Förenklar vardagen. Tekis firar 10 år hela 2008! Samma uppgifter överallt i alla lägen Utbildning på plats hos er.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förenklar vardagen. Tekis firar 10 år hela 2008! Samma uppgifter överallt i alla lägen Utbildning på plats hos er."

Transkript

1 Förenklar vardagen Tekis firar 10 år hela 2008! Samma uppgifter överallt i alla lägen Utbildning på plats hos er Stadsflytt Kiruna TEKISNYTT nr

2 Grattis Tekis 10 år! Vi tycker att det är jättekul att Tekis fyller 10 år. Det kommer att firas på många olika sätt. Firandet med våra kunder kommer att ske på Tekis Träffen som också fyller 10 år och då hoppas vi att du är där och firar tillsammans med oss. När jag berättade för en kund att vi fyllde 10 år så tittade hon lite oförstående på mig och tyckte att Tekis måste vara mycket äldre än så hon hade ju använt våra produkter i säkert 20 år. Det är absolut sant. Våra första kunder och produkter har vi haft sedan 80-talet. Tefatprodukterna var bland de som först som togs fram och de har stått sig väl under alla dessa år. Andra produkter och företag har vi köpt in under åren som t ex Ecos, Core och Diark. Åren har gått fort och så även tillväxten, första året omsatte Tekis 11 MSEK och var 9 anställda. Nu är vi 55 anställda och omsätter knappt 100 MSEK. Mer om Tekis 10 år hittar du längre fram i Tekis Nytt. Vi håller precis på med en avrundning och sammanställning av 2007 och jag kan konstatera att vi har lyckats med vår föresats att ta fram mycket ny rolig funktionalitet i våra system. Några exempel är TB-Trans, Core SOS, Pocket Ecos och en hel drös FIR/KID moduler och tjänster. Vi har också lyckats med ambitionen att få ut fler Tekis-Vabas och Tekis LV/Gata/LTF till våra kunder. Installationer och leveranser av systemen rullar nu på i betydligt högre tempo än de gjorde för ett år sedan. Satsningen på vår nya.net plattform fortsätter under 2008 och vi ser framför oss ett spännande år med många nya produkter. Det största projektet blir Ärendekärnan med nya Tekis-ByggR. Alla våra Winbär och Diark-kunder får under 2008 och 2009 möjlighet att utan licenskostnad gå över till vårt nya moderna bygglovssystem. Utvecklingen av nya Tekis-Park rusar på i expressfart och under hösten 2008 kommer de första Park-kunderna att kunna gå över till den nya versionen. Även här gäller att alla existerande Park-kunder får nya Tekis-Park utan några licenskostnader. Vi fortsätter satsningen på ett nytt marknadsmaterial och utseende på Tekis. Du har sett vår nya Tekis-Nytt och träffat oss på Tekis På Plats under Under 2008 fortsätter vi med nytt material, ny hemsida, nya tjänster och ett nytt budskap. Tekis erbjuder alla - Raka vägen till hållbar medborgare-service. Carin Andersson, VD TEKIS-NYTT Postadress Box 315, Köping Besöksadress Scheelegatan 1, Köping Telefon vx Fax Personlig e-post Ansvarig utgivare Carin Andersson, VD Redaktör Hans-Peter Aineskog Skribenter Hans-Peter Aineskog Maria Bergström Jonas Buud Andreas Gunnerås Joakim Hedlöf Lennart Nordström Ann-Christine Håkansson Lena Johnsson Per Mårtensson Carl-Erik Palm Mats Åkerström Henrik Östman Produktion Kommunikationsbyrån adream Projektledning Art director Maria Bergström Tomm Sivertsen Upplaga ex TEKIS är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunaltekniska marknaden. Äpplet får ofta symbolisera både hälsa och kunskap. Många har vi hört ramsan An apple a day keeps the doctor away. Och visst var det ett äpple som Eva räckte Adam att äta den där gången i allts början. Kunskapens träd, som växte mitt i lustgården, sägs ha varit ett äppelträd och ormen lockade de första människorna att äta av dess frukt. Dessutom har äpplet en tilltalande form, ett vackert skal och är den mest frestande av frukter. Äpplet är prototypen för frukt, frukten framför andra frukter. Därför är det naturligt att tänka på kunskapens frukt som ett äpple, oavsett hur det nu var en gång för länge sen. Tekis nya profilannons berättar om företagets tre verksamhetsområden där ett av dem, utbildning är en viktig och betydande del. Att lära sig så mycket som möjligt om program och system är en bra investering för effektiv användning. I det här numret finns många nyheter och erbjudanden från Tekis utbildningsavdelning. TEKISNYTT nr Februari Innehåll Räddningstjänsten Syd Inte bara bränder Samma uppgifter överallt i alla lägen Invigning av nya kurslokalen i Sundbyberg Utbildning på plats hos er Utbildning i Avancerad AutoCAD Map Säkra lekplatser och lekredskap 6 Tekis NVDB-certifieras Tekis firar 10 år hela 2008! 7 Stadsflytt Kiruna 8 Guide till det virtuella samhället 10 Handlingsplan för e-förvaltning. Nya grunder för ITbaserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Kommundomänerna som försvann TEKIS-CAD-Bas 11 LTF-förändringar Nya TEKIS-PARK är ute på test Tekis nyhetsbrev Tekis På plats succén fortsätter Tekis på GIT 2008 den april På nya stolar 13 Vågar vara bland de första 14 Pers pralin Sudoku Datorprestanda 15 Marknadskalendern Trädgårdsnytt Inte bara bränder Brandman är för många ett drömyrke med meningsfulla, spännande arbetsdagar fyllda av viktiga insatser för allmänhetens bästa. Ett yrke om vilket många tror att det mest handlar om att släcka bostadsbränder, men att arbeta inom Räddningstjänsten innebär också många andra arbetsuppgifter. Gemensamt datastöd De vanligaste olyckstyperna som Räddningstjänsten Syd arbetar med är inte bränder i byggnader. Högst i statistiken ligger trafikolyckor, därefter bränder i byggnader. Vattenskador som läckande rör eller häftigt regn samt utsläpp av farliga ämnen hör också till de vanligt förekommande olyckstyperna. Även stöd till allmänheten och skadeförebyggande insatser är en viktig del i åtagandet. Men för att hantera alla åtgärder krävs också en hel del administrativa rutiner och inte minst datastöd. Något som kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö blev varse när de i januari 2006 började samarbeta i det som i dag kallas Räddningstjänsten Syd. Syftet med samarbetet är att optimera de resurser som tidigare fanns utspridda i de fem kommunerna. När vi startade hade vi olika verksamhetssystem och alla ville förstås behålla sitt system, säger Anna Andersson Carlin, Distrikschef och Brandingenjör inom Räddningstjänsten Syd. Vi gjorde en utvärdering av behovet och efter den togs beslutet att använda Tekis system CORE. Valet av system I utvärderingen som låg till grund för beslutet att använda Core var tre faktorer avgörande för de fem kommunernas val. Ett av kraven som framfördes var att systemet skulle bygga på en öppen databas som användarna själva kunde hantera. De som tidigare arbetat med Core var nöjda med hur databasen där fungerade till skillnad från dem som arbetat med andra system. En annan viktig faktor var att Core har en aktiv användarförening som Lunds Brandförsvar hade goda erfarenheter av. De har upplevt en trygghet i att den finns och i möjligheten att kunna påverka systemets utveckling. Den tredje viktiga faktorn var att Tekis är ett i sammanhanget stort företag med resurser och kompetenta medarbetare. Nätstrul Processen med att installera ett enhetligt system för hela Räddningstjänst Syd startade sommaren 2006 med att utvärderingen initierades och sedan genomfördes under hösten. I november togs beslutet. Planen var att ha Core i drift den 1 januari En övergångsgrupp bildades för att planera och genomföra en kund CORE System utvecklat för att hantera räddningstjänstens drift- och ärendehantering. Räddningstjänsten Syd består av kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö med invånare. Varje år görs utryckningar. systembytet. Som planerat var systemet installerat och databasen på plats i januari 2007, men det gemensamma nätverket fungerade inte förrän senare under våren. Det tog flera månader innan datanätet var igång och eftersom vi gjorde misstaget att säga upp avtalet med andra leverantörer innan nätet var i gång och Core fungerade fullt ut blev det onödigt struligt i början, erkänner Anna. Nu har vi servern i det egna nätet och allt hanteras av vår egen IT-personal. Om något problem uppstår är det snabbt och enkelt att åtgärda när vi har full kontroll själva. Intern organisation För att hantera den dagliga verksamheten har Räddningstjänsten Syd inrättat en intern organisation för Core. Systemägare är chefen för verksamhetsstöd och förutom huvudansvarig för hela Core finns en ansvarig för varje modul och en person som är tekniskt ansvarig. Eftersom modulerna hänger ihop och påverkar varandra träffas alla ansvariga en till två gånger per månad för avstämningar och genomgångar av förändringar som behöver göras i systemet. Av Räddningstjänsten Syds cirka 540 medarbetare (inklusive deltidspersonal) använder cirka 150 personer Core i sitt arbete varje dag. Det är den största räddningstjänsten som använder systemet fullt ut. Det är en stor fördel att ha alla ärenden i ett och samma system. Allt som ska ha ett diarienummer får det från Core och alla handläggare arbetar nu direkt i Core med registrering av ärenden som protokoll, remisser, personalplanering och insatsrapportering. Det underlättar verkligen arbetet i vardagen för alla, säger Anna Andersson Carlin nöjt. En viktig del i att få allt att fungera har varit den utbildning alla användare fått i att använda Core. Det har också funnits speciellt kunniga hjälpadministratörer som hjälpt till när någon behövt extra hjälp för att komma vidare. Inom Räddningstjänst Syd pågår nu arbetet med att implementera ytterligare ett par moduler av Core för att effektivisera och förenkla det administrativa arbetet till förmån för förebyggande åtgärder, olika insatser och utryckningar. Nästa stora projekt är att få in Tekis-GI i verksamheten med Autodesk MapGuide som motor. TEKISNYTT nr

3 produkter Samma uppgifter överallt i alla lägen Tekis-FIR, Tekis.-Byggnad och Tekis-KID tillsammans med Tekis-GI är de bassystem som skapar bra förutsättningar för en effektiv kommunal verksamhetsplanering. Det mesta i den kommunala samhällsplaneringen bygger på administrativa och geografiska uppgifter kring fastigheter, byggnader och befolkning. Genom att använda system som fungerar ihop är det också enkelt att ha bra ordning och snabb tillgång till alla uppgifter. Här gäller inte allt eller inget, grunddataprodukterna går att kombinera och bygga på allteftersom behovet växer och kravet på funktion och tillgång till ärendenas uppgifter ökar. Konfigurationer av grunddataprodukterna Alternativ 0 Inget Registrering av fastighetsuppgifter måste ske helt manuellt utan tillgång till någon kontroll mot ett lokalt fastighetsregister. Fastighetsbeteckningar kommer att bli felaktiga. Alternativ 1 TEKIS-FIR Fastighetsuppgifter hämtas, kontrolleras och lagras med hjälp av Tekis-FIR. Ärenden knyts mot rätt fastighet, rätt adress och genom sökningar i ärenden hämtas normalt fastighetsägare eller taxerad ägare. Alternativ 2 TEKIS-FIR och TEKIS-BYGGNAD Som alternativ 1 men tack vare Tekis-Byggnad finns även möjlighet att knyta ärenden direkt mot byggnader och byggnadsadresser. Arkivering av ärenden görs på byggnad vilket är bättre än att använda fastigheten eftersom en byggnad är stabil över tiden vilket inte är fallet med fastigheter. Fördelen är att det administrativa arbetet med att hela tiden koppla om ärenden mot rätt fastighet försvinner. Alternativ 3 TEKIS-KID Personuppgifter hämtas, kontrolleras och lagras med hjälp av Tekis-KID. I ärenden kan kommuninvånaruppgifter lagras för sökning i ett ärende eller för att via manuellt registrerad fastighetsbeteckning ta reda på vilka som är folkbokförda på den fastighet som ärendet berör. Fastighets- och byggnadsuppgifter måste registreras manuellt utan kontroller. Alternativ 4 TEKIS-FIR och TEKIS-KID Fastighetsuppgifter hämtas, kontrolleras och lagras med hjälp av Tekis-FIR. Ärenden knyts mot rätt fastighet, rätt adress och som sökande i ärenden hämtas normalt fastighetsägare eller taxerade ägare. Om sökande är en kommuninvånare hämtas namn och adressuppgifter direkt från Tekis-KID. Alternativ 5 TEKIS-FIR, TEKIS-BYGGNAD och TEKIS-KID Det optimala alternativet, samma som alternativ 2, men med tillägget att om sökande är en kommuninvånare hämtas namn och adressuppgifter direkt från Tekis-KID och lagras sedan i ärendesystemen. Tekis ventilationskontrollsystem Tefat-OVK och avtalssystemet Tefat-Avtal är exempel på andra produkter som har behov av grunddataprodukterna Den optimala lösningen för ventilation och avtal är alternativ två. Båda systemen bygger på att Tekis-FIR och Tekis-Byggnad används som grunddatasystem. Besiktningar i Tefat- OVK sker på fastigheter och dess byggnader. I Tefat-Avtal är fastighetsägarna parter i ett avtal där ett avtal består av flera fastigheter som ofta kallas avtalsområden. Användning av grunddataprodukterna tillsammans med Tekis-Gata, Tekis-VA och Tekis-Park som ofta finns inom kommunernas tekniska förvaltningar Vid ombyggnad av VA-ledningar finns ibland behov av att kunna veta vilka fastighetsägare eller kommuninvånare som berörs av ombyggnaden. Eftersom uppgifterna finns i Tekis-FIR och Tekis-KID är det enkelt att hämta dem där. Ett annat exempel är vid beräkning av hur många som bor inom ett visst upptagningsområde där nya VA-ledningar skall dimensioneras och sedan byggas. För gatusystemen med noder och länkar går det att knyta ihop de belägenhetsadresser i Tekis-FIR som hör till olika noder. Parksystem behöver för underhåll och skötsel av olika områden veta vilka markägare som finns. Vid nyanläggning och dimensionering av en lekplats kan det till exempel vara värdefullt att veta hur många barn i åldern 2-6 år som bor inom en radie på meter från lekplatsen. Nyttan av grunddataprodukterna tillsammans med egna framtagna produkter eller produkter från andra leverantörer Många kommuner utvecklar egna program eller köper programprodukter från andra leverantörer än Tekis. Även de produkterna har ett stort behov av att kunna komma åt grunddata kring fastigheter, byggnader och befolkning med hjälp av Tekis-FIR, Tekis-Byggnad och Tekis-KID. Tekis har därför tagit fram officiella databasvyer, webbrapporer, webbtjänster andra hjälpmoduler som kan användas för att enkelt komma åt grunddata. De uppskattas av de kommuner som själva utvecklar GIS-tillämpningar som bygger på data från Tekis grunddataprodukter. alt Grunddataprodukter 0 Inget 1 TEKIS-FIR 2 TEKIS-FIR + TEKIS-BYGGNAD 3 TEKIS-KID 4 TEKIS-FIR + TEKIS-KID 5 TEKIS-FIR + TEKIS-BYGGNAD + TEKIS-KID Invigning av nya kurslokalen i Sundbyberg Utbildning i Avancerad AutoCAD Map Tony Roms, vår utbildare och AutoCADspecialist har under hösten tagit fram en helt ny utbildning med namnet Avancerad AutoCAD Map. Den innehåller godbitar från ren AutoCAD, Expressmenyn och Map-applikationen. Bakgrunden till den nya kursen är att vi många gånger funderat över varför så få av våra användare av AutoCAD utnyttjar de finesser programmet har. Det finns stora möjligheter att spara tid och arbeta mer rationellt om programmet används fullt ut. De flesta har även investerat i tilläggsapplikationen Map men har inte satt sig in i de möjligheter den erbjuder. I den nya utbildningen görs också en genomgång av de nyheter som finns i AutoCAD Tanken med utbildningen är att en eller ett Först ut i Tekis nya kurslokal var en grupp samhällsplanerare från Åre i norr till Landskrona i söder som gick kursen Novapoint Samhällsplanering. De fick också vara med om en högtidlig invigningsceremoni på Allén 1 i Sundbyberg. När de kom på morgonen samlades alla, både kursdeltagare och Tekis-personal och skålade i cider med tilltugg när VD Carin Andersson klippte det blågula bandet till lokalen och förklarade den för invigd. par personer i varje kommun deltar och skaffar sig djupare kunskaper i programmet för att sedan kunna ge stöd och inspiration till sina kollegor i AutoCAD-användandet. Det första utbildningstillfället hölls i november med 6 deltagare. Från Täby kommun deltog bland andra Stefan Öhrn och Aino Virta. Så här säger de om sina tankar och intryck av utbildningen: - Jag jobbar mycket med konsulter i olika sammanhang, exporterar och importerar CAD-filer. Att kunna transportera data och attribut på rätt sätt sparar mycket tid och energi. Under kursen lärde jag mig också att hantera utskrifter på ett mer effektivt sätt. Tack vare utbildningen har jag insett att Quick Select funktionen inte är så tokig heller. Aino Virta - Jag tyckte det var en väldigt nyttig kurs där nyheter blandades med många användbara tips och trix. Kursledaren körde inte slaviskt efter kursens schema utan var flexibel och hanterade alla våra undringar och frågor även om de inte stod i kursdokumentationen. Stefan Öhrn För att inspirera fler att bli mer avancerade AutoCAD-användare har vi fram till och med den 31 mars kampanjpris på utbildningen, kr för två dagar (ord pris kr) Nästa kurstillfälle är planerat till den 5-6 mars i Tekis kurslokaler i Sundbyberg. Utbildning på plats hos er? utbildning Inför vårens utbildningar utökar vi utbildningsverksamheten genom att erbjuda utbildningar på plats hos våra kunder. Vi har investerat i en uppsättning bärbara datorer med 17 tums skärmar. Datorerna ställs upp och installeras där kursen ska hållas. Kursledaren startar sedan utbildningen utan att ni själva behöver förbereda något. Kursdeltagare från flera angränsande kommuner kan gå ihop för att få utbildningen lokalt. Antalet deltagare per kurstillfälle är maximerat till åtta personer. Ett upplägg som vi hoppas ska bli uppskattat av er som kunder. Fördelarna är flera. Den tekniska miljön är färdig när kursdeltagarna kommer till lokalen. Restiden blir ett minimum och dessutom försvinner kostnaderna för resa och uppehälle. Kurskostnaderna för utbildningar på plats hos er omfattar endast omkostnaderna för själva kursen och kursledaren från Tekis. Webbutbildning Sedan ett par år erbjuder vi även webbutbildningar. En typ av utbildning som passar för genomgång av nya versioner, repetition och fördjupningar. Oftast är utbildningen två timmar och genomförs via vår webbkonferens och med en uppkoppling som ett telefonmöte. Utbildningen är både kostnads- och tidseffektiv. Ett smidigt sätt att utöka sin kompetens. Vårens kursprogram Vårens kursprogram finns publicerad på hemsidan, Kursprogrammet uppdateras kontinuerligt med nya kurser och datum. Nytt för våren är en satsning på utbildningar i programmet Virtual Map från Vianova. Utbildningskampanjerna för nya Tekis FIR/ KID och uppdateringar på AutoCAD 2008 är förlängda. Kampanjerna gäller till och med den 31 mars Läs mer på hemsidan. Har du frågor om våra utbildningar ring eller skicka ett mail till Kursanmälningar skickas till 4 TEKISNYTT nr TEKISNYTT nr

4 certifiering Säkra lekplatser och lekredskap Lekplatser är till för glädje, skratt, träning och lek. Det värsta som kan hända, att någon skadar sig på grund av att utrustningen inte håller får inte ske. Därför är det viktigt att alla följer de standarder och riktlinjer som finns vad gäller lekplatser och lekredskap. Lekutrustningar Vid val av lekutrustningar är det viktigt att säkerställa att de uppfyller de standarder för säkerhet som gäller (SS-EN 1176 och SS-EN 1177). Enklast sker det genom att lekredskapen är produktcertifierade. Montage- och skötselanvisningar Vid leverans av lekredskap skall tillverkare bilägga montage- och skötselanvisningar med tydliga anvisningar för hur lekredskapen skall monteras. De ska också innehålla anvisningar för hur lekredskapen skall underhållas. Montageanvisningar är en viktig del av lekutrustningen och skall följas för att säkerhetsnivån skall innehållas. Montage- och skötselanvisningar bör sparas bland annat som underlag för att ta fram drift- och underhållsplaner och för att ge information vid eventuella ändringar av lekplatsen. Drift- och underhållsplaner Drift- och underhållsplaner bör tas fram för varje lekplats. I planerna bör behovet av daglig tillsyn (identifiering av uppenbara brister), funktionskontroll (kontroll av lekplatsens funktion och skick), årlig säkerhetsbesiktning (besiktning av lekplatsen genomförd av kompetent besiktningsman) samt underhåll (underhåll av stötdämpande underlag, målning, städning etc) fastställas. Att etablera funktionella drift- och underhållsplaner är fundamentalt för att bibehålla säkerheten på lekplatsen och det ger även lägre totalkostnad för lekplatsens drift. Bakgrund och regelverk Konsumentverket har beräknat att cirka olyckor sker på lekplatser varje år. Detta motiverar att tillsyn och underhåll av lekplatser/lekredskap bör vara ett högt prioriterat område. Ägaren till lekplatsen/lekredskapen har explicit ansvar för att lekplatsen/lekredskapen är rimligt säkra. Detta innebär att lekplatsen/lekredskapen skall utformas och underhållas på ett lämpligt sätt så att olyckor förebyggs. Tekis NVDB-certifieras MVG Vägverket kommer under våren att certifiera systemleverantörer till NVDB. De har tagit fram ett paket med tester för utbyte av både geometri och företeelser för att kunna certifiera sina leverantörer. Tekis som länge laddat vägnät och dess geometri från NVDB till Tekis-LV kommer att vara Årlig säkerhetsbesiktning Minst en gång varje år skall säkerhetsbesiktning genomföras för att konstatera om lekplatsen fortsättningsvis är rimligt säker. Vid val av den person som skall utföra besiktningen är det kritiskt att definierad kompetens innehålls. Ett enkelt sätt att definiera och säkra denna kompetens är att välja en certifierad besiktningsman för detta uppdrag. För att säkerställa certifieringens trovärdighet bör den ske under ackrediterade former. I dag är SERENO Certifiering den enda organisationen i Sverige som aktivt arbetar med certifiering av besiktningsmän för lekplatser/ lekredskap och som är ackrediterad av myndigheten SWEDAC för att genomföra sådan certifiering. Lagstiftning inom området Enligt Produktsäkerhetslagen (2004:451) ansvarar den som tillhandahåller varor och tjänster för att dessa inte orsakar personskador. Plan- och bygglagen (PBL 1987:10) fastställer skyldigheten att underhålla lekplatser/lekredskap så att risken för olycksfall begränsas. Produktansvarslagen (1992:18) och skadeståndslagen (1972:207) är lagstiftningar ett av de företag som ska genomföra certifieringstesterna som startar i mars. Testfallen tillika med både det praktiska och formella genomförandet sker i samverkan med Vägverkets NVDBenhet under ledning av Per Melen. Tekis-LV är en lokal vägdatabas som Montering av lekplats i Borås. som reglerar de ekonomiska följderna som en produkt har orsakat. Vid harmoniseringen av EGdirektivet (2001/95/EG) inom området har särskilt framförts att risker för barn skall beaktas. Europastandard för lekredskap (SS-EN 1176/1-7 och SS-EN 1117) gäller som svensk standard sedan 1999 och är därför tillämplig vid bl a offentlig upphandling. innehåller ett vägnät med data från NVDB. Datautbytet sker enligt svensk standard som innehåller ett utbytesformat enligt XML. Planen är att Tekis ska vara certifierad så att kunderna kan påbörja datautbyte i enlighet med certifieringen efter sommaren. Tekis firar 10 år hela 2008! - Visst skulle jag ha anat något. Då i december 1997 när jag inför en personalsammankomst i Växjö blev ombedd att köpa både klapp och choklad till oss inom gruppen GKIS, en del av TEKIS-konceptet inom Enator. Även om vi inte visste något före jul blev det en bra julklapp för mig och mina dåvarande arbetskamrater. Vi blev i början av 1998 grunden i det som sedan kom att bli Tekis, berättar Hans-Peter Aineskog, som varit med under alla år sedan Tekis startade I november 1997 tillfrågades ledningen i KD- Teknik* och Decerno av representanter från Enator om de ville ta över Tekis-konceptet inklusive personal. Affären var snabbt genomförd och redan i februari 1998 hölls det första upptaktsmötet för det nya företaget i Köping. Logotypen togs fram genom en sorts förvandling av Enatorloggan till en Tekis-logga. Det största problemet var inte för personalen att lämna ett stort företag som Enator. Kunderna hade inte heller några tveksamheter till att deras kontaktpersoner nu arbetade på ett företag med ett nytt namn. Det hade hänt förr. Det viktigaste för dem var att det var samma personer med kompetensen i behåll. Nej, det största problemet för det nya företaget var att få PRV att godkänna namnet Tekis. Den detaljen ställde till det i den fortsatta verksamheten inte minst vid kontraktsskrivningar. Men det löste sig och namnet Tekis är numera ett välkänt varumärke hos Sveriges kommuner juni 1999 köpte Tekis miljö- och räddningsprodukterna ECOS och CORE, av Åre Soft Center och forna arbetskamrater jobbade ihop igen. Under 1999 blev även personalen på KD-teknik Tekis-anställda. Som avslutning på årtusendet köpte Tekis också en produktutvecklingsavdelning från Mora Strand. Den första Tekis-träffen blev verklighet. Redan första gången kom över 500 deltagare för att lyssna, lära och ha trevligt tillsammans. Träffen blev en institution och den november 2008 hålls 10-årsjubileum i Västerås Nytt millennium och Tekis fortsätter växa med nya förvärv. EMT Design & Teknik på Ekerö blir en del av Tekis. Under 2001 träder VDn sedan starten, Karl-Gunnar Arninger, tillbaka och Tekis får en ny VD i Göran Håkansson. Det årets stora lansering blev systemet Nya Kartbas eller som det också kallas Topobase. En kartlösning utvecklad i Schweiz (numera ägt av Autodesk) Ytterligare en milstolpe uppnåddes när fastighetssystemet Teftat-FIR får sin 100:e kund. Av tidningen Dagens Industri blir Tekis utsedd till Gazellföretag, plats 77 i Sverige av företag. En utmärkelse alla var mycket stolta över. Efter sommaren blir Hans-Peter Aineskog Tekis tredje VD 2003 Utveckling av ett nytt trafik- och vägnätskoncept kommer igång i samarbete med kommunerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det blir inledningen till Tekis genom tiderna största utvecklingsprojekt. För andra året i rad får Tekis utmärkelsen Gazellföretag. Tekis certifieras också för FR 2000 som är ett nationellt kvalitets- och miljöledningssystem. Under Vasaloppsveckan utmanade Tekis andra kommunlag i stafettvasan och kom på 30:e plats av 196 lag. Någon utmanad kund kom kanske före i spåret. Det förtäljer inte historien Stockholmskontoret flyttar till Vreten i Solna. I övrigt blev 2004 ett intensivt utvecklingslärår och Tekis inrättar och delar ut sitt första stipendium. Året största händelse blev förvärvet av Arkiva, ett av Sveriges ledande företag inom dokument och arkivhantering. Arkiva är idag ett dotterbolag till Tekis. gratulerar 2005 TDP:s trafikdataprodukter blev en del av Tekis produktutbud. All personal på Borlängekontoret följde med. Tekis blir en aktiv medlem i det statligt understödda projektet Bygga Villa. Ett projekt kring e-tjänster för medborgaren för att planera, bygga och bo. I december 2005 överlämnas del 1 av Tekis-LV till Stockholms stad, ett viktigt steg i Tekis nya utveckling av verksamhetssystem inom trafik och gatusystem. Miljösystemet för livsmedelshantering i fält, ECOS Pocket, blev nominerad som svensk representant i en miljötävling utlyst av FN i Bryssel Åter dags för byte på VD-posten, i augusti tillträder Carin Andersson. Tekis har över 50 fast anställda och en omsättning på 85 miljoner kronor. På produktsidan lanseras nya Tekis-Vabas med ett mycket gott mottagande från kunderna Sedan starten 1998 har det tillkommit 20 % fler helt nya kunder och omsättningen närmar sig 100 miljoner kronor. Idag använder 270 av Sveriges kommuner och bolag Tekis som leverantör. Ett helt nytt nyhetsmagasin lanserades, en tidning med en upplaga på exemplar. En annan nyhet för året blev Tekis På plats regionala träffar på 10 olika orter i Sverige där personal från Tekis träffade kunderna i lite annorlunda form. Succé från Kristianstad i söder till Piteå i norr. Tekis personal ser nu fram emot 10 nya spännande år. * KD-Teknik var Köpings kommuns databolag TEKISNYTT nr TEKISNYTT nr

5 pionjär Stadsflytt Kiruna Kiruna är med sina km 2 Sveriges största kommun. När nyheterna i Sverige rapporterar om att cirka 1,3 miljoner kineser i 13 större städer, 140 mindre städer och byar måste flytta från sina hem för att jättedammen Three Gorges ska kunna byggas är det lätt att för några sekunder fundera över vad det skulle innebära att själv bli tvingad att flytta. Men snabbt konstaterar de flesta att det är långt till Kina så det berör oss inte. Vad många kanske inte vet är att inom 30 år kommer en av våra svenska städer med dess invånare att delvis behöva flyttas. Antal kommuninvånare år 2006 var varav i Kiruna tätort Arbetslösheten i april 2007 var 3,8 % för kvinnor och 2,4 % för män Totalt elevantal i grundskolan ca Gymnasieskolan omfattar 14 program och har ca 900 elever. I kommunen finns ca bostäder. Varje lägenhet bebos i genomsnitt av 2,2 personer. STIG NYSTRÖM Ingen förebild Aldrig tidigare har någon svensk stad omvandlats på det sätt som Kiruna nu gör för att LKABs malmbrytning ska kunna fortsätta. Det är ett gigantiskt projekt som startade våren 2004 när LKAB lämnade in en begäran om förändring i detaljplanen eftersom de planerade att utöka gruvverksamheten. Detta föranledde kommunfullmäktige att i december besluta om att kommunen skulle ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kiruna C. Den antogs vårvintern 2007 och kommer att vara det ledande dokumentet i hela förvandlingen av staden. En viktig del i planeringen har varit den datamodulering som kommunen låtit göra för att kunna ta fram olika alternativ som underlag för de beslut som ska fattas. Tack vare datorerna har många beräkningar gjorts som underlättar arbetet med hur förvandlingen ska ske. Något som inte alls fanns för drygt hundra år sedan när järnmalmen började brytas. LKAB grundades år 1890 och egentligen var inte Kiruna någon lämplig ort för gruvbrytning på den tiden. Det mesta saknades; människor, ekonomiska aktörer, kunder, leverantörer, vägar, hus och affärer. Marken som använts av samerna sedan länge var den enda tillgången som fanns och den räcker än idag. En ny stad byggdes I slutet av 1800-talet kom Hjalmar Lundbohm till fjälltrakterna för att göra geologiska undersökningar. Han blev LKABs första disponent och Kiruna blev hans stad. Han hade visioner om den nya staden och ville forma ett mönstersamhälle där människorna skulle trivas. Tack vare en bra infrastruktur och god samhällsservice ville han också säkra framtiden för befolkningen och gruvan. År 1900 var Sveriges första klimatanpassade stadsplan verklighet. Istället för som i många andra städer där gatorna följer ett rutnät följer gatorna i Kiruna terrängens variationer för att bromsa upp de kalla vindarna. Staden byggdes på fjället Haukivaara där vintertemperaturen var behagligare än på myrarna som ligger lägre. Bästa läget då, inte nu Fram till 1950-talet bröts malmen ovan jord. Därefter fortsatte brytningen i malmkroppen under jord. Idag är Kiirunavaaragruvan världens största underjordiska järnmalmsgruva med en huvudnivå på meter. Efterfrågan är stor och LKAB exporterar till metallbranschen över hela världen. Det finns mer malm att utvinna och nästa huvudnivå planeras ligga på meter under jorden. Ju längre ner under jord desto större blir konsekvenserna ovan jord. När malmbrytningen nu fortsätter kommer marken att spricka under det som idag är Kiruna centrum. Det har visat sig att sprickbildningen går snabbare och är mer omfattande än vad som tidigare antagits. Att marken spricker beror dels på brytningsmetoden som avnvänds och dels på att malmkroppen lutar in mot stadsbebyggelsen. Stadens centrala delar ligger på hängväggssidan vilket innebär att när berget rasar in i de håligheter där malmen utvunnits uppstår sättningar som så småningom når markytan och kan förstöra både infrastruktur och byggnader. Det var inget som Hjalmar Lundbohm ens kunde ana sig till när han i början på 1900-talet enligt sin vision placerade bebyggelsen där det passade bäst utifrån klimatet. Nytt centrum inom 30 år Det är inte första gången som gruvan påverkat Kirunabornas vardag. Bostadsområdet Ön avvecklades under 1960-talet och ligger nu inom det inhägnade industriområdet. En torrlagd del av sjön Luossajärvi har också försvunnit så båda tillhör nu Kirunas historia. Men inom en 30-årsperiod kommer de nya sprickbildningarna att påverka större delar av samhället. Sprickorna sprider sig i en östlig riktning in mot staden. Inom 5 år, 2013, påverkas det första bostadsområdet Ullspiran med cirka 160 lägenheter liksom järnvägen, väg E10, VA-ledningar, Hjalmar Lundbohmsgården med mera. Inom 20 år fortsätter sprickorna att sprida sig och då kommer ett par skolor, Brandstationen, Stadshuset som byggdes 1963 och året därpå utsågs till Sveriges vackraste offentliga byggnad, tillika med cirka 280 bostäder att behöva ny mark att stå på. På 30 års sikt måste ytterligare drygt 500 bostäder flyttas eller ersättas, Lombia idrottsanläggningar, Kiruna kyrka och sjukhuset berörs också. Totalt kommer cirka personer att behöva få nya bostäder utanför sprickzonerna fram till år 2033 för att malmbrytningen ska kunna fortsätta. Visionen styr Hela förvandlingsprojektet, Kiruna stadsflytt, drivs i samarbete mellan alla parter som är berörda; kommunen, LKAB, myndigheter, verk och bolag som Banverket, Vägverket, Vattenfall, Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB. Aktörerna informerar varandra regelbundet om vad som händer och från kommunens sida finns en tydlig politisk vilja att hålla fast vid och till och med nu när möjligheten finns förbättra Hjalmar Lundbohms vision om Kiruna som en mönsterstad. I den fördjupade översiktsplanen finns till exempel förklarat vilka funktioner Kirunas nya centrum bör ha, på vilket sätt bostäder kan anpassas till terrängen och andra faktorer att tänka på vid planeringen av en ny modern stad. Staden har satt upp en vision för år Kanske var det också det tidsperspektivet Hjalmar Lundbohm hade när han byggde staden, vem vet. Riva, bygga nytt eller flytta En stor fråga är hur stadsomvandlingen rent praktiskt ska genomföras. Allt kommer förstås inte att flyttas på samma gång. Husen, vägarna och järnvägen kommer att hanteras vid olika tidpunkter. En annan viktigt fråga är om byggnaderna ska rivas och byggas upp på nytt eller om det är möjligt att flytta husen. Utgångspunkten är att flytta så många hus som möjligt bland andra Kiruna Kyrka, Stadshuset, de kulturhistoriska byggnaderna Hjalmar Lundbohmsgården och Bolagshotellet. Tekniskt sett är det möjligt att flytta byggnaderna med hjälp av trailers. Andra hus måste dock rivas och ersättas med nybyggda där delar av de hus som rivs förhoppningsvis kan användas som byggnadsmaterial. Starten har gått Arbetet med stadsomvandlingen har redan startat. Vattenfall har dragit om eldistributionen och håller på att färdigställa två nya transformatorstationer (ställverk). Järnvägen skall börja byggas 2009 och vara klar Därför måste omformarstationen vara färdig Tekniska Verken i Kiruna AB har också påbörjat arbetet med nya spillvattenledningar som tar några år att färdigställa. Inte gratis Att flytta en stad eller att omvandla den är ett gigantiskt projekt och minst lika komplext är det att beräkna vad det kommer att kosta. En räkneövning som bara börjat än visar att enbart järnvägsflytten kommer att gå på 2,5-3,5 miljarder kronor. Den nya sträckningen av E10:an och Nikkaluoktavägen går på mellan miljoner kronor. De nya spillvattenledningarna kostar cirka 49 miljoner kronor. Flytten av Stadshuset och Kiruna kyrka miljoner kronor. Den totala kostnaden är det ingen i dagsläget som vet. Men pay-off-tiden är också lång. Det enda som finns är möjligheter Kirunaborna verkar inte speciellt upprörda över vad som håller på att hända deras stad. Alla är medvetna om hur viktig LKAB och malmbrytningen är och fortfarande finns minnet kvar då läget för bolaget och hela bygden var kritiskt och många riskerade att förlora sina jobb. Självförtroendet verkar finnas där och varför inte. Vid foten av Sveriges högsta berg har människorna överlevt både tack vare och trots - kyla, snö och mörker, midnattssol och mygg. Inte långt från stadens centrum finns Esrange; Swedish Space Corporations anläggning och IRF; Institutet för rymdfysik med sina skyhöga rymdprojekt och Jukkasjärvi med ishotellet och skotersafari. Från Kiruna hanterar också Radiotjänst allas vår TV-licens. En stad, där högteknologi och den urgamla samiska kulturen med renskötsel som huvudnäring utvecklas sida vid sida. Så varför oroas över att behöva flytta en bit. Läs mer om Kiruna stadsomvandling Klicka på rubriken Stadsomvandlingen till vänster på skärmen. Kommunfakta/ Planunderlag med information om befolkningssammansättning, näringslivet, utbildning med mera. Direkt involverade externa aktörer: Vattenfall 4omxva/518334vxrxv/521964aktue/522864kiru n/index.jsp?origin=search Banverket LKAB Vägverket aspx MATS PERSSON 8 TEKISNYTT nr TEKISNYTT nr

6 omvärld Lästips! Guide till det virtuella samhället I boken Guide till det virtuella samhället skriver Bengt Wahlström om hur det traditionella samhället utmanas av det virtuella som mer och mer utgör en parallell maktfaktor. Det går inte längre att avfärda bloggar, Facebook, YouTube, Wiki s, Second Life och alla andra digitala arenor som något som bara existerar på nätet och därför inte har betydelse för det dagliga livet. Nätet är en självklar del av vardagen. Nio av tio ungdomar är där varje dag och vuxna kommer inte långt efter. Bengt Wahlström lär ut de nya begreppen och konstaterar att i den uppkopplade värld vi nu lever i minskar de storskaliga, kollektiva och masskommunikativa lösningarna i betydelse. De virtuella arenorna är tillgängliga för alla på samma villkor. Resultatet blir en tydlig maktförskjutning från producent till konsument, från politiker till väljare, från handlare till kund och från organisation till medlem. Makt 2.0 Efter en genomgång av det virtuella samhällets maktarenor där läsaren får bekanta sig med allt från virtuella rollspel som MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Games) till sociala nätverk där MySpace är störst med 100 miljoner medlemmar diskuterar författaren hur samhällets traditionella arenor påverkas. Ingen del av det verkliga livet som politik, kultur, media, underhållning, reklam och marknadsföring, handel och konsumtion, innovation och produktion, bank och finans, vård, skola och utbildning samt företagandet kan fortsätta blunda för förändringarna som sker på grund av det parallella samhällets påverkan. Makt 2.0, en beteckning för den kraft som det virtuella samhällets olika arenor utgör är här. Maktkampen mellan de två världarna pågår men avgörs och får sin legitimitet genom medborgarnas acceptans. IT överallt Frågan är om någon bransch fått så stor påverkan på människors vardag som det som för år sedan kallades ADB och under Kommundomänerna som försvann En natt i januari rensade Stiftelsen för internetinfrastruktur, IIS, bort de domäner där ägarna inte betalat fakturan som sänts ut. Sammanlagt stängdes domäner som trots att ägarna fått 10 extra dagar att betala inte betalat avgiften för ytterligare ett år. Bland de fanns ett antal svenska kommuner som stod utan ett aktivt domännamn morgonen efter rensningen. Anledningen till att domänerna stängdes var att IIS skickat ut fakturorna med e-post som fastnade i effektiva spamfilter eller nådde mottagare som inte riktigt fattade vad det handlade om och som i vanliga fall kanske inte hanterar leverantörsfakturor. Många Guide till det virtuella samhället Bengt Wahlström SNS Förlag 90-talets andra hälft fick beteckningen IT. Efter att ha läst Bengt Wahlströms bok där också personer som Margot Wallström och Olle Wästberg ger sina kommentarer på det virtuella samhällets framväxt är det lätt att inse att det inte finns någon återvändo. Livsmönstret är en gång för alla förändrat på grund av IT-tekniken som i grund och botten egentligen bara handlar om ettor och nollor. En läsvärd, tänkvärd bok som borde få de flesta grupper i samhället att börja fundera över hur den parallella världen ska hanteras. Bengt Wahlström är civilekonom, omvärldsanalytiker, trendbevakare och författare. Han driver bland annat nätverket Watch Out och håller framtidsfokuserade, föredrag och seminarier om vad som händer i omvärlden. domänägare hade heller inte angivit giltiga e- postadresser så fakturan kom aldrig fram. De kommuner som råkade ut för att domänen försvann blev uppringda av IIS och kunde snabbt vidta åtgärder så att domännamnet aktiverades igen innan någon annan hunnit registrera det. Nu slopar IIS e-posten och återgår till pappersfakturor som sänds med vanlig post. E-post är inte tillräckligt tillförlitligt än för något så viktigt som fakturor konstaterar Danny Aerts, vd på IIS. Vi ser inte längre någon fördel med det och då är det bättre att backa. Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Det är namnet på kommun- och finansmarknadsminister Mats Odells, kd, handlingsplan för den statliga e-förvaltningen. Enligt planen ska Sveriges förvaltning bli så enkel som möjligt för så många som möjligt. Planen presenterades den 24 januari i samband med en kick-off för myndighetschefer och medarbetare. Målet för handlingsplanen är att Sverige 2010 ska ha återtagit en ledande position inom e-förvaltningsområdet. En position som den så kallade 24-timmarsmyndigheten inte lyckades med. Med hjälp av modern teknik och vissa andra åtgärder vill regeringen nu skapa en förvaltning som utgår från medborgarnas och företagarnas behov. Därför har det nu tagits ett samlat grepp om IT-frågorna inom förvaltningarna och en handlingsplan för e-förvaltningen har antagits. Medborgare och företagare ställer i dag höga krav på tillgänglighet och service inom offentlig sektor. Nu finns möjlighet att uppfylla de kraven. Med dagens tekniska lösningar kan en snabb och dynamisk utveckling av e-förvaltningen ske. Vi kompletterar därför målet med 24-timmars-myndigheter med ambitiösa mål för förvaltningen som helhet. Det är ett mycket stort reformarbete och innebär att den svenska förvaltningsapparaten står inför en av sina största utmaningar i modern tid, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i en kommentar. Handlingsplanen innehåller ett antal insatsområden som syftar till att förbättra de rättsliga, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för myndigheternas kontakter med medborgare och företagare. Bland annat ska myndigheternas informationshantering effektiviseras, informationssäkerheten höjas, och automatiserade IT-stöd för ärendehantering och inköp införas. Regeringen planerar en rad åtgärder för att e-förvaltningen ska blir verklighet. Bland annat kommer e-upphandling och e-faktura i den statliga förvaltningen att införas under 2008 för att skapa en tydlig handlingsplan för e-förvaltningen. Direktiven i regleringsbreven till myndigheter kommer att skärpas. Lagar ses över och en kartläggning ska göras avseende IT-investeringar. Uppföljningen kommer att förbättras och finansiella incitament skapas så att det ska löna sig för myndigheter att vara kreativa och utveckla e-förvaltningen. Vi måste ta ett ökat politiskt ansvar för e-förvaltningen för att snabba på utvecklingen, säger finansmarknadsminister Mats Odell som ansvarar för förvaltningsfrågor. TEKIS-CAD-Bas Nu är nya Tekis-CAD-Bas tillgängligt. Det är en applikation för verksamhet inom MBK och planverksamhet för alla som föredrar att arbeta i AutCAD Map 3D, AutoDeskCivil eller med produkter som använder AutoCad som plattform. Tekis-CAD-Bas är en vidareutveckling av de två tidigare produkterna KBfunc och Verktygslåda/Tolkning. En mycket användbar delapplikation är FDOläsaren som innehåller stöd för att från olika Tekis CAD-Bas innehåller stöd för geodesi med ett stort antal beräkningar, transformationer, arealhantering, med mera kartproduktion, koordinatkryss, text och symbolhantering tolkning och kraftfulla tolkningsrutiner in- och utdatahantering att läsa data från olika datakällor Arealberäkning, hanterar ytor i ytor och bågar. Nya TEKIS-PARK är ute på test Från och med februari månad testas nya Tekis-Park av medlemmarna i Tekis referensgrupp. Vid ett heldagsmöte med gruppen den 17 januari beslutades att de ska testa de olika iterationerna fram till leverans. I övrigt avhandlade referensgruppen utvecklingsfrågor kring koder, symboler, rapporter, besiktningar, åtgärder och underhåll. Det är en mycket datakällor som Oracle Spatial, ArcSDE och Shape läsa till en lagerindelad CAD-ritning. Det går också att välja data från datakällor som objektdata i CAD-ritningen. Nytt är också stödet för att ställa frågor mot respektive datakälla med koppling till olika produkter. Det går att till exempel definiera en produkt som Grundkarta och till den koppla vilka datakällor och objekttyper som ska ingå. Manér styrs via en dwt-fil. kreativ gruppering som Tekis är stolta över att ha som referensgrupp. Referensgruppen består av Jan-Erik Jonsson, Västerås stad Tommy Westin, Örnsköldsviks kommun Per Cederholm, Kristianstads kommun Ulf Haglund, Borlänge kommun Frank Lange, Semiramis Parkhälsning Jonas Buud (skärmdump) nyheter LTF-förändringar Vägverket förändrar strukturen runt de lokala trafikföreskrifterna. Därför kommer de inte längre att hanteras i NVDB utan ska skickas till den rikstäckande databasen, RDT. Konsekvensen blir att alla som använder Tekis gamla LTF-system version 7.x eller motsvarande inte kommer att kunna leverera data till RDT. Någon anpassning kommer inte heller att göras i den gamla versionen eftersom all nyutveckling och anpassning till RDT och NVDB görs i det nya systemet Tekis-LTF. De föreskrifter som skrivits i gamla system kommer att via en plug-in kunna sökas fram och betraktas i Tekis-LTF men får inte någon vägnätsanknytning, Inte heller kommer de att innehålla metadata som är nödvändigt för RDT. När föreskrifter ska skrivas om blir det därför enklast att föra över informationen till RDT om omskrivningen görs i nya Tekis-LTF. För de som inte har tillgång till Tekis-LTF kommer enligt uppgift vägverket att tillhandahålla möjligheten att via PDF/A-filer lämna uppgifter till RDT. Anvisningar för hur det ska gå till publiceras på Vägverkets hemsida: aspx _Kommuner_ver1_0_Abo.pdf (skriv som en enda rad.) Alla frågor om förfarandet ställs direkt till vägverket. Tekis-förändringar Lena Engberg som tidigare ansvarat för LTF-frågor har slutat på Tekis. Produktansvarig för LTF är numera Mats Åkerström tel , , Henrik Östman ansvarar för nyförsäljning, offerter och försäljning tel , Tekis nyhetsbrev Med en viss periodicitet skickar Tekis olika produktansvariga ut information om respektive produktområde. Nyheter, råd och praktiska tips som är bra att känna till för alla som arbetar inom just det området. Hittills i år har två nyhetsbrev distribuerats via mail; CAD- och GIS-nytt samt SBNytt. Om du tillhör dem som vet att du har nytta av något av nyhetsbreven men inte fått det, skicka ett mail till för CAD- och GIS-nytt och tekis.se för SBNytt. 10 TEKISNYTT nr TEKISNYTT nr

7 aktiviteter Tekis På plats succén fortsätter Tekis På plats våren På nya stolar Personalförändringar inom Tekis personal Under 2007 genomförde vi nio regionala träffar över hela landet, från Kristianstad till Piteå. Bedömningen ni som besökare gjorde om Tekis På plats tur 2007 kan sammanfattas i ett ord Dundersuccé. Produktansvariga, marknadsfolk och säljare från Tekis har tillsammans med er, våra kunder, i små grupper, tittat på produktlösningar, givit och fått svar på olika frågor. Tillsammans har vi också fått ökad kunskap inom ett utvalt kunskapsområde. Genom valet av orter har det nästan aldrig varit mer än en dryg timmes bilväg till oss. Dock med ett undantag när det gällde Piteå där en person åkte fantastiska 80 mil tur och retur för att träffa oss. Succén fortsätter under Mellan den 31 mars och den 4 april kommer vi att i tur och ordning besöka Uppsala, Sundsvall, Mora, Örebro och Norrköping. Under hösten blir det fem nya orter men det berättar vi om i nästa nummer. Så du, håll ögonen öppna efter din personliga mail-inbjudan, som skickas till alla som är verksamma inom de aktuella regionerna med de utvalda orterna som träffpunkter. Inbjudan kommer inom kort. Välkomna till Tekis På plats för en hållbar medborgare-service. Marknadsgruppen i Tekis livs levande hos dig och dina kollegor! Under fem dagar i mars och april åker vi på Tekis runt till fem platser för att berätta om Tekis öppna värld. Dagen kommer att fyllas med genomgångar, visningar, tips och nyttigheter och massor av tid för frågor till oss. Välkomna till oss - på plats hos er! Uppsala Sundsvall Mora Örebro Norrköping Elmia, april 2008 Vi ses på GIT mässan i monter nummer A02:30 31 mars 1 april 2 april 3 april 4 april Raka vägen till hållbar medborgare-service Tekis på GIT 2008 den april Även i år kommer Tekis att ha en monter på GIT Monternumret är i år A02:30. Precis som tidigare kommer vi att visa spännande nyheter och du har möjlighet att träffa personal både från Tekis och våra partners. Många av de produkter och nyheter som finns omnämnda i det här numret av Tekisnytt kommer vi att visa live på mässan. Ta tillfället i akt och titta närmare på bland annat grunddataprodukterna, nya Tekis-ByggR, allt nytt kring NVDB, RDT och certifieringen och allt annat du kommer att kunna ta del av under de tre mässdagarna. Vi står där för din skull. Biljetter till GIT-mässan skriver du ut själv. Gå in på Ange koden F och dina kontaktuppgifter. För mer information ring Ann-Christine Håkansson Anne Lindkvist Sedan januari 2008 arbetar Anne Lindkvist i receptionen på Tekis i Sundbyberg. Hon ansvarar för växeln och utbildningsadministrationen. Kontakten med och att få träffa många kunder är det hon mest ser framemot i sitt nya jobb. Anne är 33 år och bor i Åkersberga tillsammans med sin sambo Micke. Hon är diplomerad ridinstruktör och har i 14 år jobbat på en stor ridskola i Åkersberga med att undervisa barn och vuxna på alla kunskapsnivåer. Hennes uppgifter var också det administrativa arbetet med medlemsregistrering, elever och fakturering. Fritiden ägnar Anne förstår åt att rida. Hon gillar att träna och förutom ridningen ägnar hon sig åt spinning. Vintertid åker hon slalom några gånger per säsong. Ante Söderholm Cirkeln är sluten för Ante Söderholm när han nu börjar på Tekis för att arbeta med produkterna Core och Ecos som han jobbade med redan för 10 år sedan. Däremellan har han runt på Åre software som konsult och utvecklare av programvaror för SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) och SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete). Ante är 31 år och bor en dryg mil norr om Åre där han på sin fritid ägnar sig åt sina intressen musik, datorer, friluftsliv och att åka snöskoter. Bengt Alfjorden Inom Tekis kommer Bengt Alfjorden att jobba med Tekis-LV/GATA/LTF. Bengt är systemutvecklare och har arbetat som datakonsult i över 10 år. Han har jobbat inom både privat och offentlig sektor med uppdrag av varierande innehåll och karaktär. Bengt bor i Mora, har två barn som är tre månader respektive tre år. När det blir lite tid över ägnar han sig åt husrenovering, skid- och cykelträning samt golf. Vasaloppet och Vätternrundan är årliga traditioner. Christopher Ashkan Far När han inte är på Tekis i Sundbyberg eller i Borlänge är Christopher Ashkan Far oftast i Uppsala där han bor. Han är gift och har två pojkar 6 respektive 3 år. Christopher har pluggat programmering, ADB inriktning i Uppsala. Nyfiken som han är läser han nu Utveckling av etjänster 120 poäng på distans på Högskolan i Dalarna och några kurser på KTH med IT-inriktning. Tidigare har Christopher bott och jobbat 6 år i USA där han också utbildade sig till Trafikflygare. Flyget är det största fritidsintresset och för närvarande försöker han ta helikopter certifikat. TV-tittandet består gärna av dokumentärer av olika slag. Närmast kommer han från Quintiles AB, där han var IT Business Solutions Manager och på Tekis kommer han att arbeta som utvecklingschef. Karin Wiklander Från och med december förra året är Karin Wiklander ny supportansvarig på Tekis. Karin är i grunden civilingenjör med inriktning mot tekniskt lantmäteri och har innan hon började på Tekis jobbat som GIS-konsult på Digpro och nu senast som GIS-samordnare på Nacka kommun. Karin är uppväxt i Sundsvall på en gård med fåruppfödning, så fårklippning är en av hennes specialiteter men hon får knappast inte så mycket användning av den kompetensen hos Tekis. Istället ser hon nu framemot att arbeta med och förbättra supportverksamheten för alla Tekis kunder. Fritiden ägnar Karin till stor del åt att utöva olika sorters idrott. Hon är gärna ute och vandrar, åker långfärdsskridskor, längd- och slalomskidor, cyklar, springer och tränar på gym. Dessutom hinner hon också med en och annan kulturaktivitet och att umgås med vänner. Lillemor Larsson I livet före Tekis har Lillemor Larsson arbetat som konsult på Pronyx-Benima-ÅF. Hennes arbetsuppgifter där innehöll det mesta inom programutveckling, främst för stålindustrin. Hon har studerat på Högskolan Dalarna. Nu är det Tekis som gäller och Lillemor kommer att i första hand arbeta med utveckling av Tekis- VABAS. Lillemor bor i Kvarnsveden, en mil utanför Borlänge. När de två barnen nu (för det mesta) flyttat hemifrån delar hon villan med sin man och två katter. Även om Borlänge varit hennes hemvist i 25 år har hon sina rötter i Karesuando. Det stora fritidsintresset är Westernridning och Natural Horsemanship men hon gillar också att ägna sig åt hus, trädgård, friluftsliv, familj, släkt, vänner och inte minst mc-åkning. Anne Lindkvist Ante Söderholm Bengt Alfjorden Christopher Ashkan Far Karin Wiklander Lillemor Larsson 12 TEKISNYTT nr TEKISNYTT nr

8 arkiva Vågar vara bland de första Jag trodde inte att det var möjligt för en man i min ålder. Men jag fick chansen att förkovra mitt fiolspel på Mälardalens högskola. Första kursen på 7,5 poäng gick ganska lätt. Fortsättningen, som jag går på nu, innehåller större utmaningar. Intresset, och kanske behovet, av musik har funnits i mig sedan barnsben. Men konsekvent har jag undvikit att lära mig musikens grunder. Som sjuåring hos pianofröken lärde jag mig låtarna utantill. Varför läsa noter? Jag slutade efter en termin. Att spela och sjunga tillsammans med andra är en så härlig upplevelse att om man upplevt det så är det svårt att vara utan. Jag har sedan ungdomsåren sett till att vara med i olika musiksammanhang, allt från rockband till kyrkokör. Men känslan av att inte kunna riktigt ordentligt finns där hela tiden. Jag slarvar på trummor, gitarr, piano, banjo, munspel, flöjt och dragspel. Och det senaste tillskottet, fiol. Men nu kommer jag inte undan. För att få fortsätta kursen är jag tvungen Bollnäs kommun, i södra Hälsingland, inte långt från fjällen och lika nära storstaden är lite av pionjärer i fråga om att hantera en kommuns dokument. När möjligheten att microfilma ritningar och bygglovshandlingar kom var Bollnäs en av de första att använda tekniken. Det var 1976 som den första framkallningsutrustningen installerades. När vi slitit ut ytterligare en och tillverkningen av papperet vi använde upphörde gick vi över till ett helt digitaliserat system berättar Yvonne Kling, assistent som var med från början när arkivet lades över på microfilm. Idag returneras allt inscannat material på CD som läses in i kommunens datorer där det blir lättåtkomligt för dem som arbetar med dokumenten. Nu är det mer överskådligt och betydligt enklare att skicka handlingarna digitalt till dem som behöver dem, konstaterar Yvonne. Bland de allra första användarna av AGS Advanced 2001 kom frågan upp om hur alla microbilder skulle hanteras när utrustningen som fungerat så bra nu hade börjat tjäna ut. Beslutet togs att alla bilder skulle scannas hos Arkiva där arkiveringen av dokument skett under många år. Arkivas nya system AGS Advanced var precis under utveckling och det var naturligt att växla upp och börja använda det nya systemet. Vi började använda AGS Image innan AGS Advanced släpptes officiellt. Vi köpte hela paketet men fick Pers pralin att studera tonernas uppbyggnad, hur de relaterar till varandra, hur man läser noter, hur man håller stråken, hur man värmer upp musklerna innan, hållningen... Och det är underbart! Så många nya möjligheter som plötsligt öppnar sig. Tänk att kunna läsa sig till hur musik ska låta. Så många nya ljudkombinationer som jag i och för sig hört men inte förstått förut. Så fort jag får tillfälle så packar jag upp fiolen för att öva. Inte alla i min närhet tycker att det är lika njutbart som jag. På nattduksbordet ligger numera noter parallellt med skönlitteraturen som jag brukar läsa. Det är så tillfredsställande att koncentrera sig på detaljerna och förlita sig på att helheten visar sig någon gång. Under mitt vuxna liv har jag ägnat mest kraft åt att jobba med helheter och slutresultat. Och överlåtit detaljerna till sedan, eller till andra. Men jag märker nu att det är viktigt att ge utrymme i sitt liv för detaljarbete också. För att behålla glädjen och tempot i det man ansvarar för som vuxen. Fritidsintressen och kultur är jätteviktigt! avvakta med en del av betalningen tills den skarpa versionen var installerad och godkänd, säger Inge Pettersson som är kommunens mätningsingenjör med ansvar för de datasystem som bl a bygglovshanteringen använder. Fler databaser i samma system Bollnäs kommun var tidigt ute även den här gången och tar nu steget vidare i användningen av AGS Advanced genom att använda systemet till fler register än bara för bygglovshandlingar. Vi har gjort egna register också, förutom bygglovshanteringen, fortsätter Inge. I vårt sjöregister ligger djupkartor på ungefär 300 sjöar i kommunen. I ett annat register lagrar vi inom kort alla detaljplaner. De finns färdigscannade hos Lantmäteriet så vi köper dem i digitalt format därifrån och lagrar ner i en egen databas. Tekniska förvaltningens alla VA-handlingar kommer snart att finnas i en fjärde databas. Förberedd inför framtiden För alla medarbetare är det en stor tidsbesparing att inte behöva leta bland fysiska handlingar i arkiv. Åtkomsten är den stora finessen, att kunna titta på en handling oavsett var man sitter. Det är värt pengarna och vi ser det som en långsiktig investering att ha alla dokument digitaliserade så att det är enkelt att växa in i nya system och nya typer av media, avslutar Inge Pettersson nöjt. AGS Advanced är ett arkiv där word/excel/ CAD-dokument lagras i samma arkiv som inscannade pappersdokument. AGS Advanced finns i tre versioner Personal Solution, Small Business solution och Standard Edition 7 3 sudoku HAAI/ Lösning i nästa nummer. Lösning till förra nummrets Datorprestanda Här får du ett tips till från Andreas Gunnerås i Mora om hur din dator kan bli lite piggare. Om du inte defragmenterat hårddisken på ett tag är det dags nu. Defragmenteraren som är inbyggd i Windows duger utmärkt. Om du inte hittar den i kontrollpanelen så kan du starta den genom att i Start-menyn välja Kör och sedan ange att du vill öppna compmgmt.msc. Välj sedan Defragmenteraren under Lagring. Markera dina Volymer och välj Defragmentera. Tyvärr finns det viktiga filer som inte defragmenteras på detta sätt. För dessa kan man använda gratisprogrammet PageDefrag [3]. Hoppas de här åtgärderna, och de i förra nummret, har hjälpt dig göra din dator snabbare! [3] utilities/pagedefrag.mspx (skriv som en enda rad.) Trädgårdsnytt Hans-Peter planerar våren! När jag skriver dessa rader är det mörkt, regnigt, +6 grader och februari. Men varför klaga, snart är våren här och äntligen kan vi börja påta i jorden igen. Den sanna trädgårdsmästaren har redan egenuppdragna plantor att ta hand om. Själv har jag bara haft en julros som blommat sedan julafton 2007! Att ge generella trädgårdstips i vårt avlånga land är inte lätt, därför skall jag denna gång bara fundera lite över vad jag för min egen del ska göra den här våren. I Växjö brukar en ny snörunda komma kring 1:a maj. Men vem kan hålla sig så länge, inte jag i alla fall. Nej ut, så fort det går (i början av april) och rensa ogräs medan perennerna fortfarande är små. Och varför inte ge gräsmattan en omgång också, bort med gammalt gräs, gammalt löv och mossan. Usch ja - Det blir många säckar mossa även i år och en runda med järnsulfat också! Den som spar han har! Av alla nergrävda jullökar har jag numera en avenbokshäck med påskliljor som bottenmatta. Om du missade att planera någon växt i höstas, gör det i april! Då kommer den och våren igång samtidigt. Rosorna hoppar jag över tills jag sett vad Gunnel ger för tips i TV istället. Nej en ordentlig nerklippning av den gamla, sent blommande klematis får det bli. Klipp hårt de bryter om. När klematisen fått sitt får lätt&blandat Marknadskalendern våren 2008 Ämne Plats Tidpunkt Diarieföringen mot modern ärendehandläggning Stockholm 12 mars Användarmöte, MapGuide (GIS) se 17 mars Användarmöte, Topobase (Kart & GIS) se 18 mars Tekis På plats, Regional kundträff Uppsala 31 mars Tekis På plats, Regional kundträff Sundsvall 1 april Tekis På plats, Regional kundträff Mora 2 april Tekis På plats, Regional kundträff Örebro 3 april Tekis På plats, Regional kundträff Norrköping 4 april GIT 2008, Nordens största geografisk IT-mässa Jönköping april Användarmöte, ECOS (Miljö & Hälsa) se april FSBI, Byggnadsinspektörernas årsmöte Uppsala maj Årsmöte Svenskt vatten Örebro maj Gatukontorsdagar Kalmar maj Stadsingenjörsdagar Göteborg maj Offentliga rummet Västerås Juni Användarmöte, CORE (Räddningstjänsten) se se Användarmöte, Duf - Teknikmöte (VA) se se Användarmöte, TEKIS-FIR (Fastighetsinformation) Stockholm se Användarmöte, TEKIS-KID (Befolkningsdata) Stockholm se Användarmöte, Trafik & Gata, DD-MM Skövde se några Forsythia-kvistar följa med in. En Altovas bottenfylld med pastellfärgade glaskulor, toppade med små istuckna Forsythia-kvistar. Då är det vår inne fast det bara är april ute! Om dyngmask fungerar till mete så finns det i min kompost-låda så att det räcker för ett helt års metande. Undrar om den resterande kompostjorden räcker till mina rabatter. Rabatter Du glömmer väl inte att så luktärter så att du kan vara med i årets luktärtsfestival. Ni som hörde mig tipsa i fjol Glöm inte att toarullen är det perfekta röret att plantera luktärtsfröerna i. Äntligen är det maj och under en vecka, i av vinden böljande sädesfält, sitter jag med ett glas rött i min hand, av gult mitt öga är fullt och över mig svalorna jagar under himlen blå. Var? I Toscana, där livet är i full blom redan i månadsskiftet april maj. Tänk att åter få se hur skira solstrålar bryter den nyss utslagna bokens grönska. Solen, säger någon, den lyser väl aldrig i Växjö. Så vitt man kommer ihåg var det väl 24 minuter per månad förra året, eller. Må så vara, varje minut uppskattas. Ogräs Har någon ett hemkokat miljövänligt recept för jävlagräs (kirskål) så maila mej. På tal om recept i år lär det bli spanskt öl, i min trädgård. Spanska sniglar och spanskt öl fungerar bra ihop men det kommer att bli dyrt. Tacka vet jag Italien. Slutligen ett konkret tips, lägg igen kökslandet, så istället morötterna, salladen och rädisorna i blomsterrabatten, bland perenn och annuell. Så morotsgrön som ger dig en skörd av olikfärgade morötter att blanda i salladen. Hans-Peter Fd Trädgårdsmästare Hur går det i din trädgård? Har du någon fråga att ställa till trädgårdsmästaren så skriv till 14 TEKISNYTT nr TEKISNYTT nr

9 Tekis AB Box Köping PORTO BETALT IT-system Utbildning Tjänster Raka vägen till hållbar medborgare-service Tekis är en ledande leverantör av IT-stöd för kommunal verksamhet. De två verksamhetsområdena; samhällsbyggnad och teknisk förvaltning, innehåller system och program för fastighet och befolkning lantmäteri och karta räddningstjänsten miljö och hälsa plan och bygg gata och trafik park och natur vatten och avlopp Mer information, högre krav, allt ska gå fortare och bli bättre och det gäller även den kommunala sektorn. Ny teknik skapar nya möjligheter. Att använda tekniken är nödvändigt för att möta framtiden, nu. Känslan av att inte räcka till är nära till hands men med väl fungerande systemlösningar, bra utbildning och stöd från någon med verksamhetsnära kompetens minskar stressnivån. Tekis uppdrag är att ge alla Sveriges kommuner tillgång till det senaste, det allra bästa, som går att få inom IT. Vårt sätt att arbeta utgår från vad vi kallar en öppen värld, då nya system integreras med de som redan finns. I samarbete med kommunens medarbetare utvecklas precis de program som leder till moderna lösningar för hållbar medborgarservice. Tekis effektiva verksamhetssystem hanterar och förenklar arbetet med att ge kommunens invånare bra information och lättillgängliga tjänster. Tekis program hänger ihop och fungerar för allt inom samhällsbyggnad och teknisk förvaltning. De skapar nytta för alla. Raka vägen till hållbar medborgare-service TEKIS AB, Box 315, Köping, Tel vx

Tekis officiella gränssnitt 2012 Webbtjänster och databasvyer

Tekis officiella gränssnitt 2012 Webbtjänster och databasvyer Upprättad Upprättad av 2012-11-29 Christophe Poncin Affärsområde Handling / beteckning Affärsutveckling Tekis officiella gränssnitt Christophe Poncin, 073 405 31 91 christophe.poncin@tekis.se Tekis officiella

Läs mer

Tekis Agenda. Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar

Tekis Agenda. Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar Tekis Agenda Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar Sammanfattning Ett sammanhängande koncept av nära integrerade produkter Nya och gemensamma begrepps- och

Läs mer

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun

Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-11-14 0 (6) Säkra, trygga och tillgängliga lekparker i Ludvika kommun Certifieringsmodell för kommunens lekparker Fastställda rutiner och åtgärder för att en lekpark

Läs mer

Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser

Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser Vi skapar miljöer där människor möts för olika aktiviteter och upplevelser Besiktning av stötdämpande underlag enligt SS-EN 1177:2008 För att minska riskerna för allvarliga skador vid ofrivilliga fall

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Besiktning & utbildning

Besiktning & utbildning LEKPLATSBESIKTNING Besiktning & utbildning Utetjänst AB erbjuder som ett av få företag i Sverige fullständigt utförda säkerhetsbesikt- ningar av lekredskap och redskapens minimiutr ymmen mot de krav som

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109

Varumärkesplattform. Antagen i kommunfullmäktige , 109 Varumärkesplattform Antagen i kommunfullmäktige 2015-11-23, 109 Om varumärket Kiruna Kiruna kommuns varumärkesplattform är grunden som den interna och externa kommunikationen vilar på. Vårt agerande, vad

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala

Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala Lekplats adress: Kuggebro Objektnamn/nr: Beställare/ombud: Kuggebro samfällighetsförening/ Ingemar Svalander Driftansvarig: Besiktningsman

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Regler för lekplatser och lekredskap

Regler för lekplatser och lekredskap Regler för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. FN: s konvention om barnets rättigheter understryker att samhällets olika organ ska känna ansvar

Läs mer

Nyhetsbrev sommaren 2015

Nyhetsbrev sommaren 2015 Funktionskontrollanterna i Sverige Kansli: Karlsbodavägen 17A, Box 43 161 26 Bromma Tel: 040-41 01 51 (linjeval) www.funkis.se mejladress: funkis@funkis.se Ansvarig utgivare Olle Nevenius Årgång 22 nummer

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Christina Strand. Susanne van Raalte

Christina Strand. Susanne van Raalte Christina Strand Susanne van Raalte Vianova Systems 140 ingenjörer & arkitekter i 10 länder Vianova Systems Norway Vianova Systems Sweden Vianova Systems Finland Vianova Systems Denmark Vianova Systems

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1 Övning Praktikfall - Arbetsmiljö Praktikfall 1 Du är skyddsombud på administrativa funktionen. En dag kommer Stina till dig och berättar att hon utsätts för sexuella närmanden från Kenneth, som är biträdande

Läs mer

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket fn:s konvention om barnets rättigheter understryker. Samhällets olika organ

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS

Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS Upplandsstiftelsen/Policydokument/Säkra lekplatser 2009-01-01 Version 1 1 ALLMÄNT SÄKRA LEKPLATSER Vid en summering av de vanligaste felen på lekplatser

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

Vi har skapat TRIVSEL & TRYGGHET. sedan Din totalförvaltare för ett lönsamt fastighetsägande

Vi har skapat TRIVSEL & TRYGGHET. sedan Din totalförvaltare för ett lönsamt fastighetsägande Vi har skapat TRIVSEL & TRYGGHET sedan 1976 Din totalförvaltare för ett lönsamt fastighetsägande Vi har skapat trivsel och trygghet sedan 1976 Michael Bergander och Mats Bergander Historik: Initiativet

Läs mer

VD har ordet; Våren har äntligen kommit! NEWS

VD har ordet; Våren har äntligen kommit! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Våren har äntligen kommit! Efter en ovanligt lång och kall vinter, har vårsolen äntligen tittat fram. I samband med påsk och lite ledigt, fick de flesta av

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor

Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor 2014-11-21 15/22 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Gilla kommunen En dag om sociala medier i offentlig sektor BAKGRUND/ SYFTE De sociala

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

VD har ordet; NEWS. Olofsson & Hansson AB, Zodiac Music AB och Vågab Tamtron Musik AB.

VD har ordet; NEWS. Olofsson & Hansson AB, Zodiac Music AB och Vågab Tamtron Musik AB. PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 5 1 NEWS VD har ordet; Allt fler av våra kunder går över till e-faktura, något som både förenklar administration och distribution av fakturor samt besparar miljön. Eftersom miljön

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun Hur flyttar man en stad? GEOTEKNIK Malmen är Kirunas lycka. Men det som är stadens lycka är samtidigt dess problem. När LKAB följer malmkroppen allt djupare ner i berget leder sprängningarna till sättningar

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST. Bodil Sundberg. Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34

GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST. Bodil Sundberg. Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34 GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST Bodil Sundberg Marketing Regional Leader Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34 Agenda Kort om Blom Vad är BlomURBEX? Vad kan

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa.

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. 18 20 November 2014 Svenska Mässan Göteborg Träffpunkt Idrott Arenan för alla inom idrott och bad. Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla som arbetar inom idrott, bad, fritid

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänst för lagen om energikartläggning i stora företag

Handbok för Energimyndighetens e-tjänst för lagen om energikartläggning i stora företag Handling Datum 1 (12) Handbok för Energimyndighetens e-tjänst för lagen om energikartläggning i stora företag EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (12) Handling Datum 3 (12) Innehåll 1 Inledning 5

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR FÖR SÄKERHET VID LEKPLATS CHRISTINE HALLBERG OCH ÅSA THONFORS FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM DEN 13 JANUARI 2015 RUBRIKER I PRESS Hyresgästerna hotar stämma värden på grund av att denne

Läs mer

Plats för besiktningen. Uppdragsgivare. Säkerhetsbesiktning genomförd av Organisation Svensk Markservice Organisationsnummer 556420-4823

Plats för besiktningen. Uppdragsgivare. Säkerhetsbesiktning genomförd av Organisation Svensk Markservice Organisationsnummer 556420-4823 Sida 1 av 7 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176/1-7,:2008, 1176/10-11:2008 & 1177 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen &

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

GIS-samverkan Södertörn - Åtta kommuner invånare. GIS-samverkan Södertörn

GIS-samverkan Södertörn - Åtta kommuner invånare. GIS-samverkan Södertörn S:t Isidor 1475 - Åtta kommuner - 415 859 invånare Det dagliga arbetet Gemensam utbildning Gemensamt digitalt vägnät Harmoniserade geodata Lokala handlingsplaner Gemensam handlingsplan Strategi för spridning

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd.

En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd. En sammanställning av ÖPPENHETSTESTET 2012-2013 Ett samarbete mellan projektet Yttrandefri, Svenska Journalistförbundet och Sveriges ungdomsråd. 2 Undrar ni vad som står i protokollet från det senaste

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap

Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Sida 1 av 9 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176/1-7,:2008, 1176/10-11:2008 & 1177 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen &

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

TEKIS-GATA & LV & LTF. Trafik-GIS 2007-01-23

TEKIS-GATA & LV & LTF. Trafik-GIS 2007-01-23 TEKIS-GATA & LV & LTF Trafik-GIS 2007-01-23 Henrik Östman Tekis AB Bildat 1998 Anställda 55 Omsätter ca 90 miljoner Gasellföretag 2 år i rad FR 2000 certifierade Tekisgruppen Koncern 1 juli 2004 Anställda

Läs mer

Besiktningsprotokoll från

Besiktningsprotokoll från från Uppdragsgivare & Kontakt: BT Lekplatsbesiktningar Östra Vattholma S:5 Bergagatan 33 52 3 Uppsala Bengt Trolle 00 24 4 bengt.trolle@uppsala.se Övriga deltagare under besiktningen: Besiktningens omfattning:

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN

NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN NYHETSBREV REGION MÄLARDALEN Nr 9 November 2015 HEJ! Vintern närmar sig och vi har fått en liten försmak på kylan. Detta nyhetsbrev innehåller mycket matnyttig information och jag vill framförallt tacka

Läs mer

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Publikation 2011:127 NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Titel: Generella insamlingsregler och krav för vägdata som ska levereras till Trafikverkets NVDB/GVT-miljö, version 1.1 Publikation:

Läs mer

Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning

Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning Miljödepartementet Stockholm den 15 okt 2004 Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning EnergiRådgivarna välkomnar byggnadsdeklarationer, frivilliga eller obligatoriska.

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer