Nummer by NIGHT. 10 Ökat. Internationellt. Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet. samarbete. kunskapsutbyte. lite penger å tjene.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 2 2013. by NIGHT. 10 Ökat. Internationellt. Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet. samarbete. kunskapsutbyte. lite penger å tjene."

Transkript

1 Nummer ESSINGeledEN by NIGHT 4 Internationellt 8 Svart kunskapsutbyte på vitt om PMB 10 Ökat samarbete 12 lite penger å tjene Trægt salg af PMB i Danmark Sista ordet

2 2 Ledare Långsiktighet och kvalitet Nyligen hemma igen efter semestern, utvilad och redo för höstens åtaganden, passar jag på att reflektera över sommaren som gått. Ett av mina glädjeämnen är hur smidigt man tar sig fram genom sommar-sverige, trots alla vägbyggen och reparationer som är nödvändiga efter den tuffa och långa vintern. Men säg den glädje som består. Så fort som semesterlunken övergår i vardag igen sitter man åter fast i hopplöst trögflytande köer, i alla fall i och omkring våra större städer. Lika viktigt är att tänka långsiktigt och att alltid ha kvalitetsaspekten i fokus. För något år sedan presenterades en studie av Trafikanalys om jag inte minns fel som visade att stockholmare i genomsnitt lägger ner 6,4 arbetsveckor per år på att pendla till sina jobb. I studien konstaterades även att den årliga notan för förseningar vid pendling inom enbart Stockholms kollektivtrafik slutade på nära nog 6 miljarder kronor. Även en undersökning av Stepstone pekar i samma riktning. Den visar att i stora drag 15 procent av svenskarna varje dag tillbringar mellan en och två timmar med att pendla till jobbet i vardera riktningen. Europapriset i den här grenen mest tid på att jobbpendla tar dock fransmän och belgare. Exemplen kan mångfaldigas. Det väsentliga i sammanhanget är att en effektiv infrastruktur fungerande transporter och kommunikationer är en förutsättning för en positiv samhällsutveckling, inte minst för att stimulera företagande och åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i hela landet. De flaskhalsar inom vägnätet som vi brottas med i dagsläget, och som riskerar att permanentas, påverkar i sin tur såväl bostadsmarknad som arbetslöshet och ekonomisk tillväxt. Ibland kan man få för sig att lösningen på problemet enbart handlar om brist på pengar. Och visst är en ökad fördelning av statliga medel helt avgörande för att utveckla infrastrukturen. Men det räcker inte. Lika viktigt är att tänka långsiktigt och att alltid ha kvalitetsaspekten i fokus. Om branschens aktörer tillsammans skapar incitament för att bygga smart redan från början, även om det initialt kan innebära en högre kostnad, minskar på sikt behovet av underhåll och reparationer med färre störningar i trafiken som resultat. Samtidigt gäller det att planera hållbart och därmed ta ansvar för kommande generationer, till exempel genom att satsa på återvinning och tekniska lösningar som medger asfaltläggning vid lägre temperatur. Det här är en utmaning som berör alla delar av samhället, från politiska beslutsfattare och myndigheter till aktörerna i anläggningsbranschen. Kort sagt: Hur kan vi utnyttja befintliga resurser bättre samtidigt som vi minimerar miljöpåverkan? Peter Bäcklund Business Area Director, Bitumen Nordic Foto: Elis Hoffman Stopp&belägg är ett nyhetsmagasin från Nynas AB Ansvarig utgivare: Peter Bäcklund Redaktör: Linda Rofors, mobil: , e-post: Produktion: Hedengren Media, Art direction: Johan Hemgren Utgiven av: Nynas AB, Box 10700, Stockholm Telefon: Webbadress: Omslagsfoto: K-G Z Fougstedt På omslaget: Svevia lägger nytt slitlager med PMB på delar av Essingeleden Vill du ändra adress, skicka tidningen till en kollega eller bli struken från vårt register? Skicka i så fall ett meddelande till någon av följande kontaktpersoner: Sverige: Norge: Danmark: B SWE

3 Noterat 3 Foto: STCC Allt du behöver veta om våra vägar Peab fixar hästkrafterna på Solvalla Dagen innan STCC-tävlingarna på Solvalla i juni började asfalten släppa från underlaget. Situationen var kritisk och träningspassen fick ställas in. Då ryckte Peab Asfalts personal ut och jobbade hela natten med att täcka de drabbade ytorna med ett extra lager asfalt. Arrangörerna och de närmare i publiken kunde andas ut och fick till råga på allt njuta av en fartfylld tävling. Totalt gick det år m 2 asfalt, kubikmeter grus och drygt meter betongbarriär för att under en helg förvandla Sveriges mest kända travarena till racerbana. De påfrestningar som asfalten utsätts för under racingförhållanden är extrema. Peab löste uppgiften och gav deltagarna en riktigt fin racerbana att köra på, säger Bob Huzell, VD för STCC. Trafikverket har sjösatt en databas PMSv3 med detaljerad information om det svenska statliga vägnätet. Den gör det möjligt att för en specifik sträcka eller väg ta reda på bland annat trafikmängd, vägbredd och beläggningstyp men också spårdjup, ojämnheter och andra tillståndsdata. Allt presenterat i form av kartor, tabeller eller grafer. Jag är mycket nöjd med verktyget som överträffat mina förväntningar, säger Mats Wendel, projektsponsor på Trafikverket. Den här typen av data har hittills bara varit tillgänglig internt inom Trafikverket. Målsättningen med att göra informationen sökbar online är ökad användning av både data och kunskap inom beläggningsområdet. PMSv3 syftar främst till att kunna avgöra vilka vägar som ska prioriteras för beläggningsåtgärder, men kan även användas till annat. Med analysfunktionen kan man till exempel själv köra en specifik väg och med både bild och karta följa med var man är, avslutar Mats Wendel. Mer information på pmsv3.trafikverket.se Bitumenbilar Det är inte bara på vägen som det behövs bitumen, utan även i bilen. Det är en utmärkt produkt för att absorbera oljud och skydda mot bulleröverföring, bland annat i instrumentpanel och motorrum, men också för att hålla fukt borta i tak, dörrar, bagagelucka och golv. Totalt kan det finnas upp emot 15 kilo bitumen i en enda bil. Det bitumen som bilindustrin använder är hårdare än den typ som normalt ingår i asfalt. Foto: Porsche AG I det nya systemet kan man till exempel få information om spårdjup, inklusive bild på sträckan med karta. Visste du att Sveriges investeringar i infrastrukturen har sjunkit från i genomsnitt 5,4 procent av BNP under 1970-talet till dagens 2,9 procent. I OECD:s ranking av medlemsländernas investeringsnivåer innebär det att Sverige har fallit från en fjärdeplats till en femtondeplats. Vad göra? Läs mer på sidan 10.

4 4 Branschmöten Suzan Polus, projektledare Trafikverket Stockholm, i samspråk med Niclas Krona från Nynas. Bra som helhet och roligt med flera kvinnliga föreläsare. Speciellt intressant att ta del av möjligheten att utvärdera bituminets deformationsmotstånd med Multi Stress Creep and Recovery Test. Konferensen var allmänbildande, men gav även intressant bakgrundsinformation om nya specifikationer för bitumen vid dimensionering. Madelaine Matsson och Erik Oscarsson, Skanska Sverige AB Internationellt kunskapsutbyte Den 14 maj samlades ett hundratal personer till Stockholm International Bitumen Conference. Bakom arrangemanget stod Metodgruppen och Asfaltskolan. Deltagarna kom från många olika länder, givetvis de nordiska men också från Tyskland, Tjeckien, Polen, Storbritannien och Frankrike. Programmet innehöll en intressant mix som speglade såväl nuläget i branschen som kommande utmaningar med avseende på till exempel vidhäftning, utmattning och specifikationer. Bland föreläsarna återfanns välkända namn som Mike Southern (Eurobitume), Kenneth Olsson (Skanska), Hilde Soenen (Nynas) och Laurence Lapalu (Total). En annan mycket uppskattad gäst var professor Hussain Bajia, som höll en intressant föreläsning om prestandatester av bindemedel med utgångspunkt från erfarenheterna i USA. Värd för arrangemanget var Trafikverkets bitumenexpert Torsten Nordgren. Det här är ett utmärkt sätt att sprida ny kunskap i beläggnings- Sverige och peka på aktuella trender ute i världen. I takt med att bitumen rör sig alltmer över landsgränserna ökar också behovet av ett internationellt erfarenhetsutbyte. Vi kan med andra ord räkna med en fortsättning? Det går inte att organisera så här pass resurskrävande konferenser varje år. Men tack vare den positiva responsen kan jag tänka mig att det blir ett liknande arrangemang igen 2015 eller 2016, säger Torsten Nordgren.

5 Branschmöten 5 Foto: K-G Z Fougstedt Foto: K-G Z Fougstedt Tekniker Tomas Halldin förbereder VTI:s provvägsmaskin. Workshop om slitage Slitaget på de större vägarna ökar och därmed också spårbildningen. Orsaken är i första hand intensivare och tyngre trafik, men också en fortsatt hög användning av dubbdäck samt att trafiken kanaliseras på grund av smala körfält och vägutformningen i övrigt. För att motverka den negativa trenden har Trafikverket initierat en slitageundersökning. Två körningar med 14 massatyper har redan genomförts i VTI:s provvägsmaskin i år och fler planeras. Dessutom ingår fältstudier i projektet. För att få viktig input inför det fortsatta arbetet genomförde VTI en workshop nu i slutet av augusti. Bland deltagarna återfanns beställare, entreprenörer, leverantörer och forskare. Under mötet presenterades resultaten från de senaste undersökningarna. Dessa jämfördes med tidigare erfarenheter när det gäller förmågan att motstå avnötning från i första hand fordon med dubbdäck. Den övergripande målsättningen med workshopen var att dra upp riktlinjerna för en framtida utveckling av mer slitstarka beläggningar och därmed även bedöma om PMB och andra högpresterande bindemedel är ett kostnadseffektivt alternativ. För mer information, kontakta Trafikverkets Torsten Nordgren eller Nils-Gunnar Göransson på VTI. Mot en grönare asfalt Den maj samlades ett par hundra personer för att avhandla årets Gatukontorsdagar. Bakom arrangemanget stod Svenska Kommunaltekniska Föreningen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Skövde kommun. Det här var ett utmärkt tillfälle för landets kommunaltekniskt engagerade tjänstemän att utbyta erfarenheter och ta del av nya kunskaper när det gäller planering, projektering, nyanläggning, ombyggnad samt drift och underhåll av gator, parker och vägar. I årets upplaga ingick diskussioner om bland annat infrastrukturplanering och samverkansentreprenader, men det fanns även en speciell programpunkt om asfalt. Förutom en presentation om beläggningsval och miljöhänsyn av Åke Sandin på Trafikkontoret i Göteborg, talade Nynas produktchef Sven Fahlström över ämnet Asfaltens Gröna framtid. Slutsatsen var att rätt typ av bitumen kan betraktas som en hållbar och miljöanpassad lösning.

6 6 Projekt PMB på Essingeleden Under några intensiva sommarveckor fick delar av Essingeleden nytt slitlager. Planeringen var minutiös för att garantera en säker arbetsmiljö och minsta möjliga störningar i trafiken. Foto: K-G Z Fougstedt Essingeleden är Sveriges mest trafikerade väg. I genomsnitt passerar närmare fordon per dygn. Trafikintensiteten i kombination med vägens betydelse för Stockholms trafiksituation ställer extra höga krav på underhållet. Enligt vår underhållsstandard får spårdjupet på Essingeleden, med sin trafikmängd och tillåtna hastighet på 70 km/tim, inte överstiga 16 mm. Slitaget är högst i de två mittenfilerna, 3-4 mm per år, medan det ligger på 1-2 mm i K1 och K4, säger Anna Wireman, projektledare på Trafikverket. I praktiken är det dock svårt att låsa sig vid något jämnt fördelat åtgärdspaket eftersom en rad yttre faktorer påverkar det faktiska slitaget. En lång och hård vinter gör att vi kanske måste tidigarelägga en planerad åtgärd. Dessutom arbetar vi med många olika etapper eftersom trafiken vandrar mellan körfälten vid av- och påfarter, vilket gör att spårslitaget blir olika. Det gäller med andra ord att anpassa sig efter de förutsättningar som gäller för varje enskilt år. Nu i somras var det dags att lägga nytt slitlager på flera mindre sträckor, fördelade över samtliga körfält.

7 Sådana Per Jonsson, Svevia, och Trafikverkets Anna Wireman har haft ett nära samarbete inför sommarens beläggningsarbete. I den här typen av projekt är kraven på både planering och genomförande extra stora dels på grund av Essingeledens betydelse för trafiksituationen i hela Stockholm, dels för att läggarlaget enbart kan arbeta nattetid. anpassningar är ofta en svår balansgång. Projekt 7 Triss i utmaningar Ett beläggningsprojekt på Essingeleden ställer extra stora krav på planering. kunskap och erfarenhet. Här sammanfattar Svevias platschef Per Jonsson de viktigaste utmaningarna. Säkerhet Trafiken är väldigt intensiv med ett högt tempo även nattetid. Dessutom är det trångt på grund av att körfälten är så pass smala. För att få en så säker arbetsmiljö som möjligt använder vi TMA-bilar* och farthinder. För att på bästa sätt motverka nötning och tryckspår valde Trafikverket att använda asfalt med polymermodifierat bitumen (PMB). Anna Wireman berättar att man enbart jobbade nattetid för att minimera störningarna och få en så säker arbetsmiljö som möjligt. I god tid innan asfalteringen började samlade man även in all information om de evenemang som direkt eller indirekt kan påverka trafikflödet. En VM-kvalmatch i fotboll spelades till exempel under samma period som beläggningsarbetet. Eftersom det var sent matchslut flyttade vi fram skiftet någon timme för att undvika långa köer. Sådana anpassningar är ofta en svår balansgång eftersom all utrustning måste vara borta från vägen senast klockan 5 på morgonen, oavsett vad som händer under natten. Underhållsarbetet på Essingeleden utförs normalt som utförandeentreprenader. Men det kan vara en förändring på gång. Trenden går mot fler totalentreprenader och vi har redan testat några sträckor med funktionella krav. Kan entreprenören få en bonus om beläggningen håller sig under ett visst spårdjup lägger man sannolikt ner extra resurser för att höja kvaliteten. Det vinner alla parter på, menar Anna Wireman. Logistik Läggarlaget jobbar mellan och 05.00, vilket kräver noggrann planering och att vi har rätt antal lastbilar. Under ett pass ska vi hinna med att skylta, fräsa upp och transporta bort gammal asfalt. Vi ska skydda fogarna och värma upp det gamla underlaget för att få bra vidhäftning samt ta emot den nya asfalten och lägga på slitlagret. Går allt som det ska hinner vi med meter per pass. Fokus Samtliga inblandade måste ha fullt fokus, vara engagerade och veta vad de ska göra eftersom det är tidspressat och viktigt med säkerheten. Läggarlaget består av sju man samt en arbetsledare. Till detta kommer ytterligare sju personer som sköter fräsning samt ett tiotal lastbilar. Alla som jobbar med den här typen av komplexa projekt har gått igenom en speciell utbildning som Trafikverket arrangerar. * Truck Mounted Attenuator (Lastbilsmonterade krockdämpare) Fakta Projekt: Essingeleden 15 objekt i båda riktningar, från 120 till meter Period: juni 2013 Beställare: Trafikverket Entreprenör: Svevia Slitlager: PMB 36 mm (90 kg/m 2 ) Totalyta: m 2. Upphandling: Utförandeentreprenad Garantitid: 5 år

8 8 Projekt Svart på vitt om PMB Hur mycket bättre är en polymermodifierad beläggning och hur tar man hänsyn till det i planeringsfasen? Den frågan ska ett forskningsprojekt som drivs av NCC och Nynas ge svar på. Foto: Robert Lundström Vi har tidigare i Stopp&belägg berättat att NCC använder lågtempererad asfalt på motorvägen mellan Mjölby och Motala. I anslutning till byggnationen genomförs även ett forskningsprojekt där syftet är att kvantifiera effekten av polymermodifierat bitumen (PMB) samt utveckla ett dimensioneringsverktyg för att bland annat bidra till mer tillförlitliga livscykelberäkningar. Den allmänna bilden, som även bekräftas av laboratorieundersökningar, är att PMB förbättrar egenskaperna hos en beläggning. Däremot vet man inte exakt i vilken utsträckning hur mycket bättre resultatet i själva verket blir under fältmässiga förhållanden. Men nu ska det alltså bli ändring på den saken. Provsträckorna, för vilka enbart fullvarma massor har använts, tar upp knappt 3 kilometer av den 3 mil långa motorvägen. Genom att laborera med 8 delsträckor är det möjligt att täcka in alla variationer, från en referens med enbart penetrationsbitumen till en sträcka med PMB i såväl bärlagret som bind- och slitlagren. På så sätt kan man jämföra och utvärdera vilken kombination som är mest motståndskraftig. Jörgen Erlandstam fanns med i läggarlaget som utförde sommarens slitlager. Förra sommaren utfördes bitumenbundna bär- Det betyder i sin tur ett mer tillförlitligt beslutsunderlag. De flesta är idag övertygade om att PMB ger och slitlager på hela provsträckan och i slutet av juli i år kunde vi lägga slitlagret, säger NCC:s teknikchef bättre resultat och målet med detta projekt är att Robert Lundström. kunna bestämma denna förbättring med större noggrannhet. Med ett dimensioneringsverktyg blir det Närmast ska de borrkärnor som redan tagits upp analyseras. Man kommer även att göra vägytemätningar två gånger per år, vilket utgör huvuddelen och därmed i förlängningen använda samhällets be- möjligt att över tid bedöma funktion och kostnad av undersökningen. På så sätt är det möjligt att gränsade resurser så kostnadseffektivt som möjligt. bestämma utvecklingen av vägytans egenskaper och till exempel bedöma vad som är nötning och vad som är deformation. Förhoppningen är att vi redan om tre år ska ha fått en ganska klar bild av i vilken grad PMB förbättrar konstruktionens funktionella egenskaper och motståndskraft mot främst spår- och sprickbildning, konstaterar Robert Lundström. Foto: Göteborgs Hamn

9 Projekt 9 Det mjuka alternativet Trafikverket har vid flera tillfällen uttalat att För att säkerställa att den nya produkten har mjukbitumen, eller viskositetsbitumen, behövs på samma goda egenskaper som den ursprungliga vägar med en trafikintensitet på upp emot testades den på två provvägar , en i fordon per dygn. Vilhelmina och en i Örebro. I upplägget ingick även Nynas har följaktligen i många år tillverkat referenssträckor för att kunna göra rättvisande bitumen för MJOG (mjukbitumenbundet grus) och jämförelser. annan mjukasfalt. När den europeiska kemikalielagstiftningen infördes krävdes dock förändringar i nets åldrande samt använt sand patch-metoden för Vi har tagit borrkärnor för att undersöka bitumi- raffineringsprocessen för att fortsätta produktionen. att bedöma förändringar på ytstrukturen, säger Lena I det läget valde Nynas att utveckla en ny version av Thunell, Nynas Bitumen Technology. samma produkt, som numera finns i flera varianter, från V3000 till V12000*. Och resultatet? Vi ser inga skillnader på någon av sträckorna utan de goda egenskaperna finns kvar i det nya receptet. Det här är en produkt med många fördelar. Den kan användas vid lägre tillverkningstemperatur på asfalten eftersom den är så mjuk, men går också att blanda med hårda kvaliteter. En viktig utgångspunkt har även varit att vårt mjukbitumen ska fungera i emulsioner. * V= viskositet Samverkan & innovation De volymer som lastas och lossas i Göteborgs Hamn har ökat de senaste tio åren. Slitaget leder till spårbildningar och gropar och för att undvika täta nyasfalteringar inleddes ett förändringsarbete 2008 med hjälp av konsultföretaget Pontarius. Syftet var att uppnå lägre underhållskostnader genom ett fördjupat samarbete mellan beställare, konsult och entreprenör. Det visade sig vara ett framgångsrecept. Nu i höst ska en terminalyta för containers uppgraderas med NCC som entreprenör. I projektet ingår att schakta ur vissa partier och återfylla dessa med bättre material. Nya dagvattensystem ska anläggas och hela området höjas på grund av att stärker hamnen hamnen långsamt har satt sig. Som avslutning läggs en ny högpresterande asfaltbeläggning. Byggledare är David Lersten från Pontarius. Min roll är att sköta den löpande kontakten med entreprenören och de som använder terminalen. I uppdraget ingår även att följa upp ekonomin och säkerställa att miljö- och kvalitetskraven uppfylls. På så sätt bli samarbete en naturlig del av min vardag. Det betyder att David Lersten har varit med att ta fram både bygghandlingar och budget. För att undvika missförstånd i byggfasen har även entreprenören deltagit i planeringen. Det faktum att det är två ramavtalsentreprenörer har bidragit till god teknikutveckling och kreativitet. David Lersten, Project & Construction Management, Pontarius Vilka speciella krav ställs då på en hamnbeläggning? Hamnytor utsätts för ett extremt slitage på grund av tunga laster, hårt klimat och saltexponering. Samtidigt ställs höga krav på ytornas funktion avseende säkerhet, regularitet och effektivitet. Det obundna bärlagret ska till exempel klara en bärighet på 195 MPa* innan någon beläggning får utföras. Utmaningen är att matcha det kraftiga slitaget med de höga funktionskraven såväl tekniskt som miljömässigt och ekonomiskt. Allt sedan Göteborgs Hamn skärpte kraven för fem år sedan har fokus legat på att stimulera innovation och utveckling genom ett bra samverkansklimat och ekonomiska incitament för högpresterande produkter. Numera arbetar man kontinuerligt med uppföljningar, såväl provborrningar som asfaltanalyser och jämnhetsmätningar, för att få tillräckligt med beläggningsdata. Det har gett en robust bas för att följa beläggningens status, vilket säkerställer att både beställare och entreprenör är djupt involverade i utvecklingsarbetet, avslutar David Lersten. * Megapascal (mätvärde på tryck)

10 10 Ökat samarbete mellan stat och näringsliv är det lösningen på den växande infrastrukturskulden? Dåligt underhållna vägar och försenade tåg hotar både ekonomisk tillväxt och miljöförbättringar. Nu krävs nytänkande, menade deltagarna i TransportGruppens seminarium under Almedalsveckan. Foto: Sören Andersson Enligt konsultbolaget WSP är summan för underinvesteringar i infrastrukturen 300 miljarder kronor. Även om regeringen nyligen beslutat att öka tilldelningen totalt satsas upp emot 600 miljarder fram till 2025 anser Trafikverkets att behoven är väsentligt större än resurserna. Den problematiken diskuterades på årets Almedalsvecka under ett seminarium som arrangerades av Svenskt Näringsliv och TransportGruppen. Inbjudna debattörer var Fredrik Bergström, WSP, Björn Hasselgren, KTH, Ulrika Francke, Tyréns och Mats Odell från riksdagens näringsutskott. Bakgrundsbilden som målades upp visade att investeringarna i vägar, järnvägar och VA-system låg på topp under 1970-talet. Därefter har det gått utför och den svenska infrastrukturen har numera ett större underhållsbehov än de flesta andra länder i Europa. Ska infrastrukturskulden behållas oförändrad behövs en ansenlig ökning av den andel av BNP som läggs på investeringar. Ska den betalas av i sin helhet innan 2025 krävs en fördubbling av dagens nivå. Bristande underhåll drabbar näringslivet hårt eftersom effektiva transporter är ett krav i dagens internationella konkurrens. Men det händer för lite och för långsamt om man får tro experterna. Många av de projekt som genomförs idag var faktiskt på Sälj de statliga bolagen och använd både de pengarna och en del medel ur AP-fonderna till infrastruktur Fredrik Bergström, konsult WSP tapeten redan för 50 år sedan; den traditionella modellen är helt enkelt inte anpassad till dagens situation. Slutsatsen på TransportGruppens seminarium var att den privata sektorn måste bjudas in för att genomföra, driva och förvalta viktiga infrastrukturprojekt, medan staten fokuserar på den långsiktiga planeringen. Konkret innebär det ett ökat inslag av privat delfinansiering, så kallad offentlig-privat samverkan (OPS). Det kan göras genom att till exempel försäkringsbolag och AP-fonder tillåts finansiera nya motorvägar, hamnar och järnvägar. Ett annat förslag är att bolagisera infrastrukturen, vilket skulle öka statens nettoförmögenhet. Därmed skulle man kunna göra investeringar genom att sälja finansiella tillgångar och på så sätt undvika att belasta statsbudgeten. Även om deltagarna på seminariet i Almedalen var överens om det mesta finns det förstås andra uppfattningar. En del menar till exempel att OPS är en form av avreglering och att beslut om infrastrukturinvesteringar ska tas av demokratiska organ och förvaltas av myndigheter. Till skillnad från OPSförespråkarna lyfter man fram Arlandabanan som ett varnande exempel på hur riskkapitalbolag för ut stora vinster ur landet medan skattebetalarna och resenärerna står för notan. Vi kan med andra ord se fram emot en intensiv debatt inför nästa års riksdagsval om hur morgondagens infrastruktur ska finansieras. En fungerande infrastruktur är förutsättningen för att handel, affärer och export ska fungera Björn Hasselgren, forskare KTH Låt staten stå för strategi och långsiktig planering och överlåt till den privata sektorn att genomföra, driva och förvalta olika infrastrukturprojekt Mats Odell, ordförande i riksdagens näringsutskott Det är bråttom, dels för att reglera infrastrukturskulden, dels för att komma igång med de nya insatser som behöver göras Ulrika Francke, VD Tyréns

11 Sikkerhetsdag for sjåfører Sikkerhetsdag for sjåfører ble avholdt i Drammen havns lokaler. Her ble årets sjåfør kåret for tredje gang på rad. Oddvar Iveland fra Br. Iveland transport ble den heldige prisvinner. Tekst: Yngve Jacobsen Nynas AS arrangerer hvert år en sikkerhetsdag for sjåfører som henter produkter fra Holmen-depotet. I år ble dagen avholdt i Drammen havns lokaler den 25. april og samlet femti deltakere, deriblant personell fra depotet i Göteborg. Ola Mossblad forteller at hensikten med sikkerhetsdagen er å informere og oppdatere sjåfører og planleggere hos de forskjellige transportselskapene om sikker håndtering og levering av bitumen. En fast programpost her er kundens time der sikkerhet blir belyst ut fra kundens eget perspektiv. Denne gangen var det HR/ HMS-leder Bernt Kristian Øye fra Veidekke Industri som formidlet dette på invitasjon fra Nynas. I år som ellers var det også anledning for sjåførene å stille spørsmål som vedrører deres hverdag. For tredje året på rad ble årets sjåfør på Holmen kåret. Oddvar Iveland fra Br. Iveland transport ble den heldige vinner. Han mottok prisen fra Havnesjef Einar Olsen. Det har vært en god utvikling på asfaltfabrikkene når det gjelder sikker levering av bitumen de siste årene, forteller Ola Mossblad som står som kursholder. For bare noen år siden var det problemer med en god del viktig utstyr (nivåmålere, uavhengige overfyllingsalarmer, fungerende nøddusjer,osv) for sikker levering. I de siste år har det skjedd en markant forbedring. Det er ikke tvil om at det er vårt kontinuerlige arbeid og fokus på sikkerhet; besøk på fabrikker, kurser, etc. som bidratt til dette, forteller Ola videre. Eurobitumes retningslinjer som kom ut i 2011 om sikker levering samt revisjonsmalen som Nynas utarbeidet sammen med HMS komiteen i EBA er en annen viktig del i dette. Men vi er ikke helt i mål. Det mangler komplette verneutstyr på fabrikkene, dokumentasjonen på kontroller av utstyret må bedres og flere fabrikker er ubemannede når sjåføren kommer og skal levere bitumen. Dette må innskjerpes, avslutter Ola. Foto: Nynas Norge 11 For tredje året på rad ble årets sjåfør på Holmen kåret. Oddvar Iveland fra Br. Iveland transport ble den heldige prisvinner. Foto: Nynas Bindemiddeldag & skipsbesøk Nynas AS innledet asfaltsesongen med å bitumenfartøyene, var også til stede og formidlet invitere kundene til en bindemiddeldag med inntrykk og erfaringer fra byggeperioden. visning om bord i M/T Ardea Nynas splitter nye Etter omvisningen fortalte Helén Ljungqvist, bitumenskip. De om lag femti deltakerne fikk sjef for raffineriet i Gøteborg, om raffineringsprosessen og hvordan produksjon av emulsjoner innblikk i hvordan bitumenproduksjonen foregår og hvilke produkter og tjenester Nynas kan tilby. og PMB foregår. Lena Strand fra bitumenteknisk Dagen startet med at Tangen Veteranorkester snakket om Nynas framtredende posisjon som spilte opp på kaia i det M/T Ardena ankom depotet. Deretter ble gjestene invitert til en guidet tur nærmere samarbeid med kundene for å utvikle bitumenspesialist og forklarte verdien av et enda om bord av skipets kaptein Gregor Rudlid. enda bedre produkter. Björn Karlsson, som hadde vært Nynas prosjektleder under byggingen av de to nye

12 12 Norge Asfaltentreprenørene i Norge har mer enn nok å gjøre, men tjener lite penger for tiden. Lite penger å tjene Asfaltentreprenørene i Norge har bra med oppdrag, men tjener lite penger. Og frykter framtidig konkurranse fra ledige europeiske billigselskaper. Situasjonen er alvorlig og bekymringsfull, mener lederne i de største selskapene som likevel har tro på bedre tider. Tekst og foto: Yngve Jacobsen Hvorfor er det så lite penger å tjene på asfalt for tiden? Stopp&Belägg har luftet spørsmålet med fire store asfaltentreprenører. Kort oppsummert bunner problemene i overkapasitet på produksjonssiden og beinhardt prispress. Bransjetoppene mener det er for ensidig fokus på pris framfor kvalitet i anbudskonkurranser og ønsker gjeninnføring av funksjonskontrakter som stimulerer til kreativitet og teknologisk utvikling. Vi sliter med lav inntjening og verst er det i offentlig sektor, sier Finn Halvor Skaardal, viseadm. direktør i Lemminkainen Norge. Vi tjener minst som underentreprenør på store vegprosjekter. Kortsiktig tenkt av byggherre og hovedentreprenører. Skaardal erkjenner at det er asfaltentreprenørenes eget ansvar å prise oppdragene på levelig nivå, men det er lettere sagt enn gjort. Asfaltbransjen vil snart møte konkurranse fra europeiske lavkostland. Relatert til dette gikk samferdselsministeren nylig ut og promoterte utenlandsk arbeidskraft. Skaardal ble mektig provosert. Marit Arnstad burde vite at prispresset er anleggsbransjens største problem. Resultatene fra 2012 viser at inntjeningen for asfaltbransjen er faretruende lav. Vi har dessuten overkapasitet å slite med, vi har for mange asfaltfabrikker her til lands. Paradoksalt nok har vi høy aktivitet og lav inntjening. Det skal bli vanskelig å vinne konkurranser med norsk arbeidskraft framover. Du ser mørkt på framtiden? Vi gjennomfører forbedringstiltak på innkjøp, produktivitet og planlegging og tror lønnsomheten kommer til å bli bedre over tid. Jeg er litt optimistisk. Kan ikke bare være pessimistisk i et land som Norge med høy aktivitet. Alt ligger til rette for framtidstro. Vi er inne i en ond spiral, mener Øyvind Moen, adm. direktør i Veidekke Industri. Kunden ønsker kun lavprisprodukter og det er liten vilje til å betale for kvalitet. Å satse på kvalitetsprodukter kan lønne seg på lengre sikt. Funksjonskontrakter, for eksempel, er ikke billigst ved innkjøp, men gir laveste livsløpskostnad. Med dagens lave lønnsomhet er det ingen rom for å drive utvikling. Rammebetingelsene har dessuten blitt dårligere på grunn av bortfall av fagarbeideres rett til dagpenger ved permittering om vinteren.

13 Situasjonen er alvorlig, og vi har ikke sett inntredenen av utenlandsk arbeidskraft i asfaltbransjen i særlig grad, ennå. Vi må tenke nytt og utfordre gamle sannheter om lønnsomhet. Asfalt vil det alltid være behov for! Og trafikkantene (sluttbrukerne) blir stadig mer kravstore, så det ligger også mye muligheter der for bransjen. Det er mange årsaker til lønnsomhetsproblemet, påpeker Michael Malm, adm. direktør i NCC Roads. Han ramser opp problemområder i fleng: Høye kostnader pluss overvurdert kapasitet og framdrift sammen med for lav pris. Jo, dette er en dårlig miks, erkjenner Malm. Vi er mer opptatt av volum enn penger og i anbudskonkurranser er det kun pris som teller. Statens vegvesen styrer alt. Det kan ikke være rett. Entreprenørene selv må få komme med løsningen og da er funksjonskontrakter tingen. Kreativitet behøves for å utvikle bransjen. Vår ambisjon er å bli mer kostnadseffektive og slik skape forutsigbarhet. Vi hadde resultatnedgang i Å ja, jeg er bekymret for lønnsomheten. Hva med framtidsutsiktene? Jeg er veldig positiv. Jobber fins. Gjelder bare å ha kontroll på egne prosesser og kostnader. Vi er godt i gang. For vår del er Norge et satsingsområde. Jättebra marked! De siste to åra har vi ikke sett en eneste funksjonskontrakt. Kroner per tonn er det eneste som teller ved valg av entreprenør, kreativitet blir ikke premiert, beklager Morten Bakke, markeds-og produksjonssjef i Skanska Asfalt. Før kunne vi komme med alternative tilbud og da var det moro å regne på kontrakter. I dag står det i utlysningsteksten at alternative tilbud ikke blir akseptert. Bransjen er tjent med andre kontraktstyper som skaper mer forutsigbarhet. Vi sliter med økonomien og rekrutteringen og taper menneskelig kapital. Men alt er ikke helsvart. Til tross for et dårlig fjorårsresultat ser vi positivt på markedsutsiktene. Vår markedsandel er økende og Norge er ett av de landene som bruker penger. Entreprenørene gir oss tilbud basert på sine egne, fritt valgte priser. Dette skjer uten tvang eller hardtpressende forhandlingsrunder, påpeker Ole Molstad ved byggherreseksjonen i Vegdirektoratet. Han avviser blankt at Vegvesenet utøver prispress og spør retorisk i hvilken grad entreprenørene driver utviklingsarbeid i retning av økt effektivitet? Effektivitet forstått som mål på forholdet mellom innsatsressurser og resultat, også kvalitetsmessig, ikke bare antall tonn. Vi Det er grunn til bekymring fordi entreprenørene er i ferd med å fraskrive seg ansvaret for kvaliteten på resultatet. Det er hva vi har opplevd i et antall tvister i den senere tid. Det er alvorlig. Om årsaken er røde tall på bunnlinjen vet ikke vi. Molstad hevder at Vegvesenet lenge har utfordret entreprenørene til å komme med kriterier for å kunne vurdere tilbud også ut fra utvidede kvalitetskriterier. De har ingen svar til oss, utover noen patenterte produkter som vi ikke kan etterspørre i åpne anbudskonkurranser. Funksjonskrav har vært forsøkt, men kommer dårlig ut. Vi setter snart i gang et større arbeid med å utvikle kontraktstyper som også kan stimulere til teknologiutviklingen i bransjen. Uten et slikt perspektiv vil vi være bekymret, da dårlig lønnsomhet kombinert med manglende incentiver vil hemme utviklingen, og entreprenørenes evne til å være i markedet. sliter med lav inntjening og verst er det i offentlig sektor. Inntjeningen er faretruende lav og vi har dessuten overkapasitet å slite med, sier Finn Halvor Skaardal. Norge 13 Skolebesøk på Holmen depot I våres hadde Nynas AS besøk fra Konnerud skole på depotet i Drammen som ledd i programmet Den kulturelle skolesekken. Elevene ble først kjørt i buss til Drammen havns Martitime storstue Skur 1. Skuret ble pusset opp i forbindelse med Drammens 200-års jubileum og er i dag konferanselokale kombinert med museum om Drammens sjøfartshistorie. Etter forelesningen gikk turen over til Holmen for å se på all industri som foregår der ute. For klasse 7.3 ble turen forlenget med et besøk på Nynas depot på Holmen. Her tok Jon Borge Finset fra Nynas og Paul Oddvang på anlegget imot barna. Her fikk de en presentasjon både om Nynas, bitumen og asfalt og de fikk også anledning å bli med en tur ut for å se på depotet. Skolebarna fikk med seg hele kjeden, fra lossing av skipet, inn på lagringstankene og hvordan det ble lastet ut på lastebil, forteller Ola Mossblad. Elever fra Konnerud skole får omvisning på Holmen depot av Jon Borge Finset fra Nynas og Paul Oddvang på anlegget. Foto: Nynas

14 14 Danmark Utallige life-cyckle-costberegninger viser med al tydelighed gevinsten ved PMB. Trægt salg af PMB i Danmark Polymermodificeret bitumen gør asfalt stærk og holdbar ved alle temperaturer og egner sig til tung trafik. Derfor er produktet populært i Tyskland, Norge og Sverige, men endnu ikke i Danmark. Tekst: Mette Bender Bygherrer i Sverige, Norge og Tyskland har opdaget de store fordele ved polymermodificeret bitumen. I Danmark halter salget stadig noget, selvom PMB er velegnet til det danske klima med betydelige temperatursvingninger og skift mellem frost og tø, siger depot- og logistikchef Mikkel Caprani fra Nynas Danmark. Bitumen med tilsætning af polymerer er lidt dyrere end gængs bitumen. PMB gør til gengæld asfalten mere holdbar og fleksibel, ikke mindst ved stærk trafik og hyppige skift i temperatur. Denne form for bitumen er derfor velegnet til Skandinavien og Nordeuropa. PMB er meget populært i Tyskand, ikke mindst på nettet af motorveje, og udgør 27 procent af den samlede tyske bitumenproduktion, oplyser salgschef Mario Jentzsch. Vi har stærkt trafikerede veje, som er udsat for stærke temperatursvingninger. Derfor skal bindemidlet kunne klare meget, og det kan PMB. Temperaturen i overfladen på tyske veje svinger nogle steder mellem 25 minusgrader og 60 plusgrader, og særligt de hurtige skift er udfordrende for belægningen. Vi er yderst omhyggelige med at udvælge bitumen og polymer, som er grundigt testede, og som har vist gode resultater, siger den tyske salgschef, der forventer yderligere vækst i det tyske marked de kommende år. PMB har fortsat et stort uudnyttet potentiale i de skandinaviske lande, mener Mario Jentzsch. I Norge udgør PMB cirka 10 procent af bitumenmarkedet. Der produceres årligt tons PMB til veje, flypladser og industri. Vi har produceret PMB siden omkring Indtil 2006 brugte man sjældent PMB på veje, fordi man mente, at asfalt med PMB ikke modstod slitagen fra køretøjer med pigdæk bedre end vanlig asfalt, siger Kjell Arne Juul, som er administrerende direktør i Nynas Norge. I dag er de norske dæks pigge mindre. Der er færre pigge i dækkene, og færre bruger pigdæk. Siden 2006 har vi oplevet en nærmest eksplosiv efterspørgsel. Statens Vejvesen satser på PMB i flere regioner. De har opdaget den længere levetid, som mere end kompenserer for den lidt højere omkostning ved bestilling. I Sverige udgør PMB omkring seks procent af markedet, vurderer Niclas Krona, som er salgschef for Nynas i den sydlige del af Sverige.

15 Polymermodificeret bitumen er velegnet til tyske motorveje og andre strækningen, hvor belægningen er udsat for stress fra mange og ofte tunge køretøjer, og hvor temperaturerne svinger betydeligt. På grund af den lange holdbarhed er PMB på sådanne strækninger i sidste ende billigere end vanlig bitumen. Danmark 15 Ny brændstofvenlig asfalt på vej Et stort dansk forskningsprojekt arbejder for at mindske rulllemodstanden mellem dæk og vej. Formålet er at reducere CO2- udslippet fra trafik med mellem tre og fem procent. Det ser ud til, at vi kan nå de mål, vi har sat os. Vi er i gang med at designe nye typer af asfalt, som giver lavere rullemodstand uden at kompromittere sikkerhed eller holdbarhed, siger chefkonsulent i Vejdirektoratet Bjarne Schmidt. Forskningsprojektet hedder Cooee og støttes med 14 millioner af Det Strategiske Forskningsråd. De involverede parter er udover Vejdirektoratet: Grundforskningscenter Glas og Tid ved Roskilde Universitet, DTU og NCC. Vejdirektoratet styrer endvidere det internationale projekt Miriam, som har samme fokus som Cooee. Vi håber at skaffe midler til at fortsætte den hjemlige forskning, når Cooee slutter med udgangen af 2014, oplyser Bjarne Schmidt. Nedsat rullemodstand fører ikke kun til mindre forurening af atmosfæren, men også til mindre støj. Samtidig sparer forbrugerne benzin og dermed penge. Farvel til Anders Kargo Vi producerer 16 forskellige PMBprodukter, og efterspørgslen stiger stille og roligt. 70 procent af salget af PMB går til landeveje og motorveje. Niclas Krona forklarer videre, at de tre produktionsenheder i henholdsvis Göteborg, Nynäshamn og Holmsund producerer produkter, som er tilpasset lokale forhold. Egenskaberne skal ikke være de samme i det sydlige Sverige som højt i nord, hvor temperaturerne svinger mere. Vi arbejder fortsat på at forbedre produkterne, så de passer bedst muligt til det klima og de belastninger, som de skal fungere under. Mikkel Caprani, Nynas Danmark, håber, at interessen for PMB vil stige i Danmark de kommende år. Utallige life-cyckle-cost-beregninger viser med al tydelighed gevinsten ved PMB. Det er et spørgsmål om, at bygherrer, entreprenører og slutbrugere får øje på merværdien ved denne investering, også set ud fra et samfundsøkonomisk aspekt. Værdien af PMB er ikke synlig, hvis man ser på udgiften nu og her. Fordelene bliver tydelige, når du beregner de årlige omkostninger per kvadratmeter per leveår. Foto: istockphoto Anders Kargo fratrådte den 31. juli 2013 sin stilling sin direktør i Nynas Danmark. Den 1. Januar 2014 tiltræder han som administrerende direktør for den danske del af NCC s vejvirksomhed, NCC Roads A/S. I den mellemliggende tid fungerer Anders Kargo i en introduktionsstilling, hvor han lærer NCC Roads at kende. Anders Kargo har tidligere besat stillingen som regionsdirektør i NCC Roads, der er blandt Nynas Danmarks største kunder. Jeg har været glad for mine opgaver og kolleger i Nynas og ser tilbage på tre og et halvt gode år med mange spændende udfordringer og gode oplevelser trods den krise, som har påvirket markedet. Jeg ønsker det bedste for Nynas og ser frem til fortsat at samarbejde med de mange fine mennesker i Nynas. Nu fra en ny vinkel, siger Anders Kargo. Det er endnu ikke afklaret, hvem der skal overtage Anders Kargos opgaver i Nynas, men planlægningsprocessen er i gang. Indtil videre står, den nuværende chef for depot og logistik i Danmark Mikkel Caprani for kundekontakten i den danske del af Nynas. Jeg er utrolig glad for mine gode år som direktør i den danske del af Nynas, siger afgående direktør i Nynas Danmark Anders Kargo. Foto: Jeanne Kornum

16 Marknadstidning B Sista ordet med Jan Pettersson En väl utvecklad leverantörsmarknad och incitament för entreprenörerna att släppa loss sin innovationskraft är viktiga ingredienser för att höja standarden på vägnätet. Den svenska transportpolitiken har som mål att säkerställa ett effektivt, konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem. För att nå dithän krävs betydande satsningar inom olika sektorer, inte minst på våra vägar med tanke på att underhållet i många fall är eftersatt. Men till skillnad från situationen i de flesta andra länder har vi fått ökade resurser och följaktligen kunnat lägga extra pengar på beläggningar även i år, säger Jan Pettersson, chef för verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket. Vad betyder det konkret? Vi har satsat på att motverka spårbildning och förbättra bärigheten. Positivt är även att vi fick ner antalet stopp och störningar i vintras. Dessutom har nya sträckor byggts, bland annat i Stockholm, Göteborg och Sundsvall. Sammantaget innebär det att vägnätets standard har förbättrats. Utmaningen framöver gäller i första hand storstäderna. Ökad trafik leder till slitage, vilket skärper kraven på löpande underhåll. Men det finns enligt Jan Pettersson ändå anledning att vara optimistisk. Beläggningsbranschen är en föregångare när det gäller att arbeta framtidsorienterat. Nya metoder utvecklas och entreprenörerna lanserar egna beläggningar. Vi ser också hur fokus alltmer riktas mot hållfasthet och kvalitet. Samtidigt prioriteras miljöarbetet. Det visar sig i allt från lägre tillverkningstemperatur till bullerdämpande beläggningar. Entreprenörerna jobbar målmedvetet för att utveckla smarta metoder, maskiner och arbetssätt. Dessutom finns relativt många aktörer på beläggningssidan i Sverige vilket ger en väl fungerande konkurrens, menar Jan Pettersson. Och Trafikverket? Vi ska ha en renodlad beställarroll och inte göra sådant som marknaden kan göra bättre. Vår uppgift är att upphandla professionellt och tydligt visa vad vi vill ha, men inte tala om hur det ska göras. På så sätt ska det vara möjligt att bättre ta vara på marknadens innovationskraft så att entreprenörerna kan komma med bra anbud. Det betyder i sin tur en omställning mot fler totalentreprenader. Det är en win-win-situation. Entreprenörerna jobbar med egna metoder och material och kan på så sätt få god lönsamhet, medan Trafikverket får bättre anbud. För att ytterligare driva på utvecklingen är det viktigt att vi skapar incitament för entreprenörerna att våga utveckla och presentera nya kostnadseffektiva lösningar. Ett annat tecken i tiden är att det dyker upp nya företag på den svenska anläggningsmarknaden till följd av internationaliseringen. Hittills har det främst gällt stora investeringsprojekt, som till exempel brobygget i Sundsvall och Citybanan i Stockholm. Det är bra för både konkurrens och teknikutveckling. Nu gäller det att få fler seriösa och kompetenta aktörer att lämna anbud även på mindre objekt. Ju fler som tar sig an våra förfrågningsunderlag desto bättre slutresultat, summerar Jan Pettersson. Foto: Åsa Dahlgren Foto: Patrik Lindström

Funktionsupphandlingar i kommuner

Funktionsupphandlingar i kommuner Funktionsupphandlingar i kommuner 1 NVF utskott 33, asfaltbeläggningar, initierade 1996 projektet Upphandling av funktionella egenskaper inom beläggningsområdet - underlag för kommunala beställare. Arbetet

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Presentation Kenneth Lind. Disposition

Presentation Kenneth Lind. Disposition Trafikverkets regelverk Presentation Kenneth Lind Kenneth Lind Investering Avdelning Teknik och miljö Enhet Vägteknik Metoddagen Solna 2013 02 07 2 2013-02-07 Trafikverket / Investering / Teknik- och Miljö/

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013. 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas

Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013. 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas Asfalt är inte grön utan svart Den svarta färgen kommer från bitumen, den oljeprodukt som

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR Tryckfolder Version 1.04 TERRAKOMP FRAMTIDENS HÅLLBARA STENSÄTTNING FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR TERRAKOMP, VAD ÄR DET? Att bygga ett attraktivt naturstensfarthinder i stadsmiljö är en tidskrävande

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Leveransguiden 2014 1

Leveransguiden 2014 1 Leveransguiden 2014 1 Innehåll Förord 4 PRODUKTER Performance Programme och PMB 6 7 Penetrations- och viskositetsbitumen 8 9 Emulsioner 10 11 LEVERANSPLATSER Bitumendepåer 12 Emulsionsfabriker 13 Säkerhet

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

Leveransguiden 2015 1

Leveransguiden 2015 1 Leveransguiden 2015 1 Innehåll Förord 4 PRODUKTER Performance Programme och PMB 6 7 Penetrations- och viskositetsbitumen 8 9 Emulsioner 10 11 LEVERANSPLATSER Bitumendepåer 12 Emulsionsfabriker 13 Säkerhet

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel

The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel The Klarna story: framtiden för näthandel och mobilhandel Fredrik Green Country Manager Norway Det här är Klarna Group Grundat 2005 med fokus på att förenkla handeln online Ledande aktör i Europa inom

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

NCC Construction Sweden

NCC Construction Sweden NCC Construction Sweden Tomas Carlsson Affärsområdeschef NCC Construction Sweden 2010-05-27 1 Verksamhetsområden Affärsområden NCC BYGG OCH CONSTRUCTION ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, NCC ROADS BELÄGGNING OCH

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister.

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister. Klistring, Skarvar Varför skall man klistra? Yta till bild på startsidan Vidhäftning till underliggande beläggning samverkande konstruktion Vidhäftning för att kunna packa massan Membran för att täta mellan

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Bosko kom och hämtade oss och passade på att visa Split några

Läs mer

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Välkommen till företaget som valt den smala vägen.

Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Svevia är Sveriges fjärde största anläggningsföretag. Men till skillnad från de andra tre bygger

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Malmö valde tunnskikt

Malmö valde tunnskikt Nr 2 2011 Malmö valde tunnskikt Vi har använt ett mycket flexibelt bindemedel med polymermodifiering i både bindlager och slitlager. Lars-Bertil Olsson, Skanska Remixing är resurssnålt, kostnadseffektivt

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

FRAMÅT BLICKAR. 10 S äkrare. Peabs teknikchef SID 4 PMB. S tærkere asfalt med polymer S ista ordet. i Göteborg. bitumendepåer. S tor miljøgevinst.

FRAMÅT BLICKAR. 10 S äkrare. Peabs teknikchef SID 4 PMB. S tærkere asfalt med polymer S ista ordet. i Göteborg. bitumendepåer. S tor miljøgevinst. Nummer 1 2013 Peabs teknikchef BLICKAR SID 4 FRAMÅT 6 PMB 8 Projekt i Göteborg limning i mål 10 S äkrare bitumendepåer 12 S tor miljøgevinst 15 16 S tærkere asfalt med polymer S ista ordet 2 Ledare Mer

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

NVF, beläggningar. Memo. Plats : Veiteknisk Institutt, Fjordveien 3 på Høvik, Oslo. Tid: Tisdagen den 29.1.2013, 09.00 14.00

NVF, beläggningar. Memo. Plats : Veiteknisk Institutt, Fjordveien 3 på Høvik, Oslo. Tid: Tisdagen den 29.1.2013, 09.00 14.00 NVF, beläggningar Memo Plats : Veiteknisk Institutt, Fjordveien 3 på Høvik, Oslo Tid: Tisdagen den 29.1.2013, 09.00 14.00 På plats: Lars Forstén, ordförande, Lemminkäinen Infra Oy, Fi Juha Äijö, sekreterare,

Läs mer

OBS I Finland användes namnet Gilsonite för Uintaite

OBS I Finland användes namnet Gilsonite för Uintaite NVF/Finska avdelningen Utskott 33 - asfaltbeläggningar FÖRBUNDSUTSKOTTSMÖTET 17. JUNI 22 PÅ NÅDENDAL SPA Jari Pihlajamäki Den eviga asfaltbeläggningen mot utmattningen? - erfarenheter från testsektioner

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte SÖT Strategi Förbättrad infrastruktur och kommunikationer i syfte att skapa en funktionell och gränsöverskridande samarbetsregion!

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen är att delar av gällande detaljplaner

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Familjeterapeut erbjuder gratis hjälp. Denna veckan i Dubai. Tre kvällar i kyrkan: En för tonårsföräldrar, två för hjälp i samlivet

Familjeterapeut erbjuder gratis hjälp. Denna veckan i Dubai. Tre kvällar i kyrkan: En för tonårsföräldrar, två för hjälp i samlivet Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, Denna veckan i Dubai Söndag 17 oktober: Öppen kyrka kl. 11-13 kl 20.00 Kör Måndag 18 oktober: kl 10.00-12.00

Läs mer

Totalentreprenader med funktionskrav stimulerar utveckling, nytänkande och långsiktighet, vilket även kan leda till lägre kostnader.

Totalentreprenader med funktionskrav stimulerar utveckling, nytänkande och långsiktighet, vilket även kan leda till lägre kostnader. Nr 1 2011 Totalentreprenader med funktionskrav stimulerar utveckling, nytänkande och långsiktighet, vilket även kan leda till lägre kostnader. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Foto: Sandra

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Casper Jul Nielsen Systemansvarig

Casper Jul Nielsen Systemansvarig TÖF 2015-10-01 Casper Jul Nielsen Systemansvarig Oversigt - Hvem er Samres - Hvad sker der udenfor Danmark - Sammenhängende trafik, et eksempel fra Dalarna - Opläg til diskussion Vår affärsidé Att leverera

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case GRÄNÖVERKRIDANDE ROJEKT från investering till återbetalning HH som business case INEDNING Konkurrenskraftiga regioner är regioner som är tillräckligt stora och som dessutom hänger samman. Där avstånd mäts

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Leveransguide 2011. L everansguide 2011 1

Leveransguide 2011. L everansguide 2011 1 Leveransguide 2011 L everansguide 2011 1 Innehåll Förord 4 Leveransplatser Bitumendepåer 6 Emulsionsfabriker 7 Produktutbud Penetrations- och viskositetsbitumen, 8 9 Emulsioner, bitumenlösningar 10 11

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR LAGERHALL CONFALT - Stark, flexibel och fogfri beläggning EGENSKAPER Perfekt kombination av styrka och flexibilitet

Läs mer

Vi på Posten och Bring vill ta vara på människor, miljö och samhälle. Det lönar sig för ditt företag!

Vi på Posten och Bring vill ta vara på människor, miljö och samhälle. Det lönar sig för ditt företag! Vi på Posten och Bring vill ta vara på människor, miljö och samhälle Det lönar sig för ditt företag! Vi är en stor nordisk aktör 19 000 Koncernen 16 000 Norge Nordisk karta över antalet anställda Finland

Läs mer

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse 01.06.2015 Hur Sveriges regioner i samverkan med lärosätena och näringslivet kan skapa position, attraktivitet och attraherar talanger ett urval av studier från DAMVAD 6 perspektiv på samverkan och mätning

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

NVF-seminarium Val av beläggning. Hur svårt kan det vara? 2013-01-31. Johann Rollén, Pontarius AB. Målsättning: Högpresterande hamnbeläggningar?

NVF-seminarium Val av beläggning. Hur svårt kan det vara? 2013-01-31. Johann Rollén, Pontarius AB. Målsättning: Högpresterande hamnbeläggningar? NVF-seminarium Val av beläggning. Hur svårt kan det vara? 2013-01-31 Johann Rollén, Pontarius AB Målsättning: Högpresterande hamnbeläggningar? 1 Att skapa förutsättningar för effektiv containerhantering

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål Vem är jag? Ordförande i BGORJ Affärsområdeschef

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 4-14. Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 4-14. Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014 1 (7) NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 4-14 Sammanträde: torsdag 4 September fredag 5 September 2014 Plats: Hjortviken, Göteborg Närvarande: Henrik Sjöholm ordförande Sven Fahlström

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Kostnadseffektiva samt

Kostnadseffektiva samt Kostnadseffektiva samt miljövänliga och säkra TMAavstängningar vid fasta vägarbeten. TMA-fordon med trafikledningsbudskap. Andreas Bäckström Verksamhetutvecklare, Svevia AB Exportgatan 81 SE-422 46 Hisings

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer