FÖRBUNDET UNGA FORSKARES VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRBUNDET UNGA FORSKARES VERKSAMHETS- BERÄTTELSE"

Transkript

1 2012 FÖRBUNDET UNGA FORSKARES VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1

2 FÖRORD Sveriges framtid är Unga Forskare. När vi från Förbundet Unga Forskares sida summerar det gångna året kan vi konstatera att det varit händelserikt i många avseenden. Lyckade verksamheter med många nya inslag så som Juniorvattenpriset i Utställningen, Utbildningsradion spelar in hos SIYSS, en uppdaterad och mycket eftertraktad bok om Gymnasiearbetet från Projektbanken och Tends utvidgning från Kungliga Tekniska Högskolan till Umeå Universitet för att nämna några. Tusentals ungdomar har under året fått uppleva att naturvetenskap och teknik är roligt och spännande och det är på denna grund vi bygger framtidens samhälle. Vi står idag inför en viktig förändring i vår organisation. Vi ska växa genom fler verksamheter där fler unga kan utvecklas och inspireras av naturvetenskap och teknik. Vi har lyft blicken för att på ett bättre sätt kunna ta till vara på idéer som finns bland unga i Sverige. Unga Forskares nya strategi förstärker inte bara konceptet unga för unga utan också att det är nyfikenhet som för unga framåt. Att kunna forska och lösa ett problem är något som driver alla unga oavsett ålder och att vi nu öppnar upp för nya målgrupper är ett viktigt steg mot att fler får uppleva hur kul naturvetenskap och teknik verkligen är. Tack för att ni valt att stödja oss! Sanna Holm Förbundsordförande Daniel Madhani Generalsekreterare 2

3 FÖRBUNDET Förbundet Unga Forskare finns för att utveckla ungas intresse för naturvetenskap och teknik, och har en mängd olika verksamheter och möjligheter för just dig att utveckla ditt intresse. Vad är du intresserad av? Startades 1977 Syfte Ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Förbundsstyrelsen Leder organisationen och väljs vid förbundets riksstämma. Riksstämman Organisationens årsmöte och det högsta beslutande organet. Kansliet Förbundets anställda. Har under året bestått av Generalsekreterare, Förbundsadministratör, Distrikt- och medlemsstödsutvecklare, Skolsamordnare samt TEND-projektledare. Föreningar Förbundet Unga Forskares gräsrötter. Projektgrupper Medlemsform för ungdomar som gör projektarbetet på gymnasiet eller en grupp av vänner som till exempel vill bygga något eller göra ett experment under en avgränsad tid. Enskilda medlemmar - Medlemsform för personer som inte är med i någon förening eller projektgrupp. De enskilda medlemmarna tillhör istället en av förbundets elva ämnesföreningar. Distrikt Regional plattform som finns för att stötta föreningarna. Utställningen Unga Forskare Nationell tävling med regionala delfinaler. De tävlande är gymnasieelever som gjort ett naturvetenskapligt eller tekniskt projektarbete. Projektbanken Verksamhet som möjliggör kontakt med forskare och universitet för gymnasieelever samt stöttar genomförandet av naturvetenskapliga och tekniska projektarbeten. SIYSS Stockholm International Youth Science Seminar, internationella unga forskare kommer till Stockholm för att inspirera svenska gymnasieelever och delta på Nobelfestligheterna. Ämnesstödet Ämnesspecifik hjälp och stöd till medlemmar med intresse inom olika naturvetenskapliga eller tekniska ämnen. 3

4 ÅRET 2012 I URVAL Nytt år, nya tag och en ny person på kansliet Förbundet anställde en Skolsamordnare som bland annat ska arbeta med att sammanställa förbundets alla lärarkontakter till ett uppdaterat register. Registret har syftet att underlätta arbetet med att nå deltagare och besökare för alla förbundets verksamheter. Registret är också ett verktyg som hjälper förbundet att kommunicera på ett enat och sammanhållande sätt. Det nya projektet Akademien startas upp Akademien består av ett antal kurser i form av utbildningshelger. Till dessa utbildningshelger åker medlemmar i förbundet, men även externa personer, för att få möjlighet att utöka sina kunskaper inom ett specifikt område. Akademien startades upp under vårterminen och hölls vid fem tillfällen under året De inriktningar som Akademiens utbildningshelger hade var: PR, Modernt ledarskap, Ekonomiansvarig, Projektledning och ledarskap, samt Ekonomi och revision. Genom Akademien får våra medlemmar möjlighet att skaffa sig kunskaper inom de områden de behöver för att på bästa sätt kunna driva sina föreningar, distrikt, verksamheter och projekt. Akademien var mycket uppskattat av deltagarna och flera utbildningshelger kommer att hållas under kommande år. Till kursen Ekonomiansvarig kom kassörer från hela landet till Stockholm för en vidare utbildning i hur man sköter ekonomin i en förening men också hur man kan söka finansiella medel till sin verksamhet. PR-ansvariga från flera distrikt och verksamheter deltog i Akademiens PR-kurs och fick lära sig grunderna i marknadsföring och kunde ta med sig flera direkta tips på hur man kan synas hos rätt målgrupp. I det Moderna ledarskapet bjöds bland annat projektledare från förbundet in för att berätta för kursdeltagarna hur det är att vara ledare i Unga Forskare. 4

5 Projektledarhelg Projektledare för olika verksamheter i förbundet åkte på en Projektledarhelg till Umeå. På plats fick de lära känna varandra, tips på hur man hanterar ledarskap i en grupp med hjälp av bland annat kommunikation och att lyssna. Det diskuterades också om hur man ska ta hand om sina gruppmedlemmar för att få en bra stämning och en sammanhållen grupp som arbetar målmedvetet tillsammans. Föreläsningar på Observatoriemuseet Vid tre olika tillfällen höll tre unga forskare varsin föreläsning inom sitt fördjupningsområde på Observatoriemuseet i Stockholm. Johanna Rogvall föreläste om kemi, Johannes Orstadius om geologi och Mikael Ingemyr om rymden. Till föreläsningarna bjöds gymnasieklasser runt om i Stockholm in för att få ett smakprov på fördjupning inom de olika ämnena. Skoldagarna Gustav Johansson drev under våren projektet Skoldagarna med medel från Skolverket. Skoldagarna hölls i Göteborg på Geovetarcentrum och i Stockholm på Värmdö gymnasium och hade det mycket aktuella temat: Gymnasiearbetet. Till Skoldagarna bjöds lärare från hela Sverige in till att delta i diskussioner kring den nya kursen samt vilket stöd de vill ha från oss i Unga Forskare. Teknik och naturvetenskap för dig Harald Carlstrand började sin anställning på förbundet. Under sommaren jobbade Harald på kansliet och arbetade med planeringen kring höstens inspiratörsutbildningshelger för TEND Förbundet Unga Forskare på ForskarFredag! I september hölls Forskar- Fredag på flera olika platser i landet. Vi fanns på plats på Medborgarplatsen i Stockholm där Julia Andersson och Caroline Schagerholm gjorde slime och minglade med besökande gymnasieelever. 5

6 Tekniklärarnätverk Förbundet Unga Forskare medverkade i tekniklärarnätverket på Teknikens hus. Förbundet presenterades för alla lärare och två medlemmar visade experiment som inspiration till vad man kan göra med små enkla medel med eleverna i klassrummet. Kickoff på Gålö Årets Kickoff hölls på Gålö gård, ett par mil söder om Stockholm och det blev en uppslutning om drygt 60 medlemmar. Vi passade på att kombinera nytta med nöje och la in både arbetspass och roliga kvällsaktiviteter på schemat. Förutom att styrelsen hade ett informationspass om sitt förslag till ny strategi, arbetade ämnesprojektledarna med sin höstplanering. Enligt beslut från riksstämman 2011 genomfördes en diskrimineringsundersökning med en fokusgrupp bestående av ett gäng medlemmar samtidigt som ett av Akademiens utbildningstillfällen, PR Grund, pågick i en annan lokal. Anna Asratian var både helgens officiella fotograf och ansvarig för lekar för de som ville delta efter att schemat för dagen var slut. Showgruppen stod för kvällsunderhållningen på lördagen och bjöd på ett häftigt uppträdande med många coola moment som lös upp i höstmörkret. 6

7 Klimatdagarna Tillsammans med Observatoriemuseet ordnade förbundet två klimatdagar där gymnasielever bjöds in att delta. SMHI föreläste och några av våra ämnesprojektledare deltog och berättade om klimat på andra planeter samt hur man kan studera vidare efter gymnasiet inom klimat. Riksstämman 2012 Förbundets årliga riksstämma hölls på Katedralskolan i Linköping. Det var en lyckad helg där det togs många nya beslut som kommer att påverka förbundets framtid. Intresset från media var stort och SVT Östnytt var på plats och det blev både en intervju med styrelsemedlemmarna Sanna Holm och Andreas Svensson i tv samt ett besök av tidningen Corren. Förbundsordförande David Ebbevi och Distrikts- och medlemsstödutvecklaren Tove Ladberg intervjuades till en artikel i Corren. Då förbundet på föregående riksstämma beslutade att flytta årsmötet, som tidigare låg på våren, till november är det samma styrelse som suttit sedan våren 2011 till november Riksstämman beslutade om ett nytt syfte, som även röstades igenom på föregående riksstämma. Det krävs att ett förslag om ett nytt syfte antas två år i rad för att det ska träda i kraft. Förbundets nya syfte är: Ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik. 7

8 Styrelsens förslag om ny strategi antogs med en ny parantes, att det ska tillsättas en grupp som under kommande år, 2013, granskar hur den nya strategin påverkar distrikt och föreningar anslutna till förbundet. En utredning om detta kommer att redogöras på nästkommande riksstämma i november Den nya strategin lyder: Vi tror att naturvetenskap och teknik handlar om att förstå och upptäcka världen - därför utvecklar Förbundet Unga Forskare ungas nyfikenhet. Vi är en plats för alla unga som vill upptäcka och utforska naturvetenskap eller teknik. Verksamhetsstöd Hos oss utvecklar unga verksamhet som stöttar andra ungas upptäckande. Verksamheterna ska vara rikstäckande och ha god syftesuppfyllnad. Därför är det viktigt att vi tillhandahåller ett heltäckande stöd så att verksamheten når sin fulla potential. Inkubator För att starta nya projekt inom organisationen krävs en struktur som utvecklar ideér från tankar till verksamhet. Därför har vi en inkubator som hjälper unga förverkliga idéer. Ungt ledarskap Vi tror att unga inspireras bäst av unga. Därför ger vi dem ansvar att förverkliga idéer. Då når vi det bästa resultatet samtidigt som unga får möjlighet att utvecklas som människor och ledare. Vi fick också en ny styrelse med både nya och gamla ansikten för kommande mandatperiod. 8

9 Unga Forskare på Nobelmuseet Unga Forskare fanns på plats på Nobelmuseet under deras arrangemang Guldjakten som går ut på att åttondeklassare hjälper forskare inom ett aktuellt forskningsproblem. Två av våra ämnesprojektledare deltog för att prata med skolungdomar som presenterade sina resultat samt berätta om sina uppdrag i förbundet. Nytt för i år Förutom förbundets nya satsning på medlemsutbildning, kurser i Akademien, startades ett antal andra satsningar. Ett exempel är projektet med Dennis Alp och Agnes Gårdebäck, två kreativa medlemmar med stort driv och intresse för experiment. Projektet kallas kort och gott för Dennis & Agnes och de har som uppgift att göra roliga, häftiga, coola, spännande, inspirerande och utbildande försök till både lyckade och misslyckade experiment. Under sommaren och hösten arbetade de med en parabol, icke neutronsk vätska, värmeljus i en mikrovågsugn och en massa andra saker. Materialet exponeras på förbundets facebooksida och har som syfte att inspirera och visa hur kul man kan ha och vilka häftiga saker man kan göra med enkla medel. Showgruppen Under 2012 sattes förbundets Showgrupp ihop med Julia Andersson som projektledare. I showgruppen gör Erik Vestersten och Simon Pedersen tillsammans med Julia ett antal olika uppvisningar med allt från flytande kväve till eld i olika färger. Under året har Showgruppen bland annat deltagit på höstens Kickoff, Klimatdagarna på Observatoriemuseet, SIYSS-seminariet och ett antal andra tillställningar där man velat inkludera en uppvisning av Showgruppen på agendan. 9

10 SIYSS Stockholm International Youth Science Seminar, SIYSS, hölls som vanligt under nobelveckan och 25 framstående internationella unga forskare kom till Stockholm för att delta. Projektledaren, Daniel Gharanfoli höll i ett mycket lyckat evenemang och tillsammans med sin grupp ordnade de en minnesvärd vecka för deltagarna fullspäckad av studiebesök, föreläsningar samt ett seminarium. Enligt tradition fick deltagarna vara gäster på Nobelmiddagen. Seminariet hölls i Betlehemskyrkan, centralt i Stockholm, och besökarna bestod av drygt 650 gymnasieelever. Under dagen fick deltagarna presentera sin forskning på en scen där SVT filmade. Förutom minglande bland deltagarna höll Showgruppen en kemishow för besökarna och visade vad man kan göra med flytande kväve. 10

11 PROJEKTBANKEN Projektbanken arbetar med inspiration och att hjälpa gymnasieelever och lärare att skapa och genomföra utvecklande och spännande naturvetenskapliga och tekniska projekt. I och med att kursen Projektarbetet, som Projektbanken arbetat mycket mot, görs om och blir Gymnasiearbetet, höstterminen 2013, kände Projektbanken ett behov av skifte av fokus och valde att skriva en bok. Boken heter Gymnasiearbetsboken och ska stödja elever i deras gymnasiearbete, från idé till vetenskaplig rapport. Genom boken kan elever fördjupa sina färdigheter i vetenskaplig metodik och vetenskapligt tänkande. I början av december var Projektbankens bok äntligen färdig och anlände från tryckeriet. Försäljningen av boken drog igång direkt, likaså arbetet med att marknadsföra och sprida bokens innehåll till så många lärare och elever som möjligt. Parallellt med bokskrivandet har Projektbankens projektledare Cissi Liu besökt flera gymnasieskolor och hållit i workshops för andraårselever. Workshopen innehöll övningar och ett sätt för eleverna att börja tänka i banor om att göra ett projektarbete. Man måste både ha en bra idé och ett vetenskapligt tänk innan man kan börja utforma sitt arbete. På Projektbankens sida på förbundets webbplats har man också under året lagt upp nyproducerade filmklipp som bland annat beskriver en idegenerator, för elever som har problem med att komma på bra projektidéer. Det har hänt mycket med Projektbanken under året. 11

12 UTSTÄLLNINGEN På Utställningen Unga Forskare får gymnasieelever som skrivit sitt projektarbete tävla om en fullspäckad finalvecka i Stockholm med studiebesök, föreläsningar och en Utställning där de har möjlighet att vinna fina priser i form av stipendieresor till världens alla hörn. Under februari och mars hölls de regionala utställningarna runt om i landet och sammanlagt skickades drygt 60 projekt till finalen. Finalen hölls på Tekniska museet och gymnasieelever från hela Sverige deltog i tävlingen om stipendieresorna till hela världen. Precis som tidigare år gick det också bra för våra deltagare som fick åka till prestigefyllda tävlingar i bland annat USA. På Intel International Science and Engineering Fair i Pittsburgh, USA tog våra duktiga deltagare Armin Tavakoli och Kei Landin hem inte mindre än tre fantastiska priser. Armin vann ett 2nd award i kategorin Physics and Astronomy, och Kei vann ett 3rd award i kategorin Animal Sciences samt ett 3rd award från NASA. På bilden är alla deltagare på finalveckan i Stockholm 12

13 PROJEKTLEDARE Johan Boström, Projektledare Utställningen Cissi Liu, Projektledare Projektbanken Daniel Gharanfoli, Projektledare SIYSS Harald Carlstrand, Projektledare TEND Martin Norlin, Projektledare IT-gruppen Lina Nilsson, Ämnesprojektledare Astronomi Lottie Phillips, Ämnesprojektledare Biologi & Geologi Caroline Schagerholm, Ämnesprojektledare Bioteknik & Biokemi samt Kemi Sebastian Sahlin, Ämnesprojektledare Data & Programmering Andreas Sundström, Ämnesprojektledare Fysik Emma Lorentsson, Ämnesprojektledare Hälsa & Medicin Anna Broms, Ämnesprojektledare Matematik Linda Martinsson, Ämnesprojektledare Miljö & Klimat Alexander Osika, Ämnesprojektledare Teknik 13

14 MÅLUPPFYLLELSE Indikator: Antal unga som gör sitt projektarbete med hjälp av en eller flera av Unga Forskares verksamheter inriktade på projektarbete Totalt: 1028 stycken Mål: 590 stycken Indikator: Antal unga som inspireras eller utbildas av Unga Forskares verksamhet inriktat på projektarbete Totalt: stycken Mål: 4000 stycken Indikator: Antalet lärare som använder förbundets verktyg eller förbundet som ett verktyg Totalt: 1842 stycken Mål: 800 stycken Indikator: Andelen lokalavdelningar som uppger att de fått stöd som inte är pengar, som de behöver för att utföra sin verksamhet Totalt: 42% Mål: 60% Indikator: Andelen lokalavdelningsmedlemmar som uppger att de fått stöd av sin lokalavdelning att ägna sig åt sitt intresse inom nv/te Totalt: 72% Mål: 60% Indikator: Antalet bidragsgrundande medlemmar Totalt: 2934 stycken Mål: stycken Indikator: Antalet lokalavdelningar Totalt: 67 stycken Mål: 165 stycken Indikator: Relativ avvikelse mellan lokalavdelningarnas verksamhetsområdena i verksamhetsberättelsen och fördelningen av intresse hos vår målgrupp För att svara på den här frågan behöver vi veta fördelningen av vår målgrupps intresse över de olika ämnesområdena. Vi har arbetat under antagandet att vår målgrupps intressefördelning ser likadan ut som förbundets. Vår intressefördelning kan raknas ut ifrån de intresse områden som föreningar, projektgrupper och enskilda medlemmar anger då de blir medlemmar i förbundet. 14

15 Nedan redovisas vår målgrupps intressefördelning: Astronomi 5,6 % Biologi & Geologi 9,8 % Fysik 6,6 % Hälsa & Medicin 26,2 % Miljö & Klimat 8,9 % Bioteknik & Biokemi 6,8 % Data & Programmering 7,9 % Kemi 7,9 % Matematik 4,4 % Teknik 9,1 % Elektronik 6,8 % Vi ser att intressefördelningen över de olika ämnesområdena är i stort sett jämn, Hälsa och Medicin borträknat. Idag arbetar vi framförallt med att tillgodose ämnesintresset hos våra medlemmar genom ämnesstödet. Detta särbehandlar inget intresse, varje ämne har en ämnesförening och får samma centrala stöd. Alltså återspeglar vårt arbete mot ämnesintressena väl fördelningen hos målgruppen, än en gång, Hälsa och Medicin borträknat. Mål: 20% Indikator: Antalet lokalavdelningar som startar nya utåtriktade verksamheter Totalt: 10 stycken Mål: 13 stycken Indikator: Andel av Unga Forskares lokalavdelningar som gjort utåtriktad reklam av sin egen och Unga Forskares verksamhet Totalt: 42% Mål: 20% Indikator: Andelen av Unga Forskares distrikt som gjort utåtriktad reklam för sin egen och Unga Forskares verksamhet Totalt: 75% Mål: 100% Indikator: Antal gånger som Unga Forskare omnämns i media Totalt: 37 gånger Mål: 75 gånger Indikator: Antal tillfällen som åsiktsprofilens åsikter har exponerats i media. Totalt: 6 gånger Mål: 14 gånger 15

16 SPONSORER OCH PARTNERS Astra Zeneca CHALMERS Elfa Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten Helge Ax:son Johnsons Stiftelse Hertz Car Rental ICA Kvantum Värtan Intel Sweden AB Karolinska Institutet Kempe Carlgrenska Kjell och Märta Beijers Stiftelse Kulturfonden för Sverige och Finland Kungliga Patriotiska Sällskapet Kungliga Tekniska Högskolan, Vetenskap och konst Kungliga Vetenskaps Akademien Stiftelsen Lars Hiertas Minne Lindskog Malmström Linköpings Universitet Luleå Tekniska Universitet Mälardalens Högskola, Eskilstuna Västerås Naturhistoriska riksmuseet Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet Nobelmuseet Nordväxt Intressenter Oscar Maria Elemans Donationsfond Ragnar Söderbergs stiftelse School of Experience and Science SECO SIWI, Stockholm International Water Institute, Junior Water Price Skandia Skolverket Stiftelsen Chelha Stiftelsen Gundel Cornelias stipendiefond för unga forskare Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond Svenska Akademien Sverigealmanackan AB Sveriges Lantbruks Universitet Södertörns Högskola The Students Nobel Night Cap TYRÉNS AB Umeå Universitet Uppsala Universitet URKUND Wenner-Gren Stiftelserna Vetenskap och Allmänhet Vuxenskolan Åhlenstiftelsen Åke Wibergs stiftelse 16

17 PERSONAL Daniel Madhani, Generalsekreterare Sandra van Hunen, Förbundsadministratör Tove Ladberg, Distrikt- och medlemsstödsutvecklare Josefine Andersson, Skolsamordnare Harald Carlstrand, Projektledare TEND, juni september 17

18 DISTRIKTSORD FÖRANDEN Gloria Onwuneme, Unga Forskare Skåne Anna Asratian, Unga Forskare Östra Götaland Chenjing Fan, Unga Forskare Bergslagen Therese de Haan, Unga Forskare Uppsala-Gävleborg Mikael Nordfeldth, Unga Forskare Övre Norrland Patrik Roos, Unga Forskare Stockholm Mikaela Hedström, Unga Forskare Väst 18

19 MEDLEMS STATISTIK Under året har har vår medlemsstatistik sett ut så här: Antal medlemmar: 3535 Antal kvinnor: 1587 Antal män: 1948 Antal föreningar: 67 Antal projektgrupper: 62 19

20 ÅRSBOKSLUT

21 21

22 22

23 23

24 REVISIONS BERÄTTELSE 24

25 25

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX

PARAPLYUTREDNINGEN. Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX PARAPLYUTREDNINGEN Andreas Svensson David Ebbevi Rikard Ahrgren Sara Magnusson den XXVI oktober MMX Förord och bakgrund Paraplyutredningen handlar om hur Förbundet Unga Forskare på ett bra sätt kan stödja

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

Nyfiken på naturvetenskap

Nyfiken på naturvetenskap Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik en kartläggning av initiativ som syftar till att öka barns och ungdomars intresse för ämnena Nyfiken på naturvetenskap och teknik 1 Förord Att barn

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN

UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA ÄRKESTIFTET I SVERIGE OCH ÖVRIGA SKANDINAVIEN Verksamhetsberättelsen 2011 UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA Inledning UNGDOMSINITIATIVET INOM SYRISK-ORTODOXA 2012-02-18 Ännu ett verksamhetsår har nått sitt slut och med detta vill Ungdoms Initiativet

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse 2014. Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation!

Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse 2014. Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation! REACTA Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation! Första gången jag stötte på Reacta var i slutet av februari månad år 2013. Mitt intresse för organisationen

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö UNF FS 2013-05-03 05 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda Engström Lina

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 2012 Sida 1 av 12 Funkisdygn Den 21-22 januari träffades distriktets funktionärer för teambuilding i Valbo. Där gick de igenom Första hjälpen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer