TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea"

Transkript

1 TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Full fart & go i Ekbergspark Försäljning pågår på Norraby udde Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea Campusfrågan lever vidare

2 Självklart med meningsfull sysselsättning i TK jag har förmånen att få arbeta med personer som har olika funktionsnedsättningar, vilket är ett mycket utvecklade arbete. Att se personer utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, och att hitta nya sätt att tänka kring saker och ting Inget är självklart! Ingen dag är den andra lik, dagar fylls med glädje och hopp, men även med frustration och förtvivlan. Att deltagare kommer till sin dagliga verksamhet en dag/vecka kan ses som ett stort framsteg. Det kan till och med handla om att personen vågar säga något kring fikabordet. Till synes en liten utveckling för oss, men en stor utveckling har skett hos just denna individ. Personer med funktionshinder har oftast haft en tuff bakgrund och har sällan fått höra de uppmuntrande orden: Vilket bra jobb du gjort idag! Här tycker jag att alla människor ska vara goda förebilder och stärka dessa personer. För vem växer inte av att få höra det vi är bra på istället för att alltid få höra det vi behöver bli bättre på? I Tranås har vi flera olika sysselsättningar, allt från daglig verksamhet till arbetslivsinriktad praktik. Vi arbetar med ca 100 personer som har beslut om daglig sysselsättning inom LSS och SoL. Ingen av dessa personer är den andra lik och alla har sina olika resurser och begränsningar. Det är just detta som göra vårt arbete så intressant. Att hitta en sysselsättning som är stimulerande och utvecklade för personen är inte alltid det lättaste. Då arbetsmarknaden är tuff för oss friska människor, hur ska då personer med funktionshinder ta sig in? Ämnet är högaktuellt då var fjärde ungdom idag som vill ha ett jobb inte får något p g a den höga arbetslösheten i Sverige. Jag och mina kollegor anser att det är viktigt att fler företag inom Tranås kommun öppnar upp sina verksamheter för att ta emot personer med funktionshinder, genom praktikplatser och anställningar. Du som företagare betyder så mycket för dessa personer, du ger dem en meningsfull vardag, en roll som arbetstagare och en social gemenskap. Viktiga delar för att vi ska må bra som människor. Jag vill tacka alla de företag, ingen nämnd ingen glömd, som är trogna med att ta emot personer som önskar sysselsättning i längre eller kortare perioder. Ni fyller en väldigt viktig funktion för våra deltagare. Mer än vad ni kanske tror! Vi som jobbar med daglig sysselsättning inom LSS hoppas på ett fortsatt bra samarbete med er. Till er företagare som för tillfället inte tar emot praktikanter med funktionsnedsättning, fundera på vad ni skulle kunna bidra med för att fylla dessa personers vardag med meningsfull sysselsättning... Läs gärna mer om mitt och mina kollegors arbete på sidan 4. Lina Lundstedt Leg. Arbetsterapeut TRANÅS KOMMUN KULTUR & FRITID SÖKER: Fritidsledare 75% Arbetsuppgifter Vi söker en fritidsledare som vill utveckla ungdomsverksamheten i Tranås. Du skall tillsammans med kollegor arbeta med ungas fritid/ungkulturverksamhet i Tranås. Tillsammans med kommunens ungdomar skall du medverka till en attraktiv, dynamisk mötesplats för i första hand åldersgruppen år. Detta innebär kontinuerlig uppsökande verksamhet och nätverkande för att nå ut till alla ungdomar och föreningslivet i kommunen. Dina egenskaper och kompetenser Vi söker dig som: har goda kunskaper om ungdomars fritidsvanor och är välorienterad inom ungkulturområdet är tydligt vuxen i dina värderingar och handlingar och agerar utifrån dessa. Har social kompetens, lätt för att skapa kontakter med människor i alla åldrar och har förmåga att lyssna och reflektera bemöter alla människor på ett respektfullt och ödmjukt sätt har goda kunskaper inom sociala medier och kan hantera en dator har goda kunskaper inom något estetiskt område Vi ser gärna att du har någon form av lämplig högskoleutbildning och även spetskompetens du kan använda för att t.ex. leda en gruppaktivitet. Fritidspedagog-/ledarutbildning är meriterande. Anställning Löneform: 75 % Individuell lönesättning. Fast månadslön, kollektivavtal finns Anställningsform: Tillsvidare. Vi tillämpar provanställning I tjänsten ingår kvälls- och lördagstjänstgöring Kontaktpersoner Sören Hjalmar, föreståndare ungdomsverksamheten, tfn Fackliga företrädare Nås via kommunens vxl Ansökan Ansökan skall vara oss tillhanda senast Skicka dina handlingar till Tranås kommun, Kultur & fritid, Tranås. Besöksadress: Storgatan 54. Välkommen till Tranås - Du behövs! Tranås ligger i ett av Sveriges mest spännande och expansiva områden nära Linköping och Jönköping. Vi erbjuder en hög livskvalitet, med ett starkt näringsliv och en sjönära natur i en klassisk handelsstad och har slagläge inför framtiden. I Tranås har kända varumärken som IVT, Stiga, EFG och Cheap Monday kommit till. I Tranås kommun är vi cirka medarbetare som dagligen arbetar med att göra Tranås till en ännu bättre plats att leva och verka i. TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Tranås Direkt ges ut av Tranås kommunkoncern, bestående av Tranås kommun, Tranås Energi och Tranåsbostäder. Tranås Direkt delas ut till samtliga hushåll i Tranås kommun. Tidningen beräknas utkomma med fyra nummer per år. ANSVARIG UTGIVARE Roger Westman REDAKTÖR Johanna Lind PRODUKTION Tranås kommun Info & Marknad TRYCK Norra Skåne Offset KONTAKT Tranås kommun, Info & Marknad, TRANÅS. tfn DECEMBER 2012 TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN

3 Campusfrågan utreds vidare Under de drygt fyra månader som utredningsunderlaget för Campus Tranås var ute på remiss inkom 70 synpunkter från allmänhet, föreningar, politiska partier och företag. En politisk styrgrupp har nu bildats för att arbeta vidare med campusfrågan. Det är ju verksamheter kopplade till skolan och kulturen som ska in i det tänkta campus och vi behöver diskutera vissa lokalfrågor, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander, och fortsätter: Till exempel vart Västra Vux ska flytta, om biblioteket ska inrymmas i campus eller inte och vad vi gör med Kulturskolan som har vuxit ur sina lokaler. Sammantaget för alla yttranden som inkom under remisstiden är att det råder stor enighet kring att utbildning är den viktigaste frågan för Tranås kommun, därefter går åsikterna isär. Jimmy Karlsson, planerare på Tranås kommun, har sammanställt alla inkomna synpunkter. En del är odelat positiva, men många vill se en vidare utredning. Sedan finns det de som inte alls är för idén med ett campus och ytterligare en del som är övervägande kritiska och vill att kommunen löser andra mer akuta behov först. Jimmy Karlsson igen: Till största delen är synpunkterna från privatpersoner negativa, medan regioner, grannkommuner och näringslivsorganisationer är positiva till idén. Sammanställningen visar att frågan om ett campus inte är en vänster- eller högerfråga utan synpunkterna handlar mer om pengar och prioriteringar. Återkommande frågor i inläggen handlar om medverkan från andra verksamheter, konsekvenser av ökade driftkostnader och alternativa åtgärder i befintliga lokaler. Försäljning pågår Försäljningen av de 36 villatomterna på Norraby udde pågår för fullt. I dagsläget har nio tomter sålts. Enligt Jeanette Johansson, planarkitekt på Plan & Bygg, är intresset för det nya bostadsområdet stort. Det är många som hör av sig, både Tranåsbor och personer utifrån. Att vi redan har sålt nio tomter är ett kvitto på att läget är attraktivt. När tomterna släpptes i augusti i år gick först en förfrågan ut till personerna registrerade i kommunens tomtkö. Sexton personer skickade in en intresseanmälan och nio av dem köpte en tomt, säger Jeanette. Två stycken av de sålda tomterna har köpts av personer som idag inte bor i Tranås. De inflyttande kommer ifrån Skövde och Stockholm. Nu har alla tomter släppts så man behöver inte vara registrerad i tomtkön för att köpa en tomt. Den 18 juni nästa år är det byggstart och fritt fram att sätta spaden i jorden, men innan dess hoppas Jeanette att ytterligare några tomter har sålts. När vi var på Ikanohuset med Tranåsambassaden märkte vi att det finns intresse för att bo i Tranås. Det är viktigt att vi marknadsför det vi har att erbjuda när det gäller olika boendeformer, även bostadsrätter och befintliga villor. Fairtradefika lockade många till förskola Tranås är en av drygt 50 diplomerade Fairtrade City-kommuner i Sverige. Den 18 oktober arrangerades Fairtrade challenge där privatpersoner, arbetsplatser, caféer och restauranger uppmanades att fika med Fairtradeprodukter. Elisabeth Strand, köksansvarig och kokerska på Parkens förskola såg detta som ett gyllene tillfälle att bjuda in samtliga föräldrar på en drop in-fika. Efter att ha bollat idén med de andra i personalen kollade jag upp priser på olika råvaror och beställde hem kaffe, te, socker, bananer och lite informationsmaterial om Fairtrade, säger Elisabeth och fortsätter: - Då vi arbetar med barn är det ju viktigt att vi köper produkter där det inte förekommer barnarbete eller andra oegentligheter. Torsdagen den 18 oktober mellan kl. 12:15 och 17:00 välkomnades alla föräldrar till Parkens förskola på djungelfika där det serverades bananer, kaffe, te och läskande fruktvatten. - Det blev jättelyckat. Omkring sextio personer slöt upp och alla var nöjda, säger Elisabeth Strand. Läs mer om Tranås Fairtrade City på TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN DECEMBER

4 Medarbetare som gör andra människors vardag meningsfull Tina Holm-Hjort, Lina Lundstedt och Ann-Sofi Andersson arbetar som arbetskonsulenter inom den kommunala Handikappomsorgen. LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ska garantera att personer med betydande och varaktiga funktionshinder ges goda levnadsvillkor. varje dag erbjuder Tranås kommun meningsfull sysselsättning åt omkring 80 personer med funktionsnedsättning. Dessa personer har beslut om daglig sysselsättning enligt LSS-lagen. I verksamheten, som ligger under Handikappomsorgen, arbetar arbetskonsulenterna Lina, Ann-Sofi och Tina. Vår uppgift är att finna meningsfull sysselsättning som skapar kvalitet för de personer som fått beslut om daglig verksamhet, säger Lina Lundstedt. Lina och Ann-Sofi är utbildade arbetsterapeuter och Tina är socionom. Sedan hösten 2012 har Lina arbetat som arbetskonsulent inom LSS och det är glädjen över att få följa individens framsteg, hur små de än må vara, som gör att hon trivs så bra med sitt arbete. När en handledare ringer och berättar att en person som knappt vågat öppna munnen har pratat under fikarasten blir man otroligt glad. Inom Tranås kommun finns flera olika former av daglig sysselsättning för personer som fått beslut enligt LSS; Rås Gård, Piraten och Mossebo, som är verksamheter där deltagarna på plats har sin sysselsättning med stöd från personal. Sedan finns det utflyttade grupper i verksamheterna som till exempel Stallgruppen på Tranås Ridklubb och Mediagruppen. Det finns också deltagare som arbetar med uppdrag från olika kommunala förvaltningar, som skötsel av lekparker och boktransporter åt biblioteket. Vi har även planer på att starta upp ett projekt inom tvätteri och café. Vilken form av sysselsättning som erbjuds beror delvis på vad personen vill göra samt på personens förmågor. Vi försöker hitta individuella lösningar då alla är bra på något, säger Lina. Lina och hennes kollegor lägger ner mycket av sin tid på att skapa relationer med deltagarna, varav många har sociala svårigheter. Det är viktigt att vi förstår personen. En handledare på en praktikplats ska kunna komma till mig med sina funderingar, jag ska vara proffs på personen. Förutom att finna meningsfull sysselsättning är det ofta så att Lina, Tina och Ann-Sofi stöttar när det gäller att skapa rutiner och bryta isolering. Vi ska vara motiverande förebilder. Många företag i Tranås tar emot personer med beslut om daglig verksamhet och Lina berättar att dessa arbetsplatser fyller en mycket viktig funktion, då deltagarna får chans att arbetsträna i reell miljö. Står personen nära arbetsmarknaden så ska han eller hon få rätt stöd för att kunna ta steget till ett lönearbete. Att vara arbetskonsulent inom Handikappomsorgen innebär att man träffar många olika människor med mycket varierande behov. Lina säger att egenskaper som krävs för att trivas och göra ett bra jobb är förmågan att vara inkännande, vara empatisk och ha mängder med tålamod. Det gäller att kunna släppa jobbet när man kommer hem, även om man ibland blir påmind av ett SMS mitt i natten, säger Lina och skrattar. Två rätter på menyn för dem med hemleverans DE pensionärer som bor hemma och som har hemleverans av mat kan sedan en tid tillbaka välja mellan två olika rätter istället för en. Vi har fått många positiva reaktioner, säger kostchef Ismeta Sedic. Förutom att pensionärerna som har hemleverans av mat erbjuds två rätter varje dag, har också priset sänkts från 53 kronor/dag till 49,50. Hur går den ekvationen ihop? Vi har minskat antalet efterrätter. Nu serveras dessert under helgen samt på torsdagar då det är soppdag. Varje dag levereras mat till omkring 150 pensionärer i Tranås. Maten beställs, efter kundens önskemål, av hemtjänstpersonalen via webben. De som inte har hjälp av hemtjänsten beställer på egen hand via en blankett, säger Ismeta Sedic. Intresset för att få mat levererad hem varje dag är stort och det är Socialtjänstens biståndshandläggare som gör en bedömning om en person ska bli beviljad hemleverans eller inte. På finns matsedelar för kommunens hemleveranser och olika boenden. 4 - DECEMBER 2012 TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN

5 Nu har elskåpen blivit till konst Nu är elskåpstävlingen, som har pågått under hösten, avgjord. Många fina bidrag kom in och tretton vinnare är utsedda. Hela 53 bidrag kom in till tävlingen, som pågick mellan 25 augusti och 31 oktober och som drevs av Tranås Energi. Motiven varierade vitt och när allmänhetens och juryns röster hade slagits ihop stod 13 vinnare klara. Övriga vinnare var Steve Nyström, Henrietta Kozica, Joss Ture, Klara Ekstedt, Elisabeth Karlsson, Carina Kero Esberg, Amilia Rehn, Lea Vuorenmäki, Petra Wiberg, Göran Billeson, Britta Palm och Gerd Lövgren. Du kan se alla bidrag på Motiven som vann finns nu uppsatta på elskåp runt om i Tranås centrum. På kartan här intill ser du var de finns. Motiven är uppsatta på promenadavstånd från varandra så att de tillsammans bildar en trevlig konstrunda. STORGATAN TORGGATAN ÅGATAN MISSIONSGATAN STRÖMSHOLMEN Av de tretton vinnarna utsågs även en förstapristagare, den person som fått flest röster på sitt bidrag. Det blev Mattias Liljeqvist, som vann ett presentkort på två hotellnätter för två personer i en stad i Europa. STADSHUS Fibernätet Traman nu till Sommen Utbyggnaden av fibernätet TRA- MAN fortsätter. I början av hösten kontaktade elva hushåll Tranås Energi med en önskan att få fiber draget till sitt område i Sommen. Detta ska nu bli verklighet och grävningen är i full gång Anslutningsavgiften blev kr per hushåll och grävningen på den egna tomten görs, precis som i Tranås tätort, av husägarna själva. Anslutningen beräknas bli klar under vintern. - Det är roligt att fastighetsägarna själva tar initiativet, säger Per Berggren, Traman-ansvarig på Tranås Energi. Tidigare har man kanske mest tänkt på fiber i samband med internetanvändande, men nu finns möjligheter till paketlösningar som sänker kostnaderna för internet, tv och telefoni och då växer intresset fort. Fibernätet TRAMAN har varit en del av Tranås Energis verksamhet sedan 2011, då man tog över nätägande och drift från Tranås kommun. Nätet är ett öppet nät, vilket innebär att vilken tjänsteleverantör som helst kan ansluta sig och börja leverera internet, tv och telefoni. Nätet tillåter i dagsläget hastigheter på upp till 100 mbit/s, men man förbereder för att den närmsta tiden kunna leverera 1 gbit/s. Ge en upplevelse i julklapp? Ge bort ett abonnemangskort på resterande säsong av musikcaféserien. Säljes på stadsbiblioteket för 300 kr. Enstaka biljett 150 kr. 30/1 Jubileumsturné med Jönköpings Sinfonietta 20/2 Divine 13/3 Mikael Neumann 10/4 Hazelius Hedin Hela programmet med tider finner du på EL OCH FJÄRRVÄRME FRÅN FÖRNYBARA KÄLLOR Billigast i länet Årets prisjämförelse av Sveriges fjärrvärmeleverantörer visar att Tranås har den klart billigaste fjärrvärmen i Jönköpings län och ligger på tionde plats i Sverige. Kraftvärme på gång... Kraftvärmebygget är i full gång och den nya pannan och ugnen är på plats. Det är stora grejer som ska monteras, pannan väger omkring 90 ton! TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN DECEMBER

6 Kick-off för personalen inom hemtjänsten Räddningstjänsten informerar! Inför julhelgerna: Se över ditt brandskydd Den 28 november samlades all personal i Tranås kommuns hemtjänst till en kick-off. Samtliga 140 medarbetare och enhetschefer var inbjudna och dagen blev mycket uppskattad. Anledningen till att vi anordnade en kick-off är att kommunen tar över hemsjukvården från och med den 1 januari vilket kommer att påverka personalens arbetsuppgifter i allra högsta grad, säger sektionschef Sara Erlingson. Inbjudna till kick-offen var även de fyra undersköterskor från Tranås vårdcentral som från och med nästa år börjar arbeta inom Tranås kommun. Det som blir nytt för hemtjänstpersonalen i januari är att de kommer att utföra fler medicinska insatser. Detta ingår i deras utbildning, så på så sätt är det inte något nytt, säger Sara Erlingson och tillägger att personalen ser fram emot de nya ansvarsområdena. Dagen till ära var en gästföreläsare inbjuden. Jim Thuresson talade om vikten av att känna glädje i arbetslivet och att alla har ett ansvar för att sprida glädje till sina kunder och kollegor. Hans poäng var att vi utför ett mycket bättre arbete om vi själva mår bra och ser glädjen i det vi gör. Förutom den inspiration som Jim Thuresson levererade talade man under kick-offen om Ledstjärnan och hur personalen kan leva upp till den i praktiken. Att sätta kunden i centrum innebär ibland att personalen måste respektera att det som kunden tycker är rätt inte alltid överensstämmer med ens egna värderingar. Och att det ibland är viktigare att sätta sig ner för en pratstund med kunden, istället för att göra köket skinande rent, säger Sara Erlingson. Hallå där, visste du att det är du som bor i bostaden som är den största resursen när det gäller att vidta åtgärder vid bränder? Se därför till att du har en tidig upptäckt med brandvarnare, rätt släckutrustning samt rutiner med samtliga familjemedlemmar för hur de ska agera om det börjar brinna. Bor du i ett flerfamiljshus är det viktigt att du inte går ut i ett brinnande och/eller rökfyllt trapphus. Stanna i din lägenhet och larma Räddningstjänsten. Vi rekommenderar brandvarnare i varje rum (utom kök och badrum) men minst 1 per 60 kvm. Numera finns det även sammankopplade brandvarnare som ger ett väldigt bra skydd. Vid en brand tjuter alla brandvarnare samtidigt och alla i bostaden blir medvetna om faran tidigt. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det finns brandvarnare i bostaden men du själv bär ansvaret för att den fungerar. Bor du i bostadsrätt ansvarar du för att det finns fungerande brandvarnare. Alla bör ha en handbrandsläckare. Den ska helst innehålla pulver, då denna har bäst släckeffekt samt kan användas mot alla typer av bränder. En godkänd handbrandsläckare på sex kilo med pulver behöver inte kosta mer än 400 kronor. Brandfilt är också ett effektivt släckmedel för en mindre brand. Tänk på: Använd inte levande ljus i julgranen eller i juldekorationer med brännbart material. Lämna aldrig levande ljus obevakade. Har du frågor kan du kontakta oss på telefon: eller Vi på Räddningstjänsten önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Dagens ros till hemtjänsten Ett vänligt ord kan få den gråaste vardag att kännas lite mer solig. Ofta är vi dåliga på att höra av oss när vi tycker att någon eller några i vår omgivning har gjort något bra. Desto mer på hugget är vi när vi anser att någon har gjort fel... Denna lilla notis i lokaltidningen gjorde berörd personal väldigt glad och det bidrar till att det blir extra kvalitet i det dagliga arbete som de utför. Tänk vad lätt det är att visa människor sin uppskattning och tänk vilken skillnad vi kan göra om vi gör det oftare. Vem vill du ge din uppskattning idag? Vill du bo exklusivt mitt i stan? Vi erbjuder en nyproducerad lägenhet på Storgatan 42 4 rum och kök 141 kvm mitt på Storgatan med hiss, braskamin, köksö och öppen planlösning. Ring för visning tfn DECEMBER 2012 TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN

7 Oscar deltog i Världsvattenkonferens vartannat år sluter vattenspecialister från hela världen upp till en världsvattenkonferens som arrangeras av International Water Association (IWA). I år ägde den rum i Sydkorea och bland deltagarna fanns Oscar Samuelsson, enhetschef på VA-verken i Tranås kommun. Den huvudsakliga anledningen till att Oscar reste till konferensen i Busan, Sydkorea var att delta i en två dagar lång workshop inom processmodellering av reningsverk. Konferensen fick han på köpet. Men utan ett stipendium hade resan inte varit möjlig. Det var tidigt i somras som jag såg i en branschtidning att man kunde ansöka om stipendium för internationellt kunskapsutbyte, berättar Oscar. Anledningen till att workshopen lockade var att Oscar och hans kollegor på reningsverket nyligen hade genomfört en processmodellering genom en konsultfirma med syftet att utreda möjligheterna för utökad kväverening. Jag ansökte och mitt under min semester fick jag beskedet att jag hade fått stipendiet. I september bar det av och Oscar hade då fått veta att en svensk doktorand vid Lunds universitet som är bosatt i Linköping också skulle åka till Sydkorea, så de synkade sina biljetter. Det tog ungefär ett dygn att åka. Första bytet ägde rum i Amsterdam, nästa i Japan och till sist landade vi i Sydkorea. De hade tur. Två dagar senare orsakade en tyfon flera inställda avgångar så flera av konferensens deltagare blev försenade. Förutom Oscar och doktoranden från Linköping deltog ytterligare en svensk i workshopen. Resten av deltagarna, cirka 20 stycken, var från hela världen. Det var väldigt hands on och ganska nördigt. Vi gick igenom sunda metoder för att göra en god anpassning av olika reningsverk till befintliga metoder. Handledarna var erfarna inom området och de gick igenom de vanligaste felen och fallgroparna med att använda processmodellering. Oscar berättar att det mest intressanta med workshopen var de uppmätta analyserna samt att få ta del av hur vattensystemen fungerar i andra länder. Vi må ha olika sorters vatten som kommer in och reningsverken är olika, men processerna är desamma. När workshopen var över var det en dags vila innan den stora konferensen började. Varje dag var uppdelad i tre block och varje block innehöll fyra föreläsningar som man fick välja mellan. IWA som arrangerar konferensen är en bred organisation med vatten som gemensam nämnare. På programmet fanns föreläsningar i allt från biofilmer i ledningsnät till rening av läkemedel och nanopartiklar. Jag fick många inspirerande idéer till vår dagliga drift på reningsverket men även insikt i vilka mer avancerade reningstekniker som används i andra länder med högre reningskrav. Både konferensen och utbildningen ägde rum i staden Busan, en kuststad med omkring 3,5 miljoner invånare. Här finns bland annat en av Asiens största hamnar. Oscar och de andra deltagarna bodde på ett västerländskt hotell ett stenkast från de stora mässhallarna där evenemanget ägde rum, så någon sight seeing blev det inte tal om. Vi gjorde ett studiebesök på ett VAverk och det var väldigt intressant. Allt oftare drabbas de av allvarliga översvämningar och de hade flera smarta lösningar när det gäller fördämningar. Under ett så relativt kort besök som Oscar gjorde är det svårt att få en känsla av landet, men han uppfattar Sydkorea som ett miljömedvetet land som håller hög standard. Från Sydkorea och Världsvattenkonferensen till Tranås och reningsverket här. Hur ska all lärdom och nya influenser omsättas till vår lilla verklighet? Jag tror att det är minst lika viktigt för mindre och medelstora kommuner, som för de större, att kunna delta i internationella kunskapsutbyten. Det ger ett större engagemang för vattensektorn samtidigt som vi i Sverige inser att vi är duktiga på miljö och vatten, men även har mycket att lära av våra internationella kollegor. Och när det gäller den två dagar långa utbildningen i processmodellering så kunde den inte har legat bättre i tiden, anser Oscar Inom en snar framtid kommer vi att införa en ny styrning av reningsverket vilken är baserad på just processmodellering. Tack vare stipendiet och resan till Sydkorea har jag nu fått en större förståelse för hur tekniken fungerar och vilka risker som finns med den. TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN 7 DECEMBER porträtt.

8 Snart är det fart och go i Ekmarkspark Det blir en skatepark i Ekbergsparken. Den 30 januari löper anbudstiden ut och så snart vädret tillåter påbörjas byggnationen. Det här kommer att bli en ny mötesplats i Tranås som fyller stadskärnan med aktivitet, säger Gustav Rosén från föreningen Actionpark Tranås. Det är Kultur & Fritid som äger projektet att uppföra en skatepark i Tranås med stöd av intresseföreningen Actionpark Tranås där Gustav Rosén är informationsansvarig. Just nu är vi inne i en designfas där vi i föreningen, tillsammans med Tranås kommun och företaget Sweco, förfinar idéskissen. Själva grundytan som kommer att tas i bruk är på omkring kvadratmeter varav hälften kommer att förbli grönyta. För oss är det viktigt att parkkaraktären finns kvar och att skateytorna integreras väl i miljön, säger Gustav Rosén och fortsätter: Skateparken kommer att innehålla både natursten och växtlighet, så att den ger ett mjukt och naturligt intryck. Namnet till trots kan man även åka BMX och inlines. Ytorna ska vara lämpade för både nybörjare och mer erfarna utövare. Parken får också många sittytor. Många av hindren kommer att vara i form av trappor eller andra element som smälter in i miljön, tror Gustav Rosén. Även Claes Sjökvist på Kultur & Fritid är odelat optimistisk. Det har varit en långdragen process och nu känns det bra att det faktiskt blir av. Det känns extra bra att detta är en satsning som gynnar våra ungdomar. Skateboard är för många inte bara en sport eller en sysselsättning på fritiden - det är en egen kultur och livsstil med tillhörande kläd- och musikstil. När Växjö uppförde sin Skatepark fördubblades antalet ungdomar som utövade sporten redan under det första året, berättar Gustav som tror att Tranås skatepark kommer att locka besökare även från grannkommunerna. Det är bra att det skapas aktivitet på andra centrala ställen än bara på Storgatan, avslutar Claes Sjökvist. I januari tar kommunen över ansvaret för hemsjukvården Vid årsskiftet genomför samtliga kommuner i Jönköpings län en s.k. skatteväxling med landstinget. Det innebär att skattemedel överförs och huvudmannaskapet för hemsjukvården tas över av kommunerna. Huvudsyftet är att göra det enklare att samordna olika insatser och vårdbehov. Den som inte är inskriven i hemsjukvården kontaktar som vanligt vårdcentralen vid sjukdom. För den som idag har hemsjukvård fortsätter kontakterna med distriktsläkare, vårdcentral eller klinik på sjukhuset som tidigare. Man behöver inte göra någonting, utan allt kommer att fungera som vanligt. Uppgifter som idag utförs i hemmet av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast från landstinget utförs i fortsättningen av kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation. Mer information och nya kontaktuppgifter kommer att delas ut till dig som har hemsjukvård idag. Hemsjukvård kan ges till den som inte utan svårigheter kan ta sig till vårdcentralen eller har behov av vård i hemmet. Med svårigheter avses inte att det t ex saknas allmänna transportmedel utan det syftar på sjukdom, funktionshinder etc. Beslut om hemsjukvård fattas av legitimerad personal efter en medicinsk bedömning. Mer information finner du på samt Kommunerna tar över hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska eller annan specialistsjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. både planerade och akuta hälsooch sjukvårdsinsatser i hemmet, även rehabilitering, habilitering och palliativ vård förskrivning av hjälpmedel till personer i hemmet 8 - DECEMBER 2012 TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Seniorlägenheter i Forserum

Seniorlägenheter i Forserum Seniorlägenheter i Forserum Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Katarina Lindström 0240-66 03 76 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Eva Olausson 0240-66 03 87 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas Ljus

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Centralgatan 15 Box 150 840 70 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 FAX 0696-10692 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Mål 3 Organisation

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Fallbeskrivningar - egenvård

Fallbeskrivningar - egenvård Fallbeskrivningar - egenvård Innehåll Fallbeskrivning 1 Injektion fragmin - utskrivning från sjukhus... 2 Fallbeskrivning 2 Ögondroppar efter poliklinisk starroperation... 2 Fallbeskrivning 3 TENS-behandling

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Sammanfattning infomöte

Sammanfattning infomöte Sammanfattning infomöte Den 9 juni kl 19.00 var alla vikabor inbjudna av Vika Byaråd till informationsmöte i Vika bygdegård om förutsättningarna för Vikaborna att bli uppkopplade med fiber. Efter genomgång

Läs mer

Seniorlägenheter i Malmbäck

Seniorlägenheter i Malmbäck Seniorlägenheter i Malmbäck Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Baskunskaper om LSS. Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Baskunskaper om LSS. Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Baskunskaper om LSS Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Presenteras av: Lena Gustafsson, enhetschef LSS gruppbostad Anna-Lena

Läs mer