TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea"

Transkript

1 TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Full fart & go i Ekbergspark Försäljning pågår på Norraby udde Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea Campusfrågan lever vidare

2 Självklart med meningsfull sysselsättning i TK jag har förmånen att få arbeta med personer som har olika funktionsnedsättningar, vilket är ett mycket utvecklade arbete. Att se personer utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, och att hitta nya sätt att tänka kring saker och ting Inget är självklart! Ingen dag är den andra lik, dagar fylls med glädje och hopp, men även med frustration och förtvivlan. Att deltagare kommer till sin dagliga verksamhet en dag/vecka kan ses som ett stort framsteg. Det kan till och med handla om att personen vågar säga något kring fikabordet. Till synes en liten utveckling för oss, men en stor utveckling har skett hos just denna individ. Personer med funktionshinder har oftast haft en tuff bakgrund och har sällan fått höra de uppmuntrande orden: Vilket bra jobb du gjort idag! Här tycker jag att alla människor ska vara goda förebilder och stärka dessa personer. För vem växer inte av att få höra det vi är bra på istället för att alltid få höra det vi behöver bli bättre på? I Tranås har vi flera olika sysselsättningar, allt från daglig verksamhet till arbetslivsinriktad praktik. Vi arbetar med ca 100 personer som har beslut om daglig sysselsättning inom LSS och SoL. Ingen av dessa personer är den andra lik och alla har sina olika resurser och begränsningar. Det är just detta som göra vårt arbete så intressant. Att hitta en sysselsättning som är stimulerande och utvecklade för personen är inte alltid det lättaste. Då arbetsmarknaden är tuff för oss friska människor, hur ska då personer med funktionshinder ta sig in? Ämnet är högaktuellt då var fjärde ungdom idag som vill ha ett jobb inte får något p g a den höga arbetslösheten i Sverige. Jag och mina kollegor anser att det är viktigt att fler företag inom Tranås kommun öppnar upp sina verksamheter för att ta emot personer med funktionshinder, genom praktikplatser och anställningar. Du som företagare betyder så mycket för dessa personer, du ger dem en meningsfull vardag, en roll som arbetstagare och en social gemenskap. Viktiga delar för att vi ska må bra som människor. Jag vill tacka alla de företag, ingen nämnd ingen glömd, som är trogna med att ta emot personer som önskar sysselsättning i längre eller kortare perioder. Ni fyller en väldigt viktig funktion för våra deltagare. Mer än vad ni kanske tror! Vi som jobbar med daglig sysselsättning inom LSS hoppas på ett fortsatt bra samarbete med er. Till er företagare som för tillfället inte tar emot praktikanter med funktionsnedsättning, fundera på vad ni skulle kunna bidra med för att fylla dessa personers vardag med meningsfull sysselsättning... Läs gärna mer om mitt och mina kollegors arbete på sidan 4. Lina Lundstedt Leg. Arbetsterapeut TRANÅS KOMMUN KULTUR & FRITID SÖKER: Fritidsledare 75% Arbetsuppgifter Vi söker en fritidsledare som vill utveckla ungdomsverksamheten i Tranås. Du skall tillsammans med kollegor arbeta med ungas fritid/ungkulturverksamhet i Tranås. Tillsammans med kommunens ungdomar skall du medverka till en attraktiv, dynamisk mötesplats för i första hand åldersgruppen år. Detta innebär kontinuerlig uppsökande verksamhet och nätverkande för att nå ut till alla ungdomar och föreningslivet i kommunen. Dina egenskaper och kompetenser Vi söker dig som: har goda kunskaper om ungdomars fritidsvanor och är välorienterad inom ungkulturområdet är tydligt vuxen i dina värderingar och handlingar och agerar utifrån dessa. Har social kompetens, lätt för att skapa kontakter med människor i alla åldrar och har förmåga att lyssna och reflektera bemöter alla människor på ett respektfullt och ödmjukt sätt har goda kunskaper inom sociala medier och kan hantera en dator har goda kunskaper inom något estetiskt område Vi ser gärna att du har någon form av lämplig högskoleutbildning och även spetskompetens du kan använda för att t.ex. leda en gruppaktivitet. Fritidspedagog-/ledarutbildning är meriterande. Anställning Löneform: 75 % Individuell lönesättning. Fast månadslön, kollektivavtal finns Anställningsform: Tillsvidare. Vi tillämpar provanställning I tjänsten ingår kvälls- och lördagstjänstgöring Kontaktpersoner Sören Hjalmar, föreståndare ungdomsverksamheten, tfn Fackliga företrädare Nås via kommunens vxl Ansökan Ansökan skall vara oss tillhanda senast Skicka dina handlingar till Tranås kommun, Kultur & fritid, Tranås. Besöksadress: Storgatan 54. Välkommen till Tranås - Du behövs! Tranås ligger i ett av Sveriges mest spännande och expansiva områden nära Linköping och Jönköping. Vi erbjuder en hög livskvalitet, med ett starkt näringsliv och en sjönära natur i en klassisk handelsstad och har slagläge inför framtiden. I Tranås har kända varumärken som IVT, Stiga, EFG och Cheap Monday kommit till. I Tranås kommun är vi cirka medarbetare som dagligen arbetar med att göra Tranås till en ännu bättre plats att leva och verka i. TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Tranås Direkt ges ut av Tranås kommunkoncern, bestående av Tranås kommun, Tranås Energi och Tranåsbostäder. Tranås Direkt delas ut till samtliga hushåll i Tranås kommun. Tidningen beräknas utkomma med fyra nummer per år. ANSVARIG UTGIVARE Roger Westman REDAKTÖR Johanna Lind PRODUKTION Tranås kommun Info & Marknad TRYCK Norra Skåne Offset KONTAKT Tranås kommun, Info & Marknad, TRANÅS. tfn DECEMBER 2012 TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN

3 Campusfrågan utreds vidare Under de drygt fyra månader som utredningsunderlaget för Campus Tranås var ute på remiss inkom 70 synpunkter från allmänhet, föreningar, politiska partier och företag. En politisk styrgrupp har nu bildats för att arbeta vidare med campusfrågan. Det är ju verksamheter kopplade till skolan och kulturen som ska in i det tänkta campus och vi behöver diskutera vissa lokalfrågor, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander, och fortsätter: Till exempel vart Västra Vux ska flytta, om biblioteket ska inrymmas i campus eller inte och vad vi gör med Kulturskolan som har vuxit ur sina lokaler. Sammantaget för alla yttranden som inkom under remisstiden är att det råder stor enighet kring att utbildning är den viktigaste frågan för Tranås kommun, därefter går åsikterna isär. Jimmy Karlsson, planerare på Tranås kommun, har sammanställt alla inkomna synpunkter. En del är odelat positiva, men många vill se en vidare utredning. Sedan finns det de som inte alls är för idén med ett campus och ytterligare en del som är övervägande kritiska och vill att kommunen löser andra mer akuta behov först. Jimmy Karlsson igen: Till största delen är synpunkterna från privatpersoner negativa, medan regioner, grannkommuner och näringslivsorganisationer är positiva till idén. Sammanställningen visar att frågan om ett campus inte är en vänster- eller högerfråga utan synpunkterna handlar mer om pengar och prioriteringar. Återkommande frågor i inläggen handlar om medverkan från andra verksamheter, konsekvenser av ökade driftkostnader och alternativa åtgärder i befintliga lokaler. Försäljning pågår Försäljningen av de 36 villatomterna på Norraby udde pågår för fullt. I dagsläget har nio tomter sålts. Enligt Jeanette Johansson, planarkitekt på Plan & Bygg, är intresset för det nya bostadsområdet stort. Det är många som hör av sig, både Tranåsbor och personer utifrån. Att vi redan har sålt nio tomter är ett kvitto på att läget är attraktivt. När tomterna släpptes i augusti i år gick först en förfrågan ut till personerna registrerade i kommunens tomtkö. Sexton personer skickade in en intresseanmälan och nio av dem köpte en tomt, säger Jeanette. Två stycken av de sålda tomterna har köpts av personer som idag inte bor i Tranås. De inflyttande kommer ifrån Skövde och Stockholm. Nu har alla tomter släppts så man behöver inte vara registrerad i tomtkön för att köpa en tomt. Den 18 juni nästa år är det byggstart och fritt fram att sätta spaden i jorden, men innan dess hoppas Jeanette att ytterligare några tomter har sålts. När vi var på Ikanohuset med Tranåsambassaden märkte vi att det finns intresse för att bo i Tranås. Det är viktigt att vi marknadsför det vi har att erbjuda när det gäller olika boendeformer, även bostadsrätter och befintliga villor. Fairtradefika lockade många till förskola Tranås är en av drygt 50 diplomerade Fairtrade City-kommuner i Sverige. Den 18 oktober arrangerades Fairtrade challenge där privatpersoner, arbetsplatser, caféer och restauranger uppmanades att fika med Fairtradeprodukter. Elisabeth Strand, köksansvarig och kokerska på Parkens förskola såg detta som ett gyllene tillfälle att bjuda in samtliga föräldrar på en drop in-fika. Efter att ha bollat idén med de andra i personalen kollade jag upp priser på olika råvaror och beställde hem kaffe, te, socker, bananer och lite informationsmaterial om Fairtrade, säger Elisabeth och fortsätter: - Då vi arbetar med barn är det ju viktigt att vi köper produkter där det inte förekommer barnarbete eller andra oegentligheter. Torsdagen den 18 oktober mellan kl. 12:15 och 17:00 välkomnades alla föräldrar till Parkens förskola på djungelfika där det serverades bananer, kaffe, te och läskande fruktvatten. - Det blev jättelyckat. Omkring sextio personer slöt upp och alla var nöjda, säger Elisabeth Strand. Läs mer om Tranås Fairtrade City på TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN DECEMBER

4 Medarbetare som gör andra människors vardag meningsfull Tina Holm-Hjort, Lina Lundstedt och Ann-Sofi Andersson arbetar som arbetskonsulenter inom den kommunala Handikappomsorgen. LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ska garantera att personer med betydande och varaktiga funktionshinder ges goda levnadsvillkor. varje dag erbjuder Tranås kommun meningsfull sysselsättning åt omkring 80 personer med funktionsnedsättning. Dessa personer har beslut om daglig sysselsättning enligt LSS-lagen. I verksamheten, som ligger under Handikappomsorgen, arbetar arbetskonsulenterna Lina, Ann-Sofi och Tina. Vår uppgift är att finna meningsfull sysselsättning som skapar kvalitet för de personer som fått beslut om daglig verksamhet, säger Lina Lundstedt. Lina och Ann-Sofi är utbildade arbetsterapeuter och Tina är socionom. Sedan hösten 2012 har Lina arbetat som arbetskonsulent inom LSS och det är glädjen över att få följa individens framsteg, hur små de än må vara, som gör att hon trivs så bra med sitt arbete. När en handledare ringer och berättar att en person som knappt vågat öppna munnen har pratat under fikarasten blir man otroligt glad. Inom Tranås kommun finns flera olika former av daglig sysselsättning för personer som fått beslut enligt LSS; Rås Gård, Piraten och Mossebo, som är verksamheter där deltagarna på plats har sin sysselsättning med stöd från personal. Sedan finns det utflyttade grupper i verksamheterna som till exempel Stallgruppen på Tranås Ridklubb och Mediagruppen. Det finns också deltagare som arbetar med uppdrag från olika kommunala förvaltningar, som skötsel av lekparker och boktransporter åt biblioteket. Vi har även planer på att starta upp ett projekt inom tvätteri och café. Vilken form av sysselsättning som erbjuds beror delvis på vad personen vill göra samt på personens förmågor. Vi försöker hitta individuella lösningar då alla är bra på något, säger Lina. Lina och hennes kollegor lägger ner mycket av sin tid på att skapa relationer med deltagarna, varav många har sociala svårigheter. Det är viktigt att vi förstår personen. En handledare på en praktikplats ska kunna komma till mig med sina funderingar, jag ska vara proffs på personen. Förutom att finna meningsfull sysselsättning är det ofta så att Lina, Tina och Ann-Sofi stöttar när det gäller att skapa rutiner och bryta isolering. Vi ska vara motiverande förebilder. Många företag i Tranås tar emot personer med beslut om daglig verksamhet och Lina berättar att dessa arbetsplatser fyller en mycket viktig funktion, då deltagarna får chans att arbetsträna i reell miljö. Står personen nära arbetsmarknaden så ska han eller hon få rätt stöd för att kunna ta steget till ett lönearbete. Att vara arbetskonsulent inom Handikappomsorgen innebär att man träffar många olika människor med mycket varierande behov. Lina säger att egenskaper som krävs för att trivas och göra ett bra jobb är förmågan att vara inkännande, vara empatisk och ha mängder med tålamod. Det gäller att kunna släppa jobbet när man kommer hem, även om man ibland blir påmind av ett SMS mitt i natten, säger Lina och skrattar. Två rätter på menyn för dem med hemleverans DE pensionärer som bor hemma och som har hemleverans av mat kan sedan en tid tillbaka välja mellan två olika rätter istället för en. Vi har fått många positiva reaktioner, säger kostchef Ismeta Sedic. Förutom att pensionärerna som har hemleverans av mat erbjuds två rätter varje dag, har också priset sänkts från 53 kronor/dag till 49,50. Hur går den ekvationen ihop? Vi har minskat antalet efterrätter. Nu serveras dessert under helgen samt på torsdagar då det är soppdag. Varje dag levereras mat till omkring 150 pensionärer i Tranås. Maten beställs, efter kundens önskemål, av hemtjänstpersonalen via webben. De som inte har hjälp av hemtjänsten beställer på egen hand via en blankett, säger Ismeta Sedic. Intresset för att få mat levererad hem varje dag är stort och det är Socialtjänstens biståndshandläggare som gör en bedömning om en person ska bli beviljad hemleverans eller inte. På finns matsedelar för kommunens hemleveranser och olika boenden. 4 - DECEMBER 2012 TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN

5 Nu har elskåpen blivit till konst Nu är elskåpstävlingen, som har pågått under hösten, avgjord. Många fina bidrag kom in och tretton vinnare är utsedda. Hela 53 bidrag kom in till tävlingen, som pågick mellan 25 augusti och 31 oktober och som drevs av Tranås Energi. Motiven varierade vitt och när allmänhetens och juryns röster hade slagits ihop stod 13 vinnare klara. Övriga vinnare var Steve Nyström, Henrietta Kozica, Joss Ture, Klara Ekstedt, Elisabeth Karlsson, Carina Kero Esberg, Amilia Rehn, Lea Vuorenmäki, Petra Wiberg, Göran Billeson, Britta Palm och Gerd Lövgren. Du kan se alla bidrag på Motiven som vann finns nu uppsatta på elskåp runt om i Tranås centrum. På kartan här intill ser du var de finns. Motiven är uppsatta på promenadavstånd från varandra så att de tillsammans bildar en trevlig konstrunda. STORGATAN TORGGATAN ÅGATAN MISSIONSGATAN STRÖMSHOLMEN Av de tretton vinnarna utsågs även en förstapristagare, den person som fått flest röster på sitt bidrag. Det blev Mattias Liljeqvist, som vann ett presentkort på två hotellnätter för två personer i en stad i Europa. STADSHUS Fibernätet Traman nu till Sommen Utbyggnaden av fibernätet TRA- MAN fortsätter. I början av hösten kontaktade elva hushåll Tranås Energi med en önskan att få fiber draget till sitt område i Sommen. Detta ska nu bli verklighet och grävningen är i full gång Anslutningsavgiften blev kr per hushåll och grävningen på den egna tomten görs, precis som i Tranås tätort, av husägarna själva. Anslutningen beräknas bli klar under vintern. - Det är roligt att fastighetsägarna själva tar initiativet, säger Per Berggren, Traman-ansvarig på Tranås Energi. Tidigare har man kanske mest tänkt på fiber i samband med internetanvändande, men nu finns möjligheter till paketlösningar som sänker kostnaderna för internet, tv och telefoni och då växer intresset fort. Fibernätet TRAMAN har varit en del av Tranås Energis verksamhet sedan 2011, då man tog över nätägande och drift från Tranås kommun. Nätet är ett öppet nät, vilket innebär att vilken tjänsteleverantör som helst kan ansluta sig och börja leverera internet, tv och telefoni. Nätet tillåter i dagsläget hastigheter på upp till 100 mbit/s, men man förbereder för att den närmsta tiden kunna leverera 1 gbit/s. Ge en upplevelse i julklapp? Ge bort ett abonnemangskort på resterande säsong av musikcaféserien. Säljes på stadsbiblioteket för 300 kr. Enstaka biljett 150 kr. 30/1 Jubileumsturné med Jönköpings Sinfonietta 20/2 Divine 13/3 Mikael Neumann 10/4 Hazelius Hedin Hela programmet med tider finner du på EL OCH FJÄRRVÄRME FRÅN FÖRNYBARA KÄLLOR Billigast i länet Årets prisjämförelse av Sveriges fjärrvärmeleverantörer visar att Tranås har den klart billigaste fjärrvärmen i Jönköpings län och ligger på tionde plats i Sverige. Kraftvärme på gång... Kraftvärmebygget är i full gång och den nya pannan och ugnen är på plats. Det är stora grejer som ska monteras, pannan väger omkring 90 ton! TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN DECEMBER

6 Kick-off för personalen inom hemtjänsten Räddningstjänsten informerar! Inför julhelgerna: Se över ditt brandskydd Den 28 november samlades all personal i Tranås kommuns hemtjänst till en kick-off. Samtliga 140 medarbetare och enhetschefer var inbjudna och dagen blev mycket uppskattad. Anledningen till att vi anordnade en kick-off är att kommunen tar över hemsjukvården från och med den 1 januari vilket kommer att påverka personalens arbetsuppgifter i allra högsta grad, säger sektionschef Sara Erlingson. Inbjudna till kick-offen var även de fyra undersköterskor från Tranås vårdcentral som från och med nästa år börjar arbeta inom Tranås kommun. Det som blir nytt för hemtjänstpersonalen i januari är att de kommer att utföra fler medicinska insatser. Detta ingår i deras utbildning, så på så sätt är det inte något nytt, säger Sara Erlingson och tillägger att personalen ser fram emot de nya ansvarsområdena. Dagen till ära var en gästföreläsare inbjuden. Jim Thuresson talade om vikten av att känna glädje i arbetslivet och att alla har ett ansvar för att sprida glädje till sina kunder och kollegor. Hans poäng var att vi utför ett mycket bättre arbete om vi själva mår bra och ser glädjen i det vi gör. Förutom den inspiration som Jim Thuresson levererade talade man under kick-offen om Ledstjärnan och hur personalen kan leva upp till den i praktiken. Att sätta kunden i centrum innebär ibland att personalen måste respektera att det som kunden tycker är rätt inte alltid överensstämmer med ens egna värderingar. Och att det ibland är viktigare att sätta sig ner för en pratstund med kunden, istället för att göra köket skinande rent, säger Sara Erlingson. Hallå där, visste du att det är du som bor i bostaden som är den största resursen när det gäller att vidta åtgärder vid bränder? Se därför till att du har en tidig upptäckt med brandvarnare, rätt släckutrustning samt rutiner med samtliga familjemedlemmar för hur de ska agera om det börjar brinna. Bor du i ett flerfamiljshus är det viktigt att du inte går ut i ett brinnande och/eller rökfyllt trapphus. Stanna i din lägenhet och larma Räddningstjänsten. Vi rekommenderar brandvarnare i varje rum (utom kök och badrum) men minst 1 per 60 kvm. Numera finns det även sammankopplade brandvarnare som ger ett väldigt bra skydd. Vid en brand tjuter alla brandvarnare samtidigt och alla i bostaden blir medvetna om faran tidigt. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det finns brandvarnare i bostaden men du själv bär ansvaret för att den fungerar. Bor du i bostadsrätt ansvarar du för att det finns fungerande brandvarnare. Alla bör ha en handbrandsläckare. Den ska helst innehålla pulver, då denna har bäst släckeffekt samt kan användas mot alla typer av bränder. En godkänd handbrandsläckare på sex kilo med pulver behöver inte kosta mer än 400 kronor. Brandfilt är också ett effektivt släckmedel för en mindre brand. Tänk på: Använd inte levande ljus i julgranen eller i juldekorationer med brännbart material. Lämna aldrig levande ljus obevakade. Har du frågor kan du kontakta oss på telefon: eller Vi på Räddningstjänsten önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Dagens ros till hemtjänsten Ett vänligt ord kan få den gråaste vardag att kännas lite mer solig. Ofta är vi dåliga på att höra av oss när vi tycker att någon eller några i vår omgivning har gjort något bra. Desto mer på hugget är vi när vi anser att någon har gjort fel... Denna lilla notis i lokaltidningen gjorde berörd personal väldigt glad och det bidrar till att det blir extra kvalitet i det dagliga arbete som de utför. Tänk vad lätt det är att visa människor sin uppskattning och tänk vilken skillnad vi kan göra om vi gör det oftare. Vem vill du ge din uppskattning idag? Vill du bo exklusivt mitt i stan? Vi erbjuder en nyproducerad lägenhet på Storgatan 42 4 rum och kök 141 kvm mitt på Storgatan med hiss, braskamin, köksö och öppen planlösning. Ring för visning tfn DECEMBER 2012 TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN

7 Oscar deltog i Världsvattenkonferens vartannat år sluter vattenspecialister från hela världen upp till en världsvattenkonferens som arrangeras av International Water Association (IWA). I år ägde den rum i Sydkorea och bland deltagarna fanns Oscar Samuelsson, enhetschef på VA-verken i Tranås kommun. Den huvudsakliga anledningen till att Oscar reste till konferensen i Busan, Sydkorea var att delta i en två dagar lång workshop inom processmodellering av reningsverk. Konferensen fick han på köpet. Men utan ett stipendium hade resan inte varit möjlig. Det var tidigt i somras som jag såg i en branschtidning att man kunde ansöka om stipendium för internationellt kunskapsutbyte, berättar Oscar. Anledningen till att workshopen lockade var att Oscar och hans kollegor på reningsverket nyligen hade genomfört en processmodellering genom en konsultfirma med syftet att utreda möjligheterna för utökad kväverening. Jag ansökte och mitt under min semester fick jag beskedet att jag hade fått stipendiet. I september bar det av och Oscar hade då fått veta att en svensk doktorand vid Lunds universitet som är bosatt i Linköping också skulle åka till Sydkorea, så de synkade sina biljetter. Det tog ungefär ett dygn att åka. Första bytet ägde rum i Amsterdam, nästa i Japan och till sist landade vi i Sydkorea. De hade tur. Två dagar senare orsakade en tyfon flera inställda avgångar så flera av konferensens deltagare blev försenade. Förutom Oscar och doktoranden från Linköping deltog ytterligare en svensk i workshopen. Resten av deltagarna, cirka 20 stycken, var från hela världen. Det var väldigt hands on och ganska nördigt. Vi gick igenom sunda metoder för att göra en god anpassning av olika reningsverk till befintliga metoder. Handledarna var erfarna inom området och de gick igenom de vanligaste felen och fallgroparna med att använda processmodellering. Oscar berättar att det mest intressanta med workshopen var de uppmätta analyserna samt att få ta del av hur vattensystemen fungerar i andra länder. Vi må ha olika sorters vatten som kommer in och reningsverken är olika, men processerna är desamma. När workshopen var över var det en dags vila innan den stora konferensen började. Varje dag var uppdelad i tre block och varje block innehöll fyra föreläsningar som man fick välja mellan. IWA som arrangerar konferensen är en bred organisation med vatten som gemensam nämnare. På programmet fanns föreläsningar i allt från biofilmer i ledningsnät till rening av läkemedel och nanopartiklar. Jag fick många inspirerande idéer till vår dagliga drift på reningsverket men även insikt i vilka mer avancerade reningstekniker som används i andra länder med högre reningskrav. Både konferensen och utbildningen ägde rum i staden Busan, en kuststad med omkring 3,5 miljoner invånare. Här finns bland annat en av Asiens största hamnar. Oscar och de andra deltagarna bodde på ett västerländskt hotell ett stenkast från de stora mässhallarna där evenemanget ägde rum, så någon sight seeing blev det inte tal om. Vi gjorde ett studiebesök på ett VAverk och det var väldigt intressant. Allt oftare drabbas de av allvarliga översvämningar och de hade flera smarta lösningar när det gäller fördämningar. Under ett så relativt kort besök som Oscar gjorde är det svårt att få en känsla av landet, men han uppfattar Sydkorea som ett miljömedvetet land som håller hög standard. Från Sydkorea och Världsvattenkonferensen till Tranås och reningsverket här. Hur ska all lärdom och nya influenser omsättas till vår lilla verklighet? Jag tror att det är minst lika viktigt för mindre och medelstora kommuner, som för de större, att kunna delta i internationella kunskapsutbyten. Det ger ett större engagemang för vattensektorn samtidigt som vi i Sverige inser att vi är duktiga på miljö och vatten, men även har mycket att lära av våra internationella kollegor. Och när det gäller den två dagar långa utbildningen i processmodellering så kunde den inte har legat bättre i tiden, anser Oscar Inom en snar framtid kommer vi att införa en ny styrning av reningsverket vilken är baserad på just processmodellering. Tack vare stipendiet och resan till Sydkorea har jag nu fått en större förståelse för hur tekniken fungerar och vilka risker som finns med den. TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN 7 DECEMBER porträtt.

8 Snart är det fart och go i Ekmarkspark Det blir en skatepark i Ekbergsparken. Den 30 januari löper anbudstiden ut och så snart vädret tillåter påbörjas byggnationen. Det här kommer att bli en ny mötesplats i Tranås som fyller stadskärnan med aktivitet, säger Gustav Rosén från föreningen Actionpark Tranås. Det är Kultur & Fritid som äger projektet att uppföra en skatepark i Tranås med stöd av intresseföreningen Actionpark Tranås där Gustav Rosén är informationsansvarig. Just nu är vi inne i en designfas där vi i föreningen, tillsammans med Tranås kommun och företaget Sweco, förfinar idéskissen. Själva grundytan som kommer att tas i bruk är på omkring kvadratmeter varav hälften kommer att förbli grönyta. För oss är det viktigt att parkkaraktären finns kvar och att skateytorna integreras väl i miljön, säger Gustav Rosén och fortsätter: Skateparken kommer att innehålla både natursten och växtlighet, så att den ger ett mjukt och naturligt intryck. Namnet till trots kan man även åka BMX och inlines. Ytorna ska vara lämpade för både nybörjare och mer erfarna utövare. Parken får också många sittytor. Många av hindren kommer att vara i form av trappor eller andra element som smälter in i miljön, tror Gustav Rosén. Även Claes Sjökvist på Kultur & Fritid är odelat optimistisk. Det har varit en långdragen process och nu känns det bra att det faktiskt blir av. Det känns extra bra att detta är en satsning som gynnar våra ungdomar. Skateboard är för många inte bara en sport eller en sysselsättning på fritiden - det är en egen kultur och livsstil med tillhörande kläd- och musikstil. När Växjö uppförde sin Skatepark fördubblades antalet ungdomar som utövade sporten redan under det första året, berättar Gustav som tror att Tranås skatepark kommer att locka besökare även från grannkommunerna. Det är bra att det skapas aktivitet på andra centrala ställen än bara på Storgatan, avslutar Claes Sjökvist. I januari tar kommunen över ansvaret för hemsjukvården Vid årsskiftet genomför samtliga kommuner i Jönköpings län en s.k. skatteväxling med landstinget. Det innebär att skattemedel överförs och huvudmannaskapet för hemsjukvården tas över av kommunerna. Huvudsyftet är att göra det enklare att samordna olika insatser och vårdbehov. Den som inte är inskriven i hemsjukvården kontaktar som vanligt vårdcentralen vid sjukdom. För den som idag har hemsjukvård fortsätter kontakterna med distriktsläkare, vårdcentral eller klinik på sjukhuset som tidigare. Man behöver inte göra någonting, utan allt kommer att fungera som vanligt. Uppgifter som idag utförs i hemmet av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast från landstinget utförs i fortsättningen av kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation. Mer information och nya kontaktuppgifter kommer att delas ut till dig som har hemsjukvård idag. Hemsjukvård kan ges till den som inte utan svårigheter kan ta sig till vårdcentralen eller har behov av vård i hemmet. Med svårigheter avses inte att det t ex saknas allmänna transportmedel utan det syftar på sjukdom, funktionshinder etc. Beslut om hemsjukvård fattas av legitimerad personal efter en medicinsk bedömning. Mer information finner du på samt Kommunerna tar över hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska eller annan specialistsjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. både planerade och akuta hälsooch sjukvårdsinsatser i hemmet, även rehabilitering, habilitering och palliativ vård förskrivning av hjälpmedel till personer i hemmet 8 - DECEMBER 2012 TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN

TRANÅS direkt. Bospecial TOMTSLÄPP PA NORRABY UDDE SCHYSSTA LYOR MITT I STAN BYGGA NYTT HUR FUNKAR DET? HÄR FINNS FJÄRRVÄRME & FIBER

TRANÅS direkt. Bospecial TOMTSLÄPP PA NORRABY UDDE SCHYSSTA LYOR MITT I STAN BYGGA NYTT HUR FUNKAR DET? HÄR FINNS FJÄRRVÄRME & FIBER TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN Bospecial TOMTSLÄPP PA NORRABY UDDE o HÄR FINNS FJÄRRVÄRME & FIBER SCHYSSTA LYOR MITT I STAN BYGGA NYTT HUR FUNKAR DET? EXJOBB ÄR Gör ditt exjobb i Tranås

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer