Adolf Fredriks kyrka. Hö s t. program. OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. Hö s t. program. OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation."

Transkript

1 Adolf Fredriks kyrka Hö s t program OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation.

2 Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR Högmässa Det är nästan alltid körsång och vissa söndagar är det familjemässa eller musikgudstjänst. MÅNDAGAR Meditation Norbert Faber. Start 7 september Mässa Vi fikar efteråt i församlingshuset, Kammakargatan 30 och ca kl fortsätter kvällen med bibelsamtal. TISDAGAR Lunchmusik på orgel Fri entré. Musikinfo: eller ONSDAGAR 7.30 Franciskansk morgonbön Medlemmar ur Franciskus Tredje Orden, FTO samlas i morgonbön. Alla är välkomna att delta. Start 2 september Förbönsmässa I mässan ber vi tillsammans över de förbönsämnen som har skickats till oss eller lämnats i kyrkan samt firar nattvard. TORSDAGAR rörelser Taiji Qigong Gudrun Khemiri. Enkla långsamma rörelser som är välgörande för kropp och själ. 30 kr Orgelmeditation Mässa Efter ett kort inledningsord firar vi nattvard tillsammans utan musik. HÖSTPROGRAM 2009 Redaktör: Monika Backlund Borgcrantz Foton: Peter Åström, Monika B Borgcrantz, Lennart Dannstedt m fl Tryck: Federativ Tryckeri AB Stockholm 2009 Höstprogrammet ska delas ut till alla hushåll i församlingen. Ring gärna till expeditionen på tel om du inte får programmet i din brevlåda. Du är alltid välkommen in i kyrkan för att hämta ditt exemplar där. Hösten och kyrkovalet är snart här... Nu har de flesta av oss haft en lång och skön ledighet. Vi har kopplat av och umgåtts med nära och kära. Långsamt återgår man till ordinarie livsvillkor med jobb, skola, fritidsaktiviteter och annat. Vännerna är tillbaka, kvällarna blir mörka och det blir svalare ute. Rutinerna sätter sig igen och det kan också vara skönt. Som vanligt har det varit ett rikt kulturutbud i Adolf Fredriks kyrka under sommaren. Som cityförsamling värnar vi om att kunna erbjuda musik i massor med sommarkonserter, orgelmusik och orgelvecka, visningar med professionella guider, service av sommarvärdar, klockspelskonserter, avkoppling i Sommarcaféet, 18 rörelser Taiji Qigong, församlingsresor och mycket annat. I höst är det kyrkoval inom Svenska kyrkan. Det infaller vart fjärde år. Mer än fem och en halv miljoner människor kommer att vara röstberättigade. Rösträttsåldern i kyrkovalet är 16 år, vilket är unikt i Sverige och saknar motsvarighet i de allmänna valen. Du har en röst. Använd den! Alla som tillhör Svenska kyrkan har möjlighet att vara med och forma framtidens kyrka. Kom söndagen den 20 september då är vallokalerna öppna kl med uppehåll kl och det finns möjlighet till många möten i Adolf Fredriks församling och kyrka! Här kommer att anordnas en riktig Fest-i-valdag med många aktiviteter under hela dagen för medlemmar med olika intressen och för stora som små. Du som inte är medlem i Svenska kyrkan är lika välkommen till festdagen ändå. Och gå med i Svenska kyrkan kan man göra när som helst. Kontakta församlingsexpeditionen eller gå in på kyrkan.se och skriv ut din inträdesblankett. Första sidorna i Höstprogrammet kommer att presentera kyrkovalet och nomineringsgrupperna. Sedan följer höstens digra verksamhetsprogram, så långt vi har planerat i mitten av augusti. Riktigt färsk information finns alltid på hemsidan. Varmt välkommen till församlingens olika verksamheter i höst och till fest-i-valdagen den 20 september hälsar Adolf Fredriks församling! Välkommen in i Adolf Fredriks kyrka! Hit kommer människor för att fira gudstjänst/mässa, uppleva stämningsfyllda konserter, njuta av orgelmusik, Qigong, övrigt kulturutbud m m. I kyrkan möter du lugnet och slipper stressen och bruset för en stund. Tänd gärna ett ljus för någon och du kan botanisera i bokbordet där det finns information om församlingens verksamhet, böcker, broschyrer, ikoner, ljus, vykort och viktiga telefonnummer Vart vänder jag mig. En kyrkvaktmästare finns till hands vid frågor. Du kan också få hjälp att kontakta församlingens präster och övriga medarbetare. Kyrkan är öppen för besök, andakt, ljuständning: Måndag kl Tisdag lördag kl Söndag kl 10 16

3 Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. Medlemmarna har möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid. Den 20 september är det kyrkoval och lokalerna är öppna kl Vad röstar man på? De grupper som deltar i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. De kan vara politiska sammanslutningar eller andra intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. 16 år rösträtt från i kyrkovalet Det här numret av församlingsprogrammet handlar till stor del om valet. Kyrkovalet är tre val och styrs på olika nivåer; nationell (kyrkomötet), regional (stiftsfullmäktige) och lokal (församlingen). Du kan också personrösta. Röstkorten kommer i brevlådorna i början av september. Det är sex nomineringsgrupper till valet till kyrkofullmäktige i Adolf Fredriks församling: Centerpartiet, För kyrkomusiken i Adolf Fredriks församling, Kristdemokraterna, Moderaterna, Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan POSK och Socialdemokraterna. Nedan och på följande sidor finns presentationer där respektive grupp lyfter sina idéer och målsättningar för församlingens verksamhet de kommande fyra åren. Mer information hittar du på och Centerpartiet Svenska kyrkan står inför väldiga svårigheter där man måste finna sätt att hantera bl a ett sjunkande medlemsantal och därmed minskade ekonomiska resurser. För att möta dessa svåra utmaningar vill Centerpartiet i Adolf Fredriks församling särskilt måna om kyrkans närhet till församlingsborna. Centerpartiet ser helst att församlingarna finns kvar i sin nuvarande form, men skulle det av ekonomiska skäl visa sig absolut nödvändigt bör sammanslagningar enbart omfatta rent administrativ verksamhet. Adolf Fredriks församling måste tillåtas utveckla sin egen karaktär och identitet. Centerpartiet i Adolf Fredriks församling strävar efter en starkt utvecklad diakoniverksamhet. För oss står Västanfors-Västervåla församlings lyckosamma experiment, som en god förebild (https://vastanfors. svenskakyrkan.se/) för hur Svenska kyrkan ska möta framtidens utmaningar. Västanfors-Västervåla församling driver bl a förskola, skola, begravningsbyrå, juridisk rådgivning. Centerpartiet vill på alla sätt underlätta för frivilligarbete inom församlingen! het för yngre och äldre församlingsmedlemmar: De äldre berikar de yngre och tvärtom. Centerpartiet strävar efter en utökad musikverksamhet; detta kan eventuellt ske genom en starkare anknytning till Adolf Fredriks skola, men också en återupptagen kontakt med den alldeles nyligen borttynade Bachkören (f d Adolf Fredriks Bachkör), vars konserter bidrog till Adolf Fredriks församlings ryktbarhet. Svenska kyrkan kommer att genomgå omvälvande förändringar; Centerpartiet vill att kyrkan förändras, men utan att man för den skull förlorar sin roll som en brobyggande folkkyrka. Centerpartiets företrädare i kyrkovalet i Adolf Fredriks församling är teol. stud. Stephan Andrén (bilden). Centerpartiet vill också särskilt förbättra barn- och ungdomsverksamheten. Församlingshemmets lokaler måste utnyttjas bättre för att locka till sig yngre församlingsmedlemmar. Centerpartiet anser, att församlingen bör verka för att överbrygga generationsklyftor och ser därför ingen motsättning mellan verksam-

4 För Kyrkomusiken i Adolf Fredriks församling Från vänster: Ulla Enlund, Anders Sandström, Hans Lindberg, Carl-Anton Spak, Lilian Henriksson en livaktig kulturverksamhet som riktar sig till alla församlingsbor en ömsint och omsorgsfull vård av vår kyrka och kyrkogård Vårt parti består av församlingsmedlemmar med ett kristet engagemang och en gemensam syn på verksamheten i Adolf Fredriks församling. Det har bildats till stöd för församlingens så viktiga kyrkomusikaliska verksamhet och med församlingens bästa för ögonen. Vårt parti har samlat församlingsmedlemmar med skilda politiska och ideologiska värderingar och står därför politiskt fritt. Vår vision är en församling som sjuder av liv och vilja till kyrklig förnyelse, som vårdar det kyrkliga arvet, och som inspirerar sina medlemmar till aktiv medverkan i församlingsarbetet. Det är en församling som samlar sina medlemmar i alla åldrar kring evangeliet och verkar som en sammanhållande kraft för enskilda och familjer i vår del av staden. Det är en församling som samarbetar över församlingsgränsen till fromma för kyrkans kärnverksamhet och som är övertygad om kyrkans betydelse i dagens kulturliv. Vi verkar för: ett gudstjänstliv som gör det kristna arvet levande i vår tid en rik musikverksamhet som lockar nya grupper till aktiv medverkan ett vidgat engagemang av församlingens medlemmar i församlingsarbetet en fortlöpande utveckling av den sociala och diakonala verksamheten en förstärkning av insatserna för församlingens ungdomar Valbara kandidater: Hans Lindberg civilekonom, kyrkvärd, kyrkofullmäktig Ulla Enlund utbildningssekreterare, kyrkvärd, kyrkofullmäktig Anders Sandström fastighetsförvaltare, kyrkofullmäktig Lilian Henriksson musiker, kyrkofullmäktig Camilla Skorup textilkonstnär KIF, ers för kyrkofullmäktig Christian Laine arkitekt SAR/MSA, ers för kyrkofullmäktig Agneta Baumann jazzsångerska, kyrkvärd Carl-Anton Spak lagman, ordförande i kyrkorådet Britt Spak bibliotekarie, studiecirkelledare Dag Henriksson radiosymfoniker Margaretha Elmerstad sångpedagog Dag Schantz operasångare Anders Jörle departementsråd Magnus Hober leg läkare Inger Wikström pianist, tonsättare Lillemoo Sjöberg ekonom Anne-Lise Dannor Martinsen administratör Daniel Holst filharmoniker Anna-Lisa Lindman lärare, hederskyrkvärd, kyrkofullmäktig

5 Kristdemokraterna Från vänster: Berndt Holgersson, Majlis Broberg, Gunnar Enetoft Engagerade kyrkopolitiker har bildat en nomineringsgrupp Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Nu kan och bör kyrkan utvecklas utifrån sin tro och inte utifrån politiska trender. Målsättningen för de kyrkovalda ska givetvis vara densamma som kyrkans egen. Att göra Kristus känd, trodd och älskad. Vi tycker att kyrkans diakoni behövs i dag mer än någonsin. Det finns även i vår församling ett stort behov av gemenskap särskilt bland äldre, ensamma och hemlösa. Därför är det viktigt med en fungerande diakoniverksamhet. Vi bör fortsätta att satsa på ett rikt varierat barn- och ungdomsarbete med bland annat barn- och ungdomskörer, konfirmandundervisning, lägerdagar tillsammans med ledare och intresserade föräldrar. Det är viktigt att möta ungdomar som söker identitet på vägen att bli vuxna. Om våra unga inte får kännedom om vad kyrkan är och står för kommer församlingens framtid inte att vara en verklighet. Vår församling har utvecklat ett rikt gudstjänstliv med högmässa, familjegudstjänster, kyrkomusik, körverksamhet och olika förrättningar, som är viktiga delar av vårt församlingsliv. Vårt Skolhus har varit en växtplats för andlighet genom olika föreläsningar. Såväl denna utåtriktade verksamhet som cafè-verksamheten bör få fortsätta. Vi vill stödja alla små gemenskaper såsom bibelstudiegrupper, kontakt och gemenskap, syföreningen och att dessa integreras i det rika gudstjänstliv som församlingen erbjuder. Allt ovanstående under förutsättning att personella och ekonomiska resurser tillåter detta. Kyrkan måste vara en del av vår vardag och stå upp i samhället och visa var man står i olika frågor. Arbete kyrka samhälle. Till sist hur bygger vi framtidens kyrka? Man brukar säga det är bara den som själv har blivit berörd, som på allvar kan beröra andra. Det går därför inte att bara tro på Gud och på sig själv, utan också tro på den som råkar komma i ens väg. Teologi, inte vid sidan om, utan möte ute bland våra medmänniskor. Vi Kristdemokrater i Svenska kyrkan har under den sista valperioden varit representerade i både kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Med din röst hoppas vi att få bättre möjlighet att driva våra frågor. Valbara kandidater: Berndt Holgersson ekonomichef Gunnar Enetoft klockare Majlis Broberg sjuksköterska Margareta Malmsten vårdadministratör Anders Broberg informationschef Leif Hallberg direktör Hans Olsson ingenjör Elisabeth Holgersson verksamhetschef

6 Moderaterna Från vänster: Ingegerd Stenberg Berglöf, Jan-Henrik Norden, Kerstin Rosenqvist Hedler, Åke Enlund, Edward Dahlbäck Rörström ensamma, äldre såväl som yngre, för att lindra ekonomisk och social nöd att arbetet inom kyrkan bedrivs kostnadseffektivt inom strikta ekonomiska ramar att förtroendevalda tar ansvar för nödvändiga prioriteringar för att värna om kvalitet och ekonomi i Adolf Fredriks församling Kyrkan och församlingen Genom att vara öppen för alla ger kyrkan möjlighet till andlig och social gemenskap i gudstjänsten med kyrkans körer och musiker samt vid högtider inom familjen. Moderaterna vill verka för att kyrkan ger den enskilde större delaktighet och möjlighet till engagemang. Kyrkan och församlingen skall erbjuda alla barn och vuxna, unga och gamla mötesplatser och möjlighet till gemenskap. Moderaterna vill verka för att kyrkan ger den enskilde större delaktighet och möjlighet till engagemang. Därigenom kan vi utveckla vår kyrkas möjligheter att verka i glädje såväl som sorg i privatlivet och vid svåra händelser i samhället. Moderaterna vill också stödja utveckling och förnyelse av gudstjänstformerna att körsång och musik skall vara en självklar del av gudstjänstlivet att barn- och ungdomsverksamheten, som är de ungas väg in i kyrkans gemenskap, har en aktiv uppföljning tillvarata konfirmandernas engagemang och utveckla volontärutbildningen öka lekmannadeltagandet i gudstjänsten och inom församlingens övriga verksamheter öka delaktigheten inom diakonin och den uppsökande verksamheten som stöd till sjuka, hemlösa och Moderaternas strävan är att genom ansvarsfull förvaltning ge församlingens medlemmar största möjliga utbyte av kyrkoavgiften, i gudstjänsten, barn- och ungdomsverksamheten, diakonin och i den sociala gemenskapen vid bröllop, dop och begravning. Valbara kandidater: Åke Enlund jur kand, kyrkofullmäktige, kyrkvärd Jan-Henrik Norden advokat Kerstin Rosenqvist Hedler fil kand, konsult, kyrkofullmäktige Edward Dahlbäck Rörström studerande Bo E L Andersson pol mag, kyrkofullmäktige Ingegerd Stenberg Berglöf bankdirektör, kyrkofullmäktige, kyrkvärd Ulla Pehrson ingenjör, ers kyrkofullmäktige Nils Fredén lektor vice ordf kyrkofullmäktige Elisabeth Anderklev sjuksköterska, ers kyrkofullmäktige

7 Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan POSK Från vänster: Krister Kotti, Elisabeth Adelsköld, Monica Tanner Krantz, Els-Mari Edholm Radhe, Henrik Torbjörnsson POSK i Adolf Fredrik är alternativet för dig som tycker att ansvaret för kyrkan ska ligga hos dem som verkligen bryr sig om den inte styras av partipolitik. POSK verkar för att: kyrkan ger människor möjlighet att växa i kristen tro vår kyrka är ett andligt hem där människor möts i bön, arbete och gemenskap finna nya vägar att vara en andlig kraftkälla för både sökare och troende fortsätta det blomstrande barn- och konfirmandarbetet och ge möjlighet till fördjupning alla i alla åldrar ska känna att de behövs musiken har en central plats i gudstjänstlivet vår församling med omtanke och kraft hjälper behövande kyrkan är en trygghet vid svåra kriser kyrkan visar på det gemensamma ansvaret för Skapelsen hitta bra samarbetsformer med andra församlingar i vår närhet Vi vill verka för en öppen, välkomnande och tillgänglig kyrka. Stämmer din vision med vår rösta då på POSK i Adolf Fredriks församling! Valbara kandidater: Els-Mari Edholm Radhe sjuksköterska, kyrkofullmäktig, kyrkvärd Monica Tanner Krantz lärare, ordf i kyrkofullmäktige Elisabeth Adelsköld journalist, kyrkofullmäktig Henrik Torbjörnsson dep sekr, kyrkofullmäktig, kyrkvärd Krister Kotti it-arkitekt, kyrkofullmäktig, kyrkvärd Gunilla Parsman universitetsadjunkt, kyrkofullmäktig Karl Ljungar lantmästare Birgitta Norgren rektor, lärare, terapeut, handledare Jakob Lindblad arktitekt, konsthistoriker, forskare Kee Frost pol mag, kyrkvärd Monica Ljung Lindfors egen företagare, kyrkofullmäktig Ernst Tanner lärare Edward (Ted) Harris teol dr, präst Therese Enström fil kand, fil mag i socialt arbete Lars Collmar prost, präst, författare Olof Söderlind diakon, författare Anne-Marie Djurfors Söderlind konstnär Lars Bohman tågmästare Alexandra Kostrubala konstnär (City i samverkan) Bengt Lindahl fil mag Bertil Marcusson rektor Hugo Flavet studerande Radja Satgunanthan sjuksköterska, forskare Monika Fermark-Zetterlund sjuksköterska Lena Askenberg Sven Flodin dekoratör Lena Rosenberg ekonomiassistent Daniel Tanner civilingenjör Katarina Svinhufvud överläkare Marianne Sundström hemsyster

8 Socialdemokraterna Från vänster: Leni Björklund, Uno Janson, Gunhild Glingvall-Priftakis, Bernt Lundberg Vi behöver en kraftfull diakoni i vår storstadsförsamling. Den ska stödja enskilda människor så att de själva bättre kan reda ut en trasslig situation. Men den ska också vara en stark röst mot orättvisor och allvarliga brister där människor far illa. Här hemma och ute i världen. Så här vill vi socialdemokrater utveckla Adolf Fredriks församling: I Stockholms city, i ett myller av människor från olika världsdelar, olika sociala förhållanden och religiös tro, vill vi att Svenska kyrkan ska föra oss närmare varandra. Den ska hjälpa oss att se det som förenar oss och rusta oss mot fördomar. Vi vill att det ska märkas att Adolf Fredriks församling är del av en världsvid gemenskap. Adolf Fredriks kyrka ska vara en öppen plats för stillhet och eftertanke oberoende av personlig tro. I kyrkans gudstjänst- och musikverksamhet ska både traditionerna vårdas och nya former prövas för att möta människor. Dop, begravningar och bröllop är viktiga högtider i våra liv. Många vill fira dem i kyrkan - nu är det angeläget att se till att alla i församlingen som vill gifta sig också ska kunna göra det i sin kyrka. Vi vill att barnfamiljer och ungdomar ägnas uppmärksamhet. Vi behöver dem i kyrkan och i församlingsverksamheten om kyrkan ska vara vital och framsynt. Men här bor också många singlar i olika åldrar. De ska också finna sin verksamhet hos oss. Det gäller inte minst de äldre. Församlingen ska erbjuda mötesplatser där vi får reflektera över de stora livsfrågorna. Då växer vi som människor och i vår tro. Sist men inte minst: Adolf Fredriks församling ska finnas i fronten när det gäller miljöarbetet! Svenska kyrkan har ett ansvar och ett engagemang för miljön som vi tar fasta på. Valbara kandidater: Leni Björklund 64 år Bernt Lundberg 70 år Gunhild Glingvall-Priftakis 66 år Uno Janson 76 år Ulla Löfven 57 år Christer Wäiivaara 38 år Ellen Sääf-Bergqvist 83 år Kjell Sevefjord 66 år Kerstin Janson 76 år Benny Niclasson 68 år

9 På valdagen Röstberättigade i Svenska kyrkan får sina röstkort i början av september. Där finns uppgifter om vilka val man har rätt att rösta i och till vilken vallokal man ska gå, öppettider etc. Ta med dig röstkortet till vallokalen. Där finns valsedlar och valkuvert. Röstningen går till på samma sätt som till riksdag, landsting och kommun. PÅ VALDAGEN DEN 20 SEPTEMBER RÖSTAR DU I FÖRSAMLINGSHEMMET PÅ KAMMAKARGATAN 30 KL 8 11 OCH KL Förtidsrösta går att göra på Kammakargatan 30 n b i första rummet till vänster fr o m 7 september t o m 16 september (ej söndag 13/9). Det går även att förtidsrösta på andra församlingsexpeditioner inom Svenska kyrkan i hela landet. Måndag 7/9 kl 9 12 Tisdag 8/9 kl och Onsdag 9/9 kl Torsdag 10/9 kl Fredag 11/9 kl Lördag 12/9 kl 9 12 Måndag 14/9 kl 9 12 Tisdag 15/9 kl och Onsdag 16/9 kl Förtidsröstning är också möjlig genom brevröstning. Material kan rekvireras från församlingsexpeditionen. Brevröstning (genom postbefordran). Brevröstningspaketet innehåller blanka valsedlar där du själv skriver namn på nomineringsgrupp och om du så vill kandidater. Från nomineringsgrupperna kan du få förtryckta valsedlar. Din brevröst måste vara framme senast den 16 september. Budröstning är möjlig för den som blir förhindrad att besöka vallokalen. Det kan ske även före valdagen och fungerar då ungefär som brevröstning och du behöver ett brevröstningspaket. Fest -i-valdag Café Skolhuset håller öppet kl FESTHÖGMÄSSA Lars Collmar och församlingens alla präster ADOLF FREDRIKS VOKALENSEMBLE Dirigent: Anders Eby KYRKKAFFE i Skolhuset ORGELSKOJ 1 för barnfamiljer ORGELSKOJ 2 för barnfamiljer KYRKOGÅRDSVANDRING 16 ABSOLUT KÖR! Grand prix vinnare i Polen 2009 ADOLF FREDRIKS UNGDOMSKÖR Dirigent: Karin Bäckström musik av bl a F Martin, E Whitacre, F Mendelssohn fri entré 19 ORGELKONSERT Highlights genom tiderna! Per-Ove Larsson, orgel fri entré Personröstar gör du genom att på valsedeln markera de tre personer som du helst vill se valda. Valsedlar med valbara kandidater till respektive nomineringsgrupp finns på församlingsexpeditionen och i vallokalen på Kammakargatan 30.

10 Frågestund med nomineringsgrupperna kommer att genomföras på Kammakargatan 30 torsdagen den 3 september kl 18 20! Det är församlingens ungdomsgrupper, mammagrupper och grupper för äldre som samlas för att diskutera och få svar på de frågeställningar de har kring målsättningar och idéer som finns för Adolf Fredriks församling, de kommande fyra åren. Moderator är diakon Eva Malmfors Frågestunden är offentlig. Välkomna! Varför ska jag vara med i Svenska kyrkan? Som medlem vad får jag för mina pengar? Dessa frågor ställs ofta när medlemskapet i Svenska kyrkan kommer på tal. Norrmalmsförsamlingarna har valt att vända på frågeställningen och talar i stället om varför medlemmarna är så viktiga för kyrkan. Broschyren finns bland annat att hämta i kyrkan och i Skolhuset. Barn- och familjeverksamhet Barnlokalen, Kammakargatan 30 Öppen förskola med Rim & Ramsor Träffpunkt för föräldrar och barn från 0 år. Vi börjar med en halvtimmes sångstund. Efteråt kan man fika, leka, pyssla och umgås. Max 20 deltagare under sången. Kom i tid för att få plats. Rim och Ramsor, fortsättningsgrupp Det här är gruppen för er som börjat på dagis och vill fortsätta att rimma & ramsa. Vi börjar med en fikastund, sedan sjunger, dansar och leker vi. Det finns utrymme för 20 barn varje gång. Att boka rekommenderas för då är ni garanterade en plats. Kyrkråttorna Alla som går i årskurs 0 6 är välkomna hit efter skolan för att läsa läxor, spela spel, pyssla, fika, prata och träffa kompisar. Avslutas med en liten andakt. Ungdomsgruppen Söndagar, när det är Taizé-mässor, kl 16 Gruppen vänder sig till ungdomar från konfirmandåldern och uppåt. Adolf Fredriks Miniorkör Adolf Fredriks Miniorkör vänder sig till barn 4-6 år. Här lär vi oss grunderna för sångteknik, tränar gehöret och lär oss grundläggande musikteori. Hemläxor i form av utantillinlärning ingår. En gång per termin medverkar Miniorkören i Familjegudstjänst/mässa i Adolf Fredriks kyrka. Efter repetitionen finns det fika och pyssel i barnlokalen för de som vill. Ingen provsjungning till denna kör. Från 4 år. Måndag Ledare: Emelie Myr Se hemsidan för höstens datum och klockslag och läs i Barnoch familjebladet när det kommer ut i september. Adolf Fredriks Ungdomskör på turné I december åker kören, på inbjudan av Svenska Ambassaden i Dublin på turné med luciakonserter. Förutom konsert i en av Dublins mest centrala kyrkor, kommer ett antal svenska företag att få besök av kören, däribland det nyöppnade IKEA-varuhuset. Mer info:

11 Tillbaka till framtiden Detta är en filmtitel från det glada 1980-talet. 80-tal var det också när jag som nyutbildad kom till Adolf Fredriks församling. De senaste 1,5 åren har jag varit tjänstledig och projektanställd i Essinge församling. Trots att dessa församlingar inte ligger långt från varandra och har ungefär samma folkmängd, skiljer de sig mycket åt. För mig har det varit fantastiskt roligt att arbeta i denna vackra kyrka som i höst fyller 50 år och där kyrkorum och församlingslokaler är sammanlänkade och det lokalmässigt är helt annorlunda att arbeta, än i en kyrka från gustaviansk tid! Essingeöarna har också en stark hembygdskänsla där kyrkan ligger mitt i byn, men samtidigt lite avskild på en höjd. På senare år har Lilla Essingens folkmängd ökat, därför bedrivs det verksamhet för de boende i en gammal ICA-lokal här. Låg tröskel är det på många sätt! Så kan man lite vitsigt anknyta till filmtiteln Tillbaka till framtiden, då jag nu kommer tillbaka till Adolf Fredriks magnifika kyrkorum mitt i den pulserande staden dit så många människor söker sig från hela Stockholm. Jag kommer tillbaka, men inte till den församling som jag kom till 1989, inte heller till den församling jag lämnade i februari Med medarbetare och församlingsbor får vi vidare utforma det som är barn-, familje-, konfirmand- och ungdomsverksamhet. Om detta går det att läsa på andra ställen i bladet, men håll utkik efter mer detaljerad information om allt som kommer att hända i höst på hemsidan och i barnoch familjebladet som kommer att ges ut i september. Det är först när jag är på plats igen som jag och kollegorna kan planera hösten tillsammans. Mässa i Taizé-anda Mässorna i Taizé-anda präglas av stillhet, bön, meditativa sånger och tystnad. De är inspirerade av gudstjänstlivet hos den ekumeniska brödrakommuniteten i klostret i Taizé i Frankrike. Söndagar kl september, 11 oktober, 8 november och 6 december. Familjegudstjänst och familjemässa Dessa barn- och familjeinriktade gudstjänster firas ungefär en söndag i månaden. Församlingens barnkörer och barngrupper brukar medverka. Söndagar kl oktober och 8 november. Babygudstjänst för alla sinnen Ett bra sätt för de minsta att lära känna kyrkan tillsammans med sina föräldrar. Vi samlas i Adolf Fredriks kyrka och sjunger sånger i en kort och mycket barnvänlig stund. Efteråt finns det möjlighet att fika och leka en stund i barnlokalen, Kammakargatan 30. Vissa torsdagar kl 13 i höst. I ll be back! (som det heter i en annan film från 80-talet!) Kristina Riessen, församlingspedagog Bokcirkel med Britt Spak i höst Som vanligt ses vi på Adolf Fredriksgården, Holländargatan 18 med start onsdagen den 23 september kl Vid första träffen behandlar vi Ernst Brunners nya bok Hornsgatan. Träffarna fortsätter under hösten varannan onsdag. Vid varje tillfälle diskuteras olika författare och verk. Ring Britt på tel om du vill veta mer om litteraturträffarna. Gamla och nya medlemmar är mycket välkomna, hälsar Britt! Söndagsskola I söndagsskolan får barnen ta del av dagens tema i egna texter, sånger och pyssel. Ingen åldersgräns. Vissa söndagar kl 11 i höst. OBS! När programmet trycks är inte tiderna bestämda ännu. Se hemsidan för höstens datum och läs i Barn- och familjebladet när det kommer ut i september.

12 Två nya verksamheter med Hillevi! 18 Rörelser Taiji Qigong med Gudrun Khemiri i Adolf Fredriks kyrka på torsdagar kl 11.30, t o m 3 december. Instruktör Gudrun Khemiri som leder Qigong i många andra Stockholmskyrkor, dirigerar övningarna i Adolf Fredriks kyrka på torsdagar i höst. Qigong är enkla rörelser hämtade från Kina som fungerar välgörande för kropp och själ. Alltid kl Efteråt kan den som vill koppla av till en kvarts orgelmeditation. Därefter är det mässa kl rörelser Taiji Qigong är en Dropin-grupp (ingen anmälan) och kostar 30 kr, varav 10 kr går till Svenska kyrkans internationella arbete. Du tränar andningsförmåga, koncentration, balans, rörlighet och kroppsmedvetenhet. Inga förkunskaper krävs men ha gärna bekväma kläder som inte sitter åt. För mer info ring Gudrun Khemiri, leg. sjukgymnast med grundläggande psykoterapiutbildning och Taiji Qigong-instruktör tel Bok och liv! Jag är fascinerad av det skrivna ordet, jag har alltid varit det. Min erfarenhet är att skönlitteratur kan vara utvecklande och utmanande. Att berättelser kan vara någonting att vila i, att uppröras med, någonting som kan leda till fördjupning. Under fyra tillfällen i höst bjuder församlingen in till en samtalsgrupp/litteraturcirkel där vi tillsammans studerar litteraturens betydelse för våra liv. Tanken är att alla frågor och tankar skall få plats. Syftet är att genom den fiktiva världen aktualisera stora och viktiga frågor som hör livet till och att få dela tankarna kring dessa i gruppen. Jag kommer att ansvara för den teoretiska delen kring verkets kontext och annat, som kan leda till en djupare förståelse. Ingen förförståelse krävs och inbjudan går ut till alla åldrar. Vi ses i församlingshuset på Kammakargatan 30. Vid första träffen presenterar vi oss och planerar för hösten. Om du har frågor, funderingar eller vill anmäla dig, så kontakta mig gärna: Tel , Hillevi Beckman, präst (och halvvägs till en litt. kand.) Tider: Tisdagarna 8 september, 6 oktober, 3 november och 1 december. Varje gång kl Konfirmationsläsning för dig i gymnasieåldern! I höst kommer en samtalsgrupp med inriktning på medmänniskan och socialt arbete att sätta igång i Adolf Fredriks församling. För dig som är intresserad av stora frågor som livet, döden, Gud och tro och nyfiken på att samtala kring dessa i grupp så är det något att pröva på. Parallellt med samtalen driver vi ett projekt som vi tillsammans bestämmer hur det skall se ut, exempelvis hjälparbete av något slag. Så om du är mellan 16 och 19 år och vill prata om livet och samtidigt göra något för andra så är det här kanske rätt forum? Vi träffas onsdagar mellan och i församlingshuset på Kammakargatan 30. Gruppen startar den 16/9 och har terminsavslut den 16/12 med uppehåll för lov och särskilda helgdagar. Vi fortsätter sedan på våren och avslutar med en konfirmationsgudstjänst. Eventuellt läger eller resa sker under den tidiga våren. Du får gärna komma och prova på om detta är någonting för dig. Om du har frågor eller funderingar hör gärna av dig till mig. Föranmälan lämnas på samma nummer. Tel , Hillevi Beckman (pastorsadjunkt i Adolf Fredriks församling)

13 Skolhuset en mötesplats för vetenskap, innerlighet och andlighet samt ett populärt lunchcafé kl på vardagar. Kammakargatan 13. Skolhuset är det gula huset på kyrkogården. Hit kommer ni som längtar efter gemenskap men också vill få tillfälle till stillhet och eftertanke. Här finns ett bibliotek med andliga böcker och tidskrifter samt ett meditationsrum (kan hyras för till exempel kund-, personal- och föreningsträffar). I Skolhuset hittar du även spännande och varierande kurser, föreläsningsserier, träffar med olika teman för själens utveckling, workshops samt får en möjlighet att följa med på fantastiska resor till platser som är viktiga i den kristna traditionen. Se vår hemsida eller Skolhusets egen hemsida för mer info eller kontakta: Ted Harris, präst, tel Ulla Håkansson, diakon, tel Claudia Collin, caféet, tel Café Skolhuset stöds ekonomiskt av föreningen Kontakt & Gemenskap. På måndagar och torsdagar kl finns ett bord reserverat i caféet för dig som är äldre och vill träffa andra. Konfirmation 2010 DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Infokväll tisdag 8 september kl i Gustaf Vasa kyrka. Anmäl dig så fort du kan, men senast 12 oktober! Konfirmationen handlar om att ha roligt och att träffa nya kompisar. Det är ett tillfälle att prata om stora och spännande frågor: Vad har Gud med mig att göra? Hur är man en bra människa? Behövs Jesus? Konfirmationstiden är en tid att testa och lära om kristen tro. Det viktigaste med konfirmationen är du, vad du vill och vilka frågor du har. Det du vill och känner blir en viktig del av din konfirmationstid. Alla församlingsmedlemmar som ska börja åttonde klass får en inbjudan till vår konfirmationsläsning. Om du bor i en annan församling är du givetvis också välkommen att anmäla dig till Adolf Fredriks eller något av de andra norrmalmsförsamlingarnas alternativ. Adolf Fredriks populära alternativ är Sol, vind och vatten! sommarläger på Öland. Då åker vi till de vackra stränderna på norra Öland för tio händelserika dagar tillsammans. Vi bor på en gård vid havet och njuter av den speciella naturen. Dagarna fylls med skapande aktiviteter, film, pyssel, diskussioner, bad, cykelturer m m. Konfirmationsläsningen startar i november 2009 och vi träffas en gång i månaden fram till lägret som är juni Konfirmation i Adolf Fredriks kyrka blir söndagen den 27 juni kl Senare under året åker vi på återsamlingsläger till Frankrike. Kontakta ungdomspräst Annika Millde , om du har frågor och vi skickar gärna foldern om du inte har fått den. Diakoni Telefon- och besökstider Eva Malmfors, Telefontid: måndag 15 16, tisdag och torsdag Besökstid: måndag 16 17, tisdag och torsdag Ingång Kammakargatan 30. Ulla Håkansson, Samtal Du som vill boka tid för samtal är välkommen att ringa någon av våra präster eller diakoner. Jourtelefon vid akuta ärenden Kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson tel För jourhavande präst ring 112. Jourhavande medmänniska När du behöver någon att prata med. Telefonjouren är öppen kl året runt och telefonnumret är Infoblad Vart vänder jag mig finns att hämta i kyrkan. Syföreningen Startar igen tisdagen den 15 september kl 13 och på Kammakargatan 30 som vanligt. Vi ses varannan tisdag hela hösten. Sista gången blir den 8 december. Höstens program kommer inom kort. Fonder Ansökningshandlingar till församlingens olika fonder finns hos diakon Eva Malmfors. Du kan söka när som helst under året och ansökningarna behandlas i regel inom någon månad. Kyrkans familjerådgivning En hjälpverksamhet för familjer, par och ensamstående med samlevnadssvårigheter och livskriser. Arbetet leds av personer med professionell utbildning. Adress: Södermannagatan 5, Stockholm. Förfrågningar och tidsbokning:

14 Mikaeli kammarkör bildades 1972 av Anders Eby, som sedan dess varit körens dirigent och konstnärlige ledare. Repertoaren är till lika delar profan och sakral och omfattar allt från de stora verken för kör och orkester till svensk körlyrik. Tyngdpunkten har kommit att ligga på de stora, nutida a cappella-verken. Kören anlitas ofta för uruppföranden, samt för radiooch skivinspelningar. Mer info: Musikprogram hösten 2009 Orgelveckan tisdag söndag augusti Sex orgelkonserter Unga organister Sex organister, som har studerat vid olika Musikhögskolor, framför varsin orgelkonsert kl tisdag söndag. Ett utförligt programhäfte delas ut vid konserterna. Fri entré. Tisd 25/8 Svetla Tsvetkova Musik av Buxtehude, Bach, Reger, Dupré Onsd 26/8 Gustav Jannert Musik av Frescobaldi, Bach, Mendelssohn, Fryklöf Torsd 27/8 Maria Grönhaug Musik av Bach, Böhm, Franck, Olsson Fred 28/8 Benjamin Åberg Musik av Vivaldi, Bach, Krebs, Müthel Lörd 29/8 Carl Adam Landström Musik av Buxtehude, Bach, Mendelssohn samt improvisation Sönd 30/8 Robert Bennesh Musik av Bach, Mozart, Liszt, Hakim, B. Janacek Lördag 29 augusti Konsert med RADIOKÖREN Musik av Frank Martin, Tebogo Monnakgotla och Sven-David Sandström. Peter Dijkstra, dirigent. Konserten ingår i Östersjöfestivalen. Entré 150 kr. Biljetter kan köpas på Berwaldhallen eller genom Ticnet eller i kyrkans entré på konsertdagen från kl Mer info: Adolf Fredriks Motettkör är en blandad kör som har sin verksamhet knuten till Adolf Fredriks kyrka och församling, med såväl konserter som medverkan i flera av söndagarnas högmässor. Per- Ove Larsson, organist i församlingen, har varit körens ledare och dirigent sedan starten Kören har gjort ett flertal resor inom Sverige och utomlands. Körledare: Karin Bäckström Adolf Fredriks Ungdoms-, Junior- och Diskantkörer I körerna sjunger både tjejer och killar. Stor vikt läggs vid den varierade repertoaren klassiskt, gospel, pop och jazz. Ex. uruppförande av Misa Flamenca av Eric Steen, Faurés Requiem, African Madonna av Felicity Laurence, och musikalen Det förlorade Paradiset med musik av Karin Bäckström och text av Lars Collmar. Körresor och körtävlingar ingår liksom konserter, Julspelet och Luciakonserter. Adolf Fredriks Barnkörer Barnen får lära sig grunderna för sångteknik och vi värnar om lusten att sjunga. Hemläxor med utantill-inlärning ingår. Körerna medverkar vid familjegudstjänster/mässor, konserter och vid Julspelet. Fredag 11 september Körkonsert Olaus Petri Vocalis, 16 korister Dirigent: Mats Bertilsson. Framför ett åttastämmigt program som innehåller bl a Bachs Komm, Jesu, komm, Frank Martins Mässa för dubbelkör, Herbert Howells Regina caeli laetare, Brahms Fest- und Gedenksprüche, Purcell s Hear my prayer, Brittens A Hymn to the Virgin. Entré. Söndag 20 september ABSOLUT KÖR Adolf Fredriks Ungdomskör Grand Prix vinnare i Sopot, Polen Dirigent: Karin Bäckström. Musik av bl a F Martin, E Whitacre, F Mendelssohn. Fri entré. Onsdag 30 september Releasekonsert med Nordic Voices, Oslo. Söndag 4 oktober Orgelkonsert Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Söndag 11 oktober Konsert Händelfest Dixit Dominus Mikaeli kammarkör ReBaroque. Dirigent: Anders Eby. Söndag 25 oktober Konsert Jerker Axelsson, saxofon. Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Lördag 31 oktober Körkonsert Adolf Fredriks Motettkör (Alla helgons dag) Dirigent: Per-Ove Larsson. Fri entré. Mer information om konserterna hittar du på alternativt ring konserttelefon: Biljetter säljs i regel i kyrkans entré en timme före konsertens början. Församlingsmedlemmar kan få fritt inträde till entrébelagda konserter om de anmäler sig på församlingsexpeditionen senast tre helgfria dagar före konserten. Till större konserter kan det vara förköp. Vid många konserter är det fri entré. Ibland är inte entréavgiften bestämd när programmet trycks och kan då tillkomma senare. Se aktuell affisch eller hemsidan för mer information.

15 Söndag 1 november Allhelgonamusik Mikaeli kammarkör Dirigent: Anders Eby. Söndag 8 november Höstkonsert Adolf Fredriks Ungdomskör Dirigent: Karin Bäckström Söndag 15 november Körkonsert Musik från renässansen Adolf Fredriks Diskantoch Juniorkör Fairytale: Malou Meilinck, blockflöjt. Backa-Hans Eriksson, kontrabas, gitarr. Entré 80 kr. Söndag 22 november Körkonsert Liberté Mikaeli kammarkör Dirigent: Anders Eby. Francis Poulenc: Figure Humaine. Lördag 28 november Konsert med Radiokören Porträtt Sven-David Sandström Singet dem Herrn, Lobet den Herrn, Agnus Dei, Es ist genug, Ave Maria, Ave Maris Stella, Sanctus, Hear my prayer. Söndag 29 november Adventskonsert Adolf Fredriks Motettkör. Adolf Fredriks Ungdomskör, Juniorkör, Diskantkör, Barnkör Entré 120, 90, 60 kr. Söndag 13 december och Luciakonserter Adolf Fredriks Ungdomskör Dirigent: Karin Bäckström. Fredag 18 december Julkonsert Adolf Fredriks Motettkör solist, orgel. Dirigent: Per-Ove Larsson. Fri entré. Söndag 20 december och Julkonserter Mikaeli kammarkör Dirigent: Anders Eby. Julafton 24 december Julspel Adolf Fredriks Ungdomskör, Juniorkör, Diskantkör, Barnkör Solist: Bengt Krantz. Textläsning. Unga solister ur körerna. Per-Ove Larsson, orgel. Dirigent: Karin Bäckström Julbön med Gaudete Adolf Fredriks Vokalensemble Anders Eby. Annandag jul 26 december Julmusik på orgel Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Nyårsafton 31 december Nyårsbön med solosånger av Gustaf Nordqvist. Andreas E Olsson, baryton. Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Trettondedag jul 6 januari Världens ljus Julmusik från skilda länder Adolf Fredriks Madrigalkör, Nicolai Kammarkör, Berga Brass Dirigent: Christian Ljunggren. Entré 100 kr. Lunchmusik på tisdagar kl Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. 1/9 22/12 Bachs Bästa Fortsättning från föregående uppslag om Skolhuset... Händer i höst i Skolhuset l Kierkegaards existentiella filosofi l Kristen andlighet l Bibelorientering l Pilgrimsresa till Assisi l Retreathelg på Frötuna l Visdom i Samhället l Skapande rörelse l Spirit at work Ted Harris präst, teol dr, författare l Föreningen Skolhusets vänner l Franciskansk andlighet (morgonbön i kyrkan på onsdagar kl 7.30) l Konsten att vara människa en vision för framtiden. Seminarium 25 september kl 9 16 i församlingssalen, Kammakargatan 30. Kontakta Ted Harris för information och anmälan. l Lunchcafé Skolhuset håller öppet alla vardagar kl Välkommen in på en kopp kaffe/te med gott hembakat kaffebröd och C-vitaminrika bärpajer. För den som vill ha mat på lunchen finns det generöst fyllda ciabattasmörgåsar och matiga pajer. Råvarorna är om möjligt av ekologisk härkomst.

16 Så når du oss i Adolf Fredrik Lunchmusik på tisdagar kl Bachs bästa Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Varje tisdag, året runt, spelas orgelmusik kl i Adolf Fredriks kyrka. Den 1 september 2009 och 17 tisdagar framåt spelas musik av Johann Sebastian Bach en serie kallad Bachs Bästa. Varmt välkomna att lyssna till alla dessa pärlor i orgellitteraturen! Höstmarknad 14 november Lördag kl Kammakarg. 13. Loppis, bok- och brödbord, kaffeservering, lotterier m m. Saker att skänka kontakta diakonerna! Festlokal Den kan anpassas och dekoreras för olika behov. Vi ordnar dop-, bröllops- och begravnings arrangemang. Festlokalen kan också bokas för konferenser, varierande möten (exempelvis företags-, kund- och föreningsträffar) samt andra typer av sammankomster och fester, till exempel 30-årsfesten. Kontakta husfar Rainer Sperling, tel så hjälper han till med menyförslag och passande drycker. Besök vår hemsida! Här hittar du information om all verksamhet, veckoprogram, programmet för höstens alla aktiviteter m m. Adolf Fredriks kyrkas veckoprogram hittar du förutom på hemsidan i kyrkan, i Skolhuset, i tidningen Vi i Vasastan samt i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet på fredagar. Församlingsexpeditionen Besöksadress Holländargatan 16, 1 tr Postadress Adolf Fredriks församling Box 3270, Stockholm Telefon Telefax Telefon- och besökstid vardagar 9 11 E-post till församlingsexpeditionen E-post till personal Gudstjänstinformation Konsertinformation Präster Kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson Komminister Ted Harris Komminister Annika Millde Pastorsadjunkt Hillevi Beckman Diakoner Eva Malmfors, diakon Ulla Håkansson, diakon (projekt för äldre) Kyrkomusiker Per-Ove Larsson Karin Bäckström Anders Eby Församlingspedagog Kristina Riessen Administration Kyrkokamrer Thomas Gahne Kyrkoskrivare Leif Ringborn Klockare Marie-Louise Johansen Informatör Monika Backlund Borgcrantz Husfar Rainer Sperling Vaktmästeri Kyrkvaktmästare Kenneth Fröberg Kyrkogårdsvaktmästare Michael Ghomri Lokalvårdare Kanlaya Jankhami Höstprogram finns att hämta på församlingsexpeditionen, i kyrkan och i lunchcaféet i Skolhuset!

Kyrkoval 15 söndag september. den 15 september i Adolf Fredriks församling. Välkommen att rösta!

Kyrkoval 15 söndag september. den 15 september i Adolf Fredriks församling. Välkommen att rösta! Söndagen den 15 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då har du möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska vara med och besluta om kyrkans liv och verksamhet de kommande fyra åren. Vem

Läs mer

progr Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se

progr Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se ar Somm am progr 2009 Foto: Peter Åström Sommarkonserter u Orgelmusik u Visningar u Resor u Klockspelsmusik u Sommarcafé u 18 rörelser Taiji Qigong u Sommarvärdar

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. Konfirmationsläger. 18 rörelser Taiji Qigong. Körkonsert

Adolf Fredriks kyrka. Konfirmationsläger. 18 rörelser Taiji Qigong. Körkonsert Adolf Fredriks kyrka Höstprogram 2008 Konfirmationsläger 18 rörelser Taiji Qigong Körkonsert Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är nästan alltid körsång och vissa söndagar är det familjemässa

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. program

Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. program Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se H ö s t program 2010 Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är nästan alltid körsång och vissa söndagar är det familjemässa eller musikgudstjänst. MÅNDAGAR

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Höst program. Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se

Höst program. Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se Höst program 2011 Babypsalmsång Konserter Orgelmusik Café Skolhuset Tisdagsträffen Föreläsningar Kurser Tjejgrupp Taiji Qigong Skolprojekt Kyrkan hela veckan Resor/retreater

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Sommarprogram 2013 Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är alltid musik med

Läs mer

Höstprogram. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Höstprogram. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Se komplett information om Kyrkovalet i separat broschyr! Höstprogram 2013 Konserter Orgelmusik Körverksamhet Tisdagsträffen Föreläsningar Kurser Tjejgrupp Öppen förskola

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se m a r g o r p t s ö H 2014 Konserter Orgelmusik Körverksamhet Kyrkan hela veckan Föreläsningar Kurser Resor Öppen förskola med rim & ramsor Tjejgruppen Tisdagsträffen

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se

Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se ar Somrmam prog 2011 Unga organister orgelvecka Sommarkonserter Orgelmusik Visningar Klockspelsmusik Sommarcafé Taiji Qigong Sommarvärdar Kyrkan hela veckan Resor

Läs mer

Höstprogram. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Höstprogram. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Höstprogram 2012 Babypsalmsång Konserter Orgelmusik Körverksamhet Café Skolhuset Tisdagsträffen Föreläsningar Kurser Tjejgrupp Taiji Qigong Skolprojekt Resor/retreater

Läs mer

Sommar program. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Sommar program. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Sommar program 2012 Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Sommarcafé Visningar/samtal Sommarvärdar Kyrkan hela veckan Resor Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Bra att veta inför KYRKOVALET

Bra att veta inför KYRKOVALET Bra att veta inför KYRKOVALET Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd folkkyrka där alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet

Läs mer

Vår program. Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se

Vår program. Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se Vår program 2012 Babypsalmsång Konserter Orgelmusik Café Skolhuset Bokcirkel Tisdagsträffen Föreläsningar Kurser Historiegrupp Tjejgrupp Taiji Qigong Skolprojekt

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum. 2. David Sandén, Hallsås

Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum. 2. David Sandén, Hallsås Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum 2. David Sandén, Hallsås 3. Anna Karin Jönbrink, Lilla Bråta 4. Sven Larsson, Hallsås 5. Lena Backlund,

Läs mer

Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö?

Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö? Mitt livs resa Vilka tre föremål hade du tagit med dig till en öde ö? Under konfirmationstiden i Aspenkyrkan ger sig konfirmanderna ut på en fiktiv resa till en öde ö där de får leva som skeppsbrutna,

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

januari 2017 Vi dansar ut julen! Det händer i Lidingö församling

januari 2017 Vi dansar ut julen! Det händer i Lidingö församling Det händer i Lidingö församling januari 2017 Vi dansar ut julen! Söndagen den 15 januari dansar vi ut julen i både Breviks och Bodals kyrka. Läs mer om våra gudstjänster med julgransplundring på baksidan.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ VÅRTERMINEN 2012 FAMILJEMÄSSA Kom och var delaktig! Gudstjänsten är hjärtat i församlingens verksamhet, i den kan Du finna rum för ro och eftertanke samt uppleva glädje, musik

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Sommarprogram 2014 Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Resor Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är alltid

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

Höstprogram 2015. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Höstprogram 2015. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Höstprogram 2015 Konserter Orgelmusik Körverksamhet Kyrkan hela veckan Mass in English Öppen förskola med Rim & Ramsor Kurser Tisdagsträffen Panelsamtal Tjejgrupp Bokcirkel

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

Höstterminen 2016 MI LJ

Höstterminen 2016 MI LJ BA RN &FA Höstterminen 2016 MI LJ Välkommen! hälsar Barn- och familjeverksamheten i S:t Matteus församling Familjemässa (med nattvard) Familjemässan är till för hela familjen! Gudstjänsten är hjärtat i

Läs mer

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling Barn & Unga Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Kyrkans förskola För information om Kyrkans förskola se

Läs mer

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 2011 års församlingsinstruktion sidan 2 INNEHÅLL 1. Presentation av Adolf Fredriks församling sidan 3 2.

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig i Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig i Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig i Svenska kyrkan Kurser Gudstjänster visningar Café utställningar Qigong Konserter Mässor Samtal Soppluncher Musik Bibelstudirer I Vasastans

Läs mer

Vårprogram 2014. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Vårprogram 2014. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Vårprogram 2014 Konserter Orgelmusik Körverksamhet Kyrkan hela veckan Öppen förskola med Rim & Ramsor Tisdagsträffen Kurser Föreläsningar Tjejgrupp Bokcirkel Resor/retreater

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum Barn & Familj Våren 2013 Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum MARIA FÖRSAMLING ÖPPEN FÖRSKOLA Mötesplats för vuxna med barn i alla åldrar. Man kommer och

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Händer i Lagunda församling

Händer i Lagunda församling Händer i Lagunda församling Tacksägelse- och allhelgonatid Torsdag 9 oktober 18 Lectio divina, Biskopskulla kyrka Bibelsamtal där man lyssnar till ett kortare avsnitt ur Bibeln flera gånger. Mellan varje

Läs mer

Mötesplatser Konserter Aktiviteter. Kyrkonytt. Månadsbladet. September Hitta din aktivitet! Rösta i kyrkovalet!

Mötesplatser Konserter Aktiviteter. Kyrkonytt. Månadsbladet. September Hitta din aktivitet! Rösta i kyrkovalet! Mötesplatser Konserter Aktiviteter Kyrkonytt Månadsbladet September 2017 Hitta din aktivitet! Rösta i kyrkovalet! Fira gudstjänst Med sången, musiken och prästens ord får du en stund att landa i tillvaron.

Läs mer

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr 3-4 2009 Kyrkovalet 2009 MÖT UPP VID VALURNORNA Rösta på SOCIALDEMOKRATERNA Kyrkoval söndagen den 20 september Vi Socialdemokrater vill verka för den ÖPPNA

Läs mer

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop

Norrahammars kyrka 10.30-12.30 Öppen för stillhet, ljuständning. Sandseryds kyrka 11.00 Gudstjänst med dop Onsdag 6 juni, Nationaldagen Stenbäcken 18.00-21.00 Kvällsvåfflan 10 kronor Sverigeleken för stora och små Tipspromenad m.m. Sega gubbar spelar sommarmusik i trädgården Se startsidan för mer info Lördag

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Konfirmation

Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se. Sommarprogram. Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Konfirmation Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Sommarprogram 2015 Sommarkonserter Orgelmusik Klockspelsmusik Kyrkan hela veckan Visningar Sommarvärd Konfirmation Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. Vårprogram Drama

Adolf Fredriks kyrka. Vårprogram Drama Adolf Fredriks kyrka Vårprogram 2009 Drama Mässa Konsert Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är nästan alltid körsång och vissa söndagar är det familjemässa eller musikgudstjänst. MÅNDAGAR 17.00

Läs mer

Vårprog ram. Adolf Fredriks kyrka

Vårprog ram. Adolf Fredriks kyrka Vårprog ram 2010 Adolf Fredriks kyrka Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är nästan alltid körsång och vissa söndagar är det familjemässa eller musikgudstjänst. MÅNDAGAR 17.00 Meditation Norbert

Läs mer

KYRKOVALSPAKETET. Socialdemokraterna i Jönköping

KYRKOVALSPAKETET. Socialdemokraterna i Jönköping KYRKOVALSPAKETET Socialdemokraterna i Jönköping LITE FAKTA OM KYRKOVALET När är kyrkovalet? Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje

Läs mer

Barn och föräldrar våren 2016

Barn och föräldrar våren 2016 Barn och föräldrar våren 2016 Svenska kyrkan i Partille Kom som du är! Små och stora, barn och vuxna - vi hoppas att ni känner er välkomna att besöka någon av våra kyrkor. Här finns mycket att välja på

Läs mer

Barn & Unga. som vill utforska livet. Gilla oss på Facebook

Barn & Unga. som vill utforska livet.  Gilla oss på Facebook Barn & Unga som vill utforska livet Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Aktiviteter för dig som är småbarnsförälder Lerums församling erbjuder många olika

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016

Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016 Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016 Ägget är också en symbol för uppståndelsen! 2016 VårFörsamlingsnytt Bjärred.indd 1 15/02/16 10:02 Kyrkoherden har ordet... Efter en kall och

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T K Nr 4: 2014 Y R K N Y T T Frälsarkransen en livboj i vardagen 1995 satte biskop Martin Lönnebo ihop den första Frälsarkransen. Hans tanke var att den skulle bli ett redskap för bön, meditation och för

Läs mer

Vårprogram 2015. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Vårprogram 2015. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Vårprogram 2015 Konserter Orgelmusik Körverksamhet Kyrkan hela veckan Mass in English Öppen förskola med Rim & Ramsor Kurser Tisdagsträffen Panelsamtal Tjejgrupp Bokcirkel

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. Vårprogram 2011. Ny körledare Babypsalmsång Skolhusets kurser Om Ny Gemenskap Vårens musikprogram

Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. Vårprogram 2011. Ny körledare Babypsalmsång Skolhusets kurser Om Ny Gemenskap Vårens musikprogram Adolf Fredriks kyrka www.adolffredrik.se Vårprogram 2011 Ny körledare Babypsalmsång Skolhusets kurser Om Ny Gemenskap Vårens musikprogram Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR 11.00 Högmässa Det är nästan alltid

Läs mer

Kyrknytt. Hösten 2013

Kyrknytt. Hösten 2013 Kyrknytt Hösten 2013 I detta nummer informerar vi särskilt om Kyrkovalet den 15 september. I år är det extra viktigt att du röstar eftersom din röst påverkar vårt inflytande i det nya pastoratet! Jösta

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Funderar du på om du ska konfirmeras?

Funderar du på om du ska konfirmeras? KONFIRMATION Ett minne för livet Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmandtiden är en chans att tillsammans med andra fundera över viktiga och spännande frågor. Du

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Allhelgonatid i Högalid

Allhelgonatid i Högalid Allhelgonatid i Högalid E t t h ö s t b r e v f r å n s v e n s k a k y r k a n h ö g a l i d s f ö r s a m l i n g Helgon är inga hjältar Det händer att man vill vara hjälte. Barnen leker superhjältar

Läs mer

M I L G. B aby. D ia k. per. Un g. G u d s tj ä n s t

M I L G. B aby. D ia k. per. Un g. G u d s tj ä n s t F S Ö N RSAML E D R Å M I N L G KO VER 5 1 KSAMHE 0 2 TER VÅREN pen förskola p Ö Do p er p Vuxengru p igslar v & B aby sång K gr örer avnin r ga i n o D ia k up per Be r rup s gr Ba ng per G u d s tj ä

Läs mer

Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER

Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER Höstterminen 2013-Vårterminen 2014 Danmark Funbo församling erbjuder aktiviteter för alla barn. Frågor och funderingar hänvisas till gruppens ansvariga, per mail eller

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Kreativ konfirmation Maj

Kreativ konfirmation Maj konfirmation Ett minne för livet Under konfirmationstiden får du diskutera och fundera kring livets frågor - om vänskap, förlåtelse, rättvisa, tro, hopp och kärlek. Du får lära dig mer om Gud, andra personer

Läs mer

Sommarprogram. Solna församling. Juni-augusti Solna församling

Sommarprogram. Solna församling. Juni-augusti Solna församling Sommarprogram Juni-augusti 2016 www.solnaforsamling.se Midsommarfirande Sång och dans kring midsommarstången Kaffe, saft och jordgubbstårta Avslutande andakt i Solna kyrka 24 juni Kl 14 Solna kyrkby Medverkande:

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

2007 års församlingsinstruktion sidan 1. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling

2007 års församlingsinstruktion sidan 1. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2007 års församlingsinstruktion sidan 1 Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2007 2007 års församlingsinstruktion sidan 2 INNEHÅLL 1. Presentation av Adolf Fredriks församling sidan 3 2.

Läs mer

Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september

Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september Välkommen att lägga din röst på Borgerligt alternativ Den 17 september är det kyrkoval det andra för Borgerligt alternativ som nomineringsgrupp.

Läs mer

K Y R K N Y T T. Nr 3: 2014. Välkommen till världen! säger vi till alla nyfödda. Vi välkomnar er att döpa ert barn i Västra Karaby pastorat.

K Y R K N Y T T. Nr 3: 2014. Välkommen till världen! säger vi till alla nyfödda. Vi välkomnar er att döpa ert barn i Västra Karaby pastorat. K Y R K N Y T T Dopfunt Dagstorp kyrka Foto: Hans Kalén Nr 3: 2014 Välkommen till världen! säger vi till alla nyfödda. Vi välkomnar er att döpa ert barn i Västra Karaby pastorat. Du som är intresserad

Läs mer

Vårprogram 2013. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se

Vårprogram 2013. Adolf Fredriks kyrka. adolffredrik.se Adolf Fredriks kyrka adolffredrik.se Vårprogram 2013 Babypsalmsång Konserter Orgelmusik Körverksamhet Tisdagsträffen Föreläsningar Kurser Tjejgrupp Kierkegaardkonferens Skolprojekt Resor/retreater Kyrkan

Läs mer

Musik. i Säterbygdens kyrkor. Höst och vinter 2015 Säter Gustafs Stora Skedvi Silvberg

Musik. i Säterbygdens kyrkor. Höst och vinter 2015 Säter Gustafs Stora Skedvi Silvberg Musik i Säterbygdens kyrkor Höst och vinter 2015 Säter Gustafs Stora Skedvi Silvberg Hjärtligt välkommen till musikgudstjänster och konserter i Säterbygdens kyrkor under höst och vinter 2015. Här nedan

Läs mer

Detta händer i Tomaskyrkan våren och sommaren 2016

Detta händer i Tomaskyrkan våren och sommaren 2016 Detta händer i Tomaskyrkan våren och sommaren 2016 TOMASKYRKAN ligger inrymt i ett bostadshus på T1 och är en del av Linköpings Domkyrkoförsamling. Tomaskyrkan samlar människor i olika åldrar i gudstjänster,

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

KONFIRMAND Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram

KONFIRMAND Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram KONFIRMAND 2016-2017 Vilken grupp väljer du? Fjälkinge Gärds Köpinge Kristianstad Västra Vram 1 Våga ta chansen......och konfirmera dig! Se konfirmandtiden som en tid då du i lugn och ro tillsammans med

Läs mer

Månadsblad DECEMBER sång & musik i adventstid... askims församling.

Månadsblad DECEMBER sång & musik i adventstid... askims församling. Månadsblad DECEMBER 2011 sång & musik i adventstid... askims församling www.svenskakyrkan.se/askim Gudstjänster DECEMBER Andra söndagen i Advent 4/12 Askims kyrka 11.00 Högmässa, Göran Ramsli 16.00 Ungdomskörens

Läs mer

Det händer i Lidingö församling. sommaren 2011. 1 juni - 28 augusti. jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren

Det händer i Lidingö församling. sommaren 2011. 1 juni - 28 augusti. jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren Det händer i Lidingö församling sommaren 2011 1 juni - 28 augusti jungfru marie nycklar Foto: Miriam Nordgren 2 Mer information om Caféerna, Samtalsgruppen, och Musik i sommarkväll finns på sista sidan

Läs mer

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Förtroendeval 2 Alphakurs 2 Gemenskapshelg 3 Församlingskväll 3 Kyrkoval 4-5 På gång 6 Döpta & Kontakt 7 Gudstjänster 8 Förtroendeval Församlingen

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN September 2016 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad September och terminsstart för verksamheter. I detta nummer av församlingsbladet

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

KVARTALSBLAD September-november 2008

KVARTALSBLAD September-november 2008 KVARTALSBLAD September-november 2008 Förändring Stenar på en strand som slipats av havet jag bär med mig denna bild nu när sommaren går mot höst. Liv är rörelse och förändring. Inför höststarten kommer

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

Ett minne för livet. Kreativ konfirmation

Ett minne för livet. Kreativ konfirmation konfirmation Ett minne för livet Under konfirmationstiden får du diskutera och fundera kring livets frågor - om vänskap, förlåtelse, rättvisa, tro, hopp och kärlek. Du får lära dig mer om Gud, andra personer

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING Alla människors lika värde de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll,

Läs mer

Svenska kyrkan. Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530

Svenska kyrkan. Församlingsexpedition Öppettider: måndag - torsdag kl 10-12 Telefon: 0381-661530 Svenska kyrkan YDRE rkoherde aria Petri - sjukskriven. Kyrkoherde rs Hedberg 073-074 28 00 s.hedberg@svenskakyrkan.se ntorer aria Axelsson Samhällsinformation 076-137 17 05 ria.axelsson@svenskakyrkan.se

Läs mer