3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS"

Transkript

1 Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen är det viktigt att i ett mycket tidigt skede förstå vilka förändringar och trender som är på gång i samhället. Inom WSP har vi tagit fasta på att mycket av framtidsfrågorna handlar om de snabbt växande städerna i världen och här i Sverige. Vi talar om Future Cities och det omfattar energifrågor, transporter, byggnader och mycket annat. WSP Sveriges Agneta Persson går nu in i en roll som global samordnare för WSPs arbete med Future Cities, vilket kommer att innebära ytterligare fokus på våra hållbarhetstjänster i de 35 länder där WSP är verksamma. En central fråga i framtidens städer är vattnet. Var ska dagvattnet ta vägen när vi bygger allt tätare? Vilka föroreningar följer med från vägar och byggnader? Detta vet våra medarbetare inom VA mycket om, en del kan ni läsa i denna tidning. Att kunna resa och transportera varor är en nyckelfråga i ett modernt samhälle. Järnvägens utveckling är därför hetare än på länge. Järnvägen är en fråga som väcker starkt engagemang, det märkte vi nyligen vid WSPs välbesökta järnvägsmingel. Fler frukostmöten kring järnvägsfrågor är på gång under hösten. Håll utkik på vår hemsida. Det urbana samhället kräver också mötesplatser där människor kan träffas, umgås och utvecklas. I dagarna fick vi det glädjande beskedet att vinnare av arkitekttävlingen för det nya stadshuset i Kiruna är Kristallen. Ett förslag som tagits fram av Henning Larsen Architects A/S i samarbete med WSP, Temagruppen och UiWE. Kristallen bygger på idén om kontraster och spännande möten. Samarbete mellan olika kompetenser föder goda och kreativa lösningar. Det har vi också kunnat konstatera i ett mycket lyckat BIMprojekt i Kisa. Där minskade antalet avvikelser från det normala cirka tio procent till under tre procent. BIM har länge stått högt på agendan inom WSP och vi vet att det lönar sig i längden. Rikard Appelgren NYHETER WSP MEDVERKAR I KUNSKAPSUNDERLAG OM TRÄNGSELSKATT Stockholm är en av de städer som växer mest i Västeuropa. De senaste 40 åren har befolkningen i Stockholms län ökat med nästan personer, och befolkningstillväxten bedöms fortsätta de kommande decennierna. Enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS) kommer befolkningen att öka med en halv miljon till de närmaste 20 åren. Det innebär att antalet invånare i Stockholms län ökar med ungefär ett Ängelholm per år, eller motsvarande Göteborgs befolkning fram till Den ökade befolkningen medför utmaningar för både bostadsbyg beslutade regeringen att tillsätta särskilda utredare, H G Wessberg och Catharina Håkansson Boman, att förhandla om bland annat en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm. Förhandlingen ska enligt kommittédirektivet bland annat ta fram en överenskommelse hur en tunnelbaneutbyggnad med mera bredare intäkter från trängselskatten eller drag att bistå förhandlingspersonerna med underlag om förändring av trängselskattens utformning. kunskapsdokument till förhandlingen. I rapporten beskrevs tre olika scenarier, samt ett antal olika varianter av de olika scenarierna. och höjd trängselskattenivå - innerstadsring samt trängselskatt över Saltsjö- Mälarsnittet WSP, tillsammans med Movea, svarade för gjordes bland annat analyser av hur både på system för trängselskatt, påverkan på miljön, intäktsanalyser och samhällsekonomiska beräkningar för de olika scenarierna. Nu är det dags för oss att utvärdera de olika alternativen för utformning av trängselskatten som presenteras i rapporten, sedan lämnar vi i vår tur ett förslag som regeringen har att ta ställning till, sa HG Wessberg i samband med att rapporten överlämnades. För mer information, kontakta Christian Nilsson, , I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 2500 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP och GENIVAR ca medarbetare i bland annat England, Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen, tel , Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing. Adressändringar: Tryck: Elanders-Gummessons. ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 NORGE MILJONSATSAR PÅ VÄG WSP PARTNER I PROJEKTET Multiconsult undertecknade nyligen ett mångmiljonavtal med Statens grenda i Norge. WSP blir strategisk partner i genomförandet av uppdraget som kommer att pågå fram till hösten ket inte tillräckligt god vägstandard. Därför satsar men nu på att förbättra vägsträckan. Multiconsult, tillsammans med WSP, har fått i uppdrag att ta fram bygghandling och förfrågningsunderlag samt medverka under byggnation. Multiconsult och WSP har sedan tidigare ett strategiskt samarbete i transport- och infrastrukturprojekt. Tillsammans kommer företagen att arbeta för att hitta optimala lösningar till projektet E134. WSP kommer att bli en viktig partner i genomförandet av detta uppdrag, vilket kommer att utveckla vårt framgångsrika samarbete ytterligare, säger René Flandorfer Regional Director för Multiconsult. Uppdraget omfattar ny breddad väg, nya tunnlar, ny bro, sidovägar, bullerdämpande åtgärder samt nya gång- och cykelvägar. För mer information, kontakta Robin Lindfors, , FOTO: JONAS EDENVIK AGNETA PERSSON NY GLOBAL SAMORDNARE FÖR FUTURE CITIES PÅ WSP: MILJÖ OCH HÅLLBARHET SKA GENOMSYRA ALLT WSP GÖR Agneta Persson blir global samordnare för WSPs arbete med Future Cities. Det är en nyinrättad funktion med ett globalt ansvar för att driva och utveckla tjänster för hållbarhet på WSPs samtliga marknader i 35 länder. Agneta arbetar idag som affärsutvecklare med rollen som företagets externa företrädare i energi- och hållbarhetsfrågor i Sverige. Agneta får ett stort ansvar i att ytterligare stärka WSPs hållbarhets- 35 länder och på samtliga marknader ser vi en ökad efterfrågan av tjänster inom hållbarhet och miljö. Agnetas gedigna erfarenhet och spetskompetens kommer att vara en viktig del i det här arbetet, säger Rikard Appelgren, vd WSP Sverige. Agneta är sedan år 2008 affärsutvecklare på WSP med ansvar för Future Energy. Hon har även haft rollen som WSP Sveriges externa företrädare i miljö- och hållbarhetsfrågor, och är representant i Teknik & Designföretagens hållbarhetsgrupp, vice president i European Council of an Energy-Effecient Economy (eceee) samt medlem i EnergiRådgivarnas valberedning. kunnande kring miljö och hållbarhet hos medarbetarna på WSP. Det vill jag ta tillvara på och utveckla. Min främsta roll är att säkerställa att vi levererar hållbara miljölösningar i alla projekt på alla verksamhetsområden i hela världen. Miljö och hållbarhet ska genomsyra allt WSP gör, säger Agneta Persson, Global samordnare Future Cities på WSP. IMPONERANDE RESULTAT MED BIM I SKOLPROJEKTERING I februari förra året startade omoch tillbyggnad av Värgårdsskolan i Kisa och beräknas vara klart under Redan efter första etappen kunde man konstatera att projektet skiljer sig från andra liknande projekt. Mängden avvikelser, så kallade ätor, ligger på under tre procent mot normalt upp mot 10 procent. Användandet av BIM-baserad metodik ses som en starkt bidragande orsak till det mycket positiva resultatet. Värgårdsskolan är Kindas högstadieskola för årskurs 7-9. Skolan är belägen vid Värgårdsudde i Kisa. Uppdragsgivare för ombyggnationen är Kinda kommun och syftet är att skapa en bra lärmiljö med moderna och trivsamma lokaler. Projekteringen genomfördes med en BIM-baserad metodik och vi lade stor vikt vid kvalitetskontroller samt visualisering för att kommunicera med brukare. Inte minst viktigt i hela processen har varit att alla verkligen arbetar tillsammans. Och med under tre procent i avvikelser jämfört med vanliga tio procent kan vi konstatera att våra noggranna och något mer tidskrävande planering verkligen är lönsam i längden. Dessutom har vi fått en kvalitetshöjning i hela projektet tack vare vårt arbete med BIM, säger Fredrik Wirth, projektledare på WSP. Renoveringen omfattar en bruttoyta på 6289 kvadratmeter, vilket även inkluderar skolans utemiljö. Projektet startade februari 2012 och beräknas pågå till augusti WSP har stått för projektledning, projekteringsledning och BIM-samordning. WSP har varit generalkonsult och tillsammans med Tengbom genomfört projektering i 3D med BIM-baserad metodik. Projektet utförs i form av delad entreprenad och byggnadsentreprenör är Jens-Åke Andersson Bygg. För ytterligare information kontakta Fredrik Wirf, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 PROJEKT WSP VINNARE I KIRUNA Förslaget Kristallen vann tävlingen om det nya stads- Architects tillsammans med Tema, WSP och UIWE. Det nya Stadshuset kommer att skapa en samlingspunkt för staden som knyter an till Kirunas särskilda karaktär, kultur och historia. I stadshuset sammankopplas väl förankrat folkstyre och rika traditioner med en vision om en dynamisk politisk, social och kulturell mötesplats. Stadshusets hjärta är den offentliga Kristallen, som är den inre byggnadsvolymen där utställningsrum, politiska rum och offentliga rum är staplade på varandra likt gyllene kristaller som växer upp igenom byggnaden, kristallen kommer att synas på långt håll med sina glimrande fasader. Omkring Kristallen svävar en snövit ring, som är en volym i tre våningar innehållande stadshusets alla förvaltningar. Tillsammans kopplar Kristallen och Ringen samman konst, kultur och politik på ett öppet, demokratiskt och engagerande sätt. I tätt samarbete med teamet har WSP varit med om att ta fram byggnadens former och teknik. Fakta om Kirunas nya Stadshus Byggnad total LOA: 9700 kvm Byggstart: maj 2014 färdigställande mark september 2017 Arkitekt: Henning Larsen Architects A/S Landskapsarkitekt: Tema Konstruktör och VVS: WSP Culture Design: UiWE För mer information kontakta Stefan Tyrbo, , stefan. eller Anders Sjöstrand, , anders. ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 Hallå där, Anders Attefjord Du deltar i ett utvecklingsprojekt kallat Nya AFF. Vad är det för något? AFF står för Avtal för fastighetsförvaltning och det är fastighetsbranschens avtalsstruktur. Aff används för att handla upp fastighetsförvaltning till exempel drift, underhåll, administration och IT. AFF består av styrande och stödjande dokument som hjälp för den som ska upphandla tjänsterna. I SAMVERKAN MED WSP har på uppdrag av Umeå Kommun arbetat med gestaltningsförslag och projektering av Broparken, en del i projektet Staden mellan broarna som syftar till att få Umeå att vända sig mot älven. Temat för parken har varit ung och aktiv. Arbetet har pågått under ca tre år och startade med ett samarbete mellan Umeå kommun och unga i Umeå där WSP var delaktiga i hela processen. Unga representanter för parkour (en disciplin som går ut på att utan hjälpmedel träna kroppen för att snabbt och effektivt kunna ta sig förbi hinder), snowboard, scen och dans har bidragit med idéer. De har också varit med i utformningen av detaljer och tekniska lösningar för att parken ska bli så attraktiv som möjligt. En av utmaningarna för WSP har varit att översätta ungdomarnas drömmar och tankar om en parkourpark till tekniskt genomförbara lösningar som passar in i stadskärnan. Lösningar som gör drömmar om svårt, högt och spännande till en trygg plats för alla. Stina Åslund hos WSP Samhällsbyggnad, ansvarig landskapsarkitekt, berättar att det har varit oerhört roligt att arbeta tillsammans med ungdomarna. -Vi marna har verkligen lagt ner sin själ i det här, helt ideellt. stadsodling och tillfällig handel, men också olika ytor för framträdanden och som invigdes i juni. WSPs uppgift har varit att väva ihop funktionerna och skapa en grön och ning i VR-modell mellan de olika teknikområdena. WSP svarade bland annat för uppdragsledning, gestaltning, mark, VA, bygg, kraft och belysning. För mer information, kontakta Stina Åslund, , Vad innebär Nya AFF? Arbetet med Nya AFF syftar till att förbättra och förenkla dagens dokument. Den här verksamheten har pågått sedan 1995 och mängder av uppdateringar och revideringar har gjorts sedan dess. Därför är en del dokument nu krångliga och komplicerade. Tiden har sprungit ifrån en hel del begrepp helt enkelt. Nu ska vi därför göra en omfattande översyn och jobba fram en grundläggande struktur som är logisk, enhetlig och lätt att förstå. Nya AFF kommer att lanseras i form av ett it-stöd där användaren får hjälp att plocka ihop rätt delar av AFF och anpassa dessa för ändamålet. Detta medför ett stort behov av stödtexter, information med senare delen av Vilken är din roll? Jag har ett 25% uppdrag som delprojektledare för arbetet med grundstruktur/beskrivningar, vilket innebär att jag ansvarar för fastighetsdrift, utemiljö och säkerhet. Övriga delprojekt är andra företag i fastighetsbranschen. Vad gör du när du inte utvecklar Nya AFF? Som så många andra inom WSP åker jag land och rike runt för att hitta nya möjligheter till spännande uppdrag för vår avdelning och förhoppningsvis till andra avdelningar också. Läs mer om AFF på aff-forum.se eller kontakta Anders Attefjord, , den yttre miljön för Södersjukhusets stora nybyggnation av akutoch vårdbyggnader. Uppdraget har erhållits i konkurrens och WSPs kompetens och upplägg av bemanning lät oss gå vinnande ur anbudsförfarandet. I uppstartskedet har vi även fått uppdraget att bistå med inmätningar, VA, ledningssamordning och miljöundersökningar. projekt under cirka fem år framöver, där sjukhusets verksamhet måste kunna fortgå under hela processen. För mer information, kontakta Christina Leander, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 FOKUS PÅ DAGVATTNET Intresset för dagvatten är just nu mycket stort i Sverige och det beror främst på två saker, enligt Anders Rydberg på WSPs VA-avdelning. mycket framgångsrik verksamhet i Sverige när det gäller att bygga ut reningssystem och avlasta miljön från kommunala och industriella avlopps- sjöar och vattendrag och då blir det dagvattnet som drar åt sig intresset. För det andra medför de väntade klimatförändringarna att samhället måste anpassas för - Hur dagvattnet tas om hand och renas är en nyckelfråga idag, säger Anders. Regnvattnet har med sig partiklar och föroreningar från vägar och byggnader. Det kan tyckas handla om små mängder men i stadsmiljö för vattnet med sig en mängd tungmetaller, oljeföroreningar och näringsämnen som bidrar till övergödningen om det kommer ut i sjöar och vattendrag. För att skapa bra lösningar utför man gärna åtgärder i låglänta, ofta strandnära områden där vatten ansamlas naturligt. Det kan vara en komplicerad fråga, säger Anders. Olika intressen kolliderar och det gäller att hitta en rimlig balans mellan miljöfrågorna och ekonomin. Ibland kan ansvarsfrågan också vara otydlig mellan kommuner och fastighetsägare. Det händer att kommuner kräver lokalt omhändertagande av klara det. WSPs VA-konsulter har kompetens inom många olika områden som gäller vattenfrågorna. Allt från utredningar, teknik, landskap och gestaltningsfrågor till den många gånger kniviga vattenjuridiken. För mer information, kontakta Anders Rydberg, , FOTO: ULF LODIN DAGVATTEN PORLANDE BÄCK ISTÄLLET FÖR KULVERT Det är något speciellt med vatten. Vare sig det handlar om brusande havsvågor, en lugn liten insjö eller en porlande bäck skatta att se och lyssna till vatten. Det har man tagit fasta på i Umeå när man skapade det så kallade stråket ett område som binder samman resecentrum med Universitetet och Universitetssjukhuset. Hela projektet, som kostade ca 90 miljoner, omfattade en ny bussgata, nya - kationsstråk för gående och cyklister. Eva Henriksson och hennes kollegor på WSP ville addera ytterligare kvaliteter och skapa en attraktiv parkmiljö med sittplat- ker med olika gestaltningsmässiga teman skapades för vila, väntan och samvaro. För att miljön skulle bli så trevlig som möjligt ville man ha vatten som både syntes och hördes. Tidigare delvis kulverterat dagvatten lyftes upp i ytan, en porlande bäck och som idag är den mest besökta i området, berättar Eva. Ofta vill man ha öppna våtmarker för att få en naturlig rening av dagvattnet. Men i det här fallet handlade det mer om att skapa en trivsam miljö för besökare i området. Därför har vi också lagt ned mycket omsorg om växtligheten i parkerna för att utnyttja lokalklimatiska Vattnet drar till sig fåglar som också ökar trivseln. I sjukhusests absoluta närhet har tillgänglighet varit centralt i gestaltningen och vattnet kan upplevas på nära håll även om besökaren till exempel sitter i rullstol. Hela det omfattande infrastrukturprojektet var ett samarbete mellan Umeå kommun, Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet. WSP deltog i projekte- geoteknik, VA, fjärrvärme, belysning, bygg och projektledning. För mer information, kontakta Eva Henriksson, , 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 ATT MÄTA ÄR ATT VETA med mera i VA-ledningssystemen är väsentligt för att kunna hantera system på ett kontrollerat sätt. Med rätt mätmetod, utrustning och erfarenhet får man underlag för bedömning av systemens kondition eller indata till dimensionering och modellering. Med förmodade klimatförändringar kommer också ett stort behov av att kunna göra mätningar och kapacitetsanalyser. WSP har lång erfarenhet av denna typ av mätningar och förfogar över den allra senaste mättekniken på marknaden. Våra mätningar ger mycket kan dessutom övervakas både av oss själva och våra kunder via ett webgränssnitt, berättar Anders Månsson på WSP i Karlskrona. Vi utför idag följande typer av mätningar: i spill- och dagvattensystem samt mindre vattendrag med korskorrelationsmätning. Montage sker i nedstigningsbrunnar. nings- och tryckavloppsystem med clamp-on teknik processen inte behöver avbrytas för installation. högupplösta mätare och loggers. ningsnät. pumpar. Flera av mätmetoderna används ofta samtidigt, till exempel är nederbördsmätning av stor vikt för att ningar i avloppsystem rätt. Likaså är det en fördel att komplettera tryckmätningar i vattenledningsnät med Ofta krävs det långa mätserier för att få tillräckligt med data och våra mätare har alla stor kapacitet, säger Anders. Uppdragen utförs framförallt åt kommuner men även andra offentliga beställare och industriföretag. Vi samarbetar med våra kollegor på WSP-kontor i hela landet och täcker på så sätt upp stora delar av Sverige. Kontaktpersoner: Flödesmätning: Anders Månsson, , Analys, modellering: Kristina Berlin, , AMBITIÖSA MILJÖMÅL Malmö Airport, Swedavia AB har ambi- åtgärder för att nå sina mål i praktiken. anläggning för att producera värme, har säkrat sin brandövningsplats och har till och med honungsbin för att kontrollera omgivande luftkvalitet! med hårdgjorda ytor och detta ger stora mängder dagvatten. Oftast är det en god kvalitet på dagvattnet men från delar av av metaller och syreförbrukande ämnen. Syretäringen kommer främst från den glykol som används för att avisa planen. Malmö Airport har planer på att samla upp och återvinna större delen av glykolen men en mindre del kan inte undvikas att hamna i dagvattnet. Därför har man startat ett arbete med att dela upp som får en mindre mängd glykol ska ledas till en separat behandling. Att utforma en reningsanläggning för dagvatten är alltid en utmaning (säger desmässigt och kvalitetsmässigt mycket mer än i jämförelse med spillvatten från våra hushåll. Därför är det viktigt att man använder tidigare goda erfarenheter så långt det går och vet hur driften ska fungera redan i ett tidigt skede av projektering av anläggningen. Det byggs nu ett nytt system för att hantera det glykolhaltiga dagvattnet på Malmö Airport. Detta kommer att minska utsläppen av syreförbrukande recipienter. En bonus är att man även har fått möjlighet att rena smältvattnet från snötippen. WSP medverkar i säkringen av brandövningsplatsen, uppdelningen av ytorna och hanteringen av dagvattnet på Malmö Airport. För mer information, kontakta Per-Axel Camper, , WSPs kontrollprogram gav besked LOGISTIK-CENTRET MEDFÖR INGEN NEGATIV MILJÖPÅVERKAN Stockholm Nord Logistikcenter ligger i Rosersberg i Sigtuna kommun och är ett centrum för lager och logistik i norra Mälardalsregionen. Inför etableringen projekterade WSP dagvattenhanteringen. För att säkerställa dagvattensystemets reningsförmåga tog WSP även fram ett kontrollprogram som skulle mäta dagvattnets påverkan på den känsliga recipienten Verkaån. Det första kontrollprogrammet upprättades redan 2009, det i Sverige. Kontrollprogrammet har senare reviderats och ett särskilt fokus har lagts på utvärdering av MKN-påverkan. Kontrollprogrammet fokuseras framför allt på näringsämnet fosfor eftersom Verkaåns fosforhalt sedan tidigare är oroväckande hög. Genom den provtagning som genomförts har det dock tydligt framgått att utsläppet av dagvattnet inte ger en ökad fosforhalt i Verkaån. Utöver näringsämnen analyseras även samtliga så kallade prioriterade ämnen som är särskilt utpekade i EUs ramdirektiv. För många av dessa ämnen saknas ofta miljöövervakningsdata, så även i Verkaån. Det underlag som tack vare kontrollprogrammet numera ekonomiskt och ekologiskt hållbara miljölösningar inför kommande etapper av logistikcentrets expansion. För mer information, kontakta Daniel Larson, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 DAGVATTEN OCH MKN Bedömningssystemet för ekologisk status Under senare år har miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) kommit att bli en viktig fråga i dagvattenutredningar. Alla vattenförekomster är statusklassade av vattenmyndigheten och MKN har fastställts för vilken status de ska uppnå i framtiden. I detaljplaner ska det redovisas hur planerad bebyggelse påverkar möjligheten att uppnå MKN. verkan på MKN, säger Maria Näslund på WSPs VA-avdelning. Bedömningarna sker utifrån schablonvärden och ett mindre antal forskningsrap- exploateringar i samma avrinningsområde studeras inte. Överblicken över förhållanden och övriga planerade åtgärder i vattenförekomsten saknas ofta, varför det är svårt att sätta påverkan från dagvatten i sitt sammanhang och bedöma MKN. områden, som VA-teknik, geohydrologi, miljötillstånd och limnologi. Tillsammans har vi den breda kompetens som krävs för att göra övergripande bedömningar, men det kan bli relativt omfattande utredningar, som skulle kunna förenklas om det fanns tydligare vägledning och bättre stöd från aktörer med ett övergripande ansvar för vattenfrågor (vattenmyndighet, länsstyrelse och kommun). Vi skulle gärna se tydligare riktlinjer för hur påverkansbedömning ska göras, säger Maria. Annars otillräckliga krav på dagvattenhanteringen. Det är inte syftet med MKN. För mer information, kontakta Maria Näslund , eller Agneta Norén, , Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet sjöar, vattendrag och kuststräckor har Sveriges fem vattenmyndigheter beslutat om MKN för ekologisk och kemisk status. Besluten följer EUs ramdirektiv för vatten och syftar till att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. DAGVATTEN ÅSA BRINNER FÖR KLIMATSÄKERT BYGGANDE Åsa Bengtsson Sjörs är civilingenjör med inriktning Miljö- och Vattenteknik. På WSP-kontoret i Gävle jobbar hon med vattenfrågor på ett bredare plan med stort fokus på klimatanpassning. Det är så viktigt att vattenfrågorna beaktas tidigt i all byggplanering. Idag när det handlar mycket om att förtäta städer och vi får alltmer asfalterade ytor så ökar också riskerna för översvämningar. Därför måste vattenkunnigt folk medverka i detaljplanearbetet. Man måste se till att vattnet har någonstans att ta vägen vid kraftiga regn. Just nu deltar Åsa i ett utvecklingsuppdrag åt Svenskt Vatten som handlar om bräddningars påverkan på recipienter när det gäller övergödning och hygieniska risker. Bräddning innebär utsläpp av orenat avloppsvatten och det kan ske vid hydraulisk överbelastning i ledningsnät, i en pumpstation eller på grund av driftstörning. Problemet förväntas öka vid extrema regntillfällen, om inte åtgärder på ledningsnätet görs. I åtgärdsprogram för vattenområden och regionala miljömål pekas ofta bräddning från ledningsnät ut som en orsak till övergödning, det vill säga utsläpp av kväve och fosfor till ytvatten. Ungefär hälften av landets ytvattenförekomster uppnår idag inte god ekologisk status enligt Vattenmyndighetens statusklassning. För dessa vattenförekomster krävs åtgärdsprogram för att till att miljökvalitetsnormernas inte uppnås. En del bräddrecipienter används som dricksvattentäkter, säger Åsa. Bräddvattnets innehåll av ohälsosamma föroreningar och mikroorganismer kan innebära hälsorisker. Idag saknas ett rikstäckande underlag om hur mycket avloppsvatten som bräddar från de kommunala avloppsledningarna och vilka med bräddning. Det är bland annat detta man vill få svar på i utvecklingsuppdraget åt Svenskt Vatten. Åsa och hennes kollegor har i en förstudie tagit fram en metodik för att kunna besvara frågeställningen. En ambition i projektet är att få fram ett underlag som kan användas för att prioritera åtgärder i kommunernas arbete med lokala åtgärdsprogram för att kunna följa MKN. För mer information, kontakta Åsa Bengtsson Sjörs, , BOTKYRKA STORSATSAR FÖR RENARE DAGVATTEN Dagvattnet som rinner ut i Albysjön i Botkyrka för med sig föroreningar från stora bilvägar och industrier i området. Dagvattnet innehåller kväve, fosfor och tungmetaller som belastar Albysjön och därmed också Mälaren. Nu satsar kommunen 100 miljoner på att rena vattnet. WSP har hjälpt till i arbetet genom att föreslå en rad olika åtgärder som sammantaget ger renare vatten och även skapar förutsättningar den. Bland annat vill man förbättra och utveckla det stora välbesökta badet vid Albysjön. Det här är ett ovanligt storskaligt dagvattenprojekt för Sverige, säger Anders Rydberg på WSP. Vårt uppdrag var att komma med idéer och förslag som nu ska förbättras ytterligare genom en så kallad konkurrenspräglad dialog. En ny upphandlingsform som vi ser fram emot att delta i. För mer information, kontakta Anders Rydberg, , 08 WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 EKOSYSTEMTJÄNSTER FÖRBÄTTRAS MED VATTENÅTGÄRDER BJÖRNÖ GÄDDÄNGAR På uppdrag av Sveriges Sport- WSP fått i uppdrag att utreda förutsättningar och ta fram ett förslag för att återskapa delar av de vattendrag, våtmarker och grunda sjöar som tidigare funnits inom Björnöområdet i Norrtälje kommun. Tre viktiga syften är att återskapa leklokaler som gynnar reproduktionen av gäddor och abborrar, återupprätta fria vatten- ken och Limmaren och att minska mängden kväve och fosfor i det vatten som mynnar i Norrtäljeviken. Området är idag igenväxt och mycket svårframkomligt. Det öppna kultur- och jordbrukslandskapet har upplevelsevärden men används inte för rekreation. I samband med en utbyggnad av området är kommunens intention att området ska utvecklas som rekreationsområde för Norrtälje. För mer information, kontakta Marie Åslund, , VÅTMARKER I ESKILSTUNA På uppdrag av Eskilstuna kommun har WSP utrett förutsättningarna att tillskapa våtmarker inom tio olika områden i närheten av Eskilstuna och Torshälla. Nio av de berörda vattendragen avrinner till Mälaren. Vi har gjort en samlad bedömning och tittat på ett antal kriterier som visar miljönyttan och genomförbarheten, säger Marie Åslund på WSP. Kulturlandskapet och kulturarvet har också vägts Förslagen har illustrerats av Daniel Larsson, WSP, för att ge en uppfattning om vad man kan tillskapa i landskapet. in i bedömningarna. Det man vill uppnå är förbättrad vattenkvalitet i Eskilstunaån/Torshällaån och förutsättningar att på olika sätt reducera näringsämnen genom att anlägga våtmarker. På så sätt får ökad biologisk mångfald. WSPs utredning kommer att ligga till grund för kommunens vidare planering. För mer information, kontakta Marie Åslund, , DAGVATTENHANTERING MED GRÖNYTEFAKTORN GER BÄTTRE MILJÖ Grönskande utomhusmiljöer med träd och blommor och kanske odlingsmöjlighet det handlar inte bara om att grönskan är vacker och skapar trivsel. Idag jobbar vi mycket med att synliggöra ekosystemtjänster i stadsmiljö, säger Marie Åslund. Våtmarker och gröna tak hjälper till att fördröja dagvatten vilket är mycket viktigt när vi nu vet att det blir mer regn och kraftiga skyfall i framtiden. I takt med att städerna blir allt tätare måste vi tänka nytt och innovativt och verkligen använda både vatten och växtlighet som hjälp för att minska såväl effekterna av klimatförändringarna som belastning på klimatet. WSP har hjälpt Stockholms stad att utveckla en modell, grönytefaktorn, ett planeringsverktyg som mäter andelen grönytor i ett bostadsområde. Grönytefaktorn gör det lättare att säkerställa att de naturliga systemens förmåga att fördröja och rena dagvatten och samtidigt skapa grönskande och blomstrande gårdar med ett trivsamt uteklimat beaktas i all nyproduktion. Träd och grönska bidrar till biologisk mångfald och klimatanpassning samtidigt som det ger många sociala värden. Grönytefaktorn har tagits fram för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Ett område uppmuntrar till anläggande av gröna tak med olika jorddjup, takterrasser och blommande ytor utformade för att locka fjärilar och andra pollinerande insekter. Här kommer att byggas många hus med gröna tak som suger upp vatten och fördröjer avrinning av regnvatten på ett effektivt sätt. Marie Åslund och Daniel Larsson på WSP har även tagit fram en grönytefaktor för stadsutvecklingsprojektet Västra Roslags- Näsby på uppdrag av Täby kommun. För mer information, kontakta Marie Åslund, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 Tommy Jonsson, operatörer Citytåg och MTR. Samtliga operatörer vill av naturliga skäl ha avgångar under rusningstid. Det har förts fram synpunkter på modellen för prioritering av tåglägen, det vill säga vem som ska få köra när. Vi är medvetna om utvecklingsbehovet och modellen kommer att utvecklas vidare. Jens Wigen, planeringsdirektör SJ, förde fram tilldelningsregler samt tydligare styrning, regler och incitament vad gäller punktlighet i ett system med maxutnyttjande och störningar. Tilldelningsreglerna ska också vara förutsägbara så att järvägsbolagen vågar göra långsiktiga fordonsinvesteringar. Infrastrukturens standard måste speglas i tågplanen och man måste planera för störningar. JÄRNVÄGEN EN BRANSCH I FÖRÄNDRING Att det är trångt på spåren var alla ense om på WSPs järnvägsseminarium i Stockholm den 28 augusti. Det var trångt på WSPkontoret också. Drygt 120 personer kom för att höra heta frågor till höjdare inom järnväg. JÄRNVÄG Talare var Eskil Sellgren, International Rail Director, WSP Europe, Jens Wigen, planeringdirektör SJ, Mats Nyblom, VD Hector Rail, Tommy törerna samt Gunnar Alexandersson, statlig utredare om järnvägens organisation. Vid seminariet presenterades även den rapport från WSP som visar att trots ökade investeringar i järnvägen så är det stora problem med förseningar och inställda tåg, främst i norra Sverige. På seminariet konstaterades att det nu är tydligt att avregleringen är verklighet. Flera nya tågoperatörer vill in på marknaden. Det är mer - Järnvägsbranschen har länge upplevts som konservativ och något trögrörlig. Men nu märks det att något är på gång och järnvägen kommer ofta i fokus. Googlar man på trångt på järnvägsspåren får man träffar på 0,32 sekunder. Detta är en bransch i förändring För mer information, kontakta Susanne Nielsen Skovgaard, , Mats Nyblom ken påverkas av att det blir trängre på spåren. Han menade på att staten är olämplig ägare till tågföretag och att det skulle kunna liknas vid en monstruös, moralisk hybrid. 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

11 liksom Rapporten Är järnvägen på rätt spår? en nulägesanalys i två delar av det svenska järnvägssystemet Är du intresserad av järnvägsfrågor? Missa inte WSPs monter samt föreläsningar på Nordic Rail 8-10 oktober samt järnvägsmingel på WSPs kontor i Göteborg den 24 oktober. Den 5 november hålls ett frukostmöte i Stockholm med temat Därför väljer näringslivet bort järnvägen. WSPs ESKIL SELLGREN NY AFFÄRSOMRÅDESCHEF I MULTICONSULT Christel Wiman, VD för Tågoperatörerna, konstaterade att Sverige utmärker sig Sverige är avreglerat och har en öppen marknad och vi kan se internationella järnvägsföretag som nu tänker testa marknaden i Sverige. Gunnar Alexandersson, statens utredare om järnvägens organisation, pekade bland annat på att det krävs en utvecklad modell för kapaci- behövs också fortsatt utveckling av lämpliga former för samarbete mellan sektorns aktörer, särskilt för hantering av störda lägen samt fordonsförsörjning och ansvar. Eskil Sellgren är samordningsansvarig för WSPs globala järnvägssatsning. Nu har han även utsetts till affärsområdeschef för Samfärdsel och Infrastruktur i norska Multiconsult. Han kommer att hantera de båda uppdragen parallellt. som nu kommer att stärkas ytterligare. Eskils nya roll i Multiconsult innebär marknadsansvar för affärsområdet Samfärdsel och Infrastruktur. I affärsområdet ingår uppdrag bland annat inom vägar, järnvägar, broar, Målet är att utveckla och stärka affärsområdet så att Multiconsult tillsammans med WSP blir den starkaste och mest ansedda spelaren på den norska marknaden inom Samfärdsel och Infrastruktur. Ambitionen är att kraftigt öka omsättningen under fortsatt god lönsamhet, säger Eskil Sellgren. Eskil, som tidigare varit affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad i Sverige, är sedan januari 2013 Rail Director i WSP Europe samt samordningsansvarig för WSPs globala järnvägssatsning. Dessa uppdrag kommer han att fortsätta med parallellt med arbetet för Multiconsult. Eskil Sellgren, WSP Europe: Punktligheten i järnvägsnätet har stabiliserats på en nivå som är klart lägre än jämförbara länder. Det kan väl inte bara bero på de svenska vintrarna? Men nu har järnvägsbranschen tagit ett välkommet initiativ för att få en tillförlitligare järnväg och nöjdare kunder. Målsättningen är att förbättra punktligheten för alla tåg från 90 till 95 procent. Det är ingen omöjlig målsättning, men den borde kunna uppnås betydligt tidigare än om sju år. VEM FÅR KÖRA PÅ DE MEST ATTRAKTIVA TIDERNA PÅ JÄRNVÄGSNÄTET? I och med avregleringen på järnvägen vill många tågoperatörer börja köra på det svenska järnvägsnätet, framförallt i rusningstid då färsmöjligheter till ny eller ska avgöra vem som får köra när. WSP har tillsammans en modell för prioritering av vilken operatör som ska få köra när. Modellen har används i tilldelningsprocessen årligen sedan 2010 (T11) och uppdaterats löpande. Modellen fungerar som ett stöd för tidtabelläggarna när prioritering behöver göras för att välja ett av alternativa sätt mellan konkurrerande tåglägesansökningar. Syftet är inte att beräkna det samhällsekonomiska värdet av att vissa tåg kan framföras. Istället handlar det om att skatta den samhällsekonomiska kostnaden av att göra avsteg från en tåglägesansökan det vill säga avgångs- och an- inte gått att lösa genom förhandling. leverans enligt avtal fortsätter nu arbetet med att utveckla modellen ytterligare bland annat med att ta fram utvecklade prioriteringskriterier utifrån samhällsekonomiska principer som möter branschens önskemål För mer information, kontakta Johanna Farelius , eller Håkan Berell , WSP PROJEKT&AFFÄRER 11

12 FLER TÅGFÖRSENINGAR TROTS ÖKADE INVESTERINGAR I JÄRNVÄGEN Svensk järnväg har fått kraftigt ökade resurser. Trots det ökar problemen med förseningar och inställda tåg och värst är situationen i i Stockholm. Detta framgår av WSPs rapport Är järnvägen på rätt spår?. Sett i ett längre historiskt perspektiv mellan de resurser som tillförs järnvä- rapporten. Men under de senaste tio åren tycks investeringarna inte längre ge samma genomslag på andelen försenade tåg. En möjlig förklaring till denna järnvägsparadox är att investeringarna inte gjorts där de gör störst nytta. En annan orsak skulle kunna vara effektivitetsproblem både i planering och byggande, som gör att vi successivt fått allt mindre järnväg för de pengar som satsas, säger Tore Englén som är analytiker på WSP och författare till den nya rapporten. av att stockholmarna är särskilt hårt Men i rapporten framgår tvärtom att Stockholms län sammantaget tycks i landet, medan norra Sverige har störst andel inställda och försenade tåg. Men rapportförfattarna menar att JÄRNVÄG FOTO: PER-ERIK ADAMSSON man inte kan dra alltför långtgående slutsatser av detta, till exempel när det gäller hur nya investeringar ska fördelas mellan olika regioner. Tågresandet i Stockholmsregionen är mycket omfattande och i genomsnitt spenderar en huvudstadsbo betydligt längre tid på att ta sig till och från arbetet än i andra delar av landet. Det innebär att en större samhällsekonomiska konsekvenser än om motsvarande problem uppstår i andra delar av landet, säger Tore Englén. Rapporten Är järnvägen på rätt spår? är en nulägesanalys i två delar av det svenska järnvägssystemet som gjorts av WSP. Den första delen hette Järnvägsinvesteringar i Sverige en historisk och internationell jämförelse, och kom i juni. Delrapport två, Fem sanningar om den svenska järnvägen, publicerades i augusti. nyheter på För mer information, kontakta Tore Englén , FEM SANNINGAR OM JÄRNVÄGEN SAMMANFATTNING 1. Värdet på järnvägsnätet har ökat kraftigt under de senaste två decennierna Under de senaste två decennierna har värdet på järnvägsnätet, tack vare ökade investe- denna järnvägsparadox är ett eftersläpande investeringsbehov på grund av låga investeringar under 1960-, 70- och 80-talen. Andra orsaker skulle kunna vara att investeringarna inte gjorts där de gör störst nytta samt att den svaga produktivitetsutvecklingen i bygg- och anläggningsbranschen gjort att vi successivt fått allt mindre järnväg för de pengar som satsas. 2. Sverige tillhör det internationella mittenskiktet när det gäller investeringar i järnväg Internationella jämförelser av järnvägsinvesteringar ger en splittrad bild. Hur Sverige ligger till varierar beroende på vilka länder som ingår i urvalet och vilken data som studeras. En sammanfattande slutsats är dock att Sverige, relativt andra mogna industriländer, varken tycks utmärka sig genom låga eller höga järnvägsinvesteringar. 3. Förbättrad punktlighet under och 90-talen, men trenden har brutits Från mitten av 1980-talet och fram till millennieskiftet skedde sedan en stadig minskning av andelen försenade tåg. Under det senaste dryga decenniet har dock punktligheten, trots kraftigt ökade resurser till järnvägen, inte fortsatt att öka. Tvärtom är tendensen att förseningarna åter ökar något. 5. Ökade resurser tycks ha förbättrat punktligheten, men inte under det senaste decenniet - samband brutits under de senaste tio åren. Större resurser tycks inte längre ge samma genomslag på andelen försenade tåg. ETT LITET AXPLOCK BLAND WSPs JÄRNVÄGSUPPDRAG Citybanan i Stockholm. En dubbelspårig järnväg med två nya stationer. WSP har projekterat spår och VA för hela den nya tunneln samt berg, geoteknik och konstbyggnader för den norra halvan. WSP har också gjort bygghandlingar och förfrågningsunderlag för hela den centrala delen med den nya Station City och tunnlarna från Station Odenplan till södra Riddarholmskajen. Kiruna-Riksgränsen för Malmbanan, projekteringsledare för dubbelspårsutredningen. Haparandabanan, biträdande projektledare för avslutande arbeten. Rosersberg och Hallsberg, rådigivare/expert för Postens nya järnvägsterminaler. Hallsberg rådgivare/expert från upprättande av upphandling, val av entreprenör och uppstart av DoU arbeten. Maltån, Arvån och Rusbäcken i Västerbotten, byte av järnvägsbroar. Norrbotniabanan mellan Umeå-Luleå. WSP har bland annat utfört idéstudier, förstudier, utredningar, systemanalyser, samhällsekonomiska analyser och godstransportanalyser. Inlandsbanans järnväg WSP arbetare med ombyggnad för Jokkmokk Iron AB. Sävastklinten, ny mötesstation mellan Boden och Sävast. Projektering BEST (bana, el, signal, tele). Järnvägsplan, systemhandling, bygghandling och förvaltningsdata ingår i uppdraget. Sundsvall, åtgärdsvalstudie. Gods och industrispår Sundsvall, på uppdrag av Sundsvalls Kommun. Strategisk affärsutveckling Sundsvall Logistikpark. Järnvägsuppdrag för industrin. WSP har bland annat varit engagerade i Bollsta Sågverk SCA, en av Sveriges största sågverk, SCA Rundvik, Nordmaling, SCA Tunadal, LKAB, ny terminal i Kiruna,SCA timmerterminal Östavall, SCA timmerterminal Töva. Förlängning av Tvärbanan WSP har detaljprojekterat sträckan genom Solna. Uppdraget innehåller stora tekniska utmaningar som att bygga tråg och betongtunnlar under grundvattennivån i en mycket trång och hårt 12 WSP PROJEKT&AFFÄRER

13 Så här såg det ut när bron över Nissan monterades.. TRÄBROAR ÄR TRENDIGT Kristoffer Ekholm på WSP Bro & Vattenbyggnad i Göteborg är doktorand på Chalmers och hans specialitet är träbroar. Under de fem år han forskat i ämnet har han kunnat märka ett stadigt ökande intresse. Träbroar känns helt rätt nu. Det har naturligtvis med miljötänkande att göra men också att nya möjligheter bronormen Eurocode. I slutet av september är Kristoffer på väg till Las Vegas för att delta i en konferens om träbroar och presentera ett projekt som engagerat brogruppen i Göteborg mycket den senaste tiden. Det gäller bron över Nissan på riksväg 27 över Gislaved. med ett spann. Bron har en fri spännvidd på 45 m, vilket är det längsta spannet för en träbro konstruerad WSP anlitades som konstruktörer av träbrotillverkaren Moelven Töreboda AB. -Det var ett mycket speciellt och utmanande uppdrag, sä- balkar mellan bågarna och dessutom är det ovanligt höga bågar. Vi känner oss mycket nöjda med resultatet, nu när bron är färdig. Kristoffer och hans kollega Peter Nilsson på WSP samt Erik Johansson från Moelven har tillsammans dokumenterat arbetet med träbron i den artikel som Kristoffer nu ska presentera i Las Vegas. -Det ska bli roligt att få visa upp ett lyckat exempel på svensk ingenjörskonst, säger Kristoffer. Jag vet att intresset är mycket stort internationellt för vår kunskap inom träbroar. För mer information, kontakta Kristoffer Ekholm, , WSPs SÄKERHETSRÅDGIVARE HÅLLER KURSER Jörgen Åberg på WSP-kontoret i Halmstad och Linda Levin på WSP- vare av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Alla transporter av farligt gods på väg, förordningar för att ske på ett säkert sätt. Säkerhetsrådgivarens uppgift är att verka för att farligt gods avsänds och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att förebygga skador i samband med transporterna. Jörgen och Linda jobbar nu som säkerhetsrådgivare åt kunder som transporterar, lastar, lossar eller överlämnar farligt gods till någon annan för transport. De håller också utbildningar i Farligt gods på väg (ADR-S kap 1.3) för att öka kunskapen om lagstiftning, ansvar, risker och skyddsåtgärder och mycket annat. Under hösten hålls öppna utbildningar i Linköping den 17 oktober, i Karlskrona den 24 oktober och Halmstad den 6 november. WSPs säkerhetsrådgivare genomför även specialanpassade företagsutbildningar där man går igenom hur just det företaget berörs av kraven som ställs kring transporter av farligt gods. Läs mer om WSPs utbildningar och kurser på eller kontakta Jörgen Åberg, , eller Linda Levin, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 13

14 FINNS DET MARKNAD FÖR SMART SAMÅKNING I TAXI? Många kämpar med att få ihop vardagspusslet hämta, lämna på dagis och skola, skjutsa till fritidsaktiviteter, handla mat, hinna i tid till ett arbetsmöte. WSP Analys och Strategi har på uppdrag av Taxi Stockholm och Energimyndigheten genomfört ett forskningsuppdrag med syftet marknad för ett taxibolag att införa Smart kan dela på en taxi och att man bokar den via en app i mobilen. Kostnaden per person blir då lägre jämfört med en vanlig taxiresa. Tanken är att samåkning i en taxi kan bli ett nytt transportalternativ i framförallt storstads- och tätortsmiljöer. Tjänsten skulle underlätta för vardagspusslet samtidigt som det bidrar till minskad trängsel, minskad energianvändning samt uppfyller kundbehov som idag kollektiva alternativ. Främsta målgrupp är personer som idag använder privat bil för att ta sig till och från arbetet, skjutsa till och från och så vidare. Resultatet, som bland annat grundar sig på en marknadsanalys med webpanel, visar att ning i taxi inom ramen för kollektivt resande. påvisat potential för upp mot 10 miljoner samåkningsresor per år. Projektet har också liksom att ett bokningsförfarande via applikationer i smarta telefoner och med automati- system med dagens teknik är fullt möjlig. För mer information, kontakta Lotta Schmidt, , FOTO: BJÖRN ANDRÉN/MATTON VÄRMEÅTERVINNING UR AVLOPPET För att uppnå en bra energi- det viktigt att minimera värmeförlusterna från byggnaden. Vid energieffektivisering åtgärdas vanligtvis klimatskal och ventilation men betydande värmeförluster kvarstår via spillvattnet. Det medför att tappvarmvatten står för en växande andel av byggnaders totala energibehov. I moderna energibehovet för tappvarmvatten kan vara högre än energibehovet för rumsuppvärmning. Genom en systemlösning med värmeväxlare kan upp till 40 % av energin i spillvatten återvinnas. Ytterligare energibesparing kan uppnås i mer avancerade system alltså en stor potential att minska energianvändningen på nationell nivå genom värmeåtervinning ur spillvatten. För att ta vara på potentialen måste värmeåtervinning bli en etablerad teknik som används vid nybyggnation och renovering av det svenska bostadsbeståndet. på den svenska marknaden för värmeåtervinning ur spillvatten. De har installerats i liten utsträckning och behöver därför utvärderas och ter del av horisontell samlingsledning) ter en del av en vertikal avloppsledning) lägenhet vid dusch) Med bakgrund av detta driver ett antal bostadsföretag inom BeBo sedan årsskiftet en teknikupphandling för energiåtervinning ur spillvatten. Målsättningen med projektet är att utveckla och etablera energi- och kostnadseffektiva återvinnings- Från WSP deltar Åke Blomsterberg samt Anders Nykvist i utvecklingsarbetet tillsammans med Marko Granroth från KTH och Roland Jonsson från HSB. Inkomna tävlingsbidrag kommer i ett första skede att testas i laboratorium och utvärderas av en jury. De bidrag som utses till etappvinnare av juryn kommer sedan att installeras i demonstrationshus för i projektet fem olika demonstrationshus av olika typ och med olika egenskaper. Tävlingsdeltagare är välkomna att lämna anbud fram till den 31 januari Läs mer om projektet och energiåtervinning ur spillvatten på www. bebostad.se. För mer information kontakta Åke Blomsterberg , eller Anders Nykvist , WSP PÅ FASTIGHETS- MÄSSAN I GÖTEBORG WSP Terrasond och WSP DeDU/Fastighetsdrift representerade WSP på Fastighetsmässan i Göteborg den 4-5 september. Många besökare passade på att ta en kopp kaffe och lära sig mer om WSPs verksamhet. 14 WSP PROJEKT&AFFÄRER

15 TRENDSEMINARIUM OM STOCKHOLMS FASTIGHETS- MARKNAD Kunskap och kontakt är syftet för Analys & Strategis populära frukostmöten. På mötet i augusti kom närmare 100 personer för att få höra hur fastighetsmarknaden kommer att utvecklas kommande året och vilka som är A-lägena framöver. Efter en stabil marknad sedan 2010 börjar man se en ny struktur, berättade Newsecs chefsekonom Arvid Lindqvist. Riskviljan återvänder och investerarna tittar nu ofta på mer sekundära lägen. Fortfarande är dock Stockholms innerstad het. Det som styr besluten om nya fastighetssatsningar är läget och lokalernas utformning. I det långa perspektivet är läget avgörande, kopplat till infrastrukturen. Lars Berglund från Analys & Strategi menade också att tillgängligheten är attraktiv. Det är därför en klar fördel att känna till de långsiktiga planerna för utbyggnaden av vägar Stockholm växer mycket kraftigt och om man inte gör några änd- AVANCERADE DATORMODELLER INOM BRANDOMRÅDET Daniel Rosberg på WSP Brand & Risk har under ungefär ett år lett ett utvecklingsarbete inom BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, som handlar om vägledningar för tillämpning av avancerade datormodeller inom brandområdet. Syftet med dokumentet är att vägleda såväl projektör som granskare i arbetet med att utföra datorberäkningar för att uppnå en acceptabel och korrekt nivå vid tillämpningen av Boverkets byggregler. Lars Berglund WSP Analys & Strategi, Arvid Lindqvist Newsec, Fredrik Bergström WSP Analys & Strategi. Vägledningen syftar till att påvisa såväl tekniska vägval vid beskrivande av byggnaden och branden i modellen, som att beskriva en rimlig lägstanivå på kvalitetssäkring och arbetsmetodik. Hur resultaten ska användas och de dimensioneringen som helhet är dock också betydande för vilken kvalitetsnivå som erfordras i brandgasfyllnadsberäkningarna. I våras presenterade Daniel sitt arbete vid en BIV-konferens som handlade om att de nya brandskyddsreglerna BBR 19 nu trätt i kraft. För mer information, kontakta Daniel Rosberg, , man istället utgår från att alla planer blir verklighet så kommer några områden få en kraftigt förbättrad tillgänglighet. Det gäller Skärholmen samt Jakobsberg-Barkaby. I båda fallen kommer Förbifart Stockholm att ha stor påverkan. Ett annat område som kommer att få förbättrad tillgänglighet är Gullmarsplan-Globen. Lars Berglund berättade också om de utredningar WSP kan göra för att jämföra tillgängligheten för olika områden. Ett instrument som kan hjälpa investerare att förstå var längre sikt. För mer information, kontakta Lars Berglund, , Anders Lind, är ny medarbetare på WSP Stadsutveckling där han bland annat ska hjälpa kommuner med deras exploateringsavtal. Anders kommer närmast från en tjänst som exploateringschef i Tyresö kommun. Han är lantmätare i grunden och har stor erfarenhet av de ekonomiska och juridiska delarna av stadsplanering. Katja Vuorenmaa Berdica började på WSP Analys & Strategi den 1 september. Katja är Tekn Dr och har disputerat inom området Sårbarhet i transportsystemet. Förutom en forskarbakgrund har Katja även lång erfarenhet som konsult och har tidigare arbetat på Sweco, Transek och Faveo. Katja kommer att tillhöra gruppen Göteborg. Anders Atterbrand har utsetts till ny avdelningschef för WSP Samhällsbyggnad i Falun. Anders, som är civilingenjör Samhällsbyggnadsteknik, kommer närmast från Sweco i Falun där han arbetat som som gruppchef sedan Anders efterträder Roberth Carling som övergår till nya utmaningar inom WSP Samhällsbyggnad. FOLK I FARTEN NOTERAT WSP ENVIRONMENTAL VINNER MILJÖPRIS Två internationella tidskrifter har utsett WSP i Sverige till Environmental Due Diligence provider of the year - Sweden. Fredrik Lundgren och Johnny Wahlström är mycket stolta och glada och säger att det är en uppskattning för allt arbete de själva, och deras medarbetare, lagt ned kring rådgivning i samband med fastighetstransaktioner och företagsöverlåtelser. Vi ser att varje affär är unik, säger Fredrik Lundgren, Technical Director inom företagsöverlåtelser. Kärnan i vår verksamhet är den erfarenhet och för- våra Nordiska och globala due diligence team. När vi kombinerar detta med WSPs starka ställning på den Nordiska marknaden kan vi lägga till lokalkännedom och branschkunskap såväl som specialistkompetens inom de områden som krävs för just den affär vi granskar. Detta kan vara inom såväl miljöområdet med exempelvis CSR, efterbehandlingstekniker eller återförsäkrade miljöskuldslösningar som andra områden där vi kan göra tekniska bedömningar av underhålls- och investeringsbehov eller marknadsanalyser. Vi försöker verkligen sätta oss in i bakgrunden till varje fastighetsaffär och ett förvärv, säger Johnny Wahlström, avdelningschef på WSP Real Estate. På så sätt får miljöskuldsfrågor ett kommersiellt fokus, som har påverkan på såväl fastighetsekonomi och förvaltning som möjlighet till en framtida fastighetsutveckling. Vi ligger även i framkant när det gäller att analysera hållbarhetsfrågor redan i förvärvssituationen, vilket kräver en gedigen kunskap om installationsteknik. Många andra konsulter ser miljöfrågan som ett separerat kunskapsområde, men med WSPs kompetensbredd har vi möjlighet att täcka upp helheten i affären. Tidningarna som utsett WSP till årets vinnare är ACQ Magazine i Storbritannien och Acquisition International Magazine i USA. Vinnarna har framröstats av tidningarnas läsare. För mer information, kontakta Fredrik Lundgren, , eller Johnny Wahlström, WSP PROJEKT&AFFÄRER 15

16 B SVERIGE PORTO BETALT Avsändare: WSP, Stockholm-Globen

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2013-10-23 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Björn Embrén, Trafikkontoret Stockholms stad Trädspecialist

Björn Embrén, Trafikkontoret Stockholms stad Trädspecialist Björn Embrén, Trafikkontoret Stockholms stad Trädspecialist Björn Embrén har uppmärksammats för den växtbäddskonstruktion han utvecklat för träd i urbana miljöer. Sedan 2001 har han utfört ett långtgående

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Dagvattenutredning Linero-Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden

Läs mer

GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE. Bilaga x

GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE. Bilaga x GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE Bilaga x Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Uppföljning... 3 3 Gröna värden förutsättningar för markanvisning... 4 3.1 Sociala och rekreativa värden...

Läs mer

Styrdokument dagvatten

Styrdokument dagvatten DANDERYDS KOMMUN 1(7) Styrdokument dagvatten Antaget av kommunfullmäktige 2012-06-11 1. Syfte och mål Syftet med styrdokumentet för dagvatten är att fastställa strategi för dagvattenhantering i kommunen.

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

1/12. Projekt. Affärer WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

1/12. Projekt. Affärer WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN Projekt & Affärer 1/12 WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN FOTO: ULF LODIN UNITED BY OUR DIFFERENCE SATSNINGAR I TUNGA BRANSCHER Välkommen till ett nytt nummer av vår kundtidning som bland annat ägnas en hel del åt

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad

Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad inom niijomiijarden, Stockholm Diarienummer för ursprunglig ansökan: 454-4653/2004

Läs mer

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Klimatanpassning in i minsta detalj

Klimatanpassning in i minsta detalj Klimatanpassning in i minsta detalj Trender i kommunala detaljplaner Pär Persson, Länsstyrelsen i Skåne. Klimatanpassning i Norra Djurgårdsstaden Christina Wikberger och Ingmarie Ahlberg, Stockholms stad.

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån

2014-12-16. Vi riskerar att dränkas nerifrån Vi riskerar att dränkas nerifrån 1 2 1 3 2014-12-16 4 2 5 Stigande havsnivåer, exempel Malmö, Svenskt Vatten M134 Havsnivå = +1,56 m 3 Havsnivå = +2,45 m, ca 220 fast. m hus berörs Höjda nivåer i hav,

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad

Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad Barbro Sollén Wilcox Planarkitekt, Sbf, Västerås stad Lena Höglund VA-ingenjör, Mälarenergi AB Varför är vattenfrågorna viktiga i Västerås? Mälaren

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M Diarienummer 09-0805 ÄNGELHOLMS KOMMUN G E S T A L T N I N G S P R O G R A M Förslag till detaljplan för del av fastigheten Barkåkra 50:3 m. fl., Tvärbanan, Ängelholms kommun Antagandehandling Modell över

Läs mer

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag

Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Teknikupphandling av evaporativ kylare för vattenburen komfortkyla Anbudsunderlag Bengt Bergsten CIT Energy Management 2013-02-07 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Målsättning 3 3 Förutsättningar 3 4

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537)

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-12-05 196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Sammanfattning Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN vatten i PBL Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Helhetssyn på mark och vatten möjlig genom PBL Marken ska vara lämplig för bebyggelse! vägledande Juridiskt bindande Det svenska

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer

Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen. Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer Trafikverkets kommande affärsmöjligheter i regionen Tillsammans gör vi smarta och ansvarsfulla affärer 1 Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg nuläge och framtida affärer Andreas Hult, projektchef

Läs mer

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark WSP Järnväg ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark aktör på marknaden med en bred och djup kompetens

Läs mer

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Målsättning Värmeåtervinning

Läs mer

Pepins presenterar. Bolag inom Greentech med systemlösningar för framtidens gröna städer

Pepins presenterar. Bolag inom Greentech med systemlösningar för framtidens gröna städer 17 03 22 Pepins presenterar Bolag inom Greentech med systemlösningar för framtidens gröna städer GRÖNA FÖRUTSÄTTNINGAR 17 03 22 Rikedomen på upplevelser och variation i en urskog är oändlig. Naturens kretslopp

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Statens Vegvesen Teknologidagane 2014 NORWAT. Vattenhantering i Sverige

Statens Vegvesen Teknologidagane 2014 NORWAT. Vattenhantering i Sverige Statens Vegvesen Teknologidagane 2014 NORWAT Vattenhantering i Sverige Svensk vattenförvaltning Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering

Läs mer

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist

Dagvatten. - ur ett juridiskt perspektiv. - Jenny Liøkel, Verksjurist Dagvatten - ur ett juridiskt perspektiv - Jenny Liøkel, Verksjurist Havs- och vattenmyndigheten Huvudkontor i Göteborg Fiskerikontroll i Simrishamn, Västra Frölunda, Kungshamn, Karlskrona (+ nya kontor

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Var ska det nya reningsverket byggas?

Var ska det nya reningsverket byggas? Var ska det nya reningsverket byggas? PRESENTATION AV LOKALISERINGSUTREDNING APRIL 2016 Resultat av lokaliseringsutredning för nytt reningsverk i Lidköping Här följer en sammanfattning av lokaliseringsutredningen.

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015.

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömning Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömningen av detaljplan för Alby Gård, del av Alby 15:32, är framtagen

Läs mer

Dagvattenhantering i Stockholm

Dagvattenhantering i Stockholm SIDAN 1 Dagvattenhantering i Stockholm Nuläge och framtida inriktning Jens Fagerberg, Stockholm Vatten AB Stina Thörnelöf, Miljöförvaltningen Dagvattensystemet i Stockholm Kombinerat system dagvatten och

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor.

Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor. DAGVATTENPOLICY Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor. Innehållsförteckning Inledning... 3 Dagvattenpolicy... 4 Vad är dagvatten?... 5 Förutsättningar... 5 Göta

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 The Capital of Scandinavia Kunskap förstå strategi - agera 14/10/2013 The Capital of Scandinavia PAGE 2 Kunskap - Material som tagits fram tidigare Strategi - Klimatanpassning

Läs mer

Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson

Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson Järnväg hur svårt kan det vara? Järnväg hur svårt kan det vara? Tidskriften Kupé Nr 01/02 2015 Vad är det som är så svårt? Trafik Avreglerad tågtrafik RKM

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Att förändra en värld... The future of drainage.

Att förändra en värld... The future of drainage. Att förändra en värld... The future of drainage. BEHOVET AV AVVATTNING FÖRÄNDRAS -både globalt och i Sverige ACO har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar vårt synsätt på hur vi skall ta oss an

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Handlings- och tidsplan för programberedningen för klimat

Handlings- och tidsplan för programberedningen för klimat Bilaga 1 (6) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kerstin Blom Bokliden Handlings- och tidsplan för programberedningen för klimat Uppdrag Styrelsen har beslutat att inrätta en partipolitiskt sammansatt

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Utemiljö 5. Tillgänglighet. KVALITETSPROGRAM Dalbostrand

INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Utemiljö 5. Tillgänglighet. KVALITETSPROGRAM Dalbostrand INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Utemiljö 5. Tillgänglighet KVALITETSPROGRAM Dalbostrand Inledning Växjö, Europas grönaste stad, ska vara en ledande miljökommun. Alla delar av vår verksamhet

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Remissförslag Borås Stads Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 0 Borås Stads Styrdokument»Aktiverande Strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås Program verksamheter och metoder

Läs mer

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen.

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Vi har bestämt oss! Förnyelse kräver förändring Skapa drivkrafter Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Program och verktyg

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

God vattenstatus en kommunal angelägenhet

God vattenstatus en kommunal angelägenhet God vattenstatus en kommunal angelägenhet 2015-04-08 Miljöförvaltningen Juha Salonsaari Stockholms vattenområden viktiga för vår livskvalitet! Stockholm är en stad på vatten Ekosystemtjänster är nyckelfaktorer

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Salems kommun 2014-01-31

Salems kommun 2014-01-31 Undersökningar som utförs i Uttran, Flaten och Flatenån Salems kommun 2014-01-31 Innehåll Uttran och Flaten... 2 Provtagningar har utförts sen 1997... 2 UTTRAN... 3 FLATEN... 3 FLATENÅN... 3 EU:s ramdirektiv...

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer