Affärsutveckling och verksamhets- styrning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsutveckling och verksamhets- styrning"

Transkript

1 Affärsutveckling och verksamhets- styrning Strategier för mätning, kommunikation och rapportering Konferens mars 2008 Stockholm Fördjupningspass 12 mars 2008 Stockholm Sagt om årets talare: Superbra, mera retorik i framtiden också! Bästa någonsin Kanon! Överträffar förväntningarna Hör erfarenheter från: SKF Green Cargo Astra Zeneca Nordea KPA Så får du ledningens ekonomistyrningsfilosofi att fungera i hela organisationen Internkontroll med fokus på verksamhetsstyrning Att ta uppsatta mål in i den dagliga verksamheten Så arbetar du med hållbar affärsutveckling från ett ekonomiskt perspektiv Retorik för ekonomer - hur få icke-ekonomer att lyssna och engagera sig? Beslutsstöd - så hanterar du informationen Anmäl dig på Talare: Urban Ask, Centrum för affärssystem, Jan Olof Jacke, Astra Zeneca, Erica Kronhöffer, Green Cargo, Sven Edvinsson, Nordea, Dov Brachfeld, Konsult, Bengt Olof Hansson, SKF, Krister Forsberg, Konsult, Tommy Andersson, Cepro, Annika Magnusson, Cepro, Ragnhild Larsson, ReportageBörsen, Erik Mattsson, Ordrum, Carl-Fredrik Helgegren, Balanced Scorecard Collaborative AB, Mats Ejesjö, KPA, Håkan Dahlström, ESV

2 Onsdag 12 mars Välj mellan våra fördjupningspass A Baskurs Balanced Scorecard som verktyg för att genomföra strategin Kursen för dig som är intresserad av, har lite erfarenhet av, eller använder Balanced Scorecard i begränsad omfattning. Baskursen ger dig informationen du behöver för att komma vidare. Från strategiutveckling till stratgigenomförande med Balanced Scorecard? Så tar du fram den strategiska kartan, som kanske är den komponent inom konceptet som starkast möjliggjort att strategin förtydligas och att kunderbjudandet klargörs samt kan vara basen för underliggande enheters Scorecards arbete? Hur ser processen ut för att arbeta fram Balanced Scorecard inom en verksamhet? Kritiska moment i processen och vad brukar det gå fel? Praktikfall från olika verksamheter vad har de gjort för att bli framgångsrika? Principerna i Strategi - Fokuserad - Organisation Hur använder du Balanced Scorecard på uppföljningsmöten? Frågor och diskussion Carl-Fredrik Helgegren är VD för Balanced Scorecard Collaborative. Han har arbetat med David Norton och Robert Kaplan under de senaste åtta åren. Han är en ofta förekommande föreläsare och projektledare för både skandinaviska och internationella projekt. Carl-Fredrik har under sin långa konsulterfarenhet fokuserat på strategiutveckling samt affärs- och organisationsutveckling. Hålltider för kursen Registrering Start Förmiddagskaffe Avslutning C Praktisk kurs Skriv så att andra vill läsa den finansiella rapporten Allt viktigare är det för dig att kunna förmedla din information anpassat till olika grupper av intressenter. Som ekonom behöver du kommunicera resultat, avvikelser och budget. Den här workshopen ger dig möjlighet att praktiskt i grupp och individuellt öva hur du uttrycker dig skriftligt för att på bästa möjliga sätt nå ut med ditt budskap. Innan workshopen får du som deltagare möjlighet att skicka in ett eget bidrag som du tycker kunde bli bättre. Ragnhild går igenom bidragen och ger individuell feedback. Tillsammans lär ni er vilka lärdomar man kan dra och konkreta exempel på före och efter. Workshopen har ett praktiskt hands-on perspektiv och ger dig möjlighet att lära hur du gör texten tydlig och begriplig. Vi går igenom goda exempel på årsredovisningar och rapporter och pratar om vad det är som gör dem bra. Dessutom går vi igenom vanliga fallgropar och visar hur de kan undvikas Ragnhild Larsson är frilansjournalist sedan 20 år tillbaka och är verksam på ReportageBörsen. Hon är utbildad informatör och pedagog och har en gedigen erfarenhet av att förvandla komplicerade ämnen till läsvärda texter som når rätt målgrupp. Förutom en mängd olika fackoch specialtidskrifter, skriver hon bland annat på uppdrag av Göteborgs- Posten, Tamro AB, Nutek och Sveriges Kommuner och Landsting. Hon har medverkat i fem böcker som på olika sätt berör arbetslivet. Ragnhild håller också i skrivarkurser, bland annat på KY-Akademien. PS. Max 12 deltagare så anmäl dig snarast! Hålltider för kursen Lunch för dem som går båda passen Registrering endast för eftermiddagspasset Start Eftermiddagskaffe Avslutning B Fortsättningskurs Balanced Scorecard som verktyg för att genomföra strategin Kursen för dig som arbetar med, vill vidareutveckla, eller önskar maximera nyttan av att använda Balanced Scorecard. Förtsättningskursen ger dig den senaste utvecklingen inom Balanced Scorecard. Innan Workshopen får du som deltagare möjlighet att göra ett diagnostiskt test. Gruppresultatet redovisas under workshopen och det finns möjlighet att få individuell feedback på det egna resultatet. Syftet med testet är att anpassa innehållet till deltagarna på gruppoch individnivå. Strategisk koordinering inom organisationen (Alignment) samt den nya rollen som strategisk koordinator/strategisk ledningsstab (OSM Office of Strategic Management) med ansvar för att driva och stödja de olika delprocesserna för ett framgångsrikt strategigenomförande Genomgång av tankarna i Dr Robert Kaplan och Dr David Nortons senaste bok med temat Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies och rollen som OSM Alignmentkonceptet - fokus på hur strategisk koordinering mellan översta ledningsnivå, avdelning och supportfunktioner möjliggör effektivt genomförande av organisationens strategi Presentation av praktikfall ur ett Alignment-perspektiv Den strategiansvarige i den strategiska ledningsstaben Office of Strategic Management (OSM) bör ha huvudrollen för delar av de tvärfunktionella affärsprocesser som behövs för effektivt strategigenomförande Under dagen varvas teoripass med övningar och diskussioner Carl-Fredrik Helgegren är VD för Balanced Scorecard Collaborative. Hålltider för kursen Lunch för dem som går båda passen Registrering endast för eftermiddagspasset Start Eftermiddagskaffe Avslutning Prenumerera på nyhetsbrevet på

3 praktikfall Torsdag 13 mars Registrering Moderator öppnar konferensen Så genomför du dina strategier effektivare Vad rör sig i huvudet på ledare/chefer som ska sätta mål? Hur kommer du fram till rätt mål och strategier? Vem driver bäst strategier, mål och åtgärder? Räcker det att identifiera indikatorer för vad som ska presteras? Hur får du mätprocessen att fungera och åtgärderna genomförda? Går det att få metoder och verktyg att inbördes samverka effektivt? Du styr genom planer och pengar, men hur leder du genom mål? Finns det bra verktyg som visualiserar den gemensamma insikten om nuläget? Du kommer att få inblick i hur KPA Pension snabbt kommer fram till rätt mål, effektivt följer upp vad som presteras och sedan når målen genom verkningsfulla åtgärder. Krister Forsberg, är författare, facilitator, coach, kursledare och expertkonsult med inriktning på ledningsgrupper och målbaserat ledarskap. Hans företag hittar du på com Krister har tidigare arbetat på Ericsson där han ingått i flera ledningsgrupper. Han är författare till två populära böcker, Målbaserat ledarskap och Leda genom mål. Mats Ejesjö, Controller, KPA Pension Förmiddagskaffe Beslutsstöd för ekonomifunktionen Hur du identifierar dina behov Krav på kontroll, ansvar och resursanvändning Så hanterar du information och inte tekniken Urban Ask är ekonomie doktor och delar sin tid mellan Gruppen för Ekonomistyrning och Centrum för Affärssystem (CFA). Han är lärare och forskare i ekonomistyrning och föreståndare för CFA. Under de senaste 8 åren har Urban följt utvecklingen inom beslutsstöd, inom såväl praktik som akademi. Under 5 år var han globalt ansvarig för Industrial and Financial Systems (IFS) beslutstödssatsning och under de senaste åren har han bland annat ägnat sig åt att bygga upp undervisning och forskning inom området. praktikfall praktikfall praktikfall Så får du ledningens ekonomistyrningsfilosofi att fungera ända ned till den enskilda avdelningen Hur kan CFO och controller samarbeta för att kommunicera finansiell information internt och externt? Hur skall rollerna fördelas mellan CFO och controllern för att öka effektiviteten och beslutsförmågan i organisationen? Hur tar vi oss förbi hinder för att ha en gemensam ekonomistyrningsfilosofi? Jan Olof Jacke,CFO, Astra Zeneca Lunch Lönsamhet och affärsutveckling på Green Cargo Hur vi arbetar med våra 6 målområden på måltavlan Hur målområdet finans mäter lönsamhet och produktivitet och styr och indikerar utfallet av de fem andra målområdena Vikten av att integrera arbetet mot målen för att de skall öka lönsamheten Hållbarhetsarbetet är en viktig del av affärsutvecklingen Erica Kronhöffer är stabschef för hållbarhetsarbetet i Green Cargo. Erica är verksam på Green Cargo sedan fem år tillbaka och har arbetat som miljöchef sedan Hon är miljöjurist i grunden och har tidigare bland annat arbetat på ASG. På Green Cargo ansvarar Erica för en stab som arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Enligt Veckans Affärer ökade Green Cargos lönsamhet med 80 % i fjol System för strategifokuserad planering i stället för traditionell budgetering Anledningen till att börja med en rullande styrningsprocess Balanced scorecard för att göra strategier operationella Att initiera och kommunicera åtgärder vid avvik med hjälp av early-warnings Sven Edvinssson, Senior vicevd och Head of group planning Nordea. Sven är ansvarig för att styra och koordinera den strategiska planeringen i hela gruppen. Sven övervakar och koordinerar bland annat Service Level Agreement. Tidigare har Sven arbetat på SIAB och Ericsson Eftermiddagskaffe Se uppdateringar på

4 praktikfall Föredraget hålls på engelska How to support management in the development of sustainability goals and actions How to make plans that complement existing business strategies: structured approaches to sustainability management Sustainability performance measurement and reporting From non-financial data management to business performance improvement Dov Brachfeld, konsult, sustainable business development and corporate responsibility. Dov har en examen från Columbia University och en MBA och en magisterexamen i miljövetenskap från University of Michigan SKF:s erfarenheter av att mäta och rapportera resultat av hållbarhetsarbetet Att integrera hållbarhetsarbete i affärsverksamheten Att sätta mål för hållbar affärsutveckling Hur mäta och utvärdera i termer av kvantitet och kvalitet? Bengt Olof Hansson, Managing Director, SKF UK och Vice President, Corporate Sustainability, SKF Group Avslutning dag 1 Fredag 14 mars Moderatorn öppnar dag 2 Annika Magnusson, Partner, Cepro Management Consultants, har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling inom finansområdet, bl.a. som Implementation Manager i Ericssons Sarbanes Oxley Projekt och från diverse uppdrag inom Intern Kontroll. Tommy Andersson, Partner, Cepro Management Consultants, har mångåring internationell erfarenhet från verksamhets- och affärsutveckling inom bl.a. Intern Kontroll och bolagskoden Förmiddagskaffe Skriv så att andra vill läsa den finansiella rapporten Så blir texten tydlig och begriplig, också för den som inte är ämnesexpert Ge redovisningen av personalfrågor, hållbar utveckling och jämställdhetsfrågor ett konkret innehåll Undvik de vanligaste fällorna när du ska skriva en rapport Ragnhild Larsson frilandsjournalist. Ragnhild är frilansjournalist sedan 20 år tillbaka och är verksam på ReportageBörsen Retorik för ekonomer Hur få icke-ekonomer att lyssna och engagera sig? Vanans makt Presentationsteknik, mer än PowerPoint? Människan som kommunikatör: ord och beteende Fackspråkets frestelser Att använda sig av lyssnarens fördomar Att tala så att andra vill lyssna Erik Mattsson driver företaget Ordrum AB. Han arbetar som utbildare och rådgivare i retorik, presentationsteknik och ickeverbal kommunikation. Han är anlitad bland annat av Sveriges Riksdag, IKEA, Chalmers, Uppsala universitet, Swedbank, Jordbruksverket, SSAB, Volvo personvagnar, Sida och Sveriges Advokatsamfund Avslutning dag Hur vi använder och utvecklar nyckeltal i staten Att mäta aktiviteter som är omätbara Hur mätning av handlingar skapar aktiviteter? Hur framgångsrikt kommunicera värden som avviker och kräver åtgärder? Håkan Dahlström, expert, Ekonomistyrningsverket (ESV). Håkan har arbetat i 23 år som administrativ ekonomichef i organisationsvärlden och staten. Sedan början av 1990 arbetar Håkan inom staten och är initiativtagare och en av författarna till skriften Nyckeltal för OH-kostnader (ESV2005:3) Intern kontroll, en del i styrningen Varför intern kontroll, vad är nyttan? Hur används intern kontroll som ett styrverktyg för att få alla att dra åt samma håll? Hur kan man praktisk gå tillväga? Vi reserverar oss för eventuella programändringar Nu för 10 gången! Tidigare Controller Congress Genomsnittligt betyg på tidigare års konferenser 4.25 Konferensen vänder sig till Controller, ekonomichef, CFO, VD, ViceVD, affärsutvecklare, strategiansvarig, medlem i företagets ledning Läs om våra övriga kurser och konferenser på

5 Stockholm november 2007 Lär dig skapa en effektiv styrmodell! Verksamhetsstyrning är det verkligen din uppgift? Hur kan du på basis av siffror och resultat förmedla hur företaget skall styras? Hur identifierar du det som är viktigt att mäta och hur förmedlar du både uppåt och nedåt i organisationen vad som är centralt? Med andra ord, hur översätter du siffrorna till dagliga rutiner och prioriteringar för dem som berörs? IBC Euroforum kommer under konferensen Affärsutveckling och verksamhetsstyrning att ge dig flera exempel på hur du lyckas skapa en integrerad styrmodell som fungerar i verkligheten. Du kommer bland annat få ta del av hur SKF, Green Cargo, Nordea och Astra Zeneca har skapat möjligheter och utvecklat sina verksamheter. Vi har också valt tre olikafördjupningspass anpassade efter just dina behov där du och ditt företag befinner er just nu. 1) Baskurs:Balanced Scorecards som verktyg för att genomföra strategin 2) Fortsättningskurs: Balanced Scorecards som verktyg för att genomföra strategin 3) Praktisk skrivkurs: Skriv så att andra vill läsa den finansiella rapporten Vilka verktyg finns det för att hjälpa dig i ditt arbete, och hur kan verktygen hjälpa dig utveckla företagets lönsamhet, konkurrenskraft och effektivitet? Du får nu möjlighet för 10 året i rad att lyssna på experter och personer med gedigen praktisk erfarenhet av affärsutveckling och verksamhetsstyrning. Välkomna! Ulrika Ferrinho Ribohn PS. Ta del av spännande praktikfall och nya erfarenheter. Anmäl dig redan idag! Sponsring & utställning Att synas på en IBC Euroforum konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en precis målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare såväl från näringslivet som offentlig sektor. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Välkommen att kontakta våra erfarna säljare för ytterligare information. De hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert företags specifika behov: Martin de Besche tel: , Läs mer på: Egna företagsevenemang Planerar ditt företag att arrangera egna seminarier eller internutbildning? Vill ni bjuda in era kunder, leverantörer eller personal till ett intressant kunskapsforum och låta dem uppleva något utöver det vanliga? Anlita oss vi hjälper gärna till med att göra företagsevenemanget till något extraordinärt. Vi erbjuder bland annat skräddarsydda frukostseminarier, heldagskonferenser, kundevenemang, inspirationsdagar och föredragshållare. Kontakta Hilda Widaeus tel: , eller Veronica Wernersson tel: , Läs mer på Talarförmedling IBC Euroforums Talarförmedling erbjuder företag och organisationer hjälp med att hitta och boka skickliga och kompetenta föreläsare till konferenser, seminarier, marknadsaktiviteter, produktlanseringar, marknads- och PR-aktiviteter, kick-offer m.m. Vårt nätverk inkluderar specialister, företagsledare, föreläsare, konsulter, experter, idrottsprofiler, politiker, forskare, Key Note Speakers, journalister, debattörer, konferencierer, moderatorer, estradörer och underhållare inom alla tänkbara områden. Kontakta Hilda Widaeus tel: , eller Veronica Wernersson tel: , Läs mer på

6 Affärsutveckling och verksamhetsstyrning Ange alltid ovanstående kod vid anmälan. Vid felaktig adressinformation vänligen faxa in denna sida för adressändring på o Anmälan Namn: o Adressändring Befattning: o Konferens & pass A & pass B o Konferens & pass A & pass C o Endast konferens o Konferens & pass A o Konferens & pass B o Konferens & pass C o Jag har ej möjlighet att deltaga men vill köpa dokumentationen för kr (ex moms). Namn: Befattning: o Konferens & pass A & pass B o Konferens & pass A & pass C o Endast konferens o Konferens & pass A o Konferens & pass B o Konferens & pass C o Jag har ej möjlighet att deltaga men vill köpa dokumentationen för kr (ex moms). Namn: Befattning: o Konferens & pass A & pass B o Konferens & pass A & pass C o Endast konferens o Konferens & pass A o Konferens & pass B o Konferens & pass C o Jag har ej möjlighet att deltaga men vill köpa dokumentationen för kr (ex moms). Företag: Närmaste chef: Sekreterare: Adress: Postnr: Tel: Postadr: Jag vill fortsättningsvis erhålla information via: Ja Nej Ja Nej Ja Nej Post o o Fax o o Telefon o o o o Tredje part o o Nyhetsbrev o o Fax: (E78014/CC06/0803) Tid, plats och pris 12 och mars 2008 i Stockholm Alternativ Konferens och 2 halvdagsworkshop Konferens och halvdagsworkshop Boka senast 8/1-08 SPARA Boka senast 5/2-08 SPARA Boka efter 5/ Endast konferens Priserna är exklusive moms och inkluderar dokumentation, lunch och kaffe. Konferensen hålls på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm, tel: Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast 3 arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Skulle du inte ha fått bekräftelse inom 7 dagar, vänligen kontakta oss. Projektledare: Ulrika Ferrinho Ribohn tel: , Projektadministratör: Ulrika Emilsson Loringer tel: , Marknadsförare: Marina Haldin tel: , Sponsrings- och utställningsansvarig: Martin de Besche tel: IBC Euroforum IBC Euroforum ingår i den internationella affärsinformationskoncernen Informa plc. Informa har ett fyrtiotal kontor över hela världen och ca anställda. IBC Euroforum Sverige startade 1994 och har ett femtiotal anställda. IBC Euroforum levererar affärsinformation i form av kurser och konferenser och arbetar på den svenska marknaden. Målsättningen är att ge deltagarna kunskap, inspiration och nätverkande med hjälp av de främsta experterna inom respektive område. Läs mer på IBC Euroforum samarbetar med Akademikerförbundet SSR. Mer information om Akademikerförbundet SSR finner du på Information om behandling av personuppgifter Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. grafisign 2007 Så här kan du anmäla dig: IBC Euroforum Box Stockholm

Geriatriskt Forum 2007

Geriatriskt Forum 2007 Geriatriskt Forum 2007 Kommunikation på flera plan inom geriatriken Konferens 27-28 september 2007 Stockholm Arrangeras av: Hur påverkas den geriatriska patienten av den nya regeringen? Multisjuklighet

Läs mer

Diplomerad Risk Manager

Diplomerad Risk Manager Diplomerad Risk Manager 25-29 oktober 2010 Stockholm 11-15 april 2011 Stockholm Metoderna, verktygen och utmaningarna! Diplomerad Risk Manager riktar sig i första hand till dig som har Vad måste du veta

Läs mer

Skatt och redovisning av pensioner

Skatt och redovisning av pensioner Skatt och redovisning av pensioner 29-30 maj 2012 Stockholm IAS 19 skillnader i effekter och skatter för 2013! Så redovisar du förmåner för ledande befattningshavare Ta del av rekommendationer och uttalanden

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

25-26 april 2012 Stockholm

25-26 april 2012 Stockholm 25-26 april 2012 Stockholm För nionde året! Konferensen vänder sig till ekonomichefer och controllers Trender och utveckling Fördjupa dig inom controllerrollen Välj mellan fyra olika spår - Controllerns

Läs mer

Intern hyresprissättning i kommun

Intern hyresprissättning i kommun Intern hyresprissättning i kommun 12-13 november 2012 Stockholm Kostnadsbesparingar och lokaleffektivisering Ta del av 4 aktuella! Konferensen vänder sig till Drivkrafter för lokaleffektivisering hur hittar

Läs mer

Skoladministratörsdagarna

Skoladministratörsdagarna Skoladministratörsdagarna 2012 7-8 maj 2012 Stockholm Nyheterna med betygen lyssna till senaste uppdateringarna från Skolverket Rektorns förväntningar på skoladministratören - krav och förutsättningar

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN inköp succén fortsätter för Åttonde Året i rad! KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 67april 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Sture Karlsson Toyota Material Handling

Läs mer

OPTIMERAD TJÄNSTEPRODUKTION

OPTIMERAD TJÄNSTEPRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 februari 2013 VÅRA TALARE Statoil Fuel & Retail Sverige Ola Enquist Chef Retail Sales Operation Klarna Filip Backström Utvecklingschef Data och Produktivitet

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Läkarsekreterardagarna 2012

Läkarsekreterardagarna 2012 Läkarsekreterardagarna 2012 17-18 april 2012 Stockholm Mötesplatsen för sjukvårdens administrativa specialister För 12:e gången! Fördjupningsdag torsdag 19 april Vårdengelska för läkarsekreterare Praktiskt

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN Lönsam koncentration av tjänster för optimerad SSC Bonnier Solution PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Så förbereder du din verksamhet för

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN strategy KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 maj 2010 TALARE ORDFÖRANDE Sture Karlsson Tetra Pak Björn Holmberg SJ AB Lovisa Söderholm SKF Ann-Mari Olofsson ABB AB Nyckeltal för ökad

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november 2015 - Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 26 november 2015 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

PRAKTIKFALL FRÅN KEYNOTE SPEAKER PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2012 PRAKTIKFALL FRÅN VP, Head of Market Strategy and Consumer Insight Torbjörn Johansson Management Consultant Product Manager VP Marketing Technical

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 12 13 mars 2013 22 23 oktober 2013 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

CONGRESS 2005. Experterna Metoderna Erfarenheterna. Konferens Stockholm 16-17 mars 2005. Trender inom ekonomi- och verksamhetsstyrning

CONGRESS 2005. Experterna Metoderna Erfarenheterna. Konferens Stockholm 16-17 mars 2005. Trender inom ekonomi- och verksamhetsstyrning www.ibceuroforum.se Mötesplatsen för controllers för sjunde året! CONGRESS 2005 Experterna Metoderna Erfarenheterna Konferens Stockholm 16-17 mars 2005 Erfarenheter från: Finansdepartementet Copenhagen

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE FRÅN Ordförande Assist TPS-konsult Tidigare på TOYOTA Material Handling Europe som Production Development and TPS Office Manager Assist.nu

Läs mer

BUSINESS CONTROLLER. Ökad prognossäkerhet och skarpare analyser. inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 november 2011

BUSINESS CONTROLLER. Ökad prognossäkerhet och skarpare analyser. inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 november 2011 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 november 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Vasakronan Christer Nerlich Trelleborg Michael Weichselbaumer Ökad prognossäkerhet och skarpare analyser E:ON Kjell Olsson ÅF

Läs mer

Nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen Inbjudan till konferens i Stockholm den mars 2012

Nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen Inbjudan till konferens i Stockholm den mars 2012 Nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2012 TALARE MODERATOR Andreas Johansson SPECIELLT INBJUDNA Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

NYCKELTAL FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING

NYCKELTAL FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2012 MODERATOR Ordförande SOI VÅRA TALARE Institutionen för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet IKE Identifiera rätt nyckeltal

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Inköp av indirekt material och tjänster

Inköp av indirekt material och tjänster Inköp av indirekt material och tjänster Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Handelshögskolan i Stockholm Tetra Pak Sture Karlsson Stokab AB Ann Bohlin IBM Niklas

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data IT-verktyg för www.ibceuroforum.se ekonomistyrning Konferens Stockholm 24-25 november 2004 Moderator: Michael Collins Cepro Talare: Jonas Arvidsson V&S Distillers Daniel Schmidt Pointer Sören Janstål Data

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 15 16 mars 2016 18 19 oktober 2016 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Social rekrytering och omvärldsbevakning

Social rekrytering och omvärldsbevakning 2013-06-24 13/72 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Att rekrytera via sociala medier blir allt vanligare. Fler och fler

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

INKÖPSORGANISATIONEN

INKÖPSORGANISATIONEN inköp KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 april 2012 MODERATOR & TALARE Roger Stokkedal Linnéuniversitetet PRAKTIKFALL FRÅN Patrik Löwe SKF Bo-Inge Stensson Tetra Pak Jannica Bondesson

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Hjälp - tiden räcker inte till!

Hjälp - tiden räcker inte till! 2014-06-24 14/67 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser BAKGRUND Hamnar du ofta i stressade situationer eller upplever du att du inte

Läs mer

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 MODERATOR Anders Segerstedt Professor i produktionsekonomi och logistik Luleå tekniska universitet DU FÅR MÖTA SSAB Susanna Karlevill Mälardalens

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING TJÄNA PENGAR PÅ MILJÖDRIVEN inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 juni 2010 TALARE MODERATOR Marie Hagberg Kvalitets- och miljöchef MTR Stockholm KEYNOTE SPEAKER Sara Paulsson Manager Design for

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping Inbjudan Huvudartiklar: Höstmötet. en succe. Varför mötas? Fler krafter gör jobbet enklare. Dags att anmäla sig till vårmötet! Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

MÄT OCH STYR FORSKNING OCH UTVECKLING

MÄT OCH STYR FORSKNING OCH UTVECKLING strategy MÄT OCH STYR inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 augusti 2012 PRAKTIKFALL FRÅN ABB Alf Isaksson Senior specialist corporate research SCA Bengt Järrehult Innovationschef Electrolux Martin

Läs mer

Controllerforum. - verktygen, rollen och dina möjligheter att styra effektivare

Controllerforum. - verktygen, rollen och dina möjligheter att styra effektivare Controllerforum - verktygen, rollen och dina möjligheter att styra effektivare Ordförande: Sven Martin Åkesson Manager KPMG Talare: Ulrika Eriksson Business Controller AstraZeneca Sverige Kelly Odell Senior

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

Nyckeltal i vården. Rätt nyckeltal för kostnadseffektiv vård. Lyckas med KPP och DRG. Inbjudan till konferens i Stockholm den november 2011

Nyckeltal i vården. Rätt nyckeltal för kostnadseffektiv vård. Lyckas med KPP och DRG. Inbjudan till konferens i Stockholm den november 2011 Nyckeltal i vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 november 2011 TALARE SKL Stefan Ackerby Nyckeltalsinstitutet Anders Johrén Kalmar läns landsting Lars Gunnar Fagerberg Ewa Larsson Rätt

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING I OFFENTLIG SEKTOR

INTERNPRISSÄTTNING I OFFENTLIG SEKTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 november 2013 ÅRETS TALARE Kommunalekonomernas förening Ola Eriksson Kanslichef Landstinget Gävleborg Anders Paulsen Controller Karlstad kommun Thomas Wernerheim

Läs mer

nyckeltal För Facility ManageMent

nyckeltal För Facility ManageMent inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 maj 2014 CAse från Kf fastigheter projektledning Mikael Lindberg Head of FM Malmö högskola Jasmine Lindkvist Facility Manager ey Victor Mannerholm Hammar Manager

Läs mer

KPI för inköpsorganisationen

KPI för inköpsorganisationen KPI för inköpsorganisationen Inbjudan till konferens i Stockholm 26-27 augusti 2008 PRAKTIKFALL FRÅN Handelshögskolan i Stockholm Björn Axelsson IBM Nicklas Johansson Tetra Pak Lennart Aveling Seco Tools

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

LÖNSAM PRODUKTUTVECKLING

LÖNSAM PRODUKTUTVECKLING inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 februari 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Scania Högre lönsamhet kräver tydlig prioritering och styrning Sapa Profiles WORKSHOP PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Förstå

Läs mer

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER

INKÖP AV INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER inköp INKÖP AV INDIREKT inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 september 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Packaging Solutions Jannica Bondesson Lunds universitet Christer

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Utveckla din roll i företaget FACILITY MANAGEMENT. Nya strategier som utvecklar din FM-organisation CRESENSUS

Utveckla din roll i företaget FACILITY MANAGEMENT. Nya strategier som utvecklar din FM-organisation CRESENSUS inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 mars 2015 VÅRA TALARE EY Victor Mannerholm Hammar Nordea Niklas Jönsson Head of Business Support & Strategy, IFM Contract Director Tetra Pak Carolin Malmsten

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Risk Managementdagarna

Risk Managementdagarna www.ibceuroforum.se Risk Managementdagarna 2004 Konferens Stockholm 16-17 november 2004 Ordförande: Anders Ackebo OMHEX Talare: Lars Heikensten Sveriges Riksbank Erik Palmén Nordea Fredrik Södergren Finansinspektionen

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 24 november Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 24 november Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 24 november 2016 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

AVANCERAD ISK I MYNDIGHET

AVANCERAD ISK I MYNDIGHET AVANCERAD ISK I MYNDIGHET inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 mars 2014 VÅRA TALARE Ulla-Karin Kinell Britta Steneberg Kvalitetssamordnare Pensionsmyndigheten Lena Majlard Kronofogdemyndigheten

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

CHANGE MANAGEMENT. Change Management som maximerar affärsresultatet. inbjudan till konferens i Stockholm den oktober 2012

CHANGE MANAGEMENT. Change Management som maximerar affärsresultatet. inbjudan till konferens i Stockholm den oktober 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 oktober 2012 S Coca Cola Enterprise AB Anna Månsson Field Sales Director Microsoft AB Heléne Lidström Corporate Communication Manager CASE IKEA Components

Läs mer

LEAN KUNDSERVICE. Lean som stöd för: Nöjdare medarbetare Ökat kundvärde Stärkt konkurrenskraft

LEAN KUNDSERVICE. Lean som stöd för: Nöjdare medarbetare Ökat kundvärde Stärkt konkurrenskraft inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 PRAKTIKFALL Nordea Cards Linda Bengts Salus Ansvar Eva Roth GoExcellent Maria Andersson Ann-Kristin Sjöström Martin Schneider Lean som stöd för:

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012 Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Budgetdagarna 2012 7-8 november 2012 Medverkar gör bl. a: Mats Kinnwall, Chefekonom SKL Ann-Christin Käll, Vd Folktandvården, Gävleborg AB Anders Ebbesson, Utvecklingsstrateg,

Läs mer

Frontdesk English. Engelska i reception och telefonväxel

Frontdesk English. Engelska i reception och telefonväxel 2013-01-07 13/15 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Frontdesk English Engelska i reception och telefonväxel BAKGRUND Region Västerbotten inbjuder till en tvådagars

Läs mer

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald

Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald 2014-12-15 15/11 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategiskt ledarskap Att leda för inkludering och mångfald BAKGRUND/ SYFTE

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent.

STOR A. Ledarskapsdagen. 26 november Berns - Stockholm. Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. STOR A 26 november 2015 - Berns - Stockholm Varmt välkommen till Sveriges största ledarskapsevent. Under en dag samlas några av Sveriges främsta ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och inspiratörer

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Implementering av det nya avfallsdirektivet i svensk lag

Implementering av det nya avfallsdirektivet i svensk lag Implementering av det nya avfallsdirektivet i svensk lag 12-13 september 2011 Stockholm Det nya avfallsdirektivet Genomförande i svensk rätt Key Note Speaker: Miljödepartementets Egon Abresparr berättar

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

Effektiva processer för offentlig upphandling Inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2012

Effektiva processer för offentlig upphandling Inbjudan till konferens i Stockholm den juni 2012 Effektiva processer för offentlig upphandling Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2012 MODERATOR Sveriges Offentliga Inköpare Lisbeth Johnson TALARE Almega Ted Ekman Försvarsmakten Patrik

Läs mer

ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen

ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen ekonomistyrning och planering för utbildningsförvaltningen inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2013 VÅRA TALARE Västerås stad Eva Wetterstrand Direktör ProAros Ing-Marie Rundwall Utbildningsdirektör

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer