Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag"

Transkript

1 Framtid Ånge Kommuntidning för Ånge kommun 1/2014 Hemvården når fram i alla väder Nytt logistikcentrum i Ånge Rekordmånga startar UF-företag

2 Kommunerna tog över hemsjukvården Den tredje februari tog länets kommuner över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Ansvaret som övergick till kommunen avser hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Kommunernas ansvar gäller den som inte på egen hand eller med stöd från någon annan kan ta sig till hälso-/ vårdcentralen. Ansvaret gäller oavsett ålder, sjukdom/diagnos, hela dygnet, årets alla dagar, planerade och akuta sjukvårdsinsatser i hemmet, förskrivning av vissa hjälpmedel. Landstinget behåller ansvar för läkarinsatser och vissa andra specialinsatser i hemmet. Hjälpen i hemmet kan man få så länge behov finns. Precis som tidigare kontaktar man sin hälso-/vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården. Framtidsveckan kommer tillbaka i höst Vecka 40 är Framtidsveckan i Västernorrland. En vecka där lokala aktörer ordnar aktiviteter med fokus på hållbar utveckling. Under framtidsveckan 2013 ordnades 14 olika arrangemang med totalt ca 400 besökare. Årets Framtidsvecka kommer att fokusera lite mer på de så kallade e-kriserna, ekonomi, ekologi och energi. Många av arrangörerna förra året har meddelat att de vill vara med. Vill din förening eller ditt företag också vara med? Läs mer på eller kontakta energirådgivare Linn Glad, Vill du hjälpa ett barn? Socialtjänsten arbetar för att hjälpa och stödja barn och deras familjer genom olika insatser, men DIN hjälp behövs! Vill du veta mer om hur du kan hjälpa? Hör av dig till vår barnsamordnare: Eva-Britt Ahnström tel Mer information finns också på Kommunen tar över hemsjukvården vad innebär det? Har du hjälpmedel du inte använder hemma? I och med att kommunen övertar ansvaret för hemsjukvården så inventerar vi nu hjälpmedel som till exempel rullstolar, rollatorer med mera. Har du hjälpmedel som du inte använder hemma? Om de är märkta med en grön lapp med texten Landstinget Västernorrland och ett sex siffrigt nummer, då ska du höra av dig till , Pirjo Grip på Ånge kommun, för information om återlämning. Framtid Ånge Framtid Ånge är Ånge kommuns informationstidning till hushåll och företag i kommunen. Framtid Ånge är också ett viktigt verktyg i marknadsföringen av kommunen och når ca 4000 adresser utanför kommunen. Tidningen kommer ut 4 ggr/år. Adress: Ånge kommun, ÅNGE Telefon: Ansvarig utgivare: Sara Jonsson Redaktion & text: Kristina Kamsten, tel e-post Produktion: Matsson Reklam & Information Tryck: Prinfo-Accidenstryckeriet Upplaga: ex Omslagsfoto: Jörgen Bodesand 2 framtid Ånge mars 2014

3 Kungens och Drottningens besök förgyller vår nationaldag och det en unik möjlighet att fästa medias blick på det som vi är bra på, föreningsliv, kultur och idrott. Kommunalrådet har ordet Sten-Ove Danielsson Balans i in- och utflyttning! Hej, det känns bra att få berätta att vi nu har balans i hur människor flyttar in och ut ur vår kommun. Detta är ett första steg till att inte olyckskorparna som siat att vi snart är borta ska få rätt. 391 personer flyttade till vår kommun 2013 och 393 flyttade ut. Men samtidigt så får vi tacka vår skapare att inte SJ Contact Center lades ner, för då hade det inte sett ljust ut inför framtiden. Min bild är att det var oerhört jämnt skägg när SJ avgjorde om det var Ånge eller Tranås som skulle läggas ner. Många har upprörts över att man från centralt håll i Arbetsförmedlingen uttalat att det är bättre för många att flytta från landsbygden in till våra stora befolkningscentra om man vill ha ett jobb. Det har varit betydligt klokare om man gått ut och berättat att den som skaffar sig en god utbildning kommer att kunna bosätta sig var den vill i framtiden, för det är så det ser ut! Jag hoppas att Hans-Erik, Leif med flera anordnar en Framtidsmässa även nästa år för då ska vi vara där och visa alla ungdomar alla de arbetstillfällen som kommer att uppstå i vår kommun och vårt län de kommande åren. Framtidsmässan 2013 visade några saker tydligt: Postterminalen fungerade utmärkt som mässlokal vid det här tillfället, det kommer folk om man anordnar något av intresse och företagen i vår kommun vill visa upp sig när tillfälle ges! Slutligen jo vi hade som sagt balans i in och utflyttning Men på grund av den höga medelåldern så dog det 90 personer fler än det föddes. Det är svårare att påverka, så låt oss glädjas åt de 391 personer som flyttade till vår kommun. Så välkomna varenda en och berätta gärna hur underbart det är här mitt i Sverige! 125 personer går i pension vart enda år framåt bara inom vår kommuns gränser och bedömningen är att ca 100 av de jobben kommer att återbesättas. Man kan redan nu konstatera att det blir allt lättare för den välutbildade och allt svårare för den lågutbildade att hitta ett jobb det hade AF kunnat berätta för det är så det ser ut i Sverige idag. framtid Ånge mars

4 Hur hanterar kom SÄKERHET En storm under några sena kvällstimmar kan ställa all den vardagliga planeringen på ända. För kommunens ledningsgrupp innebar stormen Ivar i december förra året krisledningsarbete och att hantera konsekvenserna efter stormen för kommunens invånare. ommunen har i första hand ansvar för de personer och de resurser som finns inom kom- K munens ansvarsområden, äldreomsorg, skola, vattenförsörjning. Men vid en stor händelse så har också kommunen ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att kommunen ska verka för att samordning sker med myndigheter, organisationer och andra aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens område. Samverkan är ett nyckelord i krishanteringsarbetet. För att kunna ge bra och samstämmig information om läget till invånare, media och övriga aktörer Sara Jonsson, kommunchef. behövs kontinuerliga kontakter med andra aktörer i krisen. För att kunna prioritera samhällets resurser vid en stor händelse som sträcker sig utanför kommunens gränser får länsstyrelsen en viktig roll. När SMHI gav sin klass 3 varning förstod vi att här skulle det bli konsekvenser att hantera och förberedelserna startade direkt, berättar Sara Jonsson, kommunchef. Kommunen tog beslut om att ställa in kvällsaktiviteter och tidigarelägga besök hos hemvårdens brukare där det var möjligt, för att ingen skulle behöva vara ute längs vägarna under stormen. Det är svårt att föreställa sig hur en storm med klass 3 varning är och alla var väl inte lika förtjusta i beslutet som bland annat innebar att luciafiranden i några skolor ställdes in. Men efter stormen vet vi att beslutet var rätt, säger Ove Skägg, säkerhetsansvarig hos kommunen. Under natten och dagen efter Ove Skägg, säkerhetsansvarig hos kommunen. Samverkan är ett nyckelord i krishanteringsarbetet. stormen var kontakterna täta mellan kommunens krisledning, elbolag och väghållare för att få en bild av läget och vidta de åtgärder som behövdes. När det ljusnade på morgonen kom också prognoserna att många kunde bli utan el länge. Kommunen beslutade att erbjuda varmt boende, Katarina Persson, socialchef. möjligheter att duscha och laga varm mat på Sportboendet i Ånge. På servicehusen Spångbrogården i Ånge och Furubacken i Fränsta erbjöds också varmt kaffe och duschmöjligheter. Vi insåg att många äldre som inte har hjälp från kommunen i vanliga fall, nu kunde behöva hjälp, säger Katarina Persson, socialchef. I och med det fick hemvårdens personal ett utökat uppdrag att titta till äldre personer som bor ute i byarna, se att de klarar sig och informera om hjälp som fanns att få. Men kommunens resurser kan inte täcka alla behov i en extrem situation. Är vi starka och friska måste vi räkna med att samhällets resurser till en början kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor. Till exempel äldre, sjuka och barn som inte har samma förmåga att ta ett eget ansvar. Som medmänniskor måste vi hjälpas åt att ta hand om varandra vid händelser som den här, säger Sara Jonsson. 4 framtid Ånge mars 2014

5 Foton: Härjeåns Nät AB munen kriser? Kommunens krisledningsorganisation Kommunens krisorganisation startas av tjänstemannaledningen som består av kommunchefen och cheferna för kommunens förvaltningar, bolag och räddningstjänstförbundet. Deras uppgift är ledning och samordning, prioritering, information och samverkan med andra berörda myndigheter och aktörer. Beroende på vilken typ av händelse det är så kan förvaltningscheferna vara mer eller mindre berörda. Under vissa kriser kan det även finnas behov av kris- ledningsnämnden, det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskotts politiker, med uppgift att ta övergripande beslut om inriktning, prioriteringar och ekonomiska resurser. Krisledningsnämnden kan också överta verksamhet från övriga nämnders verksamhetsområden ifall händelsen är av den extraordinära karaktären att det behövs. Stormen Ivar hanterades inte som en extraordinär händelse i och med att konsekvenserna kunde hanteras inom ramen för de olika förvaltningarnas verksamhet. framtid Ånge mars

6 SÄKERHET Henrik Jansson hade bilen full med förnödenheter när han besökte äldre i de strömlösa byarna. hemvården Elisabet Bergman-Eriksson kommer med trygghet Hemvårdens personal gjorde stora insatser i strömlöst land efter stormen. I första hand låg fokus på de brukare som hade hemvårdsinsatser och trygghetslarm. Hemvården är väl förberedda på att ta hand om oväntade situationer och har rutiner för att hantera olika störningar. Om vi får indikationer på att trygghetslarm hos våra brukare slutar fungera så sätter vi igång att rondera, vi besöker helt enkelt de gamla och ser till att de har det bra en eller flera gånger om dagen, säger Elisabeth Bergman-Eriksson, enhetschef för hemvård Väst. Efter stormen Ivar blev elavbrotten långvariga i kommunens ytterområden och hemvårdens uppdrag utökades till att titta till också äldre personer som inte har hemvårdsinsatser och trygghetslarm från kommunen. Undersköterskan Henrik Jansson var en av de som under några dagar besökte äldre ute i de strömlösa byarna. Många blev förvånade över våra besök, men de var också glada att vi kom. Vi kunde hjälpa till med färskt vatten, varmvatten och filtar och informera om de möjligheter till hjälp som fanns. De flesta som bor ute i byarna klarade ändå sin situation bra och kunde få hjälp via grannar, släkt och vänner. På äldreboendena Furubacken i Fränsta och på Spångbrogården i Ånge öppnades trygghetspunkter där man kunde få duscha eller få varmt fika. Några personer fick dessutom flytta in till tryggt boende på servicehus tills elen kom tillbaka. Vår personal är väldigt duktiga på att ta sig fram i alla väder och att anpassa sig efter situationen, berömmer Elisabet Bergman-Eriksson. 6 framtid Ånge mars 2014

7 Checklista Din hemberedskap Är du beredd när det händer? V i vill ha varmt i våra hem, fungerande telefoner och internet, friskt vatten i kranen, smidiga transporter och modern sjukvård. Men alla tekniska bekvämligheter gör oss också sårbara för olika störningar. Det behövs inte mer än ett längre strömavbrott för att allt det vi uppfattar som självklart ska upphöra att fungera eller drabbas av störningar. Extra sårbara system är elförsörjning, datorer, kylskåp, toaletter, uppvärmning, vattenförsörjning, bankomater. Alla har ett ansvar Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. I det egna ansvaret ligger en skyldighet att vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. Förbered dig Du bör tänka igenom hur du skulle klara dig vid exempelvis ett längre elavbrott. Det skapar en viss mental beredskap som kan bidra till att du agerar förnuftigt om något skulle hända. Med hemberedskap menas att du har förberett dig själv och din bostad för kunna klara dig själv en tid i en krissituation. Mer information om kommunens krisberedskap kan du läsa på Fotogenlampa och bränsle, exempelvis lampolja eller fotogen. Tändstickor. Stearin- och värmeljus. Ficklampa med extra batterier. Dunkar att hämta vatten i. Husapotek med det viktigaste. Radio med batteri, vev eller solceller. Extra element eller värmare som exempelvis kan drivas med fotogen. Sovsäck, filtar och varma kläder. Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar. Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Mat som klarar rumstemperatur. Kontanter. Telefonlista, om mobil och internet inte fungerar är det bra att ha en nedskriven lista med telefonnummer till exempelvis anhöriga, bekanta, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården. Källa: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. framtid Ånge mars

8 SÄKERHET Aktörer som samverkade under Ivar Räddningstjänstens roll Räddningstjänstens uppgift är att rädda liv, hälsa och egendom vid olyckor. Men den bästa hjälpen mot olyckor är om de inte händer alls. Därför jobbar räddningstjänsten också förebyggande med bland annat utbildningar och risk- och sårbarhetsanalyser. Erik Hedlund är chef för Räddningstjänsten Medelpads samhällsskyddsavdelning. Vi utbildar ca personer i Medelpad varje år i att förebygga olyckor i hemmet, skolan och på arbetsplatser. Skolbarn och pensionärer får gratis utbildning. Vi gör också utbildningar i företag och i kommunerna. Förebyggande arbete är också arbete med kommunernas krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalyser för att förebygga olyckor och kriser och medverkan i samhällsbyggnadsprocesser. Ett intensivt reparationsarbete för elnätbolaget Härjeåns Efter stormen Ivar var tals av elbolagens kunder i området där stormen drog fram utan ström längre eller kortare tid. Framtid Ånge frågade Härjeåns Nät, som är det största elnätbolaget i kommunen hur de jobbade för att återställa elförsörjningen till sina kunder efter stormen. Torbjörn Strömberg på Härjeåns i Ånge berättar: - Vi tog vädervarningarna från SMHI på allvar och förberedde med att boka upp resurser för att kunna starta reparationerna direkt efter stormen. På torsdag natt när stormen dragit förbi var över 60 % av bolagets kunder utan ström. 83 st av 109 viktiga elledningar (10- FAKTA 20kV linjer) var strömlösa. Redan under torsdagen bokades helikoptrar, huggare och skördare för kunna påbörja felavhjälpning på fredag morgon. Ca 70 montörer, både Härjeåns egna och inhyrda från el och energibolag runt om i Sverige startade ett intensivt arbete med att återställa elledningar som blåst sönder. Enligt Torbjörn så var skadorna efter stormen Ivar mer omfattande än efter stormen Dagmar för två år sedan, speciellt i Ånge kommun. För att klara av att hantera såna här stora avbrott och händelser så har vi ett Elsamverkansavtal med andra leverantörer där vi kan avropa resurser från hela Sverige. Den här gången hade vi hjälp från ca 10 andra bolag. Härjeåns nät: Kundtjänst: Besvarade samtal. Resurser: 40 st egna montörer, 34 st externa montörer från samarbetsbolag inom Elsamverkan 2 st egna och 3 st externa beredare (ledningsplanerare) 2-3 st helikoptrar mellan 13/12-3/1, besiktning med GPS 13 st traktorgrävare, 11 skördare och ett 30 tal huggare 18 st reservelverk vid bland annat viktiga telemaster. 2 st stora verk försåg byarna Naggen och Grundsjön med el under drygt 1 vecka, Lillmörtsjön matades via reservelverk över nyår. 6 st lastbilar för materialtransport, utkörning och tankning av reservelverk Skador: Träd som fallit på ledningar resulterade i drygt 200 avbrutna stolpar och brustna ledningar som skarvas ihop. Bättre samarbete el- och telebolag Mobiltelenätsbolagen använder varandras nät i olika komplicerade samarbeten mellan aktörerna. En slutsats som redovisades vid länsstyrelsens möte om stormens följder är att ca 90 % av mobiltelebortfallet berodde på elbortfall och ett tightare samarbete mellan el- och telebolag behövs. Svevias prioritering är farbara vägar Svevia är väghållare på det statliga vägnätet i kommunen och ser till att de statliga vägarna är farbara och säkra. För att kunna ta itu med att röja vägarna snabbt efter stormen i december så förberedde vi genom att sätta både vårt eget folk och andra aktörer vi har kontakt med i beredskap, berättar Tord Jonsson på Svevia i Ånge. Skogsmaskinbolag och skogsmaskinägare runt om i kommunen kontaktades för att få reda på var deras maskiner fanns. Direkt efter att man fått överblick över skadorna och prioriterat behoven kunde uppröjningen starta. Totalt 16 skördare användes för att snabbt kunna röja vägarna och för att klara det farliga arbetet med att röja efter stormen. Det är ett tidsödande arbete att röja vindfällda träd och vi håller fortfarande på med uppstädning efter stormen längs vägarna. Men alla de stora vägarna lyckades vi röja inom ett dygn. Svevia har handlingsplaner för olika tänkbara händelser längs vägarna. De vanligaste störningarna beror på olika typer av väder, översvämningar, blåst och snö. De statliga vägarna i kommunen är länsvägarna, riksvägarna och E14. Övriga aktörer som kan samverka i kriser: Hemvärnet har, förutom sina försvarsuppgifter, också till uppgift att stödja samhället vid svåra påfrestningar vid kris. De är bra organiserade, är väl utrustade med fordon och är duktiga på att utföra uppdrag de får. Under stormen Ivar bistod hemvärnet med bland annat värmeaggregat. Polisen Landstinget Trafikverket, väg och järnväg Vattenregleringsföretag 8 framtid Ånge mars 2014

9 DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET FRAMTID ÅNGE Tillgänglighet och Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet trygghet i topp TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION i årets kvalitetsmätning Kvalitet I Korthet illgängligheten är god i kommunen, skolornas kunskapsresultat blir bättre och vi känner oss trygga. Förbättrings- T potential finns bland annat på några områden inom äldreomsorg och delaktighet. Tillsammans med ytterligare cirka 220 av landets kommuner deltar Ånge i Sveriges Kommuner och Landstings kvalitetsmätning. Mätningarna görs inom fem områden Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsutvecklare Helhetsintrycket för kommunens tillgänglighet placerar kommunen på en femte plats av 126 mätta kommuner. Bedömningen omfattar bland annat svarstider för e-post och telefoni och bemötande. Skolans arbete med att förbättra kunskapsresultaten ger resultat. Allt fler elever blir behöriga till ett nationellt program vid gymnasiet. På tre år har antalet behöriga ökat från 74% till 79%, med fem procentenheter.. Februari 2014 DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE 2013 Inom kommunens äldreboenden och inom hemvården görs brukarundersökningar av Socialstyrelsen. Båda verksamheterna visar ett bra resultat, strax över medelvärdet jämfört med landets kommuner. Det finns dock utvecklingsområden. Inom äldreboenden är ett utvecklingsområde aktiviteter för de boende. Att det kommer så få personal som möjligt till en brukare i hemtjänsten är en viktig kvalitetsfaktor. Här har kommunens hemtjänst påbörjat ett arbete för att förbättra kontinuiteten eftersom resultatet visar att det är allt för många hemma hos en brukare. Vid mätningen 2013 besökte 21 personal en brukare som hade hjälp 2 ggr/dag eller mer. Snittet bland kommunerna var 14 personal. Inom LSS (lagen om stöd och service) ligger kommunen i topp i landet när det gäller kvalitetsapekter som rör gruppbostäder, aktivteter och daglig verksamhet. De flesta av våra kommuninvånare känner sig trygga. I medborgar undersökningen som genomfördes 2013 uppgav 78% att de kände sig trygga i vår kommun. Motsvarande siffra 2011 var 64 %. Vill du veta mer om Kommunens Kvalitet i Korthet Lärplattor för lustfyllt lärande kommunens förskolor använder lärplattor för ett lustfyllt och laborativt lärande i förskolan, ett lärande som också harmonierar med riktlinjerna i förskolans läroplan. Med hjälp av bra appar i lärplattan stimuleras barnens olika intressen. Aktiviteterna på lärplattan bygger på symboler och bilder som passar barn som inte ännu lärt sig läsa och skriva. Vi började med att köpa in Ipads till en av förskolorna i Ånge för att se hur man kan använda lärplattor. Försöket slog väl ut och nu har alla förskolor lärplattor, berättar Riitta Aho, förskolechef i Ångeområdet. Genom att anpassa utbudet av appar i lärplattan kan man erbjuda barnen ett laborativt utforskande lärande som talar till många sinnen och väcker lust och intresse att lära. Pedagogerna får ett redskap till för att inspirera och utmana barnen till lärande och samarbete och för att dokumentera lärandet. framtid Ånge mars

10 NÄringsliv Vi insåg att ytterligare investeringar och anpassning var nödvändig för att få en anläggning som fungerar och motsvarar marknadens krav. Lars-Olof Persson Midnordic Logistic Park Nytt logistikcent 10 framtid Ånge mars 2014

11 Mot E14 till Sundsvall eller Östersund och Tronheim SUNDSVALL Mittbanan ÖSTERSUND/TRONDHEIM ÅNGE CENTRUM MLP inomhusterminal Ånge gods- & rangerbangård MLP omlastningsterminal Väg 83 Norra stambanan GÄVLE NARVIK Midnordic Logistic Park Ånge I somras togs den nya omlastningsterminalen vid bangården i Ånge i bruk och verksamheten har fått en bra start. Med hjälp av EU-medel, projektstöd via länsstyrelsen, kommunen och Trafikverket byggdes terminalen. Kommunen via Ånge Tekniska Förvaltning driftar nu terminalen. N u går utvecklingen av omlastningsterminalen och förra postterminalen in i ett fortsatt utvecklingsarbete för att skapa ett logistikcentrum, Midnordic Logistic Park, Ånge. - Starten för omlastningsterminalen har varit en minst sagt lärorik tid. Då intresset från marknaden var stort så rullade verksamheten igång ganska omgående, samtidigt insåg vi att ytterligare investeringar och anpassning var nödvändig för att få en anläggning som fungerar och motsvarar marknadens krav. Nu står vi inför uppdraget att göra vår del i logistik-kedjan för det som stormen Ivar orsakat ute i skogarna vilket kommer att bli en intensiv period för oss, säger Lars-Olof Persson. Det fortsatta utvecklingsarbetet bygger på de unika fördelar som Ånge har med sitt goda logistikläge och möjligheter att koppla ihop väg och järnväg. Möjligheterna är stora att växa in i de logistikflöden som finns genom landet och därtill har Ånge förbindelse med ett flertal svenska hamnar. I och med den kommande elektrifieringen av Meråkerbanan i Norge öppnas ännu fler möjligheter. Ett första steg blir att dra in järnvägsspår i postterminalhallen och undersöka förutsättningarna för att etablera en distributionsterminal inomhus för gods. Midnordic Logistic Park är ett brett koncept som kommer att kunna erbjuda marknaden tjänster som omlastning och lagring både inomhus och ute, säger Lotta Kristow, projektledare hos Utvecklingsenheten. Arbetet går vidare med fortsatt undersökning av hur man kan utveckla omlastningsterminalen till ett modernt logistikcentrum kring skogsråvaror. Biobränsle är ett växande segment där det finns goda utvecklingsmöjligheter. Förutsättningar för att etablera en distributionscentral inomhus i före detta postterminalen och möjligheter att skapa en tullfri zon i lokalerna är andra saker som ska undersökas i år. Perioden behövs fortsatt utveckling av infrastrukturen inom logistikparken. I framtiden finns möjligheter att överlåta driften av logistikparken till någon aktör på marknaden. rum i Ånge framtid Ånge mars

12 NÄRINGSLIV Rekordmånga startar UF-företag Detta läsår har Bobergsgymnasiet rekordmånga elever som valt att starta företag via Ung Företagsamhet. av skolans elever har startat 33 UF företag. I Kiosken UF säljer de 13 eleverna i åk 3 Vård och omsorgsprogrammet fika varje lunchrast. Pengarna ska gå till en utlandspraktik. Matilda Lövgren inspiratör hos Ung Företagsamhet i Västernorrland är nöjd. Min uppgift är att inspirera och ge råd till UF-företagen för att de ska komma vidare i sitt företagande. Kreativitet och företagsamhet finns i Bobergsgymnasiets profil och entreprenörskap är ett viktigt område i skolplanen för gymnasiet. Ida Karlsson går barn- och fritidsprogrammet och ska delta med sitt UFföretag i en mässa. Matilda ger tips och goda råd. Jag skriver en bok om stenåldern som jag tänker mig som en skönlitterär lärobok för grundskolan. Stenåldern har varit ett intresse sedan jag hittade en flera 1000 år gammal pilspets i fjällen som 10-åring. Matilda tipsar om att ta upp intresseanmälningar för att köpa boken vid mässan och ger råd om hur Ida kan göra en logotyp till sitt företag. På Bobergsgymnasiet ser vi UF som ett utmärkt sätt att jobba med det enrtreprenöriella lärandet och eftersom entreprenörskap är en av skolans profiler är UF ett utmärkt koncept, säger Erik Högberg, rektor. Tobias Persson och Jesper Edin i Braskamin UF tillverkar små bärbara braskaminer, dock något större än den lilla kamin som Matilda (i mitten) håller i. Vård och omsorgsprogrammets år 3 ser till att kiosken på skolan kan erbjuda förfriskningar på lunchrasten. FAKTA Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Organisationen stöds av offentliga medel, stiftelser och fonder samt det privata näringslivet. 12 framtid Ånge mars 2014

13 12 framtid Ånge mars 2013 FoTo: PER HELANDER Sommarjobb I sommar kommer några förvaltningar i Ånge kommun att erbjuda sommarjobb för högskolestuderande. Håll utkik på Liselott Degselius har haft huvuddelen av sin traineeplats på personalenheten hos Ånge kommun. Så vill unga ha det på jobbet Framtiden kommer att innebära konkurrens om de unga på våra arbetsplatser. Hur kan kommunerna bli intressanta och attraktiva arbetsplatser för unga som startar sitt arbetsliv? rojektgruppen *Trainee Södra Norrland 2012 P fick ett uppdrag från kommuncheferna utöver sina traineeplatser. Att ge svar på vilka insatser som behövs för att säkerställa kommunernas möjligheter att rekrytera kompetenta medarbetare. Liselott Degselius har haft huvuddelen av sin traineeplats på personalenheten hos Ånge kommun. Vi traineer har tillsammans gjort en guide Att rekrytera framtiden med råd och handledning till kommuner inför rekrytering, säger Liselott. Kommunerna behöver bli bättre på att visa hur de kan svara upp mot förväntningarna hos framtidens arbetskraft. De unga söker intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter, trevliga kollegor och fräscha lokaler. Bra ledarskap, möjlighet till personlig utveckling och att ha trevligt på jobbet är annat som känns viktigt. Dagens unga kollar upp hur en tänkbar blivande arbetsgivare uppfyller förväntningarna man har på ett jobb, man googlar helt enkelt arbetsplatsen, säger Liselott. Guiden Rekrytera framtiden ger konkreta råd hur man rekryterar framtidens arbetskraft med fokus på kommuner. Men råden kan vara till nytta för andra arbetsgivare också, generationsväxlingen på arbetsmarknaden gör att alla tävlar om alla. Meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter står högt på önskelistan för morgondagens arbetskraft och det kan vi erbjuda i kommunen. Vi måste bli duktiga på att visa mångsidigheten med att jobba i en kommun, säger Sara Jonsson, kommunchef. *Trainee Södra Norrland 2012 bestod av tretton nyutexaminerade akademiker som rekryterades till det gemensamma traineeprogrammet för sju kommuner och ett kommunalförbund i södra norrland. Ånge deltar fortfarande i Trainee Södra Norrland men har ingen trainee innevarande period. Artikel i Framtid Ånge 1/2013 arbetsliv i Ånge kommun deltar i satsningen Trainee södra Norrland, ett samarbete mellan kommunerna Härnösand, Timrå, Ånge, sundsvall, Nordanstig, Hudiksvall, söderhamn, Gävle och kommunalförbundet Inköp Gävleborg. trainee Södra norrland visar vägen till jobb det gemensamma utvecklingsprogrammet ingår bland annat projektledarut- till Sveriges kommuner tillsammans med de övriga deltagarna. bildning, utbildning om kommunal styrning och ledning, EU och dess koppling Sedan september 2012 är Liselott Degselius, personalvetare med en färsk examen från Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet, trainee hos personelenheten i Ånge kommun. Jag jobbar med alla sorters personalfrågor i kommunen. Personalområdet är väldigt brett och jag jobbar bland annat med arbetsrättsliga frågor, rekrytering, gör underlag för beslut till personal- och organisationsutskottet, arbetar med kommunens nya arbetsledar- och chefsstöd m.m. Vi i traineeprogrammet har dessutom ett gemensamt projekt på uppdrag av kommuncheferna. Vi håller på att ta fram en strategi för hur kommuner ska vara en attraktiv arbetsgivare för att säkerställa rekrytering av kompetenta medarbetare, hur roligt som helst! för kommunerna är deltagande i traineeprogrammet både en möjlighet att fylla på med färsk kunskap i organisationen och ett sätt att visa morgondagens arbetskraft att kommunerna är attraktiva arbetsgivare. I traineeprogrammet ingår gemensam utbildning tillsammans med trainees från de olika kommunerna och praktiskt arbete inom det verksamhetsområde där kommunen anställt sin trainee. Traineeprogrammet är en fantastisk möjlighet! Jag får arbeta med mycket kompetenta personer som jag lär mycket av både i Ånge kommun och i det gemensamma programmet. Jag har fått stor inblick i välfärdssektorn. Kommunerna behöver stärka sitt arbetsgivarvarumärke och satsningen på Trainee Södra Norrland tror jag är en viktig del för att locka unga akademiker. kommunchef Fredrik Westin om Trainee Södra Norrland: under många år. Modellen med ett traineeprojekt har varit väldigt fram- Vi har pratat om det ökande behovet av kompetens till vår region gångsrikt i bland annat Skåne. När frågan kom om vi ville vara med så var svaret självklart ja och det ångrar vi inte. Uppdraget om kommunen som en attraktiv arbetsgivare som deltagarna i traineeprogrammet har Utbildning krävs i kommunen fått från kommun cheferna hoppas jag dessutom ska ge några av svaren på hur vi framåt ska hävda oss i konkurrensen mot andra arbetsgivare när det gäller att vara ett attraktivt förstaval bland ungdomar. framtid Ånge mars ånge kommun har ca 1000 anställda inom många olika yrkesgrupper. Inom vård och omsorg kommer att sara jonsson finnas störst behov av att anställa i framtiden och för att komma i fråga för anställning ska man ha en undersköterskeutbildning, säger Sara Jonsson, personalchef. Även inom andra områden blir det pensionsavgångar. Nyckelpersoner bland chefer rekryteras ibland och här är utmaningen att intressera kompetent och erfaren personal att arbeta i Ånge kommun.

14 NÄRINGSLIV Ånge kommun utser varje år Årets Entreprenör vid företagarorganisationernas Företagargala. En kvinna och en man får utmärkelsen Året Entreprenör. Lars-Erik Runudde, här med städexperten Marléne Eriksson från TV4:s Rent hus. Maria Mohlin Årets entreprenörer års entreprenörer är Maria 2013 Mohlin som driver designbyrån Maria Mohlin Designs i Fränsta. Lars-Erik Runudde med företagen Alert och Ånge Industritjänst är den andra entreprenören. Maria startade sitt företag 2001 och drev det vid sidan om anställningen på Stockholmsbyrån OgilvyOne. Sedan ett antal år finns Maria med sitt företag i Fränsta. Jag älskar att bo här och har valt det. Jag har också turen att kunna bo här trots nedläggningen av glesbygden som sker just nu i Sverige, säger Maria. Marias kunder kommer från hela landet och många företag lokalt och i regionen har webbsidor, logotyper och kommunikationskoncept signerade Maria Mohlin. Maria ser också möjligheter till fortsatt utveckling i sitt företagande. Vi är flera i kommunen som arbetar med kreativt skapande, det vore fantastiskt med en naturlig mötesplats, för då skulle ännu mer kreativa och unika produkter mynna ut, det är jag helt övertygad om. Lars-Erik Runudde med företagen Alert och Ånge Industritjänst är den manlige mottagaren av Årets Entreprenör. Alert, som Lars-Erik driver sedan 12 år, är det ledande företaget i kommunen inom tjänster och service med inriktning städning och skötsel av grönytor. Sedan drygt ett år driver han också Ånge Industritjänst med bland annat städkemikalier och arbetskläder för företag. Att vårda och behålla våra kunder inom kommunen är viktigt. Men jag ser också goda möjligheter att fortsätta utveckla företagen med fler uppdrag runt om i regionen mellan Sundsvall och Östersund, säger Lars-Erik. Har du erfarenhet av företagens villkor? Är du kreativ och van att tänka i nya banor? Vill du jobba med prioriterade frågor? Då kan du bygga din karriär hos oss. Är du vår nya näringslivschef? Ånge kommun söker nu en utvecklingsinriktad näringslivschef. Ett av kommunens strategiska insatsområden är Ett levande näringsliv och ditt uppdrag blir att strategiskt arbeta för ett bra näringslivsklimat. Som näringslivschef är du knutpunkten mellan kommunen, företagen och företagsorganisationerna. Du banar väg för nyetableringar, fungerar som lots och samarbetar med både privata och offentliga organisationer. Samtidigt blir du en efterfrågad och viktig lagmedlem på utvecklingsenheten. Tillsammans jobbar vi mot visionen Ånge kommun har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i. Jobbet handlar om att skapa tillit och förtroende. Det är ansvarsfullt och krävande, men också riktigt roligt och givande. Läs mer om tjänsten på ange.se/ledigajobb och sök den senast 25 mars. Har du frågor om tjänsten eller om att leva och bo i Ånge, kontakta Stefan Wallsten, chef Utvecklingsenheten telefon framtid Ånge mars 2014

15 Hälsa Ånge kommun främjar hälsan hos medarbetarna Ånge kommun ger sina medarbetare möjlighet till hälsofrämjande insatser där målet är att höja frisknärvaron. Via ett system med Friskvårdskuponger delar kommunen kostnaden för motion, massage, fotvård, viktväktarna och andra hälsofrämjande aktiviteter. Med friskvårdskupongerna betalar de anställda endast hälften av kostnaden för friskvårdsaktiviteter, upp till ett totalt värde av 3000 kr. Inom en radie av fem mil från Ånge har vi tillgång till 61 stycken olika företag och arrangörer som levererar härliga friskvårdsaktiviteter, berättar Maine Persson, rehabiliteringssamordnare på Ånge kommun. Friskvårdskupongerna fungerar så att företag som erbjuder godkända aktiviteter, enligt skattelagstiftningen, ansluter sig till systemet med friskvårdskuponger. Kommunens anställda får välja vilka aktivteter de vill använda kupongerna till, utifrån olika behov. Systemet är också mycket uppskattat bland de företag som erbjuder friskvårdsaktiviteter. Nyttjandegraden för kupongerna var knappt 50 % år 2013, en siffra som ändå är hög i en nationell jämförelse av hur friskvårdsbidrag används. nytt företag Norrskenshälsan Andrea Eriksson driver företaget Norrskenshälsan sedan november förra året. Efter studier på Mittuniversitetets idrottsvetenskapsprogram och massageutbildning återvände hon till Fränsta och startade sitt företag. Träning, massage, kostråd och coaching erbjuds kunderna. Gruppträning två gånger i veckan och livsstilsförändring både i grupp och enskilt med en kombination av kost och motion är andra aktiviteter. Jag vill att folk ska må bättre och försöker hitta träning och kost som fungerar för var och en, säger Andrea. Verksamheten byggs ut vartefter jag ser behov och målet är att kunna visa vägen till bra hälsa hos olika grupper av människor. Norrskenshälsan finns i Fränsta simoch sporthall. Via facebooksidan Norrskenshälsan kan du följa aktiviteterna i företaget. Full fart på Fränstas nya isbana Foto: Kraftsamling Fränsta Fränsta har en ny isbana, ett initiativ som förverkligats tack vare föreningen Kraftsamling Fränsta. Och den nya banan har fått en rivstart. Hasse Karlsson i Kraftsamling Fränsta är en av eldsjälarna bakom banan. Spontanidrotten har verkligen fått ett uppsving i byn, säger Hasse. Inte Bara Sports skridskoskola har lockat 45 glada ungar mellan 4 och 10 år. Bra ledare fick vi via frivilliga som ville hjälpa till. Dessutom är vi 68 stycken som spelar veteranhockey på banan! Kommunen har bidragit med ett mindre stöd samt ställt sig bakom den ansökan om bygdemedel, som beviljades för att förverkliga projektet. Ett bra exempel på hur samspel mellan föreningslivet och kommunen kan bidra till utveckling helt enkelt! Lena Gustafsson Tel Mobil Jan Rylander Tel Mobil FöretagsKraft, Göran Eriksson framtid Ånge mars

16 kultur Rubber Soul är redo för Sverige ubber Soul är ett ganska nytt R Ångeband som börjat ta för sig både på hemmaplan och ute i landet. I januari kom bandets EP och första musikvideo. Efter det premiärspelning på Steam Club Ånge, som fylldes till sista plats. Nu är Rubber Soul redo för resten av Sverige! Det känns fantastiskt med så mycket positiv respons, långt över förväntan, säger Per Frank. Den närmaste framtiden blir det att repa in låtarna med nya gitarristen Jocke Kjellgren inför spelningar i Sundsvall och Lindesberg under våren. Sedan ska en ny låt med tillhörande video spelas in så fort som möjligt och nya låtar ska skrivas. Rubber Soul består av Linn Pettersson, Petter Källström, Per Frank, Fredrik Olovsson och Jocke Kjellgren. Anmälningsdags! Vill du lära dig att spela ett instrument? Ånge Musikskola erbjuder instrumentalundervisning fr.o.m. år 3 t.o.m. gymnasiet. Nu är det dags att anmäla sig till undervisning nästa läsår. Anmälningsblankett skickas till dig som redan spelar, står i kö eller går i 2:an. Anmälningsblanketter fi nns även att hämta på Samservice i Fränsta, kommuninformationen i Ånge, genom Musikskolans lärare eller på expeditionen. Men enklast hittar du den på Musikskolans hemsida: Frågor och information genom Musikskolans exp: Sista anmälningsdag 17 april juni Nationaldag i kungligt sällskap Sveriges nationaldag får i år en särskild glans i och med att Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia tillsammans med landshövdingeparet Bo och Eva Källstrand firar med oss i Ånge! Fokus i programmet kommer att ligga på att visa det som vi är speciellt stolta över. Vårt rika föreningsliv och kulturutbud. Vi är mycket glada att kungaparet valt att delta i vårt nationaldagsfirande, säger Sten-Ove Danielsson, kommunalråd. Nu får vi chansen att visa hela vårt fantastiska föreningsliv och kulturliv. Nationaldagen firas som vanligt vid Kulturbanken 2.0 i Ånge. Photo: Alexis Daflos 16 framtid Ånge mars 2014

17 Verkstad för ung kreativitet eaterverkstan är Ånge kabarés nya T lokal. Där bedriver föreningen verksamhet för alla åldrar. Till exempel skådespelarkurser, ljud och ljus, musik, dans, kostym, smink, scenografi och rekvisita. Tillsammans med studieförbundet Bilda och Ånge kommuns Fält- och Stödteam välkomnas unga från 14 år och äldre till gruppen Teaterverkstad för ungdomar. Just nu är verksamheten i ett uppbyggnadsskede. Varje torsdag träffas alla intresserade. Vad som blir resultatet av den här gruppen är inte bestämt ännu, säger Kärstin Leander från Teaterverkstan. Ungdomarna får prova på olika uppgifter som finns i en teatergrupp och hitta uppgifter som man trivs med. Sedan kan man jobba med olika projekt FAKTA och framför allt spåna på olika idéer att gå vidare med. Samspelet mellan medlemmarna i en grupp där det är högt i tak utvecklar. Man vågar ta ut svängarna och improvisera, träna och iaktta kroppsspråk och kanske småningom stå framför människor och tala, sjunga, röra sig till musik, spela teater. Eller hitta en annan intressant och viktig uppgift i gruppen. Det är ett värdefullt samarbete vi har med Ånge Kabaré och Bilda. Vi ser det som ett främjande arbete där unga Foto:Mari Zidén ges möjlighet att utvecklas och ha inflytande i det som sker. Vår förhoppning är att de som deltar ska känna att det är roligt, meningsfullt och utvecklande att vara delaktig i gruppen, säger Emma Brandström och Peter Nyhlin i Ånge kommuns Fält- och Stödteam. Teaterverkstan är en miljö för skapande och via kurser och workshops får man kunskap från olika kompetenta ledare. Via studieförbundet Bilda och amatörteatern finns ett stort nätverk med kunskap. Teaterverkstan Teaterverkstan drivs i samarbete mellan Ånge Kabaré och Studieförbundet Bilda och finansieras till största delen genom två Leader Mittland projekt med följande fokus: Projekt Fokus Scenkonst: Att utveckla teaterverksamheten med en fast bas i kommunen där verksamhet kan bedrivas året runt samt utvecklas. Jobba för att säkerställa framtida verksamhet tillsammans med samarbetspartners vad gäller lokal, produktioner, studiecirklar m.m. inom området scenkonst. Projekt Scenkonst Ledarutveckling: Att handleda och utbilda ledare, medhjälpare samt funktionärer. Bl.a ledare för barn och ungdomsgrupper i dans och teater samt medarbetare och funktionärer inom bl.a. kostym, rekvisita, scenarbete m.fl. Takida + Kill! Kill! Pussycat Takida och Kill! Kill! Pussycat slår följe i vår på Takidas vårturné med Kill! Kill! som Supporting Act. Men först gör Kill! Kill! Pussycat en liten tur med fem stop i Spanien! framtid Ånge mars

18 Framtid ånge Hemester Semester på hemmaplan Turistbyråerna i Ånge och Bräcke tillsammans med den kommunala energi- och klimatrådgivningen driver projektet Hemester under yftet är att lyfta fram lokala utflyktsmål och resmål, S uppmärksamma de lokala smultronställena, ge lokala företagare möjlighet till att synas och skapa diskussion om hållbart resande. Vi vill få kommuninvånare att välja lokala resmål och därigenom resa mer klimatvänligt. På så sätt får vi upp ögonen för vad som finns i vår närhet och blir bättre ambassadörer för bygden. Dessutom lockar vi till att turista även över gränsen Ånge-Bräcke, säger Sara Stierna, Turistbyrån Ånge. Håll utkik i nästa Framtid Ånge och på kommunens hemsida/facebook. Division 2 nästa till Ånge IF och deras sponsorer som blev utnämnda till årets lag 2013 på Medelpads Idrottsgala, bland många fantastiska Stort grattis laginsatser. 18 framtid Ånge mars 2014

19 Beskrivning av ärendet Bygg- och miljökontoret Planerar du byggprojekt till våren Behöver du bygglov? Ta reda på om bygglov behövs. Om du inte sökt bygglov kan vi bli tvungna att döma ut en byggsanktionsavgift. Ett exempel: Om du bygger ett bygglovspliktigt garage på ca 30 m2 utan bygglov kan det kosta dig mellan och kr i byggsanktionsavgift. Bara en friggebod? En så kallad friggebod är bara friggebod om den är en komplementbyggnad i omedelbar närhet av ett 1- eller 2-bostadshus.? ANSÖKNINGSBLANKETT Bygglov, marklov, förhandsbesked, rivningslov, anmälan mm I syfte att administrera din ansökan kommer av dig lämnade personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Avgift för handläggning tas ut enligt taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Fastighet och sökande Datum Fastighet Organisationsnummer Sökande Telefon Adress Mobil Postnummer och adressort E-post Fakturamottagare och adress (om annan än sökande) Kontaktperson och kontaktuppgifter (om annan än sökande) Ansökan avser Marklov Förhandsbesked Tidsbegränsat lov t o m Rivningslov Ändring av lov Annat Anmälan. Teknisk beskrivning bifogas. Typ av åtgärd Ånge kommun Bygg- och Miljökontoret ÅNGE Telefon Tillbyggnad Fasadändring Ändrad användning Plank/mur Skylt 1 Tejpa här! Ånge kommun Svarspost Kundnummer ÅNGE Ombyggnad Eldstad / rökkanal Rivning Har du fått bygglov? Läs igenom bygglovet noga och se efter om du behöver startbesked innan du får börja bygga. Vik här! framtid Ånge mars Tejpa här! Beskriv med egna ord Byggnadstyp och funktion Garage/carport/förråd o dyl Affärshus Inglasat Fritidshus Kontorshus uterum Altan Flerbostadshus Industri Annat Ånge kommun januari 2014 När du byggt klart Skicka in undertecknat Intyg på utfört bygglov eller signerad kontrollplan till bygg- och miljökontoret och begär slutbesked. Projekt på stranden? Tänker du bygga, gräva, fylla ut eller liknande åtgärder närmare vattenbrynet än 100 meter behövs nästan alltid strandskyddsdispens. Kontakta Bygg- och Miljökontoret, Ånge kommun, för mer information. tel

20 Postens gruppförsändelse ÅNGE Klipp, vik ihop, tejpa och skicka in talongen. Evenemangskalender HJÄLP DIN KOMMUN ATT BLI BÄTTRE Jag tycker... Vilken typ av synpunkt? Förslag Klagomål/kritik Fråga Beröm Synpunkt Vilken verksamhet och arbetsplats/ställe gäller det: Skriv ner ditt förslag, klagomål/ kritik, beröm, din fråga eller synpunkt: Om du vill ha svar kryssa i rutan! Vilken kontaktform föredrar du? Brev Mail Telefon Namn: Adress: Postadress: Telefon: E-postadress: Vanligen är post till kommunen offentlig, vem som helst kan begära att få se den. Vid speciella skäl kan den sekretessbeläggas. För administration kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL 1998:04). till 30 mars Konst, Maria Blomberg ställer ut på Arne Jones konsthall, Fränsta 24 mars UKM (ung kultur möts) festival i Ånge. Lokal festival där ungdomar mellan kl kan vara med och uppträda. Konst, musik, film, foto poesi, teater med mera. Ånge Folketshus 28 mars Fredagsdans med Kindbergs, Folkets hus Erikslund kl Happy hour Lördag 5 april Teater, barn- och familjeföreställningen - Skeppet Fasa seglar vidare, Fränsta sim och sporthall, kl Lördagsdans med Thor-Görans, Folkets hus Erikslund, kl 21.00, happy hour Lördag 15 mars Konsert LOVE AND PIECES, Medborgarhuset, Ånge, kl Nordiska Blåsarkvintetten i en konsert med en av Sveriges främsta pianister, Love Derwinger. Ett kammarmusikaliskt program med musik av Mozart och Rimskij-Korsakov med flera. Fränsta Winter Festival, spontanhockeyturnering och kringaktivteter vid isbanan i Fränsta. Söndag 6 april Konsert, Ånge kyrka, kl Ånge Musiksällskap med solist Niclas Gustafsson, klarinett. Solister och ensembler från Musikskolan. Söndag 13 april Söndagsdans med Streaplers, Folkets hus Erikslund, kl 19:00 23:00 Lördag 26 april Lördagsdans med King-Edwards, Folkets hus Erikslund kl Dansmusik från Härjedalen. Absolut Live! Happy hour Söndag 4 maj Söndagsdans med Agneta & Peter, Folkets hus Erikslund, kl 18:30 22:00. Söndag 4 maj Teater. Rut o Ragnar av Scenkonstbolaget, Teater Västernorrland, Östavalls Folkets Hus kl Rut och Ragnar är en berättarväv av djupaste sorg och galnaste humor! Torsdag 15 maj Norrländsk Passion Nordichallen, Sundsvall, kl Följ med på ett storslaget teateräventyr! Fem norrlandsteatrar samlar för första gången sina krafter för att skapa en helkväll med föreställningen NORRLÄNDSK PASSION. Fredag 23 maj Traditionell Kulturnatt. Observera att Kulturnatten i år ligger en vecka tidigare än den brukar pga helger. Vill du medverka under Kulturnatten? Kontakta Lars-Erik Bjelkström, tel Fredag 6 juni Nationaldagen firas med Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia vid Kulturbanken 2.0 Ånge. Ångespelet. Minervaskolans elever spelar Ångespelet i i månadsskiftet maj/juni. tips för sommaren: 14 juni Sveriges längsta loppis, längs Ljungandalsvägen. 24 juni 6 juli Sommarteatern ARVSYNDEN. En tragikomisk sommarteater i 1970 talsmiljö. 5 juli Vandringen Borgsjön Runt augusti Karlsro Flyers End Of Summer Meet. Sommarens evenemang Vi tar gärna med era evenemang i sommarens Framtid Ånge. Meddela via formulär på eller direkt i turistbyråns evenemangskalender (turistbyrån kan berätta mer om det). Senast 10 maj måste vi veta om evenemangen.

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN Innehåll Ordförande har ordet... 4 Om Sundsvallsregionen... 5 Vision...6 Sundsvallsregionen i siffror 2015...7 Verksamhetsområden 2015...8 Kompetensförsörjning...8 Näringslivs-

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län Så klarar vi krisen Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län I Kronoberg har vi varit med om både stormar och översvämningar. Händelser som fick svåra konsekvenser för vårt län. Men det gav också

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA!

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Arbetar med två kompetensområden - Säkerhet - Krisberedskap Dennis Salenborn Risk- och säkerhetssamordnare Tel.0303-738501 dennis.salenborn@stenungsund.se

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Vid installation, eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal krävs en anmälan till kommunen. Följande handlingar skall bifogas din anmälan av eldstad/rökkanal:

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005 PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2005 05-000379 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Roland Svahn Avdelningen för nätsäkerhet 08-678 55 47 roland.svahn@pts.se Läget för telekommunikationerna

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

FÖRBERED ELEVERNA FÖR DET VÄRSTA

FÖRBERED ELEVERNA FÖR DET VÄRSTA LÄR DIG AGERA VID SMÅ & STORA KRISER LÄR DIG AGERA VID SMÅ & STORA KRISER FÖRBERED ELEVERNA FÖR DET VÄRSTA EN LEKTION I KRISBEREDSKAP 2017-04-08 1 INNEHÅLL HEJ LÄRARE!...3 SNABBINTRODUKTION LÄR DIG DET

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe Foto: Annie Bergman Västernorrlands län ett smultronställe Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Junsele Ramsele Bredbyn Husum Örnsköldsvik Domsjö Mitt i Sverige och mitt i Norden hittar du Västernorrland,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Hållbart skolledarskap. Utbildningschefsnätverket 2015-10-27

Hållbart skolledarskap. Utbildningschefsnätverket 2015-10-27 Hållbart skolledarskap Utbildningschefsnätverket 2015-10-27 Idéskriften Rektor Möjligheternas chefsjobb, SKL 2013 Ändå ser det ut så här Skolledaren som pedagogisk ledare Skolledaren är pedagogisk ledare

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Nyhetsbrev. Tyresö Hundungdoms ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt.

Nyhetsbrev. Tyresö Hundungdoms ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt. Tyresö Hundungdoms Nyhetsbrev ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt. Välkomna till Tyresö HU s Lussekupp! Vi kommer lördagen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Sommarjobb i Nacka 2015

Sommarjobb i Nacka 2015 UTVÄRDERING Sommarjobb i Nacka 2015 Sommarjobb i Nacka Inledning Nacka kommun erbjuder sedan några år tillbaka sommarjobb till ungdomar. En första kontakt med arbetsmarknaden är oerhört viktig för alla

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014. 1 [7] Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer