- Om bultar sticker för Idngt ut under däck kapas de ofta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Om bultar sticker för Idngt ut under däck kapas de ofta"

Transkript

1 R ival-vänner! De tekniska tipsen lyser tyvars fortfarande med sin Eranvaro och eftersom aven min egen kalla har sinat stjäl jag ur en mycket intressant artikel i Segling nr 4 i Ar: "Att hitta och täta däckslackage" nagot som kanske kan vara aktuellt för en eller annan Rivalägare. Själv har jag forst 1 Ar lyckats fa babords främre rostjärn tätt. Författare till artikeln ar Johan af Forselles och han skriver bl a: - Om bultar sticker för Idngt ut under däck kapas de ofta med en kaprondell som gör bultarna glödande hetai men ocksa pulvriserar tätningsmedlet som helt eller delvis brinner upp utan att det syns utifrdn. Vattnet hittar sedan SA cmdnlnqo? sin vag genom det förstorda tätningsmedlet - Det svaraste momentet för en lackagedetektiv ar att exakt lokaisera var vattnet tränger ner genom däcket. Bdtar med stora laminerade innertakytor ar en utmaning. Bar kan vattnet tränga igenom däcket pb ett ställe och droppa ner p8 det laminerade innertakets ovansida. Och sedan rinna iväg langt mellan däck och innertak, flera meter längre bort fran läckaget. For att sedan rinna ner bakom en laminerad skrov-innerliner till kölsvinet, utan möjlighet att spara kallan till läckaget pd vägen. Börja lackagefels~kningen genom att lange spola vatten, med lagt tryck, längst nere vid relingslisten och sedan gd LBngsamt upp over däck mot överbyggnad och högre ytor om du inte upptäcker vattendropp nere i $Aten. Jobba ihop med nagon cd slipper du allt springande upp och ner i bdten. Om vattnet samkas nagonstanc i inredningen gäller det att försöka hitta vattnets vag. Har finna rnanga skrymslen och vrdr och en stark lampa kan vara till hjälp i sparandet. Stick in fingrarna och känn efter där lampans l jus inte nar. Ofta kan det b li nödvändigt att demontera innerlinern eller takkladseln nar du ser var vattnet tranger fram. Tag god tid p3 dig. Det har arbetet kräver talamod, nagon annan vag finns inte. Vattnet kommer oftast frdn de lägst belagna beslagen som pulpits, mantdgsfötter eller skotskenar. Vinschar, avlastare och ledblock ligger ofta högre upp. Johan beskriver sedan en "Skipper" fuktmatare som upptäcker fukt i trä och plast genom att mata motstandet mellan tv& IdgErekventa vaxelströmssignaler som överfors fran tv& elektroder pa undersidan av instrumentet och sparar läckor i overbyggnaden genom ett analogt visaruts'ag. Tyvärr kostar instrumentet c:a 3000 kr men det kanske gar att hyra hos nagon specialist.

2 Om tätning av luckor och ventiler skriver Tohan 51 a: - De tutor som bultas direkt mot överbyggnaden utan innerram kan bara lacka i förbandet eller i tatringen om de ar ~ppningsbara, Rutor med inneramar har inga synliga förbandsdetaljer pa utsidan som ar helt siat. Rutan halls pa plats av innerramen som drar bade ytter- och innerramen mot öppningen i överbyggnaden av skruvar genom innerramen till skruvhdl i ytterramen- insida. Har kan det vara svarase att avgöra om vattnet rinner genom ramarna eller genom rutans fasta gummitätning mot ramen. Genom att försiktigt banda upp den fasta gummitatningen med en pennkniv eller en liten skruvmejsel fran insidan och undersöka om det finns vatten mellan rutan och tätringen vet man vilken vag vattnet tagit. Är det blött har vattnet runnit den vägen och rutan maste bytas eller tätas om. Är mellanrummet torrt är det bara att ta loss rutan och täta om ramen ordentligare. Vi skiljer har mellan materiallackage och installatianslackage. Artikeln avslutas med en bra sammanstallning av de olika tätningsmedel som marknaden erbjuder. Till sist som vanligt lite reppriser. Frakt för postpaket, 35 kr tillkommer Dubbelflatade 8 mm Xevlar 14: - 10 '" l, 19:- 6 " röd 3: " vit matt 8 :- 10 " vit, blank, Rob1 12:- 10 " röd Llros 9:- 10 " grön liros 9:- 5 mm enkelflatad vit 3:- skotlinor: 12 vit, matt 10: röd-vit, Liros 13:- 12 röd Poly-prod 12:50 12 bla 12 :- 12 grön Roblon 14:50 14 grön Liras 14:- 3-slagen polyesterullr 6 mm 2:25 k2 " 6: - G8teborg i september 1991 Gunnar Skogby, Labbqgn 18, V Frolunda, te1 031/297496

3 HER "MJUKA" SKOTHAKAR Mitt senaste tekniska tips angdende skothake utan hake, har inspirerat vdr gamle Ri~al-supporte~ Henn Avasalu (han seglar Comfort 30 numeral stackas") att skicka in en variant p3 samma tema. Han bar i sin tur saxat iden ur en engelsk tidning. Tipset är att permanent bändsla eller splitsa fast en hjälplina c:a en halv meter ling, i alla försegel. Denna lina fastes sedan med en dubbel skotstek i Bgat frdn det dubblade skotet. En enkel ide som jag med gladje vidarebefordrar. Kontrollera bara att avstdndet mellan skothorn och skotblocket i däcket ar tillräckligt stort för att bdde hjälplina och knop ska fd plats. A double rheetbend, it tokes less than 10 seconds to moke the she?' :ar4 ana even o co-ncilete novtce Con lealn it in a couple o' minu'e: RODERVINKEL P& kryss bör man ju ha en rodervinkel pil 3-4 grader enligt de Elesta experter, pd öppna bogar mindre vinkel. Nar jag seglar själv har jag en viss känsla för detta (ganska diffus om sanningen ska fram), men speciellt ovana rorsman brukar ha sv8rt att nyansera hur "tung' batan känns pd rodret. Far att A lite bättre kontroll p& detta och fa reda pb om seglen behöver trimmas om, har jag försett ruffsargen under rodret med en skala dar man kan avlasa rodtets ungefärliga vinkel mat bateas 1Angskeppariktning. Eftersom det handlar om relativt 6ad.virnkLar duger en vanlig Linear skala ganska bra. Avstdndet till hjäststocken ar dessutom just s& stort att varje cm motsvarar ungefär en grad. Vissa b&ttillbehörsaffarer saljer tape (avsedd att märka bommen vid storseglets skothorn) med märkning för varje cm som passar bra för andamblet, Jag fcresldr dessutom en särskild markering vid c:a 13 grader. Större roderutslag an cd ger nämligen inte Ckad girkraft, bara mer broms (bra att veta vid t ex branta spinnakerslörar)

4 TERMOMETER I BOMMEN (!?) Kan Jan Govella ha radio och kartlasningslampa i handskfacken kan jag ha termometer i bomnoeken!? De som gillas a tt ha kontroll pd temperaturen och dessutom har en Selden-rigg har ett mycket skyddat "g6mslen för en termometer i rännan för revtravarna. En tunn termometer i klarplast passar precis i denna ränna. Det är enkelt att Lossa bomnocken sd a tt termometern kan fösas in i rännan genom att skruva ur ett par skruvar i bommen omedelbart för om nockbeelaget. Till sist lite reppriser. En och annan kanske vill fräscha upp sin bbt inför sommarens lockeleer? Glöm inte janfora mina priser mot andra ink8pskallor - repriser varierar mycket. 14 m skotlina for Il:50/m torde dock vara oslagbart! Porto tillkommer Dubbelflätade skotlinor: 8 mm Kevlar 13:- 12 vit, matt 10:- 10 " Roblsn L8:50 12 röd-vit, Liras 12:- 6 " röd 3:25 12 bl& 11:50 10 " vit matt 7:50 12 r6d Poly-prod 11:50 10 " vitl blank, Rob1 11:- 14 grön Liros 12:- 10 l' svart, '" " 10:- 10 " röd Liros 8: 50 3-slagen polyesterull: 10 " grön Liros 8:50 6 mm 2:25 12 " 6 : - Göteborg i januari 1991 Gunnar Skogby, Labbggn 18, V Frölunda, te1 031/297496

5 En ganska nybliven medlem i Rival-förbundet - v$lkommenl - har skickat mig flera trevligt enkla tips. Han heter Göran Haglund och seglar nummer 191. Han skriver att han bara seglat Rival en säsong annu, Tipsen har han tagit med sig frbn sina tidigare bdtar, Neptunkryssare och IF men han skriver att de fungerat val aven p4 Rivalen den gdngna säsongen. Höjning av storbommen Nar jag seglade Neppare skulle man ha masten stagad kraftigt akteröver f8r att d fart och höjd, DA Nepparen redan fran barjan har en uhängbom" medförde det att man p& kryssen nästan var tvungen att ha ruffluckan Öppen f6r att kunna skota hem ordentligt. Vid semestersegling var det ganska opraktiskt att ha bommen sd lagt. Jag lat darför segelmakaren sätta i en "trimrevsring" ovanför skothornet c:a cm upp. I denna ring satte jag bomuthalet I stallet för i den ordinarie skothornsringen. P4 JA satt hamnade bommen högre upp och besättningen behövde inte krypa ner lika mycket när bommen kom farande. Pd 1P:en jag sen hade, seglade vi ofta med sprayhooden uppe nar det stänkte eller regnade vilket ju ar mycket praktiskti speciellt nar man har ungat ombord som springer upp och ner. Nar vi för första gdngen försökte segla Rivalen med sprayhooden uppe SA upptäckte vi ganska snabbt att det inte gick att skota hem pa kryssen da bommen var 50r lag. Jag lät därför satta i en "planrevsringa Sven i denna stor och och det visade sig g$ lika bra att hoja bommen pd Rivalen SA att sprayhooden kan användas dd man kryssar. Den segelyta som försvinner nar man höjer bommen dar bak ar vid semestersegling helt försumbar jämfört med fardelarna med att ruffluckan kan vara oppen och att familjen kan sitta torrt och vindskyddat i sittbrunnen aven om det stanker och regnar. I stallet för att satta fast bomuthalet i planrevsringen kan man naturligtvis sätta dit en extra planrevslina inuti eller utanpd bommen om man vill men jag tycker inte det ar nödvgndigt. Man vet ju oftast sedan nar man sticker ut om det kommer att b li blott eller ej. Om man vill kan man ocksa sätta en tamp genom ringen och runt bommen SA behöver san inte dra SA hdrt i uthalet vilket medfar att seglet inte beh8ver planas ut. Enkel preventergaj Alla som nbgon gdng seglat med spinnaker har säkert ocksd suggor till spinnakergajarna. Om inte bör sbdana sattas pd dd de underlättas spinnakerseglandet avsevart. Blocken för suggorna bör sattas ldngt fram, strax bakom aktra undervanten. Sjalv har jag aldrig suggorna fast kopplade till gajarna genom block eller dylikt utan i stället hakar av typ brandkdrshakar som kan kopplas av och pa spinnakergajarna allt efter behov. Suggorna kan oeksb användas som preventergajar nar man länsar under t ex semestersegling och inte vill riskera att storbommen plötsligt kommer farande (bommen ar ju visserligen sb kort att den

6

7 KORRIGERING AV "HUR MAN UNDVIKER ATT REP FASTNAR I RODRET"? Mitt tips frdn februari 1989 l?) som jag fick fsdn ordförande Maths angaende rep som fastnar i rodret, blev tyvärr lite vilseledande. Maths har kontaktat mig och pbpekat att pa grund av Rivalens delade underliv finns risk att rep fastnar i utrymmet mellan överkant roder och den lilla skäddan for om hjartstocken - det is alltsd FRAMIFRAN som rep gärna kilar in sig mellan skrov och roder. Hur ofta hdlles du rodret precis rakt nar du forseker komma in eller ut ur en trbng hamn? Händer det kanske ocksd dig att ett spinnakerskot har gdtt i sjdn i samband med en rundning? Om repet fastnat ar det ofta nästan omajligt att orngdende dra ut det. Under tiden som repet sitter i klam forlorar du kanske din styrförmdga och fastnar i nagons ankare. Vad gör du? Om du har förstorat glappet FOR om hjärtstocken till ett halrum om e:a 15 mm kan du oftast mycket enkelt dra ur repet. Annars ar badrisken Overhangande! SKOTHAKE UTAN HAKE! Z min tidigaste seglarkarriar fick jag ibland stygga slag av vilt sldende skothakar av mässing. En mindre hard lösning som jag sedan dess har tillämpat pa mina batar, fann jag för nagra Ar sedan. Jag viker helt enkelt skotlinan dubbel pd mitten och syr (bändslas) ihop de bagge skoten c:a 10 cm frdn den dubbla änden. Pd s4 satt bildas ett öga med c:a 3 cm diameter. Sedan tar jag en bit mm tre-slagen lina och gör en fallrepsknop i ena anden (knopböcker visar hur dettta gbr till), Linan kapas sd att att e:a 15 cm fri ande blir kvar. Den tre-slagna stumpen laggs parallellt med den dubblade linan si att fallrepsknopen just sticker utanför Ögat. Andra anden kommer dd mitt for bandslingen pd skotlinan dar den sys hart fast. Obs att de bagge bandslingarna mdste gdras med stor omsorg och hdrt spänd bandslingslina [använd helst en s k ttkladkylat', d v s en träklubba med spar i). Spänner man hart och anvander relativt grov lina (2-3 mm flätad) kommer "haken" att halla i mdnga dr. Till slut sätter man fast skotet i seglet genom att sticka in skat-8gat i hornet och trä igenom fallrepsknopen genom Ögat pd andra sidan hornet. Det hela ser ocksd mycket "chip-shape" ut!

8 Det ar val förmodligen inte bara jag som har upplevt problem med det höga vattenstdndet i sittbrunnen nar bdten kränger och man seglar med självlänsarna appna. Vi har lindrat problemet, dels genom att använda en cittbrunnsdruk som ar relativt hög i bakkantens dels genom att montera pa halvman-formade platar pa skrovet, omedelbart framför självläns-öppningarna. Jag anar att utsugningseffekten ar mycket känslig för platarnas utformning och var man sätter dem - ar det ndgon som funnit den optimala placeringen? -... EXTRA PLATSER I SITTBRUNNEN Ibland har vi haft behov av att kunna "knö" in nagra extra sittplatser i det öppna "T:etH i sittbrunnen, mellan den tvärgdende akterbanken och de langsgdende bankarna. För en liten tid sedan kam jag pd en enkel lösning. Kojbottnarna fran stickkojen passade perfekt! Fast först skruvade jag dit ett par undersidan som laser luckorna förut - akterut. Ett imponerande enkelt tips om jag far saga det själv! Till sist lite reppriser. En och annan kanske vi11 frascha upp sin bdt? Glam inte jamföra mina priser mot andra ink~pckallor - reprriser varieras mycket. 14 mm skotlina for 12:-/m torde dock vara oslagbart! Porto tillkommer Dubbelflatade skotlinor: 8rnrnKevlar,Roblon 13:- II LI la 18: 50 6 " röd 3:25 10 " vit matt 7:50 10 ' vit, blank, Rob1 Il:- 10 " svart, " 10:- 10 " röd, Liros 8: " grön, Liros 8: " vit, matt 10:- L2 " r~d-vit, Liros 11:50 14 " grën, II 11: vit, matt 10: - 12 röd-vit Liros 12:- 12 bld 11: röd, Poly-prod 11:50 14 grön, Liros 12 :- 3-slagen polyesterull: 6 mm 2;25 12 " 6 i - Göteborg i augusti 1490 Gunnar Skogby, Labbggn 18, V Frolunda, te1 031/297496

9 Vbr trogne supporter Jan Wicklund hat kommit med ännu ett par tekniekt högkvalificerade tips om risker för galvaniska stromrnar i samband med elinstallatloncr, som det ar mig ett sant nöje att bilägga. Jan har oeksd pbpekat att det kan finnas explosionsrisker om man g ~ r som jag föreslagit i ett tidigare tekniskt tips, nämligen monterar en bilgenerator pa en bhtmotor f8r bensindrift. En bestamd rekommendation att modifiera ev extra bilgenerator om du har bensinmotor alltsdl Se mer detaljer i Jans bilagda brev till mig! Till sist lite reppriser. En och annan kanske vill fräscha upp sin bbt inför sommarens lockelser? Glh inte jamfora mina priser mot andra inkopskallor - reppriser varierar mycket. L4 mm skotlina for 11:50/m torde dock vara oslagbart! Porto tillkommer Dubbelflatade skotlinor: 3-slagna förtöjningslinor: 8 mm Kevlas, Roblan 12:- 6 mm 2 : II n i8:50 12 'l 5:50 6 röd 3:25 10 " vit natt 7 : ' vit, blank, Rob1 11:- 10 " svart, " 10:- 10 " gul, blb 9 : - 12 ' vit, matt 10:- 12 w svart, $1 Roblon 11:- 12 " blb, 11:- 12 'l röd-vit, Liras 11!50 14 " gron, II 11:50 Göteborg januari 1490 Gunnar Skogby, Labbggn LE, V FröLunda, te1 031/297496

10 Hej Eurinar, SpAnga Kernm~r d ~ n har gkngen med Iite mer generella battips. Fijrst vi l L jag aterkornma till tipset i varas om att installera kraftigare q~ner~tor i baten. Rtt montera i en bilgoneratar ar i och för sig ett billigt alternativ, men jag vill bestamt avrada fran att gara det annat nn ti l l sammans med dieszlmatcrer. En vanlig bilgenerator ar konstruerad med tv2 st släpringni- +tir rnagneti serings5trömmen. DA l mddningsregulatorn l ämnar ström ti l l *altli ridningen uppctar alltid gnistor mellan kolen och släpringarna. Det t 3 kan med+ Öra uppenbai EXPLC3iONSRISK. En generatcr som ar l:bnstrueracl f ar MGRINT bruk däremot, har inkapalade kol ch slspringar, just pga risken for explosion i handcl se av att bensinangor i f ar1 ig kancentr~ti i mot nrrummet. hr1 ~~pptrad~r DA jng ssslv skulle installera geroeratar till mitt C-6rev 1983 kontaktad? jag f tirr55kringsbalagzt Raiitigai-nas egen +lirs. 1 just om detta. Man svarade :" f händelse av brand st51 15 al l tid +ragan hur just el instal l?.tsmen rctt ut, och om bilgen~rator vorit installerad uppsthr?.l l.?!; di s%~,ssi on kring ers2t:rkingsf r&gan! S+dan ett sntsl ar ti l lbak;, acceptsrss EJ bil~er~~ratcrer 5 +t-itidssater viu!',!y I NCTRLLCT I ON". Mitt r5.d blir d5r"ör: Kontakta f6rst Cikt +~rsakringsbalag! Jag bifogar ocksa ett pnr artiklar jag ski-ivit om galvärrisk karrozion och japdningsproblematik fur radio och navigatorer. Van1 i ga seg1 arhal sni ngnr

11 ar1 van De +lesta av oss har räl ndqon qanp träffat pl problem med att olika mataller inte trivs r4 bra tillsammans ntr de kmmer pi plats ombord pa vari bptir.hiir kommer ett fariök att reda ut begreppen samt olika tips till skyddiitqfirdcr. S1 fort tvi olika meta1 lrr kommer i kontakt med en vitiki och kopplas ihnp med vnrandra p& att el lrr annat ratt, kammwr det att flyta en elektrisk stram. Detta var ndgat som italienirrn Galvani upptäckte redan pl 1700-talet och som han5 landsman Volta utvmcklade till ett galvaniakt mlmmmnt.ollkr matrllk~mbinatimer lrddc fram till Voltarr stapel, och E dag har vi rn uppsj& olika typer av batterier med vi tt skf lda agenskapcr,med inglcndr matrllw,typ bly,kvick~ilvrr,zink,litiu~,ni~kal~ kadmium mte. I ett galvaniskt element utgörs dr tv& elektrodrrna iv tvi olika metaller,dcn ena ltadlaran an den andra.ben ström rom uppstir di man sammanbinder dessa qër, att material lltisn ifrh den "oadl are" meta1 len. I Se tibel len i den gal vaniska spllnningskrd jan där guld utgör den adlast och zink den 04idlaste metallen). Det ar av den anledningen sbm man förser sitt drsv av iluminlue el i er propel l er ax el, köl el l er roder +v stlï med den "opdl are" metallen ZfNK.ben skall S i förbrukas oeh fbldriktigt ka1za1 den 0fferanod.Den ar oeksa relativt billiq,och lätt att gjuta. Hen ju yta den adla metallen +Pr desto itorre maste dm offerhanad" vara, som skall skydda ett drev cl.dyl +or att det skyddade Cfiremalet ej ska11 ta skada. Galvanisk ström kin uppstl utan att min ihstïdkommw rn ren karts1 utning, däri ör att vattnet inneha1 l er +Örormingir, bottenfxrgen innehaller metallfareninger etc. Lbt oss anta att du har =tt utbordardrev9s21rr rtt S-drev. De ar tillverkade av en aluminiumlrgrrinq,innehillande b1.i kisel ach magnesium För att +Q en stark men 10ttgjuten legering. Den är desrvïrre vpldigt karr~riansbenagen, och därför miste min vara extra försiktig när man anvander aluminium i marina sammanhang. bv den anledningen 1Sgger man imalmring mallin aluminium ech andra matallir,cx.vis rostfritt pa master.man bar ocksi isolmra mt vattmnfntrlngning mellan mitmriilrn med vattenfri tt +mtt,vn.vii piraif inol ja. ben stram sam kommer att gl mellan tv& metaller i hrvsvrtten,elltr annan elektratyt,lr direkt proportianell mot drn yta rom dm har, daras inbarder förhillande i den galvaniska sp9nningakedjrn och sal thaiten/f Brareningigrade~ller den invsnda elaktrol yten. I en konstruktion f or marina sammanhang b8r ipanni ngsski l lnodcn mellan tv& metaller E den 6WVAN58KA BPZNNINbSKEDJAFIi ej Bverstiga 0-25 valt, där4ör att korrosionsrisken bli r olltf ör stor. Detta är en regel son giller f ör det största f öretagat i vlrlden i nam navigations och utprickningsryatem,

12 Ca1 vaniska spanningskedjan kit i d$ f iirhii iandct mr1 l rn o1 i k. I metal StrE benagenhat att bf l do en elrktrimk s~ïnning mtl lan varandra da dr sänks i rn och ramma vatski. Sammanfattning och rid, i. Undvik att anvlnds metaller som ligger mer an 0.25 V frin varandra i dan galvaniska ipänningr kedjan.ss tabell. 2. Undvik att kopp18 ihop drmv mmd "Pdlrra mmt+llrrm soni koppar,bronaer,bly rtc.sorn ligger i vattnet. 3. Isolera med plast och Catti in skruvf8rbrnd och beslag som monteras pi bit, mast och bom 4 Yvm under vintrrf örvaring) med vattrenfri tt fett prrrff inolja). 4. Se till att det finns m8jllghst till god luitv8xling under vintarförvaringen.st&ng inte in med plmst i avsikt att skydda, det skadar mer In g8r nytta. Dra ur rostfria fil1 ur rnaitan,oir nd3jligt. S m Jan Wicklund Salhagav &O SpAnga bost arb

13 darda uridrr vmttritm m II UPP rnd ma1 wrrriickm itr ommar att utan ridare +ölje de rhd som redovisss i BAtnytt 4/89 i Lars Lindens artikel, Bhtnytt 4/89, f Gr att f& ett vy1 fungrrrandc jordsystem +ar sin radio och navigationsutrustning, kan +i rent katastrof ria f bl jdmr. - Kravet p& star jordyta hr i radissammanhang omvänt propartionel1 mat den +rekvens som används.bvs hiigrc Srekvens mindre jordytasom vi ser det med rent fysiska matt. För VHF och PR-banden utgbrr den nödvändiga fardarean av mast el ler del av antennkonstruktionen. NAgbn ytter1 i gare jordfarbindelse till vattnet kan därför knappast vara nodv&ndig. För KY- och marinbanden samt navigatorer som arbetar inom lanqvaqsbandet, bl ir det dlrernot större krav pa jordf örbindelsen som inte enkelt löses,utan yttre itqarder.hen nu till den stora faran med att installera en forbindelse till vattnet utan att se UPP f Om Du Installerar en jardplatta av den typ ram beskrivs av Lirs Linden, och kopplar ihop den med motorn uppstar ett BfiLVANISKT ELEMENT -BfiTfERI, SOM %R KORTSLUTET.Se separat artikel om detta. Oe f lesta vet vad som hënder nar man kortsluter ett batteri--,det g en striimaden otrbmmen är direktberoende av batteriets inro motstand och ledsrmotst8ndat.och när dat gar en strum i ett galvaniskt element,sa är det en metall ron "&t%" upp och det Yr den 'laadlastem av de inb1 andade meta1 lerna.därf ör +Orser man det man vill skydda mad '"o#+eranoder" av ZINK. En branslegering av den typ som beskrivs i Llndcne artikel i nnahal ler koppar. Me1 l an koppar och il umi nium uppstar i vatten en galvanisk spänning av eta 6.5 valt! Se tabell I. (Tidigare pub1 icerad i Biitnytt 7/86). I en konstruktion ibr marina sammanhang b6r spänningaskillnaden mellan tvä metaller i den OCLVANISKA SPXNNZNOSKEbJFIN ej Bvcrrtiga 0.25 VoSt,därf ör att korrosionsrisken blir alltf ör star. Den ström som kommer att q& mellan aluminiumdrsvet eller roder/köl/axel av sthl Ir direkt proportionell mot den yta som jordplattan av brons har, och salthalten/iörorrningsgraden, OCH det var ju en star jordyta vi ville ha f Ör var navigator/kv-radio! Hen den galvaniska strammen kammrr mrd 8törmta cinnollkhmt att P& KORT TID f8rdlrva Pitt drmv! eftrrsom det är av den "~adlare" metallen ar de tv%.en ökning av ytan pa offeranoderna, eller andra ätqardrr, blir #aljdaktliqen ytterst nodvsndiga. Gar nu detta att kombinera acceptabelt sätt? Ja, genom att i den ledning som kopplar motorn till jardplittan koppla in en kondensator (4) ev lëmpliq awt,se +lg. lm Dan bös vara ar hag kvalitct,t$la qukt s ~ m t haga spänningar fbr att klara statiska urladdningar vid Askvader! f ör att ej f orstbrar. Vidare skall den ha ett start värde pa sin kapacitans för att ge s& lagt vsxel rtrbmsmotstiknd som m6 j1 igt f ör navi gatorns/kv-radl ons

14 blsta +unktion.kondensatorn kan sedan i sin tur parallell kopplas med gnfstgap sam akydd.se art om askskydd i Bhtnytt 7/84. Och till sist.kontrol1mra mad jymni mellanrum att drt intr finnr nlgon qalvinimk f litbindelsr mrllan jordpl Atrn oeh ditt drrv! Beträffande övrig avstörning av elutrustning har BOSCH tidigare givit ut mycket inqormatirt material. För basta resultat och val av skyddskondensator bor Du rldgöra med leverantoren av I +örsta hand navigatorn och och eventuell KVradi o. For PR-radia och VHF- r1 ler mobi l tel efon behöver du knappast bekymra dig om extra jardf orbindelse. f En kondensator släpper igenom vlxelstr6m,men ej l i katröm. Jan Micklund Solhagav. 71 i63 60 Splngi bos ar b

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Kryssbog i närheten av lovartsmärket i hård vind under EM 2003 på Nämndöfjärden.

Kryssbog i närheten av lovartsmärket i hård vind under EM 2003 på Nämndöfjärden. Koll på trimmet Den senast publicerade artikeln i ämnet i denna tidning var skriven av Sören Snäckerström 1993. Därför känns det som om det är dags för en ny. Denna artikel vänder sig liksom Sörens i första

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Vackra drakar vill gärna flyga

Vackra drakar vill gärna flyga Det här kompendiet vill få dig att upptäcka hur lätt och roligt det är att bygga drakar som flyger. Kompendiet är uppdelat i två delar: första delen består av några blad med steg-för-steg-anvisning hur

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

RÅD OCH TIPS för riggning och intrimning av din Seldénmast

RÅD OCH TIPS för riggning och intrimning av din Seldénmast RÅ OCH TIP för riggning och intrimning av din eldénmast Riggningsanvisningar och garantiförutsättningar. 2 Introduktion 4 Riggtyper ångskeppsriggning 8 Tvärskeppsriggning 0 öpande rigg 2 Förberedelse av

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

99 enkla sa tt att fa ba ttre resultat pa allt du skriver

99 enkla sa tt att fa ba ttre resultat pa allt du skriver 99 enkla sa tt att fa ba ttre resultat pa allt du skriver En bra hantverkare har alltid en stor verktygslåda. Och oavsett vilka problem han ställs inför så kan han alltid dyka ner i lådan och plocka fram

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Så passar du in sadeln

Så passar du in sadeln Så passar du in sadeln Att hitta rätt sadel till sin häst kan vara svårt. En sadel som passar idag, kanske inte gör det i framtiden. Här får du själv lära dig att kontrollera en sadel till dig och din

Läs mer

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning Maria Brandel FRÅN VALP TILL STJÄRNA Del 1: Grundträning Maria Brandel Redaktörer: Lena Gunnarsson och Jenny Nyberg Från valp till stjärna Andra utgåvan Maria Brandel

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Ljuset är grunden för att kunna fotografera. Vad är ljus, hur uppstår färg, varför ser ljus olika ut vid olika tillfällen, hur tar jag tillvara ljuset vid ett visst

Läs mer

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm!

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm! ATLANTICA SÄKERHETSGUIDE 5 Förtöjning Som erfaren båtägare känner du till»att rätt angöra en brygga«. För att vara på den säkra sidan, ta del av våra rekommendationer som tar upp det du bör tänka på. Läs

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 För en utförlig steg-för-steg-beskrivning, med bilder, läs vår bok Agility

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Råd till när man tar ämnen till pilbågar

Råd till när man tar ämnen till pilbågar Råd till när man tar ämnen till pilbågar Till pilbågskurs i Stjärnsund, 2015 Markus Nyström Att kunna köpa sågat timmer på Bauhaus är givetvis ett modernt fenomen. Historiskt sett har folk i alla tider

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer