Svenska Båtunionen. Verksamhet 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Båtunionen. Verksamhet 2009"

Transkript

1 Svenska Båtunionen Verksamhet 2009

2 Svenska Båtunionen En bärkraftig idé En stabil organisation Sverige är ett unikt land för båtliv. Stora skärgårdsområden, långa kuster, farbara insjöar och över km kanaler. Båten är för många människor deras viktigaste fritidssysselsättning. Från den minsta lilla badbåt eller kanot, den öppna lilla utflyktsbåten till de stora segel- och motorbåtarna. Det finns i Sverige över en miljon fritidsbåtar. Båtlivet formar en av Sveriges största folkrörelser med över två miljoner utövare, spridda över hela landet. Svenska Båtunionen (SBU) strävar efter att vara en stark och slagkraftig främjandeorganisation för båtlivet. En sådan organisation skapas inte i första hand genom väl formulerade programförklaringar och centralt utfärdade direktiv. Styrkan skapas av medlemmarnas och funktionärernas egen insikt och kunskap samt viljan att tillsammans med andra utveckla båtlivet. Hörnstenen i svenskt båtliv är båtklubben. Det är där det konkreta arbetet utförs, där idéerna föds och där utvecklingsarbetet sker. SBU har 890 båtklubbar med över medlemmar, samlade inom 26 regionala båtförbund. SBU:s styrka, att kunna företräda båtlivet som en folkrörelse, ligger i hur arbetets olika delar utförs. SBU som organisation blir bedömd efter resultatet av hur klubbar, förbund, unionsstyrelse och kommittéer arbetar. Kansli Farled Lotteri Arbetet inom SBU fördelas inom ett antal områden enligt skissen ovan. Svenska Båtunionens verksamhet leds av styrelsen och dess arbetsutskott. Olika ämnesområden har delegerats till kommittéer och arbetsgrupper. Som sammanhållande länk finns SBU:s kansli i Sjöfartsverkets lokaler på Djurgården, Stockholm. En viktig del i informationsarbetet är tidningen Båtliv, som distribueras till alla medlemmar.

3 "Det goda båtlivet" Under våren 2009 valdes jag till ny ordförande i SBU och fick då ta över ordförandeskapet för organisation som nu stod väl förberedd för framtiden efter de stora organisationsförändringar och beslut om mål och strategier som beslutats/ antagits. Under det år som gått har SBU utöver sedvanligt styrelse kansliarbete bedrivit ett omfattande miljöarbete och aktivt deltagit i debatten i de miljöfrågor som berör båtlivet. Vi har också inom Unionsstyrelsen funderat igenom om hur vi kan förädla båtriksdagen, att vid sidan av utskottsarbetet även tillhandahålla information och utbildning i aktuella frågor och vi hoppas att det koncept som nu prövas på kommande båtriksdag kommer att falla väl ut. Under 2010 hoppas jag att man kommer att notera de varumärkesstärkande åtgärder som planeras för att visa att SBU står för och skapar det goda båtlivet. Jag önskar er alla en fantastisk båtsommar. Bengt Gärde 3

4 BÅTRIKSDAGEN Båtriksdagen 2009 hölls ombord på M/S Gabriella på resa Stockholm Helsingfors tur och retur den 3 4 april Båtriksdagen beslöt under punkten medlemsavgifter och budget att bibehålla avgifterna för år 2010 med 56 kr för enkelanslutna-, 51 kr för dubbelanslutna- och 25 kr för ungdomsmedlemmar till och med det år man fyller 20 år. Budget för år 2009 fastställdes enligt Unionsstyrelsens (US) förslag. Två motioner var inlämnade som gällde, former för framtida juridiska konstellation i båtklubbar och informationsmaterial avseende säkerhetsbesiktning av båtar. Antalet delegater var 62 från 23 båtförbund, totalt deltog 147 personer på båtriksdagen. BÅTTINGET Det våras för båtlivet var temat för 2009 års Båtting, som gick av stapeln den 4 mars på Stockholmsmässan i samband med båtmässan Allt för sjön. Ett hundratal deltagare fick höra generaldirektör Staffan Widlert berätta om den nyinrättade Transportstyrelsen och sjöfartsdirektör Per Nordström berättade om sin syn på fritidsbåtlivet. Landstingsrådet Gustav Andersson (C) informerade om Det nya Skärgårdsrådet. Vikten av det rörliga båtlivet framhölls av Anders Svedberg från Västsvenska Turistrådet, Mats Öhman från Kristinehamns kommun och av Bisse Alm från Visit Skärgården. Claes-Göran Österlund, f.d. kanaldirektör, delade med sig av sina erfarenheterna från tio års utveckling av Göta Kanal. Båttinget avslutades med en livlig debatt om samspelet mellan båtfolk, näringsidkare, stat och kommun. Deltog i debatten gjorde bl.a. riksdagsman Rune Wikström (M). Båtriksdagen gick till sjöss Förhandlingarna hölls på M/S Gabriella mellan Stockholm och Helsingfors. Båttinget 2009 handlade bland annat om båtturism. Val till Unionsstyrelse Unionsstyrelse: Till ordförande på två år valdes Bengt Gärde, Lidingö. Ledamöter: Sten Olsson Piteå Omval 2 år Lars Afzelius Göteborg Omval 2 år Martin Nordström Hasslö Omval 2 år Ingemar Wahlman Gävle Nyval 2 år Lars-Olof Carlsson Göteborg Fyllnadsval 1 år UNIONSRÅDET Den 15 november hölls Unionsråd 2009 ombord i M/S Birka Paradise på resa Stockholm Mariehamn tur och retur. Huvudämnen var verksamhetsplan och budget samt redovisning av varumärkesgruppens arbete med verksamhetsmål och verksamhetsplan. Under unionsrådet genomfördes en allmän informations- och frågestund. Det informerades om utmärkelsen MiljöBästaBåt och miljövänlig skrotning av fritidsbåtar av representanter från Södertörns båtskrot. Närvarande var 36 delegater från 18 båtförbund, unionsstyrelsen, valnämnden och funktionärer, totalt 66 personer. MÄSSOR SBU deltog liksom tidigare år tillsammans med Västkustens Båtförbund på båtmässan i Göteborg i februari. På mässan Allt för sjön i Stockholm i mars hade SBU en egen bemannad informationsmonter. KONFERENSER Under oktober genomfördes tre konferenser med SBU:s medlemsförbund. I konferenserna deltog 63 delegater från 24 förbund. Vid konferenserna informerades och diskuterades om SBU:s arbete under året. De frågor som behandlades var ungdoms- tillväxt-, förmåns/rekryterings- och farledsfrågor samt frågor rörande vattenskotrar. Under förbundskonferenserna genomfördes tre parallella seminarier om moms och skatt, miljöfrågor och säkerhetsbesiktning. Vidare informerades och diskuterades det om aktualiteter i svenskt båtliv såsom den pågående utredningen om utsläpp av toalettavfall, promille på sjön och projektet kvinnliga förebilder. 4

5 UNIONSSTYRELSEN Under året har Unionsstyrelsen (US) haft åtta sammanträden, varav tre ägt rum i samband med Båtriksdag och Unionsråd. Arbetsutskottet (AU) har bestått av Bengt Gärde, Denis Helin och Carsten Syverstad. AU har under året haft nio sammanträden. REGIONALA BÅTFÖRBUND Unionens regionala Båtförbund i bokstavsordning. Blekinge BF Bottenvikens BF Dalarnas BF Gotlands SF Gästriklands BF Hjälmarens BF Hälsinglands BF Lidingö BF Mälarens BF Roslagens BF Saltsjön-Mälarens BF Skånes BF Smålands BF Sommens Sjöråd Sörmlandskustens BF Vänern Väst Dalslands Kanals BF Värmlands BF Värmlands Bergslags BF Västerbottens BF Västernorrlands BF Västkustens BF Z-Båtförbund Östergötlands BF Östra Vänerns BF Till förbundsorganisationen räknas även de riksomfattande klubbarna Kungliga Motorbåt Klubben (KMK) och Navigationsällskapet (NAVIS). SBU:s styrelse som valdes på Båtriksdagen Fr. v. Lars Afzelius, Göteborg, Ingemar Wahlman, Gävle, Carsten Syverstad, Stockholm, Sten Olsson, Piteå, Bengt Gärde (ordf.), Lidingö, Denis Helin, Sollentuna, Tommy Engvall, Ronneby, Leif Stenlund, Skellefteå, Carl R Hellström, Lidköping, Lasse Carlsson, Göteborg. Saknas på bilden: Martin Nordström, Hasslö. SBU:s KANSLI Personalen på kansliet har under året bestått av generalsekreterare/kanslichef Hans W Berglund, Mait Knuts, Ola Kvarnström, Patrik Lindqvist, Cecilia Obitz på heltid samt Birgitta Ström på deltid och Linda Lindenau projektanställd för Förebildsprojektet. SBU:s kansli är beläget på Djurgården i Stockholm. I kansliets arbetsuppgifter ingår också service åt Nämnden för båtlivsutbildning (Nfb), den administrativa servicen beräknas till 1,4 tjänster. SBU är sedan 2005 ansluten till arbetsgivarorganisationen Alliansen. BÅTKLUBBAR Under året har åtta nya medlemsklubbar antagits, medan sju har upphört eller lämnat SBU. Antalet anslutna båtklubbar var vid årets slut var 890 stycken vilka tillsammans hade ca medlemmar. En förteckning över SBU:s samtliga båtklubbar återfinns på annan plats i verksamhetsberättelsen. Nya klubbar Waldermarsviks Segelklubb Sandsbro Båtklubb Skallkrokens Båtsällskap Ljungnäs Båtklubb Gryts Varv Båtklubb Bergafjärdens Brygg och Båtförening Björholmens Båtklubb Sandvikens Segelsällskap Östergötlands BF Smålands BF Västkustens BF Smålands BF Östergötlands BF Västernorrlands BF Västkustens BF Gästriklands BF Namnändring Två klubbar har under året ändrat namn: Killingörviken Båt och Bryggförening till Killingörens Båtsällskap och Torsö Bygdegårds och Idrottsförenings Båtsektion till Torsö Båtklubb. MEDLEMMAR Den 1 januari 2010 hade Svenska Båtunionens båtklubbar ca medlemmar. SBU räknar med att klubbarnas verksamhet når över människor, varav närmare är ungdomar under 25 år. Svenska Båtunionens kanslipersonal Överst fr v Mait Knuts, Ola Kvarnström och Cecilia Obitz. Nederst fr v Patrik Lindqvist, Hans W Berglund och Birgitta Ström. 5

6 svenska Båtunionen VERKSAMHETENS DELAR Barn och Ungdomskommittén genomförde den 28 februari 1 mars en ungdomskonferens i Sollentuna med fokus på utbildning i ledarskap och hur olika vi ser på ledarskap samt ett par övningar för att få igång ett samarbete mellan förbunden. Ungdomskommittén delade i samband med konferensen ut de första upplagorna av den uppdaterade ungdomsfunktionärshandboken. Kommittén har stöttat båtförbund och tagit fram material som ska underlätta ungdomsaktiviteter i förbund och klubbar. Under året har kommittén arbetat för att få igång ett samarbete med andra föreningar, bland annat finns en utredning i Arbetsutskottet om ett medlemskap eller samarbete med SISU. Den 19 september genomfördes en ungdomskonferens med fokus på att sätta och nå mål enligt apolloeffekten tillsammans med föreläsare Jörgen Jonsson från Insight. Konferensdeltagarna reste in i framtiden till 2012 och firade att SBU hade Sveriges bästa ungdomsverksamhet. De mål som kommittén ska uppnå är nu identifierade och kommittén har planerat och prioriterat de idéer som ska verkställas i organisationen enligt ungdomskommitténs verksamhetsplan. I november var kommittén på studiebesök på Öckerö för att se hur man kan använda olika utbildningar i vår verksamhet och på vilket sätt de ska utföras. Båtklubbsförsäkringens bas omfattar alla SBU:s klubbar och förbund, medan de olika tilläggsförsäkringarna är frivilliga. Basförsäkringen betalas kollektivt via medlemsavgiften till SBU. Antalet tilläggsförsäkringar har ökat ytterligare och det är nu 488 båtklubbar som tecknat olika tilläggsförsäkringar. Det är nu möjligt att teckna tilläggsförsäkringar inom följande områden; utökad egendomsförsäkring, förmögenhetsbrott, rättsskydd, styrelseansvar och olycksfall. De olika tilläggsförsäkringarna finns grupperade i olika paket med varierande rabatter. Under året har försäkringsfoldern reviderats och distribuerats till förbund och medlemsklubbar. Båtturismkommitténs arbete har under året skötts av en projektledare med uppgift att bevaka båtturism och skärgårdsfrågor samt följa utvecklingen och för verksamheten formulera ett Båtpolitiskt program, Hamn för alla som har slutförts. Svenska Båtunionen deltog med ett seminarium under politikerveckan i Visby. Seminariet handlade om Fritidsbåtslivets betydelse för det lokala näringslivet på de orter som besöks av fritidsbåtar. Under året har projektledaren inte engagerats i några frågor från förbund eller klubbar. Energi, Sjösäkerhet och Teknikkommittén Kommittén har deltagit i Sjösäkerhetsrådets sammanträden samt följt utvecklingen inom respektive område. Sjösäkerhetsrådet har tillstyrkt ett förslag från Transportstyrelsen som innebär krav på CE-märkt flythjälpmedel, i rätt antal och storlek, ska finnas för samtliga ombord på fritidsbåtar. Ett beslut kommer med stor sannolikhet redan under Kommittén har, tidigare genom Sjösportens samarbetsdelegation SSD, lämnat förslag i enlighet med IMO:s krav på en nedre gräns för sjöfylleri, 0,5 promille, men inte fått gehör för förslaget. Gränsen för grovt sjöfylleri föreslås oförändrad om minst 1,0 promille. Farledskommittén Miljööverdomstolen har i en dom ålagt Lidingö stad att iståndsätta Gamla Lidingöbrons öppningsbara funktion. Farledskommittén har tillsammans med SMBF svarat Lidingö stad att det är önskvärt att arbetet med iståndsättning av öppningsfunktionen genomförs snarast möjligt vilket kommer medge en segelfri höjd på 12,5 m mot nuvarande 6,3 m. Beslutet berör inte nya Lidingöbron som inte är öppningsbar. Beträffande Väddö kanal har kommittén i samtal med Norrtälje kommun lämnat förslag till åtgärder för att säkerställa tillgängligheten och förhindra igenväxning och ras av kanalbanken. Kommittén har genom Kjell Holst, Skånes BF, på inbjudan från Transportstyrelsen deltagit i en workshop med svenska och danska sjöfartsmyndigheter rörande framtida trafiksepareringssystem i Skagerak och Kattegatt. Informationskommittén har arbetat med flera olika uppdrag. Årets verksamhet har i huvudsak präglats av mässdeltagande, informationsfrågor, Båttingsarrangemang och ett antal övriga ärenden. Båtmässan Allt för Sjön i Stockholm genomfördes på sedvanligt sätt. Mässmontern var i år samlokaliserad med Saltsjön-Mälarens Båtförbund. I samband med mässan genomfördes en namninsamling med motto Bevara sjömackarna. Svenska Båtunionen i Almedalen Är båtlivet ointressant för samhället? Den frågan ställdes av generalsekreterare Hans W Berglund, Svenska Båtunionen, under det seminarium som SBU arrangerade tillsammans med Sweboat under Almedalsveckan. En kvalificerad åhörarskara med representanter för riksdag, landsting och kommuner fick ta del av båtlivets oro inför framtiden. Som ett exempel informerade Hans W Berglund om att Sjöfartsverkets styrelseordförande anser att fritidsbåtslederna bör ha en annan huvudman än Sjöfartsverket. Mats Eriksson, VD för Sweboat, delade oron. Han berättade att Transportstyrelsen kommer att lägga ner arbetet med den nya Båtlivsundersökningen, trots att den inte är avslutad. Det är mycket märkligt att samhället inte visar större intresse för fritidsbåtsfrågor då 2,5 miljoner svenskar är aktiva båtlivsutövare. Seminariet behandlade även båtlivet ur ett båtturistiskt perspektiv. Satsningar på båtlivet när det gäller gästhamnar, service och kulturutbud innebär fördelar för både kommuner, näringsidkare och båtfolket. Alla medverkande var eniga om att samhällets representanter måste ta ett samlat grepp om frågan för att kunna få glädje av den stora potential som båtlivet utgör. Frågan blir alltmer akut ju större intresset för våra skärgårdar blir från våra båtgrannar våra båtturister i Mellaneuropa. Hamnkommitténs uppgift är att aktivt arbeta för att förmedla kunskap, informera om drift, teknik, säkerhet och miljö i hamnar och på uppläggningsplatser som nyttjas av fritidsbåtar. Kommitténs arbete har under året skötts av en projektledare. Under året har projektledaren inte engagerats i några frågor från förbund eller klubbar. IT-kommittén har under året genomfört beslutade förändringar av IT-systemen BAS. Totalt har tre nya releaser av BAS-K införts ( ). Den övervägande delen av för-

7 svenska Båtunionen 2009 ändringarna har införts efter önskemål från klubbarna som använder systemen. Exempel på ny funktionalitet är: Avisering via E-post Automatisk uppdatering av adressuppgifter i BAS-M vid permanent adressändring, Utökad funktionalitet kring årsrapportering, avisering, reskontra och bokföringsorder. Ett antal rättningar/förbättringar har införts i BAS-F för att underlätta förbundens aviseringshantering av avgifter till klubbarna. Arbete pågår med utveckling av enkät/frågeverktyg för webbsidan. Båtförbunden har fortsatt att utbilda båtklubbar i användandet av det administrativa båtklubbsprogrammet BAS-K. Medlemmar i IT-kommittén har i vissa fall hjälpt förbunden med utbildning av klubbarna. Av de kr som beviljats som utökat utbildningsbidrag är ca kr förbrukade viket innebär att ytterligare ca 120 klubbmedlemmar har utbildats med hjälp av utbildningsbidraget. Medlemmar av IT-kommittén har deltagit vid flera av båtförbundens årsmöten för att ytterligare sprida information och inspiration kring användandet av BAS. En alternativ leverantör av driftmiljö för BAS och webb (webbhotell) kommer att utvärderas. Arbete har påbörjats för att skapa en testmiljö för ändamålet. Juridiska kommittén har under året fortsatt sitt rådgivande arbete. De viktigaste frågorna har i likhet med tidigare år varit skattefrågor, avtal mellan klubbar och markägare samt interna föreningsfrågor. Miljökommittén Miljökommittén arbetar sedan mer än 20 år långsiktigt med båtlivets miljöfrågor. Några av de viktigare insatser under 2009 är: Utnämning av MiljöBästaBåt 2009, två motorbåtar och en segelbåt fick motta utmärkelsen på båtmässan Allt för Sjön Pristagarna i MiljöBästa Båt Fr. v. Fredrik Bergström, Nimbus, Magnus Andersson, Nimbus, Jacqueline Widström, Najad, Magnus Ridderstad, Najad, Göran Andersson, Svenska Båtunionen, Håkan Borg, Whisper 55, Jürgen Sass, Whisper 55, Bengt Hallberg, Svenska Båtunionens Miljökommitté, Rune Antman, Whisper 55. Arbetet med MiljöBästaBåt har fortsatt och med erfarenhet från 2009 har kriterierna omarbetats och vässats. Kommittén har ansvarat för miljöavsnitten i årets regionala Förbundskonferenser, detta som en ersättning för de konferenser som tidigare anordnats i samband med mässan Allt för sjön. Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett och kommit med förslag om förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Krav har framförts på tömningsanordning över däck samt förslag på utbyggnad av tömningsstationer och landbaserade toaletter. Frågan om toaletter i fritidsbåtar har krävt ett stort engagemang från SBU och kommitténs ledamöter. Under året har en översyn och ett förtydligande av SBU:s miljöpolicy skett, även de webbaserade miljösidorna har kompletterats och förtydligats. Även under 2009 har betydande resurser satts av för att följa utvecklingen av antifoulingfärger, spolplattor och deras användning, som ett alternativ till båtbottentvättar. Kommittén har också arbetat med rådgivning till båtförbund och båtklubbar i miljöfrågor på regional och kommunal nivå som berör fritidsbåtslivet. Kommittén har också deltagit i arbete med Hänsynsområden - Tysta områden, Miljöplan för båtklubb samt information om LOVA-bidrag och arbetet för etablering av Kosterhavets nationalpark. Redaktionskommittén har under året haft sex planeringssammanträden ett för varje nummer av tidningen. Redaktionskommittén har dessutom genomfört sitt traditionella långmöte för strategisk planering en planering som i vissa delar gäller för hela årets utgivning. Vid planeringsmötena har varje gång frågan ställts om tidningen lever upp till de regler som Båtriksdagen fastställt för tidningens innehåll. Efter noggrann prövning har redaktionskommittén funnit att så varit fallet för samtliga nummer av 2009 års utgivning. Tidningens finansiella ställning har också beaktats inför utgivningen av varje nummer. Annonstillströmningen föll under krisåret 2009 kraftigt och detta tillsammans med höjda pappers, produktions- och portokostnader har medfört att Båtliv i flera nummer inte haft möjlighet att gå upp i budgeterat format en negativ utveckling för både tidningen och dess läsare. Först i slutet av 2009 kunde en ljusning konstateras vad det gäller annonsförsäljningen. Säkerhetsbesiktningskommittén Av ekonomiska skäl blev det för första gången på 20 år, ingen gemensam central utbildningskonferens för de besiktningsansvariga i förbunden. Av de planerade fyra regionsvisa lördagsträffar för besiktningsmän/kvinnor blev bara två genomförda. En i Skellefteå i samverkan med Västerbottens BF med 22 deltagare från de fyra Norrlandsförbunden, samt en träff i Göteborg med drygt 50 deltagare från förbunden i västra Sverige och med Västkustens BF som medarrangör. De två träffar som kommittén i sin verksamhetsplanering, avsett att genomföra i mellan och södra Sverige ställdes in, med anledning av US planerade regionträffar. Avsikten var att till dessa träffar också kalla besiktningsfunktionärer, men datumen för de regionala träffarna i mellersta och södra Sverige kolliderade olyckligtvis med de mest frekventa torrsättningshelgerna. Detta gav som följd ett dåligt deltagande av besiktningsmän. Vid Båtriksdagen 2009 uppdrogs åt besiktningskommittén att sammanställa förslag till en båtsäkerhets-dvd, idéer och arbete med detta pågår. Målen är nu klara men medel saknas. Tävlingskommitténs arbete inleddes med att granska och rätta de inskickade svaren till 2008/2009 års navigationstävling. Av kommentarer från de tävlande att döma är intresset för tävlingen fortfarande stort. Under hösten har tävlingskommittén träffats för att sätta samman en tävling som infördes i Båtliv nr 6. Under hösten trycktes också nya tävlingssjökort upp, sjökortet är tryckt i 5000 ex och finansieras delvis genom annonsintäkter. De närmaste åren kommer tävlingen att gå i Haparanda skärgård. 7

8 8 Utvecklingsprojekt Kvinnliga förebilder i båtlivet Det behövs fler kvinnor inom båtlivet och SBU beviljades kr av Ungdomsstyrelsen för ett projekt som vill bidra till detta. Under hösten inbjöds kvinnor att söka till projektet, genom information via SBU, annonser i press, föredrag mm. C:a 45 kvinnor sökte, varav 30 stycken valdes ut. De utvalda kvinnorna kommer från hela landet, har olika bakgrund, ålder och typer av båtar. Övrigt Ankarena, veteranföreingen för f.d. förtroendevalda, har under året fortsatt sin granskning av gamla protokoll och övriga handlingar. Ankarenas högtidsmöte i mars, hölls liksom tidigare år på ett av fartygen till och från Mariehamn. Kryssningen avslutades med ett besök på mässan Allt för sjön. Båtklubbspaketet. 207 klubbar hade vid årsskiftet Båtklubbspaketet hos Swedbank med en totalt inlåning på cirka 47,5 Mkr. Antalet båtklubbar med båtklubbslån hos banken var 54 med 70 lån. De hade vid årsskiftet tillsammans lånat 15,2 Mkr vilket utgör SBU:s borgensåttagande. Båtlivsfonden var vid årets slut kr och av dessa är kr båtförbundens och klubbarnas andelar. SBU:s fond för utveckling av båtlivet delade under året ut kr. Totalt hade det inkommit 31 ansökningar om bidrag till fonden, av dessa beviljades sju. Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar fick kr för scanning av äldre fritidsbåtsritningar. Grisslehamns motor och segelsällskap, Gränna BK, Stockholms funktionshindrades förening, Karlskrona jolleklubb och Klagshamns BK fick kr vardera för förbättrad ungdomsverksamhet. Bergvikens MBS fick kr för utbyggnad av angöringsplatser. Båtlotteriet provade en ny vinstplan med resor och hade en förskjuten försäljningsperiod som löpte från den 1 september 2008 till den 30 april Av lotteriets lotter såldes endast st. Lotteriet gav ett överskott på kr. Totalt har lotteriet sedan starten 1989 bidragit med 3,7 miljoner till SBU:s verksamhet. Folkspel, föreningslivets eget spelbolag, där SBU är en av 79 medlemsorganisationer som ingår i Folkrörelsernas samarbetsorgan för spel och lotterifrågor (FSL). Folkspel ligger bl.a bakom Bingolotto och Sverigelotteriet. Förbundsbesök av Unionsstyrelse, kommittéer och kansli har genomförts i de regionala Båtförbunden. SBU:s utmärkelser Förtjänsttecken har under året utdelats till följande personer: Förtjänstplakett i guld Kent Danielsson Skånes BF Lars-Erik Möller Skånes BF Leif Hyvönen Västerbottens BF Lasse Bengtsson Västkustens BF Owe Edlund Östergötlands BF Förtjänstplakett i silver Jan-Olof Hallstensson Värmlands BF Britt Wigerud Västkustens BF Bert Johansson SMBF Carsten Syverstad SMBF Förtjänstmärke i guld Gunnar Svensson Smålands BF Claes-Göran Ekeberg Värmlands BF Maud Hermansson Värmlands BF Emond Olson Värmlands BF Björn Södergren VVDK BF Förtjänstmärke i silver Roger Hallstensson Värmlands BF Lars-Göran Kring Värmlands BF Anders Wiss Värmlands BF Lars-Erik Andersson VVDK BF Bertil Karlsson VVDK BF UNIONSSTYRELSE Ordförande Bengt Gärde Lidingö 1:e vice ordförande Sten Olsson Piteå 2:e vice ordförande Denis Helin Sollentuna Ledamöter Carl R Hellström Lidköping Carsten Syverstad Stockholm Ingemar Wahlman Gävle Lars Afzelius Göteborg Lars-Olof Carlsson Göteborg Leif Stenlund Skellefteå Martin Nordström Hasslö Tommy Engvall Ronneby Bengt Hallberg adj REVISORER Jörgen Tvermoes Eva Kuylenstierna Vaxholm Stockholm Revisorsuppleanter Björn Axelsson Linköping Lars Karlsson Sköndal Av Unionsstyrelsen utsedd auktoriserad revisionsbyrå Ernst & Young, Åsa Haglund och Lars Olov Stéen, auktoriserade revisorer. SBU:s NÄMNDER Förtjänstteckennämnd Ordförande Bengt Gärde Lidingö Ledamöter Harald Mårtensson Linghem Jan-Olof Ohlander Värmdö Valnämnd Ordförande Owe Lindström Årjäng Ledamöter Bert Johansson Vårby Per Eric Degerstam Hönö (tom april 2009) Suppleanter Jan-Olof Hallstensson Skattkärr Hans Bergström Täfteå (ordinarie from maj 2009) Kent Danielsson Malmö

9 FUNKTIONÄRER I SBU:s KOMMITTÉER Det översta namnet är ordförande eller sammankallande. Barn och Ungdom (SBU-BU) Martin Nordström Thore Hansson Birgitta Jacobsson Patrik Lindqvist adj. SBU:s kansli Båtklubbsförsäkring (BKFK) Denis Helin Carsten Syverstad Nils Gorton adj. Svenska Sjö Hans W Berglund adj. SBU:s kansli Båtturism/Skärgårdsfrågor Kent Danielsson Energi Sjösäkerhet och Teknik Carl R Hellström Sten Olsson Farleder Carl R Hellström Erik Lager Sten Olsson Hamn Kent Danielsson Information/Mässor/Båtting Leif Stenlund Bengt Anderhagen Hans Bergström Ingemar Wahlman Hans W Berglund adj. SBU:s kansli IT-kommittén Carsten Syverstad Leif Stenlund Ingemar Wahlman Patrik Lindqvist adj. SBU:s kansli Juridik Bengt Gärde Per Göran Traung Hans W Berglund Lotteri Leif Stenlund Lars-Åke Redéen Kristoffer Sturesson Cecilia Obitz Miljö Bengt Hallberg Kristina Carlstedt Tommy Engvall Uno Hjelmström Harald Mårtensson Sören Norrby Hans W Berglund adj. SBU:s kansli adj. Redéen Media AB adj. Chrismark AB adj. SBU:s kansli adj. SBU:s kansli Redaktion Lasse Bengtsson Anne Adre-Isaksson Lars Afzelius Bengt Anderhagen Lars-Åke Redéen adj. Redaktör för tidningen Båtliv Cecilia Obitz/Hans W Berglund adj. SBU:s kansli Säkerhetsbesiktning Tommy Engvall Sven Andersson Rune Stang Rolf Eliasson adj. Svenska Seglarförbundet Kjell Fredgren adj. Svenska Kryssarklubben Hans W Berglund / adj. SBU:s kansli Ola Kvarnström adj. SBU:s kansli Tävling Sten Olsson Frede A Mortensen Mait Knuts adj. SBU:s kansli En av gästhamnarna på Smögen på Västkusten. 9

10 SVENSKA BÅTUNIONENS FÖRLAGS AB (SBUFAB) Ordförande Ledamot Suppleant Suppleant/VD SAMVERKAN Bengt Gärde Tommy Engvall Denis Helin Leif Stenlund Per Göran Traung Lars Afzelius Hans W Berglund Båtorganisationernas Försäkringskommitté (BFK) är ett samarbetsorgan mellan SBU, Svenska Seglarförbundet (SSF), Svenska Kryssarklubben (SXK), Kungliga Motorbåt Klubben (KMK), Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS), Saltsjön-Mälarens BF (SMBF) och Navigationssällskapet (NAVIS). Under året har SBU representerats av Jan-Olof Ohlander, ordförande i BFK och Denis Helin. Suppleanter är Bengt Gärde och Lars-Olof Carlsson. BFK avger egen verksamhetsberättelse. Nämnden för Båtlivsutbildning (Nfb) är ett samarbetsorgan mellan SBU, SSF, SXK och Transportstyrelsen. Nfb fastställer krav för den nautiska fritidsbåtutbildningen och auktoriserar förhörsförrättare. SBU har representerats av Sten Olsson ordinarie och Linda Lindenau, suppleant. Nfb:s administration sköts av SBU:s kansli. Nfb avger egen verksamhetsberättelse. Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD) är ett samarbetsorgan mellan SBU, SSF och SXK. SSD:s uppgift är att på central nivå samordna båtorganisationernas intressen och därvid utgöra remissinstans för myndigheter och andra organisationer. SBU har under året representerats av Sten Olsson, Carl R Hellström och Hans W Berglund. Sekreterare i SSD är Hans W Berglund. SSD avger egen verksamhetsberättelse. Nordiska Båtrådet (NORDBÅT) är ett samarbetsorgan mellan båtorganisationerna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. NORDBÅT:s Rådsmötet 2009 ägde rum i Bergen. SBU representerades av Lars Afzelius, Sten Olsson och Hans W Berglund. NORDBÅT avger egen verksamhetsberättelse. European Boating Association (EBA) är ett samarbetsorgan mellan båtorganisationer i Europa. Per Bent Nielsen, Danmark är president i EBA. Hans W Berglund är EBA:s skattmästare. Årets EBA-möten hölls i Varna och Prag. Sten Olsson och Hans W Berglund deltog i båda mötena. Lars Afzelius deltog i mötet i Prag. EBA avger egen verksamhetsberättelse. ÖVRIG REPRESENTATION Allmänna reklamationsnämnden Båtlivsnämnden Båtmiljörådet Folkspel Folkhälsorådet Havsmiljörådet Ideell Arena Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar Svenskt Friluftsliv Sjögeografiskarådet Sjösäkerhetsrådet BOKSLUTSKOMMENTAR Per Göran Traung, Staffan Högardh Göran Andersson, Bengt Gärde Bengt Hallberg Denis Helin Hans W Berglund Hans W Berglund Harald Mårtensson Patrik Lindqvist Hans W Berglund Hans W Berglund Kent Danielsson, Hans W Berglund, suppl. Sten Olsson, Carl R Hellström, suppl. Det ekonomiska resultatet för årets verksamhet är ett underskott på kr mot budgeterat överskott om kr huvudsakliga skälet till detta resultat är ett ökat tillskottsbehov till tidningen Båtliv på kr och uteblivet statsbidrag på kr. Båtlotteriet 2009 gav ett svagare resultat än budgeterat, utfall mot budget kr till följd av svag lotteriförsäljning. Med hänvisning till resultatet föreslår Unionsstyrelsen att årets underskott på kr täcks av eget kapital. Stockholm den 10 februari 2010 Bengt Gärde Ordförande Lars Afzelius Lars-Olof Carlsson Tommy Engvall Denis Helin Carl R Hellström Martin Nordström Sten Olsson Leif Stenlund Carsten Syverstad 10 Ingemar Wahlman

11 SVENSKA BÅTUNIONEN Resultat och ställning Svenska Båtunionens ekonomiska utveckling i sammandrag Verksamhetens intäkter Verksamhetens resultat Balansomslutning Antal anställda Väsentliga händelser under räkenskapsåret Svenska Båtunionen har lämnat en garanti för förlusttäckning gentemot det helägda dotterbolaget Svenska Båtunionens Förlags AB i sådan omfattning som erfordras för att undvika en eventuell likvidationsskyldighet. Garantin gäller för räkenskapsåret Under räkenskapsåret 2009 har TSEK kostnadsförts som bidrag till dotterbolaget för tryckning och produktion av tidningen Båtliv. Förslag till vinstdisposition Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel kr överförs i ny räkning. Koncernens fria egna kapital uppgår till kr. SVENSKA BÅTUNIONEN RESULTATRÄKNING (kr) Not Budget (tkr) Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Bidrag Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Rörelsens kostnader Beslutande/rådgiv. organ Samverkan Administration 3, Tidningen Båtliv Kommittéverksamhet Båtklubbsförsäkring Information/Utställningar Utveckling BAS Ankarena Varumärke Arbetsgruppen skatter & moms Förebildsprojektet SUMMA KOSTNADER Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat

12 SVENSKA BÅTUNIONEN BALANSRÄKNING (kr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Inventarier Finansiella anläggningstillgångar 9 Aktier i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran Båtlotteriet Fordran hos dotterbolag SBUFAB Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 11 Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 12 Övriga avsättningar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Förlusttäckningsgaranti till dotterbolag 12

13 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Under året har principen för redovisning av upplupna löner och semesterskuld ändrats. Detta har gett en negativ påverkan på det egna kapitalet med kr och jämförelsetalen ändrats i enighet med detta. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Koncernredovisning Då den koncern i vilken föreningen är moderförening är en s.k. mindre koncern upprättas inte någon koncernredovisning, i enlighet med 7 kap 3 Årsredovisningslagen. Koncerninterna mellanhavanden Föreningen har under året lämnat ett produktionsbidrag på kr till dotterbolaget Svenska Båtunionens Förlags AB. NOTER Not 1 Bidrag 2009 Budget 2009 (tkr) 2008 Statliga bidrag Projektbidrag Förebildsprojektet Administrativa bidrag Not 2 Övriga intäkter 2009 Budget 2009 (tkr) 2008 Folkspel Konferenseravgifter Försäljning Båtlotteriet Särskilt anställningsstöd Övriga intäkter Not 3 Personal Medelantalet anställda: Män 3 3 Kvinnor 4 3 Löner och andra ersättningar: Styrelsen 0 0 Övriga anställda Sociala kostnader: Pensionskostnader för styrelsen 0 0 Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal I lönekostnaden ingår löner för personal med särskilt anställningsstöd. Stödet uppgår till 143 TSEK och redovisas bland övriga intäkter. I lönekostnaden ingår för personal anställd för förebildsprojektet. 13

14 Not 4 Upplysn. om revisionsarvode Revisionsuppdrag Not 5 Avskrivningar Avskrivningar ingår med Planenliga avskrivningar har gjorts på inventarier med 20% per år. Not 6 Ränteintäkter SBU Båtlivsfonden BF/BK Not 7 Räntekostnader Båtlivsfonden BF/BK Övriga Not 8 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utrangering Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering Utgående ackumelerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Kapital-/rösträtts Antal Bokfört andel andelar värde Svenska Båtunionens Förlags AB 100% Organisationsnummer Säte stockholm Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående anskaffningsvärde Not 10 Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Swedbank Robur PM-fond Mega (BFK-medel)

15 Not 11 Förändring av eget kapital Under året har principern för reservering av upplupna löner och semesterskuld ändrats. Jämförelsetalen har ändrats i enlighet med detta. Balanserad Årets vinst resultat Eget kapital enligt fastställd årsredovisning Effekt av ändrade redovisningsprinciper Ingående balans Överföring av föregående årsresultat Årets resultat _ Belopp vid årets utgång Not 12 Avsättningar SBUs utv.fond för båtlivet SBUs fond för utv.av båtlivet (bevilj.bidrag) Båtlivsfonden Båtlivsfonden (BF & BK) BFK:s utd. (Robur) BFK:s utd. (bevilj.bidrag av BRD) BFK:s utd. (bevilj.bidrag av BRD) Ingående åter- Utgående åter- Avsättningar stående bidrag Beviljat 2009 Utnyttjat 2009 stående bidrag IT utveckling (Prop.2 BRD 2009) Historiska dokument (Motion5/2006) BAS-Ä (Prop.3 BRD 2009) BAS-K utbildning (Prop.5 BRD 2007) Summa Not 13 Ansvarsförbindelser Borgen för Båtklubbslån

16 SVENSKA BÅTUNIONENS FÖRLAGS AB RESULTATRÄKNING 2009 Budget 2008 Not 1/1-31/ /1-31/12 Nettoomsättning Kr tkr Kr Annonsintäkter/Båttorget Lösnummerförsäljning/Prenumeration Produktionsbidrag Övriga intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Tryckkostnader Porto och distribution Teknisk produktion Annonsförsäljning Annonskostnad Administration Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT SVENSKA BÅTUNIONENS FÖRLAGS AB BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Aktiekapital 1000 aktier Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital

17 Kortfristiga skulder Skuld till moderförening Leverantörsskulder Upplupna kostn./förutbet. Intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Upplysningar till särskilda poster Not 1 Information angående ersättning till revisor Till bolagets revisor har ersättning utgått: För revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen m m samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen Not 2 Personal Bolaget har i likhet med föregående år inga anställda. Några löner eller andra ersättningar till styrelsen har ej utgått. Not 3 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Årets resultat Vid årets ingång Årets resultat 0 Vid årets utgång Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Svenska Båtunionen Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svenska Båtunionen för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Stockholm i februari 2010 Ernst & Young AB Lars Olov Stéen Jörgen Tvermoes Eva Kuylenstierna Auktoriserad revisor 17

18 På Kallaxön i Luleå skärgård ligger båtklubben Neptuns båtsportanläggning. Foto: Tommy Norin. SBU:s båtförbund och dess medlemsklubbar Blekinge BF Kristianopels Båtklubb Bottenvikens BF Kråkbergs Båtklubb Aspö Båtklubb Lyckeby Båtsällskap Båtklubben Bothnia Lekombergs Båtsällskap Båtklubben Lagunen Marinens Båtklubb Båtklubben Neptun Leksands Båtklubb Båtklubben Monsunen Mörrums Bruks Båtklubb Hagavikens Hamnförening Ludvika Motorbåtsklubb Carlscrona Båteskader Norje Båtklubb Haparanda Båtklubb Mora Båtklubb Edenryds Båtklubb Nättraby Båtklubb Kalix S M S Nusnäs Båtklubb Flora Båtklubb Olofströms Båtklubb Lövskärs Olsnäs Båtklubb Föreningen Carlscrona Pantarholmens Båtklubb Småbåtshamnsförening Ore Båtklubb Veteranbåtar Pukaviks Båtklubb Piteå Båtklubb Ornäs Båtklubb Guövikens Båtklubb Risanäs Båtsällskap Råneå Båtklubb Orsa Båtklubb Gö Båtsällskap Ronneby Motorbåtsklubb Seskarö Båtklubb Rättviks Båtklubb Piraten Hasslö Båtförening Ronneby Segelsällskap Storavans Båtklubb Siljansnäs Båtklubb Hjortahammars Båtklubb Saxemara Båtklubb Säivis Båtklubb Skutuddens Bad- och Hälleviks Båtklubb Slättanäs Båtsällskap Töre Båtklubb Båtförening Jernaviks Segelsällskap Jämjö Båtklubb Sturkö Båtsällskap Stärnö Vindhamns Båtklubb Dalarnas BF Smedjebackens Båtklubb Stabergs Båtklubb Karlshamns Segelsällskap Sunna Båtklubb Almo Båtklubb Stjärnsunds Båtklubb Karlskrona Blekingseke SS Svaneviks Bryggförening Avesta Båtclub Strands Båtklubb Karlskrona Jolleklubb Sölvesborgs Segelsällskap Bonäs Båtklubb Säters Båtklubb Karlskrona Kanotklubb Sölvesborgsvikens Båtklubb Borlänge Båtklubb Södra Dalelfvens Båtklubb Karlskrona Motorbåtssällskap Tallebryggans Båtklubb Falu Båtklubb Tällbergs Båtklubb Karlskrona Torhamns Båtsällskap Gerpens Båtklubb Vika Båtklubb Navigationssällskap Trummenäs Båtklubb Gustafs Marina Båtklubb Vikarbyns Båtklubb Karlskrona Segelsällskap Tyska Bryggaregårdens Bk Hjulbäcks Båtklubb Vinäs Båtklubb 18 Karlskrona Sjösportklubb Insjöns Båtklubb Västannorsvikens Båtklubb

19 Västansjö Båtklubb Västanviks Båtklubb Gotlands SF Fårösunds Båtklubb Klinte Båtklubb Rute Båtklubb Slite Båtklubb Wisby Segelsällskap Gästriklands BF Ava Båtklubb Bomhus Båtklubb Edskens Båtklubb Forsbacka Motorbåtsklubb Gävle Motorbåtsklubb Hade Båtklubb Harivikens Båtklubb Hedesunda Båtklubb Hille Båtklubb Norrsundets Motorbåtsklubb Näsbysjöns Båtklubb Sandvikens Segelsällskap Sikviks Båtsällskap Skutskärs Båtklubb Söderfors Båtsällskap Södra Skeppsvarvets Båtklubb Trödje Båtklubb Älvkarleby Båtklubb Hjälmarens BF Fiskeboda Båtklubb Grythems Båtklubb Hjälmarens Båtklubb Linde Båtklubb Lungers Hamns Båtklubb Nannberga Båtklubb Segelsällskapet Hjälmaren Skebäcks Varfsförening Södra Hjälmarens Båtklubb Örebro Båtklubb Östra Hjälmarens Motorbåtsklubb Hälsinglands BF Bergvikens Motorbåtssällskap Bollnäs Båtklubb Dellarnas Båtklubb Enångers Båtsällskap Hudiksvalls Sjösportsällskap Hårte Södra Båtklubb Iggesunds Motorbåtklubb Järvsö Båtklubb Ljusne-Ala Motorbåtsklubb Njutångers Båtklubb Orsjö Båtklubb Sandarne Båtklubb Stenö Båtklubb Stocka Motorbåtsklubb Söderhamns Motorsällskap Wallviks Motorbåtsklubb Kungliga Motorbåt Klubben KMK Lidingö BF Askrike Segelsällskap Bosö Båtklubb Breviks Båtsällskap Katrinelunds Båtklubb Käppala Båtsällskap Lidingö Båtklubb Lidingö Jolleseglare Lidingö Segel Sällskap Skärsätra Båtklubb Sticklinge Udde Båtklubb Talluddens Båtsällskap Torsviks Båtklubb Mälarens BF Arboga Båtklubb Borgåsunds Båtklubb Båtklubben Gripen Båtklubben Piren Båtklubben Tor Båtklubben Wega Båtsportklubben Sextanten Båtsällskapet Lögarängen Engelsbergs Båtklubb Enhörna Båtklubb Eskilstuna Motorbåtsklubb Fullerö Båtklubb Geddeholms Båtklubb Hallstahammar-Kolbäcks Bk Herresta Båtklubb Kolsundets Båtklubb Kungsörs Motorbåtsklubb Kvicksunds Båtförening Köpings Motorbåtssällskap Lövsta Båtklubb Mariefreds Båtklubb Märsö Båtklubb Ringsö Båtklubb Sanda Båtsällskap Solviks Båtklubb Sommarro Båtklubb Stallarholmens Båtklubb Strängnäs Segelsällskap Strömsholms Båtklubb Svartkärrets Båtklubb Taxinge Båtklubb Torshälla Motorbåtklubb Vintervikens Båtklubb Västanfors Båtklubb Västerås Motorbåtsklubb Åsunda Båtklubb Österby Båtklubb Navigationssällskapet Navis Roslagens BF Argos Båtklubb Boängens Båtklubb Envikens Båtklubb Furusunds Båtklubb Gillvikens Båtklubb Grisslehamns Motor & Segelsällskap Hallsta Båtklubb Hargshamns Båtklubb Herrängs Båtklubb Karlholms Motorbåtklubb Karlsängens Båtklubb Korgils Båtklubb Mörkvikens Båtsällskap Nabbo Båtsällskap Nolsterbystrands Båtklubb Norrtälje Segelsällskap Nöttö Båtklubb Paris Tomtägarnas Båtklubb Ringens Båtklubb Roslagens Boat Racing Rörviks Båtklubb Sjötorpets Båtsällskap Sollarö Båtsällskap Söderhusens Båtförening Södersviks Båtsällskap Utveda Båtsällskap Wäddö Båtklubb Västernäs Båtklubb Vätö Huvuds Båthamn Vätöstrands Båtklubb Vätösunds Båtsällskap Öregrunds Båtklubb Öregrunds Racerklubb Östersundsvikens Båtklubb Östhammars Segelsällskap Saltsjön-Mälarens BF Albano Båtklubb Alvikens Båtklubb Badhusvikens Båtklubb Barnviks Båtklubb Bergdalsviks Båtklubb Bergshamra Båtklubb Björkviks Båtklubb Blynäsvikens Båtklubb Boo Båtklubb Borgvikens Båtklubb Botkyrka Båtklubb Breviksmarens Bryggförening Bro Båtklubb Bromma Båtsällskap Bruksfladens Båtklubb Brygglag David Brygglag Erik Bränneriets Båtsällskap Byvikens Båtklubb Bålsta Båtklubb Båtklubben Färingarna Båtklubben Lyran Båtklubben S:t Erik Båtsällskapet Arken Båtsällskapet Karlslund Båtsällskapet Kvarnen Bällstavikens Motorbåtsklubb Bällstavikens Segelsällskap Civilförsvarsskolans Båtklubb Dalbo Båtsällskap Danderyds Båtklubb Dianelunds Båtklubb Djurgårdsbrunnsvikens MBK Djursholms Båtsällskap Djurö Båtsällskap Drottninghamns Båtklubb Duvnäsvikens Båtklubb Edholma Båtunion Edsbergs Båtklubb Edsvikens Båtklubb Edsvikens Segelsällskap Ekelunds Båtsällskap Ekensbergs Båtsällskap Ekerö Båtklubb Ekerö Sommarstads Båtklubb Enköpings Segelsällskap 19

20 Eriksdals Motorbåtsklubb Ersholmens Båtklubb Essinge Båtklubb Essinge Båtsällskap Fermsholmens Båtklubb Filips Holmes Båtklubb Finnboda Båtklubb Fiskarfjärdens Båtklubb Fiskartäppans Båtklubb Fituna Båtklubb Frösundavikens Båtklubb Fyris Segelsällskap Fånäs Båtklubb Grimsta Båtsällskap Grinds Hages Båtklubb Grisslinge Båtsällskap Grovstanäs Båtklubb Gröndals Båtklubb Guldbådans Båtklubb Gustavsbergs Båtklubb Gålö Båtklubb Gålöbasens Båtklubb Gällstaö Båtsällskap Gässvikens Båtklubb Göta Båtklubb Göta Segelsällskap Haga Båtklubb Halls Båtklubb Hammarbyledens Motorbåtsklubb Hammars Båtklubb Heleneborgs Båtklubb Huddinge Båtklubb Husarö Tomtägarf. Båtsällskap Håbo Båtsällskap Hägerstens Båtklubb Hässelby Sjösällskap Hässelby Strands Båtklubb Hästholmens Båtsällskap Hökarängens Båtklubb Ingarö Lugnet Båtklubb Ingarö Segelsällskap Jakobsbergs Båtsällskap Johannesdals Båtklubb Johannesfreds Båtklubb Kallhälls Båtklubb Kanada Båtsällskap Karlshills Båtklubb Karlskärs Båtklubb Karlsuddsvikens Båtklubb Kasholmens Samfällighetsförening Kilsvikens Båtklubb Klintens Båtklubb Kolströms Båtklubb Kopparmora Båtklubb Kristinebergs Båtklubb Krokens Båtklubb Kullaskogens Båtklubb Kullasundets Båtklubb Kungsberga Båtklubb Kungsängens Båtsällskap Kvarnvikens Båtsällskap Lambarö Båtklubb Ligna Båtsällskap Liljeholmens Båtklubb Lilla Essinge Båtklubb Lillsjönäs Båtsällskap Lillängens Brygglag Lina Båtklubb Linanäs-Skärsbergets Bryggförening Lindholmens Båtklubb Lisö Båtsällskap Ljushagens Båtsällskap Lux Båtklubb Långholmens Båtklubb Långviks Båtklubb Lännersta Båtklubb Löjvikens Båtklubb Löparö Båtklubb Lövbergavikens Sjösällskap Lövsta Båtsällskap Malmens Båtklubb Minnebergs Båtklubb Morarnas Båtklubb Motorbåtklubben Tre Kronor Munsö Båtklubb Muskö Båtklubb Mälarhöjdens Båtklubb Märsta Båtklubb Mörtnäs Båtklubb Nacka Båtklubb Nannylunds Slipförening Nantes Båtklubb Nautiska Klubben Neglinge Båtklubb Noretvikens Båtklubb Norra Lagnö Skeppslag Norrfjärdens Båtklubb Norruddens Båtklubb Norröra Båtklubb Nybrovikens Båtsällskap Nylada Båtklubb Nynäshamns Motorbåtsklubb Nynäshamns Segelsällskap Nytorps Båtklubb Näsby Parkers Båtklubb Näsbyvikens Båtsällskap Oaxens Båtklubb Orrnäsets Båtklubb Oxnö Båtförening Petersbergs Båtklubb Piluddens Båtklubb Rallarnas Båtklubb Ramsmora Båtklubb Rangsta Båtklubb Ranängens Hamnförening Regal Service Båtklubb Reimers Båtsällskap Resarö Båtklubb Riddersviks Sjösällskap Rindösunds Båtklubb Risets Båtklubb Ropstens Båtklubb Rosersbergs Båtklubb Runmarö Yacht Club 20 Nimbus 27 Nova S utsågs till MiljöBästa Motorbåt 2009 av Svenska Båtunionens Miljökommitté i klassen övernattningsbara motorbåtar på båtmässan Allt för sjön i Stockholm 2009.

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Roslagens Båtförbund (RBF) avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2014. Medlemsklubbar Förbundet hade vid ingången av

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Svenska båtunionen SÖRMLANDSKUSTENS BÅTFÖRBUND

Svenska båtunionen SÖRMLANDSKUSTENS BÅTFÖRBUND Förbundet bildades 1970-02-25. Förbundets ursprungliga namn var Östra Sörmlands Båtförbund ÖSBF och ändrades 1993 03 13. Förbundet är ett regionalt båtförbund inom Svenska Båtunionen (SBU) för anslutna

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

BÅTDAGSPROTOKOLL 2008

BÅTDAGSPROTOKOLL 2008 Datum 2008-11-21 BÅTDAGSPROTOKOLL 2008 Närvarande klubbar: Guövikens BK Hasslö BF Jernaviks SS Jämjö BK K-na Blekingeke SK Från: Sammanträde med Blekinge båtförbunds K-na Motorbåt SK medlemsklubbar- o

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer