XIX NUMMER 1 FEBRUARI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XIX NUMMER 1 FEBRUARI"

Transkript

1 ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 1 FEBRUARI 2009 tema:pediatrik

2 Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition NYHET Volymen kan vara ett hinder för att uppnå den fulla effekten av kosttillägg. Nya Fortimel Compact ger i en enda 125 ml flaska all den energi och näring du skulle ha fått i en 200 ml flaska med Fortimel Energy. Det är 300 kcal och 12 g protein i 40 % mindre volym. Ge dina patienter Fortimel Compact och hjälp dem att få den näring de behöver i en volym som de orkar med. Nutricia Nordica AB Tel:

3 Organ för Sver iges Kli n iska Di etister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin Postadress Box Bjuv Telefon Telefax WWW Annonser BUSINESS FACTORY AB Linda Larsson-Levin Telefon: Layout & Material Torbjörn Lindén Bild Telefon: ledare 4 Hur kan vi ta vara på föräldrar i behandlingen? 7 Att arbeta med barn som har cancer 11 Peter Håkansson, näringsskonsulent och produktspecialist 13 Fleromättade fettsyrors betydelse för barn 16 Dietistens roll 21 Noteringar från årets fortbildningsdagar 22 Dietist berätta om ditt liv och arbete! 24 Nutrition Renaissance from care to cure 26 Riktlinjer för nutritionsbehandling vid peritonealdialys 29 Seminariedag om dysfagi 33 Abstracts 36 Nätverket DIETS på väg mot tredje året 38 Referensgrupp blir Sektion? 39 DRF-sidor Tryckeri Trydells Tryckeri AB Kommande nummer Nr. Manusstopp Utgivning 2/09 25 mars 11 april 3/09 16 maj 29 maj 4/09 26 aug 18 sep 5/09 7 okt 29 okt Prenumerationer 295 kr/år För osignerat bild- och textmaterial svarar red. Redaktionen förbehåller sig rätten att bearbeta insänt material. För signerade artiklar svarar författaren. För ej beställt material, text och bild ansvaras ej. TS-upplaga 2008: ex (2:a halvåret 5.700) Medlem av: Tidskriften DietistAktuellt har utgivits sedan 1991 med en fast periodicitet om 6 nummer per år. Tidskriften är ett medlemsorgan för dietister anslutna till Dietisternas Riksförbund (DRF) samt Föreningen för Nordiska Dietister. DietistAktuellt vänder sig i huvudsak till dietister, men även till andra grupper som är professionellt engagerade inom området kost och nutrition. DietistAktuellt är ett forum med vetenskaplig profil för informationsutbyte och diskussion inom området kost, näring och hälsa. Målsättningen är att för sina läsare, utifrån ett kliniskt och folkhälsoorienterat perspektiv, belysa aktuellt kunskapsläge samt spegla dietistens yrkesroll. Tidskriften förmedlar kunskap och information genom vetenskapligt utformade artiklar, rapporter, referat från symposier och kongresser, intervjuer m m. Vidare, skall tidskriften informera om kurser, konferenser, o dyl, samt ge utrymme för debatt. Artiklar publiceras på ett nordiskt språk eller engelska. En artikel skall vara koncentrerad och redigerad så innehållet blir intressant och lättillgängligt. Tidskriften har vidare ett redaktionellt råd som granskar till redaktionen inkomna vetenskapliga artiklar. DietistAktuellt februari 2009 No 1 vol.xix 3

4 ledare Kajsa Asp, DietistAktuellts redaktionsråd Skolmaten en välfärdsfråga för framtiden Hälsofrågor, och kanske framför allt frågor som gäller mat och näring, engagerar starkt. När det gäller våra barn är vi extra lyhörda och angelägna om att det ska bli rätt. Larm om tillsatser och rester av bekämpningsmedel i vår mat påverkar oss alla, även om vi rent professionellt och kunskapsmässigt vet bättre. Många tycker att man ska ge barnen det som är mest naturligt, men faktum är att det mättade fettet i smör och fet mjölk påverkar blodfetterna även hos barn. Ju tidigare man kommer in i sunda matvanor desto bättre. Vi har riktlinjer och lagar för hur det ska se ut i barnens yttre miljöer. Lekplatser måste se ut på ett visst sätt och rutschkanor och gungor måste följa EU-direktiven. Men när det gäller den inre miljön d v s inuti de växande kropparna är reglerna inte lika strikta. Livsmedelsverket har tagit fram riktlinjer för barnens mat i förskolan och skolan, men det är upp till den som vill att följa dem. Och samtidigt finns det andra aktörer som är fast beslutna om att övertyga föräldrar och kökspersonal om att följa helt andra riktlinjer för skolmaten. En lagstiftning om skolmaten skulle tydliggöra vikten av bra mat och motivera och stärka personalen som arbetar med maten. De är oerhört viktiga i ett helhetsperspektiv; för inlärningen, trivseln i skolan, arbetsmiljön (både barnens och lärarnas), och kan grundlägga hälsan och självkänslan för hela livet. Och tänk vilken skillnad en mysig matsal och en go bambatant kan göra för intresset för mat och måltider, sensorik och nyfikenhet! Bättre skolmat är en välfärdsfråga för framtiden, som främjar barnens och därmed samhällets utveckling. DRF har som förbund blivit inbjudna att delta i den nya bloggen Kostdebatten. Initiativtagaren vill skapa ett forum för en saklig kostdebatt, utan personangrepp. Styrelsen har begränsade resurser och måste prioritera andra frågor och arbetssätt. Vi vill därför uppmuntra er att delta i bloggen och på det sättet synliggöra dietister i detta sammanhang. Delta gärna i debatten på Här får du möjlighet att skapa en konstruktiv kost- och nutritionsdebatt och att göra din röst hörd för att svenska folket ska få tillgång till saklig fakta och kunskap gällande vår kost. En inbjuden debattör som valt att delta är Livsmedelsverket. Under 2008 har dietisters medverkan i media varit omfattande än någonsin. Uppgiften att synliggöra vår kompetens är ett arbete som åligger oss alla och som ständigt måste fortlöpa, så inventera dina möjligheter att visa vad vi kan bidra med för människors hälsa och välbefinnande. 4 vol. XIX No 1 februari 2009 DietistAktuellt

5 NY DESIGN, SAMMA GODA INNEHÅLL! Semper driver ständigt produktutveckling och forskning för att förbättra och bredda utbudet av glutenfria produkter. Det har hänt mycket på kort tid och mer är på gång. Ju fler glutenfria produkter vi kan erbjuda, desto större blir valfriheten för dig som är glutenintolerant. För att ge sortimentet en enhetlig linje och underlätta för dig att hitta våra produkter har vi tagit fram en ny förpackningsdesign. Ny design, samma goda innehåll! Toasty, KEX och KEX Dark behåller sin nuvarande design. Flakes & Red Berries och Wafer Bits har redan den nya designen. FÄRGKOD* SERVERINGS- FÖRSLAG /Bild på produkt PRODUKTNAMN Svenska, finska och engelska PRODUKT- INFORMATION & FÄRGKOD* VIKT OBS! NYA FÄRGKODER: Vetestärkelse Naturligt fri från gluten Ren Havre Semper Konsumentkontakt

6 gor.. dig gott! Oatly är gjord på havre och innehåller ingen som helst mjölk, laktos eller soja. Däremot innehåller havre en massa nyttigheter, inte minst fibrer, som gör gott för både mage och hjärta. Nu hittar du Oatly i mejerikylen i din butik. Konsumentkontakt:

7 tema: Pediatrik Dietister som arbetar med barn träffar barnens föräldrar, syskon, släktingar och andra vuxna som vill hjälpa. Ibland kan det vara svårt att förhålla sig till de olika vuxnas viljor och synpunkter i behandlingsrummet. Jag minns att jag, för många år sen, träffade en kollega som precis hade börjat arbeta som barndietist. Hur går det?, frågade jag. Spännande, och tufft. Förr hade jag en, högst två personer i rummet, och då kunde jag leda ett samtal där jag visste vart jag var på väg. Men nu när jag har föräldrar, syskon, mormor, grannar, och alla vill berätta sin version, puh Hur kan vi ta vara på föräldrar i behandlingen? Fem smakprov på familjeterapi När jag började min steg-1 utbildning i familjeterapi på Socialhögskolan i Lund för nästan två år sedan frågade vår kursledare om anledningen till varför vi sökte denna kurs. En läkare svarade: För att jag ska kunna hantera att prata med många personer i rummet. Själv trodde jag då att jag hade fått öva i denna svåra konst under mina sju år på Barnöverviktsenheten Region Skåne, men jag visste inte riktigt vad jag gjorde. Nu, som en färdig familjeterapeut steg 1, har jag fått många värdefulla tips och nya kunskaper som jag vill dela med mig till andra barndietister och alla andra som arbetar ur ett familjeperspektiv. I slutet av artikeln ges förslag för vidare läsning. Vad är familjeterapi? Starkt förenklat kan man säga att psykoterapi kan bedrivas från fyra utgångspunkter känsla, tanke, handling eller relation. Den psykodynamiske terapeuten fokuserar på känslolivets dynamik enskilt eller i grupp. Den kognitiva inriktningen betonar människans kognitioner, det vill säga idéer, föreställningar, och grundantaganden om världen. Beteendeterapin utgår från individuella handlingar och yttre beteenden. Familjeterapin tar sin utgångspunkt i individens nära relationer. Familjeterapin karakteriseras av ett interaktionellt och relationsorienterat synsätt som utgår från en socialpsykologisk och systemteoretisk idétradition (1). Detta innebär att behandlaren är beredd att träffa människor i olika personkombinationer, där lämpliga deltagare bestäms utifrån aktuella problem och i samråd med den eller de som tagit initiativ till kontakten. Syftet är att uppnå gemensam förståelse för problem, mål och handlingsalternativ. Detta förhållningssätt främjar samarbete och delaktighet för berörda parter och kan tillämpas inom många angränsande tillämpningsområden inom pedagogik, psykologi, socialt arbete och medicin. Familjeterapi används inom socialtjänst, barnpsykiatri, familjerådgivning, missbruksvård och vuxenpsykiatri. Vidare har kontrollerade studier visat effekt av familjeterapi vid astma, diabetes, övervikt och stroke (2). Grundutbildning i psykoterapi (så kallad steg 1-utbildning) omfattar tre terminer på halvfart och finns för närvarande inom psykologutbildningen vid ett antal universitet i Sverige. Av Paulina Nowicka, leg. dietist, familjeterapeut steg 1, Barnöverviktsenheten Region Skåne DietistAktuellt februari 2009 No 1 vol.xix 7

8 Den legitimationsgrundande steg II-utbildningen i psykoterapi är på 6 terminer och ges också på ett antal universitet i Sverige. Fem smakprov för lyckade familjesamtal Det finns ett antal skolor och traditioner inom familjeterapin som omfattar en stor variation av principer och tekniker. Nedan har jag valt fem områden som kan vara av intresse för dietister. 1. När någon pratar för mycket och någon är helt tyst Hur kan man bedriva ett samtal med familjemedlemmar, där var och en har sin bestämda åsikt; där någon pratar mycket, någon som inte alls vill vara i rummet, någon ifrågasätter behandlarens kompetens och någon som inte ens har kommit till insikten om att ett problem existerar? Inom systemisk familjeterapi (3) tilllämpar man en princip som heter Neutralitet, som jag finner mycket användbar i flera sammanhang. Neutralitet kan förklaras som ett tillstånd av nyfikenhet (4). Om behandlaren aktivt undviker att inta en position på bekostnad av en annan, kan alternativa synsätt lättare undersökas och skapas. På så sätt kan behandlaren ta vara på multipla perspektiv och därigenom utnyttja familjens resurser i hur behandlingen bäst kan anpassas till de behov som finns just nu i familjen. I praktiken innebär det att alla familjemedlemmar får möjlighet att delge sin historia/åsikt. Det handlar om att behandlaren ger utrymme för och möjliggör multiversa berättelser dvs att det accepteras att det finns lika många sanningar som personer. För att lyckas med det rent tekniskt finns det olika fraser som kan vara användbara, nämligen: - Jag hör att du uppfattar det annorlunda, men jag vill först höra vad din fru säger - Tror du att du skulle kunna vänta ett tag; jag klarar inte att lyssna på er båda. - Jag ser att du inte riktigt håller med och jag kommer till din version, men jag är nyfiken på vad din syster säger. - Jag är lite dålig att hålla reda på två saker på en gång, så jag tar en sak i taget - Nu gick det lite fort; jag hängde inte med På samma sätt kan behandlaren uppmuntra de som inte är så aktiva i samtalet. Har ni mött en tonåring som halvligger i stolen med keps över halva ansiktet? Ett sätt att väcka hennes intresse kan vara att fråga tonåringens föräldrar: Vad tror ni hon skulle vilja säga om hon ville prata?. Råkar föräldrar säga något som stämmer överens med tonåringens tankar så kan tonåringen bara nicka. Säger föräldrar något som tonåringen inte håller med om så dröjer det inte länge förrän hon avslöjar sin åsikt. Ett annat sätt är att ge tonåringen mer utrymme. Om tonåringen säger jag vet inte som svar på dina frågor kan du säga men om du funderar lite. Säger du gissa, så är det ett annat sätt att ge mer frihet. 2. Hur kan man undvika pekpinnar Allt pekar på att det är bra att äta frukost, men det är föräldrar som ska stå för det, så hur ni föräldrar förhåller ni er till det? Vetenskapen säger att det inte är bra att titta på tv och sitta framför dator för länge och därför uppmanar vi alla barn att begränsa skärmtid till två timmar per 8 vol. XIX No 1 februari 2009 DietistAktuellt

9 tema: Pediatrik dag, vad tycker ni om det? De här frågorna illustrerar en teknik som heter sammahangsmarkering och som kan hjälpa att skapa en god terapeutisk allians med familjen, och undvika pekpinnar (5). När behandlarna talar om utifrån vilka grunder de ingriper, kan de förbli neutrala och nyfikna. Det blir också lättare att undersöka hur familjen förhåller sig till rekommendationerna. Dessutom, om rekommendationerna sätts i ett sammanhang, blir det lättare för föräldrar att diskutera rekommendationer och hitta sina egna lösningar till problemet. Om en viss rekommendation inte fungerar kan familjen diskvalificera sammanhanget, men fortfarande behålla en god relation till behandlaren och arbeta vidare mot nya lösningar. Rekommendationer kan också presenteras utifrån en direkt, normativ förhållning, t ex Vi rekommenderar att barn ska äta frukost och tillbringa mindre än två timmar framför datorn och tv för att uppnå en hälsosam vikt. Det här är ett enkelt och snabbt sätt att utöva sin roll som expert, men man kan bli ofriare. En risk med detta förhållningssätt kan vara att familjen blir beroende av utomstående expertis och inte utvecklar sin egen kompetens. Om rekommendationen inte fungerar av någon anledning, behöver familjen diskvalificera experten för att orka och känna sig kompetenta som föräldrar. Detta kan påverka den terapeutiska alliansen. Med andra ord man vinner normen, men kan bränna relationen. Det finns många sätt att tala om utifrån vilken position man ingriper, och som fungerar som en sammanhangsmarkering och öppnar för alternativa åsikter. På så sätt kan man föra dialog utan pekpinnar. Här är några exempel: Det låter för mig som Jag tänker att Jag uppfattar det som om De flesta tänker ju att Nu ska jag ställa lite frågor utifrån En del skulle uppfatta det som ett problem, hur uppfattar ni det? Det är ingenting vi rekommenderar, men ni anser att det fungerar i er familj, hur tänker ni? 3. Frågorna som förändrar På Barnöverviktsenheten Region Skåne använder vi anamnesen för att ta reda på medicinska och livsstildata som grund till behandling. Det andra målet är dock att se hur familjemedlemmar reagerar och samarbetar kring frågorna. Sättet familjen svarar på frågorna avslöjar hur familjen fungerar. Detta bidrar till vår analys om hur man på bästa sätt kan stödja familjen. Den tredje avsikten med våra väl valda frågor är att påbörja förändring. Vi tror nämligen på att frågor kan leda till en förändring. Man kan fråga om frukostvanor på Om tonåringen säger jag vet inte som svar på dina frågor kan du säga men om du funderar lite. Säger du gissa, så är det ett annat sätt att ge mer frihet. många sätt. Den vanliga frågan lyder: Brukar du äta frukost?. I stället frågar vi: Hur många dagar i veckan äter du frukost? Barnet svarar: Tre. Nu har behandlaren en möjlighet att utforska skillnaden mellan de dagar då frukost förekommer och de andra dagar där frukost inte förekommer. Behandlaren frågar vidare: Vad är annorlunda de dagar du äter frukost?. På det här sättet kan behandlaren ta fram de positiva undantagen till problemet (att inte äta frukost). Hade vi börjat med frågan Brukar du äta frukost? är det lätt att redan i frågan inge vår åsikt att frukost är viktigt och om man inte äter frukost så är det inte bra. Det är lätt att låta dömande och normativt. Om vi i stället frågar om antalet dagar frukost äts, verkar vi mer nyfikna. Valet att fokusera på det som fungerar (de dagarna då frukost intas) ger oss möjligheten att bygga vidare på de befintliga resurser som finns hos barnet och familjen. Sättet att utforska de positiva undantaget har sitt ursprung i lösningsfokuserad terapi (6, 7). Att få kunskap om hur det egentligen ser ut på barnets talrik är en välkänd utmaning för dietister och det finns en del hjälpmedel att använda. Carl-Erik Flodmark, barnläkare på Barnöverviktsenheten Region Skåne, har hittat på en riktigt fiffig fråga om portionsstorlekar som är väldigt användbar: Om du tittar på din tallrik och sen på mammas tallrik, äter du lika mycket, mer eller mindre än mamma?. Denna fråga bygger på ett antagande att ett barn inte bör äta mer än en vanlig stillasittande kvinna i medelåldern. Frågan är ställd på ett cirkulärt sätt då den kräver jämförelse med andra familjemedlemmar och dessa involveras automatiskt (3). Barnet svarar stolt: Jag äter mer än min pappa. Denna information visar att barnet äter för mycket. Modern tillägger: Och jag äter väldigt lite. Jag är en sådan person som går upp i vikt genom att bara titta på en kaka. Denna information tyder på en stark genetisk faktor. Karl Tomm, läkare och familjeterapeut från Kanada, har skrivit några av de mest fascinerande artiklarna om frågornas förändringspotential (8-10). Bland annat har han klassficierat frågor i ett antal kategorier, t ex rangfrågor (Vem är mest bekymrad? Vem skulle bli gladast?), skillnadsfrågor (Hur var det innan?) och framtidsfrågor: Hur skulle det se ut om du lyckades? 4. Kom ihåg ordets makt Jag vet inte hur jag kan hjälpa min dotter. Det enda jag gör är att tjata. Ibland låter jag som en bandspelare från morgon till kväll, säger en orolig mamma. Så du undrar om det hjälper att du påminner din dotter? undrar behandlaren. Språkets roll i kommunikationen har uppmärksammats i många skolor inom familjeterapin, t ex den systemiska (3, 8-10), språksystemiska (11) och den lösningsfokuserade korttidsterapin (6, 7). Att ersätta ordet tjata med påminna kallas positiv omformulering, en vanlig teknik inom familjterapin. Genom att byta ett ord mot ett annat, mer positivt, kan man rikta in samtalet på ett nytt, konstruktivt spår. Det finns ett obegränsat antal möjligheter som dyker upp under våra samtal då behandlaren har ett val: att fortsätta på det gamla spåret eller att bidra till en förändring. Ett problem kan bli en utmaning, ett ensamt barn kan bli ett unikt barn och en krävande förälder kan bli en engagerad förälder. 5. Prata om rätt saker Det kan hända att även erfarna behandlare tvekar om samtalet har varit till hjälp för familjen. Besöket lider till sitt slut och vi är osäkra om det har varit till någon nytta. Det bästa sättet är att fråga var och en av familjemedlemmar: Vad har varit till nytta till dig under dagens besök?, Hur kommer du att märka att dagens samtal varit till hjälp? eller Vad tar ni med er hem?. Och tappar man tråden under samtalet kan man använda sig av not knowing position genom att helt enkelt fråga: Pratar vi om rätt saker?. DietistAktuellt februari 2009 No 1 vol.xix 9

10 tema: Pediatrik Bäst kan det vara att redan i början av samtalet fråga var och en av familjemedlemmar: Vad vill du prata om under det här besöket så att du tycker att besöket har varit till nytta för dig?. Har man en tavla i närheten kan man skriva: Mamma, Pappa, Emil, Linnea och sedan anteckna allas önskemål, gärna i deras egna ord. Ni som har mött mig som föreläsare har antagligen själva blivit utsatta för den tekniken, då jag själv gärna vill ta reda på publikens förväntningar i början på föreläsningen. Vi behandlare bör ha en genomtänkt agenda i huvudet när vi går in samtalet, men det är inte säkert att den fungerar när man väl sitter i rummet med familjen. Har vi många personer i rummet så kan det finnas olika önskemål med samtalet. Det bästa verktyget vi har är vår nyfikenhet, ett öppet sinne och våra frågor. Det är det som gör familjeterapin till ett så spännande fält, att vi kan använda den dynamik och kraft som finns i mötet med ett familjesystem och att vi kan använda dynamiken i familjesystemet i behandlingen. Inom familjeterapin ses motivation inte som en egenskap utan som en relation mellan två människor. Tips för vidareläsning Jag hoppas att denna inblick i familjeterapi kan stimulera er till vidare upptäckter inom detta spännande område. Det finns ett antal bra böcker att rekommendera. En utmärkt sammanställning över aktuell evidensbasered forskning kring familjeterapi finns i boken: Familjebehandling på goda grunder. En forskningsbaserad översikt av Professor Kjell Hansson m fl Gothia förlag, Bill Petitt och Hardy Olson har skrivit en spännande bok som kan vara till stor nytta för nyfikna och nybörjare på familjeterapi. Om svar anhålles! En bok om Interaktionistiskt förändringsarbete. Teori och analys. (1994) 2:a reviderade upplagan. Mareld Stockholm Svenska Föreningen i Familjeterapi har en bra hemsida med många intressanta översikter om familjeterapi och aktuella kurser och konferenser: Hur familjeterapi kan användas inom barnfetmabehandlingen har jag sammanfattat i en aktuell akademisk avhandling Childhood and adolescent obesity - Multidisciplinary approaches in a clinical setting, Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2009:19. Den finns att ladda ner från Disputationen äger rum den 13 mars i Malmö. Tack: Till Ingemar Ericsson, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, Ulla Börjeson Munk, barnsjuksköterska och familjeterapeut steg 1, Martina Jansson, Anne Norrman och Björn Bengtsson, leg. dietister och Jet Derwig, barnläkare, som har bidragit med värdefulla kommentarer på denna text. Referenser: 1. Svenska Föreningen i Familjeterapi. Familjeterapins förekomst inom akademisk grundutbildning i psykoterapi. sfft.se 2. Hansson K. Familjebehandling på goda grunder. En forskningsbaserad översikt. Stockholm: Gothia; Selvini MP, Boscolo L, Cecchin G, Prata G. Hypothesizing--circularity--neutrality: three guidelines for the conductor of the session. Fam Process 1980;19(1): Cecchin G. Hypothesizing, circularity, and neutrality revisited: an invitation to curiosity. Fam Process 1987;26(4): Petitt B, Olson H. Att göra sammanhangsmarkering. In: Petitt B, Olson H, editors. Om svar anhålles! En bok om Interaktionistiskt förändringsarbete. Teori och analys. Mareld; de Shazer S, Berg IK, Lipchnik E, Nunnally E, Molnar A, Gingerich W, et al. Brief Therapy: focused solution development. Fam Proc 1986;25: de Shazer S, Molnar A. Changing teams /changing families. Fam Process 1984;23(4): Tomm K. Interventive interviewing: Part II. Reflexive questioning as a means to enable self-healing. Fam Process 1987;26(2): Tomm K. Interventive interviewing: Part I. Strategizing as a fourth guideline for the therapist. Fam Process 1987;26(1): Tomm K. Interventive interviewing: Part III. Intending to ask lineal, circular, strategic, or reflexive questions? Fam Process 1988;27(1): Anderson H, Goolishian HA. Human systems as linguistic systems: preliminary and evolving ideas about the implications for clinical theory. Fam Process 1988;27(4): D-droppar ersätter AD Från och med denna vecka kommer de nya D-dropparna för små barn att finnas tillgängliga på apoteken. D-dropparna ersätter de gamla ADdropparna. Nu ersätts AD-dropparna av droppar med endast D-vitamin. Anledningen är att svenska barn inte har behov av A-vitamintillskott. Däremot är det viktigt att alla barn under två års ålder får tillskott med D-vitamin, i form av fem D-droppar dagligen från fyra veckors ålder. Det motsvarar 10 mikrogram D-vitamin. Små barn får inte tillräckligt med D- vitamin via mat och solljus, därför rekommenderas tillskott. Det är viktigt att föräldrar informeras om detta så att barnen verkligen får dropparna, säger Ulla-Kaisa Koivisto Hursti, nutritionist på Livsmedelsverket. Barn över två år behöver normalt inte tillskott med D-droppar. Undantaget är barn som inte äter D-vitaminberikade livsmedel (margariner och magra mjölkprodukter), inte vistas ute så gott som dagligen, särskilt om barnet har mörk hudfärg, och barn som bär heltäckande klädsel även sommartid. Dessa barn kan behöva fortsätta med D-droppar ända upp i femårsåldern. Om man är osäker på om barnet får tillräckligt med D-vitamin kan man fortsätta ge droppar tills barnet är fem år. Det är ingen risk att barnet får för mycket D-vitamin, om man följer doseringsanvisningen, säger Ulla- Kaisa Koivisto Hursti. Källa: SLV Fakta om D-vitamin D-vitamin behövs för normal benbildning och skelettillväxt. Brist på D-vitamin kan orsaka engelska sjukan (rakit) hos barn, vilket visar sig som mjukt och missformat skelett. Viktiga källor till D-vitamin: Mini-, lätt- och mellanmjölk och de flesta margariner. Fisk (särskilt fet fisk som lax, makrill och sill) och ägg. Under sommarhalvåret är solbestrålning den viktigaste D-vitaminkällan, förutsatt att man vistas utomhus och inte bär heltäckande klädsel. Det vitamin som då bildas lagras i fettväven och täcker en del av behovet under vintern. 10 vol. XIX No 1 februari 2009 DietistAktuellt

11 tema: Pediatrik Att arbeta med barn som har cancer kan tyckas som något svårt och tungt, men dietist Johanna Andersdotter förmedlar en annan bild. Hon beskriver en arbetsplats med mycket glädje och hopp, den besvärliga diagnosen till trots. Johanna berättar här om hur det är att arbeta som dietist på en onkologklinik för barn. Att arbeta med barn som har cancer av Magnus Forslin Dietistaktuellt Barnonkologiskt centrum i Lund är ett av sex centra i Sverige som tar emot barn med cancer. I Lund har man i allmänhet en beläggning om barn i åldrarna från bara några dagar upp till 18 år. Diagnoserna varierar men vanligast är akut lymfatisk leukemi, neuroblastom och olika typer av hjärntumörer. Dietisten har en viktig roll i terapin eftersom ett säkrat näringsintag har stor betydelse för hur barnet klarar av den långa och intensiva behandlingen. Jag brukar försöka komma i kontakt med barnet och dess familj så fort som möjligt, förklarar Johanna Andersdotter. Om en familj precis fått ett omtumlande besked av läkarna kan det naturligtvis vara svårt att ta till sig information kring maten, och då kan jag behöva avvakta tills ett bättre tillfälle. Det ställs med andra ord stora krav på dietistens lyhördhet och sensibilitet, eller som Johanna uttrycker det: Man känner av mycket på den här avdelningen. Det finns flera skäl till varför det är värdefullt att dietisten kommer in tidigt i behandlingen. Ibland befinner sig barnet redan innan behandlingens start på marginalerna och kanske redan är underviktigt även om det senare inte är särskilt vanligt. Ofta har barnet initialt en god aptit, inte minst då den inledande kortisonbehandlingen ofta stimulerar aptiten. Cytostatikabehandlingen medför nästan alltid illamående och bristande matlust och det kan i sådana situationer kännas jobbigt att svara på frågor rörande maten. Då är det en fördel om man som dietist redan i början av behandlingen fått en uppfattning om hur barnet ätit och vad hon/han tyckt om tidigare. Detta ligger sedan till grund för den fortsatta kostplaneringen. Att sondera preferenser i ett tidigt skede gäller också energirika DietistAktuellt februari 2009 No 1 vol.xix 11

12 tema: Pediatrik samt att undvika matos. Om barnet har mycket besvär av blåsor/sår i munnen är det bra om maten är mjuk och lättuggad och ofta upplevs kall mat lättare att äta än varm. Vanlig mat har naturligtvis prioritet ett så långt det går, förklarar Johanna vidare. Nästa steg blir att öka energitätheten i denna genom generella berikningstips såosm att t ex tillsätta extra fett i form av olja, flytande margarin, smör eller grädde. Man kan också använda sig av någon av nutritionsföretagens olika energimoduler. Förslår inte detta blir näringsdryckerna ett gott komplement. Fungerar inte detta eller om detta inte räcker till, kan det bli aktuellt med enteral nutrition via sond eller, om besvären antas bli långvariga, via en gastrostomi. Nästa utväg är parenteral nutrition, vilket ofta behövs om barnet har mycket besvär med såriga slemhinnor. Nästan alla barn som kommer till oss får någon gång under behandlingen EN och/eller PN. Ibland bara som stöd under natten, ibland i kombination med måltidsdoser under dagen och ibland dygnet runt. Enteral och parenteral nutrition utesluter dock inte att barnet sitter med vid bordet och äter av eller åtminstone smakar det som de andra äter, poängterar Johanna. Det är viktigt att barnen uppmuntras till det egna ätandet. En sond kan bidra till att små barn blir bekväma och tappar den naturliga lusten till mat och ätande och det är därför viktigt att det alltid finns en avvecklingsplan för sondnäringen. Johanna Andersdotter, Barnonkoligiskt centrum i Lund, har dubbla kompetenser. Hon är både dietist och sjukgymnast. kosttillägg som är svårare att marknadsföra när barnet mår dåligt. Hur man uppfattar olika smaker varierar mycket från individ till individ det är därför av betydelse att sjukhuset har ett brett sortiment av näringsdrycker, så att man kan hitta smaker som passar, fortsätter Johanna. Många av barnen här är dock inte så förtjusta i dessa drycker som i allmänhet är berikade med mineraler och vitaminer ofta järn, magnesium, zink och kalcium vilket kan ge en metallisk bismak. Behandlingen i sig gör också att barnets smaksinne blir känsligare och den vanliga maten smakar inte nödvändigtvis som den gjort innan. I den tidiga informationen till familjen nämns också enteral och parenteral nutrition som komplement/alternativ till den vanliga maten och näringsdryckerna då dessa inte räcker för täcka energi- och näringsbehovet. Allt är tillåtet Vanliga biverkningar av sjukdomen och behandlingen är nedsatt aptit, illamående, kräkningar, blåsor/sår i mun och svalg och påverkan på tarmen, vilket dels försvårar ätandet, dels kan medföra ökade förluster och därmed ökade behov. Grundprincipen för kostbehandlingen är då att försöka äta lite men ofta. All mat är tillåtet det man är sugen på bör man också få oavsett tidpunkt på dygnet. Vid aptitlöshet och illamående rekommenderas generellt mat såsom knäckebröd, rostat bröd och vichyvatten Värme och kommunikation Att barn som får sondmat sitter med vid bordet tillsammans med andra barn och vuxna har givetvis också en viktig social aspekt. Det är viktigt med delaktighet och gemenskap. Stämningen på avdelningen är trots de allvarliga diagnoserna, mycket positiv, lättsam och harmonisk. Johanna berömmer sina kollegers värme och humor. Det är viktigt att barnen trots att de är på sjukhus får känna sig som andra barn och att man vågar skoja och busa med dem. Personalen har en hög kompetens och vi har en mycket god kommunikation oss emellan. Alla är väldigt observanta. Är det något som rör kost eller nutritionsstatus så kontaktar man mig omgående. Det är personalens positiva inställning, den goda stämningen och det välfungerande samarbetet oss emellan i kontakten med helt enastående tappra familjer som gör att man orkar jobba med den här diagnosen - här finns mycket hopp, avslutar Johanna. Johanna Andersdotter använder ofta broschyren Mat vid Cytostatikabehandling i samtal med barnens föräldrar. Informationsskriften, som är utarbetad av dietist Lisa Sjöqvist, innehåller bl a många praktiska tips om hur man löser olika problem som uppstår kring maten under behandlingens gång. Här finns även en del receptsförslag. Utgivare är Barncancerfonden. 12 vol. XIX No 1 februari 2009 DietistAktuellt

13 tema: Pediatrik Foto: Simon Månsson Dietist Peter Håkansson arbetar som näringskonsulent och produktspecialist på Semper. Han är en viktig informationslänk mellan småbarnföräldrar, vårdpersonal och industri. Jobbet ställer höga krav på flexibilitet, lyhördhet, och kommunikativ förmåga. Men det är också ett jobb Peter inte kan tänka sig lämna. Barnmatstrender Peter Håkansson näringsskonsulent och produktspecialist Peter arbetar också som konsult inom området idrottsnutrition, och har ett flertal uppdrag för bl a Skåneidrotten. Det var också idrotten som fick honom att intressera sig för kopplingen mellan kost och prestation Peter Håkansson är en relativt nybakad dietist med en Göteborgsexamen från Men en tidigare examensplats gjorde att han direkt efter sin utbildning slungades ut i verklighetens dietisteri. Jag fick ett vikariat på Lunds lasarett, berättar han för Dietistaktuellt, och fick börja med en rad ganska tunga diagnoser inom onkologi, hjärtkirurgi, endokrinologi och reumatologi. Ett vikariat är alltid osäkert så när Peter fick tips om tjänsten som näringskonsulent, sökte han på vinst eller förlust. Han medgav redan i ansökan att han var något av ett wild card som kanske inte helt passade in i den ansökningsmall företaget hade formulerat. Men tiden på lasarettet hade stärkt självförtroendet och klarade jag av onkologi, borde jag rimligtvis kunna fixa annat också, skrattar Peter. Probiotika styrd forskning? Peters arbete handlar mycket om att turnera södra och norra Sverige och informera sjukvårdspersonal på BVC, barnmottagningar, kliniker och andra enheter som behandlar barn. Hans produktområden är olika ersättningar och mjölkfria produkter, men han har även företagets barnmat och glutenfria utbud. Jag representerar också vårt probiotikasortiment för barn. Probiotika är på väldigt stark frammarsch just nu. Och jag tror att området kommer att växa betydligt under de närmaste åren. Som jag ser det har vi bara skrapat lite på av Magnus Forslin Dietistaktuellt DietistAktuellt februari 2009 No 1 vol.xix 13

14 tema: Pediatrik ett isberg när det gäller probiotikans potential. Vad säger du då om den kritik som riktats just mot livsmedelsföretagens hårda lansering av produkter som innehåller probiotika. Visserligen finns mycket dokumentation men vilken kvalitet har den och hur skall man ställa sig till attdet är företagen själva som tagit fram den? Jag ser inte det som ett stort problem, menar Peter. Visst är det önskvärt med ett så objektivt forskningsunderlag som möjligt. Samtidigt, som verkligheten ser ut idag, är oerhört mycket forskning finansierad av industrin. Hade inte den gått in med pengar så skulle vi heller inte ha gjort en rad viktiga upptäckter. Åtminstone inte under överskådlig tid. Peter menar att bilden är lite snedvriden, och många reagerar med ryggmärgen när man ser att ett företag har varit involverat på ett eller annat sätt i en studie. Han menar att de vetenskapliga kraven inte är mindre bara för att ett företag håller i pengarna. Fakta tolkas och värderas på olika sätt av olika intressen. Men min utgångspunkt är ändå att den probiotikaforskning som bedrivs idag håller hög kvalitet och till syvende og sidst kommer barnen till godo. Mer trender En annan trend som Peter har uppmärksammat är att efterfrågan på mjölkfria produkter har ökat. Sortimentet är inte överdrivet stort, förklarar Peter. Men vi har märkt att föräldrar i allt högre grad efterfrågar mjölkfria produkter. Vad det beror på vet vi inte säkert. Det kan höra ihop med att föräldrar idag är oerhört pålästa man surfar på nätet, är med i olika diskussionsforum och får tips av varandra. Det kan vara så att barnet har lite diffusa symptom; magont, kräkningar, och liknande. Föräldrarna vill själva pröva, eller uppmanas att prova, mjölkfritt för att utesluta allergi. Statistiken tycks dock inte peka på en ökning av incidensen: den ligger runt 2% bland nyfödda. Vid sidan av detta har Sempers ekologiska barnmat tagits emot mycket bra, och det sortimentet växer nu i takt med intresset. Exempelvis har det inte funnits så mycket fisk tidigare, men nu har vi tagit fram två laxrätter gjord på ekologiskt odlad fisk. Vi vill gärna också betona att den ekologiska barnmaten är närproducerad med så många närodlade råvaror som möjligt. All mat uppfyller också de nordiska näringsrekommendationerna. Att vara barnmatskonsulent och dietist Peter ser det som en fördel att vara dietist som jobbat i sjukvården. Man talar samma språk som dem han informerar. När jag möter kolleger och annan vårdpersonal för att informera om Sempers produkter, har vi i stort sett samma bakgrund, värderingar och sätt att förhålla oss. Jag kan gå direkt på väsentligheter, och ge adekvat och användbar information. Men Peters arbete handlar inte bara om att prata för sina produkter, utan också om att lyssna in vårdpersonal och genom dem även föräldrars åsikter om rådande sortiment. Och som han säger: Vårdpersonalen är de verkliga experterna; de ger oss den feed back som vi måste ha för att kunna göra ett bra jobb. Jag lyssnar, tar till mig och för vidare till företaget, där man försöker utveckla eller justera de produkter som efterlyses. Peter berättar att han dokumenterar varje kundbesök och vidarebefordrar de synpunkter som där framkommit. Någon enstaka kanske ser kundmötet som en chans till gratislunch, säger Peter avslutningsvis, men de flesta tar vara på möjligheten att lära sig något nytt, men ser också ett tillfälle att kunna ge synpunkter och förslag. Engagerade föräldrar vill ha ännu mer tid med barnen Barnen går före allt annat i vardagslivet för dagens föräldrar. Men trots sitt stora engagemang upplever många föräldrar att det är svårt att få tid med barnen. Läxläsning, matlagning, fredagsmys, läggning. Vardagssysslorna i en svensk familj kretsar kring barnen. Om det inte är direkt umgänge med barnen, så tas tiden upp av arbete för dem, som att handla och laga mat, städa och plocka undan, tvätta. Tid med barnen och omsorg om dem går före allt annat, som egen rekreation eller träning. Det säger Lucas Forsberg, som disputerat vid Tema barn. I sitt avhandlingsarbete har han undersökt vardagen hemma hos åtta svenska medelklassfamiljer med barn i skolåldern och där båda föräldrarna arbetar minst 75 procent. Förutom intervjuer har han också gjort s k deltagande observationer, dvs. vistats i hemmen och videofilmat vardagslivet mornar och kvällar, då alla är hemma. Han finner en mycket barncentrerad tillvaro. Hela vardagen kretsar kring barnen. Höga förväntningar ställs på föräldrarna, inte bara från dem själva utan också från det omgivande samhället, inte minst skolan. Läxläsning är den dagliga syssla som orsakar mest konflikter mellan föräldrar och barn. Föräldrarna har här en svår balansgång: lärarna vill ha engagerade föräldrar, men inte så engagerade att de gör läxorna åt sina barn... Den engagerade föräldern är ännu på 2000-talet en mamma, konstaterar Lucas Forsberg också, med en underton av besvikelse. Vi har tittat på några av de mest medvetna, engagerade och jämställda familjerna. Ändå är det fortfarande mammorna som tar huvudansvaret och gör det mesta av arbetet med och för barnen. Fast mycket av hushållsarbetet görs med barnen närvarande, så uppfattas det inte som tid med dem. Föräldrarna. vill ha s.k. kvalitetstid med sina barn. Föräldrarna har en idealiserad bild av hur de, avskärmade från allt annat, kan ge barnen sin odelade uppmärksamhet. Men det är svårt att få till med allt det praktiska arbete som måste göras, och det skapar dilemman och dåligt samvete för föräldrarna, säger Lucas Forsberg. Hans studie ingår i ett större forskningsprojekt där vardagsliv i barnfamiljer jämförs mellan tre länder: Sverige, USA och Italien. Forskningen finansieras av den amerikanska Sloanstiftelsen och syftet är att utröna hur moderna familjer får ihop sin vardag. Sverige ses ofta som ett föregångsland, både när det gäller barnomsorg och jämställdhet. Men vår studie visar att svenska familjer fortfarande är ojämställda, säger Lucas Forsberg. Källa: Linköpings universitet 14 vol. XIX No 1 februari 2009 DietistAktuellt

15 Nutrini nu med övervägande andel vassle för ökad tolerans och proteinbalans Toleransproblem är vanligt hos sondmatade barn Upp till 75% av barnen med neurologiska handikapp har problem att tolerera sondnäringen. 1,2 Vasslebaserad sondnäring förbättrar toleransen Vasslebaserad sondnäring förbättrar toleransen genom att: signifi kant förbättra magsäckstömningen 3 5 ge signifi kant färre kräkningar (p<0,001) 3 ge signifi kant färre kväljningar (p<0,001) 6 Nutrini det enda sortimentet av barnsondnäringar med upp till 60% vassle.* Referenser: 1. Ravelli AM, Milla PJ. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1998; 26(1): Sleigh G, Brocklehurst P. Arch Dis Child 2004; 89: Fried MD et al. J Pediatr 1992; 120(4): Billeaud C et al. Eur J Clin Nutr 1990; 44(8): Brun AC et al. Abstract accepted for 30th ESPEN. Florence, Italy September Graham-Parker C et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2001; 25(Suppl 14): Abstract *Utom i våra energirika barnsondnäringar där fördelningen är 60% kasein och 40% vassle. Nutricia Nordica AB Tel

16 tema: Pediatrik Under senare år har ett stort antal rapporter publicerats som visar betydelsen av intag av omega-3 för barnens hälsa. Omega-3-fettsyrorna EPA och DHA (Fig 1) är båda nödvändiga för barnets utveckling. Eftersom vårt intag av fet fisk har minskat drastiskt under det senaste seklet har ett ökat intag av omega-3 från nuvarande låga nivå stor betydelse för barnets utveckling. Fig 1. En mättad fettsyra är rak medan omega-3-fettsyror som EPA (i mitten) och DHA (till höger) är kraftigt böjda vilket har stor betydelse för effekten Fleromättade fettsyrors betydelse för barn Flera undersökningar har visat att bröstmjölksuppfödda barn har bättre förmåga att lösa problem och har högre intelligenskvot än barn uppfödda på vanlig modersmjölksersättning. En anledning till detta anses vara att mjölkersättningarna saknat omega-3 fettsyror, främst DHA, som är en viktig byggsten i hjärnan. Det har visats att tillägg av omega-3 i moders-mjölkersättning från födseln till 4 månaders ålder ökar problemlösningsförmågan hos barn vid 10 månaders ålder. Det test som användes var ett 3-stegs problemlösningstest där resultaten visats vara korrelerade till IQ mätt senare under barndomen. DHA och arakidonsyra tillfört under barnens första fyra levnadsmånader har resulterat i förbättrad mental utveckling vid 18 månaders ålder. Förbättringen korrelerade väl med halten DHA, men inte med halten arakidonsyra i blodet. Flera andra studier visade dock inte samma goda effekt. En förklaring till de uteblivna förbättringarna i vissa undersökningar kan vara att tillförsel av fleromättade fettsyror under vissa omständigheter kan öka risken för cellskada, beroende på lipidperoxidation (fetthärskning), som följd av brist på antioxidanter och därmed en instabilitet i den fiskolja som använts vilket kan minska eller eliminera de positiva effekterna av omega-3. Modersmjölken innehåller en hög koncentration linolsyra som är betydelsefull för barnet. Triglyceriderna i modersmjölken innehåller oftast bara en långkedjig fettsyra, medan de triglycerider som använts i vissa försök med mjölkersättning har innehållit tre långkjedjiga fettsyror vilket gör dem extra känsliga för oxidation. En annan orsak till utebliven effekt kan vara att preparationerna som använts saknat EPA och att olämpliga preparationer av arakidonsyra och DHA använts. Det är troligt att mammans halt av omega-3 fettsyror under graviditeten påverkar barnets utveckling efter födelsen. Tillförsel av fiskolja innehållande omega-3 kan därför vara betydelsefull under graviditeten. Tyvärr Av Tom Saldeen Professor emeritus, Uppsala Universitet; Adjungerad professor, University of Arkansas, USA 16 vol. XIX No 1 februari 2009 DietistAktuellt

17 tema: Pediatrik innehåller fet fisk inte sällan miljöföroreningar varför tillskott av fiskolja kan bli nödvändigt. En sådan fiskolja får givetvis inte innehålla miljöföroreningar, och bör vara väl utprovad och stabil. Mödrar som utvecklar depression efter barnafödande har visat sig ha lägre intag av fisk och lägre halt av DHA i bröstmjölken än mödrar som ej utvecklar depression. Moderns DHA kan minska till hälften under graviditeten och värdena är inte återställda förrän 6 månader efter Barnafödandet. ADHD karakteriseras av täta hopp från en aktivitet till en annan och oavslutade aktiviteter samt överaktivitet i form av t ex ständig rastlöshet med springande och hoppande. ADHD förekommer oftare hos pojkar än hos flickor. Pojkar är mera känsliga för brist på omega-3 än flickor. Nästan 20 % av alla barn anses lida av åtminstone lindriga former av ADHD och/eller dyslexi. Barn med ADHD har ofta låga halter i blodet av DHA, EPA och arakidonsyra. Orsaken till ADHD och det näraliggande tillståndet dyslexi (ordblindhet) är sannolikt multifaktoriell, men det är troligt att brist på dessa fettsyror kan spela en roll åtminstone i vissa fall. Behandling med fettsyror är attraktiv eftersom den inte ger upphov till biverkningar i motsats till nuvarande farmakologisk behandling. Barn med ADHD och dyslexi visar inte sällan symptom på brist på omega-3 med ökad törst, torr hud, torrt hår och sköra naglar. Man har funnit att behandling med kombinationen DHA, EPA och arakidonsyra, med övervikt för DHA och EPA minskar symtomen vid AD- HD och normaliserar fettsyremönstret hos barnen. Däremot hade DHA ensam ingen effekt, vilket indikerar att EPA är nödvändigt för effekten. Vid dyslexi förekommer en överaktivitet av ett enzym som avlägsnar fettsyror från cellmembranen. Denna överaktivitet kan hämmas av EPA. Hos dyslektiska barn 8 12 år som fick fiskolja och en liten mängd jättenattljusolja förbättrades symtomen, bl a läs-, inlärnings-, minnes- och koncentrationsproblemen. Astma mot omega-3 Astma är mycket ovanligt hos eskimåerna, vars diet innehåller mycket omega-3. Fiskintag kan skydda mot uppkomst av astma. Barn med astma eller allergiskt eksem har visat sig ha låga halter av omega-3 i blodet. En mycket intressant studie över effekten av fiskolja innehållande omega- 3 på astma hos barn har publicerats. För att effekten av barnens ofta varierande miljöer med skiftande halter av allergiframkallande substanser och födoämnen skulle minimeras, utfördes denna studie på barn som vårdades långa tider på sjukhus. Barnen fick fiskolja innehållande EPA och DHA, ca 20 mg respektive 10 mg/kg kroppsvikt dagligen. Dosen motsvarar ungefär dosen EPA och DHA vid rekommenderat intag av ett svenskt barnpreparat, som innehåller naturlig stabil fiskolja. Astman förbättrades påtagligt efter 6 månaders behandling hos barnen som fick fiskolja men påverkades inte i kontrollgruppen som fick olivolja. En mekanism bakom fiskoljans effekt kan vara att den hämmar frisättningen av vissa inflammationsframkallande substanser. I sammanhanget kan också nämnas att brist på fettsyror som EPA och DHA visat sig kunna bidra till ökad infektionsbenägenhet. Vi har också kunnat konstatera att barn som ofta drabbas av förkylningar och övre luftvägsinfektioner har haft nytta av ökat intag av omega-3. I dessa undersökningar har en naturlig stabil fiskolja använts. Preparatet innehåller både EPA och DHA, och dessutom omega-6, omega-9, D- och E-vitamin samt en effektiv naturlig antioxidantblandning, Pufanox, som är betydelsefull för just stabiliteten och effekten. Stabiliteten har visat sig ha stor betydelse bl a för upptaget av DHA i hjärnan och för hjärnans aktivitet av ett enzym som har betydelse för inlärning och minne (Fig 3). I Norge har man en lång tradition med tillförsel av fiskolja även till mycket små barn börjar man ge barnet denna olja redan vid 4 veckors ålder. Bättre minne Nyligen har en intressant studie utförts i Danmark. 113 barn, 60 flickor och 53 pojkar i åldern 1-15 år, medelålder 7.5 år, 62 barn var under 8 år och 51 var i åldern 8-15 år, fick 5 ml av den svenska stabila fiskoljan för barn dagligen under 4 månader. De preliminära resultaten visade att 69 % av barnen med ofta förekommande problem med hals- och luftvägsinfektioner förbättrades, liksom 65% av barn med eksem. 78 % av barn med torr hud märkte en förbättring, liksom 60% av barn med ofta förekommande förkylningar. Samtliga barn med öronproblem förbättrades också. Vidare sågs förbättring i inlärningsförmåga och minne. Hos 58% av barnen med problem med minnet sågs en förbättring liksom hos 70% av barn med problem med matematikinlärning. Totala omega-3 fettsyrorna i blodet ökade med 56%, EPA ökade med 138% och DHA med 50%. Resultaten från denna studie talar för att tillförsel av stabil omega- 3 till barn kan ha stor betydelse för allmäntillståndet hos barnet. En intressant iakttagelse i denna studie var att vissa barn som ofta var förkylda och hade återkommande infektioner i övre luftvägarna hade lägre innehåll av EPA och DHA i sin kost än de andra barnen vid undersökningens början, och att dessa barn sedan de började med fiskoljan mycket mera sällan drabbades Fig 2. Syntes av omega-6- och omega-3-fettsyror genom förlängning av molekylen och införande av dubbelbindningar DietistAktuellt februari 2009 No 1 vol.xix 17

18 tema: Pediatrik av dessa infektioner. Detta talar för att brist på omega-3 försämrar immunförsvaret, och att detta förbättras efter intag av den stabila fiskoljan. Detta kan bero på att fiskoljan ökar mängden i blodet av en speciell antikropp IgG2, som har stor betydelse för barnets immunförsvar och därmed för risken att råka ut för upprepade infektioner. Interferon-gamma En annan dansk undersökning med naturlig stabil fiskolja visade att 3 månaders intag av förbättrade immunsystemet. Speciellt ökade halten av interferongamma som har baktereie- och virusdödande egenskaper. Detta kan också bidra till fiskoljans försvar mot infektioner. I en annan undersökning deltog 94 barn i 9 månaders ålder. Barnen som fick stabil fiskolja under 3 månader fick ett lägre blodtryck, lägre triglycerider och högre kolesterol. Ökningen i kolesterol hos de små barnen kan vara fördelaktig eftersom bröstmjölsuppfödning också ger högre kolesterol och efterföljs av ett lågt kolesterol senare i livet. EPA i röda blodkroppar ökade med över 400% och DHA med nära 40%. Ytterligare en dansk undersökning har visat att svensk naturlig stabil fiskolja har en positiv effekt på såväl hjärna som hjärta hos små barn. Studien talar för att många små barn har brist på omega-3, vilket kan få negativa konsekvenser senare i livet, och att intag av den stabila fiskoljan förbättrar hjärnans mognad, vilket är betydelsefullt för såväl hjärnans som hjärtats funktion. Samma forskargrupp har också publicerat resultat från en studie med en annan fiskolja. Här var resultaten inte alls så positiva. Skillnaden i effekten mellan de båda fiskoljorna skulle kunna bero på skillnad i oljornas stabilitet. Sammanfattningsvis talar senare års studier för att många barn idag lider av brist på omega-3. Detta beror på att intaget av fet fisk inte alls är tillräckligt numera. Det räcker inte med att äta fiskpinnar, som innehåller en minimal mängd omega-3 en gång i veckan. För ett sekel sedan åt man fet fisk som lax och sill nästan varje dag. Regelbundet intag av en bra fiskolja kan effektivt motverka bristen på omega-3, vilket kan ha stor betydelse för barnets hälsa. Det är viktigt att fiskoljan har en hög kvalitet, speciellt med hänsyn till renhet och stabilitet. Fig 3. Effekt av tio dagars intag av vanlig och stabil fiskolja på DHA och kväveoxid-syntas (NOS)-aktivitet i hjärnan. NOS har stor betydelse för minne och inlärningsförmåga. Referenser: Birch EE, Garfield S, Hoffman DR, Uauy, Birch DG. A randomized controlled trial of early dietary supply of long-chain polyunsaturated fatty acids and mental development in term infants. Developmental Medicine & Child Neurology 42: , 2000 Birch EE, Hoffman DR, Uauy R, Birch DG, Prestidge C. Visual aquity and the essentality of docosahaexaenoic acid and arachidonic acid in the diet of term infants. Pediatric Research 44: 201-9, 1998 Damsgaard CT, Lauritzen L, Kjaer TM, Holm M, Fruekilde MB, Michaelsen KF, Frökiaer H. Fish oil supplementation modulates immune function in healthy infants. J Nutr 137: , 2007 Damsgaard CT, Schack-Nielsen L, Michaelsen KF, Fruekilde M-B, Hels O, Lauritzen L. Fish oil affects blood pressure and the plasma lipid profile in healthy Danish infants. J Nutr 136: 94-9, 2006 Forsyth JS, Carlson SE. Long-chain polyunsaturated fatty acids in infant nutrition: effects on infant development. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 4: 123-6, 2001 Heird WC. The role of polyunsaturated fatty acids in term and preterm infants and breast-feeding mothers. Pediatric Clinics of North America 48: , 2001 Helland IB, Smith L, Saarem K, Saugstad OD, Drevon CA. Maternal supplementation with very-long-chain n-3 fatty acids during pregnancy and lactation augments children s IQ at 4 years age. Pediatrics 111: e39-44, 2003 Innis SM. The role of dietary n-6 and n-3 fatty acids in the devoloping brain. Developmental Neuroscience 22: , 2000 Krabbe Logan V, Lydeking-Olsen E, Saldeen T. Eskimo Kids: Bioavailability, consumer accept and effect a pilot study in 133 children for 4 months. Manuskript. Lauritzen L, Christensen, JH, Damsgaard CT, Michaelsen KF. The effect of fish oil supplementation on heart rate in healthy Danish Infants. Pediatr Res 64: 610-4, 2008 Miles EA, Banerjee T, Dooper MM, M Rabet L, Graus YM, Calder PC. The influence of different combinations of gamma-linolenic acid, stearidonic acid and EPA on immune function in healthy young male subjects. British Journal of Nutrition 91: , 2004 Nagakura T, Matsuda S, Shichijyo K, Sugimoro H, Hara K. Dietary supplementation with fish oil rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in children with bronchial asthma. European Respiratory Journal 16: 861-5, 2000 Richardson AJ, Montgomery P. The Oxford-Durham study: A randomized, controlled trial of dietary supplementation with fatty acids in children with developmental coordination disorder. Pediatrics 115: , 2005 Saldeen A-S, Saldeen T. Effekt av fleromättade fettsyror hos barn. Medikament 3: (3): 65-8, 2002 Willatts P, Forsyth JS. The role of long-chain polyunsaturated fatty acids in infant cognitive development. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 63: , 2000 Willats P, Forsyth JS, DiModugno MK, Varma S, Colvin M. Effect of long-chain polyunsaturated fatty acids in infant formula on problem solving at 10 months of age. Lancet 352: , vol. XIX No 1 februari 2009 DietistAktuellt

19 Det här är ingen vanlig barnmat! Här kommer några anledningar varför: 1 All vår barnmat är ekologisk, något vi är ensamma om. 2 HiPP använder inget konstgödsel och inga besprutningsmedel. 3 En hög kvalitet på våra råvaror garanterar godare smak. 4 Innan en HiPP-burk hamnar på hyllan i butik, har den gått igenom cirka 260 kontroller. 5 Vi använder uteslutande 100% grön energi i vår produktion. 6 Det råder stränga regler för innehåll i barnmat. På HiPP har vi höjt våra krav ytterligare. 7 Vi återvinner 97% av våra restprodukter. Målet är att återvinna 100%. 8 HiPPs barnmat är näringsmässigt rätt sammansatt. 9 Det finns inget tillsatt socker i några av våra produkter. 10 HiPP har satt ett maxvärde på utsläpp av koldioxid för varje producerad råvara. läs mer om hipp på vår hemsida

20 ID kommunikation Nyhet! Vi är övertygade om att du vet hur de äldre ska få tillräcklig näring. Vi vill bara underlätta för dig. Skånemejerier Multiyoghurt Björnbär är energität med en fetthalt på 7%. Den är rik på C- och D- vitaminer, folsyra och järn, vilket innebär att den ger 30% av det dagliga näringsintaget. God som mellanmål, utmärkt som frukost

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv

Familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar. ur familjehemmets perspektiv Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare Med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Familjehemsplacerade barns

Läs mer

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi The LCP s olution Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi 2 The LCP Solution i sammandrag Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och

Läs mer

Hälsobegreppet. välbefinnande. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013

Hälsobegreppet. välbefinnande. PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013 Hälsobegreppet Barns hälsa och välbefinnande PERSPEKTIV TIDSKRIFT OM SOCKER OCH NÄRING NR 1 juni 2013 Ungdomars matvanor i Norden All information och de många insatserna inom skolbespisningen har inte

Läs mer

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se HJÄRNTUMÖR HOS BARN Ågrenska arrangerar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD

Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2013:38 Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD Ingrid Albrektsson

Läs mer

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Förändrade verksamheter eller verksamma förändringar? Tone Engen, Anette Klippe och Per Skoglund

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Hur kan en BUP-anställd använda systemteori för att hjälpa sina patienter/klienter?

Hur kan en BUP-anställd använda systemteori för att hjälpa sina patienter/klienter? Publicerad i Fokus på Familien nr 3, 2010 Hur kan en BUP-anställd använda systemteori för att hjälpa sina patienter/klienter? Lars Westerström Denna artikel har skrivits med inspiration från familjeterapikongressen

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

LEK MED MATEN! så får sjuka barn tillbaka matlusten. TRENDSPANING: Storkök 2011. Världens första massajmejeri Skolmaten i Stockholm

LEK MED MATEN! så får sjuka barn tillbaka matlusten. TRENDSPANING: Storkök 2011. Världens första massajmejeri Skolmaten i Stockholm OM KOST OCH NÄRING, NUMMER 1 2011 Gratis mässinträde Equip Nordic Läs mer på sid 33 TRENDSPANING: Storkök 2011 Världens första massajmejeri Skolmaten i Stockholm Så bra är den LEK MED MATEN! så får sjuka

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Alternativa metoder för att hantera ADHD

Alternativa metoder för att hantera ADHD UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2014 Alternativa metoder för att hantera ADHD Alternative methods for dealing with ADHD Handledare: Daniel

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer