KICK OFF tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13"

Transkript

1 1 / 2010 Personaltidning för medicinska fakulteten vid Lunds universitet tema medarbetarskap KICK OFF 2010 för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5 en vecka på handkirurgen Dagboken sid introduktion för nya studenter Reportage sid 13 primärvårdspris till kerstin ivarsson Utmärkelser sid 14-15

2 Ett forum för, och av, medarbetare inom Medicinska fakulteten! 1 / 2010 kära läsare! Du håller i din hand det allra första numret av nya Närv. Förutom att den fått en helt ny och färggladare kostym så har vi utvecklat tidningen inuti. Arbetet med att göra om Närv började redan för ett år sedan. Då gick vi ut med en enkät till alla medarbetare och frågade vad ni tycker om tidningen, och vad ni vill läsa om. Era svar ligger till grund för innehållet i den här och kommande tidningar. Bland annat ska vi försöka skriva ännu mer om forskning och utbildning och på olika sätt skildra medarbetares vardag och arbetsvillkor. Med lite nya grepp hoppas vi göra tidningen mer angelägen och roligare för dig att läsa. Från och med i år gäller en ny redaktionell policy för Närv, och i den slås fast att syftet med Närv bland annat är: att öka kunskapen om fakultetens verksamhet i alla dess delar, synliggöra medarebetare samt belysa och ge fördjupning i aktuella frågor. att bidra till ett öppet arbetsklimat och en ökad transparens i frågor som för fakultetens verksamhet; utbildning och forskning, samt skapa närhet mellan fakultetens medarbetare. att bidra till att målen i den strategiska planen uppnås att ge utrymme för olika åsikter, kritik och debatt att öka samhörigheten och vi-känslan mellan olika personalkategorier Närv är en produkt av medarbetare och för medarbetare och vem som helst får bidra med material till tidningen. Varje nummer planeras av ett redaktionsråd som är sammansatt av representanter för verksamhetens olika delar. Tillsammans ska de bidra till ett helhetsperspektiv på fakultetens verksamhet och jag hoppas att vi i framtiden ska bli ännu bättre på att spegla hela vår fakultets bredd och djup. Närv kommer även i fortsättningen att vara en tema-tidning eftersom det ger möjlighet till fördjupning av ett ämne och ett tillfälle att sätta ljuset på en särskild fråga. Temat för detta premiärnummer är valt med omsorg, nämligen Medarbetarskap. Vad innebär det att vara medarbetare vid Medicinska fakulteten? Vid Lunds universitet? Adress: Kansli M, Hämtställe 66 BMC F12, Lund Tel: (vx) Redaktör: Sara Liedholm E-post: Tel: Ansvarig utgivare: Johanna Sandahl, informationschef Som medarbetare har vi både rättigheter och skyldigheter. Till rättigheterna hör - förutom att få arbeta i en trygg och säker miljö - förmåner som subventionerad friskvård, och möjligheter till kompetensutveckling. Universitetet har också nyligen beslutat om en ny rehabiliteringspolicy och Medicinska fakulteten har i år avsatt särskilda medel i budgeten för att hjälpa medarbetare med missbruksproblem. Till våra skyldigheter hör att vara goda medarbetare. Dekanus Bo Ahrén utvecklar i sin spalt på nästa sida vad han anser är gott medarbetarskap, och betydelsen av att ha en gemensam värdegrund. Fakultetens värdegrund slås fast i den strategiska planen som symboliseras av ett träd. Utan gott medarbetarskap faller trädet. Det ligger i allas intresse att vara, och ha, goda medarbetare. Trevlig läsning! Sara Liedholm, redaktör Redaktionsråd: Anita Nydemark, Anna Arstam, Anna Appelberg, Elsa Warkander, Eva Ageberg, Jimmie Kristensson, Juan Merlo, Karin Frydenlund, Karl Swärd, Katarina Branzén, Katrin Ståhl, Marta Bober, Olle Dahlbäck, Sara Akramy, Tove Gilvad, Viktoria Klingenfors Grafisk form: Mumma Reklambyrå Tryck: Media-Tryck Närvaro och nerv= NÄRV! Vill du också vara med i Närv eller har synpunkter och förslag på hur vi kan göra vår tidning ännu bättre? Då är du varmt välkommen att kontakta mig! E-post: Tel:

3 innehåll Aktuellt Tema medarbetarskap: Dekanus Bo Ahrén: Medarbetarskap - Respekt och uppmuntran 4 Kick off Ny HMS-organisation 6 Hjälp mot missbruk 6 Ny rehabiliteringspolicy 6 Anmälan av bisysslor 6 Utnyttja möjligheterna till kompetensutveckling 7 Bidrag för personalmobilitet till utländskt lärosäte 7 Skräddarsydd kurs för dig och dina kollegor 7 Starta eget med VentureLab 7 Lär dig skriva bra CV och ansökningsbrev 7 Gå ned i vikt eller sluta röka 8 Enkät: Tränar du? 8-9 Här kan du träna gratis 9 Ny webbingång för anställda 9 Larmnummer om något händer 9 Klart för e-rekrytering 9 I detta nummer: En vecka på handkirurgen Är BMC fullt nu, Ingemar Carlstedt? 12 Arbetsmarknaden för biomedicinare bättre än ryktet 12 Introduktionsdag för nya studenter 13 Planera din karriär 13 Stora Primärvårdspriset till Kerstin Ivarsson 15 Season s greetings 17 Ekonom som gillar att spexa Alltid i Närv! Dagboken Aktuellt 12 Resumé 13 Utmärkelser Pressklipp 16 In english 17 Porträtt Ny på jobbet 19 Sist men inte minst 20 2/3 Seminariet för tidigmoderna studier: Medicinhistoria En felande länk i medicinhistorien. Det arabiska källmaterialets betydelse och tillgänglighet (Lena Ambjörn, Arabiska). Läkekonsten i Sverige under medeltid och tidigmodern tid utifrån arkeologiskt material (Johanna Bergquist, Historisk arkeologi) Tid: Plats: Sal 202, Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, Lund 5/3 SPSS-kurs Tid: Kl 09:00-14:30 Plats: BMC Studentcentrum datorsal (PCU), Lund Kontakt: Margareta Bosevski, skane.se Målgrupp: De som endast tänker använda SPSS för inmatning av data och göra enkel beskrivande statistik. Mer information och anmälan: Page.aspx?id= /3 Naturvetenskap Medicin Teknik - Studiedagar för gymnasieelever 2010 Plats: Norra universitetsområdet Kontakt: Katrin Ståhl, Gymnasieelever och lärare hälsas välkomna till studiedagar på Lunds universitet den 8-12 mars Det blir fem dagar, 8-12 mars, fyllda av populära föreläsningar och demonstrationer för gymnasieelever och lärare. Forskare och lärare vid Lunds universitet bjuder på en mångfald av spännande kunskap genom 130 olika föreläsningsteman inom de naturvetenskapliga, medicinska och tekniska områdena. Det handlar om hemligheter i vintergatans centrum och trassel i biomolekyler. Det vandras i hjärnan och vi får se hur vi hör. Det finns att lära om kvantmekaniska lagar och hur man tar reda på om det finns läkemedelsrester i naturen. Kort sagt - viktiga, roliga och spännande dagar! Mer information och program: 9/4 Biostatistikkurs Kl 09:00-16:00 Plats: BMC Studentcentr datorsal (PCU), Lund Kontakt: Margareta Bosevski, skane.se Målgrupp: Forskare, doktorander och annan personal som är sysselsatt med biostatistisk dataanalys. Mer information och anmälan: templates/page.aspx?id= Se också fakultetens kalendarium på nätet: 3

4 tema Medarbetarskap - Respekt och uppmuntran En av nycklarna till framgång för varje organisation är dess interna kultur. Alla medarbetare i en organisation bidrar till dess kultur vilket klimat och vilka värderingar som ska råda. Under 2006 arbetade vi gemensamt fram en strategisk plan för fakulteten. Bland annat slår vi där fast vikten av att varje medarbetare blir sedd och respekterad för sin kompetens och person. Vi betonar mänskliga värderingar i vår arbets- och lärandemiljö och vi slår vakt om grundläggande principer om människors lika värde. Om vi verkar i enlighet med detta skapar vi bättre förutsättningar där medarbetare vågar och vill utvecklas både som individer, gemensamt i sin grupp och i fakulteten som helhet. I sin tur skapar detta en god grogrund för ännu bättre utbildning och forskning gemensamt förbättrar vi vår nationella och internationella konkurrenskraft. Vi har många medarbetare och miljöer i fakulteten som håller fanan mycket högt i detta avseende. Samtidigt har vi, tyvärr, ändå alltför ofta anledning att fundera över hur det står till. Hur ser det ut i min närmiljö, hur ser det ut i fakulteten i stort? Omsätter vi alltid dessa värderingar i praktiken? Om inte, varför har vi missat denna viktiga del av fakultetens verksamhetsidé? Och, hur ska vi kunna åtgärda detta? I vår strategiska plan visualiserar Medicinska fakulteten trädet som en metafor. Vi kan då fråga oss: vad är stammen i Medicinska fakultetens träd? Ett svar är att det är värdegrunden, medarbetarskapet. Utan gott medarbetarskap faller trädet. Det är inte alltid lätt att efterleva detta i det dagliga värvet. Den akademiska världen bygger i många sammanhang på, och framhåller ofta, individuella framgångar och konkurrens. Det är viktigt och betydelsefullt för utvecklingen. Men vi får inte misstolka detta och tro att det samtidigt ger oss utrymme att behandla andra med mindre respekt eller att gemensamma strävanden inte är betydelsefulla. Gott medarbetarskap är att kämpa för en kultur som lyfter fram varje medarbetares unika gåvor, entusiasm och engagemang; vi måste i högre grad visa respekt för varandra, vara varsamma i umgänget, frikostigt ge uppskattning, visa glädje över (andras) framgångar och stödja dem som inte lyckas just nu. Här har varje medarbetare ett stort ansvar! Det finns tyvärr tendenser som närmast motverkar detta vi har sett hur negativism underhålls och osaklig personkritik framförs både öppet och i det dolda. Jag menar att det största hotet mot en fortsatt framgångsrik utveckling för fakulteten är att känslan, glädjen och ansvaret för det gemensamma tvingas ge vika för en kultur där positionering av särintressen ges allt större utrymme. Det är en ödesfråga för fakulteten att en sådan kultur inte tillåts ta överhanden. En viktig utmaning för oss som ledare, och för oss alla som medarbetare, är att arbeta för en intern kultur i fakulteten där vi-känslan blir det dominerande kännetecknet. Låt oss inför det nya decenniet lyfta detta arbete, både genom att arbeta emot de företeelser som motverkar en positiv anda i fakulteten och genom att visa på de goda och konstruktiva exemplen. Kan vi utveckla den interna kulturen kan vi gemensamt ytterligare stärka fakultetens utbildning och forskning, och ge en stolthet i att vara medarbetare i fakulteten. Bo Ahrén, dekanus Medicinska fakultetens värdegrund Vårt arbetssätt och vår etik kännetecknas av: Vetenskaplighet Integritet Entusiasm Medmänsklighet Nyfikenhet Oberoende Innovationstänkande Öppenhet Reflektion Ansvarskänsla Delaktighet Likabehandling Humor Respekt Se: Nytt år nya utmaningar! Vid fakultetens kick off i januari satte fakultetsledningen fokus på tillkomsten av Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum, uppstarten av de nya strategiska forskningsområdena och ett nytt utbildningsprogram vid fakulteten (Apotekarprogrammet). Dessutom fortsätter översynen av lärarsituationen vid fakulteten. Den 1 januari slogs USiL och UMAS ihop till Skånes universitetssjukhus, SUS. Samtidigt vill man öka integrationen mellan sjukvården och Medicinska fakulteten och bildar Universitetsmedicinskt centrum Skåne (UMCS). - Det innebär ingen ny organisation, sade dekanus Bo Ahrén. Han förklarade att integrationen består i deltagande i varandras ledningsorgan; representanter från sjukhusledningen ska sitta i fakultetsledningen och vice versa; personer från klinikernas ledningar ska sitta i institutionernas ledningsorgan och tvärtom. I ett senare skede kommer även laboratorieförvaltningen i Lund, psykiatriförvaltningen och Primärvården i Skåne att integreras i UMCS. Världsledande forskning De strategiska forskningsområdena som universitetet fått pengar för av regeringen av (inom Medicinska fakulteten är det cancer, diabetes, epidemiologi, stamceller och neurovetenskap) ska utvecklas med siktet inställt på att bli världsledande. 4

5 MEDARBETARSKAP KICK OFF 2010 Det är en fantastisk möjlighet, och vi har kunnat få hem detta eftersom vi har så enormt framstående forskare, sade Bo Ahrén. Han kommenterade också den mediala debatten om hur pengarna ska fördelas och betonade att tanken inte är att använda pengarna till annat än forskningsområdena, utan att universitetet och fakultetens vill ha en dialog med forskarna kring hur delar av medlen ska användas. Till sommaren kommer beskedet om huruvida fakultenten utökar sina utbildningsprogram med ett Apotekarprogram. Programmet har planerats i samarbete med Köpenhamns universitet och Region skåne. Lärarsituationen Prodekanus Susanne Iwarsson berättade att ledningen kommer att fortsätta se över lärarsituationen vid fakulteten. Genom att bland annat ta fram en policy för anställningar och principer för finansiering vill man skapa en långsiktig och uthållig kompetensförsörjning, tryggare anställningsförhållanden och högre kvalitet i utbildningen. Mingel och prat Vid det efterföljande minglet fick deltagarna samtidigt som de kunde kalasa på ostpaj, snittar och melon inlindad i prosciutto möjlighet att reflektera över vilken bredd och djup det finns i fakultetens verksamhet. Frågan om den gemensamma värdegrunden och den interna kulturen, som dekanus nämnde i sitt anförande och som han utvecklar i artikeln här intill, skapade diskussion bland en del medarbetare. Bo Ahrén lovade att lyfta frågan under det kommande året. Sara Liedholm Fotnot: Vid årets kick off presenterade de sex som 2008 mottog fakultetens bidrag till satsning på Tredje uppgiften sina projekt, liksom de fem nätverk som i fjol erhöll fakultetsbidrag för kommande verksamhet. Introduktion av nyanställda Från och med i år kommer alla nyanställda vid Lunds universitet att erbjudas introduktion i tre led: övergripande universitetsinformation, introduktion på fakultetsnivå (hölls den 15 februari) och introduktion på institutionsnivå. Den LU-övergripande informationsdagen äger rum den 3 mars kl (lunch och kaffe ingår). Då presenteras universitets vision, organisation och verksamhet. Handbok (inte bara) för nyanställda: www3.lu.se/lu/nyanstalld/upload/ Anstalld2007.pdf 5

6 MEDARBETARSKAP Ny HMS-organisation Från och med 1 februari 2010 gäller en ny organisation för fakultetens HMS-arbete (Hälsa, Miljö och Säkerhet). Varje hus där fakulteten bedriver sin verksamhet (HSC, BMC och CRC) får varsin kommitté vars uppgift är att behandla frågor inom HMS-området, ge information, hantera inkomna ärenden och utgöra lokal skyddskommitté vid granskning av byggprojekt. Den övergripande uppgiften är att arbeta för en god arbetsmiljö, ett ansvarsfullt miljöarbete och en tillfredställande säkerhet för anställda och studerande vid fakulteten. De ska bland annat se till att handlingsplaner tas fram, att det finns rutiner för HMS-arbetet och se till att orsaker till olyckor och arbetsskador rapporteras och utreds. Tillsammans med den i fakultetsledningen som dekanus utser bildar ordföranden i respektive HMS-kommitté en samrådsgrupp för HMS-kommitttéernas arbete. Ordförande i respektive kommitté är: HMS-kommitté HSC: Anna-Karin Dykes HMS-kommitté BMC: Bo Baldetorp HMS-kommitté CRC: Holger Luthman Genom omväxling och att pröva på nya saker, kan man få erfarenheter som inte alltid går att få på jobbet/ i vardagen. Sara Akramy vid Bibliotek- och IKT-enheten berättar om sitt besök på Erasmus University of Rotterdam. tema Hjälp mot missbruk I årets budget har fakulteten avsatt medel för att hjälpa medarbetare med olika former av missbruksproblem, såsom tablettmissbruk och alkoholproblem. Det är första gången en sådan satsning görs. Medlen kommer att användas till att finansiera rehabiliteringsåtgärder för medarbetare efter upphandling av behandlingsmetod. Ny rehabiliteringspolicy Till följd av den nya rehabiliteringspolicyn som tagits fram vid Lunds universitet har personalsamordnarna vid fakulteten bildat en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till hur fakulteten ska handlägga rehabiliteringsfrågor. Förslaget ska vara inlämnat i februari. Anmälan av bisysslor Nu är det återigen dags för anmälan av bisysslor. Information kommer att gå ut till alla anställda via e-bulletinen och på Fakultetsnytt. Den som har en bisyssla ska fylla i en blankett som skrivs under av prefekt eller motsvarande. Interiörbild från Erasmus University Library i Rotterdam i Holland. Utnyttja möjligheterna till Efter mailväxling och kontakt med internationella avdelningen valde jag ett land/universitet vilket Lunds universitet har avtal med. Det blev i detta fall Erasmus University of Rotterdam i Holland. I kontakt med bibliotekschefen på Erasmus Medical Centre (EMC) planerade vi besöket. Jag hade chansen att träffa honom på EAHIL-konferensen i juni 2009 i Dublin, vilket underlättade hela planeringen för besöket i oktober. En vecka jobbskuggning i EMC och en vecka i universitetets huvudbibliotek (Erasmus University Library) samt en dags besök i Leiden på Medicinska fakultetens bibliotek, verkade utmärkt för ett tvåveckorsprogram. EMC är ett integrerat sjukhus och fakultetsbibliotek med lång erfarenhet av att arbeta mot sjukhuset. EMC har mer än anställda och hela centret befinner sig i en utvecklingsfas. Biblioteket är organiserat enligt konceptet Learning Grid med inspiration från University of Warwick i England. Första veckan på EMC fick jag lära mig om bibliotekets organisation, deras sätt att jobba med forskare, studenter och sjukhusanställda. I och med att EMC hör till Erasmus university, hade de en del gemensamma tjänster och arbetssätt men det var ändå mycket intressant att se hur det fungerar i ett större bibliotek som vänder sig mot en större variation av utbildningar. Det korta besöket på Leidens bibliotek (Leiden University Medical Library, Walaeus Library) var också mycket intressant. Biblioteket är känt för sitt sätt att jobba mot sjukhuset och bland annat hur man jobbar som klinisk bibliotekarie, vilket också har varit intressant för oss. Programmet utgick ifrån erfarenhetsbyte genom att beskriva arbetssättet och funktionerna i deras och vårt bibliotek. Likheterna var så klart många men även olikheterna, som givetvis var väldigt givande och tankestimulerande. Från det dagliga servicearbetet mot bibliotekets olika målgrupper till våra uppfattningar av olika funktioner, begrepp, system, teknisk utrustning, utvecklingstrender, pedagogiskt arbete o s v var givande. Det känns otroligt bra att ha fått den här möjligheten till utbyte. Jag kom hem med en del funderingar och idéer som kan vara bra för mig själv och vår verksamhet. Sara Akramy 6

7 medarbetarskap Bidrag för personalmobilitet till utländskt lärosäte Som ett led i att stimulera och öka internationalisering av Medicinska fakultetens grundutbildning utlyses fem bidrag för personalmobilitet till världen utländskt lärosäte under året Behöriga sökande är lärare inom utbildning på grundnivå vid Medicinska fakulteten i Lund/Malmö. Ansökan ska vara tillstyrkt av både programdirektör och prefekt och ska innehålla information om resmål, motivering, samt planerad undervisning. Ansökan skickas elektroniskt och ska vara inkommen till Medicinska fakultetens internationella avdelning senast fredagen den 5 mars Mer information: medarbetare_och_kolleger/internationellt/ aktuella_utlysningar Sara Akramy framför Erasmus- statyn som är gjord av Hendrick de Keyser, 1618 och är placerad på universitetsområdet. kompetensutveckling FAKTA/ Kompetensutvecklingsmedel för TA-personal I fakultetens budget fastställs årligen anslag för kompetensutveckling för TApersonal. En kommitté med tre ledamöter varav en är lärare och två är teknisk/ administrativ personal (Barbro Palmkvist, Per-Olof Grände och Anita Nydemark) bedömer ansökningarna och beslutar om tilldelning. Ansökan om bidrag ska omfatta den planerade aktivitetens syfte, tidpunkt och innehåll samt kalkyl. Ansökan ska också omfatta en motivering av den sökande samt vara tillstyrkt av prefekt eller motsvarande. Då bidrag beviljas upp till högst hälften av det sökta beloppet ska ansökan åtföljas av ett intyg från prefekt eller motsvarande att resterande del finansieras inom ramen för institutionen eller motsvarande. Bidrag kan sökas för deltagande i kurser, konferenser, kongresser med mera. Medel måste sökas innan aktivitet påbörjas. Välkommen med din ansökan ställd till Kommittén för kompetensutveckling av teknisk/ administrativ personal, BMC F13, Lund! Skräddarsydd kurs för dig och dina kolleger? Bibliotek & IKT vid Medicinska fakulteten ger service och kvalificerat stöd till fakulteten i Lund och Malmö samt anställda vid Skånes universitetssjukhus (SUS) Malmö. Vi erbjuder t.ex. undervisning i informationssökning i olika ämnesdatabaser, hur man lägger upp ett Mitt Kursbibliotek, referenshantering upplägg anpassat efter önskemål och behov. Ni kan vara ett lärarteam, forskargrupp, eller anställda vid Skånes universitetssjukhus. Kontakt: Yvonne Hultman Özek E-post: Tel: Starta eget med VentureLab Fram till sommaren arrangerar VentureLab följande kurser: 4/3 Lär dig presentera ditt projekt! 17/3 Bevara värden och skapa varumärkesskydd i ditt företag 31/3 Lär dig sälja din idé Kurserna är helt gratis och öppna för alla med anknytning till Lunds universitet, men föranmälan är obligatorisk. Mer information: Lär dig skriva bra CV och ansökningsbrev Arbetslivscenter ger dig konkreta exempel på säljande CV och ansökningsbrev, liksom metoder du kan använda för att få fram just dina styrkor. Kommande kursdatum: 17/3, 14/4, 12/5 Anmälan via e-post: lu.se. Kontakt: Christer Ekdahl tema 7

8 medarbetarskap En tredjedel av fakultetens anställda utnyttjar universitetets friskvårdsbidrag. Det allra vanligaste är ett årskort på Gerdahallen. Men pengarna kan också användas till att till exempel sluta röka, gå ned i vikt eller fotvård. Gå ner i vikt eller sluta röka Enligt universitetets friskvårdspolicy kan varje anställd få kronor per år i bidrag till motion och friskvård av olika slag. Kravet är att bidraget ska vara individuellt, det får alltså inte användas till familjekort Annike Hemmingsson. etc, och det ska röra sig om motionsinriktad friskvård av enklare slag och av mindre värde. - Vi får till exempel inte betala ut startavgifter av olika slag, säger Annike Hemmingson som handlägger friskvårdsbidragen på Sektion Personal. Sporter som kräver dyr utrustning går exempelvis bort. Däremot kan en enhetschef besluta att göra en enskild satsning på exempelvis massage, en kurs i rökavvänjning eller kostrådgivning för sin personal. Man kan också själv gå en kurs någonstans och få kostnaden betald i efterhand. Är man osäker kan man kontakta Annike Hemmingsson, lu.se, innan man anmäler sig eller betalar avgiften. Sammanlagt betalade universitetet ut drygt 2,3 miljoner kronor i friskvårdsbidrag under LTH är den fakultet som mest utnyttjar friskvårdsbidraget betalade universitetet ut en halv miljon kronor till 506 personer. Motsvarande siffra för Medicinska fakulteten var kronor till 423 personer. Vem harrätt till bidraget? - Bidraget erbjuds alla anställda. Med anställda menas i detta sammanhang även doktorander som med utbildningsbidrag. Hur gör man? -Man betalar själv och skickar kvittot tillsammans med en ifylld blankett (se nedan) till Monica Andersson, Hs 27. Summan, max 1500 sätts därefter in på ditt lönekonto. Sara Liedholm Detta är OK: Gymnastik Styrketräning Spinning Bowling Racketsporter som bordtennis, tennis, badminton eller squash lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Tai chi Quigong Kostrådgivning Information om stresshantering Profylaxkurser för gravida anställda och sk kontorsmassage, dvs behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete: rosenterapi, akupressur, kinesiologi, zonterapi och floating rest. Även enklare slag av fotvård eller fotmassage kan ses som friskvård. Kurser om rökavvänjning kan erbjudas personalen som friskvård. Detta är inte OK: Träning med en personlig tränare. Sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, segling, ridning och utförsåkning. Mer information: anstaelld/min-anstaellning/loen-och-foermaaner/foermaaner/motionsfoermaan Tränar du? tema Närv frågade några medarbetare: 1. Vad tränar du? 2. Hur ofta? 3. Varför tränar du? Ingemar Hultquist, webmaster: 1. Löpning och styrketräning 2. Löpning 2-3 gånger i veckan och styrketräning 3 ggr i veckan 3. För att bli stor, snabb, stark, sund och snygg(are). Träningen är en förutsättning för att jag ska kunna ägna mig åt min andra hobby - dvs att äta för mycket! Elsa Warkander, ekonomichef: 2. Jag tränar på Gerdahallen (på 8 min har du hunnit dit och klätt om). Tränar styrkeyoga, pilates, ryggjympa eller gympastång. Vilken sorts pass det blir avgörs av Gerdahallens schema och vilken tid jag har. Tränar gärna under arbetsdagen ggr i veckan. 3. För att det gagnar rörlighet, styrka, kondition och humöret. 8

9 Här kan du träna gratis! På Clinical Research Centre i Malmö finns det såväl motionshall, bastu och massagerum. Motionshallen är utrustad med mattor och fria vikter. Tidigare har där arrangerats olika kurser, men i skrivandes stund tjänstgör hallen som lagerlokal. Enligt Hugh Connell, föreståndare på CRC, finns det dock planer på att utveckla användningen av motionshallen genom att eventuellt lägga ut den på extern entreprenad. Här finns även en bastu som man kan boka för privat bruk eller för grupper. Bokning sker via CRC:s reception. En privat företagare driver massageverksamhet på CRC tre dagar i veckan för personalen. Mer information: Universitetsanställda, studenter och personal tillhörande Region Skåne inom CRC och Wallenbergs Neurocentrum har även tillgång till UMAS styrkträningslokal, ingång 59. Det är gratis, men kräver en depositionsavgift på 300 kronor för passerkortet. På BMC i Lund finns ett välutrustat gym i hus B, plan 15. Det har alla anställda på BMC samt personal som arbetar på Blocket tillgång till. Lokalen är öppen dygnet runt alla dagar i veckan. Instruktör finns på plats tisdagar klockan under terminstid. Vilorummet på BMC B14 används även som massagerum. Nabil Daoud, dipl. terapeutisk massör, har som specialitet att ta hand om patienter med kronisk smärta och fibromyalgi, men utför även avslappningsmassage och tänjning av muskler. Priset är 200 kronor för 30 minuter (massage skall ske utanför arbetstid). Bokning av tider sker via en lista som sitter på dörren eller ring direkt till Nabil på tel Alla som arbetar på BMC är välkomna att boka sig. Avdelningen för sjukgymnastik på Health Sciences Centre, HSC, i Lund, rymmer träningslokaler och rörelselaboratorer. De är dock bara till för de egna studenterna och lärarna. De gympasalar som tidigare fanns i huset är ombyggda till hörsalar. - Under hösten har det diskuterats om vi ska införa någon form av kortgympa som motvikt mot allt sittande, men beslut är inte taget, säger Bengt Sivberg ordförande i husstyrelsen för HSC. - I nuläget finns det inget generell träning under ledning. Kommer vi igång är den naturligtvis öppen för all personal! Sara Liedholm Ny webbingång för anställda Nu lanseras en ny anställdsida för Lunds universitet som innehåller den centrala förvaltningens interna information till anställda. Här samlas de arbetsredskap som du behöver i ditt arbete. Den nya sidan för Lunds universitets förvaltning består av fyra ingångar: Min anställning För mitt arbete Forskning och undervisning Service IT och tjänster Under dem samlas de arbetsredskap som du behöver i ditt arbete. Det nya utseendet och innehållet bygger på användarnas behov - något som kartlagts genom enkäter, intervjuer och användartester ute i organisationen. Sidorna bygger också på statistik - det som har varit mest efterfrågat har lyfts upp och det som inte varit så efterfrågat har tagits bort eller flyttats till specialwebbplatser. Har du frågor eller synpunkter kontakta: Se: Larmnummer om något händer Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring Från utlandet ringer du Vi rekommenderas lägga in det i våra mobiler. Bra att ha om strömmen går eftersom det vanliga telefonnätet slås ut. Göran Thomé, utbildningschef: 1. Löpning, gymnastik, yoga och badminton. 2. Jag brukar springa en runda som tar tre kvart två gånger i veckan. Gymnastik och yoga är jag på en gång i veckan under vinterhalvåret. Badminton spelar jag minst en gång i veckan. 3. För att må bra och ha roligt. Löpning är ansträngande på ett skönt sätt och ger välbefinnande flera timmar efteråt. Gymnastik och yoga har jag börjat med på senare år. Det gör jag för att kunna känna mig ung och stark längre. Badminton spelar jag för att det är roligt. Martin Garwicz, professor: 1. Dels i styrkehallen på Gerda, mest aerobiskt i trappmaskin, en del övningar för ryggen och stretchar, dels springer jag en runda på St Hans backar då och då. 2. En bra vecka 3 ggr på Gerda och ett löppass; en sämre vecka kan det dock bli en gång (eller ingen alls). 3. För att kunna åldras med värdighet... Skämt åsido så tycker jag frågan är felställd - frågan är inte varför man tränar utan varför man sitter still så mycket. Klart för e-rekrytering Tycker du att det är jobbigt att söka anställning och ta kopior på allt som ska bifogas ansökan? Snart är det ett minne blott. Alla lediga anställningar vid universitetet ska från och med 2010 utannonseras och handläggas i en ny webbapplikation. Medicinska fakulteten tar det nya systemet i bruk fr o m vecka 5. Det innebär till en början att endast lediga anställningar för TA-personal och doktorander ska kunna sökas via en sökandeportal, och att man ska kunna bifoga CV, publikationer och andra handlingar digitalt. För lärare- och forskarpersonal är processen lite mer komplicerad och det kommer därför att dröja ytterligare en tid innan man inför e-rekrytering för dem. tema 9

10 FAKTA/ Avdelningen för handkirurgisk forskning handskador särskilt nervskador och neuropati Medarbetare: Anders Björkman, handkirurg, Dr Med Vet Elisabeth Brogren, blivande handkirurg, doktorand Ingela Carlsson, arbetsterapeut, doktorand, disputerar mars 2010 Ragnhild Cederlund, arbetsterapeut, Dr Med Vet, Universitetslektor Anette Chemnitz, handkirurg, doktorand Lars Dahlin, handkirurg, professor Tina Folker, forskningssekreterare Hanna Frost, ST-läkare, blivande doktorand Ingrid Hallberg, BMA Martin Kvist, distriktsläkare, doktorand, disputerar mars 2010 Göran Lundborg, nybliven professor emeritus, fortfarande aktiv inom forskning Hans-Eric Rosberg, handkirurg, Dr Med Vet Birgitta Rosén, arbetsterapeut, docent Lena Stenberg, forskningsingenjör Niels Thomsen, handkirurg, Dr Med Vet Gör: I experimentella projekten studeras cell signalering efter olika typer av nervskador, inklusive vid diabetes. De kliniska projekten omfattar epidemiologiska och hälsoekonomiska studier av handskador med långtidsuppföljning av patienter med omfattande skador. Projekt följer patienter med och utan diabetes för att, dels kartlägga nervsjukdom (neuropati) med nyutvecklad teknik, dels undersöka orsaker till ökad känslighet för nervinklämning vid diabetes (bla analyser av nervprov från människa) och resultatet av operation av sk karpaltunnelsyndrom (vanlig nervinklämning i handled; mer frekvent hos diabetiker). I särskilda studier fokuseras på hjärnans reorganisation (studeras med funktionell magnetröntgen) vid flera olika tillstånd (traumatiska nervskador, vibrationsskada mm) samt på nya behandlingsstrategier vid rehabilitering av patienter baserade på hjärnplasticitet. Principer för konstgjord känsel utvecklas under utveckling av nya handproteser inom ett EU-projekt. dagboken En vecka på handkirurgen Söndag: Med tanke på vädret bra ursäkt att jobba på bokkapitel som skall publiceras i stor operationsbibel om reparation av perifera nerver. Arbete på distans tillsammans med kollegor i Linköping. Inspirerande! Känns viktigt med sammanfattande bokkapitel där tankar kan formas om hur experimentella resultat omsätts i praktiska råd. Deadline passerad, men svårt att finna lugn skrivtid senaste månaden. Diskussion om projekt med gästforskare Chuanjun Yi från Kina och Hans-Eric Rosberg. Måndag: Snabb diskussion med forskarkollegorna Nils och Anders i korridor om fredagens möte. Anders har sk yngre ALF tjänst, vilket möjliggör 50 procent forskning. Det är nödvändigt om han ska kunna koncentrera sig på forskning vissa dagar, veckor eller månader i vår jourtunga specialitet. Telefonkontakt med yngre kollega om nervskada som behöver tas om hand snarast ny forskning visar att tidsaspekten är grundläggande vid nervskador. Inplaneras redan under morgondagen för bedömning. Träffar extrapatienter på mottagningen trots ingen planerad mottagning - patientkontinuitet viktigt i vår specialitet. Passar på att på mottagningen diskutera med forskningssköterska Nina om kommande läkemedelsstudie. Ringer ett par patienter. Dikterar. Går igenom journaler på patienter under behandling. Final korrigering av avhandlingssammanfattning för doktorand Martin inför tryckning. Diskussion med forskarkollega Birgitta om strategi inför ny ansökan om forskningsmedel; skriva ansökningar är ett nödvändigt ok att bära. Kvällen avslutas med genomläsning av avtal med läkemedelsföretag. Annorlunda språk - får hjälp av god vän som är jurist. Tisdag: Ytterligare diskussion om projekt och ansökningar med Nils och Anders innan extrapatienter på mottagningen. Svårt ibland att hinna träffa patienter - de akademiska aktiviteterna konkurrerar om tid! Balans mellan kliniska och akademiska uppgifter en pågående övning. Hinner gå igenom nytt experimentellt projekt (fördjupningsprojekt inom läkarutbildningen; FÖS) med läkarstudent om nervskada och diabetes innan lunch. Avbryts av telefonsamtal med Umeå kollega angående inbjudan av svenska handkirurger till Amerikanska Handkirurgföreningens årliga möte till hösten. Detta med internationella kontakter ska också skötas - kontaktnät behövs för råd om behandling av särskilda patienter inom vår specialitet. Inflödet av mail hanteras hyfsat under någon timma, men vissa dagar är mailbelastningen tung! Påbörjar skrivande av kongressabstrakt innan möte med ledningsgruppen på kliniken där nu akademisk företrädare ingår. Kan avsluta abstraktet innan hemgång. Kvällen avslutas med körning av dotter till handboll; kan jobba effektivt under 90 minuter med manus även i handbollshall och trots oljudet. Onsdag: Ordinarie mottagning. Spännande med patientkontakt ur flera aspekter! Kan omsätta 10

11 Operation tillsammans med Anette Chemnitz under jourtid. Aktivitet Wallenberg lab med forskningsigenjör Lena Stenberg och läkarstudent Hanna Huttunen. teoretiska kunskaper och experimentella forskningsresultat i praktiken. Lång diskussion med patient om kommande rekonstruktion av nervskada. Enskilde patienten viktig inspirationskälla för forskning! Konsult på barnhabilitering till exempel barn med nervskada vid födseln. Svåra och intressanta frågor: forskningsområdet blir allt mer aktuellt inom gruppen. Prefekt och sjukhuschef informerar/för dialog om SUS i framtiden på CRC. Efter mötet direkt tillbaka till kliniken. Opererar tillsammans med doktorand/ kollega Anette ett barn med handskada under jourtid. Enstaka jourer bra för kontakt med akutverksamhet också inspiration för framtida projekt! Kvällen avslutas med mailhantering och manusskrivande. Torsdag: Dag efter jour; jourfrekvens numera låg jämfört med heltidskliniker. Tankar virvlar om tidigare journätter med en av handkirurgernas största problem mikrooperationer av avslitet/na finger/rar eller hand. Genomläsning av doktorand Ingelas avhandling om köldkänslighet och handskador. De aktuella avhandlingarna skall försvaras med en veckas mellanrum i mars. Ovanligt för vår grupp med 2 disputationer inom en vecka! Tillbringar en stund på Wallenberglab för diskussion med Lena om aktuella experimentella projekt. Eftermiddagen ägnas åt genomgång av diverse handlingar och prioriterar olika manusprojekt och aktiviteter med forskningssekreterare Tina, vars arbetsinsats är ovärderlig för gruppen. Korridordiskussion med kollegan och mentorn Göran Lundborg, nyligen emeritus, som fortfarande aktivt deltar i forskningen. Enskilde patienten viktig inspirationskälla för forskning. Fredag: Sedan länge planerat forskningsmöte på hemlig ort; startar först 8.30 pga kollegor måste ronda patienter. Skönt med diskussion utan ringande telefoner och sökande men slutet störs ändå av att kollega Hans- Eric är bakjour och måste avvika tidigare än förväntat. Stimulerande diskussion! Strategier för året utlinjerade inte dumt med en tydlig vision. Uppdatering av projektet som drivs av Ingrid (känselundersökning av barn). Veckan avslutas med möte i Lund om nytt projekt. Funderar på hemvägen igenom forskningsansökningarna med deadline nästa vecka. Lyckades precis skicka in kongressammanfattning; deadlines är ibland lätta att missa! Lars Dahlin, Handkirurgi, Malmö-Lund 11

12 För några år sedan var det många som tyckte att det ekade lite tomt i BMC:s korridorer. Hur ser det ut nu, tre år efter det att BMC:s sista hus, D-huset, stod klart? Närv frågade Ingemar Carlstedt, BMC:s ordförande. aktuellt Är BMC fullt nu? BMC är i stort sett på väg att bli fullt. Det beror lite på hur man räknar. Om vi räknar alla lokaler är 96 procent använda. Labbytorna är utnyttjade till 91 procent. Detta samtidigt som vi har flera nyrekryteringar på gång som innebär att fler forskare kommer att flytta in på BMC Är målet att alla BMC:s lokaler ska vara använda till 100 procent? Nej, inte till 100 procent. Många stora organisationer räknar med att man behöver runt 10 procent tomma lokaler för att kunna ha flexibilitet i verksamheten. Min personliga uppfattning är att för att kunna klara strategiska omflyttningar bör vi ha runt 5 procent av våra lokaler lediga. Har vi lagom mycket labbutrymme i förhållande till kontorsutrymme? Nej. Vi inom BMC-styrelsen har konstaterat att vi har en brist på kontorsutrymme inom BMC. Det finns två anledningar. Dels har vi lyckats med vår translationella forskning och fått in fler kliniska forskare på BMC. Det är mycket glädjande. De behöver varsin skrivplats, men de kan bmc dela labbplats med andra. Dagens forskningsutrustning genererar stora mängder data som måste bearbetas vid datorer. Detta samtidigt som det traditionella våtlaborerandet minskar. Hur ska ni få fram mer kontorsutrymme? Det finns verksamheter i A-D husen som inte behöver labb. Vi försöker hitta andra kontorsytor till dem, utanför dessa hus, så att kontoren inne i dessa hus frigörs till laborerande verksamheter. Samtidigt jobbar vi med att effektivisera användningen av både de labb och de kontorsytor som finns. Behöver BMC expandera? Just nu jobbar vi med att ta delar av det så kallade I-huset i anspråk. Det kommer bl.a. att bli ett studentcentrum med uppehållsrum, Efter flera års rykten om att arbetsmarknaden för våra biomedicinare är nattsvart och att Medicinska fakulteten forskarutbildar biomedicinare till en säker arbetslöshet har programledningen genomfört en första alumniundersökning på 70 disputerade biomedicinare. Svarsfrekvensen var 87procent. Av de 61 svarande hade 35 arbete inom akademin, 13 inom privat näringsliv, en i landstinget och en i en ideell organisation. 11 saknade vid undersökningstillfället ett arbete (fem arbetslösa, tre studerande och tre föräldralediga). Noterbart är att fyra av de fem arbetslösa disputerade under 2009 och av dem som disputerat är det rum för PBL och morfologilabb som också ska flytta hit. Vi utökar ju antalet läkarstudenter och har då ett behov av att se till att studenterna får större och bättre lokaler. Är det brist på andra lokaler? Även djurhusen håller på att bli fulla. Vi håller på att planera för att öka kapaciteten. Vi kommer även att behöva göra mer utrymme för bildcentrum och annan tung utrustning i anslutning till djurhusen. Vi ser ett ökat behov av mer utrustning för icke invasiva djurförsök. Så, summa summarum, kan vi nu konstatera att Per Belfrage hade rätt när han drev på att även D-huset på BMC skulle byggas? Ja, Per hade rätt på många plan. Anledningen till att delar har stått tomma tidigare är att Per räknade med en gradvis ökad anslagsökning för fakulteten och därmed ett ökat lokalbehov. Facit blev att vi hade en platå på några år. Men efter de magra åren kommer nu de feta. Nu har vi landat på den nivå som Per förutsåg. Johanna Sandahl Arbetsmarknaden för biomedicinare bättre än sitt rykte endast en av 50 som inte har ett arbete. Alla ansåg att deras arbete hade en biomedicinsk anknytning. Vanligaste arbetsuppgifterna var forskning och utveckling, men arbetsledning, kliniska prövningar, vetenskapligt skrivande, undervisning och epidemiologi förekommer också. En längre sammanfattning av undersökningen går att läsa på biomedicin/alumni Thomas Hellmark 12

13 FORSKNING & Utbildning Studentmingel utanför aulan på SUS i Lund. Introduktionsdag för nya studenter Den 22 januari hölls en introduktionsdag för studenterna från de fyra av fakultetens utbildningsprogram på grundnivå som har antagning till vårterminen, arbetsterapeut-, läkare-, sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammet. Britt-Marie Nilsson, biträdande utbildningschef, inledde dagen. Därefter informerade kåren om vikten av att engagera sig och Karnevalen om sitt upprop i densamma. Fakultetens studievägledare berättade om vad de kan hjälpa studenterna med, studenthälsan presenterade sin verksamhet och fakultetens internationella avdelning inspirerade till utlandsstudier. Andra delen av dagen hölls på engelska för att möjliggöra för fakultetens inresande utbytesstudenter att delta. Detta pass inleddes av Dekanus Bo Ahrén som hälsade studenterna välkomna. Studenterna introducerades sedan till FN:s millenniemål av professor Per-Olof Östergren, forskargruppen för Socialmedicin och globalhälsa. I ett interaktivt pass fick studenterna med ledning av programdirektör för masterprogrammet i folkhälsovetenskap, Anette Agardh, ta ställning till och fundera kring ett antal påstående relaterade till FN:s millenniemål. Tre studenter Biträdande utbildningschef Britt-Marie Nilsson (till vänster) tillsammans med studievägledare Annika Ilskog och internationella koordinatorn Anne Karczewski. från masterprogrammet i folkhälsovetenskap Gilbert Tumwine och Geofrey Musinguzi, läkare från Uganda samt Salum Mshamu, sjuksköterska från Tanzania kommenterade påståendena utifrån i sina erfarenheter och kunskaper. Viktoria Klingenfors, utbildningskoordinator OBS! Nästa introdag för nya studenter sker 9-12 torsdagen den 2 september i Lasarettets aula. Planera din karriär! Hur planerar man karriären i den akademiska världen? Research School in Stem Cell Biology ordnade den 19 januari en dag med föreläsningar för att belysa frågan. Under dagen talade åtta erfarna akademiker inför en publik med många unga forskare. Research School in Stem Cell Biology är en forskarskola med ett 50-tal doktorander. Den fungerar som en paraplyorganisation och finansieringen sker med medel från Vetenskapsrådet. När man för ett år sedan ordnade en karriärdag för att visa vilka karriärvägar som finns inom industrin blev detta mycket uppskattat. Frågan kom upp om att anordna en liknande dag för att belysa karriäralternativen inom akademien. - Det är viktigt med en bra mix av föreläsare som kan ge sina egna perspektiv på möjliga karriärvägar menar Rebeqa Gunnarsson, doktorand i forskarskolan och en av initiativtagarna till dagen. Det är svårt att planera sin karriär om man inte vet vad man har att välja mellan och vilka vägar man kan gå menar hon. Åtta föreläsningar hölls under dagen utifrån olika perspektiv. Först ut var Bo Ahrén som talade om vikten av att ha en strategi för tjänstetillsättningar inom fakulteten. - Det är meningen att vår forskning ska påverka framtiden och då måste vi också Rebeqa Gunnarsson och Carmen Flores är doktorander i forskarskolan och två av initiativtagarna till dagen. Foto: Katarina Branzén ha en strategi för hur vi rekryterar, inledde dekanus Bo Ahrén. Inför framtiden lyfte Bo Ahrén fram ett antal utmaningar, bland annat att fakulteten måste rekrytera fler kvinnor som forskargruppsledare och professorer. Nästa talare, Kristina Åkesson, ordförande i Medicinska fakultetens lärarförslagsnämnd, menade att det finns alla möjligheter att planera karriären för den som vill. Hon lyfte också fram förmågan att kunna se det extraordinära i det uppenbara som en viktig egenskap hos en forskare. Vad utmärker en lovande akademisk karriär? Enligt Kristina är det att man har intressanta och relevanta frågeställningar, att man har goda kamrater omkring sig och de personliga egenskaperna. Under dagen framgick det att många unga forskare tycker att det är svårt att kombinera karriär och familj. Att ha familj kan vara ett hinder om man vill forska utomlands under en period, vilket ses som meriterande. Katarina Branzén Läs mer: RESUMÉ 13

14 UTMÄRKELSER Näringslivspris till professor Jan Nilsson Malmö stads näringslivspris inom Life science 2009 har tilldelats Jan Nilsson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet. Priset delades ut vid en galakväll på Malmö Opera den 25 januari Kungliga Vetenskapsakademin delar ut pris Leif Groop, professor i diabetes och endokrinologi, har utsetts till mottagare av Hilda och Alfred Eriksson pris för år Priset delas ut av Kungliga Vetenskapsakademin som även har utsett Mattias Collin, som forskar på infektionssjukdomar, till mottagare av Flormanska belöningen Stort forskningsanslag från SSF Jan Nilsson får 35 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Med forskningsanslaget skall forskargruppen fortsätta sitt arbete med att utveckla nya läkemedel mot hjärtinfarkt och stroke. En miljon till Huntingtonforskning Åsa Petersén får en miljon kronor från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser för projektet Huntington s disease at the molecular interface of depression and obesity. 17 miljoner kronor från Hjärt-Lungfonden 15 forskare i Lund och Malmö får 17 miljoner kronor av Hjärt- Lungfonden för att hitta metoder och behandlingar som kan hjälpa människor som är hjärt- eller lungsjuka: Dirk Marcus Wuttge, Lars Edvinsson, Pyotr Platonov, Lena Uller, Leif Bjermer, David Erlinge, Håkan Arheden, Niklas Nielsen, Gunilla Nordin Fredrikson, Harry Björkbacka, Björn Dahlbäck, Bo Hedblad, Isabel Goncalves, Olle Melander och Leif Groop Vetenskapsrådets postdoc-stipendium till Hanna Lindgren Hanna Lindgren har fått Vetenskapsrådets postdoc-stipendium för att åka till Cardiff, Wales i två år. Hanna Lindgren kommer att jobba i The Brain Repair Group, som leds av professor Stephen Dunnett och professor Anne Rosser. Årets bästa svenska intensivvårdsstudie Jonas Åkeson, universitetslektor och överläkare i anestesi och intensivvård i Malmö, har tillsammans med Anders Schmidt, överläkare vid Anestesikliniken i Helsingborg, skrivit års bästa experimentiella intensivvårdsstudie. Studien utgår från enheten för anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet. Årets Wyeth-stipendium tilldelas Lars Erik Kristensen Lars Erik Kristensen, forskare vid Avdelningen för reumatologi, tilldelas årets Wyeth-stipendium för yngre forskare. Lars Erik Kristensen får priset för sitt internationella forskningsarbete i klinisk reumatologi. Priset är på kr och delades ut i samband med Svenska Läkaresällskapets medicinska riksstämma i Stockholm. Aftab Jasir får experttjänst på ECDC Aftab Jasir, medicine doktor vid Institutionen för laboratoriemedicin i Lund, Sektionen för medicinsk mikrobiologi, har fått en experttjänst på European Centre for Disease prevention and Control (ECDC). Leif Groop företräder LU i ämnesrådet för medicin, VR Leif Groop professor och forskargruppschef vid Lunds Universitets Diabetescenter har valts att företräda LU i Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin. Ny ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd Jan Nilsson, professor i experimentell hjärtoch kärlforskning på Lunds Universitets Diabetescenter i Malmö, har utsetts till ny ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd. Stora Primärvårdspriset till läkarstudent från Lund Kerstin Ivarsson, läkarstudent från Lund har fått Stora Primärvårdspriset med sin uppsats Gottfrid framtidens läkare. Juryns motivering: Välformulerad, idérik och lagom visionär, med en tydlig primärvårdsförankring. Prissumman är konor. Bengt Falcks pris 2009 i Neurovetenskap till Johan Bengzon Johan Bengzon, docent och specialistläkare vid Universitetssjukhuset i Lund tilldelas Bengts Falcks pris i Neurovetenskap Prissumman är kronor. Hjärnfondens stipendier 2010 Biträdande forskarna Shorena Janelidze och Joakim Ekstrand vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund och post doc Christian Hansen vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap i Lund, mottar kronor var från Hjärnfonden. Stipendierna delas ut den den 3 december till stipendiater som genom åren har bidragit till ökad kunskap om flera av hjärnans sjukdomar. Angela Cenci Nilsson får pengar av Michael J Fox Professor Angela Cenci Nilsson får US-dollar, motsvarande cirka kronor, från Michael J Fox Foundation. Pengarna ska användas till forskning om effekterna av behandling med l-dopa på hjärnans blodkärl vid Parkinsons sjukdom. Pris från Barndiabetesfonden Barndiabetesfonden har delade i oktober ut diplom och pris till två diabetesforskare vid Lunds universitet. Åke Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning fick motta det stora priset på kronor. Corrado Cilio, docent i pediatrisk immunologi, fick priset som delas ut till yngre barndiabetesforskare på kronor. Tobias Priset 2009 till Stefan Karlsson Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat utdela Tobias Priset år 2009 till Stefan Karlsson vid Lunds universitet, för hans grundläggande studier av mekanismer som reglerar blodbildande stamceller och hur metoder kan utvecklas för att föröka blodbildande stamceller i syfte att förbättra klinisk benmärgstransplantation Ortopedsjuksköterska prisad Den 16 november delades Salus Ansvars Vårdpris ut för första gången. Priset är på kr och ska uppmärksamma personer som bidragit till att utveckla vården i Sverige. Årets vinnare är Ami Hommel, forskningssjuksköterska och klinisk lektor i Lund års Teggerstipendiater Fyra unga cancerforskare har mottagit priser från Teggerstiftelsen på sammanlagt 1 miljon kronor: David Ullmert som studerar sambandet mellan vissa enzymer och utvecklingen av prostatacancer, Gabriella Honeth som forskar om cancerbehandlingens effekt på cancerstamceller, Karl Bacos som söker nya sätt att behandla multipelt myelom, och Malin Pedersen som forskar om malignt melanom i ögonen. 14

15 Varsågod! Läs inledningen av Kerstin Ivarssons uppsats Gottfrid framtidens läkare Kerstin Ivarsson mottog priset av den förre nobelpristagaren i medicin, Arvid Carlsson, vid en ceremoni i Göteborg före jul. Här flankerad av andrapristagarna i uppsatstävlingen. Från vänster: Cecilia Chrapkowska, Arvid Carlsson Kerstin Ivarsson och Cecilia Gustafsson Foto: Jörgen Persson Grattis......Kerstin Ivarsson, läkarstudent som fått Stora Primärvårdspriset med sin uppsats Gottfrid framtidens läkare om hur livet på en vårdcentral kan te sig år 2045! Du har inte funderat på att bli författare? - Tack! Jo, jag tänker bli författare. Inte nödvändigtvis en utgiven författare men ett av mina livsprojekt är att någon gång bli klar med min roman. Sedan kanske den bara finns i ett ex i en skokartong på vinden... I din framtidsvision är det fred mellan Israel och Palestina, Hälsohus har ersatt vårdcentraler och läkarrollen och de andra rollerna på en vårdcentral har utvecklats och blivit mer specialiserade. Blir det bättre i framtiden? Eller kommer man att säga att det var bättre förr? - Jag är optimist. Läkemedel, behandlingar och medicinsk utrustning blir allt bättre. Vårdpersonalens kompetens ökar och patienterna/ medborgarna blir mer och mer medvetna om hur deras livsstil påverkar hälsan. Övergången från industrisamhället till tjänstesamhället minskar antalet arbetsplatsolyckor och andra arbetsskador. All arbetskraft som finns tillgänglig kommer att behövas i framtiden, det kommer att minska den socioekonomiskt relaterade ohälsan. Du går nu på termin 5 på Läkarprogrammet. Är det arbete inom primärvården som hägrar? - Ja, det hade nog passat mig bra. Det eller kanske ett arbete som företagsläkare. Sara Liedholm Fakta Stora Primärvårdspriset är en årlig uppsatstävling för läkarstuderande. Tävlingen arrangeras av Primärvården Göteborg. Juryns motivering: Välformulerad, idérik och lagom visionär, med en tydlig primärvårdsförankring. Kerstin Ivarsson mottog priset på konor vid prisceremonin i Svenska Mässan i Göteborg den 3 december. God morgon, god morgon Camilla. Hoppas att du sovit gott. Idag är det tisdag och datumet är den 14:e mars Nu är klockan sju och trettio. Du bör stiga upp inom en halvtimme. Klockan nio ska du vara på Hälsohuset. Ta ett urinprov med dig. Du kan äta lunch på Hälsohuset. Idag serveras sushi, thaigryta och kycklingwraps. Priset för dagens rätt är 20 euro inklusive måltidsdryck och kaffe. Lunchen liksom ditt läkarbesök kan givetvis debiteras ditt hälsokonto. Säg igen om du vill att jag upprepar informationen. Meddelandet från högtalaren i sovrummet väckte Camilla. Ja, då var det dags igen. Och jag som sov så gott. Hade min senildator, förlåt HCS, väckt mig klockan fyra i natt hade det varit ok. Då låg jag ändå vaken. Jag ligger ju sömnlös flera timmar varje natt. Jag vänder och vrider på mig. Att räkna får fungerar inte. Det går inte att läsa sig till sömns när man är skumögd. Vem har mjölk hemma att värma? Jag hatar sömnlösheten. Hoppas att Gottfrid kan hjälpa mig med det också. Nej, nu får jag gå upp. Ett, två och tre... så, nu sitter jag på sängkanten. Oj, det snurrar visst lite i huvudet. Jag får resa mig försiktigt mumlade Camilla lite för sig själv. Camilla tog sig sakta fram till köksbordet och kaffemaskinen. Hon hade hunnit bli nittiofyra och hade diverse olika småkrämpor. Hon hade fått en ny höftled förra året och rörde sig därför smidigare och med mindre smärta än tidigare. Men riktigt stadig kände hon sig inte. Hon blev lätt yr. Urinvägsinfektionerna kom oftare och var svårare att bli kvitt. Att springa på toa stup i kvarten var lättare sagt än gjort när man inte längre hade så lätt för att ta sig runt hemma. Sedan glömde hon en massa hela tiden. Vad hon just skulle göra. Vad folk hette. Vad hon hade bestämt sig för att göra under dagen. Ett liv utan HCS:n tedde sig närmast omöjligt. Men trots att Camilla kände att åldern började ta ut sin rätt var hon glad att hon fortfarande klarade sig på egen hand. Hon hade ingen kommunal stödservice, utan klarade sig på den tvätt och städhjälp som seniorkollektivet hon bodde i tillhandahöll. Maten åt hon antingen i kollektivets matsal eller på det närbelägna Hälsohuset. Läs resten av uppsatsen: pdf/gottfrid_av_kerstin_ivarsson.pdf 15

16 pressklipp 16 FORSKNING Människans utveckling i nytt ljus Hur kan det komma sig att människobarn börjar gå först i ettårsåldern, medan ett nyfött föl kommer upp på benen nästan direkt efter födelsen? Forskarna har hittills antagit att människans motoriska utveckling är unik på grund av att vår hjärna är så komplicerad och att det är särskilt svårt att hålla balansen när man går på två ben. Men nu visar en forskargrupp från Medicinska fakulteten, Lunds universitet att tidpunkten för när vi börjar gå infaller i samma stadium i hjärnans tillväxt hos praktiskt taget alla gående däggdjur från igelkottar, illrar och bältdjur till elefanter. Att vara pojke är en riskfaktor För tidig födelse medför en risk för följder som lågt blodtryck, hjärnblödningar, lungomognad och på sikt neurologiska och kognitiva handikapp. Risken är större ju mer för tidig födelsen är: komplikationerna drabbar framför allt de allra mest omogna barnen, födda före den 28e veckan. Emma Elsmén Steen har undersökt könsskillnaderna i denna sjuklighet genom journaloch registerstudier samt arbeten på klinik och i laboratorium. Att nyfödda pojkar är mer i riskzonen än flickor är välkänt. Jag ville gå djupare in i frågan och framför allt se vad som händer de första kritiska dygnen, säger hon. I en studie av journalerna för drygt 200 mycket för tidigt födda barn kunde hon visa att pojkarna är sjukare än flickorna under denna första tid. De behövde t.ex. oftare andningshjälp redan från början, och behövde också oftare hjälp att hålla uppe blodtrycket. Ändå hade pojkarna, trots den behandling som gavs, lägre blodtryck dygnet efter födelsen samt utvecklade oftare kronisk lungsjukdom. Ny signalsubstans kopplad till panikångest Ett svensk-amerikanskt forskarteam har hittat en förändring i hjärnan som kan vara kopplad till panikångest. -Våra amerikanska kollegor vid Indiana University, Illinois, har utvecklat en modell av panikångest i råtta. I en serie experiment fann de att signalmolekylen orexin var direkt kopplad till ångestliknande symtom, säger Lil Träskman Bendz, professor vid avdelningen för Psykiatri vid Lunds Universitet. Tillsammans med Lena Brundin, också hon läkare och forskare vid avdelningen för Psykiatri, har hon studerat ryggmärgsvätska hos patienter med olika psykiska besvär. Man fann att patienterna med mest ångest hade högst halter av orexin i ryggmärgsvätskan. Ny mekanism bakom hjärt- kärlsjukdom vid diabetes beskriven Högt blodsocker startar en komplex kedja av molekylära händelser vilka skadar blodkärlen och orsakar hjärt- kärlsjukdom. Nu kan forskare vid Lunds Universitets Diabetescenter, Medicinska fakulteten, visa varför och att den destruktiva kedjan kan brytas. Upptäckten är ett avgörande steg mot en effektiv behandling av de kärlskador som drabbar merparten av alla diabetespatienter. Det är ett hittills outforskat spår som kan förklara på vilket sätt höga blodsocker skadar blodkärlen, säger Maria Gomez, forskare på Lunds Universitets Diabetescenter (LUDC) och ansvarig författare till artikeln som publicerats online i tidskriften Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. I slutet av den nu kartlagda kedjan finns proteinet osteopontin. Riskgen aktiverar stressystem och ökar diabetesrisk forskningsgenombrott i Science Upptäckten av en ny genetisk riskvariant för typ 2 diabetes, och beskrivningen av den exakta mekanismen bakom, förklarar på molekylär nivå kopplingen mellan stress och diabetes. Upptäckten publiceras i online-i tidskriften Science. Bärare av riskvarianten har stressade insulinceller vilket kraftigt reducerar deras förmåga att utsöndra insulin. Och, vilket gör fyndet extra intressant, det finns redan medel som helt återställer insulincellens kapacitet. Arbetet bakom upptäckten bygger på ett samarbete mellan LUDC-forskare med olika specialiteter, mellan genetiker, experter på djurmodeller för diabetes och de som arbetar med att kartlägga vad som går fel på den enskilda insulincellens nivå. Bland de kända riskgenerna för typ 2 diabetes placerar sig den nu upptäckta varianten på adrenalinreceptorn högt upp på risklistan. Nya smarta verktyg i kampen mot diabeteskomplikationer En sofistikerad mikrofon som hör om ett aterosklerotiskt plack i blodkärlet är farligt och ett instrument som ekolodar ögats näthinna i tre dimensioner för att mäta tjockleken. Det är två nya verktyg som ska utvecklas i SUMMIT-projektet som startar nu. Verktyg som utifrån kroppen avbildar dess inre och spårar diabetiska kärlskador. SUMMIT är det största projektet någonsin för att flytta fram positionerna i kampen mot diabeteskomplikationer. Finansieringen, omkring 250 miljoner kronor, kommer från EU och läkemedelsindustrin. Projektet koordineras från Lunds Universitets Diabetescenter (LUDC) men också Karolinska Institutet, Sahlgrenska Akademin, tolv andra europeiska universitet och fem läkemedelföretag är med. Banbrytande stamcellsforskning Hur vet den blivande bukspottkörteln i ett embryo vilka celler som ska producera insulin och vilka celler som ska få andra uppgifter? Det måste forskarna förstå, om det ska bli möjligt att behandla typ 1-diabetes med stamceller som utvecklats till insulinproducerande betaceller. Henrik Sembs forskargrupp på Stamcellscentrum har kommit fram till banbrytande ny kunskap som idag publiceras i tidskriften Cell. Fynden är viktiga både grundvetenskapligt och för framtida medicinsk behandling. Forskningen kring stamcellsbehandling av typ 1-diabetes kan nu ta flera steg framåt, eftersom man förstått mer om hur omogna celler utvecklas till betaceller. Det blir också lättare att forska kring sjukdomar som har med rörsystemen att göra, som t.ex cystbildningar i njurens och leverns kanaler sämre år på grund av alkohol 20,3 miljarder kr om året det är vad alkoholen i Sverige kostar samhället, enligt hälsoekonomen Johan Jarl. I hans avhandling från Lunds universitet framkommer också vissa oväntade fakta, som att kvinnor med låg alkoholkonsumtion har mindre risk för långtidssjukskrivning än helnykterister. För att få fram alkoholens totala kostnader har Johan Jarl tillsammans med ett nationellt forskarlag lagt samman kostnaderna för bl.a. sjukfrånvaro, sjukvård och annan vård, brott, förtida pensionering, förtida dödsfall och olika förebyggande insatser. Till dessa 20,3 miljarder kr kommer också kostnaden för sämre livskvalitet både hos problemdrickare, deras närstående och dem som blir offer för alkoholrelaterade brott, som kan uppskattas till s k Quality Adjusted Life Years. Man kan säga att det handlar om levnadsår i full hälsa som inte blivit till på grund av alkoholens effekter! säger Johan Jarl.

17 Swedes are known to be a secular bunch. A few years ago my friends and I decided to finally put an end to our hypocrisy. We skipped the confused Santa/Jesus deal and agreed to celebrate Christmas in memory of Bruce Willis s 1988 action movie Die Hard. Ever since then I ve been on the look-out for memorable traditions to make my own. This is what 2010 has in store for me: Season s greetings Let s start with Valentine s Day: Valentine s Day wasn t celebrated in Sweden at all until a few years ago, but has now been accepted and embraced. My guess is that this is partly thanks to the pupil s bodies in our junior high schools. If you happen to know any young Swedish teenagers, chances are, by mid-february, they are obsessing frantically about the possibility of sending or receiving an anonymous rose through the pupil s body. Join them take a chance on someone! Last year I took my beau down-hill skiing at the southernmost slope in Sweden, Vallåsen, a two-hour drive from Lund. February is also the start of the semla season. A semla is a cream-filled cardamom bun served with milk that really deserves more fame than both smorgasbord, Bjorn Borg and Basshunter. Pig out by lent they are out of season. March 8th is International Women s Day. Despite decades of proclaimed state feminism, this will go unnoticed. If you look really hard you may find one or two self-scrutinizing articles on the subject in the newspaper. I recommend the Russian tradition, where women at home and in the workplace are given bouquets of mimosa. I don t care that it was Stalin s favorite flower I WANT MIMOSA TOO THIS YEAR! March 25th is Waffle day. Thanks to historic mispronunciation of Virgin Mary (Swe: Vår Fru, ie Our Lady ) has been shortened to Waffel (Swe: Våffla ). This is even better than cinnamon roll day. My Swedish griddle will be sizzling. April 1st is April fools. Stay clear of any gullible, furious Swede cursing EU for asking him to shorten all his moose-hunting towers to a pre-defined height! Mid-april is Easter. One of my American friends first couldn t figure out why everyone on her street suddenly started to sport brightly colored feathers in their front-lawn trees and shrubs. First, my friend concluded the neighbors had all gone crazy, then she tried to break the code; perhaps the colors symbolized different sport teams? Finally she was gripped by a wave of envy and decided go out and get feathers Foto: of her own, no matter what. Contrary to Central Europe where rabbits and hares seem to be the it -animals for Easter, Sweden is chicken country. But beware; bringing twigs inside usually means plant-lice. On Holy Thursday Swedish children dress up as witches and go trick or treating. Yes the boys cross-dress. Considering the amount of lipstick rouge and eyeliner freckles, this could be the true origin of Swedish gender equality. Make sure you have candy at home or the little ones in your neighborhood will be upset. Paying cash is also an option. April 12th is Cosmonaut s Day the favorite addition to my personal calendar. Cosmonaut s Day is also a Russian tradition, originating from Soviet times. With Christer Fuglesang becoming the first Swede in space 2006 I feel it s high time to start partying. I have no idea how it is supposed to be celebrated, but you will find me in the kitchen mixing star-fruit punch, or on a soccer field sending off left-over fireworks from new year s. Cheers! This should be much more fun than princess Victoria s wedding. Anna Appelberg Anna Appelberg is a journalist with a Swedish- American upbringing and a bachelor s degree in Russian. She is currently working as information officer at the Department of Experimental Medical Science. 046/ In English 17

18 CHRISTOFFER MÅNSSON PORTRÄTT Ekonom som gillar att På scenen kan du ta fram den arroganta skitstöveln i dig själv, och ju bättre du gör det, ju mer uppskattning får du. Det säger Christoffer Månsson, ekonom vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund och mångårig spexare i Var Glad- Spexarna. När du står på scenen har du frihet att gestalta olika aspekter av det mänskliga psyket som man aldrig skulle våga göra utanför scenen, utan att det skulle få negativa konsekvenser. Därför ser jag spexandet som en praktisk psykoterapeutisk verksamhet. Christoffer Månsson är en av tre ekonomer på Lunds universitets största institution. Han berättar att det egentligen är en tillfällighet att han i dag arbetar med ekonomi vid universitetet. Beteendevetare Det var förre prefekten vid institutionen, Leif Salford, som rekryterade mig i samband med den nya institutionsorganisationen för fem år sedan. Visserligen är jag utbildad civilekonom, men jag har också läst personal och administration och ser mig själv främst som beteendevetare. Anledningen till att jag läste ekonomi var att de erbjöd så bra kurser i organisation och ledning. Men det finns också en annan förklaring till att det ändå blev ekonomi, då han tidigt engagerade sig i nationslivet och bland annat var heltidsanställd proqurator med ekonomiansvar på Hallands Nation. Det är klart att de erfarenheterna ligger till grund för mitt yrkesval. Det var där jag skaffade mig kunskaper i ekonomisk redovisning, vilket egentligen är rätt svårt att läsa sig till. Han förvärvade också andra kunskaper. Det var en bra social skola då jag var ledare för människor som jag inte var chef över. Mitt enda styrmedel var den personliga relationen. Något jag har god nytta av i mitt jobb i en så stor organisation som IKVL, där min yrkesstolthet är att ge bra service och att finnas tillgänglig. IKVL är en stor institution med 36 avdelningar, men det ser inte Christoffer Månsson som negativt. Tvärtom, det har gett mig möjlighet att jobba med mer kvalificerade uppgifter än om jag arbetat i en mindre organisation. I dag ansvarar han för ekonomin åt åtta avdelningar. Så många hade jag inte kunnat arbeta åt ifall jag inte haft tillgång till det elektroniska fakturahanteringsprogrammet Lupin. Det har varit en stor hjälp sedan det togs i bruk. 20 uppsättningar Var GladSpexarna grundades i samband med Lundakarnevalen 1998, men har sitt ursprung i Västgöta Nations spex. Spexare blev Christoffer Månsson för drygt tio år sedan och han har varit med i mer än 20 uppsättningar, bland annat i En karnevalssaga som bygger på Charles Dickens En Julsaga. I stället för Dickens elake och snåle Scrooge, som förlorat sin julanda, handlar spexet om den rike Craafsing, som tappat bort sin känsla för karnevalen. Det spelas vart fjärde år i samband med karnevalen. Jag har haft en av huvudrollerna som den lilla fula, dumma fen Solveig. Sista spexet som Christoffer Månsson spe- 18

19 ny på jobbet! Christoffer Månsson i rollen som den dumma fen Solveig i uppsättningen En karnevalssaga. Foto: Var GladSpexarna spexa lade var Moulin Rouge, som sattes upp på Kiviks marknad för två år sedan. I dag ägnar sig universitetsekonomen mer åt sång än spex. Jag har tidigare sjungit i Lunds studentsångare, men sjunger nu andratenor i Malmö akademiska kör. Men jag spexar fortfarande ibland. Olle Dahlbäck FAKTA/ Christoffer Månsson Ålder: 37 år Familj: Singel Bor: Malmö Gör: Ekonom vid IKVL Ser upp till: Dariusz Luczak, administrativ chef vid IKVL Motto: In vino veritas Foto: Olle Dahlbäck Kliniska vetenskaper i Lund: James Wood, doktorand (neurologi) Helena Persson, postdoktor (onkologi) Ann Rosendahl, postdoktor (kirurgi) Jeanette Emt, universitetsadjunkt (medicinsk etik) Mats Johansson, universitetslektor (medicinsk etik) Eva Sjöstrand, forskningsadminsitratör (medicinsk etik) Martin Englund, forskarassistent (ortopedi) Ole E. Sörensen, forskarassistent (infektionsmedicin) Oonagh Shannon, forskarassistent (infektionsmedicin) Artur Schmidtchen, professor (dermatologi) Rolf Ljung, professor (pediatrik) Pia Maly Sundgren, professor (diagnostisk radiologi) Patrik Önnerfjord, forskare (bindvävsbiologi) Karsten Ruscher, forskare (experimentell hjänforskning) Cecilia Kjellgren, forskningsledare (barn- och ungdomspsykiatri) Pernille Holck, universitetsadjunkt (logopedi, foniatri, audiologi) Cecilia Lundström, universitetsadjunkt (logopedi, foniatri, audiologi) Anne-lie Ståhl, laboratorieforskare (pediatrik) Sara Baker, forskningsingenjör (onkologi) Kristina Eldh Aaltonen, biträdande forskare (onkologi) Anna Karlsson, laboratorieingenjör (onkologi) Kliniska vetenskaper i Malmö: Lina Åkesson, forskarassistent, diabetes och celiaki. Petter Vikman, forskarassistent, diabetes och endokrinologi Ahmed Delli, doktorand, diabetes och celiaki Anna Wendt, biträdande forskare, islet cell exocytosis Xiangdong Liu, projektassistent, klinisk epidemiologi och befrämjande av hälsa i primärvården Laboratoriemedicin i Malmö: Lijun Zhao, BMA, Klinisk kemi - B Dahlbäck Björn Nodin, BMA, Patologi - G Hej! Landberg/K Jirströms fo-grp Maria Alvarado-Kristensson, forskarassistent, Patologi - G Landberg Jillian Howlin, forskarassistent, Exp patologi - T Andersson Barbara Wegiel, postdoktorstjänst, Exp cancerforskning - Jenny Liao Persson David Lindgren, postdoktorstjänst, Molekylär tumörbiologi - H Axelson Pontus Berglund, postdoktorstjänst, Exp patologi - T Andersson Birendra Singh, laboratorieforskare, Med mikrobiologi - K Riesbeck Lina Franzén, laboratorieforskare, Patologi - G Landberg/A Dejmek fo-grp Caroline Wigerup, postdoktor, Molekylär medicin - S Påhlman Medicinska fakultetens kansli: Tobias Kristensson, servicetekniker vid HSC Lund Magdalena Anderssonb, postdoktor vid Vårdalsinstitutet i Lund Cajsa Hofgren, postdoktor vid Vårdalsinstitutet i Lund Helene Berggren, personalsamordnare vid kansliet i Lund Hälsa vård och samhälle: Marianne Granbom, doktorand, avd för gerontologi och arbetsterapi Marianne Kylberg, doktorand, avd för gerontologi och arbetsterapi Susann Bönnemark, forskningsadministratör, avd för gerontologi och arbetsterapi Eva Ageberg, Forskarassistent, avd för sjukgymnastik Catharina Sjödahl Hammarlund, projektledare, avd för omvårdnad Ann-Charlotte Fredriksson, universitetsadjunkt, avd för omvårdnad Jan-Åke Hansson, universitetsadjunkt, avd för omvårdnad Ann-Cathrin Jönsson, universitetsadjunkt, avd för omvårdnad Jonas Wihlborg, universitetsadjunkt, avd för omvårdnad Carita Håkansson, universitetsadjunkt, avd för omvårdnad Magnus Zätterström, ekonom, kansli Maria Ekelin, adjungerad adjunkt, avd för omvårdnad Anna-Karin Larsson, adjungerad adjunkt, avd för omvårdnad 19

20 Ny ordförande i NRU Eva Ramel, universitetslektor, är ny ordförande i Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU. Nya ledamöter i nämnden är dessutom Fredrik Offerlind och Katarina Strömqvist (lärarrepresentanter) samt Anja Nyberg, projektledare vid Rehabiliteringsgarantin i Skåne. Nya programdirektörer Carita Håkansson och Pernille Holck är nya programdirektörer för masterprogrammet i medicinsk vetenskap respektive logopedutbildningen. Nya ledamöter i NBMF Nämnden för biomedicinsk, medicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning har valt in följande ny ledamöter: Professor Inga Odenholt, Docent Thomas Hellmark och universitetslektor Carin Jarl- Sunesson, Nat Fak (lärarrepresentanter) samt läkare Peter Blomqvist, Region Skåne. Vakant ordförande i NOU Anna-Karin Dykes slutade som ordförande i Nämnden för omvårdnadsutbildning vid årsskiftet. I väntan på hennes efterföljare är uppdraget vakant. Fyra nya ledamöter har valts in: Nya lärarledamöter: Universitetsadjunkt Margaretha Danerek Forskare Jimmie Kristensson Universitetsadjunkt Inga Persson Universitetslektor Bibbi Thomé Två av fyra yrkeslivsrepresentanter är vakanta. Emeritiskrift 2009 Vägen hit källor till kunskap och utveckling, Tankar och betraktelser av emeriti är den tredje skriften i Medicinska fakultetens skriftserie där professorer som går till karriärens emeritifas, delar med sig av tankar och betraktelse. I 2009 års upplaga är det Leif Salford, professor i neurokirurgi, Mats Berglund, professor i klinisk alkoholforskning och Björn Lindgren, professor i hälsoekonomi som generöst delar med sig av kunskap, erfarenheter och intressanta tillbakablickar. Skriften finns att tillgå på Medicinska fakulteten kommunikationsavdelning (kontakta: alternativt som nedladdningsbar pdf: med.lu.se/medarbetare_och_kolleger/hjaelpmedel_och_verktyg/presentationsmaterial/ tryckt_presentationsmaterial Ny internationaliseringspolicy för Medicinska fakulteten Under det gångna året har fakultetens internationella styrgrupp arbetat med att ta fram en världen internationaliseringspolicy för fakulteten. Policyn som fastslogs av styrelsen den 10 december håller nu på att översättas. Under våren 2010 kommer styrgruppen att arbeta med att ta fram en handlingsplan i nära samarbete med utbildningsprogrammen, lärare, forskare, administration och det internationella rådet. Är du intresserad av internationaliseringsfrågor och vill medverka med synpunkter genom det internationella rådet, ta kontakt med Karin Frydenlund, Internationella Avdelningen: Se: styrdokument Översyn av ansökningsprocessen till ALF-medel Tilldelningen av ALF-medel till projektmedel är nu klar. 192 miljoner kronor har fördelats i konkurrens. Förteckning över tilldelningarna finns på Vi har bestämt oss för att se över ansökningsprocessen så därför förlänger vi innevarande treårsperiod till att omfatta fyra år, dvs 2011 blir sista året. Den som redan är priortierad får automatiskt förlängning. Nästa treårsperiod kommer att omfatta åren Medfak twittrar Twitter är en form av mikroblogg och informationskanal som gör det enkelt att dela med sig och ta del av korta nyheter. Vid medicinska fakulteten twittrar exempelvis forskargruppen Bagadilico och fakultetens kommunikationsavdelning twittrar alla nyheter som publiceras på webben. Se: Artikelserie om medical humanities Läkartidningen publicerar artiklar med ursprung i examensarbeten som görs av läkarstuderande på kursen i medical humanities på läkarprogrammet vid Lunds universitet. Den andra artikeln i serien har rubriken Ett bidrag till Franz Kafkas patografi - Inbillningens värld, sjukdomens verklighet. Artikeln är skriven av läkarstuderande Jonatan Wistrand. Se: php?articleid=13571 Masterclass European Grants gav ökad förståelse för forskningsfinansiering För att bättre förstå hur beslutsvägar och lobbying fungerar inom EU samlades fakultetsledningen och forskare från Medicinska fakulteten till ett möte den 1 december. Syftet med dagen var att öka kunskapen kring processen för de årliga EU-forskningsprogrammen samt få en inblick i vilka möjligheter som finns att påverka i EU. Läs mer: kolleger/nyhetsarkiv/100202_eudag

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor.

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (10) Förord Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. Min förhoppning är att riktlinjerna ger ett enhetligt synsätt och kommer att stärka

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Praxis för Friskvårdspengen

Praxis för Friskvårdspengen Datum Dnr Dpl Augusti 2007; uppdaterad 2013-12-19 Praxis för Friskvårdspengen Skatteverkets nuvarande regler om skattefri motion och annan friskvård har anpassats till att formerna för motion och friskvård

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön

Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17. Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM. För samtliga anställda med månadslön [Skriv text] ARARBLKJS Antagen av kommunfullmäktige 47, 2011-10-17 Bjurholms kommun FRISKVÅRDSPROGRAM För samtliga anställda med månadslön 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Friskvårdspolicy... 4 Syfte...

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Läsåret 2015-2016 Välkommen till Klinisk Utbildnings Avdelning (KUA) i Malmö! KUA är en

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Läkarprogrammet i Lund Version (1) - 25/8-14 ISEX. Lärare HT 2014

Läkarprogrammet i Lund Version (1) - 25/8-14 ISEX. Lärare HT 2014 Läkarprogrammet i Lund Version (1) - 25/8-14 ISEX Schema Individuell studieperiod termin 5 - Examensarbete 1 HT 2014 Kurstid: 2014-11-10-2015-01-18 Lärare HT 2014 AF CH CEL JB JJ KH KK LR MB PH PS SU Anders

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Friskvårdsaktiviteter

Friskvårdsaktiviteter Friskvård 2014-2016 Friskvårdsaktiviteter Det finns många olika typer av definitioner på friskvård, alltifrån att enbart handla om fysiska aktiviteter till att omfatta alla aktiviteter som syftar till

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman

Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande. professor, prodekanus FoFU. Mef Nilbert professor justeringsman PROTOKOLL 1 av 2 Sammanträdesdatum 2005-12-15 Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Jan Nilsson professor, dekanus ordförande Ingalill Rahm Hallberg professor, prodekanus vårdvetenskap Ingmar

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala.

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. V ERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNIOR FACULTY RHEUMATOLOGY 2009-2010 Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. O R G A N

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av rapport om strategiska satsningarna från KI.

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av rapport om strategiska satsningarna från KI. Forskningsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2014-04-10 Närvarande: Maria Fällman, ordförande Anders Blomberg Lars Nyberg Malin Sund Roland Johansson Pernilla Wikström Marie Honn, doktorandrepresentant

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Minnesanteckningar Dialogforum Brukarsamverkan Skånevård Sund, Trelleborg

Minnesanteckningar Dialogforum Brukarsamverkan Skånevård Sund, Trelleborg Skånevård Sund Kristina Olsson Närsjukvårdsstrateg Tel 0431-818 83 Kristina.g.olsson@skane.se Datum 2014-09-19 Minnesanteckningar Dialogforum Brukarsamverkan Skånevård Sund, Trelleborg Tid: 2014-09-08,

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2011-02-01

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2011-02-01 PROTOKOLL 1(5) 2011-02-01 Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU Närvarande: se bifogad närvarolista. 1. Sammanträdets öppnande. Ordförande öppnar mötet 2. Justeringsperson. Nämnden utser Fredrik Offerlind

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2015 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka professor Al-Karadaghi, Salam professor Frohm, Birgitta forskningsingenjör Gorwa-Grauslund, Marie professor Hansson, Oskar student, LTH Jannasch, Patric professor

Läs mer

Individuell studieperiod termin 5 Examensarbete 1. Lärare VT 2013

Individuell studieperiod termin 5 Examensarbete 1. Lärare VT 2013 Läkarprogrammet i Lund OBS! TID OCH PLATS ISEX OMTENTAMEN Mån 10/6!!!!! Schema Individuell studieperiod termin 5 Examensarbete 1 VT 2013 Kurstid: 2013-04-08-2013-06-16 Lärare VT 2013 AF CH EH KH JB KK

Läs mer

Ny friskvårdsorganisation vid KI

Ny friskvårdsorganisation vid KI vid KI Huvuddelar 2013 2013/14 2014 Fv-peng 30 % 40 % 50 % Norrbacka: Storkund Campusnära Träning Norrbacka Studenter? Novum Norrbacka Studenter? Novum BZ Gym, bollhall ANA 23 Gym, gympalokaler Novum:

Läs mer

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukhus/ Malmö

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukhus/ Malmö KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukhus/ Malmö Fastställld 2012-08-23 Anna-Karin Wahn, Cecilia Benoni, Gertrud Nilsson, Birgitta Wästberg Kursansvariga Varmt välkommen till

Läs mer

Bokslut - Jämställdhetskommittén

Bokslut - Jämställdhetskommittén 1 Medicinska fakultetens kansli Bitr.utbildningschef Anna Arstam Bokslut - Jämställdhetskommittén 2006-2012 Medicinska fakultetens första Jämställdhetsgrupp bildades i maj 2006. Jämställdhetskommittén

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

FORSKARLINJE FÖR LÄKARSTUDENTER

FORSKARLINJE FÖR LÄKARSTUDENTER 2017-03-02 1(5) FORSKARLINJE FÖR LÄKARSTUDENTER Bakgrund Forskande läkare utvecklar nya metoder och behandlingar, och tar till sig nya forskningsrön som utvecklar vården. Sverige har historiskt sett haft

Läs mer

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Läsåret 2015-2016 Välkommen till Klinisk Utbildnings Avdelning(KUA)i Lund! KUA är en del

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukvård/ Malmö

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukvård/ Malmö KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård/ Malmö Fastställd 2012-08-23 Reviderad 2015-01-15 Charlotte Gillrell, Sara Halldèn, Liselott Persson, Monika Vestling Kurs- och momentansvariga

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Regelverk GU-ALF för år 2014

Regelverk GU-ALF för år 2014 Regelverk GU-ALF för år 2014 När läkautbildningen utnyttjar sjukvårdens resurser betalar man ersättning med de särskilda medel som universitetet får för detta ändamål, de så kallade GU-ALF-medlen (GU står

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Nr 7, september 2015

Tipsa en vän om Vägledarinfo! Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Nr 7, september 2015 Tipsa en vän om Vägledarinfo! Nr 7, september 2015 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Hej, Nu är höstterminen igång för fullt och campus har åter igen fyllts med studenter. Såväl Orientation

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2012-12-05

Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2012-12-05 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2012-12-05 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Vice, Bengt Pettersson Sekreterare: Adjugerad Johan Persson Närvarande ledarmöter:

Läs mer

Januari 2015. På gång. pedagogiska profil, Problem Baserat Lärande, och leds av de pedagogiska utvecklarna Marie Lidskog och Helen Setterud.

Januari 2015. På gång. pedagogiska profil, Problem Baserat Lärande, och leds av de pedagogiska utvecklarna Marie Lidskog och Helen Setterud. PELU-bladet Nyhetsbrev från Pedagogiska Enheten, LäkarUtbildningen Januari 2015 Nyhetsbrevet sänds ut från PELU 1 en gång per månad under terminstid, och riktar sig till ILUanställda och andra med nära

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Reserapport Namibia. Johanna, ssk, ht 2011

Reserapport Namibia. Johanna, ssk, ht 2011 Reserapport Namibia Johanna, ssk, ht 2011 1. Vilket program läser du på? Jag läser på sjuksköterskeprogrammet i Linköping. 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Jag åkte till University of

Läs mer

CRC styrelse möte 2010-09-30

CRC styrelse möte 2010-09-30 Förslag till beslut 1 2010-09-22 CRC styrelsen CRC Clinical Research Centre Hugh Connell CRC föreståndare CRC styrelse möte 2010-09-30 Punkt 9 Lokalfördelning till Jan Sundquist, Inst. f. kliniska vetenskaper,

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

ITiS 6 Norretullskolan ITiS-rapport December 2001

ITiS 6 Norretullskolan ITiS-rapport December 2001 ITiS 6 Norretullskolan ITiS-rapport December 2001 Jessica Andersson Yvonne Björkqvist Jenny Ekstrand Susanne Kittel Annika Lund Kristina Lunderup Innehåll sida Sammanfattning 3 Inledning 4 Syfte 5 Kunskapsbakgrund

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 HAND- & PLASTIKKIRURGISK KLINIK Forskningsbokslut 2014 Enhetschef/FoU-ansvarig: Mikael Wiberg Mail: mikael.pj.wiberg@umu.se Tfn: 070-576 06 52 Verksamhetschef: Per Wahlström Mail: per.wahlstrom@vll.se

Läs mer

Förbättra e-nytt.se. 1. Jag är Vad tycker du om löpsedeln?

Förbättra e-nytt.se. 1. Jag är Vad tycker du om löpsedeln? Förbättra e-nytt.se 1. Jag är... Antal svarande: 217 Fritextsvar: annat - verksam vid Västra Götalandsregionen - doktorand Sahlgrenska Akademin - postdoktor finansierad med externt stipendium - Doktorand

Läs mer

studeranderepresentant, 2:a suppl.

studeranderepresentant, 2:a suppl. Minnesanteckningar - FoB Sammanträdesdatum 2013-04-04 Forskningsberedningen Närvarande ledamöter: Anders Axelsson rektor, p. 5-6 Annika Mårtensson prorektor, mötesordförande Ulla Holst vicerektor Björn

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Du kan även läsa detta utskick på webben News in english Rektors nyheter 20 april 2017 Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Lördagen den 22 april arrangeras i 500 städer över hela

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer

PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer PM rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel för kliniska studier till nationella forskningsfinansiärer Bakgrund: Klinisk forskning omfattar sådan forskning som använder hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering

Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering 1 (5) 2012-01-26 Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering Vi som är informatörer vid Stockholms universitet arbetar utifrån olika uppdrag och utifrån de specifika kommunikationsbehov som finns

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

PROTOKOLL. Företrädare för anställda inom sjukvården Eva Månsson Lexell, chefsarbetsterapeut

PROTOKOLL. Företrädare för anställda inom sjukvården Eva Månsson Lexell, chefsarbetsterapeut 1(6) Närvarande ledamöter: Representanter för lärare/forskare: Bodil Andersson, univ.adjunkt Margareta Berglund, univ.adjunkt Sölve Elmståhl, professor, stf prefekt (ordf. i beslutsärende 39) Lena-Karin

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 4/2016 Styrelsen 16-06-20 Närvarande Ledamöter Alfredsson, Viveka Al-Karadaghi, Salam Jannasch, Patric Levin, Maria institutionsadministratör Lidin, Sven prefekt Ordförande

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner

Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner Adress Föreningen HjärtLung i Lund Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS INTERNMEDICINSKA KLINIKEN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA TILLSAMMANS

Läs mer

Saxat ur boken "Ännu närmre"

Saxat ur boken Ännu närmre PM 1 (5) Landstingets kansli 2011-04-20 LK/ Saxat ur boken "Ännu närmre" Ur landstingsdirektörens förord En riktig kioskvältare När landstinget nu ger ut Marianne Indes bok om patientnärmre vård i en ny

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Introduktion för chefer i Orsa kommun

Introduktion för chefer i Orsa kommun Introduktion för chefer i Orsa kommun Välkommen som ny chef i Orsa kommun! En nyanställning är en stor investering och vi ska ta hand om den nyanställda på ett bra och genomtänkt sätt genom att ha en planerad

Läs mer