TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea"

Transkript

1 TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Full fart & go i Ekbergspark Försäljning pågår på Norraby udde Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea Campusfrågan lever vidare

2 Självklart med meningsfull sysselsättning i TK jag har förmånen att få arbeta med personer som har olika funktionsnedsättningar, vilket är ett mycket utvecklade arbete. Att se personer utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, och att hitta nya sätt att tänka kring saker och ting Inget är självklart! Ingen dag är den andra lik, dagar fylls med glädje och hopp, men även med frustration och förtvivlan. Att deltagare kommer till sin dagliga verksamhet en dag/vecka kan ses som ett stort framsteg. Det kan till och med handla om att personen vågar säga något kring fikabordet. Till synes en liten utveckling för oss, men en stor utveckling har skett hos just denna individ. Personer med funktionshinder har oftast haft en tuff bakgrund och har sällan fått höra de uppmuntrande orden: Vilket bra jobb du gjort idag! Här tycker jag att alla människor ska vara goda förebilder och stärka dessa personer. För vem växer inte av att få höra det vi är bra på istället för att alltid få höra det vi behöver bli bättre på? I Tranås har vi flera olika sysselsättningar, allt från daglig verksamhet till arbetslivsinriktad praktik. Vi arbetar med ca 100 personer som har beslut om daglig sysselsättning inom LSS och SoL. Ingen av dessa personer är den andra lik och alla har sina olika resurser och begränsningar. Det är just detta som göra vårt arbete så intressant. Att hitta en sysselsättning som är stimulerande och utvecklade för personen är inte alltid det lättaste. Då arbetsmarknaden är tuff för oss friska människor, hur ska då personer med funktionshinder ta sig in? Ämnet är högaktuellt då var fjärde ungdom idag som vill ha ett jobb inte får något p g a den höga arbetslösheten i Sverige. Jag och mina kollegor anser att det är viktigt att fler företag inom Tranås kommun öppnar upp sina verksamheter för att ta emot personer med funktionshinder, genom praktikplatser och anställningar. Du som företagare betyder så mycket för dessa personer, du ger dem en meningsfull vardag, en roll som arbetstagare och en social gemenskap. Viktiga delar för att vi ska må bra som människor. Jag vill tacka alla de företag, ingen nämnd ingen glömd, som är trogna med att ta emot personer som önskar sysselsättning i längre eller kortare perioder. Ni fyller en väldigt viktig funktion för våra deltagare. Mer än vad ni kanske tror! Vi som jobbar med daglig sysselsättning inom LSS hoppas på ett fortsatt bra samarbete med er. Till er företagare som för tillfället inte tar emot praktikanter med funktionsnedsättning, fundera på vad ni skulle kunna bidra med för att fylla dessa personers vardag med meningsfull sysselsättning... Läs gärna mer om mitt och mina kollegors arbete på sidan 4. Lina Lundstedt Leg. Arbetsterapeut TRANÅS KOMMUN KULTUR & FRITID SÖKER: Fritidsledare 75% Arbetsuppgifter Vi söker en fritidsledare som vill utveckla ungdomsverksamheten i Tranås. Du skall tillsammans med kollegor arbeta med ungas fritid/ungkulturverksamhet i Tranås. Tillsammans med kommunens ungdomar skall du medverka till en attraktiv, dynamisk mötesplats för i första hand åldersgruppen år. Detta innebär kontinuerlig uppsökande verksamhet och nätverkande för att nå ut till alla ungdomar och föreningslivet i kommunen. Dina egenskaper och kompetenser Vi söker dig som: har goda kunskaper om ungdomars fritidsvanor och är välorienterad inom ungkulturområdet är tydligt vuxen i dina värderingar och handlingar och agerar utifrån dessa. Har social kompetens, lätt för att skapa kontakter med människor i alla åldrar och har förmåga att lyssna och reflektera bemöter alla människor på ett respektfullt och ödmjukt sätt har goda kunskaper inom sociala medier och kan hantera en dator har goda kunskaper inom något estetiskt område Vi ser gärna att du har någon form av lämplig högskoleutbildning och även spetskompetens du kan använda för att t.ex. leda en gruppaktivitet. Fritidspedagog-/ledarutbildning är meriterande. Anställning Löneform: 75 % Individuell lönesättning. Fast månadslön, kollektivavtal finns Anställningsform: Tillsvidare. Vi tillämpar provanställning I tjänsten ingår kvälls- och lördagstjänstgöring Kontaktpersoner Sören Hjalmar, föreståndare ungdomsverksamheten, tfn Fackliga företrädare Nås via kommunens vxl Ansökan Ansökan skall vara oss tillhanda senast Skicka dina handlingar till Tranås kommun, Kultur & fritid, Tranås. Besöksadress: Storgatan 54. Välkommen till Tranås - Du behövs! Tranås ligger i ett av Sveriges mest spännande och expansiva områden nära Linköping och Jönköping. Vi erbjuder en hög livskvalitet, med ett starkt näringsliv och en sjönära natur i en klassisk handelsstad och har slagläge inför framtiden. I Tranås har kända varumärken som IVT, Stiga, EFG och Cheap Monday kommit till. I Tranås kommun är vi cirka medarbetare som dagligen arbetar med att göra Tranås till en ännu bättre plats att leva och verka i. TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Tranås Direkt ges ut av Tranås kommunkoncern, bestående av Tranås kommun, Tranås Energi och Tranåsbostäder. Tranås Direkt delas ut till samtliga hushåll i Tranås kommun. Tidningen beräknas utkomma med fyra nummer per år. ANSVARIG UTGIVARE Roger Westman REDAKTÖR Johanna Lind PRODUKTION Tranås kommun Info & Marknad TRYCK Norra Skåne Offset KONTAKT Tranås kommun, Info & Marknad, TRANÅS. tfn DECEMBER 2012 TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN

3 Campusfrågan utreds vidare Under de drygt fyra månader som utredningsunderlaget för Campus Tranås var ute på remiss inkom 70 synpunkter från allmänhet, föreningar, politiska partier och företag. En politisk styrgrupp har nu bildats för att arbeta vidare med campusfrågan. Det är ju verksamheter kopplade till skolan och kulturen som ska in i det tänkta campus och vi behöver diskutera vissa lokalfrågor, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander, och fortsätter: Till exempel vart Västra Vux ska flytta, om biblioteket ska inrymmas i campus eller inte och vad vi gör med Kulturskolan som har vuxit ur sina lokaler. Sammantaget för alla yttranden som inkom under remisstiden är att det råder stor enighet kring att utbildning är den viktigaste frågan för Tranås kommun, därefter går åsikterna isär. Jimmy Karlsson, planerare på Tranås kommun, har sammanställt alla inkomna synpunkter. En del är odelat positiva, men många vill se en vidare utredning. Sedan finns det de som inte alls är för idén med ett campus och ytterligare en del som är övervägande kritiska och vill att kommunen löser andra mer akuta behov först. Jimmy Karlsson igen: Till största delen är synpunkterna från privatpersoner negativa, medan regioner, grannkommuner och näringslivsorganisationer är positiva till idén. Sammanställningen visar att frågan om ett campus inte är en vänster- eller högerfråga utan synpunkterna handlar mer om pengar och prioriteringar. Återkommande frågor i inläggen handlar om medverkan från andra verksamheter, konsekvenser av ökade driftkostnader och alternativa åtgärder i befintliga lokaler. Försäljning pågår Försäljningen av de 36 villatomterna på Norraby udde pågår för fullt. I dagsläget har nio tomter sålts. Enligt Jeanette Johansson, planarkitekt på Plan & Bygg, är intresset för det nya bostadsområdet stort. Det är många som hör av sig, både Tranåsbor och personer utifrån. Att vi redan har sålt nio tomter är ett kvitto på att läget är attraktivt. När tomterna släpptes i augusti i år gick först en förfrågan ut till personerna registrerade i kommunens tomtkö. Sexton personer skickade in en intresseanmälan och nio av dem köpte en tomt, säger Jeanette. Två stycken av de sålda tomterna har köpts av personer som idag inte bor i Tranås. De inflyttande kommer ifrån Skövde och Stockholm. Nu har alla tomter släppts så man behöver inte vara registrerad i tomtkön för att köpa en tomt. Den 18 juni nästa år är det byggstart och fritt fram att sätta spaden i jorden, men innan dess hoppas Jeanette att ytterligare några tomter har sålts. När vi var på Ikanohuset med Tranåsambassaden märkte vi att det finns intresse för att bo i Tranås. Det är viktigt att vi marknadsför det vi har att erbjuda när det gäller olika boendeformer, även bostadsrätter och befintliga villor. Fairtradefika lockade många till förskola Tranås är en av drygt 50 diplomerade Fairtrade City-kommuner i Sverige. Den 18 oktober arrangerades Fairtrade challenge där privatpersoner, arbetsplatser, caféer och restauranger uppmanades att fika med Fairtradeprodukter. Elisabeth Strand, köksansvarig och kokerska på Parkens förskola såg detta som ett gyllene tillfälle att bjuda in samtliga föräldrar på en drop in-fika. Efter att ha bollat idén med de andra i personalen kollade jag upp priser på olika råvaror och beställde hem kaffe, te, socker, bananer och lite informationsmaterial om Fairtrade, säger Elisabeth och fortsätter: - Då vi arbetar med barn är det ju viktigt att vi köper produkter där det inte förekommer barnarbete eller andra oegentligheter. Torsdagen den 18 oktober mellan kl. 12:15 och 17:00 välkomnades alla föräldrar till Parkens förskola på djungelfika där det serverades bananer, kaffe, te och läskande fruktvatten. - Det blev jättelyckat. Omkring sextio personer slöt upp och alla var nöjda, säger Elisabeth Strand. Läs mer om Tranås Fairtrade City på TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN DECEMBER

4 Medarbetare som gör andra människors vardag meningsfull Tina Holm-Hjort, Lina Lundstedt och Ann-Sofi Andersson arbetar som arbetskonsulenter inom den kommunala Handikappomsorgen. LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ska garantera att personer med betydande och varaktiga funktionshinder ges goda levnadsvillkor. varje dag erbjuder Tranås kommun meningsfull sysselsättning åt omkring 80 personer med funktionsnedsättning. Dessa personer har beslut om daglig sysselsättning enligt LSS-lagen. I verksamheten, som ligger under Handikappomsorgen, arbetar arbetskonsulenterna Lina, Ann-Sofi och Tina. Vår uppgift är att finna meningsfull sysselsättning som skapar kvalitet för de personer som fått beslut om daglig verksamhet, säger Lina Lundstedt. Lina och Ann-Sofi är utbildade arbetsterapeuter och Tina är socionom. Sedan hösten 2012 har Lina arbetat som arbetskonsulent inom LSS och det är glädjen över att få följa individens framsteg, hur små de än må vara, som gör att hon trivs så bra med sitt arbete. När en handledare ringer och berättar att en person som knappt vågat öppna munnen har pratat under fikarasten blir man otroligt glad. Inom Tranås kommun finns flera olika former av daglig sysselsättning för personer som fått beslut enligt LSS; Rås Gård, Piraten och Mossebo, som är verksamheter där deltagarna på plats har sin sysselsättning med stöd från personal. Sedan finns det utflyttade grupper i verksamheterna som till exempel Stallgruppen på Tranås Ridklubb och Mediagruppen. Det finns också deltagare som arbetar med uppdrag från olika kommunala förvaltningar, som skötsel av lekparker och boktransporter åt biblioteket. Vi har även planer på att starta upp ett projekt inom tvätteri och café. Vilken form av sysselsättning som erbjuds beror delvis på vad personen vill göra samt på personens förmågor. Vi försöker hitta individuella lösningar då alla är bra på något, säger Lina. Lina och hennes kollegor lägger ner mycket av sin tid på att skapa relationer med deltagarna, varav många har sociala svårigheter. Det är viktigt att vi förstår personen. En handledare på en praktikplats ska kunna komma till mig med sina funderingar, jag ska vara proffs på personen. Förutom att finna meningsfull sysselsättning är det ofta så att Lina, Tina och Ann-Sofi stöttar när det gäller att skapa rutiner och bryta isolering. Vi ska vara motiverande förebilder. Många företag i Tranås tar emot personer med beslut om daglig verksamhet och Lina berättar att dessa arbetsplatser fyller en mycket viktig funktion, då deltagarna får chans att arbetsträna i reell miljö. Står personen nära arbetsmarknaden så ska han eller hon få rätt stöd för att kunna ta steget till ett lönearbete. Att vara arbetskonsulent inom Handikappomsorgen innebär att man träffar många olika människor med mycket varierande behov. Lina säger att egenskaper som krävs för att trivas och göra ett bra jobb är förmågan att vara inkännande, vara empatisk och ha mängder med tålamod. Det gäller att kunna släppa jobbet när man kommer hem, även om man ibland blir påmind av ett SMS mitt i natten, säger Lina och skrattar. Två rätter på menyn för dem med hemleverans DE pensionärer som bor hemma och som har hemleverans av mat kan sedan en tid tillbaka välja mellan två olika rätter istället för en. Vi har fått många positiva reaktioner, säger kostchef Ismeta Sedic. Förutom att pensionärerna som har hemleverans av mat erbjuds två rätter varje dag, har också priset sänkts från 53 kronor/dag till 49,50. Hur går den ekvationen ihop? Vi har minskat antalet efterrätter. Nu serveras dessert under helgen samt på torsdagar då det är soppdag. Varje dag levereras mat till omkring 150 pensionärer i Tranås. Maten beställs, efter kundens önskemål, av hemtjänstpersonalen via webben. De som inte har hjälp av hemtjänsten beställer på egen hand via en blankett, säger Ismeta Sedic. Intresset för att få mat levererad hem varje dag är stort och det är Socialtjänstens biståndshandläggare som gör en bedömning om en person ska bli beviljad hemleverans eller inte. På finns matsedelar för kommunens hemleveranser och olika boenden. 4 - DECEMBER 2012 TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN

5 Nu har elskåpen blivit till konst Nu är elskåpstävlingen, som har pågått under hösten, avgjord. Många fina bidrag kom in och tretton vinnare är utsedda. Hela 53 bidrag kom in till tävlingen, som pågick mellan 25 augusti och 31 oktober och som drevs av Tranås Energi. Motiven varierade vitt och när allmänhetens och juryns röster hade slagits ihop stod 13 vinnare klara. Övriga vinnare var Steve Nyström, Henrietta Kozica, Joss Ture, Klara Ekstedt, Elisabeth Karlsson, Carina Kero Esberg, Amilia Rehn, Lea Vuorenmäki, Petra Wiberg, Göran Billeson, Britta Palm och Gerd Lövgren. Du kan se alla bidrag på Motiven som vann finns nu uppsatta på elskåp runt om i Tranås centrum. På kartan här intill ser du var de finns. Motiven är uppsatta på promenadavstånd från varandra så att de tillsammans bildar en trevlig konstrunda. STORGATAN TORGGATAN ÅGATAN MISSIONSGATAN STRÖMSHOLMEN Av de tretton vinnarna utsågs även en förstapristagare, den person som fått flest röster på sitt bidrag. Det blev Mattias Liljeqvist, som vann ett presentkort på två hotellnätter för två personer i en stad i Europa. STADSHUS Fibernätet Traman nu till Sommen Utbyggnaden av fibernätet TRA- MAN fortsätter. I början av hösten kontaktade elva hushåll Tranås Energi med en önskan att få fiber draget till sitt område i Sommen. Detta ska nu bli verklighet och grävningen är i full gång Anslutningsavgiften blev kr per hushåll och grävningen på den egna tomten görs, precis som i Tranås tätort, av husägarna själva. Anslutningen beräknas bli klar under vintern. - Det är roligt att fastighetsägarna själva tar initiativet, säger Per Berggren, Traman-ansvarig på Tranås Energi. Tidigare har man kanske mest tänkt på fiber i samband med internetanvändande, men nu finns möjligheter till paketlösningar som sänker kostnaderna för internet, tv och telefoni och då växer intresset fort. Fibernätet TRAMAN har varit en del av Tranås Energis verksamhet sedan 2011, då man tog över nätägande och drift från Tranås kommun. Nätet är ett öppet nät, vilket innebär att vilken tjänsteleverantör som helst kan ansluta sig och börja leverera internet, tv och telefoni. Nätet tillåter i dagsläget hastigheter på upp till 100 mbit/s, men man förbereder för att den närmsta tiden kunna leverera 1 gbit/s. Ge en upplevelse i julklapp? Ge bort ett abonnemangskort på resterande säsong av musikcaféserien. Säljes på stadsbiblioteket för 300 kr. Enstaka biljett 150 kr. 30/1 Jubileumsturné med Jönköpings Sinfonietta 20/2 Divine 13/3 Mikael Neumann 10/4 Hazelius Hedin Hela programmet med tider finner du på EL OCH FJÄRRVÄRME FRÅN FÖRNYBARA KÄLLOR Billigast i länet Årets prisjämförelse av Sveriges fjärrvärmeleverantörer visar att Tranås har den klart billigaste fjärrvärmen i Jönköpings län och ligger på tionde plats i Sverige. Kraftvärme på gång... Kraftvärmebygget är i full gång och den nya pannan och ugnen är på plats. Det är stora grejer som ska monteras, pannan väger omkring 90 ton! TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN DECEMBER

6 Kick-off för personalen inom hemtjänsten Räddningstjänsten informerar! Inför julhelgerna: Se över ditt brandskydd Den 28 november samlades all personal i Tranås kommuns hemtjänst till en kick-off. Samtliga 140 medarbetare och enhetschefer var inbjudna och dagen blev mycket uppskattad. Anledningen till att vi anordnade en kick-off är att kommunen tar över hemsjukvården från och med den 1 januari vilket kommer att påverka personalens arbetsuppgifter i allra högsta grad, säger sektionschef Sara Erlingson. Inbjudna till kick-offen var även de fyra undersköterskor från Tranås vårdcentral som från och med nästa år börjar arbeta inom Tranås kommun. Det som blir nytt för hemtjänstpersonalen i januari är att de kommer att utföra fler medicinska insatser. Detta ingår i deras utbildning, så på så sätt är det inte något nytt, säger Sara Erlingson och tillägger att personalen ser fram emot de nya ansvarsområdena. Dagen till ära var en gästföreläsare inbjuden. Jim Thuresson talade om vikten av att känna glädje i arbetslivet och att alla har ett ansvar för att sprida glädje till sina kunder och kollegor. Hans poäng var att vi utför ett mycket bättre arbete om vi själva mår bra och ser glädjen i det vi gör. Förutom den inspiration som Jim Thuresson levererade talade man under kick-offen om Ledstjärnan och hur personalen kan leva upp till den i praktiken. Att sätta kunden i centrum innebär ibland att personalen måste respektera att det som kunden tycker är rätt inte alltid överensstämmer med ens egna värderingar. Och att det ibland är viktigare att sätta sig ner för en pratstund med kunden, istället för att göra köket skinande rent, säger Sara Erlingson. Hallå där, visste du att det är du som bor i bostaden som är den största resursen när det gäller att vidta åtgärder vid bränder? Se därför till att du har en tidig upptäckt med brandvarnare, rätt släckutrustning samt rutiner med samtliga familjemedlemmar för hur de ska agera om det börjar brinna. Bor du i ett flerfamiljshus är det viktigt att du inte går ut i ett brinnande och/eller rökfyllt trapphus. Stanna i din lägenhet och larma Räddningstjänsten. Vi rekommenderar brandvarnare i varje rum (utom kök och badrum) men minst 1 per 60 kvm. Numera finns det även sammankopplade brandvarnare som ger ett väldigt bra skydd. Vid en brand tjuter alla brandvarnare samtidigt och alla i bostaden blir medvetna om faran tidigt. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det finns brandvarnare i bostaden men du själv bär ansvaret för att den fungerar. Bor du i bostadsrätt ansvarar du för att det finns fungerande brandvarnare. Alla bör ha en handbrandsläckare. Den ska helst innehålla pulver, då denna har bäst släckeffekt samt kan användas mot alla typer av bränder. En godkänd handbrandsläckare på sex kilo med pulver behöver inte kosta mer än 400 kronor. Brandfilt är också ett effektivt släckmedel för en mindre brand. Tänk på: Använd inte levande ljus i julgranen eller i juldekorationer med brännbart material. Lämna aldrig levande ljus obevakade. Har du frågor kan du kontakta oss på telefon: eller Vi på Räddningstjänsten önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Dagens ros till hemtjänsten Ett vänligt ord kan få den gråaste vardag att kännas lite mer solig. Ofta är vi dåliga på att höra av oss när vi tycker att någon eller några i vår omgivning har gjort något bra. Desto mer på hugget är vi när vi anser att någon har gjort fel... Denna lilla notis i lokaltidningen gjorde berörd personal väldigt glad och det bidrar till att det blir extra kvalitet i det dagliga arbete som de utför. Tänk vad lätt det är att visa människor sin uppskattning och tänk vilken skillnad vi kan göra om vi gör det oftare. Vem vill du ge din uppskattning idag? Vill du bo exklusivt mitt i stan? Vi erbjuder en nyproducerad lägenhet på Storgatan 42 4 rum och kök 141 kvm mitt på Storgatan med hiss, braskamin, köksö och öppen planlösning. Ring för visning tfn DECEMBER 2012 TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN

7 Oscar deltog i Världsvattenkonferens vartannat år sluter vattenspecialister från hela världen upp till en världsvattenkonferens som arrangeras av International Water Association (IWA). I år ägde den rum i Sydkorea och bland deltagarna fanns Oscar Samuelsson, enhetschef på VA-verken i Tranås kommun. Den huvudsakliga anledningen till att Oscar reste till konferensen i Busan, Sydkorea var att delta i en två dagar lång workshop inom processmodellering av reningsverk. Konferensen fick han på köpet. Men utan ett stipendium hade resan inte varit möjlig. Det var tidigt i somras som jag såg i en branschtidning att man kunde ansöka om stipendium för internationellt kunskapsutbyte, berättar Oscar. Anledningen till att workshopen lockade var att Oscar och hans kollegor på reningsverket nyligen hade genomfört en processmodellering genom en konsultfirma med syftet att utreda möjligheterna för utökad kväverening. Jag ansökte och mitt under min semester fick jag beskedet att jag hade fått stipendiet. I september bar det av och Oscar hade då fått veta att en svensk doktorand vid Lunds universitet som är bosatt i Linköping också skulle åka till Sydkorea, så de synkade sina biljetter. Det tog ungefär ett dygn att åka. Första bytet ägde rum i Amsterdam, nästa i Japan och till sist landade vi i Sydkorea. De hade tur. Två dagar senare orsakade en tyfon flera inställda avgångar så flera av konferensens deltagare blev försenade. Förutom Oscar och doktoranden från Linköping deltog ytterligare en svensk i workshopen. Resten av deltagarna, cirka 20 stycken, var från hela världen. Det var väldigt hands on och ganska nördigt. Vi gick igenom sunda metoder för att göra en god anpassning av olika reningsverk till befintliga metoder. Handledarna var erfarna inom området och de gick igenom de vanligaste felen och fallgroparna med att använda processmodellering. Oscar berättar att det mest intressanta med workshopen var de uppmätta analyserna samt att få ta del av hur vattensystemen fungerar i andra länder. Vi må ha olika sorters vatten som kommer in och reningsverken är olika, men processerna är desamma. När workshopen var över var det en dags vila innan den stora konferensen började. Varje dag var uppdelad i tre block och varje block innehöll fyra föreläsningar som man fick välja mellan. IWA som arrangerar konferensen är en bred organisation med vatten som gemensam nämnare. På programmet fanns föreläsningar i allt från biofilmer i ledningsnät till rening av läkemedel och nanopartiklar. Jag fick många inspirerande idéer till vår dagliga drift på reningsverket men även insikt i vilka mer avancerade reningstekniker som används i andra länder med högre reningskrav. Både konferensen och utbildningen ägde rum i staden Busan, en kuststad med omkring 3,5 miljoner invånare. Här finns bland annat en av Asiens största hamnar. Oscar och de andra deltagarna bodde på ett västerländskt hotell ett stenkast från de stora mässhallarna där evenemanget ägde rum, så någon sight seeing blev det inte tal om. Vi gjorde ett studiebesök på ett VAverk och det var väldigt intressant. Allt oftare drabbas de av allvarliga översvämningar och de hade flera smarta lösningar när det gäller fördämningar. Under ett så relativt kort besök som Oscar gjorde är det svårt att få en känsla av landet, men han uppfattar Sydkorea som ett miljömedvetet land som håller hög standard. Från Sydkorea och Världsvattenkonferensen till Tranås och reningsverket här. Hur ska all lärdom och nya influenser omsättas till vår lilla verklighet? Jag tror att det är minst lika viktigt för mindre och medelstora kommuner, som för de större, att kunna delta i internationella kunskapsutbyten. Det ger ett större engagemang för vattensektorn samtidigt som vi i Sverige inser att vi är duktiga på miljö och vatten, men även har mycket att lära av våra internationella kollegor. Och när det gäller den två dagar långa utbildningen i processmodellering så kunde den inte har legat bättre i tiden, anser Oscar Inom en snar framtid kommer vi att införa en ny styrning av reningsverket vilken är baserad på just processmodellering. Tack vare stipendiet och resan till Sydkorea har jag nu fått en större förståelse för hur tekniken fungerar och vilka risker som finns med den. TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN 7 DECEMBER porträtt.

8 Snart är det fart och go i Ekmarkspark Det blir en skatepark i Ekbergsparken. Den 30 januari löper anbudstiden ut och så snart vädret tillåter påbörjas byggnationen. Det här kommer att bli en ny mötesplats i Tranås som fyller stadskärnan med aktivitet, säger Gustav Rosén från föreningen Actionpark Tranås. Det är Kultur & Fritid som äger projektet att uppföra en skatepark i Tranås med stöd av intresseföreningen Actionpark Tranås där Gustav Rosén är informationsansvarig. Just nu är vi inne i en designfas där vi i föreningen, tillsammans med Tranås kommun och företaget Sweco, förfinar idéskissen. Själva grundytan som kommer att tas i bruk är på omkring kvadratmeter varav hälften kommer att förbli grönyta. För oss är det viktigt att parkkaraktären finns kvar och att skateytorna integreras väl i miljön, säger Gustav Rosén och fortsätter: Skateparken kommer att innehålla både natursten och växtlighet, så att den ger ett mjukt och naturligt intryck. Namnet till trots kan man även åka BMX och inlines. Ytorna ska vara lämpade för både nybörjare och mer erfarna utövare. Parken får också många sittytor. Många av hindren kommer att vara i form av trappor eller andra element som smälter in i miljön, tror Gustav Rosén. Även Claes Sjökvist på Kultur & Fritid är odelat optimistisk. Det har varit en långdragen process och nu känns det bra att det faktiskt blir av. Det känns extra bra att detta är en satsning som gynnar våra ungdomar. Skateboard är för många inte bara en sport eller en sysselsättning på fritiden - det är en egen kultur och livsstil med tillhörande kläd- och musikstil. När Växjö uppförde sin Skatepark fördubblades antalet ungdomar som utövade sporten redan under det första året, berättar Gustav som tror att Tranås skatepark kommer att locka besökare även från grannkommunerna. Det är bra att det skapas aktivitet på andra centrala ställen än bara på Storgatan, avslutar Claes Sjökvist. I januari tar kommunen över ansvaret för hemsjukvården Vid årsskiftet genomför samtliga kommuner i Jönköpings län en s.k. skatteväxling med landstinget. Det innebär att skattemedel överförs och huvudmannaskapet för hemsjukvården tas över av kommunerna. Huvudsyftet är att göra det enklare att samordna olika insatser och vårdbehov. Den som inte är inskriven i hemsjukvården kontaktar som vanligt vårdcentralen vid sjukdom. För den som idag har hemsjukvård fortsätter kontakterna med distriktsläkare, vårdcentral eller klinik på sjukhuset som tidigare. Man behöver inte göra någonting, utan allt kommer att fungera som vanligt. Uppgifter som idag utförs i hemmet av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast från landstinget utförs i fortsättningen av kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation. Mer information och nya kontaktuppgifter kommer att delas ut till dig som har hemsjukvård idag. Hemsjukvård kan ges till den som inte utan svårigheter kan ta sig till vårdcentralen eller har behov av vård i hemmet. Med svårigheter avses inte att det t ex saknas allmänna transportmedel utan det syftar på sjukdom, funktionshinder etc. Beslut om hemsjukvård fattas av legitimerad personal efter en medicinsk bedömning. Mer information finner du på samt Kommunerna tar över hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska eller annan specialistsjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. både planerade och akuta hälsooch sjukvårdsinsatser i hemmet, även rehabilitering, habilitering och palliativ vård förskrivning av hjälpmedel till personer i hemmet 8 - DECEMBER 2012 TRANÅS DIREKT - INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver också vilka förväntningar vi har på dig. Vårt mål är att din insats ska

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2017-01-10 Träffa din handläggare Om du eller dina föräldrar vill ansöka om stöd får ni

Läs mer

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Borgmästarens hemvård

Borgmästarens hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning Borgmästarens hemvård ger stöd och hjälp till ungefär 300 personer.

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2016. Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg

ANHÖRIGÅRET 2016. Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg ANHÖRIGÅRET 2016 Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR 2016 Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd,

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten BRUKARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som brukare väljer utförare inom hemtjänsten 1 VALET ÄR DITT! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten enligt Lagen

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Förvaltningen kommer regelbundet att ge dig aktuell information och svara på de frågor som ställts av boende och anhöriga.

Förvaltningen kommer regelbundet att ge dig aktuell information och svara på de frågor som ställts av boende och anhöriga. Nyhetsbrev Till boende på Axelsbergs servicehus Axelsbergs servicehus ska avvecklas som servicehus, vilket stadsdelsnämnden beslutade den 22 mars 2012. Servicehusets lämnas tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Seniorlägenheter i Forserum

Seniorlägenheter i Forserum Seniorlägenheter i Forserum Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Kommunikation som daglig verksamhet. Lund 19:e april 2016 Linda Björk

Kommunikation som daglig verksamhet. Lund 19:e april 2016 Linda Björk Kommunikation som daglig verksamhet Lund 19:e april 2016 Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö. Livssituation helhetsperspektiv Kommunikativ miljö. Delaktiga medarbetare.

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål

Hagalund. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål Hagalund Hagalund Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens mål På Hagalund arbetar vi med

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Räddningstjänsten Karlstadsregionen Hembesök i samband med Identifiering av särskilt riskutsatta och individanpassat brandskydd

Räddningstjänsten Karlstadsregionen Hembesök i samband med Identifiering av särskilt riskutsatta och individanpassat brandskydd Räddningstjänsten Karlstadsregionen Hembesök i samband med Identifiering av särskilt riskutsatta och individanpassat brandskydd Spisrelaterade bränder i flerbostadshus Eldstadsrelaterade bränder i småhus

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer