- Om bultar sticker för Idngt ut under däck kapas de ofta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Om bultar sticker för Idngt ut under däck kapas de ofta"

Transkript

1 R ival-vänner! De tekniska tipsen lyser tyvars fortfarande med sin Eranvaro och eftersom aven min egen kalla har sinat stjäl jag ur en mycket intressant artikel i Segling nr 4 i Ar: "Att hitta och täta däckslackage" nagot som kanske kan vara aktuellt för en eller annan Rivalägare. Själv har jag forst 1 Ar lyckats fa babords främre rostjärn tätt. Författare till artikeln ar Johan af Forselles och han skriver bl a: - Om bultar sticker för Idngt ut under däck kapas de ofta med en kaprondell som gör bultarna glödande hetai men ocksa pulvriserar tätningsmedlet som helt eller delvis brinner upp utan att det syns utifrdn. Vattnet hittar sedan SA cmdnlnqo? sin vag genom det förstorda tätningsmedlet - Det svaraste momentet för en lackagedetektiv ar att exakt lokaisera var vattnet tränger ner genom däcket. Bdtar med stora laminerade innertakytor ar en utmaning. Bar kan vattnet tränga igenom däcket pb ett ställe och droppa ner p8 det laminerade innertakets ovansida. Och sedan rinna iväg langt mellan däck och innertak, flera meter längre bort fran läckaget. For att sedan rinna ner bakom en laminerad skrov-innerliner till kölsvinet, utan möjlighet att spara kallan till läckaget pd vägen. Börja lackagefels~kningen genom att lange spola vatten, med lagt tryck, längst nere vid relingslisten och sedan gd LBngsamt upp over däck mot överbyggnad och högre ytor om du inte upptäcker vattendropp nere i $Aten. Jobba ihop med nagon cd slipper du allt springande upp och ner i bdten. Om vattnet samkas nagonstanc i inredningen gäller det att försöka hitta vattnets vag. Har finna rnanga skrymslen och vrdr och en stark lampa kan vara till hjälp i sparandet. Stick in fingrarna och känn efter där lampans l jus inte nar. Ofta kan det b li nödvändigt att demontera innerlinern eller takkladseln nar du ser var vattnet tranger fram. Tag god tid p3 dig. Det har arbetet kräver talamod, nagon annan vag finns inte. Vattnet kommer oftast frdn de lägst belagna beslagen som pulpits, mantdgsfötter eller skotskenar. Vinschar, avlastare och ledblock ligger ofta högre upp. Johan beskriver sedan en "Skipper" fuktmatare som upptäcker fukt i trä och plast genom att mata motstandet mellan tv& IdgErekventa vaxelströmssignaler som överfors fran tv& elektroder pa undersidan av instrumentet och sparar läckor i overbyggnaden genom ett analogt visaruts'ag. Tyvärr kostar instrumentet c:a 3000 kr men det kanske gar att hyra hos nagon specialist.

2 Om tätning av luckor och ventiler skriver Tohan 51 a: - De tutor som bultas direkt mot överbyggnaden utan innerram kan bara lacka i förbandet eller i tatringen om de ar ~ppningsbara, Rutor med inneramar har inga synliga förbandsdetaljer pa utsidan som ar helt siat. Rutan halls pa plats av innerramen som drar bade ytter- och innerramen mot öppningen i överbyggnaden av skruvar genom innerramen till skruvhdl i ytterramen- insida. Har kan det vara svarase att avgöra om vattnet rinner genom ramarna eller genom rutans fasta gummitätning mot ramen. Genom att försiktigt banda upp den fasta gummitatningen med en pennkniv eller en liten skruvmejsel fran insidan och undersöka om det finns vatten mellan rutan och tätringen vet man vilken vag vattnet tagit. Är det blött har vattnet runnit den vägen och rutan maste bytas eller tätas om. Är mellanrummet torrt är det bara att ta loss rutan och täta om ramen ordentligare. Vi skiljer har mellan materiallackage och installatianslackage. Artikeln avslutas med en bra sammanstallning av de olika tätningsmedel som marknaden erbjuder. Till sist som vanligt lite reppriser. Frakt för postpaket, 35 kr tillkommer Dubbelflatade 8 mm Xevlar 14: - 10 '" l, 19:- 6 " röd 3: " vit matt 8 :- 10 " vit, blank, Rob1 12:- 10 " röd Llros 9:- 10 " grön liros 9:- 5 mm enkelflatad vit 3:- skotlinor: 12 vit, matt 10: röd-vit, Liros 13:- 12 röd Poly-prod 12:50 12 bla 12 :- 12 grön Roblon 14:50 14 grön Liras 14:- 3-slagen polyesterullr 6 mm 2:25 k2 " 6: - G8teborg i september 1991 Gunnar Skogby, Labbqgn 18, V Frolunda, te1 031/297496

3 HER "MJUKA" SKOTHAKAR Mitt senaste tekniska tips angdende skothake utan hake, har inspirerat vdr gamle Ri~al-supporte~ Henn Avasalu (han seglar Comfort 30 numeral stackas") att skicka in en variant p3 samma tema. Han bar i sin tur saxat iden ur en engelsk tidning. Tipset är att permanent bändsla eller splitsa fast en hjälplina c:a en halv meter ling, i alla försegel. Denna lina fastes sedan med en dubbel skotstek i Bgat frdn det dubblade skotet. En enkel ide som jag med gladje vidarebefordrar. Kontrollera bara att avstdndet mellan skothorn och skotblocket i däcket ar tillräckligt stort för att bdde hjälplina och knop ska fd plats. A double rheetbend, it tokes less than 10 seconds to moke the she?' :ar4 ana even o co-ncilete novtce Con lealn it in a couple o' minu'e: RODERVINKEL P& kryss bör man ju ha en rodervinkel pil 3-4 grader enligt de Elesta experter, pd öppna bogar mindre vinkel. Nar jag seglar själv har jag en viss känsla för detta (ganska diffus om sanningen ska fram), men speciellt ovana rorsman brukar ha sv8rt att nyansera hur "tung' batan känns pd rodret. Far att A lite bättre kontroll p& detta och fa reda pb om seglen behöver trimmas om, har jag försett ruffsargen under rodret med en skala dar man kan avlasa rodtets ungefärliga vinkel mat bateas 1Angskeppariktning. Eftersom det handlar om relativt 6ad.virnkLar duger en vanlig Linear skala ganska bra. Avstdndet till hjäststocken ar dessutom just s& stort att varje cm motsvarar ungefär en grad. Vissa b&ttillbehörsaffarer saljer tape (avsedd att märka bommen vid storseglets skothorn) med märkning för varje cm som passar bra för andamblet, Jag fcresldr dessutom en särskild markering vid c:a 13 grader. Större roderutslag an cd ger nämligen inte Ckad girkraft, bara mer broms (bra att veta vid t ex branta spinnakerslörar)

4 TERMOMETER I BOMMEN (!?) Kan Jan Govella ha radio och kartlasningslampa i handskfacken kan jag ha termometer i bomnoeken!? De som gillas a tt ha kontroll pd temperaturen och dessutom har en Selden-rigg har ett mycket skyddat "g6mslen för en termometer i rännan för revtravarna. En tunn termometer i klarplast passar precis i denna ränna. Det är enkelt att Lossa bomnocken sd a tt termometern kan fösas in i rännan genom att skruva ur ett par skruvar i bommen omedelbart för om nockbeelaget. Till sist lite reppriser. En och annan kanske vill fräscha upp sin bbt inför sommarens lockeleer? Glöm inte janfora mina priser mot andra ink8pskallor - repriser varierar mycket. 14 m skotlina for Il:50/m torde dock vara oslagbart! Porto tillkommer Dubbelflätade skotlinor: 8 mm Kevlar 13:- 12 vit, matt 10:- 10 " Roblsn L8:50 12 röd-vit, Liras 12:- 6 " röd 3:25 12 bl& 11:50 10 " vit matt 7:50 12 r6d Poly-prod 11:50 10 " vitl blank, Rob1 11:- 14 grön Liros 12:- 10 l' svart, '" " 10:- 10 " röd Liros 8: 50 3-slagen polyesterull: 10 " grön Liros 8:50 6 mm 2:25 12 " 6 : - Göteborg i januari 1991 Gunnar Skogby, Labbggn 18, V Frölunda, te1 031/297496

5 En ganska nybliven medlem i Rival-förbundet - v$lkommenl - har skickat mig flera trevligt enkla tips. Han heter Göran Haglund och seglar nummer 191. Han skriver att han bara seglat Rival en säsong annu, Tipsen har han tagit med sig frbn sina tidigare bdtar, Neptunkryssare och IF men han skriver att de fungerat val aven p4 Rivalen den gdngna säsongen. Höjning av storbommen Nar jag seglade Neppare skulle man ha masten stagad kraftigt akteröver f8r att d fart och höjd, DA Nepparen redan fran barjan har en uhängbom" medförde det att man p& kryssen nästan var tvungen att ha ruffluckan Öppen f6r att kunna skota hem ordentligt. Vid semestersegling var det ganska opraktiskt att ha bommen sd lagt. Jag lat darför segelmakaren sätta i en "trimrevsring" ovanför skothornet c:a cm upp. I denna ring satte jag bomuthalet I stallet för i den ordinarie skothornsringen. P4 JA satt hamnade bommen högre upp och besättningen behövde inte krypa ner lika mycket när bommen kom farande. Pd 1P:en jag sen hade, seglade vi ofta med sprayhooden uppe nar det stänkte eller regnade vilket ju ar mycket praktiskti speciellt nar man har ungat ombord som springer upp och ner. Nar vi för första gdngen försökte segla Rivalen med sprayhooden uppe SA upptäckte vi ganska snabbt att det inte gick att skota hem pa kryssen da bommen var 50r lag. Jag lät därför satta i en "planrevsringa Sven i denna stor och och det visade sig g$ lika bra att hoja bommen pd Rivalen SA att sprayhooden kan användas dd man kryssar. Den segelyta som försvinner nar man höjer bommen dar bak ar vid semestersegling helt försumbar jämfört med fardelarna med att ruffluckan kan vara oppen och att familjen kan sitta torrt och vindskyddat i sittbrunnen aven om det stanker och regnar. I stallet för att satta fast bomuthalet i planrevsringen kan man naturligtvis sätta dit en extra planrevslina inuti eller utanpd bommen om man vill men jag tycker inte det ar nödvgndigt. Man vet ju oftast sedan nar man sticker ut om det kommer att b li blott eller ej. Om man vill kan man ocksa sätta en tamp genom ringen och runt bommen SA behöver san inte dra SA hdrt i uthalet vilket medfar att seglet inte beh8ver planas ut. Enkel preventergaj Alla som nbgon gdng seglat med spinnaker har säkert ocksd suggor till spinnakergajarna. Om inte bör sbdana sattas pd dd de underlättas spinnakerseglandet avsevart. Blocken för suggorna bör sattas ldngt fram, strax bakom aktra undervanten. Sjalv har jag aldrig suggorna fast kopplade till gajarna genom block eller dylikt utan i stället hakar av typ brandkdrshakar som kan kopplas av och pa spinnakergajarna allt efter behov. Suggorna kan oeksb användas som preventergajar nar man länsar under t ex semestersegling och inte vill riskera att storbommen plötsligt kommer farande (bommen ar ju visserligen sb kort att den

6

7 KORRIGERING AV "HUR MAN UNDVIKER ATT REP FASTNAR I RODRET"? Mitt tips frdn februari 1989 l?) som jag fick fsdn ordförande Maths angaende rep som fastnar i rodret, blev tyvärr lite vilseledande. Maths har kontaktat mig och pbpekat att pa grund av Rivalens delade underliv finns risk att rep fastnar i utrymmet mellan överkant roder och den lilla skäddan for om hjartstocken - det is alltsd FRAMIFRAN som rep gärna kilar in sig mellan skrov och roder. Hur ofta hdlles du rodret precis rakt nar du forseker komma in eller ut ur en trbng hamn? Händer det kanske ocksd dig att ett spinnakerskot har gdtt i sjdn i samband med en rundning? Om repet fastnat ar det ofta nästan omajligt att orngdende dra ut det. Under tiden som repet sitter i klam forlorar du kanske din styrförmdga och fastnar i nagons ankare. Vad gör du? Om du har förstorat glappet FOR om hjärtstocken till ett halrum om e:a 15 mm kan du oftast mycket enkelt dra ur repet. Annars ar badrisken Overhangande! SKOTHAKE UTAN HAKE! Z min tidigaste seglarkarriar fick jag ibland stygga slag av vilt sldende skothakar av mässing. En mindre hard lösning som jag sedan dess har tillämpat pa mina batar, fann jag för nagra Ar sedan. Jag viker helt enkelt skotlinan dubbel pd mitten och syr (bändslas) ihop de bagge skoten c:a 10 cm frdn den dubbla änden. Pd s4 satt bildas ett öga med c:a 3 cm diameter. Sedan tar jag en bit mm tre-slagen lina och gör en fallrepsknop i ena anden (knopböcker visar hur dettta gbr till), Linan kapas sd att att e:a 15 cm fri ande blir kvar. Den tre-slagna stumpen laggs parallellt med den dubblade linan si att fallrepsknopen just sticker utanför Ögat. Andra anden kommer dd mitt for bandslingen pd skotlinan dar den sys hart fast. Obs att de bagge bandslingarna mdste gdras med stor omsorg och hdrt spänd bandslingslina [använd helst en s k ttkladkylat', d v s en träklubba med spar i). Spänner man hart och anvander relativt grov lina (2-3 mm flätad) kommer "haken" att halla i mdnga dr. Till slut sätter man fast skotet i seglet genom att sticka in skat-8gat i hornet och trä igenom fallrepsknopen genom Ögat pd andra sidan hornet. Det hela ser ocksd mycket "chip-shape" ut!

8 Det ar val förmodligen inte bara jag som har upplevt problem med det höga vattenstdndet i sittbrunnen nar bdten kränger och man seglar med självlänsarna appna. Vi har lindrat problemet, dels genom att använda en cittbrunnsdruk som ar relativt hög i bakkantens dels genom att montera pa halvman-formade platar pa skrovet, omedelbart framför självläns-öppningarna. Jag anar att utsugningseffekten ar mycket känslig för platarnas utformning och var man sätter dem - ar det ndgon som funnit den optimala placeringen? -... EXTRA PLATSER I SITTBRUNNEN Ibland har vi haft behov av att kunna "knö" in nagra extra sittplatser i det öppna "T:etH i sittbrunnen, mellan den tvärgdende akterbanken och de langsgdende bankarna. För en liten tid sedan kam jag pd en enkel lösning. Kojbottnarna fran stickkojen passade perfekt! Fast först skruvade jag dit ett par undersidan som laser luckorna förut - akterut. Ett imponerande enkelt tips om jag far saga det själv! Till sist lite reppriser. En och annan kanske vi11 frascha upp sin bdt? Glam inte jamföra mina priser mot andra ink~pckallor - reprriser varieras mycket. 14 mm skotlina for 12:-/m torde dock vara oslagbart! Porto tillkommer Dubbelflatade skotlinor: 8rnrnKevlar,Roblon 13:- II LI la 18: 50 6 " röd 3:25 10 " vit matt 7:50 10 ' vit, blank, Rob1 Il:- 10 " svart, " 10:- 10 " röd, Liros 8: " grön, Liros 8: " vit, matt 10:- L2 " r~d-vit, Liros 11:50 14 " grën, II 11: vit, matt 10: - 12 röd-vit Liros 12:- 12 bld 11: röd, Poly-prod 11:50 14 grön, Liros 12 :- 3-slagen polyesterull: 6 mm 2;25 12 " 6 i - Göteborg i augusti 1490 Gunnar Skogby, Labbggn 18, V Frolunda, te1 031/297496

9 Vbr trogne supporter Jan Wicklund hat kommit med ännu ett par tekniekt högkvalificerade tips om risker för galvaniska stromrnar i samband med elinstallatloncr, som det ar mig ett sant nöje att bilägga. Jan har oeksd pbpekat att det kan finnas explosionsrisker om man g ~ r som jag föreslagit i ett tidigare tekniskt tips, nämligen monterar en bilgenerator pa en bhtmotor f8r bensindrift. En bestamd rekommendation att modifiera ev extra bilgenerator om du har bensinmotor alltsdl Se mer detaljer i Jans bilagda brev till mig! Till sist lite reppriser. En och annan kanske vill fräscha upp sin bbt inför sommarens lockelser? Glh inte jamfora mina priser mot andra inkopskallor - reppriser varierar mycket. L4 mm skotlina for 11:50/m torde dock vara oslagbart! Porto tillkommer Dubbelflatade skotlinor: 3-slagna förtöjningslinor: 8 mm Kevlas, Roblan 12:- 6 mm 2 : II n i8:50 12 'l 5:50 6 röd 3:25 10 " vit natt 7 : ' vit, blank, Rob1 11:- 10 " svart, " 10:- 10 " gul, blb 9 : - 12 ' vit, matt 10:- 12 w svart, $1 Roblon 11:- 12 " blb, 11:- 12 'l röd-vit, Liras 11!50 14 " gron, II 11:50 Göteborg januari 1490 Gunnar Skogby, Labbggn LE, V FröLunda, te1 031/297496

10 Hej Eurinar, SpAnga Kernm~r d ~ n har gkngen med Iite mer generella battips. Fijrst vi l L jag aterkornma till tipset i varas om att installera kraftigare q~ner~tor i baten. Rtt montera i en bilgoneratar ar i och för sig ett billigt alternativ, men jag vill bestamt avrada fran att gara det annat nn ti l l sammans med dieszlmatcrer. En vanlig bilgenerator ar konstruerad med tv2 st släpringni- +tir rnagneti serings5trömmen. DA l mddningsregulatorn l ämnar ström ti l l *altli ridningen uppctar alltid gnistor mellan kolen och släpringarna. Det t 3 kan med+ Öra uppenbai EXPLC3iONSRISK. En generatcr som ar l:bnstrueracl f ar MGRINT bruk däremot, har inkapalade kol ch slspringar, just pga risken for explosion i handcl se av att bensinangor i f ar1 ig kancentr~ti i mot nrrummet. hr1 ~~pptrad~r DA jng ssslv skulle installera geroeratar till mitt C-6rev 1983 kontaktad? jag f tirr55kringsbalagzt Raiitigai-nas egen +lirs. 1 just om detta. Man svarade :" f händelse av brand st51 15 al l tid +ragan hur just el instal l?.tsmen rctt ut, och om bilgen~rator vorit installerad uppsthr?.l l.?!; di s%~,ssi on kring ers2t:rkingsf r&gan! S+dan ett sntsl ar ti l lbak;, acceptsrss EJ bil~er~~ratcrer 5 +t-itidssater viu!',!y I NCTRLLCT I ON". Mitt r5.d blir d5r"ör: Kontakta f6rst Cikt +~rsakringsbalag! Jag bifogar ocksa ett pnr artiklar jag ski-ivit om galvärrisk karrozion och japdningsproblematik fur radio och navigatorer. Van1 i ga seg1 arhal sni ngnr

11 ar1 van De +lesta av oss har räl ndqon qanp träffat pl problem med att olika mataller inte trivs r4 bra tillsammans ntr de kmmer pi plats ombord pa vari bptir.hiir kommer ett fariök att reda ut begreppen samt olika tips till skyddiitqfirdcr. S1 fort tvi olika meta1 lrr kommer i kontakt med en vitiki och kopplas ihnp med vnrandra p& att el lrr annat ratt, kammwr det att flyta en elektrisk stram. Detta var ndgat som italienirrn Galvani upptäckte redan pl 1700-talet och som han5 landsman Volta utvmcklade till ett galvaniakt mlmmmnt.ollkr matrllk~mbinatimer lrddc fram till Voltarr stapel, och E dag har vi rn uppsj& olika typer av batterier med vi tt skf lda agenskapcr,med inglcndr matrllw,typ bly,kvick~ilvrr,zink,litiu~,ni~kal~ kadmium mte. I ett galvaniskt element utgörs dr tv& elektrodrrna iv tvi olika metaller,dcn ena ltadlaran an den andra.ben ström rom uppstir di man sammanbinder dessa qër, att material lltisn ifrh den "oadl are" meta1 len. I Se tibel len i den gal vaniska spllnningskrd jan där guld utgör den adlast och zink den 04idlaste metallen). Det ar av den anledningen sbm man förser sitt drsv av iluminlue el i er propel l er ax el, köl el l er roder +v stlï med den "opdl are" metallen ZfNK.ben skall S i förbrukas oeh fbldriktigt ka1za1 den 0fferanod.Den ar oeksa relativt billiq,och lätt att gjuta. Hen ju yta den adla metallen +Pr desto itorre maste dm offerhanad" vara, som skall skydda ett drev cl.dyl +or att det skyddade Cfiremalet ej ska11 ta skada. Galvanisk ström kin uppstl utan att min ihstïdkommw rn ren karts1 utning, däri ör att vattnet inneha1 l er +Örormingir, bottenfxrgen innehaller metallfareninger etc. Lbt oss anta att du har =tt utbordardrev9s21rr rtt S-drev. De ar tillverkade av en aluminiumlrgrrinq,innehillande b1.i kisel ach magnesium För att +Q en stark men 10ttgjuten legering. Den är desrvïrre vpldigt karr~riansbenagen, och därför miste min vara extra försiktig när man anvander aluminium i marina sammanhang. bv den anledningen 1Sgger man imalmring mallin aluminium ech andra matallir,cx.vis rostfritt pa master.man bar ocksi isolmra mt vattmnfntrlngning mellan mitmriilrn med vattenfri tt +mtt,vn.vii piraif inol ja. ben stram sam kommer att gl mellan tv& metaller i hrvsvrtten,elltr annan elektratyt,lr direkt proportianell mot drn yta rom dm har, daras inbarder förhillande i den galvaniska sp9nningakedjrn och sal thaiten/f Brareningigrade~ller den invsnda elaktrol yten. I en konstruktion f or marina sammanhang b8r ipanni ngsski l lnodcn mellan tv& metaller E den 6WVAN58KA BPZNNINbSKEDJAFIi ej Bverstiga 0-25 valt, där4ör att korrosionsrisken bli r olltf ör stor. Detta är en regel son giller f ör det största f öretagat i vlrlden i nam navigations och utprickningsryatem,

12 Ca1 vaniska spanningskedjan kit i d$ f iirhii iandct mr1 l rn o1 i k. I metal StrE benagenhat att bf l do en elrktrimk s~ïnning mtl lan varandra da dr sänks i rn och ramma vatski. Sammanfattning och rid, i. Undvik att anvlnds metaller som ligger mer an 0.25 V frin varandra i dan galvaniska ipänningr kedjan.ss tabell. 2. Undvik att kopp18 ihop drmv mmd "Pdlrra mmt+llrrm soni koppar,bronaer,bly rtc.sorn ligger i vattnet. 3. Isolera med plast och Catti in skruvf8rbrnd och beslag som monteras pi bit, mast och bom 4 Yvm under vintrrf örvaring) med vattrenfri tt fett prrrff inolja). 4. Se till att det finns m8jllghst till god luitv8xling under vintarförvaringen.st&ng inte in med plmst i avsikt att skydda, det skadar mer In g8r nytta. Dra ur rostfria fil1 ur rnaitan,oir nd3jligt. S m Jan Wicklund Salhagav &O SpAnga bost arb

13 darda uridrr vmttritm m II UPP rnd ma1 wrrriickm itr ommar att utan ridare +ölje de rhd som redovisss i BAtnytt 4/89 i Lars Lindens artikel, Bhtnytt 4/89, f Gr att f& ett vy1 fungrrrandc jordsystem +ar sin radio och navigationsutrustning, kan +i rent katastrof ria f bl jdmr. - Kravet p& star jordyta hr i radissammanhang omvänt propartionel1 mat den +rekvens som används.bvs hiigrc Srekvens mindre jordytasom vi ser det med rent fysiska matt. För VHF och PR-banden utgbrr den nödvändiga fardarean av mast el ler del av antennkonstruktionen. NAgbn ytter1 i gare jordfarbindelse till vattnet kan därför knappast vara nodv&ndig. För KY- och marinbanden samt navigatorer som arbetar inom lanqvaqsbandet, bl ir det dlrernot större krav pa jordf örbindelsen som inte enkelt löses,utan yttre itqarder.hen nu till den stora faran med att installera en forbindelse till vattnet utan att se UPP f Om Du Installerar en jardplatta av den typ ram beskrivs av Lirs Linden, och kopplar ihop den med motorn uppstar ett BfiLVANISKT ELEMENT -BfiTfERI, SOM %R KORTSLUTET.Se separat artikel om detta. Oe f lesta vet vad som hënder nar man kortsluter ett batteri--,det g en striimaden otrbmmen är direktberoende av batteriets inro motstand och ledsrmotst8ndat.och när dat gar en strum i ett galvaniskt element,sa är det en metall ron "&t%" upp och det Yr den 'laadlastem av de inb1 andade meta1 lerna.därf ör +Orser man det man vill skydda mad '"o#+eranoder" av ZINK. En branslegering av den typ som beskrivs i Llndcne artikel i nnahal ler koppar. Me1 l an koppar och il umi nium uppstar i vatten en galvanisk spänning av eta 6.5 valt! Se tabell I. (Tidigare pub1 icerad i Biitnytt 7/86). I en konstruktion ibr marina sammanhang b6r spänningaskillnaden mellan tvä metaller i den OCLVANISKA SPXNNZNOSKEbJFIN ej Bvcrrtiga 0.25 VoSt,därf ör att korrosionsrisken blir alltf ör star. Den ström som kommer att q& mellan aluminiumdrsvet eller roder/köl/axel av sthl Ir direkt proportionell mot den yta som jordplattan av brons har, och salthalten/iörorrningsgraden, OCH det var ju en star jordyta vi ville ha f Ör var navigator/kv-radio! Hen den galvaniska strammen kammrr mrd 8törmta cinnollkhmt att P& KORT TID f8rdlrva Pitt drmv! eftrrsom det är av den "~adlare" metallen ar de tv%.en ökning av ytan pa offeranoderna, eller andra ätqardrr, blir #aljdaktliqen ytterst nodvsndiga. Gar nu detta att kombinera acceptabelt sätt? Ja, genom att i den ledning som kopplar motorn till jardplittan koppla in en kondensator (4) ev lëmpliq awt,se +lg. lm Dan bös vara ar hag kvalitct,t$la qukt s ~ m t haga spänningar fbr att klara statiska urladdningar vid Askvader! f ör att ej f orstbrar. Vidare skall den ha ett start värde pa sin kapacitans för att ge s& lagt vsxel rtrbmsmotstiknd som m6 j1 igt f ör navi gatorns/kv-radl ons

14 blsta +unktion.kondensatorn kan sedan i sin tur parallell kopplas med gnfstgap sam akydd.se art om askskydd i Bhtnytt 7/84. Och till sist.kontrol1mra mad jymni mellanrum att drt intr finnr nlgon qalvinimk f litbindelsr mrllan jordpl Atrn oeh ditt drrv! Beträffande övrig avstörning av elutrustning har BOSCH tidigare givit ut mycket inqormatirt material. För basta resultat och val av skyddskondensator bor Du rldgöra med leverantoren av I +örsta hand navigatorn och och eventuell KVradi o. For PR-radia och VHF- r1 ler mobi l tel efon behöver du knappast bekymra dig om extra jardf orbindelse. f En kondensator släpper igenom vlxelstr6m,men ej l i katröm. Jan Micklund Solhagav. 71 i63 60 Splngi bos ar b

Ombyggnad av en S30. - separat matplats/salong, dvs i praktiken minst 6 kojplatser

Ombyggnad av en S30. - separat matplats/salong, dvs i praktiken minst 6 kojplatser Ombyggnad av en S30 Nedanstående beskrivna renovering torde vara den mest genomgripande som har gjorts på en S30. Jag har inte sett båten själv, men har hört den lovordas av andra och med med vetskap om

Läs mer

Arbetsuppgifter. 5 mans besättning. Version 2011-05-09. Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön)

Arbetsuppgifter. 5 mans besättning. Version 2011-05-09. Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön) Arbetsuppgifter Version 2011-05-09 5 mans besättning Helm (röd) Trim (orange) Floater (gul) Pit (blå) Mast (grön) 4 mans besättning Huvudsaklig placering i båten Huvudsakligt ansvar Andra arbetsuppgifter

Läs mer

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin Jag har funderat lite på hur man skulle placera och utforma en dykstege till vår nya RIB. Fundering 1: Placering. Var vill vi ha dykarna, när vi tänker på säkerheten a) Inte i närheten av propellern. b)

Läs mer

Trimguide CB 66. Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s

Trimguide CB 66. Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s Trimguide CB 66 Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s Trimguiden är skriven av Fredrik Åstrand, North Sails. fredrik@se.northsails.com 1. Förberedelser

Läs mer

Tillägg till DF 65 Manualen (förbättringar och tillägg samt kanske något bra tips)

Tillägg till DF 65 Manualen (förbättringar och tillägg samt kanske något bra tips) Tillägg till DF 65 Manualen (förbättringar och tillägg samt kanske något bra tips) Saker som är bra att kolla på om man har eller kan behöva köpa: Blocknyckel 5.5 mm till att justera kicken med. Beteslås

Läs mer

Tips och tricks från Vera af Limhamn. Hanse 350. Ämne: Små ting av stor betydelse.

Tips och tricks från Vera af Limhamn. Hanse 350. Ämne: Små ting av stor betydelse. Tips och tricks från Vera af Limhamn. Hanse 350. Ämne: Små ting av stor betydelse. Funderade lite över vår båts utrustnings status och de förändringar som har vuxit fram från leverans dagen 2008, till

Läs mer

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion Hopfällbar Båtlyft - Instruktion 2016-09-01 Sida 1 (av 10) Allmänt: Båtlyften är endast avsedd för lyft av båt (motorbåt eller liknande) för att flytta båten till eller från en båttrailer på land. Båtlyften

Läs mer

Tias Tipsare Utskick, år o mån. Gunnar Skoeby 8409 Birnet Xellström 8203 Torsten Snedhere 8203 Jan Wfcklund 7703 Bireer Mellström 8203

Tias Tipsare Utskick, år o mån. Gunnar Skoeby 8409 Birnet Xellström 8203 Torsten Snedhere 8203 Jan Wfcklund 7703 Bireer Mellström 8203 10 ARS SAMMANSTALLDA TIPS! Eftersom jae nu renskrivit och f8rmedlat Tekniska Tips i tio år har jaa tagit fram en ny sammanct~llnin~ av dem alla, fös de som ar intresserade. Vill ni ha kopior DA nigot sander

Läs mer

Att vara ett med. Att förlänga

Att vara ett med. Att förlänga Att vara ett med vattenytan En brygga i en insjö eller inomskärs används visserligen till många och varierande ändamål, men grundtanken med en brygga är ju att den ska sträcka sig ut i vattnet, att du

Läs mer

Klassregler för. Linjett 33. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM

Klassregler för. Linjett 33. Myndighet. Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM 2002 Klassregler för Linjett 33 Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM Linjett 33 konstruerades 1993 av Mats Gustafsson. Svenska Linjettförbundet antogs som klassförbund

Läs mer

North Sails Trimguide 606

North Sails Trimguide 606 North Sails Trimguide 606 De senaste femton åren har vi varvat aktivt kappseglande i 606 klassen med att utveckla 606 segel och segeltrim. Erfarenheterna från denna tid har vi sammanfattat i detta häfte.

Läs mer

Monteringsanvisning Elstängsel Permanent stängsel tråd och rep för häst

Monteringsanvisning Elstängsel Permanent stängsel tråd och rep för häst Monteringsanvisning Elstängsel Permanent stängsel tråd och rep för häst Permanent stängsel för häst INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förberdelser... 3 1. Sätt upp hörn- och grindstolpar... 3 2. Uppsättning av stängselstolpar...

Läs mer

Lite lösningar som gör livet lättare

Lite lösningar som gör livet lättare Lite lösningar som gör livet lättare Möjligheten att lätt kunna trimma dina segel efter rådande förhållande är väsentligt för att behålla bra fart och höjd under kryss när vindstyrka och vågornas karaktär

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Ändbeslag. I x. Godstjocklek B087 87/60 60,2 27,7 2,0 1,55 13,4 9,3 5,5 B /60 97,5 33,6 2,0 1,71 18,5 11,2 5,5

Ändbeslag. I x. Godstjocklek B087 87/60 60,2 27,7 2,0 1,55 13,4 9,3 5,5 B /60 97,5 33,6 2,0 1,71 18,5 11,2 5,5 Boar i aluminium Seldéns bomserie innehåller en mängd finesser och kan förses med olika typer av revsystem och uthalssystem, allt för att kunna anpassas till olika båtar och uppfylla seglares varierande

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker 1 595-560-S 2007-01-05 tt segla spinnaker 2 tt segla spinnaker Vi har här gjort en instruktion som vänder sig till nybörjaren såväl som den erfarne seglaren. Målsättningen är att nybörjaren skall kunna

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Neddragna fall på TRUD.

Neddragna fall på TRUD. Neddragna fall på TRUD. När vi beslutade att vi skulle ut och långsegla bestämde vi oss för att ordna så att vi kunde reva storseglet från sittbrunnen. Det blir ju många överfarter med flerdygnsseglingar

Läs mer

Linjett-tips. Av Margaretha och Kjell Björklund L33, nr 33, Marelin Tel. 08 776 23 00 Med tack till DELAB för medverkan!

Linjett-tips. Av Margaretha och Kjell Björklund L33, nr 33, Marelin Tel. 08 776 23 00 Med tack till DELAB för medverkan! Linjett-tips Av Margaretha och Kjell Björklund L33, nr 33, Marelin Tel. 08 776 23 00 Med tack till DELAB för medverkan! Häckstagsträckare Hur många gånger har inte haländan kommit i kläm när man öppnat

Läs mer

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93 Fritt översatt av Sven Gester till svenska Börja så här Börja med att sätta riggen på båten, montera vant och sätt häckstaget lite grovt. Mast lutning

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Mätguide för båt. Börja med att ta mått på riggen, det är viktigt att måttbandet följer respektive stag och att de är sträckta.

Mätguide för båt. Börja med att ta mått på riggen, det är viktigt att måttbandet följer respektive stag och att de är sträckta. Denna mätguide hjälper dig ta rätt grundmått på din båt. Det är viktigt att mätningarna är av god kvalité. Fotografera gärna dina mätningar samt övergripande detaljer av skrov och rigg. Du behöver ett

Läs mer

Sy kapell själv. dumsnålt eller smart? Praktiskt gör det själv. Projektet i korthet

Sy kapell själv. dumsnålt eller smart? Praktiskt gör det själv. Projektet i korthet Praktiskt gör det själv Sy kapell själv dumsnålt eller smart? Projektet i korthet Svårighetsgrad Medel I vintras köpte jag och min man en Terhi 50 för 000 kr. Ett kanonpris tyckte vi. Dynorna och kapellet

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Elektrisk motor (OZ Marine Single) monterad i en Späckhuggare F

Elektrisk motor (OZ Marine Single) monterad i en Späckhuggare F Elektrisk motor (OZ Marine Single) monterad i en Späckhuggare F I båten satt tidigare en tvåtakts bensinmotor, Vire 7, med rak axel och en Gori foldingpropeller. Bortmontering av gamla motorn inkl axel

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Diverse småtips. 1. En praktisk ankarbox

Diverse småtips. 1. En praktisk ankarbox Diverse småtips 1. En praktisk ankarbox För den som inte har någon stor båt med inbyggd ankarbox är denna lösning mycket praktisk. Ankarboxen görs av en (kasserad) vattendunk där man skär upp ett hål enligt

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

Instruktion för montering av uthalsblock. Bom Block 120/ / / Innehåll, utbytessats. Verktyg som behövs

Instruktion för montering av uthalsblock. Bom Block 120/ / / Innehåll, utbytessats. Verktyg som behövs 595-788-S 2000-03-16 Utbytessats uthalsblock Instruktion för montering av uthalsblock Bom Block 120/62 538-860-01 143/76 538-861-01 171/94 538-862-01 Innehåll, utbytessats Block Sikaflex Pilotlinor Instruktion

Läs mer

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt?

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt? 2 Materia 2.1 OH1 Atomer och molekyler 1 Vid vilken temperatur kokar vatten? 2 Att rita diagram 3 Vid vilken temperatur kokar T-sprit? 4 Varför fryser man ofta efter ett bad? 5 Olika ämnen har olika smält-

Läs mer

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012 Vi har tyvärr inte av olika orsaker hunnit segla så mycket i sommar med vår nyinköpta Omega 42 Anandra som vi hade tänkt oss. Vad gäller kappsegling så blev det bara Ornö Runt i maj och sen sista onsdagsseglingen

Läs mer

NogGrann. Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges.

NogGrann. Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges. NogGrann Segla CB66. ver 1.0 Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges. Idé tanke å nytta Detta dokument innehåller rekommendationer och tips på

Läs mer

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen.

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen. VBS-upptagning för nybörjare. En enkel guide för dig som är ny i klubben. Upptagningen är något mer avancerad än sjösättningen, men fortfarande ganska lätt och riskfri. Det som i huvudsak skiljer från

Läs mer

Extraljus, Monteringssats, S60/V70

Extraljus, Monteringssats, S60/V70 Installation instructions, accessories Anvisningsnr 30772046 Version 1.1 Art. nr. 30745701 Extraljus, Monteringssats, S60/V70 Volvo Car Corporation Extraljus, Monteringssats, S60/V70-30772046 - V1.1 Sida

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C Du har valt ett ankarspel från South Pacific. Dessa ankarspel och kapstan utmärks av: Rostfritt kabelarhjul för både lina

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Monteringsanvisning. Permanentstängsel med vinterband för häst. Permanent vinterstängsel för häst

Monteringsanvisning. Permanentstängsel med vinterband för häst. Permanent vinterstängsel för häst Monteringsanvisning Permanentstängsel med vinterband för häst Permanent vinterstängsel för häst Förberedelser Planera var stängslet skall sitta, markera var hörn och grind skall placeras. (Om möjligt undvik

Läs mer

5-2 Likformighet-reguladetri

5-2 Likformighet-reguladetri 5-2 Likformighet-reguladetri Namn:. Inledning Du har nu lärt dig en hel del om avbildningar, kartor och skalor. Nu är du väl rustad för att studera likformighet, och hur man utnyttjar det faktum att med

Läs mer

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor DUBO skruvsäkringar 10 10 DUBO skruvsäkringar för insexskruvar 11 DUBO tandade stålbrickor 15 KORREX mutterskydd 22 DUBO WORLDWIDE KORREX runda mutterskydd KORREX snäpphättor 24 17 KORREX skyddsknappar

Läs mer

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - +

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - + Föreläsning 1 Vad är en elektrisk spänning? Det finns två grundläggande fysikaliska begrepp som inte kan förklaras på ett enkelt sätt. Massa Elektrisk laddning Inom eltekniken börjar vi med elektrisk laddning.

Läs mer

Monteringsanvisning.

Monteringsanvisning. Hustyp SMEAN Monteringsanvisning. De första bladen i denna monteringsanvisning innehåller råd som ni kan ha mycket glädje av när ni ska montera er stuga. Har ni några frågor när ni läst igenom denna text

Läs mer

Trimguide från Trissjolle 3327 Björn Sandberg/Linnea Petersson. SM 2009 i Arkösund

Trimguide från Trissjolle 3327 Björn Sandberg/Linnea Petersson. SM 2009 i Arkösund Trimguide från Trissjolle 3327 Björn Sandberg/Linnea Petersson SM 2009 i Arkösund Trimmet utgår från Blixt-segel från Bengt Johansson Sails, 033-254124, bengt.johansson.sails@swipnet.se. Bengt Johanssons

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

LED ERSÄTTNINGSLAMPOR. Mr LED LED ERSÄTTNINGS LAMPOR 12 VOLT

LED ERSÄTTNINGSLAMPOR. Mr LED LED ERSÄTTNINGS LAMPOR 12 VOLT LED ERSÄTTNINGSLAMPOR 12 1 2 13 14 3 4 11 10 Mr LED 9 8 7 6 5 LED ERSÄTTNINGS LAMPOR 12 VOLT EN SERIE MYCKET ENERGISNÅLA LED LAMPOR LED = LIGHT EMITTING DIOD DEN STÖRSTA SKILLNADEN MELLAN LED & VANLIGA

Läs mer

Inledning. Innehåll 2(16)

Inledning. Innehåll 2(16) Mars 2010 Inledning Detta lilla häfte är ingen lärobok i segling. Det belyser bara sådant som är unikt på vedjakten Sofia Linnea och som dagens seglare ej är bekanta med. Sofia Linnea har ingen motor,

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits:

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits: MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2!

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2! MONTAGEANVISNING EVA bumper bryggfendrar SPAR TID LÄS DENNA MONTAGEANVISNING INNAN DU MONTERAR! Gäller produkt EVA bumper B60, B60 Hörn, B70, B80, B90 och B100 Datum 120210 Ref TA/www.d-fender.se MONTAGE...

Läs mer

Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15

Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15 Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15 Vi släpper förtöjningarna i Calheta, Madeira den 27 september och sätter sikte mot Graciosa, en lite sandig ö som ligger strax norr om Lanzarote. En segling

Läs mer

Färgkombination på tältdetaljer Dukarna är märkta vid kederlisten.

Färgkombination på tältdetaljer Dukarna är märkta vid kederlisten. MONTAGEBESKRIVNING Att tänka på före montaget Se till att ytan är tillräckligt plan. Mät ut ytan där tältet skall stå. (Uppmärksamma kablar i mark) För att få tältet rakt bör du mäta diagonalen mellan

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Ver 2012 v1. Isabella Classic Montering

Ver 2012 v1. Isabella Classic Montering Ver 2012 v1 Isabella Classic Montering 1 Allmänt. Om mått. Isabella bygger vi efter KISS-regeln, Keep It Simple Stupid.Anvisningarna är bara rekommendationer; alla mått är således ungefärliga och jakten

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

Elektricitet studieuppgifter med lösning.

Elektricitet studieuppgifter med lösning. Elektricitet studieuppgifter med lösning. 1. Vad behöver man minst för att tillverka ett batteri? Två olika metaller och en syra eller saltlösning. 2. Vad var det som gjorde batteriet till en så banbrytande

Läs mer

Innan du installerar din kamin

Innan du installerar din kamin Gratulerar till köpet av en genuin Olymberyl gjutjärnskamin. Rätt brukat kommer denna kamin att ge många års säker användning. Manualen har utvecklats för att försäkra användaren optimal effektivitet.

Läs mer

SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN

SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN Segelbåtar kännetecknas på dess segel. Ett segel är en duk som fästs på båten för att fånga vinden. Med hjälp av vinden och seglet förs båten framåt. Det finns många olika segel

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Klassregler för 2-Kronan

Klassregler för 2-Kronan 2005 Klassregler för 2-Kronan Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM 2-Kronan konstruerades 1991 av Erik Thorsell. 2-Kroneförbundet antogs som klassförbund i Svenska Seglarförbundet

Läs mer

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken Så här ser det färdiga ryggsäckskortet ut. Detta behöver du 1 cardstock eller mönsterpapper 12 x 12 1 cardstock eller mönsterpapper

Läs mer

Checklista Höst. Motorn. Båttyp Båtnamn Ägare. Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen

Checklista Höst. Motorn. Båttyp Båtnamn Ägare. Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen Båttyp Båtnamn Ägare OBS checklistan skall läsas och användas ihop med båtens övriga instruktionsböcker som beskriver vad som gäller för just din båt. Lägg till och dra ifrån punkter så att den passar

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

ST]uO LASSE NORLIN. \ s\ ,,, Jen. i. r &

ST]uO LASSE NORLIN. \ s\ ,,, Jen. i. r & FORTI ST]uO ÄY LASSE NORLIN s \ s\ r,,, Jen _ i.r & ' 1'^ FORTISSI]UlO för för Drömbåten Lasse Norl ilr. Och kanske Di g? En drömbåt När en av Sveriges lrämsta segelbåtskonstruktörer ritar en båt sin drömbåt

Läs mer

Testa din segelbåts IQ med våra linor

Testa din segelbåts IQ med våra linor Testa din segelbåts IQ med våra linor Polyropes är Skandinaviens ledande tillverkare av tågvirke. Genom att testa och utveckla nya material i nya kombinationer får vi möjlighet att ge båtägare världen

Läs mer

Manual för att odla GANS (Gas At Nano State)

Manual för att odla GANS (Gas At Nano State) Manual för att odla GANS (Gas At Nano State) För att bygga din Magrav behöver du skapa 3 olika sorters GANS. Proceduren är i stort sett samma för de olika GANsen. Vi börjar med att beskriva hur du skapar

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Manual till AquaSmart

Manual till AquaSmart Manual till AquaSmart Innehåll: 1. Introduktion 2. Användning 3. Följande levereras till gummibåten 4. Uppblåsning och montering a. Båt med uppblåsbar durk b. Båt med aluminium durk 5. Motor 6. Ventilverktyg

Läs mer

Sjöugglan IV bilder:sjöugglan lv bilder Sida 1

Sjöugglan IV bilder:sjöugglan lv bilder Sida 1 Sjöugglan IV bilder:sjöugglan lv bilder 2010-04-12 16.02 Sida 1 Sjöugglan lv, Albin Nova 99 byggd 1988. I princip allt utbytt och nytt utom motorn (se sep beskrivning). Med den trebladiga foldingpropellern

Läs mer

Monterings anvisning och användar guide. Smartroller Mk2

Monterings anvisning och användar guide. Smartroller Mk2 Monterings anvisning och användar guide Smartroller Mk2 Förord Alla segelbåtar är olika, detta medför att saker och ting kan se olika ut även på samma båttyp. Vi på Smartroller har under lång tid studerat

Läs mer

1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA

1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA 1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA 1-krona, handbok, 2012 sida 2(14) Innehåll INTRODUKTION - sid 3 BESKRIVNING AV 1-KRONAN - sid 4 RIGGNING OCH DETALJER sid 5 Hur använda båten, besättning

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

2010-04-02/Bengt Nylén. Trix Ub

2010-04-02/Bengt Nylén. Trix Ub Trix Ub Trix Ub 717 är en fin modell. Fyra grejor störde mig dock. Strålkastarnas gula sken och att de har för liten diameter. De tjocka plaststängerna som går tvärs motorhuvarna. Handledarnas tjocklek

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

SXK Båtpärm. Värmaren skall vara av lämplig typ avsedd för användning i fritidsbåt.

SXK Båtpärm. Värmaren skall vara av lämplig typ avsedd för användning i fritidsbåt. 6. ÖVRIGA SYSTEM 6.1 Värmesystem Värmaren skall vara av lämplig typ avsedd för användning i fritidsbåt. Såväl förbränningsluften som avgaserna skall tas från fria luften och även ledas ut dit. Installationen

Läs mer

Rätta till krokarna. Om rännkrokarna inte kan återanvändas. Lördag. Innan du byter ut hängrännorna. material och utseende.

Rätta till krokarna. Om rännkrokarna inte kan återanvändas. Lördag. Innan du byter ut hängrännorna. material och utseende. 20 Klart på en helg 2 Svårighetsgrad: Lätt Svårt Innan du byter ut hängrännorna ska du välja material och utseende. Kolla tillverkarnas hemsidor för att se vad som passar bäst på din villa Innan du börjar

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

Konservering. Bärkompott... 5 Fruktkompott... 5 Grönsaker... 5

Konservering. Bärkompott... 5 Fruktkompott... 5 Grönsaker... 5 Utrustning vid konservering....................................................... 2 Steriliseringsapparat............................................................. 2 Hela och rena...................................................................

Läs mer

Instruktion Rapid v. 0.2 Sida 1 av 5. Cyanlim

Instruktion Rapid v. 0.2 Sida 1 av 5. Cyanlim Instruktion Rapid v. 0.2 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER RA Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

Bygg Din egen Rival 22

Bygg Din egen Rival 22 Bygg Din egen Rival 22 Rivallörbuadet har nyligen forvhi bygforrnama för Rival 22 f& Rivalbhar AB. Det bciydcr att det Aterigea fm möjligheter tiii sjalvbyggnation p4 traditionellt satt. Balarna byggs

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

BÅTLYFT TILL BÅTTRAILER INSTRUKTION

BÅTLYFT TILL BÅTTRAILER INSTRUKTION BÅTLYFT TILL BÅTTRAILER INSTRUKTION 2015-05-08 Sida 1 (av 11) Allmänt: Båtlyften är ett hjälpmedel för att lyfta en båt (motorbåt eller liknande) vid lastning på eller av en båttrailer på land. Lyften

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 41 Installation instructions, accessories Anvisningsnr 31310099 Version 1.2 Art. nr. 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sida 1 / 41 Utrustning IMG-242205

Läs mer

Användarhandbok - CB 66 Racer. Användarhandbok för CB66 Racer

Användarhandbok - CB 66 Racer. Användarhandbok för CB66 Racer Användarhandbok för CB66 Racer 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion... 3 Specifikation och ritningar... 3 CE-märkning... 3 2. Säkerhet... 4 Max last... 4 Säkerhetsutrustning... 4 Kapsejsning... 5 Flytankar...

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

Repkunskap - repets delar, splits och tagling

Repkunskap - repets delar, splits och tagling Reparbete - repets delar, splits och tagling Tågvirke (eller rep som det allmänt kallas) är ett av de mest använda materialen inom scouting. Med detta kan vi surra, bygga och göra hantverk, men det kräver

Läs mer