Or anisation ekonomi och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Or anisation ekonomi och"

Transkript

1 Stockhol mscenterns verksamhetsberattelse 2012 Stockholmscenterns verksamhetsberattelse 2012 Distriktsstyrelsen för Stockholms stads distrikt av Centerpartiet avger följande berättelse för verksamheten Or anisation ekonomi och ersonal Distriktsstyrelsens sammansattn ing (vald vid vårstam man 2011): Presidium Per Ankersjö, ordförande Abir Al-Sahlani, 1:e vice ordförande Bengt Hansson, 2:e vice ordförande Ordinarie ledamöter: Gustav Andersson Ragnhild Elfsö Fredrik Bojerud Christina Linderholm Johan Hedin Berit Snapp Ersattare: Christer Mellstrand Maria Brogren (fr~nsade sig sin plats under hösten 2012) Stephan Andren Jonas Naddebo Elisabeth Svensson Re resentanter från Centerkvinnorna CUF och Centerstudenter Stina Bengtsson, Stockholms Centerkvinnor Ville Nordström, Storstockholms centerungdom, (efterträdde Simon Palme under hösten) Hannes Hervieu, Centerstudenter Protokollförda möten med distriktsstyrelsen hölls: (Telefonmöte) (Konstituerande möte efter d istri ktsst~m man)

2 Revision Marianne Magnusson Andreas Bjerke Fredric Ericsson Centerpartiets förtroenderåd Per Ankersjö, ordinarie Abir Al-Sahlani, ersättare Bengt Hansson, ersättare Ombud till Centerstämman Per Ankersjö Bengt Hansson Christina Linderholm Stina Bengtsson Simon Palme Ersattare, ej personliga: Gustav Andersson Fredrik Bojerud Johan Hedin~ Maria Brogren Stephan Andren Valberedning Fredric Ericsson, sammankallande. Cecilia Önfelt Fredrick Federley Emma Petersson Karin Andersson Alfred Askljung Linnea Cedergren Arbetsutskott Från och med stämman den 9 april har Stockholmscenterns arbetsutskott bestått av följande personer: Per Ankersjö, Abir Al-Sahlani, Bengt Hansson och Gustav Andersson. David Berg har varit sekreterare. Anna Wallin, ombudsman på haivtid, har fr.o.m. sommaren 2012 ingått i arbetsutskottet som adjungerad. Protokollförda möten hölls:

3 Med lemstal den 3]. december 2012 Centerrörelsen i Stockholms stad hade vid utgången av 2012 totalt 562 betalande medlemmar. (Stockholmscentern ökade sitt medlemstal med 58 medlemmar under 2012.) Fördelning per centerorgan isation: Stockholmscentern hade 33~ betalande medlemmar. (+12 medlemmar under 2012) Stockholms Centerkvinnor hade 69 betalande medlemmar. (+6 medlemmar under 2012) Storstockholms centerungdom hade 162 betalande medlemmar varav 84 tillhörde Stockholmscenterns geografiska indeln ing. (-~ medlemmar under 2012, summan av både på stad och län) Stockholms centerstudenter hade 72 betalande medlemmar. (+37 medlemmar under 2012) Centerkvinnorna, CUF och Centerstudenter För Centerkvinnornas, CUFs och Centerstudenters verksamhet hänvisas till respektive organisations verksamhetsberättelse för Avdelningar och natverk Under året har Stockholmscenterns avdelningar och nätverk varit aktiva med kampanjer och möten. Norrmalmscentern ombildades till en avdelning under hösten 2012 och lntegrationsnätverket startades för att diskutera migration och integrationsfrågor. 1 söderort har nätverket Enskede-Årsta-Vantör bildats för att diskutera lokala frågor som rör stadsdelen. En ny avdelning under namnet Kafferepcentern har också bildats för att vara en samlingspunkt och diskussionsforum för nygamla medlemmar i Stockholm. 1 övrigt har följande centerpartiavdelningar varit aktiva under 2012: Brännkyrka, Hägersten-Skärholmen, Södermalmscentern, Kungsholmscentern, Östermalmscentern, Stureplanscentern och Centerpartiet Västerort. Vissa avdelningar har under året varit duktiga på att äska pengar av distriktet till lokala aktiviteter som berör exempelvis utbildning, events och kampanjer vilket räknas som bidrag till avdelningar och nätverk i bokslutet. För mer information hänvisas till respektive avdelnings verksamhetsberättelse för Avdel ni ngs- och nätverkskonferens Söndagen den 28 oktober genomfördes en konferens för Stockholmscenterns förtroendevalda och aktiva i avdelningar o nätverk. Konferensens syfte var att inspirera deltagarna och utbyta erfarenheter samt idéer för det lokala politiska arbetet med sikte på valrörelsen Konferensen genomfördes på United Spaces, Waterfrontbu ud ing och 31 medlem mar från Stockholmscentern deltog.

4 Kansli och personal Kansliet är beläget 1 Centerpartiets riksorganisations lokaler på Stora Nygatan 4 Gamla Stan. Under 2012 har David Berg arbetat som distriktets ombudsman. Under sommaren var David tjänsteledig och ersattes av Ingrid Lundqvist. 1 augusti anställdes Anna Wallin som ombudsman på haivtid för distriktet. Ekonomi Året slutar med ett positivt resultat på ,00 SEK efter avsättning till valfonden med 700 ooo,oo SEK. Distriktsstyrelsen föreslår stämman att resultatet balanseras 1 en ny räkning. Vad gäller distriktets ekonomi övrigt hänvisas till distriktets bokslut för 2012 och revisorernas berättelse. Re resentation Politik och förtroendevalda Stockholmscenterns representanter och ersattare i kommun-, landsting- och riksdag har under 2012 varit följande personer: Stockholms stads kommunfullmakti e Stadsm 1ljöborgarråd: Per An kersjö Helen Törnqvist Jonas Naddebo Christer Mellstrand Stina Bengtsson Landstingsfullmaktige Landstingsråd: Gustav Andersson Catrin Mattsson Lukas Forslund Stephan Andrén, Katarina Flygare Christer Lindström Ellinor Moberg Lotta Nordfeldt Susanne von Tiedemann Karin Overeem Mathias Steffens Catharina Mann Sveriges riksdag Riksdagsiedamot: Riksdagsledamot: med den tredje september.) Fredrick Federley Abir Al-Sahlani Johan Hedin (Johan ersatte Fredrick Federley under hösten 2012 från och Maria Brogren

5 Politisk verksamhet Framgångarna i valet 2010 innebar flera starka plattformar för Centerpartiet i Stockholm. Vi har representation i kommunfullmaktige, landstingsfullmaktige och riksdagen. Centerpartiet innehar de tre viktigaste ansvarsposterna i svensk miljöpolitik. Förutom miljöministerposten har vi också ansvaret för miljöpolitiken inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting genom stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö och miljölandstingsrådet Gustav Andersson. Riksdagsledamöter från Stockholms stad ar Fredrick Federley (från och med hösten 2012 ersatt av Johan Hedin) och Abir Al-Sahlani. Till representationen i de folkvalda församlingarna hör även ett större antal förtroendeuppdrag i stadens nämnder och bolagsstyrelser, varav ordförandeposterna i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsmiljörådet, SDN Hässelby-Vällingby, Stockholm Vatten AB samt Stockholm Parkering AB tillhör Centerpartiet. Flera medlemmar i Centerpartiet i Stockholm har även förtroendeuppdrag i flera nämnder, styrelser och beredningar inom landstinget, däribland ordförandeuppdragen inom Miljö- och skärgårdsberedningen och Skärgårdsstiftelsen. För stadshusgruppens och landstingsgruppens politiska verksamhet under året hanvisas till respektive gru pps verksamhetsberattelser (se bilagor). /Per Ankersjö, ordförande för Stockholmscentern och Stadsmiljöborgarråd. Utåtriktad verksamhet kam an~ och re resentation Kam panjverksamhet Stockholmscentern har haft hög karnpanjaktivitet under hela året med återkommande lördagskampanjer på centrala platser i Stockholm. Under kampanjerna har ombudsmän och medlemmar delat ut flyers och annan information till förbipasserande Stockholmare. Syftet med kampanjerna har varit att lyfta fram Stockholmscentern som ett cykelparti och senare under hösten deltog distriktet i den nationella kampanjen mot ungdomsarbetslösheten, Vi vägrar vänja oss. Bl.a. har Stockholmscentern kam panjat vid följande datum: Lördagen den 17 mars vid Kungsträdgården Lördagen den 21 april vid Medborgarplatsen Lördagen den 12 maj vid Karla plan Lördagen den 2 juni vid S:t Eriksplan i samband med Stockholms maraton (Heroisk insats av de inblandade, regn och vind gjorde detta till den kallaste dagen andra junidagen sedan 1930 talet) Lördagen den 29 september vid Medborgarplatsen Lördagen den 27 oktober vid Sergels torg Lördagen den 17 november vid Tessin parken Lördagen den i december vid Östermalmstorg Lördagen den 15 december vid Norrmalmstorg Utöver de kampanjer som distriktet har anordnat så har även lokala avdelningar och nätverk kampanjat under året. Partiet tackar alla medlemmar som har ställt upp på sin lediga tid under året som gått!

6 Annonskampanj Stockholmscentern har under året, en under våren och en under hösten, genomfört två annonskampanjer 1 innerstadstidningarna med cykeltema. Kampanjerna har inneburit totalt 6 införanden men en haivsideannons där Per Ankersjö har funnits med på bild med cykel med Stadshuset som bakgrundsbild. Cykelkampanj under sommaren Under sommaren genomförde Stockholmscentern en cykelkampanj på centrala platser i Stockholm city där cirka iooo enkäter delades ut till stadens cyklister parallellt med flyerutdelning. Enkäterna ställde bl.a. frågor om vilka problem som fanns kring cykeltrafiken och vilka områden som skulle prioriteras i stadens arbete för en bättre cykelstad. Kam panjarbetarkick-off 1 utbildnings- och motivationssyfte anordnade distriktet torsdagen den i~ mars en kväll för medlemmarna där viss retorisk utbildning ingick under ledning av Per Furumo, talarkonsult. Kvällen var förlagd vid United Spaces, Waterfrontbuildning. Politikpub Under året har Stockholmscentern i sedvanlig ordning arrangerat sina populära politikpubar där intressanta talare och föreläsare har besökt oss. Onsdagen den i februari: Hur knäcker vi SD-koden, Alexander Bengtsson från EXPO, Stampen. Onsdagen den 7 mars: Energipolitisk temakväll, Martina Kreuger, Greenpeace och Bosse Andersson, svensk energi. Restaurang Treskillingen, Postmuseurn. Onsdagen den 4 april: Ett företagsklimat i världsklass, hur ska Sverige lyckas?, Elisabeth Thand Ringc1vist, vd Företagarna. Restaurang Treskil lingen, Postmuseum. Onsdagen den 9 maj: Omskärelse av barn, rätt eller fel?, Christer Sturmark, Humanisterna och nätverket AGAPE, Stora Nygatan 4. Onsdagen den ~ september: Finns det plats för två gröna partier i svensk politik?, Michaela Valtersson, f.d. språkrör för Miljöpartiet, Kaknästornet. Onsdagen den ~ december: Migration-Integrationspub med lntegrationsnätverket, Johan Hedin, riksdagsledamot, Andreas johansson Heinö, statvetare och forskare vid Göteborgs universitet och Timbro. Stureplanscentern har också arrangerat mycket intressanta och välbesökta politikpubar under året och kompletterat distriktets politikpub på ett mycket bra sätt. Därutöver har våra syskonorganisationer och i synnerhet Stockholms Centerkvinnor också anordnat mycket intressanta och spännande föreläsnings-, seminarie- och debattkvällar som har varit välbesökta. Almedalsveckan Stockholmscentern var väl representerat vid 2012 års Almedalsvecka där både Stadshus- och Landstingsgrupperna deltog vid seminarier och debatter.

7 Stockholmscenterns verksamhetsberättelse 2012 Pridefestivalen Under ledning av Centerpartiets HBT-natverk deltog Stockholmscentern i Pridefestivalen tillsammans med länet, CUF Storstockholm och Centerstudenter. BI.a. så bemannade Stockholmscentern Centerpartiets tält 1 Kungsträdgården och deltog 1 pridetåget. Medlemsaktivjteter medlemsvård och utbildnin Vinter och höst-kickoff med Annie Lööf! Stockholmscenterns medlemmar har två gånger under året haft möjligheten att möta Annie Lööf under festligare former. Den första var torsdagen den i6 februari vid brasserie Elverket på Linnegatan och den andra var torsdagen den 8 november vid Dansrnuseet, Gustav Adolfs torg. Båda tillfällena var mycket uppskattade och välbesökta. Distriktet har vid båda tillfällena bjudit medlemmarna på förtäring. Distriktsstämma 2012 Stockholmscentens distriktsstämma genomfördes lördagen den 24 mars vid förstakammarsalen, Sveriges riksdag. Stämman genomfördes parallellt med länets och efter lunchen lyssnade både stadens och länets medlemmar till bl.a Per Ankersjö som presenterade ideprogramgruppens planering med att ta fram ett nytt idéprogam. Totalt deltog 78 av Stockholmscenterns medlemmar vid stämman och i8 motioner behandlades. Besök, rundvisning och politik på Riksdagshuset, L.andstingshuset och Stadshuset Distriktet har arrangerat och genomfört besök på respektive politisk instans under året och berättat om aktuella politiska frågor som drivs av Centerparitet. Medlemmarna får chansen att besöka demokratins byggnader, träffa våra förtroendevalda och bli insatta i politiken. Seminarier 1 syfte att marknadsföra Centerpartiets politik på olika områden anordnars distriktet tillsammans med respektive politiska instans emellanåt seminarier dit experter, intresseorganisationer och politiker bjuds in. Bl.a. så anordnades följande seminarier under året: Hur återskapar vi förtroendet för privat- och vinstdrivande vård? Seminarium tillsammans med Landstingskansliet, måndagen den 23 januari, Stora Nygatan. Seminarium om trängselavgifter, seminarium tillsammans med Stadshuset, tisdagen den 21 februari, Stadshuset. Från dig till regeringen, seminarium tillsammans med Riksdagskansliet, torsdagen den 19 april, Sveriges riksdag. Hållbarhet 1 norra Djurgårdsstaden, seminarium tillsammans med Stadshuset, tisdagen den ~ juni, Stora Nygatan 4. Den liberala staden, seminarium tillsammans med Stadshuset, måndagen den i oktober, Stadshuset. H istoriekväll Stockholmscentern anordnade onsdagen den ii april en historiekväll tillsammans länet som handlade om Centerpartiets historia från 1970-talet och framåt. Talare var Gunnar och Karin Söder tillsammans med Pär Granstedt. Modererade gjorde Gustav Andersson.

8 1 de program sworks ho ps Stockholn,scentern höll vid tre tillfallen (6/5, 12/6, 12/9) öppna möten/workshops för medlemmarna att diskutera frågeställningar kring idéprogrammet. Frågeställningarna rörde områden som förhållandet mellan individen och staten, om vilka värdeord och principer som är viktiga i synen på människan, på staten, på frihet, på trygghet och på natur/miljö. Mötena syftade främst till att inspirera medlemmarna till eget arbete och bidrag till idéprogrammet men från mötet sammanfattades också synpunkter som skickades in till idéprogramsgruppen. Utbildning Ny i Centerpartiet, introdu ktionsträff för nya medlemmar För att nya medlemmar ska få bästa möjliga start på sitt medlemskap Stockholmscentern inbjuds de till introduktionsträffar med ombudsmän och en eller flera förtroendevalda. Vid träffarna blir de informerade om Stockholmscenterns politik, organisation och verksamhet och får möjlighet att ställa frågor för att så fort som möjligt kunna komma igång med sitt politiska engagemang. Träffarna genomförs antingen som halvdag under helgen eller under en vardagskväll och vanligtvis i samarbete med länet. Fyra introduktionsträffar har genomförts under 2012 (18/2, 13/5, 18/6, 22/9) och totalt har 29 nya medlemmar deltagit vid dessa träffar. Utbildning för förtroendevalda Staden och länet genomförde tillsammans lördagen den 14 april en utbildning för förtroendevalda från stad och län. Föreläsare var Mailis Dahiberg från Centerpartiets Riksorganisation. Totalt deltog 8 förtroendevalda Centerparti ster i utbildningen. Utbildning tillsammans med SV-Studieförbundet vuxenskolan Stockholmscenterns har under året fördjupat sitt samarbete med SV som har arrangerat fyra utbildningar för stadens och länets räkning. Utbildningarna har genomförts på vuxenskolans lokaler, Eriksbergsgatan 8b. Totalt har sammanlagt ca 20 medlemmar ur Stockholmscentern deltagit vid de olika utbildningarna. 1. Politisk retorik (genomfördes två gånger), kvällskurs, två träffar. 2. Politiskt skrivande, kvällskurs, två träffar. 3. Framträdande/appereance, heldagsku rs, en träff. Kampanjarbetarutbildning Stockholmscentern har som ambition att utbilda ioo medlemmar till kampanjarbetare inför valåret Syftet är att bygga upp en stark och duglig kampanjarbetargrupp som kan bära Stockholniscenterns ambitioner i valrörelsen. Utbildningen är påkostad och prioriterad från distriktets sida och förläggs vanligtvis vid en kursgård över ett veckoslut. Årets utbildning var förlagd vid Körrunda Golf och Konferenshotell, söder om Stockholm, och 20 medlemmar utbildades i att både lyssna och tala för exempelvis en valstugesituation. Utbildare var Anna-Carin Nilsson, regissör och logoped med mångårig erfarenhet. Intern kommunikation Kommunikationen med medlemmarna har under året bedrivits primärt genom Stockholmscenterns nyhetsbrev som skickas ut varje månad. Utskicken har skett både elektroniskt via mejl och med reguljärpost till de medlemmar som inte har angett eller har adress. Utöver nyhetsbrevet kommunicerar Stockholmscentern aktivt via sin sida på Facebook samt hemsidans kalendarium.

9 Medlemmarna kan alltid nå ombudsmannen via Stockholmcenterns telefon, eller vanlig postgång för att ställa frågor och informera sig. SLUTORD Distriktsstyrelsen kan med glädje notera att Centerpartiet i gångna året. Stockholm ökar sitt medlemstal under det Under 2012 har distriktsorganisationen fokuserat på att etablera lokal verksamhet i nya avdelningar/ natverk har bildats under året. stadsdelarna. Flera Utbildningsverksamheten har också prioriterats, bland annat genom utbildningen av nya medlemmar och fler certifierade kam panjarbetare. Distriktsstyrelsen har också fortsatt arbetet med att skapa kontaktytor och träffar för politiskt samtal, främst genom den politiska pubverksamheten men även genom sakpolitiska seminarier i samarbete med förtroendevalda i kommun, landsting och riksdag. Under somn,arhalvåret 2012 genomfördes en stor kampanj på temat Utan cykeln stannar Stockholm. Kampanjen blev mycket lyckad och resulterade i många nya medlemmar och sympatisörer. Planeringen inför valåret 2014 har börjat och kommer att intensifieras under Under året utökades personalstyrkan från 1 till 1,5 tjänst. Därtill har den decentraliserade riksorganisationen (DRO) startat sin verksamhet i regionen, vilket innebär att ytterligare tre personer kommer att samarbeta dedikerat med Stockholms stad, Stockholms län och Gotlands respektive centerdistrikt. Liksom förra året redovisas även 2012 ett planerat ekonomiskt överskott vilket innebär ytterligare tillskott till valfonden. Distriktsstyrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar och funktionärer för 2012 års verksamhet. Vi vill också tacka våra syskonorganisationer, politiskt förtroendevalda, grannar, samarbetspartners och andra som bidrar till att göra Centerpartiet i Stockholm till vad det är och kommer att bli.

10 Stockholmscenterns verksamhetsberättelse 2012 Vi vill ha ett Stockholm som ar modernt, tolerant och grönt Abir Al-Sahlani, i:e vice ordförande ordförande Gusta Andersson, ledamot tj e~~ Ragnh~d Elfsö, ledamot Johan Hedin, ledamot Christina Linderholm, ledamot Stephan Andrén, ersättare Elisabeth ~A~h z~/4c~ll Christer Melistrand, ersattare

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Stockholm får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Jönköpings distrikt av centerpartiet

Verksamhetsberättelse 2013 för Jönköpings distrikt av centerpartiet Styrelsens sammansättning Ordförande Raymond Pettersson, Värnamo Vice ordförande och kassör Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar Ledamöter Östen Johnsson, Eksjö Gunilla Hjelm, Vetlanda Mirjam Johansson, Sävsjö

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Framsidan Tingsholms- och Stenbockskolan 2. Distriktet: Roland Karlsson 3. Kommunkretsen: Bengt Leander 4. Porträttet:

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013

Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013 Feministiskt initiativ Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrelse... 3 Feministiskt initiativs styrelse 2013-2015... 3 Talespersoner... 3 Styrelseledamöter... 3 Av kongressen

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015 Förslag till dagordning vid årsmöte med Östergötlands läns nykterhetsförbund Torsdagen den 23 april 2015, klockan 18.30 MHF:s lokal, Bjälbogatan 8, Linköping 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer