE-märkt flythjälpmedel, i rätt antal och storlek, ska finnas för samtliga ombord på fritidsbåtar. Ett beslut kommer med stor sannolikhet redan under Kommittén har, tidigare genom Sjösportens samarbetsdelegation SSD, lämnat förslag i enlighet med IMO:s krav på en nedre gräns för sjöfylleri, 0,5 promille, men inte fått gehör för förslaget. Gränsen för grovt sjöfylleri föreslås oförändrad om minst 1,0 promille. Farledskommittén Miljööverdomstolen har i en dom ålagt Lidingö stad att iståndsätta Gamla Lidingöbrons öppningsbara funktion. Farledskommittén har tillsammans med SMBF svarat Lidingö stad att det är önskvärt att arbetet med iståndsättning av öppningsfunktionen genomförs snarast möjligt vilket kommer medge en segelfri höjd på 12,5 m mot nuvarande 6,3 m. Beslutet berör inte nya Lidingöbron som inte är öppningsbar. Beträffande Väddö kanal har kommittén i samtal med Norrtälje kommun lämnat förslag till åtgärder för att säkerställa tillgängligheten och förhindra igenväxning och ras av kanalbanken. Kommittén har genom Kjell Holst, Skånes BF, på inbjudan från Transportstyrelsen deltagit i en workshop med svenska och danska sjöfartsmyndigheter rörande framtida trafiksepareringssystem i Skagerak och Kattegatt. Informationskommittén har arbetat med flera olika uppdrag. Årets verksamhet har i huvudsak präglats av mässdeltagande, informationsfrågor, Båttingsarrangemang och ett antal övriga ärenden. Båtmässan Allt för Sjön i Stockholm genomfördes på sedvanligt sätt. Mässmontern var i år samlokaliserad med Saltsjön-Mälarens Båtförbund. I samband med mässan genomfördes en namninsamling med motto Bevara sjömackarna. Svenska Båtunionen i Almedalen Är båtlivet ointressant för samhället? Den frågan ställdes av generalsekreterare Hans W Berglund, Svenska Båtunionen, under det seminarium som SBU arrangerade tillsammans med Sweboat under Almedalsveckan. En kvalificerad åhörarskara med representanter för riksdag, landsting och kommuner fick ta del av båtlivets oro inför framtiden. Som ett exempel informerade Hans W Berglund om att Sjöfartsverkets styrelseordförande anser att fritidsbåtslederna bör ha en annan huvudman än Sjöfartsverket. Mats Eriksson, VD för Sweboat, delade oron. Han berättade att Transportstyrelsen kommer att lägga ner arbetet med den nya Båtlivsundersökningen, trots att den inte är avslutad. Det är mycket märkligt att samhället inte visar större intresse för fritidsbåtsfrågor då 2,5 miljoner svenskar är aktiva båtlivsutövare. Seminariet behandlade även båtlivet ur ett båtturistiskt perspektiv. Satsningar på båtlivet när det gäller gästhamnar, service och kulturutbud innebär fördelar för både kommuner, näringsidkare och båtfolket. Alla medverkande var eniga om att samhällets representanter måste ta ett samlat grepp om frågan för att kunna få glädje av den stora potential som båtlivet utgör. Frågan blir alltmer akut ju större intresset för våra skärgårdar blir från våra båtgrannar våra båtturister i Mellaneuropa. Hamnkommitténs uppgift är att aktivt arbeta för att förmedla kunskap, informera om drift, teknik, säkerhet och miljö i hamnar och på uppläggningsplatser som nyttjas av fritidsbåtar. Kommitténs arbete har under året skötts av en projektledare. Under året har projektledaren inte engagerats i några frågor från förbund eller klubbar. IT-kommittén har under året genomfört beslutade förändringar av IT-systemen BAS. Totalt har tre nya releaser av BAS-K införts ( ). Den övervägande delen av för-

7 svenska Båtunionen 2009 ändringarna har införts efter önskemål från klubbarna som använder systemen. Exempel på ny funktionalitet är: Avisering via E-post Automatisk uppdatering av adressuppgifter i BAS-M vid permanent adressändring, Utökad funktionalitet kring årsrapportering, avisering, reskontra och bokföringsorder. Ett antal rättningar/förbättringar har införts i BAS-F för att underlätta förbundens aviseringshantering av avgifter till klubbarna. Arbete pågår med utveckling av enkät/frågeverktyg för webbsidan. Båtförbunden har fortsatt att utbilda båtklubbar i användandet av det administrativa båtklubbsprogrammet BAS-K. Medlemmar i IT-kommittén har i vissa fall hjälpt förbunden med utbildning av klubbarna. Av de kr som beviljats som utökat utbildningsbidrag är ca kr förbrukade viket innebär att ytterligare ca 120 klubbmedlemmar har utbildats med hjälp av utbildningsbidraget. Medlemmar av IT-kommittén har deltagit vid flera av båtförbundens årsmöten för att ytterligare sprida information och inspiration kring användandet av BAS. En alternativ leverantör av driftmiljö för BAS och webb (webbhotell) kommer att utvärderas. Arbete har påbörjats för att skapa en testmiljö för ändamålet. Juridiska kommittén har under året fortsatt sitt rådgivande arbete. De viktigaste frågorna har i likhet med tidigare år varit skattefrågor, avtal mellan klubbar och markägare samt interna föreningsfrågor. Miljökommittén Miljökommittén arbetar sedan mer än 20 år långsiktigt med båtlivets miljöfrågor. Några av de viktigare insatser under 2009 är: Utnämning av MiljöBästaBåt 2009, två motorbåtar och en segelbåt fick motta utmärkelsen på båtmässan Allt för Sjön Pristagarna i MiljöBästa Båt Fr. v. Fredrik Bergström, Nimbus, Magnus Andersson, Nimbus, Jacqueline Widström, Najad, Magnus Ridderstad, Najad, Göran Andersson, Svenska Båtunionen, Håkan Borg, Whisper 55, Jürgen Sass, Whisper 55, Bengt Hallberg, Svenska Båtunionens Miljökommitté, Rune Antman, Whisper 55. Arbetet med MiljöBästaBåt har fortsatt och med erfarenhet från 2009 har kriterierna omarbetats och vässats. Kommittén har ansvarat för miljöavsnitten i årets regionala Förbundskonferenser, detta som en ersättning för de konferenser som tidigare anordnats i samband med mässan Allt för sjön. Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett och kommit med förslag om förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Krav har framförts på tömningsanordning över däck samt förslag på utbyggnad av tömningsstationer och landbaserade toaletter. Frågan om toaletter i fritidsbåtar har krävt ett stort engagemang från SBU och kommitténs ledamöter. Under året har en översyn och ett förtydligande av SBU:s miljöpolicy skett, även de webbaserade miljösidorna har kompletterats och förtydligats. Även under 2009 har betydande resurser satts av för att följa utvecklingen av antifoulingfärger, spolplattor och deras användning, som ett alternativ till båtbottentvättar. Kommittén har också arbetat med rådgivning till båtförbund och båtklubbar i miljöfrågor på regional och kommunal nivå som berör fritidsbåtslivet. Kommittén har också deltagit i arbete med Hänsynsområden - Tysta områden, Miljöplan för båtklubb samt information om LOVA-bidrag och arbetet för etablering av Kosterhavets nationalpark. Redaktionskommittén har under året haft sex planeringssammanträden ett för varje nummer av tidningen. Redaktionskommittén har dessutom genomfört sitt traditionella långmöte för strategisk planering en planering som i vissa delar gäller för hela årets utgivning. Vid planeringsmötena har varje gång frågan ställts om tidningen lever upp till de regler som Båtriksdagen fastställt för tidningens innehåll. Efter noggrann prövning har redaktionskommittén funnit att så varit fallet för samtliga nummer av 2009 års utgivning. Tidningens finansiella ställning har också beaktats inför utgivningen av varje nummer. Annonstillströmningen föll under krisåret 2009 kraftigt och detta tillsammans med höjda pappers, produktions- och portokostnader har medfört att Båtliv i flera nummer inte haft möjlighet att gå upp i budgeterat format en negativ utveckling för både tidningen och dess läsare. Först i slutet av 2009 kunde en ljusning konstateras vad det gäller annonsförsäljningen. Säkerhetsbesiktningskommittén Av ekonomiska skäl blev det för första gången på 20 år, ingen gemensam central utbildningskonferens för de besiktningsansvariga i förbunden. Av de planerade fyra regionsvisa lördagsträffar för besiktningsmän/kvinnor blev bara två genomförda. En i Skellefteå i samverkan med Västerbottens BF med 22 deltagare från de fyra Norrlandsförbunden, samt en träff i Göteborg med drygt 50 deltagare från förbunden i västra Sverige och med Västkustens BF som medarrangör. De två träffar som kommittén i sin verksamhetsplanering, avsett att genomföra i mellan och södra Sverige ställdes in, med anledning av US planerade regionträffar. Avsikten var att till dessa träffar också kalla besiktningsfunktionärer, men datumen för de regionala träffarna i mellersta och södra Sverige kolliderade olyckligtvis med de mest frekventa torrsättningshelgerna. Detta gav som följd ett dåligt deltagande av besiktningsmän. Vid Båtriksdagen 2009 uppdrogs åt besiktningskommittén att sammanställa förslag till en båtsäkerhets-dvd, idéer och arbete med detta pågår. Målen är nu klara men medel saknas. Tävlingskommitténs arbete inleddes med att granska och rätta de inskickade svaren till 2008/2009 års navigationstävling. Av kommentarer från de tävlande att döma är intresset för tävlingen fortfarande stort. Under hösten har tävlingskommittén träffats för att sätta samman en tävling som infördes i Båtliv nr 6. Under hösten trycktes också nya tävlingssjökort upp, sjökortet är tryckt i 5000 ex och finansieras delvis genom annonsintäkter. De närmaste åren kommer tävlingen att gå i Haparanda skärgård. 7

8 8 Utvecklingsprojekt Kvinnliga förebilder i båtlivet Det behövs fler kvinnor inom båtlivet och SBU beviljades kr av Ungdomsstyrelsen för ett projekt som vill bidra till detta. Under hösten inbjöds kvinnor att söka till projektet, genom information via SBU, annonser i press, föredrag mm. C:a 45 kvinnor sökte, varav 30 stycken valdes ut. De utvalda kvinnorna kommer från hela landet, har olika bakgrund, ålder och typer av båtar. Övrigt Ankarena, veteranföreingen för f.d. förtroendevalda, har under året fortsatt sin granskning av gamla protokoll och övriga handlingar. Ankarenas högtidsmöte i mars, hölls liksom tidigare år på ett av fartygen till och från Mariehamn. Kryssningen avslutades med ett besök på mässan Allt för sjön. Båtklubbspaketet. 207 klubbar hade vid årsskiftet Båtklubbspaketet hos Swedbank med en totalt inlåning på cirka 47,5 Mkr. Antalet båtklubbar med båtklubbslån hos banken var 54 med 70 lån. De hade vid årsskiftet tillsammans lånat 15,2 Mkr vilket utgör SBU:s borgensåttagande. Båtlivsfonden var vid årets slut kr och av dessa är kr båtförbundens och klubbarnas andelar. SBU:s fond för utveckling av båtlivet delade under året ut kr. Totalt hade det inkommit 31 ansökningar om bidrag till fonden, av dessa beviljades sju. Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar fick kr för scanning av äldre fritidsbåtsritningar. Grisslehamns motor och segelsällskap, Gränna BK, Stockholms funktionshindrades förening, Karlskrona jolleklubb och Klagshamns BK fick kr vardera för förbättrad ungdomsverksamhet. Bergvikens MBS fick kr för utbyggnad av angöringsplatser. Båtlotteriet provade en ny vinstplan med resor och hade en förskjuten försäljningsperiod som löpte från den 1 september 2008 till den 30 april Av lotteriets lotter såldes endast st. Lotteriet gav ett överskott på kr. Totalt har lotteriet sedan starten 1989 bidragit med 3,7 miljoner till SBU:s verksamhet. Folkspel, föreningslivets eget spelbolag, där SBU är en av 79 medlemsorganisationer som ingår i Folkrörelsernas samarbetsorgan för spel och lotterifrågor (FSL). Folkspel ligger bl.a bakom Bingolotto och Sverigelotteriet. Förbundsbesök av Unionsstyrelse, kommittéer och kansli har genomförts i de regionala Båtförbunden. SBU:s utmärkelser Förtjänsttecken har under året utdelats till följande personer: Förtjänstplakett i guld Kent Danielsson Skånes BF Lars-Erik Möller Skånes BF Leif Hyvönen Västerbottens BF Lasse Bengtsson Västkustens BF Owe Edlund Östergötlands BF Förtjänstplakett i silver Jan-Olof Hallstensson Värmlands BF Britt Wigerud Västkustens BF Bert Johansson SMBF Carsten Syverstad SMBF Förtjänstmärke i guld Gunnar Svensson Smålands BF Claes-Göran Ekeberg Värmlands BF Maud Hermansson Värmlands BF Emond Olson Värmlands BF Björn Södergren VVDK BF Förtjänstmärke i silver Roger Hallstensson Värmlands BF Lars-Göran Kring Värmlands BF Anders Wiss Värmlands BF Lars-Erik Andersson VVDK BF Bertil Karlsson VVDK BF UNIONSSTYRELSE Ordförande Bengt Gärde Lidingö 1:e vice ordförande Sten Olsson Piteå 2:e vice ordförande Denis Helin Sollentuna Ledamöter Carl R Hellström Lidköping Carsten Syverstad Stockholm Ingemar Wahlman Gävle Lars Afzelius Göteborg Lars-Olof Carlsson Göteborg Leif Stenlund Skellefteå Martin Nordström Hasslö Tommy Engvall Ronneby Bengt Hallberg adj REVISORER Jörgen Tvermoes Eva Kuylenstierna Vaxholm Stockholm Revisorsuppleanter Björn Axelsson Linköping Lars Karlsson Sköndal Av Unionsstyrelsen utsedd auktoriserad revisionsbyrå Ernst & Young, Åsa Haglund och Lars Olov Stéen, auktoriserade revisorer. SBU:s NÄMNDER Förtjänstteckennämnd Ordförande Bengt Gärde Lidingö Ledamöter Harald Mårtensson Linghem Jan-Olof Ohlander Värmdö Valnämnd Ordförande Owe Lindström Årjäng Ledamöter Bert Johansson Vårby Per Eric Degerstam Hönö (tom april 2009) Suppleanter Jan-Olof Hallstensson Skattkärr Hans Bergström Täfteå (ordinarie from maj 2009) Kent Danielsson Malmö

9 FUNKTIONÄRER I SBU:s KOMMITTÉER Det översta namnet är ordförande eller sammankallande. Barn och Ungdom (SBU-BU) Martin Nordström Thore Hansson Birgitta Jacobsson Patrik Lindqvist adj. SBU:s kansli Båtklubbsförsäkring (BKFK) Denis Helin Carsten Syverstad Nils Gorton adj. Svenska Sjö Hans W Berglund adj. SBU:s kansli Båtturism/Skärgårdsfrågor Kent Danielsson Energi Sjösäkerhet och Teknik Carl R Hellström Sten Olsson Farleder Carl R Hellström Erik Lager Sten Olsson Hamn Kent Danielsson Information/Mässor/Båtting Leif Stenlund Bengt Anderhagen Hans Bergström Ingemar Wahlman Hans W Berglund adj. SBU:s kansli IT-kommittén Carsten Syverstad Leif Stenlund Ingemar Wahlman Patrik Lindqvist adj. SBU:s kansli Juridik Bengt Gärde Per Göran Traung Hans W Berglund Lotteri Leif Stenlund Lars-Åke Redéen Kristoffer Sturesson Cecilia Obitz Miljö Bengt Hallberg Kristina Carlstedt Tommy Engvall Uno Hjelmström Harald Mårtensson Sören Norrby Hans W Berglund adj. SBU:s kansli adj. Redéen Media AB adj. Chrismark AB adj. SBU:s kansli adj. SBU:s kansli Redaktion Lasse Bengtsson Anne Adre-Isaksson Lars Afzelius Bengt Anderhagen Lars-Åke Redéen adj. Redaktör för tidningen Båtliv Cecilia Obitz/Hans W Berglund adj. SBU:s kansli Säkerhetsbesiktning Tommy Engvall Sven Andersson Rune Stang Rolf Eliasson adj. Svenska Seglarförbundet Kjell Fredgren adj. Svenska Kryssarklubben Hans W Berglund / adj. SBU:s kansli Ola Kvarnström adj. SBU:s kansli Tävling Sten Olsson Frede A Mortensen Mait Knuts adj. SBU:s kansli En av gästhamnarna på Smögen på Västkusten. 9

10 SVENSKA BÅTUNIONENS FÖRLAGS AB (SBUFAB) Ordförande Ledamot Suppleant Suppleant/VD SAMVERKAN Bengt Gärde Tommy Engvall Denis Helin Leif Stenlund Per Göran Traung Lars Afzelius Hans W Berglund Båtorganisationernas Försäkringskommitté (BFK) är ett samarbetsorgan mellan SBU, Svenska Seglarförbundet (SSF), Svenska Kryssarklubben (SXK), Kungliga Motorbåt Klubben (KMK), Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS), Saltsjön-Mälarens BF (SMBF) och Navigationssällskapet (NAVIS). Under året har SBU representerats av Jan-Olof Ohlander, ordförande i BFK och Denis Helin. Suppleanter är Bengt Gärde och Lars-Olof Carlsson. BFK avger egen verksamhetsberättelse. Nämnden för Båtlivsutbildning (Nfb) är ett samarbetsorgan mellan SBU, SSF, SXK och Transportstyrelsen. Nfb fastställer krav för den nautiska fritidsbåtutbildningen och auktoriserar förhörsförrättare. SBU har representerats av Sten Olsson ordinarie och Linda Lindenau, suppleant. Nfb:s administration sköts av SBU:s kansli. Nfb avger egen verksamhetsberättelse. Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD) är ett samarbetsorgan mellan SBU, SSF och SXK. SSD:s uppgift är att på central nivå samordna båtorganisationernas intressen och därvid utgöra remissinstans för myndigheter och andra organisationer. SBU har under året representerats av Sten Olsson, Carl R Hellström och Hans W Berglund. Sekreterare i SSD är Hans W Berglund. SSD avger egen verksamhetsberättelse. Nordiska Båtrådet (NORDBÅT) är ett samarbetsorgan mellan båtorganisationerna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. NORDBÅT:s Rådsmötet 2009 ägde rum i Bergen. SBU representerades av Lars Afzelius, Sten Olsson och Hans W Berglund. NORDBÅT avger egen verksamhetsberättelse. European Boating Association (EBA) är ett samarbetsorgan mellan båtorganisationer i Europa. Per Bent Nielsen, Danmark är president i EBA. Hans W Berglund är EBA:s skattmästare. Årets EBA-möten hölls i Varna och Prag. Sten Olsson och Hans W Berglund deltog i båda mötena. Lars Afzelius deltog i mötet i Prag. EBA avger egen verksamhetsberättelse. ÖVRIG REPRESENTATION Allmänna reklamationsnämnden Båtlivsnämnden Båtmiljörådet Folkspel Folkhälsorådet Havsmiljörådet Ideell Arena Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar Svenskt Friluftsliv Sjögeografiskarådet Sjösäkerhetsrådet BOKSLUTSKOMMENTAR Per Göran Traung, Staffan Högardh Göran Andersson, Bengt Gärde Bengt Hallberg Denis Helin Hans W Berglund Hans W Berglund Harald Mårtensson Patrik Lindqvist Hans W Berglund Hans W Berglund Kent Danielsson, Hans W Berglund, suppl. Sten Olsson, Carl R Hellström, suppl. Det ekonomiska resultatet för årets verksamhet är ett underskott på kr mot budgeterat överskott om kr huvudsakliga skälet till detta resultat är ett ökat tillskottsbehov till tidningen Båtliv på kr och uteblivet statsbidrag på kr. Båtlotteriet 2009 gav ett svagare resultat än budgeterat, utfall mot budget kr till följd av svag lotteriförsäljning. Med hänvisning till resultatet föreslår Unionsstyrelsen att årets underskott på kr täcks av eget kapital. Stockholm den 10 februari 2010 Bengt Gärde Ordförande Lars Afzelius Lars-Olof Carlsson Tommy Engvall Denis Helin Carl R Hellström Martin Nordström Sten Olsson Leif Stenlund Carsten Syverstad 10 Ingemar Wahlman

11 SVENSKA BÅTUNIONEN Resultat och ställning Svenska Båtunionens ekonomiska utveckling i sammandrag Verksamhetens intäkter Verksamhetens resultat Balansomslutning Antal anställda Väsentliga händelser under räkenskapsåret Svenska Båtunionen har lämnat en garanti för förlusttäckning gentemot det helägda dotterbolaget Svenska Båtunionens Förlags AB i sådan omfattning som erfordras för att undvika en eventuell likvidationsskyldighet. Garantin gäller för räkenskapsåret Under räkenskapsåret 2009 har TSEK kostnadsförts som bidrag till dotterbolaget för tryckning och produktion av tidningen Båtliv. Förslag till vinstdisposition Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel kr överförs i ny räkning. Koncernens fria egna kapital uppgår till kr. SVENSKA BÅTUNIONEN RESULTATRÄKNING (kr) Not Budget (tkr) Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Bidrag Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Rörelsens kostnader Beslutande/rådgiv. organ Samverkan Administration 3, Tidningen Båtliv Kommittéverksamhet Båtklubbsförsäkring Information/Utställningar Utveckling BAS Ankarena Varumärke Arbetsgruppen skatter & moms Förebildsprojektet SUMMA KOSTNADER Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat

12 SVENSKA BÅTUNIONEN BALANSRÄKNING (kr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Inventarier Finansiella anläggningstillgångar 9 Aktier i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran Båtlotteriet Fordran hos dotterbolag SBUFAB Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 11 Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 12 Övriga avsättningar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Förlusttäckningsgaranti till dotterbolag 12

13 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Under året har principen för redovisning av upplupna löner och semesterskuld ändrats. Detta har gett en negativ påverkan på det egna kapitalet med kr och jämförelsetalen ändrats i enighet med detta. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Koncernredovisning Då den koncern i vilken föreningen är moderförening är en s.k. mindre koncern upprättas inte någon koncernredovisning, i enlighet med 7 kap 3 Årsredovisningslagen. Koncerninterna mellanhavanden Föreningen har under året lämnat ett produktionsbidrag på kr till dotterbolaget Svenska Båtunionens Förlags AB. NOTER Not 1 Bidrag 2009 Budget 2009 (tkr) 2008 Statliga bidrag Projektbidrag Förebildsprojektet Administrativa bidrag Not 2 Övriga intäkter 2009 Budget 2009 (tkr) 2008 Folkspel Konferenseravgifter Försäljning Båtlotteriet Särskilt anställningsstöd Övriga intäkter Not 3 Personal Medelantalet anställda: Män 3 3 Kvinnor 4 3 Löner och andra ersättningar: Styrelsen 0 0 Övriga anställda Sociala kostnader: Pensionskostnader för styrelsen 0 0 Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal I lönekostnaden ingår löner för personal med särskilt anställningsstöd. Stödet uppgår till 143 TSEK och redovisas bland övriga intäkter. I lönekostnaden ingår för personal anställd för förebildsprojektet. 13

14 Not 4 Upplysn. om revisionsarvode Revisionsuppdrag Not 5 Avskrivningar Avskrivningar ingår med Planenliga avskrivningar har gjorts på inventarier med 20% per år. Not 6 Ränteintäkter SBU Båtlivsfonden BF/BK Not 7 Räntekostnader Båtlivsfonden BF/BK Övriga Not 8 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utrangering Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering Utgående ackumelerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Kapital-/rösträtts Antal Bokfört andel andelar värde Svenska Båtunionens Förlags AB 100% Organisationsnummer Säte stockholm Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående anskaffningsvärde Not 10 Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Swedbank Robur PM-fond Mega (BFK-medel)

15 Not 11 Förändring av eget kapital Under året har principern för reservering av upplupna löner och semesterskuld ändrats. Jämförelsetalen har ändrats i enlighet med detta. Balanserad Årets vinst resultat Eget kapital enligt fastställd årsredovisning Effekt av ändrade redovisningsprinciper Ingående balans Överföring av föregående årsresultat Årets resultat _ Belopp vid årets utgång Not 12 Avsättningar SBUs utv.fond för båtlivet SBUs fond för utv.av båtlivet (bevilj.bidrag) Båtlivsfonden Båtlivsfonden (BF & BK) BFK:s utd. (Robur) BFK:s utd. (bevilj.bidrag av BRD) BFK:s utd. (bevilj.bidrag av BRD) Ingående åter- Utgående åter- Avsättningar stående bidrag Beviljat 2009 Utnyttjat 2009 stående bidrag IT utveckling (Prop.2 BRD 2009) Historiska dokument (Motion5/2006) BAS-Ä (Prop.3 BRD 2009) BAS-K utbildning (Prop.5 BRD 2007) Summa Not 13 Ansvarsförbindelser Borgen för Båtklubbslån

16 SVENSKA BÅTUNIONENS FÖRLAGS AB RESULTATRÄKNING 2009 Budget 2008 Not 1/1-31/ /1-31/12 Nettoomsättning Kr tkr Kr Annonsintäkter/Båttorget Lösnummerförsäljning/Prenumeration Produktionsbidrag Övriga intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Tryckkostnader Porto och distribution Teknisk produktion Annonsförsäljning Annonskostnad Administration Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT SVENSKA BÅTUNIONENS FÖRLAGS AB BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Aktiekapital 1000 aktier Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital

17 Kortfristiga skulder Skuld till moderförening Leverantörsskulder Upplupna kostn./förutbet. Intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Upplysningar till särskilda poster Not 1 Information angående ersättning till revisor Till bolagets revisor har ersättning utgått: För revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen m m samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen Not 2 Personal Bolaget har i likhet med föregående år inga anställda. Några löner eller andra ersättningar till styrelsen har ej utgått. Not 3 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Årets resultat Vid årets ingång Årets resultat 0 Vid årets utgång Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Svenska Båtunionen Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svenska Båtunionen för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Stockholm i februari 2010 Ernst & Young AB Lars Olov Stéen Jörgen Tvermoes Eva Kuylenstierna Auktoriserad revisor 17

18 På Kallaxön i Luleå skärgård ligger båtklubben Neptuns båtsportanläggning. Foto: Tommy Norin. SBU:s båtförbund och dess medlemsklubbar Blekinge BF Kristianopels Båtklubb Bottenvikens BF Kråkbergs Båtklubb Aspö Båtklubb Lyckeby Båtsällskap Båtklubben Bothnia Lekombergs Båtsällskap Båtklubben Lagunen Marinens Båtklubb Båtklubben Neptun Leksands Båtklubb Båtklubben Monsunen Mörrums Bruks Båtklubb Hagavikens Hamnförening Ludvika Motorbåtsklubb Carlscrona Båteskader Norje Båtklubb Haparanda Båtklubb Mora Båtklubb Edenryds Båtklubb Nättraby Båtklubb Kalix S M S Nusnäs Båtklubb Flora Båtklubb Olofströms Båtklubb Lövskärs Olsnäs Båtklubb Föreningen Carlscrona Pantarholmens Båtklubb Småbåtshamnsförening Ore Båtklubb Veteranbåtar Pukaviks Båtklubb Piteå Båtklubb Ornäs Båtklubb Guövikens Båtklubb Risanäs Båtsällskap Råneå Båtklubb Orsa Båtklubb Gö Båtsällskap Ronneby Motorbåtsklubb Seskarö Båtklubb Rättviks Båtklubb Piraten Hasslö Båtförening Ronneby Segelsällskap Storavans Båtklubb Siljansnäs Båtklubb Hjortahammars Båtklubb Saxemara Båtklubb Säivis Båtklubb Skutuddens Bad- och Hälleviks Båtklubb Slättanäs Båtsällskap Töre Båtklubb Båtförening Jernaviks Segelsällskap Jämjö Båtklubb Sturkö Båtsällskap Stärnö Vindhamns Båtklubb Dalarnas BF Smedjebackens Båtklubb Stabergs Båtklubb Karlshamns Segelsällskap Sunna Båtklubb Almo Båtklubb Stjärnsunds Båtklubb Karlskrona Blekingseke SS Svaneviks Bryggförening Avesta Båtclub Strands Båtklubb Karlskrona Jolleklubb Sölvesborgs Segelsällskap Bonäs Båtklubb Säters Båtklubb Karlskrona Kanotklubb Sölvesborgsvikens Båtklubb Borlänge Båtklubb Södra Dalelfvens Båtklubb Karlskrona Motorbåtssällskap Tallebryggans Båtklubb Falu Båtklubb Tällbergs Båtklubb Karlskrona Torhamns Båtsällskap Gerpens Båtklubb Vika Båtklubb Navigationssällskap Trummenäs Båtklubb Gustafs Marina Båtklubb Vikarbyns Båtklubb Karlskrona Segelsällskap Tyska Bryggaregårdens Bk Hjulbäcks Båtklubb Vinäs Båtklubb 18 Karlskrona Sjösportklubb Insjöns Båtklubb Västannorsvikens Båtklubb

19 Västansjö Båtklubb Västanviks Båtklubb Gotlands SF Fårösunds Båtklubb Klinte Båtklubb Rute Båtklubb Slite Båtklubb Wisby Segelsällskap Gästriklands BF Ava Båtklubb Bomhus Båtklubb Edskens Båtklubb Forsbacka Motorbåtsklubb Gävle Motorbåtsklubb Hade Båtklubb Harivikens Båtklubb Hedesunda Båtklubb Hille Båtklubb Norrsundets Motorbåtsklubb Näsbysjöns Båtklubb Sandvikens Segelsällskap Sikviks Båtsällskap Skutskärs Båtklubb Söderfors Båtsällskap Södra Skeppsvarvets Båtklubb Trödje Båtklubb Älvkarleby Båtklubb Hjälmarens BF Fiskeboda Båtklubb Grythems Båtklubb Hjälmarens Båtklubb Linde Båtklubb Lungers Hamns Båtklubb Nannberga Båtklubb Segelsällskapet Hjälmaren Skebäcks Varfsförening Södra Hjälmarens Båtklubb Örebro Båtklubb Östra Hjälmarens Motorbåtsklubb Hälsinglands BF Bergvikens Motorbåtssällskap Bollnäs Båtklubb Dellarnas Båtklubb Enångers Båtsällskap Hudiksvalls Sjösportsällskap Hårte Södra Båtklubb Iggesunds Motorbåtklubb Järvsö Båtklubb Ljusne-Ala Motorbåtsklubb Njutångers Båtklubb Orsjö Båtklubb Sandarne Båtklubb Stenö Båtklubb Stocka Motorbåtsklubb Söderhamns Motorsällskap Wallviks Motorbåtsklubb Kungliga Motorbåt Klubben KMK Lidingö BF Askrike Segelsällskap Bosö Båtklubb Breviks Båtsällskap Katrinelunds Båtklubb Käppala Båtsällskap Lidingö Båtklubb Lidingö Jolleseglare Lidingö Segel Sällskap Skärsätra Båtklubb Sticklinge Udde Båtklubb Talluddens Båtsällskap Torsviks Båtklubb Mälarens BF Arboga Båtklubb Borgåsunds Båtklubb Båtklubben Gripen Båtklubben Piren Båtklubben Tor Båtklubben Wega Båtsportklubben Sextanten Båtsällskapet Lögarängen Engelsbergs Båtklubb Enhörna Båtklubb Eskilstuna Motorbåtsklubb Fullerö Båtklubb Geddeholms Båtklubb Hallstahammar-Kolbäcks Bk Herresta Båtklubb Kolsundets Båtklubb Kungsörs Motorbåtsklubb Kvicksunds Båtförening Köpings Motorbåtssällskap Lövsta Båtklubb Mariefreds Båtklubb Märsö Båtklubb Ringsö Båtklubb Sanda Båtsällskap Solviks Båtklubb Sommarro Båtklubb Stallarholmens Båtklubb Strängnäs Segelsällskap Strömsholms Båtklubb Svartkärrets Båtklubb Taxinge Båtklubb Torshälla Motorbåtklubb Vintervikens Båtklubb Västanfors Båtklubb Västerås Motorbåtsklubb Åsunda Båtklubb Österby Båtklubb Navigationssällskapet Navis Roslagens BF Argos Båtklubb Boängens Båtklubb Envikens Båtklubb Furusunds Båtklubb Gillvikens Båtklubb Grisslehamns Motor & Segelsällskap Hallsta Båtklubb Hargshamns Båtklubb Herrängs Båtklubb Karlholms Motorbåtklubb Karlsängens Båtklubb Korgils Båtklubb Mörkvikens Båtsällskap Nabbo Båtsällskap Nolsterbystrands Båtklubb Norrtälje Segelsällskap Nöttö Båtklubb Paris Tomtägarnas Båtklubb Ringens Båtklubb Roslagens Boat Racing Rörviks Båtklubb Sjötorpets Båtsällskap Sollarö Båtsällskap Söderhusens Båtförening Södersviks Båtsällskap Utveda Båtsällskap Wäddö Båtklubb Västernäs Båtklubb Vätö Huvuds Båthamn Vätöstrands Båtklubb Vätösunds Båtsällskap Öregrunds Båtklubb Öregrunds Racerklubb Östersundsvikens Båtklubb Östhammars Segelsällskap Saltsjön-Mälarens BF Albano Båtklubb Alvikens Båtklubb Badhusvikens Båtklubb Barnviks Båtklubb Bergdalsviks Båtklubb Bergshamra Båtklubb Björkviks Båtklubb Blynäsvikens Båtklubb Boo Båtklubb Borgvikens Båtklubb Botkyrka Båtklubb Breviksmarens Bryggförening Bro Båtklubb Bromma Båtsällskap Bruksfladens Båtklubb Brygglag David Brygglag Erik Bränneriets Båtsällskap Byvikens Båtklubb Bålsta Båtklubb Båtklubben Färingarna Båtklubben Lyran Båtklubben S:t Erik Båtsällskapet Arken Båtsällskapet Karlslund Båtsällskapet Kvarnen Bällstavikens Motorbåtsklubb Bällstavikens Segelsällskap Civilförsvarsskolans Båtklubb Dalbo Båtsällskap Danderyds Båtklubb Dianelunds Båtklubb Djurgårdsbrunnsvikens MBK Djursholms Båtsällskap Djurö Båtsällskap Drottninghamns Båtklubb Duvnäsvikens Båtklubb Edholma Båtunion Edsbergs Båtklubb Edsvikens Båtklubb Edsvikens Segelsällskap Ekelunds Båtsällskap Ekensbergs Båtsällskap Ekerö Båtklubb Ekerö Sommarstads Båtklubb Enköpings Segelsällskap 19

20 Eriksdals Motorbåtsklubb Ersholmens Båtklubb Essinge Båtklubb Essinge Båtsällskap Fermsholmens Båtklubb Filips Holmes Båtklubb Finnboda Båtklubb Fiskarfjärdens Båtklubb Fiskartäppans Båtklubb Fituna Båtklubb Frösundavikens Båtklubb Fyris Segelsällskap Fånäs Båtklubb Grimsta Båtsällskap Grinds Hages Båtklubb Grisslinge Båtsällskap Grovstanäs Båtklubb Gröndals Båtklubb Guldbådans Båtklubb Gustavsbergs Båtklubb Gålö Båtklubb Gålöbasens Båtklubb Gällstaö Båtsällskap Gässvikens Båtklubb Göta Båtklubb Göta Segelsällskap Haga Båtklubb Halls Båtklubb Hammarbyledens Motorbåtsklubb Hammars Båtklubb Heleneborgs Båtklubb Huddinge Båtklubb Husarö Tomtägarf. Båtsällskap Håbo Båtsällskap Hägerstens Båtklubb Hässelby Sjösällskap Hässelby Strands Båtklubb Hästholmens Båtsällskap Hökarängens Båtklubb Ingarö Lugnet Båtklubb Ingarö Segelsällskap Jakobsbergs Båtsällskap Johannesdals Båtklubb Johannesfreds Båtklubb Kallhälls Båtklubb Kanada Båtsällskap Karlshills Båtklubb Karlskärs Båtklubb Karlsuddsvikens Båtklubb Kasholmens Samfällighetsförening Kilsvikens Båtklubb Klintens Båtklubb Kolströms Båtklubb Kopparmora Båtklubb Kristinebergs Båtklubb Krokens Båtklubb Kullaskogens Båtklubb Kullasundets Båtklubb Kungsberga Båtklubb Kungsängens Båtsällskap Kvarnvikens Båtsällskap Lambarö Båtklubb Ligna Båtsällskap Liljeholmens Båtklubb Lilla Essinge Båtklubb Lillsjönäs Båtsällskap Lillängens Brygglag Lina Båtklubb Linanäs-Skärsbergets Bryggförening Lindholmens Båtklubb Lisö Båtsällskap Ljushagens Båtsällskap Lux Båtklubb Långholmens Båtklubb Långviks Båtklubb Lännersta Båtklubb Löjvikens Båtklubb Löparö Båtklubb Lövbergavikens Sjösällskap Lövsta Båtsällskap Malmens Båtklubb Minnebergs Båtklubb Morarnas Båtklubb Motorbåtklubben Tre Kronor Munsö Båtklubb Muskö Båtklubb Mälarhöjdens Båtklubb Märsta Båtklubb Mörtnäs Båtklubb Nacka Båtklubb Nannylunds Slipförening Nantes Båtklubb Nautiska Klubben Neglinge Båtklubb Noretvikens Båtklubb Norra Lagnö Skeppslag Norrfjärdens Båtklubb Norruddens Båtklubb Norröra Båtklubb Nybrovikens Båtsällskap Nylada Båtklubb Nynäshamns Motorbåtsklubb Nynäshamns Segelsällskap Nytorps Båtklubb Näsby Parkers Båtklubb Näsbyvikens Båtsällskap Oaxens Båtklubb Orrnäsets Båtklubb Oxnö Båtförening Petersbergs Båtklubb Piluddens Båtklubb Rallarnas Båtklubb Ramsmora Båtklubb Rangsta Båtklubb Ranängens Hamnförening Regal Service Båtklubb Reimers Båtsällskap Resarö Båtklubb Riddersviks Sjösällskap Rindösunds Båtklubb Risets Båtklubb Ropstens Båtklubb Rosersbergs Båtklubb Runmarö Yacht Club 20 Nimbus 27 Nova S utsågs till MiljöBästa Motorbåt 2009 av Svenska Båtunionens Miljökommitté i klassen övernattningsbara motorbåtar på båtmässan Allt för sjön i Stockholm 2009.

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009

Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Svenska Flygsportförbundets årsstämma 2009 Nedan finner ni vägbeskrivning till hotellet där årsstämman kommer att hållas samt en sammanställning av publicerade handlingar. FSF styrelse vill i år slå ett

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2014. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014 med årsredovisning Kort om är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening ETT ÅR med SVENSK CAMPING Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening Fotograf: Stefan Isaksson Innehåll vd HAR ORDET...4 året i korthet...6 PROJEKT

Läs mer

Årsredovisning 2009. Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare.

Årsredovisning 2009. Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare. Årsredovisning 2009 Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare. Freja Husdjur Box 154, 532 22 Skara Telefon växel: 0511-77 11 00 Telefax: 0511-77

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Tommy Utterberg, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening NTA Skolutveckling ekonomisk förening c/o Kungl. Vetenskapsakademien Box 50005, 104 05 Stockholm www.ntaskolutveckling.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

IDSPORTÅRET I SIFFROR

IDSPORTÅRET I SIFFROR 014 IDSPORTÅRET I SIFFROR 1 Verksamhetsberättelsen för 2014 består av två delar. Ridsporten i ord och bild samt Ridsporten i siffror som inkluderar årsredovisning och koncernredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse... 3 2. Verksamhetsplan och Styrkort... 14 3. Medlemsmuseer... 19 4. Ekonomisk berättelse... 21 5. Revisionsberättelse... 24 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Göta kanalbolag

Årsredovisning 2006. AB Göta kanalbolag Årsredovisning 2006 AB Göta kanalbolag Org.nr 556197-7587 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för AB Göta kanalbolag avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer