FÖRETAG I KIL KILSFÖRETAGARE PÅ FÖRSTASIDAN! MÖTEN OCH MINGEL PÅ ÅRETS FÖRSTA AFTER WORK KIL.SE/NARINGSLIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAG I KIL KILSFÖRETAGARE PÅ FÖRSTASIDAN! MÖTEN OCH MINGEL PÅ ÅRETS FÖRSTA AFTER WORK KIL.SE/NARINGSLIV"

Transkript

1 FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER NR KILSFÖRETAGARE PÅ FÖRSTASIDAN! Tala om uppmärksamhet! Under den drygt senaste månaden har flera Kilsföretagare synts rejält. Först ut var Joakim Wändel på Kils Automatsvarvning AB som utsågs till Årets företagare i Kil. Kort därefter toppade Jocke detta med att också utses till Årets företagare i Karlstadregionen vid den stora näringslivsgalan 100 Karlstad på KCCC. Därmed finns Jocke med i slutomgången för Årets företagare i Sverige som kommer att utses bland de 21 regionala vinnarna. Bara att hålla tummarna! Läs mer på sidan 2 > Joakim Wändel Urban Svanberg MÖTEN OCH MINGEL PÅ ÅRETS FÖRSTA AFTER WORK Joakim Wändel Kils Automatsvarvning AB Årets första After work på Kil Arena samlade många företagare. Föredragshållare var Svenskt näringslivs regionchef Urban Svanberg. Deltagarna fick, förutom möjligheten att lyssna till ett antal företag som presenterade sina verksamheter, också njuta av nygrillad bratwurst från Kils Slakteri, ost från Westgårds i Högboda och vatten från Solbacka Källa. Läs mer på after-work-med-gott-foretagsklimat/

2 2 NR NYHETSBREV FÖRETAG I KIL FRAMGÅNGSRIKA KILSFÖRETAGARE Joakim Wändel Uppmärksamhet och utmärkelser av det här slaget är förstås otroligt stimulerande för de som får dem och deras medarbetare. Men det är också något som i bidrar till att sätta Kil på kartan och tydliggöra den företagar- och entreprenörsprofil som finns här. Som en liten gratulation till utmärkelserna överlämnade kommunalrådet Georg Forsberg en blomma till Jocke och Linda. KIL (OCH ÅRETS FÖRETAGARE I HELA KARLSTAD BUSINESS REGION: JOAKIM WÄNDEL, KILS AUTOMATSVARVNING AB. En oerhört driftig och erfaren företagare med många verksamheter igång bensin-automatstation/servicebutik, fastigheter och VD-skapet i Kils automatsvarvning AB. När han 2007 tog över rodret i det helägda familjeföretaget Kils automatsvarvning innebar det att utveckla företagets affärer i en extremt konkurrentutsatt, internationell sektor med kunder inom främst fordonsindustrin där Joakim målmedvetet utvecklat företagets kompetens för att möta de stränga och hela tiden föränderliga krav som ställs inom branschen. ÅRETS SOLA: LINDA MODIN KLEMNER. Linda har genom sitt entreprenörskap i form av den årliga barnmässan bidragit till att skapa attraktivitet för Karlstad riktad till framtiden i form av barnen. I sitt företagande har Linda inspirerat många barnfamiljer till att skapa en god framtid i Karlstadsregionen och dessutom bidragit till att vardagen blir bättre för de barn som behöver det mest. I sitt möte med kunden har Linda visat ett stort engagemang och dessutom en attityd av glädje och värme som väl sammanfaller med varumärket solen. Joakim har med gott renommé skapat tillväxt och sysselsättning utöver det vanliga: i sina företag, på hemorten Kil och dessutom nått långt ut i världen med kunder i drygt 15 länder. Linda Modin-Klemner

3 NYHETSBREV FÖRETAG I KIL NR Björn Eriksson ÄR KONTANTERNA PÅ VÄG BORT FÖR GOTT? BOKA DATUMET! FÖRELÄSNING & DEBATT Björn Eriksson, tidigare rikspolischef och landshövding i Östergötland, idag ordförande i Säkerhetsbranschen är initiativtagare till Kontantupproret. Kritiken mot att bankerna inte vill hantera kontanter sprider sig snabbt över landet. Nu kommer Björn Eriksson till Kil Arena för att föreläsa och debattera frågan om kontanternas vara eller icke-vara. Kontanterna håller på att försvinna från samhället i snabb takt. Men frågan om kontanternas vara eller inte vara är, enligt Björn Eriksson, alltför viktig för att lämnas fritt åt storbankerna att styra över. Den borde vara en fråga för de folkvalda, men med de folkvaldas goda minne har den försvunnit från agendan utan att medborgarna får chansen att säga sitt. Nu måste frågan åter upp på bordet. Skillnaden mellan ett samhälle där kontanter utgör en mindre del av betalningarna och ett helt kontantlöst samhälle är betydande. Kontanter har flera viktiga funktioner att fylla och det skulle vara förödande på många sätt om de helt försvann. Det skulle slå hårt mot redan svaga och utsatta grupper som står utanför banksystemet idag. Det skulle göra samhället betydligt mer sårbart och det skulle ytterligare urholka människors integritet. Det drabbar småföretagare och butiker särskilt hårt. När? Måndag 18:e maj, klockan 19:00. Var? Kil Arena. Välkomna till en spännande och livfull kväll! Arrangeras i samarbete mellan Svensk Handel och Kils kommun.

4 4 NR NYHETSBREV FÖRETAG I KIL SENASTE NYTT FRÅN FÖRETAGARNA FÖRETAGARNA STARTAR #ROTUPPRORET Regeringens förslag om att minska ROT-avdraget till 30% kommer att påverka företagare och privatpersoners ekonomi. Många av Företagarnas medlemmar har reagerat med ilska på detta och de är nu oroliga för sina företag och sina anställda. Därför skapade vi #rotupproret på Facebook.com/rotupproret. Varför ett rotuppror? Vi vill få regeringen att tänka om och se till att jobben blir fler, inte färre. Dessutom har många svarta jobb förvandlats till vita, samtidigt som attiderna påverkats och minskat acceptansen för svartjobb. gilla om du håller med. I vår FAQ på vår webb svarar vi på de vanligaste frågorna kopplade till ROT. Anna Hedberg Regionchef, Företagarna Värmland I en undersökning som SIFO gjorde på uppdrag av Företagarna förra året, sade 49 procent av företagarna att en minskning av ROT skulle leda till att de skulle behöva säga upp personal. Och hela 18 procent att de skulle få lägga ner verksamheten. Det får allvarliga konsekvenser för människor i hela landet, när de riskerar att bli utan jobb och inkomster. Vad innebär ROT? Och hur slår förslaget mot företagen? Gå in på Facebook.com/rotupproret och läs mer fakta och

5 NYHETSBREV FÖRETAG I KIL NR BRIST PÅ FINANSIERING HÄMMAR SMÅFÖRETAGENS TILLVÄXT OCH JOBB- SKAPANDE Det visar Företagarnas finansieringsrapport för procent av de svarande företagen sade att de vill växa, men att hälften av alla av Sveriges småföretagare anser att det är ganska eller mycket svårt att få extern finansiering till löpande verksamhet och investeringar. Finansieringssvårigheterna kan ha flera olika förklaringar: svårare och/eller dyrare att få banklån, kunder som inte betalar, sämre tillgång på riskkapital och längre betaltider. Den viktigaste faktorn är dock svårigheterna att få nya krediter och att utvidga befintliga banklån samt den höga kostnaden för banklån. Baserat på undersökningen och tidigare finansieringspaneler föreslår Företagarna en rad åtgärder för att underlätta finansieringen till småföretagen. Det kan t ex vara att se till att banksektorn inte uppfattar alla små företag som högrisklåntagare, att uppmärksamma företagskrediter på samma sätt som bolåneräntorna eller underlätta för utmanare och konkurrenter på bankmarknaden. Viktigt är också att säkerställa att betaltiderna kortas, öka möjligheten att växa med eget kapital genom ökat investeraravdrag samt se andra finansieringskällor som crowdfunding. Communicare nu på plats i stationshuset Communicare är en non-profit organisation som sedan 1996 arbetar för att stimulera ungt entreprenörskap i syfte att skapa fler unga företagare, arbete och försörjning åt unga människor. Communicare utgår ifrån de ungas egen vilja och vi hjälper till att hitta rätt väg för att de ska kunna förverkliga sina företagsdrömmar. Vi ger individuell hjälp och är ett bra bollplank på vägen till det egna företagandet. Från och med april finns Susanne Ekmark i stationshuset i Kil och arbetar som idélots i projektet Ung Idé Värmland. Ung Idé finns till för att hjälpa unga personer mellan år som har en affärsidé och vill starta företag. Projektet erbjuder kostnadsfri coachning och finns på plats varje tisdag. Communicare ska också arbeta med attitydförändringar när det gäller entreprenörskap, därför är det viktigt att vi har en god relation till företagen i kommunerna där vi arbetar. Vill du som är företagare i Kil att vi gör ett besök på just ditt företag eller skulle du vilja vara en mentor till en ung företagare? Vi vill gärna träffa entreprenörer som vill berätta om sitt företagande i Kil och på så sätt skapa en positiv attityd till orten och det egna företagandet. Hör av dig till Susanne Ekmark för att boka ett möte

6 6 NR NYHETSBREV FÖRETAG I KIL ÖKANDE INTÄKTER FÖR SMÅFÖRETAGEN Efter några år med sjunkande lönsamhet börjar det nu gå bättre för landets småföretag. Men de regionala skillnaderna är stora. Den tredje upplagan av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer baserad på verkliga siffror från en databas med drygt företag med 0-15 anställda visar att lönsamheten bland Sveriges småföretagare ökade under helåret Småföretagare i Södermanland och på Gotland var mest lönsamma, samtidigt som deras motsvarigheter i Norrbotten och Västerbotten brottades med lägre marginaler. LRF Konsults Lönsamhetsbarometer har tidigare konstaterat att lönsamheten bland landets småföretag successivt sjunkit mellan 2009 och bröts den trenden och den genomsnittliga lönsamheten för helåret 2014 ser ut att landa på cirka 19 procent, vilket är en betydande ökning jämfört med 2013 (14,4 procent). Den positiva trenden förklaras av att landets småföretag har sett både ökade intäkter och minskade kostnader jämfört med Den genomsnittliga intäkten under 2014 var 4,4 procent högre jämfört med 2013, samtidigt som de totala kostnaderna sjönk med 7,3 procent. Det finns en rad möjliga förklaringar till denna utveckling. Ett exempel är de unikt låga räntorna som gör konsumenter mer optimistiska, vilket i sin tur ökar företagens försäljning. Vidare gör den ökade e-handeln att även mindre företag har en helt ny kanal att nå ut på marknaden, säger Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult. Rapporten visar att småföretag i Södermanland & Gotland visade högst lönsamhet (26,2 procent) under helåret 2014, följt av småföretag i Västergötland & Östergötland (24,9 procent) samt förra rapportens etta Dalarna (19,6 procent). Lägst lönsamhet visade småföretagen Norrbotten och Västerbotten (11,2 procent). Rapporten visar stora skillnader mellan olika delar av landet. Småföretag i Södermanland och på Gotland redovisar exempelvis lägre kostnader för personal och marknadsföring jämfört med övriga delar av landet, vilket naturligtvis påverkar lönsamheten positivt. Samtidigt påverkas exempelvis småföretag i Norrbotten och Västerbotten negativt av högre lokal- och transportkostnader jämfört med det nationella snittet, säger Pär Martinsson. Positiv prognos för 2015 med vissa orosmoln. Rörande prognosen för 2015 spår Martinsson en fortsatt positiv utveckling, bland annat drivet av att de låga räntorna förväntas hålla i sig en bra bit framöver. Samtidigt lyfter Martinsson fram ett antal orosmoment, exempelvis regeringens avisering om att den nedsättning av sociala avgifter som gäller för ungdomar och pensionärer helt eller delvis ska tas bort. Även aviserade förändringar inom Rut och Rot kan dämpa konsumtionsnivån. Personalintensiva företag kan räkna med ökade personalkostnader framöver vilket självklart kommer att återspeglas i dessa företags lönsamhet, avslutar Pär Martinsson. I urvalsgruppen ingår företag från följande branscher: Handel, Service & Tjänster, Bygg, Hotell & Restaurang, Fastighet, Transport & Logistik, Konsultverksamhet, Vård & Omsorg, Industri & Tillverkning, Nöje, Kultur & Media samt El & Energi.

7 NYHETSBREV FÖRETAG I KIL NR FÖRETAGANDET GER RESURSER TILL VÄLFÄRDEN KRÖNIKA Vid denna tidpunkt på året är det för många företagare bestyr med årsbokslut och deklarationer. Det innebär inte bara sifferuppställning med avräkning till stat och kommun utan också tillfälle till analys. Blev året som det var tänkt. Något som kan göras bättre? I mitt kommunala uppdrag pågår samma arbete. Siffror sammanställs till koncernresultat samtidigt som kommunens verksamheter utvärderas till kvalité, kostnad och medborgarnytta. Man påminns om kommunens breda uppdrag. En diversehandel innehållande allt från barnomsorg, skötsel av gator till skola och åldringsvård. Tjänster som vi alla är beroende av och värdesätter. Men det kostar. Kommunen omsätter 760 miljoner, ett storföretag inom välfärdssektorn. Georg Forsberg Det är i detta sammanhang det blir tydligt hur viktigt företagandet och jobbskapandet är för kommunen. Det är här pengarna skapas som ger resurser till välfärden. Det är ur den insikten som Kils kommun i de övergripande målen kraftsamlar för att erbjuda goda förutsättningar för företagandet. Vi säger att vi 2018 ska ha Värmlands bästa företagsklimat. En hög målsättning. Det handlar om förståelse, bemötande och villkor för kilsföretagen. Men också om dialog med de många företagarna för att vi som kommun ska göra rätt. Här ber vi om ert intresse och bidrag för att göra en bra kommun ännu bättre. Vi träffs på det sätt som passar dig, företagarträffar, digitalt eller i personliga möten. Välkomna! Georg Forsberg Kommunalråd (C) 2018 ska Kil vara omnämnd som den ska Kil vara omnämnd som den kommun som har Värmlands främsta näringslivsklimat Ur Kommunfullmäktiges övergripande mål

8 NYHETSBREV FÖRETAG I KIL NR Kostnadsfri Energirådgivning till företag Kommunens energi-och klimatrådgivare erbjuder dig som har företag en kostnadsfri och opartisk energigenomgång av er verksamhet. Genom att se över verksamhetens energiförbrukning och öka medvetandet om till vad och hur energin används, ökar även möjligheten till energibesparingar både i kilowattimmar och kronor. Välkomna att ringa energirådgivningen: tisdagar och onsdagar kl 09:00-15:00, Besöksadress: Stationsplan 3, Kil. Ingång till vänster om entrén till väntsalen på tågstationen. Kontoret är en trappa upp. Hemsida: NY UTBILDNING STARTA OCH DRIVA EGET I KIL Är du sugen på att starta företag? Kils kommun och Communicare kommer att anordna en grundläggande utbildning i att starta företag. Kursen är kostnadsfri. Du måste inte ha en färdig affärsidé men en vilja att på sikt starta upp en egen verksamhet. I första hand är det unga människor mellan år som har möjlighet att delta, men är du äldre är du välkommen i mån av plats. Det enda kravet är att du är bosatt i Kils kommun. Kursen kommer att innehålla grundläggande undervisning i ekonomi och marknadsföring. Antalet platser är begränsat så anmäl dig idag för att vara säker på att få en plats. Kursen kommer att förläggas vid tre olika tillfällen. Första kurstillfället blir den 28 april kl: NÄRINGSLIVSFUNKTIONEN FLYTTAR IN I STATIONSHUSET Under april flyttar vi in i Stationshuset för att göra det än smidigare för företagare och andra som vill nå oss. Vi finns på 2:a våningen, entrédörren alldeles till höger om stora ingången till väntsalen och Stationscaféet. Vi återkommer med information om det servicekontor vi kommer att bygga upp liksom om när vi kommer att ha kvällsöppet. Kontaktuppgifterna är fortsatt desamma: Anmälan och frågor kontakta Susanne Ekmark på Communicare via mail eller telefon. Bifoga namn, personnummer, telefonnummer samt att du berättar kort om din affärsidé i din anmälan. Välkommen! Nyhetsbrevet ges ut 4 gånger per år och finns tillgängligt på Kils kommuns webbplats. Ansvarig utgivare: Bo Thunberg Material:

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

KORTEN PÅ BORDET. Björn Eriksson

KORTEN PÅ BORDET. Björn Eriksson KORTEN PÅ BORDET Björn Eriksson FÖRORD Kontanterna håller på att försvinna från samhället i snabb takt. Utvecklingen är inte konsumentdriven utan skyndas fram av storbankerna, och anledningen är rent

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

E T T J O B B B L I R T I L L

E T T J O B B B L I R T I L L ETT JOBB BLIR TILL Sid. 7 Förord Sid. 14 Sid. 8 4 av 5 jobb skapas i småföretag Sid. 10 Nätverksekonomin utmanar den gamla bilden av näringslivet Sid. 12 Mångfald av småföretag ger trygghet i en global

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer