Adolf Fredriks kyrka. Hö s t. program. OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adolf Fredriks kyrka. www.adolffredrik.se. Hö s t. program. OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation."

Transkript

1 Adolf Fredriks kyrka Hö s t program OBS! Verksamhetsprogrammet innehåller valinformation.

2 Kyrkan hela veckan SÖNDAGAR Högmässa Det är nästan alltid körsång och vissa söndagar är det familjemässa eller musikgudstjänst. MÅNDAGAR Meditation Norbert Faber. Start 7 september Mässa Vi fikar efteråt i församlingshuset, Kammakargatan 30 och ca kl fortsätter kvällen med bibelsamtal. TISDAGAR Lunchmusik på orgel Fri entré. Musikinfo: eller ONSDAGAR 7.30 Franciskansk morgonbön Medlemmar ur Franciskus Tredje Orden, FTO samlas i morgonbön. Alla är välkomna att delta. Start 2 september Förbönsmässa I mässan ber vi tillsammans över de förbönsämnen som har skickats till oss eller lämnats i kyrkan samt firar nattvard. TORSDAGAR rörelser Taiji Qigong Gudrun Khemiri. Enkla långsamma rörelser som är välgörande för kropp och själ. 30 kr Orgelmeditation Mässa Efter ett kort inledningsord firar vi nattvard tillsammans utan musik. HÖSTPROGRAM 2009 Redaktör: Monika Backlund Borgcrantz Foton: Peter Åström, Monika B Borgcrantz, Lennart Dannstedt m fl Tryck: Federativ Tryckeri AB Stockholm 2009 Höstprogrammet ska delas ut till alla hushåll i församlingen. Ring gärna till expeditionen på tel om du inte får programmet i din brevlåda. Du är alltid välkommen in i kyrkan för att hämta ditt exemplar där. Hösten och kyrkovalet är snart här... Nu har de flesta av oss haft en lång och skön ledighet. Vi har kopplat av och umgåtts med nära och kära. Långsamt återgår man till ordinarie livsvillkor med jobb, skola, fritidsaktiviteter och annat. Vännerna är tillbaka, kvällarna blir mörka och det blir svalare ute. Rutinerna sätter sig igen och det kan också vara skönt. Som vanligt har det varit ett rikt kulturutbud i Adolf Fredriks kyrka under sommaren. Som cityförsamling värnar vi om att kunna erbjuda musik i massor med sommarkonserter, orgelmusik och orgelvecka, visningar med professionella guider, service av sommarvärdar, klockspelskonserter, avkoppling i Sommarcaféet, 18 rörelser Taiji Qigong, församlingsresor och mycket annat. I höst är det kyrkoval inom Svenska kyrkan. Det infaller vart fjärde år. Mer än fem och en halv miljoner människor kommer att vara röstberättigade. Rösträttsåldern i kyrkovalet är 16 år, vilket är unikt i Sverige och saknar motsvarighet i de allmänna valen. Du har en röst. Använd den! Alla som tillhör Svenska kyrkan har möjlighet att vara med och forma framtidens kyrka. Kom söndagen den 20 september då är vallokalerna öppna kl med uppehåll kl och det finns möjlighet till många möten i Adolf Fredriks församling och kyrka! Här kommer att anordnas en riktig Fest-i-valdag med många aktiviteter under hela dagen för medlemmar med olika intressen och för stora som små. Du som inte är medlem i Svenska kyrkan är lika välkommen till festdagen ändå. Och gå med i Svenska kyrkan kan man göra när som helst. Kontakta församlingsexpeditionen eller gå in på kyrkan.se och skriv ut din inträdesblankett. Första sidorna i Höstprogrammet kommer att presentera kyrkovalet och nomineringsgrupperna. Sedan följer höstens digra verksamhetsprogram, så långt vi har planerat i mitten av augusti. Riktigt färsk information finns alltid på hemsidan. Varmt välkommen till församlingens olika verksamheter i höst och till fest-i-valdagen den 20 september hälsar Adolf Fredriks församling! Välkommen in i Adolf Fredriks kyrka! Hit kommer människor för att fira gudstjänst/mässa, uppleva stämningsfyllda konserter, njuta av orgelmusik, Qigong, övrigt kulturutbud m m. I kyrkan möter du lugnet och slipper stressen och bruset för en stund. Tänd gärna ett ljus för någon och du kan botanisera i bokbordet där det finns information om församlingens verksamhet, böcker, broschyrer, ikoner, ljus, vykort och viktiga telefonnummer Vart vänder jag mig. En kyrkvaktmästare finns till hands vid frågor. Du kan också få hjälp att kontakta församlingens präster och övriga medarbetare. Kyrkan är öppen för besök, andakt, ljuständning: Måndag kl Tisdag lördag kl Söndag kl 10 16

3 Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. Medlemmarna har möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid. Den 20 september är det kyrkoval och lokalerna är öppna kl Vad röstar man på? De grupper som deltar i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. De kan vara politiska sammanslutningar eller andra intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. 16 år rösträtt från i kyrkovalet Det här numret av församlingsprogrammet handlar till stor del om valet. Kyrkovalet är tre val och styrs på olika nivåer; nationell (kyrkomötet), regional (stiftsfullmäktige) och lokal (församlingen). Du kan också personrösta. Röstkorten kommer i brevlådorna i början av september. Det är sex nomineringsgrupper till valet till kyrkofullmäktige i Adolf Fredriks församling: Centerpartiet, För kyrkomusiken i Adolf Fredriks församling, Kristdemokraterna, Moderaterna, Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan POSK och Socialdemokraterna. Nedan och på följande sidor finns presentationer där respektive grupp lyfter sina idéer och målsättningar för församlingens verksamhet de kommande fyra åren. Mer information hittar du på och Centerpartiet Svenska kyrkan står inför väldiga svårigheter där man måste finna sätt att hantera bl a ett sjunkande medlemsantal och därmed minskade ekonomiska resurser. För att möta dessa svåra utmaningar vill Centerpartiet i Adolf Fredriks församling särskilt måna om kyrkans närhet till församlingsborna. Centerpartiet ser helst att församlingarna finns kvar i sin nuvarande form, men skulle det av ekonomiska skäl visa sig absolut nödvändigt bör sammanslagningar enbart omfatta rent administrativ verksamhet. Adolf Fredriks församling måste tillåtas utveckla sin egen karaktär och identitet. Centerpartiet i Adolf Fredriks församling strävar efter en starkt utvecklad diakoniverksamhet. För oss står Västanfors-Västervåla församlings lyckosamma experiment, som en god förebild (https://vastanfors. svenskakyrkan.se/) för hur Svenska kyrkan ska möta framtidens utmaningar. Västanfors-Västervåla församling driver bl a förskola, skola, begravningsbyrå, juridisk rådgivning. Centerpartiet vill på alla sätt underlätta för frivilligarbete inom församlingen! het för yngre och äldre församlingsmedlemmar: De äldre berikar de yngre och tvärtom. Centerpartiet strävar efter en utökad musikverksamhet; detta kan eventuellt ske genom en starkare anknytning till Adolf Fredriks skola, men också en återupptagen kontakt med den alldeles nyligen borttynade Bachkören (f d Adolf Fredriks Bachkör), vars konserter bidrog till Adolf Fredriks församlings ryktbarhet. Svenska kyrkan kommer att genomgå omvälvande förändringar; Centerpartiet vill att kyrkan förändras, men utan att man för den skull förlorar sin roll som en brobyggande folkkyrka. Centerpartiets företrädare i kyrkovalet i Adolf Fredriks församling är teol. stud. Stephan Andrén (bilden). Centerpartiet vill också särskilt förbättra barn- och ungdomsverksamheten. Församlingshemmets lokaler måste utnyttjas bättre för att locka till sig yngre församlingsmedlemmar. Centerpartiet anser, att församlingen bör verka för att överbrygga generationsklyftor och ser därför ingen motsättning mellan verksam-

4 För Kyrkomusiken i Adolf Fredriks församling Från vänster: Ulla Enlund, Anders Sandström, Hans Lindberg, Carl-Anton Spak, Lilian Henriksson en livaktig kulturverksamhet som riktar sig till alla församlingsbor en ömsint och omsorgsfull vård av vår kyrka och kyrkogård Vårt parti består av församlingsmedlemmar med ett kristet engagemang och en gemensam syn på verksamheten i Adolf Fredriks församling. Det har bildats till stöd för församlingens så viktiga kyrkomusikaliska verksamhet och med församlingens bästa för ögonen. Vårt parti har samlat församlingsmedlemmar med skilda politiska och ideologiska värderingar och står därför politiskt fritt. Vår vision är en församling som sjuder av liv och vilja till kyrklig förnyelse, som vårdar det kyrkliga arvet, och som inspirerar sina medlemmar till aktiv medverkan i församlingsarbetet. Det är en församling som samlar sina medlemmar i alla åldrar kring evangeliet och verkar som en sammanhållande kraft för enskilda och familjer i vår del av staden. Det är en församling som samarbetar över församlingsgränsen till fromma för kyrkans kärnverksamhet och som är övertygad om kyrkans betydelse i dagens kulturliv. Vi verkar för: ett gudstjänstliv som gör det kristna arvet levande i vår tid en rik musikverksamhet som lockar nya grupper till aktiv medverkan ett vidgat engagemang av församlingens medlemmar i församlingsarbetet en fortlöpande utveckling av den sociala och diakonala verksamheten en förstärkning av insatserna för församlingens ungdomar Valbara kandidater: Hans Lindberg civilekonom, kyrkvärd, kyrkofullmäktig Ulla Enlund utbildningssekreterare, kyrkvärd, kyrkofullmäktig Anders Sandström fastighetsförvaltare, kyrkofullmäktig Lilian Henriksson musiker, kyrkofullmäktig Camilla Skorup textilkonstnär KIF, ers för kyrkofullmäktig Christian Laine arkitekt SAR/MSA, ers för kyrkofullmäktig Agneta Baumann jazzsångerska, kyrkvärd Carl-Anton Spak lagman, ordförande i kyrkorådet Britt Spak bibliotekarie, studiecirkelledare Dag Henriksson radiosymfoniker Margaretha Elmerstad sångpedagog Dag Schantz operasångare Anders Jörle departementsråd Magnus Hober leg läkare Inger Wikström pianist, tonsättare Lillemoo Sjöberg ekonom Anne-Lise Dannor Martinsen administratör Daniel Holst filharmoniker Anna-Lisa Lindman lärare, hederskyrkvärd, kyrkofullmäktig

5 Kristdemokraterna Från vänster: Berndt Holgersson, Majlis Broberg, Gunnar Enetoft Engagerade kyrkopolitiker har bildat en nomineringsgrupp Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Nu kan och bör kyrkan utvecklas utifrån sin tro och inte utifrån politiska trender. Målsättningen för de kyrkovalda ska givetvis vara densamma som kyrkans egen. Att göra Kristus känd, trodd och älskad. Vi tycker att kyrkans diakoni behövs i dag mer än någonsin. Det finns även i vår församling ett stort behov av gemenskap särskilt bland äldre, ensamma och hemlösa. Därför är det viktigt med en fungerande diakoniverksamhet. Vi bör fortsätta att satsa på ett rikt varierat barn- och ungdomsarbete med bland annat barn- och ungdomskörer, konfirmandundervisning, lägerdagar tillsammans med ledare och intresserade föräldrar. Det är viktigt att möta ungdomar som söker identitet på vägen att bli vuxna. Om våra unga inte får kännedom om vad kyrkan är och står för kommer församlingens framtid inte att vara en verklighet. Vår församling har utvecklat ett rikt gudstjänstliv med högmässa, familjegudstjänster, kyrkomusik, körverksamhet och olika förrättningar, som är viktiga delar av vårt församlingsliv. Vårt Skolhus har varit en växtplats för andlighet genom olika föreläsningar. Såväl denna utåtriktade verksamhet som cafè-verksamheten bör få fortsätta. Vi vill stödja alla små gemenskaper såsom bibelstudiegrupper, kontakt och gemenskap, syföreningen och att dessa integreras i det rika gudstjänstliv som församlingen erbjuder. Allt ovanstående under förutsättning att personella och ekonomiska resurser tillåter detta. Kyrkan måste vara en del av vår vardag och stå upp i samhället och visa var man står i olika frågor. Arbete kyrka samhälle. Till sist hur bygger vi framtidens kyrka? Man brukar säga det är bara den som själv har blivit berörd, som på allvar kan beröra andra. Det går därför inte att bara tro på Gud och på sig själv, utan också tro på den som råkar komma i ens väg. Teologi, inte vid sidan om, utan möte ute bland våra medmänniskor. Vi Kristdemokrater i Svenska kyrkan har under den sista valperioden varit representerade i både kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Med din röst hoppas vi att få bättre möjlighet att driva våra frågor. Valbara kandidater: Berndt Holgersson ekonomichef Gunnar Enetoft klockare Majlis Broberg sjuksköterska Margareta Malmsten vårdadministratör Anders Broberg informationschef Leif Hallberg direktör Hans Olsson ingenjör Elisabeth Holgersson verksamhetschef

6 Moderaterna Från vänster: Ingegerd Stenberg Berglöf, Jan-Henrik Norden, Kerstin Rosenqvist Hedler, Åke Enlund, Edward Dahlbäck Rörström ensamma, äldre såväl som yngre, för att lindra ekonomisk och social nöd att arbetet inom kyrkan bedrivs kostnadseffektivt inom strikta ekonomiska ramar att förtroendevalda tar ansvar för nödvändiga prioriteringar för att värna om kvalitet och ekonomi i Adolf Fredriks församling Kyrkan och församlingen Genom att vara öppen för alla ger kyrkan möjlighet till andlig och social gemenskap i gudstjänsten med kyrkans körer och musiker samt vid högtider inom familjen. Moderaterna vill verka för att kyrkan ger den enskilde större delaktighet och möjlighet till engagemang. Kyrkan och församlingen skall erbjuda alla barn och vuxna, unga och gamla mötesplatser och möjlighet till gemenskap. Moderaterna vill verka för att kyrkan ger den enskilde större delaktighet och möjlighet till engagemang. Därigenom kan vi utveckla vår kyrkas möjligheter att verka i glädje såväl som sorg i privatlivet och vid svåra händelser i samhället. Moderaterna vill också stödja utveckling och förnyelse av gudstjänstformerna att körsång och musik skall vara en självklar del av gudstjänstlivet att barn- och ungdomsverksamheten, som är de ungas väg in i kyrkans gemenskap, har en aktiv uppföljning tillvarata konfirmandernas engagemang och utveckla volontärutbildningen öka lekmannadeltagandet i gudstjänsten och inom församlingens övriga verksamheter öka delaktigheten inom diakonin och den uppsökande verksamheten som stöd till sjuka, hemlösa och Moderaternas strävan är att genom ansvarsfull förvaltning ge församlingens medlemmar största möjliga utbyte av kyrkoavgiften, i gudstjänsten, barn- och ungdomsverksamheten, diakonin och i den sociala gemenskapen vid bröllop, dop och begravning. Valbara kandidater: Åke Enlund jur kand, kyrkofullmäktige, kyrkvärd Jan-Henrik Norden advokat Kerstin Rosenqvist Hedler fil kand, konsult, kyrkofullmäktige Edward Dahlbäck Rörström studerande Bo E L Andersson pol mag, kyrkofullmäktige Ingegerd Stenberg Berglöf bankdirektör, kyrkofullmäktige, kyrkvärd Ulla Pehrson ingenjör, ers kyrkofullmäktige Nils Fredén lektor vice ordf kyrkofullmäktige Elisabeth Anderklev sjuksköterska, ers kyrkofullmäktige

7 Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan POSK Från vänster: Krister Kotti, Elisabeth Adelsköld, Monica Tanner Krantz, Els-Mari Edholm Radhe, Henrik Torbjörnsson POSK i Adolf Fredrik är alternativet för dig som tycker att ansvaret för kyrkan ska ligga hos dem som verkligen bryr sig om den inte styras av partipolitik. POSK verkar för att: kyrkan ger människor möjlighet att växa i kristen tro vår kyrka är ett andligt hem där människor möts i bön, arbete och gemenskap finna nya vägar att vara en andlig kraftkälla för både sökare och troende fortsätta det blomstrande barn- och konfirmandarbetet och ge möjlighet till fördjupning alla i alla åldrar ska känna att de behövs musiken har en central plats i gudstjänstlivet vår församling med omtanke och kraft hjälper behövande kyrkan är en trygghet vid svåra kriser kyrkan visar på det gemensamma ansvaret för Skapelsen hitta bra samarbetsformer med andra församlingar i vår närhet Vi vill verka för en öppen, välkomnande och tillgänglig kyrka. Stämmer din vision med vår rösta då på POSK i Adolf Fredriks församling! Valbara kandidater: Els-Mari Edholm Radhe sjuksköterska, kyrkofullmäktig, kyrkvärd Monica Tanner Krantz lärare, ordf i kyrkofullmäktige Elisabeth Adelsköld journalist, kyrkofullmäktig Henrik Torbjörnsson dep sekr, kyrkofullmäktig, kyrkvärd Krister Kotti it-arkitekt, kyrkofullmäktig, kyrkvärd Gunilla Parsman universitetsadjunkt, kyrkofullmäktig Karl Ljungar lantmästare Birgitta Norgren rektor, lärare, terapeut, handledare Jakob Lindblad arktitekt, konsthistoriker, forskare Kee Frost pol mag, kyrkvärd Monica Ljung Lindfors egen företagare, kyrkofullmäktig Ernst Tanner lärare Edward (Ted) Harris teol dr, präst Therese Enström fil kand, fil mag i socialt arbete Lars Collmar prost, präst, författare Olof Söderlind diakon, författare Anne-Marie Djurfors Söderlind konstnär Lars Bohman tågmästare Alexandra Kostrubala konstnär (City i samverkan) Bengt Lindahl fil mag Bertil Marcusson rektor Hugo Flavet studerande Radja Satgunanthan sjuksköterska, forskare Monika Fermark-Zetterlund sjuksköterska Lena Askenberg Sven Flodin dekoratör Lena Rosenberg ekonomiassistent Daniel Tanner civilingenjör Katarina Svinhufvud överläkare Marianne Sundström hemsyster

8 Socialdemokraterna Från vänster: Leni Björklund, Uno Janson, Gunhild Glingvall-Priftakis, Bernt Lundberg Vi behöver en kraftfull diakoni i vår storstadsförsamling. Den ska stödja enskilda människor så att de själva bättre kan reda ut en trasslig situation. Men den ska också vara en stark röst mot orättvisor och allvarliga brister där människor far illa. Här hemma och ute i världen. Så här vill vi socialdemokrater utveckla Adolf Fredriks församling: I Stockholms city, i ett myller av människor från olika världsdelar, olika sociala förhållanden och religiös tro, vill vi att Svenska kyrkan ska föra oss närmare varandra. Den ska hjälpa oss att se det som förenar oss och rusta oss mot fördomar. Vi vill att det ska märkas att Adolf Fredriks församling är del av en världsvid gemenskap. Adolf Fredriks kyrka ska vara en öppen plats för stillhet och eftertanke oberoende av personlig tro. I kyrkans gudstjänst- och musikverksamhet ska både traditionerna vårdas och nya former prövas för att möta människor. Dop, begravningar och bröllop är viktiga högtider i våra liv. Många vill fira dem i kyrkan - nu är det angeläget att se till att alla i församlingen som vill gifta sig också ska kunna göra det i sin kyrka. Vi vill att barnfamiljer och ungdomar ägnas uppmärksamhet. Vi behöver dem i kyrkan och i församlingsverksamheten om kyrkan ska vara vital och framsynt. Men här bor också många singlar i olika åldrar. De ska också finna sin verksamhet hos oss. Det gäller inte minst de äldre. Församlingen ska erbjuda mötesplatser där vi får reflektera över de stora livsfrågorna. Då växer vi som människor och i vår tro. Sist men inte minst: Adolf Fredriks församling ska finnas i fronten när det gäller miljöarbetet! Svenska kyrkan har ett ansvar och ett engagemang för miljön som vi tar fasta på. Valbara kandidater: Leni Björklund 64 år Bernt Lundberg 70 år Gunhild Glingvall-Priftakis 66 år Uno Janson 76 år Ulla Löfven 57 år Christer Wäiivaara 38 år Ellen Sääf-Bergqvist 83 år Kjell Sevefjord 66 år Kerstin Janson 76 år Benny Niclasson 68 år

9 På valdagen Röstberättigade i Svenska kyrkan får sina röstkort i början av september. Där finns uppgifter om vilka val man har rätt att rösta i och till vilken vallokal man ska gå, öppettider etc. Ta med dig röstkortet till vallokalen. Där finns valsedlar och valkuvert. Röstningen går till på samma sätt som till riksdag, landsting och kommun. PÅ VALDAGEN DEN 20 SEPTEMBER RÖSTAR DU I FÖRSAMLINGSHEMMET PÅ KAMMAKARGATAN 30 KL 8 11 OCH KL Förtidsrösta går att göra på Kammakargatan 30 n b i första rummet till vänster fr o m 7 september t o m 16 september (ej söndag 13/9). Det går även att förtidsrösta på andra församlingsexpeditioner inom Svenska kyrkan i hela landet. Måndag 7/9 kl 9 12 Tisdag 8/9 kl och Onsdag 9/9 kl Torsdag 10/9 kl Fredag 11/9 kl Lördag 12/9 kl 9 12 Måndag 14/9 kl 9 12 Tisdag 15/9 kl och Onsdag 16/9 kl Förtidsröstning är också möjlig genom brevröstning. Material kan rekvireras från församlingsexpeditionen. Brevröstning (genom postbefordran). Brevröstningspaketet innehåller blanka valsedlar där du själv skriver namn på nomineringsgrupp och om du så vill kandidater. Från nomineringsgrupperna kan du få förtryckta valsedlar. Din brevröst måste vara framme senast den 16 september. Budröstning är möjlig för den som blir förhindrad att besöka vallokalen. Det kan ske även före valdagen och fungerar då ungefär som brevröstning och du behöver ett brevröstningspaket. Fest -i-valdag Café Skolhuset håller öppet kl FESTHÖGMÄSSA Lars Collmar och församlingens alla präster ADOLF FREDRIKS VOKALENSEMBLE Dirigent: Anders Eby KYRKKAFFE i Skolhuset ORGELSKOJ 1 för barnfamiljer ORGELSKOJ 2 för barnfamiljer KYRKOGÅRDSVANDRING 16 ABSOLUT KÖR! Grand prix vinnare i Polen 2009 ADOLF FREDRIKS UNGDOMSKÖR Dirigent: Karin Bäckström musik av bl a F Martin, E Whitacre, F Mendelssohn fri entré 19 ORGELKONSERT Highlights genom tiderna! Per-Ove Larsson, orgel fri entré Personröstar gör du genom att på valsedeln markera de tre personer som du helst vill se valda. Valsedlar med valbara kandidater till respektive nomineringsgrupp finns på församlingsexpeditionen och i vallokalen på Kammakargatan 30.

10 Frågestund med nomineringsgrupperna kommer att genomföras på Kammakargatan 30 torsdagen den 3 september kl 18 20! Det är församlingens ungdomsgrupper, mammagrupper och grupper för äldre som samlas för att diskutera och få svar på de frågeställningar de har kring målsättningar och idéer som finns för Adolf Fredriks församling, de kommande fyra åren. Moderator är diakon Eva Malmfors Frågestunden är offentlig. Välkomna! Varför ska jag vara med i Svenska kyrkan? Som medlem vad får jag för mina pengar? Dessa frågor ställs ofta när medlemskapet i Svenska kyrkan kommer på tal. Norrmalmsförsamlingarna har valt att vända på frågeställningen och talar i stället om varför medlemmarna är så viktiga för kyrkan. Broschyren finns bland annat att hämta i kyrkan och i Skolhuset. Barn- och familjeverksamhet Barnlokalen, Kammakargatan 30 Öppen förskola med Rim & Ramsor Träffpunkt för föräldrar och barn från 0 år. Vi börjar med en halvtimmes sångstund. Efteråt kan man fika, leka, pyssla och umgås. Max 20 deltagare under sången. Kom i tid för att få plats. Rim och Ramsor, fortsättningsgrupp Det här är gruppen för er som börjat på dagis och vill fortsätta att rimma & ramsa. Vi börjar med en fikastund, sedan sjunger, dansar och leker vi. Det finns utrymme för 20 barn varje gång. Att boka rekommenderas för då är ni garanterade en plats. Kyrkråttorna Alla som går i årskurs 0 6 är välkomna hit efter skolan för att läsa läxor, spela spel, pyssla, fika, prata och träffa kompisar. Avslutas med en liten andakt. Ungdomsgruppen Söndagar, när det är Taizé-mässor, kl 16 Gruppen vänder sig till ungdomar från konfirmandåldern och uppåt. Adolf Fredriks Miniorkör Adolf Fredriks Miniorkör vänder sig till barn 4-6 år. Här lär vi oss grunderna för sångteknik, tränar gehöret och lär oss grundläggande musikteori. Hemläxor i form av utantillinlärning ingår. En gång per termin medverkar Miniorkören i Familjegudstjänst/mässa i Adolf Fredriks kyrka. Efter repetitionen finns det fika och pyssel i barnlokalen för de som vill. Ingen provsjungning till denna kör. Från 4 år. Måndag Ledare: Emelie Myr Se hemsidan för höstens datum och klockslag och läs i Barnoch familjebladet när det kommer ut i september. Adolf Fredriks Ungdomskör på turné I december åker kören, på inbjudan av Svenska Ambassaden i Dublin på turné med luciakonserter. Förutom konsert i en av Dublins mest centrala kyrkor, kommer ett antal svenska företag att få besök av kören, däribland det nyöppnade IKEA-varuhuset. Mer info:

11 Tillbaka till framtiden Detta är en filmtitel från det glada 1980-talet. 80-tal var det också när jag som nyutbildad kom till Adolf Fredriks församling. De senaste 1,5 åren har jag varit tjänstledig och projektanställd i Essinge församling. Trots att dessa församlingar inte ligger långt från varandra och har ungefär samma folkmängd, skiljer de sig mycket åt. För mig har det varit fantastiskt roligt att arbeta i denna vackra kyrka som i höst fyller 50 år och där kyrkorum och församlingslokaler är sammanlänkade och det lokalmässigt är helt annorlunda att arbeta, än i en kyrka från gustaviansk tid! Essingeöarna har också en stark hembygdskänsla där kyrkan ligger mitt i byn, men samtidigt lite avskild på en höjd. På senare år har Lilla Essingens folkmängd ökat, därför bedrivs det verksamhet för de boende i en gammal ICA-lokal här. Låg tröskel är det på många sätt! Så kan man lite vitsigt anknyta till filmtiteln Tillbaka till framtiden, då jag nu kommer tillbaka till Adolf Fredriks magnifika kyrkorum mitt i den pulserande staden dit så många människor söker sig från hela Stockholm. Jag kommer tillbaka, men inte till den församling som jag kom till 1989, inte heller till den församling jag lämnade i februari Med medarbetare och församlingsbor får vi vidare utforma det som är barn-, familje-, konfirmand- och ungdomsverksamhet. Om detta går det att läsa på andra ställen i bladet, men håll utkik efter mer detaljerad information om allt som kommer att hända i höst på hemsidan och i barnoch familjebladet som kommer att ges ut i september. Det är först när jag är på plats igen som jag och kollegorna kan planera hösten tillsammans. Mässa i Taizé-anda Mässorna i Taizé-anda präglas av stillhet, bön, meditativa sånger och tystnad. De är inspirerade av gudstjänstlivet hos den ekumeniska brödrakommuniteten i klostret i Taizé i Frankrike. Söndagar kl september, 11 oktober, 8 november och 6 december. Familjegudstjänst och familjemässa Dessa barn- och familjeinriktade gudstjänster firas ungefär en söndag i månaden. Församlingens barnkörer och barngrupper brukar medverka. Söndagar kl oktober och 8 november. Babygudstjänst för alla sinnen Ett bra sätt för de minsta att lära känna kyrkan tillsammans med sina föräldrar. Vi samlas i Adolf Fredriks kyrka och sjunger sånger i en kort och mycket barnvänlig stund. Efteråt finns det möjlighet att fika och leka en stund i barnlokalen, Kammakargatan 30. Vissa torsdagar kl 13 i höst. I ll be back! (som det heter i en annan film från 80-talet!) Kristina Riessen, församlingspedagog Bokcirkel med Britt Spak i höst Som vanligt ses vi på Adolf Fredriksgården, Holländargatan 18 med start onsdagen den 23 september kl Vid första träffen behandlar vi Ernst Brunners nya bok Hornsgatan. Träffarna fortsätter under hösten varannan onsdag. Vid varje tillfälle diskuteras olika författare och verk. Ring Britt på tel om du vill veta mer om litteraturträffarna. Gamla och nya medlemmar är mycket välkomna, hälsar Britt! Söndagsskola I söndagsskolan får barnen ta del av dagens tema i egna texter, sånger och pyssel. Ingen åldersgräns. Vissa söndagar kl 11 i höst. OBS! När programmet trycks är inte tiderna bestämda ännu. Se hemsidan för höstens datum och läs i Barn- och familjebladet när det kommer ut i september.

12 Två nya verksamheter med Hillevi! 18 Rörelser Taiji Qigong med Gudrun Khemiri i Adolf Fredriks kyrka på torsdagar kl 11.30, t o m 3 december. Instruktör Gudrun Khemiri som leder Qigong i många andra Stockholmskyrkor, dirigerar övningarna i Adolf Fredriks kyrka på torsdagar i höst. Qigong är enkla rörelser hämtade från Kina som fungerar välgörande för kropp och själ. Alltid kl Efteråt kan den som vill koppla av till en kvarts orgelmeditation. Därefter är det mässa kl rörelser Taiji Qigong är en Dropin-grupp (ingen anmälan) och kostar 30 kr, varav 10 kr går till Svenska kyrkans internationella arbete. Du tränar andningsförmåga, koncentration, balans, rörlighet och kroppsmedvetenhet. Inga förkunskaper krävs men ha gärna bekväma kläder som inte sitter åt. För mer info ring Gudrun Khemiri, leg. sjukgymnast med grundläggande psykoterapiutbildning och Taiji Qigong-instruktör tel Bok och liv! Jag är fascinerad av det skrivna ordet, jag har alltid varit det. Min erfarenhet är att skönlitteratur kan vara utvecklande och utmanande. Att berättelser kan vara någonting att vila i, att uppröras med, någonting som kan leda till fördjupning. Under fyra tillfällen i höst bjuder församlingen in till en samtalsgrupp/litteraturcirkel där vi tillsammans studerar litteraturens betydelse för våra liv. Tanken är att alla frågor och tankar skall få plats. Syftet är att genom den fiktiva världen aktualisera stora och viktiga frågor som hör livet till och att få dela tankarna kring dessa i gruppen. Jag kommer att ansvara för den teoretiska delen kring verkets kontext och annat, som kan leda till en djupare förståelse. Ingen förförståelse krävs och inbjudan går ut till alla åldrar. Vi ses i församlingshuset på Kammakargatan 30. Vid första träffen presenterar vi oss och planerar för hösten. Om du har frågor, funderingar eller vill anmäla dig, så kontakta mig gärna: Tel , Hillevi Beckman, präst (och halvvägs till en litt. kand.) Tider: Tisdagarna 8 september, 6 oktober, 3 november och 1 december. Varje gång kl Konfirmationsläsning för dig i gymnasieåldern! I höst kommer en samtalsgrupp med inriktning på medmänniskan och socialt arbete att sätta igång i Adolf Fredriks församling. För dig som är intresserad av stora frågor som livet, döden, Gud och tro och nyfiken på att samtala kring dessa i grupp så är det något att pröva på. Parallellt med samtalen driver vi ett projekt som vi tillsammans bestämmer hur det skall se ut, exempelvis hjälparbete av något slag. Så om du är mellan 16 och 19 år och vill prata om livet och samtidigt göra något för andra så är det här kanske rätt forum? Vi träffas onsdagar mellan och i församlingshuset på Kammakargatan 30. Gruppen startar den 16/9 och har terminsavslut den 16/12 med uppehåll för lov och särskilda helgdagar. Vi fortsätter sedan på våren och avslutar med en konfirmationsgudstjänst. Eventuellt läger eller resa sker under den tidiga våren. Du får gärna komma och prova på om detta är någonting för dig. Om du har frågor eller funderingar hör gärna av dig till mig. Föranmälan lämnas på samma nummer. Tel , Hillevi Beckman (pastorsadjunkt i Adolf Fredriks församling)

13 Skolhuset en mötesplats för vetenskap, innerlighet och andlighet samt ett populärt lunchcafé kl på vardagar. Kammakargatan 13. Skolhuset är det gula huset på kyrkogården. Hit kommer ni som längtar efter gemenskap men också vill få tillfälle till stillhet och eftertanke. Här finns ett bibliotek med andliga böcker och tidskrifter samt ett meditationsrum (kan hyras för till exempel kund-, personal- och föreningsträffar). I Skolhuset hittar du även spännande och varierande kurser, föreläsningsserier, träffar med olika teman för själens utveckling, workshops samt får en möjlighet att följa med på fantastiska resor till platser som är viktiga i den kristna traditionen. Se vår hemsida eller Skolhusets egen hemsida för mer info eller kontakta: Ted Harris, präst, tel Ulla Håkansson, diakon, tel Claudia Collin, caféet, tel Café Skolhuset stöds ekonomiskt av föreningen Kontakt & Gemenskap. På måndagar och torsdagar kl finns ett bord reserverat i caféet för dig som är äldre och vill träffa andra. Konfirmation 2010 DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Infokväll tisdag 8 september kl i Gustaf Vasa kyrka. Anmäl dig så fort du kan, men senast 12 oktober! Konfirmationen handlar om att ha roligt och att träffa nya kompisar. Det är ett tillfälle att prata om stora och spännande frågor: Vad har Gud med mig att göra? Hur är man en bra människa? Behövs Jesus? Konfirmationstiden är en tid att testa och lära om kristen tro. Det viktigaste med konfirmationen är du, vad du vill och vilka frågor du har. Det du vill och känner blir en viktig del av din konfirmationstid. Alla församlingsmedlemmar som ska börja åttonde klass får en inbjudan till vår konfirmationsläsning. Om du bor i en annan församling är du givetvis också välkommen att anmäla dig till Adolf Fredriks eller något av de andra norrmalmsförsamlingarnas alternativ. Adolf Fredriks populära alternativ är Sol, vind och vatten! sommarläger på Öland. Då åker vi till de vackra stränderna på norra Öland för tio händelserika dagar tillsammans. Vi bor på en gård vid havet och njuter av den speciella naturen. Dagarna fylls med skapande aktiviteter, film, pyssel, diskussioner, bad, cykelturer m m. Konfirmationsläsningen startar i november 2009 och vi träffas en gång i månaden fram till lägret som är juni Konfirmation i Adolf Fredriks kyrka blir söndagen den 27 juni kl Senare under året åker vi på återsamlingsläger till Frankrike. Kontakta ungdomspräst Annika Millde , om du har frågor och vi skickar gärna foldern om du inte har fått den. Diakoni Telefon- och besökstider Eva Malmfors, Telefontid: måndag 15 16, tisdag och torsdag Besökstid: måndag 16 17, tisdag och torsdag Ingång Kammakargatan 30. Ulla Håkansson, Samtal Du som vill boka tid för samtal är välkommen att ringa någon av våra präster eller diakoner. Jourtelefon vid akuta ärenden Kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson tel För jourhavande präst ring 112. Jourhavande medmänniska När du behöver någon att prata med. Telefonjouren är öppen kl året runt och telefonnumret är Infoblad Vart vänder jag mig finns att hämta i kyrkan. Syföreningen Startar igen tisdagen den 15 september kl 13 och på Kammakargatan 30 som vanligt. Vi ses varannan tisdag hela hösten. Sista gången blir den 8 december. Höstens program kommer inom kort. Fonder Ansökningshandlingar till församlingens olika fonder finns hos diakon Eva Malmfors. Du kan söka när som helst under året och ansökningarna behandlas i regel inom någon månad. Kyrkans familjerådgivning En hjälpverksamhet för familjer, par och ensamstående med samlevnadssvårigheter och livskriser. Arbetet leds av personer med professionell utbildning. Adress: Södermannagatan 5, Stockholm. Förfrågningar och tidsbokning:

14 Mikaeli kammarkör bildades 1972 av Anders Eby, som sedan dess varit körens dirigent och konstnärlige ledare. Repertoaren är till lika delar profan och sakral och omfattar allt från de stora verken för kör och orkester till svensk körlyrik. Tyngdpunkten har kommit att ligga på de stora, nutida a cappella-verken. Kören anlitas ofta för uruppföranden, samt för radiooch skivinspelningar. Mer info: Musikprogram hösten 2009 Orgelveckan tisdag söndag augusti Sex orgelkonserter Unga organister Sex organister, som har studerat vid olika Musikhögskolor, framför varsin orgelkonsert kl tisdag söndag. Ett utförligt programhäfte delas ut vid konserterna. Fri entré. Tisd 25/8 Svetla Tsvetkova Musik av Buxtehude, Bach, Reger, Dupré Onsd 26/8 Gustav Jannert Musik av Frescobaldi, Bach, Mendelssohn, Fryklöf Torsd 27/8 Maria Grönhaug Musik av Bach, Böhm, Franck, Olsson Fred 28/8 Benjamin Åberg Musik av Vivaldi, Bach, Krebs, Müthel Lörd 29/8 Carl Adam Landström Musik av Buxtehude, Bach, Mendelssohn samt improvisation Sönd 30/8 Robert Bennesh Musik av Bach, Mozart, Liszt, Hakim, B. Janacek Lördag 29 augusti Konsert med RADIOKÖREN Musik av Frank Martin, Tebogo Monnakgotla och Sven-David Sandström. Peter Dijkstra, dirigent. Konserten ingår i Östersjöfestivalen. Entré 150 kr. Biljetter kan köpas på Berwaldhallen eller genom Ticnet eller i kyrkans entré på konsertdagen från kl Mer info: Adolf Fredriks Motettkör är en blandad kör som har sin verksamhet knuten till Adolf Fredriks kyrka och församling, med såväl konserter som medverkan i flera av söndagarnas högmässor. Per- Ove Larsson, organist i församlingen, har varit körens ledare och dirigent sedan starten Kören har gjort ett flertal resor inom Sverige och utomlands. Körledare: Karin Bäckström Adolf Fredriks Ungdoms-, Junior- och Diskantkörer I körerna sjunger både tjejer och killar. Stor vikt läggs vid den varierade repertoaren klassiskt, gospel, pop och jazz. Ex. uruppförande av Misa Flamenca av Eric Steen, Faurés Requiem, African Madonna av Felicity Laurence, och musikalen Det förlorade Paradiset med musik av Karin Bäckström och text av Lars Collmar. Körresor och körtävlingar ingår liksom konserter, Julspelet och Luciakonserter. Adolf Fredriks Barnkörer Barnen får lära sig grunderna för sångteknik och vi värnar om lusten att sjunga. Hemläxor med utantill-inlärning ingår. Körerna medverkar vid familjegudstjänster/mässor, konserter och vid Julspelet. Fredag 11 september Körkonsert Olaus Petri Vocalis, 16 korister Dirigent: Mats Bertilsson. Framför ett åttastämmigt program som innehåller bl a Bachs Komm, Jesu, komm, Frank Martins Mässa för dubbelkör, Herbert Howells Regina caeli laetare, Brahms Fest- und Gedenksprüche, Purcell s Hear my prayer, Brittens A Hymn to the Virgin. Entré. Söndag 20 september ABSOLUT KÖR Adolf Fredriks Ungdomskör Grand Prix vinnare i Sopot, Polen Dirigent: Karin Bäckström. Musik av bl a F Martin, E Whitacre, F Mendelssohn. Fri entré. Onsdag 30 september Releasekonsert med Nordic Voices, Oslo. Söndag 4 oktober Orgelkonsert Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Söndag 11 oktober Konsert Händelfest Dixit Dominus Mikaeli kammarkör ReBaroque. Dirigent: Anders Eby. Söndag 25 oktober Konsert Jerker Axelsson, saxofon. Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Lördag 31 oktober Körkonsert Adolf Fredriks Motettkör (Alla helgons dag) Dirigent: Per-Ove Larsson. Fri entré. Mer information om konserterna hittar du på alternativt ring konserttelefon: Biljetter säljs i regel i kyrkans entré en timme före konsertens början. Församlingsmedlemmar kan få fritt inträde till entrébelagda konserter om de anmäler sig på församlingsexpeditionen senast tre helgfria dagar före konserten. Till större konserter kan det vara förköp. Vid många konserter är det fri entré. Ibland är inte entréavgiften bestämd när programmet trycks och kan då tillkomma senare. Se aktuell affisch eller hemsidan för mer information.

15 Söndag 1 november Allhelgonamusik Mikaeli kammarkör Dirigent: Anders Eby. Söndag 8 november Höstkonsert Adolf Fredriks Ungdomskör Dirigent: Karin Bäckström Söndag 15 november Körkonsert Musik från renässansen Adolf Fredriks Diskantoch Juniorkör Fairytale: Malou Meilinck, blockflöjt. Backa-Hans Eriksson, kontrabas, gitarr. Entré 80 kr. Söndag 22 november Körkonsert Liberté Mikaeli kammarkör Dirigent: Anders Eby. Francis Poulenc: Figure Humaine. Lördag 28 november Konsert med Radiokören Porträtt Sven-David Sandström Singet dem Herrn, Lobet den Herrn, Agnus Dei, Es ist genug, Ave Maria, Ave Maris Stella, Sanctus, Hear my prayer. Söndag 29 november Adventskonsert Adolf Fredriks Motettkör. Adolf Fredriks Ungdomskör, Juniorkör, Diskantkör, Barnkör Entré 120, 90, 60 kr. Söndag 13 december och Luciakonserter Adolf Fredriks Ungdomskör Dirigent: Karin Bäckström. Fredag 18 december Julkonsert Adolf Fredriks Motettkör solist, orgel. Dirigent: Per-Ove Larsson. Fri entré. Söndag 20 december och Julkonserter Mikaeli kammarkör Dirigent: Anders Eby. Julafton 24 december Julspel Adolf Fredriks Ungdomskör, Juniorkör, Diskantkör, Barnkör Solist: Bengt Krantz. Textläsning. Unga solister ur körerna. Per-Ove Larsson, orgel. Dirigent: Karin Bäckström Julbön med Gaudete Adolf Fredriks Vokalensemble Anders Eby. Annandag jul 26 december Julmusik på orgel Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Nyårsafton 31 december Nyårsbön med solosånger av Gustaf Nordqvist. Andreas E Olsson, baryton. Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Trettondedag jul 6 januari Världens ljus Julmusik från skilda länder Adolf Fredriks Madrigalkör, Nicolai Kammarkör, Berga Brass Dirigent: Christian Ljunggren. Entré 100 kr. Lunchmusik på tisdagar kl Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. 1/9 22/12 Bachs Bästa Fortsättning från föregående uppslag om Skolhuset... Händer i höst i Skolhuset l Kierkegaards existentiella filosofi l Kristen andlighet l Bibelorientering l Pilgrimsresa till Assisi l Retreathelg på Frötuna l Visdom i Samhället l Skapande rörelse l Spirit at work Ted Harris präst, teol dr, författare l Föreningen Skolhusets vänner l Franciskansk andlighet (morgonbön i kyrkan på onsdagar kl 7.30) l Konsten att vara människa en vision för framtiden. Seminarium 25 september kl 9 16 i församlingssalen, Kammakargatan 30. Kontakta Ted Harris för information och anmälan. l Lunchcafé Skolhuset håller öppet alla vardagar kl Välkommen in på en kopp kaffe/te med gott hembakat kaffebröd och C-vitaminrika bärpajer. För den som vill ha mat på lunchen finns det generöst fyllda ciabattasmörgåsar och matiga pajer. Råvarorna är om möjligt av ekologisk härkomst.

16 Så når du oss i Adolf Fredrik Lunchmusik på tisdagar kl Bachs bästa Per-Ove Larsson, orgel. Fri entré. Varje tisdag, året runt, spelas orgelmusik kl i Adolf Fredriks kyrka. Den 1 september 2009 och 17 tisdagar framåt spelas musik av Johann Sebastian Bach en serie kallad Bachs Bästa. Varmt välkomna att lyssna till alla dessa pärlor i orgellitteraturen! Höstmarknad 14 november Lördag kl Kammakarg. 13. Loppis, bok- och brödbord, kaffeservering, lotterier m m. Saker att skänka kontakta diakonerna! Festlokal Den kan anpassas och dekoreras för olika behov. Vi ordnar dop-, bröllops- och begravnings arrangemang. Festlokalen kan också bokas för konferenser, varierande möten (exempelvis företags-, kund- och föreningsträffar) samt andra typer av sammankomster och fester, till exempel 30-årsfesten. Kontakta husfar Rainer Sperling, tel så hjälper han till med menyförslag och passande drycker. Besök vår hemsida! Här hittar du information om all verksamhet, veckoprogram, programmet för höstens alla aktiviteter m m. Adolf Fredriks kyrkas veckoprogram hittar du förutom på hemsidan i kyrkan, i Skolhuset, i tidningen Vi i Vasastan samt i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet på fredagar. Församlingsexpeditionen Besöksadress Holländargatan 16, 1 tr Postadress Adolf Fredriks församling Box 3270, Stockholm Telefon Telefax Telefon- och besökstid vardagar 9 11 E-post till församlingsexpeditionen E-post till personal Gudstjänstinformation Konsertinformation Präster Kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson Komminister Ted Harris Komminister Annika Millde Pastorsadjunkt Hillevi Beckman Diakoner Eva Malmfors, diakon Ulla Håkansson, diakon (projekt för äldre) Kyrkomusiker Per-Ove Larsson Karin Bäckström Anders Eby Församlingspedagog Kristina Riessen Administration Kyrkokamrer Thomas Gahne Kyrkoskrivare Leif Ringborn Klockare Marie-Louise Johansen Informatör Monika Backlund Borgcrantz Husfar Rainer Sperling Vaktmästeri Kyrkvaktmästare Kenneth Fröberg Kyrkogårdsvaktmästare Michael Ghomri Lokalvårdare Kanlaya Jankhami Höstprogram finns att hämta på församlingsexpeditionen, i kyrkan och i lunchcaféet i Skolhuset!

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling.

Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Magasinet nr Församlingsblad 3 2013 Använd din röst! Var med och påverka framtiden i Lerums församling. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? s. 3 De går till val i Lerum s. 6-7 Att sjunga av hjärtats

Läs mer

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006 DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 *) OBS! Nytt nummer! En andlig oas ett segelskepp Ombord på skeppet behövs vi alla för att livet skall fungera. Sigtuna

Läs mer

Himmel &Jord. Stäm träff med dig själv i en gudstjänst på Södermalm! Vad är en gudstjänst och varför firar vi den? Läs mer på sidorna 4 5!

Himmel &Jord. Stäm träff med dig själv i en gudstjänst på Södermalm! Vad är en gudstjänst och varför firar vi den? Läs mer på sidorna 4 5! »Gudstjänsten är en möjlighet för påfyllnad, en service-depå för själen så du orkar med vardagsracet! Vi behöver alla stanna upp, reflektera, få andlig vägledning och näring för själen«lotta Rönngren skriver

Läs mer

Illustration: Cathrin Hesselstrand

Illustration: Cathrin Hesselstrand Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt

Läs mer

RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET!

RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! Verklig skillnad i samhället med diakoni Läs om Svenska kyrkan i utlandet Så kan du hjälpa till i kampanjen! 1 FOTO: SXC.HU EN KYRKA FRI FRÅN POLITISKA AGENDOR DET HÄR ÄR

Läs mer

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD?

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? lunds domkyrkoförsamling 1/2013 www.lundsdomkyrka.se facebook, twitter, instagram/lundsdomkyrka finn MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? JOHANNESPASSION utan filter INGET TVÅNG för

Läs mer

Solna församlingsblad

Solna församlingsblad Solna församlingsblad nr 4 2014 Förlåta men inte glömma Hanna Holmlund har besökt kvinnoprojekt i Bosnien och Hercegovina Hur svensk är Svenska kyrkan? Ny pilgrimsled i Solna www./solna Gör inte skillnad

Läs mer

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket

Dit orden inte når Kvinnorna fick sitta i köket Solna församlingsblad nr 1 2014 Dit orden inte når Jörgen Lindström spelar för glädje och sorg Solen åter uppe på Solna kyrka Kvinnorna fick sitta i köket www.svenskakyrkan.se/solna Fastan: En övning i

Läs mer

FIKA MED KYRKKORV OCH KAFFE SMÅKAKOR OCH MIKROLÅN SWEDISH FIKA ON TOUR DANDERYDS HEMBAKADE JUL ROY FARES SÖTA VÄRLD

FIKA MED KYRKKORV OCH KAFFE SMÅKAKOR OCH MIKROLÅN SWEDISH FIKA ON TOUR DANDERYDS HEMBAKADE JUL ROY FARES SÖTA VÄRLD FIKA MED KYRKKORV OCH KAFFE SMÅKAKOR OCH MIKROLÅN SWEDISH FIKA ON TOUR DANDERYDS HEMBAKADE JUL ROY FARES SÖTA VÄRLD Livet i Danderyds församling nr 4/2012 utgiven av Svenska kyrkan, Danderyds församling

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013. Deltagandet i kyrkovalet ökade!

Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013. Deltagandet i kyrkovalet ökade! Kyrktidningen Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013 Förslag att skapa kyrkligt centrum i Bergshamra! Ett förslag har kommit upp att sälja Länna prästgård och att Länna, Blidö, Riala pastorat

Läs mer

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008

Kyrkfönstret. På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9. Nr 2 sommaren 2008 Nr 2 sommaren 2008 Kyrkfönstret KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLINGAR, SVENSKA KYRKAN På spaning efter trender sidorna 5-7 Tillsammans når vi mål sidan 8-9 Den välbehövliga vilan Oavsett hur ens liv ser ut,

Läs mer

församlingsnytt 4 2010 tidning från svenska kyrkan God Jul! önskar Boo församling [tema: handla för en rättvis jul] Boo församlingsnytt 4 10 1

församlingsnytt 4 2010 tidning från svenska kyrkan God Jul! önskar Boo församling [tema: handla för en rättvis jul] Boo församlingsnytt 4 10 1 församlingsnytt 4 2010 tidning från svenska kyrkan God Jul! önskar Boo församling [tema: handla för en rättvis jul] Boo församlingsnytt 4 10 1 När Sankt Nikolaus flöt iland på Gotland innehåll ledare 2

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

Tillsammans formar vi framtidens kyrka

Tillsammans formar vi framtidens kyrka Tillsammans formar vi framtidens kyrka Församlingsinstruktion för Aneby pastorats fem församlingar Haurida Vireda Lommaryd Frinnaryd Askeryd Aneby Innehållsförteckning Öppning 3 Omvärldsanalys fakta och

Läs mer

församlingsnytt 412014 tidning från svenska kyrkan följ oss på nätet www.booforsamling.se facebook.com/booforsamling

församlingsnytt 412014 tidning från svenska kyrkan följ oss på nätet www.booforsamling.se facebook.com/booforsamling församlingsnytt 412014 tidning från svenska kyrkan följ oss på nätet www.booforsamling.se facebook.com/booforsamling Vi vill vårda skapelsen Innehåll 3 Ledare. Betraktelse av Henrik Roos. 4 Miljödiplomerad

Läs mer

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR d Juni 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Fransk förmögenhet bakom Järnverket Hur kom det sig att det byggdes ett järnverk i Oxelösund på 1910-talet? Läs om blev platsen för en järnindustri tack vare en förmögen

Läs mer

Österhaninge församling nr 3/11

Österhaninge församling nr 3/11 Österhaninge församling nr 3/11 Här trivs barnen Sidan 10-11 Maria Küchen Jag tyckte mig se en skymt Sidan 14-15 Att döpas som vuxen Sidan 9 NR 03 Sidan Sommarkvällsmusik 13 Dopet Guds kärleksförklaring

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS VÅREN 2015 KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS KALENDARIUM Januari 7 Frälsarkransens mystik, Martin Lönnebo 20 8 Högmässa som motkultur

Läs mer

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se Program gemensam konferens 5 8 juni 2008 Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se 1 Välkommen till Göteborgsmötet 2008! I rörelse var temat när tre samfund och tre ungdomsförbund för första gången

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen ANDAKT MED SÖREN s 2 GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. EN DEL AV VILL DU HA pastorns Veckobrev via e-post, hör av dig

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd.

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD LENA HAGMAN PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN, HELST

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE KOMPETENSGUIDEN

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA # 2 2013 FÖRTROLIGT Religion + Identitet: Har sex med tro att göra? REMAKE Gammalt blir nytt. PORTRÄTT Caroline för Sverige mot Seger. TROLIGT Andakt:

Läs mer