Affärsutveckling och verksamhets- styrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsutveckling och verksamhets- styrning"

Transkript

1 Affärsutveckling och verksamhets- styrning Strategier för mätning, kommunikation och rapportering Konferens mars 2008 Stockholm Fördjupningspass 12 mars 2008 Stockholm Sagt om årets talare: Superbra, mera retorik i framtiden också! Bästa någonsin Kanon! Överträffar förväntningarna Hör erfarenheter från: SKF Green Cargo Astra Zeneca Nordea KPA Så får du ledningens ekonomistyrningsfilosofi att fungera i hela organisationen Internkontroll med fokus på verksamhetsstyrning Att ta uppsatta mål in i den dagliga verksamheten Så arbetar du med hållbar affärsutveckling från ett ekonomiskt perspektiv Retorik för ekonomer - hur få icke-ekonomer att lyssna och engagera sig? Beslutsstöd - så hanterar du informationen Anmäl dig på Talare: Urban Ask, Centrum för affärssystem, Jan Olof Jacke, Astra Zeneca, Erica Kronhöffer, Green Cargo, Sven Edvinsson, Nordea, Dov Brachfeld, Konsult, Bengt Olof Hansson, SKF, Krister Forsberg, Konsult, Tommy Andersson, Cepro, Annika Magnusson, Cepro, Ragnhild Larsson, ReportageBörsen, Erik Mattsson, Ordrum, Carl-Fredrik Helgegren, Balanced Scorecard Collaborative AB, Mats Ejesjö, KPA, Håkan Dahlström, ESV

2 Onsdag 12 mars Välj mellan våra fördjupningspass A Baskurs Balanced Scorecard som verktyg för att genomföra strategin Kursen för dig som är intresserad av, har lite erfarenhet av, eller använder Balanced Scorecard i begränsad omfattning. Baskursen ger dig informationen du behöver för att komma vidare. Från strategiutveckling till stratgigenomförande med Balanced Scorecard? Så tar du fram den strategiska kartan, som kanske är den komponent inom konceptet som starkast möjliggjort att strategin förtydligas och att kunderbjudandet klargörs samt kan vara basen för underliggande enheters Scorecards arbete? Hur ser processen ut för att arbeta fram Balanced Scorecard inom en verksamhet? Kritiska moment i processen och vad brukar det gå fel? Praktikfall från olika verksamheter vad har de gjort för att bli framgångsrika? Principerna i Strategi - Fokuserad - Organisation Hur använder du Balanced Scorecard på uppföljningsmöten? Frågor och diskussion Carl-Fredrik Helgegren är VD för Balanced Scorecard Collaborative. Han har arbetat med David Norton och Robert Kaplan under de senaste åtta åren. Han är en ofta förekommande föreläsare och projektledare för både skandinaviska och internationella projekt. Carl-Fredrik har under sin långa konsulterfarenhet fokuserat på strategiutveckling samt affärs- och organisationsutveckling. Hålltider för kursen Registrering Start Förmiddagskaffe Avslutning C Praktisk kurs Skriv så att andra vill läsa den finansiella rapporten Allt viktigare är det för dig att kunna förmedla din information anpassat till olika grupper av intressenter. Som ekonom behöver du kommunicera resultat, avvikelser och budget. Den här workshopen ger dig möjlighet att praktiskt i grupp och individuellt öva hur du uttrycker dig skriftligt för att på bästa möjliga sätt nå ut med ditt budskap. Innan workshopen får du som deltagare möjlighet att skicka in ett eget bidrag som du tycker kunde bli bättre. Ragnhild går igenom bidragen och ger individuell feedback. Tillsammans lär ni er vilka lärdomar man kan dra och konkreta exempel på före och efter. Workshopen har ett praktiskt hands-on perspektiv och ger dig möjlighet att lära hur du gör texten tydlig och begriplig. Vi går igenom goda exempel på årsredovisningar och rapporter och pratar om vad det är som gör dem bra. Dessutom går vi igenom vanliga fallgropar och visar hur de kan undvikas Ragnhild Larsson är frilansjournalist sedan 20 år tillbaka och är verksam på ReportageBörsen. Hon är utbildad informatör och pedagog och har en gedigen erfarenhet av att förvandla komplicerade ämnen till läsvärda texter som når rätt målgrupp. Förutom en mängd olika fackoch specialtidskrifter, skriver hon bland annat på uppdrag av Göteborgs- Posten, Tamro AB, Nutek och Sveriges Kommuner och Landsting. Hon har medverkat i fem böcker som på olika sätt berör arbetslivet. Ragnhild håller också i skrivarkurser, bland annat på KY-Akademien. PS. Max 12 deltagare så anmäl dig snarast! Hålltider för kursen Lunch för dem som går båda passen Registrering endast för eftermiddagspasset Start Eftermiddagskaffe Avslutning B Fortsättningskurs Balanced Scorecard som verktyg för att genomföra strategin Kursen för dig som arbetar med, vill vidareutveckla, eller önskar maximera nyttan av att använda Balanced Scorecard. Förtsättningskursen ger dig den senaste utvecklingen inom Balanced Scorecard. Innan Workshopen får du som deltagare möjlighet att göra ett diagnostiskt test. Gruppresultatet redovisas under workshopen och det finns möjlighet att få individuell feedback på det egna resultatet. Syftet med testet är att anpassa innehållet till deltagarna på gruppoch individnivå. Strategisk koordinering inom organisationen (Alignment) samt den nya rollen som strategisk koordinator/strategisk ledningsstab (OSM Office of Strategic Management) med ansvar för att driva och stödja de olika delprocesserna för ett framgångsrikt strategigenomförande Genomgång av tankarna i Dr Robert Kaplan och Dr David Nortons senaste bok med temat Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies och rollen som OSM Alignmentkonceptet - fokus på hur strategisk koordinering mellan översta ledningsnivå, avdelning och supportfunktioner möjliggör effektivt genomförande av organisationens strategi Presentation av praktikfall ur ett Alignment-perspektiv Den strategiansvarige i den strategiska ledningsstaben Office of Strategic Management (OSM) bör ha huvudrollen för delar av de tvärfunktionella affärsprocesser som behövs för effektivt strategigenomförande Under dagen varvas teoripass med övningar och diskussioner Carl-Fredrik Helgegren är VD för Balanced Scorecard Collaborative. Hålltider för kursen Lunch för dem som går båda passen Registrering endast för eftermiddagspasset Start Eftermiddagskaffe Avslutning Prenumerera på nyhetsbrevet på

3 praktikfall Torsdag 13 mars Registrering Moderator öppnar konferensen Så genomför du dina strategier effektivare Vad rör sig i huvudet på ledare/chefer som ska sätta mål? Hur kommer du fram till rätt mål och strategier? Vem driver bäst strategier, mål och åtgärder? Räcker det att identifiera indikatorer för vad som ska presteras? Hur får du mätprocessen att fungera och åtgärderna genomförda? Går det att få metoder och verktyg att inbördes samverka effektivt? Du styr genom planer och pengar, men hur leder du genom mål? Finns det bra verktyg som visualiserar den gemensamma insikten om nuläget? Du kommer att få inblick i hur KPA Pension snabbt kommer fram till rätt mål, effektivt följer upp vad som presteras och sedan når målen genom verkningsfulla åtgärder. Krister Forsberg, är författare, facilitator, coach, kursledare och expertkonsult med inriktning på ledningsgrupper och målbaserat ledarskap. Hans företag hittar du på com Krister har tidigare arbetat på Ericsson där han ingått i flera ledningsgrupper. Han är författare till två populära böcker, Målbaserat ledarskap och Leda genom mål. Mats Ejesjö, Controller, KPA Pension Förmiddagskaffe Beslutsstöd för ekonomifunktionen Hur du identifierar dina behov Krav på kontroll, ansvar och resursanvändning Så hanterar du information och inte tekniken Urban Ask är ekonomie doktor och delar sin tid mellan Gruppen för Ekonomistyrning och Centrum för Affärssystem (CFA). Han är lärare och forskare i ekonomistyrning och föreståndare för CFA. Under de senaste 8 åren har Urban följt utvecklingen inom beslutsstöd, inom såväl praktik som akademi. Under 5 år var han globalt ansvarig för Industrial and Financial Systems (IFS) beslutstödssatsning och under de senaste åren har han bland annat ägnat sig åt att bygga upp undervisning och forskning inom området. praktikfall praktikfall praktikfall Så får du ledningens ekonomistyrningsfilosofi att fungera ända ned till den enskilda avdelningen Hur kan CFO och controller samarbeta för att kommunicera finansiell information internt och externt? Hur skall rollerna fördelas mellan CFO och controllern för att öka effektiviteten och beslutsförmågan i organisationen? Hur tar vi oss förbi hinder för att ha en gemensam ekonomistyrningsfilosofi? Jan Olof Jacke,CFO, Astra Zeneca Lunch Lönsamhet och affärsutveckling på Green Cargo Hur vi arbetar med våra 6 målområden på måltavlan Hur målområdet finans mäter lönsamhet och produktivitet och styr och indikerar utfallet av de fem andra målområdena Vikten av att integrera arbetet mot målen för att de skall öka lönsamheten Hållbarhetsarbetet är en viktig del av affärsutvecklingen Erica Kronhöffer är stabschef för hållbarhetsarbetet i Green Cargo. Erica är verksam på Green Cargo sedan fem år tillbaka och har arbetat som miljöchef sedan Hon är miljöjurist i grunden och har tidigare bland annat arbetat på ASG. På Green Cargo ansvarar Erica för en stab som arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Enligt Veckans Affärer ökade Green Cargos lönsamhet med 80 % i fjol System för strategifokuserad planering i stället för traditionell budgetering Anledningen till att börja med en rullande styrningsprocess Balanced scorecard för att göra strategier operationella Att initiera och kommunicera åtgärder vid avvik med hjälp av early-warnings Sven Edvinssson, Senior vicevd och Head of group planning Nordea. Sven är ansvarig för att styra och koordinera den strategiska planeringen i hela gruppen. Sven övervakar och koordinerar bland annat Service Level Agreement. Tidigare har Sven arbetat på SIAB och Ericsson Eftermiddagskaffe Se uppdateringar på

4 praktikfall Föredraget hålls på engelska How to support management in the development of sustainability goals and actions How to make plans that complement existing business strategies: structured approaches to sustainability management Sustainability performance measurement and reporting From non-financial data management to business performance improvement Dov Brachfeld, konsult, sustainable business development and corporate responsibility. Dov har en examen från Columbia University och en MBA och en magisterexamen i miljövetenskap från University of Michigan SKF:s erfarenheter av att mäta och rapportera resultat av hållbarhetsarbetet Att integrera hållbarhetsarbete i affärsverksamheten Att sätta mål för hållbar affärsutveckling Hur mäta och utvärdera i termer av kvantitet och kvalitet? Bengt Olof Hansson, Managing Director, SKF UK och Vice President, Corporate Sustainability, SKF Group Avslutning dag 1 Fredag 14 mars Moderatorn öppnar dag 2 Annika Magnusson, Partner, Cepro Management Consultants, har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling inom finansområdet, bl.a. som Implementation Manager i Ericssons Sarbanes Oxley Projekt och från diverse uppdrag inom Intern Kontroll. Tommy Andersson, Partner, Cepro Management Consultants, har mångåring internationell erfarenhet från verksamhets- och affärsutveckling inom bl.a. Intern Kontroll och bolagskoden Förmiddagskaffe Skriv så att andra vill läsa den finansiella rapporten Så blir texten tydlig och begriplig, också för den som inte är ämnesexpert Ge redovisningen av personalfrågor, hållbar utveckling och jämställdhetsfrågor ett konkret innehåll Undvik de vanligaste fällorna när du ska skriva en rapport Ragnhild Larsson frilandsjournalist. Ragnhild är frilansjournalist sedan 20 år tillbaka och är verksam på ReportageBörsen Retorik för ekonomer Hur få icke-ekonomer att lyssna och engagera sig? Vanans makt Presentationsteknik, mer än PowerPoint? Människan som kommunikatör: ord och beteende Fackspråkets frestelser Att använda sig av lyssnarens fördomar Att tala så att andra vill lyssna Erik Mattsson driver företaget Ordrum AB. Han arbetar som utbildare och rådgivare i retorik, presentationsteknik och ickeverbal kommunikation. Han är anlitad bland annat av Sveriges Riksdag, IKEA, Chalmers, Uppsala universitet, Swedbank, Jordbruksverket, SSAB, Volvo personvagnar, Sida och Sveriges Advokatsamfund Avslutning dag Hur vi använder och utvecklar nyckeltal i staten Att mäta aktiviteter som är omätbara Hur mätning av handlingar skapar aktiviteter? Hur framgångsrikt kommunicera värden som avviker och kräver åtgärder? Håkan Dahlström, expert, Ekonomistyrningsverket (ESV). Håkan har arbetat i 23 år som administrativ ekonomichef i organisationsvärlden och staten. Sedan början av 1990 arbetar Håkan inom staten och är initiativtagare och en av författarna till skriften Nyckeltal för OH-kostnader (ESV2005:3) Intern kontroll, en del i styrningen Varför intern kontroll, vad är nyttan? Hur används intern kontroll som ett styrverktyg för att få alla att dra åt samma håll? Hur kan man praktisk gå tillväga? Vi reserverar oss för eventuella programändringar Nu för 10 gången! Tidigare Controller Congress Genomsnittligt betyg på tidigare års konferenser 4.25 Konferensen vänder sig till Controller, ekonomichef, CFO, VD, ViceVD, affärsutvecklare, strategiansvarig, medlem i företagets ledning Läs om våra övriga kurser och konferenser på

5 Stockholm november 2007 Lär dig skapa en effektiv styrmodell! Verksamhetsstyrning är det verkligen din uppgift? Hur kan du på basis av siffror och resultat förmedla hur företaget skall styras? Hur identifierar du det som är viktigt att mäta och hur förmedlar du både uppåt och nedåt i organisationen vad som är centralt? Med andra ord, hur översätter du siffrorna till dagliga rutiner och prioriteringar för dem som berörs? IBC Euroforum kommer under konferensen Affärsutveckling och verksamhetsstyrning att ge dig flera exempel på hur du lyckas skapa en integrerad styrmodell som fungerar i verkligheten. Du kommer bland annat få ta del av hur SKF, Green Cargo, Nordea och Astra Zeneca har skapat möjligheter och utvecklat sina verksamheter. Vi har också valt tre olikafördjupningspass anpassade efter just dina behov där du och ditt företag befinner er just nu. 1) Baskurs:Balanced Scorecards som verktyg för att genomföra strategin 2) Fortsättningskurs: Balanced Scorecards som verktyg för att genomföra strategin 3) Praktisk skrivkurs: Skriv så att andra vill läsa den finansiella rapporten Vilka verktyg finns det för att hjälpa dig i ditt arbete, och hur kan verktygen hjälpa dig utveckla företagets lönsamhet, konkurrenskraft och effektivitet? Du får nu möjlighet för 10 året i rad att lyssna på experter och personer med gedigen praktisk erfarenhet av affärsutveckling och verksamhetsstyrning. Välkomna! Ulrika Ferrinho Ribohn PS. Ta del av spännande praktikfall och nya erfarenheter. Anmäl dig redan idag! Sponsring & utställning Att synas på en IBC Euroforum konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en precis målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare såväl från näringslivet som offentlig sektor. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Välkommen att kontakta våra erfarna säljare för ytterligare information. De hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert företags specifika behov: Martin de Besche tel: , Läs mer på: Egna företagsevenemang Planerar ditt företag att arrangera egna seminarier eller internutbildning? Vill ni bjuda in era kunder, leverantörer eller personal till ett intressant kunskapsforum och låta dem uppleva något utöver det vanliga? Anlita oss vi hjälper gärna till med att göra företagsevenemanget till något extraordinärt. Vi erbjuder bland annat skräddarsydda frukostseminarier, heldagskonferenser, kundevenemang, inspirationsdagar och föredragshållare. Kontakta Hilda Widaeus tel: , eller Veronica Wernersson tel: , Läs mer på Talarförmedling IBC Euroforums Talarförmedling erbjuder företag och organisationer hjälp med att hitta och boka skickliga och kompetenta föreläsare till konferenser, seminarier, marknadsaktiviteter, produktlanseringar, marknads- och PR-aktiviteter, kick-offer m.m. Vårt nätverk inkluderar specialister, företagsledare, föreläsare, konsulter, experter, idrottsprofiler, politiker, forskare, Key Note Speakers, journalister, debattörer, konferencierer, moderatorer, estradörer och underhållare inom alla tänkbara områden. Kontakta Hilda Widaeus tel: , eller Veronica Wernersson tel: , Läs mer på

6 Affärsutveckling och verksamhetsstyrning Ange alltid ovanstående kod vid anmälan. Vid felaktig adressinformation vänligen faxa in denna sida för adressändring på o Anmälan Namn: o Adressändring Befattning: o Konferens & pass A & pass B o Konferens & pass A & pass C o Endast konferens o Konferens & pass A o Konferens & pass B o Konferens & pass C o Jag har ej möjlighet att deltaga men vill köpa dokumentationen för kr (ex moms). Namn: Befattning: o Konferens & pass A & pass B o Konferens & pass A & pass C o Endast konferens o Konferens & pass A o Konferens & pass B o Konferens & pass C o Jag har ej möjlighet att deltaga men vill köpa dokumentationen för kr (ex moms). Namn: Befattning: o Konferens & pass A & pass B o Konferens & pass A & pass C o Endast konferens o Konferens & pass A o Konferens & pass B o Konferens & pass C o Jag har ej möjlighet att deltaga men vill köpa dokumentationen för kr (ex moms). Företag: Närmaste chef: Sekreterare: Adress: Postnr: Tel: Postadr: Jag vill fortsättningsvis erhålla information via: Ja Nej Ja Nej Ja Nej Post o o Fax o o Telefon o o o o Tredje part o o Nyhetsbrev o o Fax: (E78014/CC06/0803) Tid, plats och pris 12 och mars 2008 i Stockholm Alternativ Konferens och 2 halvdagsworkshop Konferens och halvdagsworkshop Boka senast 8/1-08 SPARA Boka senast 5/2-08 SPARA Boka efter 5/ Endast konferens Priserna är exklusive moms och inkluderar dokumentation, lunch och kaffe. Konferensen hålls på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm, tel: Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast 3 arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Skulle du inte ha fått bekräftelse inom 7 dagar, vänligen kontakta oss. Projektledare: Ulrika Ferrinho Ribohn tel: , Projektadministratör: Ulrika Emilsson Loringer tel: , Marknadsförare: Marina Haldin tel: , Sponsrings- och utställningsansvarig: Martin de Besche tel: IBC Euroforum IBC Euroforum ingår i den internationella affärsinformationskoncernen Informa plc. Informa har ett fyrtiotal kontor över hela världen och ca anställda. IBC Euroforum Sverige startade 1994 och har ett femtiotal anställda. IBC Euroforum levererar affärsinformation i form av kurser och konferenser och arbetar på den svenska marknaden. Målsättningen är att ge deltagarna kunskap, inspiration och nätverkande med hjälp av de främsta experterna inom respektive område. Läs mer på IBC Euroforum samarbetar med Akademikerförbundet SSR. Mer information om Akademikerförbundet SSR finner du på Information om behandling av personuppgifter Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. grafisign 2007 Så här kan du anmäla dig: IBC Euroforum Box Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation KONFERENS 22-23 APRIL 2015 SUMMIT GREV TURE, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios

Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios Multikanalstrategidagen 2015 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Integrera och optimera försäljning och varumärkesutveckling i dina digitala och analoga marknadskanaler. Ta del av de senaste

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut

I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm GRUS I EKONOMIN Lågkonjunkturen gör IT och affärssystemensroll allt viktigare när företag och organisationer

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

MODERATOR ANNA CARACOLIAS. Konferens 23 oktober 2014, Bonnier Conference Center, 8.30-17.00

MODERATOR ANNA CARACOLIAS. Konferens 23 oktober 2014, Bonnier Conference Center, 8.30-17.00 Multikanalstrategidagen 2014 Digitala och Analoga marknadsstrategier i symbios - Så vårdar du och integrerar dina digitala och analoga marknadskanaler för en maximal kundupplevelse och optimerad försäljning

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer