Adolf Fredriks kyrka. Hö s t. program. OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. Hö s t. program. OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation."

Transkript

1 Adolf Fredriks kyrka Hö s t program OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation.

2 Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR Högmässa Det är nästan alltid körsång och vissa söndagar är det familjemässa eller musikgudstjänst. MÅNDAGAR Meditation Norbert Faber. Start 7 september Mässa Vi fikar efteråt i församlingshuset, Kammakargatan 30 och ca kl fortsätter kvällen med bibelsamtal. TISDAGAR Lunchmusik på orgel Fri entré. Musikinfo: eller ONSDAGAR 7.30 Franciskansk morgonbön Medlemmar ur Franciskus Tredje Orden, FTO samlas i morgonbön. Alla är välkomna att delta. Start 2 september Förbönsmässa I mässan ber vi tillsammans över de förbönsämnen som har skickats till oss eller lämnats i kyrkan samt firar nattvard. TORSDAGAR rörelser Taiji Qigong Gudrun Khemiri. Enkla långsamma rörelser som är välgörande för kropp och själ. 30 kr Orgelmeditation Mässa Efter ett kort inledningsord firar vi nattvard tillsammans utan musik. HÖSTPROGRAM 2009 Redaktör: Monika Backlund Borgcrantz Foton: Peter Åström, Monika B Borgcrantz, Lennart Dannstedt m fl Tryck: Federativ Tryckeri AB Stockholm 2009 Höstprogrammet ska delas ut till alla hushåll i församlingen. Ring gärna till expeditionen på tel om du inte får programmet i din brevlåda. Du är alltid välkommen in i kyrkan för att hämta ditt exemplar där. Hösten och kyrkovalet är snart här... Nu har de flesta av oss haft en lång och skön ledighet. Vi har kopplat av och umgåtts med nära och kära. Långsamt återgår man till ordinarie livsvillkor med jobb, skola, fritidsaktiviteter och annat. Vännerna är tillbaka, kvällarna blir mörka och det blir svalare ute. Rutinerna sätter sig igen och det kan också vara skönt. Som vanligt har det varit ett rikt kulturutbud i Adolf Fredriks kyrka under sommaren. Som cityförsamling värnar vi om att kunna erbjuda musik i massor med sommarkonserter, orgelmusik och orgelvecka, visningar med professionella guider, service av sommarvärdar, klockspelskonserter, avkoppling i Sommarcaféet, 18 rörelser Taiji Qigong, församlingsresor och mycket annat. I höst är det kyrkoval inom Svenska kyrkan. Det infaller vart fjärde år. Mer än fem och en halv miljoner människor kommer att vara röstberättigade. Rösträttsåldern i kyrkovalet är 16 år, vilket är unikt i Sverige och saknar motsvarighet i de allmänna valen. Du har en röst. Använd den! Alla som tillhör Svenska kyrkan har möjlighet att vara med och forma framtidens kyrka. Kom söndagen den 20 september då är vallokalerna öppna kl med uppehåll kl och det finns möjlighet till många möten i Adolf Fredriks församling och kyrka! Här kommer att anordnas en riktig Fest-i-valdag med många aktiviteter under hela dagen för medlemmar med olika intressen och för stora som små. Du som inte är medlem i Svenska kyrkan är lika välkommen till festdagen ändå. Och gå med i Svenska kyrkan kan man göra när som helst. Kontakta församlingsexpeditionen eller gå in på kyrkan.se och skriv ut din inträdesblankett. Första sidorna i Höstprogrammet kommer att presentera kyrkovalet och nomineringsgrupperna. Sedan följer höstens digra verksamhetsprogram, så långt vi har planerat i mitten av augusti. Riktigt färsk information finns alltid på hemsidan. Varmt välkommen till församlingens olika verksamheter i höst och till fest-i-valdagen den 20 september hälsar Adolf Fredriks församling! Välkommen in i Adolf Fredriks kyrka! Hit kommer människor för att fira gudstjänst/mässa, uppleva stämningsfyllda konserter, njuta av orgelmusik, Qigong, övrigt kulturutbud m m. I kyrkan möter du lugnet och slipper stressen och bruset för en stund. Tänd gärna ett ljus för någon och du kan botanisera i bokbordet där det finns information om församlingens verksamhet, böcker, broschyrer, ikoner, ljus, vykort och viktiga telefonnummer Vart vänder jag mig. En kyrkvaktmästare finns till hands vid frågor. Du kan också få hjälp att kontakta församlingens präster och övriga medarbetare. Kyrkan är öppen för besök, andakt, ljuständning: Måndag kl Tisdag lördag kl Söndag kl 10 16

3 Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. Medlemmarna har möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid. Den 20 september är det kyrkoval och lokalerna är öppna kl Vad röstar man på? De grupper som deltar i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. De kan vara politiska sammanslutningar eller andra intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. 16 år rösträtt från i kyrkovalet Det här numret av församlingsprogrammet handlar till stor del om valet. Kyrkovalet är tre val och styrs på olika nivåer; nationell (kyrkomötet), regional (stiftsfullmäktige) och lokal (församlingen). Du kan också personrösta. Röstkorten kommer i brevlådorna i början av september. Det är sex nomineringsgrupper till valet till kyrkofullmäktige i Adolf Fredriks församling: Centerpartiet, För kyrkomusiken i Adolf Fredriks församling, Kristdemokraterna, Moderaterna, Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan POSK och Socialdemokraterna. Nedan och på följande sidor finns presentationer där respektive grupp lyfter sina idéer och målsättningar för församlingens verksamhet de kommande fyra åren. Mer information hittar du på och Centerpartiet Svenska kyrkan står inför väldiga svårigheter där man måste finna sätt att hantera bl a ett sjunkande medlemsantal och därmed minskade ekonomiska resurser. För att möta dessa svåra utmaningar vill Centerpartiet i Adolf Fredriks församling särskilt måna om kyrkans närhet till församlingsborna. Centerpartiet ser helst att församlingarna finns kvar i sin nuvarande form, men skulle det av ekonomiska skäl visa sig absolut nödvändigt bör sammanslagningar enbart omfatta rent administrativ verksamhet. Adolf Fredriks församling måste tillåtas utveckla sin egen karaktär och identitet. Centerpartiet i Adolf Fredriks församling strävar efter en starkt utvecklad diakoniverksamhet. För oss står Västanfors-Västervåla församlings lyckosamma experiment, som en god förebild (https://vastanfors. svenskakyrkan.se/) för hur Svenska kyrkan ska möta framtidens utmaningar. Västanfors-Västervåla församling driver bl a förskola, skola, begravningsbyrå, juridisk rådgivning. Centerpartiet vill på alla sätt underlätta för frivilligarbete inom församlingen! het för yngre och äldre församlingsmedlemmar: De äldre berikar de yngre och tvärtom. Centerpartiet strävar efter en utökad musikverksamhet; detta kan eventuellt ske genom en starkare anknytning till Adolf Fredriks skola, men också en återupptagen kontakt med den alldeles nyligen borttynade Bachkören (f d Adolf Fredriks Bachkör), vars konserter bidrog till Adolf Fredriks församlings ryktbarhet. Svenska kyrkan kommer att genomgå omvälvande förändringar; Centerpartiet vill att kyrkan förändras, men utan att man för den skull förlorar sin roll som en brobyggande folkkyrka. Centerpartiets företrädare i kyrkovalet i Adolf Fredriks församling är teol. stud. Stephan Andrén (bilden). Centerpartiet vill också särskilt förbättra barn- och ungdomsverksamheten. Församlingshemmets lokaler måste utnyttjas bättre för att locka till sig yngre församlingsmedlemmar. Centerpartiet anser, att församlingen bör verka för att överbrygga generationsklyftor och ser därför ingen motsättning mellan verksam-

4 För Kyrkomusiken i Adolf Fredriks församling Från vänster: Ulla Enlund, Anders Sandström, Hans Lindberg, Carl-Anton Spak, Lilian Henriksson en livaktig kulturverksamhet som riktar sig till alla församlingsbor en ömsint och omsorgsfull vård av vår kyrka och kyrkogård Vårt parti består av församlingsmedlemmar med ett kristet engagemang och en gemensam syn på verksamheten i Adolf Fredriks församling. Det har bildats till stöd för församlingens så viktiga kyrkomusikaliska verksamhet och med församlingens bästa för ögonen. Vårt parti har samlat församlingsmedlemmar med skilda politiska och ideologiska värderingar och står därför politiskt fritt. Vår vision är en församling som sjuder av liv och vilja till kyrklig förnyelse, som vårdar det kyrkliga arvet, och som inspirerar sina medlemmar till aktiv medverkan i församlingsarbetet. Det är en församling som samlar sina medlemmar i alla åldrar kring evangeliet och verkar som en sammanhållande kraft för enskilda och familjer i vår del av staden. Det är en församling som samarbetar över församlingsgränsen till fromma för kyrkans kärnverksamhet och som är övertygad om kyrkans betydelse i dagens kulturliv. Vi verkar för: ett gudstjänstliv som gör det kristna arvet levande i vår tid en rik musikverksamhet som lockar nya grupper till aktiv medverkan ett vidgat engagemang av församlingens medlemmar i församlingsarbetet en fortlöpande utveckling av den sociala och diakonala verksamheten en förstärkning av insatserna för församlingens ungdomar Valbara kandidater: Hans Lindberg civilekonom, kyrkvärd, kyrkofullmäktig Ulla Enlund utbildningssekreterare, kyrkvärd, kyrkofullmäktig Anders Sandström fastighetsförvaltare, kyrkofullmäktig Lilian Henriksson musiker, kyrkofullmäktig Camilla Skorup textilkonstnär KIF, ers för kyrkofullmäktig Christian Laine arkitekt SAR/MSA, ers för kyrkofullmäktig Agneta Baumann jazzsångerska, kyrkvärd Carl-Anton Spak lagman, ordförande i kyrkorådet Britt Spak bibliotekarie, studiecirkelledare Dag Henriksson radiosymfoniker Margaretha Elmerstad sångpedagog Dag Schantz operasångare Anders Jörle departementsråd Magnus Hober leg läkare Inger Wikström pianist, tonsättare Lillemoo Sjöberg ekonom Anne-Lise Dannor Martinsen administratör Daniel Holst filharmoniker Anna-Lisa Lindman lärare, hederskyrkvärd, kyrkofullmäktig

5 Kristdemokraterna Från vänster: Berndt Holgersson, Majlis Broberg, Gunnar Enetoft Engagerade kyrkopolitiker har bildat en nomineringsgrupp Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Nu kan och bör kyrkan utvecklas utifrån sin tro och inte utifrån politiska trender. Målsättningen för de kyrkovalda ska givetvis vara densamma som kyrkans egen. Att göra Kristus känd, trodd och älskad. Vi tycker att kyrkans diakoni behövs i dag mer än någonsin. Det finns även i vår församling ett stort behov av gemenskap särskilt bland äldre, ensamma och hemlösa. Därför är det viktigt med en fungerande diakoniverksamhet. Vi bör fortsätta att satsa på ett rikt varierat barn- och ungdomsarbete med bland annat barn- och ungdomskörer, konfirmandundervisning, lägerdagar tillsammans med ledare och intresserade föräldrar. Det är viktigt att möta ungdomar som söker identitet på vägen att bli vuxna. Om våra unga inte får kännedom om vad kyrkan är och står för kommer församlingens framtid inte att vara en verklighet. Vår församling har utvecklat ett rikt gudstjänstliv med högmässa, familjegudstjänster, kyrkomusik, körverksamhet och olika förrättningar, som är viktiga delar av vårt församlingsliv. Vårt Skolhus har varit en växtplats för andlighet genom olika föreläsningar. Såväl denna utåtriktade verksamhet som cafè-verksamheten bör få fortsätta. Vi vill stödja alla små gemenskaper såsom bibelstudiegrupper, kontakt och gemenskap, syföreningen och att dessa integreras i det rika gudstjänstliv som församlingen erbjuder. Allt ovanstående under förutsättning att personella och ekonomiska resurser tillåter detta. Kyrkan måste vara en del av vår vardag och stå upp i samhället och visa var man står i olika frågor. Arbete kyrka samhälle. Till sist hur bygger vi framtidens kyrka? Man brukar säga det är bara den som själv har blivit berörd, som på allvar kan beröra andra. Det går därför inte att bara tro på Gud och på sig själv, utan också tro på den som råkar komma i ens väg. Teologi, inte vid sidan om, utan möte ute bland våra medmänniskor. Vi Kristdemokrater i Svenska kyrkan har under den sista valperioden varit representerade i både kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Med din röst hoppas vi att få bättre möjlighet att driva våra frågor. Valbara kandidater: Berndt Holgersson ekonomichef Gunnar Enetoft klockare Majlis Broberg sjuksköterska Margareta Malmsten vårdadministratör Anders Broberg informationschef Leif Hallberg direktör Hans Olsson ingenjör Elisabeth Holgersson verksamhetschef

6 Moderaterna Från vänster: Ingegerd Stenberg Berglöf, Jan-Henrik Norden, Kerstin Rosenqvist Hedler, Åke Enlund, Edward Dahlbäck Rörström ensamma, äldre såväl som yngre, för att lindra ekonomisk och social nöd att arbetet inom kyrkan bedrivs kostnadseffektivt inom strikta ekonomiska ramar att förtroendevalda tar ansvar för nödvändiga prioriteringar för att värna om kvalitet och ekonomi i Adolf Fredriks församling Kyrkan och församlingen Genom att vara öppen för alla ger kyrkan möjlighet till andlig och social gemenskap i gudstjänsten med kyrkans körer och musiker samt vid högtider inom familjen. Moderaterna vill verka för att kyrkan ger den enskilde större delaktighet och möjlighet till engagemang. Kyrkan och församlingen skall erbjuda alla barn och vuxna, unga och gamla mötesplatser och möjlighet till gemenskap. Moderaterna vill verka för att kyrkan ger den enskilde större delaktighet och möjlighet till engagemang. Därigenom kan vi utveckla vår kyrkas möjligheter att verka i glädje såväl som sorg i privatlivet och vid svåra händelser i samhället. Moderaterna vill också stödja utveckling och förnyelse av gudstjänstformerna att körsång och musik skall vara en självklar del av gudstjänstlivet att barn- och ungdomsverksamheten, som är de ungas väg in i kyrkans gemenskap, har en aktiv uppföljning tillvarata konfirmandernas engagemang och utveckla volontärutbildningen öka lekmannadeltagandet i gudstjänsten och inom församlingens övriga verksamheter öka delaktigheten inom diakonin och den uppsökande verksamheten som stöd till sjuka, hemlösa och Moderaternas strävan är att genom ansvarsfull förvaltning ge församlingens medlemmar största möjliga utbyte av kyrkoavgiften, i gudstjänsten, barn- och ungdomsverksamheten, diakonin och i den sociala gemenskapen vid bröllop, dop och begravning. Valbara kandidater: Åke Enlund jur kand, kyrkofullmäktige, kyrkvärd Jan-Henrik Norden advokat Kerstin Rosenqvist Hedler fil kand, konsult, kyrkofullmäktige Edward Dahlbäck Rörström studerande Bo E L Andersson pol mag, kyrkofullmäktige Ingegerd Stenberg Berglöf bankdirektör, kyrkofullmäktige, kyrkvärd Ulla Pehrson ingenjör, ers kyrkofullmäktige Nils Fredén lektor vice ordf kyrkofullmäktige Elisabeth Anderklev sjuksköterska, ers kyrkofullmäktige

7 Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan POSK Från vänster: Krister Kotti, Elisabeth Adelsköld, Monica Tanner Krantz, Els-Mari Edholm Radhe, Henrik Torbjörnsson POSK i Adolf Fredrik är alternativet för dig som tycker att ansvaret för kyrkan ska ligga hos dem som verkligen bryr sig om den inte styras av partipolitik. POSK verkar för att: kyrkan ger människor möjlighet att växa i kristen tro vår kyrka är ett andligt hem där människor möts i bön, arbete och gemenskap finna nya vägar att vara en andlig kraftkälla för både sökare och troende fortsätta det blomstrande barn- och konfirmandarbetet och ge möjlighet till fördjupning alla i alla åldrar ska känna att de behövs musiken har en central plats i gudstjänstlivet vår församling med omtanke och kraft hjälper behövande kyrkan är en trygghet vid svåra kriser kyrkan visar på det gemensamma ansvaret för Skapelsen hitta bra samarbetsformer med andra församlingar i vår närhet Vi vill verka för en öppen, välkomnande och tillgänglig kyrka. Stämmer din vision med vår rösta då på POSK i Adolf Fredriks församling! Valbara kandidater: Els-Mari Edholm Radhe sjuksköterska, kyrkofullmäktig, kyrkvärd Monica Tanner Krantz lärare, ordf i kyrkofullmäktige Elisabeth Adelsköld journalist, kyrkofullmäktig Henrik Torbjörnsson dep sekr, kyrkofullmäktig, kyrkvärd Krister Kotti it-arkitekt, kyrkofullmäktig, kyrkvärd Gunilla Parsman universitetsadjunkt, kyrkofullmäktig Karl Ljungar lantmästare Birgitta Norgren rektor, lärare, terapeut, handledare Jakob Lindblad arktitekt, konsthistoriker, forskare Kee Frost pol mag, kyrkvärd Monica Ljung Lindfors egen företagare, kyrkofullmäktig Ernst Tanner lärare Edward (Ted) Harris teol dr, präst Therese Enström fil kand, fil mag i socialt arbete Lars Collmar prost, präst, författare Olof Söderlind diakon, författare Anne-Marie Djurfors Söderlind konstnär Lars Bohman tågmästare Alexandra Kostrubala konstnär (City i samverkan) Bengt Lindahl fil mag Bertil Marcusson rektor Hugo Flavet studerande Radja Satgunanthan sjuksköterska, forskare Monika Fermark-Zetterlund sjuksköterska Lena Askenberg Sven Flodin dekoratör Lena Rosenberg ekonomiassistent Daniel Tanner civilingenjör Katarina Svinhufvud överläkare Marianne Sundström hemsyster

8 Socialdemokraterna Från vänster: Leni Björklund, Uno Janson, Gunhild Glingvall-Priftakis, Bernt Lundberg Vi behöver en kraftfull diakoni i vår storstadsförsamling. Den ska stödja enskilda människor så att de själva bättre kan reda ut en trasslig situation. Men den ska också vara en stark röst mot orättvisor och allvarliga brister där människor far illa. Här hemma och ute i världen. Så här vill vi socialdemokrater utveckla Adolf Fredriks församling: I Stockholms city, i ett myller av människor från olika världsdelar, olika sociala förhållanden och religiös tro, vill vi att Svenska kyrkan ska föra oss närmare varandra. Den ska hjälpa oss att se det som förenar oss och rusta oss mot fördomar. Vi vill att det ska märkas att Adolf Fredriks församling är del av en världsvid gemenskap. Adolf Fredriks kyrka ska vara en öppen plats för stillhet och eftertanke oberoende av personlig tro. I kyrkans gudstjänst- och musikverksamhet ska både traditionerna vårdas och nya former prövas för att möta människor. Dop, begravningar och bröllop är viktiga högtider i våra liv. Många vill fira dem i kyrkan - nu är det angeläget att se till att alla i församlingen som vill gifta sig också ska kunna göra det i sin kyrka. Vi vill att barnfamiljer och ungdomar ägnas uppmärksamhet. Vi behöver dem i kyrkan och i församlingsverksamheten om kyrkan ska vara vital och framsynt. Men här bor också många singlar i olika åldrar. De ska också finna sin verksamhet hos oss. Det gäller inte minst de äldre. Församlingen ska erbjuda mötesplatser där vi får reflektera över de stora livsfrågorna. Då växer vi som människor och i vår tro. Sist men inte minst: Adolf Fredriks församling ska finnas i fronten när det gäller miljöarbetet! Svenska kyrkan har ett ansvar och ett engagemang för miljön som vi tar fasta på. Valbara kandidater: Leni Björklund 64 år Bernt Lundberg 70 år Gunhild Glingvall-Priftakis 66 år Uno Janson 76 år Ulla Löfven 57 år Christer Wäiivaara 38 år Ellen Sääf-Bergqvist 83 år Kjell Sevefjord 66 år Kerstin Janson 76 år Benny Niclasson 68 år

9 På valdagen Röstberättigade i Svenska kyrkan får sina röstkort i början av september. Där finns uppgifter om vilka val man har rätt att rösta i och till vilken vallokal man ska gå, öppettider etc. Ta med dig röstkortet till vallokalen. Där finns valsedlar och valkuvert. Röstningen går till på samma sätt som till riksdag, landsting och kommun. PÅ VALDAGEN DEN 20 SEPTEMBER RÖSTAR DU I FÖRSAMLINGSHEMMET PÅ KAMMAKARGATAN 30 KL 8 11 OCH KL Förtidsrösta går att göra på Kammakargatan 30 n b i första rummet till vänster fr o m 7 september t o m 16 september (ej söndag 13/9). Det går även att förtidsrösta på andra församlingsexpeditioner inom Svenska kyrkan i hela landet. Måndag 7/9 kl 9 12 Tisdag 8/9 kl och Onsdag 9/9 kl Torsdag 10/9 kl Fredag 11/9 kl Lördag 12/9 kl 9 12 Måndag 14/9 kl 9 12 Tisdag 15/9 kl och Onsdag 16/9 kl Förtidsröstning är också möjlig genom brevröstning. Material kan rekvireras från församlingsexpeditionen. Brevröstning (genom postbefordran). Brevröstningspaketet innehåller blanka valsedlar där du själv skriver namn på nomineringsgrupp och om du så vill kandidater. Från nomineringsgrupperna kan du få förtryckta valsedlar. Din brevröst måste vara framme senast den 16 september. Budröstning är möjlig för den som blir förhindrad att besöka vallokalen. Det kan ske även före valdagen och fungerar då ungefär som brevröstning och du behöver ett brevröstningspaket. Fest -i-valdag Café Skolhuset håller öppet kl FESTHÖGMÄSSA Lars Collmar och församlingens alla präster ADOLF FREDRIKS VOKALENSEMBLE Dirigent: Anders Eby KYRKKAFFE i Skolhuset ORGELSKOJ 1 för barnfamiljer ORGELSKOJ 2 för barnfamiljer KYRKOGÅRDSVANDRING 16 ABSOLUT KÖR! Grand prix vinnare i Polen 2009 ADOLF FREDRIKS UNGDOMSKÖR Dirigent: Karin Bäckström musik av bl a F Martin, E Whitacre, F Mendelssohn fri entré 19 ORGELKONSERT Highlights genom tiderna! Per-Ove Larsson, orgel fri entré Personröstar gör du genom att på valsedeln markera de tre personer som du helst vill se valda. Valsedlar med valbara kandidater till respektive nomineringsgrupp finns på församlingsexpeditionen och i vallokalen på Kammakargatan 30.

10 Frågestund med nomineringsgrupperna kommer att genomföras på Kammakargatan 30 torsdagen den 3 september kl 18 20! Det är församlingens ungdomsgrupper, mammagrupper och grupper för äldre som samlas för att diskutera och få svar på de frågeställningar de har kring målsättningar och idéer som finns för Adolf Fredriks församling, de kommande fyra åren. Moderator är diakon Eva Malmfors Frågestunden är offentlig. Välkomna! Varför ska jag vara med i Svenska kyrkan? Som medlem vad får jag för mina pengar? Dessa frågor ställs ofta när medlemskapet i Svenska kyrkan kommer på tal. Norrmalmsförsamlingarna har valt att vända på frågeställningen och talar i stället om varför medlemmarna är så viktiga för kyrkan. Broschyren finns bland annat att hämta i kyrkan och i Skolhuset. Barn- och familjeverksamhet Barnlokalen, Kammakargatan 30 Öppen förskola med Rim & Ramsor Träffpunkt för föräldrar och barn från 0 år. Vi börjar med en halvtimmes sångstund. Efteråt kan man fika, leka, pyssla och umgås. Max 20 deltagare under sången. Kom i tid för att få plats. Rim och Ramsor, fortsättningsgrupp Det här är gruppen för er som börjat på dagis och vill fortsätta att rimma & ramsa. Vi börjar med en fikastund, sedan sjunger, dansar och leker vi. Det finns utrymme för 20 barn varje gång. Att boka rekommenderas för då är ni garanterade en plats. Kyrkråttorna Alla som går i årskurs 0 6 är välkomna hit efter skolan för att läsa läxor, spela spel, pyssla, fika, prata och träffa kompisar. Avslutas med en liten andakt. Ungdomsgruppen Söndagar, när det är Taizé-mässor, kl 16 Gruppen vänder sig till ungdomar från konfirmandåldern och uppåt. Adolf Fredriks Miniorkör Adolf Fredriks Miniorkör vänder sig till barn 4-6 år. Här lär vi oss grunderna för sångteknik, tränar gehöret och lär oss grundläggande musikteori. Hemläxor i form av utantillinlärning ingår. En gång per termin medverkar Miniorkören i Familjegudstjänst/mässa i Adolf Fredriks kyrka. Efter repetitionen finns det fika och pyssel i barnlokalen för de som vill. Ingen provsjungning till denna kör. Från 4 år. Måndag Ledare: Emelie Myr Se hemsidan för höstens datum och klockslag och läs i Barnoch familjebladet när det kommer ut i september. Adolf Fredriks Ungdomskör på turné I december åker kören, på inbjudan av Svenska Ambassaden i Dublin på turné med luciakonserter. Förutom konsert i en av Dublins mest centrala kyrkor, kommer ett antal svenska företag att få besök av kören, däribland det nyöppnade IKEA-varuhuset. Mer info:

11 Tillbaka till framtiden Detta är en filmtitel från det glada 1980-talet. 80-tal var det också när jag som nyutbildad kom till Adolf Fredriks församling. De senaste 1,5 åren har jag varit tjänstledig och projektanställd i Essinge församling. Trots att dessa församlingar inte ligger långt från varandra och har ungefär samma folkmängd, skiljer de sig mycket åt. För mig har det varit fantastiskt roligt att arbeta i denna vackra kyrka som i höst fyller 50 år och där kyrkorum och församlingslokaler är sammanlänkade och det lokalmässigt är helt annorlunda att arbeta, än i en kyrka från gustaviansk tid! Essingeöarna har också en stark hembygdskänsla där kyrkan ligger mitt i byn, men samtidigt lite avskild på en höjd. På senare år har Lilla Essingens folkmängd ökat, därför bedrivs det verksamhet för de boende i en gammal ICA-lokal här. Låg tröskel är det på många sätt! Så kan man lite vitsigt anknyta till filmtiteln Tillbaka till framtiden, då jag nu kommer tillbaka till Adolf Fredriks magnifika kyrkorum mitt i den pulserande staden dit så många människor söker sig från hela Stockholm. Jag kommer tillbaka, men inte till den församling som jag kom till 1989, inte heller till den församling jag lämnade i februari Med medarbetare och församlingsbor får vi vidare utforma det som är barn-, familje-, konfirmand- och ungdomsverksamhet. Om detta går det att läsa på andra ställen i bladet, men håll utkik efter mer detaljerad information om allt som kommer att hända i höst på hemsidan och i barnoch familjebladet som kommer att ges ut i september. Det är först när jag är på plats igen som jag och kollegorna kan planera hösten tillsammans. Mässa i Taizé-anda Mässorna i Taizé-anda präglas av stillhet, bön, meditativa sånger och tystnad. De är inspirerade av gudstjänstlivet hos den ekumeniska brödrakommuniteten i klostret i Taizé i Frankrike. Söndagar kl september, 11 oktober, 8 november och 6 december. Familjegudstjänst och familjemässa Dessa barn- och familjeinriktade gudstjänster firas ungefär en söndag i månaden. Församlingens barnkörer och barngrupper brukar medverka. Söndagar kl oktober och 8 november. Babygudstjänst för alla sinnen Ett bra sätt för de minsta att lära känna kyrkan tillsammans med sina föräldrar. Vi samlas i Adolf Fredriks kyrka och sjunger sånger i en kort och mycket barnvänlig stund. Efteråt finns det möjlighet att fika och leka en stund i barnlokalen, Kammakargatan 30. Vissa torsdagar kl 13 i höst. I ll be back! (som det heter i en annan film från 80-talet!) Kristina Riessen, församlingspedagog Bokcirkel med Britt Spak i höst Som vanligt ses vi på Adolf Fredriksgården, Holländargatan 18 med start onsdagen den 23 september kl Vid första träffen behandlar vi Ernst Brunners nya bok Hornsgatan. Träffarna fortsätter under hösten varannan onsdag. Vid varje tillfälle diskuteras olika författare och verk. Ring Britt på tel om du vill veta mer om litteraturträffarna. Gamla och nya medlemmar är mycket välkomna, hälsar Britt! Söndagsskola I söndagsskolan får barnen ta del av dagens tema i egna texter, sånger och pyssel. Ingen åldersgräns. Vissa söndagar kl 11 i höst. OBS! När programmet trycks är inte tiderna bestämda ännu. Se hemsidan för höstens datum och läs i Barn- och familjebladet när det kommer ut i september.

12 Två nya verksamheter med Hillevi! 18 Rörelser Taiji Qigong med Gudrun Khemiri i Adolf Fredriks kyrka på torsdagar kl 11.30, t o m 3 december. Instruktör Gudrun Khemiri som leder Qigong i många andra Stockholmskyrkor, dirigerar övningarna i Adolf Fredriks kyrka på torsdagar i höst. Qigong är enkla rörelser hämtade från Kina som fungerar välgörande för kropp och själ. Alltid kl Efteråt kan den som vill koppla av till en kvarts orgelmeditation. Därefter är det mässa kl rörelser Taiji Qigong är en Dropin-grupp (ingen anmälan) och kostar 30 kr, varav 10 kr går till Svenska kyrkans internationella arbete. Du tränar andningsförmåga, koncentration, balans, rörlighet och kroppsmedvetenhet. Inga förkunskaper krävs men ha gärna bekväma kläder som inte sitter åt. För mer info ring Gudrun Khemiri, leg. sjukgymnast med grundläggande psykoterapiutbildning och Taiji Qigong-instruktör tel Bok och liv! Jag är fascinerad av det skrivna ordet, jag har alltid varit det. Min erfarenhet är att skönlitteratur kan vara utvecklande och utmanande. Att berättelser kan vara någonting att vila i, att uppröras med, någonting som kan leda till fördjupning. Under fyra tillfällen i höst bjuder församlingen in till en samtalsgrupp/litteraturcirkel där vi tillsammans studerar litteraturens betydelse för våra liv. Tanken är att alla frågor och tankar skall få plats. Syftet är att genom den fiktiva världen aktualisera stora och viktiga frågor som hör livet till och att få dela tankarna kring dessa i gruppen. Jag kommer att ansvara för den teoretiska delen kring verkets kontext och annat, som kan leda till en djupare förståelse. Ingen förförståelse krävs och inbjudan går ut till alla åldrar. Vi ses i församlingshuset på Kammakargatan 30. Vid första träffen presenterar vi oss och planerar för hösten. Om du har frågor, funderingar eller vill anmäla dig, så kontakta mig gärna: Tel , Hillevi Beckman, präst (och halvvägs till en litt. kand.) Tider: Tisdagarna 8 september, 6 oktober, 3 november och 1 december. Varje gång kl Konfirmationsläsning för dig i gymnasieåldern! I höst kommer en samtalsgrupp med inriktning på medmänniskan och socialt arbete att sätta igång i Adolf Fredriks församling. För dig som är intresserad av stora frågor som livet, döden, Gud och tro och nyfiken på att samtala kring dessa i grupp så är det något att pröva på. Parallellt med samtalen driver vi ett projekt som vi tillsammans bestämmer hur det skall se ut, exempelvis hjälparbete av något slag. Så om du är mellan 16 och 19 år och vill prata om livet och samtidigt göra något för andra så är det här kanske rätt forum? Vi träffas onsdagar mellan och i församlingshuset på Kammakargatan 30. Gruppen startar den 16/9 och har terminsavslut den 16/12 med uppehåll för lov och särskilda helgdagar. Vi fortsätter sedan på våren och avslutar med en konfirmationsgudstjänst. Eventuellt läger eller resa sker under den tidiga våren. Du får gärna komma och prova på om detta är någonting för dig. Om du har frågor eller funderingar hör gärna av dig till mig. Föranmälan lämnas på samma nummer. Tel , Hillevi Beckman (pastorsadjunkt i Adolf Fredriks församling)

13 Skolhuset en mötesplats för vetenskap, innerlighet och andlighet samt ett populärt lunchcafé kl på vardagar. Kammakargatan 13. Skolhuset är det gula huset på kyrkogården. Hit kommer ni som längtar efter gemenskap men också vill få tillfälle till stillhet och eftertanke. Här finns ett bibliotek med andliga böcker och tidskrifter samt ett meditationsrum (kan hyras för till exempel kund-, personal- och föreningsträffar). I Skolhuset hittar du även spännande och varierande kurser, föreläsningsserier, träffar med olika teman för själens utveckling, workshops samt får en möjlighet att följa med på fantastiska resor till platser som är viktiga i den kristna traditionen. Se vår hemsida eller Skolhusets egen hemsida för mer info eller kontakta: Ted Harris, präst, tel Ulla Håkansson, diakon, tel Claudia Collin, caféet, tel Café Skolhuset stöds ekonomiskt av föreningen Kontakt & Gemenskap. På måndagar och torsdagar kl finns ett bord reserverat i caféet för dig som är äldre och vill träffa andra. Konfirmation 2010 DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Infokväll tisdag 8 september kl i Gustaf Vasa kyrka. Anmäl dig så fort du kan, men senast 12 oktober! Konfirmationen handlar om att ha roligt och att träffa nya kompisar. Det är ett tillfälle att prata om stora och spännande frågor: Vad har Gud med mig att göra? Hur är man en bra människa? Behövs Jesus? Konfirmationstiden är en tid att testa och lära om kristen tro. Det viktigaste med konfirmationen är du, vad du vill och vilka frågor du har. Det du vill och känner blir en viktig del av din konfirmationstid. Alla församlingsmedlemmar som ska börja åttonde klass får en inbjudan till vår konfirmationsläsning. Om du bor i en annan församling är du givetvis också välkommen att anmäla dig till Adolf Fredriks eller något av de andra norrmalmsförsamlingarnas alternativ. Adolf Fredriks populära alternativ är Sol, vind och vatten! sommarläger på Öland. Då åker vi till de vackra stränderna på norra Öland för tio händelserika dagar tillsammans. Vi bor på en gård vid havet och njuter av den speciella naturen. Dagarna fylls med skapande aktiviteter, film, pyssel, diskussioner, bad, cykelturer m m. Konfirmationsläsningen startar i november 2009 och vi träffas en gång i månaden fram till lägret som är juni Konfirmation i Adolf Fredriks kyrka blir söndagen den 27 juni kl Senare under året åker vi på återsamlingsläger till Frankrike. Kontakta ungdomspräst Annika Millde , om du har frågor och vi skickar gärna foldern om du inte har fått den. Diakoni Telefon- och besökstider Eva Malmfors, Telefontid: måndag 15 16, tisdag och torsdag Besökstid: måndag 16 17, tisdag och torsdag Ingång Kammakargatan 30. Ulla Håkansson, Samtal Du som vill boka tid för samtal är välkommen att ringa någon av våra präster eller diakoner. Jourtelefon vid akuta ärenden Kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson tel För jourhavande präst ring 112. Jourhavande medmänniska När du behöver någon att prata med. Telefonjouren är öppen kl året runt och telefonnumret är Infoblad Vart vänder jag mig finns att hämta i kyrkan. Syföreningen Startar igen tisdagen den 15 september kl 13 och på Kammakargatan 30 som vanligt. Vi ses varannan tisdag hela hösten. Sista gången blir den 8 december. Höstens program kommer inom kort. Fonder Ansökningshandlingar till församlingens olika fonder finns hos diakon Eva Malmfors. Du kan söka när som helst under året och ansökningarna behandlas i regel inom någon månad. Kyrkans familjerådgivning En hjälpverksamhet för familjer, par och ensamstående med samlevnadssvårigheter och livskriser. Arbetet leds av personer med professionell utbildning. Adress: Södermannagatan 5, Stockholm. Förfrågningar och tidsbokning:

14 Mikaeli kammarkör bildades 1972 av Anders Eby, som sedan dess varit körens dirigent och konstnärlige ledare. Repertoaren är till lika delar profan och sakral och omfattar allt från de stora verken för kör och orkester till svensk körlyrik. Tyngdpunkten har kommit att ligga på de stora, nutida a cappella-verken. Kören anlitas ofta för uruppföranden, samt för radiooch skivinspelningar. Mer info: Musikprogram hösten 2009 Orgelveckan tisdag söndag augusti Sex orgelkonserter Unga organister Sex organister, som har studerat vid olika Musikhögskolor, framför varsin orgelkonsert kl tisdag söndag. Ett utförligt programhäfte delas ut vid konserterna. Fri entré. Tisd 25/8 Svetla Tsvetkova Musik av Buxtehude, Bach, Reger, Dupré Onsd 26/8 Gustav Jannert Musik av Frescobaldi, Bach, Mendelssohn, Fryklöf Torsd 27/8 Maria Grönhaug Musik av Bach, Böhm, Franck, Olsson Fred 28/8 Benjamin Åberg Musik av Vivaldi, Bach, Krebs, Müthel Lörd 29/8 Carl Adam Landström Musik av Buxtehude, Bach, Mendelssohn samt improvisation Sönd 30/8 Robert Bennesh Musik av Bach, Mozart, Liszt, Hakim, B. Janacek Lördag 29 augusti Konsert med RADIOKÖREN Musik av Frank Martin, Tebogo Monnakgotla och Sven-David Sandström. Peter Dijkstra, dirigent. Konserten ingår i Östersjöfestivalen. Entré 150 kr. Biljetter kan köpas på Berwaldhallen eller genom Ticnet eller i kyrkans entré på konsertdagen från kl Mer info: Adolf Fredriks Motettkör är en blandad kör som har sin verksamhet knuten till Adolf Fredriks kyrka och församling, med såväl konserter som medverkan i flera av söndagarnas högmässor. Per- Ove Larsson, organist i församlingen, har varit körens ledare och dirigent sedan starten Kören har gjort ett flertal resor inom Sverige och utomlands. Körledare: Karin Bäckström Adolf Fredriks Ungdoms-, Junior- och Diskantkörer I körerna sjunger både tjejer och killar. Stor vikt läggs vid den varierade repertoaren klassiskt, gospel, pop och jazz. Ex. uruppförande av Misa Flamenca av Eric Steen, Faurés Requiem, African Madonna av Felicity Laurence, och musikalen Det förlorade Paradiset med musik av Karin Bäckström och text av Lars Collmar. Körresor och körtävlingar ingår liksom konserter, Julspelet och Luciakonserter. Adolf Fredriks Barnkörer Barnen får lära sig grunderna för sångteknik och vi värnar om lusten att sjunga. Hemläxor med utantill-inlärning ingår. Körerna medverkar vid familjegudstjänster/mässor, konserter och vid Julspelet. Fredag 11 september Körkonsert Olaus Petri Vocalis, 16 korister Dirigent: Mats Bertilsson. Framför ett åttastämmigt program som innehåller bl a Bachs Komm, Jesu, komm, Frank Martins Mässa för dubbelkör, Herbert Howells Regina caeli laetare, Brahms Fest- und Gedenksprüche, Purcell s Hear my prayer, Brittens A Hymn to the Virgin. Entré. Söndag 20 september ABSOLUT KÖR Adolf Fredriks Ungdomskör Grand Prix vinnare i Sopot, Polen Dirigent: Karin Bäckström. Musik av bl a F Martin, E Whitacre, F Mendelssohn. Fri entré. Onsdag 30 september Releasekonsert med Nordic Voices, Oslo. Söndag 4 oktober Orgelkonsert Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Söndag 11 oktober Konsert Händelfest Dixit Dominus Mikaeli kammarkör ReBaroque. Dirigent: Anders Eby. Söndag 25 oktober Konsert Jerker Axelsson, saxofon. Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Lördag 31 oktober Körkonsert Adolf Fredriks Motettkör (Alla helgons dag) Dirigent: Per-Ove Larsson. Fri entré. Mer information om konserterna hittar du på alternativt ring konserttelefon: Biljetter säljs i regel i kyrkans entré en timme före konsertens början. Församlingsmedlemmar kan få fritt inträde till entrébelagda konserter om de anmäler sig på församlingsexpeditionen senast tre helgfria dagar före konserten. Till större konserter kan det vara förköp. Vid många konserter är det fri entré. Ibland är inte entréavgiften bestämd när programmet trycks och kan då tillkomma senare. Se aktuell affisch eller hemsidan för mer information.

15 Söndag 1 november Allhelgonamusik Mikaeli kammarkör Dirigent: Anders Eby. Söndag 8 november Höstkonsert Adolf Fredriks Ungdomskör Dirigent: Karin Bäckström Söndag 15 november Körkonsert Musik från renässansen Adolf Fredriks Diskantoch Juniorkör Fairytale: Malou Meilinck, blockflöjt. Backa-Hans Eriksson, kontrabas, gitarr. Entré 80 kr. Söndag 22 november Körkonsert Liberté Mikaeli kammarkör Dirigent: Anders Eby. Francis Poulenc: Figure Humaine. Lördag 28 november Konsert med Radiokören Porträtt Sven-David Sandström Singet dem Herrn, Lobet den Herrn, Agnus Dei, Es ist genug, Ave Maria, Ave Maris Stella, Sanctus, Hear my prayer. Söndag 29 november Adventskonsert Adolf Fredriks Motettkör. Adolf Fredriks Ungdomskör, Juniorkör, Diskantkör, Barnkör Entré 120, 90, 60 kr. Söndag 13 december och Luciakonserter Adolf Fredriks Ungdomskör Dirigent: Karin Bäckström. Fredag 18 december Julkonsert Adolf Fredriks Motettkör solist, orgel. Dirigent: Per-Ove Larsson. Fri entré. Söndag 20 december och Julkonserter Mikaeli kammarkör Dirigent: Anders Eby. Julafton 24 december Julspel Adolf Fredriks Ungdomskör, Juniorkör, Diskantkör, Barnkör Solist: Bengt Krantz. Textläsning. Unga solister ur körerna. Per-Ove Larsson, orgel. Dirigent: Karin Bäckström Julbön med Gaudete Adolf Fredriks Vokalensemble Anders Eby. Annandag jul 26 december Julmusik på orgel Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Nyårsafton 31 december Nyårsbön med solosånger av Gustaf Nordqvist. Andreas E Olsson, baryton. Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Trettondedag jul 6 januari Världens ljus Julmusik från skilda länder Adolf Fredriks Madrigalkör, Nicolai Kammarkör, Berga Brass Dirigent: Christian Ljunggren. Entré 100 kr. Lunchmusik på tisdagar kl Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. 1/9 22/12 Bachs Bästa Fortsättning från föregående uppslag om Skolhuset... Händer i höst i Skolhuset l Kierkegaards existentiella filosofi l Kristen andlighet l Bibelorientering l Pilgrimsresa till Assisi l Retreathelg på Frötuna l Visdom i Samhället l Skapande rörelse l Spirit at work Ted Harris präst, teol dr, författare l Föreningen Skolhusets vänner l Franciskansk andlighet (morgonbön i kyrkan på onsdagar kl 7.30) l Konsten att vara människa en vision för framtiden. Seminarium 25 september kl 9 16 i församlingssalen, Kammakargatan 30. Kontakta Ted Harris för information och anmälan. l Lunchcafé Skolhuset håller öppet alla vardagar kl Välkommen in på en kopp kaffe/te med gott hembakat kaffebröd och C-vitaminrika bärpajer. För den som vill ha mat på lunchen finns det generöst fyllda ciabattasmörgåsar och matiga pajer. Råvarorna är om möjligt av ekologisk härkomst.

16 Så når du oss i Adolf Fredrik Lunchmusik på tisdagar kl Bachs bästa Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Varje tisdag, året runt, spelas orgelmusik kl i Adolf Fredriks kyrka. Den 1 september 2009 och 17 tisdagar framåt spelas musik av Johann Sebastian Bach en serie kallad Bachs Bästa. Varmt välkomna att lyssna till alla dessa pärlor i orgellitteraturen! Höstmarknad 14 november Lördag kl Kammakarg. 13. Loppis, bok- och brödbord, kaffeservering, lotterier m m. Saker att skänka kontakta diakonerna! Festlokal Den kan anpassas och dekoreras för olika behov. Vi ordnar dop-, bröllops- och begravnings arrangemang. Festlokalen kan också bokas för konferenser, varierande möten (exempelvis företags-, kund- och föreningsträffar) samt andra typer av sammankomster och fester, till exempel 30-årsfesten. Kontakta husfar Rainer Sperling, tel så hjälper han till med menyförslag och passande drycker. Besök vår hemsida! Här hittar du information om all verksamhet, veckoprogram, programmet för höstens alla aktiviteter m m. Adolf Fredriks kyrkas veckoprogram hittar du förutom på hemsidan i kyrkan, i Skolhuset, i tidningen Vi i Vasastan samt i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet på fredagar. Församlingsexpeditionen Besöksadress Holländargatan 16, 1 tr Postadress Adolf Fredriks församling Box 3270, Stockholm Telefon Telefax Telefon- och besökstid vardagar 9 11 E-post till församlingsexpeditionen E-post till personal Gudstjänstinformation Konsertinformation Präster Kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson Komminister Ted Harris Komminister Annika Millde Pastorsadjunkt Hillevi Beckman Diakoner Eva Malmfors, diakon Ulla Håkansson, diakon (projekt för äldre) Kyrkomusiker Per-Ove Larsson Karin Bäckström Anders Eby Församlingspedagog Kristina Riessen Administration Kyrkokamrer Thomas Gahne Kyrkoskrivare Leif Ringborn Klockare Marie-Louise Johansen Informatör Monika Backlund Borgcrantz Husfar Rainer Sperling Vaktmästeri Kyrkvaktmästare Kenneth Fröberg Kyrkogårdsvaktmästare Michael Ghomri Lokalvårdare Kanlaya Jankhami Höstprogram finns att hämta på församlingsexpeditionen, i kyrkan och i lunchcaféet i Skolhuset!

Kyrkoval 15 söndag september. den 15 september i Adolf Fredriks församling. Välkommen att rösta!

Kyrkoval 15 söndag september. den 15 september i Adolf Fredriks församling. Välkommen att rösta! Söndagen den 15 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då har du möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska vara med och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren. Vem

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. program

Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. program Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se H ö s t program 2010 Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är nästan alltid körsång och vissa söndagar är det familjemässa eller musikgudstjänst. MÅNDAGAR

Läs mer

Höst program. Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se

Höst program. Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se Höst program 2011 Babypsalmsång Konserter Orgelmusik Café Skolhuset Tisdagsträffen Föreläsningar Kurser Tjejgrupp Taiji Qigong Skolprojekt Kyrkan hela veckan Resor/retreater

Läs mer

Höstprogram. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Höstprogram. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Se komplett information om Kyrkovalet i separat broschyr! Höstprogram 2013 Konserter Orgelmusik Körverksamhet Tisdagsträffen Föreläsningar Kurser Tjejgrupp Öppen förskola

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Sommarprogram 2013 Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är alltid musik med

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Sommar program. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Sommar program. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Sommar program 2012 Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Sommarcafé Visningar/samtal Sommarvärdar Kyrkan hela veckan Resor Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa

Läs mer

Vår program. Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se

Vår program. Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se Vår program 2012 Babypsalmsång Konserter Orgelmusik Café Skolhuset Bokcirkel Tisdagsträffen Föreläsningar Kurser Historiegrupp Tjejgrupp Taiji Qigong Skolprojekt

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 2011 års församlingsinstruktion sidan 2 INNEHÅLL 1. Presentation av Adolf Fredriks församling sidan 3 2.

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Sommarprogram 2014 Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är alltid

Läs mer

Höstprogram 2015. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Höstprogram 2015. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Höstprogram 2015 Konserter Orgelmusik Körverksamhet Kyrkan hela veckan Mass in English Öppen förskola med Rim & Ramsor Kurser Tisdagsträffen Panelsamtal Tjejgrupp Bokcirkel

Läs mer

Vårprogram 2014. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Vårprogram 2014. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Vårprogram 2014 Konserter Orgelmusik Körverksamhet Kyrkan hela veckan Öppen förskola med Rim & Ramsor Tisdagsträffen Kurser Föreläsningar Tjejgrupp Bokcirkel Resor/retreater

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Konfirmation

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Konfirmation Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Sommarprogram 2015 Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Konfirmation Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Vårprogram 2015. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Vårprogram 2015. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Vårprogram 2015 Konserter Orgelmusik Körverksamhet Kyrkan hela veckan Mass in English Öppen förskola med Rim & Ramsor Kurser Tisdagsträffen Panelsamtal Tjejgrupp Bokcirkel

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Vårprogram 2013. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Vårprogram 2013. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Vårprogram 2013 Babypsalmsång Konserter Orgelmusik Körverksamhet Tisdagsträffen Föreläsningar Kurser Tjejgrupp Kierkegaardkonferens Skolprojekt Resor/retreater Kyrkan

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

vårdnäs & vist församlingar

vårdnäs & vist församlingar Ett gemensamt församlingblad från vårdnäs & vist församlingar Ett genomgående tema i höstens församlingsblad är Kyrkovalet 2009. Mycket kring valet är information om var och hur du ska rösta och det är

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

december 2010 1:a advent Söndag 28 november Det händer i Lidingö församling

december 2010 1:a advent Söndag 28 november Det händer i Lidingö församling illustration: m rolund Det händer i Lidingö församling december 2010 1:a advent Söndag 28 november ensimmäinen adventtimessu 11.00 bodalin kirkko Tuija Hammare, pappi. Lidingön laulajat. Pauli Grekula,

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling KYRKNYTT Våren 2015 Getinge-Rävinge församling Alfa och Omega Kristus säger om sig själv att han är A och O, den förste och den siste. Han är Ordet som blev människa Ordet med vilket Gud i begynnelsen

Läs mer

Adolf Fredriks församling. Förvaltningsberättelse för år 2009

Adolf Fredriks församling. Förvaltningsberättelse för år 2009 1 Adolf Fredriks församling Förvaltningsberättelse för år 2009 2 Kyrkorådets förvaltningsberättelse Adolf Fredriks församlings verksamhet under 2009 Adolf Fredriks församlings församlingsinstruktion tydliggör

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson Församlingsbladet Sätila Hyssna Juli - Sept 2013 Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Fotograf Bengt Andersson Ni som förut var långt borta har nu kommit nära Gemenskap är något av det mest grundläggande

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

HIMMEL &JORD. Kyrkoval. 20 september 2009 Var med och påverka! Högalid n Katarina n Maria Magdalena n Sofia församlingar

HIMMEL &JORD. Kyrkoval. 20 september 2009 Var med och påverka! Högalid n Katarina n Maria Magdalena n Sofia församlingar »Nu behöver kyrkan din röst i kyrkovalet, för att vi tillsammans ska forma framtidens kyrka«gunnar Olofsgård skriver på sidan HIMMEL &JORD OM DET DÄR MELLAN Denna bilaga är en annons från Svenska kyrkan

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Sommarprogram 2014 Midsommar-augusti Sommarcafé Trevlig sommar önskar Gustaf Vasa 11 juni 20 augusti onsdagar kl 12.30 på kyrkbacken. församling!

Sommarprogram 2014 Midsommar-augusti Sommarcafé Trevlig sommar önskar Gustaf Vasa 11 juni 20 augusti onsdagar kl 12.30 på kyrkbacken. församling! Sommarprogram 2014 Midsommar-augusti Sommarcafé Trevlig sommar önskar Gustaf Vasa 11 juni 20 augusti onsdagar kl 12.30 på kyrkbacken 12 Lunchbön 12.30 14.30 Sommarcafé Välkommen! DJUPMEDITATION EN VÄG

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

ESSINGE. bladet. Kyrkans hälsning till essingeborna nr 3-2013. Foto: Lars Lindquist

ESSINGE. bladet. Kyrkans hälsning till essingeborna nr 3-2013. Foto: Lars Lindquist Foto: Lars Lindquist ESSINGE Kyrkans hälsning till essingeborna nr 3-2013 bladet Kyrkoherden Hemma på väggen har jag en karta från 1829 som bland annat visar Essingeöarna. På Stora Essingen (Hessingen

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-04-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Gröndals kyrka, Gröndalsvägen 61, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Adbo Jerry Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN 17-18 JUNI 2014 SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN är ett musikläger för barn och unga med syftet att bygga broar mellan kulturer

Läs mer

Kyrktornet Församlingsblad för Söndrum-Vapnö församling Nr 4 INFÖR KYRKOVALET 2013

Kyrktornet Församlingsblad för Söndrum-Vapnö församling Nr 4 INFÖR KYRKOVALET 2013 Kyrktornet Församlingsblad för Söndrum-Vapnö församling Nr 4 INFÖR KYRKOVALET 2013 Val för alla FOTO: Magnus Aronson/IKON 1 Prästen har ordet Valet att inte välja är också ett val! Det är våra val som

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Preliminärt Schema Vår 2012

Preliminärt Schema Vår 2012 Preliminärt Schema Vår 2012 Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Pågår MÅNDAG 10.15 11.45 Yoga, Stresshantering & God Sömn** För alla ingen yogaerfarenhet krävs 1 Jennie v 10 21 16.45

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Det händer i Lidingö församling. februari 2011

Det händer i Lidingö församling. februari 2011 Det händer i Lidingö församling februari 2011 söndag 30 januari 4:e sönd efter trettondagen 11.00 Bodalin kirkko Suomenkielinen messu, Tuija Hammare, pappi. Lidingön laulajat. Pauli Grekula, kuoronjohtaja.

Läs mer

Det händer i Lidingö församling. september 2014

Det händer i Lidingö församling. september 2014 Det händer i Lidingö församling september 2014 Välkomna till öppna förskolan En mötesplats för barn och föräldrar i Breviks kyrka, Kapellbacken 1. Här kan vi bland annat ta del av sång, babymassage och

Läs mer

Mitt i livet, öppen mot. framtiden

Mitt i livet, öppen mot. framtiden Välkommen till Kyrkveckan och mötesplatserna Folkets Hus Galaxen och Stora Tuna kyrka. Kyrkveckan är en del av Svenska kyrkan i Borlänges arbete med att vara en kyrka mitt i livet, öppen mot framtiden.

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer