2004 Priono AB. Rapport Y-län finansieringskampanj. Priono AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2004 Priono AB. Rapport Y-län finansieringskampanj. Priono AB"

Transkript

1 2004 Priono AB Rapport Y-län finansieringskampanj 2004 Priono AB 1

2 2004 Priono AB I avslutningen av Affärsängelprojektet i februari 2004 åkte jag kring i länet och berättade vår forskning kring det sextiotal affärsänglar som finansierar regionala företag. Till min förvåning var kännedomen om den nya förmånsrättslagen mycket dåligt spridd, och debatten på riksnivå om effekten på företagen saknade underlag i form av forskning kring företagens förändrade finansieringsvillkor. Jag diskuterade situationen med Olof Axelsson på tidningen Näringsliv och Fredrik Lundvall på intervjuföretaget Interview Institute. Vi konstaterade att situationen kunde vara mycket allvarlig och att en kampanj som både tog reda på hur det egentliga läget var samt informerade företagen snabbt behövde organiseras. Uppfattningen delades av Lars-Gunnar Rönnqvist på Länsstyrelsen. Tillsammans med Sture Larsson på Mittsveriges Handelskammare och Rolf Näslund på Svenskt Näringsliv samt företrädare för sex av länets sju näringslivsenheter skapades en länsomfattande finansieringskampanj. Denna rapport diskuterar resultaten av undersökningen och hur vi lyckades nå ut med information till företagen. För framtiden finns nu en referenspunkt som kan användas för att se förändringar i företagens finansieringsmetoder och kostnader. Vi hoppas få förtroendet att upprepa undersökningen under 2005 för att se hur länets företag konkret hanterar situationen. Härnösand 27 september 2004 Priono AB Joakim Byström, VD Innehållsförteckning Rapport finansieringskampanj Inga stora akuta effekter... 3 Endast ett hundratal företag drabbade i länet... 3 Effekter av förmånsrättslagen... 4 Enstaka företag med allvarliga problem... 4 Finansiering av nystartade företag oklar... 4 Försämrat företagsklimat... 4 Få tror lagen får avsedd verkan... 4 Stora skillnader mellan företagens finansieringskostnader... 4 Rapportering och marknadsföring i media... 5 Lokal press... 5 Riksmedia... 5 Rapportering och informationsspridning via hemsida... 6 Annonsering Google... 6 Sökord och länkar

3 2004 Priono AB Rapport finansieringskampanj 2004 Våren 2004 var oron stor för vad de nya förmånsrättsreglerna kunde komma att innebära för finansieringen av länets företag. Länsstyrelsen, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och länets näringslivsenheter (utom Sundsvall) beslutade i maj 2004 stödja ett projekt för att kartlägga situationen och sprida information om den lya lagen. 300 företag intervjuades om sin finansieringssituation och förmånsrättslagen. Redan juni kom så information ut till tio tusen företag i Västernorrland. Ett informationsblad och en enkät om de nya förmånsrättsreglerna distribuerades som bilaga till Tidningen Näringsliv. Inga stora akuta effekter Ett scenario vi var rädda för var att varken bankerna eller företagen som drabbades skulle slå larm när krediterna minskade, utan att effekten först skulle märkas när det var för sent i konkursstatistiken. Men i telefonintervjuerna framkom att det endast var enstaka procent av företagen som fått besked om att deras krediter behövde justeras på grund av den nya lagen. Ändringarna i förmånsrättslagen verkar inte slå så hårt som vi fruktade. Bankerna sitter still i båten och häver inte i någon större utsträckning krediter, vilket man kunde befara eftersom säkerhetsmassan minskar. något enda fall där de önskade ändra utlåningsvolymen. Liknande resonemang har vi hört från andra banker. Endast ett hundratal företag drabbade i länet Genom telefonintervjuerna hittade vi tre företag som på frågan hur tror du att den förändrade lagstiftningen kommer att påverka företagandet svarade Vi riskerar att gå i konkurs. Utslaget på länet innebär det 2% eller 200 företag. Ytterligare någon procent hade tvingats lägga om sin finansiering som en följd av den nya lagen. Bankerna sitter still i båten SEB uppger t.ex. att de redan tidigare baserat sin utlåning på likvidflöden och inte säkerheter och att de i sin genomgång av krediter i regionen inte fann UC konkursstatistik är dock uppmuntrande 10% färre företag gick i konkurs augusti 2004 än augusti 2003, minskningen förklaras av UC med den stärkta konjunkturen. Bilder från Sundsvalls boxningsklubb fick illustrera kampanjbladet 3

4 2004 Priono AB Effekter av förmånsrättslagen I telefonintervjuerna fanns ett antal öppna frågor för att respondenterna skulle kunna ge fria svar på hur den ändrade lagstiftningen påverkad deras företag. Enstaka företag med allvarliga problem "Vi behövde hjälp våren 2003 av banken (FS) men dem totalvägrade. Istället krävde dom 100 % borgen och en 6-siffrig ökning av aktiekapitalet med hänvisning till nya lagen" Vittnesmål från ett växande företag i reklambranschen med 3 miljoner i omsättning. En reflektion från ovanstående är att om företaget nu hamnar med lån som överstiger sina säkerheter så ligger lånen kvar, men om företaget sedan behöver ytterligare pengar blir det betydligt svårare än tidigare. Få tror lagen får avsedd verkan Anmärkningsvärt tror bara 1% på större utdelning vid konkurs när vi frågar vilken effekt lagen kommer att få. Regelförändringen, som motiverades med att leverantörer skulle få mer tillbaka vid konkurs, har alltså helt missat med sitt budskap! Försämrat företagsklimat En annan faktor är hur lagförändringen påverkar företagsklimatet. Kanske är det där den största kortsiktiga effekten finns. 67% skulle finansiera en expansion med att låna i bank, och av dem som känner till förändringarna tror många att det innebär att det blir svårare att låna. bara 1% tror på större utdelning vid konkurs Det är nog en befogad gissning att lagändringen generellt försämrat företagens tro på möjligheterna att expandera, vilket även kommer fram i ett antal av enkätsvaren. Stora skillnader mellan företagens finansieringskostnader Vad som förvånade oss i undersökningen är det stora spannet på vad företagen betalar för sin finansiering. Räntor på 8% och dessutom personlig borgen är inte ovanligt! När bankerna inte kan finansiera vänder sig företagen till Almi som har högre ränta än bankerna. Eller så hamnar de i klorna på factoringbolag som tar 5% på fakturabeloppet... Finansiering av nystartade företag oklar Flera näringslivskontor har signalerat att för nya företag är situationen radikalt förändrad. Här skulle en undersökning som jämförde hur nystartade företag 2001, 2002 finansierades jämfört med dem som startades 2004 vara av stort intresse. 4

5 2004 Priono AB Sundsvall tidning gjorde en helsida som behandlade problematiken och Tidningen Ångermanland behandlade resultaten i flera inslag. Rapportering och marknadsföring i media Förutom undersökningen var ett viktigt mål att informera länets företagare om den nya lagen och resultaten av undersökningen. Resultaten från telefonundersökningen marknadsfördes i flera kanaler samt med besök hos de beställare som önskade. Länsstyrelsens kapitalförsörjningsgrupp med representanter från ALMI, BIC samt näringslivsenheterna i Härnösand och Sollefteå har hittills fått muntliga föredragningar. Lokal press Flera lokaltidningar skrev om undersökningen vilket är ett mycket effektivt sätt att sprida information om projektet. En aspekt som tidningarna fastnade för var att små företag betalar högre ränta än större företag på sina lån. Mittnytt och Radio Västernorrland bearbetades också, men de fann inte ämnet tillräckligt populärt och enkelt att illustrera. lägg ner allt norr om Dalälven Riksmedia Däremot gjorde Aktuellts ekonomi redaktion ett nedslag i länet, bland annat hos Svenskt Näringsliv och Sollefteå Slipservice. Tyvärr var inslaget mycket negativt vinklat och spred inget ljus över situationen. Tvärtom kom inslaget att karaktäriseras av Per Oremos slutreplik lägg ner allt norr om Dalälven. Den mer nyanserade bild som projektet kunde redovisa för reportageteamet valda de att inte ta med. 5

6 2004 Priono AB Rapportering och informationsspridning via hemsida Internet är en viktig informationskälla, och kampanjen organiserades kring en hemsida med information. Före kampanjen fanns inte samlad information om den nya förmånsrättslagstiftningen att finna på Internet. På finns alla resultat från undersökningen och information om förmånsrättsreglerna. Hemsidan har haft imponerande besökssiffror, drygt 4000 gånger har någon av sidorna lästs av besökarna, varav mer än hälften under juni när kampanjen gick ut. Annonsering Google En annons med sökord kopplade till kampanjen har gått på Google, och visats nätt ggr och 156 besökare har kommit till hemsidan den vägen, en Click Thrue Rate på 1,6%. För ordet förmånsrätt har vi CTR på 3,8% vilket är bra. Sökord och länkar Vi lyckades bra med att placera hemsidan i olika sökmotorer och många av besökarna kom via sökningar eller från länkar. Listan visar antal besökare från hänvisande webbplatser. 283: 36: 26: 22: 21: 14: Flest besökare på hemsidan när kampanjen skickades ut 6

7 2004 Priono AB 7

8 300 telefon intervjuer i maj 2004 Utskick med information till alla informationsblad i juni 2004 Rapport till alla som svarar på enkät Journummer för företag som drabbas

9

10 !! Frågor inom tre områden: 1. Ändrade förmånsrättsreglerna 2. Finansieringsformer och kostnader 3. Relationen till banken 100 företag med 1-4 anställda 100 företag med 5-19 anställda 100 företag med 20- anställda

11 " på bakgrundsrubriken 2. Känner du till att det blev ändringar i konkurslagen Klicka fr. o. här m. första för januari att i ändra år? format på bakgrundstexten 70% Nivå 60% två 50% Nivå tre 40% 35% Nivå 30% fyra 20% Nivå fem 10% 0% 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad Förmånsrättsreglerna 63% Ja 43% 39% 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad Bas, samtliga (291 st) 4

12 # på bakgrundsrubriken Förmånsrättsreglerna 19. Har banken varit i kontakt med er Klicka här för att ändra format på angående de ändrade reglerna? bakgrundstexten 14% 12% Nivå två 10% Nivå tre 8% 6% Nivå fyra 4% Nivå fem 2% 2% 13% 13% 6% 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad 0% 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad Bas, samtliga (291 st) 5

13 $ på bakgrundsrubriken kommer att påverka företagandet? Klicka här för att ändra format på 45% 42% bakgrundstexten 40% 35% Nivå två 30% 25% Nivå tre 20% 15% Nivå fyra 10% 5% Nivå fem 0% 4. Hur tror du att den förändrade lagstiftningen Svårare att låna 4% Hinder för expansion 2% 1% 3% Risk för konkurs Ökad utdelning vid konkurs Större borgen Förmånsrättsreglerna Svårare att låna Hinder för expansion Risk för konkurs Ökad utdelning vid konkurs Större borgen Urval: De 133 som kände till förändringarna 6

14 på bakgrundsrubriken 8. Om ni skulle behöva kr till expansion, hur Klicka skulle här ni göra för då? att ändra format på bakgrundstexten 70% 67% Nivå två 40% Nivå tre Nivå 20% fyra 10% 4% Nivå fem Förmånsrättsreglerna # 60% 50% 30% 0% 12% 4% 5% 3% Låna i bank Ur kassan Vet ej / kan ej Låna i bank Almi Norrlandsfonden Nutek Ja Ur kassan Ägartillskott Vet ej / kan ej Bidrag Bas, samtliga (291 st) 7

15 %& på bakgrundsrubriken Finansieringsformer Klicka här för att ändra format på 80% 80% 79% bakgrundstexten 70% 65% Nivå 60% två 50% Nivå tre 40% Nivå 30% fyra 20% Nivå fem 10% 22. Har ert företag checkkredit? 70% 0% 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad Bas, samtliga (291 st) 8

16 på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Finansieringsformer checkkredit st banklån st lån hos annan än bank - 34 st factoringavtal med bank - 13 st factoringavtal med annan än bank - 2 st leasingavtal på fordon st leasingavtal på annat - 61 st hyresavtal på annat - 27 st 9

17 på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format på Hyresavtal bakgrundstexten på annat än lokaler 9 Nivå två Nivå tre Leasingavtal på annat än fordon Leasingavtal på fordon Factoringavtal med annan än bank Nivå fyra Factoringavtal med bank Nivå fem Lån hos annan än bank Banklån Finansieringsformer Checkkredit 70 Bas, samtliga (291 st) % 10

18 på bakgrundsrubriken Finansieringsformer Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nej Annat Leasingavtal på annat än fordon Leasingavtal på fordon Nivå fyra Factoringavtal med annan än bank Factoringavtal med bank Nivå fem Lån hos annan än bank Banklån 2 Checkkredit 0 Bas, samtliga (291 st) % 11

19 på 20. Skulle bakgrundsrubriken du vara beredd att köpa in dig i ett lokalt företag du känner väl och där du tror det kan bli bra 21. Skulle ni vara beredda att själva sälja en del av Klicka här för att ändra format på företaget och ta in externa ägare för att få in kapital? bakgrundstexten 70% Nivå två 60% 63% Nivå tre 50% 40% Nivå fyra 30% Nivå fem 20% 10% ' vinst på din investering? 2% 34% 2% Finansieringsformer Köpa Har redan köpt Sälja Har redan sålt 0% Bas, samtliga (291 st) Köpa Har redan köpt Sälja Har redan sålt 12

20 Finansieringsmatrisen på bakgrundsrubriken 2004 Klicka här för att ändra format på 1-4 anställda 5-20 anställda bakgrundstexten Finansieringsform (andel) Checkräkningskredit (70%) Nivå två Banklån (47%) Annat lån (12%) Nivå tre Factoring i bank (5%) Nivå fyra Factoring med annan (1%) Leasing på fordon (42%) Nivå fem Leasing på annat (21%) Hyresavtal på annat (9%) 225 kkr 6,7% 500 kkr 6,3% Finansieringsformer 20- anställda 2000 kkr 5,3% 200 kkr 6,0% 500 kkr 5,5% 2000 kkr 4,7% 200 kkr kkr kkr kkr kkr kkr - - kkr kkr - kkr kkr kkr 5,5% 900 kkr 4,7% 25 kkr - 50 kkr 225 kkr 1 kkr - 50 kkr 225 kkr 13

21 (!) * 2 av 300 tror att de riskerar att gå i konkurs Ett enda företag ringt journumret 1% börjat med factoring utanför banken Stor öppenhet för riskkapital

22 Ovanligt att fråga företag om t.ex. ränta Banken upplever att de alltid ger bra villkor Stora skillnader mellan olika företags villkor

23 på bakgrundsrubriken!"# Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Har ingen bank 0 Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå Ja fem Nej Relationen till banken % Bas, samtliga (291 st) 16

24 på bakgrundsrubriken 16. När ni senast tog ett banklån eller utökade Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå 70% två Nivå 50% tre Nivå fyra 20% Nivå fem + 80% 60% 40% 30% 10% checkräkningskrediten, försökte ni förhandla om räntan? 45% 76% 0% 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad Relationen till banken 60% Ja 51% 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad Bas, samtliga (291 st) 17

25 , på bakgrundsrubriken Relationen till banken Klicka här för att ändra format på 80% 77% bakgrundstexten 70% 60% Nivå två 50% Nivå 40% tre 30% Nivå fyra 20% Nivå 10% fem 0% 17. Hur gick det att förhandla om räntan? 12% 5% Bra Sådär Dåligt Bra Sådär Dåligt Bas: 172 som förhandlade om räntan 18

26 på bakgrundsrubriken!$ Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nej Nivå tre Nivå fyra Ja Nivå fem Relationen till banken % Bas, samtliga (291 st) 19

27 på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format på Vet bakgrundstexten ej/vill ej svara 0 Nivå Mer än 20 årtvå år Nivå tre 6-10 år Nivå fyra 1-5 år Nivå fem.!!%&' Mindre än 1 år Relationen till banken Bas, samtliga (291 st) % 20

28 ( 88% nöjda med sin bank Om de behöver kapital vill de låna i bank 40% haft samma bank mer än 10 år Hälften förhandlat om räntan och sänkt den

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland 1601 företag i Västerbottens län under första halvåret 2004 Rapport 2004:193:19:04001a.doc FÖRORD Denna rapport ingår som en del i Västerbottens

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? 08-11-12 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer