Elevhälsa i utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhälsa i utveckling"

Transkript

1 Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne Skolledarens nya ansvarsroll Resurscentrum i Strömstad Ann-Catrine Adolfsson Göthlin Göran Antonsson Åmåls kommun Catrin Ericsson Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Marianne Ahlbäck Lycksele kommun Christina Bergman Karolinska sjukhuset Kirsten Holmberg FÖRDJUPNING Verktyg och praktik inspireras av andras framgångar! Juridiska möjligheter och begränsningar i framtidens elevhälsa Jonas Reinholdsson KommunLex AB Speciellt tack till: elevhälsan.se nätverksbyggaren med eleven i fokus

2 Tar du tillvara på allas kompetenser effektivt? Presentation Styrning och arbetssätt för framtidens elevhälsa Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar lavinartat och behovet av stödinsatser är stort. Samtidigt är elevhälsans skyldigheter och möjligheter otydliga. I den nya skollagen införs dessutom en skärpt vårdgaranti på elevhälsan. Vet du hur din organisation påverkas av den nya lagen? Hur organiserar du kompetenserna på bästa sätt för att sätta eleven i fokus? Såväl kraven på elevhälsan som kostnaderna ökar. Både inom första linjens insatser och ut mot den specialiserade vården krävs nu tydligare ansvarsfördelning och effektivare samarbetsformer. Konferensen Elevhälsa i utveckling tar sin utgångspunkt i den nya skollagen. För att rusta dig inför kommande utmaningar får du insyn i arbetssätt som garanterar en bättre tillgänglighet och högre kvalitet på elevhälsan. Allt för att du ska kunna tillmötesgå de ökade kraven framtiden ställer på elevhälsan. Under konferensen belyser vi olika problemställningar du möter i arbetet och du får veta hur andra skolor och kommuner arbetar för en kvalitetssäkrad elevhälsa. Ta del av andras erfarenheter av hur man effektivare balanserar ambitioner, resurser och kompetens. Varmt välkommen på en högaktuell konferens där praktik varvas med teori! Elin Storm Projektledare Praktikfall Samverkan Juridik LÄR DIG Utnyttja resurserna i tid för en förebyggande elevhälsa Nya uppdaterade arbetssätt för styrning av elevhälsan som ger resultat Lär av andra kommuners lyckade verktyg och metoder! Så får du verkligheten och lagstiftningen att stämma överens

3 Program MÅNDAG 19 APRIL Registreringen med kaffe och smörgås Projektledare Elin Storm, Conductive hälsar välkommen och inleder konferensen Framtidens elevhälsa Eleonor Otterdahl Politiskt sakkunnig Utbildningsdepartementet Bensträckare Var går gränsen mellan första linjen och specialistvårdens ansvarsområden? Utformning och fördelning av ansvar på bas- och specialistnivå så påverkar det skolan Kompetensstärkande samverkan mellan BUP/skola/IFO olika uppdrag, samma mål! Samverkan i praktiken exempel på utformning av vårdplaner och mötesagendor i mötet mellan skolan och andra aktörer Catrin Ericsson Förvaltningschef för barn och utbildning Åmåls kommun Förmiddagskaffe Lösningsfokuserade arbetsmetoder som skapar utrymme för individuella elevlösningar Effektiv organisering av elevhälsans arbete framgångsexempel att lära av! Samarbete mellan elevhälsan och externa parter som ger synergieffekter Familjen i centrum så tar du hänsyn till elevens privata nätverk Metodutveckling och spridning i basorganisationerna Ann-Catrine Adolfsson Göthlin Göran Antonsson Verksamhetschef, rektor Verksamhetschef, socionom Resurscentrum i Strömstad Resurscentrum i Strömstad Lunch Kuratorn i den nya elevhälsan så påverkar den nya skollagen rollen Hur ska elevhälsan agera när man misstänker psykisk ohälsa hos en elev? Vilka stödpersoner krävs inom skolan för att möta elevens behov? Vart vänder sig de barn som mår väldigt dåligt, men som inte bedöms hamna under barnpsykiatrin? Marianne Ahlbäck Skolkurator Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Eftermiddagsfika Hur kan elevhälsan bli en bättre resurs för skolan i bedömningar av och stöd till barn med ADHD? Aktuella forskningsresultat om barn med ADHD och stressrelaterade psykosomatiska symptom Mobbad och mobbare vad bör elevhälsan uppmärksamma? Vem äger problemet? Vad bör pedagoger och skolhälsovård uppmärksamma? Ökad samverkan internt och externt för att skapa en handikappanpassad skolmiljö för elever med ADHD Möjlighet att tidigt upptäcka risk att utveckla ADHD kräver förbättrat samarbete mellan skolan och elevhälsan Kirsten Holmberg Barnneurolog, medecine dr Karolinska sjukhuset Kirsten Holmberg är överläkare på neuropediatriken, Karolinska sjukhuset och har arbetat som barnläkare i 25 år. De senaste tio åren har Kirsten bland annat forskat om ADHD, i nära samarbete med skolledning och elevvård och föreläst om sina forskningsresultat och erfarenheter av vårdkedjan i riksdagen och på Skolverket Bensträckare och diskussionspaus Förebyggande insatser för barn och ungas hälsa så utnyttjar du resurserna i tid! Våga tänka förebyggande tidiga insatser med stöd av politikerna som ger stora vinster Hur skapar du gemensamma strukturer och mötesplatser? en annorlunda organisering som gett resultat! Rektorn som skapar närhet och flexibilitet i elevhälsan Så skapar du en sammanhållen verksamhet med helhetsperspektiv och relationskompetens som grund! Christina Bergman Områdesrektor Lycksele kommun 17:00 Dagen avslutas TISDAG 20 APRIL Så skapar du en kvalitetssäkrad elevhälsa genom gränsöverskridande samarbete Ansvarsfördelning inom första linjens insatser och klassificering av svårigheter Hur utnyttjar man de olika professionerna i ett multiprofessionellt team? Så analyserar du elevens omgivande situation! Resultat från sex års arbete med elevhälsan reflektioner kring utvecklingen En doktorands observationer annorlunda organisering som gett resultat! Eva Hjörne Fil. Dr., Univ lektor Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Förmiddagskaffe Den nya skollagen ställer höga krav så påverkar det elevhälsan Elevhälsan i den nya skollagen vad innebär den och för vem? Hur ska elevhälsan se ut i framtiden? Rätten till stöd vilken roll får elever och föräldrar? Jonas Reinholdsson Jurist KommunLex AB Lunch Separat bokningsbar fördjupning Juridiska möjligheter och begränsningar i framtidens elevhälsa! (se nästa sida) Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

4 Separat bokningsbar Fördjupning TISDAG 20 APRIL Juridiska möjligheter och begränsningar i framtidens elevhälsa! Under ledning av Jonas Reinholdsson Att kunna sätta eleven i första rummet är ett mål alla i elevhälsan strävar efter. Det svåra är att utnyttja kompetenserna optimalt för att uppnå det målet. Vilka skyldigheter och möjligheter har elevhälsans olika roller? Vilket utrymme till handling finns det enligt den nya skollagen? Du är välkommen att ta med dig frågor från din egen verksamhet för diskussion. Fördjupningen kommer att beröra följande ämnen Definition av barn- och elevhälsans uppdrag Regleringen av elevhälsan i den nya skollagen så påverkas elevhälsans skyldigheter och ansvar Rättspraxis, beslut och rekommendationer från JO, Skolverket och Socialstyrelsen Gränsdragning mot socialtjänsten, LSS, BUP och habiliteringen Anmälningar till socialtjänsten eller andra myndigheter Hur påverkas samverkan av sekretess? information om den nya offentlighetsoch sekretesslagen Rektorns utredningsskyldighet samt upprättande av åtgärdsprogram För att kunna planera din verksamhet krävs kunskap om de lagförändringar som kan komma att påverka elevhälsan. Under denna tre timmar långa fördjupning ger vi dig chansen att grundligt sätta dig in i vad detta innebär för just din verksamhet och hur du kan förbereda dig på bästa sätt. Genom diskussioner och möjlighet att ställa frågor under hela fördjupningen får du ökad förståelse för juridik för elevhälsan. Missa inte denna unika möjlighet att lyfta dina frågor under eftermiddagens interaktiva seminarium! Jonas Reinholdsson har mångårig erfarenhet som jurist vid Svenska Kommunförbundet, Stockholms läns landsting och länsrätt. Jonas har omfattande erfarenhet som internationell expert på kommunal organisation, juridik och förvaltning och är även specialiserad på socialrätt, handikapplagstiftning samt hälso- och sjukvårdsjuridik särskilt inom områdena barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och rehabilitering. Jonas har även skrivit flera kommunalrättsliga skrifter och är en av författarna bakom Kommunallagen, kommentarer och praxis.

5 Anmälan TID & PLATS Konferens april 2010 Fördjupning 20 april 2010 Lokal meddelas senare, se Stockholm Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. PRIS Före 21 jan Före 19 mars Efter 19 mars Konferens kr kr kr Fördjupning kr kr kr ANMÄLAN Här bokar du dig för konferensen! Telefon Bokningslinje Internet Mail Telefax Konferenskod Con252 I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Nycklarna till en kvalitets säkrad elevhälsa!

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne Resurscentrum i Strömstad Ann-Catrine Adolfsson Göthlin Göran Antonsson Åmåls kommun Catrin Ericsson Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Marianne Ahlbäck Lycksele kommun Christina Bergman Karolinska sjukhuset Kirsten Holmberg KommunLex AB Jonas Reinholdsson UR PROGRAMMET Den nya skollagen ställer höga krav så påverkar det elevhälsan Hur utnyttjar man de olika professionerna i ett multiprofessionellt team? Förebyggande insatser för barn och ungas hälsa så utnyttjar du resurserna i tid! Kuratorns roll i den nya elevhälsan Effektiv organisering av elevhälsans arbete framgångsexempel att lära av! FÖRDJUPNING Juridiska möjligheter och begränsningar i framtidens elevhälsa Under ledning av Jonas Reinholdsson Kommunlex AB Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive.Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con252

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Forum för nämnd sekreterare 2011

Forum för nämnd sekreterare 2011 FORUM FÖR NÄMNDSEKRETERARE ÄNTLIGEN TILLBAKA! Forum för nämnd sekreterare 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 maj 2011 TALARE Expert Göteborgs universitet Jan Turvall Södertälje kommun Ola

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2014 VÅRA TALARE Regeringskansliet Maria Hansson Departementssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet Nowa kommunikation Christer Hallerby F.d. statssekreterare,

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 KEYNOTE SPEAKER Odense kommun Charlotte Moosdorf Kontorschef Natur, miljø og trafik TALARE SMHI Jonas German Hydrolog

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING KUNDNÄRA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 april 2014 VÅRA TALARE Daniel Åhlström Technical Center Director Fredrik Christiansen Project Department Manager Ricoh Per Nordbrandt Product Development

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

UTSÅLT 2007. ÖPPEN KÄLLKOD INOM OFFENTLIG SEKTOR Inbjudan till konferens 15-16 april 2008 i Stockholm

UTSÅLT 2007. ÖPPEN KÄLLKOD INOM OFFENTLIG SEKTOR Inbjudan till konferens 15-16 april 2008 i Stockholm ÖPPEN KÄLLKOD INOM OFFENTLIG SEKTOR Inbjudan till konferens 15-16 april 2008 i Stockholm Key Note Speakers Åsa Torstensson, Mikko Puhakka Talare från: Sveriges Kommuner och Landsting OSL, Open Source Suppliers

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer