FÖRBUNDET UNGA FORSKARES VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRBUNDET UNGA FORSKARES VERKSAMHETS- BERÄTTELSE"

Transkript

1 2012 FÖRBUNDET UNGA FORSKARES VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1

2 FÖRORD Sveriges framtid är Unga Forskare. När vi från Förbundet Unga Forskares sida summerar det gångna året kan vi konstatera att det varit händelserikt i många avseenden. Lyckade verksamheter med många nya inslag så som Juniorvattenpriset i Utställningen, Utbildningsradion spelar in hos SIYSS, en uppdaterad och mycket eftertraktad bok om Gymnasiearbetet från Projektbanken och Tends utvidgning från Kungliga Tekniska Högskolan till Umeå Universitet för att nämna några. Tusentals ungdomar har under året fått uppleva att naturvetenskap och teknik är roligt och spännande och det är på denna grund vi bygger framtidens samhälle. Vi står idag inför en viktig förändring i vår organisation. Vi ska växa genom fler verksamheter där fler unga kan utvecklas och inspireras av naturvetenskap och teknik. Vi har lyft blicken för att på ett bättre sätt kunna ta till vara på idéer som finns bland unga i Sverige. Unga Forskares nya strategi förstärker inte bara konceptet unga för unga utan också att det är nyfikenhet som för unga framåt. Att kunna forska och lösa ett problem är något som driver alla unga oavsett ålder och att vi nu öppnar upp för nya målgrupper är ett viktigt steg mot att fler får uppleva hur kul naturvetenskap och teknik verkligen är. Tack för att ni valt att stödja oss! Sanna Holm Förbundsordförande Daniel Madhani Generalsekreterare 2

3 FÖRBUNDET Förbundet Unga Forskare finns för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik, och har en mängd olika verksamheter och möjligheter för just dig att utveckla ditt intresse. Vad är du intresserad av? Startades 1977 Syfte Ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Förbundsstyrelsen Leder organisationen och väljs vid förbundets riksstämma. Riksstämman Organisationens årsmöte och det högsta beslutande organet. Kansliet Förbundets anställda. Har under året bestått av Generalsekreterare, Förbundsadministratör, Distrikt- och medlemsstödsutvecklare, Skolsamordnare samt TEND-projektledare. Föreningar Förbundet Unga Forskares gräsrötter. Projektgrupper Medlemsform för ungdomar som gör projektarbetet på gymnasiet eller en grupp av vänner som till exempel vill bygga något eller göra ett experment under en avgränsad tid. Enskilda medlemmar - Medlemsform för personer som inte är med i någon förening eller projektgrupp. De enskilda medlemmarna tillhör istället en av förbundets elva ämnesföreningar. Distrikt Regional plattform som finns för att stötta föreningarna. Utställningen Unga Forskare Nationell tävling med regionala delfinaler. De tävlande är gymnasieelever som gjort ett naturvetenskapligt eller tekniskt projektarbete. Projektbanken Verksamhet som möjliggör kontakt med forskare och universitet för gymnasieelever samt stöttar genomförandet av naturvetenskapliga och tekniska projektarbeten. SIYSS Stockholm International Youth Science Seminar, internationella unga forskare kommer till Stockholm för att inspirera svenska gymnasieelever och delta på Nobelfestligheterna. Ämnesstödet Ämnesspecifik hjälp och stöd till medlemmar med intresse inom olika naturvetenskapliga eller tekniska ämnen. 3

4 ÅRET 2012 I URVAL Nytt år, nya tag och en ny person på kansliet Förbundet anställde en Skolsamordnare som bland annat ska arbeta med att sammanställa förbundets alla lärarkontakter till ett uppdaterat register. Registret har syftet att underlätta arbetet med att nå deltagare och besökare för alla förbundets verksamheter. Registret är också ett verktyg som hjälper förbundet att kommunicera på ett enat och sammanhållande sätt. Det nya projektet Akademien startas upp Akademien består av ett antal kurser i form av utbildningshelger. Till dessa utbildningshelger åker medlemmar i förbundet, men även externa personer, för att få möjlighet att utöka sina kunskaper inom ett specifikt område. Akademien startades upp under vårterminen och hölls vid fem tillfällen under året De inriktningar som Akademiens utbildningshelger hade var: PR, Modernt ledarskap, Ekonomiansvarig, Projektledning och ledarskap, samt Ekonomi och revision. Genom Akademien får våra medlemmar möjlighet att skaffa sig kunskaper inom de områden de behöver för att på bästa sätt kunna driva sina föreningar, distrikt, verksamheter och projekt. Akademien var mycket uppskattat av deltagarna och flera utbildningshelger kommer att hållas under kommande år. Till kursen Ekonomiansvarig kom kassörer från hela landet till Stockholm för en vidare utbildning i hur man sköter ekonomin i en förening men också hur man kan söka finansiella medel till sin verksamhet. PR-ansvariga från flera distrikt och verksamheter deltog i Akademiens PR-kurs och fick lära sig grunderna i marknadsföring och kunde ta med sig flera direkta tips på hur man kan synas hos rätt målgrupp. I det Moderna ledarskapet bjöds bland annat projektledare från förbundet in för att berätta för kursdeltagarna hur det är att vara ledare i Unga Forskare. 4

5 Projektledarhelg Projektledare för olika verksamheter i förbundet åkte på en Projektledarhelg till Umeå. På plats fick de lära känna varandra, tips på hur man hanterar ledarskap i en grupp med hjälp av bland annat kommunikation och att lyssna. Det diskuterades också om hur man ska ta hand om sina gruppmedlemmar för att få en bra stämning och en sammanhållen grupp som arbetar målmedvetet tillsammans. Föreläsningar på Observatoriemuseet Vid tre olika tillfällen höll tre unga forskare varsin föreläsning inom sitt fördjupningsområde på Observatoriemuseet i Stockholm. Johanna Rogvall föreläste om kemi, Johannes Orstadius om geologi och Mikael Ingemyr om rymden. Till föreläsningarna bjöds gymnasieklasser runt om i Stockholm in för att få ett smakprov på fördjupning inom de olika ämnena. Skoldagarna Gustav Johansson drev under våren projektet Skoldagarna med medel från Skolverket. Skoldagarna hölls i Göteborg på Geovetarcentrum och i Stockholm på Värmdö gymnasium och hade det mycket aktuella temat: Gymnasiearbetet. Till Skoldagarna bjöds lärare från hela Sverige in till att delta i diskussioner kring den nya kursen samt vilket stöd de vill ha från oss i Unga Forskare. Teknik och naturvetenskap för dig Harald Carlstrand började sin anställning på förbundet. Under sommaren jobbade Harald på kansliet och arbetade med planeringen kring höstens inspiratörsutbildningshelger för TEND Förbundet Unga Forskare på ForskarFredag! I september hölls Forskar- Fredag på flera olika platser i landet. Vi fanns på plats på Medborgarplatsen i Stockholm där Julia Andersson och Caroline Schagerholm gjorde slime och minglade med besökande gymnasieelever. 5

6 Tekniklärarnätverk Förbundet Unga Forskare medverkade i tekniklärarnätverket på Teknikens hus. Förbundet presenterades för alla lärare och två medlemmar visade experiment som inspiration till vad man kan göra med små enkla medel med eleverna i klassrummet. Kickoff på Gålö Årets Kickoff hölls på Gålö gård, ett par mil söder om Stockholm och det blev en uppslutning om drygt 60 medlemmar. Vi passade på att kombinera nytta med nöje och la in både arbetspass och roliga kvällsaktiviteter på schemat. Förutom att styrelsen hade ett informationspass om sitt förslag till ny strategi, arbetade ämnesprojektledarna med sin höstplanering. Enligt beslut från riksstämman 2011 genomfördes en diskrimineringsundersökning med en fokusgrupp bestående av ett gäng medlemmar samtidigt som ett av Akademiens utbildningstillfällen, PR Grund, pågick i en annan lokal. Anna Asratian var både helgens officiella fotograf och ansvarig för lekar för de som ville delta efter att schemat för dagen var slut. Showgruppen stod för kvällsunderhållningen på lördagen och bjöd på ett häftigt uppträdande med många coola moment som lös upp i höstmörkret. 6

7 Klimatdagarna Tillsammans med Observatoriemuseet ordnade förbundet två klimatdagar där gymnasielever bjöds in att delta. SMHI föreläste och några av våra ämnesprojektledare deltog och berättade om klimat på andra planeter samt hur man kan studera vidare efter gymnasiet inom klimat. Riksstämman 2012 Förbundets årliga riksstämma hölls på Katedralskolan i Linköping. Det var en lyckad helg där det togs många nya beslut som kommer att påverka förbundets framtid. Intresset från media var stort och SVT Östnytt var på plats och det blev både en intervju med styrelsemedlemmarna Sanna Holm och Andreas Svensson i tv samt ett besök av tidningen Corren. Förbundsordförande David Ebbevi och Distrikts- och medlemsstödutvecklaren Tove Ladberg intervjuades till en artikel i Corren. Då förbundet på föregående riksstämma beslutade att flytta årsmötet, som tidigare låg på våren, till november är det samma styrelse som suttit sedan våren 2011 till november Riksstämman beslutade om ett nytt syfte, som även röstades igenom på föregående riksstämma. Det krävs att ett förslag om ett nytt syfte antas två år i rad för att det ska träda i kraft. Förbundets nya syfte är: Ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik. 7

8 Styrelsens förslag om ny strategi antogs med en ny parantes, att det ska tillsättas en grupp som under kommande år, 2013, granskar hur den nya strategin påverkar distrikt och föreningar anslutna till förbundet. En utredning om detta kommer att redogöras på nästkommande riksstämma i november Den nya strategin lyder: Vi tror att naturvetenskap och teknik handlar om att förstå och upptäcka världen - därför utvecklar Förbundet Unga Forskare ungas nyfikenhet. Vi är en plats för alla unga som vill upptäcka och utforska naturvetenskap eller teknik. Verksamhetsstöd Hos oss utvecklar unga verksamhet som stöttar andra ungas upptäckande. Verksamheterna ska vara rikstäckande och ha god syftesuppfyllnad. Därför är det viktigt att vi tillhandahåller ett heltäckande stöd så att verksamheten når sin fulla potential. Inkubator För att starta nya projekt inom organisationen krävs en struktur som utvecklar ideér från tankar till verksamhet. Därför har vi en inkubator som hjälper unga förverkliga idéer. Ungt ledarskap Vi tror att unga inspireras bäst av unga. Därför ger vi dem ansvar att förverkliga idéer. Då når vi det bästa resultatet samtidigt som unga får möjlighet att utvecklas som människor och ledare. Vi fick också en ny styrelse med både nya och gamla ansikten för kommande mandatperiod. 8

9 Unga Forskare på Nobelmuseet Unga Forskare fanns på plats på Nobelmuseet under deras arrangemang Guldjakten som går ut på att åttondeklassare hjälper forskare inom ett aktuellt forskningsproblem. Två av våra ämnesprojektledare deltog för att prata med skolungdomar som presenterade sina resultat samt berätta om sina uppdrag i förbundet. Nytt för i år Förutom förbundets nya satsning på medlemsutbildning, kurser i Akademien, startades ett antal andra satsningar. Ett exempel är projektet med Dennis Alp och Agnes Gårdebäck, två kreativa medlemmar med stort driv och intresse för experiment. Projektet kallas kort och gott för Dennis & Agnes och de har som uppgift att göra roliga, häftiga, coola, spännande, inspirerande och utbildande försök till både lyckade och misslyckade experiment. Under sommaren och hösten arbetade de med en parabol, icke neutronsk vätska, värmeljus i en mikrovågsugn och en massa andra saker. Materialet exponeras på förbundets facebooksida och har som syfte att inspirera och visa hur kul man kan ha och vilka häftiga saker man kan göra med enkla medel. Showgruppen Under 2012 sattes förbundets Showgrupp ihop med Julia Andersson som projektledare. I showgruppen gör Erik Vestersten och Simon Pedersen tillsammans med Julia ett antal olika uppvisningar med allt från flytande kväve till eld i olika färger. Under året har Showgruppen bland annat deltagit på höstens Kickoff, Klimatdagarna på Observatoriemuseet, SIYSS-seminariet och ett antal andra tillställningar där man velat inkludera en uppvisning av Showgruppen på agendan. 9

10 SIYSS Stockholm International Youth Science Seminar, SIYSS, hölls som vanligt under nobelveckan och 25 framstående internationella unga forskare kom till Stockholm för att delta. Projektledaren, Daniel Gharanfoli höll i ett mycket lyckat evenemang och tillsammans med sin grupp ordnade de en minnesvärd vecka för deltagarna fullspäckad av studiebesök, föreläsningar samt ett seminarium. Enligt tradition fick deltagarna vara gäster på Nobelmiddagen. Seminariet hölls i Betlehemskyrkan, centralt i Stockholm, och besökarna bestod av drygt 650 gymnasieelever. Under dagen fick deltagarna presentera sin forskning på en scen där SVT filmade. Förutom minglande bland deltagarna höll Showgruppen en kemishow för besökarna och visade vad man kan göra med flytande kväve. 10

11 PROJEKTBANKEN Projektbanken arbetar med inspiration och att hjälpa gymnasieelever och lärare att skapa och genomföra utvecklande och spännande naturvetenskapliga och tekniska projekt. I och med att kursen Projektarbetet, som Projektbanken arbetat mycket mot, görs om och blir Gymnasiearbetet, höstterminen 2013, kände Projektbanken ett behov av skifte av fokus och valde att skriva en bok. Boken heter Gymnasiearbetsboken och ska stödja elever i deras gymnasiearbete, från idé till vetenskaplig rapport. Genom boken kan elever fördjupa sina färdigheter i vetenskaplig metodik och vetenskapligt tänkande. I början av december var Projektbankens bok äntligen färdig och anlände från tryckeriet. Försäljningen av boken drog igång direkt, likaså arbetet med att marknadsföra och sprida bokens innehåll till så många lärare och elever som möjligt. Parallellt med bokskrivandet har Projektbankens projektledare Cissi Liu besökt flera gymnasieskolor och hållit i workshops för andraårselever. Workshopen innehöll övningar och ett sätt för eleverna att börja tänka i banor om att göra ett projektarbete. Man måste både ha en bra idé och ett vetenskapligt tänk innan man kan börja utforma sitt arbete. På Projektbankens sida på förbundets webbplats har man också under året lagt upp nyproducerade filmklipp som bland annat beskriver en idegenerator, för elever som har problem med att komma på bra projektidéer. Det har hänt mycket med Projektbanken under året. 11

12 UTSTÄLLNINGEN På Utställningen Unga Forskare får gymnasieelever som skrivit sitt projektarbete tävla om en fullspäckad finalvecka i Stockholm med studiebesök, föreläsningar och en Utställning där de har möjlighet att vinna fina priser i form av stipendieresor till världens alla hörn. Under februari och mars hölls de regionala utställningarna runt om i landet och sammanlagt skickades drygt 60 projekt till finalen. Finalen hölls på Tekniska museet och gymnasieelever från hela Sverige deltog i tävlingen om stipendieresorna till hela världen. Precis som tidigare år gick det också bra för våra deltagare som fick åka till prestigefyllda tävlingar i bland annat USA. På Intel International Science and Engineering Fair i Pittsburgh, USA tog våra duktiga deltagare Armin Tavakoli och Kei Landin hem inte mindre än tre fantastiska priser. Armin vann ett 2nd award i kategorin Physics and Astronomy, och Kei vann ett 3rd award i kategorin Animal Sciences samt ett 3rd award från NASA. På bilden är alla deltagare på finalveckan i Stockholm 12

13 PROJEKTLEDARE Johan Boström, Projektledare Utställningen Cissi Liu, Projektledare Projektbanken Daniel Gharanfoli, Projektledare SIYSS Harald Carlstrand, Projektledare TEND Martin Norlin, Projektledare IT-gruppen Lina Nilsson, Ämnesprojektledare Astronomi Lottie Phillips, Ämnesprojektledare Biologi & Geologi Caroline Schagerholm, Ämnesprojektledare Bioteknik & Biokemi samt Kemi Sebastian Sahlin, Ämnesprojektledare Data & Programmering Andreas Sundström, Ämnesprojektledare Fysik Emma Lorentsson, Ämnesprojektledare Hälsa & Medicin Anna Broms, Ämnesprojektledare Matematik Linda Martinsson, Ämnesprojektledare Miljö & Klimat Alexander Osika, Ämnesprojektledare Teknik 13

14 MÅLUPPFYLLELSE Indikator: Antal unga som gör sitt projektarbete med hjälp av en eller flera av Unga Forskares verksamheter inriktade på projektarbete Totalt: 1028 stycken Mål: 590 stycken Indikator: Antal unga som inspireras eller utbildas av Unga Forskares verksamhet inriktat på projektarbete Totalt: stycken Mål: 4000 stycken Indikator: Antalet lärare som använder förbundets verktyg eller förbundet som ett verktyg Totalt: 1842 stycken Mål: 800 stycken Indikator: Andelen lokalavdelningar som uppger att de fått stöd som inte är pengar, som de behöver för att utföra sin verksamhet Totalt: 42% Mål: 60% Indikator: Andelen lokalavdelningsmedlemmar som uppger att de fått stöd av sin lokalavdelning att ägna sig åt sitt intresse inom nv/te Totalt: 72% Mål: 60% Indikator: Antalet bidragsgrundande medlemmar Totalt: 2934 stycken Mål: stycken Indikator: Antalet lokalavdelningar Totalt: 67 stycken Mål: 165 stycken Indikator: Relativ avvikelse mellan lokalavdelningarnas verksamhetsområdena i verksamhetsberättelsen och fördelningen av intresse hos vår målgrupp För att svara på den här frågan behöver vi veta fördelningen av vår målgrupps intresse över de olika ämnesområdena. Vi har arbetat under antagandet att vår målgrupps intressefördelning ser likadan ut som förbundets. Vår intressefördelning kan raknas ut ifrån de intresse områden som föreningar, projektgrupper och enskilda medlemmar anger då de blir medlemmar i förbundet. 14

15 Nedan redovisas vår målgrupps intressefördelning: Astronomi 5,6 % Biologi & Geologi 9,8 % Fysik 6,6 % Hälsa & Medicin 26,2 % Miljö & Klimat 8,9 % Bioteknik & Biokemi 6,8 % Data & Programmering 7,9 % Kemi 7,9 % Matematik 4,4 % Teknik 9,1 % Elektronik 6,8 % Vi ser att intressefördelningen över de olika ämnesområdena är i stort sett jämn, Hälsa och Medicin borträknat. Idag arbetar vi framförallt med att tillgodose ämnesintresset hos våra medlemmar genom ämnesstödet. Detta särbehandlar inget intresse, varje ämne har en ämnesförening och får samma centrala stöd. Alltså återspeglar vårt arbete mot ämnesintressena väl fördelningen hos målgruppen, än en gång, Hälsa och Medicin borträknat. Mål: 20% Indikator: Antalet lokalavdelningar som startar nya utåtriktade verksamheter Totalt: 10 stycken Mål: 13 stycken Indikator: Andel av Unga Forskares lokalavdelningar som gjort utåtriktad reklam av sin egen och Unga Forskares verksamhet Totalt: 42% Mål: 20% Indikator: Andelen av Unga Forskares distrikt som gjort utåtriktad reklam för sin egen och Unga Forskares verksamhet Totalt: 75% Mål: 100% Indikator: Antal gånger som Unga Forskare omnämns i media Totalt: 37 gånger Mål: 75 gånger Indikator: Antal tillfällen som åsiktsprofilens åsikter har exponerats i media. Totalt: 6 gånger Mål: 14 gånger 15

16 SPONSORER OCH PARTNERS Astra Zeneca CHALMERS Elfa Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten Helge Ax:son Johnsons Stiftelse Hertz Car Rental ICA Kvantum Värtan Intel Sweden AB Karolinska Institutet Kempe Carlgrenska Kjell och Märta Beijers Stiftelse Kulturfonden för Sverige och Finland Kungliga Patriotiska Sällskapet Kungliga Tekniska Högskolan, Vetenskap och konst Kungliga Vetenskaps Akademien Stiftelsen Lars Hiertas Minne Lindskog Malmström Linköpings Universitet Luleå Tekniska Universitet Mälardalens Högskola, Eskilstuna Västerås Naturhistoriska riksmuseet Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet Nobelmuseet Nordväxt Intressenter Oscar Maria Elemans Donationsfond Ragnar Söderbergs stiftelse School of Experience and Science SECO SIWI, Stockholm International Water Institute, Junior Water Price Skandia Skolverket Stiftelsen Chelha Stiftelsen Gundel Cornelias stipendiefond för unga forskare Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond Svenska Akademien Sverigealmanackan AB Sveriges Lantbruks Universitet Södertörns Högskola The Students Nobel Night Cap TYRÉNS AB Umeå Universitet Uppsala Universitet URKUND Wenner-Gren Stiftelserna Vetenskap och Allmänhet Vuxenskolan Åhlenstiftelsen Åke Wibergs stiftelse 16

17 PERSONAL Daniel Madhani, Generalsekreterare Sandra van Hunen, Förbundsadministratör Tove Ladberg, Distrikt- och medlemsstödsutvecklare Josefine Andersson, Skolsamordnare Harald Carlstrand, Projektledare TEND, juni september 17

18 DISTRIKTSORD FÖRANDEN Gloria Onwuneme, Unga Forskare Skåne Anna Asratian, Unga Forskare Östra Götaland Chenjing Fan, Unga Forskare Bergslagen Therese de Haan, Unga Forskare Uppsala-Gävleborg Mikael Nordfeldth, Unga Forskare Övre Norrland Patrik Roos, Unga Forskare Stockholm Mikaela Hedström, Unga Forskare Väst 18

19 MEDLEMS STATISTIK Under året har har vår medlemsstatistik sett ut så här: Antal medlemmar: 3535 Antal kvinnor: 1587 Antal män: 1948 Antal föreningar: 67 Antal projektgrupper: 62 19

20 ÅRSBOKSLUT

21 21

22 22

23 23

24 REVISIONS BERÄTTELSE 24

25 25

VSB 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VSB 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 01 VSB 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 02 FÖRORD FÖRORD Samtidigt som Förbundet Unga Forskare växer ser vi för första gången på länge ett ökat söktryck till naturvetenskapliga- och tekniska utbildningar. Vår

Läs mer

Kommunikationsguide ALLMÄNNA RIKTLINJER OM GRAFISKA PROFILEN. Den här guiden reviderades senast: september 2011

Kommunikationsguide ALLMÄNNA RIKTLINJER OM GRAFISKA PROFILEN. Den här guiden reviderades senast: september 2011 onsdag den 28 september 2011 Kommunikationsguide Den här guiden reviderades senast: september 2011 Kommunikation är en viktig del i all verksamhet i Förbundet Unga Forskare. Vi får fler aktiva medlemmar

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

Anmäl er senast fredag den 13 februari via vårt anmälningsformulär: https://secure.webforum.com/form/vhteknik/form.asp?

Anmäl er senast fredag den 13 februari via vårt anmälningsformulär: https://secure.webforum.com/form/vhteknik/form.asp? Vetenskapens Hus och Föreningen Unga Forskare bjuder in lärare och elever i grundskola och gymnasium till en prova-på-kväll med information om vetenskapstävlingar. Tid: Torsdag den 19 februari 16.00-19.00

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

ntations titel Arial 14pt Vetenskapens Hus Rubrik rial 26pt,bold Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker 1: Arial 22pt

ntations titel Arial 14pt Vetenskapens Hus Rubrik rial 26pt,bold Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker 1: Arial 22pt Vetenskapens Hus Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker Vetenskapens Hus En kunskapshöjande mötesplats mellan skola, universitet, näringsliv Vi erbjuder en inspirerande miljö med

Läs mer

15 FEB 2014. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård

15 FEB 2014. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård 15 FEB 2014 EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård Verksamhetsberättelse 2013 Eastfield s Linedancers Club Styrelsen för Eastfield s Linedancers Club får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

SIYSS UUF TEND FUFiF PB Föreningar

SIYSS UUF TEND FUFiF PB Föreningar Inledning Detta är ett dokument som beskriver hur arbetsgruppen med ansvar för att identifiera befintliga potential i förbundet unga forskare har arbetat, samt sammanfattar dess resultat. Process Arbetsgruppen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Rays* www.raysforexcellence.se info@raysforexcellence.se 001 *FOR EXCELLENCE 2013-05-12

Rays* www.raysforexcellence.se info@raysforexcellence.se 001 *FOR EXCELLENCE 2013-05-12 Rays* *FOR EXCELLENCE 18 av Sveriges mest lovande unga forskartalanger i åldersgruppen 17-18 år har blivit antagna till att bedriva egna forskningsprojekt på Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet

Läs mer

Skolans och näringslivets ledare har mycket att lära.

Skolans och näringslivets ledare har mycket att lära. Skolans och näringslivets ledare har mycket att lära. - Inte minst av varann. NÄTVERKET Rektorsakademiens verksamhet vilar på tre hörnstenar. Den första är att se till att ledargestalter från skola och

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 Bilaga 2 Kårstyrelsemöte Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 1. Förslag till kunskapsmentorer för teknologkåren Projektledaren för Kunskapsmentorerna

Läs mer

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013.

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013. Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-02-05 Plats: 1D311 KAU Närvarande: Mathilda Nordlander, Marcus Ljungdahl, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt, Gustav Johansson, Helena Engström,

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn

Förord: Mål 1: Inkubator Det startas tre nya verksamheter i Inkubatorn Förord: 2013 var ett händelserikt år hos Unga forskare. Det var första året vi testade att dela in Unga forskare i termerna värdeskapande- och värdestödjande verksamheter. Vi formulerade mål kring detta,

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsmässan VÄGAR VIDARE Nolaskolan

Utbildningsmässan VÄGAR VIDARE Nolaskolan Utbildningsmässan VÄGAR VIDARE Nolaskolan Örnsköldsviks gymnasium och Vuxenutbildningen arrangerar gemensamt utbildnings- och yrkesmässan Vägar vidare för gymnasieskolans avgångselever, vuxenstuderande

Läs mer

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Temasida Tema- och projektarbete Mångkulturella samhället handledning Inledning Handledningen... vänder sig till dig som vill göra ett tema- och projektarbete

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala.

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala. Inledning 2011 har varit ett händelserikt år för RFSU Uppsala. Vi startade lite tungt med beskedet att vi fått hälften så mycket medel att arbeta med detta år. Anledningen var att vi inte fick några bidrag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1

Einar Hansen. Natur. gymnasiet. Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Einar Hansen gymnasiet Natur 2014 Hör elever och lärare berätta skanna QR-koderna i broschyren! 1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Slutrapport. Teknik för flickor, fortsättningskurs

Slutrapport. Teknik för flickor, fortsättningskurs 1(5) Viviana Cruz Panteón Koordinator Skol-och branschkontakter Institutionen för ingenjörsvetenskap/ Avdelningen för automation och datateknik 0520-22 30 00 viviana.cruz.panteon@hv.se 2013-10-01 Dnr 20xx/xx

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

28 FEB 2015. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård

28 FEB 2015. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård 28 FEB 2015 EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård Verksamhetsberättelse 2014 Eastfield s Linedancers Club Styrelsen för Eastfield s Linedancers Club får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Aktiva Ute Malmö Naturskola

Aktiva Ute Malmö Naturskola Aktiva Ute Malmö Naturskola I projektet Aktiva Ute utbildades unga Malmöbor till att bli naturinspiratörer. Syftet med utbildningen var att göra deltagarna nyfikna på naturen, ge positiva upplevelser av

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Engagemang i grundskolan

Engagemang i grundskolan Engagemang i grundskolan Årsmöteshandlingar 2014 Verksamhetsberättelse 13/14 Sveriges Elevråd har under det gångna verksamhetsåret vidgats på flera sätt. Medlemsmässigt har organisationen ökat markant

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made SÖDERMALM Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium på Södermalm i Stockholm, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara seminarier, öppna redovisningar

Läs mer

NATURVETARE 19 april 2013

NATURVETARE 19 april 2013 Arbetsmarknad & karriär NATURVETARE 19 april 2013 Naturvetarna www.naturvetarna.se 08 466 24 80, info@naturvetarna.se Naturvetarnas nätverk på LinkedIn Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen.

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Vill du undervisa i utomhuspedagogik eller naturvetenskap? Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Foto: Annika Manni Utomhuspedagogik och naturvetenskap I våra utomhuspedagogiska

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

FRÅN ORD TILL HANDLING. Möt hjältarna som gör skillnad

FRÅN ORD TILL HANDLING. Möt hjältarna som gör skillnad FRÅN ORD TILL HANDLING. Möt hjältarna som gör skillnad Även om skolresultaten sjunker och ungdomsarbets lösheten stiger så ser inte allt mörkt ut. Idag finns det en mängd nydanande initiativ för att främja

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

DELEGATIONSORDNING. Antagen av förbundsstyrelsen på FS 12-2 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) DELEGATIONSORDNING Antagen av förbundsstyrelsen på 12-2 Förbundet Unga Forskares Delegationsordning 2012 Antagen på 12-2 Följande förkortningar används i delegationsordningen för att klargöra vem som är

Läs mer

Framtidens biologiundervisning

Framtidens biologiundervisning Framtidens biologiundervisning Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 februari 2011 TALARE KEY NOTE SPEAKERS Biolog och författare Skansen-Akvariet Naturhistoriska riksmuseet Lars Magnusson Kungl.

Läs mer

POLICY. Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385)

POLICY. Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Förbundet Unga Forskare (org. 802005-9385) POLICY Antagen av förbundsstyrelsen på FS13-4 Innehållsförteckning POLICY 1 Innehållsförteckning 2 Kapitel 1 Policyns syfte och målgrupp 5 1:1 Syfte 5 1:2 Målgrupp 5 1:3 Förbundet och Unga Forskare 5 Kapitel

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer