FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTIDENS NÄRINGSLIVSKOMMUN"

Transkript

1 FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 NAT ION E L LT P E R S P E KT IV Arena för tillväxt Katrien Vanhaverbeke Chef Tillväxtverket Therese Lindberg Projektledare, Besöksnäringsprogrammet NÄR IN G S L I V E T S P ERSPE KT IV Max Hamburgerrestauranger AB Patrik Engman Etableringschef Swedbank Patricia Kempff Chef, Samhällsengagemang Nya effektiva samarbetsformer God kompetensförsörjning Ökad besöksnäring Metoder och verktyg som främjar tillväxt PRAKTIK FA L L F R Å N Stockholm Business Region Olle Zetterberg VD Hjo kommun Kristina Mustajärvi Näringslivschef & EU-strateg Falkenbergs kommun Catharina Rydberg-Lilja Näringslivschef Kramfors kommun Peyman Vahedi Rektor, Ådalsskolan Ann-Kristin Leiderud Utbildningssamordnare, Tillväxtavdelningen Falu kommun Linda Norén Näringslivschef s ku fo d me f äf tr ks er! tv xt nä vä ll ts ti re h Å oc iv sl ng ri på nä Anna Perols Planchef WO R KS H O P HUI Research Sofia Angel AT T R A H E R A B E S Ö K A R E, I N V Å N A R E & F Ö R E TA G

2 FRAMTIDENS Stockholm den 9-10 september 2014 ÖKA ATTRAKTIONSKRAFTEN FÖR BESÖKARE, FÖRETAG OCH INVÅNARNA! Kartan över Sveriges kommuners näringsliv ritas om. Tidigare flyttade människorna dit företagen fanns, men idag kan vi se en växande trend där det istället är företagen som flyttar dit människorna finns. Sveriges alla kommuner slåss om såväl invånare som företag och besökare, vilket sätter en otroligt stor press på din roll. För att skapa tillväxt i din kommun krävs det ett effektivt och framgångsrikt samspel med många olika aktörer. Har du de rätta strategierna och verktygen för att utveckla din kommun? Lyckligtvis behöver du inte uppfinna hjulet på nytt. Här har vi samlat Sveriges främsta experter inom svenskt näringsliv för att ge dig chansen att ta del av deras bästa tips. Du får exempel på konkreta verktyg och metoder som främjar tillväxt, besöksnäring och entreprenörskap i din kommun. Förutsättningarna har förändrats hur ska du skapa tillväxt i din kommun? PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Konkreta metoder och verktyg som främjar tillväxt Besöksnäringens växande betydelse Vad behöver företagen för att flytta till din kommun? Regional samverkan och gemensam översiktsplan DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Konkreta insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap Therese Lindberg, projektledare, Besöksnäringsprogrammet, Tillväxtverket Så säkerställer du att näringslivet har tillgång till rätt kompetens Peyman Vahedi, rektor, Ådalsskolan, Kramfors kommun Ann-Kristin Leiderud, utbildningssamordnare, Tillväxtavdelningen, Kramfors kommun Gemensam översiktsplan skapar tillväxt och nya möjligheter Linda Norén, näringslivschef, Falu kommun Anna Perols, planchef, Falu kommun Ta chansen och lyssna på vad Patrik Engman, etableringschef på Max Hamburgerrestauranger AB och Patricia Kempff, chef Samhällsengagemang på Swedbank, anser vara en attraktiv plats att etablera sig och verka på! Varmt välkommen till årets konferens! Malin Carlsson Projektledare FRAMTIDENS

3 FRAMTIDENS TISDAG 9 SEPTEMBER :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Malin Carlsson, Conductive, och moderator Katrien Vanhaverbeke, Arena för tillväxt, hälsar välkommen NATIONELLT PERSPEKTIV 09:35 Omvärldsanalys och framåtblickar hur påverkas det lokala näringslivsklimatet av det globala? Konkreta metoder och verktyg som främjar tillväxt Effektiva samarbetsformer mellan kommun och näringsliv som ger resultat Vad händer efter valet? Katrien Vanhaverbeke, chef, Arena för tillväxt 10:15 Bensträckare med frukt 10:25 Besöksnäringens växande betydelse kunskap och statistik, en förutsättning för framgång Turism hur tar du tillvara på tillväxtnäringen? Vilka är våra utländska besökare? Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning Konkreta insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap Therese Lindberg, projektledare, Besöksnäringsprogrammet, Tillväxtverket 11:10 Bensträckare Stockholms stad Årets tillväxtkommun 2013! 11:15 Stockholm en global spelare Så arbetar vi för att bli Europas ledande hållbara tillväxtregion En ständigt växande region fördelar och nackdelar Olle Zetterberg, VD, Stockholm Business Region 12:00 Nätverkslunch med dina branschkollegor från hela Sverige Kolla in konstverken på farmerdesign.eu! 13:00 Framgångsfaktorer för grön näring och ökad tillväxt på landsbygden Landsbygdens tillväxtområden Innovativ marknadskommunikation som förenar näringsliv och kultur Samverkan, engagemang och stolthet bland lantbrukare och invånarna Kristina Mustajärvi, näringslivschef & EU-strateg, Hjo kommun 13:45 Bensträckare NÄRINGSLIVETS PERSPEKTIV 14:00 Vad anser vi vara en attraktiv kommun att etablera oss och verka i? Framgångsfaktorer och fallgropar i företagsetableringar Fördelar och nackdelar att arbeta med en stor respektive liten kommun Så ser vi på den fortsatta etableringen och samarbetet med kommuner Patrik Engman, etableringschef, Max Hamburgerrestauranger AB 14:40 Eftermiddagskaffe 15:00 Vad behöver vi som företag för att flytta in i din kommun? Vad fungerar generellt bra respektive dåligt i samarbetet med kommuner? Verktyg för effektiva samarbeten Framtidsutsikter så ser vi på tillväxten Patricia Kempff, chef, Samhällsengagemang, Swedbank 15:40 Bensträckare 15:50 Paneldiskussion Hur kan vi utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunen? Vad krävs för en ökad tillväxt i Sverige? Medverkande: Patrik Engman, Patricia Kempff och Catharina Rydberg-Lilja. Under ledning av Katrien Vanhaverbeke. 16:30 Mingel 17:00 Konferensens första dag avslutas FRAMTIDENS

4 ONSDAG 10 SEPTEMBER 2014 Falkenbergs kommun Årets tillväxtkommun 2012! 09:00 Vad driver tillväxten? Effektiva strategier för att skapa en växande kommun Insatser för en attraktivare stad och ökad kompetens i kommunen 290 kommuner med samma budskap, men olika innehåll? Catharina Rydberg-Lilja, näringslivschef, Falkenbergs kommun 09:45 Förmiddagsfika 10:05 Kompetensförsörjning så säkerställer du att näringslivet har tillgång till rätt kompetens Så har gymnasieskolan sammanfogat kunskaps- och demokratiuppdraget med lokala näringslivet En läsårsplanering i skolan i samarbete med lokala näringslivet Företagsförlagd utbildning möjlighet för industriföretagen Peyman Vahedi, rektor, Ådalsskolan, Kramfors kommun Ann-Kristin Leiderud, utbildningssamordnare, Tillväxtenheten, Kramfors kommun 10:50 Bensträckare 10:55 Gemensam översiktsplan skapar tillväxt och nya möjligheter Vägen till en gemensam översiktsplan vad innebär det för näringslivet och regionen? Fortsatt regional samverkan för näringslivsutveckling Konkreta exempel och incitament för ett starkare företagsklimat Linda Norén, näringslivschef, Falu kommun Anna Perols, planchef, Falu kommun 11:40 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 11:40 Lunch för workshopens deltagare 12:40-15:40 Separat bokningsbar workshop Destinationsutveckling öka din kommuns attraktionskraft Under ledning av Sofia Angel, HUI Research Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS Konferens 9-10 september 2014 Workshop 10 september 2014 Fazer Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm PRIS T.o.m. 23 maj T.o.m. 15 aug Fr.o.m. 16 aug Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Hemsida Mail Telefax Konferenskod Con660 Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. FRAMTIDENS

5 FRAMTIDENS Separat bokningsbar ONSDAG 10 SEPTEMBER 2014 Destinationsutveckling handlar om så mycket mer än turismverksamheter och besöksnäringen. På den här workshopen tar vi istället ett helhetsperspektiv på begreppet och sätter destinationsutveckling som ett verktyg för kommunens utveckling och tillväxt. Du får konkreta verktyg för hur destinationen och platsen ska behålla och öka sin attraktionskraft för både besökare, invånare och företag. Finns det framgångrika case att kika på? Vilka vanliga problem erfar kommuner i sitt destinationsutvecklingsarbete? Vilka trender kan vi se inom destinationsutvecklingsarbetet i Sverige idag? Vilka förutsättningar skapar DU för tillväxt i kommunen? I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du på denna workshop konkreta verktyg för hur du kan öka attraktionskraften i din kommun. Du får arbeta praktiskt med den svåra uppgiften att bryta ner den övergripande strategin till praktik för din vardag. På workshopen får du lära dig: ONSDAG 10 SEPTEMBER 2014 KL. 12:40-15:40 DESTINATIONSUTVECKLING ÖKA ATTRAKTIONSKRAFTEN I DIN KOMMUN Vad är en destination och hur konsumeras den av turisten? Varumärkets roll i destinationsutvecklingsarbetet Så analyserar du din destinations utbud och utvecklingspotential Vad karaktäriserar framgångsrikt destinationsutvecklingsarbete? Så identifierar och prioriterar du strategiska utvecklingsområden Destinationsutveckling i samverkan populärt begrepp, men vad innebär det? Därför bör du gå på workshopen På tre timmar kommer du få en intensiv, inspirerande och lärorik fördjupning i ämnet destinationsutveckling. Vi varvar korta dragningar med övningar och diskussioner. Dessutom får du tillfälle att reflektera över din egen destination, utbyta tankar och erfarenheter med andra kollegor. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Workshopen leds av Sofia Angel, seniorkonsult, HUI Research Sofia har mer än 10 års erfarenhet av arbete med rådgivning, konsultstöd och strategisk analys som underlag för destinationsutvecklingsarbete. Sofia har tidigare erfarenhet som produktutvecklare på Göteborg & Co:s privatreseavdelning med rollen att paketera Göteborg till turister. Sofia har ett brett perspektiv genom sina uppdrag inom destinationsutveckling, varumärkesutveckling samt besöksmålsutveckling på både strategisk och operativ nivå. FRAMTIDENS

6 B Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. FRAMTIDENS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 DU F Å R LYS S N A T I LL PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Nya effektiva samarbetsformer näringsliv kommun Framgångsfaktorer för ökad tillväxt Näringslivets perspektiv på en attraktiv kommun Besöksnäringens växande roll WORKSHOP Destinationsutveckling öka attraktionskraften i din kommun Du får konkreta verktyg för hur destinationen ska öka, men också bibehålla, sin attraktionskraft både när det gäller besökare, invånare och företag. Under ledning av Sofia Angel, HUI Research FÖL J O S S P Å AB Conductive Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Con660 conductives Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2014 VÅRA TALARE Regeringskansliet Maria Hansson Departementssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet Nowa kommunikation Christer Hallerby F.d. statssekreterare,

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING KUNDNÄRA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 april 2014 VÅRA TALARE Daniel Åhlström Technical Center Director Fredrik Christiansen Project Department Manager Ricoh Per Nordbrandt Product Development

Läs mer

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 KEYNOTE SPEAKER Odense kommun Charlotte Moosdorf Kontorschef Natur, miljø og trafik TALARE SMHI Jonas German Hydrolog

Läs mer

Forum för nämnd sekreterare 2011

Forum för nämnd sekreterare 2011 FORUM FÖR NÄMNDSEKRETERARE ÄNTLIGEN TILLBAKA! Forum för nämnd sekreterare 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 maj 2011 TALARE Expert Göteborgs universitet Jan Turvall Södertälje kommun Ola

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

UTSÅLT 2007. ÖPPEN KÄLLKOD INOM OFFENTLIG SEKTOR Inbjudan till konferens 15-16 april 2008 i Stockholm

UTSÅLT 2007. ÖPPEN KÄLLKOD INOM OFFENTLIG SEKTOR Inbjudan till konferens 15-16 april 2008 i Stockholm ÖPPEN KÄLLKOD INOM OFFENTLIG SEKTOR Inbjudan till konferens 15-16 april 2008 i Stockholm Key Note Speakers Åsa Torstensson, Mikko Puhakka Talare från: Sveriges Kommuner och Landsting OSL, Open Source Suppliers

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation KONFERENS 22-23 APRIL 2015 SUMMIT GREV TURE, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer