- Om bultar sticker för Idngt ut under däck kapas de ofta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Om bultar sticker för Idngt ut under däck kapas de ofta"

Transkript

1 R ival-vänner! De tekniska tipsen lyser tyvars fortfarande med sin Eranvaro och eftersom aven min egen kalla har sinat stjäl jag ur en mycket intressant artikel i Segling nr 4 i Ar: "Att hitta och täta däckslackage" nagot som kanske kan vara aktuellt för en eller annan Rivalägare. Själv har jag forst 1 Ar lyckats fa babords främre rostjärn tätt. Författare till artikeln ar Johan af Forselles och han skriver bl a: - Om bultar sticker för Idngt ut under däck kapas de ofta med en kaprondell som gör bultarna glödande hetai men ocksa pulvriserar tätningsmedlet som helt eller delvis brinner upp utan att det syns utifrdn. Vattnet hittar sedan SA cmdnlnqo? sin vag genom det förstorda tätningsmedlet - Det svaraste momentet för en lackagedetektiv ar att exakt lokaisera var vattnet tränger ner genom däcket. Bdtar med stora laminerade innertakytor ar en utmaning. Bar kan vattnet tränga igenom däcket pb ett ställe och droppa ner p8 det laminerade innertakets ovansida. Och sedan rinna iväg langt mellan däck och innertak, flera meter längre bort fran läckaget. For att sedan rinna ner bakom en laminerad skrov-innerliner till kölsvinet, utan möjlighet att spara kallan till läckaget pd vägen. Börja lackagefels~kningen genom att lange spola vatten, med lagt tryck, längst nere vid relingslisten och sedan gd LBngsamt upp over däck mot överbyggnad och högre ytor om du inte upptäcker vattendropp nere i $Aten. Jobba ihop med nagon cd slipper du allt springande upp och ner i bdten. Om vattnet samkas nagonstanc i inredningen gäller det att försöka hitta vattnets vag. Har finna rnanga skrymslen och vrdr och en stark lampa kan vara till hjälp i sparandet. Stick in fingrarna och känn efter där lampans l jus inte nar. Ofta kan det b li nödvändigt att demontera innerlinern eller takkladseln nar du ser var vattnet tranger fram. Tag god tid p3 dig. Det har arbetet kräver talamod, nagon annan vag finns inte. Vattnet kommer oftast frdn de lägst belagna beslagen som pulpits, mantdgsfötter eller skotskenar. Vinschar, avlastare och ledblock ligger ofta högre upp. Johan beskriver sedan en "Skipper" fuktmatare som upptäcker fukt i trä och plast genom att mata motstandet mellan tv& IdgErekventa vaxelströmssignaler som överfors fran tv& elektroder pa undersidan av instrumentet och sparar läckor i overbyggnaden genom ett analogt visaruts'ag. Tyvärr kostar instrumentet c:a 3000 kr men det kanske gar att hyra hos nagon specialist.

2 Om tätning av luckor och ventiler skriver Tohan 51 a: - De tutor som bultas direkt mot överbyggnaden utan innerram kan bara lacka i förbandet eller i tatringen om de ar ~ppningsbara, Rutor med inneramar har inga synliga förbandsdetaljer pa utsidan som ar helt siat. Rutan halls pa plats av innerramen som drar bade ytter- och innerramen mot öppningen i överbyggnaden av skruvar genom innerramen till skruvhdl i ytterramen- insida. Har kan det vara svarase att avgöra om vattnet rinner genom ramarna eller genom rutans fasta gummitätning mot ramen. Genom att försiktigt banda upp den fasta gummitatningen med en pennkniv eller en liten skruvmejsel fran insidan och undersöka om det finns vatten mellan rutan och tätringen vet man vilken vag vattnet tagit. Är det blött har vattnet runnit den vägen och rutan maste bytas eller tätas om. Är mellanrummet torrt är det bara att ta loss rutan och täta om ramen ordentligare. Vi skiljer har mellan materiallackage och installatianslackage. Artikeln avslutas med en bra sammanstallning av de olika tätningsmedel som marknaden erbjuder. Till sist som vanligt lite reppriser. Frakt för postpaket, 35 kr tillkommer Dubbelflatade 8 mm Xevlar 14: - 10 '" l, 19:- 6 " röd 3: " vit matt 8 :- 10 " vit, blank, Rob1 12:- 10 " röd Llros 9:- 10 " grön liros 9:- 5 mm enkelflatad vit 3:- skotlinor: 12 vit, matt 10: röd-vit, Liros 13:- 12 röd Poly-prod 12:50 12 bla 12 :- 12 grön Roblon 14:50 14 grön Liras 14:- 3-slagen polyesterullr 6 mm 2:25 k2 " 6: - G8teborg i september 1991 Gunnar Skogby, Labbqgn 18, V Frolunda, te1 031/297496

3 HER "MJUKA" SKOTHAKAR Mitt senaste tekniska tips angdende skothake utan hake, har inspirerat vdr gamle Ri~al-supporte~ Henn Avasalu (han seglar Comfort 30 numeral stackas") att skicka in en variant p3 samma tema. Han bar i sin tur saxat iden ur en engelsk tidning. Tipset är att permanent bändsla eller splitsa fast en hjälplina c:a en halv meter ling, i alla försegel. Denna lina fastes sedan med en dubbel skotstek i Bgat frdn det dubblade skotet. En enkel ide som jag med gladje vidarebefordrar. Kontrollera bara att avstdndet mellan skothorn och skotblocket i däcket ar tillräckligt stort för att bdde hjälplina och knop ska fd plats. A double rheetbend, it tokes less than 10 seconds to moke the she?' :ar4 ana even o co-ncilete novtce Con lealn it in a couple o' minu'e: RODERVINKEL P& kryss bör man ju ha en rodervinkel pil 3-4 grader enligt de Elesta experter, pd öppna bogar mindre vinkel. Nar jag seglar själv har jag en viss känsla för detta (ganska diffus om sanningen ska fram), men speciellt ovana rorsman brukar ha sv8rt att nyansera hur "tung' batan känns pd rodret. Far att A lite bättre kontroll p& detta och fa reda pb om seglen behöver trimmas om, har jag försett ruffsargen under rodret med en skala dar man kan avlasa rodtets ungefärliga vinkel mat bateas 1Angskeppariktning. Eftersom det handlar om relativt 6ad.virnkLar duger en vanlig Linear skala ganska bra. Avstdndet till hjäststocken ar dessutom just s& stort att varje cm motsvarar ungefär en grad. Vissa b&ttillbehörsaffarer saljer tape (avsedd att märka bommen vid storseglets skothorn) med märkning för varje cm som passar bra för andamblet, Jag fcresldr dessutom en särskild markering vid c:a 13 grader. Större roderutslag an cd ger nämligen inte Ckad girkraft, bara mer broms (bra att veta vid t ex branta spinnakerslörar)

4 TERMOMETER I BOMMEN (!?) Kan Jan Govella ha radio och kartlasningslampa i handskfacken kan jag ha termometer i bomnoeken!? De som gillas a tt ha kontroll pd temperaturen och dessutom har en Selden-rigg har ett mycket skyddat "g6mslen för en termometer i rännan för revtravarna. En tunn termometer i klarplast passar precis i denna ränna. Det är enkelt att Lossa bomnocken sd a tt termometern kan fösas in i rännan genom att skruva ur ett par skruvar i bommen omedelbart för om nockbeelaget. Till sist lite reppriser. En och annan kanske vill fräscha upp sin bbt inför sommarens lockeleer? Glöm inte janfora mina priser mot andra ink8pskallor - repriser varierar mycket. 14 m skotlina for Il:50/m torde dock vara oslagbart! Porto tillkommer Dubbelflätade skotlinor: 8 mm Kevlar 13:- 12 vit, matt 10:- 10 " Roblsn L8:50 12 röd-vit, Liras 12:- 6 " röd 3:25 12 bl& 11:50 10 " vit matt 7:50 12 r6d Poly-prod 11:50 10 " vitl blank, Rob1 11:- 14 grön Liros 12:- 10 l' svart, '" " 10:- 10 " röd Liros 8: 50 3-slagen polyesterull: 10 " grön Liros 8:50 6 mm 2:25 12 " 6 : - Göteborg i januari 1991 Gunnar Skogby, Labbggn 18, V Frölunda, te1 031/297496

5 En ganska nybliven medlem i Rival-förbundet - v$lkommenl - har skickat mig flera trevligt enkla tips. Han heter Göran Haglund och seglar nummer 191. Han skriver att han bara seglat Rival en säsong annu, Tipsen har han tagit med sig frbn sina tidigare bdtar, Neptunkryssare och IF men han skriver att de fungerat val aven p4 Rivalen den gdngna säsongen. Höjning av storbommen Nar jag seglade Neppare skulle man ha masten stagad kraftigt akteröver f8r att d fart och höjd, DA Nepparen redan fran barjan har en uhängbom" medförde det att man p& kryssen nästan var tvungen att ha ruffluckan Öppen f6r att kunna skota hem ordentligt. Vid semestersegling var det ganska opraktiskt att ha bommen sd lagt. Jag lat darför segelmakaren sätta i en "trimrevsring" ovanför skothornet c:a cm upp. I denna ring satte jag bomuthalet I stallet för i den ordinarie skothornsringen. P4 JA satt hamnade bommen högre upp och besättningen behövde inte krypa ner lika mycket när bommen kom farande. Pd 1P:en jag sen hade, seglade vi ofta med sprayhooden uppe nar det stänkte eller regnade vilket ju ar mycket praktiskti speciellt nar man har ungat ombord som springer upp och ner. Nar vi för första gdngen försökte segla Rivalen med sprayhooden uppe SA upptäckte vi ganska snabbt att det inte gick att skota hem pa kryssen da bommen var 50r lag. Jag lät därför satta i en "planrevsringa Sven i denna stor och och det visade sig g$ lika bra att hoja bommen pd Rivalen SA att sprayhooden kan användas dd man kryssar. Den segelyta som försvinner nar man höjer bommen dar bak ar vid semestersegling helt försumbar jämfört med fardelarna med att ruffluckan kan vara oppen och att familjen kan sitta torrt och vindskyddat i sittbrunnen aven om det stanker och regnar. I stallet för att satta fast bomuthalet i planrevsringen kan man naturligtvis sätta dit en extra planrevslina inuti eller utanpd bommen om man vill men jag tycker inte det ar nödvgndigt. Man vet ju oftast sedan nar man sticker ut om det kommer att b li blott eller ej. Om man vill kan man ocksa sätta en tamp genom ringen och runt bommen SA behöver san inte dra SA hdrt i uthalet vilket medfar att seglet inte beh8ver planas ut. Enkel preventergaj Alla som nbgon gdng seglat med spinnaker har säkert ocksd suggor till spinnakergajarna. Om inte bör sbdana sattas pd dd de underlättas spinnakerseglandet avsevart. Blocken för suggorna bör sattas ldngt fram, strax bakom aktra undervanten. Sjalv har jag aldrig suggorna fast kopplade till gajarna genom block eller dylikt utan i stället hakar av typ brandkdrshakar som kan kopplas av och pa spinnakergajarna allt efter behov. Suggorna kan oeksb användas som preventergajar nar man länsar under t ex semestersegling och inte vill riskera att storbommen plötsligt kommer farande (bommen ar ju visserligen sb kort att den

6

7 KORRIGERING AV "HUR MAN UNDVIKER ATT REP FASTNAR I RODRET"? Mitt tips frdn februari 1989 l?) som jag fick fsdn ordförande Maths angaende rep som fastnar i rodret, blev tyvärr lite vilseledande. Maths har kontaktat mig och pbpekat att pa grund av Rivalens delade underliv finns risk att rep fastnar i utrymmet mellan överkant roder och den lilla skäddan for om hjartstocken - det is alltsd FRAMIFRAN som rep gärna kilar in sig mellan skrov och roder. Hur ofta hdlles du rodret precis rakt nar du forseker komma in eller ut ur en trbng hamn? Händer det kanske ocksd dig att ett spinnakerskot har gdtt i sjdn i samband med en rundning? Om repet fastnat ar det ofta nästan omajligt att orngdende dra ut det. Under tiden som repet sitter i klam forlorar du kanske din styrförmdga och fastnar i nagons ankare. Vad gör du? Om du har förstorat glappet FOR om hjärtstocken till ett halrum om e:a 15 mm kan du oftast mycket enkelt dra ur repet. Annars ar badrisken Overhangande! SKOTHAKE UTAN HAKE! Z min tidigaste seglarkarriar fick jag ibland stygga slag av vilt sldende skothakar av mässing. En mindre hard lösning som jag sedan dess har tillämpat pa mina batar, fann jag för nagra Ar sedan. Jag viker helt enkelt skotlinan dubbel pd mitten och syr (bändslas) ihop de bagge skoten c:a 10 cm frdn den dubbla änden. Pd s4 satt bildas ett öga med c:a 3 cm diameter. Sedan tar jag en bit mm tre-slagen lina och gör en fallrepsknop i ena anden (knopböcker visar hur dettta gbr till), Linan kapas sd att att e:a 15 cm fri ande blir kvar. Den tre-slagna stumpen laggs parallellt med den dubblade linan si att fallrepsknopen just sticker utanför Ögat. Andra anden kommer dd mitt for bandslingen pd skotlinan dar den sys hart fast. Obs att de bagge bandslingarna mdste gdras med stor omsorg och hdrt spänd bandslingslina [använd helst en s k ttkladkylat', d v s en träklubba med spar i). Spänner man hart och anvander relativt grov lina (2-3 mm flätad) kommer "haken" att halla i mdnga dr. Till slut sätter man fast skotet i seglet genom att sticka in skat-8gat i hornet och trä igenom fallrepsknopen genom Ögat pd andra sidan hornet. Det hela ser ocksd mycket "chip-shape" ut!

8 Det ar val förmodligen inte bara jag som har upplevt problem med det höga vattenstdndet i sittbrunnen nar bdten kränger och man seglar med självlänsarna appna. Vi har lindrat problemet, dels genom att använda en cittbrunnsdruk som ar relativt hög i bakkantens dels genom att montera pa halvman-formade platar pa skrovet, omedelbart framför självläns-öppningarna. Jag anar att utsugningseffekten ar mycket känslig för platarnas utformning och var man sätter dem - ar det ndgon som funnit den optimala placeringen? -... EXTRA PLATSER I SITTBRUNNEN Ibland har vi haft behov av att kunna "knö" in nagra extra sittplatser i det öppna "T:etH i sittbrunnen, mellan den tvärgdende akterbanken och de langsgdende bankarna. För en liten tid sedan kam jag pd en enkel lösning. Kojbottnarna fran stickkojen passade perfekt! Fast först skruvade jag dit ett par undersidan som laser luckorna förut - akterut. Ett imponerande enkelt tips om jag far saga det själv! Till sist lite reppriser. En och annan kanske vi11 frascha upp sin bdt? Glam inte jamföra mina priser mot andra ink~pckallor - reprriser varieras mycket. 14 mm skotlina for 12:-/m torde dock vara oslagbart! Porto tillkommer Dubbelflatade skotlinor: 8rnrnKevlar,Roblon 13:- II LI la 18: 50 6 " röd 3:25 10 " vit matt 7:50 10 ' vit, blank, Rob1 Il:- 10 " svart, " 10:- 10 " röd, Liros 8: " grön, Liros 8: " vit, matt 10:- L2 " r~d-vit, Liros 11:50 14 " grën, II 11: vit, matt 10: - 12 röd-vit Liros 12:- 12 bld 11: röd, Poly-prod 11:50 14 grön, Liros 12 :- 3-slagen polyesterull: 6 mm 2;25 12 " 6 i - Göteborg i augusti 1490 Gunnar Skogby, Labbggn 18, V Frolunda, te1 031/297496

9 Vbr trogne supporter Jan Wicklund hat kommit med ännu ett par tekniekt högkvalificerade tips om risker för galvaniska stromrnar i samband med elinstallatloncr, som det ar mig ett sant nöje att bilägga. Jan har oeksd pbpekat att det kan finnas explosionsrisker om man g ~ r som jag föreslagit i ett tidigare tekniskt tips, nämligen monterar en bilgenerator pa en bhtmotor f8r bensindrift. En bestamd rekommendation att modifiera ev extra bilgenerator om du har bensinmotor alltsdl Se mer detaljer i Jans bilagda brev till mig! Till sist lite reppriser. En och annan kanske vill fräscha upp sin bbt inför sommarens lockelser? Glh inte jamfora mina priser mot andra inkopskallor - reppriser varierar mycket. L4 mm skotlina for 11:50/m torde dock vara oslagbart! Porto tillkommer Dubbelflatade skotlinor: 3-slagna förtöjningslinor: 8 mm Kevlas, Roblan 12:- 6 mm 2 : II n i8:50 12 'l 5:50 6 röd 3:25 10 " vit natt 7 : ' vit, blank, Rob1 11:- 10 " svart, " 10:- 10 " gul, blb 9 : - 12 ' vit, matt 10:- 12 w svart, $1 Roblon 11:- 12 " blb, 11:- 12 'l röd-vit, Liras 11!50 14 " gron, II 11:50 Göteborg januari 1490 Gunnar Skogby, Labbggn LE, V FröLunda, te1 031/297496

10 Hej Eurinar, SpAnga Kernm~r d ~ n har gkngen med Iite mer generella battips. Fijrst vi l L jag aterkornma till tipset i varas om att installera kraftigare q~ner~tor i baten. Rtt montera i en bilgoneratar ar i och för sig ett billigt alternativ, men jag vill bestamt avrada fran att gara det annat nn ti l l sammans med dieszlmatcrer. En vanlig bilgenerator ar konstruerad med tv2 st släpringni- +tir rnagneti serings5trömmen. DA l mddningsregulatorn l ämnar ström ti l l *altli ridningen uppctar alltid gnistor mellan kolen och släpringarna. Det t 3 kan med+ Öra uppenbai EXPLC3iONSRISK. En generatcr som ar l:bnstrueracl f ar MGRINT bruk däremot, har inkapalade kol ch slspringar, just pga risken for explosion i handcl se av att bensinangor i f ar1 ig kancentr~ti i mot nrrummet. hr1 ~~pptrad~r DA jng ssslv skulle installera geroeratar till mitt C-6rev 1983 kontaktad? jag f tirr55kringsbalagzt Raiitigai-nas egen +lirs. 1 just om detta. Man svarade :" f händelse av brand st51 15 al l tid +ragan hur just el instal l?.tsmen rctt ut, och om bilgen~rator vorit installerad uppsthr?.l l.?!; di s%~,ssi on kring ers2t:rkingsf r&gan! S+dan ett sntsl ar ti l lbak;, acceptsrss EJ bil~er~~ratcrer 5 +t-itidssater viu!',!y I NCTRLLCT I ON". Mitt r5.d blir d5r"ör: Kontakta f6rst Cikt +~rsakringsbalag! Jag bifogar ocksa ett pnr artiklar jag ski-ivit om galvärrisk karrozion och japdningsproblematik fur radio och navigatorer. Van1 i ga seg1 arhal sni ngnr

11 ar1 van De +lesta av oss har räl ndqon qanp träffat pl problem med att olika mataller inte trivs r4 bra tillsammans ntr de kmmer pi plats ombord pa vari bptir.hiir kommer ett fariök att reda ut begreppen samt olika tips till skyddiitqfirdcr. S1 fort tvi olika meta1 lrr kommer i kontakt med en vitiki och kopplas ihnp med vnrandra p& att el lrr annat ratt, kammwr det att flyta en elektrisk stram. Detta var ndgat som italienirrn Galvani upptäckte redan pl 1700-talet och som han5 landsman Volta utvmcklade till ett galvaniakt mlmmmnt.ollkr matrllk~mbinatimer lrddc fram till Voltarr stapel, och E dag har vi rn uppsj& olika typer av batterier med vi tt skf lda agenskapcr,med inglcndr matrllw,typ bly,kvick~ilvrr,zink,litiu~,ni~kal~ kadmium mte. I ett galvaniskt element utgörs dr tv& elektrodrrna iv tvi olika metaller,dcn ena ltadlaran an den andra.ben ström rom uppstir di man sammanbinder dessa qër, att material lltisn ifrh den "oadl are" meta1 len. I Se tibel len i den gal vaniska spllnningskrd jan där guld utgör den adlast och zink den 04idlaste metallen). Det ar av den anledningen sbm man förser sitt drsv av iluminlue el i er propel l er ax el, köl el l er roder +v stlï med den "opdl are" metallen ZfNK.ben skall S i förbrukas oeh fbldriktigt ka1za1 den 0fferanod.Den ar oeksa relativt billiq,och lätt att gjuta. Hen ju yta den adla metallen +Pr desto itorre maste dm offerhanad" vara, som skall skydda ett drev cl.dyl +or att det skyddade Cfiremalet ej ska11 ta skada. Galvanisk ström kin uppstl utan att min ihstïdkommw rn ren karts1 utning, däri ör att vattnet inneha1 l er +Örormingir, bottenfxrgen innehaller metallfareninger etc. Lbt oss anta att du har =tt utbordardrev9s21rr rtt S-drev. De ar tillverkade av en aluminiumlrgrrinq,innehillande b1.i kisel ach magnesium För att +Q en stark men 10ttgjuten legering. Den är desrvïrre vpldigt karr~riansbenagen, och därför miste min vara extra försiktig när man anvander aluminium i marina sammanhang. bv den anledningen 1Sgger man imalmring mallin aluminium ech andra matallir,cx.vis rostfritt pa master.man bar ocksi isolmra mt vattmnfntrlngning mellan mitmriilrn med vattenfri tt +mtt,vn.vii piraif inol ja. ben stram sam kommer att gl mellan tv& metaller i hrvsvrtten,elltr annan elektratyt,lr direkt proportianell mot drn yta rom dm har, daras inbarder förhillande i den galvaniska sp9nningakedjrn och sal thaiten/f Brareningigrade~ller den invsnda elaktrol yten. I en konstruktion f or marina sammanhang b8r ipanni ngsski l lnodcn mellan tv& metaller E den 6WVAN58KA BPZNNINbSKEDJAFIi ej Bverstiga 0-25 valt, där4ör att korrosionsrisken bli r olltf ör stor. Detta är en regel son giller f ör det största f öretagat i vlrlden i nam navigations och utprickningsryatem,

12 Ca1 vaniska spanningskedjan kit i d$ f iirhii iandct mr1 l rn o1 i k. I metal StrE benagenhat att bf l do en elrktrimk s~ïnning mtl lan varandra da dr sänks i rn och ramma vatski. Sammanfattning och rid, i. Undvik att anvlnds metaller som ligger mer an 0.25 V frin varandra i dan galvaniska ipänningr kedjan.ss tabell. 2. Undvik att kopp18 ihop drmv mmd "Pdlrra mmt+llrrm soni koppar,bronaer,bly rtc.sorn ligger i vattnet. 3. Isolera med plast och Catti in skruvf8rbrnd och beslag som monteras pi bit, mast och bom 4 Yvm under vintrrf örvaring) med vattrenfri tt fett prrrff inolja). 4. Se till att det finns m8jllghst till god luitv8xling under vintarförvaringen.st&ng inte in med plmst i avsikt att skydda, det skadar mer In g8r nytta. Dra ur rostfria fil1 ur rnaitan,oir nd3jligt. S m Jan Wicklund Salhagav &O SpAnga bost arb

13 darda uridrr vmttritm m II UPP rnd ma1 wrrriickm itr ommar att utan ridare +ölje de rhd som redovisss i BAtnytt 4/89 i Lars Lindens artikel, Bhtnytt 4/89, f Gr att f& ett vy1 fungrrrandc jordsystem +ar sin radio och navigationsutrustning, kan +i rent katastrof ria f bl jdmr. - Kravet p& star jordyta hr i radissammanhang omvänt propartionel1 mat den +rekvens som används.bvs hiigrc Srekvens mindre jordytasom vi ser det med rent fysiska matt. För VHF och PR-banden utgbrr den nödvändiga fardarean av mast el ler del av antennkonstruktionen. NAgbn ytter1 i gare jordfarbindelse till vattnet kan därför knappast vara nodv&ndig. För KY- och marinbanden samt navigatorer som arbetar inom lanqvaqsbandet, bl ir det dlrernot större krav pa jordf örbindelsen som inte enkelt löses,utan yttre itqarder.hen nu till den stora faran med att installera en forbindelse till vattnet utan att se UPP f Om Du Installerar en jardplatta av den typ ram beskrivs av Lirs Linden, och kopplar ihop den med motorn uppstar ett BfiLVANISKT ELEMENT -BfiTfERI, SOM %R KORTSLUTET.Se separat artikel om detta. Oe f lesta vet vad som hënder nar man kortsluter ett batteri--,det g en striimaden otrbmmen är direktberoende av batteriets inro motstand och ledsrmotst8ndat.och när dat gar en strum i ett galvaniskt element,sa är det en metall ron "&t%" upp och det Yr den 'laadlastem av de inb1 andade meta1 lerna.därf ör +Orser man det man vill skydda mad '"o#+eranoder" av ZINK. En branslegering av den typ som beskrivs i Llndcne artikel i nnahal ler koppar. Me1 l an koppar och il umi nium uppstar i vatten en galvanisk spänning av eta 6.5 valt! Se tabell I. (Tidigare pub1 icerad i Biitnytt 7/86). I en konstruktion ibr marina sammanhang b6r spänningaskillnaden mellan tvä metaller i den OCLVANISKA SPXNNZNOSKEbJFIN ej Bvcrrtiga 0.25 VoSt,därf ör att korrosionsrisken blir alltf ör star. Den ström som kommer att q& mellan aluminiumdrsvet eller roder/köl/axel av sthl Ir direkt proportionell mot den yta som jordplattan av brons har, och salthalten/iörorrningsgraden, OCH det var ju en star jordyta vi ville ha f Ör var navigator/kv-radio! Hen den galvaniska strammen kammrr mrd 8törmta cinnollkhmt att P& KORT TID f8rdlrva Pitt drmv! eftrrsom det är av den "~adlare" metallen ar de tv%.en ökning av ytan pa offeranoderna, eller andra ätqardrr, blir #aljdaktliqen ytterst nodvsndiga. Gar nu detta att kombinera acceptabelt sätt? Ja, genom att i den ledning som kopplar motorn till jardplittan koppla in en kondensator (4) ev lëmpliq awt,se +lg. lm Dan bös vara ar hag kvalitct,t$la qukt s ~ m t haga spänningar fbr att klara statiska urladdningar vid Askvader! f ör att ej f orstbrar. Vidare skall den ha ett start värde pa sin kapacitans för att ge s& lagt vsxel rtrbmsmotstiknd som m6 j1 igt f ör navi gatorns/kv-radl ons

14 blsta +unktion.kondensatorn kan sedan i sin tur parallell kopplas med gnfstgap sam akydd.se art om askskydd i Bhtnytt 7/84. Och till sist.kontrol1mra mad jymni mellanrum att drt intr finnr nlgon qalvinimk f litbindelsr mrllan jordpl Atrn oeh ditt drrv! Beträffande övrig avstörning av elutrustning har BOSCH tidigare givit ut mycket inqormatirt material. För basta resultat och val av skyddskondensator bor Du rldgöra med leverantoren av I +örsta hand navigatorn och och eventuell KVradi o. For PR-radia och VHF- r1 ler mobi l tel efon behöver du knappast bekymra dig om extra jardf orbindelse. f En kondensator släpper igenom vlxelstr6m,men ej l i katröm. Jan Micklund Solhagav. 71 i63 60 Splngi bos ar b

Arbetsuppgifter. 5 mans besättning. Version 2011-05-09. Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön)

Arbetsuppgifter. 5 mans besättning. Version 2011-05-09. Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön) Arbetsuppgifter Version 2011-05-09 5 mans besättning Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön) 4 mans besättning Huvudsaklig placering i båten Huvudsakligt ansvar Andra arbetsuppgifter

Läs mer

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker 1 595-560-S 2007-01-05 tt segla spinnaker 2 tt segla spinnaker Vi har här gjort en instruktion som vänder sig till nybörjaren såväl som den erfarne seglaren. Målsättningen är att nybörjaren skall kunna

Läs mer

Lite lösningar som gör livet lättare

Lite lösningar som gör livet lättare Lite lösningar som gör livet lättare Möjligheten att lätt kunna trimma dina segel efter rådande förhållande är väsentligt för att behålla bra fart och höjd under kryss när vindstyrka och vågornas karaktär

Läs mer

NogGrann. Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges.

NogGrann. Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges. NogGrann Segla CB66. ver 1.0 Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges. Idé tanke å nytta Detta dokument innehåller rekommendationer och tips på

Läs mer

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93 Fritt översatt av Sven Gester till svenska Börja så här Börja med att sätta riggen på båten, montera vant och sätt häckstaget lite grovt. Mast lutning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

Lod TH 52 - Givare - Svensk English

Lod TH 52 - Givare - Svensk English Lod TH 52 - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 2 LOD TH52 INNEHÅLL: 1 Användning...4 1.1 Verktyg och materiel... 4 2 Placering av givaren...5 2.1 Akustiskt

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet.

Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Tack för att du har valt en inglasning från Mekoflex! Vi önskar dig stort nöje och många trevliga stunder i det nya inglasade rummet. Kontrollera först innehållet i förpackningen enligt förteckningen nedan.

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Bygg Din egen Rival 22

Bygg Din egen Rival 22 Bygg Din egen Rival 22 Rivallörbuadet har nyligen forvhi bygforrnama för Rival 22 f& Rivalbhar AB. Det bciydcr att det Aterigea fm möjligheter tiii sjalvbyggnation p4 traditionellt satt. Balarna byggs

Läs mer

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Viktig säkerhetsinformation I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård 2012-01 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske taket inte att fungera optimalt

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Hustyp SMEAN Monteringsanvisning. De första bladen i denna monteringsanvisning innehåller råd som ni kan ha mycket glädje av när ni ska montera er stuga. Har ni några frågor när ni läst igenom denna text

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade Vi har klippt & klistrat och översatt artiklar från andra MM-webbsidor i ett försök att sammanställa lite enkla tips och råd vad gäller segel & rigg. Balans Vill du segla snabbt med din MM handlar det

Läs mer

Instruktion för isolering av beslag på målade master.

Instruktion för isolering av beslag på målade master. 1(5) Instruktion för isolering av beslag på målade master. Allmänt: Principen är att isoleringen mellan beslag och mastväggen skall göras så tät som möjligt för att minimera möjligheten för fukt att tränga

Läs mer

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken Så här ser det färdiga ryggsäckskortet ut. Detta behöver du 1 cardstock eller mönsterpapper 12 x 12 1 cardstock eller mönsterpapper

Läs mer

sporthotel dehler 38c

sporthotel dehler 38c Text och foto SEARCHMAGAZINE sporthotel dehler 38c snygg tysk design, smarta lösningar och Fina seglingsegenskaper Nya Dehler 38, designad av Judel/Vrolijk, har fått många att höja på ögonbrynen. Båten

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare 6 Om det behövs kan du välja Kör eller spara och öppna filen. 7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa > Slutför. Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare För att erhålla

Läs mer

Bilder: Bosse Niklasson En rejäl targabåge, med plats för det mesta, känns som ett måste. Att den stadiga konstruktionen också gör att det känns

Bilder: Bosse Niklasson En rejäl targabåge, med plats för det mesta, känns som ett måste. Att den stadiga konstruktionen också gör att det känns 12 Bilder: Bosse Niklasson En rejäl targabåge, med plats för det mesta, känns som ett måste. Att den stadiga konstruktionen också gör att det känns tryggt att röra sig på akterdäck i alla väder är ett

Läs mer

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete 1 Problemet med marin påväxt En obehandlad yta som sänks i havsvatten kommer redan efter några minuter att drabbas av marin påväxt. Påväxt ökar farkostens friktion i vattnet. Ökad friktion leder till ökad

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas Giacomello Det universella nivåglaset Top Level Nivåglas Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn 2 Top

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET. Föreningen. Medlemsblad nr 22, juni 2006

ORDFÖRANDE HAR ORDET. Föreningen. Medlemsblad nr 22, juni 2006 Föreningen Medlemsblad nr 22, juni 2006 ORDFÖRANDE HAR ORDET Mina tankar går till Per Göran och Birgitta Traung. Deras välskötta RB111 nr 40 totalförstördes vid en varvsbrand i Södertälje helt nyligen.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VAG 1.8T TVÄRSTÄLLD (AUDI & VW), 95-98 Audi, VW 1995-> Effekt: 150 hk Moment: 210 Nm Audi, VW Effekt: 180 hk Moment: 235 Nm Original Med BC 250 Audi, VW 1995-> Effekt:

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a

Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a 1.Regler för lån av C55an 2.Tekniska Data 3.Handhavande av köl 4.Riggning/Segelsätttning 5.Hårdvindstips 6.Spinnaker sättning 7.Checklista 8.Handhavandekurs

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

Instruktion för kabelmontering

Instruktion för kabelmontering 595-966-S 2010-02-03 Instruktion för kabelmontering C- och F-profiler 2 Kablar för eftermontering I denna instruktion ges en beskrivning av hur man monterar nya kablar i C- och F-profiler från 2003. För

Läs mer

Guide för badrumsinstallation

Guide för badrumsinstallation Guide för badrumsinstallation Steg för steg-installation av dina skåp Vi lägger ner mycket arbete på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att montera och installera din badrumsinredning på egen

Läs mer

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera. Ljusets dag 1. Ljuset går rakt fram tills det bryts. Låt ljuset falla genom dörröppningen till ett mörkt rum. Se var gränserna mellan ljus och mörker går. Reflektera ljus ut i mörkret med t ex CDskivor,

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Svenska S 30 förbundet KLASSBESTÄMMELSER. för. S 30-Classic

Svenska S 30 förbundet KLASSBESTÄMMELSER. för. S 30-Classic Svenska S 30 förbundet KLASSBESTÄMMELSER för S 30-Classic 1993 KLASSBESTÄMMELSER FÖR SVENSKA SEGLARFÖRBUNDETS ENTYPS SKÄRGÅRDSKRYSSARE S 30 Antagna 1974-09-17, reviderade 1979. Inledning Vid seglardagen

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Från originalbåt till SM vinnare!

Från originalbåt till SM vinnare! Från originalbåt till SM vinnare! Björn Sandberg & Linnea Petersson Foto: Magnus Bäckelie, SM 2008 Innehållsförteckning Från originalbåt till SM vinnare 2008... 3 Tack för alla tips!... 3 Köpa trissjolle?...

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig.

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Välkommen till Hästens värld. Njutningen att få sova i din drömsäng resten av livet börjar här.

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Februari 2011. Invacare informerar INNEHÅLL: Manuella rullstolar. Elrullstolar, scootrar, drivaggregat, oxygen. Gång- och hygienhjälpmedel

Februari 2011. Invacare informerar INNEHÅLL: Manuella rullstolar. Elrullstolar, scootrar, drivaggregat, oxygen. Gång- och hygienhjälpmedel INNEHÅLL: Sid 1-5 Sid 6-8 Sid 9-10 Elrullstolar, scootrar, drivaggregat, oxygen Gång- och hygienhjälpmedel Lock till länkhjulshus Rea Spirea2 / 2TV / 3 / 4NG Den 10 januari 2011 infördes ett nytt täcklock

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Bodings lilla. röda. (, ),.

Bodings lilla. röda. (, ),. NU HAR VI GJORT SEGEL I 32 ÅR. (S K E P PA RG ATAN 23, ÅR 1966) VI SYR I FÖRSTKLASSIGA M ATERIAL, AV LEDANDE DUKTILLVERKARE SÅSOM DIMENSION POLYANT OCH CO N T E N D E R. Bodings lilla röda. A.INLEDNING

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Utredning beträffande tillbud med bildskärm, Resurscenter, Askersund.

Utredning beträffande tillbud med bildskärm, Resurscenter, Askersund. Sida 1 Datum 2010-09-23 Vår beteckning 500-2010-00700-1 Utredning beträffande tillbud med bildskärm, Resurscenter, Askersund. Upplysningar om händelsen Vid arbetsdagens början, började det ryka från övre

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER T23 Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning.

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. V1b sida 1 av 7 Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. Med den utveckling inom LED-produkter som vi nu ser, så öppnar sig nya möjligheter vid renovering av äldre radioutrustning.

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

Datum: 2007-09-12. Rev. 0. C55-båtar. Regler för lån och handhavande av båtar. Utarb. av: TJ Sid. 1 av 15

Datum: 2007-09-12. Rev. 0. C55-båtar. Regler för lån och handhavande av båtar. Utarb. av: TJ Sid. 1 av 15 Sid. 1 av 15 1.Regler för lån av C55 båtarna 2.Tekniska Data 3.Handhavande av köl 4.Riggning/Segelsätttning 5.Hårdvindstips 6.Spinnaker sättning 7.Checklista 8.Handhavandekurs Sid. 2 av 15 1.Regler för

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström.

Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström. NogGrann trimguide för 606. ver 1.0 Är man tillräckligt förberedd, har man vunnit redan innan man startat // Paul Elvström. Idé tanke å nytta. Denna trimguide är till för att man enkelt och lätt skall

Läs mer

Hälsa alla välkomna. Då startar vi.

Hälsa alla välkomna. Då startar vi. Hudvårdstimme Hudvårdstimme Hälsa alla välkomna Hej och välkomna, presentera dig själv och säg att ni idag bjuder på en örtdryck med koncentrat från kinesiskt grönt te samt örter. Den innehåller mycket

Läs mer