Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Inledning"

Transkript

1 Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK Inledning Den gemensamma jordbrukspolitiken har under de senaste 50 åren inneburit att EU har kunnat trygga livsmedelsförsörjningen för sina 500 miljoner medborgare. Den har även gett upphov till 46 miljoner arbetstillfällen inom den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin, som för närvarande är den sektor som sysselsätter flest människor i EU. I EU kom man nyligen överens om en del omfattande förändringar av den gemensamma jordbrukspolitiken. Förändringarna ska garantera en fortsatt livsmedelstrygghet för ett större EU och omfördela stödet till Europas jordbruk så att det blir mer rättvist. Förändringarna innebär även en miljöanpassning av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det betyder att en väsentlig del av utbetalningarna kopplas till hållbara jordbruksmetoder som främjar den biologiska mångfalden, jordens kvalitet och miljön i allmänhet. Förändringarna syftar även till att skydda den rika mångfalden i Europas jordbruk genom att stödja olika typer av jordbruk och jordbruksverksamheter. I den här filmen åker vi runt i Europa för att titta på några av dessa och se vad som sker ute på fältet... Ute på fältet Montemor-o-Novo Portugal När vi först började bedriva jordbruk här försökte vi använda oss av den ensidiga odlingsmodell som var utbredd här, dvs. kork, vete och får. Vi kände dock inte att det var någon ansvarsfull metod. Det fick oss att börja blicka bakåt i tiden och se hur man hade gjort här i gamla tider. Det var då vi upptäckte den fantastiska historien om Montado. Herdade Do Freixo do Meio Alfredo Sendim Vad är då Montado? Det är ett mångsidigt koncept uppbyggt kring en jordbruks- och skogsbruksstruktur med minst tre nivåer: en nivå med träd, en nivå med buskar och en nivå med betesmark. Och inom denna ram har vi skapat en brokig blandning av många olika jordbruksverksamheter som, vid rätt balans, samverkar snarare än konkurrerar. Det hela handlar om att de olika verksamheterna är sammankopplade med varandra: kalkoner hjälper till exempel till att rensa bort ogräset i vingården, medan vingården ger kalkonen föda, och så vidare. Det finns miljontals exempel på sådana samarbeten i naturen. Denna brokiga blandning av verksamheter ligger också bakom skapandet av Medelhavskosten. Vi producerar mer än trehundra olika typer av livsmedel, naturligtvis i mycket liten skala. I grunden är vi jordbrukare men för att kunna producera med hjälp av Montado-modellen har vi varit tvungna att även hantera fyra andra områden: bearbetning, partihandel, detaljhandel och turisttjänster. Människor i Europa blir allt mer medvetna. Därför bör vi reformera den gemensamma jordbrukspolitiken och släppa fram dessa modeller: de ger en lägre produktion och är mindre konkurrenskraftiga på marknaden men de respekterar andra grundläggande värden. 1

2 Systemet bidrar till en lång rad kollektiva nyttigheter. Problemet är att dessa kollektiva nyttigheter inte ger någon större ekonomisk behållning utöver själva produkten. David Baldock, vd för Institutet för europeisk miljöpolitik Kollektiva nyttigheter har blivit viktig idé inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Det finns en slogan för detta: Public money for public goods, dvs. allmänna medel till allmän nytta. Det betyder att vi inte betalar jordbrukarna bara för att göra sådant som de tjänar pengar på utan för det som de gör för samhället. I många delar av Europa har de småskaliga jordbrukarna oerhört stor betydelse. Det är också de som inte får särskilt mycket pengar i nuläget. Och väldigt ofta, dock inte alltid, är det de som tillhandahåller en stor del av de kollektiva nyttigheterna. Rumänien Sighisoara Suburbs Transylvania Vi heter Dan och Tincuta Cismas och vi bor i Topa, i Mures-regionen. Vi har utvecklat ett projekt som heter Topas ekologiska jordbruk. Tincuta kan berätta mer. Dan och Tincuta Cismas Det var ingen enkel sak att dra igång det här projektet men vi trodde på det. Vi startade projektet för unga jordbrukare Vi fick den första delutbetalningen redan Projektet heter Modernisering av jordbruket. Vi byggde två växthus inom projektet där vi bedriver växelbruk och odlar tomater, paprika, och andra grönsaker. Vi säljer dem antingen som färska grönsaker eller så torkar vi dem. Vi försöker ta vara på allting som vi producerar. Vi säljer även mjöl, men vi har som sagt inga större kvantiteter, utan vi gör det bästa av det vi har. Det är det som är vår tanke att göra det bästa av våra produkter särskilt genom att sälja dem direkt här i byn och i staden Sighisoara. Vi försöker utveckla den här strategin för att bygga broar till det lokala samhället. Jag tror inte att du kan bedriva jordbruk, vare sig ekologiskt eller konventionellt, om du inte har några förbindelser med det lokala samhället. Vi är faktiskt projektledare. Många av oss ser det som om vi äger projekten, men vi förvaltar dem bara. Vi förvaltar marken. Biologisk mångfald handlar om liv, och jordbrukarna går i spetsen för den biologiska mångfalden. Det är de som väljer hur marken ska förvaltas, vilka grödor som odlas och vilka som inte odlas. Det är de som bevarar den biologiska mångfalden i Europa. Ben Mehedin, kommunikationschef för Adept-stiftelsen Vi inom Adept-stiftelsen har upprättat ett rådgivningscentrum för jordbrukare, där vi talar om vikten av biologisk mångfald. Vi vill få de småskaliga jordbrukarna att inse att det finns en koppling mellan området, den biologiska mångfalden i området och produkternas höga kvalitet. Och om vi får dem att inse att dessa produkter går att sälja och att det går att tjäna mer pengar på dem om vi integrerar dem i turistverksamhet, så är vi övertygade om att det här jordbruket är bärkraftigt. Dan Cismas Det hade varit omöjligt att bygga upp och utveckla någonting på egen hand. Men med hjälp av den här typen av nätverkande går det att skapa ett hållbart jordbruk. Jag hoppas att den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att ge pengar till dem som förvaltar marken väl. 2

3 Miljöanpassningen måste vara trovärdig. Den måste göras ordentligt och seriöst. Det får inte bara bli en grönmålning där man kryssar i en ruta och säger att man förändrat saker och ting, medan ingenting har förändrats i praktiken. Venlo, Nederländerna, Wijnen Square Crops Jag heter Pieter Wijnen. Jag har ett företag tillsammans med min bror. Vi har runt 50 hektar mark där vi odlar paprika och gurka. Våra kunder finns inte bara i Nederländerna, utan vi levererar även till Tyskland, övriga Europa, USA och Japan. Pieter Wijnen, delägare Wijnen Square crops Vi bedriver inte ekologisk odling utan integrerad odling. Det betyder att vi försöker att odla så hållbart som möjligt när det gäller energi, vatten och syntetiska bekämpningsmedel. Konsumenterna är alltmer oroade över livsmedelssäkerhet, hållbarhet och miljö. Vårt företag försöker att ta hänsyn till denna oro så mycket som möjligt. I dagsläget värms växthuset upp med gas, men det går åt mycket gas. Det finns dock en ny teknik: geotermisk energi. Den går ut på att man gräver ett hål 2 km ned i marken, där vattnet har en temperatur på 80 C. Sedan pumpas det varma vattnet upp för att värma upp växthuset. Detta skulle minska våra koldioxidutsläpp med 90 %. Vi fick ett bidrag på 15 % från EU till vårt geotermiska energiprojekt. Det har gjort det lättare att få banklån för att kunna finansiera projektet. Pieter Wijnen, delägare Wijnen Square Corps Jag heter Pieter Wijnen. Jag har ett företag tillsammans med min bror. Det är ett familjeföretag. Vi har två filialer i Egchel en Venlo. Venlo är där vi befinner oss idag. Vi har ett trädgårdsodlingsföretag. Vi har 50 hektar mark där vi odlar paprika och gurka. Våra kunder finns inte bara i Nederländerna, utan vi levererar även till Tyskland, övriga Europa, USA och Japan. Vi bedriver inte ekologisk odling eller som vi säger i Nederländerna, biologisk odling utan integrerad odling. Det betyder att vi försöker att odla så hållbart som möjligt när det gäller energi, vatten och syntetiska bekämpningsmedel. Konsumenterna är alltmer oroade över livsmedelssäkerhet, hållbarhet och miljö. Vårt företag försöker att ta hänsyn till denna oro så mycket som möjligt. Vi kan börja med att titta på koldioxidutsläppen. Växthuset värms upp med gas. Växthus av den här typen är inte särskilt välisolerade och även om vi använder isolerande gardiner som minskar gasförbrukningen med 40 % så går det åt mycket gas. Vi ska försöka använda andra metoder för att minska energiförbrukningen, t.ex. geotermisk energi. Då gräver man ett hål 2 km ned i marken, där vattnet har en temperatur på 80 C. Sedan pumpas det varma vattnet upp för att värma upp växthuset. När vattnet har svalnat förs det tillbaka ned i marken. Det skulle minska våra koldioxidutsläpp med 90 %. Metoden är väldigt dyr och går endast att genomföra i stor skala. Vi fick ett bidrag på 15 % från EU till vårt geotermiska energiprojekt (1,5 miljoner euro för ett projekt som kostar 10 miljoner euro). Det har gjort det lättare att få banklån för att kunna finansiera projektet. 3

4 Det hela bottnar i en och samma sak: konsumenterna ställer allt större krav på att vi ska ta hand om naturen. Alla förorenar, men vi arbetar betydligt miljövänligare nu än förut. Detta beror på företagets storlek. Eftersom vi är ett stort företag kan vi använda alternativa metoder, som geotermisk energi. Lappträsk Sverige (polcirkeln), Tandfors lantbruk Trots att vi är så långt norrut i Europa så har vi väldigt goda förutsättningar att bedriva ett bra lantbruk och goda förutsättningar att producera grödor. Vi har en gård där vi bedriver mjölkproduktion med 77 kor i robotsystem. Vi producerar bara foder till våra kor. Vi är tre personer som arbetar på gården. Det är jag, som är ägaren, och mina två äldsta döttrar. Det är väldigt roligt och inspirerande att arbeta tillsammans med sina döttrar. De växte upp med det här och de känner till mjölkproduktionen väldigt väl. Vi fick information om EU:s investeringsstöd från Länsstyrelsen i Norrbotten. Här i regionen är stödet 50 %. Tack vare investeringsstödet kunde vi bygga ett nytt stall med lösdrift och investera i en mjölkrobot så att vi kunde fortsätta som mjölkproducenter. Utan investeringen hade vi fått söka andra jobb. Min kropp orkade helt enkelt inte mer. Det här har totalt förändrat hur vi ser på mjölkproduktion jämfört med tidigare. Vi har till exempel fått mycket mer material att arbeta med. Allting lagras i datorn och vi kan plocka fram det när vi vill. Sedan vi flyttade över korna till det nya stallet har miljön blivit mycket bättre både för dem och för oss. Det har gjort att produktionen har ökat med runt 10 %. Djuren är friskare, och det är vi också. Vi mår bättre och är i bättre form. Det här visar att vi med ny teknik och etiskt tänkande kring djuren kan få en hög produktion med hög kvalitet och ändå värna om djuren och om miljön. Och det är det viktigaste för oss: att vi kan värna om djuren och på lång sikt samtidigt tjäna pengar på det vi gör. Att förändra jordbruket handlar inte bara om att ändra några ord på ett papper. Det är ett mycket stort kulturellt och politiskt företag. Det är ett stort projekt för Europa. Dacian Ciolos EU-kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling EU gör den här typen av reformer en gång vart sjunde eller vart tionde år. Det är viktigt att ta hänsyn till händelseutvecklingen, t.ex. att EU nyligen har utvidgats. EU:s jordbruk är mer olikartat nu och detta bör återspeglas i den gemensamma jordbrukspolitiken. Samtidigt har EU-medborgarna allt högre förväntningar på EU:s jordbruk. Det handlar inte bara om kvalitet, mångfald och livsmedelssäkerhet, utan även om hur jordbruket påverkar våra naturresurser, den biologiska mångfalden och miljön. Jordbrukarna måste även hantera klimatförändringen och den gemensamma jordbrukspolitiken bör ge dem verktyg att hantera de problem som den innebär. EU:s senaste utvidgningar har helt förändrat den europeiska jordbruksproduktionens struktur. I dag är en tredjedel av stödmottagarna små och medelstora företag. Det är därför vi för första gången i den gemensamma jordbrukspolitikens historia vill ha särskilda instrument för små jordbruk. De främjar inte bara sysselsättningen i mindre gynnade landsbygdsområden där det inte går att bedriva någon annan ekonomisk verksamhet, utan bidrar även till mångsidig livsmedelsproduktion och till att bevara den biologiska mångfalden. Den gemensamma jordbrukspolitiken har numera särskilda verktyg som ska få de små jordbruken att spela en mer framträdande roll i EU:s jordbruks- och livsmedelssektor. 4

5 Genom att miljöanpassa den gemensamma jordbrukspolitiken vill vi få den att bättre stämma överens med EU-medborgarnas förväntningar. Vi vill visa att EU:s jordbrukare kan förvalta våra naturresurser på ett hållbart sätt utan att det går ut över produktionskapaciteten eller produktkvaliteten. Jordbruket handlar först och främst om marken. Jordbruksmarken har ett ekonomiskt värde för jordbrukarna och är deras huvudsakliga produktionsmedel. Marken är också en tillgång för hela EU, en kollektiv nyttighet. Vi vill bevara denna dubbla roll. Så länge jordbruksstödet kommer från skattebetalarna vill vi genom den gemensamma jordbrukspolitiken se till att konsumenterna får tillgång till ett brett utbud av hälsosamma produkter av god kvalitet till ett rimligt pris, samtidigt som vi bevarar den biologiska mångfalden och miljön, även i områden där marken används som jordbruksmark. Syftet med den gemensamma jordbrukspolitiken är att på EU-nivå vidta åtgärder för att förhindra att unga jordbrukare lämnar landsbygden. Detta är inte bara ett problem i vissa medlemsstater. Det är ett problem för hela EU. Endast omkring 6 procent av EU:s jordbrukare är under 35 år. 5

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen ActionAid är en internationell hjälporganisation som i mer än 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

www.jordbruksverket.se Fördel landsbygd entreprenörer som vågat

www.jordbruksverket.se Fördel landsbygd entreprenörer som vågat www.jordbruksverket.se Fördel landsbygd entreprenörer som vågat För att lyckas måste man våga I denna broschyr får du träffa ett antal företagare som driver olika typer av företag på landsbygden. Några

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

KRAV vs SMAK. certifiering

KRAV vs SMAK. certifiering KRAV vs SMAK verkar rätt byråkratiska och stelbenta ibland och kan behöva lite konkurrens när det gäller kundbehandling? Jo det handlar om ett val mellan två olika regelverk, stanfoto: karolina jerkebring

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen

Med utveckling i tanken. Om biodrivmedel i Afrika. som en möjlig väg ut ur fattigdomen Med utveckling i tanken Om biodrivmedel i Afrika som en möjlig väg ut ur fattigdomen Fakta utan gränser Nr 6, januari 2008 Stockholm, januari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm,

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04

Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04 Nätverksträff för landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser Region Mälardalen Uppsala 2014-11-04 Text: Marlene Lindström student vid Sveriges lantbruksuniversitet Bild: Martina Dernroth

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

Sveket mot de fattigaste

Sveket mot de fattigaste Sveket mot de fattigaste Om biståndet till jordbruket som försvann Fakta utan gränser Nr 7, februari 2008 Stockholm, februari 2008 Kooperation Utan Gränser Box 30214, 104 25 Stockholm, Sweden Besökadress:

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Idéer för ett grönare Sverige

Idéer för ett grönare Sverige Idéer för ett grönare Sverige Moderata Ungdomsförbundet Juni 2013 Layout: Jonas Lovéus Moderata Ungdomsförbundet Stora Nygatan 30, Stockholm info@muf.se muf.se INLEDNING Att varje människa är fri och har

Läs mer

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet?

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR KOMMUNIKATION UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? Europeiska unionen (EU) fattar beslut

Läs mer

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt 1 Offentliga Rummet i Örebro 30 maj 2007 Tid: 10:15 Plenarpass 1 Plats: Conventum Tal av Mats Odell utkast Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt Det var ord av Werme. Tack, Staffan och

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 Chatt om skuldkrisen Publicerad 2011-10-04 17:52 Kommer eurosamarbetet stå pall för krisens påfrestningar? Hur ska Grekland räddas

Läs mer

Jag fascineras av förändring. Men jag fascineras nog ännu mer av motsatsen. Vi kan kalla det "oförändring".

Jag fascineras av förändring. Men jag fascineras nog ännu mer av motsatsen. Vi kan kalla det oförändring. Sammanfattning av Peter Eklund Free your mind och en landsbygd bortom lagom, på Södermanland Landsbygdsting den 11 april 2014 i Vadsbro- Blacksta föreningsgård. Vilken bild av landsbygden väljer vi att

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer