1 Årsredovisning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Årsredovisning 2008"

Transkript

1 Årsredovisning 20081

2 Tryck: AMAB Grafiska AB, mars Fotograf: Jonas Ahlman. Grafisk form: Marlene Söder. Copy: Anna Olsson. Handskrivna texter: Margareta Hardenfalk. Upplaga: ex. Omslag: Munken Polar 200 g. Inlaga: Munken Polar 130 g. Vad är Ersta diakoni Se människan 5 Organisationskiss 7 Ersta dikonis intäkter 8 Ett händelserikt år 9 Direktors ord Ny riktning 11 Ersta sjukhus Större uppdrag 13 Precision 15 Första stegen 17 Ersta sociala verksamhet När livet vänder 19 Synliggjord 21 Ingen snabbfika 23 Ersta kyrka Fullsatt 25 Livets bröd 27 Ersta Sköndal högskola Tankar 29 Ersta fastigheter & Ersta konferens & hotell Underhåll 31 Insamling Tillsammans gör vi skillnad 32 Vi bryr oss. Mycket. 33 Ersta diakoni i medierna Synligt 35 Vem jobbar på Ersta diakoni Omsorg 37 Årsredovisning Innehållsförteckning 39 Didi Gesess, Oblatbagerska. Ersta diakoni.

3 Ersta diakoni är en ideell förening som arbetar för människor i utsatta situationer. Vi har fyra verksamhetsområden Ersta sjukhus, Ersta sociala verksamheter, Ersta kyrka och Ersta Sköndal högskola. På Ersta diakoni finns och har alltid funnits mycket starka ideologiska tankar kring vård och det personliga engagemanget har alltid lyst igenom väldigt tydligt hos oss som arbetar här var året då vi formulerade dessa tankar i en gemensam värdegrund. En grupp bestående av såväl vård- och omsorgspersonal som präster och diakoner arbetade intensivt med att ta fram och formulera i ord vad många duktiga yrkesmänniskor utför varje dag på Ersta diakoni. Den bärande idén blev Se människan. Med det begreppet menar vi att varje möte på Ersta diakoni ska präglas av viljan att se hela människan. Till oss kommer man för att man är sjuk, gammal, har hamnat i kris eller är utsatt på annat sätt. Vi vill se bortom det och hjälpa våra patienter och boende att värna om det som är kärnan i varje människoliv. Att orka och kunna se varje människas kapacitet, drömmar och önskemål, dess känsloliv och själ. Vårt arbete ska alltid präglas av nyckelord som medkänsla, ansvar och omsorg, respekt och öppenhet där varje människas integritet och välbefinnande på ett självklart sätt står i centrum. 4 Vi har bestämt oss för att arbeta för de mest utsatta i samhället. 5

4 Årsmöte Styrelse Direktor Kommunikation & Insamling Bitr. Direktor Svenska Kyrkans centrum för familjerådgivning Personal Fastigheter inkl. konferens & hotell Ersta kyrka, Oblatbageri, Museum, Frimärksavdelning, Diakonkår IT Inköp Ekonomi Social verksamhet Ersta sjukhus Ersta Sköndal högskola Samägd Med Stora Sköndal Organisationsskissen gäller från 1 januari Högsta beslutande organ är Årsmötet. Där utser man styrelse vilken i sin tur utser direktor. 6 Barnpsykologerna Peter Larsson och Ida Månson arbetar med barn i gruppterapi. Ersta fristad. 7

5 Ersta diakonis intäkter under fem år Ekonomi, belopp i tusen SEK Intäkter Januari Erstakörkortet delas ut för första gången. Ersta diakoni utbildar personal inom äldreomsorgen för att borga för en fortsatt hög kvalitet. Februari Ersta Vändpunkten bjuder in till föreläsning av prästen och själavårdaren Lars Björklund som pratar om hur barn mår som har en svag tilltro och relation till vuxna. Ersta Vändpunkten startar samtidigt nya grupper för unga vuxna, som enligt många rapporter mår mycket dåligt i dagens samhälle. Mars Kampanjen Aktiegåvan drar igång. Syftet är att få aktieägare att skänka sin utdelning till Ersta diakoni. Kampanjen drar in en halv miljon kronor. April Ett års intensivt miljöarbete ger frukt när Ersta diakoni blir ISO miljöcertifierat. Maj Två nya styrelseledamöter väljs in: Anders Milton, fd orförande i Röda Korset, Läkarförbundet och regeringens psykiatriutredare, samt Christer Engelhardt, diakon och riksdagsledamot. Intäkternas fördelning 2008 Juni Sommarbörjan. Med en grillsupé och god musik firade anställda på Ersta diakoni in början på sommaren. Medarbetare som gjort en god arbetsinsats under 25 år uppmärksammades speciellt. Externa intäkter 2008 Ersta sjukhus 74% Ersta sociala verksamhet 13% Ersta fastigheter 7% Övriga verksamheter 2% Erhållna bidrag 4% Totalt 100% Juli Boken Makt, en antologi där ett tiotal författare och debattörer diskuterar begreppet makt. Boken släpps i Almedalen och följs av ett seminarium. Under hösten som följer röner den stor uppmärksamhet i olika medier. Augusti Alzheimer café utökar med grupper som tar emot anhöriga till unga som drabbas av Alzheimers sjukdom. September St. Lukas utbildningsinstitut flyttar till Ersta Sköndal högskola som därmed kan erbjuda utbildning i psykoterapi. Ersta fristad publicerar en delrapport från forskning gjord på den unika gruppterapin för misshandlade kvinnor. Oktober Vår årliga middag Drivkrafter för politiker, opinionsbildare och viktiga givare. Årets tema är kvinnofrid. November Temadagar om vård och vårdutveckling. Ersta sjukhus genomför två dagar för anställda om aktuell forskning inom omvårdnad och rehabilitering. December Ersta diakoni lanserar nytt utseende och uppdaterad funktion på hemsidan. Ersta sjukhus får en ny MR-kamera till röntgen. 8 9

6 Inte bara för världen, Europa och Sverige var 2008 ett svårt år. Även för Ersta diakoni var detta ett år av eftertanke och självprövning. Årets resultat är svagt. Ett negativt rörelseresultat, värdepapper som minskat till följd av finanskrisen och en uppräkning av pensionsskulden ger dystra siffror. Det är siffror som inte uppstår över en natt och både styrelse och ledning har ägnat mycket energi åt att se möjligheten att vända det negativa resultatet. I skrivande stund vet jag att det kommer att lyckas. Under flera år i rad har rörelseresultatet förbättrats, därför blev utvecklingen under 2008 en viktig tankeställare vad gäller strategiska val både för styrelse och ledning. Både framtagande av en aktuell formulering av Ersta diakonis värdegrund samt målbild för 2017 har gett förutsättningar för flera strategiskt viktiga beslut som säkrar framtida inriktning och resultat. På många sätt står hela den ideella sektorn, men även den rent kommersiella marknaden inom vård och omsorg inför viktiga framtidsval. För den ideella sektorn handlar det mycket om valet av nisch. Vill man vara ett komplement eller alternativ? Men det handlar också om vilket förhållningssätt man har gentemot olika finansiärer. Redan i dagsläget har Ersta diakoni valt att inte göra sig beroende av en enda finansiär, förmodligen kommer vi att se än mer av det valet i framtiden. Med tanke på de stora behov av alternativa lösningar som finns både inom vård och omsorg så minskar inte möjligheterna för den ideella sektorn i allmänhet och Ersta diakoni i synnerhet. Den stora utmaningen ligger i att nyorientera så mycket att alternativen och de nya lösningarna framstår tillräckligt tydliga. Personligen tror jag att detta är både rimligt och möjligt. Ersta diakoni har stått fast i både med och motgång under en period på nästan 160 år. En organisation som bygger på idén om det meningsfulla i att hjälpa människor i nöd och utsatthet och som har burits av förbön och tron på en Gud som älskar alla klarar sig bra länge till. Med det vill jag också tacka för mig och för nio år av utveckling här på Ersta diakoni. 10 Thorbjörn Larsson, direktor Ersta diakoni

7 UTFÖRD VÅRD Ett litet sjukhus med nästan en 160 år lång människovårdande historia, å ena sidan. Modern teknologi, ledande medicinsk kompetens och forskning, å den andra. Ersta sjukhus drivs utan vinstsyfte och är ett alternativ till den offentliga vården. För oss står alltid människan i centrum. Med det menar vi att vi möter våra patienter med värme och omtanke och har respekt för varje människas kunskap, önskningar och drömmar var ett intensivt år för sjukhuset. Under våren lyckades vi till exempel locka hit några erkänt duktiga läkare som verksamhetschefer. Ett avtal med Stockholms läns landsting gav oss fortsatt och utökat förtroende inom ett av våra specialistområden magen och tarmarna. En mycket framgångsrik upphandling inom röntgen gav oss också ett betydligt större uppdrag för Stockholms läns landsting inför För att möta det har vi rustat och byggt nytt. Redo att ge våra patienter bättre röntgen snabbare. Våra kliniker inom neurologi-, psykiatri- och vård i livets slut är ytterligare några verksamheter som tillsammans med de andra, bildar en av Stockholms mest attraktiva vårdmiljöer. Mag-tarmcentrum Öppen vård Besök totalt antal varav läkare varav övriga Sluten vård Vårdtillfällen antal Vårddagar antal Medelvårdtid 3,6 2,7 Operationer Operationer totalt antal varav sluten vård varav dagkirurgi Neurologi Besök totalt antal varav läkare varav övriga Sluten vård vårddagar Psykiatri Besök totalt antal varav läkare varav övriga Vårddagar Hospice Vårddagar varav avdelning varav hemsjukvård Sjukgymnastik Antal besök totalt Röntgen Undersökningar antal Ekonomi, belopp i tusen SEK Externa intäkter Interna intäkter Externa kostnader Personalkostnader Interna kostnader Avskrivningar och intern ränta Dispositioner Resultat Antal anställda Anna Garpenbeck leg. sjuksköterska. Ersta sjukhus, Mag-tarmcentrum. 13

8 Marit Kressner är kolorektalkirurg på Ersta sjukhus. Förra året gjorde hon drygt tvåhundra operationer. Titthålskirurgi är hennes specialisering. Inte sällan är det tumörer som hon med stor precision avlägsnar. Livet kan förändras mycket snabbt, det har det här yrket lärt mig. Svåra är de många besked om cancer, men här finns också mycket glädje. Ofta kan vi bota, i undantagsfall handlar det om att lindra och trösta. På Ersta sjukhus försöker vi finna tiden att vara en närvarande, lyssnande läkare. Med tiden lär vi känna patienterna och deras familjer väl. Sjukhusets litenhet ger också goda förutsättningar att ge en flexibel, högkvalitativ vård. Här finns kunniga kollegor alltid nära tillhands och en grundläggande ambition att alltid försöka erbjuda patienterna den mest moderna och bästa behandlingen. Sammantaget är det lätt att göra ett bra jobb här. Ett bra jobb, med svåra förtecken. 14 Marit Kressner, överläkare och kolorektalkirurg, opererar bort en tjocktarmscancer. Ersta sjukhus. 15

9 Ecto doluptatem Det var den 11 december som livet förändrades för Christina Lindby, 57 år. Hon vaknade med en underlig känsla. När hon satt på toaletten en stund senare föll hon ihop och blev liggande. En och en halv timme senare låg hon på sjukhuset med en konstaterad stroke. Hon hade själv vaknat till, krupit till telefonen och ringt sin son. Tre dagar efter det låg hon orörlig i en patientsäng på Ersta sjukhus, Neurologiska kliniken. Hon kunde inte röra sig, inte sätta sig upp, inte gå på toaletten själv, inte klä på sig. Hon kunde i stort sett ingenting. Idag, tre månader senare, är det annorlunda. Tack vare Kristinas järnvilja och mycket stöd. Folk klagar så mycket på sjukvården. Jag tycker inte den kunde ha varit bättre. Här har jag blivit pushad och peppad på ett sätt som gör att jag idag kan både gå och tala utan att sluddra. Jag dreglar fortfarande lite. Och min vänsterarm är det inget liv i. Men det kommer tillbaka, det är jag helt övertygad om! Och den där vill jag inte ha längre, säger hon och pekar på rullstolen. 16 För tre månader sen låg Christina Lindby orörlig i sviterna av en stroke. Ersta sjukhus, Neurologiska kliniken. 17

10 Vi vet att livet kan förändras snabbt. Varje dag träffar vi människor som upplevt just det. När det är som mest besvärligt. Där finns vi. Erstas sociala verksamheter är en spännande samling vårdambitioner som vuxit fram ur samhällets behov från 1800-talets mitt fram till idag. Vi driver ett av Sveriges mest omtyckta äldreboenden och vi har delat med oss till åtskilliga av vår kunskap när det gäller omsorg av just äldre. Att åldras med värdighet på det sätt man själv vill, har varit en av årets stora diskussioner. Många uppmärksammar också vår erfarenhet och äldrekultur. Hos oss bor också kvinnor som lever under hot efter dramatiska uppbrott från våldsamma relationer och flickor som upplevt ett eller upprepade övergrepp, får hjälp att bearbeta och komma vidare. Vi vet att förändrade förutsättningar för ett gott liv kan komma smygande långsamt. Hos oss träffas människor med demenssjukdom varje dag för en stunds värdefull gemenskap och arbetsro. Under året startade vi också särskilda samtalsgrupper för yngre som drabbats av en demenssjukdom. Sammantaget en handfull exempel från en omfattande och ambitiös verksamhet års deltagarantal i Ersta Vändpunktens program var rekordhögt. Totalt deltog 212 personer. Ersta diakoni äldreomsorg Antal boende Yngst Äldst Medianålder Antal personer under 80 år 10 Ersta fristad Antal boende, kvinnor Antal boende, barn Genomsnittstid för boende Gruppverksamhet för Kvinnor 25 Ersta Vändpunkten Antal grupper Antal deltagare Stödsamtal, antal Ersta flickhem Genomsnittlig beläggning, Antal personer Lännahemmet 2,9 3,8 Marsta gård 5,1 5,3 Erstabacken Genomsnittlig beläggning 89% 97% Antal platser 9 8 Externa intäkter Interna intäkter Externa kostnader Personalkostnader Interna kostnader Avskrivningar och intern ränta Dispositioner Resultat Antal anställda Barngrupp 36 Tonårsgrupp 43 Unga Vuxna 48 Föräldraprogram 40 Vuxengrupp Erik Nilsson, leder en av Ersta Vändpunktens grupper för anhöriga till missbrukare. Ersta Vändpunkten. 19

11 En soffhörna med mängder av mjuka kuddar i glada färger. En stark kontrast till det som många barn upplevt innan de kommit hit till Ersta fristad, vårt skyddade boende för misshandlade kvinnor och deras barn. Det här är Marianne Söders arbetsplats. Bland barn som sett eller hört nästan allt hemma. Fast ingen tror det. Om jag har fått ett barn att berätta vad som hänt, känna att det inte är deras fel och att de inte behöver vara rädda att något ska hända deras mamma. Då känner jag att jag har gjort ett bra jobb. Det första jag gör när de kommer hit är att jag frågar om de vet varför de är här överhuvudtaget. De flesta har ingen aning. Då säger jag att alla barn som kommer till oss har varit med om otäcka saker hemma. Jag säger inte bråk, för det här är mycket allvarligare än så. Alla barn lyssnar intensivt. Ofta är det första gången någon bekräftat att det har varit våld hemma överhuvudtaget. Det har vilat som en hemlighet som alla känner till men som ingen säger något om. De allra flesta barn här bär dessutom på en stark rädsla att deras mamma ska dö. Att berätta och bli bekräftad i sin berättelse är en enorm lättnad för dessa barn. Jag säger också till dem att många mammor blir ledsna när de kommer hit, de kanske får se andra mammor gråta. Och så säger jag att alla här vill att det ska bli bättre. De flesta barn som går ifrån det samtalet är tio kilo lättare. För första gången kan de nu börja formulera vad de har burit som en mörk hemlighet i många år. 20 Marianne Söder arbetar med barn som bevittnat våld i hemmet. Ersta fristad. 21

12 Det är en vanlig tisdag. Klockan är strax efter två på eftermiddagen. Ute skiner en blek vintersol. Inne på Mariahemmet, Ersta diakonis äldreboende, råder det full aktivitet. Nybryggt kaffe hälls upp i en termos och kaffekoppar dukas fram. En plats är redan tagen. Resten av gästerna droppar in en efter en. Är det inte tandläkaren som kommer? Tore, 94 år, får syn på sin jämnåriga kompis Stig när han har bänkat sig vid fikabordet i väntan på att kulturtimmen ska börja. Ja, det är visst det, säger Stig. Jag har vilat lite. Hur ser jag ut i håret? Snygg, säger arbetsterapeuten Rose-Marie Karlsson, och du är alltid så välklädd. Vad säger du, är jag problemklädd, frågar Stig och formar handen runt ena örat för att höra bättre. Skrattet rungar runt bordet och Stig bekräftar att han har ett antal olika kostymer som han väljer med omsorg. Alla runt bordet känner varandra väl. I ett eller flera år har de bott här. På bordet är fikat uppdukat. Margit, numera pensionär men tidigare vårdbiträde på Mariahemmet, har jobbat extra och bakat en efterlängtad kaka. Åh, det smakade gott, enas alla runt bordet. Rose-Marie Karlsson är den som håller i kulturtimmen den här dagen. Vi har ju läst Kända och glömda kvinnor i Stockholm nu ett bra tag, säger hon. Så jag tänkte det kunde vara dags att byta. Därför har jag varit på biblioteket och lånat Öster om Kungsholmen. Vad tror ni om det? Visst har du bott på Kungsholmen, Stig? Ja, det stämmer. Jag bodde på Kungsholmen i min ungdoms dagar. Men fråga mig inte var, för det har jag glömt nu. Men min tandläkarpraktik hade jag på Folkungagatan. 22 Stig Lannér, njuter av kulturtimme på Mariahemmet. Ersta diakoni äldreomsorg. 23

13 En fullsatt kyrka. Besökare från trakten runt Ersta diakoni, men också våra egna patienter och boende. För många är söndagseftermiddagarna efterlängtade tillfällen för reflektion och inspiration. Ersta samtal lockar i en tid av förändring. Just idag har samtalet rubriken När livet ska sammanfattas och handlar om de sista åren i livet, hur vi åldras och kan knyta ihop våra livstrådar. Trion som samtalar känner varandra sedan tidigare. För några månader sedan satt de i programmet Önskegästen i P1 och pratade om samma sak. Thorbjörn Larsson, direktor, Elsie Johansson, författare och Kristina Telerud, diakon. Vi vill att Ersta kyrka ska vara en plats för reflektion och eftertanke, en plats dit man kan söka ro och kanske tröst. En plats där vi kan föra samtal om vår tids livsvillkor. Därför försöker vi fylla vår kyrka med meningsfulla händelser. Ersta samtal är ett exempel, men vi gör även annat. Fryshuset och Ersta kyrka hade ett spännande samarbete under året som gick. Musikereleverna på Fryshuset fick i uppgift att skriva egna psalmer som de sedan framförde i kyrkan. Lunchmusiken är ett annat exempel. Under lunchen bjuder vi på en stunds avkopplande levande musik tillsammans med en lunchmacka i den avstressande miljö som kyrkorummet erbjuder. Sammantaget är kyrkan och Erstas diakonkår en kraftfull resurs för våra patienter, boende, gäster och för alla oss som jobbar här. Högmässor: Antal: Besökare: Onsdagsmässor: Antal: Besökare: Taizémässa: Antal: Besökare: Begravningsgudstjänster: Antal: Besökare: Dopgudstjänster: Antal: 7 5 Besökare: Vigselgudstjänster: Antal: 4 7 Besökare: Morgonböner: Antal: Besökare: Middagsböner: Besökare: Lunchmusik: Antal: Besökare: Ersta samtal: Antal: 10 7 Besökare: Ersta samtal lockade nästan 1000 besökare under Ersta kyrka. 25

14 En 99 år gammal verksamhet gömmer sig i ett av våra porthus från 1700-talet. Det är det stolta oblatbageriet som tagit fram miljoner oblater under sin långa historia, Idag är det det största i sitt slag i Sverige. En miljon oblater bakar volontärer och anställda här varje år innan de skickas ut till församlingar i Sverige och världen. På Ersta diakoni finns också ytterligare en stolt gammal verksamhet. Frimärksavdelningen med sina volontärer har under nästan 120 år samlat frimärken från post som kommit till Ersta diakoni och sedan sålt på auktioner och andra ställen. Åtskilliga hundratusentals kronor har på det sättet kommit våra verksamheter till gagn. Mitt emot bageriet, i det andra porthuset, ligger Ersta museum. Här inne berättar vi historien om hur diakonin, genom Ersta diakonis försorg, växte fram i Sverige. Diakonins historia är på samma gång historien om socialarbete och sjukvård i Sverige. Ersta diakoni startade dessutom den första sjuksköterskeutbildningen i Sverige. 26 Mikael Halldin, diakon, förbereder en visning. Ersta museum. 27

15 Institutionen för vårdvetenskap Institutionen för diakoni och teologi Institutionen för kyrkomusik Institutionen för socialt arbete Hela högskolan * Fristående kurser exkluderade Antal helårsstudenter * (Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 60.) Ersta Sköndal högskola är en av få privatägda högskolor i Sverige. Här kan man bli såväl sjuksköterska som socionom, psykoterapeut, diakon och kyrkomusiker. Hos oss finns många av Sveriges bästa forskare inom det civila samhället, vård och socialt arbete. Ersta Sköndal högskola ägs av till hälften Ersta diakoni och till hälften av Stiftelsen Stora Sköndal. Vi har en mycket tydlig vision att skapa en kreativ miljö som främjar kunskapen om nydanande vård, människans livskvalitet och rätten till ett värdigt liv. Arbetet och studierna hos oss ska präglas av kritiskt tänkande, konstnärligt skapande och existentiell fördjupning. År 2008 var ett mycket händelserikt år för högskolan. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi flyttade till campus Sköndal. Samtidigt inlemmades St. Lukas utbildningsinstitut i Ersta Sköndal högskola. I och med det kan vi erbjuda psykoterapiutbildning med statlig examensrätt. I slutet av förra året fick Ersta Sköndal högskola också ett tillskott från utbildningsdepartementet i form av nya sjuksköterskeplatser. Högskolan ser fram emot en betydande expansion under åren som kommer. Forskning på ESH bedrivs vid: Enheten för forskning om det civila samhället Enheten för forskning om vård i livets slutskede Institutet för organisations- och arbetslivsetik Institutionen för vårdvetenskap (inriktad mot vårdvetenskap, vårdetik och vårdvetenskaplig livsåskådning) Institutionen för socialt arbete Institutionen för diakoni och teologi Ekonomi, belopp i tusen SEK Externa intäkter Externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Resultat Studietid i biblioteket. Campus Ersta. Ersta Sköndal högskola. 29

16 Konferensbesökare, antal Konferensbokningar, antal Hotellnätter, antal Fastigheterna på Ersta diakoni är en brokig samling hus som växt fram under drygt 150 års tid, för att möta de olika behov som diakonin mött under åren. Här finns allt från pampiga sekelskifteshus i sten till typiska bostadslängor från 60-talet och här finns också Ersta kyrka. Husfamiljen speglar på ett mycket tydligt sätt ett och ett halvt sekel av människovård och tanken på att kropp och själ hänger ihop. Idag har Ersta fastigheter en stor uppgift i att förvalta och förädla fastigheterna på ett sådant sätt att de passar det jobb vi gör. Inom våra väggar ryms idag bland annat en av Europas mest moderna operationssalar, ett andaktsrum med hänförande utsikt över hela Stockholms inlopp, ett hemligt skyddat boende för fem kvinnor och deras barn och ett litet bageri med en enda uppgift oblater. Hos oss finns också Ersta konferens & hotell som startade för 16 år sedan och som tagit emot över en halv miljon människor sedan dess. Här kan man konferera i små grupper eller stora sällskap i rum som har en fin vy över Stockholm. Bringsalen, som är vår största lokal, kan ta emot drygt 160 personer. Ekonomi, belopp i tusen SEK Korta fakta: Externa intäkter Interna intäkter Externa kostnader Personalkostnader Interna kostnader Avskrivningar och intern ränta Dispositioner Resultat Antal anställda Renoveringar under året: Helt ny röntgenklinik på sjukhuset, tak, badrum i personalbostäder. Ersta diakoni är ISO 14001* certifierad. Nästan personer konfererade hos oss förra året och personer bodde på hotellet. Vår frukost är KRAV-märkt. * Vad är ISO 14001? ISO är ett internationellt certifieringssystem som handlar om hur företag handskas med miljöfrågor. För att få ISO-certifiering krävs att man arbetar på ett sätt som minimerar effekter på miljö och omgivning och att man kontinuerligt strävar efter att förbättra sitt miljöarbete. 30 Sebastian Larsson, vaktmästare. Ersta fastigheter. 31

17 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Akademikerförbundet SSR Allmänna Arvsfonden Brandstorps Kyrkliga syförening Bromma församling C Axén Utbildning HB Cancer- och Trafikskadades Riksförening Crédit Agricole Cheuvreux Nordic AB Dillnäs kyrkliga syförening Effective Consultans Ekerö Kyrkliga Samfällighet Enbo Kyrkliga Syförening Erstakretsen i Helsingborg Essinge församling Familjen Erling- Perssons stiftelse Fardhem kyrkliga syförening Flens kyrkliga syförening Frustuna församling Fruängens kyrkliga syförening Glömminge kyrkliga syförening Gothems kyrkliga samfällighet Grums-Värmskogs kyrkliga samfällighet Gålöstiftelsen Götlunda Diakoni syförening Hagshults kyrkliga syförening Halmstads Kyrkliga Missionskrets Hammarby församling Hannäs Kyrkliga missionssyförening Hedvig Eleonora Missionssyförening Hälsohögskolan i Jönköping AB Härlunda kyrkliga syförening Irsta kyrkliga syförening Jenny Lind Fonden, Rebeckalogen nr 9 Johanniterhjälpen Johanniterorden i Sverige Katarina Sjukvårdsförening Katrineholms kyrkliga samfällighet Kristvalla Kyrkliga Syförening Kungliga Hovförsamlingen Kvistofta kyrkliga syförening Kyrkliga arbetskretsen Kyrkliga Arbetskretsen Tidaholm Kyrkliga Syföreningen Kättilstads Kyrkliga Syförening Let s Try It AB/ Sponsorhuset Lextorps kyrkliga arbetsgrupp Lidköpings församling Lindebergs Grant Thornton Ljusdals kyrkliga syförening Lojsta kyrkliga syförening Länsförsäkringar AB Magn Bergvalls Stiftelse Malungs församling Maria och Högalids Sjukvårdsförening Mats Klebergs Stiftelse Mellby kyrkliga sykrets Misterhults kyrkliga syförening Nora kyrkliga samfällighet Norra Mellby församling Norra Mellby Kyrkliga Syförening Norra Möckleby kyrkliga missionssyförening Norrahammars kyrkliga syförening Nåldynan Promotion i Boo AB Ruth och Richard Julins stiftelse S:t Andreas Logen Den Nordiska Cirkeln, Svenska Frimurar Orden S:t Tomas kyrkas damklubb Skärholmens församling Sofia församling Sollentuna församling Sophiahemmet Steneby Kyrkliga Samfällighet Stichting af Jochnick Foundation Stiftelsen Bertil Strömberg Stiftelsen Drottning Sophias Skyddshem Stiftelsen Frimurare Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne Barnhuset i Sthlm Stiftelsen för CJ och HR Hiertas minne Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond Stiftelsen Olof A Söderbergs fond Stiftelsen Oscar Hirsch Minne Stiftelsen Stora Sköndal Stockholm Söder Rotaryklubb Stockholms Stift Stora Syföreningen Swedish Church in London Svensk Information AB Syföreningen Allmänt Väl Syringen Sällskapet för Makarna Malmqvists Minne Timmermansorden samförvaltning Timrå församling Torshälla församling Torshälla kyrkas arbetskrets Trossamfundet Svenska Kyrkan Turinge-Taxinge församling Turinge-Taxinge syförening Upphandlingspoolen UHPO AB Uppsala Bolagsg Vingslaget Omsorgs AB Visby Diakonikrets Syförening Vänföreningen för Erstautbildade sjuksköterskor Västerstads kyrkliga syförening Åke Wiberg Stiftelse Ålands Penningautomatförening, PAF Österåker-Östra Ryds kyrkliga syförening Pivatpersoner Sven-A Abrahamsson Patrick Adlercreutz Pelle Ahlberg Carl Ahlgren Elisabeth Ahlström Sven Alfort Margit Alfredsson Bodil Alling Dan Almquist Christina Anderhagen Barbro Andersson Berit Andersson Karl Anders Andersson Signe V Andersson Lars-Erik Backman Ulla Backman Anita Bardun Birgit Barnekow Olle Bauman Britt Beijer Louise Belfrage Eva-Maria Bengtsson Birgitta Berg Claes Berglund Lena Bergman Irene Bier Käth Birgetz Gunnel Bjerner Christina Blomqvist Åsa Bodén Staffan Bohman Gudrun Borrud Marie Borrud Gunvor Boström Kurt Boström Jan Brissman Gunnel Brolin Axel Broms Barbro Brummer Gert Bruse Elisabet Bruzelius Boris Brännbacka Evelyn Bylander Margareta Bylund Ingrid Börjemalm Catharina Carlson Gunnel Carlsson Inga Carlsson Leopold Carlsson Bo Carlstedt Solbritt Carneholm Torbiörnsson Hartvig Christensson Johan Cullberg Gun Dahl Lars Göran Dahlberg Eva Dahlgren Brita Dahlquist Lisbeth Dahlström Tore Dahlström Hans Dalborg Margareta Danell Maud Daun Lottie Debrevs- Peterson Lena Delaplane Ingegerd Dominique Elisabeth Douglas Birgitta Edgren Margareta Edlund Birgitta Ejenmark Gun Eklund Gustaf Ekman Ingrid Ekman Matts Ekman Gunborg Ellsten Anne-Marie Elvius Olle Emilsson Gunnar Engström Jan Engström John Ericson Per-Olof Ericson Roland Ericson Katarina Ericsson Inga Eriksson Anita Eriksson Britt Eriksson Ingrid Eriksson Kjell Eriksson P-O Eriksson Wera Eriksson Lars Everborg Anders Fahlin Li Falksveden Maj-Britt Fallgren Bengt Fris Georg Frisk Gun Fritzell-Lybing Indira Furniss Ingrid Gahne Christer Gardell Britt Gars Sixten Gill Eva Gottschlich Susan Grape Els-Marie Gullstrand Anna-Kajsa Gustafsson Carin Gustafsson Åke Gustafsson Eva-Britt Gustavsson Margareta Gustavsson Maud Gustavsson Irene Götefelt Maj Hall Ingrid Halldin Ivar Halvarsson Margaretha Hamilton Asta Hammarberg Bo Hammarström Lena Hammarström Stina Hammarström Kaj Hanngren Roland Hansson Maud Hanzon Reinerstedt Claes Hegnell Jan Heimer Sten Heinsod Ella Henriksson Gerd Hillert Gunilla Hollander Ann-Marie Holm Alf Holmberg Anita Holmberg Solvig Holm-Borrud Maria Holmlund Lillevi Holtmark Brigitte Hopf Hans Hoppe Eva Hultman Brita Håkansson C E Häggblad Elisabeth Högström Anna-Stina Högström Jerner Lars In de Betou Bo Ivarsson Solveig Jacobsson Barbro Johansson Birgitta Johansson Bo Sture Johansson Greta Johansson Jane Johansson Kenth Johansson Lennart Johansson Svante Johansson Inge Jonsson Ingrid Jonsson Kerstin Jonzon Berith Josefsson Ann Mari Josephson- Lind Kristina Jönsson Anita Jörgensen Ann-Mari Jörgensen Vera Kalle Gunnel Karlsson Gunny Karlsson Bengt Kempe Dag Klackenberg Birgitta Klasén Katharina Klingborg Elisabeth Koch Ann Kärnekull Gunnel Kärnestam Tinna Lagergren Greta Lagerquist Iris Lagerwall Åke Lamm Barbro Landholm Valdy Landholm Gunvor Landström Stig Lanner Edla Larsson Maria Louise Larsson Rosa Larsson Hans Laufke Ebba Leijonhufvud Göran Leijonhufvud Lisa Leijonmarck Eva Leksell Elmo Lepna Sylvie Lideborg Pia Lidwall Carl-Axel Liebermann Berit Lind Berit Lindahl Margareta Lindberg Tommy Lindberg Gertrud Linde Inger Lindgren Maria Lindgren Gunnar Lindholm Margareta Lindmark Eva & Rolf Lindskog Alice Lindström Elisabeth Lindström Sanna Lindström Anne-Maj Linhatte Karl Ljungar Birgitta Lounela Christina Lundberg Marianne Lundblad Maud Lundin Ohlson Kristina Lundqvist Charlotte Lundqvist Jan Lundqvist Ester Lyttkens Rolf Löfberg Barbro Lööf Ragnhild Malmgren- Segall Mara Maric Siv-Inger Melin Ernst W Michaeli Ulf Michaëlsson Gordon Mjörnell Birgtta Möller Maria Möller Kenth Nauclér Lennart Nellhard Per-Ove Nelstrand Pelle Netz Tomas Nicolin Ingrid Nielsen Karl-Johan Nilsson Sten Nilsson Marianne Nivert Rolf Nordblom Gunnar Nordfeldt Ingrid Nordström Monica Norrman Anders Novak Stig Nyman Kjell Nyström Ingalill Oftedal Astrid Ohlsson Ingrid Olander Maud Olhagen Gunnar Olofgörs Ingvar Olsson Ulla Olsson Asta & Gösta Oscarsson Barbro Ottosson Göran Ottosson Dennis Ovefors Sixten Palmqvist Gunilla Palmstierna- Weiss Conny Parrman Elin Pehrsson Ebbe Persson Lillemor Persson Inga-May Petersson Karl-Rudolf Pettersson Nils Erik Pettersson Louise Podov Lena Prezent Sture Ramström Mårten Rasch Ulla Rasch Andersson Kerstin Rodenstam Aina Rosendahl Oddbjörn Rosenholm Svea Roth Signe Rudberg Maj-Britt Rundberg Inga Märta Ruthquist Nina Rydh Gunnar Ryholt Lars Rönström Pia Salo Siw Sandberg Birgit Sander Aili Sandström Bertil Schulze Ursula Schäfer- Metternich Karin Selberg Åsa Sellberg Bo Silfverhielm Mona Simfors Karin Simonsson Anita Salome Sjöberg Inger Sjöberg Ingela Sjögren Margareta Sjögren Karin Sjögren Marklund Lars-Magnus Sjöholm Marga Sjöström Kristina Smedberg Ann Stern Jenny Strandh Gun Strandhult Britta Ström Herta Ström Marianne Ström Lars-Gunnar Ståhl Inga Stålfelt Margot Sulling Ralph Sundborn Eva Sundin Björn Svanberg Susanne Svanberg Dora Svantesson Björn Svedberg Gunnel Svedberg Berit Svensson Ulla-Britt Svensson Eckerse Birgittta Syk Per-Olof Söderberg Iréne Söderkvist Kristina Telerud Björn Thambert Hans Thambert Majken Thambert Åsa Thelin Margareta Thorhagen Rune Thorsén Birgit Thorstensson Birgit Tidbeck Majbritt Tiru Meg Tivéus Maj-Britt Torén Barbro Tronêt Ann-Marie Turesson Malin Tyllered Ingrid Törnqvist Hans Ulfvebrand Anna-Margareta Umunna Kerstin Urby Ulla-Britta Wadstedt Elisabeth Vahlquist Ingrid Wahlström Lena Waldenström Gudrun Walkendorff Per Wallén Kerstin Wallerberg Thomas Wallin Anne-Marie Wallstedt Agneta van der Poel Tor Wedin Christer G Wennerholm Gudrun Werkström Hans Werner Marina Vestberg Arne Westerberg Lilly Westerström Anders Westius Jan Westlund Kerstin Widlund Margareta Wigart Anna Wigart Duhs Sten Wikander Gertrud Willis Tarina von Heidenstam Otto von Schwerin Märtha-Stina Zackrisson Christina Åberg Ulf Åberg Olof Ågren Anna-Stina Åkesson Birgitta Åkesson Eivor Ålander Helén Ölmeklint Inga Öman Ersta diakoni vill bidra till ett samhälle där människor bryr sig om och tar ansvar för varandra. Ett samhälle där omtanke om medmänniskan, om vår nästa, värderas och uppskattas. En del av vårt arbete lönar sig dock dåligt, om man räknar i kronor och ören. Men inte om man räknar i mänsklig värdighet, läkande och värme. Hur ska man annars se på behandling av barn som vuxit upp med en pappa som slår deras mamma? Eller hur ska man tänka kring flickor som skär sig för att få uppmärksamhet och omvårdnad? Eller hur ska man värdera möjligheten till en fin miljö under livets sista dagar? Är det viktigt? Vi tycker det. Livsviktigt till och med. För att förverkliga alla våra idéer om vård och värdighet behöver vi hjälp. Därför arbetar vi intensivt med enskilda givare, stiftelser, företag och organisationer för att få ekonomiskt stöd. Vi tror att det hos människan finns ett behov av att hjälpa till. Och vi vill att Ersta diakoni ska vara en plats där man kan göra det. pg Givare 2008 Ekonomi, belopp i tusen SEK Dödsbon 3% 857 Företag 7% Församlingar & Syföreningar 1% 296 Stiftelser 80% Organisationer 5% Privatpersoner 4% Totalt 100% Ändamål 2008 Ekonomi, belopp i tusen SEK versamhet Ersta diakoni 4,3% Ersta sjukhus 40,1% Ersta sociala versamhet 31,3% Forskning Ersta sjukhus 17,2% Forskning Ersta sociala 0,3% 100 Forskning Ersta Sköndal högskola 6,8% Totalt 100% Ersta diakonis samtliga givare

18 Att synas i medierna har blivit allt viktigare för Ersta diakoni. Att få positiv uppmärksamhet är naturligtvis bättre än det motsatta. Många vill också uppmärksamma mycket av det högkvalitativa arbete som utförs hos oss blev ett intensivt mediaår här. I slutet av maj presenterade direktor Thorbjörn Larsson sin utredning som har gjort på uppdrag av regeringen, Värdigt liv i äldreomsorgen. Med utredningen följde också en starkt kritisk debattartikel i DN, där Thorbjörn pratade om hur illa de äldre i Sverige sköts och behandlas på äldreboenden runt om i landet. Det blev startskottet för en debatt om hur vi ser på våra äldre, som höll i sig året ut och där Ersta diakoni gjorde sig känd som såväl stark kritiker till befintlig äldrevårdskultur i Sverige, som visionär talesman för hur det skulle kunna se ut framöver. Än har vi inte sett slutet på den debatten. I november kom SMER, Statens Medicinsk- Etiska Råd, med ett betänkande där man föreslog att läkarassisterat självmord ska bli tillåtet i Sverige. Dödshjälpsdebatten var igång igen. Media hörde av sig till Ersta sjukhus för att få en inblick i en hur palliativ vård ser ut i Sverige idag. Ett flertal reportage gjordes hos oss och verksamhetschef Georg Engel uttalade sig om behovet ur patienternas perspektiv. Kvinnofrid blev en fortsatt viktig fråga för oss. Maria Eriksson, en av Sveriges främsta forskare inom kvinnofridsfrågor, följer Ersta fristads arbete under tre år och kom med en första delrapport i september. Forskningen är unik i sitt slag eftersom den för första gången kan visa hur kvinnor som får hjälp att bearbeta sina trauman i de enda terapigrupperna som finns i Sverige, mår efter ett år i terapi. Insidan på DN, den största och viktigaste redaktionella platsen när det gäller socialjournalistik, gjorde en helsidesartikel om forskningen. På Ersta diakonis kommunikationsavdelning skickas minst två pressmeddelanden per månad, tas åtminstone fem journalistkontakter, bearbetas enskilda reportrar när det gäller olika uppslag och ordnas pressträffar. 34 Bringsalen, Ersta konferens & hotell 35

19 Antalet anställda personer Varav kvinnor Det var på sjuksköterskeutbildningen i Örebro som han bestämde sig. Han skulle jobba med palliativ vård. Och så blev det, på en av Sveriges bästa hospicekliniker. Saeid Shirazi är en av Ersta diakonis många sjuksköterskor som jobbar med svårt sjuka döende patienter i hemmet. Våra patienter är döende, men inte i första hand. De är i första hand människor som har varit stora och starka, duktiga, haft ett yrke, en familj, drömmar och burit på längtan. Det kan vara journalister och dagisfröknar, direktörer och diplomater. Jag försöker se deras styrkor och tänka att vi är två människor som möts. Det är i första hand en människa framför mig, inte en patient som är sjuk. Ibland kan jag behöva stilla en oro som finns men det handlar lika ofta om att se människan bakom, möta glädje, skratta. Och trots att man är i livets slutskede, är man i många fall kapabel att förverkliga drömmar, menar Saeid. Jag försöker tänka att patienterna verkligen ska försöka göra det som de vill. Vi har en patient som har varit utomlands tre gånger under den tid vi har vårdat honom. Han har en dotter i ett annat land och han ville så gärna åka dit. Vi packade mediciner och blöjor, allt han skulle behöva för att kunna komma iväg. Och han gjorde det! I Sverige är många rädda för döden. Jag tycker vi skulle närma oss varandra just i det ögonblicket. Vi behöver varandra då. Personalförändringar Tillsvidareanställda Nyanställda Slutat, antal Medelålder: 47,3 46,6 Medianlön per månad: Kvinnor Män Sjuk kalenderdag per snitt anställd 28,70 31,57 Kvinnor 30,29 33,64 Män 19,55 20,04 Sjukkostnader, mnkr 4,12 4,08 Könsfördelning: Styrelse, antal Kvinnor 5 5 Män 9 7 Ledningsgruppen, antal 9 8 Kvinnor 4 4 Män 5 4 Chefer inkl. ledninggruppen, antal Kvinnor Män Börje Gunnarsson vårdas i hemmet. Ersta sjukhus, Hospicekliniken. 37

20 Förvaltningsberättelse 40 Ekonomisk sammanfattning 42 Resultaträkningar 43 Balansräkningar 44 Tillgångar 44 Eget kapital och skulder 45 Kassaflödesanalys 46 Redovisningsprinciper och noter 47 Not Not Not Not Styrelsens avslutning 53 Ledningsgruppen

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Kanotförbundet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer