2004 Priono AB. Rapport Y-län finansieringskampanj. Priono AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2004 Priono AB. Rapport Y-län finansieringskampanj. Priono AB"

Transkript

1 2004 Priono AB Rapport Y-län finansieringskampanj 2004 Priono AB 1

2 2004 Priono AB I avslutningen av Affärsängelprojektet i februari 2004 åkte jag kring i länet och berättade vår forskning kring det sextiotal affärsänglar som finansierar regionala företag. Till min förvåning var kännedomen om den nya förmånsrättslagen mycket dåligt spridd, och debatten på riksnivå om effekten på företagen saknade underlag i form av forskning kring företagens förändrade finansieringsvillkor. Jag diskuterade situationen med Olof Axelsson på tidningen Näringsliv och Fredrik Lundvall på intervjuföretaget Interview Institute. Vi konstaterade att situationen kunde vara mycket allvarlig och att en kampanj som både tog reda på hur det egentliga läget var samt informerade företagen snabbt behövde organiseras. Uppfattningen delades av Lars-Gunnar Rönnqvist på Länsstyrelsen. Tillsammans med Sture Larsson på Mittsveriges Handelskammare och Rolf Näslund på Svenskt Näringsliv samt företrädare för sex av länets sju näringslivsenheter skapades en länsomfattande finansieringskampanj. Denna rapport diskuterar resultaten av undersökningen och hur vi lyckades nå ut med information till företagen. För framtiden finns nu en referenspunkt som kan användas för att se förändringar i företagens finansieringsmetoder och kostnader. Vi hoppas få förtroendet att upprepa undersökningen under 2005 för att se hur länets företag konkret hanterar situationen. Härnösand 27 september 2004 Priono AB Joakim Byström, VD Innehållsförteckning Rapport finansieringskampanj Inga stora akuta effekter... 3 Endast ett hundratal företag drabbade i länet... 3 Effekter av förmånsrättslagen... 4 Enstaka företag med allvarliga problem... 4 Finansiering av nystartade företag oklar... 4 Försämrat företagsklimat... 4 Få tror lagen får avsedd verkan... 4 Stora skillnader mellan företagens finansieringskostnader... 4 Rapportering och marknadsföring i media... 5 Lokal press... 5 Riksmedia... 5 Rapportering och informationsspridning via hemsida... 6 Annonsering Google... 6 Sökord och länkar

3 2004 Priono AB Rapport finansieringskampanj 2004 Våren 2004 var oron stor för vad de nya förmånsrättsreglerna kunde komma att innebära för finansieringen av länets företag. Länsstyrelsen, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och länets näringslivsenheter (utom Sundsvall) beslutade i maj 2004 stödja ett projekt för att kartlägga situationen och sprida information om den lya lagen. 300 företag intervjuades om sin finansieringssituation och förmånsrättslagen. Redan juni kom så information ut till tio tusen företag i Västernorrland. Ett informationsblad och en enkät om de nya förmånsrättsreglerna distribuerades som bilaga till Tidningen Näringsliv. Inga stora akuta effekter Ett scenario vi var rädda för var att varken bankerna eller företagen som drabbades skulle slå larm när krediterna minskade, utan att effekten först skulle märkas när det var för sent i konkursstatistiken. Men i telefonintervjuerna framkom att det endast var enstaka procent av företagen som fått besked om att deras krediter behövde justeras på grund av den nya lagen. Ändringarna i förmånsrättslagen verkar inte slå så hårt som vi fruktade. Bankerna sitter still i båten och häver inte i någon större utsträckning krediter, vilket man kunde befara eftersom säkerhetsmassan minskar. något enda fall där de önskade ändra utlåningsvolymen. Liknande resonemang har vi hört från andra banker. Endast ett hundratal företag drabbade i länet Genom telefonintervjuerna hittade vi tre företag som på frågan hur tror du att den förändrade lagstiftningen kommer att påverka företagandet svarade Vi riskerar att gå i konkurs. Utslaget på länet innebär det 2% eller 200 företag. Ytterligare någon procent hade tvingats lägga om sin finansiering som en följd av den nya lagen. Bankerna sitter still i båten SEB uppger t.ex. att de redan tidigare baserat sin utlåning på likvidflöden och inte säkerheter och att de i sin genomgång av krediter i regionen inte fann UC konkursstatistik är dock uppmuntrande 10% färre företag gick i konkurs augusti 2004 än augusti 2003, minskningen förklaras av UC med den stärkta konjunkturen. Bilder från Sundsvalls boxningsklubb fick illustrera kampanjbladet 3

4 2004 Priono AB Effekter av förmånsrättslagen I telefonintervjuerna fanns ett antal öppna frågor för att respondenterna skulle kunna ge fria svar på hur den ändrade lagstiftningen påverkad deras företag. Enstaka företag med allvarliga problem "Vi behövde hjälp våren 2003 av banken (FS) men dem totalvägrade. Istället krävde dom 100 % borgen och en 6-siffrig ökning av aktiekapitalet med hänvisning till nya lagen" Vittnesmål från ett växande företag i reklambranschen med 3 miljoner i omsättning. En reflektion från ovanstående är att om företaget nu hamnar med lån som överstiger sina säkerheter så ligger lånen kvar, men om företaget sedan behöver ytterligare pengar blir det betydligt svårare än tidigare. Få tror lagen får avsedd verkan Anmärkningsvärt tror bara 1% på större utdelning vid konkurs när vi frågar vilken effekt lagen kommer att få. Regelförändringen, som motiverades med att leverantörer skulle få mer tillbaka vid konkurs, har alltså helt missat med sitt budskap! Försämrat företagsklimat En annan faktor är hur lagförändringen påverkar företagsklimatet. Kanske är det där den största kortsiktiga effekten finns. 67% skulle finansiera en expansion med att låna i bank, och av dem som känner till förändringarna tror många att det innebär att det blir svårare att låna. bara 1% tror på större utdelning vid konkurs Det är nog en befogad gissning att lagändringen generellt försämrat företagens tro på möjligheterna att expandera, vilket även kommer fram i ett antal av enkätsvaren. Stora skillnader mellan företagens finansieringskostnader Vad som förvånade oss i undersökningen är det stora spannet på vad företagen betalar för sin finansiering. Räntor på 8% och dessutom personlig borgen är inte ovanligt! När bankerna inte kan finansiera vänder sig företagen till Almi som har högre ränta än bankerna. Eller så hamnar de i klorna på factoringbolag som tar 5% på fakturabeloppet... Finansiering av nystartade företag oklar Flera näringslivskontor har signalerat att för nya företag är situationen radikalt förändrad. Här skulle en undersökning som jämförde hur nystartade företag 2001, 2002 finansierades jämfört med dem som startades 2004 vara av stort intresse. 4

5 2004 Priono AB Sundsvall tidning gjorde en helsida som behandlade problematiken och Tidningen Ångermanland behandlade resultaten i flera inslag. Rapportering och marknadsföring i media Förutom undersökningen var ett viktigt mål att informera länets företagare om den nya lagen och resultaten av undersökningen. Resultaten från telefonundersökningen marknadsfördes i flera kanaler samt med besök hos de beställare som önskade. Länsstyrelsens kapitalförsörjningsgrupp med representanter från ALMI, BIC samt näringslivsenheterna i Härnösand och Sollefteå har hittills fått muntliga föredragningar. Lokal press Flera lokaltidningar skrev om undersökningen vilket är ett mycket effektivt sätt att sprida information om projektet. En aspekt som tidningarna fastnade för var att små företag betalar högre ränta än större företag på sina lån. Mittnytt och Radio Västernorrland bearbetades också, men de fann inte ämnet tillräckligt populärt och enkelt att illustrera. lägg ner allt norr om Dalälven Riksmedia Däremot gjorde Aktuellts ekonomi redaktion ett nedslag i länet, bland annat hos Svenskt Näringsliv och Sollefteå Slipservice. Tyvärr var inslaget mycket negativt vinklat och spred inget ljus över situationen. Tvärtom kom inslaget att karaktäriseras av Per Oremos slutreplik lägg ner allt norr om Dalälven. Den mer nyanserade bild som projektet kunde redovisa för reportageteamet valda de att inte ta med. 5

6 2004 Priono AB Rapportering och informationsspridning via hemsida Internet är en viktig informationskälla, och kampanjen organiserades kring en hemsida med information. Före kampanjen fanns inte samlad information om den nya förmånsrättslagstiftningen att finna på Internet. På finns alla resultat från undersökningen och information om förmånsrättsreglerna. Hemsidan har haft imponerande besökssiffror, drygt 4000 gånger har någon av sidorna lästs av besökarna, varav mer än hälften under juni när kampanjen gick ut. Annonsering Google En annons med sökord kopplade till kampanjen har gått på Google, och visats nätt ggr och 156 besökare har kommit till hemsidan den vägen, en Click Thrue Rate på 1,6%. För ordet förmånsrätt har vi CTR på 3,8% vilket är bra. Sökord och länkar Vi lyckades bra med att placera hemsidan i olika sökmotorer och många av besökarna kom via sökningar eller från länkar. Listan visar antal besökare från hänvisande webbplatser. 283: 36: 26: 22: 21: 14: Flest besökare på hemsidan när kampanjen skickades ut 6

7 2004 Priono AB 7

8 300 telefon intervjuer i maj 2004 Utskick med information till alla informationsblad i juni 2004 Rapport till alla som svarar på enkät Journummer för företag som drabbas

9

10 !! Frågor inom tre områden: 1. Ändrade förmånsrättsreglerna 2. Finansieringsformer och kostnader 3. Relationen till banken 100 företag med 1-4 anställda 100 företag med 5-19 anställda 100 företag med 20- anställda

11 " på bakgrundsrubriken 2. Känner du till att det blev ändringar i konkurslagen Klicka fr. o. här m. första för januari att i ändra år? format på bakgrundstexten 70% Nivå 60% två 50% Nivå tre 40% 35% Nivå 30% fyra 20% Nivå fem 10% 0% 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad Förmånsrättsreglerna 63% Ja 43% 39% 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad Bas, samtliga (291 st) 4

12 # på bakgrundsrubriken Förmånsrättsreglerna 19. Har banken varit i kontakt med er Klicka här för att ändra format på angående de ändrade reglerna? bakgrundstexten 14% 12% Nivå två 10% Nivå tre 8% 6% Nivå fyra 4% Nivå fem 2% 2% 13% 13% 6% 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad 0% 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad Bas, samtliga (291 st) 5

13 $ på bakgrundsrubriken kommer att påverka företagandet? Klicka här för att ändra format på 45% 42% bakgrundstexten 40% 35% Nivå två 30% 25% Nivå tre 20% 15% Nivå fyra 10% 5% Nivå fem 0% 4. Hur tror du att den förändrade lagstiftningen Svårare att låna 4% Hinder för expansion 2% 1% 3% Risk för konkurs Ökad utdelning vid konkurs Större borgen Förmånsrättsreglerna Svårare att låna Hinder för expansion Risk för konkurs Ökad utdelning vid konkurs Större borgen Urval: De 133 som kände till förändringarna 6

14 på bakgrundsrubriken 8. Om ni skulle behöva kr till expansion, hur Klicka skulle här ni göra för då? att ändra format på bakgrundstexten 70% 67% Nivå två 40% Nivå tre Nivå 20% fyra 10% 4% Nivå fem Förmånsrättsreglerna # 60% 50% 30% 0% 12% 4% 5% 3% Låna i bank Ur kassan Vet ej / kan ej Låna i bank Almi Norrlandsfonden Nutek Ja Ur kassan Ägartillskott Vet ej / kan ej Bidrag Bas, samtliga (291 st) 7

15 %& på bakgrundsrubriken Finansieringsformer Klicka här för att ändra format på 80% 80% 79% bakgrundstexten 70% 65% Nivå 60% två 50% Nivå tre 40% Nivå 30% fyra 20% Nivå fem 10% 22. Har ert företag checkkredit? 70% 0% 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad Bas, samtliga (291 st) 8

16 på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Finansieringsformer checkkredit st banklån st lån hos annan än bank - 34 st factoringavtal med bank - 13 st factoringavtal med annan än bank - 2 st leasingavtal på fordon st leasingavtal på annat - 61 st hyresavtal på annat - 27 st 9

17 på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format på Hyresavtal bakgrundstexten på annat än lokaler 9 Nivå två Nivå tre Leasingavtal på annat än fordon Leasingavtal på fordon Factoringavtal med annan än bank Nivå fyra Factoringavtal med bank Nivå fem Lån hos annan än bank Banklån Finansieringsformer Checkkredit 70 Bas, samtliga (291 st) % 10

18 på bakgrundsrubriken Finansieringsformer Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nej Annat Leasingavtal på annat än fordon Leasingavtal på fordon Nivå fyra Factoringavtal med annan än bank Factoringavtal med bank Nivå fem Lån hos annan än bank Banklån 2 Checkkredit 0 Bas, samtliga (291 st) % 11

19 på 20. Skulle bakgrundsrubriken du vara beredd att köpa in dig i ett lokalt företag du känner väl och där du tror det kan bli bra 21. Skulle ni vara beredda att själva sälja en del av Klicka här för att ändra format på företaget och ta in externa ägare för att få in kapital? bakgrundstexten 70% Nivå två 60% 63% Nivå tre 50% 40% Nivå fyra 30% Nivå fem 20% 10% ' vinst på din investering? 2% 34% 2% Finansieringsformer Köpa Har redan köpt Sälja Har redan sålt 0% Bas, samtliga (291 st) Köpa Har redan köpt Sälja Har redan sålt 12

20 Finansieringsmatrisen på bakgrundsrubriken 2004 Klicka här för att ändra format på 1-4 anställda 5-20 anställda bakgrundstexten Finansieringsform (andel) Checkräkningskredit (70%) Nivå två Banklån (47%) Annat lån (12%) Nivå tre Factoring i bank (5%) Nivå fyra Factoring med annan (1%) Leasing på fordon (42%) Nivå fem Leasing på annat (21%) Hyresavtal på annat (9%) 225 kkr 6,7% 500 kkr 6,3% Finansieringsformer 20- anställda 2000 kkr 5,3% 200 kkr 6,0% 500 kkr 5,5% 2000 kkr 4,7% 200 kkr kkr kkr kkr kkr kkr - - kkr kkr - kkr kkr kkr 5,5% 900 kkr 4,7% 25 kkr - 50 kkr 225 kkr 1 kkr - 50 kkr 225 kkr 13

21 (!) * 2 av 300 tror att de riskerar att gå i konkurs Ett enda företag ringt journumret 1% börjat med factoring utanför banken Stor öppenhet för riskkapital

22 Ovanligt att fråga företag om t.ex. ränta Banken upplever att de alltid ger bra villkor Stora skillnader mellan olika företags villkor

23 på bakgrundsrubriken!"# Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Har ingen bank 0 Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå Ja fem Nej Relationen till banken % Bas, samtliga (291 st) 16

24 på bakgrundsrubriken 16. När ni senast tog ett banklån eller utökade Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå 70% två Nivå 50% tre Nivå fyra 20% Nivå fem + 80% 60% 40% 30% 10% checkräkningskrediten, försökte ni förhandla om räntan? 45% 76% 0% 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad Relationen till banken 60% Ja 51% 1 till 4 5 till 20 fler än 20 Viktad Bas, samtliga (291 st) 17

25 , på bakgrundsrubriken Relationen till banken Klicka här för att ändra format på 80% 77% bakgrundstexten 70% 60% Nivå två 50% Nivå 40% tre 30% Nivå fyra 20% Nivå 10% fem 0% 17. Hur gick det att förhandla om räntan? 12% 5% Bra Sådär Dåligt Bra Sådär Dåligt Bas: 172 som förhandlade om räntan 18

26 på bakgrundsrubriken!$ Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nej Nivå tre Nivå fyra Ja Nivå fem Relationen till banken % Bas, samtliga (291 st) 19

27 på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format på Vet bakgrundstexten ej/vill ej svara 0 Nivå Mer än 20 årtvå år Nivå tre 6-10 år Nivå fyra 1-5 år Nivå fem.!!%&' Mindre än 1 år Relationen till banken Bas, samtliga (291 st) % 20

28 ( 88% nöjda med sin bank Om de behöver kapital vill de låna i bank 40% haft samma bank mer än 10 år Hälften förhandlat om räntan och sänkt den

Småföretag om förmånsrättslagen

Småföretag om förmånsrättslagen Småföretag om förmånsrättslagen Jonas Frycklund oktober, 24 Resultat och analys av en undersökning om kreditgivningen till småföretag 1 Sammanfattning Riksdagen fattade förra året beslut om att införa

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland

Opinionsundersökning. Oktober Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Opinionsundersökning Oktober 2016 Genomförd av Sifo på uppdrag av Moderaterna i Landstinget Västmanland Om undersökningen Utförare Sifo Fältarbete 29 september 12 oktober 2016 Antal intervjuer Målgrupp

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008 ALMI Företagspartners Låneindikator 008 December 008 www.cma.nu December 008, sid 1 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. 3 Fakta om respondenterna sid. 5 Bankernas utlåning till

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 211 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 27 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Hemsideskolan - Cheklistor

Hemsideskolan - Cheklistor Hemsideskolan - Cheklistor Den här PDF filen innehåller de checklistor som ingår i Hemsideskolan på www.hemsida24.se. Ladda ned hemsideskolan Hemsideskolan är en guide för dig som vill lära dig mer om

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Våren 2012

Danske Bank Kreditbarometer Våren 2012 Danske Bank Kreditbarometer Våren 12 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i omsättning.

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 212 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 3 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Lokalt företagsklimat Västernorrland Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg

Lokalt företagsklimat Västernorrland Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Lokalt företagsklimat Västernorrland 2012 Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Information om undersökningen ScandInfo har under perioden september till november 2012 genomfört undersökningen Lokalt

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014)

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014) Jämförelse (oktober 2014) Uppgifterna nedan finns på respektive företags hemsida eller kommer från skriftliga eller muntliga svar direkt från factoringonlinemäklarna. OBS: Fintura har enbart sammanställt

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Mer än var fjärde svensk lånade till julklappar

Mer än var fjärde svensk lånade till julklappar Kungsgatan 30 111 35 Stockholm Box 7114 103 87 Stockholm Tel: 0770-17 50 50 advisa.se Pressmeddelande den 22 jan 2014 Mer än var fjärde svensk lånade till julklappar Januari kallas inte fattigmånaden utan

Läs mer

Ja 98 97 100 100 100 98 100 100 90 98 98 99 97 98 Nej 2 3 0 0 0 2 0 0 10 2 2 1 3 2. Bas, (st) 208 158 12 18 20 142 20 26 20 115 93 72 61 74

Ja 98 97 100 100 100 98 100 100 90 98 98 99 97 98 Nej 2 3 0 0 0 2 0 0 10 2 2 1 3 2. Bas, (st) 208 158 12 18 20 142 20 26 20 115 93 72 61 74 Vad är ditt huvudsakliga ansvar på företaget? VD 32 40 15 20 5 44 35 8 40 30 34 30 38 27 IT-chef 12 4 8 24 50 7 20 38 0 11 13 14 8 14 Försäljning eller Marknadschef 8 7 12 16 8 4 15 12 25 11 4 7 7 10 Intern

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Föredragande Ärendeförteckning Sida

Föredragande Ärendeförteckning Sida 1 Plats och tid för sammanträde Ånge Medborgarhus, rum Gillet, Ånge, onsdag 26 januari 2011, kl 8.00-12.00 Föredragande Ärendeförteckning 1. Upprop och justering 1 2. Föregående protokoll (Dnr: ) 2 3.

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office - Gör kundrekryteringen åt dig! Därför kundgenerator! Kundgenertor gör ditt företag lönsammare genom att maximera utbytet av er website. Kundgenerator är en tjänst med vilken du ser vilka företag som besöker

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Auktorisation av bevakningsföretag och konkurrens

Auktorisation av bevakningsföretag och konkurrens 1(7) Auktorisation av bevakningsföretag och konkurrens Analys av konkurrenssituationen inom bevakningsföretag Redovisning av uppdrag enligt regleringsbrev 2(7) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Uppdraget

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Låneindikator. April 2011

Låneindikator. April 2011 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0 ALMI Företagspartners Låneindikator April 0, sid Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Göteborgarna mest ansträngd ekonomi i landet

Göteborgarna mest ansträngd ekonomi i landet Kungsgatan 30 111 35 Stockholm Box 7114 103 87 Stockholm Tel: 0770-17 50 50 advisa.se Pressmeddelande den 22 jan 2014 Göteborgarna mest ansträngd ekonomi i landet Januari kallas inte för fattigmånaden

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Lokalt företagsklimat

Lokalt företagsklimat Lokalt företagsklimat ANNA SJÖDIN MAJ Länsrapport Västernorrland Innehållsförteckning Sammanfattning... Metod... Disposition... Basfaktorer... Enkätsvar...9 Sammanfattande omdöme... Bra exempel för framtiden...

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser

Sotenässymbioscentrum Företagsekonomi 1. Facit övningsuppgifter företagets resurser Anskaffning av resurser Eget svar Resurser för en privatperson Flyttbudget 15 000 kr Studielån 8 000 kr Bostadsbidrag 600 kr Summa inkomster 23 600 kr Möbler Hyra Litteratur Mat Telefon Gymkort Kläder

Läs mer

beviljade i Norrbottens län 2007 ~ 2010 ~

beviljade i Norrbottens län 2007 ~ 2010 ~ beviljade i Norrbottens län 2007 ~ 2010 ~ Titel Uppföljning av regionala företagsstöd beviljade 2007 Författare: Ann Stålnacke Hann Kontaktperson: Ann Stålnacke Hann, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen. Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika

Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen. Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika 1 Finansiering eget kapital Bundet och fritt aktiekapital tillskjutet av ägarna Balanserat resultat +/-

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5

Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5 Kusinen eller banken? Finansieringsmöjligheter bland företagare med invandrarbakgrund Ahmet Önal, Farbod Rezania september 2007 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning......................................................

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Remissyttrande Företagsskattekommitténs slutbetänkande: Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU2014:40)

Remissyttrande Företagsskattekommitténs slutbetänkande: Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU2014:40) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Fi.registrator@regeringskansliet Stockholm Vår referens Dnr 2014-10-24 Annika Fritsch Fi2014/2212 Remissyttrande Företagsskattekommitténs

Läs mer

IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter. En rapport från.se

IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter. En rapport från.se IPv6 Beredskap på svenska storföretag och myndigheter En rapport från.se Inledning.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) arbetar i enlighet med sin stiftelseurkund för en positiv utveckling av Internet

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG

51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 51 URSÄKTER FÖR ATT SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG Av Annika Abrahamsson från Alkb För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne

Läs mer

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 26 april 2011 SEB:s Företagarpanel om hur nystartade företag ser på tillväxt Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Affärsänglar...27 Avtalet...27 Du står risken...29 Finansiell medverkan...32 Var hittar du en affärsängel?...33

Affärsänglar...27 Avtalet...27 Du står risken...29 Finansiell medverkan...32 Var hittar du en affärsängel?...33 Innehåll Om boken...7 Affärsplanen...9 Vad är en affärsplan?...9 Affärsplanens innehåll...10 Två affärsplaner...11 Så läser finansiären din affärsplan...12 Affärsplanens framställning...16 Förslag till

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Företag Avtalsnummer: TRV 213/4576 Datum: 216-12-2 Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat sedan förra mätningen (214). Drygt åtta av tio (82%) känner till projektet vilket är

Läs mer

Ekonomi= att hushålla med resurser investering- och finansiering

Ekonomi= att hushålla med resurser investering- och finansiering Ekonomi= att hushålla med resurser investering- och finansiering Presentationens innehåll Begrepp Centrala begrepp Beräkna varu-/materialkostnad Budget för privatperson Budgetcirkeln Budget för företag

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-09-09 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Handlingsprogram om företagsklimat

Handlingsprogram om företagsklimat Handlingsprogram om företagsklimat Version 2013 Skapa förutsättningar för arbete o tillväxt Handlingsprogram om företagsklimatet Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre företagsklimat och

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut

Invandring till jobb 2016 Frågeformulär Slut Hej! Kommunen vill veta hur de skall göra för att det ska bli bättre och enklare att komma till vår kommun. Om du svarar på frågorna här får de veta hur ni tycker att det är att komma hit. Ingen vet vad

Läs mer

Västsvenska företag och Tull

Västsvenska företag och Tull VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2014

Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Örebro 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning av rapporten Valåret 2014 är här. Hur villkoren

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

** Mestadels om Marknadsföring **

** Mestadels om Marknadsföring ** Hur du skaffar fler kunder... en beprövad online-strategi I förra numret av nyhetsbrevet (http://www.webbutveckling.com/mestadels1238.php) pratade vi om kundanskaffning och kundvärde och hur du använder

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland 1601 företag i Västerbottens län under första halvåret 2004 Rapport 2004:193:19:04001a.doc FÖRORD Denna rapport ingår som en del i Västerbottens

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund Vi ingår i Toyota Financial Services Corporation

Läs mer

Lokalt företagsklimat Ranking

Lokalt företagsklimat Ranking Lokalt företagsklimat Ranking 2012 1 Lokalt företagsklimat Företagsklimatet = Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen (Svenskt Näringslivs definition)

Läs mer

Analys av Radiotjänst i Kiruna AB ur perspektivet sociala medier.

Analys av Radiotjänst i Kiruna AB ur perspektivet sociala medier. Analys av Radiotjänst i Kiruna AB ur perspektivet sociala medier. Radiotjänst i Kiruna AB är det företag i Sverige som har till uppgift att finansiera public service. Detta görs genom avgifter som enligt

Läs mer

Bankbashing 2013 Känner mig som en slagpåse

Bankbashing 2013 Känner mig som en slagpåse 2013-03-15 Bankbashing 2013 Känner mig som en slagpåse 1 (5) K:\Branschen\Bankbashing\Klart att publicera\rapport bankbashing 2013.docx Inledning Förra året genomförde Finansförbundet en enkätundersökning

Läs mer

Enkät om miljödiplomering och miljöarbete Februari 2010

Enkät om miljödiplomering och miljöarbete Februari 2010 Enkät om miljödiplomering och miljöarbete Februari 2010 Enkäten genomfördes under 2 veckor februari månad 2010 Enkäten gick ut med E-post till de miljödiplomerade företagen och de kommunala verksamheterna

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer