1 Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Årsredovisning 20081

2 Tryck: AMAB Grafiska AB, mars Fotograf: Jonas Ahlman. Grafisk form: Marlene Söder. Copy: Anna Olsson. Handskrivna texter: Margareta Hardenfalk. Upplaga: ex. Omslag: Munken Polar 200 g. Inlaga: Munken Polar 130 g. Vad är Ersta diakoni Se människan 5 Organisationskiss 7 Ersta dikonis intäkter 8 Ett händelserikt år 9 Direktors ord Ny riktning 11 Ersta sjukhus Större uppdrag 13 Precision 15 Första stegen 17 Ersta sociala verksamhet När livet vänder 19 Synliggjord 21 Ingen snabbfika 23 Ersta kyrka Fullsatt 25 Livets bröd 27 Ersta Sköndal högskola Tankar 29 Ersta fastigheter & Ersta konferens & hotell Underhåll 31 Insamling Tillsammans gör vi skillnad 32 Vi bryr oss. Mycket. 33 Ersta diakoni i medierna Synligt 35 Vem jobbar på Ersta diakoni Omsorg 37 Årsredovisning Innehållsförteckning 39 Didi Gesess, Oblatbagerska. Ersta diakoni.

3 Ersta diakoni är en ideell förening som arbetar för människor i utsatta situationer. Vi har fyra verksamhetsområden Ersta sjukhus, Ersta sociala verksamheter, Ersta kyrka och Ersta Sköndal högskola. På Ersta diakoni finns och har alltid funnits mycket starka ideologiska tankar kring vård och det personliga engagemanget har alltid lyst igenom väldigt tydligt hos oss som arbetar här var året då vi formulerade dessa tankar i en gemensam värdegrund. En grupp bestående av såväl vård- och omsorgspersonal som präster och diakoner arbetade intensivt med att ta fram och formulera i ord vad många duktiga yrkesmänniskor utför varje dag på Ersta diakoni. Den bärande idén blev Se människan. Med det begreppet menar vi att varje möte på Ersta diakoni ska präglas av viljan att se hela människan. Till oss kommer man för att man är sjuk, gammal, har hamnat i kris eller är utsatt på annat sätt. Vi vill se bortom det och hjälpa våra patienter och boende att värna om det som är kärnan i varje människoliv. Att orka och kunna se varje människas kapacitet, drömmar och önskemål, dess känsloliv och själ. Vårt arbete ska alltid präglas av nyckelord som medkänsla, ansvar och omsorg, respekt och öppenhet där varje människas integritet och välbefinnande på ett självklart sätt står i centrum. 4 Vi har bestämt oss för att arbeta för de mest utsatta i samhället. 5

4 Årsmöte Styrelse Direktor Kommunikation & Insamling Bitr. Direktor Svenska Kyrkans centrum för familjerådgivning Personal Fastigheter inkl. konferens & hotell Ersta kyrka, Oblatbageri, Museum, Frimärksavdelning, Diakonkår IT Inköp Ekonomi Social verksamhet Ersta sjukhus Ersta Sköndal högskola Samägd Med Stora Sköndal Organisationsskissen gäller från 1 januari Högsta beslutande organ är Årsmötet. Där utser man styrelse vilken i sin tur utser direktor. 6 Barnpsykologerna Peter Larsson och Ida Månson arbetar med barn i gruppterapi. Ersta fristad. 7

5 Ersta diakonis intäkter under fem år Ekonomi, belopp i tusen SEK Intäkter Januari Erstakörkortet delas ut för första gången. Ersta diakoni utbildar personal inom äldreomsorgen för att borga för en fortsatt hög kvalitet. Februari Ersta Vändpunkten bjuder in till föreläsning av prästen och själavårdaren Lars Björklund som pratar om hur barn mår som har en svag tilltro och relation till vuxna. Ersta Vändpunkten startar samtidigt nya grupper för unga vuxna, som enligt många rapporter mår mycket dåligt i dagens samhälle. Mars Kampanjen Aktiegåvan drar igång. Syftet är att få aktieägare att skänka sin utdelning till Ersta diakoni. Kampanjen drar in en halv miljon kronor. April Ett års intensivt miljöarbete ger frukt när Ersta diakoni blir ISO miljöcertifierat. Maj Två nya styrelseledamöter väljs in: Anders Milton, fd orförande i Röda Korset, Läkarförbundet och regeringens psykiatriutredare, samt Christer Engelhardt, diakon och riksdagsledamot. Intäkternas fördelning 2008 Juni Sommarbörjan. Med en grillsupé och god musik firade anställda på Ersta diakoni in början på sommaren. Medarbetare som gjort en god arbetsinsats under 25 år uppmärksammades speciellt. Externa intäkter 2008 Ersta sjukhus 74% Ersta sociala verksamhet 13% Ersta fastigheter 7% Övriga verksamheter 2% Erhållna bidrag 4% Totalt 100% Juli Boken Makt, en antologi där ett tiotal författare och debattörer diskuterar begreppet makt. Boken släpps i Almedalen och följs av ett seminarium. Under hösten som följer röner den stor uppmärksamhet i olika medier. Augusti Alzheimer café utökar med grupper som tar emot anhöriga till unga som drabbas av Alzheimers sjukdom. September St. Lukas utbildningsinstitut flyttar till Ersta Sköndal högskola som därmed kan erbjuda utbildning i psykoterapi. Ersta fristad publicerar en delrapport från forskning gjord på den unika gruppterapin för misshandlade kvinnor. Oktober Vår årliga middag Drivkrafter för politiker, opinionsbildare och viktiga givare. Årets tema är kvinnofrid. November Temadagar om vård och vårdutveckling. Ersta sjukhus genomför två dagar för anställda om aktuell forskning inom omvårdnad och rehabilitering. December Ersta diakoni lanserar nytt utseende och uppdaterad funktion på hemsidan. Ersta sjukhus får en ny MR-kamera till röntgen. 8 9

6 Inte bara för världen, Europa och Sverige var 2008 ett svårt år. Även för Ersta diakoni var detta ett år av eftertanke och självprövning. Årets resultat är svagt. Ett negativt rörelseresultat, värdepapper som minskat till följd av finanskrisen och en uppräkning av pensionsskulden ger dystra siffror. Det är siffror som inte uppstår över en natt och både styrelse och ledning har ägnat mycket energi åt att se möjligheten att vända det negativa resultatet. I skrivande stund vet jag att det kommer att lyckas. Under flera år i rad har rörelseresultatet förbättrats, därför blev utvecklingen under 2008 en viktig tankeställare vad gäller strategiska val både för styrelse och ledning. Både framtagande av en aktuell formulering av Ersta diakonis värdegrund samt målbild för 2017 har gett förutsättningar för flera strategiskt viktiga beslut som säkrar framtida inriktning och resultat. På många sätt står hela den ideella sektorn, men även den rent kommersiella marknaden inom vård och omsorg inför viktiga framtidsval. För den ideella sektorn handlar det mycket om valet av nisch. Vill man vara ett komplement eller alternativ? Men det handlar också om vilket förhållningssätt man har gentemot olika finansiärer. Redan i dagsläget har Ersta diakoni valt att inte göra sig beroende av en enda finansiär, förmodligen kommer vi att se än mer av det valet i framtiden. Med tanke på de stora behov av alternativa lösningar som finns både inom vård och omsorg så minskar inte möjligheterna för den ideella sektorn i allmänhet och Ersta diakoni i synnerhet. Den stora utmaningen ligger i att nyorientera så mycket att alternativen och de nya lösningarna framstår tillräckligt tydliga. Personligen tror jag att detta är både rimligt och möjligt. Ersta diakoni har stått fast i både med och motgång under en period på nästan 160 år. En organisation som bygger på idén om det meningsfulla i att hjälpa människor i nöd och utsatthet och som har burits av förbön och tron på en Gud som älskar alla klarar sig bra länge till. Med det vill jag också tacka för mig och för nio år av utveckling här på Ersta diakoni. 10 Thorbjörn Larsson, direktor Ersta diakoni

7 UTFÖRD VÅRD Ett litet sjukhus med nästan en 160 år lång människovårdande historia, å ena sidan. Modern teknologi, ledande medicinsk kompetens och forskning, å den andra. Ersta sjukhus drivs utan vinstsyfte och är ett alternativ till den offentliga vården. För oss står alltid människan i centrum. Med det menar vi att vi möter våra patienter med värme och omtanke och har respekt för varje människas kunskap, önskningar och drömmar var ett intensivt år för sjukhuset. Under våren lyckades vi till exempel locka hit några erkänt duktiga läkare som verksamhetschefer. Ett avtal med Stockholms läns landsting gav oss fortsatt och utökat förtroende inom ett av våra specialistområden magen och tarmarna. En mycket framgångsrik upphandling inom röntgen gav oss också ett betydligt större uppdrag för Stockholms läns landsting inför För att möta det har vi rustat och byggt nytt. Redo att ge våra patienter bättre röntgen snabbare. Våra kliniker inom neurologi-, psykiatri- och vård i livets slut är ytterligare några verksamheter som tillsammans med de andra, bildar en av Stockholms mest attraktiva vårdmiljöer. Mag-tarmcentrum Öppen vård Besök totalt antal varav läkare varav övriga Sluten vård Vårdtillfällen antal Vårddagar antal Medelvårdtid 3,6 2,7 Operationer Operationer totalt antal varav sluten vård varav dagkirurgi Neurologi Besök totalt antal varav läkare varav övriga Sluten vård vårddagar Psykiatri Besök totalt antal varav läkare varav övriga Vårddagar Hospice Vårddagar varav avdelning varav hemsjukvård Sjukgymnastik Antal besök totalt Röntgen Undersökningar antal Ekonomi, belopp i tusen SEK Externa intäkter Interna intäkter Externa kostnader Personalkostnader Interna kostnader Avskrivningar och intern ränta Dispositioner Resultat Antal anställda Anna Garpenbeck leg. sjuksköterska. Ersta sjukhus, Mag-tarmcentrum. 13

8 Marit Kressner är kolorektalkirurg på Ersta sjukhus. Förra året gjorde hon drygt tvåhundra operationer. Titthålskirurgi är hennes specialisering. Inte sällan är det tumörer som hon med stor precision avlägsnar. Livet kan förändras mycket snabbt, det har det här yrket lärt mig. Svåra är de många besked om cancer, men här finns också mycket glädje. Ofta kan vi bota, i undantagsfall handlar det om att lindra och trösta. På Ersta sjukhus försöker vi finna tiden att vara en närvarande, lyssnande läkare. Med tiden lär vi känna patienterna och deras familjer väl. Sjukhusets litenhet ger också goda förutsättningar att ge en flexibel, högkvalitativ vård. Här finns kunniga kollegor alltid nära tillhands och en grundläggande ambition att alltid försöka erbjuda patienterna den mest moderna och bästa behandlingen. Sammantaget är det lätt att göra ett bra jobb här. Ett bra jobb, med svåra förtecken. 14 Marit Kressner, överläkare och kolorektalkirurg, opererar bort en tjocktarmscancer. Ersta sjukhus. 15

9 Ecto doluptatem Det var den 11 december som livet förändrades för Christina Lindby, 57 år. Hon vaknade med en underlig känsla. När hon satt på toaletten en stund senare föll hon ihop och blev liggande. En och en halv timme senare låg hon på sjukhuset med en konstaterad stroke. Hon hade själv vaknat till, krupit till telefonen och ringt sin son. Tre dagar efter det låg hon orörlig i en patientsäng på Ersta sjukhus, Neurologiska kliniken. Hon kunde inte röra sig, inte sätta sig upp, inte gå på toaletten själv, inte klä på sig. Hon kunde i stort sett ingenting. Idag, tre månader senare, är det annorlunda. Tack vare Kristinas järnvilja och mycket stöd. Folk klagar så mycket på sjukvården. Jag tycker inte den kunde ha varit bättre. Här har jag blivit pushad och peppad på ett sätt som gör att jag idag kan både gå och tala utan att sluddra. Jag dreglar fortfarande lite. Och min vänsterarm är det inget liv i. Men det kommer tillbaka, det är jag helt övertygad om! Och den där vill jag inte ha längre, säger hon och pekar på rullstolen. 16 För tre månader sen låg Christina Lindby orörlig i sviterna av en stroke. Ersta sjukhus, Neurologiska kliniken. 17

10 Vi vet att livet kan förändras snabbt. Varje dag träffar vi människor som upplevt just det. När det är som mest besvärligt. Där finns vi. Erstas sociala verksamheter är en spännande samling vårdambitioner som vuxit fram ur samhällets behov från 1800-talets mitt fram till idag. Vi driver ett av Sveriges mest omtyckta äldreboenden och vi har delat med oss till åtskilliga av vår kunskap när det gäller omsorg av just äldre. Att åldras med värdighet på det sätt man själv vill, har varit en av årets stora diskussioner. Många uppmärksammar också vår erfarenhet och äldrekultur. Hos oss bor också kvinnor som lever under hot efter dramatiska uppbrott från våldsamma relationer och flickor som upplevt ett eller upprepade övergrepp, får hjälp att bearbeta och komma vidare. Vi vet att förändrade förutsättningar för ett gott liv kan komma smygande långsamt. Hos oss träffas människor med demenssjukdom varje dag för en stunds värdefull gemenskap och arbetsro. Under året startade vi också särskilda samtalsgrupper för yngre som drabbats av en demenssjukdom. Sammantaget en handfull exempel från en omfattande och ambitiös verksamhet års deltagarantal i Ersta Vändpunktens program var rekordhögt. Totalt deltog 212 personer. Ersta diakoni äldreomsorg Antal boende Yngst Äldst Medianålder Antal personer under 80 år 10 Ersta fristad Antal boende, kvinnor Antal boende, barn Genomsnittstid för boende Gruppverksamhet för Kvinnor 25 Ersta Vändpunkten Antal grupper Antal deltagare Stödsamtal, antal Ersta flickhem Genomsnittlig beläggning, Antal personer Lännahemmet 2,9 3,8 Marsta gård 5,1 5,3 Erstabacken Genomsnittlig beläggning 89% 97% Antal platser 9 8 Externa intäkter Interna intäkter Externa kostnader Personalkostnader Interna kostnader Avskrivningar och intern ränta Dispositioner Resultat Antal anställda Barngrupp 36 Tonårsgrupp 43 Unga Vuxna 48 Föräldraprogram 40 Vuxengrupp Erik Nilsson, leder en av Ersta Vändpunktens grupper för anhöriga till missbrukare. Ersta Vändpunkten. 19

11 En soffhörna med mängder av mjuka kuddar i glada färger. En stark kontrast till det som många barn upplevt innan de kommit hit till Ersta fristad, vårt skyddade boende för misshandlade kvinnor och deras barn. Det här är Marianne Söders arbetsplats. Bland barn som sett eller hört nästan allt hemma. Fast ingen tror det. Om jag har fått ett barn att berätta vad som hänt, känna att det inte är deras fel och att de inte behöver vara rädda att något ska hända deras mamma. Då känner jag att jag har gjort ett bra jobb. Det första jag gör när de kommer hit är att jag frågar om de vet varför de är här överhuvudtaget. De flesta har ingen aning. Då säger jag att alla barn som kommer till oss har varit med om otäcka saker hemma. Jag säger inte bråk, för det här är mycket allvarligare än så. Alla barn lyssnar intensivt. Ofta är det första gången någon bekräftat att det har varit våld hemma överhuvudtaget. Det har vilat som en hemlighet som alla känner till men som ingen säger något om. De allra flesta barn här bär dessutom på en stark rädsla att deras mamma ska dö. Att berätta och bli bekräftad i sin berättelse är en enorm lättnad för dessa barn. Jag säger också till dem att många mammor blir ledsna när de kommer hit, de kanske får se andra mammor gråta. Och så säger jag att alla här vill att det ska bli bättre. De flesta barn som går ifrån det samtalet är tio kilo lättare. För första gången kan de nu börja formulera vad de har burit som en mörk hemlighet i många år. 20 Marianne Söder arbetar med barn som bevittnat våld i hemmet. Ersta fristad. 21

12 Det är en vanlig tisdag. Klockan är strax efter två på eftermiddagen. Ute skiner en blek vintersol. Inne på Mariahemmet, Ersta diakonis äldreboende, råder det full aktivitet. Nybryggt kaffe hälls upp i en termos och kaffekoppar dukas fram. En plats är redan tagen. Resten av gästerna droppar in en efter en. Är det inte tandläkaren som kommer? Tore, 94 år, får syn på sin jämnåriga kompis Stig när han har bänkat sig vid fikabordet i väntan på att kulturtimmen ska börja. Ja, det är visst det, säger Stig. Jag har vilat lite. Hur ser jag ut i håret? Snygg, säger arbetsterapeuten Rose-Marie Karlsson, och du är alltid så välklädd. Vad säger du, är jag problemklädd, frågar Stig och formar handen runt ena örat för att höra bättre. Skrattet rungar runt bordet och Stig bekräftar att han har ett antal olika kostymer som han väljer med omsorg. Alla runt bordet känner varandra väl. I ett eller flera år har de bott här. På bordet är fikat uppdukat. Margit, numera pensionär men tidigare vårdbiträde på Mariahemmet, har jobbat extra och bakat en efterlängtad kaka. Åh, det smakade gott, enas alla runt bordet. Rose-Marie Karlsson är den som håller i kulturtimmen den här dagen. Vi har ju läst Kända och glömda kvinnor i Stockholm nu ett bra tag, säger hon. Så jag tänkte det kunde vara dags att byta. Därför har jag varit på biblioteket och lånat Öster om Kungsholmen. Vad tror ni om det? Visst har du bott på Kungsholmen, Stig? Ja, det stämmer. Jag bodde på Kungsholmen i min ungdoms dagar. Men fråga mig inte var, för det har jag glömt nu. Men min tandläkarpraktik hade jag på Folkungagatan. 22 Stig Lannér, njuter av kulturtimme på Mariahemmet. Ersta diakoni äldreomsorg. 23

13 En fullsatt kyrka. Besökare från trakten runt Ersta diakoni, men också våra egna patienter och boende. För många är söndagseftermiddagarna efterlängtade tillfällen för reflektion och inspiration. Ersta samtal lockar i en tid av förändring. Just idag har samtalet rubriken När livet ska sammanfattas och handlar om de sista åren i livet, hur vi åldras och kan knyta ihop våra livstrådar. Trion som samtalar känner varandra sedan tidigare. För några månader sedan satt de i programmet Önskegästen i P1 och pratade om samma sak. Thorbjörn Larsson, direktor, Elsie Johansson, författare och Kristina Telerud, diakon. Vi vill att Ersta kyrka ska vara en plats för reflektion och eftertanke, en plats dit man kan söka ro och kanske tröst. En plats där vi kan föra samtal om vår tids livsvillkor. Därför försöker vi fylla vår kyrka med meningsfulla händelser. Ersta samtal är ett exempel, men vi gör även annat. Fryshuset och Ersta kyrka hade ett spännande samarbete under året som gick. Musikereleverna på Fryshuset fick i uppgift att skriva egna psalmer som de sedan framförde i kyrkan. Lunchmusiken är ett annat exempel. Under lunchen bjuder vi på en stunds avkopplande levande musik tillsammans med en lunchmacka i den avstressande miljö som kyrkorummet erbjuder. Sammantaget är kyrkan och Erstas diakonkår en kraftfull resurs för våra patienter, boende, gäster och för alla oss som jobbar här. Högmässor: Antal: Besökare: Onsdagsmässor: Antal: Besökare: Taizémässa: Antal: Besökare: Begravningsgudstjänster: Antal: Besökare: Dopgudstjänster: Antal: 7 5 Besökare: Vigselgudstjänster: Antal: 4 7 Besökare: Morgonböner: Antal: Besökare: Middagsböner: Besökare: Lunchmusik: Antal: Besökare: Ersta samtal: Antal: 10 7 Besökare: Ersta samtal lockade nästan 1000 besökare under Ersta kyrka. 25

14 En 99 år gammal verksamhet gömmer sig i ett av våra porthus från 1700-talet. Det är det stolta oblatbageriet som tagit fram miljoner oblater under sin långa historia, Idag är det det största i sitt slag i Sverige. En miljon oblater bakar volontärer och anställda här varje år innan de skickas ut till församlingar i Sverige och världen. På Ersta diakoni finns också ytterligare en stolt gammal verksamhet. Frimärksavdelningen med sina volontärer har under nästan 120 år samlat frimärken från post som kommit till Ersta diakoni och sedan sålt på auktioner och andra ställen. Åtskilliga hundratusentals kronor har på det sättet kommit våra verksamheter till gagn. Mitt emot bageriet, i det andra porthuset, ligger Ersta museum. Här inne berättar vi historien om hur diakonin, genom Ersta diakonis försorg, växte fram i Sverige. Diakonins historia är på samma gång historien om socialarbete och sjukvård i Sverige. Ersta diakoni startade dessutom den första sjuksköterskeutbildningen i Sverige. 26 Mikael Halldin, diakon, förbereder en visning. Ersta museum. 27

15 Institutionen för vårdvetenskap Institutionen för diakoni och teologi Institutionen för kyrkomusik Institutionen för socialt arbete Hela högskolan * Fristående kurser exkluderade Antal helårsstudenter * (Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 60.) Ersta Sköndal högskola är en av få privatägda högskolor i Sverige. Här kan man bli såväl sjuksköterska som socionom, psykoterapeut, diakon och kyrkomusiker. Hos oss finns många av Sveriges bästa forskare inom det civila samhället, vård och socialt arbete. Ersta Sköndal högskola ägs av till hälften Ersta diakoni och till hälften av Stiftelsen Stora Sköndal. Vi har en mycket tydlig vision att skapa en kreativ miljö som främjar kunskapen om nydanande vård, människans livskvalitet och rätten till ett värdigt liv. Arbetet och studierna hos oss ska präglas av kritiskt tänkande, konstnärligt skapande och existentiell fördjupning. År 2008 var ett mycket händelserikt år för högskolan. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi flyttade till campus Sköndal. Samtidigt inlemmades St. Lukas utbildningsinstitut i Ersta Sköndal högskola. I och med det kan vi erbjuda psykoterapiutbildning med statlig examensrätt. I slutet av förra året fick Ersta Sköndal högskola också ett tillskott från utbildningsdepartementet i form av nya sjuksköterskeplatser. Högskolan ser fram emot en betydande expansion under åren som kommer. Forskning på ESH bedrivs vid: Enheten för forskning om det civila samhället Enheten för forskning om vård i livets slutskede Institutet för organisations- och arbetslivsetik Institutionen för vårdvetenskap (inriktad mot vårdvetenskap, vårdetik och vårdvetenskaplig livsåskådning) Institutionen för socialt arbete Institutionen för diakoni och teologi Ekonomi, belopp i tusen SEK Externa intäkter Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Resultat Studietid i biblioteket. Campus Ersta. Ersta Sköndal högskola. 29

16 Konferensbesökare, antal Konferensbokningar, antal Hotellnätter, antal Fastigheterna på Ersta diakoni är en brokig samling hus som växt fram under drygt 150 års tid, för att möta de olika behov som diakonin mött under åren. Här finns allt från pampiga sekelskifteshus i sten till typiska bostadslängor från 60-talet och här finns också Ersta kyrka. Husfamiljen speglar på ett mycket tydligt sätt ett och ett halvt sekel av människovård och tanken på att kropp och själ hänger ihop. Idag har Ersta fastigheter en stor uppgift i att förvalta och förädla fastigheterna på ett sådant sätt att de passar det jobb vi gör. Inom våra väggar ryms idag bland annat en av Europas mest moderna operationssalar, ett andaktsrum med hänförande utsikt över hela Stockholms inlopp, ett hemligt skyddat boende för fem kvinnor och deras barn och ett litet bageri med en enda uppgift oblater. Hos oss finns också Ersta konferens & hotell som startade för 16 år sedan och som tagit emot över en halv miljon människor sedan dess. Här kan man konferera i små grupper eller stora sällskap i rum som har en fin vy över Stockholm. Bringsalen, som är vår största lokal, kan ta emot drygt 160 personer. Ekonomi, belopp i tusen SEK Korta fakta: Externa intäkter Interna intäkter Externa kostnader Personalkostnader Interna kostnader Avskrivningar och intern ränta Dispositioner Resultat Antal anställda Renoveringar under året: Helt ny röntgenklinik på sjukhuset, tak, badrum i personalbostäder. Ersta diakoni är ISO 14001* certifierad. Nästan personer konfererade hos oss förra året och personer bodde på hotellet. Vår frukost är KRAV-märkt. * Vad är ISO 14001? ISO är ett internationellt certifieringssystem som handlar om hur företag handskas med miljöfrågor. För att få ISO-certifiering krävs att man arbetar på ett sätt som minimerar effekter på miljö och omgivning och att man kontinuerligt strävar efter att förbättra sitt miljöarbete. 30 Sebastian Larsson, vaktmästare. Ersta fastigheter. 31

17 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Akademikerförbundet SSR Allmänna Arvsfonden Brandstorps Kyrkliga syförening Bromma församling C Axén Utbildning HB Cancer- och Trafikskadades Riksförening Crédit Agricole Cheuvreux Nordic AB Dillnäs kyrkliga syförening Effective Consultans Ekerö Kyrkliga Samfällighet Enbo Kyrkliga Syförening Erstakretsen i Helsingborg Essinge församling Familjen Erling- Perssons stiftelse Fardhem kyrkliga syförening Flens kyrkliga syförening Frustuna församling Fruängens kyrkliga syförening Glömminge kyrkliga syförening Gothems kyrkliga samfällighet Grums-Värmskogs kyrkliga samfällighet Gålöstiftelsen Götlunda Diakoni syförening Hagshults kyrkliga syförening Halmstads Kyrkliga Missionskrets Hammarby församling Hannäs Kyrkliga missionssyförening Hedvig Eleonora Missionssyförening Hälsohögskolan i Jönköping AB Härlunda kyrkliga syförening Irsta kyrkliga syförening Jenny Lind Fonden, Rebeckalogen nr 9 Johanniterhjälpen Johanniterorden i Sverige Katarina Sjukvårdsförening Katrineholms kyrkliga samfällighet Kristvalla Kyrkliga Syförening Kungliga Hovförsamlingen Kvistofta kyrkliga syförening Kyrkliga arbetskretsen Kyrkliga Arbetskretsen Tidaholm Kyrkliga Syföreningen Kättilstads Kyrkliga Syförening Let s Try It AB/ Sponsorhuset Lextorps kyrkliga arbetsgrupp Lidköpings församling Lindebergs Grant Thornton Ljusdals kyrkliga syförening Lojsta kyrkliga syförening Länsförsäkringar AB Magn Bergvalls Stiftelse Malungs församling Maria och Högalids Sjukvårdsförening Mats Klebergs Stiftelse Mellby kyrkliga sykrets Misterhults kyrkliga syförening Nora kyrkliga samfällighet Norra Mellby församling Norra Mellby Kyrkliga Syförening Norra Möckleby kyrkliga missionssyförening Norrahammars kyrkliga syförening Nåldynan Promotion i Boo AB Ruth och Richard Julins stiftelse S:t Andreas Logen Den Nordiska Cirkeln, Svenska Frimurar Orden S:t Tomas kyrkas damklubb Skärholmens församling Sofia församling Sollentuna församling Sophiahemmet Steneby Kyrkliga Samfällighet Stichting af Jochnick Foundation Stiftelsen Bertil Strömberg Stiftelsen Drottning Sophias Skyddshem Stiftelsen Frimurare Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne Barnhuset i Sthlm Stiftelsen för CJ och HR Hiertas minne Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond Stiftelsen Olof A Söderbergs fond Stiftelsen Oscar Hirsch Minne Stiftelsen Stora Sköndal Stockholm Söder Rotaryklubb Stockholms Stift Stora Syföreningen Swedish Church in London Svensk Information AB Syföreningen Allmänt Väl Syringen Sällskapet för Makarna Malmqvists Minne Timmermansorden samförvaltning Timrå församling Torshälla församling Torshälla kyrkas arbetskrets Trossamfundet Svenska Kyrkan Turinge-Taxinge församling Turinge-Taxinge syförening Upphandlingspoolen UHPO AB Uppsala Bolagsg Vingslaget Omsorgs AB Visby Diakonikrets Syförening Vänföreningen för Erstautbildade sjuksköterskor Västerstads kyrkliga syförening Åke Wiberg Stiftelse Ålands Penningautomatförening, PAF Österåker-Östra Ryds kyrkliga syförening Pivatpersoner Sven-A Abrahamsson Patrick Adlercreutz Pelle Ahlberg Carl Ahlgren Elisabeth Ahlström Sven Alfort Margit Alfredsson Bodil Alling Dan Almquist Christina Anderhagen Barbro Andersson Berit Andersson Karl Anders Andersson Signe V Andersson Lars-Erik Backman Ulla Backman Anita Bardun Birgit Barnekow Olle Bauman Britt Beijer Louise Belfrage Eva-Maria Bengtsson Birgitta Berg Claes Berglund Lena Bergman Irene Bier Käth Birgetz Gunnel Bjerner Christina Blomqvist Åsa Bodén Staffan Bohman Gudrun Borrud Marie Borrud Gunvor Boström Kurt Boström Jan Brissman Gunnel Brolin Axel Broms Barbro Brummer Gert Bruse Elisabet Bruzelius Boris Brännbacka Evelyn Bylander Margareta Bylund Ingrid Börjemalm Catharina Carlson Gunnel Carlsson Inga Carlsson Leopold Carlsson Bo Carlstedt Solbritt Carneholm Torbiörnsson Hartvig Christensson Johan Cullberg Gun Dahl Lars Göran Dahlberg Eva Dahlgren Brita Dahlquist Lisbeth Dahlström Tore Dahlström Hans Dalborg Margareta Danell Maud Daun Lottie Debrevs- Peterson Lena Delaplane Ingegerd Dominique Elisabeth Douglas Birgitta Edgren Margareta Edlund Birgitta Ejenmark Gun Eklund Gustaf Ekman Ingrid Ekman Matts Ekman Gunborg Ellsten Anne-Marie Elvius Olle Emilsson Gunnar Engström Jan Engström John Ericson Per-Olof Ericson Roland Ericson Katarina Ericsson Inga Eriksson Anita Eriksson Britt Eriksson Ingrid Eriksson Kjell Eriksson P-O Eriksson Wera Eriksson Lars Everborg Anders Fahlin Li Falksveden Maj-Britt Fallgren Bengt Fris Georg Frisk Gun Fritzell-Lybing Indira Furniss Ingrid Gahne Christer Gardell Britt Gars Sixten Gill Eva Gottschlich Susan Grape Els-Marie Gullstrand Anna-Kajsa Gustafsson Carin Gustafsson Åke Gustafsson Eva-Britt Gustavsson Margareta Gustavsson Maud Gustavsson Irene Götefelt Maj Hall Ingrid Halldin Ivar Halvarsson Margaretha Hamilton Asta Hammarberg Bo Hammarström Lena Hammarström Stina Hammarström Kaj Hanngren Roland Hansson Maud Hanzon Reinerstedt Claes Hegnell Jan Heimer Sten Heinsod Ella Henriksson Gerd Hillert Gunilla Hollander Ann-Marie Holm Alf Holmberg Anita Holmberg Solvig Holm-Borrud Maria Holmlund Lillevi Holtmark Brigitte Hopf Hans Hoppe Eva Hultman Brita Håkansson C E Häggblad Elisabeth Högström Anna-Stina Högström Jerner Lars In de Betou Bo Ivarsson Solveig Jacobsson Barbro Johansson Birgitta Johansson Bo Sture Johansson Greta Johansson Jane Johansson Kenth Johansson Lennart Johansson Svante Johansson Inge Jonsson Ingrid Jonsson Kerstin Jonzon Berith Josefsson Ann Mari Josephson- Lind Kristina Jönsson Anita Jörgensen Ann-Mari Jörgensen Vera Kalle Gunnel Karlsson Gunny Karlsson Bengt Kempe Dag Klackenberg Birgitta Klasén Katharina Klingborg Elisabeth Koch Ann Kärnekull Gunnel Kärnestam Tinna Lagergren Greta Lagerquist Iris Lagerwall Åke Lamm Barbro Landholm Valdy Landholm Gunvor Landström Stig Lanner Edla Larsson Maria Louise Larsson Rosa Larsson Hans Laufke Ebba Leijonhufvud Göran Leijonhufvud Lisa Leijonmarck Eva Leksell Elmo Lepna Sylvie Lideborg Pia Lidwall Carl-Axel Liebermann Berit Lind Berit Lindahl Margareta Lindberg Tommy Lindberg Gertrud Linde Inger Lindgren Maria Lindgren Gunnar Lindholm Margareta Lindmark Eva & Rolf Lindskog Alice Lindström Elisabeth Lindström Sanna Lindström Anne-Maj Linhatte Karl Ljungar Birgitta Lounela Christina Lundberg Marianne Lundblad Maud Lundin Ohlson Kristina Lundqvist Charlotte Lundqvist Jan Lundqvist Ester Lyttkens Rolf Löfberg Barbro Lööf Ragnhild Malmgren- Segall Mara Maric Siv-Inger Melin Ernst W Michaeli Ulf Michaëlsson Gordon Mjörnell Birgtta Möller Maria Möller Kenth Nauclér Lennart Nellhard Per-Ove Nelstrand Pelle Netz Tomas Nicolin Ingrid Nielsen Karl-Johan Nilsson Sten Nilsson Marianne Nivert Rolf Nordblom Gunnar Nordfeldt Ingrid Nordström Monica Norrman Anders Novak Stig Nyman Kjell Nyström Ingalill Oftedal Astrid Ohlsson Ingrid Olander Maud Olhagen Gunnar Olofgörs Ingvar Olsson Ulla Olsson Asta & Gösta Oscarsson Barbro Ottosson Göran Ottosson Dennis Ovefors Sixten Palmqvist Gunilla Palmstierna- Weiss Conny Parrman Elin Pehrsson Ebbe Persson Lillemor Persson Inga-May Petersson Karl-Rudolf Pettersson Nils Erik Pettersson Louise Podov Lena Prezent Sture Ramström Mårten Rasch Ulla Rasch Andersson Kerstin Rodenstam Aina Rosendahl Oddbjörn Rosenholm Svea Roth Signe Rudberg Maj-Britt Rundberg Inga Märta Ruthquist Nina Rydh Gunnar Ryholt Lars Rönström Pia Salo Siw Sandberg Birgit Sander Aili Sandström Bertil Schulze Ursula Schäfer- Metternich Karin Selberg Åsa Sellberg Bo Silfverhielm Mona Simfors Karin Simonsson Anita Salome Sjöberg Inger Sjöberg Ingela Sjögren Margareta Sjögren Karin Sjögren Marklund Lars-Magnus Sjöholm Marga Sjöström Kristina Smedberg Ann Stern Jenny Strandh Gun Strandhult Britta Ström Herta Ström Marianne Ström Lars-Gunnar Ståhl Inga Stålfelt Margot Sulling Ralph Sundborn Eva Sundin Björn Svanberg Susanne Svanberg Dora Svantesson Björn Svedberg Gunnel Svedberg Berit Svensson Ulla-Britt Svensson Eckerse Birgittta Syk Per-Olof Söderberg Iréne Söderkvist Kristina Telerud Björn Thambert Hans Thambert Majken Thambert Åsa Thelin Margareta Thorhagen Rune Thorsén Birgit Thorstensson Birgit Tidbeck Majbritt Tiru Meg Tivéus Maj-Britt Torén Barbro Tronêt Ann-Marie Turesson Malin Tyllered Ingrid Törnqvist Hans Ulfvebrand Anna-Margareta Umunna Kerstin Urby Ulla-Britta Wadstedt Elisabeth Vahlquist Ingrid Wahlström Lena Waldenström Gudrun Walkendorff Per Wallén Kerstin Wallerberg Thomas Wallin Anne-Marie Wallstedt Agneta van der Poel Tor Wedin Christer G Wennerholm Gudrun Werkström Hans Werner Marina Vestberg Arne Westerberg Lilly Westerström Anders Westius Jan Westlund Kerstin Widlund Margareta Wigart Anna Wigart Duhs Sten Wikander Gertrud Willis Tarina von Heidenstam Otto von Schwerin Märtha-Stina Zackrisson Christina Åberg Ulf Åberg Olof Ågren Anna-Stina Åkesson Birgitta Åkesson Eivor Ålander Helén Ölmeklint Inga Öman Ersta diakoni vill bidra till ett samhälle där människor bryr sig om och tar ansvar för varandra. Ett samhälle där omtanke om medmänniskan, om vår nästa, värderas och uppskattas. En del av vårt arbete lönar sig dock dåligt, om man räknar i kronor och ören. Men inte om man räknar i mänsklig värdighet, läkande och värme. Hur ska man annars se på behandling av barn som vuxit upp med en pappa som slår deras mamma? Eller hur ska man tänka kring flickor som skär sig för att få uppmärksamhet och omvårdnad? Eller hur ska man värdera möjligheten till en fin miljö under livets sista dagar? Är det viktigt? Vi tycker det. Livsviktigt till och med. För att förverkliga alla våra idéer om vård och värdighet behöver vi hjälp. Därför arbetar vi intensivt med enskilda givare, stiftelser, företag och organisationer för att få ekonomiskt stöd. Vi tror att det hos människan finns ett behov av att hjälpa till. Och vi vill att Ersta diakoni ska vara en plats där man kan göra det. pg Givare 2008 Ekonomi, belopp i tusen SEK Dödsbon 3% 857 Företag 7% Församlingar & Syföreningar 1% 296 Stiftelser 80% Organisationer 5% Privatpersoner 4% Totalt 100% Ändamål 2008 Ekonomi, belopp i tusen SEK versamhet Ersta diakoni 4,3% Ersta sjukhus 40,1% Ersta sociala versamhet 31,3% Forskning Ersta sjukhus 17,2% Forskning Ersta sociala 0,3% 100 Forskning Ersta Sköndal högskola 6,8% Totalt 100% Ersta diakonis samtliga givare

18 Att synas i medierna har blivit allt viktigare för Ersta diakoni. Att få positiv uppmärksamhet är naturligtvis bättre än det motsatta. Många vill också uppmärksamma mycket av det högkvalitativa arbete som utförs hos oss blev ett intensivt mediaår här. I slutet av maj presenterade direktor Thorbjörn Larsson sin utredning som har gjort på uppdrag av regeringen, Värdigt liv i äldreomsorgen. Med utredningen följde också en starkt kritisk debattartikel i DN, där Thorbjörn pratade om hur illa de äldre i Sverige sköts och behandlas på äldreboenden runt om i landet. Det blev startskottet för en debatt om hur vi ser på våra äldre, som höll i sig året ut och där Ersta diakoni gjorde sig känd som såväl stark kritiker till befintlig äldrevårdskultur i Sverige, som visionär talesman för hur det skulle kunna se ut framöver. Än har vi inte sett slutet på den debatten. I november kom SMER, Statens Medicinsk- Etiska Råd, med ett betänkande där man föreslog att läkarassisterat självmord ska bli tillåtet i Sverige. Dödshjälpsdebatten var igång igen. Media hörde av sig till Ersta sjukhus för att få en inblick i en hur palliativ vård ser ut i Sverige idag. Ett flertal reportage gjordes hos oss och verksamhetschef Georg Engel uttalade sig om behovet ur patienternas perspektiv. Kvinnofrid blev en fortsatt viktig fråga för oss. Maria Eriksson, en av Sveriges främsta forskare inom kvinnofridsfrågor, följer Ersta fristads arbete under tre år och kom med en första delrapport i september. Forskningen är unik i sitt slag eftersom den för första gången kan visa hur kvinnor som får hjälp att bearbeta sina trauman i de enda terapigrupperna som finns i Sverige, mår efter ett år i terapi. Insidan på DN, den största och viktigaste redaktionella platsen när det gäller socialjournalistik, gjorde en helsidesartikel om forskningen. På Ersta diakonis kommunikationsavdelning skickas minst två pressmeddelanden per månad, tas åtminstone fem journalistkontakter, bearbetas enskilda reportrar när det gäller olika uppslag och ordnas pressträffar. 34 Bringsalen, Ersta konferens & hotell 35

19 Antalet anställda personer Varav kvinnor Det var på sjuksköterskeutbildningen i Örebro som han bestämde sig. Han skulle jobba med palliativ vård. Och så blev det, på en av Sveriges bästa hospicekliniker. Saeid Shirazi är en av Ersta diakonis många sjuksköterskor som jobbar med svårt sjuka döende patienter i hemmet. Våra patienter är döende, men inte i första hand. De är i första hand människor som har varit stora och starka, duktiga, haft ett yrke, en familj, drömmar och burit på längtan. Det kan vara journalister och dagisfröknar, direktörer och diplomater. Jag försöker se deras styrkor och tänka att vi är två människor som möts. Det är i första hand en människa framför mig, inte en patient som är sjuk. Ibland kan jag behöva stilla en oro som finns men det handlar lika ofta om att se människan bakom, möta glädje, skratta. Och trots att man är i livets slutskede, är man i många fall kapabel att förverkliga drömmar, menar Saeid. Jag försöker tänka att patienterna verkligen ska försöka göra det som de vill. Vi har en patient som har varit utomlands tre gånger under den tid vi har vårdat honom. Han har en dotter i ett annat land och han ville så gärna åka dit. Vi packade mediciner och blöjor, allt han skulle behöva för att kunna komma iväg. Och han gjorde det! I Sverige är många rädda för döden. Jag tycker vi skulle närma oss varandra just i det ögonblicket. Vi behöver varandra då. Personalförändringar Tillsvidareanställda Nyanställda Slutat, antal Medelålder: 47,3 46,6 Medianlön per månad: Kvinnor Män Sjuk kalenderdag per snitt anställd 28,70 31,57 Kvinnor 30,29 33,64 Män 19,55 20,04 Sjukkostnader, mnkr 4,12 4,08 Könsfördelning: Styrelse, antal Kvinnor 5 5 Män 9 7 Ledningsgruppen, antal 9 8 Kvinnor 4 4 Män 5 4 Chefer inkl. ledninggruppen, antal Kvinnor Män Börje Gunnarsson vårdas i hemmet. Ersta sjukhus, Hospicekliniken. 37

20 Förvaltningsberättelse 40 Ekonomisk sammanfattning 42 Resultaträkningar 43 Balansräkningar 44 Tillgångar 44 Eget kapital och skulder 45 Kassaflödesanalys 46 Redovisningsprinciper och noter 47 Not Not Not Not Styrelsens avslutning 53 Ledningsgruppen

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Årsredovisning 2011 GodEl

Årsredovisning 2011 GodEl Årsredovisning 2011 GodEl Tanken bakom GodEl Källa omslagsbilder: SOS Barnbyar, RäddaBarnen (foto: Cleis Nordfjell) och Hand in Hand Innehållsförteckning Källa: GoodCause Foto: Ulrika Bäärnhielm Källa:

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

MIN. OK Årsredovisning 2012 MACK

MIN. OK Årsredovisning 2012 MACK Årsredovisning 2012 2 OK NORRBOTTEN ÅRSREDOVISNING 2012 OK Årsredovisning 2012 MIN Vd har ordet 5 Året i siffror 6 Min mack - Vittangi 8 Min mack - Kiruna 10 Min mack - Notviken 12 Styrelsen 14 Uppgifter

Läs mer

INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA

INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA STIFTELSEN SKÅNE STADSMISSIONS ÅRSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA Förord 3 Social verksamhet Unga Forum 4 Trygga Boenden 5 Café David i Malmö och Kristianstad 6 Nattjouren

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Årsredovisning 2009. Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare.

Årsredovisning 2009. Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare. Årsredovisning 2009 Vår vision är att vara den ledande värdeskaparen i vår bransch gentemot kunder, företaget och dess ägare. Freja Husdjur Box 154, 532 22 Skara Telefon växel: 0511-77 11 00 Telefax: 0511-77

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua BARN&CANCER EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN >>> NUMMER 3 4 2008 >>> Fort ska det gå tycker Ella Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua Viktigt att fånga

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer