Jyväskylä universitet Karleby Universitetscenter Chydenius. Gerd Laxåback Frank Borg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jyväskylä universitet Karleby Universitetscenter Chydenius. Gerd Laxåback Frank Borg"

Transkript

1 Profy 65+ Kick off projektet t Jyväskylä universitet Karleby Universitetscenter Chydenius Magnus Björkgren Gerd Laxåback Frank Borg

2

3 De centralaste hälsoriskerna globalt 1,2 milj. Personer dör årligen i trafikolyckor 5,1 milj. Personer dör årligen av tobaksanvändning 53 5,3 milj. Personer dör årligen åli på grund av fysisk inaktivitet Lancet, 2012

4 Det är aldrig för sent att börja träna! Äldre personer drar stor nytta av fysisk träning och effekterna syns på många olika områden Kognition Livs kvalitet STYRKE TRÄNING Sinnes stämning Funktions förmåga Muskel styrka Depression

5 Starka vetenskapliga bevis! 121 slumpmässiga, kontrollerade studier om styrketräningens positiva effekter bland äldre (Liu & Latham Cochrane Database Syst Rev 2009) 11 studier om fysisk träning och dess positiva effekter för sinnestämning (Blake et al. Clin Rehab 2008) 9 slumpmässiga, kontrollerade studier om styrketräningens positiva effekter mot depression (Bridle ym. Br J Psychiatry 2012) 31 befolkningsstudier om den fysisk träningen positiva effekter mot försämring av kognition och mot demensrisk (Sofi et al. J Intern med 2011, Hamer & Chida. Psychol Med 2009) 40 slumpmässiga, kontrollerade studier om styrketräningens positiva effekter om livskvalitet (Mishra SI ym, Cochrane Database Syst Rev. 2012) 6 slumpmässiga, kontrollerade studier om den fysiska träningens tä positiva effekter mot sömnlöshet minskning av sömnmediciner (Yang ym, J Physiother 2012)

6 Befolkningsprognos för Finland: 65+ åringar

7 Befolkningsprognos enligt ålderskategorier Stora behov av aktiva förebyggande och hälsofrämjande åtgärder 75+ ökning ökning under 65 ökning ålderskategorins andel av befolkningen fördubblas år 2030

8 Profy 65+ Kick off projektet Målsättningar Förebygga nedgången av den fysiska funktionsförmågan öka motivationen att motionera, öka de funktionsdugliga levnadsåren Målgrupp Personer som just uppnått pensionsåldern (65 åringar), kallades till en kartläggning g av konditionen och den fysiska funktionsförmågan Samarbetspartner Karleby stad, företag inom konditions och rehabiliteringsbranschen Finansiering Tid Mellersta Österbottens förbund d/ Karleby lb stad 15år 1,5 ( ) 14)

9 Profy 65+ processen Intervju/ bakgrund Test 1 (före) Smärta Kroppssammansättning Fysisk kondition Balans Muskelstyrka Smärta Kroppssammansättning Fysisk kondition Balans Test t2 (efter) (ft Träningsperiod gp / 10 veckor Tränings program Muskelstyrka Enkäter Utvärdering av resultat Träningsprogram (forts.)

10 Preliminära resultat N = 54 personer Kvinnor 32 (59 %) Män 22 (41 %) Ålder ~ 65 v.

11 Längsta gångsträcka (km) FÖRE EFTER

12 Åstrand konditionstest FÖRE EFTER 1. Mycket dålig 2. Dålig 3. Nöjaktig 4. Medelmåttig 5. Bra 6. Mycket bra 7. Utmärkt

13 Smärta vid ansträngning (VAS 0 10) FÖRE EFTER

14 Höger och vänster knästräckning äc Förbättring% Försämring%

15 Magmuskler Förbättring% Försämring%

16 FTSTS Stest: Uppstigning g från stol 5 gånger ge Förbättring% Försämring% Profy (ålder 73 v.)

17 BMI och midjemått BMI Förbättring% Försämring% Midjemått

18 Livskvalitet (15D) Förbättring% Försämring%

19 Progressiv styrketräning: rätt dosering Veckorna 1 6: upprepningar (RM) Träningens mål: Initiering av träning Veckorna 7 18: upprepningar (RM) Träningens mål: Förbättring av muskelmassan och styrkan Veckorna 19 24: 6 10 upprepningar (RM) Träningens mål: Förbättring av muskelstyrkan 6 mån The America an Journal of Medicine 2011

20 Tähän alaotsikko

21 WELMED Produktkoncept t WELMED Teknologi WELMED Software Företagskonsortium Planen skräddarsys enligt kundens behov WELMED Utbildning WELMED Interventioner/ FoU tjänster Karleby Universitetecenter Chydenius

22 WELMED Integrerat bedömningssystem Fysisk funktionsförmåga WELMED LAB Livskvalitet mm. PERSON Helhetsbedömning av vårdbehovet ådb Enkäter interrai

23 WELMED Informationssystem Rapporter WELMED Soft Forskningsdatabas

24 WELMED Processen WELMED / RAI Intervention WELMED / RAI Test 1 Rehabiliterings-/ Test 2 tä träningsperiod i före efter

25 WELMED Det förebyggande perspektivet

26 WELMED Det rehabiliterande perspektivet

27 WELMED LABs Målgrupper Mätprotokoll för olika patientgrupper Äldreomsorgen Rehabilitering (Post akut vård) Protokoll Protokoll Protokoll Akutvård: Ortopedi mm. Protokoll WELMED LABs Protokoll Bashälsovården Artrosskola mm. Protokoll Arbetsföra Aktivt åldrande 65+ profy

28 WELMED = Kontinuerlig kvalitetsutveckling Evidensbaserad verksamhet Data / information Analysera Planera Agera vårdeffekter, kostnadseffektivitet, kvalitet

29 WELMED Kvalitetskontroll

30 WELMED Laboratorier Karleby Universitetscenter Chydenius Karleby, Finland Åggelby rehabiliteringssjukhus Helsingfors, Finland Nykarleby sjukhem Nykarleby, Finland Bottenhavets sjukhem (Geritrim) Kristinestad, Finland Blomsterfonden (pilotprojekt) Stockholm, Sverige Peacehaven Nursing Home (pilotprojekt) Singapore

31 WELMED Planeringsfaser Kontakt och kartläggning av utvecklingsområden Laboratoriets planering och mätutrustning Klientgrupper och testprotokoll Konsulteringstjänsten: uppläggning av interventioner, utbildning av personal, analys och rapportering av resultat WELMED projekt och kostnadsplan

32 WELMED Kontaktuppgifter Magnus Björkgren, PhD Enhetschef h Tel Karleby Universitetscenter Chydenius Enheten för hälsovetenskaper

33 Mot flera självständiga f j g levnadsår

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

AHA- metoden. Irene Jensen professor Avd. för intervention och implementeringsforskning

AHA- metoden. Irene Jensen professor Avd. för intervention och implementeringsforskning AHA- metoden Irene Jensen professor Avd. för intervention och implementeringsforskning AHA-studien Startade 1999 Ca 5 000 anställda på sex företag Kontrollerad studie med referens grupper 3- års uppföljning

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Augusti 2010 Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Författare: Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av det arbete

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER STRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av

Läs mer

FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR

FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR Gunnar Grimby Rehabiliteringsmedicin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Olika former

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Sjukgymnastik som vetenskap och profession

Sjukgymnastik som vetenskap och profession Sjukgymnastik som vetenskap och profession Antogs av LSR:s förbundsstyrelse 4:e december 2009 Sjukgymnastik som vetenskap och profession Catharina Broberg, MSc, leg. sjukgymnast, Göteborg Raija Tyni-Lenné,

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Hämta denna rapport som pdf på www.swenurse.se eller www.vardforbundet.se Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Läs mer

Projektredovisning IT-stöd till Housing Enabler. Björn Slaug och Susanne Iwarsson Slaug Enabling Development och Veten&Skapen HB

Projektredovisning IT-stöd till Housing Enabler. Björn Slaug och Susanne Iwarsson Slaug Enabling Development och Veten&Skapen HB Projektredovisning IT-stöd till Housing Enabler Björn Slaug och Susanne Iwarsson Slaug Enabling Development och Veten&Skapen HB Innehåll Innehåll... 1 Förord... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 6 Housing

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

nationell satsning för ökad patientsäkerhet Fall och fallskador åtgärder För att FöreBygga

nationell satsning för ökad patientsäkerhet Fall och fallskador åtgärder För att FöreBygga nationell satsning för ökad patientsäkerhet Fall och fallskador åtgärder För att FöreBygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna. Landsting

Läs mer

Information angående deltagande i studie under våren 07

Information angående deltagande i studie under våren 07 Information angående deltagande i studie under våren 07 Du har nu blivit tillfrågad att medverka i en studie inom området sjukgymnastik. Jag Cecilia Åkerberg kommer under våren 07 att genomföra en C-uppsats

Läs mer

Hälsofrämjande gruppbostad

Hälsofrämjande gruppbostad MANUAL Hälsofrämjande gruppbostad Ett program för att främja bra mat- och rörelsevanor i gruppbostäder och servicebostäder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) etablerades 2012 i samband

Läs mer

Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län

Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Kick off Virginska Gymnasiet, Örebro 17 februari 2015 Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Projektet ska bidra till ännu mer attraktiva, lustfyllda och hållbara måltider med bland annat:

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

Sjukgymnastik i palliativ vård

Sjukgymnastik i palliativ vård en klinisk handbok Sjukgymnastik i palliativ vård Ulla Frymark Lilian Hallgren Ann-Charlotte Reisberg 2 Innehåll Innehåll Utgiven av Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem ISBN 978-91-978507-0-4

Läs mer

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna!

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna! Vänd för unga! FaR-manual för vuxna FaR-manual för unga Vänd för vuxna! U-1 Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet,

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Missbruk, psykisk hälsa och psykisk ohälsa i Norden hur implementeras förebyggande och främjande metoder framgångsrikt?

Missbruk, psykisk hälsa och psykisk ohälsa i Norden hur implementeras förebyggande och främjande metoder framgångsrikt? Missbruk, psykisk hälsa och psykisk ohälsa i Norden hur implementeras förebyggande och främjande metoder framgångsrikt? Caroline Braskén Österbotten projektet 28.7 2008 Innehållsförteckning 1. Inledning...3

Läs mer

BOA-registret, NKR14-174

BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret, NKR14-174 BOA-registret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den lätt kan

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer