...näringsliv på väg. ...tredje generationen. ...bransch med potential. ...världens bästa zinkgjuteri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "...näringsliv på väg. ...tredje generationen. ...bransch med potential. ...världens bästa zinkgjuteri"

Transkript

1 ...näringsliv på väg...tredje generationen...bransch med potential...världens bästa zinkgjuteri BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO BOR

2 Vi kan erbjuda In- och utlåning av personal Uthyrning av personal Rekrytering Omställning Coachning Tillsammans med Er utvecklar vi koncept anpassad för er verksamhet IndustriTrainee-program Utveckling för individ och grupp Produktionseffektivisering industripoolen AB Jönköpingsvägen Värnamo Jan Johansson Sören Karlsson Åsa Löfvig

3 Värnamo Näringsliv AB Ledare Index Allting har en början. Ofta kommer början på något nytt farande som en snabb tanke som far förbi och som man knappt hann få fatt om. Så var det med den tidning du nu håller i din hand. Vi säger så ofta att Värnamo s styrka är bredden i näringslivet. Precis som en storstad, fast i lite mindre format, här finns det mesta men hur skulle vi visa den här styrkan för vår omgivning? Det var då idén föddes Jag hoppas att du precis som jag har gjort kommer att slås av den kraft och dynamik som finns i näringslivet i hela vår kommun. Kanske fascineras av förebilder som finns bland våra entreprenörer och imponeras av modet och framåt andan bland nykomlingarna. Men framförallt hoppas jag att du ska känna samma stolthet som jag över att få vara en liten del i en framgångsrik och företagsam byggd. Välkommen till näringslivet i Värnamo kommun. Åza Rydén 4 Framtida frågor för VNAB 6 Värnamo Glasmästeri 8 VNAB s Vardag 14 Cai 18 Zinkteknik 20 Medlemslista 24 NIWAH Reklambyrå AB 28 Bransch med potential 32 Styrelsen VÄRNAMO NÄRINGSLIV Näringslivstidningen ges ut av Värnamo Näringsliv AB i syftet att lyfta fram Värnamo kommuns mångsidiga näringsliv och bredda kunskapen om bolagets arbete för utvecklingen av näringslivet i vår region. Tidningen delas ut via posten till alla företag i Värnamo kommun, alla medlemmar i Värnamo Näringsliv AB samt andra aktörer inom näringsliv, arbetsmarknad och utbildning. BOLAGET: Värnamo Näringsliv AB Jönköpingsgatan 15 plan Värnamo Tel REDAKTÖR: Sanne Fandrup ANSVARIG UTGIVARE: Åza Rydén, GRAFISK FORM OCH PRODUKTION: Niwah Reklambyrå AB, Värnamo TRYCK: Fälth & Hässler AB, Värnamo OMSLAGSBILD: Stephan Bosic FOTOGRAFER: Stephan Bosic, Magdalena Johansson, Thomas Magnusson, Sanne Fandrup, med fl era. ANNONSER: Göran Nilsson, Niwah Reklambyrå AB, , Vill du bli medlem du också? Anmäl dig på Bli medlem 3

4 >>> Värnamo Näringsliv AB Näringsliv på väg Åza Rydén VD Värnamo Näringsliv AB sedan 2007 Efter att ha varit egen företagare i Vaggeryd i drygt fem år tog Åza Rydén, sommaren 2007, över rodret för Värnamo Näringsliv AB. Trots att hon då hade sina dubier ångrar hon inte i dag att hon sökte, och fick, jobbet som Värnamo Näringsliv AB:s vd. Det har varit fantastiskt roligt och jag har blivit oerhört väl bemött. Det är ett mycket mångfasetterat arbete att verka för näringslivets utveckling i Värnamo kommun. Men så har jag också haft en konstruktiv och kreativ styrelse i ryggen som stöttat mig och samtidigt gett mig frihet under ansvar. Värnamo Näringsliv ägs i dag till 90 procent av näringslivet där de 185 medlemsföretagen gått samman i en ideell förening som äger aktierna. Varför en kommun som Värnamo behöver ett näringslivsbolag varierar över tiden menar Åza. Namn: Åza Rydén Ålder: 42 år Yrke: Vd för Värnamo Näringsliv AB Familj: Maken Niclas, sonen Alexander 17 år och dottern Rebecka 15 år. Utbildning: Civilekonomutbildning på Uppsala Universitet Funktionen är hela tiden att skapa utvecklingsmöjligheter för alla medlemsföretagen. Ett behov vi sett nyligen har ju funnits på bostadsmarknaden där det varit hemskt svårt att skaffa bostad åt folk som kommer utifrån. Ett annat problem har varit kompetensförsörjningen och det är därför vi tycker att det är oerhört viktigt att verka för Campus Värnamo. Dra åt samma håll Även rollen som vd för näringslivsbolaget varierar. Det är många olika frågor som tas upp och min uppgift är att vara en brygga mellan kommunen och näringslivet. Det kan innebära att jag en dag får agera språkrör för näringslivet mot kommunen medan jag nästa dag får föra kommunens budskap till medlemsföretagen. Värnamo Näringsliv får försöka vara länken som håller dem samman säger hon. För Åza är det en självklarhet att de båda parterna, näringslivet och kommunen, är beroende av varandra för att kunna existera. Ibland kan det dock vara svårt att få dem att inse detta. Det är den stora utmaningen för mig, att få både näringsliv och kommun att upptäcka att man kan, och bör, dra så mycket nytta av varandra som möjligt. Det gäller att få dem att dra åt samma håll, att samarbeta, inte motverka varandra. Långsiktig planering Ofta är det tidsaspekten som sätter käppar i hjulet för samarbetet. Ett företag har inte alltid råd med långsiktig planering. Speciellt inte det senaste året när många företag fokuserat helt på sin egen överlevnad. Man är eniga om att det behövs tillväxt, men hur den bäst uppnås kan man ha delade meningar om. Bolagen upptas mycket av det som är aktuellt här och nu, dvs den verklighet man står i. Hur ska vi lösa försäljningen eller produktionen just nu? Där får Värnamo Näringsliv AB vara den som planerar långsiktigt. Det gäller att alla tänker i samma tidsperspektiv när vi sätter upp målen. Det fi nns en positiv dialog men det fi nns mycket kvar att göra. När det gäller att åstadkomma utveckling menar Åza att kommunens roll är att agera smörjmedel. De ska ju underlätta processen på olika sätt, exempelvis genom att ställa industrimark till förfogande eller stärka utbildningsmöjligheterna i kommunen. Smörjmedlet fyller dock ingen funktion utan maskineriet som är näringslivet. Näringslivet måste dra sitt strå till stacken, för det räcker inte med att säga att man behöver en yrkeshögskola i kommunen. Man måste vara noga med vad man behöver för kompetens, man måste vara beredd att sitta med i styrgrupper och ställa upp med praktikplatser. Kommunen står för förutsättningar 4

5 Värnamo Näringsliv AB Fler företag måste börja tänka kring området produktutveckling, det tror jag är jätteviktigt Nya möten planeras >>> men det krävs även ett långsiktigt åtagande av näringslivet om det ska kunna bli verklighet. Produktutveckling På frågan om var Värnamo kommun befinner sig om 20 år ser hon ett par fenomen lysa extra klart. Värnamo ska vara en växande kommun med en högt ansedd yrkeshögskola som ger eleverna spetskompetens inom produktutveckling och konstruktionsteknik. Jag ser även en kommun som utnyttjar sitt fantastiska geografiska läge inom logistiken säger hon. Kanske det allra viktigaste för kommunens framtida utveckling och samtidigt det mest osäkra är en framtida höghastighetsbana genom Värnamo. Förhoppningsvis har vi en höghastighetsbana som i det närmaste är klar då. Om vi ska kunna fortsätta att vara duktiga producenter måste vi ha nära till vår omvärld. Material måste snabbt in och snabbt ut igen annars tror jag att företag söker sig bort från oss. Höghastighetsbanan kommer att vara oerhört viktig för den kommun som vill växa Åza ger exempel på två prioriterade områden som bör utvecklas för att Värnamos näringsliv ska förbli starkt även i framtiden. Den ena är tillväxtfrågan som gäller alla aspekter, från bostadsmarknad till ökad befolkning och fler arbetstillfällen. Den andra gäller produktionen ute hos företagen som måste breddas och bli mer oberoende. Fler företag måste börja tänka kring området produktutveckling, det tror jag är jätteviktigt. I dag är vi en underleverantörsbygd och jag tror att vi måste få ut fl er egna produkter från regionen. På det sättet drar man också till sig många nya kompetenser. Vi kommer även i framtiden att vara många underleverantörer men om vi samtidigt har många egna produkter blir vi inte lika beroende av hur det går för företagen vi levererar till. De underleverantörer som redan i dag har haft egna produkter har också klarat sig bättre i den kris som vi nu går igenom säger hon. Tänka stort Några oöverstigliga hinder inför framtiden ser hon inte. De största hindren är dem man själv skapar. Hinder fi nns det naturligtvis alltid men inga stora som jag inte tror att vi kan hantera i vår företagsamma bygd. Vad som kan bli till ett hinder är om vi själva inte vågar tänka tillräckligt stort med vad vi vill åstadkomma. Det är också farligt att bli allt för nöjd med det man uppnått. Tillfreds kan man tillåta sig vara men blir man alltför nöjd slutar det med att man till slut börjar backa istället för att utvecklas Drygt 190 medlemsföretagen som i dag ingår i Värnamo Näringsliv AB spelar en betydande roll för bolagets utveckling och livsgnista. Att få in nya medlemmar är viktigt för att bolaget inte ska stagnera i sin utveckling. Om ett näringslivsbolag ska kunna vara levande måste det spegla verkligheten. Det får inte bara bestå av en liten klick av de där företagen som alltid har suttit med. Då försvinner den dynamik som behövs för att påverka samhällsutvecklingen har varit ett starkt år när det gäller att värva nya medlemsföretag och fler än 30 stycken har anslutit sig under året. En ökning med nästan 25 procent är imponerande och enligt Åza beror det till stor del på ett aktivt värvningsarbete och punktmarkering av vissa grupper. Jag tror inte att det beror på att det startats fl er företag, men vi har gjort fl era riktade satsningar. Bland annat mot gruppen kvinnliga företagare. Det har gett resultat. Medlemsföretagen fyller en viktig uppgift när det gäller inriktning på verksamheten. Att bara vara med för sakens skull fyller ingen funktion. Det är ju utifrån medlemsföretagens behov som verksamheten styrs. Ju aktivare de är desto tydligare signaler får vi om i vilken riktning vi ska utvecklas. Vi vässas ju av hur duktiga våra medlemmar är på att ställa krav Text: Erik Scholander Foto: Stephan Bozic, Thomas Magnusson 5

6 >>> Värnamo Näringsliv AB Michael Johansson VD på Värnamo sliperi och glasmästeri sedan 1982 Värnamo sliperi och glasmästeri årets företagare 2009 Det började 1932 på Järnvägsgatan där man i liten skala slipade och graverade servisglas. I dag, 78 år senare, bearbetar man 35 ton glas i veckan och Värnamo Sliperi och glasmästeris produkter kan ses i så gott som samtliga butikskedjor i Sverige. I drygt 40 år har företaget funnits i familjen Johanssons ägo sedan Arne Johansson 1969 köpte företaget av dess grundare, Martin Karlsson var det dags för generationsskifte när Arnes söner Michael och Reine så smått började ta över verksamheten. Pappa sålde ut aktierna lite i taget och lät oss ta över efter hand. Det var något som skedde ganska naturligt. Jag hade ju sprungit här ända sedan jag var liten och vuxit in i verksamheten. Det fanns aldrig några tankar hos mig att jag inte skulle vilja ta över. Företagsnamn: Värnamo sliperi och glasmästeri Ägare: Bröderna Michael och Reine Johansson Ålder: Företaget grundades år 1933 Hemsida: Medlemskap: Värnamo Näringsliv, Värnamo Företagarförening, Svensk Industriförening (SINF) Inriktning: Huvudsakligen glas för inredning- och möbelindustri. Michael Johansson är den av bröderna som innehar vd-posten på företaget men enligt honom delar de egentligen ansvaret jämt emellan sig. Jag kallas för vd och Reine för produktionschef men egentligen har vi samma uppgifter och kompletterar varandra. Det underlättade mycket att vi var två som tillsammans kunde ta över efter pappa. Butiksinredningar Under och 1970-talen låg en stor del av företagets inriktning på att glasa fönster vid olika byggen. Miljonprojektets gigantiska bostadsområden gav rejält klirr i kassan under en lång period fram till dess fönsterfabrikerna själva började glasa sina fönster. En ny inriktning behövdes och denna hittade man inom butiksinredningar där man började slipa glas till bland andra Hestra Inredningar. I dag står butiksinredningar för uppemot 90 procent av produktionen. Främst är det glas som slipas och bearbetas men även en del stenskivor till köksbänkar, butiker och receptionsdiskar. I snitt gör man 35 ton glas varje vecka och nästan 4 ton sten. Lindex, Kappahl, Guldfynd och Synsam är några kedjorna våra inredningsdetaljer finns i men vi finns i stort sett i varenda butik. Vi står ju inte för hela inredningen men något brukar vi alltid ha bidragit med säger Michael. De sista tio procenten av verksamheten läggs på glasmästeriarbeten, reparationer av fönster och bilrutor. Vi vill inte kalla det för en sidoverksamhet, vi är väldigt måna om den också, men det är en ganska liten del av den totala verksamheten. Sedan bröderna tog över verksamheten har den blivit allt mer automatiserad och ständigt växande. De nuvarande lokalerna på Växjövägen omfattar kvadratmeter och totalt är de nu 20 anställda. Att mycket automatiseras betyder inte nödvändigtvis att arbetstillfällen försvinner. Nej då, någon måste ju sköta maskinerna och sedan är det mycket runt omkring som ska göras. Det ska slipas, härdas, skäras och packas. Vi gör väldigt mycket specialgrejor som exempelvis glasmontrar och har tre killar som arbetar bara med det. Det finns att göra. Sticka ut från mängden Under sina 78 år har företaget hunnit vara med om både upp och nedgångar men trots tuffa tider står man fortfarande kvar. Michael tror att mycket handlar om att sticka ut från mängden om man ska ta sig igenom även de kärva perioderna. Vi har alltid varit väldigt specialiserade och vågat köpa in och satsa på de mer speciella maskinerna. Det finns inte många andra i Sverige som klarar av det vi gör och därför påverkas vi inte lika mycket som andra. Det senaste årets lågkonjunktur har vi knappt inte märkt av alls, säger han och pekar även på vikten av snabba leveranser. Vi försöker vara så flexibla och snabba som möjligt. Medan andra i branschen sätter upp en leveranstid kanske på sex till sju veckor kan vi erbjuda en till två veckor. Det blir förstås ett starkt argument till att man väljer oss. 6

7 Värnamo Näringsliv AB Pruduktionen i fullfart på glassliperiet >>> Text: Erik Scholander Foto: Stephan Bozic Organisationsförändring Effektivare ledarskap Personlig utveckling Projektledning Teambuilding Susanne Bergenholtz, Beteendevetare Mail: Mobil:

8 >>> Värnamo Näringsliv AB Susanne Bergenholtz driver företaget komplett personal i Värnamo In business Nätverk för kvinnliga företagare In business är en informell mötesplats för kvinnliga företagare i Värnamo Näringsliv AB. Sedan starten i maj 2008 har nätverket haft ungefär 50 medlemmar, alla kvinnliga företagare, som driver verksamheter inom många olika branscher. Dock med en liten övervikt av företag inom professioner som hälsa, skönhet och besöksnäring. Susanne Bergenholtz driver Komplett Personal, ett konsultföretag som jobbar med omställning och personalutveckling. Hon har varit medlem av In business-nätverket sedan För mig är In business energi. Det är bland annat där jag hämtar inspiration, utvecklar mina idéer och tar mig vidare genom att lyssna på andras erfarenheter säger hon. Vill du veta mera? kontakta Linda Lexell eller gå in på och klicka på Kvinnliga Företagare. Det finns en väldig öppen och respektfullt atmosfär i nätverket. På det sättet är In business unikt. Man kommer som man är, har roligt under tiden och går hem som en starkare affärskvinna, skrattar Sussanne In business drivs som ett nätverk i nätverket, kan man säga: Man är medem I Värnamo Näringsliv och med i In Business om man har lust. Medlemmarna träffas dels i mindre grupper, 5-7 personer för erfarenhetsutbyte, och på föreläsningar enbart för In businessmedlemmar. Där ligger fokus på affärsutveckling med teman som förhandling, lönsam kundservice och entreprenörsanda, dessutom bjuds man in på events med andra näringslivsorganisationer. Tanken är att In business stärker det kvinnliga företagandet samtidig som medlemmarna ingår i de sedvanliga näringslivsnätverken. Det behövs en plattform för kvinnors sätt att driva företag anser Sanne Fandrup som har utvecklat konceptet och drivit nätverket de första två åren. Det ser man av det stora intresset för att gå med. Affärsvärlden är traditionellt sett manlig, det går ju inte att komma ifrån. Kvinnorna känner sig ibland lite malplacerade där. Men det är inte bara manligt beteende och tankesätt, som leder till bra affärskoncept och lönsamhet. Många nya affärsmöjligheter växer fram inom tjänstesektorn, och drar direkt på kvinnors kunskaper och insikter. Därför måste näringslivsorganisationerna se till, att det fi nns mötesplatser för kvinnliga företagare, som In business, så dessa nya områden ingår på samma konstitutiva sätt i utvecklingen, likaväl som resten av näringslivet. Kopplas inte detta forum in, förlorar näringslivet en resurs och det gör de kvinnliga företagare med. Foto: Magdalena Johansson Man kommer som man är, har kul och går hem starkare 8

9 Vill du lära känna andra företagerskor? Vill du utveckla ditt affärssinne? Vill du göra flera kloka affärer? Nyttig vetskap En ung kommun Värnamo Näringsliv AB Värnamo kommun bildades 1971 och består av följande 14 tätorter: Värnamo, Bredaryd, Lanna, Forsheda, Torskinge, Dannäs, Kärda, Hånger, Tånnö, Voxtorp, Gällaryd, Rydaholm, Fryele och Nydala. Runt människor bor här, kommunens areal är 1380 km2 De största Bland de största arbetsplatserna i kommunen är sjukvårdsområdet, Trelleborg Engineered Systemst, 3M Sweden AB (tidigare Peltor), SCA Packaging Sweden AB, DHL Express Sweden AB, Autotube Hordagruppen AB, Hörle Tråd AB, Proton Industries AB, Finnveden Metal Structures AB, Schenker AB, Ewes Stålfjäder AB och Värnamo kommun. Expansiv handelsstad Gå med i In business En mötesplats för kvinnliga företagare i Värnamo-regionen Höstens program: Inspirerande föreläsninger om ledarskap & marknadsföring, mingel med företagerskor från många olika branscher i Värnamo-regionen, nätverksgrupper med erfarenhetsutbyte och julfest. Vi är 56 kvinnor just nu & vill bli fler! Mer info: eller på tel In business drivs av VÄRNAMO NÄRINGSLIV Villkor för medlemskap finns på Klicka på Kvinnliga företagare Värnamo är centralort i Gnosjöregionen och en stor handelsstad, Smålands fjärde största. Det är länets mest expansiva handelsstad. I en radie på cirka 50 km från Värnamo bor drygt personer. Här finns även en stor handel med maskiner och olika industriförnödenheter till den omfattande och breda industrin. På cirka två timmar når man Göteborg, Malmö, Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn, Linköping och Skövde företag driver utvecklingen Enligt affärs- och kreditinformationsbolaget UC finns det 3539 bolag i Värnamo kommun. 911 är landbruk under någon form. 654 är hantverks- och fastighetsverksamheter. 622 är knutna till besöksnäringen: handel, turism, nöje & fritid, hotell och restaurang. 911 företag är verksamma inom servicesektorn finansiering, transport, informationsverksamhet, vård och utbildning. 357 går under beteckningen tillverkningsföretag. 23 företag jobbar med el- och vattenförsörjning. På resten saknas information om branschtillhörighet. 9

10 Värnamo Näringsliv AB Vardagen på VNAB Alltid fart och fl äkt på VNABs kontor Dagen börjar. De första nyföretagarna på FöretagsFabriken dukar upp, larmar av och tar en kaffe. Någon har bokat in sig i våra lokaler för att ha en föreläsning relevant för företagare. På årsplan har vi ca 300 gäster av det slaget. Vi ser till att allt är redo, mackorna är hämtade och det känns trevligt att komma in här Föreberedelse till dagens första möte: Idag en gäst från Sävsjö Näringsliv som vill se FöretagsFabriken och lyssna lite på de erfarenheter vi har i samband med att skapa en tillväxt-arena för nyförtagare. Åza träffar 15 företagare som är med i planeringen av Värnamo Industriexpo Planeringen av mässan är igång ett år innan den genomförs Förmiddagens traditionsrika fi kastund är viktig: Här samlas vi som fi nns i lokalerna på VNAB och har det informella mötet, som är så viktigt för företagare: Vi kan tipsa varandra om vad som är på g i vår kommun, och se till att ge kanske just det råd, som kan vara avgörande för det lilla företaget, vi trivs och minglar med vänner och besökare. 10

11 Värnamo Näringsliv AB Lunch Åza äter med Gnosjöregionens näringslivschefer för att diskutera samverkan inför ELMIA Subcontractor i november, Linda och Anna, VNABs informatör, äter nätverkslunch med Marknadsföreningen i Gnosjöregionen, Anders äter inte: han springer till gymmet, aj aj det är läskigt! Åza träffar de sex bolag som är med i programmet Utveckla din marknad. Gruppen är snart framme vid fi nalen och uppstart av ny grupp diskuteras. Anders har besök av en medarbetare i ett stort företag i regionen, då denna vill gå vårt mentorsprogram i syftet att utveckla sin karriär. Linda, VNABs nya affärscoach, har ett individuellt samtal med en person, som tänker starta eget: Under året har vi ungefär 75 sådana samtal cirka hälften blir till företag. Emellan alla möten blir det en del administration: Eftersom många projekt hos oss är fi nansierade av medel ifrån offentligt håll, ska vi rapportera många resultat till olika myndigheter. Medlemsservice tar också en del tid, folk som vill anmäla sig till evenemang, vill veta mera om något som vi jobbar med, har individuella frågor, behöver hjälp med information om vårt näringsliv etc. Tyst blir det aldrig!

12 Värnamo Näringsliv AB Vardagen fortsätter Sista hyresgästen lämnar våra lokaler, sista kaffemugg är placerat i diskmaskinen. VNAB stänger för dagen. God natt! En del besök på företag, mässor och konferenser blir det också. Den här dagen är det Anders, som åker till Sceince Park i Jönköping och går en kurs för att bli en bättre affärsutvecklare.anna gör klart designen på nästa nyhetsbrev hon är expert på hemsidaredaktion, och har koll på alla detaljer ang VNABs grafi ska profi l: Att vi ser proffsiga ut på print och på webben och att det fi nns all den information som medlemmarna behöver på www. varnamo-naringsliv.se Styrelsen kommer in den träffas fyra gånger om året och lägger strategin för arbetet. En del information blir det också. Åza har fullt upp med bilagor, siffror och redovisning. Dagen slutar offi ciellt men den fortsättar ofta med kvällsevenemang: Kanske går Anders med på något evenemang i Aktiv Fritid och träffar nätverket för de nyinfl yttade. Linda håller i en föreläsning med inriktning på något av de många teman om att starta eget företag. Åza har just avslutat styrelsemötet och packar om för att dra vidare till ett styrelsemöte med Värnamo Företagarförening. Idag börjar det med ett studiebesök på Cai AB

13 Bra bilägande börjar hos oss. Vi vill gärna vara din samarbetspartner Det ska vara enkelt att ha bil! Enkelt att köpa, äga, serva, reparera och allt annat som hör bilägandet till. Och det är vår vision, att göra det enkelt för dig. Därför har all vår personal hög kompetens och alla våra produkter bästa kvalitet. Och därför vågar vi påstå att Bra bilägande börjar hos oss. När du som företagare behöver banken ska det vara enkelt. Vi vill ge dig de svar och den hjälp du behöver. Ett bra partnerskap är alltid bra. Välkommen att kontakta oss på Swedbank i Värnamo. Värnamo Gislaved Smålandsstenar Utveckla dina medarbetare Till hösten 2010 kan du välja bland sex högskolekurser som höjer kunskapsnivån på ditt företag. Kurserna är anpassade för företag genom ett flexibelt upplägg och en studietakt på kvartsfart. Affärsengelska 7.5 hp Lean Production 7.5 hp Logistik 7.5 hp Business English online 7.5 hp Bättre Produktutveckling 7.5 hp Bättre Arbetsledning 7.5 hp För mer information och anmälan (senast anmälan 15 maj) kontakta utbildningschef Enikö Ohlsson tel epost Campus Värnamo, tel

14 Värnamo Näringsliv AB Maskinerna spinner på arbetsplatsen >>> Cai Tredje generationen Värva, ärva, fördärva. Så brukar man beskriva vad som kan väntas när företag grundas och sedan går i arv. Men det stämmer knappast på Anna Inganäs, tredje generationens vd för Hångerbaserade tekoföretaget Cai. Hon har varit noga med att ta del av pappa Björns erfarenheter när hon fattar beslut, även om de inte alltid är överens. Men en vd-post är kanske inte vad hon själv hade valt, om hon inte fötts in i en företagarfamilj. Jag hade ju inte suttit här i dag, om inte min farfar hade grundat företaget säger Anna Inganäs. Företagsnamn: Cai AB Ägare: Anna Inganäs AB är moderbolaget, som ägs av Anna Inganäs. Ålder: Företaget grundades år 1946 i Hånger. Hemsida: Medlemskap: Värnamo Näringsliv AB, Värnamo Företagarförening, Svensk Industriförening (SINF) Inriktning: Företaget tillverkar och traidar främst strumpor, men man säljer även underställ, reflexvästar, mössor, vantar, skjortor mm (så kallat nära kroppen produkter). I de små men framgångsrika familjeföretagens vagga Småland vet man mer än någon annanstans att det inte räcker med blodsband; ett företag överlever inte utan en duktig ledare. Har man dessutom, som Anna, sprungit i fabriken sedan barnsben så får man en känsla för företaget som en utomstående aldrig kan skaffa sig i efterhand. Och den där känslan, för anställda och för att företaget ska få stanna där det hör hemma, den återkommer Anna Inganäs gärna till. Känslan som gjorde att valet att ta över när pappa Björn ville dra sig tillbaka, det var inte särskilt svårt. Jag var 25 år när han ställde frågan till mig och min syster. Vi fi ck fem år på oss att fundera. Om ingen av oss ville ta över då, så skulle nån annan få göra det. Men det hade känts hemskt konstigt att släppa det till någon annan. Släppa taget Ändå tycker Anna inte att hon tvingades in i företaget utan att hon hade ett val. Något som hennes far kanske inte hade i samma utsträckning när han tog över efter farfar. Carl-Axel Inganäs som grundade Cai var en stark personlighet med bestämda åsikter. Det var inte lätt för honom att släppa ansvaret till sonen Björn och man anar att diskussionerna mellan far och son ofta var heta. Min pappa ville inte göra samma sak mot mig. Han valde att sköta sina andra företag någon annanstans än här i Hånger. Han kunde ha haft kvar sitt kontor här på Cai. Men vi visste ju att då skulle folk fortsätta att gå till honom och ställa frågor och diskutera, inte komma till mig. Varken han eller jag ville ha det så När jag frågar Anna om hon har några råd när det gäller arvsskifte, så är det just detta: Den som lämnar över måste släppa taget. Och den som tar över rodret måste vara ödmjuk och ställa frågor. Även om man vill och ska köra sitt eget race, så måste man än då har respekt för den kunskap och erfarenhet som finns. I början hade vi samtal varje dag, det är självklart. Sedan har han inte alltid hållit med om allt jag gjort. Men han har aldrig lagt sig i mina beslut. Tror du att det är vanligt att den äldre generataionen har svårt att släppa taget? Ja, jag tror att det är ett jättestort problem! Pappa fi ck inte en chans att sköta företaget på sitt sätt så länge farfar fanns. Jag såg det ganska tydligt. Jag vet också att när farfar dog så sa folk: Hur ska det gå för Cai? Och då hade ändå pappa drivit företaget i tjugo år! När jag blev vd så ville jag förvissa mig om att jag hade en styrelse som jag kunde bolla idéer med. Det är bättre att jag ställer idiotfrågorna till dem, och sedan fattar beslut utefter deras svar, än att jag sitter tyst. Min styrelse är duktiga människor som har samma småföretagarperspektiv som jag har. Vad innebär det perspektivet, då? Familjärt! svarar Anna utan att tveka. Du har en känsla för personalen som du aldrig kan få på ett stort företag. Kan inte det vara en nackdel? Jo, absolut! När du kommer i en situation när du måste säga upp folk, då är det 14

15 Värnamo Näringsliv AB <<< Anna Inganäs VD på Cai AB jättejobbigt när man har en nära relation till sina anställda, då blir det tufft. Men jag har ändå upplevt att det har funnits en förståelse då också. Man vet ju läget. Det är också det perspektivet, det lilla familjära, som är en av nycklarna till att regionen gjort sig känd för sitt framgångsrika företagande, tror Anna. Om vi blev uppköpta av ett större företag så skulle vi ju förlora det där. Det skulle kännas helt fel om någon annan tog över. Jag tror att det småttiga är en del av framgången. Man behöver inte vara stor. Men man vill göra sin egen grej. Det har man förstått här. Blickar mot framtiden Varför blev det just strumpor din farfar satsade på, och varför just i Hånger? Farfars familj fl yttade från Anderstorpstrakten till Mjöbäck, där han började jobba på en strumpfabrik. Men han hade en dröm om att starta eget. Han lade ut lite krokar om lokal att hyra, och fi ck veta att gamla skolan i Hånger stod tom. Företaget växte och flyttade så småningom till andra lokaler. År 1981 brann fabriken upp och 1982 stod den nuvarande fabriken klar. Farfar Carl-Axel Inganäs, som namngav Cai med sina initialer, är borta sedan länge. Men alla gamla fabriker med självakning har förstås sitt eget spöke. Det sägs att Carl-Axels ande fortfarande vilar, bokstavligt talat, över fabriken. Anställda kan vittna om saker som flyttas eller försvinner, hur det känns som om någon går bakom dem fast ingen är där... Anna skrattar lite när hon berättar. Men det verkar ändå som om hon trivs med att ha honom där, eller åtminstone myten om honom. Farfar kanske vill ha koll på läget fortfarande. Men till och med pappa Björn har släppt taget. Nu är det tredje generationen som styr. Och när Anna Inganäs lyfter blicken mot framtiden ser hon slutet på en tuff lågkonjunktur. Nu har vi nya grejer på gång, med nya kunder och möjligheter! Text: Monica Karlsson Foto: Stephan Bozic Att ärva och förvalta självklart för Anna Inganäs 15

16 Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar! Entreprenörsandan inom kommunen är vida bekant och grundmurad. På samma gång som vi ska vårda våra traditioner för vi utvecklingen framåt. Och vi gör det på två ben, båda starka av lång erfarenhet företagarandan och designtraditionen. Inom kommungränsen finns djup kunskap och bred erfarenhet av till exempel möbeldesign. Entreprenörskap och gnosjöanda I kommunen finns en nästan unik kultur vad gäller nya affärsidéer och att starta nya företag. Till detta kommer förmågan att samarbeta och viljan att hjälpa en kollega eller till och med en konkurrent. Det är sådant som gör att vi kan anpassa oss efter omvärldens svängningar och som medför att vi tillsammans kan se lite runt knuten mot framtiden Värnamo kommun i siffror Invånarantal: Areal: 1380 km 2 Kommunalskatten: 31, 75 % Kommunens tätorter: Värnamo, Bredaryd, Bor, Forsheda, Rydaholm, Hörle, Åminne, Lanna, Kärda, Hånger, Dannäs, Ohs, Tånnö och Horda. En naturlig knutpunkt Det finns logiska anledningar till varför vi ser oss som ett slags nav i södra Sverige. Europaväg 4 sveper just förbi Värnamo och skapar tillsammans med den korsande riksväg 27, Sydsvenska krysset. Här finns 1 miljon kvadratmeter färdig mark för företag att etablera sig på. För hjälp och information välkommen att besöka eller kontakta oss via vår växel på

17 Värnamo Näringsliv AB Intresset ökar för Sydsvenska Krysset Under drygt ett år har Värnamo kommun informerat företag, organisationer och intressenter om fördelarna med att etablera en verksamhet på Sydsvenska Krysset. Intresset har hela tiden varit mycket stort, säger Lars Sahlin som jobbar med marknadsföring av Sydsvenska Krysset. Många är nyfikna på vår region och de framtidsmöjligheter som Sydsvenska Krysset ger. Fram till mitten av hösten pratades det mycket om svåra tider, godsminskning, återhållsamhet, bankers ovilja och investeringsstopp. Nu däremot är det mer positiva förhoppningar. Nu byggs det! Den första verksamheten på den 1 miljon kvadratmeter stora etableringsytan är redan igång. Safe Area öppnade sin serviceanläggning för lastbilar och husbilar strax före jul Här kan chaufförerna tryggt parkera sina fordon medan de sover eller fräschar upp sig i de nybyggda lokalerna. Idata håller på att bygga nya lokaler på området och ytterligare några företag är snart i byggstartskedet. på den Skandinaviska marknaden för att kunna bygga upp ett logistikcenter på samma sätt som de har gjort på flera andra platser runt om i Europa. Strax före jul skrev Helios avtal med kommunen. Det är det fantastiskt centrala läget, den stora godsmängd som transporteras på E4:an och 27:an idag och den beräknade stora ökningen av gods, som lockade Helios. Ny etapp planeras För att stå väl rustade framöver har Värnamo kommun påbörjat arbetet med att planera ytterligare en etapp vid Sydsvenska Krysset. Är ditt företag i flytt- eller utbyggnadstankar eller vill du veta mer? Välkommen att kontakta : Lars Sahlin, marknadsförare eller Britt Andersson, exploateringschef Internationellt logistikföretag Helios, som är en stor internationell logistikaktör upptäckte Sydsvenska Krysset våren De sökte efter en central etableringsplats Text: Malin Svensk Foto: Thomas Magnusson m.fl. 17

18 >>> Värnamo Näringsliv AB Sven-Erik Svensson grundade Zinkteknik i Bredaryd 1985 Zinkteknik Vi ska bli världens bästa zinkgjuteri Att bli bäst i världen, det målet står kvar. Lågkonjunktur eller inte. Och med målmedvetenhet brukar halva resan vara gjord. Zinkteknik i Bredaryd jobbar främst med tre områden. Säkerhetsdetaljer inom fordonsindustrin, såsom delar till bälten, airbags, detaljer till elektronik- och telecombranschen och detaljer till kylskåp, symaskiner, kontorsmöbler, lås och så vidare. Men gjuter zink, det finns det många som gör och konkurrensen är hård. Därför förstod Sven-Erik Svensson tidigt att det gäller att hitta en nisch. Vad skulle man satsa på i Bredaryd som inte alla andra kan erbjuda? Svaret var kunskap på de riktigt svåra delarna. Internationellt gångbar kompetens som är några snäpp över enkel basgjutning, och som skapat en efterfrågan över hela världen. Drygt Namn: Zinkteknik i Bredaryd AB Ägare: Familjen Svensson; Sven-Erik, hans hustru och tre barn. Antal anställda: 50 i Bredaryd, 12 i Mostar, Bosnien. Ålder: Startade 1985 med tre delägare. Från och med 1988 har Sven-Erik Svensson drivit det ensam. Hemsida: Medlemskap: Bredaryds näringslivsförening, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Värnamo Näringsliv AB mfl. Övrigt: Mottagare av Nothinplaketten 2009, som årligen delas ut av Forum Finnveden. hälften av all tillverkning går i dag på export utanför Skandinavien. Att Zinkteknik är ett internationellt präglat företag, hörs i korridorerna. Vi vill växa på alla tre områden, beroende på den helhet och kompetens vi har. För att vara ett underleverantörsföretag som vi är, så är vi oerhört starka Levererar till bilindustrin Ja, det har runnit mycket vatten under broarna sedan Sven-Erik Svensson åkte till den stora Hannovermässan för femton år sedan. Den anrika industrimässan lockar företag från hela världen. Första gången Zinkteknik var där, så kom det lilla zinkgjuteriföretaget från Småland nästan bort. Vi fi ck tio minuter i foajén. Där fi ck vi lägga upp våra grejer och visa upp, kunderna tittade och sa att Nä, det där är för dyrt! Sedan fi ck vi åka hem igen. Vi fi ck hålla på och hålla på, komma tillbaka år efter år och till slut började kunderna undra vilka vi var och tittade närmare på vad vi hade I dag är Zinkteknik i Bredaryd AB det enda zinkgjuteriet i Skandinavien som är TS-certifierat och därmed har rätt att leverera till bilindustrin. De har höga krav på sina leverantörer, och det kommer kontinuerligt representanter från såväl kunder som certifieringsorgan för att kontrollera att vi uppfyller TS-standarden. En av nycklarna till framgången är fabriken i Mostar, som byggdes när man insåg att kunderna ville ha mer närhet till produkterna. Närheten till Europas länder sparar förstås också både miljö och fraktkostnader. I dag arbetar tolv personer i fabriken i Bosnien där produktionschefen, tillika vd, är en före detta anställd i Bredaryd som har sina rötter i Mostar. Det är viktigt att man har en person på plats som vet hur vi jobbar här och hur Zinkteknik vill ha det. När det är sådant avstånd så måste man kunna lita på varandra och vara säker på att den andre förstår hur man menar säger Sven-Erik Svensson. Utbildar kunderna I Zinktekniks zinkskola kan framtida kunder, men även andra intresserade, lära sig mer om 18

19 Värnamo Näringsliv AB Säkerhetsdetaljer till olika fordonsindustrier >>> zink. Totalt har cirka personer gått den kostnadsfria endagarsutbildningen, berättar Sven-Erik Svensson. Där utbildar vi potentiella kunder som inte vet så mycket om zink. När ska man välja zink, plast eller aluminium? Det är inte självklart. Vi vill vägleda kunden hela vägen. Ibland ser vi att den detaljen de frågar efter, den borde göras i plast i stället och då talar vi om det. Att vilseleda en kund att välja fel material är en stor blunder. Varför blev det då zink över huvud taget? Sven-Erik Svensson förklarar: Det var en liten del i det jag jobbade med tidigare. Resten var aluminium. Jag tyckte att zinkens egenskaper var fantastiska. Det är lättare att gjuta zink och det har betydligt bättre tolerans Vill bli världens bästa I lågkonjunkturens spår tvingades Zinkteknik säga upp åtta personer. Efterfrågan sjönk drastiskt och produktionen stod i princip stilla. Tack vare tidigare goda år har man ändå kunnat behålla stora delar av personalen. Kvarvarande personal utbildades för att kunna möta vändningen, som Sven-Erik Svensson nu kan skönja i framtiden. Målet är fortfarande att vi ska bli världens bästa zinkgjuteri! Text: Monica Karlsson Foto: Stephan Bozic 19

20 Värnamo Näringsliv AB Företagare i VNAB AB Bruksbalken Bruksbalken är ett träförädlande företag som tillverkar såväl kompletta stomsystem för byggnader som ytter- och innerpaneler, väggreglar m.m. Vår specialité är limmat konstruktionsträ och exaktkapade byggkomponenter. VD: Rolf Böhn Ort: Hörle Etableringsår: 1902 Det senaste året har medlemsantalt ökat med 25% - och fl era kommer till jämt. Här ser du alla. Några få har vi lyft fram för att visa bredden i kommunens näringsliv. Välkommen att bli medlem du också! AB Bruksbalken AB Hörle Tråd Hörle-Fabriken AB Solberget Sköld & Co AB Värnamo Nyheter Hk Värnamo Nyheter Ahlsell Sverige AB Aktiv Bemanning i Småland AB Alex Företagsutveckling AB Amber Advokater Jönköping Handelsbolag Anders Magnussons Bygg Antenn Consulting AB Apladalens Företagshälsovård AB Apm August Pettersson AB Arabusta Arriba Moves Autotube Hordagruppen AB Bemanningspoolen Bi-Kupan Textil AB Björhags Måleri AB Blond Belysning AB BOB System AB Boggi Reklambyrå AB Bonasia s Hundområde Bors Automation & Tool AB Breda Affärsutveckling / Revision AB Brokmatt Design AB Bruno Mathsson International AB Bs Hydraulteknik AB BSV Arkitekter & Ingenjörer Bufab Lann AB Bufab Sweden AB Buslådan Bygga & Co i Värnamo AB Cai AB Capplon AB Clean Machine Städmaskiner AB CNC Factory AB Conventius AB Censit AB Datakraft i Småland AB Delex Teknik AB Deloitte & Touche Personal AB Din Maskin i Värnamo AB E&J Konsult AB Elteknik i Värnamo AB En Hansson Europatent Evakarins Massage Ewes Stålfjäder AB Exir AB Fastighets AB Corallen Finnveden Nu Tidnings AB Finnvedens Bil AB Finnvedens Optiwk AB Finnvedens Urval och Organisationskonsult Fleron Automation AB Forshedaverken Fotograf Stephan Bozic Fälth & Hässler AB Gjuteriteknik AB Golvakuten AB Golvhuset i Värnamo AB Gullbergs Kontorscenter AB Gunillas Företagsservice Gärde Wesslau Advokatbyrå Gästgivargården AB Haga-Konsult Göran Andersson Hansen-Icoma AB Hedins Bil AB Henrik B. Allservice AB Herber Engineering AB Hjulmontage i Westbo AB Holmro AB Horda Stans AB HLR Konsulten Hälsogläntan Hörle Automatic AB Ikett Personalpartner AB IKV Tools AB Industriforum i Jönköping AB Industrilogik i Lanna AB Industrilogistik AB Industripoolen i Gnosjöregionen Informart i Värnamo AB Inkorpera / Kultur & Assistans Invid Värnamo AB Ipe Svets AB itu Bokföringsbyrå Kh Metallgjuteri AB Kjell Sandström AB Komplett Personal i Värnamo Komrak Kone Cranes AB Lagerman Projektledning AB Lars-Uno Jarls Gjuteriservice AB Laserkraft Bredaryd AB Liljedahlsbolagen AB Liljenäs Natur & Fritid Lindén International AB Lingon Communication Livlinan AB LPV Verktygsmaskiner AB LRF Konsult LSI-Reklam AB Länsförsäkringar Mandus Wire AB Manpower AB i Värnamo Maskin AB A. Fransson. Maskinkonstruktion Finnvedens AB 20 Vill du bli medlem du också? Anmäla dig på Bli medlem

BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO BOR

BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO BOR Nr 3 VÄRNA NÄRIN VÄRNAMO NÄRINGSLIV Sydsvenska krysset ett guldläge Flott verksamhet Leverans i Europa Två bolag blir ett BREDARYD LANNA HORDA RYDAHOLM FORSHEDA VÄRNAMO BOR Värnamo Näringsliv Vi utvecklar

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

NU KÖR VI. Flytta hit och lev livet s.16. Gnosjöregionen har hämtat andan. Hitta nya leverantörer snabbt och smidigt s.4

NU KÖR VI. Flytta hit och lev livet s.16. Gnosjöregionen har hämtat andan. Hitta nya leverantörer snabbt och smidigt s.4 Anderstorp Bor Bredaryd Broaryd Burseryd Forsheda Gislaved Gnosjö Hestra Hillerstorp Hok Horda Kulltorp Nissafors Reftele Rydaholm Skeppshult Skillingaryd Smålandsstenar Vaggeryd Värnamo Åsenhöga Öreryd

Läs mer

3 maj Handelskammardagen:

3 maj Handelskammardagen: Vi bondade väldigt starkt för att få Saab att överleva, det var som att lägga relationen i en tryckkokare. Victor Muller om sitt samarbete med Jan Åke Jonsson #1/2010 En tidning från Västsvenska Industri-

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

HITTA BRA LEVERANTÖRER I

HITTA BRA LEVERANTÖRER I NUMMER 4 VÅREN 2014 ANDERSTORP BOR BREDARYD BROARYD BURSERYD FORSHEDA GISLAVED GNOSJÖ HESTRA HILLERSTORP HOK HORDA KULLTORP NISSAFORS REFTELE RYDAHOLM SKEPPSHULT SKILLINGARYD SMÅLANDSSTENAR VAGGERYD VÄRNAMO

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

NR 1 2011. i tiden. Unga direktörer. med tur i spel. Skydda företaget mot. datorkrascher

NR 1 2011. i tiden. Unga direktörer. med tur i spel. Skydda företaget mot. datorkrascher 1 NR 1 2011 BYSMED i tiden Unga direktörer med tur i spel Skydda företaget mot datorkrascher 2 Ledare 3 Välkomna alla företagare i Skaraborg idningen, er tidning, har fått nytt utseende och samtidigt ny

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

MAGASINET OM FÖRETAGSAMMA I DALARNA. Odd Mollys skapare. Våga be om hjälp! mänsklig rättighet att komma fram. från las vegas till kina

MAGASINET OM FÖRETAGSAMMA I DALARNA. Odd Mollys skapare. Våga be om hjälp! mänsklig rättighet att komma fram. från las vegas till kina HÖSTEN 2008 MAGASINET OM FÖRETAGSAMMA I DALARNA Odd Mollys skapare Våga be om hjälp! mänsklig rättighet att komma fram från las vegas till kina 02 ledaren styrelsen 03 Lågkonjunktur behöver nödvändigtvis

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Tina vet hur arbetslivet blir en dans. Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren

Tina vet hur arbetslivet blir en dans. Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 70 2011 Tina vet hur arbetslivet blir en dans Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren Besök oss på Kistamässan easyfairs

Läs mer