Internetframsyn. Ett projekt om internets framtidsfrågor. Internetdagarna 5 november

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internetframsyn. Ett projekt om internets framtidsfrågor. Internetdagarna 5 november 2007. www.iva.se/internetframsyn"

Transkript

1 Internetframsyn Ett projekt om internets framtidsfrågor Internetdagarna 5 november 2007

2 Varför är Internetframsyn viktig för Sverige? Internet är en central funktion i det moderna samhället idag. Än mer år 2015! Sverige har en unik position genom, God tillgång till bredband Befolkning van vid internet Stor andel offentlig sektor som kan gå före Leder utvecklingen inom mobiltelefoni

3 Mål Mål och målgrupp Målet med projektet är att med utgångspunkt i dagens situation och med stöd av tillgänglig forskning identifiera de viktigaste åtgärder som behöver vidtas för att Sverige skall vara en framstående internetnation år Projektet skall även föreslå lämpliga ansvariga för utförandet av de förslag som läggs fram. Primär målgrupp Beslutsfattare inom näringsliv och offentlig sektor Sekundär målgrupp Allmänheten

4 Framstående internetnation 2015 Avancerad användning - nyttoaspekten Hög användning inom företag, myndigheter och hos privatpersoner. Hög användarnytta. Hög grad av integration i applikationer. Tillgång till bredband - access Tillgång till bredband över allt via fiber-, radio- eller kopparnät. Fungerande marknad i balans Nationens samlade ledarskap Ledande i internationella organisationer för användning Ledande i internationella organisationer för standardisering Forskning och produktutveckling som resulterar i framgångsrika företag.

5 Aktiviteter Förstudie Panel: Användare Panel: Infrastruktur Panel: Säkerhet och juridik Diskussionsf.: Vilket Internet vill vi ha? Syntesarbete/ rapportskrivning Kick off Konferens: Halvtidsavstämning Slutkonferens: Presentation Rapport Fortlöpande kommunikation om projektet och resultaten Projektledning våren 2007 hösten 2007 vintern 2007/08

6 Tidplan Internetframsyn Start av förstudie Första styrgruppsmötet Bemanning av paneler etc Projektarbete: Insamling av underlag, diskussioner etc. Kick-off 18 sept 3 x panelarbete U-Japan 22 nov Fortsatt projektarbete: utveckling av framtidsbilden, rapportarbete etc Rapport klar Slutkonferens, artiklar, extern kom Projektet avslut maj juni-aug sept okt nov dec jan feb mars april

7 Från 70 bruttofrågor till 15 rubriker med fokusfrågor 70 bruttofrågor Analys Prioritering Syntes 3 rubriker 6 rubriker 6 rubriker

8 Vad ska Internetframsyn leverera våren 2008? Ca 10 rekommendationer på nödvändiga åtgärder för att Sverige ska vara en framstående internetnation år Samt föreslå lämplig individ/organisation att ansvara för att åtgärderna blir genomförda.

9 Användargruppen Bo Boivie, HiQ (panelledare) Arvid Welin, Verva (vilande) Charlie Gullström, KTH Christer Marking, Stockholms stad Henrik Ahlén, Alfabravo Jan Flodin, ISOC-SE Kristina Höök, Stockholms universitet Björn Scherin, PTS Olle Olsson, W3C Pernilla Rydmark, Vinnova Rolf Berndtson, Dataföreningen Anna Stenkvist, Tensta Gymnasium

10 Användargruppen Vem vet hur vi lever och använder Internet år 2015? Internet är. Överallt! Mobiliteten är självklar Att vara uppkopplad är sååå 1900-tal Rätt bandbredd för rätt ändamål Information är lättillgänglig och kategoriserad taggad

11 Prioriterade områden Tillit/Säkerhet/Integritet Skolan & Lärandet Vård & Hälsa Offentliga Sverige Medborgaren Arbetslivet Områden där Sverige kan leda

12 Exempel på frågor Stärk människors integritet på nätet Anonymitet vs spårbarhet och accountability Bättre kvalitet i mänsklig kontakt över nätet Ny pedagogik i skolan med stöd av Internet E-ID och elektronisk mantalsskrivning IT-minister i regeringen Gör offentliga sektorn till en snabb och lättrörlig kund för svenska innovationsföretag Digitala klyftan Säkerställ användarmedverkan i utvecklingsprojekt

13 Infrastruktugruppen Olle Viktorsson, Ericsson (panelledare) Göran Olofsson, TeliaSonera Anders Bergfeldt, TDC Song Fredrik Helgesson, Telenor Anders Rafting, PTS Ulf Borbos, SSNf Bengt Ahlgren, SICS Jens Zander, KTH

14 Infrastruktur för tjänstemarknad Utvecklingen av internet från informationsutbyte till kommunikation och underhållning. Marknadsförutsättningar God tillgång till infrastruktur. Hur stimulerar vi stark tillväxt på en öppen och konkurrensutsatt marknad?

15 Krav och förväntningar Tjänster som kräver anslutningar med extrema bandbredder samt säkerhets- tillgänglighets- och kvalitetsgarantier som vida överstiger dagens förväntningar. Tillit till internet Det är avgörande för internets framtid att förtroendet är starkt. Därför måste såväl infrastruktur som tjänster vara robusta och av hög kvalitet.

16 Teknik och annat som möjliggör Förutom teknik som ska säkerställa grundkraven för tillit till internet så kommer det även i fortsättningen att utvecklas nya tjänster i snabbt tempo. Forskning och kompetensförsörjning I Sverige råder brist på teknisk kompetens relaterad till internet.

17 Säkerhet- och juridikgruppen Henrik Nilsson, Bird&Bird (panelledare) Christina Jonsson, ISOC-SE Anders Bergfeldt, TDC Song Helena Andersson, Stockholms universitet Anna Hörnlund, PTS David Mothander, TRE Wiggo Öberg, Verva

18 Informationssäkerhet Genom ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete säkerställer vi informationens tillgänglighet, konfidentialitet och riktighet. Marknadsreglering En marknadsreglering skall klara av konststycket att ange rätt spelregler, vid rätt tillfälle, utan att verka hämmande på marknadens inneboende kraft.

19 Integritetsskydd Balansgången mellan den enes yttrandefrihet och den andres integritetsskydd blir svårare i en miljö där alla har tillgång till massmediepublicering. Yttrandefrihet Yttrandefriheten har en lång tradition av grundlagsreglerat skydd. Regleringen har också uppdaterats över tiden med beaktande av nya medier som TV, radio och Internet.

20 Immaterialrättpå Internet Immaterialrätt som begrepp täcker flera olika regleringar som patent, skydd för firma- och varumärken samt upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Rättstillämpningen på Internet Ny teknik utsätter lagar och regler för kontinuerliga påfrestningar. Internet knyter samman användare över alla jurisdiktionsgränser.

21 Kommunikationsplan Projektets resultat kommuniceras löpande via olika media. Kommunikationsplanen omfattar bla: Målgruppsanalys Möten/seminarier Pressreleaser Kick-off, halvtidsavstämning och slutkonferens Resultatuppföljning Diskussionsgrupp Blogg: Hemsida:

22 Tack!

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse År 2009 i korthet sid 3 VD om 2009: Dataföreningen 60 år - Ett kompetentare Sverige sid 4 Ny webb, nya medlemstjänster sid 6 Dataföreningens

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt 1 Offentliga Rummet i Örebro 30 maj 2007 Tid: 10:15 Plenarpass 1 Plats: Conventum Tal av Mats Odell utkast Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt Det var ord av Werme. Tack, Staffan och

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

Det här händer på Internetdagarna

Det här händer på Internetdagarna Ur programmet för Sveriges största Internetkonferens: Säker e-post Bredbandsutbyggnaden Domännamnstrender Framtida mobila tjänster Mobilt Internet Att fånga en hackare Håll rätt tid Säkra betalningar Anmäl

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport

Digitala trygghetslarm. Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Digitala trygghetslarm Ny teknik i nya infrastrukturer Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Ansvarig handläggare: Oskar Jonsson URN:NBN:se:hi-2012-13326-pdf Artikelnummer: 13326-pdf Publikationen

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar. P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T

Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar. P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T Mobiltelefonens funktion för personlig identifiering möjligheter och begränsningar P E T E R A G O S T O N o c h J A K O B H U L D T Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Mobiltelefonens funktion för personlig

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer